informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str."

Transkript

1 informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9

2 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát, že měsíc září je trochu smutný, protože nám končí prázdniny a s tím pomalu i léto. Děti se opět mohou těšit na své kamarády a na nové zážitky a zkušenosti, které prožijí v novém školním roce 2014/2015. I Slezská diakonie provozuje diakonické školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Diakonické školství Slezské diakonie zajišťují dvě školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava. Nyní se intenzivně připravuje nová pobočka základní školy v Ostravě, která se bude otevírat od Také krnovská škola se rozšíří o střední školu od Slezská diakonie se věnuje také sociálně vyloučeným skupinám. Mezi sociálně vyloučené řadíme lidi, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou tedy vyloučeni ze společenských sítí. Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, atd.). Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. Etnická příslušnost (většinou romská) může být také příčinou negativního postoje společnosti a částečné diskriminace, nejčastěji na trhu práce, ve vzdělávání a i v bydlení. Slezská diakonie nabízí své služby také romským rodinám a dětem a o tom si zde můžete přečíst. BIBLICKÝ ÚVOD Slezská diakonie má od léta nové webové stránky, které najdete na Nové webové stránky jsou zpracovány na principu snadného vyhledávání služeb dle cílových skupin, součástí stránek jsou také mapy s vyznačenými městy, ve kterých SD poskytuje služby. Novinkou je i propojení s facebookem - na kterém se setkává čím dál více uživatelů. Webové stránky stále dolaďujeme k Vaší maximální spokojenosti. Těšíme se tedy na Vaše postřehy, nápady a připomínky. Kontaktovat nás můžete na ech: a Doufáme, že se nové webové stránky budou líbit a budou hojně navštěvované. Potom se Ježíš modlil: Otče, Pane nebe i země, děkuji Ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým. (Mt 11,25) půjde-li vám o přední místa, do Božího království se vůbec nedostanete. Ujišťuji vás, že jen s pokornou myslí dítěte tam můžete vejít a něco znamenat. Kdo si umí vážit takového nepatrného člověka, prokazuje tím úctu mně. (Mt 18, 3-5) Podívejme se na slova modlitby samotného Pana Ježíše. Na tomto místě děkuje nebeskému Otci za to, že pravda je některým skryta a jen některým odkryta. Zmiňuje dva typy lidí: moudré a učené, kteří jsou namyšleni kvůli svým vědomostem. Pro ně je pravda skryta. Druhou skupinou jsou nepatrní a prostí, kteří jsou otevřeni k přijetí Boží pravdy. Stalo se mnohokrát, že i některé události a situace nedokázali rozlišit a pochopit právě ti učení. Naproti tomu nepatrní úplně jasně věděli, že něco přijde a jak se zachovat. To se psalo např. při tsunami - zemětřesení v indickém oceánu, které se odehrálo před deseti lety. Učení lidé zkoumali, hodnotili a nechápavě se stavěli k té události ještě delší dobu po tom, co se odehrála. Malá skupina dětí a zvířat prý vnímala a cítila, že něco nebezpečného přijde a tak jejich tendence byla odejít do ústraní a bezpečí. Vzpomeňme si jen na několik malých věcí v Bibli: malé je hořčičné zrno, z kterého vyroste velká rostlina, malá byla nemluvňata, která byla přinášena k Panu Ježíši, a On řekl, že jejich je království Boží. Malý byl Boží izraelský národ a z něho vyšel Spasitel světa. Maličtí jsou pod zvláštní Boží ochranou, podobně jako chudí. Jako maličké mohli označovat děti, nebo nedospělé, nezralé. Taková skupina je v ústech Pana Ježíše vyzdvihnuta. O takové má sám Pán Bůh velký zájem, na nich mu záleží. Podobně je na tom skupina chudých, nebo slabých (..co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to