Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka"

Transkript

1 Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka

2 Obsah Strana 1 Obecné informace Účel dokumentu Použité pojmy a zkratky Oceňování incidentů Popis funkcionality Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam incidentů pro vozidlo Pravidla pro přihlášení do portálu Přihlášení uživatele Odhlášení uživatele Seznam vozidel s incidenty Seznam incidentů pro vozidlo Zobrazení kontextu incidentu Výběr incidentů Volba počtu os Tisk všech incidentů Tisk vybraných incidentů Export všech incidentů Export vybraných incidentů Úhrada incidentů Přehled plateb Obvyklé scénáře Kontrola incidentů Tisk incidentů Export incidentů Úhrada incidentů Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Podrobný popis změn dokumentu str. 2

3 Seznam tabulek Tab.1: Zkratky a pojmy... 4 Tab.2: Ocenění incidentů... 4 Tab.3: Popis exportních souborů Tab.4: Struktura exportních souborů Tab.5: Stavy plateb Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu Seznam obrázků Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu... 6 Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os... 6 Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu... 6 Obr. 4: Automatické odhlášení... 7 Obr. 5: Vstup na portál... 7 Obr. 6: Přihlášení uživatele... 8 Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP... 8 Obr. 8: Odhlášení uživatele... 9 Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty... 9 Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo Obr. 12: Kontext incidentu Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů Obr. 15: Tisk vybraných incidentů Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru Obr. 18: Export vybraných incidentů Obr. 19: Úhrada incidentů Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 3

4 1 Obecné informace 1.1 Účel dokumentu Tento dokument popisuje ovládání aplikace Incident Web Portal z pohledu koncového uživatele. 1.2 Použité pojmy a zkratky Následující tabulka obsahuje seznam nejdůležitějších zkratek použitých v tomto dokumentu. Zkratka/pojem browser ESVZ incident IWP kontext kontrakt MIV Popis aplikace pro prohlížení webových stránek (např. Google Chrome, Internet Explorer) Elektronický Systém Výkonového Zpoplatnění mýtný přestupek evidovaný systémem ESVZ, který lze uhradit IWP portálem Incident Web Portal, zkratka pro aplikaci Portál aktivního řešení incidentů Okolní transakce incidentu dokumentující projetou trasu synonymum pro smlouvu centrum manuální validace (Manual Incident Verification) Tab.1: Zkratky a pojmy 1.3 Oceňování incidentů Tab.2 obsahuje seznam incidentů, které lze uhradit prostřednictvím IWP portálu, společně s parametry a částkou k zaplacení. Typ incidentu Zobrazený počet náprav 1 Částka k zaplacení [Kč] vozidlo nekomunikuje A U T U chybný nastavený počet náprav na OBU A S ->A MIV T MIV P S jízda se zablokovanou OBU (OBU na blacklistu) Legenda: 1)... počet náprav zobrazený v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo A S... počet náprav nastavený na OBU A MIV... počet náprav zjištěný MIV A S A U... uživatelem zadaný počet náprav (implicitně 4 a více) P S... zaplacený tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T S... tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T MIV... tarif za počet náprav zjištěný MIV T U... tarif za počet náprav zadaný uživatelem Tab.2: Ocenění incidentů T S str. 4

5 2 Popis funkcionality 2.1 Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam vozidel s incidenty je rozděleno do několika částí obsahujících různé informativní a ovládací prvky, viz Obr. 1 (data byla z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována). Význam a účel jednotlivých prvků je následující: Identifikace zákazníka: v levém horním rohu, položky: o číslo smlouvy: číslo smlouvy přihlášeného uživatele; o zákazník: jméno zákazníka, pod kterým je zaregistrovaný v systému ESVZ; o období zobrazených dat: časové období, za které IWP zobrazuje incidenty. Tento parametr nelze měnit. Kvantifikace incidentů: souhrnný přehled o incidentech v zobrazeném období vyjádřený v počtech kusů a korunách v členění celkem a vybráno. Menu: slouží pro volbu požadovaných činností. Aktuální volba: informuje uživatele o zvolené položce menu. Posuvník stránkování: je-li zobrazená informace rozložena na více stran, umožní posun po jednotlivých stranách. Počet záznamů a stran: celkový počet záznamů na stránce, číslo aktuální stránky a celkový počet stran. Třídění: stiskem symbolu šipkou dolů resp. Nahoru nad požadovaným sloupcem umožní setřídit tabulku podle požadovaného sloupce sestupně resp. Vzestupně. Zaškrtávací pole: vybírá záznam na dané řádce pro následnou akci, např. platbu, tisk či export. Pole může být ve stavu vybráno, nevybráno, nebo částečný výběr, pokud řádka reprezentuje potenciálně více záznamů. Příklad: výběr jen některých incidentů pro danou RZ. str. 5

