Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years

2

3 Obsah Content Poslání Nadace Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar Havlové Správní a Dozorčí rada Co se v minulosti podařilo Současné programy Odkaz Václava Havla Pražská křižovatka Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Fond porozumění Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Účetnictví Poděkování sponzorům a přátelům Nadace Přijaté dary Poskytnuté příspěvky Nadační investiční fond Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku Grantová pravidla Mikulášský charitativní bazar Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2012 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu Ze života Nadace VIZE 97 v roce Poděkování přátelům Nadace Zvláštní poděkování The Foundation s Mission Foreword by the Chairperson of the Board of Trustees Board of Trustees and Supervisory Board What was achieved in the past Current Programmes The Legacy of Václav Havel Prague Crossroads The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize The Fund of Understanding Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer Accounts Thanks to the Donors and Friends of the Foundation Donations received Grants Foundation Investment Fund Report on Financing Received from the National Property Fund Grant Rules The St Nicholas Charity Bazaar Independent Auditor's Report to the Board of Trustees of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE Independent Auditor s Report to the Board of Trustees of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 on the Overview of Financial Grants Provided in 2012 from Revenues Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund Review of activities of the VIZE 97 Foundation in Acknowledgements to friends of the Foundation Special Thanks

4 ADRESA / ADDRESS Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Voršilská 10, Praha 1 Czech Republic Tel.: Fax: Web: Facebook: BANKOVNÍ SPOJENÍ/ BANK ACCOUNT UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/ Praha 1 ČÍSLA ÚČTŮ / ACCOUNT NUMBERS CZK /2700 EUR /2700 (IBAN: CZ ) USD /2700 (IBAN: CZ ) SWIFT Code: BACXCZPP IČO: Identification number: DIČ: CZ VAT Reg. No.: CZ

5 Výroční zpráva 2012, Plány na rok Annual Report 2012, Plans for Poslání Nadace Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží v duchu svého názvu hledat a podporovat především to, co míří do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími finančními částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc. The Foundation s Mission The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers a broad range of interests, reflecting the concerns of its founders and the traditions which it draws on. The Foundation operates chiefly in the fields of social care, medicine, education and culture, and, on occasions, organises or lends support to various activities in the field of human rights, while also seeking to respond to society s needs at a given moment. At the same time, the Foundation also seeks to strive, in the visionary spirit of its name, to give support above all to things that are forward-looking, things that might seem to people of less or even marginal importance at the present time but will prove themselves in time, things that can serve as a prototype or model, things that are far-sighted rather than short-sighted, things that are pioneering or even visionary. The Foundation regularly gives minor financial donations to provide one-off assistance to organisations of every kind, as well as to individuals urgently in need of help. Pražská křižovatka v době udělení Ceny Nadace VIZE 97 Prague Crossroads during the Vize 97 Foundation Prize presentation 5

