Partner na cestě k Vašim cílům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner na cestě k Vašim cílům"

Transkript

1 regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická Hradec Králové Československé armády 954/ Hradec Králové Výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci jako celku 3 Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty 9 Oddělení projektového řízení 14 Oddělení veřejných zakázek 20 Přehled veřejných zakázek 21 Oddělení ekonomicko-technické 25 obsah Přehledy projektů 26 Přehled projektů připravených či hodnocených 26 Přehled projektů ve fázi řízení a udržitelnosti 30 Datum vyhotovení výroční zprávy regionální rozvojová agentura

3 úvodní slovo 2 Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, vážení partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Centrum evropského projektování, ve které se poohlédneme za rokem bylo založeno koncem roku 2008 s cílem stát se profesionálním partnerem organizaci v kraji i mimo něj. Od svého založení se v oblasti profesionalizace naše společnost velmi posunula. Získali jsme certifi kace ISO 9001, Úspěšně jsme prošli certifi kací Společnosti pro projektové řízení a získali potvrzení o Efektivním projektovém řízení. Naši projektoví manažeři jsou certifi kováni v mezinárodně uznávané certifi kaci IPMA. Obce, města a další subjekty se na nás mohou obrátit, pokud mají zájem o zpracování žádosti, zajištění řízení projektu, kompletní administraci veřejné zakázky, proškolení svých zaměstnanců v oblasti dotačního managementu, veřejných zakázek či projektového řízení či ověřit kvalifi kaci svých zaměstnanců v oblasti projektového řízení. V roce 2013 jsme se stali první autorizovanou osobou v ČR v rámci národní soustavy kvalifi kací s oprávněním ověřovat kvalifi kace manažer projektu a administrátor projektu. V novém programovém období budou kladeny vyšší nároky na odbornost a kvalifi kaci jednotlivých členů projektových týmů. CEP je již nyní připraven nabídnout akreditované kurzy a připravit na zkoušky. Působení na poli dotací a veřejných zakázek je pohybem na minovém poli, na kterém dochází průběžně k posunu min. Čelit tomuto prostředí, není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme říci, že se nám i v roce 2013 podařilo většinu min minout a dojít s našimi projekty a zakázkami do zdárného cíle. Za celý tým Centra evropského projektování PaedDr. Mgr. Josef Lukášek místopředseda představenstva V tomto roce jsme připravovali 56 žádostí o dotaci a řídili jsme 160 projektů. Mezi našimi projekty jsou např. Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Městský úřad Nový Bydžov - efektivní úřad, Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických nemocných, Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant a mnoho dalších. Administrovali jsme 74 veřejných zakázek v objemu 472 mil. Kč. Centrum evropského projektování zajišťovalo i v roce 2013 projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity. Tento projekt poběží až do roku Jeho hlavním úkolem je pomoci potenciálním žadatelům a příjemcům v regionálním operačním programu severovýchod s přípravou a administrací projektů. Velkému zájmu se těší zejména semináře realizované v rámci projektu, kde účastníci oceňují zejména přenos konkrétních zkušeností a možnost aplikovat informace ze semináře v praxi. V tomto roce jsme ukončili další z našich úspěšných projektů, jehož jsme byli nositelem a to projekt Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi. Tento projekt se zaměřil na přípravu účastníků ke zkoušce z projektového managementu. Dbáme i na vzdělávání vlastních zaměstnanců, které převážně fi nancujeme z projektu EDUCEP II. v roce 2013 pokračovalo v úspěšně nastartovaných aktivitách, a to především díky společnému úsilí managementu akciové společnosti a představenstva, ale i regionálních partnerů, kterým bychom tímto rádi poděkovali výroční zpráva

4 regionální rozvojová agentura Informace o organizaci jako celku Správní a organizační struktura Na úvod naší výroční zprávy si dovolujeme uvést základní údaje o naší společnosti, správní a organizační strukturu v roce Název Zkrácený název Právní forma Sídlo Kontakt WWW CEP akciová společnost Československé armády 954/ 7, Hradec Králové tel.: , fax.: , Datum vzniku 27. prosince 2007 Identifikační číslo informace o organizaci jako celku Spisová značka Bankovní spojení B 2674 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové /0100, Komerční banka 3 Orgány společnosti Statutární orgán představenstvo Ing. Klára Dostálová PaedDr. Mgr. Josef Lukášek Josef Dvořák Milan Maček Miroslav Vlasák předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Dozorčí rada MUDr. Jiří Veselý Ing. Jan Sobotka Mgr. Věra Sakslová předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady Prokura Ing. Iva Krunčíková prokurista Akcionář Královéhradecký kraj jediný akcionář

