Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?"

Transkript

1 Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura v rámci projektu financovaného z ESF OPPA jako jeden z jeho výstupů V Praze, jaro 2010

2 1. Co se můžeš dozvědět? Tato příručka slouží pro Tebe k lepšímu zorientování se ve volbě studia a potažmo budoucí profese. Můžeš ji číst popořadě nebo přeskakovat na kapitoly, které Tě zajímají. První část se zaměřuje na otázku volby na jak dlouho volíme, další pak dává návody k poznání sebe sama a svých preferencí. Třetí Ti pomůže poznat jednotlivé obory více jsou rozděleny na humanitní a přírodovědné. Průvodce je zakončen radami jak se o oboru více dozvědět. Na závěr najdete užitečné odkazy. Dobrá zpráva je, že to, jak naplnit svůj život a jak v něm být šťastný(á), máš v rukou právě ty! 2. Volba na celý život nebo lze změnit v průběhu? Mnoho lidí si láme hlavu tím, jakou profesi si zvolit, kým v životě být. Záleží na tom, na jak dlouho máte pocit, že si volíte. Pro někoho je volba velmi tíživá, protože má pocit, že si volí na celý svůj život. Pokud se však na volbu budeme dívat tak, že je dočasná a může se změnit, je snazší ji učinit. V současném světě se vyskytuje mnoho změn a možností, se kterými nemůžete počítat dopředu, a které mohou v dobrém slova smyslu posunout naši kariéru do netušených směrů. Proto se nebojte a zvolte si to, co považujte nyní za nejlepší a jen čas ukáže, zda tomu tak skutečně bylo. (obrázek z 3. Poznat sebe sama 1 Proto, aby ses mohl(a) dobře rozhodnout, co v životě dělat, je dobré více poznat sebe sama a zamyslet se nad tím, co by se k Tobě hodilo. 1 Čerpáno z praxe a z literatury Bartoníčková (2007), Peavy (2004). 1

3 Schopnosti Zkus si napsat do tabulky to, v čem jsi dobrý (á), co umíš a do druhé tabulky to, co neumíš a mohl(a) by ses naučit. Co umím, co mi jde dobře Co neumím Co se chci naučit Záliby a koníčky Dále se zamysli nad tím, jaké jsou Tvoje záliby a koníčky, co Tě nejvíc baví dělat. Pak si vyber 5 nejdůležitějších a u nich napiš, proč Tě nejvíce baví. Moje koníčky a záliby Proč mě to baví? Sny a dětské vzory Určitě si vzpomeneš, jaké povolání jsi chtěl(a) dělat jako dítě. Může v sobě obsahovat něco, co Tě baví ještě dnes. 2

4 Co jsem chtěl(a) dělat jako dítě Co se mi na tom líbilo? Podobně si vzpomeň na nějaké vzory, někoho, komu ses chtěl(a) podobat, ke komu ses chtěl(a) přiblížit. Kdo byl můj vzor? Čím jsem se mu chtěl(a) podobat? Z obou tabulek si vyber ty hodnoty a profese, které by se Ti zamlouvaly i v současné době Co by se mi z toho líbilo i teď? Představ si svou budoucnost představ si, že je o 100 let více než teď a v Tvém rodném městě Ti na počet staví sochu. Co bys chtěl(a), aby pod ní bylo napsáno? 3

5 (obrázek z Aby tam mohlo být napsáno, to co sis nyní vymyslel(a), je třeba, abys splnil(a) některé cíle. Nyní si proto napiš 20 věcí, které bys chtěl(a) v životě dokázat a kdy. Co bych chtěl(a) dokázat Kdy? 4

