Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0, Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,0 29.08.2022. Jméno a příjmení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 0256"

Transkript

1 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, ístní označení: BD - Bytový dů Adresa budovy: Černokostelecká 7/7, Praha Celková podlahová plocha A c : <3 A stávající stav Hodnocení budovy po realizaci doporučení 3 8 B 83 0 C C 6 D D E 06 5 F >5 G Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/(.rok) Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ Podíl dodané energie připadající na [%]: 36 67, 5 987,9 Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 66,3 33,7 Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval Jéno a příjení : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č. : 056 Datu vypracování : Web: Eail: Tel.: Stránka: /

2 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 8/007 Sb. A Adresa budovy (ísto, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního úzeí: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Adresa: IČ: Tel./e-ail: Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e-ail: Identifikační údaje budovy Nová budova Černokostelecká 7/7, 8/9, 9/, Praha - Strašnice Bytový dů 5578 Strašnice /3,,5 Bytové družstvo nájeníků ČK 9 Černokostelecká Zěna stávající budovy Uístění na veřejně přístupné ístě podle 6a odst. 6 zákona č. 06/000 Sb. : Ano B Typ budovy RD - Rodinný dů AB - Adinistrativní SZ - Sportovní zařízení Jiný druh budovy - připojte jaký: BD - Bytový dů ZZ - Neocnice, zdravotnická zařízení OZ - Obchodní HR - Hotel a restaurace VZ - Vzdělávací zařízení B Druhy energie užívané v budově Elektřina Tepelná energie Hnědé uhlí Černé uhlí TTO LTO Jiné plyny Druhotná energie Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: Jiná paliva - připojte jaká: Zení plyn Koks Nafta Bioasa Web: Eail: Tel.: Stránka: / 0

3 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor C Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Budova je napojena na centrální rozvod tepla. Z Pražské teplárenské a.s. Rozvod tepla je realizován radiátory s terohlavicei. C Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) Osvětlení (EP Light ) Web: Eail: Tel.: Stránka: / 0

4 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor D Stručný popis budovy Bytový dů je zděný čtyřpodlažní objekt se zvýšený přízeí, který je v celé ploše objektu podsklepený s částečný zapuštění do terénu. Obvodové nosné zdivo je cihelné o tl. 36 c. Východní stěna navazuje na vedlejší dů. Jednotlivá podlaží objektu jsou v jednotlivých sekcích kounikačně propojena po vnitřních betonových schodištích vedoucích přes všechna podlaží. Stropní konstrukce celého objektu tvoří železobetonové stropy skládané z železobetonových panelů se zonolitnění betonovou azaninou. Všechna okna a balkónové dveře obytných podlaží ojektu byly v předchozích letech vyěně za plastové vícekoorové se zaklení tepelně izolační dvojskle. Vstupní dveře byly nahrazeny novýi s plastovou konstrukcí ráu. Skladby konstrukcí: SCP3 - obvodová zeď v suterenu, která přiléhá k zeině SCP38 - obvodová zeď budovy, která se zatepluje SCP39 - obvodová zeď v suternu, která se zatepluje PDL0 - podlaha v suterenu PDL - podlaha nad nevytápěný suterene STR - nevyšší strop (střecha) objektu DO - vchodové dveře DB - balkonové dveře OZ - okna Web: Eail: Tel.: Stránka: 3 / 0

5 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor D...3. Geoetrické charakteristiky budovy Obje budovy - vnější obje vytápěné budovy Celková plocha obálky - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících obje budovy Celková podlahová plocha budovy Objeový faktor tvaru budovy V A A c A/V 3 / ,0 798,0 383,0 0,37 D Kliatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Kliatické ísto Venkovní návrhová teplota v topné období Převažující vnitřní výpočtová teplota v topné období Q e C Q i C Praha (Karlov) -3,0 D PDL STR SCP38 OZ OZ DO DB OZ3 DB Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Ochlazovaná konstrukce Podlaha nad nevytápěnou zónou STROPNÍ KONSTRUKCE, STŘECHA STĚNA OBVODOVÁ CD CIHLA 5/50 50/50 50/00 75/6 50/60 50/0 Tepelné vazby ezi konstrukcei pozorovaná vytápěná zóna Celke Plocha AR[ ] 638,0 638,0 7,5 0,3 6,3 8,0 0,6 93,6 3, 798,6 798,6 Součinitel prostupu tepla U[W/(.K)] 0,657 0,76 0,869,00,00,00,00,00,00 50 Redukční činitel b 0,6,00,00,00,00,00,00,00,00,00 Měrná ztráta konstrukce prostupe tepla H T [W/K] 6, 76, 08,0,3 75,5,6 8,7,3 38,9 39,9 36,7 Web: Eail: Tel.: Stránka: / 0