5 informace o organizaci jako celku Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Certifikaci považujeme za důležité potvrzení kvality služeb Nabízíme kompletní administraci dotačních projektů od A do Z. Konzultace projektového záměru, zpracování žádosti, řízení projektu, závěrečné vyúčtování. Převezmeme od Vás administrativní náročnost dotačních projektů. Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do výběrových řízení. Svěřte své nabídky do našich rukou. Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru Vašim potřebám. Realizujeme praktické kurzy v oblasti projektového řízení, dotačního managementu a veřejných zakázek. Naše kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem školství ČR. Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou nebo fi rmami výroční zpráva

6 regionální rozvojová agentura Autorizovaná osoba pro profese projektový manažer a projektový administrátor Národní soustava kvalifi kací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifi kací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifi kaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifi kací a lepší pracovní uplatnění. Do národní soustavy kvalifi kací byly zařazeny nové profese z oblasti projektového řízení: projektový administrátor, projektový manažer a manažer programů a portfolií. se stalo první autorizovanou osobou v ČR pro profese administrátor projektu a manažer projektu. Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (v případě výše uvedených profesí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifi kace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. Certifi kaci považujeme za důležité potvrzení kvality služeb. informace o organizaci jako celku Kvalita je pro nás důležitá 5 Certifikace projektového řízení v organizacích se stalo první organizací, která úspěšně absolvovala proces Certifi kace projektového řízení v organizacích v souladu s rámcem Národního certifi kačního a akreditačního orgánu SPŘ a dosáhla stupně způsobilosti C Efektivní projektové řízení. V současné době, kdy se čím dál větší množství nejrůznějších lidských aktivit realizuje projektovým způsobem, usiluje řada organizací o rozvoj řízení projektově orientovaných činností, chtějí dosáhnout vyšší míry efektivity, resp. snížení rizik a problémů v projektech i v organizaci samotné. Řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003 V roce 2010 byl ve společnosti zaveden management řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003, mezinárodní normy pro řízení jakosti projektů. Tento certifi kát je dalším potvrzením systematického a kvalitního řízení projektů v rámci CEP.

7 informace o organizaci jako celku 6 Certifikace projektových manažerů V rámci CEP pracují zaměstnanci, kteří úspěšně prošli certifi kací v oblasti projektového řízení dle mezinárodního standardu IPMA. Tato certifi kace je procesem zaměřeným na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifi kace je ověřením takovéto způsobilosti a nikoliv akademických úspěchů. Certifikace konzultantů V Centru evropského projektování rovněž působí Certifi - kovaná konzultantka řízení projektu IPMA PMC Ing. Iva Krunčíková. Certifi kace konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém řízení projektů ve fi rmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM). Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifi kace je ověřením takovéto způsobilosti. Jsme přidružený člen Společnosti pro projektové řízení Společnost pro projektové řízení je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Je nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. Akreditace vzdělávacích kurzů Kvalita našich kurzů je potvrzena i jejich akreditací u ministerstev. Název akreditovaného programu Akreditující organizace Číslo/označení akreditace Finanční řízení projektů Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-1123/2012 AK/VE-817/2012 Jak řídit projekt fi nancovaný z OP LZZ? Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-670/2012 AK/VE-483/2012 Délka školení (hodin) výroční zpráva

8 regionální rozvojová agentura Jak řídit projekt fi nancovaný z OP VK? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-486/2012 AK/PV-673/2012 Co je projektové řízení? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-484/2012 AK/PV-671/2012 Veřejné zakázky dle zákona Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-672/2012 AK/VE-485/2012 Projektové řízení ve veřejné správě dle IPMA Administrátor projektu Manažer projektu Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR AK/PV-800/2011 AK/VE-563/ MSMT-16379/2013-1/ MSMT-16379/2013-1/ informace o organizaci jako celku Naši klienti Mezi naše klienty patří například: 7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo obrany ČR Nejvyšší kontrolní úřad Český telekomunikační úřad Generální ředitelství cel Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Krkonoše svaz měst a obcí Kraj Vysočina Statutární město Hradec Králové Město Náchod Město Jičín Město Broumov Město Dvůr Králové nad Labem Město Rokytnice v Orlických horách Město Špindlerův Mlýn Město Třebechovice pod Orebem Město Litomyšl Město Turnov Praha 12 Obec Kuks Obec Holovousy Obec Jičíněves Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Nadace Východočeská onkologie Život bez bariér Arrow International CR a.s. Matrix a.s. Haly.biz s.r.o OSNADO spol. s r. o. DIKRAM s.r.o. ICOM transport a.s. TL-Ultralight s.r.o.

