Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka"

Transkript

1 Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka

2 Obsah Strana 1 Obecné informace Účel dokumentu Použité pojmy a zkratky Oceňování incidentů Popis funkcionality Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam incidentů pro vozidlo Pravidla pro přihlášení do portálu Přihlášení uživatele Odhlášení uživatele Seznam vozidel s incidenty Seznam incidentů pro vozidlo Zobrazení kontextu incidentu Výběr incidentů Volba počtu os Tisk všech incidentů Tisk vybraných incidentů Export všech incidentů Export vybraných incidentů Úhrada incidentů Přehled plateb Obvyklé scénáře Kontrola incidentů Tisk incidentů Export incidentů Úhrada incidentů Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Podrobný popis změn dokumentu str. 2

3 Seznam tabulek Tab.1: Zkratky a pojmy... 4 Tab.2: Ocenění incidentů... 4 Tab.3: Popis exportních souborů Tab.4: Struktura exportních souborů Tab.5: Stavy plateb Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu Seznam obrázků Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu... 6 Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os... 6 Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu... 6 Obr. 4: Automatické odhlášení... 7 Obr. 5: Vstup na portál... 7 Obr. 6: Přihlášení uživatele... 8 Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP... 8 Obr. 8: Odhlášení uživatele... 9 Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty... 9 Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo Obr. 12: Kontext incidentu Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů Obr. 15: Tisk vybraných incidentů Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru Obr. 18: Export vybraných incidentů Obr. 19: Úhrada incidentů Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 3

4 1 Obecné informace 1.1 Účel dokumentu Tento dokument popisuje ovládání aplikace Incident Web Portal z pohledu koncového uživatele. 1.2 Použité pojmy a zkratky Následující tabulka obsahuje seznam nejdůležitějších zkratek použitých v tomto dokumentu. Zkratka/pojem browser ESVZ incident IWP kontext kontrakt MIV Popis aplikace pro prohlížení webových stránek (např. Google Chrome, Internet Explorer) Elektronický Systém Výkonového Zpoplatnění mýtný přestupek evidovaný systémem ESVZ, který lze uhradit IWP portálem Incident Web Portal, zkratka pro aplikaci Portál aktivního řešení incidentů Okolní transakce incidentu dokumentující projetou trasu synonymum pro smlouvu centrum manuální validace (Manual Incident Verification) Tab.1: Zkratky a pojmy 1.3 Oceňování incidentů Tab.2 obsahuje seznam incidentů, které lze uhradit prostřednictvím IWP portálu, společně s parametry a částkou k zaplacení. Typ incidentu Zobrazený počet náprav 1 Částka k zaplacení [Kč] vozidlo nekomunikuje A U T U chybný nastavený počet náprav na OBU A S ->A MIV T MIV P S jízda se zablokovanou OBU (OBU na blacklistu) Legenda: 1)... počet náprav zobrazený v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo A S... počet náprav nastavený na OBU A MIV... počet náprav zjištěný MIV A S A U... uživatelem zadaný počet náprav (implicitně 4 a více) P S... zaplacený tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T S... tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T MIV... tarif za počet náprav zjištěný MIV T U... tarif za počet náprav zadaný uživatelem Tab.2: Ocenění incidentů T S str. 4

5 2 Popis funkcionality 2.1 Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam vozidel s incidenty je rozděleno do několika částí obsahujících různé informativní a ovládací prvky, viz Obr. 1 (data byla z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována). Význam a účel jednotlivých prvků je následující: Identifikace zákazníka: v levém horním rohu, položky: o číslo smlouvy: číslo smlouvy přihlášeného uživatele; o zákazník: jméno zákazníka, pod kterým je zaregistrovaný v systému ESVZ; o období zobrazených dat: časové období, za které IWP zobrazuje incidenty. Tento parametr nelze měnit. Kvantifikace incidentů: souhrnný přehled o incidentech v zobrazeném období vyjádřený v počtech kusů a korunách v členění celkem a vybráno. Menu: slouží pro volbu požadovaných činností. Aktuální volba: informuje uživatele o zvolené položce menu. Posuvník stránkování: je-li zobrazená informace rozložena na více stran, umožní posun po jednotlivých stranách. Počet záznamů a stran: celkový počet záznamů na stránce, číslo aktuální stránky a celkový počet stran. Třídění: stiskem symbolu šipkou dolů resp. Nahoru nad požadovaným sloupcem umožní setřídit tabulku podle požadovaného sloupce sestupně resp. Vzestupně. Zaškrtávací pole: vybírá záznam na dané řádce pro následnou akci, např. platbu, tisk či export. Pole může být ve stavu vybráno, nevybráno, nebo částečný výběr, pokud řádka reprezentuje potenciálně více záznamů. Příklad: výběr jen některých incidentů pro danou RZ. str. 5

