Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov

2 OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 0. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ 3. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Škola název školy Základní škola Tachov, Hornická 35, příspěvková organizace adresa školy Tachov, Hornická 35 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Radek Červený zástupce ředitele pro. st.: Mgr.Jarmila Brachtelová zástupce ředitele pro. st.: Mgr. Lenka Doležalová kontakt tel.: , fax: internetové stránky: Zřizovatel název zřizovatele Město Tachov adresa zřizovatele Hornická 695, Tachov kontakt tel.: fax: Součásti školy a jejich kapacita základní škola 80 školní družina 50.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků (stav k 30.9.) Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga. stupeň ZŠ 6 363,68,35. stupeň ZŠ ,00 4,66 školní družina ,00 33,33.5 Materiálně-technické podmínky školy (celkem) učebny 38 (z toho) odborné pracovny 9 (chemie, zeměpis, hudební výchova, x cizí jazyky, školní kuchyňka, x počítačová učebna, dílny) hřiště (školní hřiště a atletickou dráhou, a sektorem pro skok daleký, vrh koulí, fotbalovým a víceúčelovým hřištěm) pozemek pro výuku pěstitelských prací 60m tělocvičny ( velká x, malá x) relaxační koutek společenský sál

4 žákovský nábytek Výškově stavitelné lavice a židle v / učeben, zastaralé vybavení kabinetů vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Průběžné doplňování dle potřeb a finančních možností. Využití dotačních programů a darů vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Postupné doplňování dle ŠVP.a fin. Možností vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Doplňování dle požadavků správců kabinetů a finančních možností vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 5x dataprojektor, 55 počítačů, internet, 7 notebooků, episkop, meotary, KP 8, 6 interaktivních tabulí, informační kiosky.6 Údaje o školské radě datum zřízení s účinností od počet členů školské rady 6 kontakt Předseda: Jarmila Brachtelová, Údaje o občanském sdružení při škole Sdružení rodičů, přátel a dětí školy sídlo Hornická 35, Tachov zaměření Koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. kontakt Předseda: Petr Ruda, PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. Přehled oborů základního vzdělávání. Vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 79-0-C/0 Základní škola ŠVP ve všech třídách Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. 377/03, Škola pro všechny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. 673/007, Škola pro všechny Zařazené třídy v. 8. ročníku v 9. ročníku 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 49 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 5 Počet asistentů pedagoga 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8

5 3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé. stupně 00 Učitelé. stupně 93 Učitelé. stupně 94 Učitelé. stupně 80 Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. Věku Celkem muži Ženy muži ženy Muži ženy muži ženy muži Ženy muži Ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 46 let. 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce 5 uklízečka samostatná referentka, účetní školník 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště Celkem

6 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední Celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 47 4 Celkem naši školu opustilo 7 žáků. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. Přehled vzdělávacích výsledků. stupeň -. pololetí Žáků NTU DTU DŘŠ.st. 3.st. Nehod. Neprosp. Prům. Vyznam. Pochv. A/O A/N.A , B , C , D , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , r ,

7 . stupeň -. pololetí Žáků NTU DTU DŘŠ.st. 3.st. Nehod. Neprosp. Prům. Vyznam. Pochv. A/O A/N.A , B , C , D , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , A , B , C , roč , r , stupeň -. pololetí Žáků NTU DTU DŘŠ.st. 3.st. Nehod. Neprosp. Prům. Vyznam. Pochv. A/O A/N 6.A 5, B 3 4, C 3, roč , A , B 8 3, C 7 4, roč , A, B 4, roč , B, C 6 3 3, roč , r ,

8 . stupeň -. pololetí Žáků NTU DTU DŘŠ.st. 3.st. Nehod. Neprosp. Prům. Vyznam. Pochv. A/O A/N 6.A 5, B , C 5, roč , A 9 7, B , C 7, roč , A 3 5, B 4 7, roč , B, C 6 0 4, roč , r , Celkový přehled -. pololetí počet žáků neprospělo omluvené hodiny omluvené hodiny/žák neomluvené hodiny neomluvené hodiny/žák. st , 036 8, st , ,07 5 0,0 celkem , ,6 5 0,0 Celkový přehled -. pololetí počet žáků vyznamenání vyznamenání neprospělo omluvené hodiny omluvené hodiny/žák neomluvené hodiny neomluvené hodiny/žák. st , ,64 0,005. st , ,9 5 0,06 celkem , ,77 7 0, Údaje o integrovaných žácích: Žáci se zdravotním postižením Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 7. Autismus 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0 S vadami řeči 0 Mentální 0