6 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar Havlové Foreword by the Chairperson of the Board of Trustees Vážení a milí přátelé, rok 2012 byl pro mě osobně i pro Nadaci velice náročný. Nejen v rovině lidské, ale také pracovní. Po smrti mého muže a spoluzakladatele Nadace jsem se se svými spolupracovníky ujala agendy související se spontánní potřebou českých i světových institucí, měst, obcí i jednotlivých občanů a umělců uctít památku Václava Havla a dle svých možností a ze všech sil přispět k uchování jeho odkazu. S plným nasazením jsme se věnovali samozřejmě také našim nadačním programům. Děkuji všem drobným dárcům i velkým sponzorům, bez jejichž podpory bychom tyto projekty nemohli realizovat. Děkuji také členům rad jednotlivých nadačních programů a členům správní a dozorčí rady, kteří pro nás pracují bez nároku na jakýkoli honorář. Bohužel nás ke konci roku náhle opustil dlouholetý člen rady Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 doc. RNDr. Jiří Fiala, laskavý pomocník při výběru laureátů i při přípravě diskuzí a knih do naší edice. Bude nám velmi chybět. Děkuji též svým spolupracovníkům, dobrovolníkům, návštěvníkům našich akcí i čtenářům našich webových stránek a všem dobrým a obětavým lidem. Dear friends, 2012 was a very demanding year for me personally and for the Foundation, not only in personal terms, but also in terms of work. Following the death of my husband and joint-founder of the Foundation, my colleagues and I started to tackle the issues arising from the spontaneous need felt by Czech and international institutions, as well as by cities, communities and individual citizens and artists, to honour the memory of Václav Havel and to do everything in their power to help preserve his legacy. We also, of course, threw ourselves wholeheartedly into the work of the Foundation s programmes. I wish to thank all donors, both individual and corporate, without whose support we could not implement our projects. I would also like to thank the board members of the Foundation s different programmes and the members of the Board of Trustees, who all work for us on a purely voluntary basis. Sadly, the death occurred late last year, of Dr Jiři Fiala, a longstanding board member of the Prize of the Václav and Dagmar Havel Foundation VIZE 97, who obligingly assisted the selection of Prize recipients, the preparation of discussion panels and the books published by the Foundation. We will sorely miss him. I would also like to thank all my colleagues, volunteers, visitors to our events and readers of our web pages, as well as all good and selfless people. Vaše Dagmar Havlová / Yours, Dagmar Havlová 6

7

8 Správní rada / Board of Trustees* Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chairperson Táňa Fischerová PhDr. Jiřina Šiklová Ing. Martin Borovka MUDr. Tomáš Bouzek JUDr. Ing. Václav Jerman PhDr. Vladimír Kreidl PhDr. Jan Šolc Petr Weigl Dozorčí rada / Supervisory Board** Ing. Pavel Kavánek, předseda / chairperson JUDr. Jan Matějček*** Ing. Michal Petrman, CSc. * Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 11. června 2013 byl Dr. Borek Severa zvolen členem Správní rady. * On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 11 June 2013, Mr. Borek Severa was appointed to the Board of Trustees. ** Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 28. února 2013 byl JUDr. David Plch zvolen členem dozorčí rady. K zápisu do Nadačního rejstříku došlo dne 4. dubna 2013 ** On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 28 February 2013, Mr. David Plch was appointed to the Supervisory Board. His appointment was entered in the Foundations Registry on 4 April 2013 *** K zániku členství JUDr. Jana Matějčka v Dozorčí radě došlo dne 28. února 2013 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí *** Dr. Jan Matějček s membership of the Board of Trustees lapsed on 28 February 2013 because he now lives permanently abroad Zasedání správní rady Meeting of the Board of Trustees 8

9 Co se v minulosti podařilo What was achieved in the past Podpora vzdělávání Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme přerozdělili částku Kč. V rámci projektu jsme také sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali celkovou částku Kč. V posledních letech také vzniklo několik nadací, které se přímo zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni studenti, kteří se na nás od letošního roku již nebudou moci obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim pomůže v naplnění jejich snů. Už je to tady V roce 2009, u příležitosti oslav 20. výročí politických změn v Československu, uspořádala Nadace VIZE 97 ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Knihovnou Václava Havla a dalšími spřátelenými organizacemi mimořádnou akci, jejímž hlavním smyslem bylo připomenout či zpřítomnit ducha a étos listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu v Československu. Přípravu koncertu zajistila produkční firma ABOUT Production. Dne 14. listopadu 2009 se nejdříve v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila debata nazvaná Svoboda a její nepřátelé, kterou živě vysílal zpravodajský program České televize Píseň Perfect Day v podání Renée Fleming a Lou Reeda na koncertě Už je to tady, Pražská křižovatka, 2009 Renée Fleming and Lou Reed performing the song Perfect Day at the It s Here at Last concert, Prague Crossroads,