co jest, obrátil v nic 1 Kor 1,27-28). Uvědomujeme si tento Boží zájem o maličkých, slabých a nedospělých? Ve Slezské diakonii se věnujeme taky maličkým, chudým, neurozeným, kteří strádají, kterým chybí dobré sociální zázemí. Chceme pamatovat na to, že ten, kdo je malý u sebe a v pokoře přistupuje před Boha, netouží po velikosti, ten má svoji skrytou a budoucí velikost pro Boha Nebojte se, ač je vás jen malá hrstka, jste občany Božího království. Nelpěte na tom, co máte, ale dávejte to do služby a rozdávejte potřebným. Lk 12,32. Modleme se: Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že Tobě záleží na malých, slabých a nepatrných. Děkujeme, že pro takové odkrýváš svou pravdu a na nich Ti speciálně záleží. Učiň nás vnímavými a citlivými vůči slabým a vyloučeným, ať Tvé světlo, láska a povzbuzení přichází k nim i skrze nás. Ať je Tobě, Bože, vzdávána chvála a sláva. Amen ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovnice ve Slezské diakonii

3 co se událo... 2 autor článku Bc. Veronika Židková Dobrovolníci popřáli zdravotním sestrám U příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester (12. května) se dobrovolníci z Dobrovolnického centra Slezské diakonie rozhodli na popud jedné z dobrovolnic poděkovat zdravotnickým pracovníkům interního oddělení a oddělení lůžek sociální péče v krnovské a albrechtické nemocnici za dosavadní spolupráci. Dobrovolnice zapojila do této akce i svého zaměstnavatele, společnost TEAM 4 YOU, která zakoupila květiny a bonboniéry pro pracovníky těchto dvou oddělení. Vážíme si každodenní práce zdravotních sester, které ošetřují převážně fyzické zdraví pacientů. Nezapomínáme však ani na dobrovolníky v nemocnicích, jež se snaží pacientům zpříjemnit mnohdy dlouhé chvíle na lůžku. Touto aktivitou by společnost TEAM 4 YOU chtěla podpořit dobré vztahy mezi zdravotními sestrami a dobrovolníky, neboť je to právě jejich spolupráce, která přináší pacientům neocenitelnou a tolik potřebnou komplexní péči, vysvětlil hlavní myšlenku celé akce jednatel společnosti TEAM 4 YOU Petr Malíř. Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově vysílá dobrovolníky mezi pacienty Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov již třetím rokem. Pacienti se často v době hospitalizace cítí osamoceni a jsou plni obav z toho, jak se jejich zdravotní stav bude vyvíjet v následujícím období. Dobrovolníci se snaží odpoutat je od těchto myšlenek a zpříjemnit chvíle, které se jindy vlečou. S pacienty si vykládají, naslouchají jejich slovům, hrají s nimi společenské hry, předčítají jim z knížek nebo je vezmou na procházku v areálu nemocnice, okomentovala spolupráci s nemocnicí Veronika Židková, koordinátorka Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově. autor článku Bc. Romana Dobšová, DiS. Otevíráme novou službu v Třinci Lidé s duševním onemocněním budou mít v Třinci další možnost, jak se rychleji zařadit do běžného života. Po prázdninách totiž začne Slezská diakonie poskytovat novou službu Chráněné bydlení ve středisku ARCHA Třinec. Od 1. září 2014 se tak postupně zaplní tři byty, které se Městu Třinec a Slezské diakonii ve spolupráci se společností CPI BYTY a.s. podařilo k těmto účelům připravit. Jak už název chráněné bydlení napovídá, jde o službu pobytovou. Určena je lidem s duševním onemocněním od 18 do 64 let, kteří jsou v současné době ve stabilizovaném stavu. Nejedná se však pouze o zajištění místa k bydlení. Uživatelé ARCHY Třinec budou mít možnost využívat různé druhy služeb, které jim pomůžou k samostatnému životu. Sociální služba nabídne pomoc s přípravou nebo zajištěním stravy, pomoc při chodu domácnosti nebo při osobní hygieně. Budou zde probíhat také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomocí