PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY"

Transkript

1 PRŮKAZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A NRGTICKÝ ŠTÍTK OBÁLKY BUDOVY RD Na Svahu 74, Oloví PODL VYHLÁŠKY 48/007 A ČSN :0 Ing.arch. Petr Kvasnička Projektová činnost ve výstavbě Sokolovská 00, Plzeň 3300 DIČ: CZ IČ: Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT , AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

2 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. PRŮKAZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Na Svahu 74, Oloví Celková podlahová plocha A c : 35.6 m <5 A stávající stav Hodnocení budovy po realizaci doporučení 5 97 B 98 4 C 43 9 D F >86 G G Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/(m.rok) Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ Podíl dodané energie připadající na [%]: , 0 Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 98,6,4 Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval Jméno a příjmení : Ing. Jan Kvasnička Osvědčení č. : 0855 Datum vypracování : Web: mail: Tel.: Stránka: /

3 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 48/007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Na Svahu 74, Oloví Účel budovy: bydlení Kód obce: Kód katastrálního území: 7096 Parcelní číslo: st. 99 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Kolbová Jana Adresa: Na Svahu 74, Oloví IČ: Tel./ Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: prodej Adresa: IČ: Tel./ Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejně přístupném místě podle 6a odst. 6 zákona č. 406/000 Sb. : Ne B Typ budovy RD - Rodinný dům BD - Bytový dům AB - Administrativní ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení SZ - Sportovní zařízení OZ - Obchodní Jiný druh budovy - připojte jaký: HR - Hotel a restaurace VZ - Vzdělávací zařízení B Druhy energie užívané v budově lektřina Tepelná energie Hnědé uhlí Černé uhlí TTO LTO Jiné plyny Druhotná energie Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: Jiná paliva - připojte jaká: Zemní plyn Koks Nafta Biomasa Web: mail: Tel.: Stránka: /

4 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. C Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Budova je vytálěna elektrickými přímotopy, které jsou umístěny v jednotlivých místnostech. TV se ohřívá lokálně v elektrických bojlerech v každém NP. C Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy P Vytápění (P H ) Chlazení (P C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (P Aux;Fans ) Příprava teplé vody (P DHW ) Osvětlení (P Light ) Web: mail: Tel.: Stránka: /

5 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. D Stručný popis budovy Budova je zděná, dodatečně nezateplená, o třech vytápěných NP, podsklepená. Většina obvodových výplní je vyměněná za plastová okna s dvojsklem. Dveře jsou původní. Web: mail: Tel.: Stránka: 3 /

6 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. D Geometrické charakteristiky budovy Objem budovy - vnější objem vytápěné budovy Celková plocha obálky - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy Celková podlahová plocha budovy Objemový faktor tvaru budovy V A A c A/V m 3 m m m /m ,7 35,6 0,58 D3 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo Sokolov Venkovní návrhová teplota v topném období Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období Q e C Q i C -7,0 D4 SO OD OD6 DO OD5 OD OD3 OD4 SO SO3 OD8 OD7 STR SCH PDL Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce obvodová stěna 0/50 80/30 50/40 30/50 50/90 30/30 50/50 Stěna vikýře obvodová stěna 90/30 30/90 strop podkroví střecha podkroví Oodlaha nad sklepem Tepelné vazby mezi konstrukcemi vytápěný prostor Celkem Plocha AR[m ] 5, 8,9 4,7 3,6 7,8,3 6,8 0,7 94,3,, 8,8 57,3 3,3 63,7 63,7 Součinitel prostupu tepla U[W/(m.K)],69,00,00,00 0,00,00,00 0,65,664,00,00 0,68 0,669 0, Redukční činitel b ,7 0 Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H T [W/K] 73,,7 5,6 7,9,7 5,0 8,, 6,6 56,9,5,4 56,4 38,3 3,9 3,6 66,8 Web: mail: Tel.: Stránka: 4 /