6 Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu Okno Seznam incidentů pro vozidlo Okno Seznam incidentů pro vozidlo má podobné členění jako okno Seznam vozidel s incidenty. Níže jsou popsány ovládací prvky odlišné od okna Seznam vozidel s incidenty: Volba počtu os: je k dispozici pouze pro incident typu vozidlo nekomunikuje. Implicitní hodnota je 4 a více. Uživatel ji může změnit kliknutím na svislou šipku (viz Obr. 2) a výběrem jedné z možných hodnot v intervalu <základní počet os, 4 a více>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os Zobrazení kontextu: stisknutím tlačítka Kontext (viz Obr. 3) zobrazíte okolní transakce k danému incidentu. Pokud k danému incidentu nelze sestavit kontext z důvodů daných logikou určitého typu incidentu, konkrétně incidentu typu 2 Vozidlo nekomunikuje, je tlačítko pro zobrazení kontextu tohoto incidentu neaktivní. Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu 2.2 Pravidla pro přihlášení do portálu K jednomu číslu smlouvy se může v jednom okamžiku přihlásit vždy jen 1 uživatel, tj. paralelní práce více uživatelů na 1 smlouvě není možná. str. 6

7 Portál každých 60 sekund kontroluje, že browser, prostřednictvím kterého se uživatel přihlásil, komunikuje s aplikačním serverem. Pokud ne, aplikační server ukončí relaci. K této situaci může dojít při výpadku připojení uživatele k internetu, případně při nahodilém či úmyslném ukončení 7ice7ru bez řádného odhlášení z aplikace. V takovém případě je nutné vyčkat nejméně 60 sekund před opětovným přihlášením do aplikace. Pokud uživatel během 15 minut neprovede prostřednictvím IWP portálu žádnou akci, je odhlášen, viz Obr. 4. Obr. 4: Automatické odhlášení 2.3 Přihlášení uživatele Do prohlížeče zadejte adresu: jazyk pro komunikaci s portálem zvolíte kliknutím na příslušný symbol vlajky vpravo nahoře; v menu po levé straně zvolte SAMOOBSLUHA, v pravé části se objeví nové volby, zvolte VSTUP do samoobslužné sekce (Selfcare Center), viz Obr. 5; otevře se nové okno Samoobsluhy, přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla, viz Obr. 6; nyní můžete vybrat číslo smlouvy, pod kterou jsou registrována vozidla, jejichž nesrovnalosti hodláte uhradit. Číslo smlouvy vyberte z rozbalovací nabídky vpravo nahoře a přejděte na portál IWP volbou položky Úhrada nesrovnalostí v menu po levé straně, viz Obr. 7; otevře se portál pro úhradu nesrovnalostí, který jako první krok načte nesrovnalosti ze systému. Obr. 5: Vstup na portál str. 7

8 Obr. 6: Přihlášení uživatele Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP 2.4 Odhlášení uživatele V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Odhlásit, viz Obr. 8. str. 8

9 Obr. 8: Odhlášení uživatele 2.5 Seznam vozidel s incidenty Seznam vozidel s incidenty je implicitním pohledem, který se zobrazí po úspěšném přihlášení do portálu IWP. Jste-li v jiném okně, klikněte v menu na volbu Seznam vozidel s incidenty, viz Obr. 9. Ve střední části je seznam registračních značek evidovaných v ESVZ pod danou smlouvou s nejméně 1 incidentem, který lze uhradit IWP portálem. Typy incidentů, které lze uhradit IWP portálem, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty str. 9

10 2.6 Seznam incidentů pro vozidlo Pro zobrazení přehledu identifikovaných incidentů u konkrétního vozidla, které lze uhradit portálem IWP, klikněte na ikonu se symbolem tabulky na konci řádky v Seznamu vozidel s incidenty, viz Obr. 10. Seznam obsahuje datum a čas, označení úseku, typ incidentu, počet os a částku k zaplacení, viz Obr. 11. Hodnota posledních dvou parametrů je specifická podle typu incidentu, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo 2.7 Zobrazení kontextu incidentu Zobrazení kontextu pro daný incident spustíte stisknutím tlačítka Kontext. str. 10

