LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU"

Transkript

1 РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV PANOU LCD LAT ШИРОКОЕКРАНЕН ТЕЛЕВИЗОР С ПАНЕЛ НА ТЕЧНИ КРИСТАЛИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУ АТАЦИИ INSTRUKCJA OBSLUGI PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA INSTRUCŢIUNI РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

2 Děkujeme vám, že jste si zakoupili plochý televizor JVC LCD. Abyste správně pochopili, jak nový televizor používat, přečtěte si nejprve pozorně tuto příručku. ( LCD znamená Liquid Crystal Display neboli displej z tekutého krystalu.) UPOZORNĚNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ Televizor může spadnout a zranit Vás. Držte spodek stojanu rukou a televizor nahýbejte nahoru a dolu. Děti se nesmí zavěšovat na televizor, pokládat na něj lokty nebo se na něj naklánět. Televizor může spadnout a může dojít ke zranění. ČESKY POZOR Pokud televizor přenášíte některým z níže vyobrazených způsobů, může dojít k poškození obrazovky. Televizor by vždy měly přenášet dvě osoby. Vady bodů LCD displeje využívají k zobrazení obrazu jemné body ( pixely ). 99,99 % těchto bodů bude v pořádku, může se však stát, že se velmi malý počet těchto bodů nemusí rozsvítit, nebo může svítit neustále. Doporučená vzdálenost Zabraňte nevhodné instalaci a nikdy neumíst ujte přístroj tam, kde není možno dobře větrat. Při instalaci televizoru musí být dodržena doporučená vzdálenost mezi přístrojem a stěnou a také vzdálenosti v malém uzavřeném prostoru či v nábytku. Pro bezpečný provoz dodržujte uvedené pokyny o minimálních vzdálenostech. 200 mm 200 mm 150 mm 150 mm 50 mm 1

3 Nedodržení následujících bezpečnostních opatření může vést k poškození televizoru nebo dálkového ovladače. NEBLOKUJTE větrací štěrbiny a otvory v televizoru. (Jsou-li větrací štěrbiny nebo otvory zakryté novinami, látkou atd., teplo se nemůže z přístroje uvolňovat.) Na televizor NEPOKLÁDEJTE žádné předměty. (jako je kosmetika nebo léky, vázy s květinami, rostliny v květináčích, hrníčky apod.) NENEEJTE vniknout do otvorů ve skříni žádné předměty nebo kapaliny. (Dostane-li se do přístroje voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) NEPOKLÁDEJTE na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky. NEVYSTAVUJTE televizor přímému slunci. Povrch televizní obrazovky se může snadno poškodit. Buďte proto na obrazovku při zacházení s televizorem opatrní. Pokud bude obrazovka znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Nikdy ji netřete silou. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí přípravky či saponáty. V případě závady přístroj vypněte ze sítě a zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se televizor opravovat sami a nesundávejte zadní kryt. Čištění obrazovky Obrazovka je potažena speciálním tenkým filmem ke snížení odrazu. Pokud se tato vrstva poškodí, mohou se objevit nevyrovnané barvy, odbarvení, poškrábání či jiné problémy, které nelze opravit. Při manipulaci s obrazovkou: Nepoužívejte lepidlo či lepící pásku na obrazovce. Na obrazovku nepište. Nedotýkejte se obrazovky žádnými tvrdými předměty. Zabraňte tomu, aby se na obrazovce srazila voda. Na obrazovku nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná rozpouštědla. Obrazovku hrubě netřete. POZOR: Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Chraňte sít ovou zástrčku a přívodní šňůru před poškozením. Nebudete-li tento přístroj delší dobu používat, doporučuje se vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky. 2

