JADERNÍK. ÚJV Řež v roce /2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj"

Transkript

1 JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060

2 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo výkonného ředitele střípky 4 Žena za pultem na LVR-15 4 Kočky a Devět životů ze života újv 5 Co budeme řešit v újv za padesát let 15 Vyhodnocení ankety 11 Vzpomínka na profesora Klika 16 SUSEN - velký projekt Udržitelná energetika Projekt perspektiva 12 Trvale udržitelné licence divize Nový zdroj v Temelíně divize Testování materiálů pro fúzní reaktor ITER v sondě TW3 22 Nové palivo reaktoru LVR-15 společnost 25 Pomáháme stavět hospic 27 Jaderný humor << 16 SUSEN - velký projekt Udržitelná energetika >> 18 Nový jaderný zdroj v Temelíně << 22 Přechod provozu reaktoru LVR-15 na palivo s nízkým obohacením jaderník časopis společnosti újv Řež a.s. Vydavatel: ÚJV Řež a.s. redakční rada: Miroslav Žamboch, Petr Dlouhý, Patrik Špátzal, Lucie Židová, Ondřej Zlámal Produkce: EuroNova&Partner s spol. s r.o. šéfredaktor: Dana Emingerová sazba: Martin Klimeš náklad: ks

3 Úvodní slovo Slovo výkonného ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi využít příležitosti, že mohu uvést první letošní číslo Jaderníku, abych vám jménem celého vedení společnosti poděkoval za odvedenou práci v uplynulém roce. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků, druhých nejlepších v celé historii ÚJV. Celkové výnosy za rok 2009 překročily 1,6 miliardy Kč a dosažený hospodářský výsledek po zdanění (zisk) byl 92,2 milionů Kč. Vytvořili jsme si tak dobré předpoklady pro další rozvoj a díky plánované výstavbě nových jaderných zdrojů máme před sebou i nové příležitosti a výzvy. Pracujeme pro společnost, kde je velmi mnoho vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří poskytují sofistikované služby. Určitě našemu sluchu lahodí dobré hodnocení ÚJV od některých zákazníků. Ale! Máme více než dvacet let po sametové revoluci. Za tu dobu jsme si zvykli, že nám opravář včas a kvalitně opraví rozbitou pračku, že nám řezník nevnucuje k požadované kotletě ještě půl kila bůčku. Oprávněně se rozzlobíme kvůli studenému jídlu, které nám donesou po hodině čekání v restauraci. Naučme se naslouchat našim zákazníkům, včas rozpoznávat jejich očekávání, přiznat vlastní chybu. Našimi klienty jsou firmy, ministerstva, nemocnice apod., tedy tzv. průmysloví zákazníci. I ti se za uplynulých dvacet let stali mnohem náročnějšími než běžní spotřebitelé. S čím se spokojili ještě před pěti lety, je dnes předmětem nespokojenosti, reklamací či sankcí. Bohužel, v poslední době jsem opakovaně slyšel od části našich zákazníků kritická slova o úrovni profesionality a kvality práce některých zaměstnanců ÚJV. Věřte, že dobré jméno se ztrácí snadno a rychle. Naučme se proto naslouchat našim zákazníkům, včas rozpoznávat jejich očekávání, přiznat vlastní chybu. A také otevřeně komunikovat s klienty ve všech fázích zakázky nebo projektu. Miroslav Horák, výkonný ředitel ÚJV jaderník

4 střípky Žena za pultem na LVR-15 V pátek 8. ledna 2010 zasedla poprvé v historii k reaktoru LVR-15 na místo operátora žena - Ing. Marija Miletić. Inženýrka Marija Miletić, která 24. listopadu 2009 úspěšně složila teoretickou část zkoušky na operátora reaktoru před státní zkušební komisí, usedla první lednový pátek v rámci osmitýdenní praktické části zkoušky k reaktoru LVR-15. Ve 13:45 zahájila vysouvání regulačních tyčí, ve 14:06 dosáhla kritického stavu a v 14:19 cílového výkonu 9,5 MW. To vše pod bedlivým dozorem vedoucího reaktorového pracoviště Ing. V. Brože, vedoucího směny J. Tichého a operátora P. Šiknera. Dle vyjádření všech přítomných reaktor LVR-15 již dlouho nezažil tak klidné najetí. Zdá se tedy, že ženská ruka při provozu tohoto významného výzkumného reaktoru jen přijde k dobru. Česká jaderná energetika by určitě užila více žen. Doufejme tedy, že se najdou další následovnice Ing. Miletić. Nové operátorce přejeme hodně úspěchů jak v profesním životě, tak v doktorandském studiu na katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT, kam nastoupila v říjnu 2009 po úspěšném absolvování magisterského studia v zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů. Kočky a Devět životů Ve spolupráci zaměstnanců, odborů, vedení ÚJV a občanského sdružení Devět životů došlo k dlouho plánované akci: odchytu polodivokých koček (oblíbených znač- nou částí pracovníků), jejich odborné kastraci a opětovnému vrácení do areálu ÚJV. Účelem této akce je zajistit pokud možno co nejstabilnější zdravou populaci čtyřnohých obyvatelů ústavu a tím i přirozenou likvidaci škůdců - hlodavců. Je to další důkaz toho, že nám, lidem pracujícím ve vědecké, případně jaderné branži, je ekologické myšlení vlastní. ústav jaderného výzkumu řež a.s.