10 ČT 24. Hlavními účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin Bútora. Poté se program akce přesunul do Pražské křižovatky, kde se od 20 hodin uskutečnil koncert pojmenovaný jako jedno z hesel listopadové revoluce Už je to tady. Se svými osobními vzpomínkami, postřehy a myšlenkami vystoupil nejen prezident Václav Havel, ale také současný prezident Václav Klaus, francouzský filozof André Glucksmann, polský historik a novinář Adam Michnik, jeden ze studentských vůdců z doby sametové revoluce Šimon Pánek a zástupkyně dnešních studentů z iniciativy Inventura demokracie. V průběhu koncertu se střídali zahraniční umělci a hudebníci, kteří přicestovali na pozvání prezidenta Václava Havla a vystoupili bez nároku na honorář. Návštěvníci Pražské křižovatky tak měli jedinečnou příležitost slyšet rockovou legendu Lou Reeda, slavné písničkářky Suzanne Vegu a Joan Baez a světově uznávanou operní pěvkyni Renée Fleming. Ze záznamu účastníky a diváky koncertu pozdravili bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajláma, prezident USA Barack Obama a německá kancléřka Angela Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program po celý večer doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu Koncert vyvrcholil společným zpěvem všech účinkujících (a také velké části publika) spirituálu Oh, Freedom, který prezident Havel věnoval občanům všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku. z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu vody, jež zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky rodin. V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů Kč, které pomohly tam, kde bylo třeba. Mamma Help Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s. a občanským sdružením Mamma Help představily v roce 2004 program Korunka pro ženu koruna pro zdraví, kterým společnými silami pomáhaly pacientkám s nádorovým onemocněním prsu. Díky této spolupráci byla poskytnuta částka Kč na otevření Mamma Help Centra v Brně a dalších přes Kč na jeho provoz, jakož i na provoz Mamma Help Centra v Praze. Podpora čečenských dětí Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku, zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení. Průchod valem Prašného mostu Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002 završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který byl uskutečněn společně se Správou Pražského hradu a jinými subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes 24 milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří se podíleli na této náročné stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části Jeleního příkopu. Lávka přes Chotkovu ulici Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena v červnu Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá, že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze sponzorských či svých soukromých prostředků. Povodně Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala obětem ničivých povodní z roku Stala se tak jednou Prof. RNDr. Zdeněk Neubauer, nositel Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky za rok 2008 Prof. Zdeněk Neubauer RNDr., recipient of the award In Recognition of Contributions to the Philosophy of Education and the Renewal of the University Idea for 2008 Education Support The Education Support Project was founded in In its 13 years of existence we redistributed CZK 4,547,000 to the total of 119 supported students. We also awarded the Recognition for the Philosophy of Education and for the Renewal of University Ideas prize seven times within the project and we donated CZK 679,000 to distinguished professors. 10

11 Průchod valem Prašného mostu The passage through the rampart of the Powder Bridge Recently several foundations directly focused on supporting gifted students were also established. We are therefore confident that all students who will no longer be able to turn to us with a request for a financial contribution will find another non-profit organization that will help them to make their dreams come true. It s Here at Last In 2009, in conjunction with the celebrations of the 20th anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97 Foundation in collaboration with the Forum 2000 Foundation, the Václav Havel Library and several other like-minded organisations, organised a special event chiefly intended to recall and evoke the spirit and ethos of the non-violent November rising against the totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the concert were undertaken by the ABOUT production company. On 14 November, a debate took place in the morning in the Aula of the Arts Faculty of Charles University entitled Freedom and its Opponents. It was broadcast live by Czech Television s news channel ČT 24. The main participants in the two discussion panels were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban and Martin Bútora. The programme of the event then shifted to the Prague Crossroads, where a gala concert commenced at 8pm entitled It s Here at Last after one of the slogans of the Velvet Revolution. President Václav Havel, the current President, Václav Klaus, the French philosopher, André Glucksmann, the Polish historian and journalist, Adam Michnik, one of the student leaders of the Velvet Revolution, Šimon Pánek and a representative of today s students from the Taking Stock of Democracy campaign, came to the podium in turn to share their personal memories, insights and thoughts. The concert consisted of a succession of performances by foreign artistes and musicians who had travelled here at the invitation of President Václav Havel and appeared for no fee. And so the audience at the Prague Crossroads along with Czech Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer songwriters Suzanne Vega and Joan Baez and the worldrenowned opera singer Renée Fleming. Video messages from the former President of the USSR, Mikhail Gorbachov, the Tibetan spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President Barack Obama and the German Chancellor Angela Merkel were projected. There were also recorded greetings from the musicians Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band 11