6 Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu Okno Seznam incidentů pro vozidlo Okno Seznam incidentů pro vozidlo má podobné členění jako okno Seznam vozidel s incidenty. Níže jsou popsány ovládací prvky odlišné od okna Seznam vozidel s incidenty: Volba počtu os: je k dispozici pouze pro incident typu vozidlo nekomunikuje. Implicitní hodnota je 4 a více. Uživatel ji může změnit kliknutím na svislou šipku (viz Obr. 2) a výběrem jedné z možných hodnot v intervalu <základní počet os, 4 a více>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os Zobrazení kontextu: stisknutím tlačítka Kontext (viz Obr. 3) zobrazíte okolní transakce k danému incidentu. Pokud k danému incidentu nelze sestavit kontext z důvodů daných logikou určitého typu incidentu, konkrétně incidentu typu 2 Vozidlo nekomunikuje, je tlačítko pro zobrazení kontextu tohoto incidentu neaktivní. Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu 2.2 Pravidla pro přihlášení do portálu K jednomu číslu smlouvy se může v jednom okamžiku přihlásit vždy jen 1 uživatel, tj. paralelní práce více uživatelů na 1 smlouvě není možná. str. 6

7 Portál každých 60 sekund kontroluje, že browser, prostřednictvím kterého se uživatel přihlásil, komunikuje s aplikačním serverem. Pokud ne, aplikační server ukončí relaci. K této situaci může dojít při výpadku připojení uživatele k internetu, případně při nahodilém či úmyslném ukončení 7ice7ru bez řádného odhlášení z aplikace. V takovém případě je nutné vyčkat nejméně 60 sekund před opětovným přihlášením do aplikace. Pokud uživatel během 15 minut neprovede prostřednictvím IWP portálu žádnou akci, je odhlášen, viz Obr. 4. Obr. 4: Automatické odhlášení 2.3 Přihlášení uživatele Do prohlížeče zadejte adresu: jazyk pro komunikaci s portálem zvolíte kliknutím na příslušný symbol vlajky vpravo nahoře; v menu po levé straně zvolte SAMOOBSLUHA, v pravé části se objeví nové volby, zvolte VSTUP do samoobslužné sekce (Selfcare Center), viz Obr. 5; otevře se nové okno Samoobsluhy, přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla, viz Obr. 6; nyní můžete vybrat číslo smlouvy, pod kterou jsou registrována vozidla, jejichž nesrovnalosti hodláte uhradit. Číslo smlouvy vyberte z rozbalovací nabídky vpravo nahoře a přejděte na portál IWP volbou položky Úhrada nesrovnalostí v menu po levé straně, viz Obr. 7; otevře se portál pro úhradu nesrovnalostí, který jako první krok načte nesrovnalosti ze systému. Obr. 5: Vstup na portál str. 7

8 Obr. 6: Přihlášení uživatele Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP 2.4 Odhlášení uživatele V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Odhlásit, viz Obr. 8. str. 8

9 Obr. 8: Odhlášení uživatele 2.5 Seznam vozidel s incidenty Seznam vozidel s incidenty je implicitním pohledem, který se zobrazí po úspěšném přihlášení do portálu IWP. Jste-li v jiném okně, klikněte v menu na volbu Seznam vozidel s incidenty, viz Obr. 9. Ve střední části je seznam registračních značek evidovaných v ESVZ pod danou smlouvou s nejméně 1 incidentem, který lze uhradit IWP portálem. Typy incidentů, které lze uhradit IWP portálem, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty str. 9

10 2.6 Seznam incidentů pro vozidlo Pro zobrazení přehledu identifikovaných incidentů u konkrétního vozidla, které lze uhradit portálem IWP, klikněte na ikonu se symbolem tabulky na konci řádky v Seznamu vozidel s incidenty, viz Obr. 10. Seznam obsahuje datum a čas, označení úseku, typ incidentu, počet os a částku k zaplacení, viz Obr. 11. Hodnota posledních dvou parametrů je specifická podle typu incidentu, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo 2.7 Zobrazení kontextu incidentu Zobrazení kontextu pro daný incident spustíte stisknutím tlačítka Kontext. str. 10

