ÚVOD. v druhé polovině roku Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu."

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu nebyla potřebná. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o naše vzdělávací činnosti se však zdá, že tato doba zdaleka nenastala. A tak se zvyšujícím se zájmem vzrůstá i množství pracovišť Lipky a také počet zaměstnanců, kterých máme narozdíl od prvního roku existence sedmkrát více. Čím se lišil rok 2007 na Lipce od předcházejících? Největší energii jsme vložili do naplňování řady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu. Lipka také pokračovala v koordinaci projektu zaměřeného na dobudování ekoporadenské sítě v Jihomoravském kraji. Tento projekt byl natolik úspěšný, že je uveden na stánkách UNESCO jako příklad dobré praxe. Další významnou aktivitou Lipky byla tři dvěstěpadesátihodinová specializační studia pro koordinátory environmentální výchovy na základních a středních školách jedno studium bylo v září ukončeno a dvě nová zahájena. V roce 2007 byla Lipka opět hlavním organizátorem Dne Země na hradě Veveří, který pořádala společně s dvaceti ekologickými organizacemi a jejž navštívilo na šest tisíc návštěvníků. Pokračovali jsme v práci na jednom z nejdůležitějších úkolů Lipky tvorbě, aktualizaci a naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji. Šťastná sedmička na konci nám snad přinesla průlom v našich mnohaletých snahách o vybudování pracoviště pro environmentální vzdělávání dospělých Kolej Aleše Záveského. Vše směřuje k zahájení stavby budovy na Kamenné ulici v Brně v druhé polovině roku Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. Mgr. Hana Korvasová ředitelka Lipky 1 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

2 2 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

3 OBSAH 1. LIPKA SE PŘEDSTAVUJE Co je environmentální výchova Jak Lipka funguje Ředitelství Lipová Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko Lesní škola Jezírko Kolej Aleše Záveského VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY Novinky ve výukových programech Program Ekoškola Vyprávění starého stromu Školní projekt Lesní školy Jezírko Přehled výukových programů Lipky v roce ZÁJMOVÁ ČINNOST VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI Projekt Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Dva zásadní evropské projekty Informační systém pro pedagogy ZŠ a SŠ Specializační studium pro koordinátory EVVO Péče o mateřské školy Stáže, praxe, náslechy VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Přehled vybraných pedagogických činností Lipky za léta PODĚKOVÁNÍ Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

4 Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Sídlo: Lipová 20, Brno IČ: Tel.: , Zřizovatel: Jihomoravský kraj 4 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:05

5 V ý r o č n í z p r á v a LIPKA SE PŘEDSTAVUJE Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 je příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na environmentální vzdělávání a výchovu dětí i dospělých. Lipka vznikla v roce Deset let ji vedl Aleš Máchal, od roku 2002 je ředitelkou Hana Korvasová. V roce 2007 měla Lipka pět pracovišť. Předmětem naší činnosti bylo od počátku environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých. V prvních letech existence se Lipka orientovala zejména na výukové programy pro školy, kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Aktivity se postupně rozrostly o výuku na vysokých školách, kluby pro dospělé, ekologické poradenství, osvětové akce pro veřejnost a také na tvorbu koncepčních materiálů pro Jihomoravský kraj. Zpočátku se veškeré činnosti odehrávaly v budově na Lipové ulici, postupem času se rozšířily do dalších objektů vybudovali jsme pracoviště v Jundrově, Krásensku a Bílovicích. Lipka velmi úzce spolupracuje s jihomoravskými i mnoha mimokrajskými školami a řadou univerzit. Naše organizace má statut fakultního zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Lipku na jejích pracovištích denně navštěvují stovky zájemců o vzdělávání. Naše hlavní cílové skupiny tvoří třídy všech stupňů škol, pedagogové a vysokoškolští studenti. Lipka je členským střediskem celostátní Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Pro mnohé začínající ekovýchovné organizace se Lipka stala pomocníkem a rádcem. Co je environmentální výchova Dnes hojně užívaná zkratka EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) stále zůstává nevysvětlenými a nejasnými písmeny v programech ekologických organizací. Co je tedy environmentální, resp. ekologická výchova v pojetí Lipky? Tento termín zahrnuje veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, jehož cílem je především zvyšovat spoluodpovědnost lidí 5 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:06

