Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years

2

3 Obsah Content Poslání Nadace Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar Havlové Správní a Dozorčí rada Co se v minulosti podařilo Současné programy Odkaz Václava Havla Pražská křižovatka Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Fond porozumění Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Účetnictví Poděkování sponzorům a přátelům Nadace Přijaté dary Poskytnuté příspěvky Nadační investiční fond Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku Grantová pravidla Mikulášský charitativní bazar Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2012 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu Ze života Nadace VIZE 97 v roce Poděkování přátelům Nadace Zvláštní poděkování The Foundation s Mission Foreword by the Chairperson of the Board of Trustees Board of Trustees and Supervisory Board What was achieved in the past Current Programmes The Legacy of Václav Havel Prague Crossroads The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize The Fund of Understanding Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer Accounts Thanks to the Donors and Friends of the Foundation Donations received Grants Foundation Investment Fund Report on Financing Received from the National Property Fund Grant Rules The St Nicholas Charity Bazaar Independent Auditor's Report to the Board of Trustees of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE Independent Auditor s Report to the Board of Trustees of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 on the Overview of Financial Grants Provided in 2012 from Revenues Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund Review of activities of the VIZE 97 Foundation in Acknowledgements to friends of the Foundation Special Thanks

4 ADRESA / ADDRESS Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Voršilská 10, Praha 1 Czech Republic Tel.: Fax: Web: Facebook: BANKOVNÍ SPOJENÍ/ BANK ACCOUNT UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/ Praha 1 ČÍSLA ÚČTŮ / ACCOUNT NUMBERS CZK /2700 EUR /2700 (IBAN: CZ ) USD /2700 (IBAN: CZ ) SWIFT Code: BACXCZPP IČO: Identification number: DIČ: CZ VAT Reg. No.: CZ

5 Výroční zpráva 2012, Plány na rok Annual Report 2012, Plans for Poslání Nadace Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží v duchu svého názvu hledat a podporovat především to, co míří do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími finančními částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc. The Foundation s Mission The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers a broad range of interests, reflecting the concerns of its founders and the traditions which it draws on. The Foundation operates chiefly in the fields of social care, medicine, education and culture, and, on occasions, organises or lends support to various activities in the field of human rights, while also seeking to respond to society s needs at a given moment. At the same time, the Foundation also seeks to strive, in the visionary spirit of its name, to give support above all to things that are forward-looking, things that might seem to people of less or even marginal importance at the present time but will prove themselves in time, things that can serve as a prototype or model, things that are far-sighted rather than short-sighted, things that are pioneering or even visionary. The Foundation regularly gives minor financial donations to provide one-off assistance to organisations of every kind, as well as to individuals urgently in need of help. Pražská křižovatka v době udělení Ceny Nadace VIZE 97 Prague Crossroads during the Vize 97 Foundation Prize presentation 5

