Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmy a programovaní IV Studijní opory"

Transkript

1 Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer

2 Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe jazyka, základní struktura html dokumentu, propojení dokumentů, styly písma, vkládání seznamů, tabulek. Vytváření rámců. Jazyk Javascript - syntaxe jazyka. Komentáře, proměnné, výrazy a jejich hodnoty. Příkazy a operátory. Řídící struktury. Funkce. Události a akce. Objekty. Jazyk Java - syntaxe jazyka, základní datové typy. Třídy a strukturované datové typy, pole. Příkazy jazyka Java. Kompilátory jazyka Java. Tag Applet. Srovnání technologií a prostředků jazyků JavaScript a Java.

3 1. Síť Internet Historie (zdroj o 1962 vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA o 1969 vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy (2. září) s přepojováním uzlů (čtyři uzly) o 1972 ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Program) o 1972 Ray Tomlinson vyvíjí první ový program o 1973 zveřejněna idea vedoucí později k TCP/IP jako náhrady za stávající protokol NCP o 1980 vydáno RFC 760, které popisuje IPv4, experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET o 1983 z ARPANETu oddělena síť MILNET (Military Network), TCP/IP přeneseno do komerční sféry (Sun), zavedeno DNS (Domain Name System) o 1984 vyvinut program BIND pro DNS, k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů o 1985 zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby o 1987 vzniká pojem Internet o 1987 v síti je propojeno počítačů o 1989 V evropské laboratoři CERN Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal) o 1990 Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu o 1990 končí ARPANET o 1991 nasazení WWW v evropské laboratoři CERN o 1992 připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet), připojena Česká Republika (VŠCHT v Praze) o 1993 Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici o 1994 vyvinut prohlížeč Netscape Navigator o 1994 Internet se komercionalizuje o milionů uživatelů o 1999 rozšiřuje se Napster

4 o milionů uživatelů o milionů uživatelů o milionů uživatelů o ,8 miliardy uživatelů Struktura o LAN o MAN o WAN Služby o Usenet/Newsgroups o IRC (Internet Relay Chat) o FTP (File Transfer Protocol) o Gopher o o Telnet o WWW (World Wide Web také zkráceně web) o HTTP (HyperText Transfer Protocol) Prohlížeče Internetu o MS Internet Explorer o Mozilla Firefox o Opera o Netscape Navigátor o Safari o Gogole Chrome Editory Internetových stránek o WYSIWYG o WYSIWYM o Strukturní editory o Macromedia Dream Viewer o Macromedia HomeSite o Front Page o Adobe GoLive o Nvu

5 o HTMLPad o PSPad o Rapid PHP Editor o Easy Web Editor o NoteTab Pro o Actual Drawing o AceHTML Pro o TOWeb o StudioLine Web o PHP Designer Personal o WYSIWYG Web Builder o CKEditor Kontrolní otázka: Popište strukturu internetu. Rozdíly prohlížečů. WYSIWYG. WYSIWYM. Strukturní editory.

6 2. Jazyk Html Syntaxe jazyka o Struktura dokumentu o Tagy Párové Nepárová o Vnořování tagů Zákaz křížení o Case sensitivita Non-case-sensitive o Mezery v kódu o Entity o Uvozovky u atributů Základní struktura html dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Final//CZ"> <HTML> <HEAD> <TITLE> </TITLE> <META> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> Propojení dokumentů o CSS o Skripty o Odkazy Styly písma o Fyzické formátování b - tučné písmo i - kurzíva u - podtržení textu sub - dolní index

7 sup - horní index small - zmenšení textu big - zvětšení písma s - přeškrtnutý text strike - přeškrtnutý text font - písmo basefont - základní font blink - blikání písma nobr - nezalamovat obsah o Logické formátování span - úsek textu strong - zvýraznění (tučně) em - zvýraznění (kurzíva) cite - citace code - výpis kódu dfn - nově použitý termín kbd - vstup z klávesnice samp - ukázka tt - teletype var - formátování proměnné abbr - ustálený výraz acronym - zkratka del - smazaný obsah ins - přidaný text q - citace Vkládání seznamů, tabulek o Seznamy li - položka seznamu ol - číslovaný seznam ul - odrážkový seznam dir - zvláštní druh seznamu menu - typ seznamu dl - seznam definic dt - definovaný termín

8 dd - definice termínu o Tabulky table - tabulka tr - řádek tabulky td - buňka tabulky th - hlavičková buňka tabulky caption - hlavička tabulky col - ovlivnění sloupce tabulky colgroup - skupina sloupců tabulky tbody - tělo tabulky thead - hlavička tabulky tfoot - patička tabulky Vytváření rámců o form - formulář o input - vstupní pole o select - výběrové pole o option - volba o textarea - velké vstupní pole o label - popis pole o fieldset - skupina polí o optgroup - skupina voleb o legend - popis pole o button tlačítko Kontrolní otázky: Struktura HTML dokumentu. Fyzické a logické formátování textu. Seznamy a tabulky. Rámce.