6 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor D Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona Stavební konstrukce a jejich styky ají ve všech ístech nejéně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Stavební konstrukce a jejich styky ají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v nožství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Fukční spáry vnějších výplní otvorů ají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téěř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. Požadované konstrukce ají požadovaný pokles dotykové teploty, zajištovaný jejich tepelnou jíavostí a teplotou na vnitřní povrchu Místnosti (budova) ají požadovanou tepelnou stabilitu v ziní i letní období, snižující riziko jejich přílišného ochlazování a přehřívání Budova á požadovaný nízký průěrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště U e Jednotka R si,n [] Q si,n [ C] U N [W/(.K)] M c,n [kg/ ] I L,V,N [ 3 /(s..pa 0,67 )] DQ 0,N [ C] DQ V,N(t) [ C] U e,n [W/(.K)] Hodnocení odpovídající odpovídající 507/50 0, odpovídající odpovídající 0,3 D6 Vytápění Topný systé budovy Typ zdroje energie Použité palivo Jenovitý tepelný výkon zdroje kw Průěrná roční účinnost zdroje % energie Roční doba využití zdroje hod/rok Regulace zdroje energie Údržba zdroje energie Převažující typ topné soustavy Převažující regulace topné soustavy Rozdělení topných větví podle orientace budovy Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy Dálkový rozvod tepla Pražská teplárenská a.s. 5 8 Výpočet 300 Výpočet Měření Pražská teplárenská a.s. Pravidelná Pravidelná sluvní radiátory terohlavice zachovalé Ano Měření Ne Odhad Odhad Není D Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Dodaná energie na vytápění Spotřeba poocné energie na vytápění Energetická náročnost vytápění Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou plochu Q fuel,h Q Aux,H EP H Q fuel,h +Q Aux,H EP H,A GJ/rok GJ/rok GJ/rok kwh/(.rok) Bilanční 773,9 773,9 90, Web: Eail: Tel.: Stránka: 5 / 0

7 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor D8 Větrání a kliatizace Mechanické větrání Zvlhčování vzduchu Chlazení Typ větracího systéu Tepelný výkon Jenovitý elektrický příkon systéu větrání Jenovité průtokové nožství vzduchu Převažující regulace větrání Údržba větracího systéu Typ zvlhčovací jednotky Jenovitý příkon systéu zvlhčování Použité édiu pro zvlhčování Regulace kliatizační jednotky Údržba kliatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Druh systéu chlazení Jenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu Jenovitý chladící výkon Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu kw kw 3 /hod kw kw kw Pravidelná Pára Pravidelná Pravidelná Pravidelná sluvní Voda Pravidelná sluvní Pravidelná sluvní Není Není Není D Dílčí hodnocení energetické náročnosti echanického větrání (vč. zvlhčování) Spotřeba poocné energie na ech. větrání Dodaná energie na zvlhčování Energetická náročnost echanického větrání (vč. zvlhčování) Měrná spotřeba energie na ech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu Q Aux;Fans Q fuel,hu EP Aux;Fans Q Aux;Fans +Q Fuel,Hu EP Fans,A GJ/rok GJ/rok GJ/rok kwh/(.rok) Bilanční D Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Dodaná energie na chlazení Spotřeba poocné energie na chlazení Energetická náročnost chlazení Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu Q fuel,c Q Aux,C EP C Q fuel,c +Q Aux,c EP C,A GJ/rok GJ/rok GJ/rok kwh/(.rok) Bilanční Web: Eail: Tel.: Stránka: 6 / 0

