ÚVOD. v druhé polovině roku Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu."

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu nebyla potřebná. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o naše vzdělávací činnosti se však zdá, že tato doba zdaleka nenastala. A tak se zvyšujícím se zájmem vzrůstá i množství pracovišť Lipky a také počet zaměstnanců, kterých máme narozdíl od prvního roku existence sedmkrát více. Čím se lišil rok 2007 na Lipce od předcházejících? Největší energii jsme vložili do naplňování řady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu. Lipka také pokračovala v koordinaci projektu zaměřeného na dobudování ekoporadenské sítě v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl natolik úspěšný, že je uveden na stánkách UNESCO jako příklad dobré praxe. Další významnou aktivitou Lipky byla tři dvěstěpadesátihodinová specializační studia pro koordinátory environmentální výchovy na základních a středních školách jedno studium bylo v září ukončeno a dvě nová zahájena. V roce 2007 byla Lipka opět hlavním organizátorem Dne Země na hradě Veveří, který pořádala společně s dvaceti ekologickými organizacemi a jejž navštívilo na šest tisíc návštěvníků. Pokračovali jsme v práci na jednom z nejdůležitějších úkolů Lipky tvorbě, aktualizaci a naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji. Šťastná sedmička na konci nám snad přinesla průlom v našich mnohaletých snahách o vybudování pracoviště pro environmentální vzdělávání dospělých Kolej Aleše Záveského. Vše směřuje k zahájení stavby budovy na Kamenné ulici v Brně v druhé polovině roku Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. Mgr. Hana Korvasová ředitelka Lipky 1 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

2 2 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

3 OBSAH 1. LIPKA SE PŘEDSTAVUJE Co je environmentální výchova Jak Lipka funguje Ředitelství Lipová Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko Lesní škola Jezírko Kolej Aleše Záveského VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY Novinky ve výukových programech Program Ekoškola Vyprávění starého stromu Školní projekt Lesní školy Jezírko Přehled výukových programů Lipky v roce ZÁJMOVÁ ČINNOST VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI Projekt Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Dva zásadní evropské projekty Informační systém pro pedagogy ZŠ a SŠ Specializační studium pro koordinátory EVVO Péče o mateřské školy Stáže, praxe, náslechy VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Přehled vybraných pedagogických činností Lipky za léta PODĚKOVÁNÍ Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

4 Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Sídlo: Lipová 20, Brno IČ: Tel.: , Zřizovatel: Jihomoravský kraj 4 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

5 V ý r o č n í z p r á v a LIPKA SE PŘEDSTAVUJE Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na environmentální vzdělávání a výchovu dětí i dospělých. Lipka vznikla v roce Deset let ji vedl Aleš Máchal, od roku 2002 je ředitelkou Hana Korvasová. V roce 2007 měla Lipka pět pracovišť. Předmětem naší činnosti bylo od počátku environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých. V prvních letech existence se Lipka orientovala zejména na výukové programy pro školy, kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Aktivity se postupně rozrostly o výuku na vysokých školách, kluby pro dospělé, ekologické poradenství, osvětové akce pro veřejnost a také na tvorbu koncepčních materiálů pro Jihomoravský kraj. Zpočátku se veškeré činnosti odehrávaly v budově na Lipové ulici, postupem času se rozšířily do dalších objektů vybudovali jsme pracoviště v Jundrově, Krásensku a Bílovicích. Lipka velmi úzce spolupracuje s jihomoravskými i mnoha mimokrajskými školami a řadou univerzit. Naše organizace má statut fakultního zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Lipku na jejích pracovištích denně navštěvují stovky zájemců o vzdělávání. Naše hlavní cílové skupiny tvoří třídy všech stupňů škol, pedagogové a vysokoškolští studenti. Lipka je členským střediskem celostátní Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Pro mnohé začínající ekovýchovné organizace se Lipka stala pomocníkem a rádcem. Co je environmentální výchova Dnes hojně užívaná zkratka EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) stále zůstává nevysvětlenými a nejasnými písmeny v programech ekologických organizací. Co je tedy environmentální, resp. ekologická výchova v pojetí Lipky? Tento termín zahrnuje veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, jehož cílem je především zvyšovat spoluodpovědnost lidí 5 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:06

