Reklamy na Facebooku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reklamy na Facebooku"

Transkript

1 Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně počet unikátních uživatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence průměrný počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah počet uživatelů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel, jimž se líbí vaše stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) maximální finanční částka, kterou chcete vydat za jedno prokliknutí vaší reklamy. Náklady za média peníze zaplacené za inzerci. PPC pay per click platba za klik. CPC cost per click cena za proklik. CPM cost per mille cena za zobrazení. CTR clicktrough rate míra prokliku (prokliky/zobrazení). CPF cost per fan cena za fanouška. Denní rozpočet roz- počet je čerpán rovnoměrně na denní bázi stanovenou částkou. Dlouhodobý rozpočet zvolený rozpočet rozložený do požadovaného časového intervalu. Odhad zacílení počet uživatelů, které má vaše reklama možnost oslo- vit. EdgeRank mechanismus/algoritmus, který rozhoduje o zobr a z o v á - ní příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM parametry značky přidávané do cílové URL, které vám umožňují sledo- vat například výkon inzerátu. FB Insights analytické roz- hraní facebookových stránek. Landing Tab speciální zálož- ka na FB stránce, na kterou vodíte uživatele. Účet uživatel- ský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava In- zeráty, které byly za zvolené období aktivní. Dosah kampaně počet unikátních uži- vatelů, kteří zhlédli vaši reklamu za zvolené období. Četnost/frekvence průměrný počet zobrazené reklamy jednotlivým uživatelům. Společenský dosah počet uživa- telů, kteří si vaši reklamní zprávu prohlédli se jmény svých přátel, jimž se líbí vaše stránka, odpověděli na vaši událost nebo použili vaší aplikaci. Nabídka (bid) ma- ximální finanční částka, kterou chcete vydat za jedno prokliknutí vaší reklamy. Ná- klady za média peníze zaplacené za inzerci. PPC pay per click platba za klik. CPC cost per click cena za proklik. CPM cost per mille cena za zobraze- ní. CTR clicktrough rate míra prokliku (prokliky/zobrazení). CPF cost per fan cena za fanouška. Denní rozpočet rozpočet je čerpán rovnoměrně na denní bázi stanovenou částkou. Dlouhodobý rozpočet zvolený rozpočet rozložený do požado- vaného časového intervalu. Odhad zacílení počet uživatelů, které má vaše rekla- ma možnost oslovit. EdgeRank mechanismus/algoritmus, který rozhoduje o zob- razování příspěvků na FB stránce jejím fanouškům. UTM paramet Autor ebooku: Michal Seget

2 Facebook, největší a nejrozšířenější sociální síť, přináší nejen spoustu způsobů, jak se bavit, komunikovat s přáteli nebo třeba hrát hry. Pokud ho umíte správně využít, může být přínosem i pro vaši firmu. Cílem našeho ebooku je představit vám formát PPC kampaní určených pro Facebook, který se obecně nazývá Facebook Ads. Chceme vám přiblížit práci s tímto prostředkem a seznámit vás s tipy a triky, které se vám mohou hodit při vlastním vytváření a správě kampaní.

3 Obsah Porovnání systémů 5 Cíle pro FB Ads 7 Vytvoření účtu 10 Nastavení účtu pro reklamu 12 Fakturace, financování 15 Druhy inzerátů a jejich specifikace 18 Klasické FB Ads reklamní sdělení 19 Sponzorované příběhy neboli Sponsored Stories (SS) 20 SS FB Ads inzerát 20 Sponzorovaný příběh 21 Mobilní reklama (Mobile Ads) 21 Propagace konkrétního příspěvku 22 Propagace pozvánek 22 Rozpočty a limity 23 Vytvoření inzerátů a kampaně a možnosti cílení 23 Vytvoření inzerátu a kampaně 24 Cílení 26 Možnosti cílení 27 Geografické 27 Demografické 27 Zájmové okruhy 27 Rozšířené kategorie 27 Uživatelské okruhy 27 Pracoviště/Zaměstnavatel 27 Vzdělání 28 Pohlaví 28 Jazyky 28

4 Správa a optimalizace 29 Power Editor 32 Sledování výkonu 32 Reporting 35 Úspěšnost inzerce 35 Demografie respondentů 35 Akce podle doby zobrazení 36 Přímé interakce 36 Příklady táhnou 37 Slovník pojmů 39 Zdroje 40

