INTERNETOVÝ MARKETING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNETOVÝ MARKETING"

Transkript

1 INTERNETOVÝ MARKETING

2 Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová Vojtěch Krotký Jiří Markvart

3 OBSAH SEO... 2 PŘEDSTAVENSTVO SEO... 2 PRŮBĚH OPTIMALIZACE. NÁSTROJE VÝHODY A NEVÝHODY SEO... 5 EFEKTIVNOST SEO... 6 DODAVATELÉ SEO... 7 ZÁVĚR... 8 PLACENÁ REKLAMA... 8 BANNEROVÁ REKLAMA... 9 KATALOGOVÁ REKLAMA PPC PAY PER CLICK ADWORDS ADSENSE VOLBA VÝRAZU PRO PPC REKLAMU SROVNÁVACÍ SERVERY ZÁVĚR ING POJEM ING CÍLENÍ KOMUNIKACE SPAM SOCIÁLNÍ SÍTĚ PROČ JE PROPAGACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DŮLEŽITÁ? ZÁKLADNÍ TYPY SLUŽEB CHECKLIST PŮSOBIT VS. NEPŮSOBIT NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ANALYTICKÉ NÁSTROJE UX A POUŽITELNOST POJEM VYUŽITELNOST NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A POZITIVNÍ TRENDY ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ REJSTŘÍK TABULKY OBRÁZKY GRAFY

4 SEO Základním cílem podnikaní je ve své podstatě vydělávaní peněz prodejem produktů nebo služeb. Trendem dnešní doby je tito výrobky a služby nabízet přes internet, což teď už většina zákazníku povazuje za flexibilnější. Proto se začal rozvíjet další obor marketingu internetový. Internetový marketing má řadu nástrojů, které napomáhají zvýšení prodeje, získaní nových zákazníku, a celkově zviditelnit společnost ve virtuálním světě. Jedním z takovýchto nástrojů je SEO. PŘEDSTAVENSTVO SEO SEO (Search Engine Optimization) v překladu z angličtiny znamená optimalizace pro vyhledávače, je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích (Google, Seznam, Centrum, Atlas, Bing, ). Obrázek 1: SEO Cílem optimalizace webových stránek (SEO) pro vyhledávače je dosáhnout ve výsledcích vyhledávaní co nejvyšší pozice na relevantní klíčová slova. Čím lépe je stránka optimalizována, tím výše se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Pro majitele společnosti, který vlastní webové stránky a má svůj web optimalizovaný, to znamená vyšší procento získaných klientů, zakázek nebo vyšší tržby v rámci internetového obchodu. Můžeme uvažovat nad firmou, která prodává, kupříkladu, televize. Cílem této firmy je získat zákazníka, a k tomu přispěje právě optimalizace konkrétního webu, která 2

5 napomůže tomu, aby zákazník, který si chce koupit televizi přes internet, navštívil právě vaši webovou stránku, jelikož hlavním úkolem SEO je dostat webovou stránku na čelní pozice ve vyhledávači. Budeme-li pohlížet na SEO z marketingového hlediska, lze jej považovat za jeden z nástrojů internetového marketingu, konkrétněji se jedná o jednu z forem marketingu ve vyhledávačích. Pojem marketing ve vyhledávačích (Search Engine Marketing, SEM) zahrnuje takové marketingové postupy, které jsou využívány pro propagaci webových stránek v rámci vyhledávačů. Jednotlivé formy SEM jsou představeny v tabulce 1. Tabulka 1: Formy marketingu ve vyhledávání PRŮBĚH OPTIMALIZACE. NÁSTROJE. Samotný průběh optimalizace je opakujícím se procesem, který se skládá z pěti opakujících se kroků: určení cílových skupin webu identifikace typických skupin uživatelů, které by měly využívat webovou aplikaci analýza klíčových slov identifikování relevantních klíčových slov a analýza konkurence optimalizace on-page faktorů faktory, které jsou přímo spojené s kódem a obsahem webových stránek a s navigační strukturou celé webové aplikace optimalizace off-page faktorů faktory, které souvisí s internetovým okolím webové aplikace monitoring výsledků monitoring a analýza důsledků provedených optimalizačních postupů Frekvence opakování jednotlivých kroků se ovšem liší. Zatímco kroky optimalizace on-page a off-page faktorů a monitorování výsledků probíhají téměř neustále, určení cílových skupin webu a analýza klíčových slov se provádí vždy při startu optimalizačního procesu a pak již jen zřídka. 3