9 5.3.. Žáci se zdravotním znevýhodněním Druh znevýhodnění : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Autismus 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 6., 8., 9. 7 S vadami řeči 0 Mentální Žáci mimořádně nadaní Žáci s individuálním plánem 0 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 03/04 Počet vzdělávacích akcí 4 Celkový počet účastníků Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, ČŠI 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů: Město Tachov, MěÚ OŠK, Sbor pro občanské záležitosti, Školská rada, SRPDŠ, PPP Tachov, SPC Plzeň, SVP Domažlice, OSPOD Tachov, mateřské školy v Tachově, Sportoviště Tachov, HC Tachov, Policie ČR, Městská policie, Muzeum Českého lesa, MKS Tachov, Archív Tachov, občanské sdružení KOTEC, Městská knihovna, Dopravní hřiště, AŠSK, DDM Tachov, Plavecká škola, SCIO, Profi škola, Centrum pro podporu inkluzivního vzdělávání v Plzni, Penzion a Domov důchodců v Tachově. 7. Účast žáků školy v soutěžích I. stupeň Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků republiková Mladý zahrádkář regionální OVOV Štafetový pohár 6 Recitační soutěž 3 Eurorébus Junior 3 Řemeslo má zlaté dno Umístění. místo. místo 3. místo

10 okresní Mc Donalds Cup.-3. Mc Donalds Cup Vybíjená- dívky Vybíjená- hoši Atletický trojboj Atletika - Stříbro Recitační soutěž Dopravní soutěž Přehazovaná Florbal Pythagoriáda Matemat. olympiáda Čtenářská soutěž Mladý záchranář Matematický klokan žáci 5. ročníku žáci. stupně místo 5. místo 7 4. místo 4. místo II. stupeň Soutěž Název soutěže Počet zúčastněných žáků republiková Mladý zahrádkář OVOV Praha 4-boj, Břeclav 5 Eurorebus žáci. stupně regionální Přespolní běh družstev Krajské kolo v šachu Krajské kolo Pohár rozhlasu Kr. kolo atl. 4-boj Eurorebus OVOV Dějepisná olympiáda Biologická olympiáda Recitační soutěž Streethockey Řemeslo má zlaté dno Zeměpisná olympiáda Basketbal SAPERE-vědět, jak žít e Bezpečnost Umístění. místo. místo 3. místo 3. místo 6. místo 8. místo 6. místo 0. místo

11 Okresní Recitační soutěž Olympiáda Čj Olympiáda M Pythagoriáda Olympiáda Z Olympiáda Bi Olympiáda v AJ Minifotbal Zeměpisná olympiáda Mladý zahrádkář Přespolní běh družstev Vánoční laťka Basketbal-And cup Sál.kopaná-ml.žáci Streethockey Atletický čtyřboj Florbal Tachov ve 0.století SAPERE vědět, jak žít Dějepisná olympiáda Basketbal OVOV 7-boj Šachy okr.přebor Pohár rozhlasu-st.ž. Pohár rozhlasu-ml.ž. SAPERE vědět, jak žít místo 5. místo 4. místo 7.3 Akce pro žáky Projektový den s knihou (MDD). stupeň 359 žáků Vystoupení v Domově pro seniory 5. A 3 žáků Koncert P. Nováka - kino Mže ročník 03 žáků Keramika - Chumovi ročník 95 žáků Veselé zoubky.,. ročník 53 žáků Čertí škola ročník 3 žáků ZUŠ - divadélko. -. ročník 56 žáků DATABOX - test dětských schopností ročník 30 žáků Zubní prevence - interaktivní přednáška ročník 65 žáků Odpoledne plné aktivit pro MŠ učitelky. stupně Kino.,. ročník 40 žáků Divadlo Alfa Plzeň.-3.ročník žáků Letní Česko - německé hry 3. B žáků Školní výlet. stupeň 357 žáků Dopravní hřiště ročník 05 žáků Vystoupení pro MŠ Tyršova 5. A žáků Návštěva dětí z MŠ Sadová.C,.D 4 žáků Zaječí škola ročník 6 žáků Barevné dny. stupeň 350 žáků Soutěž o nejlepší třídu. A, 5.C Planetárium 5. ročník 68 žáků Zahrádkářská výstava. stupeň 350 žáků Beseda Slušné chování ročník 6 žáků Návštěva ZUŠ. -. ročník 53 žáků Mraveniště - prezentace činností ročník 359 žáků