8 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor D Příprava teplé vody (TV) Druh přípravy TV Systé přípravy TV v budově Použitá energie Jenovitý příkon pro ohřev TV Průěrná roční účinnost zdroje přípravy Obje zásobníku TV Údržba zdroje přípravy TV Stav tepelné izolace rozvodů TV kw % litry dálkový rozvod tepla Centrální dálkový rozvod tepla 5,00 8 Výpočet 500 Pravidelná Pravidelná sluvní odpovídající Lokální Měření Kobinovaný Není Odhad D Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Dodaná energie na přípravu TV Spotřeba poocné energie na přípravu TV Energetická náročnost přípravy TV Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu Q fuel,dhw Q Aux,DHW EP DHW Q fuel,dhw +Q Aux,DHW EP DHW,A GJ/rok GJ/rok GJ/rok kwh/(.rok) Bilanční 393,5 393,5 5,9 D Osvětlení Typ osvětlovací soustavy Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Způsob ovládání osvětlovací soustavy W kobinovaná osvětlovací soustava 0 ruční D... Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Dodaná energie na osvětlení Energetická náročnost osvětlení Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou plochu Q fuel,light,e EP Light Q fuel,light,e EP Light,A GJ/rok GJ/rok kwh/(.rok) Bilanční D Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti hodnocené budovy EP EP A GJ/rok kwh/(.rok) Nevyhovující Bilanční 67, 36, D Web: Eail: Tel.: Stránka: 7 / 0

9 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor E Dodaná energie z vnější strany systéové hranice budovy stanovená bilanční hodnocení Energonositel Teplo Celke Vypočtené nožství dodané energie GJ/rok 67,37 67,37 Energie skutečně dodaná do budovy GJ/rok Jednotková cena Kč/GJ 60 E Energie vyrobená v budově Druh zdroje energie Celke Vypočtené nožství vyrobené energie GJ/rok F Ekologická a ekonoická proveditelnost alternativních systéů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad 000 Místní obnovitelný zdroj Kogenerace Dálkové vytápění nebo chlazení Blokové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Jiné F Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonoické proveditelnosti techniky dostupných a vhodných alternativních systéů dodávek energie Web: Eail: Tel.: Stránka: 8 / 0

10 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor G Doporučená opatření Popis opatření Zateplení fasády Úspora celke se zahrnutí synergických vlivů Úspora energie (GJ) 79,5 79,5 Investiční náklady (tis. Kč) Prostá doba návratnosti 0 let 0 let G Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Energetická náročnost budovy Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu Třída energetické náročnosti EP EP A GJ/rok kwh/(.rok) Vyhovující Bilanční 987,9 5, C H Doplňující údaje k hodnocené budově Opatření bylo navrženo podle projektu od pana Ing. Petra Skutila, autorizovaného inženýra pro pození stavby - ČKAIT Web: Eail: Tel.: Stránka: 9 / 0

11 Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor H Sezna podkladů použitých k hodnocení budovy Vyúčtování za dodávky energie za poslední tři účetní období. Odpovídající projektová dokuentace pro daný bytový dů. Fotodokuentace bjektu pořízená v roce 0. Doba platnosti průkazu : Průkaz vypracoval : Ing. Pavel Šíp, CSc. Osvědčení č.: 056 Datu vypracování : Web: Eail: Tel.: Stránka: 0 / 0

12 Rozdělení spotřeby energie Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Adresa budovy : Černokostelecká 7/7, Praha I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vytápění a větrání Chlazení Ohřev TV Úprava vzduchu Osvětlení Poocné energie Web: Eail: Tel.: Stránka: /

13 Rozdělení spotřeby energie Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Adresa budovy : Černokostelecká 7/7, Praha Spotřeba energie rok Měrná spotřeba kwh/(.rok) Provoz vytápění % ,3, Vytápění a větrání MJ 58 6, 8 755, , , 5 33, 7, ,7 756, , ,3 90, Chlazení MJ Ohřev TV MJ 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 3 789, 393 7,8 5,9 Úprava vzduchu MJ Osvětlení MJ Poocné energie MJ Celke 9 50,6 6 55, , ,8 38 0, , 3 789, 3 789, , , 55, , , 36, Vyrobená energie Fotovoltaika MJ Kogenerace MJ Web: Eail: Tel.: Stránka: /

