podnikové informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podnikové informační systémy"

Transkript

1 Erp třídy BYZNYS

2 podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy na všech úrovních. ERP je zkratka anglického termínu Enterprise Resource Planning, což v češtině znamená plánování podnikových zdrojů.

3 ERP systémy dokážou přijímat konkrétní požadavky dané společnosti a reagovat na ně. Nad standardním jádrem systému se vytváří řešení, které kopíruje veškeré podnikové procesy. Výsledkem je nástroj plně podporující růst společnosti. Efekt kvalitní implementace ERP pak spočívá v přesných informacích ve správný čas na správném místě. Sofistikovaná řešení dokonce plánují a prognózují další vývoj a v určitých případech mohou i modelovat nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Podnikové informační systémy určené pro segment středních a větších organizací v sobě spojují přednosti krabicových ekonomických balíků a velkých systémů, samozřejmě s přihlédnutím k velikosti zákazníka a jeho podnikatelskému oboru. Z malých ekonomických systémů přebírají do určité míry kompaktnost celého řešení, rychlost zprovoznění, uživatelsky přívětivé a jednoduché ovládání a v neposlední řadě také nízkou cenu. Z velkých řešení se pak ERP produkty pro střední a větší organizace inspirují v oblasti podpory a přizpůsobení zákaznickým podnikovým procesům, uzpůsobení pro specifické tržní segmenty, dostatečné zásobě doplňujících modulů, které lze podle potřeb do systému přidávat, či úrovni zákaznické podpory.

4 erp třídy byznys Podnikové informační systémy třídy BYZNYS společnosti J.K.R. patří v České republice mezi přední ERP řešení pro střední a větší organizace. Vypovídá o tom jak dlouhá historie ERP třídy BYZNYS, která sahá až do počátků 90. let minulého století, tak i více než spokojených firem, které řešení využívají. V neposlední řadě jsou o kvalitách ERP třídy BYZNYS přesvědčeni odborníci, kteří se věnují podnikovým informačním systémům, o čemž svědčí řada ocenění a certifikátů od uznávaných autorit. Kromě kvalitního ERP řešení je pro zákazníka důležitá také stabilita, důvěryhodnost a dobrá pověst dodavatele, dále pak přístup a odborné kvality konzultantů, přičemž opomenout nelze ani finanční nároky na zavedení a údržbu celého systému. ERP systémy třídy BYZNYS jsou nástrojem pro komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury. Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování jsou ERP systémy třídy BYZNYS schopny pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření od obchodních společností, přes účetní firmy až po výrobní podniky působící v rozličných oblastech. Systémy BYZNYS tak dokáží najít řešení nejen pro společnosti, které mají rozsáhlé a specifické požadavky na funkčnost, ale i pro firmy, u kterých je kladen důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Bezpochyby každý systém ovládá základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Představa, že ERP systém bude dodán ve standardní podobě, a ta pokryje všechny potřeby firemní agendy libovolné společnosti, je utopií. Zde pak nastupuje schopnost systémů přizpůsobit se speciálním požadavkům. Společnost J.K.R. dlouhodobě úspěšně prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, výroby, zakázkově orientovaných či branžových řešení, stejně jako s vytvářením uživatelských řešení dle specifických potřeb zákazníků a k jejich plné spokojenosti.