6 za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, dbát na smysluplné využívání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. Nabídkou environmentální výchovy usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života. Jak Lipka funguje Vzdělávací činnost Lipky je v současné době zajišťována na pěti pracovištích: pracoviště Lipová odloučené pracoviště SEV Rozmarýnek odloučené pracoviště SEV Rychta Krásensko odloučené pracoviště Lesní škola Jezírko detašované pracoviště Kolej Aleše Záveského Všech pět pracovišť je zastřešeno ředitelstvím, které sídlí ve stejné budově jako pracoviště Lipová. Rozdělení úvazků Lipky do jednotlivých pracovišť v prosinci 2007 Pracoviště Vedoucí pracovník Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník Celkem úvazků ředitelství 1 1 1,5 3,4 Lipová 1 3,6 1,5 6,1 SEV Rozmarýnek 1 1,7 0,5 3,2 SEV Rychta Krásensko 1 4,8 3,3 9,1 Lesní škola Jezírko 1 4,4 1,8 7,2 Kolej Aleše Záveského 1 1,9 2 4,9 Celkem 6 17,4 10,6 34 Uvedených 34 úvazků obsadilo na Lipce 42 zaměstnanců na pracovní smlouvu. Naprostá většina pedagogů má vysokoškolské i pedagogické vzdělání. Dále Lipka zaměstnávala šestnáct zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti, kteří většinou zajišťovali vedení zájmových kroužků a výukové programy pro školy. Pro Lipku také pracovalo 203 zaměstnanců na dohodu o provedení práce, zejména lektorů vzdělávacích akcích pro dospělé a pomocníků při organizačním zajištění větších akcí. Lipka má rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávací instituce, což ji opravňuje provádět vzdělávací programy akreditované pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Na Lipce existuje vnitřní vzdělávací program pro zaměstnance, který je otevřen i pro ekopedagogy brněnských středisek volného času. Ředitelství Na ředitelství Lipky pracuje kromě ředitelky ekonomka, pedagogická pracovnice a asistentka. Ředitelství zajišťuje pro všechna pracoviště Lipky organizační a finanční řízení, personalistiku, bezpečnost práce, propagaci a další podpůrné činnosti. Kromě toho úzce spolupracuje se zřizovatelem. Ředitelství také zajišťuje odbornou redakci zpravodaje Jihomoravské ekolisty, který JmK vydává dvakrát ročně a rozesílá jej všem školám a starostům Jihomoravského kraje. 6 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:06

7 V ý r o č n í z p r á v a V roce 2007 pracovalo ředitelství v následujícím složení: Mgr. Hana Korvasová ředitelka Ing. Lenka Appelová ekonomka Ing. Dana Křivánková pedagogická pracovnice Markéta Šenková asistentka ekonomky K řízení Lipky jsou vytvořeny dva poradní orgány: Pedagogická rada všichni pedagogičtí pracovníci Lipky Vedení Lipky vedoucí pracovišť a koordinátoři programových oblastí Vedení Lipky se schází dle potřeby přibližně desetkrát ročně, Pedagogická rada dvakrát ročně. Lipová Pracoviště Lipová, návštěvníky často označované prostě za Lipku, zajišťuje výukové programy pro základní a střední školy, přírodovědné kroužky, tvořivé víkendy pro dospělé (bývalý klub Slaměnka) a akce pro veřejnost. Zaměřuje se na práci s přírodními materiály a na oživování starých řemesel, která přírodní materiály používají. Toto zaměření se projevuje v programech pro školy i pro veřejnost. Děti mají možnost samy si vyzkoušet ruční zpracování ovčího rouna, lnu, včelího vosku a dalších materiálů. Na základě těchto zkušeností se seznamují s různými souvislostmi v přírodě a vlivy člověka na okolí. V přetechnizované společnosti považujeme za důležitý i samotný kontakt s přírodninami a radost z těchto dotyků. Oproti předchozímu roku se v roce 2007 zvedl zájem o tematicky zaměřená nedělní odpoledne, která pořádáme pro veřejnost: Koulelo se, koulelo či Jak krtek ke kalhotkám přišel. Zelený čtvrtek věnujeme velikonočním tradicím. Za zpěvu písní vynášíme Morenu a topíme ji na zahradě v rybníčku, hrajeme na zahradě jarní hry, pleteme pomlázky, zdobíme vajíčka. Tuto celodenní akci i v roce 2007 navštívilo na Lipové tolik návštěvníků, že jsme se nemohli vejít do budovy. Zcela nově jsme v roce 2007 otevřeli cyklus seminářů pro vychovatele školních družin a učitelky mateřských škol Čtvero ročních období. Semináře se snaží ukázat, jak 7 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

8 se roční koloběh změn v přírodě prostřednictvím svátků či zvyků otiskuje do života člověka. Doposud jsme absolvovali díly podzim a zima. Celý cyklus byl podpořen Jihomoravským krajem, díky čemuž mohli účastníci obdržet i inspirativní publikace pro svou práci s dětmi. Na praxi chodí na Lipovou studenti z Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Studenti využívají možnosti náslechů, pomáhají při akcích pro veřejnost, někteří sbírají pedagogické zkušenosti v našich kroužcích nebo při programech. Sledujeme, že mají skutečný zájem o tuto práci. Z některých se stávají dobrovolníci na našich větších akcích. Naším velkým přáním je do budoucna rozšířit prostory Lipové o velký podzemní sál s šatnou a zelenou pochůznou střechou. Zaměstnanci Lipové v roce 2007: Mgr. Alena Uhříčková Mgr. Renata Czelisová Mgr. Jiří Nešpor Mgr. Eva Nyklová Jarmila Siničáková Tončo Jovanovski Libuše Škrobová vedoucí pracoviště, pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pedagogická pracovnice asistentka pedagoga správce uklizečka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání pracoviště Lipová Lipová 20, Brno tel Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

