Partner na cestě k Vašim cílům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner na cestě k Vašim cílům"

Transkript

1 regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická Hradec Králové Československé armády 954/ Hradec Králové Výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci jako celku 3 Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty 9 Oddělení projektového řízení 14 Oddělení veřejných zakázek 20 Přehled veřejných zakázek 21 Oddělení ekonomicko-technické 25 obsah Přehledy projektů 26 Přehled projektů připravených či hodnocených 26 Přehled projektů ve fázi řízení a udržitelnosti 30 Datum vyhotovení výroční zprávy regionální rozvojová agentura

3 úvodní slovo 2 Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, vážení partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu akciové společnosti Centrum evropského projektování, ve které se poohlédneme za rokem bylo založeno koncem roku 2008 s cílem stát se profesionálním partnerem organizaci v kraji i mimo něj. Od svého založení se v oblasti profesionalizace naše společnost velmi posunula. Získali jsme certifi kace ISO 9001, Úspěšně jsme prošli certifi kací Společnosti pro projektové řízení a získali potvrzení o Efektivním projektovém řízení. Naši projektoví manažeři jsou certifi kováni v mezinárodně uznávané certifi kaci IPMA. Obce, města a další subjekty se na nás mohou obrátit, pokud mají zájem o zpracování žádosti, zajištění řízení projektu, kompletní administraci veřejné zakázky, proškolení svých zaměstnanců v oblasti dotačního managementu, veřejných zakázek či projektového řízení či ověřit kvalifi kaci svých zaměstnanců v oblasti projektového řízení. V roce 2013 jsme se stali první autorizovanou osobou v ČR v rámci národní soustavy kvalifi kací s oprávněním ověřovat kvalifi kace manažer projektu a administrátor projektu. V novém programovém období budou kladeny vyšší nároky na odbornost a kvalifi kaci jednotlivých členů projektových týmů. CEP je již nyní připraven nabídnout akreditované kurzy a připravit na zkoušky. Působení na poli dotací a veřejných zakázek je pohybem na minovém poli, na kterém dochází průběžně k posunu min. Čelit tomuto prostředí, není jednoduché. Jsme rádi, že můžeme říci, že se nám i v roce 2013 podařilo většinu min minout a dojít s našimi projekty a zakázkami do zdárného cíle. Za celý tým Centra evropského projektování PaedDr. Mgr. Josef Lukášek místopředseda představenstva V tomto roce jsme připravovali 56 žádostí o dotaci a řídili jsme 160 projektů. Mezi našimi projekty jsou např. Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Městský úřad Nový Bydžov - efektivní úřad, Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických nemocných, Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant a mnoho dalších. Administrovali jsme 74 veřejných zakázek v objemu 472 mil. Kč. Centrum evropského projektování zajišťovalo i v roce 2013 projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity. Tento projekt poběží až do roku Jeho hlavním úkolem je pomoci potenciálním žadatelům a příjemcům v regionálním operačním programu severovýchod s přípravou a administrací projektů. Velkému zájmu se těší zejména semináře realizované v rámci projektu, kde účastníci oceňují zejména přenos konkrétních zkušeností a možnost aplikovat informace ze semináře v praxi. V tomto roce jsme ukončili další z našich úspěšných projektů, jehož jsme byli nositelem a to projekt Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi. Tento projekt se zaměřil na přípravu účastníků ke zkoušce z projektového managementu. Dbáme i na vzdělávání vlastních zaměstnanců, které převážně fi nancujeme z projektu EDUCEP II. v roce 2013 pokračovalo v úspěšně nastartovaných aktivitách, a to především díky společnému úsilí managementu akciové společnosti a představenstva, ale i regionálních partnerů, kterým bychom tímto rádi poděkovali výroční zpráva

4 regionální rozvojová agentura Informace o organizaci jako celku Správní a organizační struktura Na úvod naší výroční zprávy si dovolujeme uvést základní údaje o naší společnosti, správní a organizační strukturu v roce Název Zkrácený název Právní forma Sídlo Kontakt WWW CEP akciová společnost Československé armády 954/ 7, Hradec Králové tel.: , fax.: , Datum vzniku 27. prosince 2007 Identifikační číslo informace o organizaci jako celku Spisová značka Bankovní spojení B 2674 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové /0100, Komerční banka 3 Orgány společnosti Statutární orgán představenstvo Ing. Klára Dostálová PaedDr. Mgr. Josef Lukášek Josef Dvořák Milan Maček Miroslav Vlasák předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Dozorčí rada MUDr. Jiří Veselý Ing. Jan Sobotka Mgr. Věra Sakslová předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady Prokura Ing. Iva Krunčíková prokurista Akcionář Královéhradecký kraj jediný akcionář

