ve FLASHI Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve 1. První kroky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve FLASHI Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve 1. První kroky"

Transkript

1 Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve ve FLASHI 1. První kroky Založíme si nový adresář (název a umístění může být libovolné). Vytvoříme nový projekt - v horním menu vybereme: File - New - Flash Dokument. Nastavíme velikost jeviště v Inspektor Property (Properties) na šířku 500px a výšku 400px. Obr.1. Následně vytvoříme tři základní vrstvy (pomocí tlačítka ): 1.vrstva: 2.vrstva: 3.vrstva: "aplikace - skripty" "aplikace - grafika" "data" POZOR!!! - řazení vrstev má svůj význam. Pokud by totiž byla vrstva "data" nad vrstvou "aplikace - grafika" zakryla by potom načtená mapa všechny objekty aplikace (tlačítka posunu i zoomování). Proto musíme dodržet výše uvedené řazení (také viz. obr.2) Obr.2. Na časovou osu vrstvy "aplikace - skripty" umístíme dva nové klíčové snímky. Klíčové snímky vložíme stiskem pravého tlačítka myši nad příslušným obdélníčkem na časové ose a následným výběrem "Insert Keyframe" (nad každým snímkem zvlášť - tedy nad druhým i třetím). U vrstev "aplikace - grafika" a "data" vložíme dva nové snímky pouze stiskem pravého tlačítka myši nad obdélníčkem třetího snímku časové osy a výběrem "Insert Frame". Soubor po celou dobu řešení průběžně ukládáme pod názvem "aplikace" do již vytvořeného adresáře na počátku práce!

2 2. Návrh grafického rozhraní aplikace Před vlastním kreslením si nastavíme uchopování na objekty a to pomocí View - snapping - snap to objects Pozn.: Podobně jako funkce ORTHO v AutoCADu tedy přichytávání k vodorovnému a svislému směru. Nyní se přepneme do vrstvy "aplikace - grafika". Nakreslíme pět obdélníků bez výplně - kdekoli mimo jeviště a jakkoli velké (viz Obr. 3.) postup: stisk tlačítka - Rectangle Tool nastavení kreslení bez výplně (No Color) Dále nakreslíme 5 linií - 3 vodorovné a 2 svislé - opět jakkoli umístěné a velké (viz Obr. 3.). postup: stisk tlačítka - Rectangle Tool Obr.3. Pro jednotlivé obdélníky a linie nyní nastavíme šířku, výšku a polohu X,Y jejich levého horního rohu. Jako první vždy vybereme grafiku a poté v Inspektor Property nastavíme hodnoty W, H, X, Y podle následující tabulky: 1. Obdélník: W = 500, H = 400, X = 0, Y = 0 1. Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 100 vodorovná 2. Obdélník: W = 450, H = 300, X = 25, Y = Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 250 vodorovná 3. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 165, Y = Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 350 vodorovná 4. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 225, Y = Linie: W = 0, H = 400, X = 100, Y = 0 svislá 5. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 285, Y = Linie: W = 0, H = 400, X = 400, Y = 0 svislá

3 Následně vymažeme přebytečné linie (viz šipky na Obr. 4.) Obr.4. Obr.5. Všechny plochy, které budou využity jako tlačítka, vybarvíme pomocí nástroje Paint Bucket Tool a upravíme dle vlastního uvážení (viz červené šipky na obrázku č. 5). Mimo to vybarvíme také ještě podkladovou plochu dolního menu, která je na obrázku č.5 označena bílou šipkou. Výsledkem by měla být grafika obsahující objekty pro tlačítka posunu (8 směrů) a objekty pro tlačítka přibližování, oddalování a změny měřítka na původní měřítko. Vybarvíme podklad dolního menu (viz Obr.5.). 3. Převod grafiky na tlačítka Abychom mohli vytvořit tlačítko, potřebujeme k tomu grafiku, která jej bude reprezentovat. K tomu nám poslouží výplně, které jsme si vytvořili v předešlém kroku. Tedy vybereme vždy výplň a pomocí Modify - Convert to Symbol převedeme na tlačítko. V dialogovém okně "Convert to Symbol" potom zadáme název symbolu a v nabídce Behavior zvolíme možnost Button (viz Obr.6). Názvy jednotlivých symbolů jsou popsány na obrázku č. 7. Názvy tlačítek pro pohyb na jednotlivé světové strany: posunsz posuns posunsv posunv posunjv posunj posunjz posunz Názvy tlačítek pro změnu měřítka: plus minus puvodni Obr.6. Obr.7.