6 Nakresli si svou budoucnost 1) Vezmi si nyní kus papíru a doprostřed nakresli velký kruh. Ten představuje Tvůj svět. 2) Představ si teď svou budoucnost. Může jich být i více. Kdekoliv do kruhu o budoucnosti něco napiš nebo namaluj. 3) Jací lidé mi mohou pomoci? Nakresli je. 4) Jaké jsou kroky, které musíš učinit? Popiš je. 5) Jaké jsou bariéry? Popiš nebo nakresli. 6) Jaké jsou Tvé zdroje? Popiš nebo nakresli. 7) Jaký bude život až se budoucnost splní? Nakresli to. 8) Budeš se muset něco naučit? Nakresli to. Profese, které z výše uvedeného vyplynuly Z výše uvedených úvah určitě vyplynuly profese nebo alespoň skupiny profesí, které bys rád(a) vykonával(a). Udělej si nyní jejich soupis. Nevadí, když něco bude znít ještě obecně typu obor, který má něco společného s péčí o lidi. Postupně se v níže uvedených bodech a informacích může zkonkretizovat. Oblasti, které by mě zajímaly Profese, které by mě lákaly Možnost objevit něco o sobě testem Pokud chceš svůj výše uvedený seznam obohatit o další profese, zjistit na co se hodíš, pro co máš vlohy, co Tě baví, o čem sníš a které činnosti preferuješ ve volném čase, můžeš využít online test. Test vznikl ve spolupráci mnoha odborníků z řad pedagogů a psychologů a je inspirován Hollandovým modelem RAISEC, který dobře postihuje oblasti profesních zájmů. Pro přístup do testu je třeba uživatelské jméno a heslo, které Ti ráda vygeneruji. Výsledek testu ukáže, jaká oblast profesních zájmů vás nejlépe charakterizuje, a nabídne z více než 600 různých druhů povolání právě ta, která mohou nejlépe odpovídat Tvým zájmům a preferencím. Test je umožňuje také prostřednictvím paralelního testu pro Tvé rodiče, učitele 5

7 a přátele, získat o sobě další informace. Tyto informace můžeš porovnat s výsledkem svého testu a získat tím ještě přesnější obrázek o své další profesní dráze. 4. Existující směry Aby sis dále mohl(a) vybrat nebo se o oborech více dozvědět, níže máš k dispozici seznam hlavních existujících směrů a profesí rozdělených do skupin humanitních, jazykovědných, uměleckých, matematických, technických, přírodovědných, lékařských, ekonomických a tělovýchovných oborů. Je u nich vždy uvedené co se naučíš, kde se s nimi můžeš uplatnit. Seznam neobsahuje záměrně podmínky přijímacího řízení, protože ty se každým rokem mírně mění. Pro informaci o přijímačkách navštiv stránku dané školy s aktuálními podmínkami. Seznam není všeobjímající, je pouze orientační. Osahuje hlavní školy na území Prahy, státní i soukromé. Pokud bys chtěl(a) další informace, podívej se na stránku případně na stránky dané školy. Zde lze nalézt také školy mimo území Prahy, statistiky přijatých studentů apod. Na co se soustředit u jednotlivých oborů? Aby sis uděl(a) obrázek o konkrétních oborech, je dobré se soustředit na následující body: obsah studia pročíst si studijní plány na stránce školy profil a uplatnění absolventů co lze po vystudování školy dělat za práci obsah přijímacích zkoušek abys věděl(a) zda na to máš znalosti a schopnosti počet uchazečů a počet přijatých ukáže, jak moc je pravděpodobné se na danou školu dostat U každé skupiny oboru máš umístěnou tabulku, kde si zaznač, který obor Tě zaujal, případně, co bys o něm potřeboval(a) ještě zjistit. Poté se k němu můžeš vrátit Humanitní obory aneb co vše se pod tím skrývá Humanitní obory představují největší spleť oborů, ve které se studenti často ztrácí. Pokud jsi právě jeden/jedna z těch, kteří jsou orientování humanitně, přečti si níže o daných oborech. Jedná se o hlavní obory, existují pak další obory, které nezmiňuji. Pokud Ti to nebude stačit, podívej se na výše uvedenou stránku přehledu škol Humanitní studia obecně studium humanitní vzdělanosti - dává možnost poznat více humanitních oborů a poté si vybrat - naučí základů práce s literárními zdroji, vyhledávání materiálů apod. - znalosti z oblasti filosofie, historie a společenských věd 6