5 Ze života ÚJV Rok 2060 Co budeme řešit v ÚJV za padesát let? Motto: Povídají si dvě planety. Jedna říká: Je mi blbě, chytila jsem homo sapiens. Druhá na to: Neboj, to zas rychle přejde. (Anthony Giddens, britský sociolog) Jaderná bezpečnost a spolehlivost (příspěvek do novoročního 201. čísla JADERNÍKU v roce 2060) Vážení kolegové a kolegyně, na začátku roku 2060 jsem byl požádán, abych napsal krátký přehled činností naší Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Vzhledem k tomu, že jsem ve věku pouhých 102 let již považován za pamětníka, dovoluji si vás seznámit s posledními aktualitami v návaznosti na dosavadní zaměření Divize. VESMÍR Po posledním výpadku sítě extraterestriálních fotovoltaických elektráren bylo rozšířeno oddělení ETTSA Extraterestrial Technology Safety Assessment. Naštěstí bylo na co navazovat, neboť jsme převzali celkem bez problémů strukturu historického oddělení Analýzy spolehlivosti a rizik složitých technologií. Výsledky posledních studií jasně ukazují perspektivnost budování fotovoltaických zdrojů na Měsíci a Marsu, vedoucího k výraznému snížení nákladů na provoz stálých základen. VODÍK Provozní kontroly systému HPF Hydrogen Production Facility vedly k zlepšení organizace a efektivnosti výroby vodíku v malých jaderných zařízeních. Po jaderník 5

6 Ze života ÚJV úspěšném zavedení vodíkových pohonů na bázi iontových elektromotorů byly ve spolupráci s členskými zeměmi projektu HSD - Hydrogen Storage Development - dokončeny zkoušky velkokapacitních nízkotlakých absorbátorů vodíku pro široké použití v automobilovém průmyslu a letecké přepravě. Připravuje se projekt lokálních a centrálních výtopen. Výsledky separačního procesu tritia a deuteria jsou zkoumány ve spolupráci s oddělením HDTS Hydrogen Deuterium Tritium Separation. TERMOJADERNÁ ELEKT- RÁRNA Možnost vybudování termojaderných elektráren v místě bývalých štěpných elektráren prochází složitým procesem projektování a schvalování. Naráží jako obvykle na nepochopení místních samospráv v Temelíně a Dukovanech. EEA European Energetic Agency jako hlavní partner projektu přislíbila financování dalších požadovaných analýz a rizik i masivní investice do infrastruktury a rozvoje regionu. PŘEPRACOVÁNÍ JADER- NÉHO ODPADU - VZDĚ- LÁVÁNÍ Na místě bývalého objektu LR-0 (experimentálního reaktoru pro výzkum kdysi široce využívaných tlakovodních reaktorů VVER) vzniká v Evropské unii první zařízení pro výzkum a vzdělávání v oblasti rychlých reaktorů a transmutorů pro přepracování vyhořelého jaderného paliva. Spolupráci s oddělením TSF Transmutation Spent Fuel Utilisation nabízí řada soukromoprávních subjektů, zejména z Francie a Ruska. SKLADOVÁNÍ VYHOŘE- LÉHO JADERNÉHO PALI- VA A JEHO VYUŽITÍ V oblasti Vysočiny bylo zprovozněno první hlubinné úložiště jaderného odpadu. Využití zbytkového tepla pro vytápění podzemních skleníků získalo ocenění na mezi- ústav jaderného výzkumu řež a.s.

7 Rok 2060 národním strojírenském veletrhu v Číně. NOVÉ TYPY DETEKTORŮ V oddělení NGSIMF Neutron Gamma Spectrometry In Mixed Fields jsou vyvíjeny ve spolupráci s producenty z USA nové typy detektorů umožňující bezproblémovou separaci záření gama a neutronů v širokém energetickém rozsahu od 0.01 MeV do 20 MeV. vána bezpečnostní zpráva k prodloužení životnosti poslední uhelné elektrárny na území EU. Rovněž je zpracovávána předběžná bezpečnostní zpráva - PSA (Preliminary Safety Assesment) - pro výstavbu v pořadí již druhé jaderné elektrárny na území Rakouska. Evžen Novák Projektování v roce 2060 Projektování je a vždy bude týmová práce odborníků různých profesí, kteří musí najít společné řešení zadaného úkolu. Vývojově pokročí pouze prostředky a nástroje, jež bude mít tento tým k dispozici. Konec papírování Ještě před 25 lety projektanti měli k dispozici logaritmická pravítka a rýsovací prkna. S ohledem na současnou situaci se dá předpokládat, že za 50 let budou pracovat POSLEDNÍ UHELNÁ ELEKTRÁRNA Ve spolupráci s nadnárodním unijním podnikem JABEZ Jaderný bezpečný závod (NUSAF Nuclear Safety Factory) se sídlem v Rakousku - je vypracovás virtuálními prostorovými modely velikosti místnosti. Budou je společně sdílet a v nich optimalizovat technická řešení. Odezva na provedené úpravy bude z dnešního pohledu neskutečně rychlá, ne-li on-line. Model bude podporován výpočtovými a kontrolními mechanizmy, které okamžitě upozorní na nedostatky a kritická místa zvoleného řešení. Papírová podoba projektové dokumentace se jaderník