9 informace o organizaci jako celku v roce 2013 v číslech Projekty Počet Výše dotace projektů Zpracované žádosti v roce včetně nerozhodnutých žádostí ,32 Kč Realizované projekty ,31 Kč Celkem ,63 Kč Veřejné zakázky Počet Vyhlášené a administrované zakázky 74 Lektorská činnost Počet účastníků Centrum evropského projektování partner na cestě k Vašim cílům Cílevědomě Energicky Precizně Tým Centra evropského projektování výroční zpráva Kč Počet seminářů Realizované semináře v rámci projektu PAAK i komerčně 2013 Předpokládaná hodnota

10 Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty PAAK v šestém roce realizace Název projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Žadatel Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod Rozpočet ,86 Kč Výše dotace ,79 Kč Partneři projektu Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 2 Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové regionální rozvojová agentura připravujeme a řídíme vlastní projekty 9 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Webová stránka projektu Projekt Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) má za sebou další úspěšný rok, během kterého poskytoval příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pomoc při administraci a realizaci jejich projektů. Předkladatelem projektu je Centrum evropského projektování. Na rozhodování o projektu se podílejí jeho partneři - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Celkové náklady projektu přesáhnou 64 miliony korun, z toho zhruba 56,2 milionu činí dotace. Projekt PAAK umožňuje sdílet zkušenosti a znalosti jiných pomocí tzv. pilotních projektů. Ty mohou být vzorem a inspirací pro další žadatele a příjemce v případě, že s projektem začínají, že již uspěli a vstupují do realizace nebo projekt ukončují a vstupují do fáze udržitelnosti projektu. Podpora získávání dalších znalostí a zkušeností pro příjemce pomoci spočívá i v organizaci otevřených seminářů v rámci projektu PAAK. I. Pilotní projekty Projekt PAAK disponuje 37 pilotními projekty. Asistence pilotním projektům při přípravě je poskytována 9 projektům, 28 projektům je poskytována asistence při realizaci a administraci, z nichž jsou 3 v realizaci a dalších 23 projektů je již ve fázi udržitelnosti. Dva příjemci asistence se rozhodli projekt ukončit ve fázi realizace. Pilotní projekty, které v roce 2013 ukončily svoji realizaci a dostaly se do fáze udržitelnosti: Královéhradecký kraj Propagace Podkrkonoší Cílem projektu bylo prostřednictvím informačních a propagačních kampaní rozšířit činnosti cestovního ruchu (CR), zkvalitnit služby CR a jejich efektivní koordinaci a rozvoj stávajícího marketingu. V rámci projektu vznikly nové webové stránky včetně mapového portálu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o dění a o plánovaných akcích v Podkrkonoší. Dále byly vytvořeny tiskoviny s tipy na výlety, venkovní mapy, vznikla fotobanka. V průběhu projektu bylo zorganizováno

11 připravujeme a řídíme vlastní projekty 10 několik sezónních promoakcí zaměřených na otevírání nebo zavírání sezóny v Podkrkonoší. Vytvořené tiskoviny (propagační materiály) jsou k dispozici v informačních centrech v oblasti Podkrkonoší a v elektronické podobě na webových stránkách Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu Muzea krajky ve Vamberku, spojená zároveň s modernizací a rozšířením expozic muzea krajky. Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu tak přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. Jeho stěžejním cílem bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy muzea v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění krajky v Čechách. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění tak, aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky. Marketing cestovního ruchu Broumovska Hlavním cílem projektu bylo zajistit koordinovaný a systematický rozvoj cestovního ruchu Broumovska a zvýšit návštěvnost tohoto regionu. Cíle projektu bylo dosahováno prostřednictvím zajištění destinačního managementu, který se systematicky věnoval rozvoji partnerství a produktů cestovního ruchu. Vzniklo také několik studií proveditelnosti, které se zabývaly např. možností vybudování ptačích pozorovatelen, hospodářského lesa s výběhy pro zvěř, naučné stezky samoobnovujícím lesem atd. V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály ve formě letáčků a drobných propagačních předmětů. Pardubický kraj Rekonstrukce zámku v Cholticích Renesanční zámek č. p. 5 Předmětem projektu byla rekonstrukce renesančního zámku, který je kulturní památkou, za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení zámecké prohlídkové trasy. Cílem projektu bylo zároveň rozšířit a zkvalitnit služby a zázemí pro návštěvníky. V renesančním sále zámku byl kromě expozice vytvořen prostor pro zhlédnutí videoprojekcí v rámci prohlídkového okruhu. V nových prostorách je umístěna pokladna s prodejnou suvenýrů, na zámku byly také vybudovány nové toalety, včetně bezbariérového WC. Realizací projektu došlo k rozšíření nabídky cestovního ruchu městyse Choltic i turistické oblasti Pardubicko. II. Semináře Dalším stěžejním nástrojem, pomocí něhož dochází k naplnění hlavního cíle projektu (tj. rozvoj lidských zdrojů, předávání zkušeností s asistencí), je pořádání konferencí, seminářů a workshopů. Semináře jsou určené pro realizátory projektů fi nancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Seminář k novele zákona o veřejných zakázkách v Náchodě, leden výroční zpráva