8 - s širokou nabídkou přednášek a kurzů v těchto oborech a dále v oblasti praktické komunikace v cizích jazycích, ve tvůrčí činnosti a v řadě aplikačních oblastí. - absolvent získá předpoklady pro široké uplatnění v praxi bezprostředně po skončení studia: sdělovací prostředky diplomacie osvětová, vzdělávací či vědecká oblast organizační struktura neziskového sektoru či politických stran instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy mezinárodní organizace a instituce tohoto zaměření Např. FHS UK 3 roky Bc, navazující Mgr. programy: gender studies, antropologie, občanský sektor, soudobé dějiny, Např. Metropolitní univerzita, Filosofie Ústav filosofie a religionistiky, Absolventi filosofie se uplatňují samozřejmě ve výuce filosofie a příbuzných oborů na středních školách (ZSV). Zvláště ti, kteří studují filosofii v kombinaci s jiným oborem, nacházejí poměrně snadno místo. Nejlepší studenti často pokračují doktorandským studiem a poté se uplatňují jako vědečtí pracovníci a učitelé na vysokých školách. Je však třeba zdůraznit, že studium filosofie poskytuje předpoklady i pro uplatnění v oblastech, které s filosofií samou bezprostředně nesouvisejí. Mezi našimi absolventy lze nalézt mimo jiné esejisty, žurnalisty, lektory činné v nakladatelstvích. Kromě těchto profesí, kde se uplatňuje schopnost analytického myšlení a široký přehled o humanitních vědách, absolventi filosofie nacházejí a budou nacházet uplatnění ve státní správě, jejíž zaměstnanci se musí denně osvědčovat v rozhodovacích procesech. I zahraniční zkušenosti ukazují, že absolventi filosofie, jakkoli studovali zdánlivě abstraktní a čistě teoretickou disciplínu, se dobře uplatnili tam, kde je třeba prokázat nadhled a dobře rozhodovat (mj. i v managementu). Sociologie Např. Katedra sociologie FFUK, Na katedře se udržuje stabilní podíl dvouoborového studia, zejména kombinací s historií, s jazyky a s demografií. Studium proto musí počítat s několika variantami profilace studentů: 1) Orientace na teorii a na vědeckou dráhu (k tomu směřují kombinace s filozofií, historií, estetikou). 2) Orientace na výzkum ve smyslu vysoce kvalifikovaných aplikací, poradenství, expertní činnosti. 3) Orientace na pedagogickou dráhu či na veřejný sektor (nikoli ve smyslu vysloveně učitelského studia, na druhé straně zůstává výhodou možnost takovou specializaci umožnit). 4) Pojetí sociologie jako spíše široce kulturně orientovaného doplňku k jiné specializaci (např. překladatelství). - kombinace s dalšími obory: sociologie a sociální antropologie, sociální politika, FSV UK, 7

9 Sociální práce Absolvent má následující kompetence: Komunikovat a angažovat se, a to jak s lidmi, tak s organizacemi, aby mohl pracovat v zájmu dětí, dospělých, rodin, či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy. Posuzovat a plánovat, aby mohl hodnotit životní situaci lidí, rodin či skupin a navrhovat postupy řešící či zmírňující jejich problémy. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti, aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, hájili své zájmy a svá práva, přebírali odpovědnost za svůj osud a byli schopni dosahovat potřebných změn. Zasahovat a poskytovat služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly. Pracovat v organizaci, tj. být schopen týmové spolupráce. Rozvíjet dál svoje pracovní kompetence, tj. hodnotit efektivitu své činnosti, reflektovat ji a dále se vzdělávat. Lze studovat například: - katedra sociální práce FFUK i kombinované, - sociální a charitativní práce - husitská teologická fakulta UK, - sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - Pražská škola psychosociálních studií, Andragogika a personální řízení Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem ve všech oblastech oboru. Může se uplatnit v podnicích, institucích a agenturách jako personální odborník a profesionál ve sféře rozvoje lidských zdrojů. Současně v oblasti podnikového vzdělávání, ve vzdělávacích institucích, manažerských školách, kulturních a výchovně-vzdělávacích zařízeních, v masmédiích a reklamních agenturách, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních a politických organizací apod. FF UK - Katedra andragogiky, i kombinované, Univerzita J.A.Komenského, Psychologie Např. FFUK Katedra psychologie mívají i kombinované, Jednooborové studium psychologie je základní formou vzdělávání v oboru psychologie. Studium psychologie je náročné studium, které vyžaduje osobní zralost a humanistický zájem o problémy člověka. Realizuje se na filozofických fakultách univerzit a jeho absolvent získává titul "magistr" (Mgr). Absolvent jednooborového studia psychologie získává kvalifikaci pro výkon psychologické profese v různých oblastech společenské praxe. Nejvíce psychologů se v současné době uplatňuje ve zdravotnictví, ekonomické praxi, školské a výchovné praxi a v oblasti sociálních služeb. Absolventi se rovněž mohou uplatnit v příslušných výzkumných institucích. Studijní plán pregraduálního studia poskytuje pouze 8