5 Porovnání systémů Propagace prostřednictvím PPC (pay per click) reklamy na Facebooku má ve srovnání s ostatními PPC systémy Google AdWords a Seznam Sklik svá specifika. Pojďme se společně podívat na to jaká. Na Facebook, tedy na sociální síť, se lidé chodí předně bavit se svými přáteli, prohlížet jejich fotografie, hrát hry, diskutovat pod jednotlivými příspěvky a podobně. Rozhodně sem nechodí nakupovat či hledat zboží nebo informace, jako je tomu u dvou již zmíněných konkurenčních PPC systémů, které jsou mimo jiné také vyhledávači. Toto je asi největší a nejzásadnější rozdíl, který má vliv na fungování a výkon PPC kampaní. 5

6 uvědomění potřeb vyhodnocení nákupu specifikace výrobků výběr dodavatele hledání dodavatelů Uživatel FB se oproti PPC systémům založeným na vyhledávání nachází v první a druhé fázi nákupního cyklu, v kterých dochází k získání povědomí o značce, produktu nebo službě a k možnému uvědomění, že daný produkt či službu skutečně potřebují. Následně se uživatelé přesouvají spíše do vyhledávacích sítí, což je prostor pro využití PPC reklamy například v systémech Google Ad- Words nebo Seznam Sklik. Bohudík, nebo bohužel kvůli tomuto rozpoložení facebookového uživatele samotné Facebook Ads spíše než jako výkonový nástroj on line reklamy slouží k dosahování a podporování dlouhodobějších cílů. Těmi mohou být například navázaní komunikace se zákazníkem, navázání vztahu s potenciálním zákazníkem nebo PR. 6

7 Cíle pro FB Ads Na přední místo cílů, které lze propagací formou FB Ads dosahovat patří vytváření fanouškovské základny (získávání nových fanoušků), jejímž prostřednictvím budete moci získávat cenné informace přímo od vašich zákazníků, budete s nimi moci efektivně komunikovat, podporovat prodej vašich produktů či služeb nebo dokonce předcházet případným potížím. S výše jmenovanými aktivitami samozřejmě úzce souvisí budování značky, rozšíření povědomí o značce, nových službách nebo produktech. Pro tento druh kampaní je Facebook se svým obrovským množstvím každodenně aktivních uživatelů téměř ideálním prostředím, ve kterém vaše značka, nová služba či produkt bude den co den na očích statisícům lidí. V žebříčku počtu uživatelů je Česká republika se svými uživateli na celkovém 43. místě. Penetrace on line populace České republiky činí 54,59 %. Vývoj počtu uživatelů FB v ČR v roce 2012 v milionech uživatelů 3,648 3,621 3,611 3,678 3,502 3,552 leden únor březen duben květen červen 7

8 Asi největším rozdílem, již zmíněnou vlastností a také nespornou výhodou Facebook Ads v porovnání s ostatními reklamními systémy je, že v této sociální síti lze prostřednictvím speciálních formátů FB Ads získávat fanoušky pro facebookové stránky a využívat sociálních vazeb uživatelů Facebooku k zefektivnění vašich reklam. muži 32 % ženy 68 % % % % % % % % % 8

9 PPC fungující na principu aukcí Všechny zmiňované PPC systémy pracují v zásadě na stejném principu, a to na sytému aukcí. Před startem facebookové kampaně nastavíte pro každý inzerát tzv. bid čili maximální hodnotu, kterou si přejete zaplatit za jeden klik (CPC, cost per click), nebo za tisíc zobrazení reklamy uživatelům (CPM, cost per mille). Inzeráty se následně v reklamním systému Facebooku účastní aukce s dalšími inzerenty a jejich reklamami. Na základě navrhované nabídky ( bidu ) a také kvality inzerátu (CTR) se začínají uživatelům zobrazovat. Cena za proklik se odvíjí od toho, s kolika dalšími inzerenty v dané cílové skupině soutěžíte a samozřejmě také s jak kvalitními inzeráty. Zde se dostává do hry již zmíněná kvalita inzerátu, kterou lze odvodit na základě jeho CTR. Význam kvality inzerátu je v praxi takový, že pokud budete v aukci soutěžit s vlastními kvalitními inzeráty, postačí vám k výhře nižší bid než vašim konkurentům s inzeráty nekvalitními. Pokud budete mít inzeráty naopak nekvalitní, cena za proklik se pro vás bude zvyšovat. Dosáhnete tak se stejným rozpočtem horších výsledků z hlediska ceny za proklik, získaných fanoušků nebo konverzí. Proto je zapotřebí se kampaním kontinuálně věnovat a na základě průběžných výsledků je optimalizovat. Pokud máte účet, v kterém spravujete kvalitní inzeráty, pro každý nově vytvořený vám postačí k jeho startu nižší bid, než by tomu bylo u účtu nového nebo s inzeráty nekvalitními. 9

