ve FLASHI Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve 1. První kroky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve FLASHI Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve 1. První kroky"

Transkript

1 Tvorba jednoduchého mapového prohlížeče ve ve FLASHI 1. První kroky Založíme si nový adresář (název a umístění může být libovolné). Vytvoříme nový projekt - v horním menu vybereme: File - New - Flash Dokument. Nastavíme velikost jeviště v Inspektor Property (Properties) na šířku 500px a výšku 400px. Obr.1. Následně vytvoříme tři základní vrstvy (pomocí tlačítka ): 1.vrstva: 2.vrstva: 3.vrstva: "aplikace - skripty" "aplikace - grafika" "data" POZOR!!! - řazení vrstev má svůj význam. Pokud by totiž byla vrstva "data" nad vrstvou "aplikace - grafika" zakryla by potom načtená mapa všechny objekty aplikace (tlačítka posunu i zoomování). Proto musíme dodržet výše uvedené řazení (také viz. obr.2) Obr.2. Na časovou osu vrstvy "aplikace - skripty" umístíme dva nové klíčové snímky. Klíčové snímky vložíme stiskem pravého tlačítka myši nad příslušným obdélníčkem na časové ose a následným výběrem "Insert Keyframe" (nad každým snímkem zvlášť - tedy nad druhým i třetím). U vrstev "aplikace - grafika" a "data" vložíme dva nové snímky pouze stiskem pravého tlačítka myši nad obdélníčkem třetího snímku časové osy a výběrem "Insert Frame". Soubor po celou dobu řešení průběžně ukládáme pod názvem "aplikace" do již vytvořeného adresáře na počátku práce!

2 2. Návrh grafického rozhraní aplikace Před vlastním kreslením si nastavíme uchopování na objekty a to pomocí View - snapping - snap to objects Pozn.: Podobně jako funkce ORTHO v AutoCADu tedy přichytávání k vodorovnému a svislému směru. Nyní se přepneme do vrstvy "aplikace - grafika". Nakreslíme pět obdélníků bez výplně - kdekoli mimo jeviště a jakkoli velké (viz Obr. 3.) postup: stisk tlačítka - Rectangle Tool nastavení kreslení bez výplně (No Color) Dále nakreslíme 5 linií - 3 vodorovné a 2 svislé - opět jakkoli umístěné a velké (viz Obr. 3.). postup: stisk tlačítka - Rectangle Tool Obr.3. Pro jednotlivé obdélníky a linie nyní nastavíme šířku, výšku a polohu X,Y jejich levého horního rohu. Jako první vždy vybereme grafiku a poté v Inspektor Property nastavíme hodnoty W, H, X, Y podle následující tabulky: 1. Obdélník: W = 500, H = 400, X = 0, Y = 0 1. Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 100 vodorovná 2. Obdélník: W = 450, H = 300, X = 25, Y = Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 250 vodorovná 3. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 165, Y = Linie: W = 500, H = 0, X = 0, Y = 350 vodorovná 4. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 225, Y = Linie: W = 0, H = 400, X = 100, Y = 0 svislá 5. Obdélník: W = 50, H = 25, X = 285, Y = Linie: W = 0, H = 400, X = 400, Y = 0 svislá

3 Následně vymažeme přebytečné linie (viz šipky na Obr. 4.) Obr.4. Obr.5. Všechny plochy, které budou využity jako tlačítka, vybarvíme pomocí nástroje Paint Bucket Tool a upravíme dle vlastního uvážení (viz červené šipky na obrázku č. 5). Mimo to vybarvíme také ještě podkladovou plochu dolního menu, která je na obrázku č.5 označena bílou šipkou. Výsledkem by měla být grafika obsahující objekty pro tlačítka posunu (8 směrů) a objekty pro tlačítka přibližování, oddalování a změny měřítka na původní měřítko. Vybarvíme podklad dolního menu (viz Obr.5.). 3. Převod grafiky na tlačítka Abychom mohli vytvořit tlačítko, potřebujeme k tomu grafiku, která jej bude reprezentovat. K tomu nám poslouží výplně, které jsme si vytvořili v předešlém kroku. Tedy vybereme vždy výplň a pomocí Modify - Convert to Symbol převedeme na tlačítko. V dialogovém okně "Convert to Symbol" potom zadáme název symbolu a v nabídce Behavior zvolíme možnost Button (viz Obr.6). Názvy jednotlivých symbolů jsou popsány na obrázku č. 7. Názvy tlačítek pro pohyb na jednotlivé světové strany: posunsz posuns posunsv posunv posunjv posunj posunjz posunz Názvy tlačítek pro změnu měřítka: plus minus puvodni Obr.6. Obr.7.