4 OBSAH Nastavení televizoru...4 Instalace... 4 Použití stojanu... 4 Odstranění krytů terminálu... 5 Připojení antény a videorekordéru (VCR).. 6 Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu... 7 Vkládání baterií do dálkového ovladače...7 Počáteční nastavení... 7 Funkce T-V LINK Tlačítka televizoru a jejich funkce...12 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Výběr televizního kanálu Sledování obrazu z externího zařízení Nastavte hlasitost Použití menu Tlačítka a funkce dálkového ovladače...14 Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Nastavení hlasitosti Informativní funkce Funkce ZVĚTŠENÍ Funkce 3D ZVUK Okamžitý návrat k televiznímu kanálu Funkce Oblíbený kanál Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Funkce teletextu...21 Základní obsluha Použití režimu Seznam Přidržení Podstránka Odhalení Velikost Obsah Zrušení Používání televizního menu...24 Základní obsluha Menu NASTAVENÍ OBRAZU MÓD OBRAZU JAS KONTRAST JAS OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV VLASTNOSTI Menu NASTAVENÍ ZVUKU STEREO / I II HLOUBKY VÝŠKY VYVÁŽENÍ D ZVUK Menu VLASTNOSTI AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ DĚTSKÝ ZÁMEK NASTAVENÍ VZHLEDU MODRÉ POZADÍ UŽIVATEL. NASTAVENÍ Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ LADĚNÍ RUČNÍ LADĚNÍ JAZYK DEKODÉR (EXT-2) VNĚJŠÍ NASTAVENÍ Zobrazení obrazovky počítače Připojení k počítači Zobrazení obrázků z počítače Tabulka signálů pro jednotlivé typy počítačů Další příprava Připojení externích zařízení Čísla /CC Odstraňování závad Technické údaje ČESKY 3

5 Nastavení televizoru Při instalaci televizoru na zeď použijte pouze držák na stěnu značky JVC (volitelný) navržený pro tento přístroj. Televizor nechte umístit na zeď zkušeným technikem. Instalace Upozornění při instalaci Instalujte jej v rohu na stěně nebo na podlaze, aby šňůry nepřekážely. Během chodu televizor vytváří malé množství horka. Zajistěte kolem něj dostatečný prostor, aby se mohl řádně ochlazovat. Viz část Doporučená vzdálenost na straně 1. Použití stojanu Tento televizor je dodáván s již namontovaným stojanem na stůl. Tento stojan slouží k nastavení nasměrování televizní obrazovky doleva nebo doprava. Otáčení televizoru doleva a doprava: Přidržte spodek stojanu jednou rukou, druhou rukou držte okraj panelu a pomalu televizní obrazovku nasměrujte. 4

6 Nastavení televizoru Odstranění krytů terminálu Na zadní straně televizoru jsou za krytem propojovací terminály. Před připojením antény či videorekordéru tento kryt odmontujte. Vyjmutím skob odstraňte kryt. Nasazujete-li kryt, umístěte boční stěnu krytu proti televizoru a vložte skoby. ČESKY Nechte kryt odmontovaný, pokud nedoléhá správně. Neodstraňujte kryt silou. Může dojít k poškození kabelů a krytu. 5

7 Nastavení televizoru Připojení antény a videorekordéru (VCR) Připojovací kabely nejsou přiloženy. Další informace najdete v příručkách dodávaných s připojovaným zařízením. Upozornění Než cokoli připojíte, vypněte veškerá zařízení včetně televizního přijímače. Pokud připojujete videorekordér, postupujte podle bodů A B C ve schématu naproti. Pokud videorekordér připojovat nebudete, postupujte podle bodu 1. Chcete-li používat funkci T-V LINK, musí být videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK připojen kabelem SCART C k terminálu EXT-2 na televizoru. Další informace o funkcích T-V LINK najdete v části Funkce T-V LINK na straně 10. bez krytů terminálu 75ohmový koaxiální kabel Anténa Videokazety můžete na videorekordéru přehrávat bez provedení kroku C. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokyny k připojení dalších zařízení jsou uvedeny v části Připojení externích zařízení na straně 41. Je-li dekodér připojen k videorekordéru kompatibilnímu s funkcemi T-V LINK, nastavte funkci DEKODÉR (EXT-2) na ZAPNUT. Další informace najdete v části DEKODÉR (EXT-2) na straně 36. Jinak nebude možné sledovat zakódované kanály. Kabel SCART, konektor s 21 kolíky Videorekordér Terminál AV IN/OUT 75ohmový koaxiální kabel Do vstupu antény Do výstupu antény 6

