VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASANTE KENYA nadační fond 2007

2 OBSAH 1. ÚVOD ASANTE KENYA PROJEKT MEDELA PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Obecná charakteristika Situace rok Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya PROJEKT MEDELA Obecná charakteristika Situace rok PODPOROVANÉ PROJEKTY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Neema Development Centre Sunrise Academy St. Veronica Community Centre Foundation of Restoration of Family Values PROJEKT MEDELA Občanské sdružení Magna Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Občanské sdružení Múzy dětem Nadační fond Inka Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Změny Aktivity PROJEKT MEDELA Změny Užití darů z roku 2006 a Aktivity PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY ASANTE KENYA A PROJEKTY V KENI Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje PROJEKT MEDELA Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Výdaje SHRNUTÍ OSTATNÍ INFORMACE VÝDAJE NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR / POZNÁMKY PŘÍLOHY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

3 1. ÚVOD Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve dvou na sobě nezávislých projektech Asante Kenya Prvním je činnost nadačního fondu zaměřující se na zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se zaměřují na problematiku ženské obřízky Projekt Medela Další aktivitou nadačního fondu je Projekt Medela. Cílem Projektu Medela je zlepšit život dětem v těžkých životních situacích. Rozhodli jsme se spolupracovat s konkrétními projekty neziskových organizací, které jsou úmyslně lokalizovány každý na jiném kontinentě. Zároveň chceme podpořit obecné chápání charity zlepšit povědomí o problematice a podpory neziskových projektů. Činnost obou složek nadačního fondu má stejný právní základ. Účetnictví, záběr aktivit a foundraising je ale u každé složky realizován zvlášť. 3

4 2. PRÁVNÍ USTANOVENÍ NADAČNÍHO FONDU ASANTE KENYA Účelem nadačního fondu Asante Kenya je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit na území Keňské republiky. Dne 3. května 2007 byl výše uvedený účel nadačního fondu rozšířen na účinnou podporu školství, vzdělávání a vzdělávací aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíživé sociální situaci v České republice a v zahraničí. Asante Kenya nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 605. Sídlo Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Sídlo bylo změněno z adresy Vlkova 799/27, Praha 3 Žižkov, a zapsáno do obchodního rejstříku dne 3. května Předsedkyně správní rady a zřizovatelka Lejla Abbasová Zřizovatel a člen správní rady Karel Heřman Členka správní rady Libuše Roubychová Revizor Tomáš Zvelebil (změna ve funkci revizora, kterou vykonával Martin Vlček, zapsána do obchodního rejstříku dne 3. května 2007) 4

5 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A KONTAKTY 3.1. Asante Kenya a projekty v Keni Obecná charakteristika Činnost nadačního fondu Asante Kenya spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy a zemědělským projektům. Pod záštitou Asante se sdružuje 13 projektů, momentálně Asante začíná spolupracovat se 4 z nich, do budoucna se bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na všech 13. Všechny projekty navštívila Lejla Abbasová osobně, jedná se o tzv. self - handed groups, svépomocné spolky. Každý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi složité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř žádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblížit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost již nezávislou na podpoře okolí. Přáním nadačního fondu Asante Kenya je také a především snaha motivovat projekty k vlastní činnosti. Proto jsme se rozhodli, že budeme požadovat reinvestici ve výši 10 % prostředků poskytnutých nadačním fondem a to v ideální době 6 měsíců. Věříme, že tento systém v první řadě zabrání laxnímu nakládání s poukázanými prostředky a též bude nutit projekt k přímé činnosti. Zakladatelka : Lejla Abbasová Nadační fond Asante Kenya nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a dobrovolníci. Web : Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa: U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 Pod záštitou ASANTE KENYA se sdružuje momentálně 13 projektů. Počet se od minulého roku snížil o 6 projektů. Důvody pro ukončení spolupráce byly většinou způsobeny neuspokojivou komunikací zástupců projektů s nadačním fondem, ve dvou případech byla škola z nedostatku finančních prostředků zavřena. Asante i v tomto roce spolupracovala se 4 z nich, do budoucna se i nadále bude Asante snažit svou pomoc rozšířit na stávajících 13. 5