6 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar Havlové Foreword by the Chairperson of the Board of Trustees Vážení a milí přátelé, rok 2012 byl pro mě osobně i pro Nadaci velice náročný. Nejen v rovině lidské, ale také pracovní. Po smrti mého muže a spoluzakladatele Nadace jsem se se svými spolupracovníky ujala agendy související se spontánní potřebou českých i světových institucí, měst, obcí i jednotlivých občanů a umělců uctít památku Václava Havla a dle svých možností a ze všech sil přispět k uchování jeho odkazu. S plným nasazením jsme se věnovali samozřejmě také našim nadačním programům. Děkuji všem drobným dárcům i velkým sponzorům, bez jejichž podpory bychom tyto projekty nemohli realizovat. Děkuji také členům rad jednotlivých nadačních programů a členům správní a dozorčí rady, kteří pro nás pracují bez nároku na jakýkoli honorář. Bohužel nás ke konci roku náhle opustil dlouholetý člen rady Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 doc. RNDr. Jiří Fiala, laskavý pomocník při výběru laureátů i při přípravě diskuzí a knih do naší edice. Bude nám velmi chybět. Děkuji též svým spolupracovníkům, dobrovolníkům, návštěvníkům našich akcí i čtenářům našich webových stránek a všem dobrým a obětavým lidem. Dear friends, 2012 was a very demanding year for me personally and for the Foundation, not only in personal terms, but also in terms of work. Following the death of my husband and joint-founder of the Foundation, my colleagues and I started to tackle the issues arising from the spontaneous need felt by Czech and international institutions, as well as by cities, communities and individual citizens and artists, to honour the memory of Václav Havel and to do everything in their power to help preserve his legacy. We also, of course, threw ourselves wholeheartedly into the work of the Foundation s programmes. I wish to thank all donors, both individual and corporate, without whose support we could not implement our projects. I would also like to thank the board members of the Foundation s different programmes and the members of the Board of Trustees, who all work for us on a purely voluntary basis. Sadly, the death occurred late last year, of Dr Jiři Fiala, a longstanding board member of the Prize of the Václav and Dagmar Havel Foundation VIZE 97, who obligingly assisted the selection of Prize recipients, the preparation of discussion panels and the books published by the Foundation. We will sorely miss him. I would also like to thank all my colleagues, volunteers, visitors to our events and readers of our web pages, as well as all good and selfless people. Vaše Dagmar Havlová / Yours, Dagmar Havlová 6

7

8 Správní rada / Board of Trustees* Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chairperson Táňa Fischerová PhDr. Jiřina Šiklová Ing. Martin Borovka MUDr. Tomáš Bouzek JUDr. Ing. Václav Jerman PhDr. Vladimír Kreidl PhDr. Jan Šolc Petr Weigl Dozorčí rada / Supervisory Board** Ing. Pavel Kavánek, předseda / chairperson JUDr. Jan Matějček*** Ing. Michal Petrman, CSc. * Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 11. června 2013 byl Dr. Borek Severa zvolen členem Správní rady. * On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 11 June 2013, Mr. Borek Severa was appointed to the Board of Trustees. ** Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 ze dne 28. února 2013 byl JUDr. David Plch zvolen členem dozorčí rady. K zápisu do Nadačního rejstříku došlo dne 4. dubna 2013 ** On a decision of the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation taken on 28 February 2013, Mr. David Plch was appointed to the Supervisory Board. His appointment was entered in the Foundations Registry on 4 April 2013 *** K zániku členství JUDr. Jana Matějčka v Dozorčí radě došlo dne 28. února 2013 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí *** Dr. Jan Matějček s membership of the Board of Trustees lapsed on 28 February 2013 because he now lives permanently abroad Zasedání správní rady Meeting of the Board of Trustees 8

9 Co se v minulosti podařilo What was achieved in the past Podpora vzdělávání Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své existence jsme podpořili celkem 119 studentů, kterým jsme přerozdělili částku Kč. V rámci projektu jsme také sedmkrát udělili Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky a zasloužilým profesorům jsme tak darovali celkovou částku Kč. V posledních letech také vzniklo několik nadací, které se přímo zaměřují na podporu nadaných studentů. Věříme proto, že všichni studenti, kteří se na nás od letošního roku již nebudou moci obrátit s žádostí o finanční příspěvek, naleznou jinou neziskovou organizaci, která jim pomůže v naplnění jejich snů. Už je to tady V roce 2009, u příležitosti oslav 20. výročí politických změn v Československu, uspořádala Nadace VIZE 97 ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Knihovnou Václava Havla a dalšími spřátelenými organizacemi mimořádnou akci, jejímž hlavním smyslem bylo připomenout či zpřítomnit ducha a étos listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu v Československu. Přípravu koncertu zajistila produkční firma ABOUT Production. Dne 14. listopadu 2009 se nejdříve v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila debata nazvaná Svoboda a její nepřátelé, kterou živě vysílal zpravodajský program České televize Píseň Perfect Day v podání Renée Fleming a Lou Reeda na koncertě Už je to tady, Pražská křižovatka, 2009 Renée Fleming and Lou Reed performing the song Perfect Day at the It s Here at Last concert, Prague Crossroads,