6 ON-PAGE FAKTORY On-page faktory může ovlivnit přímo autor. Titulek stránky musí být umístěn v hlavičce stránky v párovém tagu <title>. Tvoří jej zpravidla několik slov či frází. Měl by stručně a výstižně uživatele informovat o obsahu stránky. Pro každou stránku by měl být jedinečný. URL (Uniform Resource Locator) je důležitým identifikátorem stránky. Platí, že by mělo být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. On-page faktory Titulek Podoba URL Meta description, meta keywords Kvalitní obsah Klíčová slova v obsahu stránky Nadpisy Tučné písmo, kurzíva Tabulka 2: On-Page faktory Při používání víceslovných URL používejte jako ddělovač znak pomlčka (-) nebo tečka (.). Snažte se v URL používat slova, která jsou relevantní k obsahu stránky a struktuře webu. Adresáře, které se do URL promítnou, mohou sloužit i k označení typu obsahu na stránce. Meta tag description slouží ke stručnému popisu obsahu stránky. Vkládá se do hlavičky stránky do tagu <meta>. Může v něm být použita celá věta nebo krátký odstavec. Pro každou stránku webu by měl být jedinečný. Obsah stránky je pro uživatele to nejdůležitější, co na stránce nalezne. Proto by měl být kvalitní, srozumitelný a dobře strukturovaný. I robot z obsahu získá cenné informace o stránce. Jeho strukturu je potřeba promyslet ještě před samotnou tvorbou webu (nadpisy, styl písma). Platí pravidlo, že by se nadpisy měly na stránce vyskytovat v přiměřeném" množství. Zvýrazněný text se používá pro zdůraznění klíčových slov na stránce. Také pro zvýraznění textu platí pravidlo přiměřeného množství". OFF-PAGE FAKTORY Off-page faktory se na stránce přímo nevyskytují. Autor stránky není většinou schopen je přímo ovlivnit, mají však přímý vliv na relevanci stránky při hledání určitého dotazu. Mezi off-page faktory patří především zpětné odkazy. Jedná se o jeden z nejdůležitějších off page faktorů pro optimalizaci webu. Důležitý je zde počet a kvalita zpětných odkazů. Off-page faktory Linkbuilding (budování zpětných odkazů) Hodnocení stránky vyhledavači (S-rank, Page Rank) Anchor text (text zpětného odkazu Tabulka 3: Off-Page faktory 4

7 Hodnocení stránky čím vyšší hodnocení vyhledávače (především Seznamu hodnota S- Rank a Googlu Page Rank), tím lépe. Anchor text - text odkazu neboli viditelná část hypertextového odkazu, který je podtržený a odkazuje na jinou stránku. V textu odkazu by mělo být výstižně uvedeno, kam daný odkaz vede, případně co se stane po kliknutí na něj. VÝHODY A NEVÝHODY SEO S používáním optimalizace pro vyhledávače jsou spojeny určité výhody i nevýhody oproti ostatním formám marketingu ve vyhledávačích. VÝHODY nízké náklady na dlouhodobou propagaci webu dobrá optimalizace je účinná ve více vyhledávačích dlouhodobý účinek vylepšení pozice ve vyhledávači dlouhodobější přísun návštěvníků spokojení návštěvníci větší přísun potencionálních zákazníků více uskutečněných obchodů NEVÝHODY nutnost reagovat na často se měnící algoritmy vyhledávačů nutnost tvorby stále nového obsahu webu u vysoce konkurenčních oborů výsledky se nemusí dostavit okamžitě vhodné pro dlouhodobější plány co je vhodné pro jeden vyhledávač, nemusí být vhodné pro ostatní slovo, na které chceme své stránky optimalizovat, je hodně konkurenční (televize, pračka, zájezdy atd.) cena v případě velmi konkurenčního slova udržitelnost v první desítce ranku čím větší konkurence, tím větší pravděpodobnost, že budete muset vynaložit víc finančních prostředků a tím větší bude časová investice 5