8 Ze života ÚJV postupně vytratí. Ti, co budou dokumentaci připomínkovat a schvalovat, budou standardně využívat počítačové prostředky. I realizátoři budou mít k dispozici virtuální model, který je při práci povede. Centrální knihovny Určitě dojde k rozvoji v používání nových, dosud neznámých materiálů a zařízení, jejichž parametry a vlastnosti budou volně dostupné přes centrální knihovny. Tyto knihovny budou připojitelné na vytvářený model technického řešení, který si z nich vybere komponenty a systémy s optimálními parametry pro zvolené řešení. Projektantů bude méně Pokud to takhle dopadne, počty projektantů se podstatně sníží, neboť se široce rozvine používání optimalizovaných typových řešení jednotlivých systémů a celých bloků. Tato optimalizovaná řešení budou projektanti upravovat podle konkrétních podmínek lokality, kde budou projety realizovány. Naopak posílí role konstruktérů jednotlivých zařízení, případně typových sestav systémů, protože tam bude zaměřena veškerá snaha o optimalizaci funkce a úspory nákladů. Ještě že se toho nedožiji, já už bych se nepřizpůsobil. Karel Bíža Reaktory za padesát let Pokud vyjdeme např. ze současných plánů Evropské technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii (SNETP Sustainable Nuclear Energy Technology Platform), budou jaderné elektrárny v roce 2060 složeny ze dvou třetin z reaktorů třetí generace G III a z jedné třetiny reaktorů čtvrté generace GIV. To je docela reálné, i když zpoždění vývoje reaktorů čtvrté generace je oproti původním předpokladům velké. Provoz první demonstrační elektrárny s fúzním reaktorem začne kolem roku ústav jaderného výzkumu řež a.s.

9 Rok 2060 Nové materiály Jaké vědecké a výzkumné problémy bude nutné v té době řešit? V případě G III to bude otázka životnosti zařízení a dosažení maximální efektivity provozu. U reaktorů G IV bude možná inovace vyššího řádu, tzn. naprosto klíčové bude hledání nových materiálů a dosažení vyšší tepelné účinnosti výroby energie. Reaktory budou využívat materiály s vlastnostmi např. tepelnou a korozní odolností do C, či materiály s ochrannými povlaky s vlastní inteligencí, které se budou jinak chovat v provozu a jinak při přechodových režimech. Rychlé neutrony Výzkumné reaktory se zcela určitě budou v této době specializovat na tzv. reaktory produkční, sloužící k výrobě, ozařování, medicíně a reaktory materiálové, které budou testovat materiály pro nové systémy. Tyto reaktory budou muset být založeny na štěpení rychlými neutrony, aby bylo dosaženo kýžených parametrů vysokého poškození materiálů, potřebných ke zkouškám. Dojde také k rozvoji miniaturních lékařských reaktorů, využívaných specializovaně pro léčebné účely a umístěných přímo v nemocničních zařízeních. Jan Kysela Medicína v roce 2060 Za padesát let dojde k zásadním změnám, neboť pokrok v řadě oborů povede k prodloužení lidského života. Už nyní vidíme, jak zásadní jsou rozdíly ve zdravotnických problémech mezi obyvatelstvem v bohatých a chudých zemích. Prevence a včasná diagnostika Převažujícím problémem v roce 2060 se ve vyspělých státech stanou - vedle onkologických a kardiovaskulárních onemocnění - především neurodegenerativní nemoci. Hlavní důraz v medicíně bude kladen na prevenci a časnou diagnostiku, tedy předcházení onemocnění. Hlavní nástroje lékařů budou pocházet z takových oborů, jako je molekulární biologie a genetika či molekulární fyziologie. Medicíně jaderník

