Podnikové informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikové informační systémy"

Transkript

1 Podnikové informační systémy 1

2 2

3 BYZNYS EVO 3

4 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století, nejmodernějších postupech a nejlepších praktikách z oblasti ERP. Snoubí se v něm zkušenosti společnosti J.K.R. s vývojem ERP aplikací a s poznatky z několika tisíc úspěšných projektů od roku Díky tomu všemu má BYZNYS EVO potenciál plně uspokojovat potřeby firem v následujících letech, kdy ostatní řešení budou za limitem svojí technologické i morální životnosti. Podnikový informační systém BYZNYS EVO nabízí bezkonkurenční míru přizpůsobení na míru každé společnosti. A to od klíčových obchodních procesů přes napojení na další součásti podnikové infrastruktury až po konkrétní uživatele a konkrétní formuláře a nabídky v rámci ERP systému. Otevřenost systému je maximální, a to jak na úrovni datových struktur, tak i vzhledu formulářů a výstupů, včetně možnosti ovlivnění chování systému, validačních kontrol a rozšíření nabídek. K dispozici je také široká paleta koncových zařízení, na kterých je možné BYZNYS EVO provozovat. Aplikační a datový server může být umístěn jak tradičně on-premise v sídle společnosti, tak i v cloudu. Platforma BYZNYS EVO je postavena na moderních technologiích, které zaručují vysokou škálovatelnost, rozšiřitelnost a dlouhou životnost řešení. Pro přechod z jiných systémů je připraveno unikátní řešení, které s použitím datového modelu naplní stávající data do nového systému se všemi potřebnými vazbami. J.K.R. je jediným dodavatelem v ČR s novým systémem na nejmodernějších technologiích vyvinutým na zelené louce se všemi výhodami, které to přináší. 4

5 5

6 KOMPLEXNÍ BYZNYS EVO je nástrojem pro komplexní řízení podniků, sjednocení podnikové agendy a sledování ekonomických agend. Nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních. Rozsahem funkcí a vysokou variabilitou dokáže BYZNYS EVO pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření, od obchodních společností až po výrobní firmy. Systém je řešením nejen pro společnosti s vysokými požadavky na funkčnost, ale i pro firmy s velkými objemy dat. Podnikový informační systém BYZNYS EVO je určen především pro středně velké a velké organizace, které kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na kvalitní péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců a desítky až stovky uživatelů v informačním systému. Míří tak o třídu výš než předchozí generace systému, který byl určen primárně pro středně velké organizace s desítkami až stovkami zaměstnanců a desítkami uživatelů systému. Nový podnikový informační systém BYZNYS EVO přináší nové poznatky a postupy, firmy inspiruje a motivuje je k tomu, aby inovovaly své klíčové obchodní procesy, držely krok s dobou a byly lepší než konkurence. Rozvíjejí se technologie, mění se podnikatelské prostředí a také se mění zákazníci. Není tedy pochyb, že se musí měnit i podnikové informační systémy ERP, které tyto procesy podporují a pomáhají řídit. Řešení je připraveno na existenci různých klientů, typicky pro mobilní platformy, či webový prohlížeč, přičemž serverová část aplikační logiky zůstává stejná. Systém je založený na komunikaci přes webové služby a Windows Communication Foundation, díky čemuž podporuje otevřenost vůči externím aplikací. 6

7 7

8 JEDNODUCHÝ BYZNYS EVO byl vyvinut s důrazem na jednoduchost, flexibilitu, ergonomii a snadné používání. Patrná je inspirace designem kancelářských aplikací Microsoft Office, které jsou etalonem uživatelsky přívětivého podnikového softwaru. Základem je proto jednotný vzhled a ovládání formulářů spolu s používáním jednotných objektů se stejným chováním napříč systémem. Aplikace nabízí 5 různých motivů vzhledu, přičemž oblíbené nabídky pro nejčastěji používané funkce je možné zobrazovat v každém formuláři. Zadávání hodnot ve formulářích výrazně urychluje podpora automatických textů. Integrovaný systém Helpdesku umožňuje uživateli přímo ze systému zasílat výrobci hlášení problémů, náměty a připomínky. Ty se centrálně zpracovávají v týmu podpory a zapracovávají do systému. Helpdeskem je uživatel zpětně informován o jejich stavu. Vývojový model BYZNYS EVO přísně odděluje aplikační logiku od uživatelského rozhraní, což přispívá ke snadnější údržbě, rozšiřitelnosti a testovatelnosti řešení. Součástí vývoje i verifikace upgradů systému jsou hloubkové integrační testy. Vývoj ergonomie probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry. Uživatelům je k dispozici aktivní plocha pro texty, přehledy, grafy, nabídky systému a přehledové formuláře. Grafy propojené s uživatelskými pohledy se dají umísťovat na plochu systému a umožní vytvářet informační panely a dashboardy. 8

