LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU"

Transkript

1 РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV PANOU LCD LAT ШИРОКОЕКРАНЕН ТЕЛЕВИЗОР С ПАНЕЛ НА ТЕЧНИ КРИСТАЛИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ INSTRUKCJA OBSLUGI PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA INSTRUCŢIUNI РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

2 Děkujeme vám, že jste si zakoupili plochý televizor JVC LCD. Abyste správně pochopili, jak nový televizor používat, přečtěte si nejprve pozorně tuto příručku. ( LCD znamená Liquid Crystal Display neboli displej z tekutého krystalu.) UPOZORNĚNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ Televizor může spadnout a zranit Vás. Držte spodek stojanu rukou a televizor nahýbejte nahoru a dolu. Děti se nesmí zavěšovat na televizor, pokládat na něj lokty nebo se na něj naklánět. Televizor může spadnout a může dojít ke zranění. ČESKY POZOR Pokud televizor přenášíte některým z níže vyobrazených způsobů, může dojít k poškození obrazovky. Televizor by vždy měly přenášet dvě osoby. Vady bodů LCD displeje využívají k zobrazení obrazu jemné body ( pixely ). 99,99 % těchto bodů bude v pořádku, může se však stát, že se velmi malý počet těchto bodů nemusí rozsvítit, nebo může svítit neustále. Doporučená vzdálenost Zabraňte nevhodné instalaci a nikdy neumíst ujte přístroj tam, kde není možno dobře větrat. Při instalaci televizoru musí být dodržena doporučená vzdálenost mezi přístrojem a stěnou a také vzdálenosti v malém uzavřeném prostoru či v nábytku. Pro bezpečný provoz dodržujte uvedené pokyny o minimálních vzdálenostech. 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 50 mm 1

3 Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození televizoru nebo dálkového ovladače. NEBLOKUJTE větrací štěrbiny a otvory v televizoru. (Jsou-li větrací štěrbiny nebo otvory zakryté novinami, látkou atd., teplo se nemůže z přístroje uvolňovat.) Na televizor NEPOKLÁDEJTE žádné předměty. (jako je kosmetika nebo léky, vázy s květinami, rostliny v květináčích, hrníčky apod.) NENEEJTE vniknout do otvorů ve skříni žádné předměty nebo kapaliny. (Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky. NEVYSTAVUJTE televizor přímému slunci. Povrch televizní obrazovky se může snadno poškodit. Buďte proto na obrazovku při zacházení s televizorem opatrní. Pokud bude obrazovka znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nikdy ji netřete silou. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí přípravky či saponáty. V případě závady přístroj vypněte ze sítě a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se televizor opravovat sami a nesundávejte zadní kryt. Čištění obrazovky Obrazovka je potažena speciálním tenkým filmem ke snížení odrazu. Pokud se tato vrstva poškodí, mohou se objevit nevyrovnané barvy, odbarvení, poškrábání či jiné problémy, které nelze opravit. Při manipulaci s obrazovkou: Nepoužívejte lepidlo či lepící pásku na obrazovce. Na obrazovku nepište. Nedotýkejte se obrazovky žádnými tvrdými předměty. Zabraňte tomu, aby se na obrazovce srazila voda. Na obrazovku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná rozpouštědla. Obrazovku hrubě netřete. POZOR: Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Chraňte sít ovou zástrčku a přívodní šňůru před poškozením. Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, doporučuje se vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky. 2

