Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?"

Transkript

1 Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura v rámci projektu financovaného z ESF OPPA jako jeden z jeho výstupů V Praze, jaro 2010

2 1. Co se můžeš dozvědět? Tato příručka slouží pro Tebe k lepšímu zorientování se ve volbě studia a potažmo budoucí profese. Můžeš ji číst popořadě nebo přeskakovat na kapitoly, které Tě zajímají. První část se zaměřuje na otázku volby na jak dlouho volíme, další pak dává návody k poznání sebe sama a svých preferencí. Třetí Ti pomůže poznat jednotlivé obory více jsou rozděleny na humanitní a přírodovědné. Průvodce je zakončen radami jak se o oboru více dozvědět. Na závěr najdete užitečné odkazy. Dobrá zpráva je, že to, jak naplnit svůj život a jak v něm být šťastný(á), máš v rukou právě ty! 2. Volba na celý život nebo lze změnit v průběhu? Mnoho lidí si láme hlavu tím, jakou profesi si zvolit, kým v životě být. Záleží na tom, na jak dlouho máte pocit, že si volíte. Pro někoho je volba velmi tíživá, protože má pocit, že si volí na celý svůj život. Pokud se však na volbu budeme dívat tak, že je dočasná a může se změnit, je snazší ji učinit. V současném světě se vyskytuje mnoho změn a možností, se kterými nemůžete počítat dopředu, a které mohou v dobrém slova smyslu posunout naši kariéru do netušených směrů. Proto se nebojte a zvolte si to, co považujte nyní za nejlepší a jen čas ukáže, zda tomu tak skutečně bylo. (obrázek z 3. Poznat sebe sama 1 Proto, aby ses mohl(a) dobře rozhodnout, co v životě dělat, je dobré více poznat sebe sama a zamyslet se nad tím, co by se k Tobě hodilo. 1 Čerpáno z praxe a z literatury Bartoníčková (2007), Peavy (2004). 1

3 Schopnosti Zkus si napsat do tabulky to, v čem jsi dobrý (á), co umíš a do druhé tabulky to, co neumíš a mohl(a) by ses naučit. Co umím, co mi jde dobře Co neumím Co se chci naučit Záliby a koníčky Dále se zamysli nad tím, jaké jsou Tvoje záliby a koníčky, co Tě nejvíc baví dělat. Pak si vyber 5 nejdůležitějších a u nich napiš, proč Tě nejvíce baví. Moje koníčky a záliby Proč mě to baví? Sny a dětské vzory Určitě si vzpomeneš, jaké povolání jsi chtěl(a) dělat jako dítě. Může v sobě obsahovat něco, co Tě baví ještě dnes. 2

4 Co jsem chtěl(a) dělat jako dítě Co se mi na tom líbilo? Podobně si vzpomeň na nějaké vzory, někoho, komu ses chtěl(a) podobat, ke komu ses chtěl(a) přiblížit. Kdo byl můj vzor? Čím jsem se mu chtěl(a) podobat? Z obou tabulek si vyber ty hodnoty a profese, které by se Ti zamlouvaly i v současné době Co by se mi z toho líbilo i teď? Představ si svou budoucnost představ si, že je o 100 let více než teď a v Tvém rodném městě Ti na počet staví sochu. Co bys chtěl(a), aby pod ní bylo napsáno? 3

5 (obrázek z Aby tam mohlo být napsáno, to co sis nyní vymyslel(a), je třeba, abys splnil(a) některé cíle. Nyní si proto napiš 20 věcí, které bys chtěl(a) v životě dokázat a kdy. Co bych chtěl(a) dokázat Kdy? 4