11 V okně Kontext incidentu jsou zobrazeny okolní transakce daného incidentu. Pro každý incident jsou zobrazovány maximálně 2 transakce před nebo po výchozím incidentu. Výchozí incident je součástí řady transakcí a je od svých okolních transakcí barevně odlišen. Pokud v systému nejsou evidovány žádné okolní transakce pro daný incident, je uživateli místo přehledu okolních transakcí zobrazeno hlášení K danému incidentu nebyly nalezeny žádné okolní transakce. Obr. 12: Kontext incidentu 2.8 Výběr incidentů Výběr incidentů pro následnou platbu, tisk či export proveďte následujícím způsobem: o výběr jednotlivých incidentů: v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo (viz str. 10) označte zaškrtávací pole u zvoleného incidentu; o výběr všech incidentů pro zvolenou RZ: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole u zvolené RZ; o výběr všech incidentů: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole v záhlaví tabulky se seznamem RZ. 2.9 Volba počtu os Volba počtu je k dispozici pouze pro incidenty typu vozidlo nekomunikuje. Počet os může nabývat hodnot z intervalu <základní počet os vozidla, 4 a 11ice>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Implicitní hodnota je 4 a více a podle potřeby ji změňte tak, aby odpovídala počtu os vozidla platném v daném čase a místě. V případě potřeby hodnotu změňte následujícím způsobem: o Na řádku s daným incidentem klikněte na svislou šipku ve sloupci Počet os (viz Obr. 2 na str. 6). o Vyberte počet os vozidla platný v daném čase a místě Tisk všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk všech incidentů, viz Obr. 13. Objeví se nové okno obsahující přehled identifikovaných incidentů u všech vozidel, které lze uhradit portálem IWP. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 11

12 Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů 2.11 Tisk vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty k tisku, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk vybraných incidentů, viz Obr. 15. Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 12

13 Obr. 15: Tisk vybraných incidentů 2.12 Export všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export všech incidentů, viz Obr. 16. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. Všechny formáty exportních souborů obsahují shodnou strukturu informací popsanou v Tab.4. Formát CSV XLS XML TXT Popis textový soubor se sloupci oddělenými středníkem formát vhodný pro tabulkový editor MS Excel průmyslový standard pro automatizovanou výměnu dat textový soubor se sloupci oddělenými tabelátorem Tab.3: Popis exportních souborů Formát Popis RZ / Licence plate registrační značka vozidla Stát / Country stát, ve kterém je vozidlo registrováno Hmotnost / Weight Class váhová kategorie vozidla Emisní třída/emission Class emisní třída vozidla Čas / Date &Time datum a čas incidentu Mýtný úsek / Toll Section mýtný úsek zaznamenání incidentu Typ incidentu / Incident type Viz Tab.2, str. 4 Počet náprav / Axle Class Viz Tab.2, str. 4 Mýtné / Toll Viz Tab.2, str. 4 Tab.4: Struktura exportních souborů str. 13

14 Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru 2.13 Export vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty pro export, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export vybraných incidentů, viz Obr. 18. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. str. 14

15 Obr. 18: Export vybraných incidentů 2.14 Úhrada incidentů Vyberte požadované incidenty, které chcete uhradit, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11, u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Přejít k úhradě, viz Obr. 19. Tato volba je k dispozici jen tehdy, pokud je vybrán alespoň jeden incident. Obr. 19: Úhrada incidentů Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů k úhradě spolu s mýtným za vybrané incidenty, poplatkem za úhradu na webu a celkovou částkou. Pro přechod na platební portál klikněte na nabídku Zaplatit kartou, viz Obr. 20. Během několika sekund dojde k automatickému přesměrování na platební portál. Pokud k přesměrování nedojde automaticky, zmáčkněte tlačítko Platební portál, viz Obr. 21. Platební portál je internetová platební brána umožňující přijímat platby uskutečněné platebními kartami asociací VISA a MasterCard v prostředí internet. Bezpečnost je zajištěna využitím systému 3D Secure, který umožní platbu realizovat až po autentizaci v systému asociací VISA a MasterCard. Informativní pohled na platební portál je na Obr. 23. Konkrétní podoba se může lišit v závislosti na podmínkách banky, postupujte proto podle pokynů na obrazovce. Po zadání všech požadovaných údajů platební portál platbu zpracuje. str. 15