10 Ze života ÚJV značně pomohou pokroky v inženýrských oborech, objevy nových materiálů (nanobiologie, nanobiotechnologie), pokroky v matematice či informačních technologiích. Personifikace medicíny Celá medicína bude směřovat k dávnému ideálu, osobního lékaře dojde k personifikaci medicíny. A to jak při sledování stavu pacientů, tak i zdravých lidí. Už nyní pokrok v nových moderních technologiích umožňuje zkoušet a připravovat implantáty, ve kterých jsou diagnostické indikátory pro sledování řady funkcí člověka. Výsledky těchto měření jsou předávány osobnímu lékaři. Využití celosvětové sítě družic pak toto sledování umožní i při všech cestách po světě. Velký bratr, který nás bude sledovat na každém kroku, snad bude především k našemu prospěchu, nejen k manipulaci. Proto v poslední době právě etické problémy všech těchto novinek jsou v centru diskuzí. Inovace diagnostických procedur Jak se v těchto změnách uplatní nukleární medicína a výroba radiofarmak? Právě důraz na prevenci povede k zásadním inovacím diagnostických procedur. Metodiky nukleární medicíny budou mít nezastupitelné místo. Využívání radionuklidů s krátkou dobou rozpadu v kombinaci s produkty nanotechnologií a biotechnologií budou asi hlavními výrobními programy organizací podobných ÚJV. Jako příklad uveďme dlouho diskutovanou možnost léčby přenosem genů. Jedním z velkých problémů je dopravení a uložení genů na správné místo v lidském těle. Proto je nutné osud těchto přenesených genů sledovat, což přímou cestou umožňuje např. PET technologie. Dalším příkladem jsou radionuklidy, využívané k léčbě nádorů, podobně jako řada dalších chemoterapeutik. Zatím má tato léčba, která není zcela specifická, řadu vedlejších účinků. Využití nových poznatků z biotechnologií a nanotechnologií jistě povede k tomu, že nová radiofarmaka budou kombinací moderních produktů biotechnologií (rekombinantní monoklonální protilátky), nanotechnolgií (nosiče celých komplexů, dodávající novým léků zcela nové fyzikální vlastnosti) a vhodných a dostupných radionuklidů. Čeká nás spousta nových, progresivních poznatků, aplikovaných zejména v medicíně. Za padesát let tedy uvidíme. Vladimír Viklický 10 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

11 Vzpomínáme Vzpomínka na profesora Klika Českou a slovenskou jadernou komunitu několika generací zastihla na počátku letošního roku smutná zpráva. 14. ledna zemřel v roce svých nedožitých osmdesátých narozenin profesor František Klik, jeden ze zakladatelů československé jaderné energetiky. Prof. Ing. František Klik, CSc. se narodil v Plzni, inženýrský titul získal v roce 1952 a kandidátem věd se stal v roce 1959 na strojní fakultě ČVUT. Zde byl v roce 1982 jmenován prvním řádným profesorem pro oblast jaderné energetiky. Profesor Klik byl jedním ze zakladatelů jaderné energetiky v bývalém Československu, který pomáhal formovat vědecko výzkumné zaměření ÚJV po jeho založení jako mnohaletý vědecký sekretář ústavu. Působil několik let v MAAE na významném postu ředitele divize záruk za jaderný materiál. Po kratším působení na ČSKAE v oblasti bezpečnosti se jeho aktivita zaměřila hlavně na přípravu mladých inženýrů pro jadernou energetiku na strojní fakultě ČVUT. Zde působil velmi aktivně do posledních chvil svého plodného života. Mezi jeho žáky doma i v zahraničí patří mnoho odborníků na významných místech ve výzkumu, na vysokých školách. V jaderných elektrárnách a dozoru v oblasti jaderné energetiky. Pan profesor byl znám nejen jako špičkový odborník a úspěšný pedagog, ale také jako velmi milý a laskavý člověk. Udělal pro naši jadernou energetiku opravdu velmi mnoho a je těžké si představit náš obor bez něj. V období nastupující jaderné energetiky se profesor Klik jako pracovník vědeckého sekretariátu ústavu věnoval intenzivně práci v Radě pro spolupráci ústavu s vysokými školami technického zaměření z celé republiky s cílem zapojit je do výuky inženýrů pro jadernou oblast. V průběhu minulého roku se hlavní měrou zasloužil o akreditaci navazujícího magisterského studia Jaderná energetická zařízení, kterou získala FS ČVUT a ústav. Měl jsem osobní štěstí, že jsem byl nejen na začátku šedesátých let studentem profesora Klika, ale po řadu let i jeho blízkým pracovním kolegou. Chtěl bych proto nejen za sebe, ale za desítky jeho žáků a spolupracovníků vyjádřit obdiv a poděkování za všechno, co pro naši jadernou energetiku udělal. Františku, budeš nám chybět. Budeme na tebe vzpomínat! Čest Tvé památce. Zdeněk Kříž, jeden z mnoha Tvých studentů a spolupracovníků jaderník 11