8 EFEKTIVNOST SEO Ověření efektivnosti optimalizace stránky vám představíme na přikladě internetového obchodu www. i-boty.cz Obchod je provozován na adrese kde je již několik let funkční. Cílem je zvýšení ziskovosti internetového obchodu. Toho lze dosáhnout několika způsoby buď zvýšením počtu objednávek, nebo zvýšením nominální hodnoty objednávek, v optimálním případě jejich kombinací. Vedle hlavního cíle jsou definované také vedlejší cíle: zvýšení viditelnosti stránek ve vyhledávačích na vybraná klíčová slova, zvýšení návštěvnosti stránek především z přirozených výsledků vyhledávání a zvýšení počtu uskutečněných objednávek. Po provedení analýzy stránky bylo zjištěno mnoho nedostatků, které internetový obchod zbytečně deklasují a snižují jeho užitnou hodnotu. Tyto nedostatky jsou: nevalidní zdrojový kód, velmi mnoho chyb nedodržování sémantických pravidel velmi nízký počet externích odkazů stránky optimalizované na příliš obecná klíčová slova Odstranění a napravení těchto nedostatků bude předmětem optimalizace. Na základě provedené analýzy byly vybrány klíčové oblasti, které je potřeba optimalizovat. Níže v tabulce tyto oblasti jsou uvedené ještě jednou, tentokrát doplněné o způsoby, jakými budou tyto problémové oblasti napraveny a ověřeny. Definice problému Způsob řešení Cíl, ověření výsledku Nevalidní zdrojový kód, velmi mnoho chyb Nedodržování sémantických pravidel Velmi nízký počet externích odkazů Snaha stránky optimalizovat na příliš obecná klíčová slova Úprava zdrojového kódu Úprava zdrojového kódu, zastoupení všech důležitých tagů Registrace stránek do katalogů, umístění odkazů na spřátelené weby Návrh nových klíčových slov Validní kód ověřený W3C validátorem Klíčová slova umístěna v důležitých tazích Vložené záznamy v katalozích, později dohledatelnost externích odkazů pomocí operátorů ve vyhledávačích Kvalitní a relevantní klíčová slova Tabulka 4: SEO-optimalizace 6

9 VÝSLEDEK OPTIMALIZACE Hlavní cíl: Zvýšení ziskovosti internetového obchodu tento cíl nebyl splněn, denní zisk byl na konci sledovaného období stejný jako v období před optimalizací. Vedlejší cíle: Zvýšení návštěvnosti stránek z vyhledávačů cíl byl splněn, návštěvnost z vyhledávačů byla zvýšena o 14,25 %, kromě toho došlo celkově ke zvýšení kvality návštěvníků z těchto důvodů považuji optimalizaci za úspěšnou Zvýšení počtu realizovaných objednávek nebyl splněn, došlo ke snížení průměrného denního počtu objednávek z 0,48 na 0,40 (finanční ztráta byla vyrovnána vyšší průměrnou hodnotou objednávky) Lepší viditelnost stránek ve vyhledávačích nejde o kvantitativně zhodnotitelný cíl, stránky se na některá klíčová slova umisťují v rámci přirozených výsledků vyhledávání na lepších pozicích, než tomu bylo před optimalizací. Tabulka 2. Tabulka 5: Návštěvnost webu i-boty.cz DODAVATELÉ SEO Existuje cela řada dodavatelů, kteří se specializují SEO a komplexní internetový marketing. Pro každého klienta zajištuji individuální řešení na míru. 1. Web profit s.r.o. 2. Collabim s.r.o. (zde si můžete na 30 dní zdarma sledovat pozice ve vyhledávačích, konkurenci, odhalit vhodné weby pro získání odkazu). 7

10 3. IT STUDIO s.r.o. 4. H1.cz s.r.o. 5. Inteligentní SEO, s.r.o. 6. SEO Expert a.s. 7. SEO solution s.r.o. ZÁVĚR Mít kvalitní internetové stránky je velmi důležité, neboť web je často první věc, kterou jejich potenciální zákazníci či obchodní partneři navštíví a dle toho se rozhodnou, zda mají zájem o případnou koupi nebo spolupráci. Web působí jako vizitka. PLACENÁ REKLAMA Téměř každý provozovatel webové stránky touží po co nejvyšší návštěvnosti své prezentace. Návštěvnost je, podobně jako počet prodaných lístků na film promítaný v kině, hlavním měřítkem úspěšnosti. Podobně jako u filmů, navštěvují webové stránky i lidé z různých důvodů. Motivaci k příchodu návštěvníka je možné rozdělit do dvou skupin: NEPLACENÉ Nedochází k platbě za příchozího návštěvníka třetí straně) o doporučení známého (osobně, na facebooku, možný virální efekt) o fulltextový výsledek v internetovém vyhledávači (stránka obsahuje námi požadované údaje a zobrazuje se mezi prvními výsledky) PLACENÉ Za příchozího zákazníka je zaplacen poplatek třetí straně o Bannerová reklama o Katalogová reklama o PPC o Srovnávací servery o AdWords Následující odstavce jsou věnovány právě způsobu zvyšování návštěvnosti, kdy dochází k zaplacení poplatku tomu, kdo zprostředkoval příchod daného návštěvníka. 8