4 OBSAH Nastavení televizoru...4 Instalace... 4 Použití stojanu... 4 Odstranění krytů terminálu... 5 Připojení antény a videorekordéru (VCR).. 6 Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu... 7 Vkládání baterií do dálkového ovladače...7 Počáteční nastavení... 7 Funkce T-V LINK Tlačítka televizoru a jejich funkce...12 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Výběr televizního kanálu Sledování obrazu z externího zařízení Nastavte hlasitost Použití menu Tlačítka a funkce dálkového ovladače...14 Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Nastavení hlasitosti Informativní funkce Funkce ZVĚTŠENÍ Funkce 3D ZVUK Okamžitý návrat k televiznímu kanálu Funkce Oblíbený kanál Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Funkce teletextu...21 Základní obsluha Použití režimu Seznam Přidržení Podstránka Odhalení Velikost Obsah Zrušení Používání televizního menu...24 Základní obsluha Menu NASTAVENÍ OBRAZU MÓD OBRAZU JAS KONTRAST JAS OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV VLASTNOSTI Menu NASTAVENÍ ZVUKU STEREO / I II HLOUBKY VÝŠKY VYVÁŽENÍ D ZVUK Menu VLASTNOSTI AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ DĚTSKÝ ZÁMEK NASTAVENÍ VZHLEDU MODRÉ POZADÍ UŽIVATEL. NASTAVENÍ Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ LADĚNÍ RUČNÍ LADĚNÍ JAZYK DEKODÉR (EXT-2) VNĚJŠÍ NASTAVENÍ Zobrazení obrazovky počítače Připojení k počítači Zobrazení obrázků z počítače Tabulka signálů pro jednotlivé typy počítačů Další příprava Připojení externích zařízení Čísla /CC Odstraňování závad Technické údaje ČESKY 3

5 Nastavení televizoru Při instalaci televizoru na zeď použijte pouze držák na stěnu značky JVC (volitelný) navržený pro tento přístroj. Televizor nechte umístit na zeď zkušeným technikem. Instalace Upozornění při instalaci Instalujte jej v rohu na stěně nebo na podlaze, aby šňůry nepřekážely. Během chodu televizor vytváří malé množství horka. Zajistěte kolem něj dostatečný prostor, aby se mohl řádně ochlazovat. Viz část Doporučená vzdálenost na straně 1. Použití stojanu Tento televizor je dodáván s již namontovaným stojanem na stůl. Tento stojan slouží k nastavení nasměrování televizní obrazovky doleva nebo doprava. Otáčení televizoru doleva a doprava: Přidržte spodek stojanu jednou rukou, druhou rukou držte okraj panelu a pomalu televizní obrazovku nasměrujte. 4

6 Nastavení televizoru Odstranění krytů terminálu Na zadní straně televizoru jsou za krytem propojovací terminály. Před připojením antény či videorekordéru tento kryt odmontujte. Vyjmutím skob odstraňte kryt. Nasazujete-li kryt, umístěte boční stěnu krytu proti televizoru a vložte skoby. ČESKY Nechte kryt odmontovaný, pokud nedoléhá správně. Neodstraňujte kryt silou. Může dojít k poškození kabelů a krytu. 5

7 Nastavení televizoru Připojení antény a videorekordéru (VCR) Připojovací kabely nejsou přiloženy. Další informace najdete v příručkách dodávaných s připojovaným zařízením. Upozornění Než cokoli připojíte, vypněte veškerá zařízení včetně televizního přijímače. Pokud připojujete videorekordér, postupujte podle bodů A B C ve schématu naproti. Pokud videorekordér připojovat nebudete, postupujte podle bodu 1. Chcete-li používat funkci T-V LINK, musí být videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK připojen kabelem SCART C k terminálu EXT-2 na televizoru. Další informace o funkcích T-V LINK najdete v části Funkce T-V LINK na straně 10. bez krytů terminálu 75ohmový koaxiální kabel Anténa Videokazety můžete na videorekordéru přehrávat bez provedení kroku C. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokyny k připojení dalších zařízení jsou uvedeny v části Připojení externích zařízení na straně 41. Je-li dekodér připojen k videorekordéru kompatibilnímu s funkcemi T-V LINK, nastavte funkci DEKODÉR (EXT-2) na ZAPNUT. Další informace najdete v části DEKODÉR (EXT-2) na straně 36. Jinak nebude možné sledovat zakódované kanály. Kabel SCART, konektor s 21 kolíky Videorekordér Terminál AV IN/OUT 75ohmový koaxiální kabel Do vstupu antény Do výstupu antény 6