6 Projekty sdružené pod záštitou Asante Kenya 1. Neema Development Centre - škola 2. Sunrise Academy - škola 3. St. Veronica Community Centre - škola 4. Foundation of Restoration of Family Values - projekt poskytující přístřeší a kadeřnické kurzy dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou 5. Agano Development Centre - škola 6. Anam Development Centre - škola 7. Keen Education Centre - škola 8. Rehema Daycare Centre - sirotčinec, škola 9. Sandota Education Centre - škola 10. St. Ann Education Centre - sirotčinec, škola 11. Tujijenge Wamama projekt starších dam na výrobu tradičních košíků, podpora dětí a komunity 12. Wisdom Education Centre - škola 13. Katinga Woman Group - zemědělský projekt V roce 2007 Asante Kenya nadační fond spolupracoval s prvními čtyřmi z uvedených projektů. Viz. kapitola 4 a přílohy 1, 2, 3 a 4 v kapitole 9. Notebook věnovaný společností Microsoft v hodnotě Kč byl věnován projektu č. 9 Sandota Education Centre Projekt Medela Obecná charakteristika Projekt Medela (latinsky pomoc) je unikátní celoroční charitativní projekt s roční periodicitou. Jeho cílem je dlouhodobá podpora dětí z nejrůznějších koutů světa, které žijí ve špatných životních podmínkách. V souvislosti s naplňováním cílů tohoto projektu je třeba zároveň komunikovat hlavní ideu Medely, a sice zavést celospolečenskou diskuzi na téma financování neziskového sektoru v České republice. To zde, bohužel, stále nemá adekvátní tradici a důvěru. Aktivity Medely jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umožnily tak každému možnost výběru projektu, který je mu blízký a díky němuž se lépe ztotožní s myšlenkou charity. Naším přáním a cílem je vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a jež bude veřejnosti představovat stejně smýšlející neziskové organizace a projekty. 6

7 Proto jsme se rozhodli, že veškeré administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu Medela, budou plně hrazené ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěžky a výdělky z Projektu Medela půjdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů. Zakladatelka : Lejla Abbasová Projekt Medela nemá stálé zaměstnance. Všichni spolupracovníci jsou externisté a téměř výhradně dobrovolníci. Produkce: Alena Panýrková Wanda Dvorská Martina Štýbrová tel: PR: Markéta Hlavicová Zuzana Heralová Web: Sídlo : Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně, Korespondenční adresa : U družstva Ideál 10, Praha 4 - Nusle, Situace rok 2007 I nadále jsme podporovali projekty z loňského roku (viz níže). Ze začátku roku jsme stále pokračovali v prodeji Kalendáře Medela

8 4. PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1. Asante Kenya a projekty v Keni Neema Development Centre Základní škola, slum Dandora, Nairobi. Malá školička, sotva přežívající. Velmi vychází vstříc opravdu chudým rodinám, které si nemůžou dovolit ani sebemenší příspěvek škole. Díky tomu je škola neustále přeplněná a potýkající se s permanentním a akutním nedostatkem financí spojených s jejím chodem. Při osobní návštěvě Lejlou Abbasovou během srpna 2007 byly nakoupeny pro potřeby této školy základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr, olej a fundamentální vybavení školy jako plastové židle, lavice, tužky, křídy, knihy a byl zaplacen nájem užívaných prostor na 5 měsíců pro 87 dětí. Vše za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) Sunrise Academy Základní škola, oblast Nyanza, západní Keňa. Nejmladší projekt, který zakladatelka Lejla Abbasová navštívila. Svým entuziasmem ji ale naprosto nadchl. Několik dobrovolných učitelů se rozhodlo založit školu, sehnali si tedy levný pozemek i s budovou, ovšem v absolutně zdevastovaném stavu. Přesto do školy chodí děti až z 20 kilometrových vzdáleností, sedí na kamenech ve třídách bez tabulí, píší do písku kvůli nedostatku sešitů. I zde byly nakoupeny základní potraviny, vybavení do školy a nájem školy na 5 měsíců. navštěvuje dětí ve věku 2,5 13 let. Školu Celkové vynaložené náklady na nákup a nájem byly 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis. Kč) St. Veronica Community Centre Základní škola, slum Soweto, Nairobi. Škola, která jako jediná, z těch které Lejla Abbasová v Keni navštívila, vyučuje také sportovní výchovu, výtvarnou výchovu a tradiční výrobu šperků z korálků. Pro tuto činnost zapojuje do výuky i rodiče, kteří dané řemeslo ovládají. Za 90 tis. keňských šilinků (cca 27 tis Kč) byly nakoupeny základní potraviny, vybavení tříd lavicemi a židlemi a zaplacen nájem užívaných prostor Foundation of Restoration of Family Values Narok, jihozápadní Keňa. Projekt poskytující přístřeší a celkovou podporu masajským dívkám utíkajícím před rituálem ženské obřízky. Za 90,5 tis. keňských šilinků (cca 28 tis. Kč) byly nakoupeny základní potraviny jako rýže, fazole, mouka, cukr a vybavení centra jako stolky, křídy, tužky a zaplacen nájem na 2 měsíce pro 140 nezletilých dívek, které se v tomto centru bydlí a absolvují kadeřnické kurzy. 8