6 za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, dbát na smysluplné využívání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. Nabídkou environmentální výchovy usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života. Jak Lipka funguje Vzdělávací činnost Lipky je v současné době zajišťována na pěti pracovištích: pracoviště Lipová odloučené pracoviště SEV Rozmarýnek odloučené pracoviště SEV Rychta Krásensko odloučené pracoviště Lesní škola Jezírko detašované pracoviště Kolej Aleše Záveského Všech pět pracovišť je zastřešeno ředitelstvím, které sídlí ve stejné budově jako pracoviště Lipová. Rozdělení úvazků Lipky do jednotlivých pracovišť v prosinci 2007 Pracoviště Vedoucí pracovník Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník Celkem úvazků ředitelství 1 1 1,5 3,4 Lipová 1 3,6 1,5 6,1 SEV Rozmarýnek 1 1,7 0,5 3,2 SEV Rychta Krásensko 1 4,8 3,3 9,1 Lesní škola Jezírko 1 4,4 1,8 7,2 Kolej Aleše Záveského 1 1,9 2 4,9 Celkem 6 17,4 10,6 34 Uvedených 34 úvazků obsadilo na Lipce 42 zaměstnanců na pracovní smlouvu. Naprostá většina pedagogů má vysokoškolské i pedagogické vzdělání. Dále Lipka zaměstnávala šestnáct zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, kteří většinou zajišťovali vedení zájmových kroužků a výukové programy pro školy. Pro Lipku také pracovalo 203 zaměstnanců na dohodu o provedení práce, zejména lektorů vzdělávacích akcích pro dospělé a pomocníků při organizačním zajištění větších akcí. Lipka má rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávací instituce, což ji opravňuje provádět vzdělávací programy akreditované pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Na Lipce existuje vnitřní vzdělávací program pro zaměstnance, který je otevřen i pro ekopedagogy brněnských středisek volného času. Ředitelství Na ředitelství Lipky pracuje kromě ředitelky ekonomka, pedagogická pracovnice a asistentka. Ředitelství zajišťuje pro všechna pracoviště Lipky organizační a finanční řízení, personalistiku, bezpečnost práce, propagaci a další podpůrné činnosti. Kromě toho úzce spolupracuje se zřizovatelem. Ředitelství také zajišťuje odbornou redakci zpravodaje Jihomoravské ekolisty, který JmK vydává dvakrát ročně a rozesílá jej všem školám a starostům Jihomoravského kraje. 6 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:06

7 V ý r o č n í z p r á v a V roce 2007 pracovalo ředitelství v následujícím složení: Mgr. Hana Korvasová ředitelka Ing. Lenka Appelová ekonomka Ing. Dana Křivánková pedagogická pracovnice Markéta Šenková asistentka ekonomky K řízení Lipky jsou vytvořeny dva poradní orgány: Pedagogická rada všichni pedagogičtí pracovníci Lipky Vedení Lipky vedoucí pracovišť a koordinátoři programových oblastí Vedení Lipky se schází dle potřeby přibližně desetkrát ročně, Pedagogická rada dvakrát ročně. Lipová Pracoviště Lipová, návštěvníky často označované prostě za Lipku, zajišťuje výukové programy pro základní a střední školy, přírodovědné kroužky, tvořivé víkendy pro dospělé (bývalý klub Slaměnka) a akce pro veřejnost. Zaměřuje se na práci s přírodními materiály a na oživování starých řemesel, která přírodní materiály používají. Toto zaměření se projevuje v programech pro školy i pro veřejnost. Děti mají možnost samy si vyzkoušet ruční zpracování ovčího rouna, lnu, včelího vosku a dalších materiálů. Na základě těchto zkušeností se seznamují s různými souvislostmi v přírodě a vlivy člověka na okolí. V přetechnizované společnosti považujeme za důležitý i samotný kontakt s přírodninami a radost z těchto dotyků. Oproti předchozímu roku se v roce 2007 zvedl zájem o tematicky zaměřená nedělní odpoledne, která pořádáme pro veřejnost: Koulelo se, koulelo či Jak krtek ke kalhotkám přišel. Zelený čtvrtek věnujeme velikonočním tradicím. Za zpěvu písní vynášíme Morenu a topíme ji na zahradě v rybníčku, hrajeme na zahradě jarní hry, pleteme pomlázky, zdobíme vajíčka. Tuto celodenní akci i v roce 2007 navštívilo na Lipové tolik návštěvníků, že jsme se nemohli vejít do budovy. Zcela nově jsme v roce 2007 otevřeli cyklus seminářů pro vychovatele školních družin a učitelky mateřských škol Čtvero ročních období. Semináře se snaží ukázat, jak 7 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

8 se roční koloběh změn v přírodě prostřednictvím svátků či zvyků otiskuje do života člověka. Doposud jsme absolvovali díly podzim a zima. Celý cyklus byl podpořen Jihomoravským krajem, díky čemuž mohli účastníci obdržet i inspirativní publikace pro svou práci s dětmi. Na praxi chodí na Lipovou studenti z Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Studenti využívají možnosti náslechů, pomáhají při akcích pro veřejnost, někteří sbírají pedagogické zkušenosti v našich kroužcích nebo při programech. Sledujeme, že mají skutečný zájem o tuto práci. Z některých se stávají dobrovolníci na našich větších akcích. Naším velkým přáním je do budoucna rozšířit prostory Lipové o velký podzemní sál s šatnou a zelenou pochůznou střechou. Zaměstnanci Lipové v roce 2007: Mgr. Alena Uhříčková Mgr. Renata Czelisová Mgr. Jiří Nešpor Mgr. Eva Nyklová Jarmila Siničáková Tončo Jovanovski Libuše Škrobová vedoucí pracoviště, pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pedagogická pracovnice asistentka pedagoga správce uklizečka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání pracoviště Lipová Lipová 20, Brno tel Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