8 Nastavení televizoru Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu Zasuňte zástrčku přívodní šňůry televize do zásuvky elektrického proudu. Upozornění Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Počáteční nastavení Při prvním zapnutí televizor vstoupí do režimu počátečního nastavení a zobrazí se logo JVC. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte počáteční nastavení. Tlačítko # Přepínač VCR/TV/DVD ČESKY Abyste zcela odpojili televizor od elektrické sítě, odstraňte sít ovou zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. Vkládání baterií do dálkového ovladače Použijte dvě akumulátorové baterie AA/R6. Vložte baterie ze strany označené - a dbejte na to, aby byla zachovaná správná polarita + a -. Dodržujte pokyny vytištěné na bateriích. Životnost baterií je přibližně šest měsíců až jeden rok v závislosti na používání. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pouze pro nastavení a vyzkoušení televizoru; jakmile to bude nutné, vyměňte je. Pokud dálkový ovladač řádně nefunguje, vyměňte baterie. Žluté tlačítko Modré tlačítko Tlačítka 7 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV Televizor nelze zapnout, máte-li přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD. 2 Stiskněte tlačítko # na dálkovém ovládači Televizor se zapne z pohotovostního režimu a zobrazí se logo JVC. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Čidlo dálkového ovládání Kontrolka napájení 7

9 Nastavení televizoru Pokud se logo JVC neobjeví, je to proto, že televizor byl již poprvé zapnut: Proveďte počáteční nastavení pomocí funkcí JAZYK a AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Další informace najdete v části Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ na straně Stiskněte tlačítko a Objeví se menu LANGUAGE. 5 Pomocí tlačítek 5 a 6 si vyberte zemi, ve které se nacházíte 6 Stiskem modrého tlačítka spustíte funkci AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Objeví se menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů (PR). > LANGUAGE D0002(E)-EN OK 4 Pomocí tlačítek 6 vyberte ČESKY. Potom stiskněte tlačítko a Hlášení na obrazovce budou v angličtině. Objeví se menu ZEMĚ jako dílčí menu funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Menu ZEMĚ jsou dvě. Po stisku žlutého tlačítka se menu ZEMĚ mění následujícím způsobem: Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko b. Poté, co zaregistrujete televizní kanály pod čísla programů (PR), se zobrazí menu EDITACE > EDITACE PR AV IDENT. CT1 /CC CC CC CC D0038-CZ OK POHYB IDENT. VLOŽENÍ RUČNÍ VYMAZÁNÍ Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů (PR) pomocí funkce RUČNÍ LADĚNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Pokud nechcete editovat čísla programů (PR), přejděte na další krok. 8

10 Nastavení televizoru 7 Tlačítkem a zobrazte menu T-V LINK T-V LINK NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV D0005-CZ OK KONEC Nemáte-li připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Vystupte z menu T-V LINK stiskem tlačítka b. Menu T-V LINK zmizí. Pokud je k terminálu EXT-2 připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Podle pokynů v části Přenos dat na videorekordér na straně 10 převeďte data s čísly programů (PR). Nyní je počáteční nastavení provedeno a můžete se dívat na televizi Pokud televizor dokáže pomocí vysílaného signálu zjistit název televizního kanálu, název televizního kanálu se přiřadí příslušnému číslu programu (PR), na který je televizní kanál nastaven. Přiřazení televizních kanálů k programovým číslům (pozicím) (PR) je závislé na oblasti, v níž televizor používáte. Pokud nebylo televiznímu kanálu, který chcete sledovat, přiřazeno číslo programu (PR), lze jej nastavit pomocí funkce RUČNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nenastaví programové číslo PR 0 (AV) pro videorekordér. Tuto operací musíte provést pomocí funkce RUČNÍ. ČESKY 9