11 BANNEROVÁ REKLAMA Banner je reklamní proužek, umístěný na webové stránce. Jedná se většinou o hypertextový odkaz, který po kliku myší odkáže uživatele na web zadavatele reklamy. Postupem času se u uživatelů vyvinula tzv. bannerová slepota - uživatel si zvykl nevnímat tato reklamní sdělení, čímž se snižoval jejich účinek. Dále existují různé programy a zásuvné moduly do prohlížečů, které blokují zobrazení tohoto druhu reklamy. Bannery můžeme hojně vídat především na zpravodajských portálech, různých blozích apod. Obrázek 2: Bannerová reklama Výše ceny za umístěný banner může být účtována za dobu, kdy je zobrazován, počet zobrazení nebo se uvádí za zobrazení banneru, případně za proklik. Jako příklad uvádíme v tabulce cenovou nabídku reklamy na serveru digireality.cz. V tomto případě je užito účtování za dobu, kdy je banner zobrazován s garancí minimálního počtu zobrazení. Banner je umístěn v horní částí stránky. cena za 1 týden cena za 2 týdny cena za 3 týdny cena za 4 týdny 1000 kč (1000 kč) 1900 Kč (950 kč) 2700 kč (900 kč) 3200 kč (800 kč) 9

12 REAL TIME BIDDING Real time bidding je nový typ prodeje bannerové reklamy, který v současnosti zažívá velký boom. Ve světe a především v USA dochází k velkému nárůstu použití tohoto typu marketingu. Princip RTB je poměrně jednoduchý a umožňuje lepší cílení bannerové reklamy. V praxi spolu komunikují dvě platformy, SSP a DSP. SSP neboli suply side platform, která technologicky zastřešuje prodej reklamy na straně provozovatele webové stránky. Mezi příklady SSP patří Admeld a DoubleClick od Google. DSP neboli demand side platform je technologický provider inzerenta, který posuzuje a vyhodnocuje, která reklama bude zobrazena. V následujících krocích je popsáno, jak probíhá proces zobrazení RTB reklamy: 1) Návštěvník přichází na webovou stránku, na které je umístěn real time bidding banner; 2) SSP při načítání stránky zjistí informace o uživateli (např. anonymní cookies); 3) tyto údaje odešle na DSP (na jedno nebo více); 4) DSP na základě zaslaných informací zjistí a vyhodnotí nevhodnější nabídku a zasílá ji zpět SSP; 5) SSP přijme nabídky od DSP, vyhodnotí nejvýhodnější a daný reklamní kód posílá k zobrazení webové stránce; 6) dojde k zobrazení reklamy uživateli. Obrázek 3: Real-time bidding Celý tento proces se musí odehrát v době trvající 100ms. Takže uživatel nepozná, zda je mu zobrazena běžná banerová reklama, nebo cílená. Nesmírnou výhodou je větší úspěšnost a tím pádem větší zisk pro inzerenta i zobrazovatele reklamy. V USA se letos prostřednictvím RTB prodalo přibližně 10% zobrazované banerové reklamy, do roku se očekává nárůst na 25%. U nás jako první tento druh reklamy zavedla společnost Centrum Holdings. 10

13 KATALOGOVÁ REKLAMA Katalogová reklama funguje tak, že se inzerent zapíše do určitého katalogu (ať už specializovaného nebo obecného), ve kterém se nejčastěji nachází popis toho, co lze na jeho webové stránce najít, a hypertextový odkaz na danou stránku. Katalogy se dají rozdělit podle toho, zda je v nich uvedení placené nebo neplacené. Seznam, provozovatel jeden z podobných katalogů nabízí obě zmíněné varianty. Zdarma je nabízen základní balíček, jehož součástí jsou základní informace o společnosti. Za přednostní výpis, více informací, fotek apod. se připlácí. Katalogy slouží také jako tzv. zpětné odkazy, které se používají k posunu webové stránky na vrchní místa ve fulltextových vyhledávačích vyšší počet odkazů na danou stránku mohou mít vliv na pagerank neboli hodnocení internetových vyhledávačů, které má vliv na pozici, na které je zobrazena stránka při vyhledávání. Praktickým příkladem použití může být kadeřnictví v Praze, které se zaregistruje do internetového katalogu seznam.cz a tím i mapy.cz. V okamžiku, kdy uživatel vyhledává kadeřnictví v určité lokalitě nebo s určitým rozsahem služeb, snadno se dostane k našemu kadeřnictví i v případě, že o něm dříve nikdy neslyšel. Následující přehled obsahuje tři balíčky: Záznam, Start a Praktik, které jsou nabízené provozovatelem portálu Seznam: ZÁZNAM Cena: zdarma Název firmy (podle zápisu v Obchodním rejstříku) Adresa Mapa (náhled na umístění firmy na Mapy.cz s přímým odkazem) Popis činnosti (max 150 znaků) Otevírací hodiny Odkaz na www stránky (s obrázkovým náhledem) Kontakt telefon (2x), Pobočky (neomezeně) Fotografie provozovny (1x) Kontaktní formulář (přímo z firemního detailu můžete poslat firmě ) Zařazení do jedné příslušné kategorie Nejbližší podobné firmy Zápis bude v příslušné kategorii zobrazován níže než zápisy START, LOGO + nebo PRAKTIK 11

