Vyšší bohovia (olympskí) genitív podľa klas. vzoru. slov. podoba mena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší bohovia (olympskí) genitív podľa klas. vzoru. slov. podoba mena"

Transkript

1 Drahomíra DOBROVODSKÁ Encyklopedický ústav SAV Rozhľady Keďže sa na slovenských javiskách síce sporadicky, ale predsa objavujú aj klasické dramatické texty, čo prináša aj niektoré problémy s používaním neobvyklých mien starých bohov a hrdinov, privítala redakcia ponuku a publikujeme prehľad najpoužívanejších antických mien a ich skloňovania. Autorkou prehľadnej tabuľky je Drahomíra Dobrovodská z redakcie Encyklopédie Beliana. Vyšší bohovia (olympskí) ) Afrodita Afrodité Afrodity Venuša Venus Venery Veneris); slov. Venuše Apolón Apollón Apollóna poslovenčene: Apolóna Apolón Apollo [ ló] Apollina Apollinis); slov. Apolóna Arés Arés Area Mars Mars [márs] Marta (podľa lat. gen. Martis) Artemida Artemis Artemidy Diana Diana [díána] Diany Aténa Athéna Athény poslovenčene: Atény Minerva Minerva Minervy Demetra Démétér Démétry poslovenčene: Demetry Hádes/Hádés Pluto Hadés Hádés (fonet. Plutón Hada/Háda Plutóna Cerera Ceres [cerés] Cerery (podľa lat. gen. Cereris) Pluto/Dis/ Orkus Pluto [plútó]/ Dis [dís]/ Orcus [ kus] Héfaistos Héfaistos Héfaista Vulkán Vulcanus [ ká ] Plutona [plútóna] Plutonis); Dita [díta] (podľa lat. gen. Ditis)/ Orca [ ka] Vulcana [ ká ]

2 196 Drahomíra DOBROVODSKÁ Héra Héra/Héré Héry Juno (Junona) Iuno [júnó] Iunony [júnóny] Hermés Hermés (novogr. Ermis) Herma Merkúr Mercurius Mercuria Hestia Hestia Hestie Vesta Vesta Vesty Poseidón Poseidón Poseidóna Neptún Neptunus [ tú ] Neptuna [ tú ] Zeus Zeus Dia Jupiter Iuppiter [jup ] Iova/Jova Dionýzos Bakchus Dionysos Bakchos Ďalší vyšší bohovia (výber) Dionysa Bakcha Bakchus/Liber ) Bacchus [bak ] Liber [lí ] Gaia Gaia/Gé Gaie/neskl. Tellus/Terra Tellus [ lús] Terra Baccha [bak ] Libera [lí ] Tellury [ lú ] Telluris)/Terry Kronos Kronos Krona Saturn Saturnus [sá ] Saturna Nižší bohovia ) Asklépios Asklépios Asklépia Eskulap Aesculapius [éskulápius] Eros Erós Eróta Amor/Kupido Amor Cupido [kupídó] Erínye sg. Erinys Erínyí Fúrie Furiae [furié] pl. Erinyai Charitky Moiry Múzy sg. Charis pl. Charites sg. Moira, pl. Moirai sg. Musa, pl. Musai Charitiek Grácie Gratiae [grácié] Moír Parky/ Parcae [parcé] Sudičky Múz Niké Niké Niky Kamény/ Múzy Viktória Cae [kaméné] Musae [múzé] Victoria [viktória] Aesculapia [éskulápia] Amora Cupida [kupída] Victorie [viktórie]

3 197 Persefona/ Kóra Reia (v prekladoch ant. drám sa uplatňuje aj poslovenčená podoba prevzatá z iónskeho dialektu: Rheia) Thetis/Tetida Téthys/Tetya Persefoné/ Koré Rhea (atický dialekt) Rheié (iónsky dialekt) pôv. Kybelé Thetis (pozn.: v origináli sa začína písmenom théta) Téthys (pozn.: v origináli sa začína písmenom tau) Persefony, Kory Rhey/gen. poslovenčenej podoby: R(h)eie Thetidy/ Tetidy (podľa Thetidos) Téthye/ Tetye gen. Téthyos) pozn.: rozdiel od skloňovania Thetis! Themis Themis Themidy gen. v atickom dialekte Themidos) Tyché Tyché Týché Tychy Proserpina Proserpina Proserpiny Rea Rea Silvia Rhea/Ops (pôv. Cybele) Rhea Silvia [rhéa] (pozn.: v rím. matka Romula a Rema; s Kronovou Reiou / Rhe(i)ou nemá nič spoločné) Rey/neskl., príp. Opy Opis) Rhey Silvie [rhéy] Tetis/Tetida Thetis Thetidy Tetys/Tetya Tethys [téthys] Tethye [téthye] Tethyos) Themis Themis Themidy Themidis) Fortúna Fortuna [ tú ] Fortuny [ tú ]