12 Lávka přes Chotkovu ulici The footbridge across Chotek Street U2. The entire evening s programme was accompanied by the Prague Chamber Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and screenings of scenes from November The concert s culmination was when all the performers (and a large part of the audience) joined together to sing the spiritual Oh Freedom, which President Havel dedicated to citizens of all countries where people are still oppressed. The passage through the rampart of the Powder Bridge The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in September 2002 was the culmination of almost six years of work on the part of the Foundation. The programme, which was realised together with the Prague Castle Authority and other bodies, under the leadership of the architect Jirí Pleskot, cost the Foundation over 24 million crowns. A signboard with the names of the people who contributed to this ambitious structure can be found at the entrance to the tunnel in the upper section of the Deer Moat. The footbridge across Chotek Street The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens was opened in June The elegant design by architect Bořek Šípek a steel structure with a lightweight central section forms a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the foot of the bridge states that Václav Havel had this footbridge built using sponsorship and private funds. Floods 2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims of the destructive floods of It was thus one of the last organisations not to forget the horror and destructive power of the water which laid waste a large part of Bohemia and took away the homes of hundreds of families in More than 11 million crowns were raised in the course of a public collection designed to assist the people affected by the floods, and this money was used where it was most needed. Mamma Help In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for a Woman A Crown for Health" programme in cooperation with the cosmetics firm RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens' association, which came together to assist patients with breast cancer. Thanks to this cooperation, the sum of 100 thousand crowns was provided for opening the Mamma Help Centre in Brno and a further 160 thousand crowns were also provided for its operations as well as for the operation of the Mamma Help Centre in Prague. Support for Chechen children Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its founders, has supported Chechen children who have suffered physically and emotionally. This long-distance adoption has enabled the children to complete their schooling, to buy materials and to help pay for clothing. 12

13 Současné programy Current Programmes Pražská křižovatka Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Fond porozumění Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Mikulášský charitativní bazar Nadační investiční fond Kancelář Václava Havla Prague Crossroads The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize The Fund of Understanding Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer The St Nicholas Charity Bazaar Foundation Investment Fund The Office of Václav Havel Pražská křižovatka Prague Crossroads 13

14 Odkaz Václava Havla The Legacy of Václav Havel Odchod prezidenta Václava Havla v prosinci roku 2011 nás všechny silně zasáhl a hluboce zarmoutil. Paní Dagmar Havlová a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dostávala od té chvíle desítky žádostí o souhlas k uctění památky pana prezidenta. Z reakcí celého svět a z projevů účasti našich občanů bylo zřejmé, že myšlenky, osobní postoje i politická prozíravost Václava Havla zůstanou hodnotami pevně zakotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční veřejnost cítila potřebu uchovat jméno Václava Havla v živé paměti. Už v den posledního rozloučení s Václavem Havlem pojmenovalo polské město Gdaňsk po Václavu Havlovi novou městkou třídu. Poláci Václava Havla milovali, každá jeho návštěva jejich země pro ně byla velkou událostí. Rychle reagovaly také Poděbrady, město, kde Václav Havel v mládí studoval a jehož byl čestným občanem. Tam po něm byla měsíc od úmrtí pojmenována základní škola. 14