8 Nastavení televizoru Připojení přívodní šňůry do zásuvky elektrického proudu Zasuňte zástrčku přívodní šňůry televize do zásuvky elektrického proudu. Upozornění Používejte pouze zdroj napájení uvedený na přístroji (sít V, 50/60 Hz). Počáteční nastavení Při prvním zapnutí televizor vstoupí do režimu počátečního nastavení a zobrazí se logo JVC. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte počáteční nastavení. Tlačítko # Přepínač VCR/TV/DVD ČESKY Abyste zcela odpojili televizor od elektrické sítě, odstraňte sít ovou zástrčku ze zásuvky elektrického proudu. Vkládání baterií do dálkového ovladače Použijte dvě akumulátorové baterie AA/R6. Vložte baterie ze strany označené - a dbejte na to, aby byla zachovaná správná polarita + a -. Dodržujte pokyny vytištěné na bateriích. Životnost baterií je přibližně šest měsíců až jeden rok v závislosti na používání. Baterie dodávané s přístrojem jsou určeny pouze pro nastavení a vyzkoušení televizoru; jakmile to bude nutné, vyměňte je. Pokud dálkový ovladač řádně nefunguje, vyměňte baterie. Žluté tlačítko Modré tlačítko Tlačítka 7 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV Televizor nelze zapnout, máte-li přepínač VCR/TV/DVD nastaven do polohy VCR nebo DVD. 2 Stiskněte tlačítko # na dálkovém ovládači Televizor se zapne z pohotovostního režimu a zobrazí se logo JVC. Zkontrolujte, zda je zástrčka přívodní šňůry televize zapojena do zásuvky elektrického proudu. Čidlo dálkového ovládání Kontrolka napájení 7

9 Nastavení televizoru Pokud se logo JVC neobjeví, je to proto, že televizor byl již poprvé zapnut: Proveďte počáteční nastavení pomocí funkcí JAZYK a AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Další informace najdete v části Menu ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ na straně Stiskněte tlačítko a Objeví se menu LANGUAGE. 5 Pomocí tlačítek 5 a 6 si vyberte zemi, ve které se nacházíte 6 Stiskem modrého tlačítka spustíte funkci AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Objeví se menu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ a přijímaným televizním kanálům se automaticky přiřadí čísla programů (PR). > LANGUAGE D0002(E)-EN OK 4 Pomocí tlačítek 6 vyberte ČESKY. Potom stiskněte tlačítko a Hlášení na obrazovce budou v angličtině. Objeví se menu ZEMĚ jako dílčí menu funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Menu ZEMĚ jsou dvě. Po stisku žlutého tlačítka se menu ZEMĚ mění následujícím způsobem: Zrušení funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ: Stiskněte tlačítko b. Poté, co zaregistrujete televizní kanály pod čísla programů (PR), se zobrazí menu EDITACE > EDITACE PR AV IDENT. CT1 /CC CC CC CC D0038-CZ OK POHYB IDENT. VLOŽENÍ RUČNÍ VYMAZÁNÍ Chcete-li, můžete nyní editovat čísla programů (PR) pomocí funkce RUČNÍ LADĚNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Pokud nechcete editovat čísla programů (PR), přejděte na další krok. 8

10 Nastavení televizoru 7 Tlačítkem a zobrazte menu T-V LINK T-V LINK NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV D0005-CZ OK KONEC Nemáte-li připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Vystupte z menu T-V LINK stiskem tlačítka b. Menu T-V LINK zmizí. Pokud je k terminálu EXT-2 připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK: Podle pokynů v části Přenos dat na videorekordér na straně 10 převeďte data s čísly programů (PR). Nyní je počáteční nastavení provedeno a můžete se dívat na televizi Pokud televizor dokáže pomocí vysílaného signálu zjistit název televizního kanálu, název televizního kanálu se přiřadí příslušnému číslu programu (PR), na který je televizní kanál nastaven. Přiřazení televizních kanálů k programovým číslům (pozicím) (PR) je závislé na oblasti, v níž televizor používáte. Pokud nebylo televiznímu kanálu, který chcete sledovat, přiřazeno číslo programu (PR), lze jej nastavit pomocí funkce RUČNÍ. Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nenastaví programové číslo PR 0 (AV) pro videorekordér. Tuto operací musíte provést pomocí funkce RUČNÍ. ČESKY 9

