VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem Nadační fond Inka Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Změny Aktivity PROJEKT MEDELA Změny Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje SHRNUTÍ OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ženské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit život dětem v těžkých životních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány každý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť. 3

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíživé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Žižkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007) 4

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdružuje 13 projektů, momentálně Asante začíná spolupracovat se 4 z nich, do budoucna se bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na všech 13. Všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Každý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi složité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř žádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblížit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost již nezávislou na podpoře okolí. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, že budeme požadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, že tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a též bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdružuje momentálně 13 projektů. Počet se od minulého roku snížil o 6 projektů. Důvody pro ukončení spolupráce byly většinou způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem, ve dvou případech byla škola z nedostatku finančních prostředků zavřena. Asante i v tomto roce spolupracovala se 4 z nich, do budoucna se i nadále bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na stávajících 13. 5

6 Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Sunrise Academy - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola 13. Katinga Woman Group - zemědělský projekt V roce 2007 Asante Kenya nadační fond spolupracoval s prvními čtyřmi z uvedených projektů. Viz. kapitola 4 a přílohy 1, 2, 3 a 4 v kapitole 9. Notebook věnovaný společností Microsoft v hodnotě Kč byl věnován projektu č. 9 Sandota Education Centre Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohužel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umožnily tak každému možnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuž se lépe ztotožní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jež bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. 6

7 Proto jsme se rozhodli, že veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěžky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Martina Štýbrová tel: PR: Markéta Hlavicová Zuzana Heralová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 I nadále jsme podporovali projekty z loňského roku (viz níže). Ze začátku roku jsme stále pokračovali v prodeji Kalendáře Medela

8 4. PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1. Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, sotva přežívající. Velmi vychází vstříc opravdu chudým rodinám, které si nemůžou dovolit ani sebemenší příspěvek škole. Díky tomu je škola neustále přeplněná a potýkající se s permanentním a akutním nedostatkem financí spojených s jejím chodem. Při osobní návštěvě Lejlou Abbasovou během srpna 2007 byly nakoupeny pro potřeby této školy základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr, olej a fundamentální vybavení školy jako plastové židle, lavice, tužky, křídy, knihy a byl zaplacen nájem užívaných prostor na 5 měsíců pro 87 dětí. Vše za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) Sunrise Academy Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Nejmladší projekt, který zakladatelka Lejla Abbasová navštívila. Svým entuziasmem ji ale naprosto nadchl. Několik dobrovolných učitelů se rozhodlo založit školu, sehnali si tedy levný pozemek i s budovou, ovšem v absolutně zdevastovaném stavu. Přesto do školy chodí děti až z 20 kilometrových vzdáleností, sedí na kamenech ve třídách bez tabulí, píší do písku kvůli nedostatku sešitů. I zde byly nakoupeny základní potraviny, vybavení do školy a nájem školy na 5 měsíců. navštěvuje dětí ve věku 2,5 13 let. Školu Celkové vynaložené náklady na nákup a nájem byly 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi. Škola, která jako jediná, z těch které Lejla Abbasová v Keni navštívila, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis Kč) byly nakoupeny základní potraviny, vybavení tříd lavicemi a židlemi a zaplacen nájem užívaných prostor Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ženské obřízky. Za 90,5 tis. keňských šilinků (cca 28 tis. Kč) byly nakoupeny základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr a vybavení centra jako stolky, křídy, tužky a zaplacen nájem na 2 měsíce pro 140 nezletilých dívek, které se v tomto centru bydlí a absolvují kadeřnické kurzy. 8