5 Technický týdeník: Univerzita Pardubice na Katedře ekonomiky a managementu využívá v rámci výuky podnikový informační systém třídy BYZNYS od společnosti J. K. R. Výuka je zaměřena na vysvětlení principů a postupů při aplikaci informačních systémů do podnikové praxe. Klíčové obory Obchodní společnosti, výrobní firmy, služby, stavebnictví, zakázková výroba, neziskové/příspěvkové organizace, dopravní společnosti, účetní firmy Vybraní zákazníci AZ Klima, Canaria Travel, Central Group, Český národní podnik, Český svaz ledního hokeje, Color Cars, Darte, Dema Senica, ESO Travel, H & Hotels, Humi Outdoor, Integra Group, Jednota České Budějovice, Kasalova pila, Kerio Technologies, K-Keramika, Kratochvíl, Lekkerland O.K. Foods, Letiště Brno, Marco Polo, Marienbad Waters, Marimex CZ, Marimex SK, Messenger, Moopex, Moracell, Nadop Výroba nábytku, Newton Information Technology, Nohel Garden, Poldi Hütte, Primaska Consult, Ravak, Recall, Rock Point, Ryor, Sallerova výstavba, Sanatorium Astoria, Sapho, Signum, Tondach, TNT Post ČR, US-Action, Veskom, Vltava-Labe-Press, Výzkumný ústav živočišné výroby, Zátiší Catering Group Partneři Barco, B trade Czech, Bit Servis, Byznys Partner, Combitrading, Data Labs, Fugasoft, Gosvo, Honka, Microsoft, PC Centrum, PNO Consultants, P.V.A. systems, Sagit, SAI Technologic, SPIS, D. H. S., Troell, VHsoft Certifikace ČSN EN ISO 9001:2001 Microsoft Gold Certified Partner Microsoft Platform test for ISV Solutions Microsoft ISV Royalty Licencing Program Pravidelný audit účetních standardů a platných předpisů Certifikace DMS pro dealery Ford, Czech Made Ocenění Business World: Nejlepší případová studie roku 2008 (v kategorii Uživatelský efekt) Computerworld: IT produkt roku 2007 (finalista) Computerworld: IT produkt roku 2008 (1. místo v kategorii Informační systémy) Connect!: Nejlepší produkt pro PIS (Invex-Digitex 2007)

6 finance Pevné základy kvalitního ERP řešení tvoří dobře zpracované finanční moduly. Pokud totiž nemáte přehled o vlastních prostředcích a finančních tocích, nemáte přehled o ničem. Finanční účetnictví je základní součástí systému BYZNYS. Díky důkladné a komfortní provázanosti s ostatními moduly zajišťuje přehlednou evidenci všech účetních dokladů a záznamů, které je možno dotahovat z jednotlivých modulů, pořizovat ručně nebo za pomoci přednastavených předkontací. Po aktualizaci dokladů do účetních knih umožňuje tento modul zpracování rozborů a podkladů pro interní potřebu každé účetní jednotky i pro vnější komunikaci se státními a finančními institucemi. Na základě nastavení a zejména definice účtového rozvrhu modul Finanční účetnictví umožňuje evidenci střediskového účetnictví, účtování v cizí měně, detailní evidenci saldokonta a tvorbu celostátních výkazů a roční závěrky, včetně všech požadovaných výstupů a to i v grafické podobě. Fakturace se řadí mezi moduly obchodního okruhu systému BYZNYS. Umožňuje nastavení velkého množství parametrů, díky tomu je značně flexibilní a použitelný v širokém okruhu uživatelů. Detailně definovaná přístupová práva zajišťují bezpečnost dat a povolují provádět některé operace jen odpovědným pracovníkům. Modul Fakturace se rozděluje na pořízení odběratelských faktur, zpracování dodavatelských faktur, tvorbu zápočtů, upomínek, vyúčtování penále, sestav, grafů a účetní likvidaci jednotlivých dokladů. Pokladna je dalším modulem obchodního okruhu, který umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů, a tím i vedení pokladní knihy pro tuzemské i valutové pokladny, včetně jejich zaúčtování a tvorby souvisejících sestav a grafů. Součástí modulu Pokladna je také nabídka prodeje zboží, která slouží k realizaci maloobchodního prodeje za hotové. V rámci přístupových práv je možno nadefinovat jednotlivým uživatelům přístup do konkrétní pokladny, povolit opravu dokladů a změnu prodejní ceny. Bankovní operace slouží především k pořizování příkazů k úhradě, devizových příkazů k úhradě, příkazů k inkasu, jejich tisku, odesílání do banky a v neposlední řadě k likvidaci bankovních výpisů až po jejich zaúčtování a přenos do modulu Finanční účetnictví. Modul Bankovní operace je úzce provázán s modulem Fakturace, zejména v oblasti úhrad prvotních dokladů, a také s modulem Mzdy a personalistika v oblasti výplaty mezd. Systém umožňuje evidenci libovolného množství bankovních účtů od různých bankovních domů a uskutečňuje s nimi obousměrnou elektronickou komunikaci. S Komerční bankou je realizována také komunikace formou Přímého kanálu KB.