10 částečné profilování studenta pro některou z těchto oblastí. Speciální odbornou přípravu pro vybraný aplikační obor získává absolvent v dalším (postgraduálním) vzdělávání. Psychologie - psychologie a speciální pedagogika PedF UK, Absolvent se orientuje v základních disciplínách (obecná, vývojová, sociální, pedagogická, klinická psychologie, psychologie práce; teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie) a v základních výzkumných a metodologických postupech psychologie a speciální pedagogiky. Má základní přehled o osobnosti dítěte (žáka, studenta) a její vývojové variabilitě, včetně vývojových zvláštností, poruch a specifických potřeb. Ovládá základní poznatky o učitelské (vychovatelské) profesi a o procesech vyučování a učení. Zná psychologické základy řízení dětských skupin a tvorby vhodného edukačního prostředí, včetně uplatnění poradenské psychologie ve výchově a vzdělávání. Orientuje se v základních principech a metodách výzkumných šetření (depistáže, organizace šetření, zpracování dat a jejich interpretace) pro účely výchovných a vzdělávacích zařízení. Má přehled o psychologických a speciálně pedagogických souvislostech, o povaze a fungování institucí výchovy a vzdělávání. Orientuje se v systému integrativní a inkluzivní podpory osob se speciálními potřebami. Může nalézt uplatnění jako asistent psychologa/speciálního pedagoga/učitele, jako vychovatel, jako osobní asistent postižených osob, jako odborný referent např. v následujících institucích: základní a střední školy, včetně škol speciálních, poradenská pracoviště pedagogicko-psychologického poradenství, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, azylová zařízení, zařízení pro léčbu závislostí, orgány územních, resp. obecních samospráv, nadace a neziskové organizace, resp. jejich vzdělávací zařízení či zařízení sociálních služeb, úřady práce apod. Psychoterapeutická fakulta, - psychologie Pedagogika, sociální pedagogika Katedra pedagogiky FFUK, Husitská teologická fakulta UK sociální pedagogika Zkoumá primárně sociální vztahy v procesu výchovy a vliv sociálního prostředí na člověka. Dále se zabývá výchovou i mimo vyučování a péčí o sociálně problémové jedince (děti a mládež, opuštění jedinci, jedinci v krizových situacích). Důležitou roli by při studiu měla hrát také praxe ve formě různých stáží, exkurzí a individuálních projektů. Úspěšní absolventi oboru sociální pedagogika mají poměrně širokou volbu zaměstnání. Možnost uplatnění je ve státní správě (školství, dětské domovy, speciální školy, diagnostické a výchovné ústavy) a rozličných sociálních zařízeních (nadační a charitativní zařízení, krizová centra, stacionáře pro postižené děti a mládež). Předpokládá se také účast na životě vlastního regionu či komunity, kde bude absolvent moci využít komunikativní, organizační a řídící dovednosti v pomáhající a poradenské činnosti. Absolventi by také měli být vybaveni schopnostmi řídit chod výchovných institucí či neziskových organizací. Pedagogické obory - - všechny možné obory dle předmětů ve škole, navíc školský management, vychovatelství, filosofie 9