4 4. Úprava ostatní grafiky Jelikož při převodu grafiky na tlačítka došlo k zakrytí dělících linií, přesuneme tyto linie (včetně podkladové plochy dolního menu) do popředí a to následujícím způsobem. Vybereme všechny objekty na jevišti a následně s držením klávesy Shift klikneme na všechna vytvořená tlačítka - tím je vyloučíme z výběru. Zbylé prvky ve výběru převedeme na grafiku (Behavior - Graphic) a to opět pomocí Modify - Convert to Symbol s názvem "pomocne" (viz Obr.8). Obr.8. Obr.9. V posledním kroku grafické tvorby vytvoříme symbol pro umístění externích mapových dat. (Tento symbol by se dal vytvořit i pomocí action scriptu - avšak z praxe je zkušenost, že ne vždy takto vytvořený symbol pracuje správně, a proto bude lepší si jej vytvořit ručně.) Přepneme se tedy do vrstvy "data" a nakreslíme obdélník přibližně o velikosti 50x50 px opět mimo jeviště. Dále změníme jeho souřadnice na X = 250, Y = 175 (jeho levý horní roh = referenční bod - bude uprostřed mapového okna) a převedeme jej na symbol typu Movie Clip s názvem "mapa" (viz Obr. 9.). Pokud budeme potom vkládat externí data na scénu, nahradí se tento symbol vždy externí grafikou. 5. Popis instancí Jestliže chceme pracovat s grafikou na scéně pomocí action scriptu, bude třeba označit tuto grafiku tak, aby ji skript mohl jednoznačně identifikovat. K tomu nám poslouží tzv. název instance objektu. Samotná instance objektu (symbolu) je kopií originálního symbolu uloženého v knihovně. Pokud tedy vytvoříme např. pět instancí originálního symbolu, můžeme pro každou nastavit různou velikost, orientaci a dokonce i barvu - výhodou je, že fyzicky je na disku uložen pouze originál - z toho vyplývá velká úspora místa. Každá instance je potom označena jedinečným názvem, prostřednictvím kterého můžeme pomocí action scriptu zadávat instanci různé akce. Jediný objekt, se kterým budeme chtít pohybovat s pomocí action scriptu, bude instance symbolu "mapa". Klikneme tedy jednou na instanci symbolu "mapa" a v okně Inspektor Property napíšeme do pole Instance Name název instance "map".

5 6. Action Script Nyní se přepneme do vrstvy "aplikace - skripty" a vybereme první snímek na časové ose. Zápis skriptů bude probíhat v panelu Action-Frame PRVNÍ A DRUHÝ SNÍMEK Tab.1.: Action script prvního snímku //NAČTENÍ EXTERNÍCH SOUBORŮ map.loadmovie("mapka.swf",1); //KONTROLA NAČÍTÁNÍ - pokud je načítání dokončeno, spustit další akce function Nacitani(){ var Nacteno:Number=(map.getBytesLoaded()/map.getBytesTotal())*100; if(nacteno>=100){ Cas1=getTimer(); clearinterval(opakovani); gotoandstop(2); Opakovani=setInterval(Nacitani,10); stop(); Vysvětlení syntaxe - první snímek - část první - načtení externích souborů: Jako první bude třeba vložit externí soubor na scénu. To provedeme pomocí zápisu: map.loadmovie("mapka.swf",1); - instance symbolu "map", kterou jsme vytvořili na jevišti, se tímto příkazem nahradí externím objektem (v tomto případě souborem SWF - avšak může to být např. i obrázek JPG aj.) - externí objekt bude vložen tak, že jeho levý horní roh se umístí přesně na referenční bod - tedy na souřadnice středu snímku X = 250, Y = objekt bude umístěn do vertikální úrovně 1 Vysvětlení syntaxe - první snímek - část druhá - kontrola načítání: V druhé části napíšeme skript, který provede kontrolu načtení externího souboru. Tato kontrola je velice důležitá. Pokud by totiž nebyl externí soubor plně načten a chtěli bychom s ním hned provádět další operace, některé by se nemuseli provést nebo by se provedly špatně právě z důvodu jeho absence. Spuštění dalších snímků bude tedy provedeno až po jeho úplném načtení. Základem je funkce "Nacitani", která bude v pravidelných intervalech volána pomocí nastaveného intervalu "Opakovani". Obsahem funkce "Nacitani" musí být jednak samotný výpočet proměnné "Nacteno" obsahující hodnotu aktuálního počtu procent načtených dat a jednak podmínka "if(nacteno>=100)", která povolí další akce (zrušení intervalu a přesun na další snímek) až ve chvíli, kdy bude soubor plně načten.