11 Nastavení televizoru Přenos dat na videorekordér Na videorekordéry vybavené funkcí T-V LINK můžete přenášet nejnovější údaje o číslech programů (PR). Upozornění To funguje pouze tehdy, je-li videorekordér kompatibilní s funkcí T- V LINK připojen k terminálu EXT-2. Funguje pouze tehdy, je-li zobrazeno menu T-V LINK. T-V LINK D0005-CZ 1 Zapněte videorekordér 2 Stiskněte tlačítko a Začne přenos dat. TV D0037-CZ NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV OK KONEC NAHR. ZAŘÍZENÍ PŘENOS DAT..... Po skončení přenosu dat menu T-V LINK zmizí. Když se menu T-V LINK změní na jiné menu: Televizor ukončil menu. Toto nové menu je ovládáno videorekordérem. Další informace naleznete v návodu k videorekordéru. Zobrazí-li se v menu T-V LINK PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Zkontrolujte následující tři položky. Poté stiskem tlačítka 2 zkuste obnovit přenos dat. Je k terminálu EXT-2 připojený videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK? Je videorekordér zapnutý? Jsou správně zapojeny všechny kolíky kabelu SCART, který spojuje terminál EXT-2 s videorekordérem kompatibilním s funkcemi T-V LINK? Funkce T-V LINK Pokud je k terminálu EXT-2 na televizoru připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK, zjednodušuje se postup nastavení videorekordéru a přehrávání videokazet. T-V LINK využívá následující funkce: Pro použití funkcí T-V LINK: Videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK znamená videorekordér JVC s logem T-V LINK nebo videorekordér s jedním z následujících log. Tyto videorekordéry však mohou podporovat pouze některé z dříve popsaných funkcí. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Q-LINK (ochranná známka společnosti Panasonic) Data Logic (ochranná známka společnosti Metz) Easy Link (ochranná známka společnosti Phillips) Megalogic (ochranná známka společnosti Grundig) SMARTLINK (ochranná známka společnosti Sony) 10

12 Nastavení televizoru Předem nastavený přenos dat Videorekordér automaticky přenese registrovaná data o televizních kanálech z televizoru na videorekordér. To znamená, že nebudete muset ručně nastavovat čísla programů na videorekordéru. Funkce předem nastaveného přenosu dat se spustí automaticky po dokončení počátečního nastavení a po každém použití funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nebo RUČNÍ LADĚNÍ. Tuto funkci můžete také provést pomocí ovládacích prvků videorekordéru. Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT, nebyl přenos dat řádně proveden. Než se o přenos pokusíte znovu, zkontrolujte: Zda je zapnuto napájení videorekordéru. Zda je videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK. Zda je videorekordér připojen k terminálu EXT-2. Zda kabel SCART využívá všechny vodiče. Přímé nahrávání Nahrávání sledovaného obrazu Obraz, který právě sledujete na televizoru, lze nahrávat na videorekordér pomocí jednoduché operace. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Použijte ovládací prvky videorekordéru. Zobrazí se ZAŘÍZENÍ NAHRÁVÁ. V následujících situacích videorekordér přestane nahrávat, pokud vypnete televizor nebo přepnete kanál nebo vstup nebo pokud je na televizoru zobrazeno menu: pokud nahráváte z externího zařízení připojeného na televizor (např. z videokamery) pokud nahráváte z televizního kanálu, který byl dekódován dekodérem pokud nahráváte z televizního kanálu pomocí výstupu z televizoru, protože tuner videorekordéru kanál nemůže řádně přijmout. Nemůžete použít funkci Přímé nahrávání pomocí ovladače televizoru. Videorekordér obecně nemůže nahrávat z televizního kanálu, který tuner nemůže řádně přijmout, i když můžete příslušný kanál sledovat na televizoru. Některé videorekordéry však mohou nahrávat z televizních kanálů pomocí výstupu z televizoru, pokud je právě příslušný kanál sledován na televizoru. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokud není videorekordér připraven, zobrazí se následující hlášení. YBOVÉ HLÁŠENÍ NENAHRÁVÁ NAHRÁVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ NENAHRÁVÁ, ZKONTROLUJTE NAHRÁVACÍ MÉDIUM NENAHRÁVÁ, ZAŘÍZENÍ ZPRACOVÁVÁ INFORMACE Příčina a protiopatření Videorekordér nemůže nahrávat. Zkontrolujte videorekordér. Výstup televizoru je nastaven na EXT-4 nebo PC. Protože obraz EXT-4 nebo PC nelze přenášet do EXT-2, PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ není možné. Nahrávací zařízení není připraveno na nahrávání. Zkontrolujte videokazetu. Nahrávací zařízení nemůže nahrávat, protože právě nahrává nebo přehrává. Zkontrolujte videorekordér. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k videorekordéru. ČESKY 11