7 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. D Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Fukční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajištovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného ochlazování a přehřívání Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U em Jednotka R si,n [m.k/w] Q si,n [ C] U N [W/(m.K)] M c,n [kg/m ] I L,V,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] DQ 0,N [ C] DQ V,N(t) [ C] U em,n [W/(m.K)] Hodnocení ne ne ano ne ano ne ne D6 Vytápění Topný systém budovy Typ zdroje energie Použité palivo Jmenovitý tepelný výkon zdroje Průměrná roční účinnost zdroje energie Roční doba využití zdroje Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie Převažující typ topné soustavy Převažující regulace topné soustavy Rozdělení topných větví podle orientace budovy kw % hod/rok Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy elektrické přímotpy elektřina 9 Výpočet 5 00 ruční Pravidelná není není není Ano Výpočet Měření Měření Pravidelná smluvní Ne Odhad Odhad Není D7 Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 7. Dodaná energie na vytápění Q fuel,h Bilanční 363, 7. Spotřeba pomocné energie na vytápění Q Aux,H 7.3 nergetická náročnost vytápění P H Q fuel,h +Q Aux,H 363, 7.5 Měrná spotřeba energie na vytápění P H,A kwh/(m.rok) 39,6 vztažená na celkovou podlahovou plochu Web: mail: Tel.: Stránka: 5 /

8 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. D8 Větrání a klimatizace Mechanické větrání Typ větracího systému Tepelný výkon Jmenovitý elektrický příkon systému větrání Jmenovité průtokové množství vzduchu Převažující regulace větrání Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu kw kw m 3 /hod Pravidelná Pravidelná smluvní Není Chlazení Typ zvlhčovací jednotky Jmenovitý příkon systému zvlhčování Použité médium pro zvlhčování Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů kw Pára Pravidelná Voda Pravidelná smluvní Není Druh systému chlazení Jmenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu Jmenovitý chladící výkon Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu kw kw Pravidelná Pravidelná smluvní Není D Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba pomocné energie na mech. větrání Dodaná energie na zvlhčování nergetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu Q Aux;Fans Q fuel,hum P Aux;Fans Q Aux;Fans +Q Fuel,Hum P Fans,A kwh/(m.rok) Bilanční D0 Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 0. Dodaná energie na chlazení Q fuel,c Bilanční 0. Spotřeba pomocné energie na chlazení Q Aux,C 0.3 nergetická náročnost chlazení P C Q fuel,c +Q Aux,c 0.5 Měrná spotřeba energie na chlazení P C,A kwh/(m.rok) vztažená na celkovou podlahovou plochu Web: mail: Tel.: Stránka: 6 /

9 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. D Příprava teplé vody (TV) Druh přípravy TV Systém přípravy TV v budově Použitá energie Jmenovitý příkon pro ohřev TV Průměrná roční účinnost zdroje přípravy Objem zásobníku TV Údržba zdroje přípravy TV Stav tepelné izolace rozvodů TV kw % litry bojler Centrální elektřina 6,00 9 Výpočet 40 Pravidelná Pravidelná smluvní vyhovující Lokální Měření Kombinovaný Není Odhad D Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody. Dodaná energie na přípravu TV Q fuel,dhw Bilanční. Spotřeba pomocné energie na Q Aux,DHW.3 přípravu TV nergetická náročnost přípravy TV P DHW Q fuel,dhw +Q Aux,DHW.5 Měrná spotřeba energie na P DHW,A kwh/(m.rok) přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu D Osvětlení Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy W žárovkové 500 ruční spínače D4 Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 4. Dodaná energie na osvětlení Q fuel,light, Bilanční 5, 4. nergetická náročnost osvětlení P Light Q fuel,light, 5, 4.4 Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu P Light,A kwh/(m.rok) 4,5 D Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy nergetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti hodnocené budovy P P A kwh/(m.rok) Mimořádně nehospodárná Bilanční 368, 34, G Web: mail: Tel.: Stránka: 7 /

10 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství nergonositel lektřina Celkem dodané energie 368,5 368,5 nergie skutečně dodaná do budovy 0 0 Jednotková cena Kč/GJ 0 nergie vyrobená v budově Druh zdroje energie Celkem Vypočtené množství vyrobené energie F kologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 000 m Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné F Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti techniky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie Web: mail: Tel.: Stránka: 8 /

