VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem Nadační fond Inka Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Změny Aktivity PROJEKT MEDELA Změny Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje SHRNUTÍ OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ženské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit život dětem v těžkých životních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány každý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť. 3

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíživé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Žižkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007) 4

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdružuje 13 projektů, momentálně Asante začíná spolupracovat se 4 z nich, do budoucna se bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na všech 13. Všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Každý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi složité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř žádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblížit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost již nezávislou na podpoře okolí. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, že budeme požadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, že tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a též bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdružuje momentálně 13 projektů. Počet se od minulého roku snížil o 6 projektů. Důvody pro ukončení spolupráce byly většinou způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem, ve dvou případech byla škola z nedostatku finančních prostředků zavřena. Asante i v tomto roce spolupracovala se 4 z nich, do budoucna se i nadále bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na stávajících 13. 5

6 Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Sunrise Academy - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola 13. Katinga Woman Group - zemědělský projekt V roce 2007 Asante Kenya nadační fond spolupracoval s prvními čtyřmi z uvedených projektů. Viz. kapitola 4 a přílohy 1, 2, 3 a 4 v kapitole 9. Notebook věnovaný společností Microsoft v hodnotě Kč byl věnován projektu č. 9 Sandota Education Centre Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohužel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umožnily tak každému možnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuž se lépe ztotožní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jež bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. 6

7 Proto jsme se rozhodli, že veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěžky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Martina Štýbrová tel: PR: Markéta Hlavicová Zuzana Heralová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 I nadále jsme podporovali projekty z loňského roku (viz níže). Ze začátku roku jsme stále pokračovali v prodeji Kalendáře Medela

8 4. PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1. Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, sotva přežívající. Velmi vychází vstříc opravdu chudým rodinám, které si nemůžou dovolit ani sebemenší příspěvek škole. Díky tomu je škola neustále přeplněná a potýkající se s permanentním a akutním nedostatkem financí spojených s jejím chodem. Při osobní návštěvě Lejlou Abbasovou během srpna 2007 byly nakoupeny pro potřeby této školy základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr, olej a fundamentální vybavení školy jako plastové židle, lavice, tužky, křídy, knihy a byl zaplacen nájem užívaných prostor na 5 měsíců pro 87 dětí. Vše za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) Sunrise Academy Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Nejmladší projekt, který zakladatelka Lejla Abbasová navštívila. Svým entuziasmem ji ale naprosto nadchl. Několik dobrovolných učitelů se rozhodlo založit školu, sehnali si tedy levný pozemek i s budovou, ovšem v absolutně zdevastovaném stavu. Přesto do školy chodí děti až z 20 kilometrových vzdáleností, sedí na kamenech ve třídách bez tabulí, píší do písku kvůli nedostatku sešitů. I zde byly nakoupeny základní potraviny, vybavení do školy a nájem školy na 5 měsíců. navštěvuje dětí ve věku 2,5 13 let. Školu Celkové vynaložené náklady na nákup a nájem byly 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi. Škola, která jako jediná, z těch které Lejla Abbasová v Keni navštívila, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis Kč) byly nakoupeny základní potraviny, vybavení tříd lavicemi a židlemi a zaplacen nájem užívaných prostor Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ženské obřízky. Za 90,5 tis. keňských šilinků (cca 28 tis. Kč) byly nakoupeny základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr a vybavení centra jako stolky, křídy, tužky a zaplacen nájem na 2 měsíce pro 140 nezletilých dívek, které se v tomto centru bydlí a absolvují kadeřnické kurzy. 8

