Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka"

Transkript

1 Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka

2 Obsah Strana 1 Obecné informace Účel dokumentu Použité pojmy a zkratky Oceňování incidentů Popis funkcionality Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam incidentů pro vozidlo Pravidla pro přihlášení do portálu Přihlášení uživatele Odhlášení uživatele Seznam vozidel s incidenty Seznam incidentů pro vozidlo Zobrazení kontextu incidentu Výběr incidentů Volba počtu os Tisk všech incidentů Tisk vybraných incidentů Export všech incidentů Export vybraných incidentů Úhrada incidentů Přehled plateb Obvyklé scénáře Kontrola incidentů Tisk incidentů Export incidentů Úhrada incidentů Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Podrobný popis změn dokumentu str. 2

3 Seznam tabulek Tab.1: Zkratky a pojmy... 4 Tab.2: Ocenění incidentů... 4 Tab.3: Popis exportních souborů Tab.4: Struktura exportních souborů Tab.5: Stavy plateb Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu Seznam obrázků Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu... 6 Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os... 6 Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu... 6 Obr. 4: Automatické odhlášení... 7 Obr. 5: Vstup na portál... 7 Obr. 6: Přihlášení uživatele... 8 Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP... 8 Obr. 8: Odhlášení uživatele... 9 Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty... 9 Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo Obr. 12: Kontext incidentu Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů Obr. 15: Tisk vybraných incidentů Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru Obr. 18: Export vybraných incidentů Obr. 19: Úhrada incidentů Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 3

4 1 Obecné informace 1.1 Účel dokumentu Tento dokument popisuje ovládání aplikace Incident Web Portal z pohledu koncového uživatele. 1.2 Použité pojmy a zkratky Následující tabulka obsahuje seznam nejdůležitějších zkratek použitých v tomto dokumentu. Zkratka/pojem browser ESVZ incident IWP kontext kontrakt MIV Popis aplikace pro prohlížení webových stránek (např. Google Chrome, Internet Explorer) Elektronický Systém Výkonového Zpoplatnění mýtný přestupek evidovaný systémem ESVZ, který lze uhradit IWP portálem Incident Web Portal, zkratka pro aplikaci Portál aktivního řešení incidentů Okolní transakce incidentu dokumentující projetou trasu synonymum pro smlouvu centrum manuální validace (Manual Incident Verification) Tab.1: Zkratky a pojmy 1.3 Oceňování incidentů Tab.2 obsahuje seznam incidentů, které lze uhradit prostřednictvím IWP portálu, společně s parametry a částkou k zaplacení. Typ incidentu Zobrazený počet náprav 1 Částka k zaplacení [Kč] vozidlo nekomunikuje A U T U chybný nastavený počet náprav na OBU A S ->A MIV T MIV P S jízda se zablokovanou OBU (OBU na blacklistu) Legenda: 1)... počet náprav zobrazený v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo A S... počet náprav nastavený na OBU A MIV... počet náprav zjištěný MIV A S A U... uživatelem zadaný počet náprav (implicitně 4 a více) P S... zaplacený tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T S... tarif za počet náprav nastavený na OBU platný v daném čase a místě T MIV... tarif za počet náprav zjištěný MIV T U... tarif za počet náprav zadaný uživatelem Tab.2: Ocenění incidentů T S str. 4

5 2 Popis funkcionality 2.1 Zásady ovládání Okno Seznam vozidel s incidenty Okno Seznam vozidel s incidenty je rozděleno do několika částí obsahujících různé informativní a ovládací prvky, viz Obr. 1 (data byla z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována). Význam a účel jednotlivých prvků je následující: Identifikace zákazníka: v levém horním rohu, položky: o číslo smlouvy: číslo smlouvy přihlášeného uživatele; o zákazník: jméno zákazníka, pod kterým je zaregistrovaný v systému ESVZ; o období zobrazených dat: časové období, za které IWP zobrazuje incidenty. Tento parametr nelze měnit. Kvantifikace incidentů: souhrnný přehled o incidentech v zobrazeném období vyjádřený v počtech kusů a korunách v členění celkem a vybráno. Menu: slouží pro volbu požadovaných činností. Aktuální volba: informuje uživatele o zvolené položce menu. Posuvník stránkování: je-li zobrazená informace rozložena na více stran, umožní posun po jednotlivých stranách. Počet záznamů a stran: celkový počet záznamů na stránce, číslo aktuální stránky a celkový počet stran. Třídění: stiskem symbolu šipkou dolů resp. Nahoru nad požadovaným sloupcem umožní setřídit tabulku podle požadovaného sloupce sestupně resp. Vzestupně. Zaškrtávací pole: vybírá záznam na dané řádce pro následnou akci, např. platbu, tisk či export. Pole může být ve stavu vybráno, nevybráno, nebo částečný výběr, pokud řádka reprezentuje potenciálně více záznamů. Příklad: výběr jen některých incidentů pro danou RZ. str. 5