12 Ze života ÚJV Trvale udržitelné licence Pro bezchybné fungování společnosti je nutné zajistit, aby všechny oblasti byly pokryté platnými licencemi. Jsou to dokumenty vydávané státním úřadem, orgánem státního odborného dozoru nebo certifikačními, akreditačními, profesními a dalšími institucemi. Těm je v souladu s relevantním předpisem uděleno povolení, oprávnění, potvrzení, koncese nebo schválení vykonávat stanovenou činnost, provozovat specifické zařízení nebo používat se danou technickou dokumentací či se jí řídit. Na nejčastěji kladené otázky odpovídá Marián Antol, vedoucí oddělení Bezpečnost a ochrana. Takže jde o hromadu úředních papírů? V podstatě ano. V nedávné minulosti byly řízení i evidence licencí roztroušené po různých útvarech ústavu, chyběla jednotící forma i celkový přehled. V rámci projektu Perspektiva se nejdříve všechny licence shromáždily a roztřídily do určených oblastí. Pak se přiřadily jednoznačně odpovědné osoby za každou licenci a byla stanovena pravidla pro jejich získávání, udržování a obnovování. Tato pravidla byla shrnuta do organizační směrnice OSM 55 Provozování licencí. Kdo nese zodpovědnost za licence? Koordinátoři vedou přehled o stavu licencí v dané oblasti. Archivují originály udělených licencí a dokumentů s tím souvisejících, upozorňují na nedostatky v evidenci vedených licencí v dané oblasti a spolupracují s garanty. Garanti (zpravidla vedoucí oddělení) zajišťují dokumentační, technické a organizační podmínky s cílem zajistit platnost licencí, popřípadě jejich včasné obnovení. Zodpovídají se ředitelům divizí či úseků. Ti ve svých útvarech vytvářejí podmínky pro zdárné provozování jednotlivých licencí. Generální ředitel pak v rámci řízení ústavu zajišťuje podmínky pro systém trvale udržitelných licencí. Jak se postupuje při získávání a obnovování licencí? Ředitelé divizí či úseků stanoví zpracovatele nebo tým zpracovatelů. Pak vytvoří nezbytné legislativní, dokumentační, technické, finanční a personální podmínky tak, aby byly podklady pro získání a obnovení licence obsahově i formálně správné a mohly se předložit orgánu, udělujícímu licenci minimálně tři měsíce před požadovaným termínem začátku provozování. Jaké podmínky musí být splněny pro udržování licencí? Provozují se jen činnosti, které jsou pokryty nezbytnými a platnými 12 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

13 Projekt Perspektiva licencemi, a hlídá se doba platnosti. Licence musí mít veškeré potřebné dokumentační, technické a organizační podmínky, aby nemohlo dojít ke ztrátě platnosti těchto licencí. Plní se úkoly na úseku licencí přidělované řediteli úseků a divizí resp. generálním ředitelem. Vedení evidencí probíhá ve spolupráci s koordinátory jednotlivých licencí, kteří jsou uvedeni v tabulce. Jaký je dnešní stav v evidenci licenci? Licence fyzických osob, tzv. personální licence jsou evidovány v modulu Personalistika IS Navision. Ostatní, tzv. technické licence, jsou prozatím evidovány v excelovské tabulce, která je k dispozici pro určené pracovníky v adresáři: Nw 354: Usr (O:)\INFO2\Odd1201\ Projekt_Perspektiva_ Licence. Co ještě zbývá udělat? Tabulka evidence technických licencí bude doplněna o mailovou notifikaci, která bude upozorňovat garanty a koordinátory na blížící se konec platnosti spravovaných licencí. Tato tabulka bude zároveň tvořit základ pro nový informační Systém správy technických licencí. Ten - obdobně jako přepracovaný Systém správy řídících dokumentů - bude v cílovém stavu navázán na podporu systému Identity Management. Jeho dokončení je naplánováno v průběhu roku Koordinátoři a oblasti, kterých se licence týkají 1. Integrovaný systém řízení - Ing. Josef Kadlec 2. Atomový zákon - povolení k činnostem Ing. Marián Antol 3. Atomový zákon - schvalovaná dokumentace Ing. Marián Antol 4. Léčivé přípravky, radiofarmaka - Ing. Patrik Špátzal 5. Utajované informace Ing. Ján Sedliačik 6. Energetika Ing. Jiří Rous 7. Životní prostředí Ing. Tomáš Machotka 8. Speciální software Ing. Josef Dušek, CSc. 9. Živnosti Vladimír Vítek 10. Speciální, resp. zvláštní odborná způsobilost osob Ing. Vladimír Štoffa jaderník 13

14 Ze života ÚJV Anketa Jak se vám líbí Jaderník? Letecký víkendový zájezd za odpovědi v anketě Jaderníku vyhrál pan Peter Borza. Děkujeme všem, kteří si našli chvilku času, odpověděli na anketní otázky a poslali své nápady, které by měly přispět k zatraktivnění Jaderníku. Potěšilo nás, že přišlo více podepsaných odpovědí než anonymů. Z nich jsme vylosovali vítěze soutěže o letecký víkendový zájezd pro dva. Některou z metropolí Evropy navštíví pan Peter Borza z oddělení Zajištění bezpečnosti a ochrany. Gratulujeme!!! Co vyplynulo z dotazníku? Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že je témata v Jaderníku zajímají, zbývající čtvrtina si není jistá. Čtvrtina čte časopis od začátku do konce, třetina začíná slovem ředitele. Čtete rádi střípky i prohlížíte obrázky z fotosoutěže. Struktura časopisu vám vyhovuje, nejsou rubriky, které byste chtěli zrušit. Až na jednu výjimku všichni uvedli, že články Jaderníku jsou srozumitelné, stejně tak se 90 procentům z vás líbí obrazový doprovod textů. Zaveďme rubriku Co nás pálí Čtvrtině dotázaných chybí rozhovory a reportáže týkající se řadových zaměstnanců, třetině 14 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