14 Tepelný výkon ČSN EN 83 Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Přehled konstrukcí varianty a varianty Fira: Stavba: BD Černokostelecká Místo: Černokostelecká 8/9, Praha Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F Projektant: Petr Popelka E-ail: Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Neprůsvitné konstrukce OK ZZ U KC Z/P Vrstva d W/( K) STĚNA OBVODOVÁ PLNÁ CIHLA Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) SCP3 Z,55 R si R se STĚNA OBVODOVÁ CD CIHLA Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) SCP38 Z 0,869 R si R se S S Odpor při přestupu Oítka vápenná CD 0/375/3 (50) Oítka vápenoceent. Odpor při přestupu Odpor při přestupu Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Odpor při přestupu l W/( K) 0,700 0,50 0,880 0,700 0,30 0,880 Z TM R v K/W 0,70 9 0, ,98 0,70 9, ,30 Korekční činitel: DU 0.05 W/(.K) SCP38 Z 0,7 R si R se STĚNA OBVODOVÁ CD CIHLA Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) SCP39 Z 0,869 R si R se P vr. P vr. S Odpor při přestupu Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Polystyren pěnový EPS (60) Tely pro stavební použití Odpor při přestupu S Odpor při přestupu Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Odpor při přestupu ,700 0,30 0, ,0 0,700 0,30 0,880 0,70 9,07 8 3,58 00,7 0,70 9, ,30 Korekční činitel: DU 0.05 W/(.K) SCP39 Z 0,3 R si Odpor při přestupu 0,70 Web: Eail: Tel.: Stránka: / 3

15 Tepelný výkon ČSN EN 83 Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor OK ZZ U W/( K) Podlaha v suterénu Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) PDL0 Z 3,36 R si 0-0 R se Podlaha nad nevytápěnou zónou Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) PDL Z 0,657 R si R se STROPNÍ KONSTRUKCE, STŘECHA Korekční činitel: DU 0.0 W/(.K) STR Z 0,76 R si R se KC Z/P Vrstva d 05-0 Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent P vr. Polystyren pěnový EPS (60) 80-0 P vr. Tely pro stavební použití 3 R se Odpor při přestupu S S S S Odpor při přestupu Beton hutný (00) Odpor při přestupu Odpor při přestupu Beton hutný (00) Škvára ulehlá Polystyren pěnový EPS (60) Železobeton (00) Oítka vápenná Odpor při přestupu Odpor při přestupu Oítka vápenná Železobeton (00) Kerazit exp. břidlice (700) Vz. - tok zdola nahoru Beton hutný (00) IPA 00 SH Odpor při přestupu l W/( K) 0,700 0,30 0, ,0,00,30 0,70 38,587 0,85 0,85,587 0,8,30 0,0 Z TM R v K/W 9,07 8, ,9 0,70 0, ,306 0,70 3 0,370, ,00,797 0, ,3 0,980 0, ,00 Poznáka: ZTM - činitel tepelných ostů. Koriguje součinitel tepelné vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp.,58 Výplně otvorů OK Var ZZ U 50/00 DO 75/6 DB V V 0 0 W/( K),00,00 x,50 0,75 y,00,6 i LV s- Pa * 0 0,00 0,00 LS 7,00 6, g 0,67 0,67 FF %,8 Web: Eail: Tel.: Stránka: / 3

16 Tepelný výkon ČSN EN 83 Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor OK Var ZZ U W/( K) x y i LV s - Pa * 0 LS g FF % 50/0 DB 5/50 OZ 50/50 OZ 50/60 OZ3 50/90 OZ V V V V V ,00,00,00,00,00,50,5,50,50,50,0,50,50,60 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 7,50 6,00 6,0,80 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 6,7 8,7 30,7 3 3,6 Web: Eail: Tel.: Stránka: 3 / 3

17 Tepelný výkon ČSN EN 83 Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F HodBud v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Protokol k výpočtu konstrukce ve styku se zeinou Fira: Stavba: BD Černokostelecká Místo: Černokostelecká 8/9, Praha Zakázka: ČERNOKOSTELECKÁ F Projektant: Petr Popelka E-ail: Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Podlaha na zeině V V Označení podlahové konstrukce Součinitel prostupu tepla konstrukce Tepelný odpor konstrukce Odpor při přestupu tepla Hloubka uložení pod okolní teréne Tloušťka obvodové stěny Tepelná vodivost zeiny Součinitel vlivu spodní vody Plocha podlahy Exponovaný obvod podlahy Charakteristický paraetr podlahy Ekvivalentní tloušťka podlahy Přídavná okrajová izolace Tloušťka okrajové izolace Tepelná vodivost okrajové izolace Šířka izolačního pásu Lineární činitel pro okrajovou izolací Součinitel prostupu tepla ezi interiére a exteriére U R R si z w l ze G w A g P B' dt dn l iz D U ekv PDL0 3,36 0,36 0,70 0 0,30,00,5 638,00 3,50 0,30 0,99 žádná , 3,36 0,36 0, W/(.K) W/(.K) Web: Eail: Tel.: Stránka: /