9 4.2. Projekt Medela Občanské sdružení Magna Projekt Dům naděje, Phnom Penh, Kambodža, Asie Magna je slovenská organizace, která realizuje humanitární projekty v Keni, Indii a Kambodži. Zaměřuje se hlavně na lékařskou a sociální pomoc dětem v nouzi. Mnoho dětí v těchto státech osiřelo nebo se jejich rodiče ocitli v takovém zdravotním stavu, že nebyli schopni jejich řádné výchovy a podpory. Mnoho dětí kvůli AIDS ztratilo jednoho nebo oba rodiče, jiné žijí u příbuzných, kteří je nemohou zaopatřit. Projekt Dům naděje se stará o HIV/AIDS nemocné sirotky a zajišťuje lékařskou, vzdělávací a sociální péči pro 185 dětí. Hlavní náplní projektu Dům Naděje je komplexní lékařská péče pro HIV/AIDS postižené děti, ARV léčba, zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění náhradního ubytování pro sirotky, podpora vzdělávání, sociální programy Nadační fond Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Nadační fond Slunečnice je neziskovou organizací, kterou v roce 2000 založila světová modelka a Miss ČR 1999 Helena Houdová. Fond se zaměřuje na práci se znevýhodněnými dětmi, na jejich vzdělávání, zdravotní péči a rozvoj osobnosti. V dnešní době zřizuje Slunečnice projekty v patnácti zemích světa. Působí na čtyřech kontinentech a připravuje nové projekty. V České republice Slunečnice již po několik let pravidelně pořádá letní tábory pro handicapované děti, děti z dětských domovů a uprchlických táborů. Tábory se snaží formou her a společného soužití motivovat děti k toleranci, ukázat jim, že žádný handicap není tak vážný, aby se společnými silami nedal překonat. Právě na takový tábor, který bude pořádán Slunečnicí ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem, půjde další část z výtěžku projektu Medela Občanské sdružení Múzy dětem Múzy dětem vozí do dětských domovů a dalších zařízení náhradní péče známé herce, muzikanty, tanečníky, výtvarníky, ale i loutkáře, kouzelníky, mimy a žongléry. Do všech zařízení se vracíme jako vítaní přátelé a kamarádi, kteří dětem otevírají svět kultury a nových her Nadační fond Inka Sonkoča podpora konkrétního nadaného dítěte při studiu. Obce Chinchero, Tinta a Paucartambo, Peru, Jižní Amerika. Prostřednictvím projektu Sonkoča Srdíčko (mazlivé oslovení dítěte v jazyce kečua) podporujeme nyní přibližně 450 nadaných nebo šikovných dětí z chudých rodin horského venkova. Cílem podpory je vychovat vzdělanou nebo zručnou generaci, která v budoucnosti zlepší život indiánů na venkově. Jednotlivé děti svými znalostmi a dovednostmi mohou nejen zlepšit život své rodině a vesnici, ale svým osobním příkladem a metodami, které se osvědčí v jedné obci, mohou pomoci také lidem v širším okolí. 9

10 Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Projekt Humanistická základní škola, město Kankan, Guinea, Afrika. Humanistická škola umožní navýšení školní docházky a zároveň snížení přeplněnosti školních tříd, zajistí dětem kvalitní vzdělání, dá šanci těm, kteří se chtějí vzdělávat, ale finanční situace jim to nedovoluje. Projekt spočívá ve stavbě školy (6 tříd, ředitelna, 6 WC, pokoj pro školníka, knihovna, vybavení každé třídy 20 lavicemi), školní jídelny, přednáškové místnosti, malého zdravotního střediska a mini lékárny. 10