6 Obr. 1: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu Okno Seznam incidentů pro vozidlo Okno Seznam incidentů pro vozidlo má podobné členění jako okno Seznam vozidel s incidenty. Níže jsou popsány ovládací prvky odlišné od okna Seznam vozidel s incidenty: Volba počtu os: je k dispozici pouze pro incident typu vozidlo nekomunikuje. Implicitní hodnota je 4 a více. Uživatel ji může změnit kliknutím na svislou šipku (viz Obr. 2) a výběrem jedné z možných hodnot v intervalu <základní počet os, 4 a více>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Obr. 2: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo výběr počtu os Zobrazení kontextu: stisknutím tlačítka Kontext (viz Obr. 3) zobrazíte okolní transakce k danému incidentu. Pokud k danému incidentu nelze sestavit kontext z důvodů daných logikou určitého typu incidentu, konkrétně incidentu typu 2 Vozidlo nekomunikuje, je tlačítko pro zobrazení kontextu tohoto incidentu neaktivní. Obr. 3: Základní struktura a ovládací prvky IWP portálu v obrazovce Seznam incidentů pro vozidlo aktivní tlačítko kontextu 2.2 Pravidla pro přihlášení do portálu K jednomu číslu smlouvy se může v jednom okamžiku přihlásit vždy jen 1 uživatel, tj. paralelní práce více uživatelů na 1 smlouvě není možná. str. 6

7 Portál každých 60 sekund kontroluje, že browser, prostřednictvím kterého se uživatel přihlásil, komunikuje s aplikačním serverem. Pokud ne, aplikační server ukončí relaci. K této situaci může dojít při výpadku připojení uživatele k internetu, případně při nahodilém či úmyslném ukončení 7ice7ru bez řádného odhlášení z aplikace. V takovém případě je nutné vyčkat nejméně 60 sekund před opětovným přihlášením do aplikace. Pokud uživatel během 15 minut neprovede prostřednictvím IWP portálu žádnou akci, je odhlášen, viz Obr. 4. Obr. 4: Automatické odhlášení 2.3 Přihlášení uživatele Do prohlížeče zadejte adresu: jazyk pro komunikaci s portálem zvolíte kliknutím na příslušný symbol vlajky vpravo nahoře; v menu po levé straně zvolte SAMOOBSLUHA, v pravé části se objeví nové volby, zvolte VSTUP do samoobslužné sekce (Selfcare Center), viz Obr. 5; otevře se nové okno Samoobsluhy, přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla, viz Obr. 6; nyní můžete vybrat číslo smlouvy, pod kterou jsou registrována vozidla, jejichž nesrovnalosti hodláte uhradit. Číslo smlouvy vyberte z rozbalovací nabídky vpravo nahoře a přejděte na portál IWP volbou položky Úhrada nesrovnalostí v menu po levé straně, viz Obr. 7; otevře se portál pro úhradu nesrovnalostí, který jako první krok načte nesrovnalosti ze systému. Obr. 5: Vstup na portál str. 7

8 Obr. 6: Přihlášení uživatele Obr. 7: Volba čísla smlouvy a vstup do IWP 2.4 Odhlášení uživatele V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Odhlásit, viz Obr. 8. str. 8

9 Obr. 8: Odhlášení uživatele 2.5 Seznam vozidel s incidenty Seznam vozidel s incidenty je implicitním pohledem, který se zobrazí po úspěšném přihlášení do portálu IWP. Jste-li v jiném okně, klikněte v menu na volbu Seznam vozidel s incidenty, viz Obr. 9. Ve střední části je seznam registračních značek evidovaných v ESVZ pod danou smlouvou s nejméně 1 incidentem, který lze uhradit IWP portálem. Typy incidentů, které lze uhradit IWP portálem, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 9: Seznam vozidel s incidenty str. 9

10 2.6 Seznam incidentů pro vozidlo Pro zobrazení přehledu identifikovaných incidentů u konkrétního vozidla, které lze uhradit portálem IWP, klikněte na ikonu se symbolem tabulky na konci řádky v Seznamu vozidel s incidenty, viz Obr. 10. Seznam obsahuje datum a čas, označení úseku, typ incidentu, počet os a částku k zaplacení, viz Obr. 11. Hodnota posledních dvou parametrů je specifická podle typu incidentu, viz Tab.2 na str. 4. Obr. 10: Přechod na seznam incidentů pro vozidlo Obr. 11: Seznam incidentů pro vozidlo 2.7 Zobrazení kontextu incidentu Zobrazení kontextu pro daný incident spustíte stisknutím tlačítka Kontext. str. 10