7 IT Systems: Systém Byznys VR sleduje nejnovější trendy na trhu IT, jako je vývoj na technologii.net, podpora nových prvků uživatelského rozhraní, optimalizace pro Windows Vista či komunikace s MS Office Velmi přínosné pro nás je řešení hospodářského roku v účetnictví, kde je možné zobrazovat doklady jak podle hospodářského, tak i kalendářního roku, možnosti exportu dat do Excelu, kde s nimi můžeme dále pracovat, a exporty sestav do nejrůznějších formátů. Jaroslava Krchová, hlavní účetní, Stavební montáže

8 evidence Těžko můžete dobře obchodovat bez přesného a aktuálního přehledu o stavu zásob a snadné tvorby cen. Důležitá je také kvalitní evidence personální a mzdové agendy, která přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Evidence majetku je specifickou součástí systému BYZNYS zabývající se sledováním stavu a vývoje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku a také oceňovacích rozdílů a goodwillu. Součástí modulu Evidence majetku je vedení inventárních karet hmotného a nehmotného majetku, provádění hodnotových pohybů a v neposlední řadě také daňových a účetních odpisů. Skladové hospodářství je stěžejním modulem obchodního okruhu systému BYZNYS. Zahrnuje evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou modulu jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu. V rámci tvorby prodejní ceny umožňuje systém definovat ke každému sortimentu libovolné množství prodejních cen rozdělených do skupin dle cenových hladin, konkrétních odběratelů, či množstevních slev. Mzdy a personalistika je specifickým modulem systému BYZNYS, který v rámci mzdové a personální agendy obsahuje evidenci pracovníků, problematiku výpočtu mezd, daní z příjmu, sociálního a nemocenského pojištění, včetně počítání nemocenských a náhrad a sledování dovolené. Nikoliv bezvýznamnou součástí je také oblast personalistiky, která zahrnuje evidenci velkého množství údajů o jednotlivých pracovnících. Obchodní a skladový systém B.O.S.S. Enterprise je určen k řízení velkoobchodu, distribučních skladů a koncových prodejních míst. Nejdůležitějším přínosem jednotného řízení je centrální cenotvorba, centrální databáze zboží, stanovení obchodních podmínek na jednotlivé druhy zboží a zařazení určité provozovny do příslušného typu řetězce. V praxi to znamená, že centrála je schopna provádět on-line monitoring všech filiálek, jejich podskladů, včetně jejich stavů skladu. V případě, že k jednotlivým filiálkám je připojen i pokladní systém maloobchodní sítě, může centrála on-line monitorovat jednotlivá pokladní místa. Díky docházkovým, přístupovým a stravovacím systémům Power Key mohou uživatelé ERP třídy BYZNYS jednoduchým způsobem sledovat údaje o docházce zaměstnanců, regulovat přístup do vymezených prostor i odbavovat v závodní jídelně. Power Key má také modul pro sledování výroby a řešení lze v plné míře přizpůsobit požadavkům zákazníka. Combitrading a J.K.R. společně nabízejí řešení pro sledování průmyslové výroby, skladové systémy, mobilní prodej, inventury majetku a další. S pomocí technologií čárových kódů a radiofrekvenčních identifikátorů RFID může mít management přímo v prostředí ERP třídy BYZNYS okamžitý přehled o skutečných skladových zásobách a umístění konkrétních produktů bez prodlení a bez zbytečné manuální činnosti.