11 Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: Politologie, veřejná správa Absolvent politologie získá poměrně hluboký přehled v řadě společensko-vědních oborů (novodobá česká historie, politická teorie a filozofie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů atd.). Z toho plyne, že možnosti uplatnění jsou poměrně široké. Lze je shrnout do několika významnějších skupin. První skupinou je školství. Absolvent politologie může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově). Druhou skupinu představují média, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd. Další možností je státní správa. Absolventi politologie mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. V neposlední řadě se absolventi mohou po absolvování doktorského studia vydat na vědeckou dráhu. Ústav politologie FFUK, VŠE fakulta mezinárodních vztahů, katedra politologie, FSV Institut politologických studií, Cevro Institut, - obor politologie, obor veřejná správa Práva Po absolvování získáte titul magistr a budete pracovat v právním oddělení nějak firmy nebo jako čekatel. Po studiu práva čeká studenty ještě tři roky praxe jako advokátní, notářský, exekutorský koncipient nebo justiční (budoucí soudci) či právní (budoucí státní zástupci) čekatel. Po tříleté praxi musí složit zkoušku, aby mohli vykonávat své povolání v daném oboru po zapsání do příslušné profesní komory. Po magisterském studiu můžete složit rigorózní zkoušku a získat titul JUDr. Po dokončení bakalářského studia (Bc.) z právní oblasti komerční právo najdete uplatnění v právní administrativě sepisování smluv, vedení právních věcí podniku, k tvorbě vnitřních předpisů nebo k zajištění záležitostí u obchodního rejstříku. Studium veřejné správy uplatnění najdete na úřadech práce, v obecním zastupitelství, na živnostenských úřadech. Více viz: 10

12 Právnická fakulta UK Vysoká škola aplikovaného práva a další soukromé školy viz přehled škol Mezinárodní vztahy, teritoriální a evropská studia FSV UK mezinárodní teritoriální studia, také jako kombinované studium teritoriální studia Tento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule. Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy. Program usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací. Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních. FSV UK navazující obory: - evropská studia (britská a francouzská) - americká studia - německá a rakouská studia - ruská a východoevropská studia - západoevropská studia - Central and East European Studies: - cílem oboru Central and East European Studies je poskytnout jeho studentům vysoce kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analytickosyntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedených specializací. - Absolventi binacionálního magisterského studijního oboru Central and East European Studies (součásti programu Mezinárodní teritoriální studia - International Area Studies), soustřeďujícího se na oblast střední, jihovýchodní a východní Evropy v kontextu současného světového dění, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v 11

13 nevládních i vládních organizacích, stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni britské, české i mezinárodní. - Absolventi specializace Economy and Business jsou uplatnitelní zejména v regionální a mezinárodní ekonomice a obchodu, absolventi specializace Politics and Security v institucích pracujících v oblasti vnitropolitického života, mezinárodních vztahů a bezpečnostních struktur, absolventi specializace Nation and Society ve sférách zabývajících se mezinárodním kontextem sociálně-etnických procesů, migrací a medializací veřejného života, absolventi specializace History and Culture se zaměřují zejména na postižení evropského kontextu dějin regionu, stejně tak jako na definování role, kterou dějiny hrají v jeho přítomnosti Kde lze dále studovat mezinárodní studia: - Cevro Institut obor mezinárodní vztahy, - VŠE Fakulta mezinárodních vztahů - Mezinárodní studia diplomacie - Bakalářský studijní obor připravuje odborníky pro oblast mezinárodních vztahů a zahraniční služby. Je koncipován multidisciplinárně, aby studenti získali komplexní znalosti o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je kladen důraz na vzájemnou provázanost znalostí z ekonomické, politické, mezinárodně právní, bezpečnostní, kulturní a dalších oblastí na teoretické a zejména aplikované úrovni. Absolventi studia se mohou v praxi uplatnit jako pracovníci aparátu v zahraniční službě, asistenti mezinárodních útvarů v oblasti státní správy na celostátní či regionální úrovni, jako pracovníci středního managementu v evropských a mezinárodních politických a ekonomických institucích a organizacích, dále jako manažeři mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN, dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích, jako pracovníci v masmédiích. Zároveň jsou absolventi připraveni nejen pro praxi, ale i pro další studium na magisterském stupni. - Metropolitní univerzita, Absolventi mají vzhledem k jazykovému vzdělání spojenému s profilovými předměty velmi široké uplatnění: řada vládních i nevládních institucí a mezinárodních organizací úřady státní správy sdělovací prostředky diplomacie neziskový sektor soukromé firmy Obory, které mě zaujaly 12

