Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz."

Transkript

1 Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. 1

2 Jak na rozpočet 1. je třeba sepsat a sečíst všechny čisté příjmy 2. vytvořit reálný seznam měsíčních výdajů 3. konečně vytvořit rozdíl mezi příjmy a výdaji Jak může náš rozpočet vypadat? a) vyvážený rozpočet P V b) přebytkový rozpočet P V c) schodkový rozpočet P V Jak hospodařit s penězi Zaveďte si sešit výdajů případně v elektronické podobě Neodkládejte platby!! Pozor na kreditky!! Učte děti vnímat cenu peněz Plánujte dopředu (např. vařte na dva dny, nakupujte na více dnů, vyhněte se častým návštěvám obchodů) Využijte internetového nakupování 2

3 Rozpočet příjmová strana Mgr. Zuzana Vaculíková Příjem domácnosti Mzda Důchody Dávky státní sociální podpory Nemocenské pojištění Životní a existenční minimum Systém pomoci v hmotné nouzi Další příjmy 3

4 Mzda a plat Mzda pro zaměstnance v soukromé (podnikatelské) sféře Plat v rozpočtovém (státním, veřejném, nepodnikatelském) sektoru Soukromý sektor Zákon o mzdě č. 1/1992 Sb. Rozpočtový sektor Zákon o platu č. 143/1992 Sb. Mzda Superhrubá mzda cena mojí práce pro zaměstnavatele Hrubá mzda (HM) základní mzda + veškeré příplatky Čistá mzda výpočet: HM - odvod daně (15%) zdravotní pojištění (4,5 %) sociální pojištění (6,5 %) Daňové zvýhodnění sleva na dani sám na sebe Kč měsíčně 967 Kč měsíčně na vyživované dítě 4

5 Důchod Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Česká správa sociálního zabezpečení výjimka pro příslušníky ozbrojených sil a sborů Starobní důchod Řádný starobní důchod Nejméně 25 let plnění pojištění + věk pro vznik nároku na starobní důchod 15 let a dosáhl alespoň 65 let věku Předčasný trvale krácený starobní důchod Nejméně 25 let dobu pojištění Do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 3 roky Důchodová kalkulačka 5

6 Invalidní důchod Invalidita - z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Tři stupně invalidity. Podmínky nároku na invalidní důchod Jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se: invalidním a získal potřebnou dobu pojištění (např.: do 20 let méně než jeden rok, 20 let 22 let jeden rok ) invalidním následkem pracovního úrazu Vdovský a vdovecký důchod Podmínky nároku byl /a poživatelem starobního nebo invalidního důchodu splnil/a ke dni smrti podmínky doby pojištění pro nárok na invalidní/starobní důchod zemřel následkem pracovního úrazu/nemoci z povolání Náleží 1 rok po smrti manžela/manželky. Po uplynutí doby dále nárok např. pečuje o nezaopatřené dítě pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého ve společné domácnosti závislý na péči jiné osoby invalidní ve třetím stupni 6

7 Sirotčí důchod Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemře-li: rodič (osvojitel) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů Státní sociální podpora Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Dávky pěstounské péče Porodné Pohřebné 7

8 Přídavek na dítě Rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima (3.126 Kč). Tři částky podle věku dítěte. do 6 let 500Kč 6 15 let 610 Kč let 700 Kč Rodičovský příspěvek 2 roky Kč 3 roky Kč 4 roky Kč Peněžitá pomoc v mateřství mateřská (nemocenské pojištění) Po dobu 28 týdnů, týdnů před porodem. 70 % denního vyměřovacího základu 8

9 Sociální příplatek pro rodiny se zdravotně postiženým členem nižší než dvojnásobek životního minima rodiny Příspěvek na bydlení když 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení Porodné rodina s příjmem nižším než 2,4 násobek životního minima pouze prvorozené dítě Kč Pohřebné Kč pouze pro zemřelé nezaopatřené dítě nebo pro rodiče nezaopatřeného dítěte 9

10 Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Nemocenské pojištění Dávky vyplácí OSSZ: Nemocenská (od 22. dne nemoci, 60 % denního vyměř. základu) Peněžitá pomoc v mateřství (70 %) Ošetřovné (ošetřovat nemocného v rodině, péče o zdravé dítě mladší 10 let škola uzavřena ) (60 %) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 10

11 Životní a existenční minimum Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Jednotlivec Kč První osoba v domácnosti Kč Druhá a další osoba v dom Kč Nezaopatřené dítě do 6 let Kč 6 15 let Kč let Kč Existenční minimum Kč. Systém pomoci v hmotné nouzi Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Vyplácí pověřené obecní úřady. 11

12 Příspěvek na živobytí osoba, rodina s nedostatečným příjmem částka hodnocena individuálně, dle snahy Doplatek na bydlení jen pro toho, kdo má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Podle zákona 5 situací: 1. Neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. 2. Vážná mimořádná událost (živelná pohroma, požár, ekologická katastrofa, ) 3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje (např.: při ztrátě dokladů poplatek za vystavení nových) 4. Nákup nebo oprava předmětů dlouhodobé potřeby 5. Ohrožení sociálním vyloučením např.: osoby vracející se z vězení, z dětského domova apod. 12

13 Další příjmy pronájem movitá věc (traktor), nemovitá věc (byt) práce načerno nelegální, pokuty pro zaměstnance i zaměstnavatele Změny v rozpočtu 13