10 Vytvoření účtu V této kapitole se již budeme věnovat praktičtější stránce celé věci, a to založení a jednotlivým nastavením správcovského účtu, bez kterého by to nešlo. Základní podmínkou pro vytváření a správu Facebook Ads kampaní je založený jeden ze dvou možných účtů na Facebooku. osobní účet obchodní účet Osobní účet, který jistě všichni znáte, slouží především pro komunikaci s vašimi přáteli, nahrávání vlastních fotek a obecně k využívání této sítě ve všech směrech, které nabízí. Tento druh účtu nenabízí jen vše pro vaši zábavu, ale také vše potřebné pro vytvoření a správu PPC kampaní. Pokud již takový účet vlastníte, nejednáte například v zastoupení nějaké firmy a nepředpokládáte, že by do účtu potřeboval přístup ještě někdo další, můžete ke správě kampaně využít tento osobní profil. Nicméně pro vedení kampaní je vhodnější založit účet nový, tzv. obchodní. Obchodní účet neumožňuje klasické sociální funkce jako osobní profil, tedy sdílení fotek, přátelství s ostatními uživateli apod. Je určen především pro správu FB stránek firem či vytváření FB Ads kampaní. Za zmínku stojí, že FB oficiálně neumožňuje vytvoření 2 účtů jednou osobou, nicméně na základě zkušenosti toto toleruje. Nezaznamenal jsem prozatím případ, že by byl duplicitní business účet k osobnímu profilu zrušen. 10

11 Hodí se tedy pro ty z vás, kdo jednají v zastoupení nějaké firmy nebo předpokládají, že nebudou kampaně spravovat sami. Výhodou tohoto účtu je, že pokud budete potřebovat přidělit přístup nějaké další osobě/agentuře, nemusíte se obávat, že by byla vaše osobní data vystavena na odiv kolegům nebo zaměstnancům. V podstatě jediné, co budete předem potřebovat je e mail, pro který budete účet vytvářet. Můžete použít buď firemní, na který Vám budou chodit veškeré notifikace a upozornění, nebo si můžete vytvořit v některé z e mailových služeb vlastní, který použijete pouze pro tyto účely. Bohužel FB prozatím nenabízí vytvoření obchodního účtu bez nutnosti založit také FB stránku, nicméně na změně se prý již pracuje. Pro ty z vás, kteří již stránku máte, to není žádná katastrofa. Stačí novou stránku ponechat prázdnou a pouze ji nepublikovat. Toto lze nastavit v administrační části dané stránky. Stránka bude existovat, ale vyhledavače ji nezaindexují a nebude viditelná pro ostatní uživatele s výjimkou vaší správcovské osoby. Pokud jste zdárně prošli facebookovým průvodcem pro založení účtu, máte k dispozici aktivní obchodní profil, ve kterém lze vytvářet a vést vlastní kampaně. Obchodní účet si můžete velice jednoduše založit na následující stránce: 11

12 Nastavení účtu pro reklamu Veškerá nastavení, která budete potřebovat, naleznete v rozhraní pro správu kampaní FB Ads. Zde najdete také veškeré grafy a data spojené s výkonem kampaně či jednotlivých inzerátů. 12

13 V případě, že jste si založili nový účet, je třeba vyplnit informace o účtu. název účtu název společnosti fakturační údaje správce notifikace, apod. Tento formulář naleznete v nabídce nastavení v levé části rozhraní. Úvodní sekcí tohoto formuláře je nastavení informací o účtu. Zde máte možnost vyplnit název účtu (pokud jste agentura, doporučujeme vyplnit název klienta, pokud firma, tak název vaší společnosti). Dále můžete vybrat odvětví, ve kterém podnikáte. Jedná se pouze o orientační informaci pro účely Facebooku a rozhodně není povinná. Bod, jehož vyplnění již povinné je, je odpověď na otázku, zda kupujete FB reklamu pro obchodní účely. Pokud reklamu kupujete za účelem propagace své společnosti, produktů či služeb, předpokládá se, že na danou otázku odpovíte ano. V takovém případě vám bude účtováno DPH dle aktuální sazby v Irsku. Vyplnění názvu společnosti, adresy společnosti a vašeho DIČ slouží pro fakturaci nákladů za média. 13