9 4.2. Projekt Medela Občanské sdružení Magna Projekt Dům naděje, Phnom Penh, Kambodža, Asie Magna je slovenská organizace, která realizuje humanitární projekty v Keni, Indii a Kambodži. Zaměřuje se hlavně na lékařskou a sociální pomoc dětem v nouzi. Mnoho dětí v těchto státech osiřelo nebo se jejich rodiče ocitli v takovém zdravotním stavu, že nebyli schopni jejich řádné výchovy a podpory. Mnoho dětí kvůli AIDS ztratilo jednoho nebo oba rodiče, jiné žijí u příbuzných, kteří je nemohou zaopatřit. Projekt Dům naděje se stará o HIV/AIDS nemocné sirotky a zajišťuje lékařskou, vzdělávací a sociální péči pro 185 dětí. Hlavní náplní projektu Dům Naděje je komplexní lékařská péče pro HIV/AIDS postižené děti, ARV léčba, zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění náhradního ubytování pro sirotky, podpora vzdělávání, sociální programy Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Nadační fond Slunečnice je neziskovou organizací, kterou v roce 2000 založila světová modelka a Miss ČR 1999 Helena Houdová. Fond se zaměřuje na práci se znevýhodněnými dětmi, na jejich vzdělávání, zdravotní péči a rozvoj osobnosti. V dnešní době zřizuje Slunečnice projekty v patnácti zemích světa. Působí na čtyřech kontinentech a připravuje nové projekty. V České republice Slunečnice již po několik let pravidelně pořádá letní tábory pro handicapované děti, děti z dětských domovů a uprchlických táborů. Tábory se snaží formou her a společného soužití motivovat děti k toleranci, ukázat jim, že žádný handicap není tak vážný, aby se společnými silami nedal překonat. Právě na takový tábor, který bude pořádán Slunečnicí ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem, půjde další část z výtěžku projektu Medela Občanské sdružení Múzy dětem Múzy dětem vozí do dětských domovů a dalších zařízení náhradní péče známé herce, muzikanty, tanečníky, výtvarníky, ale i loutkáře, kouzelníky, mimy a žongléry. Do všech zařízení se vracíme jako vítaní přátelé a kamarádi, kteří dětem otevírají svět kultury a nových her Nadační fond Inka Sonkoča podpora konkrétního nadaného dítěte při studiu. Obce Chinchero, Tinta a Paucartambo, Peru, Jižní Amerika. Prostřednictvím projektu Sonkoča Srdíčko (mazlivé oslovení dítěte v jazyce kečua) podporujeme nyní přibližně 450 nadaných nebo šikovných dětí z chudých rodin horského venkova. Cílem podpory je vychovat vzdělanou nebo zručnou generaci, která v budoucnosti zlepší život indiánů na venkově. Jednotlivé děti svými znalostmi a dovednostmi mohou nejen zlepšit život své rodině a vesnici, ale svým osobním příkladem a metodami, které se osvědčí v jedné obci, mohou pomoci také lidem v širším okolí. 9

10 Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Projekt Humanistická základní škola, město Kankan, Guinea, Afrika. Humanistická škola umožní navýšení školní docházky a zároveň snížení přeplněnosti školních tříd, zajistí dětem kvalitní vzdělání, dá šanci těm, kteří se chtějí vzdělávat, ale finanční situace jim to nedovoluje. Projekt spočívá ve stavbě školy (6 tříd, ředitelna, 6 WC, pokoj pro školníka, knihovna, vybavení každé třídy 20 lavicemi), školní jídelny, přednáškové místnosti, malého zdravotního střediska a mini lékárny. 10

11 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2007 Změny Nadační fond Asante Kenya byl přijat do občanského sdružení Fórum Dárců, konkrétně do Asociace Nadačních fondů. Fórum dárců je občanské sdružení, které svojí činností již 10 let úspěšně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Provozují systém dárcovských SMS. Poskytují poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie, legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami. Stěžejními okruhy jejich zájmu je v současnosti posílení nadací a nadačních fondů, vytváření podmínek firemního dárcovství, jako nedílné součásti společenské odpovědnosti firem a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii. Více informací na Asante Kenya a projekty v Keni Změny Asante Kenya zřídila bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha, Vodičkova 38. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Cílem je podpora projektů orientujících se na vzdělávání a zdravotní pomoc obyvatelstvu na území Keňské republiky Aktivity a) Víkend pro Afriku května 2007, Jablonec nad Nisou Komponovaný celovíkendový program ve spolupráci s klubem Sundisk. Od čtvrtka do neděle se mohla široká veřejnost zúčastnit celé řady sportovních a společenských aktivit. Výtěžek z prodeje vstupenek byl zaslán na účet veřejné sbírky nadačního fondu. Celkem se podařilo vybrat Kč. b) Africký Happening května 2007, Praha České návrhářky proti ženské obřízce happening na pomoc africkým dívkám. V osmi pražských buticích předních českých návrhářek (Prague Fashion Centre, proběl Africký happening. Každá z návrhářek se rozhodla jednotlivě přispět darem 5 000,- Kč, v buticích si také mohla široká veřejnost v rámci veřejné sbírky zakoupit speciální kupon. Cena byla dobrovolná. Celkem se podařilo vybrat Kč. 11