13 Tlačítka televizoru a jejich funkce Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Pomocí tlačítek A nebo P p zapnete televizor z pohotovostního režimu. Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Vypnutí televizoru: Znovu stiskněte tlačítko A Kontrolka napájení zhasne. Upozornění Tlačítko A televizního přijímače neizoluje televizor od elektrické sítě úplně. V případě, že nebudete televizní přijímač po delší dobu používat, nezapomeňte vyjmout zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky elektrického proudu. Výběr televizního kanálu Pomocí tlačítek P p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT Sledování obrazu z externího zařízení Stiskem tlačítka TV/AV vyberte terminál EXT Režim televize Režimy EXT Číslo posledního programu nebo 12 Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorce. 1 Čidlo dálkového ovládání 2 Kontrolka napájení (strana 7) 3 Tlačítko TV/AV (strana 12) 4 Tlačítko MENU/OK (stránky 13, 24) 5 Tlačítka P p (strana 12) 6 Tlačítka r (Hlasitost) q (strana 13) 7 Tlačítko A (Pohotovostní režim) (strana 12) 8 Konektor pro sluchátka (mini-konektor) (strana 41) nebo

14 Tlačítka televizoru a jejich funkce Nastavte hlasitost Stiskněte tlačítka r (hlasitost) q Objeví se indikátor úrovně hlasitosti. Použití menu Použijte tlačítko MENU/OK Podrobnosti o používání menu najdete v části Používání televizního menu (strana 24). ČESKY 13

15 Tlačítka a funkce dálkového ovladače # $ % ^ 1 Tlačítko vypnutí zvuku 2 Numerická tlačítka 3 Tlačítko Informace 4 Tlačítko c 5 Tlačítko i 6 Tlačítko b 7 Tlačítka 7 8 Tlačítko g (Text) 9 Tlačítka p p 0 Tlačítka pro ovládání VCR/DVD/teletextu - Tlačítka p = Tlačítko d (Oblíbené) ~ Tlačítko # (Pohotovostní režim)! Přepínač Tlačítko G # Barevná tlačítka $ Tlačítko H % Tlačítko a ^ Tlačítko b & Tlačítka r (Hlasitost) q Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Stiskem tlačítka # (Pohotovostní 9 & režim) vypnete nebo zapnete televizor Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Napájení lze zapnout stiskem tlačítka b, 0 tlačítek p p nebo numerických - tlačítek. = Chcete-li zapnout nebo vypnout televizor, nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV a stiskněte tlačítko #. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači nastaven do jiné polohy než TV, televizor se nezapne ani nevypne, přestože stisknete tlačítko #. 14

16 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Použití numerických tlačítek: Zadejte požadované číslo programu (PR) kanálu pomocí numerických tlačítek. Příklad: PR 6 stiskněte 6 PR 12 stiskněte 1 a 2 Použijte tlačítka p p: Stiskem tlačítek p p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT. Použijte tlačítko AV: Stiskem tlačítka AV vyberte terminál EXT. Režim televize Čísla programů PR 1 - PR 99 Režimy EXT Jelikož tento televizor plně využívá rozlišení původního obrazu, může se pohyb jevit jako nepřirozený, pokud jsou obrazovým zdrojem komponentní signály progresivního vykreslování. V tomto případě změňte nastavení výstupu připojeného zařízení na komponentní výstupní signály prokládaného řádkování. Více informací naleznete v příručkách k těmto zařízením. Počítačový zvuk je stejný jako zvuk EXT- 3. Návrat k televiznímu kanálu: Stiskněte tlačítko b, tlačítka 6 nebo numerická tlačítka. Použití čísla programu PR 0 (AV): Pokud je televizor propojen s videorekordérem pouze pomocí kabelu antény, můžete sledovat obraz z videorekordéru pomocí čísla programu PR 0 (AV). Ručně přiřaďte kanálu RF pro videorekordér číslo programu PR 0 (AV). Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Stiskem tlačítka G se mění volby následujícím způsobem: Režim televize Režimy EXT ČESKY nebo nebo Čísla programů PR 1 - PR 99 PR 0 EXT-1 EXT-2 nebo EXT-3 nebo Můžete si vybrat vstupní obrazový signál S-VIDEO (signál Y/C) nebo obyčejný (úplný) signál. Další informace najdete v části S-IN (vstup S-VIDEO) na straně 37. Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, upravte ručně systém barev. Viz část BAR. SYSTÉM na straně 26. Pokud si vyberete terminál EXT bez vstupního signálu, číslo daného terminálu EXT znehybní na obrazovce. EXT-4 Videorekordér odesílá přehrávaný obraz anténním kabelem jako signál RF (rádiový frekvence). Přečtěte si také pokyny v příručce videorekordéru. 15