9 Technik: Uživatelé při práci s ERP systémem BYZNYS by tak měli ocenit především jeho nově zakomponované vlastnosti, určené k tomu, aby kolektivu odborníků z J.K.R. pomohly splnit vytýčené mety dosažení většího uživatelského komfortu a poskytnutí komplexní podpory víceúrovňového projektového plánování a řízení. Zavedení ERP třídy BYZNYS přineslo výrazné zlepšení administrativy a zejména účetnictví. Úroveň účetnictví v BYZNYSu je v porovnání s předchozími systémy o několik tříd vyšší. Navíc jsme pomocí exportu schopni přenést data do externích aplikací a dále s nimi pracovat. Zdeněk Pavlovský, ekonomický ředitel, Kasalova pila

10 informace Bez informací nutných k podpoře manažerského rozhodování se dlouhodobě žádný úspěšný manažer neobejde. Přitom bez kvalitních informačních zdrojů je správné rozhodování a předpovídání budoucího vývoje složité, až nemožné. Manažer není klasickým pořizovacím modulem systému BYZNYS, jedná se o manažerskou nadstavbu, která podává ucelený pohled na hospodaření dané firmy a slouží pro analýzu vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a tím i k budoucímu fundovanému manažerskému rozhodování. Modul manažer je rozdělen do třech základních okruhů Ekonomika, Obchod a Provoz. Ekonomika je okruh poskytující detailní informace ekonomického charakteru. Některé přehledy jako Rozvaha, Výsledovka a Hospodářský výsledek jsou základními sestavami přejatými z modulu Finanční účetnictví. Na základě těchto údajů jsou pak zjišťovány další hodnoty například pro výpočet poměrových ukazatelů, jako je rentabilita vloženého nebo vlastního kapitálu. Za jedinečnou je možno považovat nabídku Platební kalendář, která je převzata z modulu Fakturace, a přináší prognózu o stavu finančních prostředků k určitému datu. Obchod obsahuje informace o prodeji zboží, o výši pohledávek a závazků a také o stavu zboží na skladě. Přínosná je nabídka Obecný finanční přehled, která zprostředkovává pohled na stav pohledávek, závazků, peněz a objednávek k určitému datu. Provoz poskytuje pohled na stav datové základny z hlediska objemu dat a přehled protokolů o provedených činnostech. Modul rovněž umožňuje spouštět některé kontrolní mechanismy, jako je například kontrola vazeb tedy kontrola provázání skladu, fakturace a pokladny při prodeji zboží. Zakázky tvoří nadstavbu účetního okruhu systému BYZNYS, ve kterém jsou sledovány náklady, výnosy a hospodářský výsledek jednotlivých zakázek. Zakázka je v pojetí systému BYZNYS obsahem a časem omezená činnost uvnitř účetní jednotky, kterou je třeba samostatně ekonomicky vyhodnocovat. Náklady v zakázkách se sledují po jednotlivých základních položkách kalkulačního vzorce materiálové náklady, mzdové náklady, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. Informace o nákladech a výnosech jsou do zakázek natahovány přímo z jednotlivých modulů. Součástí zpracování v modulu zakázky je také možnost definice plánu nákladů a výnosů pro pozdější porovnání. Informace představují modul, který umožňuje sledování informačních toků ve firmě, zajišťuje sledování informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání telefonních čísel. Dále lze s pomocí tohoto modulu sledovat využívání karet CCS a návazně i dlouhodobou spotřebu automobilů a náklady na kilometr. V rámci modulu Informace je možno nastavit také tzv. pomocníka mimo kancelář, který v případě nepřítomnosti uživatele umožňuje předávat úkoly stanovenému náhradníkovi.

