dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014."

Transkript

1 Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce Důležité termíny ve školním roce Začátek školního vyučování Ukončení I. pololetí Ukončení II. pololetí Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny Třídní učitelkou (dále TU) Vašeho dítěte bude paní učitelka Mgr. Radmila Holcnerová. Zvonění 1. hodina hodina hodina hodina Organizace 1. týdne pondělí slavnostní zahájení schůzka s rodiči dětí v ŠD úterý středa čtvrtek, pátek dle rozvrhu Omlouvání nepřítomnosti žáka Povinností zákonného zástupce žáka je oznámit a) předem známou absenci žáka (plánovaná návštěva lékaře, rodinné důvody, ) - dopředu b) náhlou nepřítomnost žáka ve vyučování (nemoc) - nejdéle do 3 dnů od započetí absence Omlouvat dítě můžete těmito způsoby: 1. osobně ve škole 2. telefonicky na číslech zasláním u na adresu 4. formulářem pro výjimečné vícedenní uvolnění z výuky (rodinná rekreace, ozdravný pobyt,...), které získáte u TU, v kanceláři školy nebo na webových stránkách

2 Nezapomeňte následně po návratu dítěte do školy zapsat omluvenku do zápisníčku pro prvňáčky. Předem známou absenci v délce 1 hodiny omlouvá příslušný vyučující, v délce 1 den třídní učitelka a v délce více než 1 den ředitel školy. Ve všech třech případech je však třeba zapsat omluvenku do zápisníčku pro prvňáčka. Škola má ve zvláštních případech právo požadovat i omluvenky od lékaře. Pokud počet neomluvených hodin žáka překročí 10, jsme povinni toto neprodleně oznámit na oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tišnov. Ranní otevírání školy Ranní dozor nad dříve přijíždějícími žáky plně zajišťuje školní družina. Ranní pobyt ve školní družině je zdarma. Školní družina (ŠD) Je určena žákům ročníku, její kapacita je 54 žáků, máme moderně vybavené 2 místnosti a k dispozici jsou i odborné učebny školy. Chtěli bychom plně uspokojit poptávku všech zájemců o zapsání do ŠD. Připomínáme, že pobyt ve ŠD stojí 50,-Kč měsíčně, ranní pobyt od je zdarma. Odpolední provoz školní družiny je zajištěn od hodin. Školní úraz Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při vyučování ve škole, při výchově ve ŠD, ŠK, zájmových kroužcích nebo v přímé souvislosti s ním (např o přestávkách, při akcích organizovaných školou). Vzniklý úraz oznámí žák ihned učiteli, který zajistí evidenci školního úrazu. Pokud se úraz projeví až v době mimo vyučování, je nutné toto nahlásit neprodleně (nejpozději následující den) ZŠ (TU, zástupkyni ředitele školy - ZŘŠ), záznam o úrazu musí být sepsán do 48 hodin. Jeden výtisk záznamu o školním úrazu obdrží rodiče žáka spolu s tiskopisem posudku o bolestném. Posudek o bolestném, vyplněný lékařem po ukončení léčby úrazu, odevzdá žák ZŘŠ a teprve poté bude úraz odškodněn pojišťovnou. Odškodnění za úraz se nevztahuje na úraz vzniklý při zájmových akcích neorganizovaných školou. Pojištění žáků Všichni žáci školy jsou pojištěni proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu žáka ze školy. Pojištění se vztahuje na úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění osobních věcí se vztahuje pouze na osobní věci (obuv, oděv) odcizené z prostor určených k jejich ukládání a hodnota odcizených věcí přesáhne částku 1000,-Kč. Nevztahuje se na - 2 -

3 cenné věci a peníze ty si může uložit u TU nebo v kanceláři školy. Odcizení je nutné neprodleně oznámit TU. Postup při zjištění ztráty: Žák důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Při neúspěšném hledání oznámí ztrátu ihned TU nebo vedení školy. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít. Pokud se věc přesto nepodaří najít, žák toto neprodleně oznámí TU. Ten si vyžádá od rodičů doklad o zaplacení nebo čestné prohlášení a ZŘŠ obratem vyplní tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Členství v KRAPŠ Klubu rodičů a přátel školy Pro školní rok je podmínkou zaplacení členského příspěvku 150,-Kč za šk. rok do konce měsíce října KRAPŠ se spolupodílí na některých akcích společně se školou (např. ples, Den dětí, ), také přispívá žákům, jejichž rodiče jsou členy KRAPŠ, na školní výlety, divadelní představení a lyžařský kurz. Noví členové musí vyplnit přihlášku. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová ZUŠ Taneční obor Hudební obor klavír elektronické klávesové nástroje kytara zobcová flétna sólový zpěv trubka Výuka přijatých žáků bude probíhat v budově školy, rozvrh na základě individuální domluvy. hudební obor přípravka hudební obor hudební nauka taneční obor taneční obor přípravka 750,-Kč/pololetí 1100,-Kč/pololetí součástí výuky hudebních oborů 800,-Kč/pololetí 500,-Kč/pololetí Nabídka zájmových kroužků bude upřesněna ve druhé polovině měsíce září Stravování žáků V naší školní jídelně je zaveden elektronický systém objednávání a výdeje stravy. Strávníci si mohou zvolit oběd z nabídky dvou druhů jídel. Obědy se budou vydávat pomocí čipu, který si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny (boční vchod přes rampu) za 115,- Kč a bude mu sloužit k identifikaci po celou dobu docházky do jídelny. Částka, kterou za něj strávník zaplatí, je zálohová a při ukončení stravování lze funkční čip vrátit a příslušnou částku obdrží zpět