11 5. AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2007 Změny Nadační fond Asante Kenya byl přijat do občanského sdružení Fórum Dárců, konkrétně do Asociace Nadačních fondů. Fórum dárců je občanské sdružení, které svojí činností již 10 let úspěšně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Provozují systém dárcovských SMS. Poskytují poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie, legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami. Stěžejními okruhy jejich zájmu je v současnosti posílení nadací a nadačních fondů, vytváření podmínek firemního dárcovství, jako nedílné součásti společenské odpovědnosti firem a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii. Více informací na Asante Kenya a projekty v Keni Změny Asante Kenya zřídila bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha, Vodičkova 38. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Cílem je podpora projektů orientujících se na vzdělávání a zdravotní pomoc obyvatelstvu na území Keňské republiky Aktivity a) Víkend pro Afriku května 2007, Jablonec nad Nisou Komponovaný celovíkendový program ve spolupráci s klubem Sundisk. Od čtvrtka do neděle se mohla široká veřejnost zúčastnit celé řady sportovních a společenských aktivit. Výtěžek z prodeje vstupenek byl zaslán na účet veřejné sbírky nadačního fondu. Celkem se podařilo vybrat Kč. b) Africký Happening května 2007, Praha České návrhářky proti ženské obřízce happening na pomoc africkým dívkám. V osmi pražských buticích předních českých návrhářek (Prague Fashion Centre, proběl Africký happening. Každá z návrhářek se rozhodla jednotlivě přispět darem 5 000,- Kč, v buticích si také mohla široká veřejnost v rámci veřejné sbírky zakoupit speciální kupon. Cena byla dobrovolná. Celkem se podařilo vybrat Kč. 11

12 c) Cadeau d Afrique, prosinec 2007, Praha Módní značka Monidee spouští charitativní projekt Cadeau d Afrique. Celý projekt byl spuštěn 1. prosince, kdy v pražských Holešovicích v prostoru La Fabrika proběhla autorská přehlídka zhruba 25 modelů značky Monidee. Všechny modely byli již během přehlídky a následně ke koupi v Kebab fashion store v Dušní ulici 13 v Praze 1. Celkový výtěžek není stále znám, prodej nebyl ještě ukončen. d) Podpora projektů v Keni, srpen 2007 Lejla Abbasová odjela v srpnu 2007 do Keni, kde prozatímní prostředky rozdělila mezi 4 podporované projekty, viz. kapitola 3. Se zástupci projektů se dohodli na konkrétním použití peněz. Společně vytvořili seznam potřebných věcí (viz příloha 1, 2, 3 a 4) a ty společně nakoupili. Projekty se také rozhodly využit část peněz k zaplacení nájmu jimi užívaných prostor. Peníze byli společně uloženy na relevantní účty. Celkově bylo rozděleno 4krát po 90 tis. keňských šilinků, což je v přepočtu přibližně 109 tis. Kč a škole Sandota Education Centre byl věnován notebook v hodnotě Kč, který byl darován nadačnímu fondu Asante Kenya společností Microsoft Projekt Medela Změny Projekt Medela zřídil bankovní účet veřejné sbírky /5500 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Vodičkova 38, Praha. Veřejná sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne č.j. S-MHMP/134796/2007. Veřejná sbírka nadačního fondu je realizovaná za účelem podpory činnosti nadačního fondu Asante Kenya, Projekt Medela, a nákladů spojených s realizací projektů v oblasti vzdělávání a zdravotnictví a dále na podporu výstavby Domu naděje v Phnom Penhu (Kambodža), na stavbu školy, jídelny, malého zdravotního střediska a minilékárny v Kankanu (Guinea), na podporu projektů konkrétních nadaných dětí při studiu v obcích Chincero, Tinta a Paucartambo (Peru) Užití darů z roku 2006 a 2007 a) Slunečnice ve spolupráci s občanským sdružením Múzy dětem Ve dnech 12. až se uskutečnil letní tábor v Louňovicích pod Blaníkem pro 28 dětí z 10 dětských domovů. Tábor byl koncipován jako workshopová dílna pro talentované děti, které nemají možnost svoje nadání v dětských domovech adekvátně rozvíjet. Během celého tábora se konaly divadelní, taneční (hlavně break dance), výtvarné a hudební dílny, později se rozrostly ještě na dílnu žonglérskou a rychlokurs magie. Tábor opakovaně navštívilo několik známých osobností (Míša Maurerová, Irena Obermannová, Helena Houdová, Lejla Abbasová a další), které se aktivně zapojily do táborového dění. 12