9 9

10 VYSPĚLÝ BYZNYS EVO je vysoce škálovatelné řešení díky třívrstvé architektuře a možnosti rozložení zátěže mezi databázovým a aplikačním serverem. Posílením hardwaru serveru je možné zvyšovat výkon aplikace pro všechny klienty, také je možné rozprostřít zátěž v serverovém clusteru. Řešení je plné přizpůsobené pro práci v cloudu na koncovém zařízení je umístěn pouze malý klient, veškerá byznys logika a datový server je v cloudu, například v prostředí Microsoft Azure. Klientská aplikace má přitom rychlejší start a nižší hardwarové nároky. Došlo také ke zrychlení práce s Big Data díky optimalizovanému zpracování a doručování do klientské aplikace. Centrální distribuce upgradů systému zajišťuje evidenci uživatelů a verzí, které používají. Praktické je automatické sledování dostupnosti nové verze. Je možné provozovat vedle sebe ostrou a testovací instalaci pro verifikaci plné funkčnosti všech procesů před nasazením upgradu do ostrého provozu. Práce na novém systému BYZNYS EVO začaly v roce 2009, od roku 2011 se naplno rozběhl vývoj jádra ERP systému a modulů, souběžně probíhaly testy a optimalizace. V roce 2014 pokračoval vývoj klíčových modulů a funkcionalit, probíhala první nasazení řešení do ostrého provozu. Technologická platforma BYZNYS EVO.NET Framework 4.5 Microsoft SQL Server 2014, IIS 7.0 Windows Workflow Foundation Windows Presentation Foundation Windows Communication Foundation Microsoft Enterprise Library 5.0 Microsoft Windows Server 2012R2 Microsoft Visual Studio

11 11

12 UNIVERZÁLNÍ BYZNYS EVO dokáže přijímat konkrétní požadavky dané společnosti a reagovat na ně. Nad standardním jádrem systému se vytváří řešení, které kopíruje veškeré podnikové procesy. Výsledkem je nástroj plně podporující růst společnosti. Efekt kvalitní implementace ERP pak spočívá v přesných informacích ve správný čas na správném místě. Sofistikovaná řešení dokonce plánují a prognózují další vývoj a v určitých případech mohou i modelovat nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje. Rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování jsou systémy BYZNYS EVO schopny pokrýt potřeby organizací různého oborového zaměření od obchodních společností, přes účetní firmy až po výrobní podniky působící v rozličných oblastech. Systémy BYZNYS EVO tak dokáží najít řešení nejen pro společnosti, které mají rozsáhlé a specifické požadavky na funkčnost, ale i pro firmy, u kterých je kladen důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Podnikové informační systémy BYZNYS EVO jsou nástrojem pro komplexní řízení podniků, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS EVO nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury. 12