11 Hospodářské noviny ICT Revue: Modul CRM v ERP třídy BYZNYS patří do kategorie integrovaných CRM. To je pro firmy požadující mailingové rozesílání nabídek provázaných s ostatními moduly rozhodujícím argumentem. Na druhou stranu ale modul obsahuje také call centrum, které umožňuje identifikovat volajícího ještě před zvednutím telefonu. S nasazením ERP třídy BYZNYS jsme dotáhli řadu organizačních kroků. Díky online přístupu na pobočky jsme nyní schopni analyzovat aktuální vývoj prodejů. Přínosem je zcela jistě i možnost všech prodejen získávat informace o okamžitém stavu zásob na ostatních prodejních halách. Roman Krček, jednatel, Koberce K + K

12 produktivita Výrobní podniky se dnes bez podpory moderních informačních systémů neobejdou, ať už se jedná o sériovou nebo kusovou výrobu, případně jejich kombinaci. Stejně tak dopravní společnosti potřebují mít přehled o řidičích a vozovém parku. Výroba je modul vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje i snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v takovém rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně je možné tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, finanční vyjádření hodnoty rozpracované výroby, vyhodnocování výrobních zakázek a evidence výkonů pracovníků. Výroba těsně spolupracuje s modulem Skladové hospodářství, ve kterém využívá společné číselníky sortimentů a skladů. Dále provádí automatické převody obchodních objednávek na výrobní zakázky, vytváří materiálové rezervace a nabízí k naskladňování polotovary a výrobky po jejich dokončení. Sledování výroby zajišťuje tisk výrobních příkazů, průvodek a soupisů materiálů. Umožňuje průběžné nebo zpětné zadávání údajů o dokončení operací na jednotlivých pracovištích podle skutečnosti formou zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací na zakázce. Doprava je plně integrovanou součástí systému BYZNYS a skládá se z modulů Dispečink, Mapy a Spedice. Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem (vlastní servisní středisko, čerpací stanice). S pomocí tohoto modulu lze sledovat statistiky technických prohlídek, životnosti pneumatik, prohlídek výfukových plynů a výměn olejů, či jiné, libovolně uživatelsky definované statistiky. Mapy informují o poloze vozidla nebo nákladu. Systém využívá navigační systém GPS, který sleduje polohu vozidla, přičemž komunikace s centrálou je zajištěna mobilní sítí GSM. Spedice je přídavný modul rozšiřující Dopravu o evidenci přijatých a prodaných přeprav. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Pro podporu je implementována možnost dělení objednávek do časových kategorií, kdy systém automaticky podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů.

13 Lupa.cz: Informační systémy třídy BYZNYS jsou mezi automobilovými prodejci velmi populární, protože kromě ekonomických modulů umí řešit i potřeby servisu včetně evidence oprav s návazností na skladové zásoby náhradních dílů, sledování servisních prohlídek a další. Nasazením IS BYZNYS jsme obdrželi snadno dostupné a správné informace v požadovaném časovém okamžiku. Zvýšila se spolehlivost a přehlednost těchto informací na základě snadno nastavitelných přístupových práv pro jednotlivé pracovníky. Vše je online dostupné i pro naše tři vzdálené pobočky. Tomáš Jelínek, ředitel, Jelínek výroba nábytku