9 V ý r o č n í z p r á v a Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek Nejmenší odloučené pracoviště Lipky Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek připravuje a realizuje dopolední výukové programy v interiéru i v terénu, odpolední kroužky pro děti a kluby pro dospělé, semináře pro pedagogy a akce pro veřejnost. Od ostatních pracovišť Lipky se liší svým zaměřením na zdravé bydlení. Na jaře, v létě a na podzim veřejnosti otevíráme demonstrační permakulturní zahradu, která vybízí návštěvníky k harmonizaci s přírodou (zelené čili vegetační střechy, přírodní jezírka s množstvím volně žijících živočichů, smíšené rostlinné kultury, stavby ze dřeva a hlíny apod.). V zimě naše přednášky věnované ekologické výstavbě navštěvují často i coby lektoři stavební i zahradní architekti, projektanti a stavaři. Vážíme si toho, že i tyto odborné kruhy začínají o Rozmarýnku mluvit s respektem. Podílejí se na tom jak naše celoroční permakulturní kurzy, tak i lekce Feng Šuej. V roce 2007 jsme zdvojnásobili počet letních příměstských táborů. Veliký ohlas měla první třídenní exkurze do Rakouska určená veřejnosti, zaměřená na ekologické stavby a přírodní zahrady. Byla mimořádně ceněna i při hodnocení Brněnských dnů pro zdraví. Na rakouské exkurzi jsme navázali kontakty s projektanty ekologického sídliště v Gärtnerhofu, s nimiž chceme v budoucnu spolupracovat, stejně jako s rakouskými kolegy, kteří se zabývají permakulturou. Zaměstnanci Rozmarýnku v roce 2007: Ing. Dana Kellnerová Mgr. Ivana Handlová-Plíšková Ing. Martin Šrom Čestmír Holuša vedoucí pracoviště, pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pracovník údržby objektu i pozemku Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště SEV Rozmarýnek Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov Tel Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

10 V ý r o č n í z p r á v a Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko Rychta Krásensko je jediné středisko ekologické výchovy v Jihomoravském kraji, které realizuje vícedenní pobytové programy. Programy připravujeme pro druhé stupně základních škol a všechny ročníky středních škol. V roce 2007 jsme nabízeli celkem pět pobytových programů, přičemž největší zájem je tradičně o Týden pro trvale udržitelný život. Z jednodenních programů se pak největší oblibě těší exkurze do Moravského krasu. V roce 2007 se nám podařilo, především zásluhou kolegy Tomáše Pollaka, dotvořit pobytový program Zimní přírodou, ačkoli mu bohužel nepřálo počasí s nedostatkem sněhu. Řada škol z okolních obcí Rychtu navštívila během vánočních a velikonočních programů. V oblasti vzdělávání dospělých jsme realizovali kurzy pro studenty Sheffield Hallam University a Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, dále zaměstnanci Rychty vedli tři jednosemestrální kurzy pro Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Pro pedagogy z praxe jsme v létě uspořádali Repetitorium terénní přírodovědy a v říjnu (ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek) tzv. Minirepetitorium. Pod hlavičkou Rychty fungují tyto kroužky: Ekoklub Kvíčala, Sopka, Cvičení maminek s dětmi a Lvíčata. Lvíčatům poskytla prostory Základní škola Podomí. Nebývalý byl v roce 2007 počet Rychtou organizovaných táborů pořádali jsme jich šest. Na dubnových oslavách Dne Země, na jejichž realizaci jsme spolupracovali se státním podnikem Vojenské lesy a statky, byla pro děti připravena přírodovědná stezka a prodávaly se zde místní produkty. V roce 2007 pokračovaly brigády na údržbu a dosadbu stromků v okolí obce. V letech 2006 a 2007 jsme celkem vysázeli okolo tří set stromků, především podél polních cest. Dobrovolníci z klubu Sopka kosili v létě mokřadní louky u Holštejna, v roce 2007 ve spolupráci se ZO ČSOP Ponikva. Velmi nás těší zájem o dobrovolnické akce a děkujeme všem, kteří se na nich podílejí. Rychta také poskytla zázemí tradičním akcím obce Krásensko: hodům, koštu výpěstků místních zahrádkářů a v prosinci tradičnímu pletení adventních věnců. V sále s pódiem nacvičovali v zimě krásenští ochotníci, kteří pak veřejnosti předvedli několik představení. Nezaháleli jsme ani v oblasti mezinárodní spolupráce. Kromě zmíněných kurzů pro vysokoškolské studenty jsme uspořádali výměnný pobyt ve Spojeném království a připravovali kurz pro ekovychovatele z Itálie na příští rok. V roce 2007 pokračovalo jednání mezi obcí Krásensko, jež budovu Rychty vlastní, občanským sdružením Rezekvítek, které je správcem budovy, a Lipkou o dalším rozvoji pracoviště a změně nájemní smlouvy. Zaměstnanci Rychty v roce 2007: Mgr. et Mgr. Michal Medek vedoucí pracoviště, projektový manažer, vysokoškolská výuka Mgr. Jindřiška Báťková pedagogická pracovnice Mgr. Vlaďka Cikánková pedagogická pracovnice 10 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:08