4 4. Úprava ostatní grafiky Jelikož při převodu grafiky na tlačítka došlo k zakrytí dělících linií, přesuneme tyto linie (včetně podkladové plochy dolního menu) do popředí a to následujícím způsobem. Vybereme všechny objekty na jevišti a následně s držením klávesy Shift klikneme na všechna vytvořená tlačítka - tím je vyloučíme z výběru. Zbylé prvky ve výběru převedeme na grafiku (Behavior - Graphic) a to opět pomocí Modify - Convert to Symbol s názvem "pomocne" (viz Obr.8). Obr.8. Obr.9. V posledním kroku grafické tvorby vytvoříme symbol pro umístění externích mapových dat. (Tento symbol by se dal vytvořit i pomocí action scriptu - avšak z praxe je zkušenost, že ne vždy takto vytvořený symbol pracuje správně, a proto bude lepší si jej vytvořit ručně.) Přepneme se tedy do vrstvy "data" a nakreslíme obdélník přibližně o velikosti 50x50 px opět mimo jeviště. Dále změníme jeho souřadnice na X = 250, Y = 175 (jeho levý horní roh = referenční bod - bude uprostřed mapového okna) a převedeme jej na symbol typu Movie Clip s názvem "mapa" (viz Obr. 9.). Pokud budeme potom vkládat externí data na scénu, nahradí se tento symbol vždy externí grafikou. 5. Popis instancí Jestliže chceme pracovat s grafikou na scéně pomocí action scriptu, bude třeba označit tuto grafiku tak, aby ji skript mohl jednoznačně identifikovat. K tomu nám poslouží tzv. název instance objektu. Samotná instance objektu (symbolu) je kopií originálního symbolu uloženého v knihovně. Pokud tedy vytvoříme např. pět instancí originálního symbolu, můžeme pro každou nastavit různou velikost, orientaci a dokonce i barvu - výhodou je, že fyzicky je na disku uložen pouze originál - z toho vyplývá velká úspora místa. Každá instance je potom označena jedinečným názvem, prostřednictvím kterého můžeme pomocí action scriptu zadávat instanci různé akce. Jediný objekt, se kterým budeme chtít pohybovat s pomocí action scriptu, bude instance symbolu "mapa". Klikneme tedy jednou na instanci symbolu "mapa" a v okně Inspektor Property napíšeme do pole Instance Name název instance "map".

5 6. Action Script Nyní se přepneme do vrstvy "aplikace - skripty" a vybereme první snímek na časové ose. Zápis skriptů bude probíhat v panelu Action-Frame PRVNÍ A DRUHÝ SNÍMEK Tab.1.: Action script prvního snímku //NAČTENÍ EXTERNÍCH SOUBORŮ map.loadmovie("mapka.swf",1); //KONTROLA NAČÍTÁNÍ - pokud je načítání dokončeno, spustit další akce function Nacitani(){ var Nacteno:Number=(map.getBytesLoaded()/map.getBytesTotal())*100; if(nacteno>=100){ Cas1=getTimer(); clearinterval(opakovani); gotoandstop(2); Opakovani=setInterval(Nacitani,10); stop(); Vysvětlení syntaxe - první snímek - část první - načtení externích souborů: Jako první bude třeba vložit externí soubor na scénu. To provedeme pomocí zápisu: map.loadmovie("mapka.swf",1); - instance symbolu "map", kterou jsme vytvořili na jevišti, se tímto příkazem nahradí externím objektem (v tomto případě souborem SWF - avšak může to být např. i obrázek JPG aj.) - externí objekt bude vložen tak, že jeho levý horní roh se umístí přesně na referenční bod - tedy na souřadnice středu snímku X = 250, Y = objekt bude umístěn do vertikální úrovně 1 Vysvětlení syntaxe - první snímek - část druhá - kontrola načítání: V druhé části napíšeme skript, který provede kontrolu načtení externího souboru. Tato kontrola je velice důležitá. Pokud by totiž nebyl externí soubor plně načten a chtěli bychom s ním hned provádět další operace, některé by se nemuseli provést nebo by se provedly špatně právě z důvodu jeho absence. Spuštění dalších snímků bude tedy provedeno až po jeho úplném načtení. Základem je funkce "Nacitani", která bude v pravidelných intervalech volána pomocí nastaveného intervalu "Opakovani". Obsahem funkce "Nacitani" musí být jednak samotný výpočet proměnné "Nacteno" obsahující hodnotu aktuálního počtu procent načtených dat a jednak podmínka "if(nacteno>=100)", která povolí další akce (zrušení intervalu a přesun na další snímek) až ve chvíli, kdy bude soubor plně načten.