12 Beseda v knihovně. 5. ročník 34 žáků Beseda ZOO. ročník 8 žáků Den otevřených dveří 9 rodičů Pasování na čtenáře. ročník 86 žáků + 0 rodičů Běhání s Hornickou pro veřejnost 95 žáků + 5 rodičů Spaní ve škole. 3. ročník 33 žáků + 9rodičů Techmánie 88 žáků Exkurze - spalovna odpadu Schwandorf 40 žáků Exkurze Jaderná elektrárna Temelín 45 žáků Finanční gramotnost 8 žáků Etické dílny 5 žáků Čas proměn 69 žáků Koncert Kinder tour 83 žáků Výlet s partnerskou školou 44 žáků Smrtná neděle 43 žáků Vernisáž výstavy k 55. výročí založ. školy muzeum Filmový festival 354 žáků Divadelní představení - Jurištová 4 žáků Adventní charitativní koncert - kino Mže 45 žáků Dopravní den 355 žáků Den bezpečnosti a zdraví 0 žáků Lyžařský výcvikový kurz 60 žáků Betlém 3 žáků Masopust 40 žáků Vynášení smrtky 38 žáků Muzejně galerijní noc 3 žáků Projekt Holocaust 0 žáků Exkurze - Muzeum Českého lesa 47 žáků Tachov - středověké město 7 žáků Klání o rytířské ctnosti 67 žáků Příběhy bezpráví 40 žáků O Sněhurce - opera pro MŠ P. Velikého představení dětí žáků Bubeníci 40 žáků Čistirna odpadních vod 38 žáků Akce školní družiny Divadlo - Pohoda Stopovačka - podzim Sportovní odpoledne Mikulášská besídka Vánoční dílny Vánoční besídka Divadlo - Pohoda Maškarní karneval Velikonoční dílny Divadlo - Kos Zimní olympiáda Lampionový průvod Stopovačka - jaro Groteska - Klačer Slavíček Den dětí Zumba Dopravní sazka 80 žáků 36 žáků 89 žáků 93 žáků 8 žáků 08 žáků 64 žáků 87 žáků 57 žáků 80 žáků 83 žáků 80 žáků 37 žáků 8 žáků 63 žáků 66 žáků 44 žáků 74 žáků

13 Psí útulek Rej čarodějnic Hasiči 6 žáků 87 žáků 69 žáků 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI a) Město Tachov Termín: Kontrolní pracovníci: Věra Vydrová Předmět kontroly: Hospodaření s prostředky zřizovatele, vedení účetnictví, pokladní služba Závěr: Při kontrolním šetření nebyly zjištěny žádné závady. b) Česká školní inspekce Termín: Kontrolní pracovníci: Mgr. Radomíra Vosejpková, PaeDr. Věra Abelová, Ing. Jan Aschenbrenner, Mgr. Darina Motlíková, Ing. Ivana Eöllösová, Ing. Mgr. Šárka Kollerová Předmět kontroly: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 74 odst. písm. b) zákona č.56/004 Sb., v platném znění Závěr: Při kontrolním šetření nebyly zjištěny žádné zásadní a neodstranitelné nedostatky. 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Příspěvek od zřizovatele na rok 03 v Kč: ,00 z toho: účelový příspěvek ,00 účetní odpisy 74 8,00 provozní náklady ,00 Komentář:. Vrácení nevyčerpané částky z účelového příspěvku zřizovateli ,00. Navýšení účetních odpisů během roku 99,00 Po provedených úpravách: Příspěvek od zřizovatele celkem v Kč: ,00 z toho: účelový příspěvek 38 40,00 účetní odpisy 76 80,00 provozní náklady ,00 Investiční příspěvek v Kč 0,00 Hlavní činnost Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v rámci příspěvku zřizovatele podle předem sestaveného návrhu a schváleného rozpočtu.