11 Mgr. Jana Halúzová Mgr. Zdeňka Jičínská Jiří Kovařík Mgr. Jiří Novotný Mgr. Tomáš Pollak Bc. Eva Svobodová Ivana Kaňová Pavel Švancara Jitka Vágnerová Ludmila Vágnerová Jitka Worbisová pedagogická pracovnice pedagogická a projektová pracovnice pedagogický pracovník pedagogický pracovník pedagogický pracovník asistentka projektového manažera uklizečka správce vedoucí provozu kuchařka kuchařka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště SEV Rychta Krásensko Krásensko 76, p. Drnovice Tel Lesní škola Jezírko Hlavní činností Lesní školy Jezírko jsou výukové programy zaměřené na poznávání lesního společenstva a vlivu člověka na les. Seznamují rovněž žáky s praktickou a technickou stránkou lesního hospodaření. Většina programů probíhá v autentickém přírodním prostředí v okolí Jezírka. V roce 2007 jsme rozšířili nabídku o několik nových výukových programů: Návštěva ve včelím úle, Kdo bydlí v dubu, Na kameni kámen, Nesem se lesem a V říši neviditelných vláken. Již po třetí Jezírko připravilo a zrealizovalo podzimní speciální pětidenní kurz pro studenty 4. a 5. ročníku Fakulty přírodních věd Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Studenti z Mendelovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně úspěšně absolvovali volitelný předmět Výchova k ochraně přírody a krajiny. V odpoledních hodinách Jezírko navštěvuje skupina dětí z okolí Soběšic, Útěchova či Lesné v kroužcích Brouka Pytlíka, Mravenců, Čmeláků nebo Kořenky. Stále je oblíbený kroužek pro nejmenší děti a rodiče s názvem Klub skřítka Lesníčka. Dále jsme v roce 2007 koordinovali Školní projekt LŠ Jezírko pro devět základních škol. Rok od roku úspěšnější jsou na Jezírku také akce pro veřejnost. Tentokrát to bylo především Otvírání studánek, Jedlá příroda, Slavnosti podzimu či Den Země. Zaměstnankyně Kateřina Řeháková a Světla Froncová s výtvarnicí Blankou Ponížilovou připravily v roce 2007 celoroční projekt pro mateřské školy s tematikou stromů. Do projektu se přihlásilo 52 třídních kolektivů ze 40 jihomoravských mateřských škol. Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny jsme se snažili vybudovat ukázku lesních dřevin na místě bývalé lesní školky Na Pískách. Práci s jednoduchým ručním nářadím v této školce jsme zařadili do nového programu Nesem 11 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:08

12 V ý r o č n í z p r á v a se lesem. Na jaře 2007 jsme vysadili sazenice lesních dřevin. Během vegetačního období byla ovšem část sazenic poškozena vytloukáním a okusem lesní zvěře a část uhynula suchem. Protože by bylo třeba prostor pro další fungování lesní školky oplotit, což by bylo finančně náročné, od projektu jsme ustoupili. Ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek jsme v létě vybudovali nový herní prvek suchý rybník se skluzavkou v areálu Lesní školy Jezírko. Lipka nechala zpracovat studii přestavby budovy C a výstavbu budovy D Lesní školy Jezírko architektem Zdeňkem Tihelkou. Obě budovy by měly sloužit k ubytování asi 25 žáků, čímž by Jezírko získalo možnost pořádat vícedenní výukové programy. Zaměstnanci Jezírka v roce 2007: Mgr. Pavlína Horká Mgr. Světla Froncová Lenka Kvasničková Ing. Jan Libus Mgr. Kateřina Řeháková Mgr. Milan Řezka Milan Bouček Jana Prokešová vedoucí pracoviště, vysokoškolská výuka pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pedagogická pracovnice, koordinátorka sítě mateřských škol Mrkvička pedagogický pracovník správce Jezírka a administrativní pracovník uklizečka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště Lesní škola Jezírko č. p. 97, Bílovice nad Svitavou Tel adresa pro zasílání pošty: Lesní škola Jezírko, č. p. 97, pošta Brno-Soběšice 12 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