5 informace o organizaci jako celku Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Certifikaci považujeme za důležité potvrzení kvality služeb Nabízíme kompletní administraci dotačních projektů od A do Z. Konzultace projektového záměru, zpracování žádosti, řízení projektu, závěrečné vyúčtování. Převezmeme od Vás administrativní náročnost dotačních projektů. Nabízíme komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zajišťujeme poradenství, přípravu a organizaci procesu zadávání veřejných zakázek, kontrolu zadávacích řízení a jejich administrace, přípravu nabídek uchazečů do výběrových řízení. Svěřte své nabídky do našich rukou. Nabízíme praktické otevřené i interní kurzy šité na míru Vašim potřebám. Realizujeme praktické kurzy v oblasti projektového řízení, dotačního managementu a veřejných zakázek. Naše kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem školství ČR. Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organizovaných v rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů a kompletní zajištění akcí pořádaných veřejnou správou nebo fi rmami výroční zpráva

6 regionální rozvojová agentura Autorizovaná osoba pro profese projektový manažer a projektový administrátor Národní soustava kvalifi kací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifi kací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifi kaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifi kací a lepší pracovní uplatnění. Do národní soustavy kvalifi kací byly zařazeny nové profese z oblasti projektového řízení: projektový administrátor, projektový manažer a manažer programů a portfolií. se stalo první autorizovanou osobou v ČR pro profese administrátor projektu a manažer projektu. Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (v případě výše uvedených profesí Ministerstvem pro místní rozvoj ČR) přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifi kace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení. Certifi kaci považujeme za důležité potvrzení kvality služeb. informace o organizaci jako celku Kvalita je pro nás důležitá 5 Certifikace projektového řízení v organizacích se stalo první organizací, která úspěšně absolvovala proces Certifi kace projektového řízení v organizacích v souladu s rámcem Národního certifi kačního a akreditačního orgánu SPŘ a dosáhla stupně způsobilosti C Efektivní projektové řízení. V současné době, kdy se čím dál větší množství nejrůznějších lidských aktivit realizuje projektovým způsobem, usiluje řada organizací o rozvoj řízení projektově orientovaných činností, chtějí dosáhnout vyšší míry efektivity, resp. snížení rizik a problémů v projektech i v organizaci samotné. Řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003 V roce 2010 byl ve společnosti zaveden management řízení projektů dle normy ČSN ISO 10006:2003, mezinárodní normy pro řízení jakosti projektů. Tento certifi kát je dalším potvrzením systematického a kvalitního řízení projektů v rámci CEP.

7 informace o organizaci jako celku 6 Certifikace projektových manažerů V rámci CEP pracují zaměstnanci, kteří úspěšně prošli certifi kací v oblasti projektového řízení dle mezinárodního standardu IPMA. Tato certifi kace je procesem zaměřeným na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Certifi kace je ověřením takovéto způsobilosti a nikoliv akademických úspěchů. Certifikace konzultantů V Centru evropského projektování rovněž působí Certifi - kovaná konzultantka řízení projektu IPMA PMC Ing. Iva Krunčíková. Certifi kace konzultantů je proces zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů nastavovat systém řízení projektů ve fi rmách, podporovat či koučovat řízení projektů, programů a portfolií a vytvářet vzdělávací programy na základě analýzy stavu projektového managementu (PM). Způsobilost je schopností osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu z pozice projektového manažera a konzultanta. Certifi kace je ověřením takovéto způsobilosti. Jsme přidružený člen Společnosti pro projektové řízení Společnost pro projektové řízení je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Je nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. Akreditace vzdělávacích kurzů Kvalita našich kurzů je potvrzena i jejich akreditací u ministerstev. Název akreditovaného programu Akreditující organizace Číslo/označení akreditace Finanční řízení projektů Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-1123/2012 AK/VE-817/2012 Jak řídit projekt fi nancovaný z OP LZZ? Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-670/2012 AK/VE-483/2012 Délka školení (hodin) výroční zpráva

8 regionální rozvojová agentura Jak řídit projekt fi nancovaný z OP VK? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-486/2012 AK/PV-673/2012 Co je projektové řízení? Ministerstvo vnitra ČR AK/VE-484/2012 AK/PV-671/2012 Veřejné zakázky dle zákona Ministerstvo vnitra ČR AK/PV-672/2012 AK/VE-485/2012 Projektové řízení ve veřejné správě dle IPMA Administrátor projektu Manažer projektu Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR AK/PV-800/2011 AK/VE-563/ MSMT-16379/2013-1/ MSMT-16379/2013-1/ informace o organizaci jako celku Naši klienti Mezi naše klienty patří například: 7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo obrany ČR Nejvyšší kontrolní úřad Český telekomunikační úřad Generální ředitelství cel Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Olomouc Krkonoše svaz měst a obcí Kraj Vysočina Statutární město Hradec Králové Město Náchod Město Jičín Město Broumov Město Dvůr Králové nad Labem Město Rokytnice v Orlických horách Město Špindlerův Mlýn Město Třebechovice pod Orebem Město Litomyšl Město Turnov Praha 12 Obec Kuks Obec Holovousy Obec Jičíněves Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Nadace Východočeská onkologie Život bez bariér Arrow International CR a.s. Matrix a.s. Haly.biz s.r.o OSNADO spol. s r. o. DIKRAM s.r.o. ICOM transport a.s. TL-Ultralight s.r.o.