18 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: PDL0.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha PDL0.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 PDL0 - stávající stav Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: Podlaha v suterénu Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. 3 Materiál 5 r 6 c 7 7a k 8 l k 9 l p 0 Z TM Z w z 3 z 3 KC ČSN kg/ 3 J/(kg.K) Beton hutný (00) 00 0,000,00, ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. Vypočítané hodnoty č.v. KC Materiál Vr 5 d 6 l 6a l ekv 7 R 8 q s C 7b vyp 9 Z p 0-9 /s 0 p d Pa 0-0 Beton hutný (00) 50,00,00 0,36 9,3 5,9 368 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci Web: Eail: Tel.: Stránka: /

19 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: PDL0.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor PDL0 - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 3,36 0,36 0,306 5,937 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 33,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 9,3 C q se C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U 3,3609 W/(.K); Zaokrouhleno: U 3,36 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,5 nevyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

20 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: PDL.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha PDL.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 PDL - stávající stav Podlaha - z vytápěného k nevytápěnéu prostoru Poznáka: Podlaha nad nevytápěnou zónou Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q si C j si 5 % R si 0,00 p dsi 306 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa p" dsi 6 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Beton hutný (00) 00 0,000,00, Škvára ulehlá ,0,000 0,0 0, Polystyren pěnový EPS (60) 60 7, Železobeton (00) ,0,000,30, Oítka vápenná ,0,000 0,700 0,880 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z ,0,0,0,0,0,,,,, Vypočítané hodnoty č.v. 3 5 KC Materiál Beton hutný (00) Škvára ulehlá Polystyren pěnový EPS (60) Železobeton (00) Oítka vápenná Vr 5 d l,30 0,70 38,587 0,85 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv,30 0,70 38,587 0,85 7 R 3 0,370, q s C 9,0 8,7,3,, 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 3,0 9,0 6,0,5,59 8,50 5, 0,6 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: /

21 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: PDL.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor PDL - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,657,57,797 30,387 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 37,,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 9,0 C. 8,7 C.,3 C 3., C., C q se, C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 00 Pa 050 Pa 55 Pa Zp p d p" d Z pa,3,0 9 /s Z pb,3,0 9 /s A 80 B 80 Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U 0,6565 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,66 W/(.K); požadovaný U N 0,60 W/(.K); doporučený U rec 0,0 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,905 vyhovuje Roční nožství zkondenzované páry (kg/ ) M c 0,37 > 0,00 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev -,9 kg/ - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

22 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SCP3.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha SCP3.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 SCP3 - stávající stav Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: STĚNA OBVODOVÁ PLNÁ CIHLA Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, CD 0/375/3 (50) ,0,000 0,50 0, Oítka vápenoceent ,0,000 0,880 0,990 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Oítka vápenná CD 0/375/3 (50) Oítka vápenoceent. Vr 5 d 0 375,00 5,00 6 l 0,700 0,50 0,880 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,700 0,50 0,880 7 R 9 0,7 8 8 q s C 7, 6,6 0,6 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0 7,0 9,0 0,6 3,9,5 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: /

23 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SCP3.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor SCP3 - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,55 0,778 0,98 7,06 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 65,8,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 7, C. 6,6 C. 0,6 C q se C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U,570 W/(.K); Zaokrouhleno: U,5 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,8 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

24 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP38.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha SOCP38.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 SCP38 - skladba pro variantu - stávající stav Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: STĚNA OBVODOVÁ CD CIHLA Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, CD INA-A tl.365 (000) ,0,000 0,30 0, Oítka vápenoceent ,0,000 0,880 0,990 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Vr 5 d 0 365,00 5,00 6 l 0,700 0,30 0,880 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,700 0,30 0,880 7 R 9, q s C 8,3 7,8 0,5 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0,0 9,0 0,6 3,88,5 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: /