14 Doplňková činnost: Doplňková činnost náklady: 6 658,5 z toho: učební pomůcky 5 000,00 vodné 8 00,00 dálkově dodávaná tepelná energie ,0 el. energie 8 90,5 OON 8 06,00 služby zpracování dat 080,00 Doplňková činnost výnosy: 9 63,00 z toho: tržby z pronájmu - školní hřiště 6,00 tržby z pronájmu - školní tělocvična 395,00 tržby z pronájmu - pronájem místností 0,00 tržby z pronájmu automat 8 50,00 tržby z pronájmu ostatní 7 500,00 Zisk z doplňkové činnosti 97,75 Výsledek hospodaření: Z hlavní činnosti : zisk ,44 Z doplňkové činnosti: zisk 97,75 CELKEM zisk 38 9,9 Návrh na usnesení rady města:. schválit výsledek hospodaření. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 38 9,9 Kč. schválit přidělení výsledku hospodaření ve výši 38 9,9 Kč do rezervního fondu 3. schválit použití částky ,- Kč z rezervního fondu na úpravu prostor za účelem navýšení počtu učeben a částku ,- Kč na úhradu věcných nákladů (příspěvek na stravování žáků). Důvodem je kontinuální nárůst počtu žáků školy, nedostatek prostorových kapacit a snaha školy vyhovět zájmu rodičů o naši školu. 4. schválit účetní závěrku za rok 03 Rozpis pohledávek a závazků k Pohledávky: v Kč SU AU Název Částka 3 Odběratelé 0,00 34 Krátkodobé poskytnuté zálohy , Pohledávky za zaměstnanci 8 49,00 38 Náklady příštích období 3 463, Dohadné účty pasivní 0,00 Pohledávky celkem ,00 Komentář: Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn - vyúčtování 03 - v únoru 04 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie - vyúčtování 03 - v únoru 04

15 Pohledávky za zaměstnanci - půjčky z FKSP - jsou spláceny srážkou ze mzdy na základě smluv o půjčkách z FKSP Pohledávky za zaměstnanci - stravné /03 - placeno v hotovosti v měsíci lednu 04 Náklady příštích období - faktura za předplatné na r. 04, pojištění žáků na r. 04 Závazky: v Kč SU AU Název Částka 3 Dodavatelé 468 3,60 34 Přijaté zálohy 4 000,9 33 Zaměstnanci , Sociální pojištění 384 8, Zdravotní pojištění ,00 34 Daň ze závislé činnosti , Ostatní krátkodobé závazky 54, Výnosy příštích období 7 800, Dohadné účty pasivní ,00 Závazky celkem ,79 Komentář: dodavatelé - došlé dodavatelské faktury do lhůty splatnosti přijaté zálohy - zálohy na lyžařský výcvik zaměstnanci - mzdy za prosinec 03, vyplacené v lednu 04 sociální pojištění - předpis za prosinec 03, odvedeno v lednu 04 zdravotní pojištění - předpis za prosinec 03, odvedeno v lednu 04 daň ze závislé činnosti - předpis za prosinec 03, odvedeno v lednu 04 ostatní krátkodobé závazky - předpis za prosinec 03, odvedeno v lednu 04 - exekuce mzda výnosy příštích období - úplata za školské služby ŠD dohadné účty pasivní - dohadná spotřeba plynu a el. energie v r. 03 Zůstatky účtů k Běžný účet-zůstatek na běžném účtu č /000 u KB Tachov ,94 Účet FKSP-zůstatek na účtu FKSP č /000 u KB Tachov ,8 Pokladna 8 088,00 Stanovený pokladní limit 0 000,00 Průměrné náklady na jednotku výkonu ( žák v ZŠ): Příspěvek zřizovatele na provoz za rok 03 v Kč. provozní dotace ,00. provoz. dotace + účelové příspěvky ,00 3. provoz. dotace + účel.přísp.+ úč.odpisy + investice ,00 Počet žáků v ZŠ: 63 Průměrné náklady na jednotku výkonu v Kč. provozní dotace 8 4,9. provoz. dotace + účelové příspěvky 0 588,4 3. provoz. dotace + účel.přísp.+ úč.odpisy + investice 039,79