10 ČT 24. Hlavními účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin Bútora. Poté se program akce přesunul do Pražské křižovatky, kde se od 20 hodin uskutečnil koncert pojmenovaný jako jedno z hesel listopadové revoluce Už je to tady. Se svými osobními vzpomínkami, postřehy a myšlenkami vystoupil nejen prezident Václav Havel, ale také současný prezident Václav Klaus, francouzský filozof André Glucksmann, polský historik a novinář Adam Michnik, jeden ze studentských vůdců z doby sametové revoluce Šimon Pánek a zástupkyně dnešních studentů z iniciativy Inventura demokracie. V průběhu koncertu se střídali zahraniční umělci a hudebníci, kteří přicestovali na pozvání prezidenta Václava Havla a vystoupili bez nároku na honorář. Návštěvníci Pražské křižovatky tak měli jedinečnou příležitost slyšet rockovou legendu Lou Reeda, slavné písničkářky Suzanne Vegu a Joan Baez a světově uznávanou operní pěvkyni Renée Fleming. Ze záznamu účastníky a diváky koncertu pozdravili bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajláma, prezident USA Barack Obama a německá kancléřka Angela Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program po celý večer doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu Koncert vyvrcholil společným zpěvem všech účinkujících (a také velké části publika) spirituálu Oh, Freedom, který prezident Havel věnoval občanům všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku. z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu vody, jež zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky rodin. V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů Kč, které pomohly tam, kde bylo třeba. Mamma Help Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s. a občanským sdružením Mamma Help představily v roce 2004 program Korunka pro ženu koruna pro zdraví, kterým společnými silami pomáhaly pacientkám s nádorovým onemocněním prsu. Díky této spolupráci byla poskytnuta částka Kč na otevření Mamma Help Centra v Brně a dalších přes Kč na jeho provoz, jakož i na provoz Mamma Help Centra v Praze. Podpora čečenských dětí Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku, zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení. Průchod valem Prašného mostu Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002 završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který byl uskutečněn společně se Správou Pražského hradu a jinými subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes 24 milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří se podíleli na této náročné stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části Jeleního příkopu. Lávka přes Chotkovu ulici Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena v červnu Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá, že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze sponzorských či svých soukromých prostředků. Povodně Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala obětem ničivých povodní z roku Stala se tak jednou Prof. RNDr. Zdeněk Neubauer, nositel Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky za rok 2008 Prof. Zdeněk Neubauer RNDr., recipient of the award In Recognition of Contributions to the Philosophy of Education and the Renewal of the University Idea for 2008 Education Support The Education Support Project was founded in In its 13 years of existence we redistributed CZK 4,547,000 to the total of 119 supported students. We also awarded the Recognition for the Philosophy of Education and for the Renewal of University Ideas prize seven times within the project and we donated CZK 679,000 to distinguished professors. 10

11 Průchod valem Prašného mostu The passage through the rampart of the Powder Bridge Recently several foundations directly focused on supporting gifted students were also established. We are therefore confident that all students who will no longer be able to turn to us with a request for a financial contribution will find another non-profit organization that will help them to make their dreams come true. It s Here at Last In 2009, in conjunction with the celebrations of the 20th anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97 Foundation in collaboration with the Forum 2000 Foundation, the Václav Havel Library and several other like-minded organisations, organised a special event chiefly intended to recall and evoke the spirit and ethos of the non-violent November rising against the totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the concert were undertaken by the ABOUT production company. On 14 November, a debate took place in the morning in the Aula of the Arts Faculty of Charles University entitled Freedom and its Opponents. It was broadcast live by Czech Television s news channel ČT 24. The main participants in the two discussion panels were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban and Martin Bútora. The programme of the event then shifted to the Prague Crossroads, where a gala concert commenced at 8pm entitled It s Here at Last after one of the slogans of the Velvet Revolution. President Václav Havel, the current President, Václav Klaus, the French philosopher, André Glucksmann, the Polish historian and journalist, Adam Michnik, one of the student leaders of the Velvet Revolution, Šimon Pánek and a representative of today s students from the Taking Stock of Democracy campaign, came to the podium in turn to share their personal memories, insights and thoughts. The concert consisted of a succession of performances by foreign artistes and musicians who had travelled here at the invitation of President Václav Havel and appeared for no fee. And so the audience at the Prague Crossroads along with Czech Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer songwriters Suzanne Vega and Joan Baez and the worldrenowned opera singer Renée Fleming. Video messages from the former President of the USSR, Mikhail Gorbachov, the Tibetan spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President Barack Obama and the German Chancellor Angela Merkel were projected. There were also recorded greetings from the musicians Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band 11