14 Potřebuji si ještě zjistit: Dějiny umění FFUK Ústav pro dějiny umění, Absolvent magisterského studia dějin umění musí mít zevrubné znalosti: dějin českého umění v plném rozsahu, dále dějin evropského umění do roku 1800, jakož i dějin světového umění 19. a především 20. století. Obor zahrnuje: architekturu a urbanismus, sochařství, malířství, kresbu, grafiku, umělecké řemeslo, umělecký průmysl a návrhářství. Po metodologické a metodické stránce obor zahrnuje: prameny, historickou literaturu o umění, novodobou vědeckou literaturu o umění, obecnou teorii umění, teorii jednotlivých druhů umění, metodologii, legislativu a praktické činnosti v oblasti památkové péče, galerií a muzeí. Absolventi oboru se uplatňují zpravidla: v galeriích a muzeích, ústavech památkové péče, institucích zabývajících se středověkou archeologií, institucích zabývajících se teorií konzervování a restaurování, ústavech projektujících rekonstrukce památek, redakcích odborných periodik, vydavatelstvích obrazové a uměleckohistorické literatury a sféře soukromého výstavnictví a komerčních galerií. Dále jsou absolventi oboru schopni pracovat v orgánech státní správy zabývajících se ochranou kulturního dědictví i soudobou tvorbou až do úrovně ministerstev (ministerstva kultury a zahraničí) a v mezinárodních organizacích ochrany kulturního dědictví (UNESCO). Dále působí absolventi studia pedagogicky ve středním a vysokém školství včetně specializovaných uměleckých škol a badatelsky v ústavech AV ČR a dalších výzkumných organizacích. Kulturologie FFUK Katedra kulturologie i kombinované, Základním cílem studijního oboru kulturologie je výchova vysokoškolsky kvalitně připravených odborníků, jejichž vzdělání spojuje vysokou syntetickou erudici ve vědách o člověku, společnosti a kultuře (obecná kulturologie) se znalostmi a dovednostmi v oblastech kulturního dědictví, managementu a ekonomiky kultury a médií (specializace v aplikované kulturologii). Studijní obor kulturologie je koncipován tak, aby vedl přípravu absolventů v rovině všeobecných a odborných vědomostí: * k orientaci ve vědách o společnosti, člověku a kultuře * k praktickým schopnostem efektivní práce s informacemi včetně výzkumu a sběru empirických dat, jejich analýzy, hodnocení a správné interpretace * k interdisciplinárnímu a kreativnímu myšlení 13

15 * k orientaci a schopnosti transkulturní komunikace v rámci struktur Evropské unie * k teorii, řízení a managementu kulturních institucí ve veřejné správě v podmínkách integrované Evropy V rovině speciálních odborných vědomostí a dovedností je absolvent oboru kulturologie připravován pro odbornou práci v oblastech: * ochrany a využití kulturního dědictví * animace sociokulturních procesů * managementu a marketingu kultury * veřejné správy v oblasti kulturní politiky * mediální komunikace Estetika FFUK Katedra estetiky, * Absolvent bakalářského stupně může získat ucelený přehled filozofické estetiky, zahrnující vedle estetických i sociologické a psychologické aspekty kultury a umění, přehled o jednotlivých uměleckých druzích a jejich teoriích (hudba, divadlo, film, literatura, výtvarné umění) a soudobých relevantních kategoriích filozofie umění, mimoumělecké estetiky a estetiky přírody. Nabytá erudice absolventa by měla zahrnovat i základní znalost dějin oboru a jeho kategoriálních proměn. * Uplatnění může bakalář estetiky nalézt ve značně široké paletě humanitně zaměřených povolání: kurátor, dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor, tvůrčí pracovník v oblasti reklamy; při rozšíření vzdělání pak jako pedagog. Filmová studia FFUK - Katedra filmových studií, Studium filmové vědy je od akademického roku 2008 / 2009 koncipováno jako jednooborové tříleté bakalářské a navazující magisterské prezenční studium. Studenti, kteří nastoupili v předchozích letech, studují v rámci pětiletého jednooborového či dvouoborového magisterského prezenčního studia (obor bylo možné kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí). Obsahuje obecný základ studia na FF UK (dva cizí jazyky, základy filozofie, tělesná výchova), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů. Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení 14