4 198 Drahomíra DOBROVODSKÁ Héroovia hrdinovia Heroíny hrdinky (a iné mytol. bytosti) Agamemnón Agememnón Agamemnona (slov. Agamemnóna) Achilles Achilleus Achillea (slov. Achilla) Aias/Ajas Aias Aianta genitívu Aiantos); novší (klas. filológmi neodporúčaný) genitív Aiasa Agamemnón Achilles Aias/Ajas ) Agamemno [ mnó], aj Agamemnon [ mnón] Achilles [ lés] Aiax [ajáx] Agamemnona Agamemnonis); slov. Agamemnóna Achilla Aiaca [ajaka] (podľa lat. genitívu Aiacis); novší (klas. filológmi neodporúčaný) genitív Ajaxa Aigisthos Aigisthos Aigistha Aegisthus Aegisthus [é ] Aegistha [é ] Aineias Aineias Aineia Aeneas (v niekt. prekladoch aj Eneas) Aeneas [énéás] Aenea [énéa] Alkéstis Alkéstis Alkéstidy gen. Alkéstidos) Alkestis (v operách aj Alcesta) Alkména Alkméné Alkmény Alk/ Alkména Antigona Antigoné (novogr. Antigoni) Augiáš Augeias Augeiov (slov. Augiášov) Alcestis [ cés ] Alcmene [ kméné]/ Alc [ kména], arch. Alcu [ kuména] Antigony Antigona Antigone [ né] Augiáš Augeas [ géás], aj Augias [ gíás] Faidra Faidra Faidry Phaedra Phaedra [fédra] Filoktétés Filoktétés Filoktéta Philoctetes/ Filoktetes Hekaba Hekabé Hekaby Hekaba / Hekuba Philoctetes [filoktétés], lat. nom. aj Philocteta [filoktéta] Hecuba Alcestidy [ cés ] Antigony Phaedry [fédry] Philocteta [filoktéta] (pozn.: gen. je zhodný s jednou z podôb nominatívu)

5 199 Hektor Hektór Hektora (pozn.: poslovenčený genitív súhlasí s pôv. klas. skloňovaním podľa starogr. gen. Hektoros) Héraklés/ Herakles heroína (hrdinka) héros (hrdina) Cháron Iasón [pôv. výslovnosť ijásón] Jáson Iokasta [pôv. výslovnosť ijokasta, novšie jokasta] Jokasta Héraklés héróiné, aj héróis (starogr. gen. héróidos podľa neho aj názov bás. listu hrdiniek, nom. sg. heroida) hérós ( héróos) Charón Chárón Iasón Iásón Héraklea (slov. Hérakla/ Herakla) slov. gen. heroíny héroa, adjektívum héroov Charóna (podľa Charónis), slov. Chárona Iasona (podľa Iasonos); slov. Iasóna, resp. Jásona Hektor Herkules heroína héros Cháron Jason Hector [hek ] Hercules [ kulés] heroine [héróíné], aj herois [héróis] (lat. gen. heroidis) heros [hérós] (nepravidelný lat. gen. herois [héróis]) Charon [charón] Iason [jásón] Iokasté Iokasty Iokasta Iocasta [jokas ] Kastor Kastór Kastora (pozn.: poslovenčený genitív súhlasí s pôv. klas. skloňovaním podľa starogr. gen. Kastoros) Klytaimnéstra /Klytaiméstra Klytaimnéstra / Klytaiméstra Klytaim(n) éstry Kreón Kreón Kreonta (pozn.: starogr. gen. sg. oproti Charónovi je Kreontos); novšie aj Kreónta, Kreóna Kastor Clytaem(n) estra Castor [kastor] Clytaem(n)estra [klytém(n) éstra] Hectora [hek ] Hercula slov. gen. heroíny slov. gen. héroa Charonta Charontis) Iasona [jásona] Iasonis) Iocasty [jokas ] Castora [kas ] Clytaem(n) estry [klytém(n)éstry] Creon Creon [kreón] Creonta [kreonta] (podľa lat. gen. Creontis [kreontis])