11 Nastavení televizoru Přenos dat na videorekordér Na videorekordéry vybavené funkcí T-V LINK můžete přenášet nejnovější údaje o číslech programů (PR). Upozornění To funguje pouze tehdy, je-li videorekordér kompatibilní s funkcí T- V LINK připojen k terminálu EXT-2. Funguje pouze tehdy, je-li zobrazeno menu T-V LINK. T-V LINK D0005-CZ 1 Zapněte videorekordér 2 Stiskněte tlačítko a Začne přenos dat. TV D0037-CZ NAHRÁVÁNÍ DAT Z TV OK KONEC NAHR. ZAŘÍZENÍ PŘENOS DAT..... Po skončení přenosu dat menu T-V LINK zmizí. Když se menu T-V LINK změní na jiné menu: Televizor ukončil menu. Toto nové menu je ovládáno videorekordérem. Další informace naleznete v návodu k videorekordéru. Zobrazí-li se v menu T-V LINK PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Zkontrolujte následující tři položky. Poté stiskem tlačítka 2 zkuste obnovit přenos dat. Je k terminálu EXT-2 připojený videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK? Je videorekordér zapnutý? Jsou správně zapojeny všechny kolíky kabelu SCART, který spojuje terminál EXT-2 s videorekordérem kompatibilním s funkcemi T-V LINK? Funkce T-V LINK Pokud je k terminálu EXT-2 na televizoru připojen videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK, zjednodušuje se postup nastavení videorekordéru a přehrávání videokazet. T-V LINK využívá následující funkce: Pro použití funkcí T-V LINK: Videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK znamená videorekordér JVC s logem T-V LINK nebo videorekordér s jedním z následujících log. Tyto videorekordéry však mohou podporovat pouze některé z dříve popsaných funkcí. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Q-LINK (ochranná známka společnosti Panasonic) Data Logic (ochranná známka společnosti Metz) Easy Link (ochranná známka společnosti Phillips) Megalogic (ochranná známka společnosti Grundig) SMARTLINK (ochranná známka společnosti Sony) 10

12 Nastavení televizoru Předem nastavený přenos dat Videorekordér automaticky přenese registrovaná data o televizních kanálech z televizoru na videorekordér. To znamená, že nebudete muset ručně nastavovat čísla programů na videorekordéru. Funkce předem nastaveného přenosu dat se spustí automaticky po dokončení počátečního nastavení a po každém použití funkce AUTOMATICKÉ LADĚNÍ nebo RUČNÍ LADĚNÍ. Tuto funkci můžete také provést pomocí ovládacích prvků videorekordéru. Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT : Pokud se zobrazí hlášení PŘENOS NELZE USKUTEČNIT, nebyl přenos dat řádně proveden. Než se o přenos pokusíte znovu, zkontrolujte: Zda je zapnuto napájení videorekordéru. Zda je videorekordér kompatibilní s funkcemi T-V LINK. Zda je videorekordér připojen k terminálu EXT-2. Zda kabel SCART využívá všechny vodiče. Přímé nahrávání Nahrávání sledovaného obrazu Obraz, který právě sledujete na televizoru, lze nahrávat na videorekordér pomocí jednoduché operace. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Použijte ovládací prvky videorekordéru. Zobrazí se ZAŘÍZENÍ NAHRÁVÁ. V následujících situacích videorekordér přestane nahrávat, pokud vypnete televizor nebo přepnete kanál nebo vstup nebo pokud je na televizoru zobrazeno menu: pokud nahráváte z externího zařízení připojeného na televizor (např. z videokamery) pokud nahráváte z televizního kanálu, který byl dekódován dekodérem pokud nahráváte z televizního kanálu pomocí výstupu z televizoru, protože tuner videorekordéru kanál nemůže řádně přijmout. Nemůžete použít funkci Přímé nahrávání pomocí ovladače televizoru. Videorekordér obecně nemůže nahrávat z televizního kanálu, který tuner nemůže řádně přijmout, i když můžete příslušný kanál sledovat na televizoru. Některé videorekordéry však mohou nahrávat z televizních kanálů pomocí výstupu z televizoru, pokud je právě příslušný kanál sledován na televizoru. Další informace najdete v příručce videorekordéru. Pokud není videorekordér připraven, zobrazí se následující hlášení. YBOVÉ HLÁŠENÍ NENAHRÁVÁ NAHRÁVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ NENAHRÁVÁ, ZKONTROLUJTE NAHRÁVACÍ MÉDIUM NENAHRÁVÁ, ZAŘÍZENÍ ZPRACOVÁVÁ INFORMACE Příčina a protiopatření Videorekordér nemůže nahrávat. Zkontrolujte videorekordér. Výstup televizoru je nastaven na EXT-4 nebo PC. Protože obraz EXT-4 nebo PC nelze přenášet do EXT-2, PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ není možné. Nahrávací zařízení není připraveno na nahrávání. Zkontrolujte videokazetu. Nahrávací zařízení nemůže nahrávat, protože právě nahrává nebo přehrává. Zkontrolujte videorekordér. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k videorekordéru. ČESKY 11