12 Severovýchod a jejich témata jsou volena tak, aby co nejlépe vystihovala jejich potřeby. V roce 2013 se uskutečnily celkem 2 otevřené semináře, v rámci kterých se proškolilo 94 účastníků. První seminář byl zaměřený na Novelu zákona o veřejných zakázkách a věnoval se také nejčastějším pochybením zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS. Druhý seminář se věnoval rizikům programů a projektů, přístupu k defi nici rizika a řízení rizik s následující vazbou na řízení programu a dílčích projektů. Dále byla probírána témata týkající se komunikace v projektech, účastníci se seznámili s metodou postupu vytváření analýzy zainteresovaných stran a komunikačního plánu. Semináře pořádané v rámci projektu PAAK se setkaly s velice pozitivním ohlasem účastníků, kteří oceňovali především přínos pro realizaci jejich projektů a příklady z praxe. Projekt PAAK se na Vás těší i v dalším roce své existence. Další informace i veškeré podklady k seminářům naleznete na webové stránce projektu PAAK: cz/paak/. IPRM v rámci ROP SV v Liberci, červen 2013 regionální rozvojová agentura Pilotní projekt z Královéhradeckého kraje NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM DOBA REALIZACE CELKOVÉ VÝDAJE VÝŠE DOTACE Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku Muzeum a galerie Orlických hor Regionální operační program NUTS II Severovýchod prosinec 2011 prosinec ,39 Kč ,74 Kč Do projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) se v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu jako pilotní projekt zapojil i projekt Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku, jehož nositelem je Muzeum Orlických hor. Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu muzea spojená s modernizací a rozšířením expozic. Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. Hlavním cílem projektu bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění krajky v Čechách. připravujeme a řídíme vlastní projekty 11

13 připravujeme a řídíme vlastní projekty Muzeum je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky přijíždějící do Vamberka z blízkého i vzdáleného okolí. Rekonstrukce muzea krajky umožnila zlepšit podmínky pro stávající expozici a péči o sbírky. Půdní vestavbou do podkroví a rekonstrukcí 3. NP vznikly nové prostory pro výstavu sbírek i nové prostory pro pracovníky muzea, které tím získalo nové depozitáře, kanceláře a pracovny, vč. důstojného sociálního zázemí (kuchyňka a soc. zařízení). Kromě nových expozic, které byly vybaveny novými vitrínami a novými praktickými výstavními pomůckami a audiovizuální technikou, byla zřízena interaktivní dílna, kde se mohou děti i jejich rodiče zábavnou formou seznámit s výrobou paličkované krajky. Rovněž bylo zrekonstruováno a nově zařízeno sociální zázemí pro návštěvníky (WC a šatna). Objekt byl vybaven 12 Rekonstruovaný průjezd s lunetami 2013 výroční zpráva zabezpečovacím zařízením, které zajistí bezpečnost a ochranu sbírek i návštěvníků muzea. Budova muzea a jeho nové expozice byly zároveň zpřístupněny pro handicapované návštěvníky. Ve dvorní přístavbě byl nainstalován výtah, který umožní imobilním návštěvníkům dostat se do expozic ve všech podlažích. Realizací projektu byly naplněny důležité obecné cíle, nejdůležitějším z nich je podpora rozvoje regionálního i místního cestovního ruchu. Výstupem projektu je nejen dokonalá muzejní prezentace krajkářského řemesla a světově proslulého umění české krajky, ale také vytvoření Centra krajky, které se jako jediné v republice bude i nadále soustavně zabývat touto tématikou. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění tak, aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky. Expozice muzea