9 informace o organizaci jako celku v roce 2013 v číslech Projekty Počet Výše dotace projektů Zpracované žádosti v roce včetně nerozhodnutých žádostí ,32 Kč Realizované projekty ,31 Kč Celkem ,63 Kč Veřejné zakázky Počet Vyhlášené a administrované zakázky 74 Lektorská činnost Počet účastníků Centrum evropského projektování partner na cestě k Vašim cílům Cílevědomě Energicky Precizně Tým Centra evropského projektování výroční zpráva Kč Počet seminářů Realizované semináře v rámci projektu PAAK i komerčně 2013 Předpokládaná hodnota

10 Připravujeme a řídíme i naše vlastní projekty PAAK v šestém roce realizace Název projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) Žadatel Operační program Regionální operační program NUTS II Severovýchod Rozpočet ,86 Kč Výše dotace ,79 Kč Partneři projektu Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 2 Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové regionální rozvojová agentura připravujeme a řídíme vlastní projekty 9 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Webová stránka projektu Projekt Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) má za sebou další úspěšný rok, během kterého poskytoval příjemcům dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pomoc při administraci a realizaci jejich projektů. Předkladatelem projektu je Centrum evropského projektování. Na rozhodování o projektu se podílejí jeho partneři - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Celkové náklady projektu přesáhnou 64 miliony korun, z toho zhruba 56,2 milionu činí dotace. Projekt PAAK umožňuje sdílet zkušenosti a znalosti jiných pomocí tzv. pilotních projektů. Ty mohou být vzorem a inspirací pro další žadatele a příjemce v případě, že s projektem začínají, že již uspěli a vstupují do realizace nebo projekt ukončují a vstupují do fáze udržitelnosti projektu. Podpora získávání dalších znalostí a zkušeností pro příjemce pomoci spočívá i v organizaci otevřených seminářů v rámci projektu PAAK. I. Pilotní projekty Projekt PAAK disponuje 37 pilotními projekty. Asistence pilotním projektům při přípravě je poskytována 9 projektům, 28 projektům je poskytována asistence při realizaci a administraci, z nichž jsou 3 v realizaci a dalších 23 projektů je již ve fázi udržitelnosti. Dva příjemci asistence se rozhodli projekt ukončit ve fázi realizace. Pilotní projekty, které v roce 2013 ukončily svoji realizaci a dostaly se do fáze udržitelnosti: Královéhradecký kraj Propagace Podkrkonoší Cílem projektu bylo prostřednictvím informačních a propagačních kampaní rozšířit činnosti cestovního ruchu (CR), zkvalitnit služby CR a jejich efektivní koordinaci a rozvoj stávajícího marketingu. V rámci projektu vznikly nové webové stránky včetně mapového portálu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o dění a o plánovaných akcích v Podkrkonoší. Dále byly vytvořeny tiskoviny s tipy na výlety, venkovní mapy, vznikla fotobanka. V průběhu projektu bylo zorganizováno

11 připravujeme a řídíme vlastní projekty 10 několik sezónních promoakcí zaměřených na otevírání nebo zavírání sezóny v Podkrkonoší. Vytvořené tiskoviny (propagační materiály) jsou k dispozici v informačních centrech v oblasti Podkrkonoší a v elektronické podobě na webových stránkách Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu Muzea krajky ve Vamberku, spojená zároveň s modernizací a rozšířením expozic muzea krajky. Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu tak přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. Jeho stěžejním cílem bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy muzea v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění krajky v Čechách. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění tak, aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky. Marketing cestovního ruchu Broumovska Hlavním cílem projektu bylo zajistit koordinovaný a systematický rozvoj cestovního ruchu Broumovska a zvýšit návštěvnost tohoto regionu. Cíle projektu bylo dosahováno prostřednictvím zajištění destinačního managementu, který se systematicky věnoval rozvoji partnerství a produktů cestovního ruchu. Vzniklo také několik studií proveditelnosti, které se zabývaly např. možností vybudování ptačích pozorovatelen, hospodářského lesa s výběhy pro zvěř, naučné stezky samoobnovujícím lesem atd. V rámci projektu byly vytvořeny propagační materiály ve formě letáčků a drobných propagačních předmětů. Pardubický kraj Rekonstrukce zámku v Cholticích Renesanční zámek č. p. 5 Předmětem projektu byla rekonstrukce renesančního zámku, který je kulturní památkou, za účelem rozšíření zámecké expozice a prodloužení zámecké prohlídkové trasy. Cílem projektu bylo zároveň rozšířit a zkvalitnit služby a zázemí pro návštěvníky. V renesančním sále zámku byl kromě expozice vytvořen prostor pro zhlédnutí videoprojekcí v rámci prohlídkového okruhu. V nových prostorách je umístěna pokladna s prodejnou suvenýrů, na zámku byly také vybudovány nové toalety, včetně bezbariérového WC. Realizací projektu došlo k rozšíření nabídky cestovního ruchu městyse Choltic i turistické oblasti Pardubicko. II. Semináře Dalším stěžejním nástrojem, pomocí něhož dochází k naplnění hlavního cíle projektu (tj. rozvoj lidských zdrojů, předávání zkušeností s asistencí), je pořádání konferencí, seminářů a workshopů. Semináře jsou určené pro realizátory projektů fi nancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Seminář k novele zákona o veřejných zakázkách v Náchodě, leden výroční zpráva