13 Kolej Aleše Záveského Kolej Aleše Záveského je právě vznikající pracoviště Lipky zaměřené na environmentální vzdělávání dospělých, a to především učitelů. Rok 2007 byl obdobím rychle se rozrůstající činnosti, a to navzdory oddalované rekonstrukci domu na Kamenné 20. Stěhování do budovy, která se stane skutečným domovem pracoviště, nás čeká v roce Kolej Aleše Záveského zastřešuje akce, které v oblasti vzdělávání dospělých Lipka tradičně připravuje, jako jsou například terénní exkurze, tematické semináře či konference o environmentální výchově. Pracoviště dále nově rozvíjí systematické a dlouhodobé vzdělávání učitelů a přidává další semináře, které učitele odborně připravují na realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech. Naši ekopedagogové se věnují také učitelům budoucím vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů. V roce 2007 jsme se pustili na půdu dosud neprobádanou: hledáme vhodnou podobu vzdělávání pro dosud neoslovené cílové skupiny pro starosty a zastupitele, pracovníky v neziskových organizacích a pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Rozšířit a zkvalitnit naši práci jsme mohli zejména díky projektům realizovaným v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Většina naší činnosti vyplývala ze dvou projektů: Kolej Aleše Záveského programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Legislativa a dobrá praxe v činnosti podniků a institucí. Díky prvnímu zmiňovanému projektu se rozvíjí systematické specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy, terénní vzdělávací exkurze a další semináře pro učitele. Druhý projekt nám umožňuje rozšiřovat nabídku dalšího profesního vzdělávání, jehož systém v Jihomoravském kraji zatím chybí. Hledáme a mapujeme v neziskových organizacích, mezi starosty a zastupiteli obcí i v podnikatelském sektoru prostor, kde by environmentální vědomosti, výchova a osvěta přinášely užitek. Personální zázemí Koleje Aleše Záveského v roce 2007 vzrostlo z lednových tří úvazků na prosincových 4,8 rozdělených mezi sedm zaměstnanců. V tomto počtu jsme se již byli nuceni přestěhovat z Lipové do pronajaté kanceláře na Úvoze 8, kde pracujeme od září Naše vzdělávací akce realizujeme na ostatních pracovištích Lipky nebo v jiných centrech ekologické výchovy. Zaměstnanci na Koleji Aleše Záveského v roce 2007: Bc. Jana Ištvanová Bc. Michaela Ježková Bc. Hana Kalendovská Mgr. Eva Kazdová-Kučerová Ing. Aleš Máchal Mgr. Lenka Sedláková RNDr. Dáša Zouharová asistentka projektové manažerky asistentka projektové manažerky asistentka koordinátorky specializačního studia organizační a pedagogické zajištění vzdělávacích programů, zástupkyně Lipky ve výboru SSEV Pavučina zástupce ředitelky, vzdělávání dospělých manažerka projektu Kolej Aleše Záveského vysokoškolská výuka, koordinátorka specializačního studia Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, detašované pracoviště Kolej Aleše Záveského Úvoz 8, Brno Tel , 13 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

14 2. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY 757 jednodenních výukových programů / 2275 hodin výuky / účastníků 35 pobytových výukových programů / 677 hodin výuky / 925 účastníků Pro školy Lipka organizuje jednodenní či pobytové environmentálně zaměřené výchovně-vzdělávací lekce, tzv. ekologické výukové programy. Žáci a studenti mateřských, základních či středních škol je navštěvují v rámci svého vyučování. Výukové programy probíhají zpravidla mimo školu (tj. v přírodě nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejméně dvou vyučovacích hodin. Programy využívají prvků souvislostního, problémového a projektového vyučování, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Důraz je kladen na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové spolupráce, aktivizaci k řešení problémů a na obohacování žáků o praktické poznatky získávané mimo jiné bezprostředním kontaktem s přírodninami, aktivním pobytem v zahradě, v terénu a podobně. V roce 2007 se vedle klasických témat programů, jako jsou les, rybník či půda, nově objevila témata globálního a rozvojového vzdělávání. Výukové programy Lipka v roce 2007 nabídla školám jako každý rok prostřednictvím plakátu, který jsme rozeslali do škol v Jihomoravském kraji, a také na internetu. Obrovský zájem škol o naše výukové programy přetrvává a termíny na celý školní rok dopředu byly okamžitě obsazeny. Počty všech výukových programů v roce 2007 podle pracovišť Pracoviště Počet výukových programů Počet hodin trvání Počet dnů trvání Počet účastníků Počet účastníkohodin Celodenní Jezírko , ,50 Lipová , ,25 Rozmarýnek , ,00 Rychta , ,50 Celkem celodenní , ,25 Pobytové Rychta ,50 Celkem pobytové ,50 Celkem VP ,75 14 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