14 Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi ŽADATEL PARTNER PROJEKTU Centrum EP OPERAČNÍ PROGRAM OPVK oblast podpory 3.2 ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Cílem projektu realizovaného v letech bylo vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program pro další individuální vzdělávání zaměřený na oblast projektového řízení. To je řešeno v obecné rovině tzn., že se nevěnuje pouze dotačním projektům. Vzdělávací program je složen z 9 modulů, které řeší problematiku jednotlivých fází projektu od inicializace projektu přes jeho plánování, řízení a ukončení. Součástí je i zvládnutí nezbytné problematiky z oblasti behaviorálních dovedností. Vytvořený program použil časově nejméně náročnou formu kombinující přednášky a workshopy s e-learningovým studiem. E-learningová aplikace poskytuje účastníkům nejnutnější studijní materiály, umožňuje prostřednictvím testů odzkoušet si zvládnutí probraného tématu, případně využít možnosti elektronické konzultace s přednášejícími. Účastníci školení na závěr obhajovali vlastní projekty, na nichž pracovali v průběhu školení. Školení provedli lektoři vlastnící certifikaci IPMA s potřebnými zkušenostmi ze vzdělávání dospělých. Cílovou skupinu vzdělávacího programu tvoří zájemci z různých oblastí působení v podnikatelské sféře, státní správě a studenti bez ohledu na věk. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jej byli schopni zvládnout všichni, kdo mají ukončený střední stupeň vzdělání. Se získanými informacemi a praktickými zkušenostmi se účastník může věnovat řízení projektů, případně si může sestavit postupy pro optimální úspěšné řešení jakéhokoliv úkolu v běžném či pracovním životě. Centrum evropského projektování vytvořilo vzdělávací program, který byl akreditován pro získání kvalifikace Manažer projektu a Administrátor projektu, které byly do Národní soustavy kvalifikací zařazeny v roce 2013, tedy v době, kdy uvedený projekt skončil. V rámci udržitelnosti CEP a.s. nabízí akreditovaná školení k získání uvedených kvalifikací. Projekt umožnil CEP a.s. získat i autorizaci k provádění přezkušování v rámci Národní soustavy kvalifikací. Závěrečná prezentace účastníků kurzu připravujeme a řídíme vlastní projekty regionální rozvojová agentura 13

15 oddělení projektového řízení 14 Oddělení projektového řízení V roce 2013 došlo ke sloučení dvou oddělení investičních projektů a životního prostředí a neinvestičních projektů a rozvoje podnikatelského sektoru. Tímto spojením se dostalo projektovému řízení jednotného vedení. Celé oddělení se podílí na zpracování žádostí o dotaci a řízení projektů v době realizace a udržitelnosti. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními odděleními organizace, zvláště pak s oddělením veřejných zakázek a také oddělením projektu PAAK. Tým projektových manažerů zpracovával projekty pro klienty z veřejné správy, podnikatelské oblasti, a také z neziskové sféry. Oblasti rozvoje, které byly projekty podpořeny: vzdělávání ve fi rmách a ve veřejné správě, podpora cestovního ruchu, inovace, výzkum a vývoj, podpora regionálního školství, investice do nemovitostí, rozvoj venkova a další. Operační programy: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Podnikání a inovace, Program rozvoje venkova, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Operační program Věda a výzkum pro inovace, Operační program Životní prostředí, Integrovaný operační program, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Národní program podpory cestovního ruchu. 98% ÚSPĚŠNOST PODANÝCH ŽÁDOSTÍ Stali jsme se významným partnerem pro subjekty veřejné správy, s nimiž spolupracujeme na řízení jejich projektů. Námi podané projektové žádosti v oblasti rozvoje měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) měly 98% úspěšnost. Téměř všechny získaly fi nanční dotaci. Zároveň se stáváme také významným partnerem pro podnikatelskou sféru. Zvláště pak v oblasti zpracování žádostí a řízení projektů v Operačním programu Podnikání a inovace. CENTRAL EUROPE V roce 2013 jsme se pokračovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při realizaci projektu Central Europe - Národní kontaktní místo. Poskytovali jsme služby v podobě expertní podpory příjemcům dotace či potenciálním žadatelům programu Central Europe. Nejvyšší podíl činnosti Centra evropského projektování a.s. byl v tomto roce na tvorbě shrnující publikace o projektech českých partnerů podpořených projektů programu Central Europe. Rok 2013 se nesl ve znamení přehledu právě končícího rozpočtového období z pohledu programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Na počátku roku byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace s názvem Projekty v programu Central Europe, zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období Jedná se o přehled všech podpořených projektů programu. Kromě jejich obecného představení seznamuje se všemi projektovými partnery a popisuje zkušenosti především českých partnerů s přípravou a se zapojením do realizace těchto nadnárodních projektů. CEP systematicky aktualizuje tuto rozsáhlou publikaci a průběžně doplňuje aktuální informace v závislosti na probíhající realizaci programu Central Europe. Na sklonku roku jsme dle zadání Ministerstva pro místní rozvoj dopracovali Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů z programu Central Europe , který slouží jako příklad dobré praxe úspěšně realizovaných projektů s českým zastoupením. Hlavním cílem této publikace je přiblížit program potenciálním žadatelům v novém období a seznámit je nejen s konkrétními výstupy projektů ale také s osobními zkušenostmi českých projektových partnerů s realizací projektu, které se mohou stát klíčem k úspěchu pro další žadatele. Obě publikace jsou ke stažení na stránkách v sekci Evropská územní spolupráce/ Central Europe výroční zpráva