6 200 Drahomíra DOBROVODSKÁ Laios Laios transkripcia: Láios) Laia [lájia] Laius Odyseus Odysseus Odyssea Ulixes/ Odyseus Oidipus Oidipus transkripcia: Oidipús) Paris Paris Parida (podľa Paridos) Pelops Pelops Pelopa (podľa Pelopos); pozn.: príslušníci jeho rodu: Pelopovci Laius [lájus] Ulixes [ xés] Oidipa Oidipus Oedipus [é ] Laia [lája] Ulixa Oedipa [é ] (slov. Oidipa) Paris Paris Parida (podľa lat. gen. Paridis) Pelops Pelops Pelopa (podľa lat. gen. Pelopis) Perseus Perseus Persea Perseus Perseus [ zeus] Persea [ zea] Polydeukés Polydeukés Polydeuka Pollux Pollux [ lúx] Polluca [ lúka] (podľa lat. gen. Pollucis [ lúcis]) / Polluka; adjektívum Pollukov (brat) Prométheus (novšie aj Prometeus) Psycha Radamantys Thália (Tália) pozn.: začiatočná théta je zachovaná i v súč. názve Divadla Thália Košice. Théseus (novšie aj Theseus, Tézeus) Prométheus Prométhea Prometeus Prometheus [ mé ] Thaleia neskl. (slov. Psychy) Promethea [ mé ] Psycha Psyche neskl. (slov. Psychy) Radamantus Psyché Psýché Rhadamanthys Rhadamanthya (podľa Rhadamanthyos); slov. gen. Radamanta Thaleie (slov. Thálie, Tálie) Rhadamanthus Thalia [ lía]/ Thalea [ léa] Théseus Thésea Teseus Theseus [thézeus] Rhadamantha Thesea [thézea]

7 201 Thoas Thoas transkripcia: Thoás) Thoanta gen. Thoantos) Thoas Thoas [ ás] Thoanta Thoantis) Thyestés Thyestés Thyesta Thyestes Thyestes [ tés] Thyesta

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např.

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Jupiter Po svržení Krona se stal vládcem bohů, ačkoliv si rozdělil

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_10_Mytologie Antické

Více

trojhranné kulisy. Všechno je dobře vidět, neboť jeviště nemá oponu.

trojhranné kulisy. Všechno je dobře vidět, neboť jeviště nemá oponu. Nebe nad hornatou řeckou krajinou je oslnivě modré a podobá se širé hladině blízkého moře. I tehdy, před pětadvaceti stoletími, měla obloha nad touto krajinou stejnou barvu jako dnes, ale pod oblohou žili

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Podsvětí, Hádés, ᾍδης

Podsvětí, Hádés, ᾍδης Mythologie 2.0 Podsvětí, Hádés, ᾍδης Říše mrtvých, protéká 5 řek: Styx, řeka nenávisti, Acheron - řeka nářku, Kókytos - řeka zármutku, Pyriflegethón- ohnivá řeka, Léthé - jejíž vody dávají zapomenout na

Více

Otázka: Kultura starověkého Řecka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MichaelaS. Mytologie a náboženství. - mytologie

Otázka: Kultura starověkého Řecka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MichaelaS. Mytologie a náboženství. - mytologie Otázka: Kultura starověkého Řecka Předmět: Dějepis Přidal(a): MichaelaS Mytologie a náboženství - mytologie soubor mýtů a legend národa dochovaly se v tradici je základem řecké kultury poskytuje jistotu

Více

Text v textu 3 aneb Kentaur, Hermés a ti druzí

Text v textu 3 aneb Kentaur, Hermés a ti druzí Text v textu 3 aneb Kentaur, Hermés a ti druzí John Updike (*1932 - + 2009) Téměř na 30 románů, tucet povídek, několik básnických sbírek, eseje, memoáry, 1 divadelní hra Série románů o Králíkovi (Králíku,

Více

TROJSKÉ MÝTY. mýty související s trojskou válkou hlavní zdroje: homérské eposy

TROJSKÉ MÝTY. mýty související s trojskou válkou hlavní zdroje: homérské eposy TROJSKÉ MÝTY mýty související s trojskou válkou hlavní zdroje: homérské eposy Ílias (nazvaný podle jednoho z názvů pro Tróju: Ílion, název použitý ve smyslu báseň o Íliu ) Odyssea (nazvaný podle Odysseova

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Mýty a bohové slovem i obrazem Přečtěte si následující charakteristiky antických bohů a řekněte, kdo se za nimi skrývá sama ze sebe

Více

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI (OTÁZKY)

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI (OTÁZKY) STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI (OTÁZKY) samostatná práce - dvacet otázek na jednoho žáka, vypracování musí obsahovat otázky i odpovědi, otázky i odpovědi musí být napsány rukou Prométheus Tomáš Kappel, Martin

