Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledný graf ukazuje následující obrázek."

Transkript

1 Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V následujícím přikladu je graficky vyjádřen vývoj průměrných teplot v jednotlivých měsících roku Názvy měsíců ve sloupci A nemusíme vypisovat všechny. Stačí zapsat leden a zbývající měsíce generujeme kopírováním pomocí pravého dolního rohu rámečku, který ohraničuje políčko A2 (viz červený kroužek v obrázku). Průměrné teploty ve sloupci B musíme pochopitelně vypsat ručně. Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Spojnicový graf můžeme použít i pro více číselných řad. Například budeme chtít graficky zobrazit vývoj průměrných teplot ve třech po sobe jdoucích letech. Z grafu můžeme vyčíst nejen teplotní trend v každém roce, ale i vzájemné porovnání jednotlivých roků. Graf bude zobrazen jak trojice lomených car. Postup tvorby grafu se nijak neliší od předchozího přikladu, pouze musíme v tomto případě zobrazit i legendu. Je dobré upozornit na jedno malé úskalí a to na nadpisy sloupců s číselnými údaji. Sloupce B, C a D nestačí nadepsat pouze číslem letopočtu, protože by EXCEL zahrnul tato čísla do grafu. Musíme rok zadat jako text, což snadno docílíme například tak, že před číslo napíšeme slovo rok (viz obrázek). Můžeme také přidělit buňkám s letopočty datový typ TEXT. Výsledný graf ukazuje následující obrázek. 1

2 B. Graf XY Tento graf zobrazuje průběh závislosti proměnné označené jako y na proměnné x. Může se jednat například o závislost vyjádřenou matematickým zápisem y=2x 3 +x Nemusí ale nutně jít o závislost v matematickém smyslu. Můžeme například získat hodnoty x i y statistickým šetřením a graficky potom zobrazit, jak se mění hodnota y v závislosti na hodnotě x. Je ovšem zřejmé, že se musí jednat o závislost reálnou, u které nedovedeme pouze pospat přesnou matematickou funkcí vnitřní mechanismus. Například hektarové výnosy obilovin jsou nepochybně závislé na dávce příslušného hnojiva. Pokud získáme například z pokusných políček dostatečný počet údajů, můžeme z těchto čísel graficky znázornit příslušný průběh závislosti. Dá se dopředu odhadnout, že výnosy nejprve porostou, od určité množství hnojiva mohou stagnovat, a při dalším zvyšování dávky dokonce klesat. Vše si ukážeme na příkladu uvedené matematické funkce. Nejdříve vložíme do tabulky hodnoty proměnné x třeba v rozmezí od -5 do +5 po krocích 0,2. Všechny hodnoty není nutné psát ručně, můžeme je snadno vygenerovat. Připomeňme si postup. Zapíšeme pouze první dvě hodnoty do políček A2 a A3 a potom tato políčka označíme. Zbývající čísla vygenerujeme protažením za pravý dolní roh rámečku (viz červený kroužek) vyznačené oblasti, jak ukazuje následující obrázek. Potom vložíme do políčka B2 vzorec pro výpočet hodnoty y. Původní matematický zápis ve tvaru 2x 3 +x 2-24 bude mít v přepisu pro EXCEL následující podobu: =2*A2^3+A2^2-24 Tento vzorec ještě nakopírujeme do zbývajících políček a můžeme začít s tvorbou grafu. Jak bude vypadat výsledný graf, ukazuje následující obrázek. 2

3 Postup tvorby grafu je pro graf spojnicový i graf XY obdobný, jaký používáme při vytváření sloupcového grafu. V grafu by neměly chybět následující prvky: název grafu popis osy x (vodorovná) popis osy y (svislá) hodnoty u jednotlivých uzlových bodů legenda (pokud zobrazujeme více číselných řad) Proceduru tvorby grafu zahájíme označením oblasti s údaji a potom otevřeme nabídku VLOŽENÍ. V panelu GRAFY klikneme na požadovaný typ a zvolíme variantu. Vhodnější je graf s uzlovými body. graf spojnicový graf XY (bodový) Po tomto úkonu se v tabulce zobrazí náhled grafu a v něm dokončíme zbývající úpravy. Budou to následující kroky: 3