9 3. Jazyk Javascript Syntaxe jazyka o Středník na konci příkazu o Case-sensitive o Řetězce v uvozovkách o Escape sekvence o Logické hodnoty o Objekty a jejich metody a vlastnosti se oddělují tečkami o Programové sekvence uzavřené ve složených závorkách {} Komentáře o Jednořádkový // o Víceřádkový Uvozený mezi /* */ Proměnné o Klíčové slovo var o Netypové proměnné Výrazy a jejich hodnoty o Operátory přiřazení - číslo o Aritmetické - číslo o Bitové o Logické - true nebo false o Porovnávací o Řetězcové - znakový řetězec o Speciální Příkazy a operátory o Příkazy Výraz Složený příkaz Komentáře Rozhodovací struktury Cykly Modifikace cyklů

10 Break Continue Label With Funkce Export, import Ovladače Ošetření události Hlášky Objektový model Objekty Metody Události o Operátory aritmetické řetězcové logické bitové přiřazení porovnávající speciální Řídící struktury o If o While o Switch Funkce o Function o Return o Volání funkce Argumenty funkce Přetěžování Události a akce o Události okna a dokumentu

11 o Události myši o Události klávesnice o Události formuláře a formulářových polí o Další události o Akce reakce na událost Objekty o K adresování se používá tečková syntaxe Podobjekt objekt.podobjekt Vlastnost objekt.vlastnost Metoda objekt.metoda() o Objekt window o Metody objektu window o Objekt window.event o Objekt document o Objekt String o Objekt Date o Objekt Math Kontrolní otázky: Syntax jazyka JavaScript. Větvení v JS. Události JS. Adresování objektů. Objekty používané a dostupné v JS.

12 4. Jazyk Java Syntaxe jazyka o Program o Typy o Podmínky o Cykly o Výjimky o Třídy o Odvozené třídy o Interface a balíčky o Vlákna a synchronizace o Collections Základní datové typy o byte - celé číslo o short - celé číslo o int - celé číslo o long - celé číslo o float - reálné číslo o double - reálné číslo o char - znak UNICODE o boolean - logická hodnota Třídy a strukturované datové typy o Třída Soubor vlastností objektu, který do ní náleží o Objekt o Pole Pole o Operátor new Např.: int[] pole = new int[100] Příkazy jazyka Java o Prázdný příkaz o Výrazový příkaz o Složený příkaz (blok)

13 o Deklarace lokálních proměnných o Návěští o if o switch o while o do o for o break o continue o return o throw, try, catch, finally o synchronized Kompilátory jazyka Java o Java Virtual Machina JVM o Just In Time JIT Tag Applet o Slouží pro vkládání Java appleltů do HTML dokumentu o Dnes nahrazen tagem <object> Srovnání technologií a prostředků jazyků JavaScript a Java o Podpora Javascriptu v prohlížečích Pouze skriptovací jazyk použitelný pouze v HTML prohlížeči Uživatel může JavaScript zakázat Existují různé odlišné verze jazyka i prohlížečů, což vede k častým hybám. Neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným systémovým objektům. Neumí žádná data uložit (kromě cookies). o Java Do HTML dokumentu se vkládá pomocí Appltu Samostatný programovací jazyk Nutnost instalovat JRE do prohlížeče Lepší interaktivita vůči uživateli Dnes na nahrazován flashem Kontrolní otázky:

14 Datové typy Javy. Větvení programu. JIT. Třídy a objekty. Java applet.

15 Literatura: 1. server firmy SUN. 2. autorizované Java centrum ČR. 3. programátorská dokumentace jazyka Java. 4. Campione, M. - Walrath, C.: The Java Tutorial. JavaSoft, Flanagan, D.: Programování v jazyce JAVA. Computer press, Gosling, J. - Joy, B. - Steele, G.: Java Language Specification 1.0. Sun Microsystems Inc., Sun, Inc.: JDK Documentation. Sun Microsystems, Inc Kramer, D.: The Java Platform, A White Paper. Sun Microsystems, Inc David Flanagan: JavaScript Kompletní průvodce. Computer press, a.s., 2002

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7 KAPITOLA I Web bez tajemství 1 Kde se vzal web a jeho stránky 2 Kouzlo jménem HTML 3 Jak stránky připravovat 5 Webová grafika 6 Web aktivní a interaktivní 6 Na straně serveru 6 Jak studovat tuto knihu

Více

Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat.

Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat. Úprava textu Všechny tagy na formátování textu jsou in-line tagy, to znamená řádkové. Nezalamují za sebou řádek (narozdíl od blokových tagů). Fyzické formátování Fyzické formátování říká, jak má který

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Úvod do programování v jazyce Java

Úvod do programování v jazyce Java Úvod do programování v jazyce Java Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 5. říjen, 2011 Petr Krajča (UP) KMI/UP3J: Seminář I. 5.10.2011 1 / 17 Organizační informace email: petr.krajca@upol.cz

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Hlavička dokumentu. mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka</a> </h3> <p> <img alt="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" title="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23934103.jpg"> 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka - definuje vztah k jiným </p> <a href="/23934103-Hlavicka-dokumentu-mezi-head-a-head-obsahuje-informace-vztazene-k-dokumentu-metadata-title-nazev-stranky-povinna-parova-znacka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43422672-Html-pokracovani-co-uz-vime.html">HTML - pokračování. Co už víme?</a> </h3> <p> <img alt="HTML - pokračování. Co už víme?" title="HTML - pokračování. Co už víme?" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43422672.jpg"> HTML - pokračování Co už víme? HTML slouží ke strukturovanému zápisu informací HTML dokument je jako skládačka Je to text uvozený značkou Základní části jsou HEAD a BODY Nadpisy pomocí </p> <a href="/43422672-Html-pokracovani-co-uz-vime.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/27411407-Algoritmizace-zaklady-programovani-vy_32_inovace_prg_algo_01.html">Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01</a> </h3> <p> <img alt="Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01" title="Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/27411407.jpg"> Anotace sady: Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01 Autor: Blanka Sadovská Klíčová slova: Algoritmus, proměnná, diagram Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 3. ročník </p> <a href="/27411407-Algoritmizace-zaklady-programovani-vy_32_inovace_prg_algo_01.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html"><link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky</a> </h3> <p> <img alt="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" title="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/28133790.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka </p> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1178026-Dum-c-11-v-sade-36-inf-12-pocitacove-site.html">DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě</a> </h3> <p> <img alt="DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě" title="DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1178026.jpg"> projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné </p> <a href="/1178026-Dum-c-11-v-sade-36-inf-12-pocitacove-site.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3448975-Maturitni-temata-skolni-rok-2015-2016.html">Maturitní témata Školní rok: 2015/2016</a> </h3> <p> <img alt="Maturitní témata Školní rok: 2015/2016" title="Maturitní témata Školní rok: 2015/2016" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3448975.jpg"> Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní </p> <a href="/3448975-Maturitni-temata-skolni-rok-2015-2016.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6650620-Uvod-do-informatiky-5.html">Úvod do informatiky 5)</a> </h3> <p> <img alt="Úvod do informatiky 5)" title="Úvod do informatiky 5)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6650620.jpg"> PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol </p> <a href="/6650620-Uvod-do-informatiky-5.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2902543-Inovace-bakalarskeho-studijniho-oboru-aplikovana-chemie-http-aplchem-upol-cz.html">Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz</a> </h3> <p> <img alt="Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz" title="Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2902543.jpg"> Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba </p> <a href="/2902543-Inovace-bakalarskeho-studijniho-oboru-aplikovana-chemie-http-aplchem-upol-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8549999-Tnpw1-cviceni-3-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html">TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz</a> </h3> <p> <img alt="TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" title="TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8549999.jpg"> 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky Sémantická - pomocí HTML Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj účel (menu, </p> <a href="/8549999-Tnpw1-cviceni-3-6-10-2015-aneta-bartuskova-uhk-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2862368-Javascript-javascript-jazyk.html">Javascript. Javascript - jazyk</a> </h3> <p> <img alt="Javascript. Javascript - jazyk" title="Javascript. Javascript - jazyk" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2862368.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí </p> <a href="/2862368-Javascript-javascript-jazyk.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3163636-Richtext-editory-filip-dvorak.html">Richtext editory. Filip Dvořák</a> </h3> <p> <img alt="Richtext editory. Filip Dvořák" title="Richtext editory. Filip Dvořák" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3163636.jpg"> Richtext editory Filip Dvořák Průběh referátu Popis problému Přehled přístupů k řešení Od jednoduššího ke složitějšímu Zajímavé implementace FCKEditor Výhody, integrace, aktualizace, bezpečnost Zdroje </p> <a href="/3163636-Richtext-editory-filip-dvorak.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23973892-Uvod-do-programovani-v-jazyce-java.html">Úvod do programování v jazyce Java</a> </h3> <p> <img alt="Úvod do programování v jazyce Java" title="Úvod do programování v jazyce Java" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23973892.jpg"> Úvod do programování v jazyce Java Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 26. září, 2012 Petr Krajča (UP) KMI/UP3J: Seminář I. 26.9.2012 1 / 18 Organizační informace email: petr.krajca@upol.cz </p> <a href="/23973892-Uvod-do-programovani-v-jazyce-java.