25 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP38.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor SCP38 - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,869,3,30 7,039 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 7,0,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 8,3 C. 7,8 C. 0,5 C q se - C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U 0,86893 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,87 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,869 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

26 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP38.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 SCP38 - skladba pro variantu - navrhovaná úprava Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, CD INA-A tl.365 (000) ,0,000 0,30 0, Oítka vápenoceent ,0,000 0,880 0, Polystyren pěnový EPS (60) ,0, Tely pro stavební použití ,000 0,0 0,0 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 5 KC Materiál Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Polystyren pěnový EPS (60) Tely pro stavební použití Vr P vr. P vr. 5 d 0 365,00 5,00 0 3,00 6 l 0,700 0,30 0, ,0 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 50 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,700 0,30 0, ,0 7 R 9,07 8 3,58 8 q s C 0, 0, 5,0,9 0, 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0,0 9,0 67,0 35 0,6 3,88,5,7,5 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: 3 /

27 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP38.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor SCP38 - skladba pro variantu - navrhovaná úprava Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,7,30,7 7,65 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 58,7,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 0, C. 0, C. 5,0 C 3.,9 C. 0, C q se C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U 0,736 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,7 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 5 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,96 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

28 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP39.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha SOCP39.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 SCP39 - skladba pro variantu - stávající stav Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: STĚNA OBVODOVÁ CD CIHLA Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, CD INA-A tl.365 (000) ,0,000 0,30 0, Oítka vápenoceent ,0,000 0,880 0,990 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 KC Materiál Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Vr 5 d 0 365,00 5,00 6 l 0,700 0,30 0,880 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,700 0,30 0,880 7 R 9, q s C 8,3 7,8 0,5 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0,0 9,0 0,6 3,88,5 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: /

29 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP39.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor SCP39 - skladba pro variantu - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,869,3,30 7,039 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 7,0,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 8,3 C. 7,8 C. 0,5 C q se - C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U 0,86893 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,87 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,869 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

30 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP39.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 SCP39 - skladba pro variantu - navrhovaná úprava Podlaha - vytápěného prostoru, přilehlá k zeině Poznáka: Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,70 p di 368 Pa q gr C R gr 00 Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, CD INA-A tl.365 (000) ,0,000 0,30 0, Oítka vápenoceent ,0,000 0,880 0, Polystyren pěnový EPS (60) ,0, Tely pro stavební použití ,000 0,0 0,0 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z Vypočítané hodnoty č.v. 3 5 KC Materiál Oítka vápenná CD INA-A tl.365 (000) Oítka vápenoceent. Polystyren pěnový EPS (60) Tely pro stavební použití Vr P vr. P vr. 5 d 0 365,00 5, ,00 6 l 0,700 0,30 0, ,0 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 50 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,700 0,30 0, ,0 7 R 9,07 8,05 8 q s C 9,8 3, 3,0 0, 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0,0 9,0 67,0 35 0,6 3,88,5 8,7,5 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: 3 /

31 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: SOCP39.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor SCP39 - skladba pro variantu - navrhovaná úprava Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,3 3,9 3,9 57,08 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 56,3,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si C. 9,8 C. 3, C 3. 3,0 C. 0, C q se C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U 0,35 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,3 W/(.K); požadovaný U N 0,5 W/(.K); doporučený U rec 0,30 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 5 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,950 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