6 Nakresli si svou budoucnost 1) Vezmi si nyní kus papíru a doprostřed nakresli velký kruh. Ten představuje Tvůj svět. 2) Představ si teď svou budoucnost. Může jich být i více. Kdekoliv do kruhu o budoucnosti něco napiš nebo namaluj. 3) Jací lidé mi mohou pomoci? Nakresli je. 4) Jaké jsou kroky, které musíš učinit? Popiš je. 5) Jaké jsou bariéry? Popiš nebo nakresli. 6) Jaké jsou Tvé zdroje? Popiš nebo nakresli. 7) Jaký bude život až se budoucnost splní? Nakresli to. 8) Budeš se muset něco naučit? Nakresli to. Profese, které z výše uvedeného vyplynuly Z výše uvedených úvah určitě vyplynuly profese nebo alespoň skupiny profesí, které bys rád(a) vykonával(a). Udělej si nyní jejich soupis. Nevadí, když něco bude znít ještě obecně typu obor, který má něco společného s péčí o lidi. Postupně se v níže uvedených bodech a informacích může zkonkretizovat. Oblasti, které by mě zajímaly Profese, které by mě lákaly Možnost objevit něco o sobě testem Pokud chceš svůj výše uvedený seznam obohatit o další profese, zjistit na co se hodíš, pro co máš vlohy, co Tě baví, o čem sníš a které činnosti preferuješ ve volném čase, můžeš využít online test. Test vznikl ve spolupráci mnoha odborníků z řad pedagogů a psychologů a je inspirován Hollandovým modelem RAISEC, který dobře postihuje oblasti profesních zájmů. Pro přístup do testu je třeba uživatelské jméno a heslo, které Ti ráda vygeneruji. Výsledek testu ukáže, jaká oblast profesních zájmů vás nejlépe charakterizuje, a nabídne z více než 600 různých druhů povolání právě ta, která mohou nejlépe odpovídat Tvým zájmům a preferencím. Test je umožňuje také prostřednictvím paralelního testu pro Tvé rodiče, učitele 5

7 a přátele, získat o sobě další informace. Tyto informace můžeš porovnat s výsledkem svého testu a získat tím ještě přesnější obrázek o své další profesní dráze. 4. Existující směry Aby sis dále mohl(a) vybrat nebo se o oborech více dozvědět, níže máš k dispozici seznam hlavních existujících směrů a profesí rozdělených do skupin humanitních, jazykovědných, uměleckých, matematických, technických, přírodovědných, lékařských, ekonomických a tělovýchovných oborů. Je u nich vždy uvedené co se naučíš, kde se s nimi můžeš uplatnit. Seznam neobsahuje záměrně podmínky přijímacího řízení, protože ty se každým rokem mírně mění. Pro informaci o přijímačkách navštiv stránku dané školy s aktuálními podmínkami. Seznam není všeobjímající, je pouze orientační. Osahuje hlavní školy na území Prahy, státní i soukromé. Pokud bys chtěl(a) další informace, podívej se na stránku případně na stránky dané školy. Zde lze nalézt také školy mimo území Prahy, statistiky přijatých studentů apod. Na co se soustředit u jednotlivých oborů? Aby sis uděl(a) obrázek o konkrétních oborech, je dobré se soustředit na následující body: obsah studia pročíst si studijní plány na stránce školy profil a uplatnění absolventů co lze po vystudování školy dělat za práci obsah přijímacích zkoušek abys věděl(a) zda na to máš znalosti a schopnosti počet uchazečů a počet přijatých ukáže, jak moc je pravděpodobné se na danou školu dostat U každé skupiny oboru máš umístěnou tabulku, kde si zaznač, který obor Tě zaujal, případně, co bys o něm potřeboval(a) ještě zjistit. Poté se k němu můžeš vrátit Humanitní obory aneb co vše se pod tím skrývá Humanitní obory představují největší spleť oborů, ve které se studenti často ztrácí. Pokud jsi právě jeden/jedna z těch, kteří jsou orientování humanitně, přečti si níže o daných oborech. Jedná se o hlavní obory, existují pak další obory, které nezmiňuji. Pokud Ti to nebude stačit, podívej se na výše uvedenou stránku přehledu škol Humanitní studia obecně studium humanitní vzdělanosti - dává možnost poznat více humanitních oborů a poté si vybrat - naučí základů práce s literárními zdroji, vyhledávání materiálů apod. - znalosti z oblasti filosofie, historie a společenských věd 6