13 OBLASTI ŘÍZENÍ 13

14 FINANCE Pevné základy kvalitního ERP řešení tvoří dobře zpracované finanční moduly. Pokud totiž nemáte přehled o vlastních prostředcích a finančních tocích, nemáte přehled o ničem. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ díky důkladné a komfortní provázanosti s ostatními moduly zajišťuje přehlednou evidenci všech účetních dokladů a záznamů, zpracování rozborů a podkladů pro interní potřebu i pro komunikaci se státními a finančními institucemi. Propracované kontrolní mechanismy Plnohodnotná historie minulých účetních období Šablony účetních dokladů Postupy podporující hromadné zpracování FAKTURACE mimo jiné umožňuje pořízení a zpracování faktur, tvorbu zápočtů, upomínek, vyúčtování penále, sestav, grafů a účetní likvidaci jednotlivých dokladů. Pořizování faktur v návaznosti na další moduly Definice vlastních typů faktur a jejich použití Hromadná tvorba upomínek a penalizací Evidence smluv a jejich čerpání Hromadná účetní likvidace dokladů POKLADNA umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů, a tím i vedení pokladní knihy pro tuzemské i valutové pokladny, včetně jejich zaúčtování a tvorby souvisejících sestav a grafů. Tuzemské a valutové pokladní doklady Použití platebních karet Provozní zálohy a jejich vyúčtování Úhrady faktur a opravných daňových dokladů Hromadná účetní likvidace dokladů BANKOVNÍ OPERACE slouží především k pořizování příkazů k úhradě, devizových příkazů k úhradě, příkazů k inkasu, jejich tisku, odesílání do banky, likvidaci a zaúčtování bankovních výpisů. Umožňuje evidenci libovolného množství bankovních účtů od různých bankovních domů a uskutečňuje s nimi obousměrnou elektronickou komunikaci. Hromadná tvorba a odesílání příkazů Souhrnné příkazy k úhradě Elektronická komunikace s bankovními domy Automatické zpracování výpisů 14

15 EVIDENCE Těžko můžete dobře obchodovat bez přesného a aktuálního přehledu o stavu zásob a snadné tvorby cen. Důležitá je také kvalitní evidence personální a mzdové agendy, která přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ zahrnuje evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu. V rámci tvorby prodejní ceny umožňuje systém definovat ke každému sortimentu libovolné množství prodejních cen rozdělených do skupin dle cenových hladin, konkrétních odběratelů, či množstevních slev. Sledování sériových čísel a lokací Využití čárových kódů Alternativní, doplňkové a související položky Propracovaný systém inventury Zpětná oprava nákupních cen Importy nákupních ceníků Napojení na internetový obchod EVIDENCE MAJETKU se zabývá sledováním stavu a vývoje dlouhodobého hmotného, nehmotného a drobného majetku. Součástí je vedení inventárních karet hmotného a nehmotného majetku, provádění hodnotových pohybů a v neposlední řadě také daňových a účetních odpisů. Oddělená evidence odepisovaného a neodepisovaného majetku Prognóza odepisování majetku Hromadné i jednotlivé odepisování Zpětná oprava provedených pohybů a odpisů Zákonné, denní, měsíční a výkonové odpisy MZDY A PERSONALISTIKA v rámci mzdové a personální agendy obsahuje evidenci pracovníků, problematiku výpočtu mezd, daní z příjmu, sociálního a nemocenského pojištění, včetně počítání nemocenských a náhrad a sledování dovolené. Nikoliv bezvýznamnou součástí je také oblast personalistiky, která zahrnuje evidenci velkého množství údajů o jednotlivých pracovnících. 15

16 INFORMACE Bez informací nutných k podpoře manažerského rozhodování se dlouhodobě žádný úspěšný manažer neobejde. Přitom bez kvalitních informačních zdrojů je správné rozhodování a předpovídání budoucího vývoje složité, až nemožné. EKONOMIKA poskytuje detailní informace ekonomického charakteru. Některé přehledy jako Rozvaha, Výsledovka a Hospodářský výsledek jsou základními sestavami přejatými z modulu Finanční účetnictví. Za jedinečnou je možno považovat nabídku Platební kalendář z modulu Fakturace s prognózou o stavu finančních prostředků k určitému datu. OBCHOD obsahuje informace o prodeji zboží, o výši pohledávek a závazků a také o stavu zboží na skladě. Přínosná je nabídka Obecný finanční přehled, která zprostředkovává pohled na stav pohledávek, závazků, peněz a objednávek k určitému datu. ZAKÁZKY sledují náklady, výnosy a hospodářský výsledek jednotlivých zakázek. Náklady v zakázkách se sledují po jednotlivých základních položkách kalkulačního vzorce materiálové náklady, mzdové náklady, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. Informace o nákladech a výnosech jsou do zakázek natahovány přímo z jednotlivých modulů. Součástí je také možnost definice plánu nákladů a výnosů pro pozdější porovnání. Definice vlastního rozdělení nákladů a výnosů Volitelná rozvrhová základna pro rozpouštění režií Detailní plánování ve více kategoriích Strukturované zakázky integrující náklady a výnosy podřízených zakázek PROVOZ poskytuje pohled na stav datové základny z hlediska objemu dat a přehled protokolů o provedených činnostech. Modul rovněž umožňuje spouštět některé kontrolní mechanismy, jako je například kontrola vazeb, tedy kontrola provázání skladu, fakturace a pokladny při prodeji zboží. 16