14 START Cena: Kč / 3 měsíce vše jako zápis ZÁZNAM Možnost alternativního názvu firmy Logo firmy Rozšířený popis činnosti (až 250 znaků) dle přání zákazníka Kontakt telefon (2x), Fotografie (3x) Odstranění nejbližších podobných firem Zápis bude v příslušné kategorii zobrazován výše než zápis ZÁZNAM nebo LOGO+ a ve stejné úrovni jako PRAKTIK Nelze objednat opakovaně na jednu firmu PRAKTIK Cena: Kč / 12 měsíců vše jako zápis ZÁZNAM Možnost alternativního názvu firmy Logo firmy Rozšířený popis činnosti (až 250 znaků) dle přání zákazníka Kontakt telefon (2x), Fotografie (3x) Odstranění nejbližších podobných firem Zápis bude v příslušné kategorii zobrazován výše než zápisy ZÁZNAM, LOGO + a ve stejné úrovni jako START PPC PAY PER CLICK Platba za proklik neboli PPC, je model internetového marketingu, kde dochází k účtování poplatku za klik na reklamu. Ve vyhledávačích je reklama typicky zobrazována na základě maximální výše ceny (aukční systém), kterou je inzerent ochoten za klik zaplatit, a relevance k vyhledávanému výrazu. Zmíněný aukční systém funguje na principu, kdy si zadavatel reklamy zvolí maximální možnou částku, kterou je ochoten za reklamní sdělení zaplatit. Čím je zvolená částka vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost jejího zobrazení a výskytu na lepších pozicích. Částka, kterou zadavatel reklamy zaplatí za uskutečněný proklik, nemusí být maximální částka, která je nastavena, ale zpravidla se účtuje nejnižší možný poplatek, který je pro dané zobrazení potřebný. Například u společnost Google není částka, kterou je inzerent ochoten zaplatit jediným faktorem úspěchu. Hodnotí se i další faktory inzerované stránky podobně jako u neplacených výsledků vyhledávání. 12

15 Vyhledávače při vyhledávání určitého textového řetězce se zobrazí na prvních pozicích (obvykle ještě zvýrazněné tučným písmem, podbarvením textu apod.) několik placených odkazů. V některých vyhledávačích (např. Google, Seznam) se zobrazují 1-3 odkazy na první pozici, další v pořadí se zobrazují v pravém sloupci. Příkladem je produkt společnosti Google - AdWords. ADWORDS Kontextová reklama je zobrazována na základě obsahu článku nebo výskytu daných klíčových slov v něm. Reklama se tak zobrazuje konkrétní cílové skupině potenciálních zákazníků. Příkladem může být kampaň na prémiové psí žrádlo inzerovaná v článku o zdravé výživě psů. Zástupcem kategorie je produkt společnosti Google AdSense Nejznámější je systém PPC reklamy provozované společností Google. V systému se určí maximální cena za proklik a maximální částka utracená denně. Dále se bere v potaz míra prokliku (CTR) čím je CTR vyšší hodnota, tím se snižuje cena inzerátu a naopak. Není proto nejdůležitější pouze cena, kterou je ochoten inzerent zaplatit, ale i správně napsaný text, který se musí řídit určitými pravidly. Google dále nabízí zajímavé statistiky o četnosti vyhledávání jednotlivých slov. Konkrétně pro AdWords nabízí možnost odhadu ceny a pozice jednotlivých hesel. Cena za jeden proklik se pohybuje od necelé koruny až po desítky korun. V závislosti na mnoha faktorech. Obrázek 4: Adwords 13