12 c) Cadeau d Afrique, prosinec 2007, Praha Módní značka Monidee spouští charitativní projekt Cadeau d Afrique. Celý projekt byl spuštěn 1. prosince, kdy v pražských Holešovicích v prostoru La Fabrika proběhla autorská přehlídka zhruba 25 modelů značky Monidee. Všechny modely byli již během přehlídky a následně ke koupi v Kebab fashion store v Dušní ulici 13 v Praze 1. Celkový výtěžek není stále znám, prodej nebyl ještě ukončen. d) Podpora projektů v Keni, srpen 2007 Lejla Abbasová odjela v srpnu 2007 do Keni, kde prozatímní prostředky rozdělila mezi 4 podporované projekty, viz. kapitola 3. Se zástupci projektů se dohodli na konkrétním použití peněz. Společně vytvořili seznam potřebných věcí (viz příloha 1, 2, 3 a 4) a ty společně nakoupili. Projekty se také rozhodly využit část peněz k zaplacení nájmu jimi užívaných prostor. Peníze byli společně uloženy na relevantní účty. Celkově bylo rozděleno 4krát po 90 tis. keňských šilinků, což je v přepočtu přibližně 109 tis. Kč a škole Sandota Education Centre byl věnován notebook v hodnotě Kč, který byl darován nadačnímu fondu Asante Kenya společností Microsoft Projekt Medela Změny Projekt Medela zřídil bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Vodičkova 38, Praha. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Veřejná sbírka nadačního fondu je realizovaná za účelem podpory činnosti nadačního fondu Asante Kenya, Projekt Medela, a nákladů spojených s realizací projektů v oblasti vzdělávání a zdravotnictví a dále na podporu výstavby Domu naděje v Phnom Penhu (Kambodža), na stavbu školy, jídelny, malého zdravotního střediska a minilékárny v Kankanu (Guinea), na podporu projektů konkrétních nadaných dětí při studiu v obcích Chincero, Tinta a Paucartambo (Peru) Užití darů z roku 2006 a 2007 a) Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Ve dnech 12. až se uskutečnil letní tábor v Louňovicích pod Blaníkem pro 28 dětí z 10 dětských domovů. Tábor byl koncipován jako workshopová dílna pro talentované děti, které nemají možnost svoje nadání v dětských domovech adekvátně rozvíjet. Během celého tábora se konaly divadelní, taneční (hlavně break dance), výtvarné a hudební dílny, později se rozrostly ještě na dílnu žonglérskou a rychlokurs magie. Tábor opakovaně navštívilo několik známých osobností (Míša Maurerová, Irena Obermannová, Helena Houdová, Lejla Abbasová a další), které se aktivně zapojily do táborového dění. 12

13 b) Nadační fond Inka Z daru Projektu Medela začalo studovat 14 studentů vysokou školu. Nejvíce z nich se rozhodlo studovat Vysokou školu zemědělskou, dále Vysokou školu pedagogickou, obor dentální technik (zubař) a Vysokou školu ekonomickou. Školy jsou lokalizovány v Peru ve městě Cusco, kde je Universita San Antonio Abad a Vysoká škola zemědělská se nachází ve městě Sicuani. Jedna ze studentek, které jsou podporovány nadačním fondem Inka, přišla o možnost financování vysokoškolských studií. Proto byly použity prostředky z daru Projektu Medela, aby mohla dokončit poslední ročník školy. Vzhledem k jejím vynikajícím studijním výsledkům požádala Ministerstvo zahraničích věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o stipendium české vlády a to získala. Bude tedy od září roku 2008 studovat 4 roky Vysokou školu ekonomickou v České republice. c) Občanské sdružení Magna Dar od Projektu Medela byl použit na provoz Domu Naděje. Projekt z daru financoval lékařskou péči pro HIV/AIDS postižené děti a jejich ARV léčbu. Dlouhodobě se snaží o zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění jejich náhradního ubytování. Při Domu Naděje také funguje malá školička a sociální programy snažící se zlepšit úroveň celé komunity. d) Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Politická situace (generální stávka, neustálá hrozba občanské války) v africké Guinee bohužel velmi zkomplikovala stavbu plánované školy. Realizace projektu se tak musela odložit. Momentálně se rozkreslují plány a v červnu by se mělo začít se stavbou. Další komplikací je neustále se prohlubující inflace, zapříčiněná nejen zmíněnou politickou nestabilitou v zemi, ale také kolísající cenou ropy na světových trzích. Momentální devizový kurz k místní měně neumožňuje postavit projekt v plánovaném rozsahu. Z peněz bude tedy vystavena pouze škola, zdravotní středisko bude hrazeno ze zdrojů od jiných dárců občanského sdružení Aktivity a) Poslední neveřejná dražba kalendáře Medela 2007, 31. ledna 2007, Praha Kalendář byl prvním počinem projektu Medela v loňském roce. Fotograf Jan Saudek v něm na svých fotografiích zachytil dvanáct výjimečných žen. Výtěžek z prodeje a neveřejných dražeb kalendářů v roce 2007 činil před touto poslední neveřejnou dražbou v lednu 2007 celkem tis. Kč. Na této poslední neveřejné dražbě se dražily tří originální portrétní fotografie a to Heleny Houdové, Olgy Sommerové a Ivany Chýlkové. Celkový výtěžek z prodeje těchto třech originálů fotografií činil 255 tis. Kč. V roce 2007 probíhal i nadále internetový prodej kalendáře Medela 2007, celkový výtěžek z prodeje kalendářů Medela 2007 v tomto roce byl 189 tis. Kč. 13