15 Vyhodnocení ankety rozsah textů na toto téma zcela stačí. Rádi byste četli názory čtenářů na dění v ÚJV Řež a zavedli rubriku Co nás pálí. Chtěli byste zařadit informace o nabíce volných míst. Rádi byste zavedli obrazovou rubriku o zajímavých světových projektech z vašeho oboru a častěji se dočetli o srování práce našeho ústavu se světem. Líbilo by se vám číst o historii ÚJV a dějinách energetiky vůbec. Chceme více humoru Polovina dotázaných by uvítala více humoru, někteří by rozšířili rubriku vtipů, naopak třetina má za to, že odlehčená témata v současném rozsahu nadmíru stačí. Jen jeden dotázaný požadoval více křížovek, sudoku a hlavolamů, polovina odpovídajících tyto rubriky rozšiřovat nepotřebuje. Proč křídový papír? Někteří z vás se zamýšlejí nad otázkou kvality papíru, na kterém Jaderník vychází. Uvádíte, že tato stránka by se měla v době šetření dobře zvážit. Jenže tenký křídový papír je, bohužel, nejlevnější variantou pro nízkonákladový ofsetový tisk Jaderníku. Levnější papír lze použít jen na rotačkách pro velkonákladové noviny a časopisy. Zdroj informací Pro 60 procent dotázaných Jaderník dostatečně informuje o důležitých změnách v ÚJV Řež a je pro ně nezbytným zdrojem informací o našem ústavu, pro čtvrtinu naopak rozhodně ne. Nejvíce lidí uvádí jako hlavní zdroj informací intranet těsně před nadřízeným a časopisem. Nejméně užitečná jsou v tomto směru pro zaměstnance roadshow a jiné kulturní akce, které slouží spíše k příjemnému setkávání a vzájemnému poznávání. Kolik zaměstnanců vyplnilo dotazník? Na závěr bychom vám rádi položili soutěžní otázku. Kolik zaměstanců dotazník vyplnilo a která divize byla nejaktivnější? Na výběr máte tyto varianty: A. Dotazník odevzdalo dvanáct lidí, zvítězila Divize 200 se třemi hlasy. B. Dotazník odevzdalo 120 lidí a nejaktivnější byla Divize 403 s dvaceti hlasy. C. Dotazník odevzdalo přes 50 procent zaměstnanců ÚJV a jeho dceřiných společností a nejaktivnější byla divize Energoprojekt. (Kdo se trefí, bude potrestán Hádejte proč?) jaderník 15

16 Ze života ÚJV SUSEN - velký projekt Udržitelná energetika P esn p ed rokem jsme v Jaderníku p edstavili projekt Udržitelná energetika. P ipravuje ho Máme šanci využít dotací 2,6 spole nost miliardy Centrum korun výzkumu z Evropské ež s.r.o., výzkumná unie k posílení organizace skupiny výzkumu ÚJV. Projekt spolehlivých a udržitelných Udržitelná energetických energetika, zdrojů. který nov V nazýváme Řeži a SUSEN v Plzni (z vyroste angl. Sustainable do roku Energy, t te sjúzn), je koncipován v návaznosti na dlouhodobé cíle energetické politiky Evropské unie a eské 2015 dvouregionální centrum republiky. výzkumu Jde o tzv. a vývoje. velký projekt Jde s rozpo tem o jednu nad z 50 největších mil. Bude sout žit investic o dotaci do bezmála řežsko-plzeňských laboratoří 2,6 v miliardy novodobé korun z tzv. historii. Evropských strukturálních fond, ur ených pro podporu a modernizaci výzkumné infrastruktury v eské republice. Přesně před rokem jsme v Jaderníku představili projekt Udržitelná energetika. Připravuje ho společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o., výzkumná organizace skupiny ÚJV. Projekt Udržitelná energetika, který nově nazýváme SUSEN (z angl. Sustainable Energy, čtěte sjúzn), je koncipován v návaznosti na dlouhodobé cíle energetické politiky Evropské unie a České republiky. Jde o tzv. velký projekt s rozpočtem nad 50 mil. euro. Bude soutěžit o dotaci bezmála 2,6 miliardy korun z tzv. Evropských strukturálních fondů určených pro podporu a modernizaci výzkumné infrastruktury v České republice. Obsah projektu Strategickým cílem projektu je přispět k zajištění bezpečného, spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu stávajících energetických zařízení Rubrika: Centrum výzkumu ež SUSEN - velký projekt Udržitelná energetika Máme šanci využít dotací 2,6 miliardy korun z Evropské unie k posílení výzkumu spolehlivých a udržitelných energetických zdroj. V eži a v Plzni vyroste do roku 2015 dvouregionální centrum výzkumu a vývoje. Jde o jednu z nejv tších investic do ežskoplze ských laborato í v novodobé historii. V eži a v Plzni vyroste do roku 2015 dvouregionální centrum výzkumu a vývoje V Řeži a v Plzni vyroste do roku 2015 dvouregionální centrum výzkumu a vývoje. Obsah projektu Strategickým cílem projektu je p isp t k zajišt ní bezpe ného, spolehlivého a dlouhodob udržitelného prostřednictvím provozu stávajících prodloužení a zvýšení jejich jejich život- výkonu. Projekt by m l také p isp t k plynulému p echodu na energetických Po za ízení obsahové prost ednictvím stránce prodloužení jejich životnosti projekt sestává ze čtyř jaderné reaktory nových generací. V rámci dlouhodobého horizontu se projekt zabývá také výzkumem nosti a vývojem zvýšení špi kových jejich technologií vzájemně a materiál v propojených oblasti termojaderné fúze. výkonu. Projekt by měl výzkumných programů: také přispět k plynulému přechodu na jaderné - Technologické experimentální okruhy (plánované místo realizace Řež reaktory nových generací. V rámci dlouhodobého horizontu se projekt a Plzeň) - Strukturní a systémová zabývá také výzkumem diagnostika (Řež a Plzeň) a vývojem špičkových - Jaderný palivový cyklus technologií a materiálů (Řež) v oblasti termojaderné - Materiálový výzkum fúze. (Plzeň) 16 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