6 Opakovani=setInterval(Nacitani,10); - jedná se o globální funkci, která nastavuje interval opakování jiné funkce - funkce "Nacitani" se spouští pomocí nastaveného intervalu "Opakovani" - frekvence obnovování se udává vždy v milisekundách - číslo 10 znamená, že funkce "Nacitani" bude volána každých 10 milisekund var Nacitani:Number=(map.getBytesLoaded()/map.getBytesTotal())*100; - lokální proměnná datového typu "Number", která udává míru načtení souboru (100 = plně načtený) - je to tedy podíl aktuální velikosti načtených dat ku celkové velikosti vynásobeno 100 (na procenta) map.getbytesloaded() - metoda getbytesloaded() vrací vždy aktuální hodnotu počtu načtených Bytů externího souboru map.getbytestotal() - metoda getbytesloaded() vrací hodnotu celkové velikosti externího souboru v Bytech if(nacteno>=100) - tato podmínka bude splněna, až se soubor plně načte (díky nastavenému intervalu bude podmínka každých 10 ms kontrolována až do chvíle, kdy bude výsledek proměnné Nacteno>=100) clearinterval(opakovani) - clearinterval() - vyčištění intervalu - po načtení již není třeba funkci "Opakovani" obnovovat - interval můžeme tedy již zrušit gotoandstop(2) - tento příkaz provede postup na druhý snímek Mimo podmínku "operace mohou být prováděny až po načtení dat" musíme myslet také na to, že počítání není vždy úplně přesné. Jelikož se tedy skutečné a počítané hodnoty nemusí rovnat (což je téměř vždy) musíme dodat ještě jistou časovou rezervu pro dokončení načítání dat. Provedeme tedy pozastavení přehrávání a to následujícím způsobem - do podmínky "if(nacteno>=100)" vložíme definici proměnné "Cas1". Jelikož chceme tuto proměnno použít i pro následující snímek, musíme ji definovat ne jako lokální, ale již jako globální tedy namísto "var Cas1:Number" pouze "Cas1". Cas1 = gettimer(); - globální proměnná, obsahující hodnotu získanou z funkce gettimer() gettimer(); - ve chvíli splnění podmínky "if(nacteno>=100)" vrátí v tomto případě funkce gettimer() aktuální hodnotu počtu milisekund, které uplynuly od spuštění movie clipu

7 Tab.2.: Action script druhého snímku //POZASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ function Pozastaveni(){ var Cas2:Number = gettimer(); var CasRozdil:Number = Cas2-Cas1; if(casrozdil>=500){ trace("hotovo"); clearinterval(opakovani2); gotoandstop(3); Opakovani2 = setinterval(pozastaveni,10); Vysvětlení syntaxe - druhý snímek - kontrola načítání: Pokud potom u druhého snímku v zápise AS zadáme interval "Opakovani2", který bude volat funkci "Pozastaveni" s proměnnou "Cas2" obsahující aktuální hodnotu gettimer(), můžeme pomocí podmínky "Cas2-Cas1>=500" pozastavit přehrávání na ½ sekundy. Tedy například pokud se snímek načte za ms, potom Cas1 = V tuto chvíli dojde k přesunu na druhý snímek, ve kterém nastavený interval bude stále dokola volat funkci "Pozastaveni" tak dlouho, dokud nebude hodnota proměnné Cas2 o ½ sekundy větší než hodnota proměnné Cas1. Až teprve poté dojde k přesunu na třetí snímek, který obsahuje nejdůležitější skripty - vycentrování, nastavení posunu a zoomování. var Cas2:Number = gettimer(); - lokální proměnná, obsahující hodnotu získanou z funkce gettimer() gettimer(); - po spuštění druhého snímku začne funkce gettimer() vracet aktuální hodnotu počtu milisekund, které uplynuly od spuštění movie clipu var CasRozdil:Number = Cas2-Cas1; - lokální proměnná, obsahující výsledek rozdílu hodnot proměnných Cas2 a Cas1 if(casrozdil>=500) - tato podmínka bude splněna, až bude rozdíl proměnných >=500 milisekundám trace("hotovo") - pokud je výše uvedená podmínka splněna, vypíše se v okně OPTION text "hotovo"