12 Severovýchod a jejich témata jsou volena tak, aby co nejlépe vystihovala jejich potřeby. V roce 2013 se uskutečnily celkem 2 otevřené semináře, v rámci kterých se proškolilo 94 účastníků. První seminář byl zaměřený na Novelu zákona o veřejných zakázkách a věnoval se také nejčastějším pochybením zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS. Druhý seminář se věnoval rizikům programů a projektů, přístupu k defi nici rizika a řízení rizik s následující vazbou na řízení programu a dílčích projektů. Dále byla probírána témata týkající se komunikace v projektech, účastníci se seznámili s metodou postupu vytváření analýzy zainteresovaných stran a komunikačního plánu. Semináře pořádané v rámci projektu PAAK se setkaly s velice pozitivním ohlasem účastníků, kteří oceňovali především přínos pro realizaci jejich projektů a příklady z praxe. Projekt PAAK se na Vás těší i v dalším roce své existence. Další informace i veškeré podklady k seminářům naleznete na webové stránce projektu PAAK: cz/paak/. IPRM v rámci ROP SV v Liberci, červen 2013 regionální rozvojová agentura Pilotní projekt z Královéhradeckého kraje NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM DOBA REALIZACE CELKOVÉ VÝDAJE VÝŠE DOTACE Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku Muzeum a galerie Orlických hor Regionální operační program NUTS II Severovýchod prosinec 2011 prosinec ,39 Kč ,74 Kč Do projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) se v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu jako pilotní projekt zapojil i projekt Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Centrum krajky ve Vamberku, jehož nositelem je Muzeum Orlických hor. Předmětem realizovaného projektu byla celková rekonstrukce objektu muzea spojená s modernizací a rozšířením expozic. Budova muzea krajky je národní kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Rekonstrukce objektu přispěla k zachování kulturního dědictví České republiky. Hlavním cílem projektu bylo provést rekonstrukci, modernizaci a rozšíření budovy v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadavkům na moderní muzejní expozici, která přiláká co největší množství turistů a pomůže nejen zachovat, ale ještě zvýšit povědomí o krajkářské tradici a umění krajky v Čechách. připravujeme a řídíme vlastní projekty 11

13 připravujeme a řídíme vlastní projekty Muzeum je dobře přístupné pro turisty a návštěvníky přijíždějící do Vamberka z blízkého i vzdáleného okolí. Rekonstrukce muzea krajky umožnila zlepšit podmínky pro stávající expozici a péči o sbírky. Půdní vestavbou do podkroví a rekonstrukcí 3. NP vznikly nové prostory pro výstavu sbírek i nové prostory pro pracovníky muzea, které tím získalo nové depozitáře, kanceláře a pracovny, vč. důstojného sociálního zázemí (kuchyňka a soc. zařízení). Kromě nových expozic, které byly vybaveny novými vitrínami a novými praktickými výstavními pomůckami a audiovizuální technikou, byla zřízena interaktivní dílna, kde se mohou děti i jejich rodiče zábavnou formou seznámit s výrobou paličkované krajky. Rovněž bylo zrekonstruováno a nově zařízeno sociální zázemí pro návštěvníky (WC a šatna). Objekt byl vybaven 12 Rekonstruovaný průjezd s lunetami 2013 výroční zpráva zabezpečovacím zařízením, které zajistí bezpečnost a ochranu sbírek i návštěvníků muzea. Budova muzea a jeho nové expozice byly zároveň zpřístupněny pro handicapované návštěvníky. Ve dvorní přístavbě byl nainstalován výtah, který umožní imobilním návštěvníkům dostat se do expozic ve všech podlažích. Realizací projektu byly naplněny důležité obecné cíle, nejdůležitějším z nich je podpora rozvoje regionálního i místního cestovního ruchu. Výstupem projektu je nejen dokonalá muzejní prezentace krajkářského řemesla a světově proslulého umění české krajky, ale také vytvoření Centra krajky, které se jako jediné v republice bude i nadále soustavně zabývat touto tématikou. Projekt pomůže udržet vysokou prestiž českého krajkářství a obnovit pověst Vamberka jako světoznámého centra krajkářského umění tak, aby se opět stal cílem turistů poznávajících nejvýznamnější místa České republiky. Expozice muzea