13 b) Nadační fond Inka Z daru Projektu Medela začalo studovat 14 studentů vysokou školu. Nejvíce z nich se rozhodlo studovat Vysokou školu zemědělskou, dále Vysokou školu pedagogickou, obor dentální technik (zubař) a Vysokou školu ekonomickou. Školy jsou lokalizovány v Peru ve městě Cusco, kde je Universita San Antonio Abad a Vysoká škola zemědělská se nachází ve městě Sicuani. Jedna ze studentek, které jsou podporovány nadačním fondem Inka, přišla o možnost financování vysokoškolských studií. Proto byly použity prostředky z daru Projektu Medela, aby mohla dokončit poslední ročník školy. Vzhledem k jejím vynikajícím studijním výsledkům požádala Ministerstvo zahraničích věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o stipendium české vlády a to získala. Bude tedy od září roku 2008 studovat 4 roky Vysokou školu ekonomickou v České republice. c) Občanské sdružení Magna Dar od Projektu Medela byl použit na provoz Domu Naděje. Projekt z daru financoval lékařskou péči pro HIV/AIDS postižené děti a jejich ARV léčbu. Dlouhodobě se snaží o zlepšování životní úrovně HIV/AIDS postižených dětí, zajištění jejich náhradního ubytování. Při Domu Naděje také funguje malá školička a sociální programy snažící se zlepšit úroveň celé komunity. d) Občanské sdružení Vysokoškolští Humanisté Politická situace (generální stávka, neustálá hrozba občanské války) v africké Guinee bohužel velmi zkomplikovala stavbu plánované školy. Realizace projektu se tak musela odložit. Momentálně se rozkreslují plány a v červnu by se mělo začít se stavbou. Další komplikací je neustále se prohlubující inflace, zapříčiněná nejen zmíněnou politickou nestabilitou v zemi, ale také kolísající cenou ropy na světových trzích. Momentální devizový kurz k místní měně neumožňuje postavit projekt v plánovaném rozsahu. Z peněz bude tedy vystavena pouze škola, zdravotní středisko bude hrazeno ze zdrojů od jiných dárců občanského sdružení Aktivity a) Poslední neveřejná dražba kalendáře Medela 2007, 31. ledna 2007, Praha Kalendář byl prvním počinem projektu Medela v loňském roce. Fotograf Jan Saudek v něm na svých fotografiích zachytil dvanáct výjimečných žen. Výtěžek z prodeje a neveřejných dražeb kalendářů v roce 2007 činil před touto poslední neveřejnou dražbou v lednu 2007 celkem tis. Kč. Na této poslední neveřejné dražbě se dražily tří originální portrétní fotografie a to Heleny Houdové, Olgy Sommerové a Ivany Chýlkové. Celkový výtěžek z prodeje těchto třech originálů fotografií činil 255 tis. Kč. V roce 2007 probíhal i nadále internetový prodej kalendáře Medela 2007, celkový výtěžek z prodeje kalendářů Medela 2007 v tomto roce byl 189 tis. Kč. 13