17 Centrum výzkumu Řež Žádost zaregistrována Těžištěm práce v roce 2009 bylo vypracování projektové žádosti dle požadavků řídícího orgánu - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Téměř roční intenzivní práce vyvrcholila vloni 16. listopadu, kdy byla projektová žádost včetně všech povinných příloh podána a zaregistrována. Žádost byla vypracována ve spolupráci s poradenskou firmou EuroManagers s.r.o. a obsahovala celkem 891 stran. V současnosti probíhá proces schvalování na úrovni České republiky, který by měl být ukončen ve druhém čtvrtletí. Následně žádost poputuje do Bruselu ke konečnému schválení, očekávanému na sklonku roku Podklady pro Brusel Na projektu SUSEN se vedle realizačního projektového týmu, vedeného Ing. Moulisem, podílejí i experti z ÚJV a Škoda výzkum. Společně pracují na přípravě žádosti, která bude předložena Evropské komisi v Bruselu. Souběžně probíhají i další aktivity, zejména projekčně-inženýrské a přípravné činnosti. Velký dík patří všem, kteří v minulém roce přispěli ke zdárnému zdolání první etapy. Projekt bude podporu potřebovat i do dalších let Lukáš Masopust (EuroManagers s.r.o.), Jan Mrkos a Jakub Prahl při kompletaci projektové žádosti. Jednání o udržitelné energetice jaderník 17

18 Ze života divizí Nový jaderný zdroj v Temelíně ÚJV podepsal smlouvu na poskytování technické podpory ČEZ v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby dvou bloků jaderné elektrárny v Temelíně. Smlouva je uzavřena na období do konce roku 2011 s možností prodloužení, pro případ, že k tomuto datu nebude možno zpracovat Podnikatelský záměr stavby, na základě kterého bude vybrán dodavatel. Smlouva zahrnuje nejen technickou podporu ČEZ v průběhu výběrového řízení, ale také spolupráci při dokončení a projednávání Dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a Zadávací bezpečnostní zprávy (ZBZ). Součástí smlouvy je rovněž zpracování povolovacích dokumentací pro územní a stavební řízení na vybrané Související a vyvolané investice (SaVI) mající vazbu na přípravu staveniště pro dodavatele. Mezidivizní spolupráce v ÚJV Řízením prací je pověřena Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, která bude zároveň organizovat spolupráci ostatních divizí ústavu. Hlavním koordinátorem pro řízení spolupráce divizí byl jmenován Ing. Josef Andráš. Veškeré práce řídí hlavní inženýr projektu Ing. Martin Kadlec, který současně vede stálý profesní tým, složený z mladých odborníků. Tento tým má personální obsazení odsouhlasené zákazníkem a věnuje se této zakázce na plný úvazek. Kromě technické práce stálý tým organizuje a koordinuje veškeré činnosti ÚJV a komunikuje se zástupci jednotlivých profesí VJE ČEZ. Pro odbornou podporu týmu je pod vedením vedoucího útvaru řízení zakázek JE ustavena Technická rada zakázky, sestavená z vedoucích profesních oddělení Divize a dalších odbor- 18 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

19 Divize Energoprojekt Praha níků ústavu. Na činnost technické rady bude po odborné stránce dohlížet Ing. Jozef Mišák. Přípravné práce zahájeny Práce byly zahájeny v listopadu 2009 a v současné době se soustřeďují na přípravu jednacího řízení, které je plánováno na květen-červen Hlavním úkolem ÚJV je, kromě zajištění přípravné a projektové dokumentace pro SaVI a technické podpory při dokončování EIA a ZBZ, spolupracovat na tzv. zvláštní dokumentaci, která bude podkladem pro jednací řízení s dodavateli. Cílem řízení je vyjasnění možností a technického řešení standardních projektů jednotlivých dodavatelů tak, aby ČEZ mohl jasně definovat své technické požadavky do zadávací dokumentace. Podle ní dodavatelé zpracují technické části svých nabídek a na základě jejich hodnocení bude proveden výběr dodavatele. ÚJV - technická podpora ČEZ Již v této fázi prací si vytváříme podmínky pro následující provedení kvalifikovaného hodnocení technických částí nabídek. V rámci plnění smlouvy bychom měli prokázat význam a přínos naší práce pro zákazníka a vytvořit tak podmínky pro úspěšné pokračování spolupráce ÚJV - ČEZ po celou dobu přípravy a realizace této investiční akce, významné nejen pro lokalitu Temelín, ale i pro další lokality uvažované pro výstavbu jaderných zdrojů s účastí ČEZ. Autoři: kolektiv EGP jaderník 19