14 Úspěšná příprava a realizace projektů vyžaduje připravené lidi ŽADATEL PARTNER PROJEKTU Centrum EP OPERAČNÍ PROGRAM OPVK oblast podpory 3.2 ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Cílem projektu realizovaného v letech bylo vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací program pro další individuální vzdělávání zaměřený na oblast projektového řízení. To je řešeno v obecné rovině tzn., že se nevěnuje pouze dotačním projektům. Vzdělávací program je složen z 9 modulů, které řeší problematiku jednotlivých fází projektu od inicializace projektu přes jeho plánování, řízení a ukončení. Součástí je i zvládnutí nezbytné problematiky z oblasti behaviorálních dovedností. Vytvořený program použil časově nejméně náročnou formu kombinující přednášky a workshopy s e-learningovým studiem. E-learningová aplikace poskytuje účastníkům nejnutnější studijní materiály, umožňuje prostřednictvím testů odzkoušet si zvládnutí probraného tématu, případně využít možnosti elektronické konzultace s přednášejícími. Účastníci školení na závěr obhajovali vlastní projekty, na nichž pracovali v průběhu školení. Školení provedli lektoři vlastnící certifikaci IPMA s potřebnými zkušenostmi ze vzdělávání dospělých. Cílovou skupinu vzdělávacího programu tvoří zájemci z různých oblastí působení v podnikatelské sféře, státní správě a studenti bez ohledu na věk. Vzdělávací program je koncipován tak, aby jej byli schopni zvládnout všichni, kdo mají ukončený střední stupeň vzdělání. Se získanými informacemi a praktickými zkušenostmi se účastník může věnovat řízení projektů, případně si může sestavit postupy pro optimální úspěšné řešení jakéhokoliv úkolu v běžném či pracovním životě. Centrum evropského projektování vytvořilo vzdělávací program, který byl akreditován pro získání kvalifikace Manažer projektu a Administrátor projektu, které byly do Národní soustavy kvalifikací zařazeny v roce 2013, tedy v době, kdy uvedený projekt skončil. V rámci udržitelnosti CEP a.s. nabízí akreditovaná školení k získání uvedených kvalifikací. Projekt umožnil CEP a.s. získat i autorizaci k provádění přezkušování v rámci Národní soustavy kvalifikací. Závěrečná prezentace účastníků kurzu připravujeme a řídíme vlastní projekty regionální rozvojová agentura 13

15 oddělení projektového řízení 14 Oddělení projektového řízení V roce 2013 došlo ke sloučení dvou oddělení investičních projektů a životního prostředí a neinvestičních projektů a rozvoje podnikatelského sektoru. Tímto spojením se dostalo projektovému řízení jednotného vedení. Celé oddělení se podílí na zpracování žádostí o dotaci a řízení projektů v době realizace a udržitelnosti. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními odděleními organizace, zvláště pak s oddělením veřejných zakázek a také oddělením projektu PAAK. Tým projektových manažerů zpracovával projekty pro klienty z veřejné správy, podnikatelské oblasti, a také z neziskové sféry. Oblasti rozvoje, které byly projekty podpořeny: vzdělávání ve fi rmách a ve veřejné správě, podpora cestovního ruchu, inovace, výzkum a vývoj, podpora regionálního školství, investice do nemovitostí, rozvoj venkova a další. Operační programy: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Podnikání a inovace, Program rozvoje venkova, Regionální operační program NUTS II Severovýchod, Operační program Věda a výzkum pro inovace, Operační program Životní prostředí, Integrovaný operační program, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika, Národní program podpory cestovního ruchu. 98% ÚSPĚŠNOST PODANÝCH ŽÁDOSTÍ Stali jsme se významným partnerem pro subjekty veřejné správy, s nimiž spolupracujeme na řízení jejich projektů. Námi podané projektové žádosti v oblasti rozvoje měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) měly 98% úspěšnost. Téměř všechny získaly fi nanční dotaci. Zároveň se stáváme také významným partnerem pro podnikatelskou sféru. Zvláště pak v oblasti zpracování žádostí a řízení projektů v Operačním programu Podnikání a inovace. CENTRAL EUROPE V roce 2013 jsme se pokračovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při realizaci projektu Central Europe - Národní kontaktní místo. Poskytovali jsme služby v podobě expertní podpory příjemcům dotace či potenciálním žadatelům programu Central Europe. Nejvyšší podíl činnosti Centra evropského projektování a.s. byl v tomto roce na tvorbě shrnující publikace o projektech českých partnerů podpořených projektů programu Central Europe. Rok 2013 se nesl ve znamení přehledu právě končícího rozpočtového období z pohledu programu nadnárodní spolupráce Central Europe. Na počátku roku byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace s názvem Projekty v programu Central Europe, zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období Jedná se o přehled všech podpořených projektů programu. Kromě jejich obecného představení seznamuje se všemi projektovými partnery a popisuje zkušenosti především českých partnerů s přípravou a se zapojením do realizace těchto nadnárodních projektů. CEP systematicky aktualizuje tuto rozsáhlou publikaci a průběžně doplňuje aktuální informace v závislosti na probíhající realizaci programu Central Europe. Na sklonku roku jsme dle zadání Ministerstva pro místní rozvoj dopracovali Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů z programu Central Europe , který slouží jako příklad dobré praxe úspěšně realizovaných projektů s českým zastoupením. Hlavním cílem této publikace je přiblížit program potenciálním žadatelům v novém období a seznámit je nejen s konkrétními výstupy projektů ale také s osobními zkušenostmi českých projektových partnerů s realizací projektu, které se mohou stát klíčem k úspěchu pro další žadatele. Obě publikace jsou ke stažení na stránkách v sekci Evropská územní spolupráce/ Central Europe výroční zpráva