17 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítek r q upravíte hlasitost. Objeví se indikátor hlasitosti a hlasitost se bude měnit při každém stisknutí tlačítek r q. Vypnutí zvuku Stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) vypnete zvuk. Opětovným stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) zvuk zapnete na předchozí úroveň hlasitosti. Informativní funkce Můžete zobrazit číslo kanálu, na který se díváte, aktuální čas nebo PROGRAM LIST. Ze zobrazení PROGRAM LIST můžete vybrat kanál nebo terminál EXT. Stiskem tlačítka h (Informace) zobrazíte informaci, kterou chcete vidět. Po stisku tlačítka h (Informace) se zobrazení změní následujícím způsobem: Zobrazení času: Zobrazí se aktuální čas z teletextu. Pokud televizor od okamžiku, kdy byl zapnut, nepřijal televizní kanál s teletextovými programy, bude zobrazení času prázdné. Pokud chcete zobrazit aktuální čas, vyberte si televizní kanál s teletextovými programy. Při sledování videa se může zobrazit nesprávný aktuální čas. PROGRAM LIST: Zobrazí se číslo programu (PR) a seznam terminálu EXT. Stiskem tlačítka a po výběru čísla programu (PR) nebo terminálu EXT pomocí tlačítek 7 zobrazíte zvolený program nebo terminál EXT. U čísel programů (PR), u kterých je nastavená funkce DĚTSKÝ ZÁMEK, se zobrazí znak n (DĚTSKÝ ZÁMEK). Více informací viz DĚTSKÝ ZÁMEK na straně 29. U čísel programů (PR), která jsou zaznamenána jako oblíbený kanál, se zobrazuje znak d (oblíbené). Více informací viz Funkce Oblíbený kanál na straně 19. PROGRAM LIST PR AV IDENT. CT1 Zobrazení čísla kanálu 12 : 00 Žádné informace -8 OK +8 D0011-CZ Zobrazení čísla kanálu: Zobrazí se číslo kanálu a název kanálu (pokud je název kanálu zaregistrován) programu, na který se díváte nebo číslo terminálu EXT. 16

18 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce ZVĚTŠENÍ Umožňuje měnit velikost obrazovky podle poměru stran obrazu. Vyberte si optimální nastavení z následujících režimů ZVĚTŠENÍ. Pokud televizor používáte jako obrazovku počítače, je režim ZVĚTŠENÍ znehybněn na OBSAZENO. AUTO: Je-li signál WSS (signály pro širokoúhlou obrazovku) ukazující poměr stran obrazu zahrnut ve vysílacím signálu nebo v signálu z vnějšího zařízení, televizor automaticky změní režim ZVĚTŠENÍ na 16:9 ZVĚTŠENÍ nebo na OBSAZENO podle signálu WSS. Není-li WSS signál k dispozici, obraz je zobrazen v režimu ZVĚTŠENÍ nastaveném pomocí funkce AUTO 4:3. Informace o použití funkce AUTO 4:3 najdete v části AUTO 4:3 na straně 27. Pokud režim AUTO (WSS) nefunguje správně kvůli zhoršené kvalitě signálu WSS nebo chcete-li změnit režim ZVĚTŠENÍ, stiskněte tlačítko c a zvolte jiný režim ZVĚTŠENÍ. NORMÁLNÍ: Používá se k zobrazení normálního obrazu (poměr stran 4:3) v původní velikosti. 16:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) na plnou velikost obrazovky. 16:9 ZVĚTŠENÉ TITULKY: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) s titulky na plnou velikost obrazovky. OBSAZENO: Rovnoměrně roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) tak, aby obraz vyplnil širokoúhlou obrazovku. Obrazy s poměrem stran 16:9, které byly stlačeny do normálního obrazu (poměr stran 4:3) můžete obnovit do původního tvaru pomocí režimu OBSAZENO. Výběr režimu ZVĚTŠENÍ 1 Zobrazte menu ZVĚTŠENÍ stiskem tlačítka c ČESKY PANORAMATICKÝ: Tento režim roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) a vyplní obrazovku, aniž by obraz vypadal nepřirozeně. Horní a dolní část obrazu je částečně odříznutá. 14:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim roztáhne široký obraz (poměr stran 14:9) podél horní a dolní strany obrazovky. 2 Pomocí tlačítek 6 vyberte některý z režimů ZVĚTŠENÍ. Potom stiskněte tlačítko a Obraz se rozšíří a přibližně za 5 sekund se zobrazí vybraný režim ZVĚTŠENÍ. Režim ZVĚTŠENÍ je možné automaticky měnit pomocí kontrolního signálu z externího zdroje. Pokud se chcete vrátit do předchozího režimu ZVĚTŠENÍ, zvolte znovu režim ZVĚTŠENÍ. 17