13 Tlačítka televizoru a jejich funkce Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu Pomocí tlačítek A nebo P p zapnete televizor z pohotovostního režimu. Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Vypnutí televizoru: Znovu stiskněte tlačítko A Kontrolka napájení zhasne. Upozornění Tlačítko A televizního přijímače neizoluje televizor od elektrické sítě úplně. V případě, že nebudete televizní přijímač po delší dobu používat, nezapomeňte vyjmout zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky elektrického proudu. Výběr televizního kanálu Pomocí tlačítek P p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT Sledování obrazu z externího zařízení Stiskem tlačítka TV/AV vyberte terminál EXT Režim televize Režimy EXT Číslo posledního programu nebo 12 Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorce. 1 Čidlo dálkového ovládání 2 Kontrolka napájení (strana 7) 3 Tlačítko TV/AV (strana 12) 4 Tlačítko MENU/OK (stránky 13, 24) 5 Tlačítka P p (strana 12) 6 Tlačítka r (Hlasitost) q (strana 13) 7 Tlačítko A (Pohotovostní režim) (strana 12) 8 Konektor pro sluchátka (mini-konektor) (strana 41) nebo

14 Tlačítka televizoru a jejich funkce Nastavte hlasitost Stiskněte tlačítka r (hlasitost) q Objeví se indikátor úrovně hlasitosti. Použití menu Použijte tlačítko MENU/OK Podrobnosti o používání menu najdete v části Používání televizního menu (strana 24). ČESKY 13

15 Tlačítka a funkce dálkového ovladače # $ % ^ 1 Tlačítko vypnutí zvuku 2 Numerická tlačítka 3 Tlačítko Informace 4 Tlačítko c 5 Tlačítko i 6 Tlačítko b 7 Tlačítka 7 8 Tlačítko g (Text) 9 Tlačítka p p 0 Tlačítka pro ovládání VCR/DVD/teletextu - Tlačítka p = Tlačítko d (Oblíbené) ~ Tlačítko # (Pohotovostní režim)! Přepínač Tlačítko G # Barevná tlačítka $ Tlačítko H % Tlačítko a ^ Tlačítko b & Tlačítka r (Hlasitost) q Zapněte nebo vypněte televizor z pohotovostního režimu Stiskem tlačítka # (Pohotovostní 9 & režim) vypnete nebo zapnete televizor Jakmile je televizor zapnutý, kontrolka napájení svítí modře. Napájení lze zapnout stiskem tlačítka b, 0 tlačítek p p nebo numerických - tlačítek. = Chcete-li zapnout nebo vypnout televizor, nastavte přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači do polohy TV a stiskněte tlačítko #. Pokud je přepínač VCR/TV/DVD na dálkovém ovladači nastaven do jiné polohy než TV, televizor se nezapne ani nevypne, přestože stisknete tlačítko #. 14

16 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení Použití numerických tlačítek: Zadejte požadované číslo programu (PR) kanálu pomocí numerických tlačítek. Příklad: PR 6 stiskněte 6 PR 12 stiskněte 1 a 2 Použijte tlačítka p p: Stiskem tlačítek p p vyberte požadované číslo programu (PR) nebo terminál EXT. Použijte tlačítko AV: Stiskem tlačítka AV vyberte terminál EXT. Režim televize Čísla programů PR 1 - PR 99 Režimy EXT Jelikož tento televizor plně využívá rozlišení původního obrazu, může se pohyb jevit jako nepřirozený, pokud jsou obrazovým zdrojem komponentní signály progresivního vykreslování. V tomto případě změňte nastavení výstupu připojeného zařízení na komponentní výstupní signály prokládaného řádkování. Více informací naleznete v příručkách k těmto zařízením. Počítačový zvuk je stejný jako zvuk EXT- 3. Návrat k televiznímu kanálu: Stiskněte tlačítko b, tlačítka 6 nebo numerická tlačítka. Použití čísla programu PR 0 (AV): Pokud je televizor propojen s videorekordérem pouze pomocí kabelu antény, můžete sledovat obraz z videorekordéru pomocí čísla programu PR 0 (AV). Ručně přiřaďte kanálu RF pro videorekordér číslo programu PR 0 (AV). Další informace najdete v části RUČNÍ LADĚNÍ na straně 32. Stiskem tlačítka G se mění volby následujícím způsobem: Režim televize Režimy EXT ČESKY nebo nebo Čísla programů PR 1 - PR 99 PR 0 EXT-1 EXT-2 nebo EXT-3 nebo Můžete si vybrat vstupní obrazový signál S-VIDEO (signál Y/C) nebo obyčejný (úplný) signál. Další informace najdete v části S-IN (vstup S-VIDEO) na straně 37. Pokud nemáte jasný obraz nebo se neobjeví barvy, upravte ručně systém barev. Viz část BAR. SYSTÉM na straně 26. Pokud si vyberete terminál EXT bez vstupního signálu, číslo daného terminálu EXT znehybní na obrazovce. EXT-4 Videorekordér odesílá přehrávaný obraz anténním kabelem jako signál RF (rádiový frekvence). Přečtěte si také pokyny v příručce videorekordéru. 15