8 - s širokou nabídkou přednášek a kurzů v těchto oborech a dále v oblasti praktické komunikace v cizích jazycích, ve tvůrčí činnosti a v řadě aplikačních oblastí. - absolvent získá předpoklady pro široké uplatnění v praxi bezprostředně po skončení studia: sdělovací prostředky diplomacie osvětová, vzdělávací či vědecká oblast organizační struktura neziskového sektoru či politických stran instituce veřejné správy, tj. státní správy i samosprávy mezinárodní organizace a instituce tohoto zaměření Např. FHS UK 3 roky Bc, navazující Mgr. programy: gender studies, antropologie, občanský sektor, soudobé dějiny, Např. Metropolitní univerzita, Filosofie Ústav filosofie a religionistiky, Absolventi filosofie se uplatňují samozřejmě ve výuce filosofie a příbuzných oborů na středních školách (ZSV). Zvláště ti, kteří studují filosofii v kombinaci s jiným oborem, nacházejí poměrně snadno místo. Nejlepší studenti často pokračují doktorandským studiem a poté se uplatňují jako vědečtí pracovníci a učitelé na vysokých školách. Je však třeba zdůraznit, že studium filosofie poskytuje předpoklady i pro uplatnění v oblastech, které s filosofií samou bezprostředně nesouvisejí. Mezi našimi absolventy lze nalézt mimo jiné esejisty, žurnalisty, lektory činné v nakladatelstvích. Kromě těchto profesí, kde se uplatňuje schopnost analytického myšlení a široký přehled o humanitních vědách, absolventi filosofie nacházejí a budou nacházet uplatnění ve státní správě, jejíž zaměstnanci se musí denně osvědčovat v rozhodovacích procesech. I zahraniční zkušenosti ukazují, že absolventi filosofie, jakkoli studovali zdánlivě abstraktní a čistě teoretickou disciplínu, se dobře uplatnili tam, kde je třeba prokázat nadhled a dobře rozhodovat (mj. i v managementu). Sociologie Např. Katedra sociologie FFUK, Na katedře se udržuje stabilní podíl dvouoborového studia, zejména kombinací s historií, s jazyky a s demografií. Studium proto musí počítat s několika variantami profilace studentů: 1) Orientace na teorii a na vědeckou dráhu (k tomu směřují kombinace s filozofií, historií, estetikou). 2) Orientace na výzkum ve smyslu vysoce kvalifikovaných aplikací, poradenství, expertní činnosti. 3) Orientace na pedagogickou dráhu či na veřejný sektor (nikoli ve smyslu vysloveně učitelského studia, na druhé straně zůstává výhodou možnost takovou specializaci umožnit). 4) Pojetí sociologie jako spíše široce kulturně orientovaného doplňku k jiné specializaci (např. překladatelství). - kombinace s dalšími obory: sociologie a sociální antropologie, sociální politika, FSV UK, 7

9 Sociální práce Absolvent má následující kompetence: Komunikovat a angažovat se, a to jak s lidmi, tak s organizacemi, aby mohl pracovat v zájmu dětí, dospělých, rodin, či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy. Posuzovat a plánovat, aby mohl hodnotit životní situaci lidí, rodin či skupin a navrhovat postupy řešící či zmírňující jejich problémy. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti, aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, hájili své zájmy a svá práva, přebírali odpovědnost za svůj osud a byli schopni dosahovat potřebných změn. Zasahovat a poskytovat služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly. Pracovat v organizaci, tj. být schopen týmové spolupráce. Rozvíjet dál svoje pracovní kompetence, tj. hodnotit efektivitu své činnosti, reflektovat ji a dále se vzdělávat. Lze studovat například: - katedra sociální práce FFUK i kombinované, - sociální a charitativní práce - husitská teologická fakulta UK, - sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - Pražská škola psychosociálních studií, Andragogika a personální řízení Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem ve všech oblastech oboru. Může se uplatnit v podnicích, institucích a agenturách jako personální odborník a profesionál ve sféře rozvoje lidských zdrojů. Současně v oblasti podnikového vzdělávání, ve vzdělávacích institucích, manažerských školách, kulturních a výchovně-vzdělávacích zařízeních, v masmédiích a reklamních agenturách, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních a politických organizací apod. FF UK - Katedra andragogiky, i kombinované, Univerzita J.A.Komenského, Psychologie Např. FFUK Katedra psychologie mívají i kombinované, Jednooborové studium psychologie je základní formou vzdělávání v oboru psychologie. Studium psychologie je náročné studium, které vyžaduje osobní zralost a humanistický zájem o problémy člověka. Realizuje se na filozofických fakultách univerzit a jeho absolvent získává titul "magistr" (Mgr). Absolvent jednooborového studia psychologie získává kvalifikaci pro výkon psychologické profese v různých oblastech společenské praxe. Nejvíce psychologů se v současné době uplatňuje ve zdravotnictví, ekonomické praxi, školské a výchovné praxi a v oblasti sociálních služeb. Absolventi se rovněž mohou uplatnit v příslušných výzkumných institucích. Studijní plán pregraduálního studia poskytuje pouze 8