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra Olympané je souhrnný název dvanácti nejvýznamnějších řeckých bohů, odvozený od jejich sídla na vrcholu pohoří Olympu mezi Thessalií a Makedonií. Nejvyšším bohem z nich byl "vládce bohů a lidí" Zeus; dalšími

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Chrámy řeckých bohů

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Chrámy řeckých bohů Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Chrámy řeckých bohů Obsah prezentace 1. Návodné otázky k charakteristice starořeckých chrámů 2. Půdorys antického chrámu, typické

Více

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ROČNÍK Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_9_Starověký _Řím _III_Apollo_Diana_Merkur_Minerva_Venuše

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

Konzole φ 12mm MADRID

Konzole φ 12mm MADRID Konzole φ 12mm MADRID Popis zboží Cena s DPH Tyč - φ 12 mm, délka 120cm 12.8050.*.120.42 stř.matná.60 lesklá nerez.66 zlatá matná 0046/20 0074/84 0046/20 69,- 111,- 69,- Tyč - φ 12 mm, délka 160cm 12.8050.*.160.42

Více

Data známých přestaveb. 390 př. Kr., 64 po Kr., 191 po Kr. P/A - P. - P/A Titus Livius. 390 př.kr., 69 př. Kr., 69 po Kr., 80 po Kr.

Data známých přestaveb. 390 př. Kr., 64 po Kr., 191 po Kr. P/A - P. - P/A Titus Livius. 390 př.kr., 69 př. Kr., 69 po Kr., 80 po Kr. 9 Příloha Chrám Datum založení Data známých přestaveb Pramen Písemný pramen Umístění Materiál. Technika Jupitera Feretria založen Romulem 31 př. Kr. P Titus Livius, Dionysios Halikarnasský Kapitol - Vesty

Více

Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku. Gymnázia Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617

Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku. Gymnázia Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku Gymnázia Václava Hraběte Hořovice Jiráskova 617 i přes politickou roztříštěnost (až do ovládnutí země Filippem II. Makedonským) měli Řekové mnoho společného: a)

Více

Konzole φ 12mm MADRID

Konzole φ 12mm MADRID Konzole φ 12mm MADRID Popis zboží Cena s DPH Tyč - φ 12 mm, délka 120cm 12.8050.*.120.42 stř.matná.60 lesklá nerez.66 zlatá matná 0049/00 0079/30 0049/00 74,- 120,- 74.- Tyč - φ 12 mm, délka 160cm 12.8050.*.160.42

Více

Otázka: Starověké náboženství. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anonym. Staroegyptské náboženství. - 5 tisíc let před naším letopočtem

Otázka: Starověké náboženství. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anonym. Staroegyptské náboženství. - 5 tisíc let před naším letopočtem Otázka: Starověké náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Anonym Staroegyptské náboženství - 5 tisíc let před naším letopočtem - uctivači prvních totemistických Bohů zvířat i rostlin

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI AUTOR: Eduard Petiška NAKLADATELSTVÍ: Albatros Praha ROK VYDÁNÍ: 1971 ILUSTRACE: Zdeněk Sklenář Kniha je vyprávěna v třetí osobě minulého času. Vypravěč vystupuje pouze jako

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Antičtí bohové v dnešní reklamě Bakalářská práce Ancient Gods in Today s Advertising Bachelor thesis Vedoucí práce: Autor: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

Více

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon STAROVĚKÉ ŘECKO Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Řecku s přírodními podmínkami a s řeckou kulturou. Základní pojmy antika polis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko)

Hannibal (Kartágo) Periklés (Řecko) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE Pomocné karty hrdinové Tyto kartičky mají na levé straně místo pro originální kartu. Tu tam můžete pouze položit příp. připevnit pomocí růžků do fotoalba nebo obalů na sběratelské

Více

Bájná příčina války - Thetidina svatba, Jablko sváru, Paridův soud, Helena

Bájná příčina války - Thetidina svatba, Jablko sváru, Paridův soud, Helena Bájná příčina války - Thetidina svatba, Jablko sváru, Paridův soud, Helena Nyní vám vylíčíme události, které vedly k pádu Tróje, tak je líčí pověsti a popisuje Homér. Příčina trójské války vznikla při

Více

Bořek Neškudla. Enyklopedie řeckých bohů a mýtů

Bořek Neškudla. Enyklopedie řeckých bohů a mýtů Bořek Neškudla Enyklopedie řeckých bohů a mýtů Nakladatelství Libri Praha 2003 Bořek Neškudla, 2003 Illustrations archiv autora, 2003 Odborný recenzent: prof. PhDr. Radislav Hošek Libri, 2003 4 ISBN 80-7277-125-6