14 zákazníci Spokojení zákazníci se rádi vracejí a znovu nakupují, ať již osobně či prostřednictvím internetu. Dobré řešení správy vztahů se zákazníky, označované zkratkou CRM (Customer Relationship Management), tomu ve velké míře napomáhá. CRM představuje modul, který poskytuje uživateli podporu při navazování nových a udržování stávajících vztahů s obchodními partnery. Z pohledu podnikového informačního systému lze modul CRM charakterizovat jako nástroj pro podporu marketingových či obchodních oddělení ve společnosti, který však navíc i navazuje na podporu od operativních úseků na pracovišti (například hotline, infolinka, servisní středisko) až po vrcholové vedení společnosti. Operativní CRM připravuje část datové základny pro podporu analytického CRM (a jeho výsledků) tím, že zajišťuje rutinní činnosti ve společnosti, jako je zpracování korespondence, identifikace partnera a jeho charakteristiky, evidence kontaktů a osob partnera, kalendář významných událostí partnera a jeho osob, kalendář obecných významných událostí v jednotlivých zemích. Analytické CRM umožňuje evidování nových příležitostí, realizaci marketingových akcí, kategorizaci partnerů, analýzu vztahu mezi společností a partnerem či vzájemné srovnání partnerů. Měřítkem pro srovnání partnerů v modulu CRM přitom může být hodnota kategorie, odebraný sortiment, výše pohledávek, platební morálka, výše zakázek či zisku/ztráty. ibyznys je internetový obchod, jenž je plně provázán s ERP systémem třídy BYZNYS, takže pokud uživatel umí pracovat s ERP, dokáže spravovat také internetový obchod. Díky využití dat z ERP systému dochází k efektivnímu plnění produktů do internetového obchodu, přičemž opačným směrem, z e-shopu do ERP, pak proudí data o nově registrovaných zákaznících či přijatých objednávkách. Obchodník tak nemusí objednávky ručně přepisovat z faxu, telefonu či u. Tím jsou zároveň eliminovány chyby při přepisu. Veškerá uživatelská nastavení se provádějí přímo v ERP systému. Internetová nabídka není závislá na tom, zda je zboží na skladě. V ERP systému lze určit, které položky budou v nabídce. Toho lze využít k optimalizaci stavu skladových zásob a tím i k úspoře nákladů. Navíc lze určité zboží či informace (počet kusů skladem) zpřístupnit jen určité skupině zákazníků, například VIP klientele. Modul ibyznys může sloužit také jako internetová prezentace, kterou je možno jednoduše spravovat z prostředí ERP systému.

15 ITBIZ.CZ: Nejsilnější pozici mají ERP třídy BYZNYS u středně velkých organizací. Zde patří společnost J.K.R. s tržním podílem necelých 12 % mezi dva největší dodavatele. Velmi dobrou pozici má J.K.R. také u velkých organizací, kde společnost podle šetření CVIS dosáhla tržního podílu 7,4 %, což ji řadí mezi 4 největší dodavatele. Nasazení internetového obchodu ibyznys nám umožnilo oslovit daleko širší pole zákazníků. Dalším přínosem je zefektivnění práce s obchodními partnery. Pomocí optimalizace pro vyhledávače (SEO) se nám podařilo umístit náš internetový obchod na čelní pozice bezplatných vyhledávacích služeb renomovaných vyhledávačů. Tomáš Aubrecht, jednatel, Abstrakt

16 procesy Automatizace podnikových procesů má značný vliv na vnitřní efektivitu organizace a může přinášet významné personální i finanční úspory. Podobně tak projektové řízení vnese řád a přehled do vašich projektů a přispěje k jejich úspěchu. Workflow je nástrojem pro automatizaci podnikových procesů nebo jejich částí, během nichž jsou přenášeny úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na jeho přímé následovníky. Na základě požadavku na projekt se vytvoří šablona, která slouží za vzor pro vytváření následných ostrých projektů. Z toho vyplývá možnost opakovaného použití jedné definice. Na základě této definice šablony projektu je možno spouštět ostrý projekt buď ručně, nebo automatizovaně na základě časové, datové nebo dokladové události. Definice šablony umožňuje důkladnou přípravu budoucích probíhajících projektů. Každý projekt se skládá z procesů, proto se v šabloně projektu definují jednotlivé po sobě jdoucí procesy. Každý proces má svého vlastníka, který za splnění procesu odpovídá. Ke každému vlastníkovi je možno nadefinovat náhradníka, který převezme plnění procesu v případě, že vlastník proces do definované doby nesplní. Proces se považuje za splněný, pokud je dosaženo výsledku procesu, kterým může být pouhé splnění úkolu, nebo také odpověď v určitém definovaném formátu. Projektové řízení umožňuje definovat projekty, strukturu činností projektů a přiřazení zdrojů, které budou tyto činnosti plnit. Projekty je možno sledovat z hlediska termínového, kapacitního a finančního. S pomocí tohoto modulu lze spravovat kapacity zdrojů a sledovat vytížení a volné kapacity zdrojů. Činnosti tvořící projekt jsou v modulu zobrazeny v grafické podobě se základními údaji stavu rozpracovanosti činností, stavu plnění činností z pohledu zdroje s možností kontroly zajištěnosti činností. Správa projektů slouží pro definici a editaci projektů, vytvoření činností přiřazených k projektům a výběru zdrojů pro vykonání činností. Definované činnosti lze převést na úkoly a pro zdroje (uživatele) je možno pořizovat kalendářové záznamy. Pro činnosti lze využít funkčnost automatického naplnění začátků a termínů činností a v případě potřeby je možné posunovat termíny zahájení a lhůt vybraných i navazujících činností. Nabídka činností v projektech zobrazuje seznam všech činností přiřazených jednotlivým projektům s možností editace základních údajů o činnostech i zdrojích.