15 Slavnostní otevření Letiště Václava Havla Praha Ceremonial opening of Václav Havel Airport, Prague Zakrátko po smrti Václava Havla vznikla z popudu režiséra Fero Feniče iniciativa přejmenovat pražské ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla. Iniciativu podpořila velká část české společnosti a tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš ji prosadil v české vládě. Akt přejmenování letiště dne 5. října 2012, v den nedožitých 76. narozenin Václava Havla, byl velkou událostí. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili čelní představitelé našeho politického, společenského, obchodního i kulturního života a velvyslanci cizích zemí působící v České republice. Zároveň byla zahájena výstava fotografií z archivu ČTK, dokumentující život i práci Václava Havla a byl odhalen umělecký objekt architekta Bořka Šípka, který bude na letišti trvale připomínat odkaz díla našeho prvního polistopadového prezidenta. S Letištěm Václava Havla je spojena také obří tapiserie výtvarníka Petra Síse, kterou podle jeho grafiky utkali francouzští tkalci Daniel Bayle a René Duché. Grafiku Poslední audience namaloval Petr Sís pro speciální vydání Hospodářských novin v prosinci 2011, když Václav Havel zemřel. Iniciátorem tapiserie byl Bill Shipsey, zakladatel organizace Art for Amnesty International, a na její zhotovení přispěli hudebníci Bono Vox, The Edge, Peter Gabriel, Sting a Yoko Ono, kteří svou účastí na projektu chtěli vzdát hold Václavu Havlovi. Tapiserie byla slavnostně odhalena na Letišti Václava Havla 9. prosince 2012 v předvečer Dne lidských práv a věnovaná Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dagmar Havlová ve svém vystoupení připomněla, že to byl právě Václav Havel, kdo se tak výrazně zasloužil o to, že opět můžeme svobodně cestovat, a proto považuje umístění tapiserie, zobrazující letícího člověka nad Prahou, za velmi symbolické. Vyjádřila radost nad tím, že si cestující nejen při přistání na letišti pojmenovaném po zesnulém prezidentovi, ale i při pohledu na gobelín připomenou odkaz Václava Havla a jeho celoživotní boj za svobodu. Dagmar Havlová za všechny iniciativy děkuje a má radost, kolik uměleckých děl a akcí spojených s Václavem Havlem se za rok 2012 uskutečnilo. Jejich přehled přinášíme níže. 15

16 Mše svatá za prezidenta Václava Havla, kterou celebroval kardinál Dominik Duka O.P., arcibiskup pražský, v Pražské křižovatce. Mass for President Václav Havel celebrated at the Prague Crossroads by Cardinal Dominik Duka O.P., Archbishop of Prague. Místa, umělecká díla a akce připomínající osobnost Václava Havla v roce 2012 Budovy, ulice, veřejná prostranství Gdaňsk nově pojmenována ulice nesoucí nyní název Třída Václava Havla Litoměřice park U Hvězdárny přejmenován na Park Václava Havla a umístění busty Václava Havla od sochařky Alžběty Kumstátové Kralupy nad Vltavou Základní škola v Revoluční ulici pojmenována po Václavu Havlovi Opole ulice a malé univerzitní náměstí pojmenovány po panu prezidentovi Ostrov nad Ohří přejmenování části Paláce princů na Oranžérii Václava Havla Poděbrady Základní škola Na Valech přejmenována po panu prezidentovi Praha Letiště Václava Havla Praha, čtvrť Libuš přejmenování divadla v The English International School na počest pana prezidenta Busty, obrazy, umění Brusel rozsvícení neonového Srdce Václava Havla od Jiřího Davida Jablonec nad Nisou vydání pamětních medailí Českou mincovnou Itri (Itálie) vytvoření květinového portrétu pana prezidenta při místní slavnosti Plzeň-Křimice vystavení busty pana prezidenta od akademického sochaře Jaroslava Bockera Praha slavnostní odhalení gobelínu od Petra Síse na Letišti Václava Havla Praha vystaveno putovní voskové Srdce pro Václava Havla od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, vyrobené z vosku svíček získaných po pietních akcích v prosinci 2011 Štrasburk v sídle Rady Evropy odhalena busta Václava Havla od sochaře Lubomíra Janečky. Pojmenování planetky Ferdinandvaněk podle postavy ze hry Václava Havla Audience Pojmenování vzoru látky po Václavu Havlovi Vznik studentského dokumentu Srdce Havel 16