6 Opakovani=setInterval(Nacitani,10); - jedná se o globální funkci, která nastavuje interval opakování jiné funkce - funkce "Nacitani" se spouští pomocí nastaveného intervalu "Opakovani" - frekvence obnovování se udává vždy v milisekundách - číslo 10 znamená, že funkce "Nacitani" bude volána každých 10 milisekund var Nacitani:Number=(map.getBytesLoaded()/map.getBytesTotal())*100; - lokální proměnná datového typu "Number", která udává míru načtení souboru (100 = plně načtený) - je to tedy podíl aktuální velikosti načtených dat ku celkové velikosti vynásobeno 100 (na procenta) map.getbytesloaded() - metoda getbytesloaded() vrací vždy aktuální hodnotu počtu načtených Bytů externího souboru map.getbytestotal() - metoda getbytesloaded() vrací hodnotu celkové velikosti externího souboru v Bytech if(nacteno>=100) - tato podmínka bude splněna, až se soubor plně načte (díky nastavenému intervalu bude podmínka každých 10 ms kontrolována až do chvíle, kdy bude výsledek proměnné Nacteno>=100) clearinterval(opakovani) - clearinterval() - vyčištění intervalu - po načtení již není třeba funkci "Opakovani" obnovovat - interval můžeme tedy již zrušit gotoandstop(2) - tento příkaz provede postup na druhý snímek Mimo podmínku "operace mohou být prováděny až po načtení dat" musíme myslet také na to, že počítání není vždy úplně přesné. Jelikož se tedy skutečné a počítané hodnoty nemusí rovnat (což je téměř vždy) musíme dodat ještě jistou časovou rezervu pro dokončení načítání dat. Provedeme tedy pozastavení přehrávání a to následujícím způsobem - do podmínky "if(nacteno>=100)" vložíme definici proměnné "Cas1". Jelikož chceme tuto proměnno použít i pro následující snímek, musíme ji definovat ne jako lokální, ale již jako globální tedy namísto "var Cas1:Number" pouze "Cas1". Cas1 = gettimer(); - globální proměnná, obsahující hodnotu získanou z funkce gettimer() gettimer(); - ve chvíli splnění podmínky "if(nacteno>=100)" vrátí v tomto případě funkce gettimer() aktuální hodnotu počtu milisekund, které uplynuly od spuštění movie clipu

7 Tab.2.: Action script druhého snímku //POZASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ function Pozastaveni(){ var Cas2:Number = gettimer(); var CasRozdil:Number = Cas2-Cas1; if(casrozdil>=500){ trace("hotovo"); clearinterval(opakovani2); gotoandstop(3); Opakovani2 = setinterval(pozastaveni,10); Vysvětlení syntaxe - druhý snímek - kontrola načítání: Pokud potom u druhého snímku v zápise AS zadáme interval "Opakovani2", který bude volat funkci "Pozastaveni" s proměnnou "Cas2" obsahující aktuální hodnotu gettimer(), můžeme pomocí podmínky "Cas2-Cas1>=500" pozastavit přehrávání na ½ sekundy. Tedy například pokud se snímek načte za ms, potom Cas1 = V tuto chvíli dojde k přesunu na druhý snímek, ve kterém nastavený interval bude stále dokola volat funkci "Pozastaveni" tak dlouho, dokud nebude hodnota proměnné Cas2 o ½ sekundy větší než hodnota proměnné Cas1. Až teprve poté dojde k přesunu na třetí snímek, který obsahuje nejdůležitější skripty - vycentrování, nastavení posunu a zoomování. var Cas2:Number = gettimer(); - lokální proměnná, obsahující hodnotu získanou z funkce gettimer() gettimer(); - po spuštění druhého snímku začne funkce gettimer() vracet aktuální hodnotu počtu milisekund, které uplynuly od spuštění movie clipu var CasRozdil:Number = Cas2-Cas1; - lokální proměnná, obsahující výsledek rozdílu hodnot proměnných Cas2 a Cas1 if(casrozdil>=500) - tato podmínka bude splněna, až bude rozdíl proměnných >=500 milisekundám trace("hotovo") - pokud je výše uvedená podmínka splněna, vypíše se v okně OPTION text "hotovo"