16 Na webové stránce https://adwords.google.com je přístupná aplikace, která umožňuje předem lépe naplánovat PPC kampaň. Lze zjistit četnost hledání jednotlivých výrazů ve světe i různých regionech a také jak je mezi inzerenty velká konkurence pro daný výraz. Mnohem zajímavější je však nástroj, který při zadání hledaného výrazu, maximální ceny za proklik a denního rozpočtu zobrazí mimo jiné odhadovaný počet kliknutí za den, pozici a cenu za proklik. ADSENSE AdSense je opět produkt společnosti Google. Na webové stránce je zobrazován text, obrázek nebo video, který odpovídá obsahu stránky. Dále má na zobrazenou reklamu vliv historie vyhledávání uživatele. Pokud v minulosti docházelo k častému vyhledávání města New York, systém AdSense může na stránce zobrazit např. nabídku na ubytování v tomto městě, i když to nemá s obsahem stránky nic společného. Provozovatel webové stránky umístí na svůj web část kódu od společnosti Google, který bude reklamu zobrazovat. Za každý klik na reklamu, kterou provede návštěvník webové stránky, zaplatí zadavatel reklamy určitou částku. Část toho obnosu, očištěný o zprostředkovací poplatek, přenechá Google provozovateli webové stránky. Z partnerství tak profitují všechny tři strany zadavatel reklamy, který získá více relevantních návštěvníků, provozovatel webu s umístěnou reklamou a zprostředkovatel získávají finanční prostředky plynoucí z každého prokliku. VOLBA VÝRAZU PRO PPC REKLAMU Důležitým pravidlem při vytváření PPC Kampaně je také princip zvaný Long Tail. Jedná se o interpretací parretova pravidla 80:20 pro internetové vyhledávání. Udává nám, že nejvyhledávanější slova nebo slovní spojení přivádí na stránky 20% návštěvníků. Méně častá a neobvyklá slova přivádí z vyhledávačů na web 80% uživatelů. Pro příklad si zvolíme společnost, která bude nabízet plastová okna a rozhodne se vytvořit vlastní SEO kampaň, která přivede na jejich stánky potencionální zákazníky a zvýší tak svůj zisk. Jak je vidět na následujícím grafu, nejvíce uživatelů zadá do vyhledávače heslo okna. Ačkoli je toto heslo hodně frekventované, neznamená to, že se na něj vyplatí zacílit, a to především ze dvou důvodů. Lze předpokládat, že mnoho společností zabývajících se okny, a to i jinými než plastovými, mohou cílit na toto heslo, a proto by částka potřebná pro reklamu musela být vysoká. Zároveň lze předpokládat, že z množiny lidí vyhledávajících tento výraz, bude mít jen malá část zájem o instalaci plastového okna v Praze za velké peníze přivedeme málo relevantních zákazníků. Na druhé straně spektra se nachází výraz plastová okna ceník Praha. U tohoto hesla bude mnohem menší četnost vyhledávání než u okna, ale zároveň na něj bude zřejmě cílit méně 14

17 inzerentů a příchozích návštěvníků je velká šance na realizaci nákupu za menší peníze přivedeme více relevantních zákazníků. Obrázek 5: Denní hledanost SROVNÁVACÍ SERVERY Jistým druhem PPC jsou srovnávací servery. Primárním účelem těchto portálů je shromáždění údajů z co nejvíce elektronických obchodů a jejich následné srovnání podle ceny. V praxi si tedy zákazník pořizující novou digitální zrcadlovku zadá do cenového srovnávače výraz Nikon D3100. Srovnávač mu nabídne několik desítek obchodů, z kterých si zákazník vybere jemu nejvíce vyhovující. Srovnávací server může poskytovat a zpravidla poskytuje i další informace pro zákazníka hodnocení obchodu, hodnocení zboží, recenze, poradnu, popis zboží, fotografie Mezi dva typické příklady na českém trhu by mohly patřit srovnávače zbozi.cz, patřící pod Seznam.cz, a heuréka.cz, patřící společnosti Allegro, která provozuje i aukční portál Aukro. Portál Heuréka navíc nabízí velké množství doplňkových služeb a snaží se dále expandovat. Obchodník zde má díky systému hodnocení možnost budovat dobrou pověst svého obchodu. Heuréka nabízí registraci prodejce, který může reagovat na jednotlivé podněty zákazníků. 15