9 V ý r o č n í z p r á v a Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek Nejmenší odloučené pracoviště Lipky Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek připravuje a realizuje dopolední výukové programy v interiéru i v terénu, odpolední kroužky pro děti a kluby pro dospělé, semináře pro pedagogy a akce pro veřejnost. Od ostatních pracovišť Lipky se liší svým zaměřením na zdravé bydlení. Na jaře, v létě a na podzim veřejnosti otevíráme demonstrační permakulturní zahradu, která vybízí návštěvníky k harmonizaci s přírodou (zelené čili vegetační střechy, přírodní jezírka s množstvím volně žijících živočichů, smíšené rostlinné kultury, stavby ze dřeva a hlíny apod.). V zimě naše přednášky věnované ekologické výstavbě navštěvují často i coby lektoři stavební i zahradní architekti, projektanti a stavaři. Vážíme si toho, že i tyto odborné kruhy začínají o Rozmarýnku mluvit s respektem. Podílejí se na tom jak naše celoroční permakulturní kurzy, tak i lekce Feng Šuej. V roce 2007 jsme zdvojnásobili počet letních příměstských táborů. Veliký ohlas měla první třídenní exkurze do Rakouska určená veřejnosti, zaměřená na ekologické stavby a přírodní zahrady. Byla mimořádně ceněna i při hodnocení Brněnských dnů pro zdraví. Na rakouské exkurzi jsme navázali kontakty s projektanty ekologického sídliště v Gärtnerhofu, s nimiž chceme v budoucnu spolupracovat, stejně jako s rakouskými kolegy, kteří se zabývají permakulturou. Zaměstnanci Rozmarýnku v roce 2007: Ing. Dana Kellnerová Mgr. Ivana Handlová-Plíšková Ing. Martin Šrom Čestmír Holuša vedoucí pracoviště, pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pracovník údržby objektu i pozemku Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště SEV Rozmarýnek Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov Tel Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:07

10 V ý r o č n í z p r á v a Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko Rychta Krásensko je jediné středisko ekologické výchovy v Jihomoravském kraji, které realizuje vícedenní pobytové programy. Programy připravujeme pro druhé stupně základních škol a všechny ročníky středních škol. V roce 2007 jsme nabízeli celkem pět pobytových programů, přičemž největší zájem je tradičně o Týden pro trvale udržitelný život. Z jednodenních programů se pak největší oblibě těší exkurze do Moravského krasu. V roce 2007 se nám podařilo, především zásluhou kolegy Tomáše Pollaka, dotvořit pobytový program Zimní přírodou, ačkoli mu bohužel nepřálo počasí s nedostatkem sněhu. Řada škol z okolních obcí Rychtu navštívila během vánočních a velikonočních programů. V oblasti vzdělávání dospělých jsme realizovali kurzy pro studenty Sheffield Hallam University a Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, dále zaměstnanci Rychty vedli tři jednosemestrální kurzy pro Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. Pro pedagogy z praxe jsme v létě uspořádali Repetitorium terénní přírodovědy a v říjnu (ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek) tzv. Minirepetitorium. Pod hlavičkou Rychty fungují tyto kroužky: Ekoklub Kvíčala, Sopka, Cvičení maminek s dětmi a Lvíčata. Lvíčatům poskytla prostory Základní škola Podomí. Nebývalý byl v roce 2007 počet Rychtou organizovaných táborů pořádali jsme jich šest. Na dubnových oslavách Dne Země, na jejichž realizaci jsme spolupracovali se státním podnikem Vojenské lesy a statky, byla pro děti připravena přírodovědná stezka a prodávaly se zde místní produkty. V roce 2007 pokračovaly brigády na údržbu a dosadbu stromků v okolí obce. V letech 2006 a 2007 jsme celkem vysázeli okolo tří set stromků, především podél polních cest. Dobrovolníci z klubu Sopka kosili v létě mokřadní louky u Holštejna, v roce 2007 ve spolupráci se ZO ČSOP Ponikva. Velmi nás těší zájem o dobrovolnické akce a děkujeme všem, kteří se na nich podílejí. Rychta také poskytla zázemí tradičním akcím obce Krásensko: hodům, koštu výpěstků místních zahrádkářů a v prosinci tradičnímu pletení adventních věnců. V sále s pódiem nacvičovali v zimě krásenští ochotníci, kteří pak veřejnosti předvedli několik představení. Nezaháleli jsme ani v oblasti mezinárodní spolupráce. Kromě zmíněných kurzů pro vysokoškolské studenty jsme uspořádali výměnný pobyt ve Spojeném království a připravovali kurz pro ekovychovatele z Itálie na příští rok. V roce 2007 pokračovalo jednání mezi obcí Krásensko, jež budovu Rychty vlastní, občanským sdružením Rezekvítek, které je správcem budovy, a Lipkou o dalším rozvoji pracoviště a změně nájemní smlouvy. Zaměstnanci Rychty v roce 2007: Mgr. et Mgr. Michal Medek vedoucí pracoviště, projektový manažer, vysokoškolská výuka Mgr. Jindřiška Báťková pedagogická pracovnice Mgr. Vlaďka Cikánková pedagogická pracovnice 10 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:08