17 ZÁKAZNÍCI Spokojení zákazníci se rádi vracejí a znovu nakupují, ať již osobně či prostřednictvím internetu. Dobré řešení správy vztahů se zákazníky s pomocí CRM tomu ve velké míře napomáhá. CRM poskytuje podporu marketingových či obchodních oddělení ve vztazích s obchodními partnery. Využívá se i v řadě jiných oblastí, od hotline přes servisní středisko až po management. Operativní CRM zajišťuje rutinní činnosti ve společnosti, jako je zpracování korespondence, identifikace partnera a jeho charakteristiky, evidence kontaktů a osob partnera, kalendář významných událostí partnera a jeho osob, kalendář obecných významných událostí v jednotlivých zemích. Analytické CRM umožňuje evidování nových příležitostí, realizaci marketingových akcí, kategorizaci partnerů, analýzu vztahu mezi společností a partnerem či vzájemné srovnání partnerů. Měřítkem pro srovnání partnerů v modulu CRM přitom může být hodnota kategorie, odebraný sortiment, výše pohledávek, platební morálka, výše zakázek či zisku/ztráty. Mailing - hromadné oslovování zákazníků Evidence kontaktů s obchodními partnery Obchodní akce a příležitosti Korespondence a různé formy jejího řešení Internetový obchod je propojen pomocí webových služeb a datových souborů XML s odpovídajícími oblastmi ERP systému. Dochází k efektivnímu plnění produktů do internetového obchodu, přičemž opačným směrem proudí data o nově registrovaných zákaznících či přijatých objednávkách. Důležitou částí je cenotvorba, kdy je zajištěno stanovení stejné ceny v ERP systému i v internetovém obchodu. Díky tomu je řešení vhodné pro B2C i B2B e-shopy. 17

18 PROCESY Automatizace podnikových procesů má značný vliv na vnitřní efektivitu organizace a může přinášet významné personální i finanční úspory. WORKFLOW je nástrojem pro automatizaci podnikových procesů nebo jejich částí, během nichž jsou přenášeny úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na jeho přímé následovníky. Na základě požadavku na projekt se vytvoří šablona, která slouží za vzor pro vytváření následných ostrých procesů. Ty lze vytvářet buď ručně, nebo automatizovaně na základě časové, datové nebo dokladové události. Každý proces se skládá z kroků, každý krok má svého vlastníka, který za splnění kroku odpovídá. Ke každému vlastníkovi je možno nadefinovat náhradníka, který převezme jeho splnění v případě, že vlastník krok do definované doby nesplní. Možnost vytvářet v rámci kroků procesu prvotní doklady a spouštět akce systému Možnost definovat osobu, která bude o všech krocích procesu informována em Možnost zadat osobu pomocí proměnné Z průběhu procesu se ukládá záznam Přímé posunutí procesu pomocí datové události Řešitel následujícího kroku se může určit při splnění předchůdce 18

19 EFEKTIVITA Systémy BYZNYS ERP disponují unikátní technologií, s jejíž pomocí lze systém maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Prvky Uživatelské Volnosti (PUV) dokonce umožňují, aby tyto úpravy prováděl oprávněný uživatel. PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI umožňují přizpůsobit systém konkrétním potřebám firem a jejich uživatelů. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak u autodopravce či v obchodním podniku a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Tento nástroj v sobě zahrnuje sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze jednoduché specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů zpracování. PUV například umožní doplnit do datových struktur vlastní datovou tabulku nebo do stávajících datových tabulek přidat další atributy. Tyto přidané datové struktury pak umožní zobrazit a editovat data na standardních formulářích, pořizovat z nich tiskové sestavy, zapojit je do časových událostí a v neposlední řadě i exportovat do dalších systémů, například do kancelářských aplikací. PUV umožňují definovat vlastnosti a další funkce v celém systému, a tím přizpůsobit zpracování nárokům uživatelů, například v oblastech doplnění nových položek do struktur, generátoru sestav, nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři, úprav formulářů, menu, kontroly hodnot objektů či spuštění aplikací ve vyjmenovaných místech zpracování. Zvýšena je uživatelská přívětivost díky inteligentnímu napovídání příkazů při tvorbě úprav. Kód je přitom okamžitě validován před potvrzením změn pro ostatní uživatele. 19