16 (v Kč) Stav k..03 Usnesení RM 03 Tvorba Použití Stav k Fond odměn 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 FKSP 465, ,00 664, ,56 Rezervní fond 7774, , ,9 4836, , Investiční fond 0,00 0, , ,00 0,00 Ztráty z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 54035, , ,9 5959, ,77 Komentář Fond odměn - vytvořen z výsledku hospodaření za rok 007, 008 ve výši.000,- nevyčerpáno Fond kulturních a sociálních potřeb - hospodaření je v souladu s vyhláškou č. 4/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů tvorba - ve výši % z objemu mzdových prostředků použití - pracovní a životní jubilea - dary, kulturní a sportovní akce, příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, rekreaci a vitamíny Rezervní fond tvorba - usnesení RM č. 658/03, částka ,9 Kč přesunuta do rezervního fondu tvorba - poskytnuté neúčelové peněžní dary 9 000,- Kč tvorba - poskytnuté účelové peněžní dary 0 000,-Kč použití - nevyčerpané prostředky z dotace na projekt EU peníze školám 3 86,- Kč použití - neúčelové peněžní dary - nákup odměn pro žáky + pronájem skákacího hradu na akci pro žáky a veřejnost Běhání s Hornickou, 55. výročí školy 4 490,- Kč stav k : 3 536, Kč, z toho: příděly ze zisku 88 50, Kč, účelové peněžní dary 0 000,- Kč neúčelové peněžní dary 5 86,- Kč Investiční fond tvorba - ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku 76 80, - Kč použití - odvod účetních odpisů do rozpočtu zřizovatele 76 80,- Kč a) Příjmy (v tis. Kč) Hlavní Doplňková CELKEM činnost činnost dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele --- dotace na provozní výdaje příjmy z pronájmu majetku zřizovatele poplatky od rodičů školné 3 3 příjmy z doplňkové činnosti ostatní příjmy, dotace, granty, projekty 6 6 b) Výdaje (v tis. Kč) Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM Investiční Neinvestiční z toho:

17 - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP 6 6 náklady na uč. pomůcky, učebnice přímé ONIV(cest.., OOPP) ostatní náklady - provozní náklady Energie opravy a údržba nemov. majetku Nájemné - - odpisy majetku Materiál Služby ostatní náklady ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ - Rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 04 - Rozvojový program MŠMT Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 04. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮA PROJEKTECH S ÚČASTÍ ŠKOLY - EU peníze školám (šablony) - Bezpečné branky 03 - Projekt ebezpečnost - Projekt Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci - Projekt Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje - Projekt Motivace pro technické vzdělávání mládeče Plzeňského kraje - Projekt Němčina nekouše - podpora rozvoje jazykových dovedností žáků - Projekt Příběhy bezpráví - Projekt EU v kostce - Projekt protidrogové prevence - KOTEC - Projekt Finanční gramotnost s OVB - Projekt Rok na vsi - Projekt EVVO Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu - Projekt EVVO Lesní pedagogika od A do Z - Projekt EVVO Recyklohraní - Projekt na podporu dentální hygieny dětí - Projekt Zdravé zuby - Projekt Ovoce do škol - Projekt Školní mléko

18 3. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Činnost odborové organizace na naší škole byla ukončena na výroční členské schůzi ke dni Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 byla projednána a schválena dne: Pedagogickou radou Radou rodičů SRPDŠ Školskou radou Mgr. Radek Červený ředitel školy

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více