10 částečné profilování studenta pro některou z těchto oblastí. Speciální odbornou přípravu pro vybraný aplikační obor získává absolvent v dalším (postgraduálním) vzdělávání. Psychologie - psychologie a speciální pedagogika PedF UK, Absolvent se orientuje v základních disciplínách (obecná, vývojová, sociální, pedagogická, klinická psychologie, psychologie práce; teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie) a v základních výzkumných a metodologických postupech psychologie a speciální pedagogiky. Má základní přehled o osobnosti dítěte (žáka, studenta) a její vývojové variabilitě, včetně vývojových zvláštností, poruch a specifických potřeb. Ovládá základní poznatky o učitelské (vychovatelské) profesi a o procesech vyučování a učení. Zná psychologické základy řízení dětských skupin a tvorby vhodného edukačního prostředí, včetně uplatnění poradenské psychologie ve výchově a vzdělávání. Orientuje se v základních principech a metodách výzkumných šetření (depistáže, organizace šetření, zpracování dat a jejich interpretace) pro účely výchovných a vzdělávacích zařízení. Má přehled o psychologických a speciálně pedagogických souvislostech, o povaze a fungování institucí výchovy a vzdělávání. Orientuje se v systému integrativní a inkluzivní podpory osob se speciálními potřebami. Může nalézt uplatnění jako asistent psychologa/speciálního pedagoga/učitele, jako vychovatel, jako osobní asistent postižených osob, jako odborný referent např. v následujících institucích: základní a střední školy, včetně škol speciálních, poradenská pracoviště pedagogicko-psychologického poradenství, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, azylová zařízení, zařízení pro léčbu závislostí, orgány územních, resp. obecních samospráv, nadace a neziskové organizace, resp. jejich vzdělávací zařízení či zařízení sociálních služeb, úřady práce apod. Psychoterapeutická fakulta, - psychologie Pedagogika, sociální pedagogika Katedra pedagogiky FFUK, Husitská teologická fakulta UK sociální pedagogika Zkoumá primárně sociální vztahy v procesu výchovy a vliv sociálního prostředí na člověka. Dále se zabývá výchovou i mimo vyučování a péčí o sociálně problémové jedince (děti a mládež, opuštění jedinci, jedinci v krizových situacích). Důležitou roli by při studiu měla hrát také praxe ve formě různých stáží, exkurzí a individuálních projektů. Úspěšní absolventi oboru sociální pedagogika mají poměrně širokou volbu zaměstnání. Možnost uplatnění je ve státní správě (školství, dětské domovy, speciální školy, diagnostické a výchovné ústavy) a rozličných sociálních zařízeních (nadační a charitativní zařízení, krizová centra, stacionáře pro postižené děti a mládež). Předpokládá se také účast na životě vlastního regionu či komunity, kde bude absolvent moci využít komunikativní, organizační a řídící dovednosti v pomáhající a poradenské činnosti. Absolventi by také měli být vybaveni schopnostmi řídit chod výchovných institucí či neziskových organizací. Pedagogické obory - - všechny možné obory dle předmětů ve škole, navíc školský management, vychovatelství, filosofie 9

11 Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: Politologie, veřejná správa Absolvent politologie získá poměrně hluboký přehled v řadě společensko-vědních oborů (novodobá česká historie, politická teorie a filozofie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů atd.). Z toho plyne, že možnosti uplatnění jsou poměrně široké. Lze je shrnout do několika významnějších skupin. První skupinou je školství. Absolvent politologie může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově). Druhou skupinu představují média, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd. Další možností je státní správa. Absolventi politologie mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. V neposlední řadě se absolventi mohou po absolvování doktorského studia vydat na vědeckou dráhu. Ústav politologie FFUK, VŠE fakulta mezinárodních vztahů, katedra politologie, FSV Institut politologických studií, Cevro Institut, - obor politologie, obor veřejná správa Práva Po absolvování získáte titul magistr a budete pracovat v právním oddělení nějak firmy nebo jako čekatel. Po studiu práva čeká studenty ještě tři roky praxe jako advokátní, notářský, exekutorský koncipient nebo justiční (budoucí soudci) či právní (budoucí státní zástupci) čekatel. Po tříleté praxi musí složit zkoušku, aby mohli vykonávat své povolání v daném oboru po zapsání do příslušné profesní komory. Po magisterském studiu můžete složit rigorózní zkoušku a získat titul JUDr. Po dokončení bakalářského studia (Bc.) z právní oblasti komerční právo najdete uplatnění v právní administrativě sepisování smluv, vedení právních věcí podniku, k tvorbě vnitřních předpisů nebo k zajištění záležitostí u obchodního rejstříku. Studium veřejné správy uplatnění najdete na úřadech práce, v obecním zastupitelství, na živnostenských úřadech. Více viz: 10