18 ZÁVĚR Podobně jako komerční televize může existovat díky prodeji reklamního času mezi svými pořady, existuje mnoho internetových serverů pouze díky internetové reklamě. Výhodou internetového marketingu je možnost větší kreativity a zacílení na uživatele. Reklama se tak z nepříjemného stěžovatele může stát partnerem, který nám nenásilnou formou nabídne to, co právě hledáme nebo potřebujeme. Velkým průkopníkem v této oblasti je společnost Google. Velkou výhodou jsou pokročilé možnosti v uživatelském prostředí, které umožňuje stále efektivněji řídit a optimalizovat kampaň. Vzhledem k možnostem a variantám, které internetový marketing nabízí, nelze doporučit jeden universální návod, jak uspět. Každý typ je vhodný pro trochu jiný druh produktu nebo služby. Záleží na strategii a rozpočtu marketingové kampaně. Pokud chceme propagovat určitý produkt, vhodnější volbou může být banerová reklama, která zaujme i vizuálně a v případě RTB může být i cílená na určitou cílovou skupinu. Pokud chceme zákazníka dostat na naši webovou prezentaci, bude vhodnějším řešením spíše PPC reklama ve vyhledávači s volbou vhodné kombinace výrazů. ING POJEM ING ing je jeden z druhů marketingu, který se zaměřuje zejména na komunikaci 1:1 a 1:N. Komunikace 1:1 znamená, že společnost komunikuje pomocí této metody přímo s konkrétním zákazníkem, zatímco komunikace 1:N znamená, že odesílatel oslavuje velké množství klientů najednou (jedním em). V obouch případech je zcela lhostejné, zda osloveným zákazníkem je konkrétní osoba, nebo společnost. Co ing tedy vlastně je? ing je způsob komunikace a marketingu pomocí nabídkových ů. Jinými slovy se jedná o obchodní sdělení adresované klientovi přímo do jeho poštovní schránky. Při ovém marketingu můžeme využívat osobně zaměřené maily anebo hromadná sdělení. ový marketing je velice mocný nástroj k oslovení stávajících i potenciálních zákazníků. Tento způsob marketingu má proti jiným komunikacím některé výhody. Nejpodstatnější výhodou je jeho cena. Rozeslání jednoho mailu stojí několik haléřů a proto se jedná o levný způsob marketingu. Samotné rozeslání mailů je potom snadné, provádí se automaticky. Navíc se rozešle ve vámi určený čas. Navíc to dokáže udělat každý, kdo ovládá počítač v základním stupni. Tento způsob marketingu je možné velice dobře cílit. Svoji kampaň posíláte pouze svým zákazníkům. ing není zcela vhodný k tomu, aby se kontaktovali noví klienti, a to zejména díky otázce spamu (viz třetí kapitola). ing provozují i některé internetové agentury. Způsob\ placení těmto agenturám se diametrálně liší. První způsob je tzv. kreditní systém, kdy klient platí agentuře za každý odeslaný mail. Druhý způsob je placení za počet kontaktů (paušální systém), kdy klient platí své kontakty a je jedno kolik mailů pošle. marketing je tak mnohem efektivnější než 16

19 přímý mail. Klient může investovat jen v řádech několika stovek korun a následně se rozhodnout, zda se mu to vyplatí a investici rozšíří. Direct mail je naproti tomu jeden z nejstarších způsobů elektronického marketingu, který se provádí pomocí adresných ů. Pomocí direct mailů se tedy kontektují klienti přímo a přesně v jejich potřebách. Proto je využívání mailů k marketingu tak výhodné. Agentura NAJISTO tvrdí, že pomocí mailů je úspěšnost prokliku na vaši stránku 4-19 % (tzn., že z 4-19 % příjemců odeslaných mailů klikne na odkaz na vaši stránku). Naproti tomu agentura Central News uvádí, že efektivní kampaň zvyšuje návštěvnost stránek o stovky procent. Agentura WSI uvádí, že ový marketing je vhodný pro společnosti všech velikostí, tedy jak malé, tak střední, ale i ty velké. Jedná se o jednu z nejoblíbenější zbraní v prostředí internetu. Protože na rozdíl od jiných druhů marketingu, tento umožňuje udržovat pravidelný kontakt se zákazníkem a na druhou stranu umožňuje zpětnou vazbu na společnost a tím je možné nejen udržovat kontakt, ale i vytvářet dlouhodobé vztahy s klientem. ing nejen zvyšuje prodej, ale i upevňuje postavení a povědomost o značce na trhu. Je, na rozdíl od jiných druhů komunikace, napojen na přímou databázi zákazníků. Je schopen uvědomovat si vrácené zprávy, tedy ty, které nebyly doručeny zákazníkům. A nakonec lze uvést hlavní důvod, proč si volit emaling před jinými druhy marketingu. Podle agentury CentralNews má ing jedno z nejvyšších procent konverze. To znamená, že procento z oslovených, kteří něco koupí, je jedno z nejvyšších. Je to dáno klasickou poučkou: Je-li zákazník nalomen, tak pokud se s ním obchodník dá do řeči, tak má napůl vyhráno. ing je schopen navázat osobnější kontakt s velkým množstvím klientů v minimálním čase. CÍLENÍ KOMUNIKACE Důležité je se zabývat otázkou, jak efektivně ing provozovat. Tím se budeme zabývat v této části. Jednotlivé agentury dávají návody jak efektivně používat marketing. Konzultant internetového marketingu Zdeněk Hejl například dává 7 rad pro účinný marketing. Podle něj je jedním ze stěžejních bodů doba posílání ů. Mnohem efektivnější posílání mailů je během víkendu, protože v této době je proklik v mailu mnohem častější než během týdne. Stejně tak to funguje, pokud je mail odeslán v ranních hodinách, zejména mezi šestou a půl osmou ranní. 17