8 6.3. TŘETÍ SNÍMEK Skript třetího snímku rozdělíme tématicky na tři části: Část první (základní definice): var Sirka:Number = _level0.sir; var Vyska:Number = _level0.vys; map._x -= Sirka/2; map._y -= Vyska/2; var vychozix:number = map._x; var vychoziy:number = map._y; var Sirka:Number = _level0.sir; var Vyska:Number = _level0.vys; - nejprve definujeme proměnné "Sirka" a "Vyska" obě datového typu Number. Tyto údaje budou vzaty z externího SWF souboru kde jsou definovány jako "Sir" a "Vys" - tyto externí proměnné definují šířku a výšku mapy v její 100% velikosti map._x -= Sirka/2; map._y -= Vyska/2; - jelikož se grafika vložila na střed scény svým levým horním okrajem, bude potřeba provést ještě její vycentrování a to jejím posunem o polovinu šířky doleva a o polovinu výšky nahoru var vychozix:number = map._x; var vychoziy:number = map._y; - aby bylo možné vrátit obrázek po posunu a změnách měřítka do původní polohy, bude třeba hned na začátku vrátit údaje o výchozí poloze do proměnných "vychozix" a "vychoziy"

9 Část druhá - nastavení funkcí posunu pomocí kláves a ohraničujících tlačítek: //POSUN MAPY******************************************************************* function onkeydown() { if(key.isdown(key.up)){ map._y+=5; if(key.isdown(key.down)){ map._y-=5; if(key.isdown(key.left)){ map._x+=5; if(key.isdown(key.right)){ map._x-=5; Key.addListener(this); onkeydown(); //POSUN MAPY******************************************************************* function fces(){ map._y+=5; function fcej(){ map._y-=5; function fcez(){ map._x+=5; function fcev(){ map._x-=5; function fcesz(){ map._x+=5; map._y+=5; function fcesv(){ map._x-=5; map._y+=5; function fcejz(){ map._x+=5; map._y-=5; function fcejv(){ map._x-=5; map._y-=5; Druhá část bude obsahovat funkce provádějící posun mapy. Posun pomocí kláves: Funkce onkeydown() bude spuštěna vždy po stisknutí klávesy a to na základě nadefinovaného listeneru Key.addListener(this); onkeydown(); tedy jakéhosi "naslouchače", který čeká na Váš povel z klávesnice. Tento povel je potom možno uskutečnit stiskem kláves UP viz. funkce if(key.isdown(key.up)), DOWN viz. funkce if(key.isdown(key.down)), LEFT viz. funkce if(key.isdown(key.left)) a RIGHT viz. funkce if(key.isdown(key.right)) Posun pomocí ohraničujících tlačítek: Posun bude také možné provádět stiskem jednoho z osmi tlačítek přímo v aplikaci. K tom slouží funkce function fces()... function fcejv(). Samy osobě však tyto funkce stačit nebudou. Aby mohly být spuštěny, musíme je zavolat ze skriptu definovaného přímo u tlačítka. Klikneme tedy jednou na tlačítko (třeba na posun JIŽNÍ) a do pole pro zápis AS napíšeme: on(press){ Opakovani = setinterval(fcej, 30); on(release, releaseoutside){ clearinterval(opakovani);