17 Professional Computing: Směr k vyšší uživatelské přívětivosti představují v rámci systému Byznys VR nové ergonomické prvky. Příkladem může být použití automatických textů, okno pro spuštění oblíbených či naposledy spuštěných nabídek, přehledy obecných detailů nad kterýmkoliv záznamem v systému nebo centrální vyhledávání. Nasazením systému BYZNYS došlo k propojení všech agend do jednoho systému, čímž postupně odpadávají tzv. šuplíkové evidence. Z toho vyplývá větší systematičnost a přehlednost vedených kompletních podnikových agend a lepší zastupitelnost. Ilona Kadlecová, finanční ředitelka, Excalibur Army

18 inteligence Moderní nástroje dokáží sledovat klíčové ukazatele vypovídající o stavu podniku, umí připravit podklady pro rozhodování managementu a na jejich základě předpovídat budoucí trendy. Také zajistí finanční analýzy a reporting. BYZNYS BI (Business Intelligence) je řešení pro podporu strategického rozhodování a přímého přístupu k analytickým informacím, které mají vypovídající hodnotu o úspěšnosti podniku. Zároveň umožňuje zlepšit efektivitu manažerských rozhodnutí pomocí analytických informací. Ty přispívají k účinnějšímu řešení obchodních a ekonomických problémů a následně k optimalizaci strategického plánování rozvoje podniku. Prostřednictvím BI lze nadefinovat a následně zautomatizovat kompletní proces přípravy dat do datového skladu. Prezentace datových kostek OLAP z dat datového skladu umožňuje okamžité zobrazení požadovaných dat v tabulkové či grafické podobě bez nutnosti vytváření složitých sestav, jejichž zobrazení je časově náročné a bývá zdrojem častých chyb. Jedinečné řešení umožňuje vytváření datových skladů z dat systému BYZNYS s možností připojení externích dat, které je možno načítat ze souborů formátů XLS, DBF nebo z jiných databází Microsoft SQL Serveru. Systém na základě požadované struktury umožňuje výsledná data pro tvorbu datového skladu nejprve očistit a poté probíhá generace vlastního datového skladu ručně nebo automaticky například v nočních hodinách, aby nedocházelo k prodlevám při každodenním zpracování. Excellent je dalším modulem Business Intelligence systému BYZNYS, jenž umožňuje finanční analýzu společnosti a středisek. Modul je napojený na data systému BYZNYS, která si automaticky převádí do vlastní struktury finanční analýzy. Jedná se o controllingový nástroj pro zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající data zpracovaná informačním systémem BYZNYS. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě. Součástí modulu Excellent je také tvorba celostátních a statistických výkazů, včetně plnohodnotné podpory výkazů IFRS a US GAPP. Unikátním řešením specifických controllingových a reportovacích potřeb jednotlivých společností je využití Generátoru sestav, který poskytuje obecný a univerzální nástroj k tvorbě a distribuci uživatelem definovaných reportů.