12 Lávka přes Chotkovu ulici The footbridge across Chotek Street U2. The entire evening s programme was accompanied by the Prague Chamber Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and screenings of scenes from November The concert s culmination was when all the performers (and a large part of the audience) joined together to sing the spiritual Oh Freedom, which President Havel dedicated to citizens of all countries where people are still oppressed. The passage through the rampart of the Powder Bridge The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in September 2002 was the culmination of almost six years of work on the part of the Foundation. The programme, which was realised together with the Prague Castle Authority and other bodies, under the leadership of the architect Jirí Pleskot, cost the Foundation over 24 million crowns. A signboard with the names of the people who contributed to this ambitious structure can be found at the entrance to the tunnel in the upper section of the Deer Moat. The footbridge across Chotek Street The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens was opened in June The elegant design by architect Bořek Šípek a steel structure with a lightweight central section forms a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the foot of the bridge states that Václav Havel had this footbridge built using sponsorship and private funds. Floods 2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims of the destructive floods of It was thus one of the last organisations not to forget the horror and destructive power of the water which laid waste a large part of Bohemia and took away the homes of hundreds of families in More than 11 million crowns were raised in the course of a public collection designed to assist the people affected by the floods, and this money was used where it was most needed. Mamma Help In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for a Woman A Crown for Health" programme in cooperation with the cosmetics firm RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens' association, which came together to assist patients with breast cancer. Thanks to this cooperation, the sum of 100 thousand crowns was provided for opening the Mamma Help Centre in Brno and a further 160 thousand crowns were also provided for its operations as well as for the operation of the Mamma Help Centre in Prague. Support for Chechen children Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its founders, has supported Chechen children who have suffered physically and emotionally. This long-distance adoption has enabled the children to complete their schooling, to buy materials and to help pay for clothing. 12

13 Současné programy Current Programmes Pražská křižovatka Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Fond porozumění Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Mikulášský charitativní bazar Nadační investiční fond Kancelář Václava Havla Prague Crossroads The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize The Fund of Understanding Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer The St Nicholas Charity Bazaar Foundation Investment Fund The Office of Václav Havel Pražská křižovatka Prague Crossroads 13

14 Odkaz Václava Havla The Legacy of Václav Havel Odchod prezidenta Václava Havla v prosinci roku 2011 nás všechny silně zasáhl a hluboce zarmoutil. Paní Dagmar Havlová a Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 dostávala od té chvíle desítky žádostí o souhlas k uctění památky pana prezidenta. Z reakcí celého svět a z projevů účasti našich občanů bylo zřejmé, že myšlenky, osobní postoje i politická prozíravost Václava Havla zůstanou hodnotami pevně zakotvenými v novodobých českých dějinách. Naše i zahraniční veřejnost cítila potřebu uchovat jméno Václava Havla v živé paměti. Už v den posledního rozloučení s Václavem Havlem pojmenovalo polské město Gdaňsk po Václavu Havlovi novou městkou třídu. Poláci Václava Havla milovali, každá jeho návštěva jejich země pro ně byla velkou událostí. Rychle reagovaly také Poděbrady, město, kde Václav Havel v mládí studoval a jehož byl čestným občanem. Tam po něm byla měsíc od úmrtí pojmenována základní škola. 14