11 V okně Kontext incidentu jsou zobrazeny okolní transakce daného incidentu. Pro každý incident jsou zobrazovány maximálně 2 transakce před nebo po výchozím incidentu. Výchozí incident je součástí řady transakcí a je od svých okolních transakcí barevně odlišen. Pokud v systému nejsou evidovány žádné okolní transakce pro daný incident, je uživateli místo přehledu okolních transakcí zobrazeno hlášení K danému incidentu nebyly nalezeny žádné okolní transakce. Obr. 12: Kontext incidentu 2.8 Výběr incidentů Výběr incidentů pro následnou platbu, tisk či export proveďte následujícím způsobem: o výběr jednotlivých incidentů: v pohledu Seznam incidentů pro vozidlo (viz str. 10) označte zaškrtávací pole u zvoleného incidentu; o výběr všech incidentů pro zvolenou RZ: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole u zvolené RZ; o výběr všech incidentů: v pohledu Seznam vozidel s incidenty (viz str. 9) označte zaškrtávací pole v záhlaví tabulky se seznamem RZ. 2.9 Volba počtu os Volba počtu je k dispozici pouze pro incidenty typu vozidlo nekomunikuje. Počet os může nabývat hodnot z intervalu <základní počet os vozidla, 4 a 11ice>. Základní počet os je převzat z údajů při registraci vozidla. Implicitní hodnota je 4 a více a podle potřeby ji změňte tak, aby odpovídala počtu os vozidla platném v daném čase a místě. V případě potřeby hodnotu změňte následujícím způsobem: o Na řádku s daným incidentem klikněte na svislou šipku ve sloupci Počet os (viz Obr. 2 na str. 6). o Vyberte počet os vozidla platný v daném čase a místě Tisk všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk všech incidentů, viz Obr. 13. Objeví se nové okno obsahující přehled identifikovaných incidentů u všech vozidel, které lze uhradit portálem IWP. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 11

12 Obr. 13: Tisk všech incidentů Obr. 14: Přehled všech incidentů 2.11 Tisk vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty k tisku, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Tisk vybraných incidentů, viz Obr. 15. Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů. Přehled obsahuje součty v členění po jednotlivých dnech a celkový součet, viz Obr. 14. Přehled vytisknete postupem obvyklým pro vámi používaný browser. str. 12

13 Obr. 15: Tisk vybraných incidentů 2.12 Export všech incidentů V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export všech incidentů, viz Obr. 16. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. Všechny formáty exportních souborů obsahují shodnou strukturu informací popsanou v Tab.4. Formát CSV XLS XML TXT Popis textový soubor se sloupci oddělenými středníkem formát vhodný pro tabulkový editor MS Excel průmyslový standard pro automatizovanou výměnu dat textový soubor se sloupci oddělenými tabelátorem Tab.3: Popis exportních souborů Formát Popis RZ / Licence plate registrační značka vozidla Stát / Country stát, ve kterém je vozidlo registrováno Hmotnost / Weight Class váhová kategorie vozidla Emisní třída/emission Class emisní třída vozidla Čas / Date &Time datum a čas incidentu Mýtný úsek / Toll Section mýtný úsek zaznamenání incidentu Typ incidentu / Incident type Viz Tab.2, str. 4 Počet náprav / Axle Class Viz Tab.2, str. 4 Mýtné / Toll Viz Tab.2, str. 4 Tab.4: Struktura exportních souborů str. 13

14 Obr. 16: Export všech incidentů Obr. 17: Výběr formátu výstupního souboru 2.13 Export vybraných incidentů Vyberte požadované incidenty pro export, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11. V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Export vybraných incidentů, viz Obr. 18. Objeví se nové okno, zvolte požadovaný formát exportního souboru podle popisu v Tab.3 a stiskněte Export, viz Obr. 17. str. 14