4 Přihlašování a odhlašování stravy Aby si Vaše dítě mohlo přihlásit stravu u objednacího terminálu nebo přes internet, musíte mít uhrazenu předepsanou zálohu. Jakmile je platba připsána škole na účet nebo realizována v hotovosti, může si dítě přihlásit oběd č. 1 nebo č. 2 (pozor neplatí automatické přihlášení obědu č.1!!). Odhlásit a přihlásit oběd lze na terminálu ve školní jídelně nebo přes internet, telefonicky i osobně do hodin předcházejícího dne před odběrem oběda. V případě nemoci či z jiných naléhavých důvodů můžete výjimečně odhlásit dítě ze stravování od 6.30 do 7.00 hodin daného dne, ale pouze telefonicky nebo osobně. Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Pokud bude o jeden z obědů malý zájem (méně než 50 strávníků) budou objednávky zrušeny a strávníci budou přehlášeni na většinový oběd. Objednací místo terminál je vybaven návodem, strávník se identifikuje svým čipem a na displeji pak uvidí stav svých objednávek (přihlášená jídla). Výdej stravy, evidence objednávek Ve školní jídelně je nainstalován terminál pro evidenci výdeje stravy. Strávník přiloží svůj čip ke čtecímu zařízení, na kterém se ukáže obsluze výdeje nárok strávníka na příslušné vydávané jídlo. Evidence objednávek bude vedena v programu u vedoucí ŠJ. To samé platí i o provedených platbách za stravování. Povinností strávníka je denně nosit čip. Zapomenuté či ztracené identifikační médium (čip) V případě zapomenutí či ztráty čipu Vaše dítě o již objednané jídlo nepřijde. V případě jeho zapomenutí oznámí žák tuto skutečnost v kanceláři ŠJ, kde mu bude vydána náhradní stravenka, kterou se prokáže při výdeji. Ztrátu čipu rovněž neprodleně nahlásíte v kanceláři jídelny, kde vedoucí školní jídelny toto identifikační médium zablokuje a případný nálezce tak nemůže použít cizí čip pro odběr stravy, která mu nenáleží. Strávník si však musí zakoupit nové identifikační médium. Objednávky přes internet Strávník evidovaný v naší databázi, má umožněn vstup pro objednávání a odhlašování stravy také pomocí internetu. Postup zpřístupněné služby: 1. V kanceláři při zakoupení čipu dostanete své uživatelské jméno a heslo 2. V adresním řádku internetového prohlížeče zadáte 3. Ve formuláři Výběr zařízení vyplníte číslo naší školní jídelny Pokud zatrhnete Uložit nastavené hodnoty, příště již tuto položku nebudete muset vyplňovat. Kliknete na ODESLAT. 4. Na monitoru se Vám objeví Přihlášení uživatele. Vyplníte požadované údaje, které jste dostali při zakoupení čipu. Kliknete na ODESLAT. 5. Po úspěšném přihlášení se dostanete na uživatelské menu, ve kterém si již volíte příslušnou položku. Způsob platby Stravné se hradí dopředu a zálohově do 15. dne v měsíci. Například obědy na říjen 2013 musíte uhradit do 15. září 2013 jedním z následujících způsobů: internetovým bankovnictvím v hotovosti v kanceláři ŠJ - 4 -

5 POZOR: Zálohu za měsíc září musíte uhradit do 2. září 2013! Vezměte prosím na vědomí, že Vaše dítě nedostane oběd, pokud nebudete mít zaplacenou zálohu. Žák má nárok na jeden dotovaný oběd denně. V první den nemoci, si oběd můžete odebrat do jídlonosiče v době od do hodin. Při další nepřítomnosti žáka tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit nebo dále odebírat za plnou, nedotovanou cenu 47,- Kč. Po odhlášení na dobu neurčitou (nemoc) je nutné se znovu přihlásit den dopředu (do 10.00hodin) objednáním požadovaného jídla. Přeplatky se budou vyúčtovávat 1x ročně, vždy po ukončení školního roku a budou vráceny na Váš účet nebo vydány v hotovosti proti podpisu (podle způsobu platby strávníka) nebo je možné po domluvě ponechat jako zálohu na další školní rok. Výše zálohy pro jednotlivé kategorie strávníků závisí na počtu stravovacích dnů. Veškeré informace získáte v kanceláři školní jídelny nebo na vyžádání na ové adrese Přehled záloh: 5 dnů 4 dny 3 dny 2 dny 1 den 6 10 let 420,- 370,- 270,- 160,- 80, let 500,- 400,- 300,- 180,- 90,- 15 let ZŠ 500,- 400,- 330,- 190,- 95,- Webové stránky Na školních webových stránkách najdete téměř vše, co potřebujete informace o vzdělávací nabídce školy, přijímacích zkouškách na SŠ, formuláře, přihlášky, možnost omluvení nepřítomnosti dítěte ve škole či na obědě, termíny prázdnin, rozvrh hodin a kroužků, fotogalerie z akcí, připomínky k naší práci Důležité je seznámení se školním řádem

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice dne 16. 6. 2015

Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice dne 16. 6. 2015 Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice dne 16. 6. 2015 1. Přivítání rodičů a hostů. Podepsání prezenční listiny. 2. Poděkování všem aktivním rodičům za spolupráci při akcích školy a školky: /bazárky, kostýmy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Školní řád I. Úvod Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Školní řád Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín (dále jen škola) je podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění jeho pozdějších předpisů střední škola.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více