11 Mgr. Jana Halúzová Mgr. Zdeňka Jičínská Jiří Kovařík Mgr. Jiří Novotný Mgr. Tomáš Pollak Bc. Eva Svobodová Ivana Kaňová Pavel Švancara Jitka Vágnerová Ludmila Vágnerová Jitka Worbisová pedagogická pracovnice pedagogická a projektová pracovnice pedagogický pracovník pedagogický pracovník pedagogický pracovník asistentka projektového manažera uklizečka správce vedoucí provozu kuchařka kuchařka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště SEV Rychta Krásensko Krásensko 76, p. Drnovice Tel Lesní škola Jezírko Hlavní činností Lesní školy Jezírko jsou výukové programy zaměřené na poznávání lesního společenstva a vlivu člověka na les. Seznamují rovněž žáky s praktickou a technickou stránkou lesního hospodaření. Většina programů probíhá v autentickém přírodním prostředí v okolí Jezírka. V roce 2007 jsme rozšířili nabídku o několik nových výukových programů: Návštěva ve včelím úle, Kdo bydlí v dubu, Na kameni kámen, Nesem se lesem a V říši neviditelných vláken. Již po třetí Jezírko připravilo a zrealizovalo podzimní speciální pětidenní kurz pro studenty 4. a 5. ročníku Fakulty přírodních věd Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Studenti z Mendelovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně úspěšně absolvovali volitelný předmět Výchova k ochraně přírody a krajiny. V odpoledních hodinách Jezírko navštěvuje skupina dětí z okolí Soběšic, Útěchova či Lesné v kroužcích Brouka Pytlíka, Mravenců, Čmeláků nebo Kořenky. Stále je oblíbený kroužek pro nejmenší děti a rodiče s názvem Klub skřítka Lesníčka. Dále jsme v roce 2007 koordinovali Školní projekt LŠ Jezírko pro devět základních škol. Rok od roku úspěšnější jsou na Jezírku také akce pro veřejnost. Tentokrát to bylo především Otvírání studánek, Jedlá příroda, Slavnosti podzimu či Den Země. Zaměstnankyně Kateřina Řeháková a Světla Froncová s výtvarnicí Blankou Ponížilovou připravily v roce 2007 celoroční projekt pro mateřské školy s tematikou stromů. Do projektu se přihlásilo 52 třídních kolektivů ze 40 jihomoravských mateřských škol. Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny jsme se snažili vybudovat ukázku lesních dřevin na místě bývalé lesní školky Na Pískách. Práci s jednoduchým ručním nářadím v této školce jsme zařadili do nového programu Nesem 11 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:08

12 V ý r o č n í z p r á v a se lesem. Na jaře 2007 jsme vysadili sazenice lesních dřevin. Během vegetačního období byla ovšem část sazenic poškozena vytloukáním a okusem lesní zvěře a část uhynula suchem. Protože by bylo třeba prostor pro další fungování lesní školky oplotit, což by bylo finančně náročné, od projektu jsme ustoupili. Ve spolupráci s občanským sdružením Rezekvítek jsme v létě vybudovali nový herní prvek suchý rybník se skluzavkou v areálu Lesní školy Jezírko. Lipka nechala zpracovat studii přestavby budovy C a výstavbu budovy D Lesní školy Jezírko architektem Zdeňkem Tihelkou. Obě budovy by měly sloužit k ubytování asi 25 žáků, čímž by Jezírko získalo možnost pořádat vícedenní výukové programy. Zaměstnanci Jezírka v roce 2007: Mgr. Pavlína Horká Mgr. Světla Froncová Lenka Kvasničková Ing. Jan Libus Mgr. Kateřina Řeháková Mgr. Milan Řezka Milan Bouček Jana Prokešová vedoucí pracoviště, vysokoškolská výuka pedagogická pracovnice pedagogická pracovnice pedagogický pracovník pedagogická pracovnice, koordinátorka sítě mateřských škol Mrkvička pedagogický pracovník správce Jezírka a administrativní pracovník uklizečka Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání odloučené pracoviště Lesní škola Jezírko č. p. 97, Bílovice nad Svitavou Tel adresa pro zasílání pošty: Lesní škola Jezírko, č. p. 97, pošta Brno-Soběšice 12 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