8 6.3. TŘETÍ SNÍMEK Skript třetího snímku rozdělíme tématicky na tři části: Část první (základní definice): var Sirka:Number = _level0.sir; var Vyska:Number = _level0.vys; map._x -= Sirka/2; map._y -= Vyska/2; var vychozix:number = map._x; var vychoziy:number = map._y; var Sirka:Number = _level0.sir; var Vyska:Number = _level0.vys; - nejprve definujeme proměnné "Sirka" a "Vyska" obě datového typu Number. Tyto údaje budou vzaty z externího SWF souboru kde jsou definovány jako "Sir" a "Vys" - tyto externí proměnné definují šířku a výšku mapy v její 100% velikosti map._x -= Sirka/2; map._y -= Vyska/2; - jelikož se grafika vložila na střed scény svým levým horním okrajem, bude potřeba provést ještě její vycentrování a to jejím posunem o polovinu šířky doleva a o polovinu výšky nahoru var vychozix:number = map._x; var vychoziy:number = map._y; - aby bylo možné vrátit obrázek po posunu a změnách měřítka do původní polohy, bude třeba hned na začátku vrátit údaje o výchozí poloze do proměnných "vychozix" a "vychoziy"

9 Část druhá - nastavení funkcí posunu pomocí kláves a ohraničujících tlačítek: //POSUN MAPY******************************************************************* function onkeydown() { if(key.isdown(key.up)){ map._y+=5; if(key.isdown(key.down)){ map._y-=5; if(key.isdown(key.left)){ map._x+=5; if(key.isdown(key.right)){ map._x-=5; Key.addListener(this); onkeydown(); //POSUN MAPY******************************************************************* function fces(){ map._y+=5; function fcej(){ map._y-=5; function fcez(){ map._x+=5; function fcev(){ map._x-=5; function fcesz(){ map._x+=5; map._y+=5; function fcesv(){ map._x-=5; map._y+=5; function fcejz(){ map._x+=5; map._y-=5; function fcejv(){ map._x-=5; map._y-=5; Druhá část bude obsahovat funkce provádějící posun mapy. Posun pomocí kláves: Funkce onkeydown() bude spuštěna vždy po stisknutí klávesy a to na základě nadefinovaného listeneru Key.addListener(this); onkeydown(); tedy jakéhosi "naslouchače", který čeká na Váš povel z klávesnice. Tento povel je potom možno uskutečnit stiskem kláves UP viz. funkce if(key.isdown(key.up)), DOWN viz. funkce if(key.isdown(key.down)), LEFT viz. funkce if(key.isdown(key.left)) a RIGHT viz. funkce if(key.isdown(key.right)) Posun pomocí ohraničujících tlačítek: Posun bude také možné provádět stiskem jednoho z osmi tlačítek přímo v aplikaci. K tom slouží funkce function fces()... function fcejv(). Samy osobě však tyto funkce stačit nebudou. Aby mohly být spuštěny, musíme je zavolat ze skriptu definovaného přímo u tlačítka. Klikneme tedy jednou na tlačítko (třeba na posun JIŽNÍ) a do pole pro zápis AS napíšeme: on(press){ Opakovani = setinterval(fcej, 30); on(release, releaseoutside){ clearinterval(opakovani);