32 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: STR.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Fira: Stavba: Místo: Zakázka: Projektant: E-ail: BD Černokostelecká Černokostelecká 8/9, Praha STR.TOB Petr Popelka Investor: Archiv: Datu: Telefon: BD Černokostelecká EUROPOINT dodávky staveb Výpočet je proveden podle ČSN :0 a ČSN EN ISO 696:008 STR - stávající stav Strop - z vytápěného k nevytápěnéu prostoru Poznáka: STROPNÍ KONSTRUKCE, STŘECHA Konstrukce je hodnocena pro tyto podínky: Výpočet je proveden pro q ai q i + Dq ai +,0,0 C q ai,0 C j i,r 55,0 % R si 0,00 p di 368 Pa q si C j si 5 % R si 0,00 p dsi 306 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si 0,50 p" di 87 Pa p" dsi 6 Pa Norové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin ateriálů č.v. KC 3 ČSN Materiál 5 r kg/ 3 6 c J/(kg.K) 7 7a k 8 l k 9 l p Oítka vápenná ,0,000 0,700 0, Železobeton (00) ,0,000,30, Kerazit exp. břidlice (700) 700 6,5,000 0,70 0, Vz. - tok zdola nahoru 0,0 9, Beton hutný (00) 00 0,000,00, IPA 00 SH ,000 0,0 0,0 0 ZTM - činitel tepelných ostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvei, ráovou konstrukcí atp. 0 3 Z TM Z w z z 3,0,0,0,0,0,0,,,,,, Vypočítané hodnoty č.v KC Materiál Oítka vápenná Železobeton (00) Kerazit exp. břidlice (700) Vz. - tok zdola nahoru Beton hutný (00) IPA 00 SH Vr 5 d 5, ,0 6 l 0,85,587 0,8,30 0,0 Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,00 W/(.K) - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci 6a l ekv 0,85,587 0,8,30 0,0 7 R 30 0,3 0,980 0, q s C 9,6 9, 7,7,,,7 7b 9 vyp Z p 0-9 /s 6,0 9,0,5 0, 9 0 0,80 7,73,30 5 5,3 69,66 0 p d Pa Web: Eail: Tel.: Stránka: /

33 Posouzení konstrukce podle ČSN :0 Zakázka: STR.TOB TOB v... 0 PROTECH, s.r.o. Nový Bor STR - stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p 0,76,38,58 307,85 W/(.K).0 9 /s Celková ěrná hotnost Teplota rosného bodu q w 73,0,6 kg/ C Průběh teploty v konstrukci q si 9,6 C. 9, C. 7,7 C 3., C., C 5.,7 C q se, C Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 00 Pa 050 Pa 55 Pa Zp p d p" d Z pa 3,9,0 9 /s Z pb 38,,0 9 /s A 75 B 55 Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U 0,769 W/(.K); Zaokrouhleno: U 0,75 W/(.K); požadovaný U N 0,60 W/(.K); doporučený U rec 0,0 W/(.K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) DU 0,0 W/(.K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr 0,66; f Rsi 0,935 vyhovuje Roční nožství zkondenzované páry (kg/ ) M c 0,80 > 0,00 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev 6 kg/ - konstrukce nevyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznáka k vyhodnocení kondenzace : Zda sí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) sí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objeové zěny, nepřiěřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Web: Eail: Tel.: Stránka: /

34

35

36

37

38

39

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Adresa budovy: Kolovraty p.č. 744 / 173 Celková podlahová plocha A c : 1324.0 m 2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rooseveltova, Znojmo Účel budovy: budova pro bydlení Kód

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Ing. Karel Puhaný Dražkovice 108 533 33 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY dle vyhl. 148/2007 Sb. Adresa budovy Československé armády č.p. 639 Chrudim Účel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Řadový RD - střední sekce Praha - Hostavice Celková podlahová plocha: 141,5 m 2 Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení A A B C D E F G Měrná vypočtená

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zakázka: Karlín Hall 2 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Polyfunkční budova Hodnocení budovy Adresa budovy: Pernerova ulice, Praha 8 Karlín stávající po realizaci Celková

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ NRGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A NRGTICKÝ ŠTÍTK OBÁLKY BUDOVY RD Na Svahu 74, 35707 Oloví PODL VYHLÁŠKY 48/007 A ČSN 73 0540:0 www.budovyprukaz.cz Ing.arch. Petr Kvasnička Projektová

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Montovaný rodinný dům Nučice parc.č. 92/105 Rudná u Prahy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Družstevní 608, 609, 417 41 Krupka Účel budovy: Bytový dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Novostavba rodinného domu Holzova 1156/30, 628 00 BrnoLíšeň Zhotovitel: s.r.o. Milady Horákové 1954/7 602 00 Brno Černá pole IČ: 293 64 85 Web: www.energodialog.cz

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům "D" Hodnocení budovy Adresa budovy: 253 01 Chýně, č.parc. 153/4 stávající po realizaci Celková podlahová plocha A c : 2402.8

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY " Stavební úpravy a nástavba čp. 1207 ve Dvoře Králové nad Labem, st.p.č. 1421, k. ú. Dvůr Králové nad Labem " Kongregace sester Matky Božího milosrdenství Štefánikova 952, Dvůr Králové nad Labem, 544