15 Obr. 18: Export vybraných incidentů 2.14 Úhrada incidentů Vyberte požadované incidenty, které chcete uhradit, viz kapitola Výběr incidentů na str. 11, u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). V základním okně IWP klikněte v levém sloupci na volbu Přejít k úhradě, viz Obr. 19. Tato volba je k dispozici jen tehdy, pokud je vybrán alespoň jeden incident. Obr. 19: Úhrada incidentů Objeví se nové okno obsahující přehled vybraných incidentů k úhradě spolu s mýtným za vybrané incidenty, poplatkem za úhradu na webu a celkovou částkou. Pro přechod na platební portál klikněte na nabídku Zaplatit kartou, viz Obr. 20. Během několika sekund dojde k automatickému přesměrování na platební portál. Pokud k přesměrování nedojde automaticky, zmáčkněte tlačítko Platební portál, viz Obr. 21. Platební portál je internetová platební brána umožňující přijímat platby uskutečněné platebními kartami asociací VISA a MasterCard v prostředí internet. Bezpečnost je zajištěna využitím systému 3D Secure, který umožní platbu realizovat až po autentizaci v systému asociací VISA a MasterCard. Informativní pohled na platební portál je na Obr. 23. Konkrétní podoba se může lišit v závislosti na podmínkách banky, postupujte proto podle pokynů na obrazovce. Po zadání všech požadovaných údajů platební portál platbu zpracuje. str. 15

16 Proběhne-li komunikace s platebním portálem řádně, budete přesměrováni zpět na IWP. Byla-li platba úspěšná, nabídne IWP odkaz ke stažení dokladu o zaplacení, viz Obr. 22, v opačném případě informuje o neúspěchu. Doklad o zaplacení má formu zjednodušeného daňového dokladu, příklad viz Obr. 24. Po řádném dokončení platby je uživatel IWP portálu z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášen. Přejete-li si pokračovat, přihlaste se na IWP portál znova ze Samoobsluhy. Nedojde-li k řádnému ukončení komunikace s platebním portálem (např. výpadek připojení k Internetu), nepřijdete o zadané údaje. Platba přejde do stavu Zpracovává se a IWP portál se bude až 1 další hodinu dotazovat platebního portálu, zda platbu akceptoval. Pokud ano, změní se její stav v IWP na Zaplaceno a doklad o zaplacení si lze stáhnout v sekci Přehled plateb. V opačném případě je platba definitivně zamítnuta a nesrovnalosti jsou uvolněny k případné jiné platbě. Detailní popis možných stavů plateb viz kap. Přehled plateb na str. 18. Obr. 20: Přechod na platební portál Obr. 21: Automatické přesměrování na platební portál Obr. 22: Odkaz na daňový doklad str. 16

17 Obr. 23: Platební portál Obr. 24: Příklad daňového dokladu str. 17

18 2.15 Přehled plateb Platby mohou nabývat jednoho ze 4 stavů uvedených v Tab.5. Stav Zaplaceno Zpracovává se Zamítnuto Zrušeno Popis Banka potvrdila úspěšné dokončení platby. Platba je v procesu schválení bankou, případně došlo při platbě k přerušení připojení k internetu, nebo byl ukončen browser před dokončením platby. Tento stav může trvat max. 1 hodinu od zadání platby. Příslušné incidenty jsou v Seznamu incidentů pro vozidlo, resp. V Seznamu vozidel s incidenty označeny symbolem zámku a nelze je vybrat k další platbě, viz Obr. 25 resp. Obr. 26. Banka platbu zamítnula (nedostatek prostředků, blokovaná karta, apod.). Platba ve stavu zpracovává se nebyla bankou do 1 hodiny od zadání platby potvrzena. Příslušné incidenty jsou opět uvolněny k případné platbě. Tab.5: Stavy plateb Chcete-li se informovat o stavu kterékoli platby, klikněte v základním okně IWP v levém sloupci na volbu Přehled plateb. Daňový doklad ke každé platbě ve stavu Zaplaceno si lze kdykoli vytisknout po kliknutí na ikonu se symbolem dokumentu PDF na konci řádku, viz Obr. 27. Obr. 25: Individuální incidenty v procesu platby str. 18