nichž budou pracovníci uživatele podporovat v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podpora při navázání a rozvinutí nových kontaktů a zprostředkování volnočasových aktivit a podobně. Této pomoci budou uživatelé ARCHY Třinec využívat v pracovní dny od 8 do 18 hodin, a to v rozsahu individuálně dohodnutém s pracovníkem. V nočních hodinách a o víkendech bude zajištěna pohotovostní služba. Bližší informace včetně formulářů a ceníku mohou zájemci získat na telefonních číslech , nebo autor článku Gabriela Lhotská, DiS. EFFATHA Nový Jičín podporuje Vojtíška Neváhali jsme ani chvilku a po dohodě s ostatními pracovníky i klienty sociálně terapeutických dílen EFFATHA Nový Jičín, jsme zareagovali na výzvu Novojičínského rodinného centra podpořit malého Vojtíška. Vojtíšek trpí vzácnou genetickou poruchou, tzv. Hunterovou nemocí. V současné době žije u nás s tímto onemocněním 8 chlapců. Výrobky střediska Slezské diakonie EFFATHA Nový Jičín se tak staly součástí charitativní dražby. Výtěžek směřuje na usnadnění péče o Vojtíka. Chceme nejen pomoci Vojtíškovi, ale zároveň dokázat okolí, že i lidé s postižením mohou pomáhat, že jim nejsou lhostejné osudy lidí v jejich blízkosti a chtějí pomáhat - dle svých možností. Pokud máte zájem zúčastnit se dražby, pojďte na: Ve zkratce Firemní dobrovolnictví Ve dnech 27.5., a pracovníci Správy Centra Avion Shopping Park v čele s ředitelkou paní Kateřinou Ježkovou realizovali v domově Slezské diakonie HOSANA Karviná svou dobrovolnickou činnost. Pracovníci vybaveni natěračskými potřebami a ochrannými pomůckami se objevili ve středisku hned po ránu. Po prohlídce střediska a krátkém seznámení se službou domova se vrhli do práce. S velkou pečlivostí a důkladností vyzbrojeni osobním nadšením a nasazením natřeli plot, vjezdní bránu a branku, pergolu, houpačku a stojany na květiny. Pracovníkům Správy Centra velice děkujeme. Jsme přesvědčeni, že Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným. Ozdravný pobyt žáků SD Koncem května se žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučeného pracoviště Bohumín zúčastnili třídenního ozdravného pobytu na chatě Svoboda v Ostravici. Pro většinu žáků to bylo úplně první odloučení od rodiny, které zvládli na jedničku. Pedagogové si pro děti připravili zajímavý program- ukázku výcviku služebních plemen psů pod vedením chovatele Pavla Červenky z Ostravice, besedu se členy Městské policie z Bohumína, kterou obohatili o skvělé hudební vystoupení, hledání pokladu, hudební soutěž v karaoke a nemohl chybět ani táborák s opékáním párků. Tento pobyt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře města Bohumína, vstřícnosti a ochotě provozovatele chaty Svoboda pana Jaroslava Žídka i dopravní společnosti Beskybus Petra Glembeka. Za kolektiv pedagogů děkujeme také rodičům za jejich důvěru. Žáci si domů odvezli krásné a nezapomenutelné zážitky.

4 3 listárna autor článku Charlene Demestre Dobrodružný rok zahraničního dobrovolníka ve středisku BETEZDA a BETANIA v Komorní Lhotce Přijela jsem do České republiky v září 2013 vykonat evropskou dobrovolnickou službu na jeden rok. Ve Francii jsem sociální pracovník a chtěla jsem vidět, jak funguje sociální práce v zahraničí. Bylo mi navrženo, abych byla dobrovolníkem ve dvou střediscích: BETEZDA, která je domovem pro lidi s mentálním postižením a má 20 uživatelů a BETANIA, která je domovem pro seniory a má 10 uživatelů. Ze začátku mým hlavním problémem byla jazyková bariéra. Kladla jsem si otázku: Jak komunikovat s uživateli a s mými kolegy? Ale jejich laskavost, trpělivost a touha se mnou komunikovat rozptýlily tyto obavy. Během tohoto roku jsem trávila hodně času s uživateli a pomáhala jsem svým kolegům. V