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9653441-Uvod-do-jazyka-c-ing-jan-fikejz-kst-fei-fakulta-elektrotechniky-a-informatiky-katedra-softwarovych-technologii.html">Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií</a> </h3> <p> <img alt="Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií" title="Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9653441.jpg"> 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední </p> <a href="/9653441-Uvod-do-jazyka-c-ing-jan-fikejz-kst-fei-fakulta-elektrotechniky-a-informatiky-katedra-softwarovych-technologii.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19297504-Internet-vypracoval-mgr-marek-nyvlt.html">INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt</a> </h3> <p> <img alt="INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt" title="INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19297504.jpg"> INTERNET Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt Obsah prezentace 1. Internet 2. Historie Internetu 3. Připojení k Internetu 4. Adresy na Internetu 5. Internetové služby 6. Informace na Internetu 7. Budoucnost Internetu </p> <a href="/19297504-Internet-vypracoval-mgr-marek-nyvlt.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2382223-Dsl-manual-ing-jan-hranac-27-rijna-2010-v-teto-kapitole-je-strucny-pruvodce-k-tvorbe-v-systemu-drdsim-a-v.html">DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v</a> </h3> <p> <img alt="DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v" title="DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2382223.jpg"> DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve </p> <a href="/2382223-Dsl-manual-ing-jan-hranac-27-rijna-2010-v-teto-kapitole-je-strucny-pruvodce-k-tvorbe-v-systemu-drdsim-a-v.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/596708-1-struktura-stranky-zasady-pri-psani-kodu-mvc-pattern-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html">1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)</a> </h3> <p> <img alt="1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" title="1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/596708.jpg"> 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template </p> <a href="/596708-1-struktura-stranky-zasady-pri-psani-kodu-mvc-pattern-web-pro-kodery-petr-kosnar-cvut-fjfi-kfe-pinf-2008.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9744090-Obsah-uvod-11-zaklady-programovani-11-objektovy-pristup-11-procvicovani-11-zvlastni-odstavce-12-zpetna-vazba-od-ctenaru-12-errata-13.html">Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13</a> </h3> <p> <img alt="Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13" title="Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9744090.jpg"> Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací </p> <a href="/9744090-Obsah-uvod-11-zaklady-programovani-11-objektovy-pristup-11-procvicovani-11-zvlastni-odstavce-12-zpetna-vazba-od-ctenaru-12-errata-13.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/491485-Tvorba-www-stranek-prikazy-jazyka-html-budeme-pracovat-nasledovne-zakladni-struktura-webove-stranky-prikazy-sekce-head.html">Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD" title="Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/491485.jpg"> Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu </p> <a href="/491485-Tvorba-www-stranek-prikazy-jazyka-html-budeme-pracovat-nasledovne-zakladni-struktura-webove-stranky-prikazy-sekce-head.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595584-Tvorba-webovych-stranek.html">Tvorba webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webových stránek" title="Tvorba webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595584.jpg"> Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou </p> <a href="/595584-Tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19156940-Maturitni-temata-z-predmetu-programove-vybaveni-pro-sk-rok-2012-2013.html">Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013</a> </h3> <p> <img alt="Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013" title="Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19156940.jpg"> Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů), </p> <a href="/19156940-Maturitni-temata-z-predmetu-programove-vybaveni-pro-sk-rok-2012-2013.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/41193492-Uvod-do-programovacich-jazyku-java.html">Úvod do programovacích jazyků (Java)</a> </h3> <p> <img alt="Úvod do programovacích jazyků (Java)" title="Úvod do programovacích jazyků (Java)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/41193492.jpg"> Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích </p> <a href="/41193492-Uvod-do-programovacich-jazyku-java.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1989082-Php-tutorial-zaklady-php-snadno-a-rychle.html">PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)</a> </h3> <p> <img alt="PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)" title="PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1989082.jpg"> PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve </p> <a href="/1989082-Php-tutorial-zaklady-php-snadno-a-rychle.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595419-22-tvorba-webovych-stranek.html">22. Tvorba webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="22. Tvorba webových stránek" title="22. Tvorba webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595419.jpg"> 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči </p> <a href="/595419-22-tvorba-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10213569-Zapis-programu-v-jazyce-c.html">Zápis programu v jazyce C#</a> </h3> <p> <img alt="Zápis programu v jazyce C#" title="Zápis programu v jazyce C#" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10213569.jpg"> Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač </p> <a href="/10213569-Zapis-programu-v-jazyce-c.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9344767-Www-a-html-zakladni-pojmy-ivo-peterka.html">WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka</a> </h3> <p> <img alt="WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka" title="WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9344767.jpg"> WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní </p> <a href="/9344767-Www-a-html-zakladni-pojmy-ivo-peterka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/880957-Tvorba-jednoduchych-www-stranek-vsb-technicka-univerzita-ostrava-katedra-informatiky.html">Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky" title="Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/880957.jpg"> Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura </p> <a href="/880957-Tvorba-jednoduchych-www-stranek-vsb-technicka-univerzita-ostrava-katedra-informatiky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9890440-Algoritmizace-a-programovani.html">Algoritmizace a programování</a> </h3> <p> <img alt="Algoritmizace a programování" title="Algoritmizace a programování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9890440.jpg"> Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu </p> <a href="/9890440-Algoritmizace-a-programovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33493957-Uvodem-9-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10-nez-zacneme-11.html">Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11</a> </h3> <p> <img alt="Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11" title="Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33493957.jpg"> Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového </p> <a href="/33493957-Uvodem-9-zpetna-vazba-od-ctenaru-10-zdrojove-kody-ke-knize-10-errata-10-nez-zacneme-11.