13 Kolej Aleše Záveského Kolej Aleše Záveského je právě vznikající pracoviště Lipky zaměřené na environmentální vzdělávání dospělých, a to především učitelů. Rok 2007 byl obdobím rychle se rozrůstající činnosti, a to navzdory oddalované rekonstrukci domu na Kamenné 20. Stěhování do budovy, která se stane skutečným domovem pracoviště, nás čeká v roce Kolej Aleše Záveského zastřešuje akce, které v oblasti vzdělávání dospělých Lipka tradičně připravuje, jako jsou například terénní exkurze, tematické semináře či konference o environmentální výchově. Pracoviště dále nově rozvíjí systematické a dlouhodobé vzdělávání učitelů a přidává další semináře, které učitele odborně připravují na realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech. Naši ekopedagogové se věnují také učitelům budoucím vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů. V roce 2007 jsme se pustili na půdu dosud neprobádanou: hledáme vhodnou podobu vzdělávání pro dosud neoslovené cílové skupiny pro starosty a zastupitele, pracovníky v neziskových organizacích a pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Rozšířit a zkvalitnit naši práci jsme mohli zejména díky projektům realizovaným v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Většina naší činnosti vyplývala ze dvou projektů: Kolej Aleše Záveského programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Legislativa a dobrá praxe v činnosti podniků a institucí. Díky prvnímu zmiňovanému projektu se rozvíjí systematické specializační studium pro školní koordinátory environmentální výchovy, terénní vzdělávací exkurze a další semináře pro učitele. Druhý projekt nám umožňuje rozšiřovat nabídku dalšího profesního vzdělávání, jehož systém v Jihomoravském kraji zatím chybí. Hledáme a mapujeme v neziskových organizacích, mezi starosty a zastupiteli obcí i v podnikatelském sektoru prostor, kde by environmentální vědomosti, výchova a osvěta přinášely užitek. Personální zázemí Koleje Aleše Záveského v roce 2007 vzrostlo z lednových tří úvazků na prosincových 4,8 rozdělených mezi sedm zaměstnanců. V tomto počtu jsme se již byli nuceni přestěhovat z Lipové do pronajaté kanceláře na Úvoze 8, kde pracujeme od září Naše vzdělávací akce realizujeme na ostatních pracovištích Lipky nebo v jiných centrech ekologické výchovy. Zaměstnanci na Koleji Aleše Záveského v roce 2007: Bc. Jana Ištvanová Bc. Michaela Ježková Bc. Hana Kalendovská Mgr. Eva Kazdová-Kučerová Ing. Aleš Máchal Mgr. Lenka Sedláková RNDr. Dáša Zouharová asistentka projektové manažerky asistentka projektové manažerky asistentka koordinátorky specializačního studia organizační a pedagogické zajištění vzdělávacích programů, zástupkyně Lipky ve výboru SSEV Pavučina zástupce ředitelky, vzdělávání dospělých manažerka projektu Kolej Aleše Záveského vysokoškolská výuka, koordinátorka specializačního studia Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, detašované pracoviště Kolej Aleše Záveského Úvoz 8, Brno Tel , 13 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

14 2. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY 757 jednodenních výukových programů / 2275 hodin výuky / účastníků 35 pobytových výukových programů / 677 hodin výuky / 925 účastníků Pro školy Lipka organizuje jednodenní či pobytové environmentálně zaměřené výchovně-vzdělávací lekce, tzv. ekologické výukové programy. Žáci a studenti mateřských, základních či středních škol je navštěvují v rámci svého vyučování. Výukové programy probíhají zpravidla mimo školu (tj. v přírodě nebo na pracovištích Lipky) v rozsahu nejméně dvou vyučovacích hodin. Programy využívají prvků souvislostního, problémového a projektového vyučování, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Důraz je kladen na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové spolupráce, aktivizaci k řešení problémů a na obohacování žáků o praktické poznatky získávané mimo jiné bezprostředním kontaktem s přírodninami, aktivním pobytem v zahradě, v terénu a podobně. V roce 2007 se vedle klasických témat programů, jako jsou les, rybník či půda, nově objevila témata globálního a rozvojového vzdělávání. Výukové programy Lipka v roce 2007 nabídla školám jako každý rok prostřednictvím plakátu, který jsme rozeslali do škol v Jihomoravském kraji, a také na internetu. Obrovský zájem škol o naše výukové programy přetrvává a termíny na celý školní rok dopředu byly okamžitě obsazeny. Počty všech výukových programů v roce 2007 podle pracovišť Pracoviště Počet výukových programů Počet hodin trvání Počet dnů trvání Počet účastníků Počet účastníkohodin Celodenní Jezírko , ,50 Lipová , ,25 Rozmarýnek , ,00 Rychta , ,50 Celkem celodenní , ,25 Pobytové Rychta ,50 Celkem pobytové ,50 Celkem VP ,75 14 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:09