10 Obdobně nastavíme další tlačítka on(press) - pří držení tlačítka "JÍT NA JIH" bude tedy po každých 30 milisekundách volána funkce "fcej", která posune snímek vždy o 5 pixelů na sever (stejně tak je tomu i u klasických mapových prohlížečů - abychom mohli jít na jih - musíme mapu posunout na sever) on(release, releaseoutside) - po uvolnění pravého tlačítka myši nad nebo mimo symbol tlačítka dojde ke zrušení intervalu "Opakovani" Část třetí - nastavení funkcí zoomování: //NASTAVENÍ KROKU ZOOMOVÁNÍ var krokzoom:number = 1.05;//násobek zvětšení či zmenšení //*********************ZOOMOVÁNÍ - EXTEND***************************** function fcepuvodni(){ map._xscale = 100; map._yscale = 100; map._x = vychozix; map._y = vychoziy; //*********************ZOOMOVÁNÍ - PLUS******************************* function fceplus(){ map._x += ((map._x - 250)/map._width)*((map._width*krokZOOM)-map._width); map._y += ((map._y - 200)/map._height)*((map._height*krokZOOM)-map._height); map._width *= krokzoom; map._height *= krokzoom; function fceminus(){ map._x -= ((map._x - 250)/map._width)*(map._width-(map._width/krokZOOM)); map._y -= ((map._y - 200)/map._height)*(map._height-(map._height/krokZOOM)); map._width /= krokzoom; map._height /= krokzoom; stop; Jako první nastavíme krok zoomování - tedy o jaký násobek se bude mapa zvětšovat či zmenšovat. var krokzoom:number = 1.05; - lokální proměnná udávající krok násobku změny měřítka Poté definujeme funkce přibližování, oddalování a změny měřítka na 100%. Abychom mohli tyto funkce spustit, musíme je opět zavolat ze skriptu definovaného přímo u tlačítka. Klikneme tedy jednou na tlačítko (třeba na ZVĚTŠENÍ) a do pole pro zápis AS napíšeme: on(press){ Opakovani = setinterval(fceplus, 30); on(release, releaseoutside){ clearinterval(opakovani); To stejné provedeme i pro tlačítka "minus"a "puvodni".

11 function fcepuvodni(){ map._xscale = 100; map._yscale = 100; map._x = vychozix; map._y = vychoziy; - funkce změní měřítko mapy na 100% a přesune ji na výchozí souřadnice function fceplus(){ map._x += ((map._x - 250)/map._width)*((map._width*krokZOOM)-map._width); map._y += ((map._y - 200)/map._height)*((map._height*krokZOOM)-map._height); map._width *= krokzoom; map._height *= krokzoom; - funkce spustí akci přibližování mapy (zvětšování o násobek 1,05) tak, aby zvětšování probíhalo vždy od středu mapového okna aplikace (proto se musí dynamicky měnit i souřadnice mapy) function fceminus(){ map._x -= ((map._x - 250)/map._width)*(map._width-(map._width/krokZOOM)); map._y -= ((map._y - 200)/map._height)*(map._height-(map._height/krokZOOM)); map._width /= krokzoom; map._height /= krokzoom; - funkce spustí akci oddalování mapy (zmenšování o násobek 1,05) tak, aby zmenšování probíhalo vždy do středu mapového okna aplikace Soubor průběžně ukládáme pod názvem "aplikace" do již vytvořeného adresáře na počátku práce! 7. VYTVOŘENÍ EXTERNÍHO SOUBORU Vytvoříme nový projekt - v horním menu vybereme: File - New - Flash Document Nastavíme velikost jeviště v Inspektor Property na šířku 2800px a výšku 2800px Pomocí File/Import/Import to Stage... vložíme na jeviště obrázek (menší než 2800x2800px) - Můžeme stáhnout z internetu rastrovou mapu nebo letecký snímek. Klikneme jednou na vložený obrázek a převedeme jej na symbol typu Movie Clip s název "Obrazek". Tím nám vznikne na ploše automaticky instance objektu, kterou nazveme "obr". Nakonec klikneme jednou mimo jeviště, tím deaktivujeme symbol, a v panelu Action-Frame napíšeme pro první snímek následující zápis: _root.sir = obr._width; _root.vys = obr._height; Nakonec dokument uložíme pod názvem "mapka" do stejného adresáře jako je uložený soubor aplikace.