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4924822-Skriptovaci-jazyky-obsah.html">Skriptovací jazyky. Obsah</a> </h3> <p> <img alt="Skriptovací jazyky. Obsah" title="Skriptovací jazyky. Obsah" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4924822.jpg"> Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody </p> <a href="/4924822-Skriptovaci-jazyky-obsah.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html">Vývoj Internetových Aplikací</a> </h3> <p> <img alt="Vývoj Internetových Aplikací" title="Vývoj Internetových Aplikací" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1765717.jpg"> 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info </p> <a href="/1765717-Vyvoj-internetovych-aplikaci.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3449136-Anotace-nove-vytvorenych-inovovanych-materialu.html">ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů</a> </h3> <p> <img alt="ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů" title="ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3449136.jpg"> ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové </p> <a href="/3449136-Anotace-nove-vytvorenych-inovovanych-materialu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43604598-Ctvrtek-11-dubna-zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html">Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML</a> </h3> <p> <img alt="Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" title="Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43604598.jpg"> Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje </p> <a href="/43604598-Ctvrtek-11-dubna-zaklady-html-obecna-syntaxe-html-struktura-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/30294836-Zaklady-informatiky-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html">Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela</a> </h3> <p> <img alt="Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" title="Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/30294836.jpg"> Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML </p> <a href="/30294836-Zaklady-informatiky-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2591867-Inovace-predmetu-ict-modul-11-programovani-webovych-apliklaci-metodika.html">INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika</a> </h3> <p> <img alt="INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika" title="INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2591867.jpg"> Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování </p> <a href="/2591867-Inovace-predmetu-ict-modul-11-programovani-webovych-apliklaci-metodika.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html">13. Vytváření webových stránek</a> </h3> <p> <img alt="13. Vytváření webových stránek" title="13. Vytváření webových stránek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2592011.jpg"> 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací </p> <a href="/2592011-13-vytvareni-webovych-stranek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/595476-Tvorba-www-stranek-mojmir-volf-mojmir-volf-tul-cz-https-www-nti-tul-cz-wiki-wikiuser-mojmir-volf-485-353-675.html">Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675" title="Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/595476.jpg"> Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS </p> <a href="/595476-Tvorba-www-stranek-mojmir-volf-mojmir-volf-tul-cz-https-www-nti-tul-cz-wiki-wikiuser-mojmir-volf-485-353-675.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12923978-Ukazka-knihy-z-internetoveho-knihkupectvi-www-kosmas-cz.html">Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz</a> </h3> <p> <img alt="Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz" title="Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12923978.jpg"> Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 0 1 U k á z k a k n i h </p> <a href="/12923978-Ukazka-knihy-z-internetoveho-knihkupectvi-www-kosmas-cz.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8253282-Vyvoj-internetovych-aplikaci-via.html">VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA</a> </h3> <p> <img alt="VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA" title="VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8253282.jpg"> Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových) </p> <a href="/8253282-Vyvoj-internetovych-aplikaci-via.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8025626-Algoritmizace-a-programovani.html">Algoritmizace a programování</a> </h3> <p> <img alt="Algoritmizace a programování" title="Algoritmizace a programování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8025626.jpg"> Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short, </p> <a href="/8025626-Algoritmizace-a-programovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44940346-Vyucovaci-hodina-1vyucovaci-hodina-2vyucovaci-hodiny-opakovani-z-minule-hodiny-procviceni-nove-latky.html">Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky</a> </h3> <p> <img alt="Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky" title="Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44940346.jpg"> Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové </p> <a href="/44940346-Vyucovaci-hodina-1vyucovaci-hodina-2vyucovaci-hodiny-opakovani-z-minule-hodiny-procviceni-nove-latky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/44182406-Nazev-dum-vy_32_inovace_2b_14_-programovaci_jazyk_html.html">Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML</a> </h3> <p> <img alt="Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML" title="Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/60/44182406.jpg"> Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Vyučovací </p> <a href="/44182406-Nazev-dum-vy_32_inovace_2b_14_-programovaci_jazyk_html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1024820-Cz-1-07-1-5-00-34-0527.html">CZ.1.07/1.5.00/34.0527</a> </h3> <p> <img alt="CZ.1.07/1.5.00/34.0527" title="CZ.1.07/1.5.00/34.0527" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1024820.jpg"> Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice </p> <a href="/1024820-Cz-1-07-1-5-00-34-0527.