15 V ý r o č n í z p r á v a Novinky ve výukových programech Na pracovišti Lipová jsme v roce 2007 ve spolupráci se Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání školám nabídli nový program Šaty dělají člověka A kdo dělá šaty?, který měl u dětí i u učitelů velký úspěch. Je určen pro 8. a 9. třídu základních škol a pro školy střední a věnuje se příčinám a souvislostem mnohdy přehnaně nízkých cen oblečení v globalizovaném světě. V dalším novém programu Nekup to zaujala studenty nejvíce část, ve které si hrají na obchod a vybírají produkty v různých typech obalů. Po této části následuje diskuze. Zájem byl také o nový program Jako prase v žitě, který se věnuje hospodářským zvířatům a jejich domestikaci. Probíhají při něm velmi živé debaty na témata život zvířat ve velkochovech a na ekofarmách nebo co jsou to biopotraviny či vegetariánství jako alternativa. Součástí programu je simulační hra. SEV Rychta Krásensko nabízí jako jediné pracoviště Lipky vícedenní pobytové programy pro školy. Tyto programy jsou zaměřeny především přírodovědně a environmentálně nově je to například kontaktní výuka s živočichy z chovů na středisku. I na Rychtě jsme obohatili týdenní rozvrh o témata týkající se sociálních aspektů globálních problémů (např. výukový program Hlad a chudoba nebo Fair Trade). Mezi jednodenní výukové programy v tomto roce přibyla Natura 2000 a Invazní rostliny, které si učitelé žádali nejčastěji hned po tradičních Příroda jižní Moravy a Ceníme si energie. Nejobjednávanějším programem SEV Rozmarýnek byla Špetka domácí ekologie o šetření s přírodními zdroji. Velmi oblíbenými se stali Noční sousedé, kde polovina programu probíhá v téměř úplné tmě. Hořká chuť čokolády hledá odpovědi na otázky týkající se dětské práce v rozvojových zemích, odlišnosti bohatého Severu a chudého Jihu. Pracoviště Lesní škola Jezírko v roce 2007 rozšířilo nabídku o program Není dřevo jako dřevo, jehož prostřednictvím žáci vstupují do světa dřeva a dřevěných výrobků, seznámí se s mnoha druhy dřev a jejich vlastnostmi a rozdíly. Velmi oblíbeným se stal sezónní program V říši neviditelných vláken, během nějž děti při podzimní lesní procházce hledají a určují houby. Dále si žáci zahrají na houbové mycelium a dozvědí se zajímavosti z říše hub. Pro nejmenší děti jsme na Jezírku připravili nový program s názvem Kdo bydlí v dubu, který popisuje život živočichů v jediném stromě. 15 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:10

16 Program Ekoškola Lipka je také regionálním koordinátorem programu Ekoškola (Eco-Schools) pro Jihomoravský kraj. Díky tomuto mezinárodnímu programu se žáci vzdělávají v environmentálních tématech prostřednictvím praktických a konkrétních činností, které mají bezprostřední vliv na jejich nejbližší okolí školu. Cílem programu je, za vzájemné spolupráce žáků a učitelů spolu s vedením školy, provozními zaměstnanci i rodinami žáků a zástupci místní komunity, měnit návyky a zlepšovat prostředí školy například snížit spotřebu vody či energie ve škole nebo zmenšit množství vyprodukovaného odpadu. Program je určen pro všechny základní a střední školy i pro školská zařízení. V současné době je do programu zapojeno 21 tisíc škol ze 40 zemí, mezi nimiž je 200 škol českých, z toho 57 škol z Jihomoravského kraje. Pro přihlášené školy Lipka organizuje úvodní seminář pro pedagogy a poskytuje poradenství. Díky finanční podpoře z Jihomoravského kraje navíc školám zprostředkováváme další setkání a výměnu zkušeností a Ekotýmu žáků nabízíme půldenní úvodní seznamovací a motivační výukový program. Při něm žáci získají informace o všech čtyřech tématech Ekoškoly (voda, energie, odpady, prostředí školy), o způsobu, jakým lze analyzovat stav školy v těchto oblastech, a o plánování činností, které mají stávající situaci ve škole zlepšit. Letos jsme zrealizovali jeden úvodní seminář pro nově přihlášené školy, dvanáct motivačních výukových programů pro žáky škol zapojených v tomto roce, jeden odborný seminář o získávání dotací na úsporná opatření ve školách a jedno setkání pro zástupce školních Ekotýmů s výměnou zkušeností. Vyprávění starého stromu Lesní škola Jezírko připravila na školní rok 2007/2008 celoroční projekt pro mateřské školy Vyprávění starého stromu. Přihlásilo se do něj 52 kolektivů dětí ze 40 jihomoravských mateřských škol. Projekt je zaměřen na poznávání stromů, rostlin a živočichů kolem nich. Děti dostaly k dispozici nejrůznější pomůcky, díky nimž mají například možnost samy pozorovat klíčení stromu. Důraz se klade na činnost dětí venku a poznávání přírodních zákonitostí přímo v terénu. Školní projekt Lesní školy Jezírko Ve spolupráci s výtvarnicemi a grafičkami Blankou Ponížilovou a Hanou Havlíčkovou připravila Lesní škola Jezírko pro žáky 7. až 9. tříd tzv. Školní projekt Lesní školy Jezírko. Devět jihomoravských škol obdrželo na jaře 2007 na míru připravené výzkumné balíčky metodické materiály a pomůcky. Nejprve žáci vytvořili karty, na nichž znázornili vývoj krajiny na našem území od poslední doby ledové až k dnešku. Pak mapovali současný stav přírody v blízkosti školy a vypracovali úplné soupisy rostlin a živočichů daného místa. Projekt završila náročná tvorba velkých plastických modelů. Modely hlavní výstupy projektu jsou návrhy dětí, jak by si představovaly změny v okolí své školy. 16 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:10