9 4.2. Projekt Medela Občanské sdružení Magna Projekt Dům naděje, Phnom Penh, Kambodža, Asie Magna je slovenská organizace, která realizuje humanitární projekty v Keni, Indii a Kambodži. Zaměřuje se hlavně na lékařskou a sociální pomoc dětem v nouzi. Mnoho dětí v těchto státech osiřelo nebo se jejich rodiče ocitli v takovém zdravotním stavu, že nebyli schopni jejich řádné výchovy a podpory. Mnoho dětí kvůli AIDS ztratilo jednoho nebo oba rodiče, jiné žijí u příbuzných, kteří je nemohou zaopatřit. Projekt Dům naděje se stará o HIV/AIDS nemocné sirotky a zajišťuje lékařskou, vzdělávací a sociální péči pro 185 dětí. Hlavní náplní projektu Dům Naděje je komplexní lékařská péče pro HIV/AIDS postižené děti, ARV léčba, zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění náhradního ubytování pro sirotky, podpora vzdělávání, sociální programy Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Nadační fond Slunečnice je neziskovou organizací, kterou v roce 2000 založila světová modelka a Miss ČR 1999 Helena Houdová. Fond se zaměřuje na práci se znevýhodněnými dětmi, na jejich vzdělávání, zdravotní péči a rozvoj osobnosti. V dnešní době zřizuje Slunečnice projekty v patnácti zemích světa. Působí na čtyřech kontinentech a připravuje nové projekty. V České republice Slunečnice již po několik let pravidelně pořádá letní tábory pro handicapované děti, děti z dětských domovů a uprchlických táborů. Tábory se snaží formou her a společného soužití motivovat děti k toleranci, ukázat jim, že žádný handicap není tak vážný, aby se společnými silami nedal překonat. Právě na takový tábor, který bude pořádán Slunečnicí ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem, půjde další část z výtěžku projektu Medela Občanské sdružení Múzy dětem Múzy dětem vozí do dětských domovů a dalších zařízení náhradní péče známé herce, muzikanty, tanečníky, výtvarníky, ale i loutkáře, kouzelníky, mimy a žongléry. Do všech zařízení se vracíme jako vítaní přátelé a kamarádi, kteří dětem otevírají svět kultury a nových her Nadační fond Inka Sonkoča podpora konkrétního nadaného dítěte při studiu. Obce Chinchero, Tinta a Paucartambo, Peru, Jižní Amerika. Prostřednictvím projektu Sonkoča Srdíčko (mazlivé oslovení dítěte v jazyce kečua) podporujeme nyní přibližně 450 nadaných nebo šikovných dětí z chudých rodin horského venkova. Cílem podpory je vychovat vzdělanou nebo zručnou generaci, která v budoucnosti zlepší život indiánů na venkově. Jednotlivé děti svými znalostmi a dovednostmi mohou nejen zlepšit život své rodině a vesnici, ale svým osobním příkladem a metodami, které se osvědčí v jedné obci, mohou pomoci také lidem v širším okolí. 9

10 Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Projekt Humanistická základní škola, město Kankan, Guinea, Afrika. Humanistická škola umožní navýšení školní docházky a zároveň snížení přeplněnosti školních tříd, zajistí dětem kvalitní vzdělání, dá šanci těm, kteří se chtějí vzdělávat, ale finanční situace jim to nedovoluje. Projekt spočívá ve stavbě školy (6 tříd, ředitelna, 6 WC, pokoj pro školníka, knihovna, vybavení každé třídy 20 lavicemi), školní jídelny, přednáškové místnosti, malého zdravotního střediska a mini lékárny. 10

11 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2007 Změny Nadační fond Asante Kenya byl přijat do občanského sdružení Fórum Dárců, konkrétně do Asociace Nadačních fondů. Fórum dárců je občanské sdružení, které svojí činností již 10 let úspěšně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Provozují systém dárcovských SMS. Poskytují poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie, legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami. Stěžejními okruhy jejich zájmu je v současnosti posílení nadací a nadačních fondů, vytváření podmínek firemního dárcovství, jako nedílné součásti společenské odpovědnosti firem a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii. Více informací na Asante Kenya a projekty v Keni Změny Asante Kenya zřídila bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha, Vodičkova 38. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Cílem je podpora projektů orientujících se na vzdělávání a zdravotní pomoc obyvatelstvu na území Keňské republiky Aktivity a) Víkend pro Afriku května 2007, Jablonec nad Nisou Komponovaný celovíkendový program ve spolupráci s klubem Sundisk. Od čtvrtka do neděle se mohla široká veřejnost zúčastnit celé řady sportovních a společenských aktivit. Výtěžek z prodeje vstupenek byl zaslán na účet veřejné sbírky nadačního fondu. Celkem se podařilo vybrat Kč. b) Africký Happening května 2007, Praha České návrhářky proti ženské obřízce happening na pomoc africkým dívkám. V osmi pražských buticích předních českých návrhářek (Prague Fashion Centre, proběl Africký happening. Každá z návrhářek se rozhodla jednotlivě přispět darem 5 000,- Kč, v buticích si také mohla široká veřejnost v rámci veřejné sbírky zakoupit speciální kupon. Cena byla dobrovolná. Celkem se podařilo vybrat Kč. 11