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Atributy antických bohů

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Atributy antických bohů Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Atributy antických bohů 1. Zopakujte si, co víte o atributech antických bohů, jak se pojí se starořeckými bájemi? 2. V prvním cvičení

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROJSKÝ ZÁMEK A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Héraklés

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Héraklés Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Héraklés Glykon: Herakles, Národní muzeum v Neapoli. Převzato z: http://traumwerk.stanford.edu/philolog/2005/1 1/glaukons_herakleshercules_scul.html

Více

Sylabus. Matka hledá dceru - babička se raduje (Démétér, Koré a Gé v řeckých posvátných tradicích) Jan Janoušek

Sylabus. Matka hledá dceru - babička se raduje (Démétér, Koré a Gé v řeckých posvátných tradicích) Jan Janoušek Sylabus Matka hledá dceru - babička se raduje (Démétér, Koré a Gé v řeckých posvátných tradicích) projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Matka hledá dceru - babička se raduje (Démétér,

Více

E T A P O V Á H R A S T A R Š Í K A T E G O R I E O POKLAD GIGANTA PORFYRIONA

E T A P O V Á H R A S T A R Š Í K A T E G O R I E O POKLAD GIGANTA PORFYRIONA E T A P O V Á H R A S T A R Š Í K A T E G O R I E O POKLAD GIGANTA PORFYRIONA ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEČEK ROŽELOV POD TŘEMŠÍNEM 8. - 21. 8. 2009 1 MOTIVACE: Podle antických bájí byl vládcem bohů i lidí Zeus

Více

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

Klasický starověk Obě hlavní antické kultury, řeckou a římskou, spojovaly podobné náboženské představy. Platí to již pro jejich raná období, kdy se

Klasický starověk Obě hlavní antické kultury, řeckou a římskou, spojovaly podobné náboženské představy. Platí to již pro jejich raná období, kdy se Klasický starověk Obě hlavní antické kultury, řeckou a římskou, spojovaly podobné náboženské představy. Platí to již pro jejich raná období, kdy se jako u mnoha mladých civilizací jednalo o přírodní náboženství.

Více

Kniha: Antigona. Autor: Sofokles. Rozbor přidal(a): Kratochvílová. Vloženo na: Studijni-svet.cz. Jméno: Petra Kratochvílová. Antické drama Antigona

Kniha: Antigona. Autor: Sofokles. Rozbor přidal(a): Kratochvílová. Vloženo na: Studijni-svet.cz. Jméno: Petra Kratochvílová. Antické drama Antigona Kniha: Antigona Autor: Sofokles Rozbor přidal(a): Kratochvílová Vloženo na: Studijni-svet.cz Jméno: Petra Kratochvílová Antické drama Antigona Literární druh: drama Žánr: tragédie Jaký je vztah řecké mytologie

Více

výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka 53 cm výš. 88 cm šíø. 44 cm hloubka 52 cm výš. 91 cm šíø. 44 cm hloubka 45 cm výš. 85 cm šíø. 44 cm hloubka 43 cm

výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka 53 cm výš. 88 cm šíø. 44 cm hloubka 52 cm výš. 91 cm šíø. 44 cm hloubka 45 cm výš. 85 cm šíø. 44 cm hloubka 43 cm 120_ZZ_CZ q5.qxd 07-04-20 09:10 Page 2 stoly a židle židle k nabídce kuchyòského nábytku výš. 88 cm hloubka 52 cm výš. 89 cm šíø. 45 cm hloubka 51 cm výš. 88 cm hloubka 52 cm výš. 90 cm šíø. 47 cm hloubka

Více

Konzole φ 12mm MADRID

Konzole φ 12mm MADRID Konzole φ 12mm MADRID Popis zboží Katalogové číslo Cena s DPH Tyč - φ 12 mm, délka 120cm 12.8050.*.120.42 stř.matná.60 lesklá nerez.66 zlatá matná 0046/20 0074/84 0046/20 69,- 111,- 69,- Tyč - φ 12 mm,

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_6_Řecké_báje_a_pověsti Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme

Více

RADISLAV HOŠEK NÁBOŽENSTVÍ ANTICKÉHO ŘECKA

RADISLAV HOŠEK NÁBOŽENSTVÍ ANTICKÉHO ŘECKA RADISLAV HOŠEK NÁBOŽENSTVÍ ANTICKÉHO ŘECKA EDICE HISTORICA RADISLAV HOŠEK VYŠEHRAD PRAHA 2004 Radislav Hošek, 2004 ISBN 80-7021-516 -X OBSAH Úvodem / 9 Co vše zahrnuje pojem řecké náboženství / 13 Co předcházelo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