14 Změny v rozpočtu na příjmové straně Vždy je třeba snažit se navýšit příjmovou stranu rozpočtu. V případě snížení příjmů je potřeba zjistit, zda nevznikl nárok na dávky státní sociální podpory. Při ztrátě či snížení příjmu, případně při zvýšení nákladů na domácnost, je nutné rozvážit, zda nemáme v domácnosti věci, bez kterých se můžeme obejít a jejichž prodejem bychom mohli získat potřebné finanční prostředky. Změny v rozpočtu na příjmové straně Ztráta příjmů většinou souvisí s nějakou životní událostí, která domácnost postihla. V takovém případě se může stát, že bude potřeba čerpat některou z pojistek. Jedná se např. o úmrtí živitele rodiny a životní pojistku, či o ztrátu zaměstnání a pojištění úvěru. Důležité je znát podmínky svých pojistných smluv a vědět, kdy mohu začít pojistku čerpat. Dobře vytvořené rezervy chrání domácnost před ztrátou příjmů. Rezervy slouží právě na pokrytí časového období, kdy domácnost nemá dostatečné příjmy. I využití rezervy je potřeba dobře zvážit a čerpat ji jen v nezbytných případech a především jen v potřebné výši. 14

15 Změny v rozpočtu na výdajové straně Výdajová strana nám dává vždy větší prostor pro změny v rozpočtu domácnosti než příjmová strana. Výdajovou stranu si rozdělíme na nezbytné a zbytné náklady, přičemž i na nezbytných nákladech můžeme ušetřit. Základem zodpovědného hospodaření je výběr přiměřeného bydlení, stejně tak odhad vhodné výše jednotlivých záloh. Změny v rozpočtu na výdajové straně Je nutné zvážit veškeré nezbytné náklady a možnosti jejich eliminace. Přestože se jedná o nezbytné náklady, je nutné hledat možnosti, jak potřeby vycházející z těchto nákladů uspokojit levnější formou. Na výdajové straně v případě změny příjmů můžeme také zvážit hrazení různých pojistek a spoření, které doposud nezatěžovaly rozpočet Velký prostor pro úsporu představuje i nákup potravin. Je nezbytností dodržovat výše uvedená pravidla při nákupu potravin. Zvláště při nižších příjmech je potřeba velmi dobře plánovat každý nákup, využívat akcí jednotlivých obchodů. Rovněž je nevyhnutelné omezení restauračního stravování. 15

16 Změny v rozpočtu na výdajové straně Největší prostor pro úsporu dávají náklady na ostatní položky v rozpočtu. Jedná se především o zájmy a obdobné položky. Pozornost je potřeba zaměřit na tzv. černé díry v rozpočtu. Máme na mysli především drobné položky, od kterých obvykle nemáme účet a výdaje na ně mohou měsíčně tvořit poměrně vysokou částku, jako například svačinu zakoupenou v rychlém občerstvení. ODKAZY kreditní a debetní karty suma-sumarum-aneb-kde-jsou-mepenize/ / si_financni_produkty_roku

17 HOSPODAŘIT JE UMĚNÍ Rodina Snášelova Bohumil Snášel (35 let) a Ludmila Snášelová (30 let) mají dvě děti, které navštěvují základní školu. Bohumil pracuje jako učitel na základní škole a jeho plat činí Kč čistého měsíčně.ludmila je účetní a její plat činí Kč čistého měsíčně. Bydlí v Přelouči v panelovém bytě, který mají v osobním vlastnictví. Náklady na bydlení činí měsíčně Kč. Snášelovi mají uzavřenou leasingovou smlouvu na osobní automobil. Měsíční splátka je ve výši Kč. Další měsíční výdaje rodiny jsou následující: - provoz domácnosti (pojištění, drobné výdaje) Kč - výdaje na základní potraviny Kč - oblečení a obuv - průměrně Kč - ostatní výdaje (kultura, zábava) Kč - provoz auta Kč - penzijní připojištění Kč Úkol: Sestavte rozpočet této domácnosti. Do rozpočtu zahrňte i další možné náklady domácnosti. Vyhodnoťte, s jakým rozpočtem domácnost hospodaří. Diskutujte nad následujícími otázkami: Jakou částku může rodina měsíčně spořit? Jaké finanční produkty by mohla rodina využít pro své hospodaření? Dluhy nebo spoření Zadání: Pracovní list 2: Dluhy nebo spoření Cíl aktivity: Uvědomění si důležitosti potřeb jedince a rozlišování mezi potřebami zbytnými a nezbytnými. Cílem je rovněž nasměrovat studenty k přemýšlení o vlivu módy, společnosti (tedy být in) a reklamy na naše rozhodování. Příklady možných argumentů: budu mít okamžitá vlastnická práva k věci nemusím čekat dlouhou dobu na pořízení věci si spořením vytvořím rezervu pro případ nouze mohu mít zboží na rámec svého příjmu mohu mít vše, co si okamžitě přeji se nemohu dostat do dluhové pasti 17

18 Pár tipů k hospodaření Zadání: Rozdejte studentům Pracovní list 5: Pár tipů k hospodaření, který slouží jako přehledný souhrn základních pravidel hospodaření. Studentům zadejte samostatně nastudovat tento materiál. Jejich úkolem je jednotlivé výroky označit následovně: Věděl jsem * Nevěděl jsem? Stále mám otázky Cíl aktivity: Tato aktivita slouží k zopakování celého tématu a především k ujasnění všech podstatných principů a pravidel hospodaření domácnosti. 18

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Pojištění úmrtí Duben 2015 1

Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více