20 Ze života divizí Testování materiálů pro fúzní reaktor ITER v sondě TW3 Sonda TW3 byla navržena pro aktivní testování vzorků PFW na vysokocyklovou teplotní únavu. Nejlépe se během experimentu osvědčila grafitová topná tělesa. Vzorek PFW (Primary First Wall), který představuje část obložení stěny fúzního reaktoru ITER, je vyroben ze tří materiálů: základ tvoří nerez ocel, na kterou navazujíce tepelná jímka ze slitiny CuCrZr a dvou beryliových destiček. Ty jsou k tepelné jímce připevněny pomocí difuzního svařování. Chlazení vzorku je zajištěno průtokem vody. Tepelné cyklování fúzních materiálů Smyslem experimentu se vzorky PFW je ověřit odolnost spoje mezi beryliovými destičkami a tepelnou jímkou proti vysokocyklové (řádově tisíce cyklů) tepelné únavě v podmínkách reaktoru ITER. Pro testování vzorků PFW je předepsán tepelný tok o velikosti 50 W/cm 2, proto se jako hlavní problém konstrukce sondy ukázal vývoj dostatečně výkonného tepelného topného tělesa. Pro testování provozních vlastností topných těles byla vyrobena zkušební sonda s jedním zabudovaným vzorkem PFW. Byla vybavena příslušným měřením teplot a průtoku chladicí vody, které umožnilo kalorimetricky vyhodnocovat tepelný tok dosažený na povrchu vzorku. Vývoj topného tělesa První testovaná koncepce topného tělesa byla založena na využití kabelu firmy Thermocoax, 20 ústav jaderného výzkumu řež a.s.

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje

Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Unikátní příběh české jaderné energetiky pokračuje Pavel Janík Managing Director CR, Westinghouse Electric Company Plzeň, květen 2016 1 2016 rok významných výročí 60 let 130 let 25 let jaderné energetiky

Více

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 1 2 Spolupráce na řešení projektu Dlouhodobá spolupráce Mezinárodní přesah Interdisciplinarita Komplexní řešení 3 Rozsah

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2015 COM(2015) 78 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Aleš Laciok Předseda technologické platformy Udržitelná energetika (TPUE) Koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ Konference

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 nejdůležitějšíčinnosti zakázky/ marketingové příležitosti naše konkurence, strategická spolupráce kam jde vývoj G IV, fúze 1.10.2010 1 POSLÁNÍ ÚTVARU /HLAVNÍ ČINNOSTI

Více

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. www.cvrez.cz Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ

PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PREZENTACE ČESKÉHO JADERNÉHO SEKTORU V ČÍNĚ PROJEKT PODPORY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE 12 TH CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON NUCLEAR POWER INDUSTRY 2017 China International Exhibition Centre (CIEC) Peking,

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU

Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE. Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR: aktivity ICT UNIE Úkoly Legislativní a regulační komise ICTU Aktivity LK ICTU k diskutovanému tématu Rozvoj vysokorychlostních sítí zejména

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu?

Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu? Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, ČVUT v Praze společně s Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. a ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje si Vám tímto dovolují nabídnout účast

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU:

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU: BULLETIN 1 2013 Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny Společnost TVEL jako dodavаtel jaderného paliva je na trhu v České republice permanentně přítomna již téměř 30 let

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Statut soutěže Česká hlava

Statut soutěže Česká hlava Statut soutěže Česká hlava 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. - Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Automatizace pro jadernou energetiku

Automatizace pro jadernou energetiku Automatizace pro jadernou Karel Stočes Zákaznický den 2015 Co děláme? Dodáváme systém kontroly a řízení pro jaderné elektrárny Realizovali jsme a realizujeme řadu projektů nejen v České republice, ale

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII

VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 ČTP - Strojírenství

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1

Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vybavení Laboratoře vodíkových technologií II-1 Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : část A) Palivové články Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY

INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY PRO ROZHODOVÁNÍ MĚST A OBCÍ výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí Druhá průběžná zpráva za rok 2008 k projektu

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

TRONIC Control. NEWSletter. únor 2016

TRONIC Control. NEWSletter.  únor 2016 TRONIC Control NEWSletter únor 2016 www.tronic.cz NEWSletter 2/2016 Vážení obchodní přátelé, historie naší společnosti v sobě letos nese dvě významné události. Tou první je skutečnost, že již dvě desítky

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více