11 V okně Kontext incidentu jsou zobrazeny okolní transakce daného incidentu. Pro každý incident jsou zobrazovány maximálně 2 transakce před nebo po výchozím incidentu. Výchozí incident je součástí řady transakcí a je od svých okolních transakcí barevně odlišen. Pokud v systému nejsou evidovány žádné okolní transakce pro daný incident, je uživateli místo přehledu okolních transakcí zobrazeno hlášení K danému incidentu nebyly nalezeny žádné okolní transakce. Obr. 12: Kontext incidentu 2.8 Výběr incidentů Výběr incidentů pro následnou platbu, tisk či export proveďte následujícím způsobem: o výběr jednotlivých incidentů: v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo (viz str. 10) označte zaškrtávací pole u zvoleného incidentu; o výběr všech incidentů pro zvolenou RZ: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole u zvolené RZ; o výběr všech incidentů: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole v záhlaví tabulky se seznamem RZ. 2.9 Volba počtu os Volba počtu je k dispozici pouze pro incidenty typu vozidlo nekomunikuje. Počet os může nabývat hodnot z intervalu <základní počet os vozidla, 4 a 11ice>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Implicitní hodnota je 4 a více a podle potřeby ji změňte tak, aby odpovídala počtu os vozidla platném v daném čase a místě. V případě potřeby hodnotu změňte následujícím způsobem: o Na řádku s daným incidentem klikněte na svislou šipku ve sloupci Počet os (viz Obr. 2 na str. 6). o Vyberte počet os vozidla platný v daném čase a místě Tisk všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk všech incidentů, viz Obr. 13. Objeví se nové okno obsahující přehled identifikovaných incidentů u všech vozidel, které lze uhradit portálem IWP. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 11

12 Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů 2.11 Tisk vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty k tisku, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk vybraných incidentů, viz Obr. 15. Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 12

13 Obr. 15: Tisk vybraných incidentů 2.12 Export všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export všech incidentů, viz Obr. 16. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. Všechny formáty exportních souborů obsahují shodnou strukturu informací popsanou v Tab.4. Formát CSV XLS XML TXT Popis textový soubor se sloupci oddělenými středníkem formát vhodný pro tabulkový editor MS Excel průmyslový standard pro automatizovanou výměnu dat textový soubor se sloupci oddělenými tabelátorem Tab.3: Popis exportních souborů Formát Popis RZ / Licence plate registrační značka vozidla Stát / Country stát, ve kterém je vozidlo registrováno Hmotnost / Weight Class váhová kategorie vozidla Emisní třída/emission Class emisní třída vozidla Čas / Date &Time datum a čas incidentu Mýtný úsek / Toll Section mýtný úsek zaznamenání incidentu Typ incidentu / Incident type Viz Tab.2, str. 4 Počet náprav / Axle Class Viz Tab.2, str. 4 Mýtné / Toll Viz Tab.2, str. 4 Tab.4: Struktura exportních souborů str. 13

14 Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru 2.13 Export vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty pro export, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export vybraných incidentů, viz Obr. 18. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. str. 14

15 Obr. 18: Export vybraných incidentů 2.14 Úhrada incidentů Vyberte požadované incidenty, které chcete uhradit, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11, u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Přejít k úhradě, viz Obr. 19. Tato volba je k dispozici jen tehdy, pokud je vybrán alespoň jeden incident. Obr. 19: Úhrada incidentů Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů k úhradě spolu s mýtným za vybrané incidenty, poplatkem za úhradu na webu a celkovou částkou. Pro přechod na platební portál klikněte na nabídku Zaplatit kartou, viz Obr. 20. Během několika sekund dojde k automatickému přesměrování na platební portál. Pokud k přesměrování nedojde automaticky, zmáčkněte tlačítko Platební portál, viz Obr. 21. Platební portál je internetová platební brána umožňující přijímat platby uskutečněné platebními kartami asociací VISA a MasterCard v prostředí internet. Bezpečnost je zajištěna využitím systému 3D Secure, který umožní platbu realizovat až po autentizaci v systému asociací VISA a MasterCard. Informativní pohled na platební portál je na Obr. 23. Konkrétní podoba se může lišit v závislosti na podmínkách banky, postupujte proto podle pokynů na obrazovce. Po zadání všech požadovaných údajů platební portál platbu zpracuje. str. 15