15 V ý r o č n í z p r á v a Novinky ve výukových programech Na pracovišti Lipová jsme v roce 2007 ve spolupráci se Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání školám nabídli nový program Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty?, který měl u dětí i u učitelů velký úspěch. Je určen pro 8. a 9. třídu základních škol a pro školy střední a věnuje se příčinám a souvislostem mnohdy přehnaně nízkých cen oblečení v globalizovaném světě. V dalším novém programu Nekup to zaujala studenty nejvíce část, ve které si hrají na obchod a vybírají produkty v různých typech obalů. Po této části následuje diskuze. Zájem byl také o nový program Jako prase v žitě, který se věnuje hospodářským zvířatům a jejich domestikaci. Probíhají při něm velmi živé debaty na témata život zvířat ve velkochovech a na ekofarmách nebo co jsou to biopotraviny či vegetariánství jako alternativa. Součástí programu je simulační hra. SEV Rychta Krásensko nabízí jako jediné pracoviště Lipky vícedenní pobytové programy pro školy. Tyto programy jsou zaměřeny především přírodovědně a environmentálně nově je to například kontaktní výuka s živočichy z chovů na středisku. I na Rychtě jsme obohatili týdenní rozvrh o témata týkající se sociálních aspektů globálních problémů (např. výukový program Hlad a chudoba nebo Fair Trade). Mezi jednodenní výukové programy v tomto roce přibyla Natura 2000 a Invazní rostliny, které si učitelé žádali nejčastěji hned po tradičních Příroda jižní Moravy a Ceníme si energie. Nejobjednávanějším programem SEV Rozmarýnek byla Špetka domácí ekologie o šetření s přírodními zdroji. Velmi oblíbenými se stali Noční sousedé, kde polovina programu probíhá v téměř úplné tmě. Hořká chuť čokolády hledá odpovědi na otázky týkající se dětské práce v rozvojových zemích, odlišnosti bohatého Severu a chudého Jihu. Pracoviště Lesní škola Jezírko v roce 2007 rozšířilo nabídku o program Není dřevo jako dřevo, jehož prostřednictvím žáci vstupují do světa dřeva a dřevěných výrobků, seznámí se s mnoha druhy dřev a jejich vlastnostmi a rozdíly. Velmi oblíbeným se stal sezónní program V říši neviditelných vláken, během nějž děti při podzimní lesní procházce hledají a určují houby. Dále si žáci zahrají na houbové mycelium a dozvědí se zajímavosti z říše hub. Pro nejmenší děti jsme na Jezírku připravili nový program s názvem Kdo bydlí v dubu, který popisuje život živočichů v jediném stromě. 15 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:10

16 Program Ekoškola Lipka je také regionálním koordinátorem programu Ekoškola (Eco-Schools) pro Jihomoravský kraj. Díky tomuto mezinárodnímu programu se žáci vzdělávají v environmentálních tématech prostřednictvím praktických a konkrétních činností, které mají bezprostřední vliv na jejich nejbližší okolí školu. Cílem programu je, za vzájemné spolupráce žáků a učitelů spolu s vedením školy, provozními zaměstnanci i rodinami žáků a zástupci místní komunity, měnit návyky a zlepšovat prostředí školy například snížit spotřebu vody či energie ve škole nebo zmenšit množství vyprodukovaného odpadu. Program je určen pro všechny základní a střední školy i pro školská zařízení. V současné době je do programu zapojeno 21 tisíc škol ze 40 zemí, mezi nimiž je 200 škol českých, z toho 57 škol z Jihomoravského kraje. Pro přihlášené školy Lipka organizuje úvodní seminář pro pedagogy a poskytuje poradenství. Díky finanční podpoře z Jihomoravského kraje navíc školám zprostředkováváme další setkání a výměnu zkušeností a Ekotýmu žáků nabízíme půldenní úvodní seznamovací a motivační výukový program. Při něm žáci získají informace o všech čtyřech tématech Ekoškoly (voda, energie, odpady, prostředí školy), o způsobu, jakým lze analyzovat stav školy v těchto oblastech, a o plánování činností, které mají stávající situaci ve škole zlepšit. Letos jsme zrealizovali jeden úvodní seminář pro nově přihlášené školy, dvanáct motivačních výukových programů pro žáky škol zapojených v tomto roce, jeden odborný seminář o získávání dotací na úsporná opatření ve školách a jedno setkání pro zástupce školních Ekotýmů s výměnou zkušeností. Vyprávění starého stromu Lesní škola Jezírko připravila na školní rok 2007/2008 celoroční projekt pro mateřské školy Vyprávění starého stromu. Přihlásilo se do něj 52 kolektivů dětí ze 40 jihomoravských mateřských škol. Projekt je zaměřen na poznávání stromů, rostlin a živočichů kolem nich. Děti dostaly k dispozici nejrůznější pomůcky, díky nimž mají například možnost samy pozorovat klíčení stromu. Důraz se klade na činnost dětí venku a poznávání přírodních zákonitostí přímo v terénu. Školní projekt Lesní školy Jezírko Ve spolupráci s výtvarnicemi a grafičkami Blankou Ponížilovou a Hanou Havlíčkovou připravila Lesní škola Jezírko pro žáky 7. až 9. tříd tzv. Školní projekt Lesní školy Jezírko. Devět jihomoravských škol obdrželo na jaře 2007 na míru připravené výzkumné balíčky metodické materiály a pomůcky. Nejprve žáci vytvořili karty, na nichž znázornili vývoj krajiny na našem území od poslední doby ledové až k dnešku. Pak mapovali současný stav přírody v blízkosti školy a vypracovali úplné soupisy rostlin a živočichů daného místa. Projekt završila náročná tvorba velkých plastických modelů. Modely hlavní výstupy projektu jsou návrhy dětí, jak by si představovaly změny v okolí své školy. 16 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:10