20 DOKUMENTY Firmy a zaměstnanci jsou dnes zahlceni takovým množstvím dokumentů, že je v nich nesnadné nalézt požadované informace. Cestou je elektronické zpracování dokumentů a provázání ERP řešení s kancelářskými aplikacemi. CSD nebo-li Centrum Sdílení Dokumentů je komplexní nástroj pro práci s elektronickými dokumenty napříč celou organizací. Rychlost a komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a dostupnost dokumentů po celé společnosti jsou hlavní výhodami. Dokumenty přijímané do společnosti jsou zde skenovány a elektronicky archivovány. Tyto vstupy jsou v elektronické podobě připojeny k odpovídajícím záznamům v systému, přičemž jsou, dle přístupových práv, ihned viditelné po celé společnosti, včetně vzdálených poboček. Na takto připojené dokumenty je možno navázat standardními postupy autorizace a dokumenty je také možné identifikovat pomocí čárových kódů. Plně fulltextové vyhledávání v celých dokumentech bez omezení Možnost hierarchicky zařazovat dokumenty jako nadřízené a podřízené Zobrazení prvotních dokladů v systému, které mají uvedený dokument jako přílohu Uložení sestavy ze systému jako dokumentu do CSD, u dokladů jako přílohy Připojení přílohy z korespondence do následného dokladu ORGANIZÁTOR přináší uživatelům kalendář jako nástroj pro spolupráci, plánování a evidenci času. Praktická je možnost barevného odlišení skupin lidí dle organizační struktury. Nechybí možnost přetahovat v denním a týdenním zobrazení události mezi osobami a dny. Lze definovat interval kalendáře a volit zobrazení po osobách nebo po dnech. Součástí organizátoru jsou úkoly, kalendář a obecné informace. 20

21 INTELIGENCE Moderní nástroje dokáží sledovat klíčové ukazatele vypovídající o stavu podniku, umí připravit podklady pro rozhodování managementu a na jejich základě předpovídat budoucí trendy. Také zajistí finanční analýzy a reporting. BYZNYS BI je řešení pro podporu strategického rozhodování, přímého přístupu k analytickým informacím o úspěšnosti podniku a efektivnějšího manažerského rozhodování. Informace z BI přispívají k účinnějšímu řešení obchodních a ekonomických problémů a následně k optimalizaci strategického plánování rozvoje podniku. Data lze prezentovat v tabulkové či grafické podobě bez nutnosti vytváření časově náročných a složitých sestav. EXCELLENT umožňuje finanční analýzu společnosti a středisek. Modul je napojený na data ERP systému, která si automaticky převádí do vlastní struktury finanční analýzy. Jedná se o controllingový nástroj pro zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající data zpracovaná informačním systémem. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě. Součástí modulu je také tvorba celostátních a statistických výkazů, včetně plnohodnotné podpory výkazů IFRS a US GAPP. Unikátním řešením specifických controllingových a reportovacích potřeb jednotlivých společností je využití Generátoru sestav, který poskytuje obecný a univerzální nástroj k tvorbě a distribuci uživatelem definovaných reportů. Zrychlení načítání dat díky přírůstkové aktualizaci Plánování očekávaných nákladů a výnosů na úrovní základní i střediskové analýzy Přehled závazků a pohledávek obsahuje plánování likvidity Zákonné výkazy umožňují provádět skupinovou definici přiřazení účtů 21