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3163166-Inovace-vyuky-prostrednictvim-sablon-pro-ss.html">Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ</a> </h3> <p> <img alt="Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ" title="Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3163166.jpg"> Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 </p> <a href="/3163166-Inovace-vyuky-prostrednictvim-sablon-pro-ss.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2252386-Internet-a-jeho-sluzby-ing-katerina-jezkova.html">Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková</a> </h3> <p> <img alt="Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková" title="Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2252386.jpg"> Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná </p> <a href="/2252386-Internet-a-jeho-sluzby-ing-katerina-jezkova.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1051554-Uvod-do-informacnich-sluzeb-internetu.html">Úvod do informačních služeb Internetu</a> </h3> <p> <img alt="Úvod do informačních služeb Internetu" title="Úvod do informačních služeb Internetu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1051554.jpg"> Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu </p> <a href="/1051554-Uvod-do-informacnich-sluzeb-internetu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3816700-Jemny-uvod-do-html-co-je-html-znacka-web-nezna-text-formatovany-mezerami-a-konci-radku-ale-ja-potrebuji-psat-vice-mezer-a-urcovat-zalomeni-radku.html">Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!</a> </h3> <p> <img alt="Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!" title="Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3816700.jpg"> Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími </p> <a href="/3816700-Jemny-uvod-do-html-co-je-html-znacka-web-nezna-text-formatovany-mezerami-a-konci-radku-ale-ja-potrebuji-psat-vice-mezer-a-urcovat-zalomeni-radku.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739515-Zaklady-html-2-prednaska.html">Základy HTML (2. přednáška)</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML (2. přednáška)" title="Základy HTML (2. přednáška)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739515.jpg"> Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke </p> <a href="/739515-Zaklady-html-2-prednaska.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7296443-Konzultacni-hodiny-streda-od-9-45-11-15-predem-napsat-email-o-konkretnim-problemu-ktery-chcete-konzultovat.html">konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)</a> </h3> <p> <img alt="konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)" title="konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7296443.jpg"> konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška sítě, základní pojmy, internet webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu </p> <a href="/7296443-Konzultacni-hodiny-streda-od-9-45-11-15-predem-napsat-email-o-konkretnim-problemu-ktery-chcete-konzultovat.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/39827701-Tematicky-celek-promenne-promenne-slouzi-k-docasnemu-uchovavani-hodnot-behem-provadeni-aplikace-deklarace-promennych.html">Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných</a> </h3> <p> <img alt="Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných" title="Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/39827701.jpg"> Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro </p> <a href="/39827701-Tematicky-celek-promenne-promenne-slouzi-k-docasnemu-uchovavani-hodnot-behem-provadeni-aplikace-deklarace-promennych.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10794972-Tvorba-webu-zakladni-html-tagy-martin-urza.html">Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza" title="Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10794972.jpg"> Tvorba webu Základní HTML tagy Martin Urza Cvičení V průběhu přednášky budou postupně probírány jednotlivé základní elementy jazyka HTML a jejich atributy. Nemá smysl tyto věci probírat jen teoreticky </p> <a href="/10794972-Tvorba-webu-zakladni-html-tagy-martin-urza.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37775171-Nswi096-internet-uvod-do-html.html">NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML</a> </h3> <p> <img alt="NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML" title="NSWI096 - INTERNET. Úvod do HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37775171.jpg"> NSWI096 - INTERNET Úvod do HTML XHTML CO TO JE? XML extensible Markup Language Sada pravidel, jak kódovat dokumenty Podle těchto pravidel lze vytvořit nekonečně mnoho různých jazyků HTML HyperText Markup </p> <a href="/37775171-Nswi096-internet-uvod-do-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739380-Zaklady-html-url-http-druhy-skriptovani-formulare.html">Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře</a> </h3> <p> <img alt="Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře" title="Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739380.jpg"> Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML </p> <a href="/739380-Zaklady-html-url-http-druhy-skriptovani-formulare.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1377922-24-2-2-promenne-konstanty-a-datove-typy-teorie-datum-vytvoreni-23-7-2013-klicova-aktivita-02-programovani-2-rocnik-prg2-hodinova-dotace-1.html">24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1</a> </h3> <p> <img alt="24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1" title="24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1377922.jpg"> 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE </p> <a href="/1377922-24-2-2-promenne-konstanty-a-datove-typy-teorie-datum-vytvoreni-23-7-2013-klicova-aktivita-02-programovani-2-rocnik-prg2-hodinova-dotace-1.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18931438-12-zaklady-html-a-formulare-v-html.html">12. Základy HTML a formuláře v HTML</a> </h3> <p> <img alt="12. Základy HTML a formuláře v HTML" title="12. Základy HTML a formuláře v HTML" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18931438.jpg"> 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura </p> <a href="/18931438-12-zaklady-html-a-formulare-v-html.