14 Posledním a také povinným bodem v této sekci je určení, zda jste agentura a nakupujete reklamu v zastoupení třetí strany. Pokud odpovíte na tuto otázku záporně, vyplňování této sekce pro vás končí. Pokud odpovíte kladně, je zapotřebí potvrdit či vyvrátit, zda Váš klient má sídlo ve Francii nebo zda vámi vytvořená reklama bude cílena do Francie. Pokud váš klient sídlí ve Francii či máte v plánu reklamu cílit na území Francie, je třeba vyplnit bližší informace o způsobu platby faktur nebo kontaktní údaje vašeho klienta. Poté můžete změny uložit a tuto sekci máte kompletní. Následující částí formuláře je nastavení oprávnění tedy přístupů administrátorů k vašemu účtu. Existují 3 úrovně správcovských oprávnění. Administrator General user Report Only Oprávnění Administrátor se přímo váže k e mailu, na který byl daný účet vytvořen. Předpokládá se, že tato úroveň administrace je přidělena vlastníkovi nebo hlavnímu administrátorovi účtu. Jako jediná umožňuje úroveň Administrator přístup k těmto funkcím účtu: správa zdroje financování napojení zdroje financování změna nebo nastavení limitů čerpání účtu V případě, že se tato úroveň administrace převádí/předává, je nutné změnit přihlašovací e mail, nebo s FB účtem předat i stávající e mail, na který byl účet založen. Dalším druhem oprávnění, které budete pravděpodobně využívat nejčastěji, je úroveň General User. Ta umožňuje kompletní přístup k účtu kromě editace informací o účtu a přístupu k nastave- 14

15 ní zdroje financování. Na této úrovni dochází k připojení dalších správců a také k propojení jednotlivých účtů mezi sebou. Poslední variantou je oprávnění Report Only, které uživateli umožňuje pouze reportování dat kampaně. Na konci formuláře máte sekci E mailová upozornění aplikace pro reklamu, v které si můžete jednotlivá upozornění vybrat dle libosti a nastavit zasílání zvolených notifikací na e mail, pod kterým byl účet založen. Fakturace, financování V této podkapitole si společně projdeme možnosti fakturace a financování vašich kampaní. Hned v úvodu upozorňujeme, že společnost Facebook má své evropské obchodní zastoupení v irském Dublinu, odkud jsou inzerentům vystavovány všechny faktury a odkud je s vámi případně také komunikováno. Pokud nejste plátcem DPH a rádi byste náklady za média zahrnuli do svého účetnictví, pamatujte, že dle platných zákonů v ČR se přijetím služby ze zahraničí automaticky stáváte plátcem DPH. Proto je v tomto případě před zahájením kampaní nutné zvážit, zda chcete náklady za média zahrnout do nákladů či nikoliv. Pokud byste náklady za média chtěli zahrnout do svého účetnictví, ale nechtěli se stát plátci DPH, je tu možnost přefakturace prostřednictvím agentury, která vám bude kampaně spravovat. Jste agentura nebo klient, který plánuje za média utratit více jak USD měsíčně? Požádejte FB o přidělení zpětné fakturace. Bude vám vystavována pouze jedna faktura měsíčně namísto desítek denních faktur, což jak jistě uznáte, značně uleví vašemu účetnímu oddělení. 15

16 Fakturace útrat za média probíhá u FB po vyčerpání 25 USD, nebo v případě překročení této částky 1 denně. Veškeré faktury naleznete v levé části rozhraní pro správu kampaní pod položkou Fakturace. Facebook si vyhrazuje právo měnit frekvenci účtování dle svého uvážení. Hradit náklady za média lze v zásadě třemi způsoby. kreditní kartou napojením účtu PayPal Facebook reklamním kuponem (kódem) První dva druhy není třeba více představovat. Jedná se buď o Pay- Payl účet, nebo klasické kreditní karty Visa a MasterCard, z nichž vám bude částka za média automaticky průběžně strhávána. Jediné, co musíte hlídat, je dostatečné množství financí na vašem účtu (ať už bankovním nebo PayPal). V opačném případě budou kampaně automaticky stopnuty a budete systémem vyzváni k úhradě nedoplatku. 16

17 Třetím, méně obvyklým druhem financování kampaní, je Facebook kupon. Jedná se o speciální kód, který pouze vložíte do zadávacího pole. Hodnoty kuponu mohou být 50 USD nebo 100 USD. Pro zadání kuponu je zapotřebí mít napojený některý z předcházejících druhů financování. Po vyčerpání kuponu nebo vypršení jeho platnosti budou náklady za média automaticky strhávány z vaší kreditní karty nebo Pay- Pal účtu. Tyto speciální FB kupony nabízejí některé on line portály zabývající se tvorbou e shopů a internetových prezentací jako bonus, pokud si své stránky vytvoříte právě u nich. Nebo je možné si kupony zakoupit zde: kupony.cz, Pro případ blížící se expirace kupónu nebo skutečnosti, že již brzy dojde ke strhávání plateb za inzerci z vaší kreditní karty, lze nastavit v účtu automatické upozornění, které vám bude zasláno e mailem. 17