17 Přehled výukových programů Lipky v roce 2007 Pracoviště Lipová Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Běžela ovečka ,00 Co se píše v letokruzích ,00 Jak roste chléb ,50 Jako prase v žitě ,75 Jarní probuzení ,50 Kaňonem Kohoutovického potoka ,50 Kavky ,00 Letem světem ,50 Návštěva u babky bylinářky ,00 Nekup to! ,75 Není odpad jako odpad ,50 Příroda a globální problémy ,00 Půda nebo hlína? ,25 Rok v zahradě 1.část ,00 Rok v zahradě 2. část ,00 Růženin lom ,00 Strom ,50 Šaty dělají člověka ,00 Výlet do Brna ,00 Zázrak zrození I ,00 Zázrak zrození II ,00 Zimní spáči ,00 Život v rybníce ,50 Pracoviště SEV Rozmarýnek Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Co vyprávěl starý pařez ,00 Člověk = spotřebitel ,50 Ferda mravenec ve vodní říši ,50 Jedy a léčiva z přírody ,00 Kamenný vrch ,00 Keramika ,00 Noční sousedé ,50 Pohár vody ,50 Před dubem, za dubem ,50 Příroda za humny ,00 Špetka domácí ekologie ,00 Špetka domácí ekologie ,00 Údolí oddechu ,00 Vánoce ,00 Vrátky do zahrádky ,00 Zvířata v ulicích ,00 17 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

18 Pracoviště SEV Rychta Krásensko Pracoviště Lesní škola Jezírko Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Název programu Počet programů Počet účastníků Počet účastníkohodin Biologické praktikum ,00 Ceníme si energie ,00 Domácí ekologie ,50 Ekoškoly ,00 Fishbanks, Ltd ,00 Josefovské údolí ,00 Moravský kras ,00 NATURA ,00 Nebojme se hmyzu! ,50 Obchvat ,00 Příroda jižní Moravy ,00 Putování k propadání ,00 Rostlinné invaze ,50 Sever Moravského krasu ,00 Suchý žleb ,00 Tradiční řemesla ,00 Týden pro udržitelný život ,50 Údolí Říčky ,00 Větrná elektrárna ,00 Základní přírodovědný seminář ,00 Zeměpisné praktikum ,00 Zimní přírodou ,00 Životní prostředí České republiky ,00 Barvy podzimu ,00 Dřevěný svět ,50 Kdo bydlí v dubu? ,50 Krajina a lidé ,00 Les srdce přírody ,50 Les čtyř ročních období, jaro léto Les čtyř ročních období, podzim zima , ,50 Lesní košík ,00 Lesní stezka za zvířátky ,50 Lesní škola pro skřítky ,00 Mravencovo desatero ,50 Není dřevo jako dřevo ,50 Nesem se lesem ,50 Společenstvo průsvitných křídel ,00 Svět půdy a neživé přírody ,00 Tajemství sojčího pírka ,00 V mravenčí kupě ,00 V říši neviditelných vláken ,50 Vánoční kouzlení ,50 Vodní království lesa ,00 Vodník Jezerníček vypravuje ,50 Vrabčákovy ptákoviny ,50 Výprava ke čmelákům, lumkům a vosám Vývoj lesa, potravní vztahy, fotosyntéza , ,00 Záchrana planety Země ,00 18 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

19 3. ZÁJMOVÁ ČINNOST školní rok 2006/2007: 42 kroužků / 506 členů školní rok 2007/2008: 39 kroužků / 497 členů Zájmové kroužky a kluby na Lipce jsou zaměřeny především na přírodovědu, turistiku a na práci s přírodními materiály, keramiku a výtvarnou výchovu. Většina z kroužků je určena pro děti a mládež, zájem je ale i o tvořivé kroužky pro dospělé. Nejvíce navštěvované jsou jako již tradičně kroužky pro děti z mateřských škol. Velmi oblíbené jsou přírodovědně-tvořivé kroužky pro maminky s malými dětmi. Přehled kroužků, které se scházely na Lipce v roce 2007 Kroužek Zaměření Vedoucí Pracoviště Lipová 1 Beta tvořivý Lenka Novotná, Dana Křivánková 2 Chovatelé chovatelský Jiří Nešpor 3 Extrémisti klubová činnost Eva Kazdová-Kučerová, Renata Czelisová 4 Hrnčiny keramický Alena Uhříčková 5 K.D.E. tvořivý Jana Ištvanová, Jana Sedláková 6 Klub přátel přírody ochrana přírody Jiří Nešpor 7 Kutílci keramický Renata Czelisová 8 Modřínci přírodovědno-tvořivý Marie Michelová, Markéta Šotolová 9 Onyx přírodovědno-turistický Jan Záhora 10 Orion přírodovědný Miriam Hronová, Tereza Šidlová, Magdalena Bláhová, Anna Čubernová 11 Paličkování paličkování Zuzana Arsenjevová 12 Píditelé přírodovědno-tvořivý Dalibor Šimek, Lenka Šimková, Jan Záhora, Hana Šustová, Hana Zychová 13 Jestřábník Kulíšci přírodovědný Tereza Žižková, Jakub Hruška 14 Jestřábník Skřítci přírodovědný Zuzana Vašourková, Magdaléna Křížová, Petr Laštůvka 15 Ťapky přírodovědno-tvořivý Renata Czelisová, Pavlína Slámová 16 Tkaní tkaní Zuzana Arsenjevová 17 Tlapičky přírodovědno-tvořivý Alena Uhříčková, Renata Czelisová 18 Tlapky přírodovědno-tvořivý Alena Uhříčková, Jarmila Siničáková 19 Vrabčáci přírodovědno-tvořivý Lenka Ondruszová, Martina Faltýsková, Martin Filip, Veronika Valášková 19 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:11