12 Právnická fakulta UK Vysoká škola aplikovaného práva a další soukromé školy viz přehled škol Mezinárodní vztahy, teritoriální a evropská studia FSV UK mezinárodní teritoriální studia, také jako kombinované studium teritoriální studia Tento studijní obor nabízí vědecky kvalifikované bakalářské vzdělání v oblasti na současnost zaměřených teritoriálních studií. Studenti tohoto oboru budou vybaveni kontextuálně i metodologicky fundovanou znalostí současného dění zejména ve vyspělých zemích severní polokoule. Absolventi tohoto oboru jsou uplatnitelní ve školství i ve všech typech vládních i nevládních institucích, kde se setkávají s mezinárodní problematikou na úrovni odborné, správní i politické, stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů jako jsou Mezinárodní teritoriální studia, Mezinárodní ekonomické vztahy, Mezinárodní vztahy. Program usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických a právních společenských souvislostí evropského a světového vývoje jako předpokladu studia regionálních, resp. teritoriálních magisterských specializací. Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních. FSV UK navazující obory: - evropská studia (britská a francouzská) - americká studia - německá a rakouská studia - ruská a východoevropská studia - západoevropská studia - Central and East European Studies: - cílem oboru Central and East European Studies je poskytnout jeho studentům vysoce kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analytickosyntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedených specializací. - Absolventi binacionálního magisterského studijního oboru Central and East European Studies (součásti programu Mezinárodní teritoriální studia - International Area Studies), soustřeďujícího se na oblast střední, jihovýchodní a východní Evropy v kontextu současného světového dění, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v 11

13 nevládních i vládních organizacích, stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni britské, české i mezinárodní. - Absolventi specializace Economy and Business jsou uplatnitelní zejména v regionální a mezinárodní ekonomice a obchodu, absolventi specializace Politics and Security v institucích pracujících v oblasti vnitropolitického života, mezinárodních vztahů a bezpečnostních struktur, absolventi specializace Nation and Society ve sférách zabývajících se mezinárodním kontextem sociálně-etnických procesů, migrací a medializací veřejného života, absolventi specializace History and Culture se zaměřují zejména na postižení evropského kontextu dějin regionu, stejně tak jako na definování role, kterou dějiny hrají v jeho přítomnosti Kde lze dále studovat mezinárodní studia: - Cevro Institut obor mezinárodní vztahy, - VŠE Fakulta mezinárodních vztahů - Mezinárodní studia diplomacie - Bakalářský studijní obor připravuje odborníky pro oblast mezinárodních vztahů a zahraniční služby. Je koncipován multidisciplinárně, aby studenti získali komplexní znalosti o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je kladen důraz na vzájemnou provázanost znalostí z ekonomické, politické, mezinárodně právní, bezpečnostní, kulturní a dalších oblastí na teoretické a zejména aplikované úrovni. Absolventi studia se mohou v praxi uplatnit jako pracovníci aparátu v zahraniční službě, asistenti mezinárodních útvarů v oblasti státní správy na celostátní či regionální úrovni, jako pracovníci středního managementu v evropských a mezinárodních politických a ekonomických institucích a organizacích, dále jako manažeři mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN, dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích, jako pracovníci v masmédiích. Zároveň jsou absolventi připraveni nejen pro praxi, ale i pro další studium na magisterském stupni. - Metropolitní univerzita, Absolventi mají vzhledem k jazykovému vzdělání spojenému s profilovými předměty velmi široké uplatnění: řada vládních i nevládních institucí a mezinárodních organizací úřady státní správy sdělovací prostředky diplomacie neziskový sektor soukromé firmy Obory, které mě zaujaly 12