14 b) Víkend s Medelou a výstava fotografií Jana Saudka, února 2007, Blansko Ve dnech února 2007 se v klubu Lucky break v Blansku uskutečnila ojedinělá víkendová akce za podpory plavkyně a světové rekordmanky přes kanál La Manch Yvetty Hlaváčové. Příspěvek Projektu Medela sestával z prodeje lístků do tomboly, který se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Na místě také proběhla neveřejná dražba 3 fotografií z kalendáře Medela Další dražební položkou byl neprodejný, luxusní kalendář Jana Saudka z limitované VIP edice. K celkovému výtěžku přispěla také částka z prodeje fotografií, které byly součástí prodejní výstavy uspořádané v prostorách klubu Lucky Break, později přesunuté do prostor místního Bowling baru. Celková částka činila 104 tis. Kč. c) Koncert pro Medelu, 19. května 2007, Praha Ve čtvrtek 19.dubna 2007 proběhl v pražském klubu Retro charitativní koncert za účasti kapel Southpaw, Madfinger a Skyline. Na koncertě vystoupili také Michal Hrůza a Lenka Dusilová. Prodej vstupenek na koncert se uskutečnil v rámci veřejné sbírky. Z koncertu byl sestříhán hodinový záznam, který v jedné repríze odvysílala hudební stanice Óčko. Celková částka činila 13,4 tis. Kč. d) Dokumentární film Medela, latinsky pomoc, rok 2007 Během celého roku 2007 probíhalo natáčení celovečerního dokumentárního snímku Medela, latinsky pomoc, kterého se režijně ujala Olga Sommerová. Film byl natočen v koprodukci s Českou televizí, kde byl také následně 12. listopadu 2007 odvysílán v hlavním vysílacím čase. Námětem dokumentu byly Medelou podporované projekty pro rok Natáčelo se v destinacích projektů a to v České republice, jihoamerickém Peru a asijské Kambodži. Bohužel se nepodařilo zrealizovat natáčení v africké Guinee z důvodu probíhající občanské války. Natáčení se zúčastnil štáb pod vedením Olgy Sommerové, elitní novinářka Lidových novin Renáta Kalenská. Cesty se zúčastnily také čtyři dámy z kalendáře Medela 2007 a to herečka Eva Holubová, spisovatelka Irena Obermannová, modelka Helena Houdová a zpěvačka Tonya Graves. Renáta Kalenská zpracovala zážitky své i ostatních zúčastněných dam do knihy, která by měla vyjít v roce 2008 nebo Dámy se dokumentu zúčastnily proto, aby mohly zkontrolovat projekty, které Medela podporuje a zároveň se stát, díky své popularitě a hlavně prožitku z dané země, poslem zpráv o problémech místního obyvatelstva a dané lokality. Dokument byl financován ze sponzorských darů a prohlubuje myšlenku Medely, a to sice její dlouhodobou snahu zavést celospolečenskou diskuzi na téma vnímání a problematiku neziskového sektoru a charity v České republice vůbec. Dokument byl už v roce 2007 odprezentován za účastni Olgy Sommerové na mnoha českých školách, v projekcích Olga Sommerová pokračuje i v tomto roce. Snímek byl a bude prezentován na dokumentárních festivalech. 14

15 6. PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 6.1. Asante Kenya a projekty v Keni Přijaté příspěvky Africký happening MaxFred s.r.o. Boheme s.r.o. Nademlýnská s.r.o. Hana Havelková Nasila s.r.o. Timoure Et Group, s.r.o. Ivana Follová Ateliér Tatiana s.r.o. Ostatní Celkem Víkend pro Afriku Sundisk s.r.o. Ostatní dárci Le Clan Zita Muzikářová COEX CZ s.r.o. Celkem ostatní dárci Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Asante Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poskytnuté příspěvky Neema development Centre St. Veronica Community Foundation of Restoration of Family Values Sunrise Academy Sandota Education Centre Celkem poskytnuté příspěvky Asante Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) Kč ( ksh) notebook v hodnotě Kč Kč Poznámka: ksh je zkratka pro keňský šilink Výdaje Kenya srpen 07 zprostředkovatelské služby Ostatní výdaje letenka, pronájem auta, pohonné hmoty Kč ( ksh) financováno Lejlou Abbasovou ze svých soukromých zdrojů 15

16 6.2. Projekt Medela Přijaté příspěvky Kalendář Medela 2007 Prokop Bartoníček (foto) Martin Běhunek (foto) VAS v.o.s. (foto) Prodej kalendářů Medela 2007 Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Blansko Dopravní Stavby Brno s.r.o. Nexus Production s.r.o Lucky Break Club Ostatní - tombola Celkem Koncert v Retro Music Hall prodej lístků Dokument Medela, latinsky pomoc Lara a.s. ING Lease (C.R.), s.r.o. Ivan Baťka Celkem v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč (dalších 100 tis. Kč bylo přijato v lednu 2008) Kč Kč Kč Ostatní dárci Kaizen Institute Kč Toyota Financial Services Czech s.r.o Kč Frederick Feit Kč (1 000 $) VAS v.o.s Kč Neoluxor Kč Deloitte Audit s.r.o Kč Ostatní celkem Kč Drobní dárci (veřejná sbírka) celkem Přijaté příspěvky celkem Medela Kč Kč Poskytnuté příspěvky Magna, o.s. (pro Kambodžu) Inka, nadační fond (pro Peru) Vysokoškolští humanisté,o.s. (pro Guineeu) Múzy dětem, o.s. Celkem poskytnuté příspěvky Medela Kč Kč Kč Kč ( bylo věnováno již v roce 2006) Kč 16