20 20 Ještěrky přírodovědno-tvořivý Jarmila Siničáková, Pavlína Veselá 21 Košíky začátečníci košíkářský Dana Křivánková 22 Košíky pokročilí košíkářský Dana Křivánková Pracoviště SEV Rozmarýnek 23 Engoby keramický Pavla Štěpánková, Ivona Kubíková 24 Feng šuej zdravé bydlení Jana Cvilinková 25 Jachr přírodovědný Ivona Pěničková / Martin Šrom 26 Kurz permakulturního designu permakulturní Čestmír Holuša 27 Pírko rodiče s dětmi Irena Koláčná 28 Pírko Plaváčci plavání rodičů a dětí Irena Koláčná 29 Rolničky keramický Miroslav Jiřele, Lucie Sigmundová, Martina Vejlupková 30 Špachtličky keramický Miroslav Jiřele, Martina Vejlupková, Lucie Sigmundová 31 Špalíčci přírodovědno-tvořivý Zdenka Brázdová, Ivana Handlová-Plíšková 32 Čtveráci chovatelský Veronika Chlubná, Olga Vykydalová Pracoviště SEV Rychta Krásensko 33 Ekoklub Kvíčala přírodovědno-turistický Michal Medek, Eva Svobodová 34 Klub deskových her deskové hry Tomáš Pollak, Jana Halúzová 35 Kyvadlo přírodovědný Jiří Novotný, Jindra Báťková 36 Sopka mládež z regionu Jana Halúzová, Tomáš Pollak 37 Cvičení maminek s dětmi rodiče s dětmi Veronika Medková 38 Lvíčata přírodovědný Zdeňka Jičínská Pracoviště Lesní škola Jezírko 39 Brouk Pytlík tvořivý 40 Čmeláci přírodovědný Milan Řezka 41 Jezinky tvořivý Kateřina Řeháková Jan Libus, Milan Bouček / Jan Libus, Světla Froncová, Petra Skoupá, Michaela Ježková, Lenka Kvasničková 42 Klub skřítka Lesníčka rodiče s dětmi Gabriela Tomcová, Lucie Jakubů / Kateřina Kuncová, Vladimíra Regerová 43 Kořenky tvořivý Světla Froncová, Milan Řezka / Kateřina Řeháková, Milan Řezka 44 Lištičky výtvarně-tvořivý Hana Kalná, Jana Marková 45 Mravenci přírodovědný Alena Burešová / Michal Juříček 46 Potápníci přírodovědný Alena Pavlatová, Andrea Audová 20 Lipka vyrocni zpr 2007.indd :09:12

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Obsah. Novinky ve výukových programech... 14 Přehled výukových programů na pracovištích Lipky... 15

Obsah. Novinky ve výukových programech... 14 Přehled výukových programů na pracovištích Lipky... 15 Obsah Úvod............................................................................. 3 1. Lipka se představuje........................................................... 4 Co je environmentální výchova.....................................................

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

LIPKA SE PØEDSTAVUJE. Co bylo a je naším posláním. ROZMARÝNEK - odlouèené pracovištì SEV RYCHTA KRÁSENSKO. LIPKA - školské zaøízení

LIPKA SE PØEDSTAVUJE. Co bylo a je naším posláním. ROZMARÝNEK - odlouèené pracovištì SEV RYCHTA KRÁSENSKO. LIPKA - školské zaøízení LIPKA - školské zaøízení pro environmentální vzdìlávání, Brno, Lipová 20 ROZMARÝNEK - odlouèené pracovištì SEV RYCHTA KRÁSENSKO - odlouèené pracovištì LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO - odlouèené pracovištì Lipová

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009

REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009 REGISTRACE DO SÍTĚ ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU M R K E V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) NA ROK 2009 Vážené školy, milí školní koordinátoři environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Výuka pěstitelství na základních školách a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Mgr. Ševčíková Kateřina Katedra biologie E-mail: katerina.sevcikova@centrum.cz (Tesař, 1994) Rámcové vzdělávací programy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD!

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! česko-rakouský přeshraniční projekt Přírodní zahrady bez hranic červen 2009 srpen 2012 Informace o projektu Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více