14 Potřebuji si ještě zjistit: Dějiny umění FFUK Ústav pro dějiny umění, Absolvent magisterského studia dějin umění musí mít zevrubné znalosti: dějin českého umění v plném rozsahu, dále dějin evropského umění do roku 1800, jakož i dějin světového umění 19. a především 20. století. Obor zahrnuje: architekturu a urbanismus, sochařství, malířství, kresbu, grafiku, umělecké řemeslo, umělecký průmysl a návrhářství. Po metodologické a metodické stránce obor zahrnuje: prameny, historickou literaturu o umění, novodobou vědeckou literaturu o umění, obecnou teorii umění, teorii jednotlivých druhů umění, metodologii, legislativu a praktické činnosti v oblasti památkové péče, galerií a muzeí. Absolventi oboru se uplatňují zpravidla: v galeriích a muzeích, ústavech památkové péče, institucích zabývajících se středověkou archeologií, institucích zabývajících se teorií konzervování a restaurování, ústavech projektujících rekonstrukce památek, redakcích odborných periodik, vydavatelstvích obrazové a uměleckohistorické literatury a sféře soukromého výstavnictví a komerčních galerií. Dále jsou absolventi oboru schopni pracovat v orgánech státní správy zabývajících se ochranou kulturního dědictví i soudobou tvorbou až do úrovně ministerstev (ministerstva kultury a zahraničí) a v mezinárodních organizacích ochrany kulturního dědictví (UNESCO). Dále působí absolventi studia pedagogicky ve středním a vysokém školství včetně specializovaných uměleckých škol a badatelsky v ústavech AV ČR a dalších výzkumných organizacích. Kulturologie FFUK Katedra kulturologie i kombinované, Základním cílem studijního oboru kulturologie je výchova vysokoškolsky kvalitně připravených odborníků, jejichž vzdělání spojuje vysokou syntetickou erudici ve vědách o člověku, společnosti a kultuře (obecná kulturologie) se znalostmi a dovednostmi v oblastech kulturního dědictví, managementu a ekonomiky kultury a médií (specializace v aplikované kulturologii). Studijní obor kulturologie je koncipován tak, aby vedl přípravu absolventů v rovině všeobecných a odborných vědomostí: * k orientaci ve vědách o společnosti, člověku a kultuře * k praktickým schopnostem efektivní práce s informacemi včetně výzkumu a sběru empirických dat, jejich analýzy, hodnocení a správné interpretace * k interdisciplinárnímu a kreativnímu myšlení 13

15 * k orientaci a schopnosti transkulturní komunikace v rámci struktur Evropské unie * k teorii, řízení a managementu kulturních institucí ve veřejné správě v podmínkách integrované Evropy V rovině speciálních odborných vědomostí a dovedností je absolvent oboru kulturologie připravován pro odbornou práci v oblastech: * ochrany a využití kulturního dědictví * animace sociokulturních procesů * managementu a marketingu kultury * veřejné správy v oblasti kulturní politiky * mediální komunikace Estetika FFUK Katedra estetiky, * Absolvent bakalářského stupně může získat ucelený přehled filozofické estetiky, zahrnující vedle estetických i sociologické a psychologické aspekty kultury a umění, přehled o jednotlivých uměleckých druzích a jejich teoriích (hudba, divadlo, film, literatura, výtvarné umění) a soudobých relevantních kategoriích filozofie umění, mimoumělecké estetiky a estetiky přírody. Nabytá erudice absolventa by měla zahrnovat i základní znalost dějin oboru a jeho kategoriálních proměn. * Uplatnění může bakalář estetiky nalézt ve značně široké paletě humanitně zaměřených povolání: kurátor, dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor, tvůrčí pracovník v oblasti reklamy; při rozšíření vzdělání pak jako pedagog. Filmová studia FFUK - Katedra filmových studií, Studium filmové vědy je od akademického roku 2008 / 2009 koncipováno jako jednooborové tříleté bakalářské a navazující magisterské prezenční studium. Studenti, kteří nastoupili v předchozích letech, studují v rámci pětiletého jednooborového či dvouoborového magisterského prezenčního studia (obor bylo možné kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí). Obsahuje obecný základ studia na FF UK (dva cizí jazyky, základy filozofie, tělesná výchova), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů. Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení 14