17 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítek r q upravíte hlasitost. Objeví se indikátor hlasitosti a hlasitost se bude měnit při každém stisknutí tlačítek r q. Vypnutí zvuku Stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) vypnete zvuk. Opětovným stiskem tlačítka l (vypnutí zvuku) zvuk zapnete na předchozí úroveň hlasitosti. Informativní funkce Můžete zobrazit číslo kanálu, na který se díváte, aktuální čas nebo PROGRAM LIST. Ze zobrazení PROGRAM LIST můžete vybrat kanál nebo terminál EXT. Stiskem tlačítka h (Informace) zobrazíte informaci, kterou chcete vidět. Po stisku tlačítka h (Informace) se zobrazení změní následujícím způsobem: Zobrazení času: Zobrazí se aktuální čas z teletextu. Pokud televizor od okamžiku, kdy byl zapnut, nepřijal televizní kanál s teletextovými programy, bude zobrazení času prázdné. Pokud chcete zobrazit aktuální čas, vyberte si televizní kanál s teletextovými programy. Při sledování videa se může zobrazit nesprávný aktuální čas. PROGRAM LIST: Zobrazí se číslo programu (PR) a seznam terminálu EXT. Stiskem tlačítka a po výběru čísla programu (PR) nebo terminálu EXT pomocí tlačítek 7 zobrazíte zvolený program nebo terminál EXT. U čísel programů (PR), u kterých je nastavená funkce DĚTSKÝ ZÁMEK, se zobrazí znak n (DĚTSKÝ ZÁMEK). Více informací viz DĚTSKÝ ZÁMEK na straně 29. U čísel programů (PR), která jsou zaznamenána jako oblíbený kanál, se zobrazuje znak d (oblíbené). Více informací viz Funkce Oblíbený kanál na straně 19. PROGRAM LIST PR AV IDENT. CT1 Zobrazení čísla kanálu 12 : 00 Žádné informace -8 OK +8 D0011-CZ Zobrazení čísla kanálu: Zobrazí se číslo kanálu a název kanálu (pokud je název kanálu zaregistrován) programu, na který se díváte nebo číslo terminálu EXT. 16

18 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce ZVĚTŠENÍ Umožňuje měnit velikost obrazovky podle poměru stran obrazu. Vyberte si optimální nastavení z následujících režimů ZVĚTŠENÍ. Pokud televizor používáte jako obrazovku počítače, je režim ZVĚTŠENÍ znehybněn na OBSAZENO. AUTO: Je-li signál WSS (signály pro širokoúhlou obrazovku) ukazující poměr stran obrazu zahrnut ve vysílacím signálu nebo v signálu z vnějšího zařízení, televizor automaticky změní režim ZVĚTŠENÍ na 16:9 ZVĚTŠENÍ nebo na OBSAZENO podle signálu WSS. Není-li WSS signál k dispozici, obraz je zobrazen v režimu ZVĚTŠENÍ nastaveném pomocí funkce AUTO 4:3. Informace o použití funkce AUTO 4:3 najdete v části AUTO 4:3 na straně 27. Pokud režim AUTO (WSS) nefunguje správně kvůli zhoršené kvalitě signálu WSS nebo chcete-li změnit režim ZVĚTŠENÍ, stiskněte tlačítko c a zvolte jiný režim ZVĚTŠENÍ. NORMÁLNÍ: Používá se k zobrazení normálního obrazu (poměr stran 4:3) v původní velikosti. 16:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) na plnou velikost obrazovky. 16:9 ZVĚTŠENÉ TITULKY: Tento režim zvětší široký obraz (poměr stran 16:9) s titulky na plnou velikost obrazovky. OBSAZENO: Rovnoměrně roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) tak, aby obraz vyplnil širokoúhlou obrazovku. Obrazy s poměrem stran 16:9, které byly stlačeny do normálního obrazu (poměr stran 4:3) můžete obnovit do původního tvaru pomocí režimu OBSAZENO. Výběr režimu ZVĚTŠENÍ 1 Zobrazte menu ZVĚTŠENÍ stiskem tlačítka c ČESKY PANORAMATICKÝ: Tento režim roztáhne levou a pravou stranu normálního obrazu (poměr stran 4:3) a vyplní obrazovku, aniž by obraz vypadal nepřirozeně. Horní a dolní část obrazu je částečně odříznutá. 14:9 ZVĚTŠENÍ: Tento režim roztáhne široký obraz (poměr stran 14:9) podél horní a dolní strany obrazovky. 2 Pomocí tlačítek 6 vyberte některý z režimů ZVĚTŠENÍ. Potom stiskněte tlačítko a Obraz se rozšíří a přibližně za 5 sekund se zobrazí vybraný režim ZVĚTŠENÍ. Režim ZVĚTŠENÍ je možné automaticky měnit pomocí kontrolního signálu z externího zdroje. Pokud se chcete vrátit do předchozího režimu ZVĚTŠENÍ, zvolte znovu režim ZVĚTŠENÍ. 17