14 b) Víkend s Medelou a výstava fotografií Jana Saudka, února 2007, Blansko Ve dnech února 2007 se v klubu Lucky break v Blansku uskutečnila ojedinělá víkendová akce za podpory plavkyně a světové rekordmanky přes kanál La Manch Yvetty Hlaváčové. Příspěvek Projektu Medela sestával z prodeje lístků do tomboly, který se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Na místě také proběhla neveřejná dražba 3 fotografií z kalendáře Medela Další dražební položkou byl neprodejný, luxusní kalendář Jana Saudka z limitované VIP edice. K celkovému výtěžku přispěla také částka z prodeje fotografií, které byly součástí prodejní výstavy uspořádané v prostorách klubu Lucky Break, později přesunuté do prostor místního Bowling baru. Celková částka činila 104 tis. Kč. c) Koncert pro Medelu, 19. května 2007, Praha Ve čtvrtek 19.dubna 2007 proběhl v pražském klubu Retro charitativní koncert za účasti kapel Southpaw, Madfinger a Skyline. Na koncertě vystoupili také Michal Hrůza a Lenka Dusilová. Prodej vstupenek na koncert se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Z koncertu byl sestříhán hodinový záznam, který v jedné repríze odvysílala hudební stanice Óčko. Celková částka činila 13,4 tis. Kč. d) Dokumentární film Medela, latinsky pomoc, rok 2007 Během celého roku 2007 probíhalo natáčení celovečerního dokumentárního snímku Medela, latinsky pomoc, kterého se režijně ujala Olga Sommerová. Film byl natočen v koprodukci s Českou televizí, kde byl také následně 12. listopadu 2007 odvysílán v hlavním vysílacím čase. Námětem dokumentu byly Medelou podporované projekty pro rok Natáčelo se v destinacích projektů a to v České republice, jihoamerickém Peru a asijské Kambodži. Bohužel se nepodařilo zrealizovat natáčení v africké Guinee z důvodu probíhající občanské války. Natáčení se zúčastnil štáb pod vedením Olgy Sommerové, elitní novinářka Lidových novin Renáta Kalenská. Cesty se zúčastnily také čtyři dámy z kalendáře Medela 2007 a to herečka Eva Holubová, spisovatelka Irena Obermannová, modelka Helena Houdová a zpěvačka Tonya Graves. Renáta Kalenská zpracovala zážitky své i ostatních zúčastněných dam do knihy, která by měla vyjít v roce 2008 nebo Dámy se dokumentu zúčastnily proto, aby mohly zkontrolovat projekty, které Medela podporuje a zároveň se stát, díky své popularitě a hlavně prožitku z dané země, poslem zpráv o problémech místního obyvatelstva a dané lokality. Dokument byl financován ze sponzorských darů a prohlubuje myšlenku Medely, a to sice její dlouhodobou snahu zavést celospolečenskou diskuzi na téma vnímání a problematiku neziskového sektoru a charity v České republice vůbec. Dokument byl už v roce 2007 odprezentován za účastni Olgy Sommerové na mnoha českých školách, v projekcích Olga Sommerová pokračuje i v tomto roce. Snímek byl a bude prezentován na dokumentárních festivalech. 14

15 6. PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 6.1. Asante Kenya a projekty v Keni Přijaté příspěvky Africký happening MaxFred s.r.o. Boheme s.r.o. Nademlýnská s.r.o. Hana Havelková Nasila s.r.o. Timoure Et Group, s.r.o. Ivana Follová Ateliér Tatiana s.r.o. Ostatní Celkem Víkend pro Afriku Sundisk s.r.o. Ostatní dárci Le Clan Zita Muzikářová COEX CZ s.r.o. Celkem ostatní dárci Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Asante Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poskytnuté příspěvky Neema development Centre St. Veronica Community Foundation of Restoration of Family Values Sunrise Academy Sandota Education Centre Celkem poskytnuté příspěvky Asante Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) notebook v hodnotě Kč Kč Poznámka: ksh je zkratka pro keňský šilink Výdaje Kenya srpen 07 zprostředkovatelské služby Ostatní výdaje letenka, pronájem auta, pohonné hmoty Kč ( ksh) financováno Lejlou Abbasovou ze svých soukromých zdrojů 15

