Přehled sociálních dávek v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled sociálních dávek v roce 2009"

Transkript

1 Přehled sociálních dávek v roce Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok 2009 navazuje na rok předchozí a přináší některé další změny, a to především v oblasti nemocenského pojištění a trhu práce. 1) Přídavek na dítě Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším, než je 2,4násobek životního minima rodiny. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte: Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě měsíčně v Kč od 1. ledna 2009 do 6 let let let 700 2) Sociální příplatek Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny. Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na sociální příplatek od (2,0násobek životního minima) jedno do 6 let 7080 Kč Kč dvě 5,8 let 9040 Kč Kč tři 5,8,12 let Kč Kč čtyři 5,8,12,16 let Kč Kč 4) Příspěvek na bydlení Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.1) 5) Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách. zvýšené ( Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč). Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. 1

2 Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře ( Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den, klasické čerpání po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, pomalejší čerpání po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. 6) Dávky pěstounské péče U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodiči od rodičovský příspěvek ve výši Kč od 7 do 10 let věku dítěte. Rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dětí dlouhodobě těžce zdravotně postižených starších 7 let, které nepobírají příspěvek na péči, musí podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Příspěvek náleží těmto rodičům od 1. ledna Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Odměna pěstouna ve zvláštních případech Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na nákup motorového vozidla 7) Porodné Výše porodného činí Kč na každé narozené dítě. 8) Pohřebné Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši Kč. 2

3 Změny od ledna Novinky - Od ledna začíná v sociální oblasti platit mnoho novinek. Opět se změní nemocenská, a tak budou první tři dny marodění neplacené. Více peněz v nemoci ale dostanou lidé s vyššími příjmy. Zvýší se penze důchodcům. Stoupne peněžitá pomoc v mateřství až na korun měsíčně. Přísnější pravidla budou platit pro dlouhodobě nezaměstnané a o měsíc se zkrátí podpora v nezaměstnanosti. Penzisté si od ledna v průměru polepší o 330 korun měsíčně. Poroste ale jen procentní část důchodů, která závisí na výši platu a délce pojištění. Ta se zvýší o 4,4 procenta. Základní výměra bude i nadále činit 2170 korun měsíčně. Více tak vzrostou penze vysoké než nízké. Kdo má průměrnou mzdu, prodělá Změny se opět dotknou nemocných. Za první měsíc marodění dostanou méně peněz všichni, kdo mají příjmy nižší než asi Kč hrubého měsíčně. Tolik je zhruba nyní průměrná mzda v ČR, které ale zdaleka ne všichni dosáhnou. Lidé s vyššími příjmy si naopak polepší až o tisícikoruny (podrobněji viz tabulka). Maximální měsíční nemocenská se zvýší z na korun. Posunou se totiž stávající redukční hranice pro výpočet vyměřovacího základu. Nově se pak budou při výpočtu nemocenské zohledňovat příjmy asi do korun měsíčně, pokud je z nich odvedeno nemocenské pojištění. Doposud to bylo jen do hranice zhruba korun. Kolik dostaneme za první měsíc nemoci: od září 2008 hrubá měsíční od ledna 2009 mzda nemocenské náhrada mzdy nemocenské celkem

4 Jak stoupne mateřská měsíční hrubá mzda rok 2008 (v Kč) rok 2009 (v Kč) Nemocenskou bude ale stát vyplácet až od patnáctého kalendářního dne marodění. Během prvních čtrnácti kalendářních dní vyplatí stonajícím náhradu mzdy zaměstnavatel. Má ale povinnost ji zaplatit až od čtvrtého pracovního dne, a to jen za následující pracovní, nikoli kalendářní dny. První tři pracovní dny lidé nebudou mít na náhradu výdělku nárok. To však neznamená, že by ji dostávat nemohli, pokud se tak se zaměstnavatelem domluví. Výše náhrady mzdy se bude počítat ne jako nemocenská z průměrných denních, ale z hodinových příjmů. Ty budou opět redukovány. Z 90 % se započítá částka do 137,55 koruny, z 60 % částka mezi 137,55 koruny a 206,15 koruny a ze 30 % částka mezi 206,15 a 412,30 koruny. Náhrada mzdy pak bude činit šedesát procent takto redukovaného hodinového základu. Mateřská vzroste u vyšších příjmů Podobně jako nemocenská se zvýší také peněžitá pomoc v mateřství. Její maximální částka vzroste z letošních korun na korun měsíčně. Těm, kdo vydělávají méně než korun hrubého měsíčně, se ale mateřská zvýší jen minimálně. Posuny redukčních hranic jim nepomohou a projeví se tak jen to, že od ledna bude mateřská činit 70 procent místo dosavadních 69 procent denního vyměřovacího základu. Méně se mateřská zvýší také tomu, kdo ji začne brát ještě v tomto roce. 4