18 Druhy inzerátů a jejich specifikace Vše potřebné k vytvoření kampaně již máte připravené a nyní je ten správný čas přiblížit si samotné parametry a specifika Facebook Ads reklamních bannerů na Facebooku. Jelikož se FB Ads dělí do několika základních typů, postupně si přiblížíme, jak reklamy vypadají, co obsahují, kde se zobrazují a k čemu se hodí. Jednotlivé inzeráty se na základě jejich zacílení zobrazují uživatelům FB ve sloupci po pravé straně jejich profilu či Time Line, v náhledech fotografií a také při prohlížení FB stránek. Počty těchto reklam jsou různé, Facebook jejich zobrazovaný počet na daném místě neustále testuje. Obecně však nyní platí, že pro umístění v profilu se zobrazují v množství až 7 inzerátů, pro umístění v prostředí fotografií až 3 inzeráty a pro FB stránky a Time Line 2 inzeráty. 18

19 Klasické FB Ads reklamní sdělení Prvním formátem jsou FB Ads k propagování externí URL, tedy nejčastěji e shopů, webových prezentací, blogů apod. Prostřednictvím tohoto základního formátu FB Ads se snažíte přivést co možná nejrelevantnější návštěvnost na cílový web nebo dosáhnout samotných konverzí. Samotný inzerát obsahuje: obrázek formátu pix nadpis o délce až 25 znaků tělo inzerátu o délce až 90 znaků viditelnou zkrácenou URL cílové stránky, která se nalézá pod nadpisem inzerátu Kombinace atraktivního obrázku a textu o celkové délce 115 znaků vám poskytuje dostatečný prostor, abyste uživatele vaším inzerátem zaujali a nalákali ho k návštěvě vašeho webu. 19

20 Sponzorované příběhy neboli Sponsored Stories (SS) Sponzorované příběhy jsou druhem FB Ads reklamy, který ještě více než předchozí varianta využívá podstaty této sociální sítě, a to sociálních vazeb jejích uživatelů. Propagujete jimi především FB stránku jako takovou s cílem získat nové relevantní fanoušky, uživatele aplikace, kterou máte na FB stránce umístěnou nebo můžete propagovat pozvánku na některou z vašich akcí a snažit se tak získat více návštěvníků. Tento typ reklamy vám nabízí několik základních možností, jak FB stránku pomocí tohoto formátu propagovat. SS FB Ads inzerát Prvním z nich je SS FB Ads inzerát, ve kterém oproti předchozímu formátu nelze editovat nadpis inzerátu (ten je pevně daný názvem vaší FB stránky). Co je v inzerátu naopak navíc, je výzva To se mi líbí. V nastavení tohoto inzerátu si také můžete zvolit, kam přesně budete návštěvnost z reklamy na vaši stránku vodit. Uživatele, kteří se prokliknou vaší reklamou můžete přivést na Time Line stránky, do konkrétní záložky vaší FB stránky (např. uvítací záložka s informacemi proč se stát fanouškem, fotoalbum) nebo také přímo do konkrétní aplikace. Zejména poslední možnost se hodí v případě, že máte na stránce například nějakou hru, kalkulačku ceny vašich služeb a produktů, generátor slevových kódů nebo jakoukoli další užitečnou aplikace, která by mohla uživatele zaujmout, pobavit nebo přimět k nákupu. 20

21 Sponzorovaný příběh Pokud se vám nechce vymýšlet obsah inzerátu a chcete rozšířit fanouškovskou základnu vaší stránky, je pro vás vhodný klasický sponzorovaný příběh o lajknutí stránky. Tento formát využívá sociální vazby propagované stránky s přáteli uživatele, kterému se inzerát zobrazil. Pokud je některý z přátel uživatele fanouškem dané stránky, u inzerátu se zobrazí jak jeho jméno, tak také profilová fotka čili avatar. Takovýto typ inzerátu působí daleko osobněji jako jakési doporučení od přátel. Pro akvizici nových fanoušků se hodí nejlépe. Nevýhodou tohoto typu inzerátu je fakt, že nelze vytvořit jeho obsah. Tyto informace se automaticky nahrají z vaší stránky. Mobilní reklama (Mobile Ads) Facebook nově umožnil inzerci také prostřednictvím mobilního formátu sponzorovaného příběhu (označení stránky pomocí To se mi líbí ). Umožnil nám tím také zasáhnout uživatele, kteří k této sociální síti přistupují přes mobilní zařízení. Tato reklama se mobilním uživatelům zobrazuje v jejich news feedu spolu se jmény přátel, kteří jsou spojeni s konkrétní stránkou. Vytvoření této mobilní FB reklamy je možné pouze prostřednictvím nástroje Power Editor. V klasickém rozhraní toto bohužel stále není možné. Mobilní inzeráty, které v Power Editoru vytvoříte, je nutné následně nahrát do inzertního systému Facebooku. Poté již můžete sledovat jejich výkon, optimalizovat je a také je pozastavovat a mazat, tak jak je tomu u ostatních formátů. 21