22 PRODUKTIVITA Výrobní podniky se dnes bez podpory moderních informačních systémů neobejdou, ať už se jedná o sériovou nebo kusovou výrobu, případně jejich kombinaci. Stejně tak dopravní společnosti potřebují mít přehled o řidičích a vozovém parku. VÝROBA je modul vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje i snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v takovém rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně je možné tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, finanční vyjádření hodnoty rozpracované výroby, vyhodnocování výrobních zakázek a evidence výkonů pracovníků. Výroba těsně spolupracuje s modulem Skladové hospodářství, ve kterém využívá společné číselníky sortimentů a skladů. Dále provádí automatické převody obchodních objednávek na výrobní zakázky, vytváří materiálové rezervace a nabízí k naskladňování polotovary a výrobky po jejich dokončení. Sledování výroby zajišťuje tisk výrobních příkazů, průvodek a soupisů materiálů. Umožňuje průběžné nebo zpětné zadávání údajů o dokončení operací na jednotlivých pracovištích podle skutečnosti formou zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací na zakázce. Sjednocení začlenění všech výrobních zdrojů do TPV, jednodušší kalkulace a použitelnost Souběžné kalkulace cen výrobků pro různé výrobní dávky Promítání aktualizovaných cen materiálů do rozpracované výroby Přesnější evidence rozpracované výroby díky udržování hodnoty polotovarů Provázaná evidence šarží Optimalizace plánování za plného provozu a simulace do neomezených kapacit DOPRAVA se skládá z modulů Dispečink a Spedice. Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na příslušné náklady. Lze sledovat statistiky a platnost technických prohlídek i emisí, životnosti pneumatik, výměn olejů a podobně. Spedice řeší evidenci přijatých a prodaných přeprav. Řešení plně podporuje týmovou práci, nechybí možnost dělení objednávek do časových kategorií, kdy systém podle kategorie nabízí objednávku skupině dispečerů. Vylepšená logika toku dokladů pro lepší přehled o všech výkonech nad konkrétním strojem Evidence více kategorií strojů včetně vozidel Vylepšená správa silniční daně s podporou historie Vnitropodnikové účtování nad jakýmkoli účetním pohybem v dopravě 22

23 OBOROVÁ ŘEŠENÍ 23

24 VÝROBA BYZNYS ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. Jeho komplexní řešení řízení výroby není odvětvově specializovaný produkt, ale univerzální systém, který je relativně snadno modifikovatelný. S jeho pomocí lze automatizovat řízení výroby v různých odvětvích, jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje produkci na zakázku i na sklad. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na další oblasti, například obchod. Strojírenská výroba řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro NC stroje nebo se systémy CAD. Elektrotechnická výroba úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku. Plastikářská výroba evidence jakostí výrobků pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi. Slévárenská výroba kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb). Výroba betonových prvků specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení. BYZNYS PRO VÝROBU TPV přináší úspory, které vyplývají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek, efektivnějšího využívání výrobních kapacit na základě plánů. Příprava výroby umožňuje vytvářet výrobní příkazy s ohledem na okamžitou dostupnost předem vyrobených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními výrobními postupy podle různých kriterií. Plánování výroby do omezených kapacit pomocí genetických algoritmů umožňuje uživatelům nastavit si vlastní způsob optimalizace plánu pro výrobní zdroje (pracoviště, přípravky, lidské zdroje, materiálové zdroje). Vytváření požadavků na zajištění materiálu. Možnost simulace plánu do neomezených kapacit. Sledování výroby dodává informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků. On-line zadávání výrobních hlášení s využitím technologií čárových kódů a RFID umožňuje zadávat výkony pracovníků či celých týmů. 24

25 OBCHOD Pro obchod nabízí BYZNYS ERP mnoho funkcí, které řeší vše od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. Řešení maloobchodního prodeje díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty (displej, pokladní zásuvka, tiskárna účtenek). Mobilní sběr dat pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému online i offline. Internetový obchod propojuje e-shop s ERP systémem. Dochází k efektivnímu plnění produktů do e-shopu, přičemž opačným směrem proudí data o nově registrovaných zákaznících či přijatých objednávkách. Jde o řešení vhodné pro B2C i B2B internetové obchody. BYZNYS PRO OBCHOD Oblast skladové evidence spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace množství zásob, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob. Evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Čárové kódy pro jednoznačnou identifikaci zboží. Integrace zpracovaných dat do informačního systému zajistí aktuální informovanost o stavu a umístění zboží. WMS je řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase. Cenotvorba je nástroj na kompletní pracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti. Nákupní ceníky podporují automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě a zpracování navazujících dokladů. Byznys Mobile umožňuje z chytrých mobilů a tabletů interaktivně přistupovat k datům v informačním systému odkudkoliv bez omezení, dokonce i bez připojení k internetu. 25