19 Computerworld: BYZNYS VR je určen pro firmy, které ocení větší uživatelský komfort a ergonomii díky vyšší pružnosti nastavení uživatelského rozhraní a napojení na produkty MS Office Systems. Druhým výrazným rysem podnikového informačního systému Byznys VR je komplexní podpora víceúrovňového projektového plánování řízení. S příchodem systému BYZNYS došlo k výraznému zlepšení celé řady zpracovávaných agend. Velmi důležité bylo pro nás zapracování modulu Handling do jádra systému, který pro naši společnost představuje 70 procent vlastních výkonů a pro naši činnost je velkým přínosem. Do budoucna plánujeme využití subsystému Workflow a centra sdílení dokumentů včetně digitalizace vstupů a výstupů dat. Karel Večeřa, vedoucí ekonomického úseku, Letiště Brno

20 dokumenty Firmy a zaměstnanci jsou dnes zahlceni takovým množstvím dokumentů, že je v nich nesnadné nalézt požadované informace. Cestou je elektronické zpracování dokumentů a provázání ERP řešení s kancelářskými aplikacemi. DMS (Document Management System) neboli elektronické zpracování dokumentů se stává stále důležitější součástí efektivního podnikového informačního systému. Rychlost a komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a dostupnost dokumentů po celé společnosti jsou hlavní atributy, které rozhodují o implementaci DMS systémů ve společnostech. Uživatelé systémů třídy BYZNYS mohou využít produkt BYZNYS DMS, který uvedenou problematiku komplexně řeší. Jedná se o systém pro zpracování přijatých dokumentů, který je integrovaný do produktů třídy BYZNYS, kde jsou dokumenty přijímané do společnosti skenovány a elektronicky archivovány v Centru sdílení dokumentů. Tyto vstupy jsou v elektronické podobě připojeny k odpovídajícím záznamům v ERP BYZNYS, přičemž jsou, dle přístupových práv, ihned viditelné po celé společnosti, včetně vzdálených poboček. Na takto připojené dokumenty je možno navázat standardními postupy autorizace a dokumenty je také možné identifikovat pomocí čárových kódů. BYZNYS Office je modul úzce napojený na Microsoft Word 2007 a skládá se z řešení Bsync, Boffice a Šablon. S jeho pomocí je uživatel schopen vkládat přímo do dokumentů informace z BYZNYS VR. Příkladem může být vložení adres společnosti a jejího obchodního partnera do úvodu smlouvy. Jiným příkladem je příprava jakékoliv vydané korespondence ve formátovaném tvaru dle podnikových standardů. Při ukládání se korespondence uloží nejen na disk či do Centra sdílení dokumentů, ale také jako nový záznam v systému BYZNYS VR, a to včetně přiloženého souboru. Stejným způsobem jako vydanou korespondenci je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní objednávky, záznamy o kontaktech či interní informace. Bsync rozšiřuje možnosti aplikace Microsoft Outlook o zápis ů, kalendářových záznamů či úkolů do vybrané databáze systému BYZNYS ve formě Přijaté/Vydané korespondence, kontaktu k obchodnímu partnerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu. Boffice je komponenta, která využívá nových vlastností aplikace Microsoft Word. S její pomocí byly připraveny šablony dokumentů, které lze vytvářet a ukládat do systému BYZNYS stejným způsobem, jakoby uživatel pracoval přímo s formulářem v ERP. Šablony se využívají v modulu Informace pro pořízení vydané korespondence a vlastních objednávek, kde je možno na základě informací vyplněných na záložce Dopis vytvořit vlastní dokument, který lze poté vytisknout, odeslat a uložit v ERP.

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI

POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI INTERNETOVÝ TISK BEZ OVLADAČŮ PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ČR NOVINKY AKTUÁLNĚ Z PODNIKOVÉHO IT BEZDRÁTY ČTVRTÉ GENERACE ZKUŠENOSTI S NOVÝMI BEZDRÁTY ROZHRANÍ MEZI

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více