22 Propagace konkrétního příspěvku Další možností, jak upoutat pozornost směrem k vaší stránce či sdělení, na které kladete důraz, je propagace konkrétního či nejnovějšího příspěvku na stránce. Pokud máte opravdu zajímavý obsah (texty, obrázky, videa), který uveřejňujete na své FB stránce, je tento formát pro Vás skvělou příležitostí, jak upoutat pozornost. Inzeráty působí netradičně, jsou výraznější než předchozí formáty a jsou zatím poměrně málo využívané, a to zejména v kombinaci s videem. Stejně jako předchozí typ také obsahují výzvu To se mi líbí, která má uživatele přimět k tomu, aby se mimo jiné stali fanoušky propagované stránky. Propagace pozvánek Pořádáte setkání, koncerty, divadlo, přednášky, apod.? FB Ads na vás nezapomínají! Umožňují totiž propagovat vytvořené pozvánky na tyto a další jiné akce. Jednoduše vytvoříte klasickou pozvánku na vaší FB stránce a následně si ji budete moci vybrat v rozhraní pro správu reklam k placené propagaci. Akci můžete prostřednictvím nastavení cílení propagovat vámi přesně vybrané skupině uživatelů. Obsahem samotného inzerátu je kromě obrázku a textu pozvánky také počet lidí, kteří se akce zúčastní, a možnost pozvánku ihned z inzerátu akceptovat. 22

23 Vytvoření inzerátů a kampaně a možnosti cílení Projdeme si postup vytvoření inzerátů, založení kampaně a možnosti cílení reklam na Facebooku Rozpočty a limity První věcí, kterou je třeba si rozmyslet ještě před vytvářením kampaně, je částka, kterou plánujete do reklamy investovat. Nesmíte přitom zapomínat, že pokud máte nový FB účet, Facebook vám nastavil maximální denní limit útrat, do kterého vás je ochoten úvěrovat. Tento limit je pro nové účty stanoven na cca 800 Kč/den. Pokud na tento denní limit svým čerpáním narazíte 4 až 5 a pokaždé v pořádku vyrovnáte svůj účet, bude vám denní limit na výdaje automaticky navýšen, a to až na maximální částku USD. V případě, že budete potřebovat limit dále navýšit, můžete se na Facebook obrátit se žádostí o ruční navýšení limitu. Výši svého aktuálního denního limitu můžete sledovat v sekci fakturace v levé části rozhraní pro správu reklam. Na tom samém místě si můžete nastavit také celkový limit účtu, který vám bude omezovat výdaje účtu. Tuto funkci oceníte zejména v případě, kdy vám bude kampaně spravovat někdo jiný a vy si budete chtít pojistit, že nebude čerpáno více, než bylo s třetí stranou domluveno. K tomuto nastavení máte přístup pouze vy, administrátor účtu, nikoliv general user. 23

24 Vytvoření inzerátu a kampaně Máte stanoveno, kolik chcete do PPC reklamy na FB investovat a máte připravené texty, obrázky a cílové URL? Pusťte se do samotného vytváření inzerátů! V rozhraní kampaně a reklamy začněte zeleným tlačítkem vytvořit reklamu v pravém horním rohu. Dostanete se do prostředí vytváření reklamy nebo sponzorovaného příběhu, v kterém krok za krokem projdete celým procesem vytváření první reklamy. Přes založení kampaně až po její objednání neboli spuštění. Prvním krokem je vložení cílové URL, nebo zvolení stránky či pozvánky, kterou chcete propagovat (v případě stránek a pozvánek musíte být jejich správci). Zvolené cílové URL doporučujeme nejprve označit UTM parametry tak, abyste je byli schopni co nejsnáze sledovat v Google Analytics. K tomuto účelu vám dobře poslouží například nástroj URL Builder (Zadejte dotaz do Google: Nástroj URL Builder Nápověda Analytics). 24