26 STAVEBNICTVÍ BYZNYS ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví a pro řízení developerských projektů. Dokáže přesně řídit chod celé organizace a pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy. Stavba občanských domů a bytů, kde je nutné postihnout plánování, průběh výstavby, prodej, splátkování, pozastávky, či servis a reklamace. Stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center, kde je specifická evidence postupu výstavby. Developerská aktivita je zde spojená s komplexním řešením jednotlivých obchodních případů, sledováním subdodávek a řízením outsourcovaných služeb dodavatelů. Zajistit je třeba i prodej plochy jednorázově nebo pomocí pronájmu plochy měsíčně či v jiné periodě. Subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů, kde přichází ke slovu specifická evidence pro realizační firmy, a to jak pro potřeby vlastní, tak pro výkaznictví odběrateli. Dále poskytování outsourcingových služeb či dodávky do stavebnictví. BYZNYS PRO STAVEBNICTVÍ Zakázky a obchodní případy umožňují finanční a věcné řízení stavebních zakázek. Evidence nákupních ceníků dodavatelů usnadňují řízení nákupních cen, což je důležité především pro obchodní firmy. Doprava mimo jiné umožňuje evidenci stavebních strojů a sledování jejich provozu, využití a v neposlední řadě i ekonomických parametrů. 26

27 DOPRAVA Doprava vychází z potřeb řízení velkých dopravních společnosti, ale i subjektů, využívajících pouze dopravu osobní, nákladní, nebo ke své činnosti využívající stroje a mechanizmy. Systém je koncipován tak, aby v co možná největší šíři podával informace o stavu vozového parku, jak z pohledu technického, statistického, tak finančního. Dispečink je určen pro společnosti, které ke své činnosti využívají nákladní, nebo osobní vozidla, zemědělské stroje a mechanizmy, ať už jako hlavní činnost společnosti, nebo pro režijní účely. Modul umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem. Modul obsahuje možnosti zpracování karet čerpacích stanic Shell, CCS, Benzina atd. Je podporováno kompletní zpracování silniční daně, včetně správy zaplacených záloh na tuto daň. Spedice je integrovaným modulem, rozšiřující modul Doprava o evidenci přijatých a prodaných přeprav. Jsou zde zapracovány požadavky na evidenci toku objednávek přepravy, ze kterých systém umožňuje vytvářet škálu parametrizovaných objednávek vydaných. Je implementována možnost dělení objednávek do časových kategorií. Systém automaticky nabízí objednávku dané skupině dispečerů. V případě finální realizace přepravní služby dojde k automatickému přenosu informací do evidence výkonů, kde slouží jako podklad pro následnou fakturaci. BYZNYS PRO DOPRAVU Online sledování jízd vozidel na mapě umožňuje zobrazení cest vozidel na mapě s informacemi o cestě a ujeté vzdálenosti přímo v ERP systému. Dále přináší možnost hlídání konkrétního bodu průjezdu s parametrem vjezdu nebo výjezdu, přidání bodu zájmu s popisem, přehrávání jízdy a další funkce. Online sledování aktuální polohy vozidel umožňuje zobrazení aktuálních poloh všech nebo vybrané skupiny vozidel s informacemi o tom, jestli je vozidlo v pohybu nebo stojí. Uživatel má možnost nastavit interval zobrazení. Plánovač tras je nástroj s možností tisku itineráře a zobrazení na mapě. Výpočet probíhá na základě zvolených parametrů, a to nejkratší, nejrychlejší, ekonomická a zahrnující zpoplatněné komunikace. Databáze čítá přes měst a ulic. Elektronická tvorba knihy jízd umožňuje automatickou tvorbu na základě informací z GPS. Samozřejmostí je i pohodlná ruční korekce. Ujetá vzdálenost jednotlivých cest je počítána ze souřadnic GPS, nebo přímo napojením na tachometr. Je zapracována automatická agregace dat, kterou lze uživatelsky měnit například zastavení a start vozidla, průjezdy měst a rozlišení soukromá/služební jízda. 27

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více