16 Proběhne-li komunikace s platebním portálem řádně, budete přesměrováni zpět na IWP. Byla-li platba úspěšná, nabídne IWP odkaz ke stažení dokladu o zaplacení, viz Obr. 22, v opačném případě informuje o neúspěchu. Doklad o zaplacení má formu zjednodušeného daňového dokladu, příklad viz Obr. 24. Po řádném dokončení platby je uživatel IWP portálu z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášen. Přejete-li si pokračovat, přihlaste se na IWP portál znova ze Samoobsluhy. Nedojde-li k řádnému ukončení komunikace s platebním portálem (např. výpadek připojení k Internetu), nepřijdete o zadané údaje. Platba přejde do stavu Zpracovává se a IWP portál se bude až 1 další hodinu dotazovat platebního portálu, zda platbu akceptoval. Pokud ano, změní se její stav v IWP na Zaplaceno a doklad o zaplacení si lze stáhnout v sekci Přehled plateb. V opačném případě je platba definitivně zamítnuta a nesrovnalosti jsou uvolněny k případné jiné platbě. Detailní popis možných stavů plateb viz kap. Přehled plateb na str. 18. Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad str. 16

17 Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu str. 17

18 2.15 Přehled plateb Platby mohou nabývat jednoho ze 4 stavů uvedených v Tab.5. Stav Zaplaceno Zpracovává se Zamítnuto Zrušeno Popis Banka potvrdila úspěšné dokončení platby. Platba je v procesu schválení bankou, případně došlo při platbě k přerušení připojení k internetu, nebo byl ukončen browser před dokončením platby. Tento stav může trvat max. 1 hodinu od zadání platby. Příslušné incidenty jsou v Seznamu incidentů pro vozidlo, resp. V Seznamu vozidel s incidenty označeny symbolem zámku a nelze je vybrat k další platbě, viz Obr. 25 resp. Obr. 26. Banka platbu zamítnula (nedostatek prostředků, blokovaná karta, apod.). Platba ve stavu zpracovává se nebyla bankou do 1 hodiny od zadání platby potvrzena. Příslušné incidenty jsou opět uvolněny k případné platbě. Tab.5: Stavy plateb Chcete-li se informovat o stavu kterékoli platby, klikněte v základním okně IWP v levém sloupci na volbu Přehled plateb. Daňový doklad ke každé platbě ve stavu Zaplaceno si lze kdykoli vytisknout po kliknutí na ikonu se symbolem dokumentu PDF na konci řádku, viz Obr. 27. Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby str. 18

19 Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 19

20 3 Obvyklé scénáře 3.1 Kontrola incidentů Přihlaste se do IWP portálu, viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7. Celkový přehled za všechna vozidla uvidíte po levé straně v části označované jako Kvantifikace incidentů (viz kap. Zásady ovládání, str. 5). Pro kontrolu po jednotlivých vozidlech zvolte pohled Seznam vozidel s incidenty, str. 9. Chcete-li zkontrolovat kterékoli vybrané vozidlo, přejděte k pohledu Seznam incidentů pro vozidlo, str. 10. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.2 Tisk incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li tisknout vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Tisk vybraných incidentů, str. 12. Chcete-li tisknout všechny incidenty, postupujte podle kap. Tisk všech incidentů, str. 11. Odhlaste se (viz kap.odhlášení uživatele, str. 8). 3.3 Export incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li exportovat vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Export vybraných incidentů, str. 14. Chcete-li exportovat všechny incidenty, postupujte podle kap. Export všech incidentů, str. 13. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.4 Úhrada incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Vyberte požadované incidenty k úhradě (viz kap. Výběr incidentů, str. 11), u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). Proveďte platbu (viz kap. Úhrada incidentů, str. 15). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.5 Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). K platbám ve stavu Zaplaceno si vytiskněte daňový doklad s přehledem zaplacených incidentů (viz kap. Přehled zaplacených incidentů, str. 20). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). str. 20

21 4 Podrobný popis změn dokumentu č. Verze Popis změn Iniciální verze dokumentu Rozšířeno o kompletní popis funkcionality Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Doplněn popis rozšíření funkcionality o zobrazování incidentu typu vozidlo nekomunikuje a možnost doplácení ze dvou na tři osy v případě nesprávně nastaveného počtu os Rozšíření popisu a doplnění detailů specifických pro incident typu vozidlo nekomunikuje, doplnění omezujících podmínek pro volbu počtu os, zjednodušení popisu oceňování incidentů Čtvrté uvolnění Rozšíření o popis funkcionality kontextu Páté uvolnění Aktualizace náhledů obrazovek Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu KONEC DOKUMENTU str. 21

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Moje ČZU Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). K dispozici je pro uživatele telefonů s operačním systémem ios a Android a stáhnout si

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX...1 Přihlášení do systému...2 Návod na získání a instalaci certifikátu pro prohlížeč Mozilla

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více