19 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Úprava viditelné části obrazu Pokud jsou titulky nebo horní (nebo dolní část) obrazu odříznuté, můžete viditelnou část obrazu upravit ručně. 1 Stiskněte tlačítko c Objeví se menu ZVĚTŠENÍ. 2 Stiskem tlačítka a vyvolejte indikátor režimu ZVĚTŠENÍ Objeví se indikátor. 3 Je-li zobrazen, stisknutím tlačítek 6 můžete změnit polohu obrazu. Viditelnou oblast nemůžete upravovat v režimu NORMÁLNÍ a v režimu OBSAZENO. Nastavení viditelné oblasti zůstane uložené i po změně televizního kanálu. Bude však zrušeno v případě provedení následujících akcí. vypnutí/zapnutí napájení změna režimu ZVĚTŠENÍ Tlačítko g (Text) je stisknuté přepnutí režimu televizoru mezi TV a EXT MONO: Pokud je zvuk monofonní, vyberte režim MONO. Můžete si vychutnat zvuky s prostorovým efektem podobně jako u stereofonního zvuku. VYPNUT: Funkce 3D ZVUK se vypne. Můžete zvolit režim 3D ZVUK pomocí menu Menu NASTAVENÍ ZVUKU (viz stránku strana 28). Okamžitý návrat k televiznímu kanálu K určitému televiznímu kanálu se lze vrátit okamžitě. Stiskněte tlačítko b Televizor se vrátí do režimu televize a objeví se televizní kanál. Funkce 3D ZVUK Umožňuje poslouchat zvuky s prostorovým efektem. Tato funkce nefunguje u zvuku ze sluchátek. Stisknutím tlačítka i vyberte režim 3D ZVUK ZAPNUT Pokud je zvuk stereofonní, vyberte režim ZAPNUT. Můžete si vychutnat zvuky podobně jako v divadle. 18

20 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Funkce Oblíbený kanál Pod numerickými tlačítky 1 až 4 můžete nastavit své oblíbené televizní kanály (PR 1 - PR 99). Po nastavení bude kanál vyvolán stisknutím tlačítka d (oblíbené) a numerickým tlačítkem 1 až 4. Nastavení oblíbeného kanálu 1 V normální obrazovce vyberte televizní kanál (PR 1 - PR 99), který chcete nastavit Podrobnosti naleznete v kapitole Vyberte si televizní kanál a sledujte obraz z externích zařízení na straně Stiskněte a podržte tlačítko d (oblíbené) na dobu tři a více sekund Na obrazovce se objeví NASTAVENÍ 1-4?. 3 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Aktuální kanál bude nastaven pod číslem stisknutého tlačítka. Jakmile se na obrazovce objeví NAPROGRAMOVÁNO!, ikona oblíbeného kanálu se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zaregistrovat kanál, který je již registrován pod numerickým tlačítkem 1 až, na obrazovce se objeví NENÍ NASTAVENO. Nelze registrovat kanály, které byly zaměřeny pomocí funkce DĚTSKÝ ZÁMEK. Je-li provedena volba AUTOMATICKÉ LADĚNÍ registrované oblíbené kanály budou zrušeny. Vyvolání oblíbeného kanálu 1 Na normální obrazovce stiskněte tlačítko d (oblíbené) Objeví se OBLÍBENÉ 1-4?. 2 Stiskněte jedno z numerických tlačítek 1 až 4 Vyvolaný kanál se objeví na obrazovce. Pokud bylo stisknuto numerické tlačítko, pod kterým není registrován žádný kanál, na obrazovce se objeví NEULOŽENO. Nastavení obrazových efektů Pokud byl oblíbený kanál vybrán pomocí tlačítka d (oblíbené) a numerického tlačítka 1 až 4, může být nastavení obrazových efektů zapamatováno pro každý oblíbený kanál nastavením obrazových efektů v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). Budou zapamatovány následující položky v menu NASTAVENÍ OBRAZU (viz stranu strana 25). MÓD OBRAZU JAS-1 KONTRAST JAS-2 OSTROST BARVA ZABARVENÍ TEPL. BAREV DIGITÁLNÍ VNR BAR. SYSTÉM Bude zapamatováno poslední nastavení pro každou položku. ČESKY Chcete-li smazat oblíbený kanál, smažte nastavený kanál a obsah nastavení pomocí funkce UŽIVATEL. NASTAVENÍ (viz stranu strana 31) v menu VLASTNOSTI. 19