25 Po úspěšném zadání URL vás čeká vytvoření samotného inzerátu. Do připravených polí Titulek a Text vložte: požadovaný nadpis o délce max. 25 znaků text inzerátu, který nesmí přesáhnout 90 znaků nahrajte připravený obrázek, který bude součástí inzerátu V pravém horním rohu máte možnost sledovat náhled vašeho inzerátu tak, jak se bude zobrazovat uživatelům. Pokud již máte nějaké inzeráty hotové, můžete si místo nahrání obrázku z počítače vybrat některý z již použitých volbou Vybrat z galerie obrázků. 25

26 Cílení Samotnou kreativu inzerátu máte hotovou. Nyní se zaměřte na zvolení okruhu uživatelů, tedy cílové skupiny, kterou chcete svými inzeráty oslovit a zaujmout. V tomto kroku je třeba si dobře rozmyslet a odhadnout, jaká cílová skupina bude k vašim produktům či službám nejrelevantnější. Správné zvolení cílové skupiny má velký vliv na efektivitu kampaně a cenu za fanoušky, proklik nebo konverzi. Špatně zacílená kampaň vám bude vodit nerelevantní uživatele, kteří nebudou mít o vaše produkty zájem a nepřinesou vám tudíž žádný užitek. Naproti tomu dobře zacílená kampaň vám přinese loajální fanoušky, kteří budou zvyšovat edgerank vaší stránky, budou se vaší značky zastávat v diskusích a budou vám také poskytovat cenné informace. Dobře zacílená kampaň vám také může přinést kvalitní návštěvnost vašeho webu nebo dokonce přímé konverze. 26

27 Možnosti cílení Geografické Cílení podle státu, kraje, města (případně okruhu) a PSČ. Nejčastěji používaná a také nejsmysluplnější cílení v ČR jsou podle státu a města s danými okruhy. Pro každou zemi se však nabízené možnosti geografického cílení liší v závislosti na její velikosti. Například pro Slovensko FB vůbec nenabízí cíle podle měst. Demografické Cílení na základě udávaného věku uživatelů a pohlaví. Zde si jednoduše navolíte pohlaví uživatelů, kterým chcete reklamy zobrazovat, a také jejich věk. Zájmové okruhy Cílení na základě zájmů uživatelů Facebooku, které mají uživatelé uvedené v profilu, a na základě stránek, které uživatelé lajkovali. Rozšířené kategorie Zde můžete cílit například na základě používaného mobilního zařízení, rodiče rodinného statusu, potomků v určitém věku, apod. Uživatelské okruhy Cílení na fanoušky dané stránky (musíme být správci stránky), nebo naopak jejich vyloučení z inzerce, případně také cílení na přátele fanoušků dané stránky. Pracoviště/Zaměstnavatel Cílení je možné i na základě vyplněného zaměstnavatele v profilu uživatelů. 27

28 Vzdělání Cílit lze také podle vzdělání uživatele (středoškolák, vysokoškolák, absolvent). Pohlaví Umožňuje cílit na uživatele se zájmem o ženy, nebo muže. Jazyky Cílení na základě jazyka, který uživatel v prostředí FB používá (vhodné například pro cílení na cizince v Čechách a naopak Čechy v zahraničí). V závěrečné sekci Kampaň a rozpočet nastavte: název kampaně (případně vyberte pro umístění inzerátu již existující) rozpočet kampaně (denní nebo dlouhodobý) období, po které má být kampaň aktivní platební model CPC nebo CPM Objednáním reklamy vytvoříte jak samotný inzerát, tak automaticky také kampaň. Nově vytvořené či upravené inzeráty podléhají schvalovacímu procesu ze strany Facebooku, který může trvat až několik hodin. Je dobré s touto prodlevou mezi vytvořením a reálným startem zobrazování reklam počítat. Ze zkušenosti víme, že se model CPM dle poměru cena/ výkon (ať už máte jako metriku výkonu cenu za proklik, cenu za fanouška, nebo konverzi) nevyplácí, proto doporučujeme platbu za proklik. 28