9. ročník. Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová. Témata:

9. ročník. Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová. Témata: 9. ročník Název knihy: Staré řecké báje a pověsti Autor: převyprávěla Jana Eislerová Témata: 1. Co si vyprávěli staří Řekové úvod ke knize (str. 4) 2. Prométheus (str. 6) 3. Herakles (str. 14) 4. O strašné

Více

Daidalos a Ikaros jazykověda

Daidalos a Ikaros jazykověda Mezipředmětové vztahy se nejlépe uplatňují při odborných exkurzích. Jako příklad jsem si vybral historickou exkurzi se zaměřením na latinu, dějepis a němčinu Slovensko-Rakousko 2005 (popis exkurze, fotodokumentace,

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

Ú ú ú ú Ž Ž ŽÁ ú ň Í ú ú ť Ž Ž ú Ó ú ú ú Í Í Í ú ú ú ú ť ú Ž ň Á Í ň ť Ú Ž Ř Š Í ú Ú ť Ž ú ú ú ú ú ť Ž ú Á Í Í ť Ž ň Á ň Ó ú Š Ž Ž ň ú ť Ž ú ú ú ň Ž Ž Í ú Ž Ž ú Ž ú ň ť ň ú ň ú ú ň ú Ž Ž Ž Ž Ť ú Ž ú ň

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

řez profilu název profilu barva délka Kč bez DPH Kč s DPH stříbrná Kolejnice horní Medium 56 bronzová stříbrná Kolejnice dolní Medium 56 bronzová

řez profilu název profilu barva délka Kč bez DPH Kč s DPH stříbrná Kolejnice horní Medium 56 bronzová stříbrná Kolejnice dolní Medium 56 bronzová Řada Medium 56 řez profilu název profilu barva délka Kč bez DPH Kč s DPH 1. Klasik Plus 18 2,70 m 155,- 187,- 2,70 m 179,- 217,- 2. Afrodita 10 2,70 m 221,- 267,- 2,70 m 253,- 306,- 3. Zeus 10 2,70 m 221,-

Více

Interiérové dveře a zárubně Výběr z modelových řad MODERN a KLASIK

Interiérové dveře a zárubně Výběr z modelových řad MODERN a KLASIK T R A D I Č N Í Č E S K Ý V Ý R O B C E MIRANDA 20 buk GALAXIE 10 buk mořený REGULUS 10 javor kanadský METEOR 22VS jasan mořený JANUS 11 javor kanadský pás: třešeň americká Interiérové dveře a zárubně

Více

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī

Úvod do latinského deklinačního systému. -ae -ī -is -ūs -ēī I. III. DEKLINACE Úvod do latinského deklinačního systému koncovka genitivu singuláru podle ní se pozná, do které z pěti deklinací dané substantivum patří 1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 4. deklinace

Více

Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období

Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období Antické Řecko Minojská Kréta a mykénské období Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0209 První civilizace v Evropě vznikla na ostrově Kréta ve Středozemním moři. Důvod vzniku prvního státu právě zde je dán

Více

Plackovací práce CTH Za zlatým rounem

Plackovací práce CTH Za zlatým rounem TK Maják Bobři Plackovací práce CTH Za zlatým rounem 2012 Jana Nováková Obsah Úvod... 3 1 Za zlatým rounem... 4 2 Zkrácená verze staré řecké báje o zlatém rounu a Argonautech... 4 3 Legenda CTH... 5 4

Více

Š ú ů ď Ó ú Ú Č Š ň É ú ú ú Č Š Ě Ý ů ť ť ú ň Č ů ť ů ů ť Ó ť ů Č ť Ř ň ů ň É ď ů ú ů Č ť ú Š ů ť ů ť ů ů ů ů ť ú ů ů ů ť ů Č ú Ú ů ď ť ť ť ť Á ů ú ů ň ť ď ů ť Ř Š ú ď Ú ť ú Ú ť É ů ů ť ů ů ť ť ú ú É ů

Více

- vyučený sochař, ale plně se věnoval filosofii zabýval se etikou, gnozeologií, sebereflexí a filosofickou antropologií

- vyučený sochař, ale plně se věnoval filosofii zabýval se etikou, gnozeologií, sebereflexí a filosofickou antropologií Otázka: Odkaz antiky dnešku Předmět: Dějepis Přidal(a): migodo 1. Perikles, Alexandr Veliký, Sokrates, Platon, Gaius Julius Caesar, Konstantin Veliký, Marcus Aurelius. 2. V čem konkrétně spočívá odkaz