12 c) Cadeau d Afrique, prosinec 2007, Praha Módní značka Monidee spouští charitativní projekt Cadeau d Afrique. Celý projekt byl spuštěn 1. prosince, kdy v pražských Holešovicích v prostoru La Fabrika proběhla autorská přehlídka zhruba 25 modelů značky Monidee. Všechny modely byli již během přehlídky a následně ke koupi v Kebab fashion store v Dušní ulici 13 v Praze 1. Celkový výtěžek není stále znám, prodej nebyl ještě ukončen. d) Podpora projektů v Keni, srpen 2007 Lejla Abbasová odjela v srpnu 2007 do Keni, kde prozatímní prostředky rozdělila mezi 4 podporované projekty, viz. kapitola 3. Se zástupci projektů se dohodli na konkrétním použití peněz. Společně vytvořili seznam potřebných věcí (viz příloha 1, 2, 3 a 4) a ty společně nakoupili. Projekty se také rozhodly využit část peněz k zaplacení nájmu jimi užívaných prostor. Peníze byli společně uloženy na relevantní účty. Celkově bylo rozděleno 4krát po 90 tis. keňských šilinků, což je v přepočtu přibližně 109 tis. Kč a škole Sandota Education Centre byl věnován notebook v hodnotě Kč, který byl darován nadačnímu fondu Asante Kenya společností Microsoft Projekt Medela Změny Projekt Medela zřídil bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Vodičkova 38, Praha. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Veřejná sbírka nadačního fondu je realizovaná za účelem podpory činnosti nadačního fondu Asante Kenya, Projekt Medela, a nákladů spojených s realizací projektů v oblasti vzdělávání a zdravotnictví a dále na podporu výstavby Domu naděje v Phnom Penhu (Kambodža), na stavbu školy, jídelny, malého zdravotního střediska a minilékárny v Kankanu (Guinea), na podporu projektů konkrétních nadaných dětí při studiu v obcích Chincero, Tinta a Paucartambo (Peru) Užití darů z roku 2006 a 2007 a) Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Ve dnech 12. až se uskutečnil letní tábor v Louňovicích pod Blaníkem pro 28 dětí z 10 dětských domovů. Tábor byl koncipován jako workshopová dílna pro talentované děti, které nemají možnost svoje nadání v dětských domovech adekvátně rozvíjet. Během celého tábora se konaly divadelní, taneční (hlavně break dance), výtvarné a hudební dílny, později se rozrostly ještě na dílnu žonglérskou a rychlokurs magie. Tábor opakovaně navštívilo několik známých osobností (Míša Maurerová, Irena Obermannová, Helena Houdová, Lejla Abbasová a další), které se aktivně zapojily do táborového dění. 12

13 b) Nadační fond Inka Z daru Projektu Medela začalo studovat 14 studentů vysokou školu. Nejvíce z nich se rozhodlo studovat Vysokou školu zemědělskou, dále Vysokou školu pedagogickou, obor dentální technik (zubař) a Vysokou školu ekonomickou. Školy jsou lokalizovány v Peru ve městě Cusco, kde je Universita San Antonio Abad a Vysoká škola zemědělská se nachází ve městě Sicuani. Jedna ze studentek, které jsou podporovány nadačním fondem Inka, přišla o možnost financování vysokoškolských studií. Proto byly použity prostředky z daru Projektu Medela, aby mohla dokončit poslední ročník školy. Vzhledem k jejím vynikajícím studijním výsledkům požádala Ministerstvo zahraničích věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o stipendium české vlády a to získala. Bude tedy od září roku 2008 studovat 4 roky Vysokou školu ekonomickou v České republice. c) Občanské sdružení Magna Dar od Projektu Medela byl použit na provoz Domu Naděje. Projekt z daru financoval lékařskou péči pro HIV/AIDS postižené děti a jejich ARV léčbu. Dlouhodobě se snaží o zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění jejich náhradního ubytování. Při Domu Naděje také funguje malá školička a sociální programy snažící se zlepšit úroveň celé komunity. d) Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Politická situace (generální stávka, neustálá hrozba občanské války) v africké Guinee bohužel velmi zkomplikovala stavbu plánované školy. Realizace projektu se tak musela odložit. Momentálně se rozkreslují plány a v červnu by se mělo začít se stavbou. Další komplikací je neustále se prohlubující inflace, zapříčiněná nejen zmíněnou politickou nestabilitou v zemi, ale také kolísající cenou ropy na světových trzích. Momentální devizový kurz k místní měně neumožňuje postavit projekt v plánovaném rozsahu. Z peněz bude tedy vystavena pouze škola, zdravotní středisko bude hrazeno ze zdrojů od jiných dárců občanského sdružení Aktivity a) Poslední neveřejná dražba kalendáře Medela 2007, 31. ledna 2007, Praha Kalendář byl prvním počinem projektu Medela v loňském roce. Fotograf Jan Saudek v něm na svých fotografiích zachytil dvanáct výjimečných žen. Výtěžek z prodeje a neveřejných dražeb kalendářů v roce 2007 činil před touto poslední neveřejnou dražbou v lednu 2007 celkem tis. Kč. Na této poslední neveřejné dražbě se dražily tří originální portrétní fotografie a to Heleny Houdové, Olgy Sommerové a Ivany Chýlkové. Celkový výtěžek z prodeje těchto třech originálů fotografií činil 255 tis. Kč. V roce 2007 probíhal i nadále internetový prodej kalendáře Medela 2007, celkový výtěžek z prodeje kalendářů Medela 2007 v tomto roce byl 189 tis. Kč. 13