11 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Web: mail: Tel.: Stránka: 9 /

12 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. G Doporučená opatření Popis opatření Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů Úspora energie (GJ) Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti G Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření nergetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti P P A kwh/(m.rok) Bilanční Web: mail: Tel.: Stránka: 0 /

13 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. H Doplňující údaje k hodnocené budově Web: mail: Tel.: Stránka: /

14 Průkaz energetické náročnosti budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. H Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy.vlastní zaměření budovy. Právní normy: zákon č. 406/000 Sb. ve znění pozdějších změn vyhláška č. 48/007 Sb., o energetické náročnosti budov 3. Technické normy: ČSN N ISO Tepelné chování budov- Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění N ISO Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody ČSN Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování ČSN N 83 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN (0) - Tepelná ochrana budov ČSN N 57 - nergetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval : Ing. Jan Kvasnička Osvědčení č.: 0855 Datum vypracování : Web: mail: Tel.: Stránka: /

15 Rozdělení spotřeby energie TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Adresa budovy : Na Svahu 74, Oloví I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vytápění a větrání Chlazení Ohřev TV Úprava vzduchu Osvětlení Pomocné energie Web: mail: Tel.: Stránka: /

16 Rozdělení spotřeby energie TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Adresa budovy : Na Svahu 74, Oloví Spotřeba energie rok Měrná spotřeba kwh/(m.rok) Provoz vytápění % ,3 4, Vytápění a větrání MJ 63 53, ,7 50 3, , 7 38,8 9 05, , , ,6 39,6 Chlazení MJ Ohřev TV MJ Úprava vzduchu MJ Osvětlení MJ 654, 485,9 447,6 354,0 30,3 70,7 79,7 30,3 36,3 443,3 56,4 645,6 5 06,3 4,5 Pomocné energie MJ Celkem 64 86, , , , 7 683,0 70,7 79,7 30,3 9 43, , , , ,9 34, Vyrobená energie Fotovoltaika MJ Kogenerace MJ Web: mail: Tel.: Stránka: /

17 Tepelný výkon ČSN N 83 Přehled konstrukcí varianty a varianty Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Neprůsvitné konstrukce OK ZZ U W/(m K) KC Z/P Vrstva d mm l Z TM R v obvodová stěna Korekční činitel: DU 0.0 W/(m.K) UN, W/(m.K) N SO Z,69 R si R se Odpor při přestupu Omítka vápenná CP 90/40/65 (700) Omítka vápenocement. Odpor při přestupu ,880 0,780 0,990 0,30 8 0, S 500 0,80 Stěna vikýře Korekční činitel: DU 0.0 W/(m.K) UN, W/(m.K) N SO Z 0,65 R si R se Odpor při přestupu Omítka vápenná Dřevo měkké kolmo k vláknům Minerální vlna MVV lis. (50) Vz. - svislá Dřevo měkké kolmo k vláknům Azbestocement Odpor při přestupu , ,450 0,30 8 0,39 3 0,39 40 S 60,680 obvodová stěna Korekční činitel: DU 0.0 W/(m.K) UN, W/(m.K) N SO3 Z,664 R si R se Odpor při přestupu Omítka vápenná CP 90/40/65 (700) Omítka vápenocement. Odpor při přestupu ,880 0,780 0,990 0,30 8 0, S 350 0,608 Oodlaha nad sklepem Korekční činitel: DU 0.00 W/(m.K) UN, W/(m.K) N PDL Z 0,990 R si R se Odpor při přestupu Dřevo měkké kolmo k vláknům Škvára ulehlá Železobeton (300) Odpor při přestupu ,50 0,0,0 0,5 0,70 0,67 0,38 0,3 0,70 S 75 strop podkroví Web: mail: Tel.: Stránka: / 3