16 Proběhne-li komunikace s platebním portálem řádně, budete přesměrováni zpět na IWP. Byla-li platba úspěšná, nabídne IWP odkaz ke stažení dokladu o zaplacení, viz Obr. 22, v opačném případě informuje o neúspěchu. Doklad o zaplacení má formu zjednodušeného daňového dokladu, příklad viz Obr. 24. Po řádném dokončení platby je uživatel IWP portálu z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášen. Přejete-li si pokračovat, přihlaste se na IWP portál znova ze Samoobsluhy. Nedojde-li k řádnému ukončení komunikace s platebním portálem (např. výpadek připojení k Internetu), nepřijdete o zadané údaje. Platba přejde do stavu Zpracovává se a IWP portál se bude až 1 další hodinu dotazovat platebního portálu, zda platbu akceptoval. Pokud ano, změní se její stav v IWP na Zaplaceno a doklad o zaplacení si lze stáhnout v sekci Přehled plateb. V opačném případě je platba definitivně zamítnuta a nesrovnalosti jsou uvolněny k případné jiné platbě. Detailní popis možných stavů plateb viz kap. Přehled plateb na str. 18. Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad str. 16

17 Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu str. 17

18 2.15 Přehled plateb Platby mohou nabývat jednoho ze 4 stavů uvedených v Tab.5. Stav Zaplaceno Zpracovává se Zamítnuto Zrušeno Popis Banka potvrdila úspěšné dokončení platby. Platba je v procesu schválení bankou, případně došlo při platbě k přerušení připojení k internetu, nebo byl ukončen browser před dokončením platby. Tento stav může trvat max. 1 hodinu od zadání platby. Příslušné incidenty jsou v Seznamu incidentů pro vozidlo, resp. V Seznamu vozidel s incidenty označeny symbolem zámku a nelze je vybrat k další platbě, viz Obr. 25 resp. Obr. 26. Banka platbu zamítnula (nedostatek prostředků, blokovaná karta, apod.). Platba ve stavu zpracovává se nebyla bankou do 1 hodiny od zadání platby potvrzena. Příslušné incidenty jsou opět uvolněny k případné platbě. Tab.5: Stavy plateb Chcete-li se informovat o stavu kterékoli platby, klikněte v základním okně IWP v levém sloupci na volbu Přehled plateb. Daňový doklad ke každé platbě ve stavu Zaplaceno si lze kdykoli vytisknout po kliknutí na ikonu se symbolem dokumentu PDF na konci řádku, viz Obr. 27. Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby str. 18

19 Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 19

20 3 Obvyklé scénáře 3.1 Kontrola incidentů Přihlaste se do IWP portálu, viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7. Celkový přehled za všechna vozidla uvidíte po levé straně v části označované jako Kvantifikace incidentů (viz kap. Zásady ovládání, str. 5). Pro kontrolu po jednotlivých vozidlech zvolte pohled Seznam vozidel s incidenty, str. 9. Chcete-li zkontrolovat kterékoli vybrané vozidlo, přejděte k pohledu Seznam incidentů pro vozidlo, str. 10. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.2 Tisk incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li tisknout vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Tisk vybraných incidentů, str. 12. Chcete-li tisknout všechny incidenty, postupujte podle kap. Tisk všech incidentů, str. 11. Odhlaste se (viz kap.odhlášení uživatele, str. 8). 3.3 Export incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li exportovat vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Export vybraných incidentů, str. 14. Chcete-li exportovat všechny incidenty, postupujte podle kap. Export všech incidentů, str. 13. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.4 Úhrada incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Vyberte požadované incidenty k úhradě (viz kap. Výběr incidentů, str. 11), u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). Proveďte platbu (viz kap. Úhrada incidentů, str. 15). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.5 Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). K platbám ve stavu Zaplaceno si vytiskněte daňový doklad s přehledem zaplacených incidentů (viz kap. Přehled zaplacených incidentů, str. 20). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). str. 20

21 4 Podrobný popis změn dokumentu č. Verze Popis změn Iniciální verze dokumentu Rozšířeno o kompletní popis funkcionality Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Doplněn popis rozšíření funkcionality o zobrazování incidentu typu vozidlo nekomunikuje a možnost doplácení ze dvou na tři osy v případě nesprávně nastaveného počtu os Rozšíření popisu a doplnění detailů specifických pro incident typu vozidlo nekomunikuje, doplnění omezujících podmínek pro volbu počtu os, zjednodušení popisu oceňování incidentů Čtvrté uvolnění Rozšíření o popis funkcionality kontextu Páté uvolnění Aktualizace náhledů obrazovek Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu KONEC DOKUMENTU str. 21

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více