14 b) Víkend s Medelou a výstava fotografií Jana Saudka, února 2007, Blansko Ve dnech února 2007 se v klubu Lucky break v Blansku uskutečnila ojedinělá víkendová akce za podpory plavkyně a světové rekordmanky přes kanál La Manch Yvetty Hlaváčové. Příspěvek Projektu Medela sestával z prodeje lístků do tomboly, který se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Na místě také proběhla neveřejná dražba 3 fotografií z kalendáře Medela Další dražební položkou byl neprodejný, luxusní kalendář Jana Saudka z limitované VIP edice. K celkovému výtěžku přispěla také částka z prodeje fotografií, které byly součástí prodejní výstavy uspořádané v prostorách klubu Lucky Break, později přesunuté do prostor místního Bowling baru. Celková částka činila 104 tis. Kč. c) Koncert pro Medelu, 19. května 2007, Praha Ve čtvrtek 19.dubna 2007 proběhl v pražském klubu Retro charitativní koncert za účasti kapel Southpaw, Madfinger a Skyline. Na koncertě vystoupili také Michal Hrůza a Lenka Dusilová. Prodej vstupenek na koncert se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Z koncertu byl sestříhán hodinový záznam, který v jedné repríze odvysílala hudební stanice Óčko. Celková částka činila 13,4 tis. Kč. d) Dokumentární film Medela, latinsky pomoc, rok 2007 Během celého roku 2007 probíhalo natáčení celovečerního dokumentárního snímku Medela, latinsky pomoc, kterého se režijně ujala Olga Sommerová. Film byl natočen v koprodukci s Českou televizí, kde byl také následně 12. listopadu 2007 odvysílán v hlavním vysílacím čase. Námětem dokumentu byly Medelou podporované projekty pro rok Natáčelo se v destinacích projektů a to v České republice, jihoamerickém Peru a asijské Kambodži. Bohužel se nepodařilo zrealizovat natáčení v africké Guinee z důvodu probíhající občanské války. Natáčení se zúčastnil štáb pod vedením Olgy Sommerové, elitní novinářka Lidových novin Renáta Kalenská. Cesty se zúčastnily také čtyři dámy z kalendáře Medela 2007 a to herečka Eva Holubová, spisovatelka Irena Obermannová, modelka Helena Houdová a zpěvačka Tonya Graves. Renáta Kalenská zpracovala zážitky své i ostatních zúčastněných dam do knihy, která by měla vyjít v roce 2008 nebo Dámy se dokumentu zúčastnily proto, aby mohly zkontrolovat projekty, které Medela podporuje a zároveň se stát, díky své popularitě a hlavně prožitku z dané země, poslem zpráv o problémech místního obyvatelstva a dané lokality. Dokument byl financován ze sponzorských darů a prohlubuje myšlenku Medely, a to sice její dlouhodobou snahu zavést celospolečenskou diskuzi na téma vnímání a problematiku neziskového sektoru a charity v České republice vůbec. Dokument byl už v roce 2007 odprezentován za účastni Olgy Sommerové na mnoha českých školách, v projekcích Olga Sommerová pokračuje i v tomto roce. Snímek byl a bude prezentován na dokumentárních festivalech. 14

15 6. PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 6.1. Asante Kenya a projekty v Keni Přijaté příspěvky Africký happening MaxFred s.r.o. Boheme s.r.o. Nademlýnská s.r.o. Hana Havelková Nasila s.r.o. Timoure Et Group, s.r.o. Ivana Follová Ateliér Tatiana s.r.o. Ostatní Celkem Víkend pro Afriku Sundisk s.r.o. Ostatní dárci Le Clan Zita Muzikářová COEX CZ s.r.o. Celkem ostatní dárci Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Asante Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poskytnuté příspěvky Neema development Centre St. Veronica Community Foundation of Restoration of Family Values Sunrise Academy Sandota Education Centre Celkem poskytnuté příspěvky Asante Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) notebook v hodnotě Kč Kč Poznámka: ksh je zkratka pro keňský šilink Výdaje Kenya srpen 07 zprostředkovatelské služby Ostatní výdaje letenka, pronájem auta, pohonné hmoty Kč ( ksh) financováno Lejlou Abbasovou ze svých soukromých zdrojů 15