17 Výdaje Dokument letenky Peru Kč letenky Kambodža Kč *letenky Guinea Kč Kč výdaje v Peru Kč (2 904 $) výdaje v Kambodži Kč (1 171 $) Ostatní - očkování Kč Dokument celkem Kč *Cesta do Guiney se neuskutečnila kvůli probíhající občanské válce (viz výše, odst d). Letenky byly ovšem zaplaceny předem. První částka ve výši Kč byla uhrazena za úsek Praha-Evropa, druhá ve výši Kč za úsek Evropa-Afrika. Oba lety byly sjednány přes společnost Čedok, úsek Praha-Evropa přes společnost ČSA, úsek Evropa-Afrika přes společnost KLM. Přes veškeré snahy (jednání s vedením společnosti Čedok, jednání s vedením společnosti KLM v Čechách i ve Francii) se nám nepodařilo převést letenku v úseku Evropa-Afrika na letenky na cestu do Kambodži, tedy úsek Evropa-Asie, která se uskutečnila se stejnou leteckou společností KLM. Vstříc nám vyšla pouze společnost Čedok ČSA, která úsek Praha-Evropa převedla na zmiňovaný úsek v případě letu do Kambodži. Koncert nahrávací služby pronájem Retro Music Club veřejné provozování hudebních děl OSA Koncert celkem Ostatní společné pro Asante & Medela PR služby grafické práce produkční práce právnické služby audit ozvučení + pronájem aparatury reprezentace plakáty ostatní překlady, poštovné, kurýrní služby, kolky, bankovní poplatky, telefony, kancel.potřeby Ostatní celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6.3. Shrnutí Celkové příspěvky týkající se obou projektů Asante a Medela jsou tis. Kč. Celkové poskytnuté dary tis. Kč Celkové výdaje týkající se obou projektů dohromady jsou tis. Kč. 17

18 7. OSTATNÍ INFORMACE 7.1. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Nadační fond v uplynulém účetním období nevynaložil žádné prostředky v oblasti výzkumu a vývoje Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí se nadační fond v roce 2007 důsledně řídil platnou právní legislativou České republiky Organizační složky společnosti v zahraničí Společnost nemá organizační složky v zahraničí. 18

19 8. ZÁVĚR / POZNÁMKY Všem našim sponzorům, příznivcům, a těm, kteří nám, téměř vždy, pomohli bez nároků na honorář, děkujeme! Za celý tým nadačního fondu Asante Kenya a Projektu Medela s úctou. Lejla Abbasová předsedkyně správní rady 19

20 9. PŘÍLOHY Příloha 1 20

21 21

22 Příloha 2 22

23 Příloha 3 23

24 Příloha 4. 24

25 25

26 10. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 26

27 27

28 28

29 11. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NADAČNÍHO FONDU K

30 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2007 Název nadačního fondu: Sídlo: Právní forma: ASANTE KENYA nadační fond Šmolíkova 908, Praha 6 - Ruzyně nadační fond IČ: OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADAČNÍHO FONDU ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ SPLATNÁ DAŇ VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL Změny vlastního kapitálu KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňový náklad VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŽBY DARY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Výroční zpráva PM OIL, s.r.o. za r. 2009. Výroční zpráva 2009-1 -

Výroční zpráva PM OIL, s.r.o. za r. 2009. Výroční zpráva 2009-1 - Výroční zpráva 2009-1 - Obsah 2 1) Základní údaje 3 2) Statutární orgán 3 3) Obchodní aktivity 3 4) Významné ukazatele 4 5) Věda a výzkum 4 6) Ochrana životního prostředí 4 7) Vztahy mezi ovládající a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více