21 Tlačítka a funkce dálkového ovladače Ovládání videorekordéru nebo přehrávače DVD značky JVC Pomocí těchto tlačítek můžete pracovat s videorekordérem nebo přehrávačem DVD značky JVC. Stisknutí tlačítka, které vypadá stejně jako originální tlačítko pro dálkové ovládání zařízení, má stejný účinek jako originální dálkový ovladač. 1 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy VCR nebo DVD VCR: Při obsluze videorekordéru nastavte přepínač do polohy VCR. Videorekordér můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). DVD: Při obsluze přehrávače DVD nastavte přepínač do polohy DVD. Přehrávač DVD můžete zapínat či vypínat stiskem tlačítka # (Pohotovostní režim). Stisknutím tlačítka H nebo T můžete zobrazit obrazovku menu disku DVD, pak můžete pokračovat stisknutím tlačítek 7. 2 Stiskem ovládacího tlačítka VCR/ DVD nyní můžete obsluhovat videorekordér nebo přehrávač DVD Pokud vaše zařízení není výrobkem firmy JVC, tato tlačítka nebudou fungovat. Některá tlačítka nemusí fungovat, i když je vaše zařízení vyrobeno JVC, v závislosti na používaném zařízení. Pomocí tlačítek p si můžete zvolit televizní kanál, který bude přijímán videorekordérem nebo zvolit úsek, který přehrává přehrávač DVD. U některých typů přehrávačů DVD se pro obsluhu zrychleného přetáčení vpřed/vzad a volbu úseku používají tlačítka p. V takovém případě nebudou fungovat tlačítka 253. Televizor nelze zapnout ani vypnout, máteli přepínač VCR/TV/DVD nastaven na VCR nebo DVD. Při vypnutí nebo zapnutí televizoru nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV. 20

22 Funkce teletextu VCR/TV/ DVD 4 Pomocí tlačítek p p, numerických tlačítek nebo barevných tlačítek zvolte teletextovou stánku Návrat do režimu televize: Stiskněte tlačítko b nebo tlačítko g (Text). Základní obsluha 1 Zvolte televizní kanál s teletextovým vysíláním 2 Nastavte přepínač VCR/TV/DVD do polohy TV 3 Stiskem tlačítka g (Text) vyvolejte teletext Po stisku tlačítka g (Text) se režim změní následujícím způsobem: Režim televize TEXT --- TEXT --- Režim teletextu Pokud máte problémy s příjmem teletextového vysílání, poraďte se se svým prodejcem nebo s teletextovou stanicí. V režimu televize a teletextu a v režimu teletextu nebude v provozu funkce ZVĚTŠENÍ. Při sledování teletextového programu není možné obsluhovat menu. Zobrazený jazyk se řídí nastavením země v menu ZEMĚ. Pokud se znaky teletextového programu nezobrazují správně, změňte nastavení ZEMĚ na jinou zemi. Chcete-li změnit nastavení ZEMĚ, proveďte kroky 1 a 2 postupu AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (strana 32) a stiskněte tlačítko a. Použití režimu Seznam Pomocí barevných tlačítek můžete ukládat do paměti a rychle vyvolávat čísla svých oblíbených teletextových stránek. Uložení čísla stránky: 1 Stiskem tlačítka B vstupte do režimu Seznam V dolní části obrazovky budou zobrazena uložená čísla stránek. ČESKY 21

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více