16 6.2. Projekt Medela Přijaté příspěvky Kalendář Medela 2007 Prokop Bartoníček (foto) Martin Běhunek (foto) VAS v.o.s. (foto) Prodej kalendářů Medela 2007 Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Blansko Dopravní Stavby Brno s.r.o. Nexus Production s.r.o Lucky Break Club Ostatní - tombola Celkem Koncert v Retro Music Hall prodej lístků Dokument Medela, latinsky pomoc Lara a.s. ING Lease (C.R.), s.r.o. Ivan Baťka Celkem v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč (dalších 100 tis. Kč bylo přijato v lednu 2008) Kč Kč Kč Ostatní dárci Kaizen Institute Kč Toyota Financial Services Czech s.r.o Kč Frederick Feit Kč (1 000 $) VAS v.o.s Kč Neoluxor Kč Deloitte Audit s.r.o Kč Ostatní celkem Kč Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Medela Kč Kč Poskytnuté příspěvky Magna, o.s. (pro Kambodžu) Inka, nadační fond (pro Peru) Vysokoškolští humanisté,o.s. (pro Guineeu) Múzy dětem, o.s. Celkem poskytnuté příspěvky Medela Kč Kč Kč Kč ( bylo věnováno již v roce 2006) Kč 16

17 Výdaje Dokument letenky Peru Kč letenky Kambodža Kč *letenky Guinea Kč Kč výdaje v Peru Kč (2 904 $) výdaje v Kambodži Kč (1 171 $) Ostatní - očkování Kč Dokument celkem Kč *Cesta do Guiney se neuskutečnila kvůli probíhající občanské válce (viz výše, odst d). Letenky byly ovšem zaplaceny předem. První částka ve výši Kč byla uhrazena za úsek Praha-Evropa, druhá ve výši Kč za úsek Evropa-Afrika. Oba lety byly sjednány přes společnost Čedok, úsek Praha-Evropa přes společnost ČSA, úsek Evropa-Afrika přes společnost KLM. Přes veškeré snahy (jednání s vedením společnosti Čedok, jednání s vedením společnosti KLM v Čechách i ve Francii) se nám nepodařilo převést letenku v úseku Evropa-Afrika na letenky na cestu do Kambodži, tedy úsek Evropa-Asie, která se uskutečnila se stejnou leteckou společností KLM. Vstříc nám vyšla pouze společnost Čedok ČSA, která úsek Praha-Evropa převedla na zmiňovaný úsek v případě letu do Kambodži. Koncert nahrávací služby pronájem Retro Music Club veřejné provozování hudebních děl OSA Koncert celkem Ostatní společné pro Asante & Medela PR služby grafické práce produkční práce právnické služby audit ozvučení + pronájem aparatury reprezentace plakáty ostatní překlady, poštovné, kurýrní služby, kolky, bankovní poplatky, telefony, kancel.potřeby Ostatní celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6.3. Shrnutí Celkové příspěvky týkající se obou projektů Asante a Medela jsou tis. Kč. Celkové poskytnuté dary tis. Kč Celkové výdaje týkající se obou projektů dohromady jsou tis. Kč. 17

18 7. OSTATNÍ INFORMACE 7.1. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Nadační fond v uplynulém účetním období nevynaložil žádné prostředky v oblasti výzkumu a vývoje Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí se nadační fond v roce 2007 důsledně řídil platnou právní legislativou České republiky Organizační složky společnosti v zahraničí Společnost nemá organizační složky v zahraničí. 18

19 8. ZÁVĚR / POZNÁMKY Všem našim sponzorům, příznivcům, a těm, kteří nám, téměř vždy, pomohli bez nároků na honorář, děkujeme! Za celý tým nadačního fondu Asante Kenya a Projektu Medela s úctou. Lejla Abbasová předsedkyně správní rady 19

20 9. PŘÍLOHY Příloha 1 20

21 21

22 Příloha 2 22

23 Příloha 3 23

24 Příloha 4. 24

25 25

26 10. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 26

27 27

28 28

29 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

30 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2007 Název nadačního fondu: Sídlo: Právní forma: ASANTE KENYA nadační fond Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně nadační fond IČ: OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ SPLATNÁ DAŇ VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňový náklad VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŽBY DARY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více