18 Tepelný výkon ČSN N 83 TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. OK ZZ U W/(m K) střecha podkroví KC Z/P Vrstva d mm Korekční činitel: DU 0.00 W/(m.K) UN,0 0.4 W/(m.K) N STR Z 0,68 R si Odpor při přestupu Polystyren pěnový PS (0) 09-0 Dřevo měkké kolmo k vláknům 63-0 Vz. - tok zdola nahoru 09-0 Dřevo měkké kolmo k vláknům -07 Škvára ulehlá 09-0 Dřevo měkké kolmo k vláknům R se Odpor při přestupu S Korekční činitel: DU 0.00 W/(m.K) UN,0 0.4 W/(m.K) N SCH Z 0,669 R si Odpor při přestupu Polystyren pěnový PS (0) 09-0 Dřevo měkké kolmo k vláknům 08-0 Minerální vlna MVV lis. (50) 63-0 Vz. - tok zdola nahoru 09-0 Dřevo měkké kolmo k vláknům 0-0 Azbestocement R se Odpor při přestupu l Z TM R v S 75,496 Poznámka: ZTM - činitel tepelných mostů. Koriguje součinitel tepelné vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp , ,450 0,5 0,40 0,00 0,455 0,39 0,60 0,39 0,37 0,39 0,00,468 0,00 0,455 0,39 0,45 0,60 0,39 40 Výplně otvorů OK Var ZZ U W/(m K) 50/40 DO V 0,00 0/50 OD V 0,00 50/90 OD V 0,00 30/30 OD3 V 0,00 50/50 OD4 V 0,00 30/50 OD5 V /30 OD6 V 0,00 30/90 OD7 V 0,00 90/30 UN,0 W/(m K), x m,0 0,50,30 0,50,30,80,30 y m,40 0,90,30 0,50,30 0,90 i LV m s- Pa * 0 4 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 LS m 7,80 7,0,80 5,0,00 5,60 6,0 4,40 g 0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 FF % 99,0 0,9 44, 3, 53,8,7 4,0 7,9 Web: mail: Tel.: Stránka: / 3

19 Tepelný výkon ČSN N 83 TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. OK Var ZZ U UN,0 x y LS g FF W/(m K) W/(m K) m m m s- Pa * 0 4 m % OD8 V 0,00 0 0,90,30 0,870 6,40 0,75 3,8 i LV Web: mail: Tel.: Stránka: 3 / 3

20 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 SO - skladba pro variantu - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: obvodovástěna. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,30 q se -5,0 C j se 84,0 % R se 40 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 487 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Omítka vápenná ,0 0,700 0, CP 90/40/65 (700) ,6 0,730 0, Omítka vápenocement ,0 0,880 0,990 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,30 70,, 3,0.3 Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Omítka vápenná CP 90/40/65 (700) Omítka vápenocement. 4 Vr 5 d mm 5, ,00 6 l 0,880 0,780 0,990 6a l ekv 0,880 0,780 0,990 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 7 R 8 0, q s C 5, 3,9 -, 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 6,0 8,6 9,0 0,80 0,56,5 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

21 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. SO - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,69 0,63 0,80 3,879 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 855,0,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 5, C. 3,9 C. -, C q se -3, C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 400 Pa 700 Pa 350 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U,6909 W/(m K); Zaokrouhleno:U,7 W/(m K); požadovanýu N 0,30 W/(m K); doporučený U rec 0,5 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,793; f Rsi 0,838 vyhovuje Ke kondenzacipáry dochází již na vnitřním povrchu konstrukce Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

22 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 SO - skladba pro variantu - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: Stěna vikýře. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,30 q se -5,0 C j se 84,0 % R se 40 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 487 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Omítka vápenná ,0 0,700 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Minerální vlna MVV lis. (50) 50 5, Vz. - svislá Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Azbestocement ,40 0,450 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,,,,, 3,0.3 Vypočítané hodnoty č.v KC Materiál Omítka vápenná Dřevo měkké kolmo k vláknům Minerální vlna MVV lis. (50) Vz. - svislá Dřevo měkké kolmo k vláknům Azbestocement 4 Vr 5 d mm 5,00 5, ,00 5,00 6 l 0, ,450 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0, ,450 7 R 8 0,39 3 0,39 8 q s C 8, 7,6 4,6-7, -0,9-3,9 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 6,0 57,0,0 0, 57,0 3 0,80 0,85 5,0 5 0,85 8,3 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