19 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Úprava viditelné části obrazu Pokud jsou titulky nebo horní (nebo dolní část) obrazu odříznuté, můžete viditelnou část obrazu upravit ručně. 1 Stiskněte tlačítko c Objeví se menu ZVĚTŠENÍ. 2 Stiskem tlačítka a vyvolejte indikátor režimu ZVĚTŠENÍ Objeví se indikátor. 3 Je-li zobrazen, stisknutím tlačítek 6 můžete změnit polohu obrazu. Viditelnou oblast nemůžete upravovat v režimu NORMÁLNÍ a v režimu OBSAZENO. Nastavení viditelné oblasti zůstane uložené i po změně televizního kanálu. Bude však zrušeno v případě provedení následujících akcí. vypnutí/zapnutí napájení změna režimu ZVĚTŠENÍ Tlačítko g (Text) je stisknuté přepnutí režimu televizoru mezi TV a EXT MONO: Pokud je zvuk monofonní, vyberte režim MONO. Můžete si vychutnat zvuky s prostorovým efektem podobně jako u stereofonního zvuku. VYPNUT: Funkce 3D ZVUK se vypne. Můžete zvolit režim 3D ZVUK pomocí menu Menu NASTAVENÍ ZVUKU (viz stránku strana 28). Okamžitý návrat k televiznímu kanálu K určitému televiznímu kanálu se lze vrátit okamžitě. Stiskněte tlačítko b Televizor se vrátí do režimu televize a objeví se televizní kanál. Funkce 3D ZVUK Umožňuje poslouchat zvuky s prostorovým efektem. Tato funkce nefunguje u zvuku ze sluchátek. Stisknutím tlačítka i vyberte režim 3D ZVUK ZAPNUT Pokud je zvuk stereofonní, vyberte režim ZAPNUT. Můžete si vychutnat zvuky podobně jako v divadle. 18

20 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce Oblíbený kanál Pod numerickými tlačítky 1 až 4 můžete nastavit své oblíbené televizní kanály (PR 1 - PR 99). Po nastavení bude kanál vyvolán stisknutím tlačítka d (oblíbené) a numerickým tlačítkem 1 až 4. Nastavení oblíbeného kanálu 1 V normální obrazovce vyberte televizní kanál (PR 1 - PR 99), který chcete nastavit Podrobnosti naleznete v kapitole Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení na straně Stiskněte a podržte tlačítko d (oblíbené) na dobu tři a více sekund Na obrazovce se objeví NASTAVENÍ 1-4?. 3 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Aktuální kanál bude nastaven pod číslem stisknutého tlačítka. Jakmile se na obrazovce objeví NAPROGRAMOVÁNO!, ikona oblíbeného kanálu se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zaregistrovat kanál, který je již registrován pod numerickým tlačítkem 1 až, na obrazovce se objeví NENÍ NASTAVENO. Nelze registrovat kanály, které byly zaměřeny pomocí funkce DĚTSKÝ ZÁMEK. Je-li provedena volba AUTOMATICKÉ LADĚNÍ registrované oblíbené kanály budou zrušeny. Vyvolání oblíbeného kanálu 1 Na normální obrazovce stiskněte tlačítko d (oblíbené) Objeví se OBLÍBENÉ 1-4?. 2 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Vyvolaný kanál se objeví na obrazovce. Pokud bylo stisknuto numerické tlačítko, pod kterým není registrován žádný kanál, na obrazovce se objeví NEULOŽENO. Nastavení obrazových efektů Pokud byl oblíbený kanál vybrán pomocí tlačítka d (oblíbené) a numerického tlačítka 1 až 4, může být nastavení obrazových efektů zapamatováno pro každý oblíbený kanál nastavením obrazových efektů v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). Budou zapamatovány následující položky v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). MÓD OBRAZU JAS-1 KONTRAST JAS-2 OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV DIGITÁLNÍ VNR BAR. SYSTÉM Bude zapamatováno poslední nastavení pro každou položku. ČESKY Chcete-li smazat oblíbený kanál, smažte nastavený kanál a obsah nastavení pomocí funkce UŽIVATEL. NASTAVENÍ (viz stranu strana 31) v menu VLASTNOSTI. 19