17 Přehled výukových programů Lipky v roce 2007 Pracoviště Lipová Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Běžela ovečka ,00 Co se píše v letokruzích ,00 Jak roste chléb ,50 Jako prase v žitě ,75 Jarní probuzení ,50 Kaňonem Kohoutovického potoka ,50 Kavky ,00 Letem světem ,50 Návštěva u babky bylinářky ,00 Nekup to! ,75 Není odpad jako odpad ,50 Příroda a globální problémy ,00 Půda nebo hlína? ,25 Rok v zahradě 1.část ,00 Rok v zahradě 2. část ,00 Růženin lom ,00 Strom ,50 Šaty dělají člověka ,00 Výlet do Brna ,00 Zázrak zrození I ,00 Zázrak zrození II ,00 Zimní spáči ,00 Život v rybníce ,50 Pracoviště SEV Rozmarýnek Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Co vyprávěl starý pařez ,00 Člověk = spotřebitel ,50 Ferda mravenec ve vodní říši ,50 Jedy a léčiva z přírody ,00 Kamenný vrch ,00 Keramika ,00 Noční sousedé ,50 Pohár vody ,50 Před dubem, za dubem ,50 Příroda za humny ,00 Špetka domácí ekologie ,00 Špetka domácí ekologie ,00 Údolí oddechu ,00 Vánoce ,00 Vrátky do zahrádky ,00 Zvířata v ulicích ,00 17 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

18 Pracoviště SEV Rychta Krásensko Pracoviště Lesní škola Jezírko Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Biologické praktikum ,00 Ceníme si energie ,00 Domácí ekologie ,50 Ekoškoly ,00 Fishbanks, Ltd ,00 Josefovské údolí ,00 Moravský kras ,00 NATURA ,00 Nebojme se hmyzu! ,50 Obchvat ,00 Příroda jižní Moravy ,00 Putování k propadání ,00 Rostlinné invaze ,50 Sever Moravského krasu ,00 Suchý žleb ,00 Tradiční řemesla ,00 Týden pro udržitelný život ,50 Údolí Říčky ,00 Větrná elektrárna ,00 Základní přírodovědný seminář ,00 Zeměpisné praktikum ,00 Zimní přírodou ,00 Životní prostředí České republiky ,00 Barvy podzimu ,00 Dřevěný svět ,50 Kdo bydlí v dubu? ,50 Krajina a lidé ,00 Les srdce přírody ,50 Les čtyř ročních období, jaro léto Les čtyř ročních období, podzim zima , ,50 Lesní košík ,00 Lesní stezka za zvířátky ,50 Lesní škola pro skřítky ,00 Mravencovo desatero ,50 Není dřevo jako dřevo ,50 Nesem se lesem ,50 Společenstvo průsvitných křídel ,00 Svět půdy a neživé přírody ,00 Tajemství sojčího pírka ,00 V mravenčí kupě ,00 V říši neviditelných vláken ,50 Vánoční kouzlení ,50 Vodní království lesa ,00 Vodník Jezerníček vypravuje ,50 Vrabčákovy ptákoviny ,50 Výprava ke čmelákům, lumkům a vosám Vývoj lesa, potravní vztahy, fotosyntéza , ,00 Záchrana planety Země ,00 18 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