16 komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí. Absolvent studia filmové vědy v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média. Může se uplatnit jako redaktor oborových periodik včetně vědeckých nebo jako redaktor i obecně kulturních časopisů, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet), případně jako nakladatelský redaktor kvalifikovaný i k redigování odborné literatury; může působit jako erudovaný filmový kritik a publicista, ale zároveň se může dát na dráhu badatelskou a profesně se etablovat v akademických strukturách (vysoké školy, ústavy, archivy, muzea apod.), popřípadě nastoupit tuto cestu navázáním na magisterské studium studiem postgraduálním. Stejně tak ovšem nalezne uplatnění i v praktičtěji orientovaných postech jako organizátor, dramaturg, lektor, PR-pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. Ve stejné či analogické škále pracovních míst se mohou absolventi uplatnit i v zahraničí. Divadelní věda Katedra divadelní vědy FFUK, Výuka a výzkum na Katedře divadelní vědy FF UK se zaměřuje zejména na studium teorie a dějin divadla a dramatu, dále na oblast dějin moderního českého divadla a na vztahy mezi dramatem a inscenační praxí (a proměnami divadelního jazyka v moderním divadle). Důraz na ústřední linie ale neznamená zanedbání dalších sfér výzkumu divadla a nabídku dalších (zejména metodologických) přístupů. Hudební věda Ústav hudební vědy FFUK, Cílem studia oboru hudební věda v bakalářském studijním programu je získání základního souboru poznatků, pracovních návyků a metod, umožňujících orientaci v historii i v současném vývoji domácí a světové hudební kultury a jejich využití v praxi. je orientace v historii a současném vývoji hudební kultury. Studijní obor je určen absolventům a absolventkám středních škol různého typu, jejichž studium je ukončeno maturitou. Je koncipován tak, aby podal ucelený a vyvážený teoreticko praktický vhled do základů hudební vědy v jejích hlavních součástech a disciplínách, jimiž jsou hudební teorie, hudební historiografie a systematická muzikologie. Absolventi a absolventky bakalářského studia si osvojí samostatnou práci s prameny a literaturou (českou i zahraniční), schopnost analýzy a výkladu uměleckých projevů, praktickou a tvůrčí práci se získanými znalostmi. Jsou připraveni jak pro vstup do navazujícího magisterského studia hudební vědy a příbuzných oborů, tak také pro uplatnění v praxi. Absolvování prezenčního bakalářského studia oboru hudební věda na FF UK v Praze poskytuje poměrně širokou škálu uplatnění v odborné praxi, k níž patří například práce v hudebních muzeích a knihovnách, nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a publicistická. Z institucí, v nichž mohou absolventi a absolventky uplatnit získané vzdělání, lze uvést například redakce hudebních a kulturních časopisů (Hudební rozhledy, 15

17 Harmonie aj.), Český rozhlas (hudební vysílání) či jiné rozhlasové stanice, privátní firmy jako Supraphon a.s. nebo Editio Bärenreiter Praha, koncertní jednatelství a agentury, atp. Etnologie Např. Ústav etnologie FFUK je možné i kombinované, Vzdělávací program Ústavu etnologie je zaměřen především na magisterské studium oboru etnologie. Ústav etnologie každoročně zahajuje magisterské studium prezenční a v určitých časových intervalech i magisterské studium kombinované. Etnologii je možno studovat buď separátně nebo v kombinaci s dalšími obory. Tyto kombinace výrazným způsobem přispívají k rozvoji etnologie a vytvářejí posluchačům lepší podmínky při uplatnění na trhu práce. Magisterské studium, které představuje základní formu studia, je pětileté. První, úvodní cyklus studijního programu vychází z kulturně antropologických přehledů. Ty jsou dále rozvedeny v aplikacích oborového konceptu na materiální, duchovní a sociální kulturu a problémy etnicity. Cyklus je po 5. semestru ukončen postupovou zkouškou. Druhý cyklus je specializační se zaměřením na tři základní směry: obecnou etnologii, etnologii ČR a Evropy a folkloristiku. Posluchač je v průběhu studia veden k samostatné výzkumné činnosti, jejíž výsledky zpracovává v diplomové práci. Absolvent magisterského studijního programu získá schopnost realizovat etnologický výzkum ve vlastní kultuře a po jazykové přípravě i v kulturách cizích. Celková průprava umožní absolventovi řešit etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě. Absolventi oboru etnologie se uplatňují na vědeckých a odborných oborových pracovištích, ve státní správě, působí v kulturních zařízeních a v sdělovacích prostředcích. Počet posluchačů přijímaných ke studiu je omezen kapacitními možnostmi poslucháren. Celkově je v magisterské formě studia registrováno 150 studentů, ročně se přijímá cca 30 nových posluchačů. Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: 16