19 Obr. 26: Všechny incidenty pro RZ v procesu platby Obr. 27: Přehled plateb str. 19

20 3 Obvyklé scénáře 3.1 Kontrola incidentů Přihlaste se do IWP portálu, viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7. Celkový přehled za všechna vozidla uvidíte po levé straně v části označované jako Kvantifikace incidentů (viz kap. Zásady ovládání, str. 5). Pro kontrolu po jednotlivých vozidlech zvolte pohled Seznam vozidel s incidenty, str. 9. Chcete-li zkontrolovat kterékoli vybrané vozidlo, přejděte k pohledu Seznam incidentů pro vozidlo, str. 10. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.2 Tisk incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li tisknout vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Tisk vybraných incidentů, str. 12. Chcete-li tisknout všechny incidenty, postupujte podle kap. Tisk všech incidentů, str. 11. Odhlaste se (viz kap.odhlášení uživatele, str. 8). 3.3 Export incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Chcete-li exportovat vybrané incidenty, vyberte je (viz kap. Výběr incidentů, str. 11) a postupujte podle kap. Export vybraných incidentů, str. 14. Chcete-li exportovat všechny incidenty, postupujte podle kap. Export všech incidentů, str. 13. Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.4 Úhrada incidentů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). Vyberte požadované incidenty k úhradě (viz kap. Výběr incidentů, str. 11), u incidentů typu vozidlo nekomunikuje zvolte počet os (viz kap. Volba počtu os, str. 11). Proveďte platbu (viz kap. Úhrada incidentů, str. 15). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). 3.5 Přehled zaplacených incidentů a tisk daňových dokladů Přihlaste se do IWP portálu (viz kap. Přihlášení uživatele, str. 7). K platbám ve stavu Zaplaceno si vytiskněte daňový doklad s přehledem zaplacených incidentů (viz kap. Přehled zaplacených incidentů, str. 20). Odhlaste se (viz kap. Odhlášení uživatele, str. 8). str. 20

21 4 Podrobný popis změn dokumentu č. Verze Popis změn Iniciální verze dokumentu Rozšířeno o kompletní popis funkcionality Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Doplněn popis procesu opakovaného dotazování GPE na stav platby, pokud nebyl sdělen bezprostředně po platbě Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Aktualizován popis přihlášení a odhlášení po provedení platby dle produkčního systému Doplněn popis rozšíření funkcionality o zobrazování incidentu typu vozidlo nekomunikuje a možnost doplácení ze dvou na tři osy v případě nesprávně nastaveného počtu os Rozšíření popisu a doplnění detailů specifických pro incident typu vozidlo nekomunikuje, doplnění omezujících podmínek pro volbu počtu os, zjednodušení popisu oceňování incidentů Čtvrté uvolnění Rozšíření o popis funkcionality kontextu Páté uvolnění Aktualizace náhledů obrazovek Tab.6: Podrobný popis změn dokumentu KONEC DOKUMENTU str. 21

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. CASEC Chemical Abstract Substances Evidence Center Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů. Je určen výrobcům, dovozcům, distributorům

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty Návod k obsluze portálu Eurovignette Toto je návod k obsluze, který vám vysvětlí proces získání euroviněty na portálu Eurovignette. Neslouží k výkladu ani vysvětlení zákonných ustanovení směrnice o eurovinětě.

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou

Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Příručka pro uživatele CEB s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore a registrace certifikátů do OS... 3 3 První přihlášení do

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro účast na elektronických dražbách dle zákona 26/2000 Sb. konaných v systému www.verejnedrazby.cz společnosti GAUTE, a.s. Tato uživatelská příručka popisuje základní postupy a entity

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T

M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T M Ů Ž E T E S E S P O L E H N O U T OBSAH 1. Výběr sledovaného období... 3 2. Zásady pro ovládání aplikace... 3 2.1. Ovládací lišta... 3 2.2. Úvodní strana... 4 2.3. Úvodní strana zvolené oblasti - zdroje...

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, duben 2016 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1 Výběr

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Úvod do aplikace: Pracovní plocha Obsah

Úvod do aplikace: Pracovní plocha Obsah Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 1 Obsah... 1 Prostředí úvodní obrazovky: Pracovní plocha... 2 Pracovní plocha a její části... 2 Otevřená okna... 2 Moduly... 3 Panel

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele

WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele WebFakt Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / FIB, WebFakt, 11.06.2016 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele OECD Programme for International Student Assessment 2015 PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele PISA 2015 Contractors Obsah ÚVOD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE DOTAZNÍKU... 2 POPIS DOTAZNÍKOVÉ

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0,

Nápověda Webové aplikace CA EET. Verze 1.0, Nápověda Webové aplikace CA EET Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH NÁPOVĚDY 1. Úvod... 3 2. Přihlášení do webové aplikace CA EET... 4 3. Vydání nového certifikátu - vytvoření žádosti v prohlížeči... 5 1.1 Vysvětlení

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 ides@praha10.cz Dojde-li ke ztrátě přístupových údajů nebo jejich prozrazení, je ve Vašem zájmu neprodleně oznámit tuto skutečnost na SF nebo na výše uvedený mail!!!

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ...

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ... Modul RAP Rozhraní pro občany Příručka uživatele od verze 3.74... Obsah 1 Úvod 1.1 Základní vlastnosti a pojmy 1.1.1 Ikony 1.2 První přihlášení 2 Popis práce v aplikaci 2.1 Obecné zásady práce s aplikací

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více