16 regionální rozvojová agentura Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů z programu Central Europe oddělení projektového řízení 15 Projekty v programu Central Europe zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období (verze březen 2013) LEKTORSKÁ ČINNOST Projektoví manažeři se zapojují nejen do práce na projektech. Nedílnou součástí jejich práce je i lektorská a školící činnost. Pravidelně pořádáme semináře zaměřené na problematiku správné realizace projektů fi nancovaných z národních či strukturálních fondů. Projektové řízení Jak řídit projekt v OP LZZ Finanční řízení projektů Intezivní příprava na mezinárodní certifi kaci IPMA AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY Manažer projektu Administrátor projektu V únoru 2013 vešly v platnost standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které stanovují podmínky pro získání kvalifi kace. Nové obory vzdělávání v projektovém řízení v rámci národní kvalifi kace jsou: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer portfolií a kompletních projektů. Získali jsme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke vzdělávacím programům Manažer a Administrátor projektu. Zároveň jsme se zapojili do národního projektu UNIV3. MŠMT tímto projektem řeší soulad mezi obsahem vzdělávání a hodnotícím standardem. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifi kací přispěje projekt UNIV3 vytvořením modulových rekvalifi kačních programů podle standardů Národní soustavy kvalifi kací (NSK), které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifi kační vzdělávání. V rámci projektu jsme vytvořili obsah vzdělávání (rekvalifi - kačního kurzu) a obsah zkoušky pro profesi Administrátor či Manažer projektu. Vše jsme pilotně prověřili. Každou z kvalifi kací takto prověří 3 nezávislé instituce a výstup z kurzu i ze zkoušky bude hodnocen komisí. Na základě

17 oddělení projektového řízení 16 dodaných podkladů bude vytvořen podrobný popis vzdělávacího kurzu, a také podrobný popis obsahu a průběhu zkoušky. Tak dojde ke sjednocení výuky a také k jednotnému přístupu ke zkoušce. Cyklostezka Hradec Králové Josefov Kuks ŽADATEL Královéhradecká labská o.p.s. OPERAČNÍ PROGRAM ROP NUTS II Severovýchod ROZPOČET ,60 Kč VÝŠE DOTACE ,26 Kč Obecným cílem projektu je vybudování cyklostezky sloužící především pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivity regionu pro život obyvatel a návštěvníků kraje. Projekt předpokládal, a jeho cílem bylo, vybudovat cyklostezku, která by v sobě integrovala základní potřeby návštěvníků regionu na ekologickou dopravní obslužnost a zároveň by nahradila trasu stávající cyklotrasy č. 24 Labské. Cyklostezka propojí nejzajímavější regionální památky (Kuks) s krajským městem v návaznosti na další cyklostezky, které se křižují ve městě. dojde k vytvoření nových kvalitních podmínek pro rozvoj rekreační a turistické cyklistiky v regionu. Užívání cyklostezky je víceúčelové - jedná se o nemotoristickou komunikaci sloužící jako cyklistická stezka, pěší stezka a stezka pro in-line bruslaře. Dle zahraničních zkušeností je cykloturistika důležitý hospodářský faktor, jehož poptávka roste i v době ekonomické krize. Projekt sám sice není ziskový, ale má významné socioekonomické dopady pro region. Jeho realizací došlo ke snížení emisí výfukových plynů, k úspoře pohonných hmot, zvýšení zdraví obyvatel, včetně jejich bezpečnosti. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Královéhradecká labská o.p.s., která na tento projektový záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, byla realizátorem projektu, ale také subjektem, který bude nadále zajišťovat udržování výstupů, jejich rozvoj v provozní fázi a multiplikační efekt navazujícími aktivitami a projekty. Výstupem projektu je vytvoření více než 20 km stezky pro aktivní odpočinek turistů a návštěvníků regionu. Výsledkem projektu je vytvoření páteřní cyklostezky, která je zároveň i cyklistickou stezkou mezinárodní. Její realizací Areál agroturistiky ve Štěnkově Ranč Orlice hipoturistika v Třebechovicích 2013 výroční zpráva ŽADATEL MAVOS s.r.o OPERAČNÍ PROGRAM ROP NUTS II Severovýchod ROZPOČET ,17 Kč VÝŠE DOTACE ,97 Kč