15 Slavnostní otevření Letiště Václava Havla Praha Ceremonial opening of Václav Havel Airport, Prague Zakrátko po smrti Václava Havla vznikla z popudu režiséra Fero Feniče iniciativa přejmenovat pražské ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla. Iniciativu podpořila velká část české společnosti a tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš ji prosadil v české vládě. Akt přejmenování letiště dne 5. října 2012, v den nedožitých 76. narozenin Václava Havla, byl velkou událostí. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili čelní představitelé našeho politického, společenského, obchodního i kulturního života a velvyslanci cizích zemí působící v České republice. Zároveň byla zahájena výstava fotografií z archivu ČTK, dokumentující život i práci Václava Havla a byl odhalen umělecký objekt architekta Bořka Šípka, který bude na letišti trvale připomínat odkaz díla našeho prvního polistopadového prezidenta. S Letištěm Václava Havla je spojena také obří tapiserie výtvarníka Petra Síse, kterou podle jeho grafiky utkali francouzští tkalci Daniel Bayle a René Duché. Grafiku Poslední audience namaloval Petr Sís pro speciální vydání Hospodářských novin v prosinci 2011, když Václav Havel zemřel. Iniciátorem tapiserie byl Bill Shipsey, zakladatel organizace Art for Amnesty International, a na její zhotovení přispěli hudebníci Bono Vox, The Edge, Peter Gabriel, Sting a Yoko Ono, kteří svou účastí na projektu chtěli vzdát hold Václavu Havlovi. Tapiserie byla slavnostně odhalena na Letišti Václava Havla 9. prosince 2012 v předvečer Dne lidských práv a věnovaná Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dagmar Havlová ve svém vystoupení připomněla, že to byl právě Václav Havel, kdo se tak výrazně zasloužil o to, že opět můžeme svobodně cestovat, a proto považuje umístění tapiserie, zobrazující letícího člověka nad Prahou, za velmi symbolické. Vyjádřila radost nad tím, že si cestující nejen při přistání na letišti pojmenovaném po zesnulém prezidentovi, ale i při pohledu na gobelín připomenou odkaz Václava Havla a jeho celoživotní boj za svobodu. Dagmar Havlová za všechny iniciativy děkuje a má radost, kolik uměleckých děl a akcí spojených s Václavem Havlem se za rok 2012 uskutečnilo. Jejich přehled přinášíme níže. 15

16 Mše svatá za prezidenta Václava Havla, kterou celebroval kardinál Dominik Duka O.P., arcibiskup pražský, v Pražské křižovatce. Mass for President Václav Havel celebrated at the Prague Crossroads by Cardinal Dominik Duka O.P., Archbishop of Prague. Místa, umělecká díla a akce připomínající osobnost Václava Havla v roce 2012 Budovy, ulice, veřejná prostranství Gdaňsk nově pojmenována ulice nesoucí nyní název Třída Václava Havla Litoměřice park U Hvězdárny přejmenován na Park Václava Havla a umístění busty Václava Havla od sochařky Alžběty Kumstátové Kralupy nad Vltavou Základní škola v Revoluční ulici pojmenována po Václavu Havlovi Opole ulice a malé univerzitní náměstí pojmenovány po panu prezidentovi Ostrov nad Ohří přejmenování části Paláce princů na Oranžérii Václava Havla Poděbrady Základní škola Na Valech přejmenována po panu prezidentovi Praha Letiště Václava Havla Praha, čtvrť Libuš přejmenování divadla v The English International School na počest pana prezidenta Busty, obrazy, umění Brusel rozsvícení neonového Srdce Václava Havla od Jiřího Davida Jablonec nad Nisou vydání pamětních medailí Českou mincovnou Itri (Itálie) vytvoření květinového portrétu pana prezidenta při místní slavnosti Plzeň-Křimice vystavení busty pana prezidenta od akademického sochaře Jaroslava Bockera Praha slavnostní odhalení gobelínu od Petra Síse na Letišti Václava Havla Praha vystaveno putovní voskové Srdce pro Václava Havla od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy, vyrobené z vosku svíček získaných po pietních akcích v prosinci 2011 Štrasburk v sídle Rady Evropy odhalena busta Václava Havla od sochaře Lubomíra Janečky. Pojmenování planetky Ferdinandvaněk podle postavy ze hry Václava Havla Audience Pojmenování vzoru látky po Václavu Havlovi Vznik studentského dokumentu Srdce Havel 16