16 6.2. Projekt Medela Přijaté příspěvky Kalendář Medela 2007 Prokop Bartoníček (foto) Martin Běhunek (foto) VAS v.o.s. (foto) Prodej kalendářů Medela 2007 Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Blansko Dopravní Stavby Brno s.r.o. Nexus Production s.r.o Lucky Break Club Ostatní - tombola Celkem Koncert v Retro Music Hall prodej lístků Dokument Medela, latinsky pomoc Lara a.s. ING Lease (C.R.), s.r.o. Ivan Baťka Celkem v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč (dalších 100 tis. Kč bylo přijato v lednu 2008) Kč Kč Kč Ostatní dárci Kaizen Institute Kč Toyota Financial Services Czech s.r.o Kč Frederick Feit Kč (1 000 $) VAS v.o.s Kč Neoluxor Kč Deloitte Audit s.r.o Kč Ostatní celkem Kč Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Medela Kč Kč Poskytnuté příspěvky Magna, o.s. (pro Kambodžu) Inka, nadační fond (pro Peru) Vysokoškolští humanisté,o.s. (pro Guineeu) Múzy dětem, o.s. Celkem poskytnuté příspěvky Medela Kč Kč Kč Kč ( bylo věnováno již v roce 2006) Kč 16

17 Výdaje Dokument letenky Peru Kč letenky Kambodža Kč *letenky Guinea Kč Kč výdaje v Peru Kč (2 904 $) výdaje v Kambodži Kč (1 171 $) Ostatní - očkování Kč Dokument celkem Kč *Cesta do Guiney se neuskutečnila kvůli probíhající občanské válce (viz výše, odst d). Letenky byly ovšem zaplaceny předem. První částka ve výši Kč byla uhrazena za úsek Praha-Evropa, druhá ve výši Kč za úsek Evropa-Afrika. Oba lety byly sjednány přes společnost Čedok, úsek Praha-Evropa přes společnost ČSA, úsek Evropa-Afrika přes společnost KLM. Přes veškeré snahy (jednání s vedením společnosti Čedok, jednání s vedením společnosti KLM v Čechách i ve Francii) se nám nepodařilo převést letenku v úseku Evropa-Afrika na letenky na cestu do Kambodži, tedy úsek Evropa-Asie, která se uskutečnila se stejnou leteckou společností KLM. Vstříc nám vyšla pouze společnost Čedok ČSA, která úsek Praha-Evropa převedla na zmiňovaný úsek v případě letu do Kambodži. Koncert nahrávací služby pronájem Retro Music Club veřejné provozování hudebních děl OSA Koncert celkem Ostatní společné pro Asante & Medela PR služby grafické práce produkční práce právnické služby audit ozvučení + pronájem aparatury reprezentace plakáty ostatní překlady, poštovné, kurýrní služby, kolky, bankovní poplatky, telefony, kancel.potřeby Ostatní celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6.3. Shrnutí Celkové příspěvky týkající se obou projektů Asante a Medela jsou tis. Kč. Celkové poskytnuté dary tis. Kč Celkové výdaje týkající se obou projektů dohromady jsou tis. Kč. 17

18 7. OSTATNÍ INFORMACE 7.1. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Nadační fond v uplynulém účetním období nevynaložil žádné prostředky v oblasti výzkumu a vývoje Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí se nadační fond v roce 2007 důsledně řídil platnou právní legislativou České republiky Organizační složky společnosti v zahraničí Společnost nemá organizační složky v zahraničí. 18

19 8. ZÁVĚR / POZNÁMKY Všem našim sponzorům, příznivcům, a těm, kteří nám, téměř vždy, pomohli bez nároků na honorář, děkujeme! Za celý tým nadačního fondu Asante Kenya a Projektu Medela s úctou. Lejla Abbasová předsedkyně správní rady 19

20 9. PŘÍLOHY Příloha 1 20

21 21

22 Příloha 2 22

23 Příloha 3 23

24 Příloha 4. 24

25 25

26 10. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 26

27 27

28 28

29 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

30 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2007 Název nadačního fondu: Sídlo: Právní forma: ASANTE KENYA nadační fond Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně nadační fond IČ: OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ SPLATNÁ DAŇ VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňový náklad VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŽBY DARY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu Název společnosti: Nadační fond Nydahl Adresa: Brno, Trtílkova442/15, PSČ 612 00 IČ: 65996399 Registrace: zapsáno v nadačním rejstříku vedeném

Více

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.Účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více