16 regionální rozvojová agentura Výběr 12 úspěšně realizovaných projektů z programu Central Europe oddělení projektového řízení 15 Projekty v programu Central Europe zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období (verze březen 2013) LEKTORSKÁ ČINNOST Projektoví manažeři se zapojují nejen do práce na projektech. Nedílnou součástí jejich práce je i lektorská a školící činnost. Pravidelně pořádáme semináře zaměřené na problematiku správné realizace projektů fi nancovaných z národních či strukturálních fondů. Projektové řízení Jak řídit projekt v OP LZZ Finanční řízení projektů Intezivní příprava na mezinárodní certifi kaci IPMA AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY Manažer projektu Administrátor projektu V únoru 2013 vešly v platnost standardy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které stanovují podmínky pro získání kvalifi kace. Nové obory vzdělávání v projektovém řízení v rámci národní kvalifi kace jsou: Manažer projektu, Administrátor projektu a Manažer portfolií a kompletních projektů. Získali jsme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke vzdělávacím programům Manažer a Administrátor projektu. Zároveň jsme se zapojili do národního projektu UNIV3. MŠMT tímto projektem řeší soulad mezi obsahem vzdělávání a hodnotícím standardem. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifi kací přispěje projekt UNIV3 vytvořením modulových rekvalifi kačních programů podle standardů Národní soustavy kvalifi kací (NSK), které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifi kační vzdělávání. V rámci projektu jsme vytvořili obsah vzdělávání (rekvalifi - kačního kurzu) a obsah zkoušky pro profesi Administrátor či Manažer projektu. Vše jsme pilotně prověřili. Každou z kvalifi kací takto prověří 3 nezávislé instituce a výstup z kurzu i ze zkoušky bude hodnocen komisí. Na základě

17 oddělení projektového řízení 16 dodaných podkladů bude vytvořen podrobný popis vzdělávacího kurzu, a také podrobný popis obsahu a průběhu zkoušky. Tak dojde ke sjednocení výuky a také k jednotnému přístupu ke zkoušce. Cyklostezka Hradec Králové Josefov Kuks ŽADATEL Královéhradecká labská o.p.s. OPERAČNÍ PROGRAM ROP NUTS II Severovýchod ROZPOČET ,60 Kč VÝŠE DOTACE ,26 Kč Obecným cílem projektu je vybudování cyklostezky sloužící především pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivity regionu pro život obyvatel a návštěvníků kraje. Projekt předpokládal, a jeho cílem bylo, vybudovat cyklostezku, která by v sobě integrovala základní potřeby návštěvníků regionu na ekologickou dopravní obslužnost a zároveň by nahradila trasu stávající cyklotrasy č. 24 Labské. Cyklostezka propojí nejzajímavější regionální památky (Kuks) s krajským městem v návaznosti na další cyklostezky, které se křižují ve městě. dojde k vytvoření nových kvalitních podmínek pro rozvoj rekreační a turistické cyklistiky v regionu. Užívání cyklostezky je víceúčelové - jedná se o nemotoristickou komunikaci sloužící jako cyklistická stezka, pěší stezka a stezka pro in-line bruslaře. Dle zahraničních zkušeností je cykloturistika důležitý hospodářský faktor, jehož poptávka roste i v době ekonomické krize. Projekt sám sice není ziskový, ale má významné socioekonomické dopady pro region. Jeho realizací došlo ke snížení emisí výfukových plynů, k úspoře pohonných hmot, zvýšení zdraví obyvatel, včetně jejich bezpečnosti. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Královéhradecká labská o.p.s., která na tento projektový záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, byla realizátorem projektu, ale také subjektem, který bude nadále zajišťovat udržování výstupů, jejich rozvoj v provozní fázi a multiplikační efekt navazujícími aktivitami a projekty. Výstupem projektu je vytvoření více než 20 km stezky pro aktivní odpočinek turistů a návštěvníků regionu. Výsledkem projektu je vytvoření páteřní cyklostezky, která je zároveň i cyklistickou stezkou mezinárodní. Její realizací Areál agroturistiky ve Štěnkově Ranč Orlice hipoturistika v Třebechovicích 2013 výroční zpráva ŽADATEL MAVOS s.r.o OPERAČNÍ PROGRAM ROP NUTS II Severovýchod ROZPOČET ,17 Kč VÝŠE DOTACE ,97 Kč