12 8. TEST FUNKČNOSTI APLIKACE Z dokumentu mapka vygenerujeme SWF - v horním menu vybereme: Control/Test Movie. Nyní se vrátíme zpět k dokumentu aplikace a opět vybereme: Control/Test Movie. Pro testování provozu v určité rychlosti připojení nebudeme zavírat testovací okno a vybereme z horního menu: View/Download Settings požadovanou rychlost - poté klikneme na View/Simulate Download. Pro zobrazení v html vybereme ze základního menu File/Publish Preview/HTML Při zkoušení funkčnosti aplikace vždy nejprve vyzkoušíme tlačítka posunu a zoomování přímo v aplikaci a až teprve poté šipky posunu na klávesnici (klávesnice se totiž aktivuje, až když začneme pracovat s mapou pomocí myši).

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1

Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Hvězdičky V1 Scéna> Layer1>(název např: modre). Pouze první snímek poskládat pět hvězdiček z knihovny hvezda1 Knihovna> hvezda_cervena, hvezda_modra, hvezda1 movie clip Hvezda1_cervena, hvezda1_modra tlačítko

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Základy Adobe FLASH CS4

Základy Adobe FLASH CS4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Základy Adobe FLASH CS4 Martin Němec Ostrava 2011 Název: Základy Adobe FLASH CS4 Autor: Martin Němec Vydání: první, 20101 Počet stran: 19 Studijní materiály

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach Popis práce Tato práce se zabývá propojením aplikací MS Office s pomocí kódů ve VBA. V tomto konkrétním příkladě je znázorněn případ komunikace mezi programy MS Access 2007 a MS Excel 2007. Díky možnostem

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic

Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Úprava vytvořené statistické mapy s využitím aplikace Repaint Magic Uvedený panel nástrojů Repaint Magic lze využít při úpravě mapky vytvořené v MS Map v prostředí standardní grafiky MS Office. Následující

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

Vytváříme hry ve Flashi

Vytváříme hry ve Flashi Obsah 1 2 3 Úvod...7 1. Základy tvorby v programu Flash...11 1.1 Nastavení scény... 12 1.2 Tvorba tlačítka... 13 1.3 Tvorba Movie Clipu... 14 1.4 ActionScript... 16 1.5 Textová pole... 16 1.6 Tvorba preloaderu...

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Photoshop - tutoriály

Photoshop - tutoriály H OŘÍCÍ TEXT Photoshop - tutoriály 1) Vytvořte Nový soubor. Velikost dokumentu jsem volil 500 x 200 obrazových bodů, rozlišení 72 dpi. Barva pozadí je předpokládaně bílá, což je pro náš případ vyhovující.

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Webové stránky. 8. Pozadí webové stránky. CSS pozadí. Datum vytvoření: 18. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 8. Pozadí webové stránky. CSS pozadí. Datum vytvoření: 18. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 8. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 18. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS?

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Tento článek poskytuje návod, jak využít několik druhů digitálních informací online mapy, GPS souřadnice a digitální fotografie. Následující postupy lze využít

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

1 Příprava pracovního prostředí

1 Příprava pracovního prostředí 1 Obsah 1 Příprava pracovního prostředí... 3 1.1 Příprava dat v Money... 3 1.2 Příprava dat v Zoner inshop Manageru... 3 1.2.1 Nastavení agendy Money... 3 2 Zboží - pouze import... 6 2.1 Příprava dat v

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Postup stavby 3D tiskárny Rebel 2 Martin Čihák OK1UGA Díl třetí Oživení.

Postup stavby 3D tiskárny Rebel 2 Martin Čihák OK1UGA Díl třetí Oživení. Postup stavby 3D tiskárny Rebel 2 Martin Čihák OK1UGA Díl třetí Oživení. V tomto díle seriálu zprovozníme tiskárnu a SW vybavení potřebné pro její provoz. Budu popisovat instalaci na svém PC se systémem

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Tvorba interaktivních souborů

Tvorba interaktivních souborů 190 LEKCE Začínáme Pozvěte své diváky do akce za pomoci tlačítek, nabídek a dalších interaktivních prvků, které vybízejí k dalšímu průzkumu webových stránek. Díky spolupráci symbolů a ActionScriptu lze

Více

GeoGebra rychlý start

GeoGebra rychlý start Beznákladové ICT pro učitele Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. velmi stručná příručka k programu GeoGebra GeoGebra je svobodný výukový matematický

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více