17 Kultura a umění Albánie reedice knihy Prosím stručně Avignon v rámci Avignonského festivalu uvedena Divadlem Husa na provázku inscenace Cirkus Havel Austrálie v Divadelním centru v australském hlavním městě Canbeře předneseny texty ze čtyř významných her Václava Havla Brno uvedení hry Chyba v Moravské Galerii Brno v rámci expozice Věznice místo umění Bulharsko vydání překladů sedmnácti her Václava Havla Egypt vydání her Audience, Protest a Vernisáž Francie uvedení pěti her Václava Havla na pařížském divadelním festivalu Villeneuve en Scéne Indie nastudování hry Vyrozumění divadelní společností Rafiki JAR nastudování hry Vernisáž společností Edenvale Acting a Drama Society Kadaň nastudování hry Vernisáž spolkem amatérských herců z občanského sdružení Divadlo Navenek Kanada nastudování hry Vernisáž studenty v Montrealu Kanada nastudování hry Vernisáž posluchači z University of Manitoba Libochovice uvedení hry Audience divadelním spolkem Scéna Libochovice Makedonie uvedení hry Žebrácká opera v hlavním městě Skopji divadlem NI Albanian Theatre Mladá Boleslav nastudování hry Vernisáž a volného pokračování této hry z roku 2010 Pět tet v Městském divadle Moskva festival Václav Havel v našich dnech, rovněž výstava fotografií Oldřicha Škáchy Václav Havel disident/prezident Moskva konference Havlovo čtení Německo vydání hry Zahradní slavnost v divadelním časopise Opava uvedení hry Audience ve Slezském divadle Polsko dokument režisérky Krystyny Krauze Náš Vašek Moc bezmocných Praha výstava fotografií z ČTK Prezident Václav Havel Fotografie Praha výstava fotografií Alana Pajera Václav Havel Občan a prezident Slavnostní odhalení tapiserie Petra Síse na Letišti Václava Havla, Praha. Tapiserii obdržela darem Nadace VIZE 97. Official unveiling of a tapestry by Petr Sís at Václav Havel Airport, Prague. The tapestry was a gift to the Vize 97 Foundation. 17

18 Praha hra Asanace v programu Divadla Na zábradlí Sokolov hra Vernisáž v nastudování Divadla bez zákulisí Trutnov Open Air Festival Trutnov 2012 věnován Václavu Havlovi a Ivanu M. Jirousovi Ukrajina uvedení hry Vernisáž v Národním divadle Žankovecké ve Lvově Varšava výstava Václav Havel občan Zimbabwe uvedení hry Audience ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Zimbabwe uvedení hry Protest v Harare Ocenění Cena FITES Trilobit Beroun (Český filmový a televizní svaz) za film Odcházení (cenu převzala Dagmar Havlová) Pojmenovaná po panu prezidentovi Cena Václava Havla za tvůrčí disent uděleje Human Rights Foundation, předání v rámci Oslo Freedom Forum. Cenu v roce 2012 převzali: vůdce barmské opozice Daw Aung San Suu Kai, čínský umělec AI Weiwei a Manal al-sharif, saúdská advokátka zastupující ženy. Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti uděluje FITES (Český filmový a televizní svaz), v roce 2012 (tj. za rok 2011) udělena: 1) Pavlu Bezouškovi za dvacetileté vytrvalé a důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v cyklech Nedej se a Přidej se 2) Soně Göblové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Blokáda z cyklu Nedej se 3) Zdeňce Jelenové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se Neonové Srdce Václava Havla od Jiřího Davida nad průčelím Evropského parlamentu v Bruselu The neon Heart of Václav Havel by Jiří David above the entrance to the European Parliament in Brussels 18