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/39091916-O-autorovi-o-odbornem-korektorovi-uvod-17-vyvoj-jazyka-java-java-se-8-struktura-teto-knihy-predchozi-zkusenosti-s-programovanim-nejsou-potrebne.html">O autorovi O odborném korektorovi Úvod 17 Vývoj jazyka Java Java SE 8 Struktura této knihy Předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřebné</a> </h3> <p> <img alt="O autorovi O odborném korektorovi Úvod 17 Vývoj jazyka Java Java SE 8 Struktura této knihy Předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřebné" title="O autorovi O odborném korektorovi Úvod 17 Vývoj jazyka Java Java SE 8 Struktura této knihy Předchozí zkušenosti s programováním nejsou potřebné" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/56/39091916.jpg"> O autorovi 15 O odborném korektorovi 15 Úvod 17 Vývoj jazyka Java 17 Java SE 8 19 Struktura této knihy 20 Klíčové znalosti a pojmy 20 Testové otázky 20 Odpovídá expert 20 Cvičení 20 Předchozí zkušenosti </p> <a href="/39091916-O-autorovi-o-odbornem-korektorovi-uvod-17-vyvoj-jazyka-java-java-se-8-struktura-teto-knihy-predchozi-zkusenosti-s-programovanim-nejsou-potrebne.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19553746-Identifikator-materialu-ict-3-55.html">Identifikátor materiálu: ICT-3-55</a> </h3> <p> <img alt="Identifikátor materiálu: ICT-3-55" title="Identifikátor materiálu: ICT-3-55" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19553746.jpg"> Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Funkce a přehled internetových prohlížečů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace </p> <a href="/19553746-Identifikator-materialu-ict-3-55.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43269377-Zaklady-programovani-3-java.html">Základy programovaní 3 (Java)</a> </h3> <p> <img alt="Základy programovaní 3 (Java)" title="Základy programovaní 3 (Java)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43269377.jpg"> Základy programovaní 3 (Java) Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci 2. říjen, 2013 Petr Krajča (UP) KMI/ZP3JV: Seminář I. 2.10.2013 1 / 21 Organizační informace email: petr.krajca@upol.cz </p> <a href="/43269377-Zaklady-programovani-3-java.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5087149-Anotace-vytvorenych-inovovanych-materialu.html">ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů</a> </h3> <p> <img alt="ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů" title="ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5087149.jpg"> ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a </p> <a href="/5087149-Anotace-vytvorenych-inovovanych-materialu.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/492688-Registracni-cislo-projektu-skola-adresa.html">Registrační číslo projektu: Škola adresa:</a> </h3> <p> <img alt="Registrační číslo projektu: Škola adresa:" title="Registrační číslo projektu: Škola adresa:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/492688.jpg"> Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov </p> <a href="/492688-Registracni-cislo-projektu-skola-adresa.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2532914-Zaklady-www-publikovani.html">Základy WWW publikování</a> </h3> <p> <img alt="Základy WWW publikování" title="Základy WWW publikování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2532914.jpg"> Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz </p> <a href="/2532914-Zaklady-www-publikovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32908206-Predmluva-k-aktualnimu-vydani-uvod-k-prvnimu-vydani-z-roku-typograficke-a-syntakticke-konvence-20.html">Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20</a> </h3> <p> <img alt="Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20" title="Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32908206.jpg"> Obsah 5 Obsah Předmluva k aktuálnímu vydání 15 1 Úvod k prvnímu vydání z roku 2000 16 Typografické a syntaktické konvence................ 20 2 Základní pojmy 21 2.1 Trocha historie nikoho nezabije................ </p> <a href="/32908206-Predmluva-k-aktualnimu-vydani-uvod-k-prvnimu-vydani-z-roku-typograficke-a-syntakticke-konvence-20.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8253129-Objektove-orientovane-programovani.html">Objektově orientované programování</a> </h3> <p> <img alt="Objektově orientované programování" title="Objektově orientované programování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8253129.jpg"> 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh </p> <a href="/8253129-Objektove-orientovane-programovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29121628-Programovaci-jazyk-pascal.html">Programovací jazyk Pascal</a> </h3> <p> <img alt="Programovací jazyk Pascal" title="Programovací jazyk Pascal" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29121628.jpg"> Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce </p> <a href="/29121628-Programovaci-jazyk-pascal.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24778289-X-html-tagy-vos-a-sst-ceska-trebova.html">(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová</a> </h3> <p> <img alt="(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová" title="(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24778289.jpg"> (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před </p> <a href="/24778289-X-html-tagy-vos-a-sst-ceska-trebova.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/167948-Prezentace-a-vysvetleni-programoveho-prostredi-nxc.html">Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC</a> </h3> <p> <img alt="Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC" title="Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/167948.jpg"> Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích </p> <a href="/167948-Prezentace-a-vysvetleni-programoveho-prostredi-nxc.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4166549-14-jazyk-html-vyvoj-principy-funkce-kostra-stranky-jazyk-xml-xhtml-algoritmizace-cyklus-for-while-a-do-while-implementace-v-jazyce.html">14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce</a> </h3> <p> <img alt="14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce" title="14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4166549.jpg"> 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie </p> <a href="/4166549-14-jazyk-html-vyvoj-principy-funkce-kostra-stranky-jazyk-xml-xhtml-algoritmizace-cyklus-for-while-a-do-while-implementace-v-jazyce.