5 Od ledna bude navíc možné, aby s dítětem od sedmého týdne po porodu zůstal doma muž a peněžitou pomoc čerpal on. Podobně se budou moci rodiče vystřídat i v péči o nemocné dítě. Tvrdší podmínky pro lidi bez práce Změny od ledna čekají také nezaměstnané. Podpora se jim zkrátí o měsíc. V závislosti na věku ji budou místo 6, 9 nebo 12 měsíců dostávat 5, 8 nebo 11 měsíců. První měsíce ale budou dostávat peněz více než nyní. První dva to bude 65 % místo dosavadních 50 % průměrného čistého příjmu. Další dva měsíce 50 % a po zbytek doby stejně jako dosud 45 %. Maximální výše podpory bude místo letošních korun. Přibude ale také způsobů, jak nezaměstnaného vyřadit z evidence úřadu práce. Půjde to například tehdy, když po více než pěti měsících v evidenci bez vážného důvodu odmítne rekvalifikaci. Podporu nedostane ani ten, kdo v posledním půl roce dvakrát odešel z místa zprostředkovaného úřadem práce. Dávky podle dobrovolných hodin Další novinkou je to, že se bude výše příspěvku na živobytí, dávky hmotné nouze, odvíjet od počtu dobrovolně odpracovaných hodin. Lidé budou mít po šesti měsících jejich pobírání nárok jen na existenční minimum (2020 Kč měsíčně). Na životní minimum (3126 korun měsíčně) dosáhnou, pokud dobrovolně odpracují alespoň dvacet hodin za měsíc. Pokud se prokážou více než třiceti hodinami dobrovolné práce, dostanou ještě bonus 500 korun měsíčně. Dobrovolnou práci mají organizovat městské a obecní úřady, nebude to však jejich povinností. Ty budou rozhodovat také o tom, zda budou dávky hmotné nouze vyplácet v poukázkách nebo hotově. Dlouhodobě evidovaným nezaměstnaným se od příštího roku také zkrátí doba, která jim bude počítána jako náhradní doba pojištění na důchod. Pokud již nemají nárok na podporu, započítávají se jim nyní z této doby maximálně tři roky v evidenci. Od ledna to bude pro nezaměstnané mladší 55 let maximálně jeden rok. 5

6 Změny v oblasti sociálních dávek od 1. ledna Rok 2009 přinese další změny v sociální oblasti V roce 2008 došlo k několika novelizacím zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Některé z těchto novelizací nabývají účinnosti již od 1. ledna Od roku 2009 dojde k dalšímu, a to velmi citelnému, zpřísnění podmínek pro ty, kteří se vědomě a prokazatelně vyhýbají práci. U osob, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců bude částka živobytí činit pouze částku existenčního minima, tj. částku 2020,- Kč. Toto ustanovení se nebude vztahovat na určité zákonem stanovené skupiny osob. Nebude se vztahovat například na osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi, dále na osoby kterým je více než 65 let, jsou poživateli starobního důchodu či jsou plně invalidní. Zpřísnění podmínek se nebude dále vztahovat na osoby dočasně práce neschopné, případně na osoby pobírající nemocenské dávky z důvodu těhotenství a mateřství, na rodiče celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě (kteří z důvodu této péče pobírají rodičovský příspěvek), či na osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, stupni III anebo ve stupni IV, je-li tato pomoc vykonávána v rozsahu nejméně 80 % základní týdenní pracovní doby. Naopak budou nadále zvýhodněny osoby, které se skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na běžném trhu práce či v rámci institutů aktivní politiky zaměstnanosti vykonávají veřejně prospěšné práce či krátkodobé zaměstnání nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout své pracovní návyky a pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci dobrovolnické nebo veřejné služby v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci. Částka živobytí těchto osob bude činit částku životního minima, popřípadě navýšenou o částku 300 Kč, pokud tato osoba prokáže, že hledá zaměstnání a má zvýšené náklady na dopravu, telefon a korespondenci. Další novinkou bude od 1. ledna 2009 právě institut veřejné služby. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba bude vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí. Za výkon veřejné služby nebude náležet odměna. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je obec povinna poskytnout ochranné pracovní prostředky a uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. Ministerstvo práce a sociálních věcí může poskytnout obci dotaci ke krytí pojistného. Dotace je v průběhu kalendářního roku obci poskytována zálohově a po skončení kalendářního roku ji obec zúčtuje podle skutečně vynaložených výdajů. Obec je oprávněna požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí informací o tom, zda osoba vykonávající veřejnou službu již někdy veřejnou službu vykonávala a jak byla hodnocena. 6

7 V roce 2010 čekají oblast pomoci v hmotné nouzi další důležité změny. Dojde ke stanovení jednoznačnějších pravidel pro stanovení formy, v jaké bude dávka pomoci v hmotné nouzi poskytována a zavede se nová forma výplaty dávky elektronický platební prostředek. Účelem je zabránit užití dávky k jinému účelu, než ke kterému má sloužit. Současně se posiluje ochrana bydlení osob, a to výslovnou povinností ustanovit zvláštního příjemce v případech, kdy by hrozila ztráta bydlení v důsledku nedodržování platební disciplíny. Pro úplnost uvádíme přehled částek životního a existenčního minima: Částka životního minima jednotlivce činí Kč měsíčně. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně a) Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, b) Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, c) Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, d) Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. Částka existenčního minima osoby činí Kč měsíčně. Jedná se o minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Životní minimum představuje minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb Částky životního minima, potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u nezaopatřených dětí i podle věku. 7

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více