BETEZDĚ jsem byla zapojena do kreativních aktivit, podílela jsem se na přípravě různých akcí, jako jsou olympijské hry, karneval, francouzský den. Ale také jsem pomáhala individuálně některým uživatelům např. číst, učení se rozpoznávání čísel, barev, napsání svého jména. Každý pátek jsme s uživateli šli na bowling a občas jsem se účastnila muzikoterapie. V BETANII jsem se každé pondělí účastnila cviční s uživateli a paměťových her. Vařila jsem s uživatelkami, bylo to pro mě velmi přínosné, protože neumím vařit. Dnes vím, že jsem se naučila hodně od uživatelů, kolegů a dalších lidi, které jsem potkala. Poznala jsem lépe sebe sama, své slabé stránky, na kterých musím pracovat a také stala jsem se otevřenějším člověkem. Poznala jsem a naučila se milovat zemi odlišnou od mé, její kulturu a lidi. Setkala jsem se s tolika skvělými lidmi, že budu odjíždět smutná do své země, ale se srdcem plným hezkých vzpomínek. Tento nádherný poslední rok nikdy nezapomenu, ty lidi a zemi. A já se cítím opravdu šťastná a obohacena a jsem ráda, že jsem mohla zažít toto dobrodružství. Ve zkratce Fotbalový turnaj Ostravská Charita pořádá v květnu každoročně fotbalový turnaj. 21. května se jej účastnili také uživatelé karvinského azylového domu Slezské diakonie. Přestože byl tým sestaven na rychlo, podařilo se jim získat třetí místo. Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat. Velmi nám pomohl náš spolupracovník Daniel, (pozn.redakce získal cenu nejlepšího brankáře) který chytá skoro profesionálně ve florbale, což se projevilo také na fotbalovém hřišti. Daniel, jako kapitán družstva, měl také šťastnou ruku při losování skupin. Vylosovali jsme si, aspoň si myslíme, slabší skupinu, doplňuje Adam Koch z BETHELU Karviná. HOSANA je po rokonstrukci Dne se uskutečnil Den otevřených dveří v domově pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná Slezské diakonie. V roce 2013 byly zrekonstruovány dvoulůžkové pokoje a chodby, obnoveno vybavení pokojů a výzdobu. Došlo tak k vytvoření důstojnějšího prostředí v domově a zajištění většího soukromí klientů na pokojích, které budou nyní odpovídat individuálním potřebám klientů. Návštěvníci z řad rodičů, opatrovníků, bývalých zaměstnanců, pracovníků magistrátu, ústředí SD a místní obyvatelé.si mohli prohlédnout prostory domova a uživatelé je pozvali i do svých pokojů. Jsme velmi potěšeni, že o Den otevřených dveří byl velký zájem. Studijní pobyt s Naemi Wilke Poděkování azylovému domu Ráda bych touto cestou poděkovala a vyjádřila pochvalu a uznání všem pracovníkům Azylového domu pro ženy a ženy s dětmi Slezké diakonie v Petrovicích u Karviné. A to hlavně za jejich vstřícnost a laskavý přístup během celého pobytu na SÁŘE. S tak obětavým a lidským přístupem jsem se ještě na žádném azylovém domě nesetkala. Sociální pracovníci nám pomáhají při autor článku Marcela Šidelková vyřizování různých záležitostí, připravují pro nás i naše děti pestrý program /výuka na PC, Mikulášskou besídku, společnou štědrovečerní večeři apod./ Ještě jednou děkuji za snahu a obětavost celého pracovního týmu střediska SÁRA v Petrovicích u Karviné. Moc si vážíme toho, co pro nás děláte. Děkuji. Nadace Naemi-Wilke připravila bohatý program studijního pobytu pro čtyři vedoucí pracovnice ze Slezské diakonie z České republiky, které byly jejími hosty v době od do Zaměstnankyně se seznámily s diakonickými a sociálními pracovními oblastmi v Guben. Nadace Naemi-Wilke udržuje se Slezskou diakonií kontakty od roku Ke konceptu vzájemné spolupráce obou partnerů patří výměnné poznávací pracovní cesty a každoroční akce vánočních balíčků, kterou nadace společně s mnoha partnery připravuje pro děti, mládež a osoby s postižením, jež jsou v péči center Slezské diakonie.