Více

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS www.zlinskedumy.cz - AISCHYLOS ATTICKÉ OBDOBÍ AISCHYLOS (asi 525-455) pocházel ze šlechtického rodu; v mládí zažil - rozklad rodové společnosti a zřízení demokratického státu (510 př.n.l.) v Athénách osobně

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Absolventská práce. žáka 9. ročníku

Absolventská práce. žáka 9. ročníku Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Školní rok 2014/2015 Patrik Tesař Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Řecká mytologie Žák: Patrik Tesař Vedoucí práce:

Více

BIBLIOGRAFIE PŘEKLADŮ ANTICKÝCH DRAMAT ÚKS AV ČR 2000 (AKTUALIZOVÁNO 2007) (ÚVOD A OBSAH VIZ SOUBOR ÚVOD3.DOC) AISCHYLOS

BIBLIOGRAFIE PŘEKLADŮ ANTICKÝCH DRAMAT ÚKS AV ČR 2000 (AKTUALIZOVÁNO 2007) (ÚVOD A OBSAH VIZ SOUBOR ÚVOD3.DOC) AISCHYLOS BIBLIOGRAFIE PŘEKLADŮ ANTICKÝCH DRAMAT ÚKS AV ČR 2000 (AKTUALIZOVÁNO 2007) (ÚVOD A OBSAH VIZ SOUBOR ÚVOD3.DOC) AISCHYLOS Souborný překlad: Oresteia (Agamemnon, Oběť na hrobě, Usmířené Lítice), Peršané,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 23.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO (podle knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky)

STAROVĚKÉ ŘECKO (podle knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky) Upravil pro web: Jiříček ;) a Pepa;) STAROVĚKÉ ŘECKO (podle knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky) Tábor Ephesus 20.7. - 2.8. 2003 Fryšták - Eliška Celotáborová hra Děti jsou rozděleny do

Více

Sochy v budově A. Berlin, Altes Museum, Sk 343. Mramor, v. 2,02 m.

Sochy v budově A. Berlin, Altes Museum, Sk 343. Mramor, v. 2,02 m. Sochy v budově A 1. Tzv. Augustus: hlava prince z julsko-klaudijské dynastie, nejspíš Gaia Caesara (20 př. Kr.-4 po Kr.), vnuka císaře Augusta + tělo z flaviovské doby. Berlin, Altes Museum, Sk 343. Mramor,

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1207 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje řecké helénistické architektury

Více

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013

ANTICKÉ DRAMA. Ročník 1. Stupeň a typ vzdělávání. Datum 31.7 2013 ANTICKÉ DRAMA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled faktů o počátcích divadelního umění, charakteristika zásadních děl. Očekávaný přínos Procvičení základních informací o významné epoše starověkých

Více

VY_12_INOVACE_A17_ČJ1-9_BÁJNÉ_BYTOSTI

VY_12_INOVACE_A17_ČJ1-9_BÁJNÉ_BYTOSTI VY_12_INOVACE_A17_ČJ1-9_BÁJNÉ_BYTOSTI Název: Bájné bytosti Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9. ročník Datum vytvoření

Více

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta.

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta. LÚKIÁNOS O TANCI 1. LYKÍNOS Poslyš teď, Kratóne, jak velice jsi pochybil a zmýlil ses, když jsi tímto hrozným obviněním připraveným asi už dávno odsoudil tanec a taneční umění, a navíc i mne, protože jsem

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

É Á ř ř ř ř Ú ř ň ř ř ř Á Á Á Á Ú Ú ří ř ří ř ří ř ř ť ř ř ř ř ř ř ř Í Ú ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ř ř ť ř ř ř ř ř ť ň ř Ř ř ť ř Ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ý ř ř ť Í Á Á Á Á ř ř ř ř ř ř ř Í ř

Více

ř é ú ě á é ý ř á á á á ě ň Ž ř ů Ž á á á ý ř á ú ě é ř é Ž ý é ú ř é ě ě ě ů á é ř á á ř é ú ř ě é ř é á úř Ž é á ř ě ý úř Ž ř á ě Žá á ř ý ů Žá Č Ž

ř é ú ě á é ý ř á á á á ě ň Ž ř ů Ž á á á ý ř á ú ě é ř é Ž ý é ú ř é ě ě ě ů á é ř á á ř é ú ř ě é ř é á úř Ž é á ř ě ý úř Ž ř á ě Žá á ř ý ů Žá Č Ž ě ý úř Ž ř á á ř ě ú Č ů ř ř á ř é ě ý Úř Ž ř ř ý á á á ě á ě á ě ý á ů á ě ě ř ů á á á ě Žá Č Ž Ž á é Ž á á ř á ě é ú ú Ú Ž ř Ž ř á ř á ř á á ě ě ř ů ů é ú á Ž é ř é á ř ř é á Č á Č ř é Č á á á é á á

Více

JAN HARTMAN. Ve stínu Olympu. Copyright 1998, by Jan Hartman. Vášeň, sex a intriky mezi olympskými bohy očima jejich sluhy Ganyméda. J.H.