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3906512-7-formatovany-vystup-tridy-objekty-pole-chyby-v-programech.html">7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech</a> </h3> <p> <img alt="7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech" title="7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3906512.jpg"> 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu, </p> <a href="/3906512-7-formatovany-vystup-tridy-objekty-pole-chyby-v-programech.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11018426-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html">IE1 jazyk HTML a kaskádové styly</a> </h3> <p> <img alt="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" title="IE1 jazyk HTML a kaskádové styly" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11018426.jpg"> IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace. </p> <a href="/11018426-Ie1-jazyk-html-a-kaskadove-styly.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24813065-Historie-arpanet-ucla-university-of-california-los-angeles-ucsb-university-of-california-santa-barbara.html">Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara)</a> </h3> <p> <img alt="Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara)" title="Historie ARPANET. UCLA (University of California, Los Angeles) UCSB (University of California, Santa Barbara)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24813065.jpg"> 7 Internet INTERNET Historie 60. léta (Pentagon USA) ARPANET (Advance Research Project Agency NET) 1969 (4xPC) 4uzly: UCLA (University of California, Los Angeles) SRI (Stanford Research Institute) UCSB </p> <a href="/24813065-Historie-arpanet-ucla-university-of-california-los-angeles-ucsb-university-of-california-santa-barbara.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/69010057-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2017-2018.html">Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018</a> </h3> <p> <img alt="Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018" title="Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/73/69010057.jpg"> Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA </p> <a href="/69010057-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2017-2018.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739191-Wsh-windows-script-hosting-osy-2-prednaska-cislo-2-opravena-verze-z-15-10-2007.html">WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007</a> </h3> <p> <img alt="WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007" title="WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739191.jpg"> WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové </p> <a href="/739191-Wsh-windows-script-hosting-osy-2-prednaska-cislo-2-opravena-verze-z-15-10-2007.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/24336437-Nprg031-programovani-ii-2-2-z-zk.html">NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk</a> </h3> <p> <img alt="NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk" title="NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/24336437.jpg"> NPRG031 Programování II --- 2/2 Z, Zk paralelka Y St 14:00-15:30 v S3 Pavel Töpfer Kabinet software a výuky informatiky MFF UK MFF Malostranské nám., 4. patro, pracovna 404 pavel.topfer@mff.cuni.cz http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer </p> <a href="/24336437-Nprg031-programovani-ii-2-2-z-zk.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/60542238-Jazyk-c-a-platforma-net.html">Jazyk C# a platforma.net</a> </h3> <p> <img alt="Jazyk C# a platforma.net" title="Jazyk C# a platforma.net" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/69/60542238.jpg"> Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond </p> <a href="/60542238-Jazyk-c-a-platforma-net.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33334362-Zaklady-informatiky-03-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html">Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela</a> </h3> <p> <img alt="Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" title="Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33334362.jpg"> Základy informatiky 03, HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra </p> <a href="/33334362-Zaklady-informatiky-03-html-tvorba-www-stranek-daniela-szturcova-cast-prevzata-z-prednasky-p-dergela.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/17231351-Maturitni-otazka-webove-stranky-technologie-tvorby-webu-co-znamena-pojem-web-web-www-stranky-celym-nazvem-world-wide-web.html">Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,</a> </h3> <p> <img alt="Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web," title="Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web," class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/35/17231351.jpg"> Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení </p> <a href="/17231351-Maturitni-otazka-webove-stranky-technologie-tvorby-webu-co-znamena-pojem-web-web-www-stranky-celym-nazvem-world-wide-web.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10310835-Pocitacove-laboratore-bez-tajemstvi-aneb-naucme-se-ucit-algoritmizaci-a-programovani-s-vyuzitim-robotu-cz-1-07-1-3-12-04-0006.html">Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006</a> </h3> <p> <img alt="Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006" title="Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10310835.jpg"> Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Lekce 1 Jazyk Java Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem </p> <a href="/10310835-Pocitacove-laboratore-bez-tajemstvi-aneb-naucme-se-ucit-algoritmizaci-a-programovani-s-vyuzitim-robotu-cz-1-07-1-3-12-04-0006.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8253047-Tridy-a-objekty-tridy-a-objekty-vytvoreni-instance-tridy-pristup-k-atributum-a-metodam-objektu-z-new-zlomek-3-5.html">Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);</a> </h3> <p> <img alt="Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);" title="Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8253047.jpg"> Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace </p> <a href="/8253047-Tridy-a-objekty-tridy-a-objekty-vytvoreni-instance-tridy-pristup-k-atributum-a-metodam-objektu-z-new-zlomek-3-5.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT 20/560812/560812.pdf --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.cz <a href="/support/privacy-policy/">Ochrana osobních údajů</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Podmínky obsluhování</a> | <a href="/support/feedback/">Kontaktní formulář</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/20ed6/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":24,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=24&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>