17 Kultura a umění Albánie reedice knihy Prosím stručně Avignon v rámci Avignonského festivalu uvedena Divadlem Husa na provázku inscenace Cirkus Havel Austrálie v Divadelním centru v australském hlavním městě Canbeře předneseny texty ze čtyř významných her Václava Havla Brno uvedení hry Chyba v Moravské Galerii Brno v rámci expozice Věznice místo umění Bulharsko vydání překladů sedmnácti her Václava Havla Egypt vydání her Audience, Protest a Vernisáž Francie uvedení pěti her Václava Havla na pařížském divadelním festivalu Villeneuve en Scéne Indie nastudování hry Vyrozumění divadelní společností Rafiki JAR nastudování hry Vernisáž společností Edenvale Acting a Drama Society Kadaň nastudování hry Vernisáž spolkem amatérských herců z občanského sdružení Divadlo Navenek Kanada nastudování hry Vernisáž studenty v Montrealu Kanada nastudování hry Vernisáž posluchači z University of Manitoba Libochovice uvedení hry Audience divadelním spolkem Scéna Libochovice Makedonie uvedení hry Žebrácká opera v hlavním městě Skopji divadlem NI Albanian Theatre Mladá Boleslav nastudování hry Vernisáž a volného pokračování této hry z roku 2010 Pět tet v Městském divadle Moskva festival Václav Havel v našich dnech, rovněž výstava fotografií Oldřicha Škáchy Václav Havel disident/prezident Moskva konference Havlovo čtení Německo vydání hry Zahradní slavnost v divadelním časopise Opava uvedení hry Audience ve Slezském divadle Polsko dokument režisérky Krystyny Krauze Náš Vašek Moc bezmocných Praha výstava fotografií z ČTK Prezident Václav Havel Fotografie Praha výstava fotografií Alana Pajera Václav Havel Občan a prezident Slavnostní odhalení tapiserie Petra Síse na Letišti Václava Havla, Praha. Tapiserii obdržela darem Nadace VIZE 97. Official unveiling of a tapestry by Petr Sís at Václav Havel Airport, Prague. The tapestry was a gift to the Vize 97 Foundation. 17

18 Praha hra Asanace v programu Divadla Na zábradlí Sokolov hra Vernisáž v nastudování Divadla bez zákulisí Trutnov Open Air Festival Trutnov 2012 věnován Václavu Havlovi a Ivanu M. Jirousovi Ukrajina uvedení hry Vernisáž v Národním divadle Žankovecké ve Lvově Varšava výstava Václav Havel občan Zimbabwe uvedení hry Audience ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Zimbabwe uvedení hry Protest v Harare Ocenění Cena FITES Trilobit Beroun (Český filmový a televizní svaz) za film Odcházení (cenu převzala Dagmar Havlová) Pojmenovaná po panu prezidentovi Cena Václava Havla za tvůrčí disent uděleje Human Rights Foundation, předání v rámci Oslo Freedom Forum. Cenu v roce 2012 převzali: vůdce barmské opozice Daw Aung San Suu Kai, čínský umělec AI Weiwei a Manal al-sharif, saúdská advokátka zastupující ženy. Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti uděluje FITES (Český filmový a televizní svaz), v roce 2012 (tj. za rok 2011) udělena: 1) Pavlu Bezouškovi za dvacetileté vytrvalé a důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v cyklech Nedej se a Přidej se 2) Soně Göblové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Blokáda z cyklu Nedej se 3) Zdeňce Jelenové za důsledné naplňování veřejné služby v kritické reflexi ekologických problémů s přesahem do celospolečenských a politických témat v dokumentu Nízkoenergetický dům z cyklu Přidej se Neonové Srdce Václava Havla od Jiřího Davida nad průčelím Evropského parlamentu v Bruselu The neon Heart of Václav Havel by Jiří David above the entrance to the European Parliament in Brussels 18