21 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Pomocí těchto tlačítek můžete pracovat s videorekordérem nebo přehrávačem DVD značky JVC. Stisknutí tlačítka, které vypadá stejně jako originální tlačítko pro dálkové ovládání zařízení, má stejný účinek jako originální dálkový ovladač. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy VCR nebo DVD VCR: Při obsluze videorekordéru nastavte přepínač do polohy VCR. Videorekordér můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). DVD: Při obsluze přehrávače DVD nastavte přepínač do polohy DVD. Přehrávač DVD můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). Stisknutím tlačítka H nebo T můžete zobrazit obrazovku menu disku DVD, pak můžete pokračovat stisknutím tlačítek 7. 2 Stiskem ovládacího tlačítka VCR/ DVD nyní můžete obsluhovat videorekordér nebo přehrávač DVD Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, tato tlačítka nebudou fungovat. Některá tlačítka nemusí fungovat, i když je vaše zařízení vyrobeno JVC, v závislosti na používaném zařízení. Pomocí tlačítek p si můžete zvolit televizní kanál, který bude přijímán videorekordérem nebo zvolit úsek, který přehrává přehrávač DVD. U některých typů přehrávačů DVD se pro obsluhu zrychleného přetáčení vpřed/vzad a volbu úseku používají tlačítka p. V takovém případě nebudou fungovat tlačítka 253. Televizor nelze zapnout ani vypnout, máteli přepínač VCR/TV/DVD nastaven na VCR nebo DVD. Při vypnutí nebo zapnutí televizoru nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. 20

22 Funkce teletextu VCR/TV/ DVD 4 Pomocí tlačítek p p, numerických tlačítek nebo barevných tlačítek zvolte teletextovou stánku Návrat do režimu televize: Stiskněte tlačítko b nebo tlačítko g (Text). Základní obsluha 1 Zvolte televizní kanál s teletextovým vysíláním 2 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV 3 Stiskem tlačítka g (Text) vyvolejte teletext Po stisku tlačítka g (Text) se režim změní následujícím způsobem: Režim televize TEXT --- TEXT --- Režim teletextu Pokud máte problémy s příjmem teletextového vysílání, poraďte se se svým prodejcem nebo s teletextovou stanicí. V režimu televize a teletextu a v režimu teletextu nebude v provozu funkce ZVĚTŠENÍ. Při sledování teletextového programu není možné obsluhovat menu. Zobrazený jazyk se řídí nastavením země v menu ZEMĚ. Pokud se znaky teletextového programu nezobrazují správně, změňte nastavení ZEMĚ na jinou zemi. Chcete-li změnit nastavení ZEMĚ, proveďte kroky 1 a 2 postupu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (strana 32) a stiskněte tlačítko a. Použití režimu Seznam Pomocí barevných tlačítek můžete ukládat do paměti a rychle vyvolávat čísla svých oblíbených teletextových stránek. Uložení čísla stránky: 1 Stiskem tlačítka B vstupte do režimu Seznam V dolní části obrazovky budou zobrazena uložená čísla stránek. ČESKY 21

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více