23 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. SO - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,65,50,680 55,886 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 89,,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 8, C. 7,6 C. 4,6 C 3. -7, C 4. -0,9 C 5. -3,9 C q se -4, C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 900 Pa 950 Pa 475 Pa Zp p d p" d Z pa 6,8 0 9 m/s Z pb 6,8 0 9 m/s A 30 mm B 30 mm Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U 0,655 W/(m K); Zaokrouhleno:U 0,6 W/(m K); požadovanýu N 0,30 W/(m K); doporučený U rec 0,0 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,793; f Rsi 0,93 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0,4 > 06 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzovanépáry M c - M ev -0,39 kg/m - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

24 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 SO3 - skladba pro variantu - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: obvodovástěna. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,30 q se -5,0 C j se 84,0 % R se 40 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 487 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Omítka vápenná ,0 0,700 0, CP 90/40/65 (700) ,6 0,730 0, Omítka vápenocement ,0 0,880 0,990 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,30 70,, 3,0.3 Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Omítka vápenná CP 90/40/65 (700) Omítka vápenocement. 4 Vr 5 d mm 5, ,00 6 l 0,880 0,780 0,990 6a l ekv 0,880 0,780 0,990 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 7 R 8 0, q s C 3,3,6 -, 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 6,0 8,6 9,0 0,80 3,7,5 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

25 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. SO3 - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,664 0,438 0,608 7,06 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 60,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 3,3 C.,6 C. -, C q se -,6 C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 400 Pa 700 Pa 350 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U,66399 W/(m K); Zaokrouhleno:U,66 W/(m K); požadovanýu N 0,30 W/(m K); doporučený U rec 0,5 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,793; f Rsi 0,786 nevyhovuje Ke kondenzacipáry dochází již na vnitřním povrchu konstrukce Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

26 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 PDL - skladba pro variantu - stávající stav Podlaha- z vytápěnéhok nevytápěnémuprostoru Poznámka: Oodlahanad sklepem. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,70 q si 5,0 C j si 5 % R si 0,70 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dsi 368 Pa 437 Pa p" di 487 Pa p" dsi 873 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Škvára ulehlá ,0 0,0 0,70 0, Železobeton (300) ,0,0,430 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Dřevo měkké kolmo k vláknům Škvára ulehlá Železobeton (300) 4 Vr 5 d mm 5, l 0,50 0,0,0 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 00 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,50 0,63,0 7 R 0,67 0,38 0,3 8 q s C 8,3 5,7 9,6 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 57,0 3,0 3,0 0,85,59 8,33 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

27 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. PDL - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,990 0,67 40,77 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 43,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 8,3 C. 5,7 C. 9,6 C q se 7,7 C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 000 Pa 000 Pa 500 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U 0,98954 W/(m K); Zaokrouhleno:U 0,99 W/(m K); požadovanýu N 0,60 W/(m K); doporučený U rec 0,40 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,535; f Rsi 0,83 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 00 < 0,00 - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

28 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 STR - skladba pro variantu - stávající stav Strop - pod nevytápěnoupůdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: strop podkroví. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,00 q se -5,0 C j se 84,0 % R se 0,00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 487 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Polystyren pěnový PS (0) Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Vz. - tok zdola nahoru 0 8, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Škvára ulehlá ,0 0,0 0,70 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0,50 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,,,,, 3,0.3 Vypočítané hodnoty č.v KC Materiál Polystyren pěnový PS (0) Dřevo měkké kolmo k vláknům Vz. - tok zdola nahoru Dřevo měkké kolmo k vláknům Škvára ulehlá Dřevo měkké kolmo k vláknům 4 Vr 5 d mm 0 5, , ,00 6 l 44 0,70 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 00 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 44 0,338 7 R 0,455 0,39 0,60 0,39 0,37 0,39 8 q s C 8,5 7,4 4,0 0, -3,3-9, 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 4 57,0 0, 57,0 3,0 57,0 4,5 0,85 5 0,85,7 0,85 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