10 Obdobně nastavíme další tlačítka on(press) - pří držení tlačítka "JÍT NA JIH" bude tedy po každých 30 milisekundách volána funkce "fcej", která posune snímek vždy o 5 pixelů na sever (stejně tak je tomu i u klasických mapových prohlížečů - abychom mohli jít na jih - musíme mapu posunout na sever) on(release, releaseoutside) - po uvolnění pravého tlačítka myši nad nebo mimo symbol tlačítka dojde ke zrušení intervalu "Opakovani" Část třetí - nastavení funkcí zoomování: //NASTAVENÍ KROKU ZOOMOVÁNÍ var krokzoom:number = 1.05;//násobek zvětšení či zmenšení //*********************ZOOMOVÁNÍ - EXTEND***************************** function fcepuvodni(){ map._xscale = 100; map._yscale = 100; map._x = vychozix; map._y = vychoziy; //*********************ZOOMOVÁNÍ - PLUS******************************* function fceplus(){ map._x += ((map._x - 250)/map._width)*((map._width*krokZOOM)-map._width); map._y += ((map._y - 200)/map._height)*((map._height*krokZOOM)-map._height); map._width *= krokzoom; map._height *= krokzoom; function fceminus(){ map._x -= ((map._x - 250)/map._width)*(map._width-(map._width/krokZOOM)); map._y -= ((map._y - 200)/map._height)*(map._height-(map._height/krokZOOM)); map._width /= krokzoom; map._height /= krokzoom; stop; Jako první nastavíme krok zoomování - tedy o jaký násobek se bude mapa zvětšovat či zmenšovat. var krokzoom:number = 1.05; - lokální proměnná udávající krok násobku změny měřítka Poté definujeme funkce přibližování, oddalování a změny měřítka na 100%. Abychom mohli tyto funkce spustit, musíme je opět zavolat ze skriptu definovaného přímo u tlačítka. Klikneme tedy jednou na tlačítko (třeba na ZVĚTŠENÍ) a do pole pro zápis AS napíšeme: on(press){ Opakovani = setinterval(fceplus, 30); on(release, releaseoutside){ clearinterval(opakovani); To stejné provedeme i pro tlačítka "minus"a "puvodni".

11 function fcepuvodni(){ map._xscale = 100; map._yscale = 100; map._x = vychozix; map._y = vychoziy; - funkce změní měřítko mapy na 100% a přesune ji na výchozí souřadnice function fceplus(){ map._x += ((map._x - 250)/map._width)*((map._width*krokZOOM)-map._width); map._y += ((map._y - 200)/map._height)*((map._height*krokZOOM)-map._height); map._width *= krokzoom; map._height *= krokzoom; - funkce spustí akci přibližování mapy (zvětšování o násobek 1,05) tak, aby zvětšování probíhalo vždy od středu mapového okna aplikace (proto se musí dynamicky měnit i souřadnice mapy) function fceminus(){ map._x -= ((map._x - 250)/map._width)*(map._width-(map._width/krokZOOM)); map._y -= ((map._y - 200)/map._height)*(map._height-(map._height/krokZOOM)); map._width /= krokzoom; map._height /= krokzoom; - funkce spustí akci oddalování mapy (zmenšování o násobek 1,05) tak, aby zmenšování probíhalo vždy do středu mapového okna aplikace Soubor průběžně ukládáme pod názvem "aplikace" do již vytvořeného adresáře na počátku práce! 7. VYTVOŘENÍ EXTERNÍHO SOUBORU Vytvoříme nový projekt - v horním menu vybereme: File - New - Flash Document Nastavíme velikost jeviště v Inspektor Property na šířku 2800px a výšku 2800px Pomocí File/Import/Import to Stage... vložíme na jeviště obrázek (menší než 2800x2800px) - Můžeme stáhnout z internetu rastrovou mapu nebo letecký snímek. Klikneme jednou na vložený obrázek a převedeme jej na symbol typu Movie Clip s název "Obrazek". Tím nám vznikne na ploše automaticky instance objektu, kterou nazveme "obr". Nakonec klikneme jednou mimo jeviště, tím deaktivujeme symbol, a v panelu Action-Frame napíšeme pro první snímek následující zápis: _root.sir = obr._width; _root.vys = obr._height; Nakonec dokument uložíme pod názvem "mapka" do stejného adresáře jako je uložený soubor aplikace.

12 8. TEST FUNKČNOSTI APLIKACE Z dokumentu mapka vygenerujeme SWF - v horním menu vybereme: Control/Test Movie. Nyní se vrátíme zpět k dokumentu aplikace a opět vybereme: Control/Test Movie. Pro testování provozu v určité rychlosti připojení nebudeme zavírat testovací okno a vybereme z horního menu: View/Download Settings požadovanou rychlost - poté klikneme na View/Simulate Download. Pro zobrazení v html vybereme ze základního menu File/Publish Preview/HTML Při zkoušení funkčnosti aplikace vždy nejprve vyzkoušíme tlačítka posunu a zoomování přímo v aplikaci a až teprve poté šipky posunu na klávesnici (klávesnice se totiž aktivuje, až když začneme pracovat s mapou pomocí myši).