29 Správa a optimalizace Přiblížíme si možnosti, jak spravovat, sledovat a optimalizovat jednotlivé inzeráty a přidáme k tomu také pár tipů, jak vylepšit jejich výkon. Bidování spočívá v úpravách nabízené částky za proklik. Facebook samozřejmě nabízí svá doporučení, kolik byste měli minimálně investovat do prokliku, aby byl náš inzerát zobrazován, ale toto číslo je většinou nadhodnocené. Pokud chcete snížit průměrnou CPC, vyplatí se bid nastavovat alespoň na minimální doporučovanou hranici, nebo o něco níže, než je minimální systémem doporučovaná hranice. Tímto způsobem docílíte nižší průměrné ceny za proklik. Pokud cenu podhodnotíte o něco více, než je aukční systém skutečně ochoten akceptovat, zobrazování vašeho inzerátu se úplně zastaví. Toto je dobré sledovat na denní bázi a bidy stále upravovat na základě nabídek systému a intenzitě zobrazování. Obměny obrázků a textů jsou další technikou, jak lze zvýšit efektivitu kampaně a jednotlivých inzerátů. Pokud nechcete, aby tzv. bannerová slepota snižovala výkon vašich inzerátů, je nutné cca 1 za 14 dní přistoupit buď k obměně obrázku, nebo celého inzerátu včetně textu. Interval 14 dnů je jen orientační. Velmi záleží na tom, co propagujete, jak moc je produkt či služba atraktivní, apod. Například inzeráty s logem tzv. love brandů mají životnost daleko delší, a to bez poklesu výkonu. Pokud však zaznamenáte, že výkon inzerátů začíná klesat (CPC stoupá a CTR klesá), je zapotřebí přistoupit k obměně ihned. 29

30 První věcí, kterou byste v takovém případě měli změnit, je určitě obrázek v inzerátu. Obrázky obecně mají na atraktivitu a následně také na výkon inzerátu velký vliv. Proto byste si měli dát patřičně záležet na jejich výběru. Osvědčená témata obrázků jsou: lidské tváře jídlo a pití pro pány spoře oděné slečny Takové obrázky přitahují pozornost nejvíce, nesmíte však zapomínat, že by v první řadě měly odpovídat vašemu produktu nebo službě. Záleží tedy na vaší kreativitě a využití vašeho produktu v kombinaci s některým ze zmíněných motivů. Vhodně zvolený text k cílové skupině, kterou chcete oslovit, a odpovídající obrázek použitý v inzerátu dělá divy. Pro mladší publikum se obecně hodí volnější a neformálnější styl komunikace například texty s tykáním. Oproti tomu pro starší, nebo profesionální cílové publikum jsou vhodné seriozní texty, ve kterých uživatelům vykáte. Samozřejmě ani zde nesmí chybět odpovídající obrázky. Vhodné je do textu začlenit call to action jako Staň se fanouškem!, Zjisti více informací., Soutěž s námi! a podobně. Při navrhování textů nesmíte zapomínat, že na FB lidé primárně nic nehledají, a tak se musíte pokusit poptávku alespoň navodit formulací textu. Pamatujte na to při psaní textu a nadpis inzerátů se snažit koncipujte třeba jako otázku. 30

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol.

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. Obsah I. Slovo úvodem...3 II. Minimum z nutné teorie...4 1. Strategie inbound marketingu...4 2. Vztah SEO a inbound

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Rychlokurz PPC reklamy

Rychlokurz PPC reklamy Rychlokurz PPC reklamy Obsah 1 Úvod do PPC reklamy... 3 1.1 Jak PPC reklama funguje a kde mohu inzerovat?... 3 1.2 PPC systémy v ČR... 3 1.3 Zahraniční PPC systémy... 3 1.4 Princip aukce... 4 1.5 Kolik

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce. Autor: Ing. Václav Němeček

ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce. Autor: Ing. Václav Němeček ICT technologie při sebeprezentaci a při výuce Autor: Ing. Václav Němeček 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2 1. Web úspěšného lektora...3 1.1 Webhosting, doména... 3 1.1.1 Doména... 3 1.1.2 Registrace

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu

Analytika Facebooku KAPITOLA 9. Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Analytika Facebooku KAPITOLA 9 Obsah kapitoly: Sledování vývoje pomocí metrik a monitoringu Návratnost investic na Facebooku a Mayo Medical School Měření zapojení pomocí Přehledů na Facebooku Když Facebook

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Martin Domes. SEO jednoduše

Martin Domes. SEO jednoduše Martin Domes SEO jednoduše Computer Press, a. s. Brno 2011 SEO jednoduše Martin Domes Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Jazyková korektura: Zuzana Marková Sazba: Zuzana Šindlerová Rejstřík: Jakub

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor : Informační systémy a technologie Data-driven SEO DIPLOMOVÁ

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Autorská práva k tomuto dokumentu a veškerým souvisejícím materiálům náleží Dobrému webu, bez jehož písemného

Více

kolektiv autorů Online marketing

kolektiv autorů Online marketing kolektiv autorů Online marketing Computer Press Brno 2014 Online marketing kolektiv autorů Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Libor Pácl Technický redaktor: Jiří Matoušek Objednávky knih: http://knihy.cpress.cz

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více