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ul. 28.Října č.p. 852/254, Ostrava - Mariánské Hory Účel budovy: Kód

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Techprojekt s.r.o., Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí, 562 01 projektová činnost ve výstavbě tel.: 465 525 312, 777 201 757, tel.+fax: 465 525 562 energetické auditorství staveb www.techprojekt.com, e-mail:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. BYTOVÝ DŮM BAJKALSKÁ 1170-73, PRAHA 10 SVJ Bajkalská 1172, Bajkalská 1172 / 32, 100 00 Praha 10 Obsah dokumentu Protokol k

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

F.7.B - Středová sekce

F.7.B - Středová sekce Výstavba řadových domů - obytná zóna Příchovice, v k.ú. Příchovice u Přeštic F.7 - Průkaz energetické náročnosti budovy F.7.B - Středová sekce Místo stavby: k.ú. Příchovice u Přeštic, parc.č. 137/71-137/76

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy

Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Hlubočepská č.p. 87/66, Praha 5, Hlubočepy 15.3.2013 Vlastník / Provozovatel / Zadavatel: PRAGUE 4 YOU spol. s.r.o. Wiedermanova 1130/26, Praha 5, PSČ 152

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŘADOVÉ DOMY 30 /25 P Hodnocení budovy IMOS Development, Králův Dvůr, 267 01 stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 108 m 2 0 50 51 97 98 142

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 email: info@pppczech.cz www.pppczech.cz Objednatel : Pražská správa nemovitostí, spol.s.r.o., Seifertova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Havlíčkův Brod Účel budovy: RD s garáží Kód obce: 568414 Kód katastrálního

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha 10, Sámova 1218/16, 101 00 Účel budovy:

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-01-13 Vyškov, 14. 1. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Výstavba rodinného domu na parcele KN č.952/35, k. ú. Holubice RD č. 1 Investor MIRROR Development s. r.o. Wintrova 2853/30a 628 00

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz ergetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Rybníky č. p. 1184, 755 01 Vsetín Účel budovy: Vzdělávací zařízení

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hutě pod Třemšínem 59, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42 parc. č. 56 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jana Valousová, Martina Kapounová, Rožmitálská 126,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Sportovní 2719, 2720, 276 01 Mělník Účel budovy: Bytový dům

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): budovy: Na Ovčírnách 1274, 696 11 Mutěnice Bytový dům Blok B Kód obce: 586412 Kód

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt A - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1965-7, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový dům

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Komenského 580, 289 23 Milovice - Mladá Společenství vlastníků jednotek Komenského 580 Komenského

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

666,7 795,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Přízřenická 1022, 1023, 1024 PSČ, místo: 66442, Modřice Typ budovy: Bytový

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@atelierdek.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou (DPS) Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel: 234 054 284-5, fax: 234 054 291 e-mail: info@dekprojekt.cz http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35-7899980247/0100

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY AKCE: Dům s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579, Vsetín Objednatel: Vypracoval: Datum: Evidenční číslo: Číslo zakázky: Podpis auditora: Agentura pro ekonomický

Více

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./ - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:

Byty Brandýs I, s.r.o. Adresa: Koněvova 2660/141, Praha, IČ: Tel./  - Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Kralupská, Brandýs nad Labem, 250 01, p.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Podolí u Brna, p.č.21/1, 664 03 Účel budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 554782 Kód katastrálního území: 732583 Bydlení

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 1/257, 18 Praha 1 Malešice tel. 234 54 2845, fax 234 54 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 797 Komerční banka Praha č. účtu: 35789998247/1

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 23 Resslova 1754/3, 4 1 Ústí nad Labem Email: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETIKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhláška č. 148/2007 Sb.) Budova: Bytový dům Místo: Smetanovo nábřeží 786/62, 787/63, 788/64, 789/65, 790/66, 682 01 Vyškov Objednatel: BONUS PRAHA Investment a.s.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol:

Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: Certificate of Energy Performance of Building and its Protocol: All the data in Certificate below are originally in Czech language only, translation to English is not standard part of this Certificate.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Z É P ENÍ Z EKPJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 2845, fax 234 054 291 email info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČ: 276 42 411 IČ: CZ 699 000 797 Komerční banka

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více