4 1. přesun grafu na samostatný list 2. doplnění prvků, které v náhledu chybí 3. úprava jednotlivých prvků Ad. 1 Graf je lépe umístit na zvláštní list. Příslušný obrázek tak bude větší, takže se v něm budou dodatečné úpravy dělat pohodlněji a půjde lépe využít v jiných aplikacích (např. ve WORDU, POWERPOINTU). Vždy je lepší obrázek v případě potřeby zmenšovat, než zvětšovat. Při zvětšování grafiky dojde vždy ke snížení kvality. Přesun provedeme v nabídce NÁVRH panelu PŘESUNOUT GRAF UMÍSTĚNÍ. V dialogovém okně pak zvolíme možnost NOVÝ LIST. Ad. 2 Chybějící prvky přidáme do grafu v panelu přidat prvek grafu. V našem vzorovém příkladu přidáme tzv. popisky dat a to procenta i hodnoty. V okně formát popisků dat zaškrtneme políčko HODNOTA a zvolíme umístění. 4

5 Ad. 3 Úpravu jednotlivých prvků provádíme tak, že kliknutím prvek vybereme. Zbývá ještě nahradit pomocný text název grafu konečným názvem. Potom ještě můžeme změnit umístění legendy a vlastnosti písma jednotlivých prvků. U grafu spojnicového, který byl vytvořen z jedné číselné řad, a u grafu XY se legenda vynechává. Změny vlastností písma provedeme v nabídce DOMŮ běžným postupem. Cvičné úlohy 1. Sestavte na LISTU1 tabulku, kde ve sloupci A vygenerujete hodnoty x od -10 do 10 po 1. Ve sloupci B zapište vzorec pro výpočet hodnot funkce y=1/4x 7 +1/2x 3 +x-12. Na nový list vytvořte graf XY se všemi potřebnými prvky. 5

6 2. V EXCELU vytvořte na LISTU1 následující tabulku. V tabulce doplňte průměrné teploty a vygenerujte datum od až Potom vytvořte z hodnot v tabulce na nový list spojnicový graf. 3. V EXCELU vytvořte tabulku pro výpočet průměrných teplot v jedné dekádě. Do sloupce den zadejte datum a další údaje vygenerujte. Z údajů v tabulce potom sestavte spojnicový graf na nový list. 6

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH

MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH EXCEL MS EXCEL - PŘEHLED FUNKCÍ K MATURITĚ NA OAUH Které funkce požadujeme po studentech k praktické maturitě na naší škole. MATEMATICKĚ FCE SUMA, ABS, CELÁ.ČÁST, NÁHČÍSLO, POWER, SOUČIN, ZAOKROUHLIT,

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

IMPORT DAT DO DATABÁZE

IMPORT DAT DO DATABÁZE Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Grafy a další grafické objekty

Grafy a další grafické objekty ČÁST VII Grafy a další grafické objekty Dobře koncipovaný graf může dát smysl oblasti nesrozumitelných čísel. V této části vám nabídneme tipy zabývající se nejrůznějšími aspekty tvorby grafů. 130. Vytvoření

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Výpočty v ověření vstupních dat

Výpočty v ověření vstupních dat KAPITOLA 18 V této kapitole se dozvíte: Doplnění ověření Změna nastavení ověření Kopírování ověření vstupu dat Odstranění ověření Výběr buněk s ověřením dat Označení neplatných dat Příklady Potřebujeme-li

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ)

TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) TABULKOVÉ PROCESORY MS EXCEL (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb víc než jen počítačka Tabulkové procesory jsou programy, které slouží pro výpočty (matematické, statistické, vědecké, logické, finanční,...), vytváření

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více