29 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. STR - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,68,68,468 68,3 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 90,5,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 8,5 C. 7,4 C. 4,0 C 3. 0, C 4. -3,3 C 5. -9, C q se -,5 C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 800 Pa 900 Pa 450 Pa Zp p d p" d Z pa 4, 0 9 m/s Z pb 47,3 0 9 m/s A 0 mm B 30 mm Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U 0,6808 W/(m K); Zaokrouhleno:U 0,68 W/(m K); požadovanýu N 0,4 W/(m K); doporučený U rec 0,6 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,793; f Rsi 0,93 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0,05 > 0,00 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzovanépáry M c - M ev -0,458 kg/m - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

30 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN N ISO 6946:008 SCH - skladba pro variantu - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: střecha podkroví. Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je provedenpro q ai q i + Dq ai + C q ai C j i,r 55,0 % R si 0,00 q se -5,0 C j se 84,0 % R se 40 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p di p dse 368 Pa 39 Pa p" di 487 Pa p" dse 65 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. KC 3 ČSN 4 Materiál 5 r kg/m 3 6 c J/(kg K) 7 m 7a km 8 l k 9 l p Polystyren pěnový PS (0) Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Minerální vlna MVV lis. (50) 50 5, , Vz. - tok zdola nahoru 0 5, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 0, Azbestocement ,40 0,450 0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0.3 Vypočítané hodnoty č.v KC Materiál Polystyren pěnový PS (0) Dřevo měkké kolmo k vláknům Minerální vlna MVV lis. (50) Vz. - tok zdola nahoru Dřevo měkké kolmo k vláknům Azbestocement 4 Vr 5 d mm 0 5, ,00 5,00 6 l ,450 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 00 W/(m K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 44 0, 0,450 7 R 0,455 0,39 0,45 0,60 0,39 8 q s C 8,6 7,7 4,3-6,6-0,4-3,8 7b 9 m vyp Z p 0-9 m/s 4 57,0,0 0, 57,0 3 4,5 0,85 3,9 5 0,85 8,3 0 p d Pa Web: mail: Tel.: Stránka: /

31 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 TOB v.4.3. PROTCH spol. s r.o. SCH - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,669,356,496 57,47 W/(m K) 0 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m q w 4,0,6 kg/m C.4 Průběh teploty v konstrukci q si 8,6 C. 7,7 C. 4,3 C 3. -6,6 C 4. -0,4 C 5. -3,8 C q se -4,0 C.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 800 Pa 900 Pa 450 Pa Zp p d p" d Z pa 4, 0 9 m/s Z pb 8,3 0 9 m/s A 0 mm B 45 mm Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce nesplňujepožadavek na U N a U rec U 0,66867 W/(m K); Zaokrouhleno:U 0,67 W/(m K); požadovanýu N 0,4 W/(m K); doporučený U rec 0,6 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0 W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,793; f Rsi 0,933 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c 0,303 > 0,00 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzovanépáry M c - M ev -0,60 kg/m - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnoceníkondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: mail: Tel.: Stránka: /

32 nergetický štítek obálky budovy Výpočet podle ČSN :0 Firma: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: -mail: Rodinný dům Na Svahu 74, Oloví 3-6-JK Oloví - Penzion Ing. Jan Kvasnička Investor: Archiv: Datum: Telefon: TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Kolbová Jana 3-6-JK Oloví - Penzion rodinný dům Na Svahu 74, Oloví vytápěná zóna Plocha systémové hranice zóny A 63,7 m Objem zóny V 08 m 3 Faktor tvaru budovy A/V 0,58 m - Převažující vnitřní teplota v otopném období Q im 0 C Venkovní návrhová teplota v zimním období Q e -7 C Součinitel typu budovy e 0 Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy stávající stav - referenční budova - vypočítaná hodnota U em,n,0,vyp 0,37 W/(m.K) - referenční budova - upravená podle tab.5 U em,n,0 0,37 W/(m.K) - požadovaná hodnota U em,n 0,37 W/(m.K) - doporučená hodnota U em,n,rec 0,8 W/(m.K) Měrná ztráta prostupem tepla H T 643,88 W/K - vypočítaná hodnota U em W/(m.K) Klasifikační ukazatel CI,74 Klasifikační třída A B C D F G Slovní vyjádření klasifikace stávající stav Velmi úsporná Úsporná Vyhovující Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Ukazatel CI (horní meze) V 0,50 0,75 0,00,50 >,50 Web: mail: Tel.: Stránka: / 4