19 Dagmar Havlová na zahájení fotografické výstavy Prezident Václav Havel, pořádané ČTK Dagmar Havlová at the opening of the President Václav Havel, exhibition organised by the Czech Press Agency ČTK Udělené záštity a souhlasy Institut mezinárodní demokratické solidarity Václava Havla (v rámci organizace CADAL Centrum pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky, Argentina) Dobruška Mezinárodní hudební festival F. L. Věka, jeden z koncertů nesl podtitul Pocta Václavu Havlovi Abilympiáda (olympiáda hendikepovaných sportovců z Jedličkova ústavu) Vědecká konference věnovaná Václavu Havlovi v Římě Konference Dědictví Václava Havla a Charty 77 a Evropský den Spravedlivých Ostatní Hrádeček vyzvednutí kamenného srdce z Vltavy a jeho umístění v sadě u chaty, kam Václav Havel jezdíval odpočívat i pracovat Izrael vzdání pocty Václavu Havlovi na zvláštním zasedání Knesetu Jablonec nad Nisou vysazení lípy v novém Lesoparku Žižkův vrch na počest pana prezidenta Louny udělení čestného občanství Václavu Havlovi New York vzpomínkový večer v newyorském Lincoln Center 19

20 New York jmenování Václava Havla čestným členem Řádu Alexandra Velikého podporujícího vědu a umění Praha dražba obrazu od Václava Havla Bílý kůň ve vesmíru v rámci udílení cen TREBBIA, výtěžek pro Nadaci ,- Kč Praha umístění památeční plakety Václava Havla na pomníku Woodrowa Wilsona na pražském Hlavním nádraží Praha odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Divadle Na zábradlí Praha konference Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR o Václavu Havlovi Praha připomenutí odkazu Václava Havla během mezinárodní konference organizované Sdružením křesťanských seniorů České republiky a Evropskou unií Kyjov beseda Pocta Václavu Havlovi v místním farním kostele USA rezoluce obou komor Kongresu USA ( Sněmovna reprezentantů spolu se Senátem se usnesly: Kongres vyjadřuje uznání Václavu Havlovi za jeho celoživotní přínos lidským právům a demokracii, za jeho vklad jako dramatika i prezidenta a za jeho vynikající službu občanům České republiky. ) USA udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi univerzitou Case Western Reserve University ve státě Ohio Židlochovice u Brna vysazení lípy jako vzpomínky na Václava Havla Mše za Václava Havla Mše svatá v Pražské křižovatce Velikonoční ostrov Vatikán Londýn Washington a další President Václav Havel s death in December 2011 had a profound effect on all of us and was a cause of great sadness. Since then, Mrs Dagmar Havlová and the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 have received dozens of requests for permission to pay tribute to President Havel s personality and legacy. It was clear from the reactions from all round the world and from the expressions of condolence of our own citizens, that Václav Havel s ideas, personal commitment and political foresight will continue to be values fimly rooted in recent Czech Poděkování Dagmar Havlové za celebrování Mše svaté za prezidenta Václava Havla v Pražské křižovatce Dagmar Havlová offers thanks for the celebration of a mass for President Václav Havel at Prague Crossroads. 20

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Děti / Children / 2015

Děti / Children / 2015 Děti / Children / 2015 Petr Sirotek Milí přátelé, velmi si vážíme Vaší podpory a důvěry, kterou jste Nadaci Naše dítě prokázali zakoupením tohoto kalendáře. Děkujeme Vám, že nám i tímto způsobem pomáháte

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více