18 regionální rozvojová agentura Ranč Orlice je zařízení pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití pro turisty, cyklisty, rodiny s dětmi, seniory a milovníky venkova a zejména koní. Je tu vybudováno moderní ubytování apartmánového typu pro týdenní, dvoutýdenní nebo víkendové pobyty. Zároveň nový areál slouží jako pobytové centrum pro turisty, kteří se zaměřují na jezdecký sport, cyklistiku, pěší turistiku a pobyty v přírodě. Součástí projektu bylo i vyznačení nové hipostezky, která vede hradeckými lesy. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost MAVOS s.r.o. získala na stavbu ranče dotaci ve výši 9,2 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 15,5 mil. Kč. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Zavedení nových technologií výroby ve společnosti DITON s.r.o. ŽADATEL DITON s.r.o. OPERAČNÍ PROGRAM OP Podnikání a inovace ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Společnost DITON s.r.o. začala v loňském létě realizovat projekt financovaný z Operačního programu podnikání a inovace. Projekt spočívá v zavedení tří nových produktů na trh. Prvním novým produktem je Dlažba vibrolitá. Jedná se o zcela nový dlažební prvek pro pochozí a pojezdové plochy. Dalším produktem je Plošná dlažba vibrolisovaná s inovovanou úpravou povrchu a produkt Plotová konstrukce vibrolitá. Jedná se o nový plotový prvek ohraničující konstrukce pozemního stavitelství. Na všechny tři produkty je možné aplikovat nový proces ochrany AQUASTOP nebo fotokatalicky aktivní složku EKOAKTIV pro čištění ovzduší. Oba uvedené procesy jsou rovněž výsledky vlastního vývoje společnosti. Realizací projektu dojde k pořízení strojního vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných pro uvedení nových výrobků a procesů do sériové výroby. Celkové náklady projektu činní více než 42 mil. Kč. Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Realizace projektu bude probíhat do konce roku Cílem projektu je snaha o získání nové konkurenční výhody zavedením nových výrobků na trh betonových výrobků. Ranč Orlice oddělení projektového řízení V letošním roce byla uvedena do provozu novostavba Areálu agroturistiky ve Štěnkově Ranč Orlice, kterou zrealizovala společnost MAVOS s.r.o. v rámci rozvoje turistického ruchu v oblasti. Ranč Orlice se nachází na pozemcích o rozloze cca 13 ha, s pastvinami pro koně, na klidném místě v krásném prostředí přírodní památky Orlice, v osadě Štěnkov, která je 1 km od města Třebechovice pod Orebem, jehož je součástí, a 14 km od Hradce Králové. Společnost MAVOS s.r.o. získala na tento projektový záměr dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. 17