18 Mediální studia Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Obor: Mediální studia - bakalářský studijní obor v kombinované formě studia, Charakteristika oboru V akademickém roce 2004/5 nově otevřený obor je určen zájemcům o studium masových médií ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty a v jejich rámci plní předepsané povinnosti. Obor vychází vstříc potřebě zlepšit úroveň mediální gramotnosti s důrazem na státní sféru, neziskové a rozpočtové organizace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení těchto organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi. Profil a uplatnění absolventa/ky Studenti kombinovaného oboru Mediální studia získají vědomostní vybavení vedoucí k pochopení principů fungování médií a jejich mediální komunikace v širším společenském kontextu. Absolvent by měl být poučen o fungování mediálních systémů, dokázat analyzovat a interpretovat mediální obsahy, rozumět problematice mediálních publik a odborně zvažovat předpokládané mediální účinky. Obor studentům zprostředkuje také znalosti a dovednosti využitelné při vykonávání jejich profese, jako je příprava tiskových podkladů pro média či příprava tiskové konference. Studenti budou připravováni tak, aby v případě splnění všech studijních povinností a prokázání dostatečné motivace, byli schopni pokračovat ve svém studiu na některém z oborů navazujícího studia na UK FSV. Žurnalistika bakalářský studijní obor Tamtéž: Studijní obor 7202R Žurnalistika se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly v průběhu 80. a 90. let 20. století. v duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společenskovědního charakteru sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny a současnost 17

19 médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on-line žurnalistika). Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia. Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření), povinně volitelných a volitelných. Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů (označeno v sylabech). Filmová a televizní produkce - katedra produkce - filmová produkce, katedra produkce Možnost uplatnění absolventa oboru: Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem ve všech oblastech oboru. Může se uplatnit v podnicích, institucích a agenturách jako personální odborník a profesionál ve sféře rozvoje lidských zdrojů. Současně v oblasti podnikového vzdělávání, ve vzdělávacích institucích, manažerských školách, kulturních a výchovně-vzdělávacích zařízeních, v masmédiích a reklamních agenturách, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních a politických organizací apod. Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: 18

20 Historie Ústav světových dějin FFUK, Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru, tzn. samostatně řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.). Při absolvování učitelského typu studia bude všestranně připraven na povolání učitele dějepisu na středních a základních školách, tj. bude schopen předávat své znalosti a dovednosti žákům a studentům. Studium historie poskytuje předpoklady pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, politických, státních (především diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských funkcích. Ústav pro pravěkou a ranou dobu dějinnou - FFUK - Klasická archeologie Ústav pro klasickou archeologii FFUK, Klasická archeologie se věnuje výzkumu materiální kultury období především řeckého a římského starověku od doby bronzové až po sklonek antiky. Do sféry jejího zájmu patří minojská a mykénská kultura egejské oblasti, počátky doby železné (tzv. temné období), archaické a klasické období ve východním Středomoří, helénistické období. Na území apeninského poloostrova studuje kultury počínající doby železné (např. villanovská kultura), její součástí je etruská archeologie, archeologie římské republiky a římského císařství. Součástí klasické archeologie je také archeologie římských provincií, kontakty Středomoří se střední Evropou a dalšími regiony. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventům poskytlo základní přehled klasické archeologie v oblasti antického umění (řeckého, římského, etruského, egejského a okrajových oblastí antického světa), včetně římsko-provinciální archeologie. Absolvent studia by měl získat: základní znalost antického umění a jiných hmotných památek antického světa znalost historie, prehistorie laténského a římského období u nás základní znalost terénních a muzejních metod předpoklady pro studium magisterského navazujícího studia klasické archeologie Absolvent bakalářského studia by měl být připraven k působení jako: pomocný archeolog na výzkumech a expedicích pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť, ochrany archeologických památek odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří Historie- evropská studia Ústav světových dějin FFUK, 19

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

činností, metod personální práce a metod sociálních výzkumů, dále poznatky o řízení a rozvoji

činností, metod personální práce a metod sociálních výzkumů, dále poznatky o řízení a rozvoji 7. Přehled požadavků přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory (včetně profilů absolventa všech oborů) 7.1 Bakalářské studium Použité zkratky a vysvětlivky: MPP - maximální počet přijatých, U/P přihlášeno/přijato

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více