20 Graf 1: Míra prokliku v průbběhu týdne Graf 2: Míra prokliku v průběhu dne Další otázkou jsou moderní zařízení. Jedná se zejména o mobilní zařízení. Marketing musí optimalizovat maily nejen pro počítač, ale zejména pro tato zařízení. Je to poměrně logické, mnoho klientů přistupuje ke své poště přes mobilní zařízení a tímto krokem zvyšujeme pravděpodobnost, že tito klienti prokliknou na naši stránku. Podle Hejla není nic horšího než mail s příliš velkou grafikou, která se na zařízení vůbec nezobrazí. Důležitou složkou mailu jsou odkazy. Nesmírně podstatné je, aby jich bylo v mailu co nejvíce, protože opět podle statistik s množstvím odkazů roste pravděpodobnost prokliku. Pokud tedy chcte, aby na váš mail klient odpověděl, tak naplňte odkazy. 18

21 Graf 3: Míra prokliku v závislosti na počtu odkazů Dalším prvkem je odlišení vašeho mailu od ostatních. Většině potenciálních klientů chodí denně stovky mailů, a proto musí být právě ten Váš, co možná nejvíce vidět. Pokud by se Váš mail ztratil mezi záplavou ostatních mailů, tak je velmi pravděpodobné, že jej klient ani neotevře. Podle Hejla kromě klasické optimalizace je pro toto dobré využití labelů či SEO (doporučuji odkaz na příslušnou kapitolu). Jako předposlední prvek lze uvést to, aby klient získal pocit exkluzivity. Klient je pro vás ten nejdůležitější, a tak by se měl při četbě vašeho mailu i cítit. Hejl k tomu říká: Toho lze dosáhnout například nabídnutím e-booku zdarma, slevy na produkty či služby nebo prémiovými články, které budou zasílány pouze odběratelům ů. Důvod je poměrně jasný. Pokud si klient uvědomuje kvalitu, tak nemá důvod rušit svoje odebírání vašich mailů. Poslední, co považuje Hejl za důležité, je četnost. Domnívá se, že pokud mají maily kvalitní obsah, mohou odcházet každý den. Graf 4: Míra prokliku v závislosti na frekvenci rozesílání 19

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Případová studie JUSTO

Případová studie JUSTO Případová studie JUSTO Představení firmy JUSTO Realitní síť JUSTO se zabývá zprostředkováním prodeje, koupě i pronájmu všech druhů nemovitostí, a to s podporou špičkového právního servisu. Součástí nabízených

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Případová studie PRAMOS a.s.

Případová studie PRAMOS a.s. Případová studie PRAMOS a.s. Společnost PRAMOS za více jak 20 let své existence nasbírala bezpočet zkušeností s výrobou, prodejem či montáží oken. Svou maximální péčí a individuálním přístupem ke každému

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Real-time bidding (RTB) Produktový list

Real-time bidding (RTB) Produktový list Real-time bidding (RTB) Produktový list O službě Co je RTB Real-time bidding je automatizovaná metoda nákupu display reklamy s možností cílit na konkrétní publikum. Nákup probíhá prostřednictvím aukce

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru CENÍK GRAFIKY Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru Důkladnou úvodní konzultaci ohledně vytvoření grafického návrhu Výběr z několika designů Kompletní návrhy obdržíte v elektronické

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec

Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec Jak získat lepší pozice na Googlu pomocí Google+ Mgr. Robert Němec SEO bez Google+ Starší Osvědčené Víte, jak na to Snazší Dostanete se všude SEO s Google+ Nové Rychlé Více možností Dostanete se jenom

Více

Checklist: Než rozešlete e-mailing

Checklist: Než rozešlete e-mailing Checklist: Než rozešlete e-mailing Prosinec 2009 Spam Máte v e-mailingu odkaz na odhlášení a nastavení preferencí pro klienty? Je odhlášení skutečně jednoduché? Zasíláte kampaň na aktivní e-mailové adresy?

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Případová studie Produktové inzeráty

Případová studie Produktové inzeráty Případová studie Produktové inzeráty www.magnetickysvet.cz Internetový obchod www.magnetickysvet.cz se specializuje na on-line prodej kvalitních stavebnic pro chytré děti a jejich rodiče. Co jsou Produktové

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Internetové komunikační a obchodní kanály

Internetové komunikační a obchodní kanály Internetové komunikační a obchodní kanály Internet jako živel? Libor Olexa 4. 10. 2016 XIX. OTC konference "Trendy v oblasti prodeje a marketingu volně prodejných léků!" Můžete se spálit Může vás to spláchnout

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009 Mobilní marketing druhá šance Den idirektu 4.12.2009 1 Představení společnosti ATS na trhu od roku 1997 1999 první nasazení MT jako nástroje komunikace 2001 platforma PRSMS sjednocení čísel 2009-150 realizací

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Vánoce zvyšte své tržby

Vánoce zvyšte své tržby L L OPTIMALIZOVÁNO i pro mobily a tablety Vážení obchodní partneři, Představení projektu dovolujeme si Vám představit projekt Vánoční-dárky.cz, který navštěvují lidé se zájmem o nákup vánočních dárků přes

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více