Flash - animace. 17. Změna tvaru - Flash. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Flash. DUM číslo: 16 Název: Flash

Flash - animace. 17. Změna tvaru - Flash. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Flash. DUM číslo: 16 Název: Flash - animace 17. Změna tvaru - www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 DUM číslo: 16 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Macromedia Flash 8. Druhy animace: Snímek po snímku. F5 vložit snímek (insert frame) F6 vložit klíčový snímek (insert key frame)

Macromedia Flash 8. Druhy animace: Snímek po snímku. F5 vložit snímek (insert frame) F6 vložit klíčový snímek (insert key frame) Druhy animace: Snímek po snímku Macromedia Flash 8 F5 vložit snímek (insert frame) F6 vložit klíčový snímek (insert key frame) F7 vložit prázdný klíčový snímek (insert blank key frame) Enter spuštění animace

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Použijeme vytvořený gradient táhnutím odshora dolů ve výběru opět s držením Ctrl.

Použijeme vytvořený gradient táhnutím odshora dolů ve výběru opět s držením Ctrl. Tlačítko. (http://gug.criticalhit.dk/tutorials/tomcat10/) Vytvoříme takovéhle tlačítko. V Gimpu dáme File New a nastavíme pozadí na průhlednost, velikost na 150x100. Vložíme novou vrstvu, opět průhlednost.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

GEOVAP, spol. s r.o. WMS JDTM ZK

GEOVAP, spol. s r.o. WMS JDTM ZK WMS JDTM ZK OBSAH: 1. Úvod...1 1.1. Co je WMS JDTM ZK?...1 2. Funkce aplikace...1 2.1. Spuštění aplikace...1 2.2. Ovládání aplikace...2 2.3. Průběh připojení rastru...2 2.4. Nastavení rozlišení rastru...4

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

LED Display Eyetv (počítačový panel)

LED Display Eyetv (počítačový panel) LED Display Eyetv (počítačový panel) manuál Obsah 1) vlastnosti produktu 2) název a funkce počítačového programu 3) příprava scénáře 4) přenos scénáře do panelu 5) ostatní 6) komunikační protokol 1) Vlastnosti

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7

1 Animace. Kapitola 7: Animace 7 Kapitola 7: Animace 7 Animace 1 Animace PowerPoint nabízí kromě přechodových efektů mezi jednotlivými snímky animaci objektů na snímku. Kromě úvodních animací, které zobrazí objekt na snímku, můžeme využívat

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III VY_32_INOVACE_FH03 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Vytvoření nové aplikace. Soustava

Vytvoření nové aplikace. Soustava Vytvoření nové aplikace (všechny volby, které nejsou níže popsané, necháváme vždy beze změny) V menu Soubor zvolíme Nový. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém zvolíme Aplikace pracující v reálném čase

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 06 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace: DUM seznamuje

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 4 Forma denní, 5 Forma dálková Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_149_IVT_MSOFFICE_05_PP Ing. Pavel BOHANES

Více

DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev

DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Radka Veverková Flash

Radka Veverková Flash - animace 14. Úvod do programu www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Název: Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Hvězdičky V1 Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Knihovna> hvezda_cervena, hvezda_modra, hvezda1 movie clip Hvezda1_cervena, hvezda1_modra tlačítko

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Psaní programu pro PLC SIMATIC S7-300 pomocí STEP 7

Psaní programu pro PLC SIMATIC S7-300 pomocí STEP 7 Psaní programu pro PLC SIMATIC S7-300 pomocí STEP 7 Seznámení s programem STEP 7 bude provedeno řešením jednoduché úlohy. Lis s ochranným zařízením má být spuštěn jen pomocí signálu START- spínače S1,

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ..07/..00/4.009 VY INOVACE_8-6 Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice Dalibor

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp

DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp DUM 18 téma: Cesty a jejich užití v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Digitální kartografie 5

Digitální kartografie 5 Digitální kartografie 5 strana 2 Zadání atributů pro jednotlivé plochy při vytvoření nového souboru shapefile se nám automaticky vytvoří také databázový soubor *.dbf, který obsahuje atributovou tabulku

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Uživatelská příručka internetové aplikace

Uživatelská příručka internetové aplikace CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL., FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

František Hudek. červen 2012

František Hudek. červen 2012 VY_32_INOVACE_FH09 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2012 8. ročník

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu 1 MODEL STOLU V prvním kroku byly vytvořeny svislé desky stolu. Nástrojem Rectangle byl nakreslen obdélník o rozměrech 750 x 450 mm mezi zelenou a modrou osou s výchozím bodem v průsečíku os. Nástrojem

Více