16 komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí. Absolvent studia filmové vědy v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média. Může se uplatnit jako redaktor oborových periodik včetně vědeckých nebo jako redaktor i obecně kulturních časopisů, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet), případně jako nakladatelský redaktor kvalifikovaný i k redigování odborné literatury; může působit jako erudovaný filmový kritik a publicista, ale zároveň se může dát na dráhu badatelskou a profesně se etablovat v akademických strukturách (vysoké školy, ústavy, archivy, muzea apod.), popřípadě nastoupit tuto cestu navázáním na magisterské studium studiem postgraduálním. Stejně tak ovšem nalezne uplatnění i v praktičtěji orientovaných postech jako organizátor, dramaturg, lektor, PR-pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. Ve stejné či analogické škále pracovních míst se mohou absolventi uplatnit i v zahraničí. Divadelní věda Katedra divadelní vědy FFUK, Výuka a výzkum na Katedře divadelní vědy FF UK se zaměřuje zejména na studium teorie a dějin divadla a dramatu, dále na oblast dějin moderního českého divadla a na vztahy mezi dramatem a inscenační praxí (a proměnami divadelního jazyka v moderním divadle). Důraz na ústřední linie ale neznamená zanedbání dalších sfér výzkumu divadla a nabídku dalších (zejména metodologických) přístupů. Hudební věda Ústav hudební vědy FFUK, Cílem studia oboru hudební věda v bakalářském studijním programu je získání základního souboru poznatků, pracovních návyků a metod, umožňujících orientaci v historii i v současném vývoji domácí a světové hudební kultury a jejich využití v praxi. je orientace v historii a současném vývoji hudební kultury. Studijní obor je určen absolventům a absolventkám středních škol různého typu, jejichž studium je ukončeno maturitou. Je koncipován tak, aby podal ucelený a vyvážený teoreticko praktický vhled do základů hudební vědy v jejích hlavních součástech a disciplínách, jimiž jsou hudební teorie, hudební historiografie a systematická muzikologie. Absolventi a absolventky bakalářského studia si osvojí samostatnou práci s prameny a literaturou (českou i zahraniční), schopnost analýzy a výkladu uměleckých projevů, praktickou a tvůrčí práci se získanými znalostmi. Jsou připraveni jak pro vstup do navazujícího magisterského studia hudební vědy a příbuzných oborů, tak také pro uplatnění v praxi. Absolvování prezenčního bakalářského studia oboru hudební věda na FF UK v Praze poskytuje poměrně širokou škálu uplatnění v odborné praxi, k níž patří například práce v hudebních muzeích a knihovnách, nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a publicistická. Z institucí, v nichž mohou absolventi a absolventky uplatnit získané vzdělání, lze uvést například redakce hudebních a kulturních časopisů (Hudební rozhledy, 15

17 Harmonie aj.), Český rozhlas (hudební vysílání) či jiné rozhlasové stanice, privátní firmy jako Supraphon a.s. nebo Editio Bärenreiter Praha, koncertní jednatelství a agentury, atp. Etnologie Např. Ústav etnologie FFUK je možné i kombinované, Vzdělávací program Ústavu etnologie je zaměřen především na magisterské studium oboru etnologie. Ústav etnologie každoročně zahajuje magisterské studium prezenční a v určitých časových intervalech i magisterské studium kombinované. Etnologii je možno studovat buď separátně nebo v kombinaci s dalšími obory. Tyto kombinace výrazným způsobem přispívají k rozvoji etnologie a vytvářejí posluchačům lepší podmínky při uplatnění na trhu práce. Magisterské studium, které představuje základní formu studia, je pětileté. První, úvodní cyklus studijního programu vychází z kulturně antropologických přehledů. Ty jsou dále rozvedeny v aplikacích oborového konceptu na materiální, duchovní a sociální kulturu a problémy etnicity. Cyklus je po 5. semestru ukončen postupovou zkouškou. Druhý cyklus je specializační se zaměřením na tři základní směry: obecnou etnologii, etnologii ČR a Evropy a folkloristiku. Posluchač je v průběhu studia veden k samostatné výzkumné činnosti, jejíž výsledky zpracovává v diplomové práci. Absolvent magisterského studijního programu získá schopnost realizovat etnologický výzkum ve vlastní kultuře a po jazykové přípravě i v kulturách cizích. Celková průprava umožní absolventovi řešit etnokulturní problémy v teoretické i v aplikované podobě. Absolventi oboru etnologie se uplatňují na vědeckých a odborných oborových pracovištích, ve státní správě, působí v kulturních zařízeních a v sdělovacích prostředcích. Počet posluchačů přijímaných ke studiu je omezen kapacitními možnostmi poslucháren. Celkově je v magisterské formě studia registrováno 150 studentů, ročně se přijímá cca 30 nových posluchačů. Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: 16