33 nergetický štítek obálky budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Referenční budova Stanovení požadované hodnoty U em,n průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy stávající stav Pzk b UN,0 W/(m.K) Urec,0 W/(m.K) UNekv W/(m.K) AR m HT W/K Svislé neprůsvitné konstrukce 0,30 0,5 30,5 96,0 Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy),70,0 3,60 6, Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy),0 44,63 66,9 STR 0,4 0,6 8,77 9,9 SCH 0,4 0,6 57,30 3,8 PDL 0,70 0,60 0,40 3,8 celkem 63,73,70 U em,n,0 (S HT/S AR) + U em,n,0 - hodnota upravená podle tabulky 5 U em,n U em,n,0. e. e e,5 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,37 0,37 0,37 W/(m.K) W/(m.K) W/(m.K) Web: mail: Tel.: Stránka: / 4

34 nergetický štítek obálky budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Seznam konstrukcí posuzované části budovy SO OK U N,0 ss Pzk 0,30 Z b stávající stav U U ekv W/(m.K),69 AR m 74,6 H W/K 94,6 OD Z,00,6 5, OD6 Z,00,3,8 DO,70 Z,00 3,6 7,9 SO 0,30 V,69 58,7 74,5 OD V,00 6,3 7,6 OD5 V 0 3,9 5,9 OD V,00,4 3,0 OD6 V,00,3,8 SO 0,30 S,69 8,9 04,0 OD3 S,00 3,4 4, OD4 S,00 0,5, SO 0,30 J 0,65 5,3 3,3 SO 0,30 S 0,65 5,3 3,3 SO3 0,30 J,664 77,8 9,5 OD3 J,00 3,4 4, OD4 J,00 0,5, OD8 J,00,,5 OD5 J 0,0,9 SO3 0,30 V,664 6,5 7,5 OD V,00 0,9,0 OD5 V 0,0,9 OD7 V,00,,4 STR 0,4 H 0,68 8,8 56,4 SCH 0,4 0,669 57,3 38,3 PDL 0,60 H 0.0 0,70 0,990 3,3 3,9 DU em ,7,6 suma 63,7 643,9 Web: mail: Tel.: Stránka: 3 / 4

35 nergetický štítek obálky budovy TV v..6.7 PROTCH spol. s r.o. Typ budovy: rodinný dům Posuzovaná část: vytápěná zóna Adresa budovy: Na Svahu 74, Oloví Celková podlahová plocha A c 35.6 m CI 0,5 0,75,5,0,5 Velmi úsporná A NRGTICKÝ ŠTÍTK OBÁLKY BUDOVY B C D F G Hodnocení obálky stávající stav G budovy Mimořádně nehospodárná KLASIFIKAC Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U em ve W/(m.K) U em H T /A Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN :0 U em,n ve W/(m.K),74 0,37 Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U em CI 0,50 U em 0,9 0,75 0,8 0 0,37 0,56,00 0,75,50 0,93 Platnost štítku do : Datum: Jméno a příjmení: Ing. Jan Kvasnička Web: mail: Tel.: Stránka: 4 / 4

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Adresa budovy: Kolovraty p.č. 744 / 173 Celková podlahová plocha A c : 1324.0 m 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rooseveltova, Znojmo Účel budovy: budova pro bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Ing. Karel Puhaný Dražkovice 108 533 33 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Adresa budovy Československé armády č.p. 639 Chrudim Účel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zakázka: Karlín Hall 2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Polyfunkční budova Hodnocení budovy Adresa budovy: Pernerova ulice, Praha 8 Karlín stávající po realizaci Celková

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům "D" Hodnocení budovy Adresa budovy: 253 01 Chýně, č.parc. 153/4 stávající po realizaci Celková podlahová plocha A c : 2402.8