18 regionální rozvojová agentura Ranč Orlice je zařízení pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití pro turisty, cyklisty, rodiny s dětmi, seniory a milovníky venkova a zejména koní. Je tu vybudováno moderní ubytování apartmánového typu pro týdenní, dvoutýdenní nebo víkendové pobyty. Zároveň nový areál slouží jako pobytové centrum pro turisty, kteří se zaměřují na jezdecký sport, cyklistiku, pěší turistiku a pobyty v přírodě. Součástí projektu bylo i vyznačení nové hipostezky, která vede hradeckými lesy. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost MAVOS s.r.o. získala na stavbu ranče dotaci ve výši 9,2 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 15,5 mil. Kč. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Zavedení nových technologií výroby ve společnosti DITON s.r.o. ŽADATEL DITON s.r.o. OPERAČNÍ PROGRAM OP Podnikání a inovace ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Společnost DITON s.r.o. začala v loňském létě realizovat projekt financovaný z Operačního programu podnikání a inovace. Projekt spočívá v zavedení tří nových produktů na trh. Prvním novým produktem je Dlažba vibrolitá. Jedná se o zcela nový dlažební prvek pro pochozí a pojezdové plochy. Dalším produktem je Plošná dlažba vibrolisovaná s inovovanou úpravou povrchu a produkt Plotová konstrukce vibrolitá. Jedná se o nový plotový prvek ohraničující konstrukce pozemního stavitelství. Na všechny tři produkty je možné aplikovat nový proces ochrany AQUASTOP nebo fotokatalicky aktivní složku EKOAKTIV pro čištění ovzduší. Oba uvedené procesy jsou rovněž výsledky vlastního vývoje společnosti. Realizací projektu dojde k pořízení strojního vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných pro uvedení nových výrobků a procesů do sériové výroby. Celkové náklady projektu činní více než 42 mil. Kč. Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Realizace projektu bude probíhat do konce roku Cílem projektu je snaha o získání nové konkurenční výhody zavedením nových výrobků na trh betonových výrobků. Ranč Orlice oddělení projektového řízení V letošním roce byla uvedena do provozu novostavba Areálu agroturistiky ve Štěnkově Ranč Orlice, kterou zrealizovala společnost MAVOS s.r.o. v rámci rozvoje turistického ruchu v oblasti. Ranč Orlice se nachází na pozemcích o rozloze cca 13 ha, s pastvinami pro koně, na klidném místě v krásném prostředí přírodní památky Orlice, v osadě Štěnkov, která je 1 km od města Třebechovice pod Orebem, jehož je součástí, a 14 km od Hradce Králové. Společnost MAVOS s.r.o. získala na tento projektový záměr dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. 17