18 Mediální studia Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Obor: Mediální studia - bakalářský studijní obor v kombinované formě studia, Charakteristika oboru V akademickém roce 2004/5 nově otevřený obor je určen zájemcům o studium masových médií ve formě kombinující prezenční výuku a dálkové studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří při výkonu profese přicházejí do častého kontaktu s médii. Uchazeči se seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi také získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Studium je organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný; studenti každý rok absolvují předepsané předměty a v jejich rámci plní předepsané povinnosti. Obor vychází vstříc potřebě zlepšit úroveň mediální gramotnosti s důrazem na státní sféru, neziskové a rozpočtové organizace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení těchto organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi. Profil a uplatnění absolventa/ky Studenti kombinovaného oboru Mediální studia získají vědomostní vybavení vedoucí k pochopení principů fungování médií a jejich mediální komunikace v širším společenském kontextu. Absolvent by měl být poučen o fungování mediálních systémů, dokázat analyzovat a interpretovat mediální obsahy, rozumět problematice mediálních publik a odborně zvažovat předpokládané mediální účinky. Obor studentům zprostředkuje také znalosti a dovednosti využitelné při vykonávání jejich profese, jako je příprava tiskových podkladů pro média či příprava tiskové konference. Studenti budou připravováni tak, aby v případě splnění všech studijních povinností a prokázání dostatečné motivace, byli schopni pokračovat ve svém studiu na některém z oborů navazujícího studia na UK FSV. Žurnalistika bakalářský studijní obor Tamtéž: Studijní obor 7202R Žurnalistika se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly v průběhu 80. a 90. let 20. století. v duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společenskovědního charakteru sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny a současnost 17

19 médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on-line žurnalistika). Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia. Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření), povinně volitelných a volitelných. Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů (označeno v sylabech). Filmová a televizní produkce - katedra produkce - filmová produkce, katedra produkce Možnost uplatnění absolventa oboru: Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem ve všech oblastech oboru. Může se uplatnit v podnicích, institucích a agenturách jako personální odborník a profesionál ve sféře rozvoje lidských zdrojů. Současně v oblasti podnikového vzdělávání, ve vzdělávacích institucích, manažerských školách, kulturních a výchovně-vzdělávacích zařízeních, v masmédiích a reklamních agenturách, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních a politických organizací apod. Obory, které mě zaujaly Potřebuji si ještě zjistit: 18

20 Historie Ústav světových dějin FFUK, Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru, tzn. samostatně řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.). Při absolvování učitelského typu studia bude všestranně připraven na povolání učitele dějepisu na středních a základních školách, tj. bude schopen předávat své znalosti a dovednosti žákům a studentům. Studium historie poskytuje předpoklady pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, politických, státních (především diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských funkcích. Ústav pro pravěkou a ranou dobu dějinnou - FFUK - Klasická archeologie Ústav pro klasickou archeologii FFUK, Klasická archeologie se věnuje výzkumu materiální kultury období především řeckého a římského starověku od doby bronzové až po sklonek antiky. Do sféry jejího zájmu patří minojská a mykénská kultura egejské oblasti, počátky doby železné (tzv. temné období), archaické a klasické období ve východním Středomoří, helénistické období. Na území apeninského poloostrova studuje kultury počínající doby železné (např. villanovská kultura), její součástí je etruská archeologie, archeologie římské republiky a římského císařství. Součástí klasické archeologie je také archeologie římských provincií, kontakty Středomoří se střední Evropou a dalšími regiony. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventům poskytlo základní přehled klasické archeologie v oblasti antického umění (řeckého, římského, etruského, egejského a okrajových oblastí antického světa), včetně římsko-provinciální archeologie. Absolvent studia by měl získat: základní znalost antického umění a jiných hmotných památek antického světa znalost historie, prehistorie laténského a římského období u nás základní znalost terénních a muzejních metod předpoklady pro studium magisterského navazujícího studia klasické archeologie Absolvent bakalářského studia by měl být připraven k působení jako: pomocný archeolog na výzkumech a expedicích pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť, ochrany archeologických památek odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří Historie- evropská studia Ústav světových dějin FFUK, 19

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více