19 Dagmar Havlová na zahájení fotografické výstavy Prezident Václav Havel, pořádané ČTK Dagmar Havlová at the opening of the President Václav Havel, exhibition organised by the Czech Press Agency ČTK Udělené záštity a souhlasy Institut mezinárodní demokratické solidarity Václava Havla (v rámci organizace CADAL Centrum pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky, Argentina) Dobruška Mezinárodní hudební festival F. L. Věka, jeden z koncertů nesl podtitul Pocta Václavu Havlovi Abilympiáda (olympiáda hendikepovaných sportovců z Jedličkova ústavu) Vědecká konference věnovaná Václavu Havlovi v Římě Konference Dědictví Václava Havla a Charty 77 a Evropský den Spravedlivých Ostatní Hrádeček vyzvednutí kamenného srdce z Vltavy a jeho umístění v sadě u chaty, kam Václav Havel jezdíval odpočívat i pracovat Izrael vzdání pocty Václavu Havlovi na zvláštním zasedání Knesetu Jablonec nad Nisou vysazení lípy v novém Lesoparku Žižkův vrch na počest pana prezidenta Louny udělení čestného občanství Václavu Havlovi New York vzpomínkový večer v newyorském Lincoln Center 19

20 New York jmenování Václava Havla čestným členem Řádu Alexandra Velikého podporujícího vědu a umění Praha dražba obrazu od Václava Havla Bílý kůň ve vesmíru v rámci udílení cen TREBBIA, výtěžek pro Nadaci ,- Kč Praha umístění památeční plakety Václava Havla na pomníku Woodrowa Wilsona na pražském Hlavním nádraží Praha odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Divadle Na zábradlí Praha konference Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR o Václavu Havlovi Praha připomenutí odkazu Václava Havla během mezinárodní konference organizované Sdružením křesťanských seniorů České republiky a Evropskou unií Kyjov beseda Pocta Václavu Havlovi v místním farním kostele USA rezoluce obou komor Kongresu USA ( Sněmovna reprezentantů spolu se Senátem se usnesly: Kongres vyjadřuje uznání Václavu Havlovi za jeho celoživotní přínos lidským právům a demokracii, za jeho vklad jako dramatika i prezidenta a za jeho vynikající službu občanům České republiky. ) USA udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi univerzitou Case Western Reserve University ve státě Ohio Židlochovice u Brna vysazení lípy jako vzpomínky na Václava Havla Mše za Václava Havla Mše svatá v Pražské křižovatce Velikonoční ostrov Vatikán Londýn Washington a další President Václav Havel s death in December 2011 had a profound effect on all of us and was a cause of great sadness. Since then, Mrs Dagmar Havlová and the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 have received dozens of requests for permission to pay tribute to President Havel s personality and legacy. It was clear from the reactions from all round the world and from the expressions of condolence of our own citizens, that Václav Havel s ideas, personal commitment and political foresight will continue to be values fimly rooted in recent Czech Poděkování Dagmar Havlové za celebrování Mše svaté za prezidenta Václava Havla v Pražské křižovatce Dagmar Havlová offers thanks for the celebration of a mass for President Václav Havel at Prague Crossroads. 20

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development

Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development Nové české dokumentární filmy Prezentace připravovaných filmových projektů New Czech Documentary Films Presentation of Films in Development 2008 / 2009 FINANČNÍ PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE PRAGUE THROUGH THE LENS OF THE SECRET POLICE APARÁT V RUKOU NEMOCNÉHO APARÁTU A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE

PRAHA OBJEKTIVEM TAJNÉ POLICIE PRAGUE THROUGH THE LENS OF THE SECRET POLICE APARÁT V RUKOU NEMOCNÉHO APARÁTU A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE A CAMERA IN THE HANDS OF A SICK STATE Robot, 35mm film, 24x24mm, negativ. The photographs presented in this exhibition were not created with any artistic intentions. They were taken by people who were

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více