19 oddělení projektového řízení 18 Areál bývalé fary v Dubenci dostal novou tvář ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM ROZPOČET VÝŠE DOTACE PACLÍK s.r.o ROP NUTS II Severovýchod ,72 Kč ,68 Kč V letošním roce byla po náročné rekonstrukci dokončena obnova areálu bývalé fary v Dubenci. Rekonstrukcí celého prostoru, která byla předmětem projektu, došlo k záchraně kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a zároveň k oživení celého prostoru. Areál nyní slouží jako penzion nabízející ubytování, stravování, sportovní a wellness služby. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost PACLÍK s.r.o. získala na rekonstrukci fary dotaci ve výši téměř 34 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 73 mil. Kč. Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Realizátorem akce byla společnost PACLÍK s.r.o., která na tento projektový záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Z původního areálu chátrajících objektů vznikl stylový penzion, který stojí určitě za návštěvu. Sportovně relaxační areál Hradec Králové ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM ROZPOČET VÝŠE DOTACE Park Golf a.s. ROP NUTS II Severovýchod ,76 Kč ,92 Kč Na okraji Hradce Králové, v Roudničce, se nachází golfový areál. Jeho součástí se v letošním roce stal nový objekt golfového klubu s restaurací a hotelem. Nové sportovně-relaxační a ubytovací zařízení zahrnuje nabídku komplexních služeb, včetně zajištění gastronomických, sportovních a relaxačních aktivit. Nový hotel pro sportovce v současnosti nabízí hotelové služby třídy 4*, má ubytovací kapacitu 12 lůžek a 3 přistýlky, v 6-ti klimatizovaných pokojích, z nichž je krásný pohled na golfové hřiště. Všechny pokoje jsou vybaveny moderní koupelnou, která je přístupná přímo z lůžkové části. Pro hosty i návštěvníky areálu je dále v provozu designová restaurace s panoramatickým výhledem do přilehlé přírody a zeleně, která nabízí široký sortiment pokrmů. V letních měsících je hostům k dispozici arkádovitá terasa s výhledem na dominantu golfového hřiště, ostrovní jamku. Hotel dále nabízí posezení v kavárně, která je uzpůsobena i k pořádání různých školení, jednání a seminářů (je kompletně ozvučena a disponuje televizí i s možností projekce). Pro návštěvníky golfového areálu bylo v hotelu vybudováno komfortní zázemí. Jsou tu pro ně k dispozici šatny s uzamykatelnými a zabezpečenými skříňkami, sociální zařízení, WC a prodejna sportovních potřeb. Pro rodiny s dětmi je k dispozici dětský koutek a hřiště pro disk golf. První podlaží objektu hotelu je bezbariérové, takže restaurace je snadno dostupná zdravotně handicapovaným občanům. Pro tyto osoby jsou vyhrazena taktéž 4 parkovací stání. Přímo v areálu je pro klienty dostatečné množství parkovacích míst, na nově vybudovaném parkovišti výroční zpráva

20 regionální rozvojová agentura Získané dotační prostředky umožní obnovit přibližně jednu pětinu objektu kláštera a klášterní zahradu včetně staveb, které se v ní nacházejí. Projekt předpokládá obnovení funkce kláštera a klášterní zahrady se zaměřením na zvyšování kvality života regionu. Jedná se o rekonstrukci prostor, které nejsou v současné době využívány. Z těchto místností a chodeb budou zřízeny přednáškové sály, výstavní plochy, studovny. Budou rekonstruovány sítě (odpady, elektřina, topení apod.), spojovací chodby. Součástí projektu je i rekonstrukce zahrady kláštera. oddělení projektového řízení Hlavní cíl projektu, zatraktivnění a rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu v regionu Hradce Králové, byl dosažen realizací projektu v plném rozsahu. Vybudovaný a dokončený areál má přispět k tomu, aby návštěvníci a turisté měli možnost kvalitní rekreace a sportovního vyžití. 19 Celý projekt realizovala společnost Park Golf a.s., která na tento záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost Park Golf a.s. získala na stavbu dotaci ve výši 23,65 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 83,5 mil. Kč. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Revitalizace kláštera v Broumově ŽADATEL Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově OPERAČNÍ PROGRAM IOP ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Realizací projektu dojde k vytvoření ekologického a kulturního centra regionu. V rámci projektu předpokládá také vytvoření nové programové náplně, spočívající v pořádání ekologických, kulturních a vzdělávacích akcí a vytvoření vzorového projektu oživení národní kulturní památky včetně zpracované metodiky postupu rekonstrukčních prací pro širokou odbornou veřejnost. Broumovský klášter se tak stane regionálním centrem kultury, hudby, divadelních představení a ostatních aktivit. Ukončení projektu je plánováno na prosinec roku Z Integrovaného operačního programu získalo Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově dotaci na projekt pod názvem Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera. Stavební práce byly zahájeny dne 15. listopadu 2013, kdy vítěz výběrového řízení převzal staveniště.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více