19 3. ZÁJMOVÁ ČINNOST školní rok 2006/2007: 42 kroužků / 506 členů školní rok 2007/2008: 39 kroužků / 497 členů Zájmové kroužky a kluby na Lipce jsou zaměřeny především na přírodovědu, turistiku a na práci s přírodními materiály, keramiku a výtvarnou výchovu. Většina z kroužků je určena pro děti a mládež, zájem je ale i o tvořivé kroužky pro dospělé. Nejvíce navštěvované jsou jako již tradičně kroužky pro děti z mateřských škol. Velmi oblíbené jsou přírodovědně-tvořivé kroužky pro maminky s malými dětmi. Přehled kroužků, které se scházely na Lipce v roce 2007 Kroužek Zaměření Vedoucí Pracoviště Lipová 1 Beta tvořivý Lenka Novotná, Dana Křivánková 2 Chovatelé chovatelský Jiří Nešpor 3 Extrémisti klubová činnost Eva Kazdová-Kučerová, Renata Czelisová 4 Hrnčiny keramický Alena Uhříčková 5 K.D.E. tvořivý Jana Ištvanová, Jana Sedláková 6 Klub přátel přírody ochrana přírody Jiří Nešpor 7 Kutílci keramický Renata Czelisová 8 Modřínci přírodovědno-tvořivý Marie Michelová, Markéta Šotolová 9 Onyx přírodovědno-turistický Jan Záhora 10 Orion přírodovědný Miriam Hronová, Tereza Šidlová, Magdalena Bláhová, Anna Čubernová 11 Paličkování paličkování Zuzana Arsenjevová 12 Píditelé přírodovědno-tvořivý Dalibor Šimek, Lenka Šimková, Jan Záhora, Hana Šustová, Hana Zychová 13 Jestřábník Kulíšci přírodovědný Tereza Žižková, Jakub Hruška 14 Jestřábník Skřítci přírodovědný Zuzana Vašourková, Magdaléna Křížová, Petr Laštůvka 15 Ťapky přírodovědno-tvořivý Renata Czelisová, Pavlína Slámová 16 Tkaní tkaní Zuzana Arsenjevová 17 Tlapičky přírodovědno-tvořivý Alena Uhříčková, Renata Czelisová 18 Tlapky přírodovědno-tvořivý Alena Uhříčková, Jarmila Siničáková 19 Vrabčáci přírodovědno-tvořivý Lenka Ondruszová, Martina Faltýsková, Martin Filip, Veronika Valášková 19 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

20 20 Ještěrky přírodovědno-tvořivý Jarmila Siničáková, Pavlína Veselá 21 Košíky začátečníci košíkářský Dana Křivánková 22 Košíky pokročilí košíkářský Dana Křivánková Pracoviště SEV Rozmarýnek 23 Engoby keramický Pavla Štěpánková, Ivona Kubíková 24 Feng šuej zdravé bydlení Jana Cvilinková 25 Jachr přírodovědný Ivona Pěničková / Martin Šrom 26 Kurz permakulturního designu permakulturní Čestmír Holuša 27 Pírko rodiče s dětmi Irena Koláčná 28 Pírko Plaváčci plavání rodičů a dětí Irena Koláčná 29 Rolničky keramický Miroslav Jiřele, Lucie Sigmundová, Martina Vejlupková 30 Špachtličky keramický Miroslav Jiřele, Martina Vejlupková, Lucie Sigmundová 31 Špalíčci přírodovědno-tvořivý Zdenka Brázdová, Ivana Handlová-Plíšková 32 Čtveráci chovatelský Veronika Chlubná, Olga Vykydalová Pracoviště SEV Rychta Krásensko 33 Ekoklub Kvíčala přírodovědno-turistický Michal Medek, Eva Svobodová 34 Klub deskových her deskové hry Tomáš Pollak, Jana Halúzová 35 Kyvadlo přírodovědný Jiří Novotný, Jindra Báťková 36 Sopka mládež z regionu Jana Halúzová, Tomáš Pollak 37 Cvičení maminek s dětmi rodiče s dětmi Veronika Medková 38 Lvíčata přírodovědný Zdeňka Jičínská Pracoviště Lesní škola Jezírko 39 Brouk Pytlík tvořivý 40 Čmeláci přírodovědný Milan Řezka 41 Jezinky tvořivý Kateřina Řeháková Jan Libus, Milan Bouček / Jan Libus, Světla Froncová, Petra Skoupá, Michaela Ježková, Lenka Kvasničková 42 Klub skřítka Lesníčka rodiče s dětmi Gabriela Tomcová, Lucie Jakubů / Kateřina Kuncová, Vladimíra Regerová 43 Kořenky tvořivý Světla Froncová, Milan Řezka / Kateřina Řeháková, Milan Řezka 44 Lištičky výtvarně-tvořivý Hana Kalná, Jana Marková 45 Mravenci přírodovědný Alena Burešová / Michal Juříček 46 Potápníci přírodovědný Alena Pavlatová, Andrea Audová 20 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY Autorka: Mgr. Pavlína Horká Brno, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. Zřizovatel. 2. Charakteristika školy 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14. října

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více