19 oddělení projektového řízení 18 Areál bývalé fary v Dubenci dostal novou tvář ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM ROZPOČET VÝŠE DOTACE PACLÍK s.r.o ROP NUTS II Severovýchod ,72 Kč ,68 Kč V letošním roce byla po náročné rekonstrukci dokončena obnova areálu bývalé fary v Dubenci. Rekonstrukcí celého prostoru, která byla předmětem projektu, došlo k záchraně kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek a zároveň k oživení celého prostoru. Areál nyní slouží jako penzion nabízející ubytování, stravování, sportovní a wellness služby. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost PACLÍK s.r.o. získala na rekonstrukci fary dotaci ve výši téměř 34 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 73 mil. Kč. Centrum evropského projektování pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Realizátorem akce byla společnost PACLÍK s.r.o., která na tento projektový záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Z původního areálu chátrajících objektů vznikl stylový penzion, který stojí určitě za návštěvu. Sportovně relaxační areál Hradec Králové ŽADATEL OPERAČNÍ PROGRAM ROZPOČET VÝŠE DOTACE Park Golf a.s. ROP NUTS II Severovýchod ,76 Kč ,92 Kč Na okraji Hradce Králové, v Roudničce, se nachází golfový areál. Jeho součástí se v letošním roce stal nový objekt golfového klubu s restaurací a hotelem. Nové sportovně-relaxační a ubytovací zařízení zahrnuje nabídku komplexních služeb, včetně zajištění gastronomických, sportovních a relaxačních aktivit. Nový hotel pro sportovce v současnosti nabízí hotelové služby třídy 4*, má ubytovací kapacitu 12 lůžek a 3 přistýlky, v 6-ti klimatizovaných pokojích, z nichž je krásný pohled na golfové hřiště. Všechny pokoje jsou vybaveny moderní koupelnou, která je přístupná přímo z lůžkové části. Pro hosty i návštěvníky areálu je dále v provozu designová restaurace s panoramatickým výhledem do přilehlé přírody a zeleně, která nabízí široký sortiment pokrmů. V letních měsících je hostům k dispozici arkádovitá terasa s výhledem na dominantu golfového hřiště, ostrovní jamku. Hotel dále nabízí posezení v kavárně, která je uzpůsobena i k pořádání různých školení, jednání a seminářů (je kompletně ozvučena a disponuje televizí i s možností projekce). Pro návštěvníky golfového areálu bylo v hotelu vybudováno komfortní zázemí. Jsou tu pro ně k dispozici šatny s uzamykatelnými a zabezpečenými skříňkami, sociální zařízení, WC a prodejna sportovních potřeb. Pro rodiny s dětmi je k dispozici dětský koutek a hřiště pro disk golf. První podlaží objektu hotelu je bezbariérové, takže restaurace je snadno dostupná zdravotně handicapovaným občanům. Pro tyto osoby jsou vyhrazena taktéž 4 parkovací stání. Přímo v areálu je pro klienty dostatečné množství parkovacích míst, na nově vybudovaném parkovišti výroční zpráva

20 regionální rozvojová agentura Získané dotační prostředky umožní obnovit přibližně jednu pětinu objektu kláštera a klášterní zahradu včetně staveb, které se v ní nacházejí. Projekt předpokládá obnovení funkce kláštera a klášterní zahrady se zaměřením na zvyšování kvality života regionu. Jedná se o rekonstrukci prostor, které nejsou v současné době využívány. Z těchto místností a chodeb budou zřízeny přednáškové sály, výstavní plochy, studovny. Budou rekonstruovány sítě (odpady, elektřina, topení apod.), spojovací chodby. Součástí projektu je i rekonstrukce zahrady kláštera. oddělení projektového řízení Hlavní cíl projektu, zatraktivnění a rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu v regionu Hradce Králové, byl dosažen realizací projektu v plném rozsahu. Vybudovaný a dokončený areál má přispět k tomu, aby návštěvníci a turisté měli možnost kvalitní rekreace a sportovního vyžití. 19 Celý projekt realizovala společnost Park Golf a.s., která na tento záměr získala dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až Společnost Park Golf a.s. získala na stavbu dotaci ve výši 23,65 mil. Kč. Celkové náklady projektu činily necelých 83,5 mil. Kč. pomohlo získat dotaci, zajistilo zpracování žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu z hlediska dodržení dotačních pravidel. Revitalizace kláštera v Broumově ŽADATEL Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově OPERAČNÍ PROGRAM IOP ROZPOČET Kč VÝŠE DOTACE Kč Realizací projektu dojde k vytvoření ekologického a kulturního centra regionu. V rámci projektu předpokládá také vytvoření nové programové náplně, spočívající v pořádání ekologických, kulturních a vzdělávacích akcí a vytvoření vzorového projektu oživení národní kulturní památky včetně zpracované metodiky postupu rekonstrukčních prací pro širokou odbornou veřejnost. Broumovský klášter se tak stane regionálním centrem kultury, hudby, divadelních představení a ostatních aktivit. Ukončení projektu je plánováno na prosinec roku Z Integrovaného operačního programu získalo Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově dotaci na projekt pod názvem Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera. Stavební práce byly zahájeny dne 15. listopadu 2013, kdy vítěz výběrového řízení převzal staveniště.

regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům

regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci jako celku 3 Lektorská činnost 9 Projektového řízení

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (36. kolo výzvy, oblast podpory 4.2) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Hradci Králové dne.2008 Výzva k podání nabídky Vážení, tímto se na Vás obracím v zastoupení Královéhradeckého kraje s výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu za vybrané výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu Leden 217 (data k 2.1.) K 2.1.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE RSK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16. LEDNA 2017 OBSAH PREZENTACE 1. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2. Předpokládaný harmonogram výzev ITI pro IROP a OPD 3. Informace z

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání v Královéhradeckém kraji za tematické cíle Únor 217 (data k 1.2.) K 1.2.217 bylo v České republice vyhlášeno 64 výzev, z

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více