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY " Stavební úpravy a nástavba čp. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem, st.p.č. 1421, k. ú. Dvůr Králové nad Labem " Kongregace sester Matky Božího milosrdenství Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem, 544

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Družstevní 608, 609, 417 41 Krupka Účel budovy: Bytový dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. BYTOVÝ DŮM BAJKALSKÁ 1170-73, PRAHA 10 SVJ Bajkalská 1172, Bajkalská 1172 / 32, 100 00 Praha 10 Obsah dokumentu Protokol k

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jana Valousová, Martina Kapounová, Rožmitálská 126,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): budovy: Na Ovčírnách 1274, 696 11 Mutěnice Bytový dům Blok B Kód obce: 586412 Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Havlíčkův Brod Účel budovy: RD s garáží Kód obce: 568414 Kód katastrálního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

F.7.B - Středová sekce

F.7.B - Středová sekce Výstavba řadových domů - obytná zóna Příchovice, v k.ú. Příchovice u Přeštic F.7 - Průkaz energetické náročnosti budovy F.7.B - Středová sekce Místo stavby: k.ú. Příchovice u Přeštic, parc.č. 137/71-137/76

Více

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy 15.3.2013 Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: PRAGUE 4 YOU spol. s.r.o. Wiedermanova 1130/26, Praha 5, PSČ 152

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 email: info@pppczech.cz www.pppczech.cz Objednatel : Pražská správa nemovitostí, spol.s.r.o., Seifertova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha 10, Sámova 1218/16, 101 00 Účel budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-01-13 Vyškov, 14. 1. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Výstavba rodinného domu na parcele KN č.952/35, k. ú. Holubice RD č. 1 Investor MIRROR Development s. r.o. Wintrova 2853/30a 628 00

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz ergetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rybníky č. p. 1184, 755 01 Vsetín Účel budovy: Vzdělávací zařízení

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Sportovní 2719, 2720, 276 01 Mělník Účel budovy: Bytový dům

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1965-7, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový dům

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt A - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel: 234 054 284-5, fax: 234 054 291 e-mail: info@dekprojekt.cz http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35-7899980247/0100

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v.3.5.6 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, ístní označení: BD - Bytový dů Adresa budovy:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Komenského 580, 289 23 Milovice - Mladá Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 Komenského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Z É P ENÍ Z EKPJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČ: 276 42 411 IČ: CZ 699 000 797 Komerční banka

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Podolí u Brna, p.č.21/1, 664 03 Účel budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@atelierdek.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579, Vsetín Objednatel: Vypracoval: Datum: Evidenční číslo: Číslo zakázky: Podpis auditora: Agentura pro ekonomický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou (DPS) Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing.

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3.

TOB v PROTECH spol. s r.o Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku: DP_RDlow-energy. 6 c J/(kg K) 5 ρ kg/m 3. TOB v... POTECH spol. s r.o. 00 - Pavel Nosek - Kaplice Datum tisku:..0 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Místo: Zpracovatel: odinný dům Kaplice Zadavatel: Zakázka: Projektant:

Více

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov KOMPAKT 503 Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Kachlíkova 13 Brno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 1/257, 18 Praha 1 Malešice tel. 234 54 2845, fax 234 54 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35789998247/1

Více

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol:

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: All the data in Certificate below are originally in Czech language only, translation to English is not standard part of this Certificate.

Více

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./ - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./  - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Kralupská, Brandýs nad Labem, 250 01, p.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 554782 Kód katastrálního území: 732583 Bydlení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Pracovní verze PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Kytínská 1188/ Praha - Hostivař

Pracovní verze PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Kytínská 1188/ Praha - Hostivař DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email milos.strasak@dekcz.com http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: Z 699 000 797 Komerční banka

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETIKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 148/2007 Sb.) Budova: Bytový dům Místo: Smetanovo nábřeží 786/62, 787/63, 788/64, 789/65, 790/66, 682 01 Vyškov Objednatel: BONUS PRAHA Investment a.s.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM RD Limnická 1639, 36222 Nejdek Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855

Více