Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmy a programovaní IV Studijní opory"

Transkript

1 Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer

2 Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe jazyka, základní struktura html dokumentu, propojení dokumentů, styly písma, vkládání seznamů, tabulek. Vytváření rámců. Jazyk Javascript - syntaxe jazyka. Komentáře, proměnné, výrazy a jejich hodnoty. Příkazy a operátory. Řídící struktury. Funkce. Události a akce. Objekty. Jazyk Java - syntaxe jazyka, základní datové typy. Třídy a strukturované datové typy, pole. Příkazy jazyka Java. Kompilátory jazyka Java. Tag Applet. Srovnání technologií a prostředků jazyků JavaScript a Java.

3 1. Síť Internet Historie (zdroj o 1962 vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA o 1969 vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy (2. září) s přepojováním uzlů (čtyři uzly) o 1972 ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Program) o 1972 Ray Tomlinson vyvíjí první ový program o 1973 zveřejněna idea vedoucí později k TCP/IP jako náhrady za stávající protokol NCP o 1980 vydáno RFC 760, které popisuje IPv4, experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET o 1983 z ARPANETu oddělena síť MILNET (Military Network), TCP/IP přeneseno do komerční sféry (Sun), zavedeno DNS (Domain Name System) o 1984 vyvinut program BIND pro DNS, k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů o 1985 zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby o 1987 vzniká pojem Internet o 1987 v síti je propojeno počítačů o 1989 V evropské laboratoři CERN Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal) o 1990 Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu o 1990 končí ARPANET o 1991 nasazení WWW v evropské laboratoři CERN o 1992 připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet), připojena Česká Republika (VŠCHT v Praze) o 1993 Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici o 1994 vyvinut prohlížeč Netscape Navigator o 1994 Internet se komercionalizuje o milionů uživatelů o 1999 rozšiřuje se Napster

4 o milionů uživatelů o milionů uživatelů o milionů uživatelů o ,8 miliardy uživatelů Struktura o LAN o MAN o WAN Služby o Usenet/Newsgroups o IRC (Internet Relay Chat) o FTP (File Transfer Protocol) o Gopher o o Telnet o WWW (World Wide Web také zkráceně web) o HTTP (HyperText Transfer Protocol) Prohlížeče Internetu o MS Internet Explorer o Mozilla Firefox o Opera o Netscape Navigátor o Safari o Gogole Chrome Editory Internetových stránek o WYSIWYG o WYSIWYM o Strukturní editory o Macromedia Dream Viewer o Macromedia HomeSite o Front Page o Adobe GoLive o Nvu

5 o HTMLPad o PSPad o Rapid PHP Editor o Easy Web Editor o NoteTab Pro o Actual Drawing o AceHTML Pro o TOWeb o StudioLine Web o PHP Designer Personal o WYSIWYG Web Builder o CKEditor Kontrolní otázka: Popište strukturu internetu. Rozdíly prohlížečů. WYSIWYG. WYSIWYM. Strukturní editory.

6 2. Jazyk Html Syntaxe jazyka o Struktura dokumentu o Tagy Párové Nepárová o Vnořování tagů Zákaz křížení o Case sensitivita Non-case-sensitive o Mezery v kódu o Entity o Uvozovky u atributů Základní struktura html dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Final//CZ"> <HTML> <HEAD> <TITLE> </TITLE> <META> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> Propojení dokumentů o CSS o Skripty o Odkazy Styly písma o Fyzické formátování b - tučné písmo i - kurzíva u - podtržení textu sub - dolní index

7 sup - horní index small - zmenšení textu big - zvětšení písma s - přeškrtnutý text strike - přeškrtnutý text font - písmo basefont - základní font blink - blikání písma nobr - nezalamovat obsah o Logické formátování span - úsek textu strong - zvýraznění (tučně) em - zvýraznění (kurzíva) cite - citace code - výpis kódu dfn - nově použitý termín kbd - vstup z klávesnice samp - ukázka tt - teletype var - formátování proměnné abbr - ustálený výraz acronym - zkratka del - smazaný obsah ins - přidaný text q - citace Vkládání seznamů, tabulek o Seznamy li - položka seznamu ol - číslovaný seznam ul - odrážkový seznam dir - zvláštní druh seznamu menu - typ seznamu dl - seznam definic dt - definovaný termín

8 dd - definice termínu o Tabulky table - tabulka tr - řádek tabulky td - buňka tabulky th - hlavičková buňka tabulky caption - hlavička tabulky col - ovlivnění sloupce tabulky colgroup - skupina sloupců tabulky tbody - tělo tabulky thead - hlavička tabulky tfoot - patička tabulky Vytváření rámců o form - formulář o input - vstupní pole o select - výběrové pole o option - volba o textarea - velké vstupní pole o label - popis pole o fieldset - skupina polí o optgroup - skupina voleb o legend - popis pole o button tlačítko Kontrolní otázky: Struktura HTML dokumentu. Fyzické a logické formátování textu. Seznamy a tabulky. Rámce.