JAN HARTMAN. Ve stínu Olympu. Copyright 1998, by Jan Hartman. Vášeň, sex a intriky mezi olympskými bohy očima jejich sluhy Ganyméda. J.H. JAN HARTMAN Ve stínu Olympu Vášeň, sex a intriky mezi olympskými bohy očima jejich sluhy Ganyméda. J.H. Copyright 1998, by Jan Hartman Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti.

Více

Symbolika rostlin. VV-1 Náměty ve výtvarném umění DUM č. 19 tercie osmiletého studia

Symbolika rostlin. VV-1 Náměty ve výtvarném umění DUM č. 19 tercie osmiletého studia Symbolika rostlin VV-1 Náměty ve výtvarném umění DUM č. 19 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Stvoření světa Starý zákon Genesis

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Antická mytologie v díle představitele literárního hnutí Sturm und Drang Johanna Wolfganga Goetheho

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Antická mytologie v díle představitele literárního hnutí Sturm und Drang Johanna Wolfganga Goetheho UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA KLASICKÉ FILOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antická mytologie v díle představitele literárního hnutí Sturm und Drang Johanna Wolfganga Goetheho Vedoucí

Více

Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé - 5% K výše uvedené slevě se přičítá množstevní sleva

Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé - 5% K výše uvedené slevě se přičítá množstevní sleva Masonite CZ platnost od 1.2.2011 Dveře kašírované-barva bílá,dub,buk,olše, javor,ořech wenge,jabloň,calvados,mahagon Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám TROJSKÝ ZÁMEK. Didaktický balíček č. 2. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 2 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROJSKÝ ZÁMEK A B doplňte domácí úkol napište nápověda

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion)

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) Serge Laget Úvod Rozšíření MYTOLOGIE dodává hře MARE NOSTRUM mytologický rozměr. Nechává vstoupit na scénu lid Atlantidy, a tak umožňuje hru v šesti hráčích.

Více

PUBLIUS OVIDIUS NASO GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

PUBLIUS OVIDIUS NASO GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN PUBLIUS OVIDIUS NASO Tematická oblast Antika Datum vytvoření 10. 6. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římském básníkovi

Více

Užití motivů z antické mytologie v populární filmografii

Užití motivů z antické mytologie v populární filmografii FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra klasické filologie Studijní rok 2010/2011 Jiří Š O B R student 3. ročníku obor česká filologie latinská filologie Užití motivů z antické mytologie

Více

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu Vesmír pohledem Hubblova teleskopu Hubble dalekohled Hubbleův teleskop se nachází mimo naši atmosféru a krouží okolo Země ve výšce 593 km na hladinou moře a naši planetu oběhne rychlostí 28.000 km/h za

Více

SOFOKLES (ASI PŘ. N. L.)

SOFOKLES (ASI PŘ. N. L.) ATTICKÉ OBDOBI Ř ÉCKÉ LITÉŘATUŘY SOFOKLÉS: KŘA L OIDIPUS III/2- CJ1/1.8/De Přečtěte si následující text a zapište si do sešitu charakteristiku Sofoklovy tvorby. SOFOKLES (ASI 496-406 PŘ. N. L.) Sofokles,

Více

Neodpluli však daleko. Ukryli se za nedalekým ostrovem. Trojane s radostí pozorovali odchod řeckého vojska. Ústa podávala ústům veselou zprávu o

Neodpluli však daleko. Ukryli se za nedalekým ostrovem. Trojane s radostí pozorovali odchod řeckého vojska. Ústa podávala ústům veselou zprávu o V Malé Asii, v krajině nedaleko Hellespontu, stávalo v dávných dobách město Trója. Za mohutnými městskými hradbami vládl svému národu král Priamos s královnou Hekabou. Jedné noci měla královna podivný

Více

Á í ú ý í á ů ř ť ů ž á Ú á ů á á ž í á íž á á á í ěž á ú í á í ě í í é á í í í ý í ří ě é í ž í ě ář í í á í á í ě í á ří á í á í í é é í á ří žá é í ě ý Í ří í á íí Ří í é á ě é í é í í áš í ú á í á

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Zvedavý Kolumbus súbor pracovných listov pre 3. ročník ZŠ

Zvedavý Kolumbus súbor pracovných listov pre 3. ročník ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více