9 3. Jazyk Javascript Syntaxe jazyka o Středník na konci příkazu o Case-sensitive o Řetězce v uvozovkách o Escape sekvence o Logické hodnoty o Objekty a jejich metody a vlastnosti se oddělují tečkami o Programové sekvence uzavřené ve složených závorkách {} Komentáře o Jednořádkový // o Víceřádkový Uvozený mezi /* */ Proměnné o Klíčové slovo var o Netypové proměnné Výrazy a jejich hodnoty o Operátory přiřazení - číslo o Aritmetické - číslo o Bitové o Logické - true nebo false o Porovnávací o Řetězcové - znakový řetězec o Speciální Příkazy a operátory o Příkazy Výraz Složený příkaz Komentáře Rozhodovací struktury Cykly Modifikace cyklů

10 Break Continue Label With Funkce Export, import Ovladače Ošetření události Hlášky Objektový model Objekty Metody Události o Operátory aritmetické řetězcové logické bitové přiřazení porovnávající speciální Řídící struktury o If o While o Switch Funkce o Function o Return o Volání funkce Argumenty funkce Přetěžování Události a akce o Události okna a dokumentu

11 o Události myši o Události klávesnice o Události formuláře a formulářových polí o Další události o Akce reakce na událost Objekty o K adresování se používá tečková syntaxe Podobjekt objekt.podobjekt Vlastnost objekt.vlastnost Metoda objekt.metoda() o Objekt window o Metody objektu window o Objekt window.event o Objekt document o Objekt String o Objekt Date o Objekt Math Kontrolní otázky: Syntax jazyka JavaScript. Větvení v JS. Události JS. Adresování objektů. Objekty používané a dostupné v JS.

12 4. Jazyk Java Syntaxe jazyka o Program o Typy o Podmínky o Cykly o Výjimky o Třídy o Odvozené třídy o Interface a balíčky o Vlákna a synchronizace o Collections Základní datové typy o byte - celé číslo o short - celé číslo o int - celé číslo o long - celé číslo o float - reálné číslo o double - reálné číslo o char - znak UNICODE o boolean - logická hodnota Třídy a strukturované datové typy o Třída Soubor vlastností objektu, který do ní náleží o Objekt o Pole Pole o Operátor new Např.: int[] pole = new int[100] Příkazy jazyka Java o Prázdný příkaz o Výrazový příkaz o Složený příkaz (blok)

13 o Deklarace lokálních proměnných o Návěští o if o switch o while o do o for o break o continue o return o throw, try, catch, finally o synchronized Kompilátory jazyka Java o Java Virtual Machina JVM o Just In Time JIT Tag Applet o Slouží pro vkládání Java appleltů do HTML dokumentu o Dnes nahrazen tagem <object> Srovnání technologií a prostředků jazyků JavaScript a Java o Podpora Javascriptu v prohlížečích Pouze skriptovací jazyk použitelný pouze v HTML prohlížeči Uživatel může JavaScript zakázat Existují různé odlišné verze jazyka i prohlížečů, což vede k častým hybám. Neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným systémovým objektům. Neumí žádná data uložit (kromě cookies). o Java Do HTML dokumentu se vkládá pomocí Appltu Samostatný programovací jazyk Nutnost instalovat JRE do prohlížeče Lepší interaktivita vůči uživateli Dnes na nahrazován flashem Kontrolní otázky:

14 Datové typy Javy. Větvení programu. JIT. Třídy a objekty. Java applet.

15 Literatura: 1. server firmy SUN. 2. autorizované Java centrum ČR. 3. programátorská dokumentace jazyka Java. 4. Campione, M. - Walrath, C.: The Java Tutorial. JavaSoft, Flanagan, D.: Programování v jazyce JAVA. Computer press, Gosling, J. - Joy, B. - Steele, G.: Java Language Specification 1.0. Sun Microsystems Inc., Sun, Inc.: JDK Documentation. Sun Microsystems, Inc Kramer, D.: The Java Platform, A White Paper. Sun Microsystems, Inc David Flanagan: JavaScript Kompletní průvodce. Computer press, a.s., 2002

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní

Více

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2011/2012 Téma 2. Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HTML PIA 2011/2012 Téma 2 Copyright 2003 Přemysl Brada, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009

HTML 5. Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 HTML 5 Tomáš Hejl, Miroslav Štufka červen 2009 Historie V roce 2004 se konsorcium W3C, zodpovědné za vydání specifikací týkajících se webu, snaží již několik let prosadit web postavený na XML. Vzniká řada

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více