5 téma 4 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Drátovenská ulice - pohled očima naděje Své první setkání se sociálně vyloučenou lokalitou na Drátovenské ulicí v Bohumíně si vybavuji zcela přesně - bylo to , kdy jsem byla představena svým novým kolegyním ze tří sociálních služeb Slezské diakonie (KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; KONTAKT Bohumín, terénní program a SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín), které na této ulici sídlí. Upřímně řečeno - první dojem byl poněkud děsivý. Je to lokalita ne zrovna s dobrou pověstí, a vyskytuje se v ní celá řada nelehkých problémů. Ať je to nezaměstnanost, zadluženost, dlouhodobě nepříznivá situace v oblasti bydlení, závislosti, kriminalita apod. Až do onoho data jsem o vyloučených lokalitách v podstatě pouze slyšela či o nich četla, nikdy předtím jsem však do žádné nevstoupila. Jak plynul čas, obavy z toho, jak se v této lokalitě bude pracovat, se postupně obrušovaly. Zcela jistě k tomu napomohli i pracovníci již výše zmíněných sociálních služeb, u kterých vidím, že je práce s lidmi žijících v těchto lokalitách těší i naplňuje, že si cení každého drobného úspěchu, kterého uživatelé dosáhnou. I dnes obyvatelé Drátovenské a dalších ulic v sociálně vyloučených lokalitách řeší podobné problémy jako před rokem. I dnes má Drátovenská ulice stejnou pověst jako před rokem. Přesto dnes vidím tuto lokalitu jinýma očima. Očima naděje Bc. Martina Vilimová, DiS. vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASOSTENCE Ostrava, Bohumín

6 5 téma Cíle a smysl preventivních programů Oddálit experimentování s návykovými látkami u dětí a mládeže do pozdějšího věku, popřípa dě aby ztratily o experimentování zájem vůbec. Podpořit zdravý životní styl. Zvýšit obranné prvky u dětí: protidrogového vědomí, morálky, sebevědomí a zodpovědnosti za své chování a své zdraví. Rozvíjet osobnost: cvičení a učení sociálním dovednostem, vytváření pozitivních vztahů. Naučit účastníky programů kvalitně využívat volný čas. V případě potřeby pomoci řešit již vzniklý problém, případně zprostředkovat pomoc v jiném zařízení. KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KANAAN Bohumín je ambulantní sociální službou, která je poskytována dětem od 6 do 15 let, přičemž se jedná o děti, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Bohumíně-Pudlově. Služba primárně není zaměřena na děti romského etnika, přesto do klubu dochází jen ony. Tyto děti tráví v nízkoprahovém zařízení především smysluplným způsobem svůj volný čas. Kromě naší služby mají v podstatě již jen jednu alternativu, kterou je potulování se po ulicích. V KANAANU se děti věnují široké škále aktivit, které podporují jejich kreativitu v rukodělném a výtvarném klubu, či rozvíjejí jejich přirozené pohybové nadání v tanečním a hudebním klubu. Pracovníci poskytují dětem prostor pro učení a získání nových informací a dovedností: např. díky pravidelným besedám na různá témata (rizikový způsob života, prevence a předcházení nemocem, důležitost vzdělání, významné dny a historické události apod.). Děti taktéž mají možnost rozvíjet své dovednosti v ovládání počítače, práce s Internetem, připravovat se do školy, učit se věcem, které jsou pro většinovou společnost běžné (např. poznávání hodin, měsíců v roce, bezpečné chování na ulici apod.). Důležitým prvkem je také reakce na duchovní potřeby dětí prostřednictvím křesťanského klubu Benjamin. V Benjaminu se dětem věnuje duchovní pracovník, pan Mgr. Roman Brzezina. Kontakt: NZDM KANAAN Bohumín Drátovenská 246, Bohumín - Pudlov tel.: Provozní doba: Po - Čt hod. Pá hod v období letních a jarních prázdnin hod. Preventivní programy v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná Nízkoprahové zařízení POHODA Karviná funguje již 11 let pro děti a mládež od 6 do 13 let, které ve svém raném věku musí denně odolávat negativním vlivům dnešní doby. Tyto vlivy neustále sílí a stávají se běžnou součástí naší společnosti. Klub Pohoda si klade za cíl svou činností pomoci dětem zorientovat se v jejich složitých situacích, posílit jejich obranné mechanismy, a tím snížit riziko výskytu negativních jevů. Klubu Pohoda se tento cíl daří naplňovat zejména prostřednictvím preventivních programů zaměřených na jednotlivé sociálně patologické jevy. Od září 2013 uspořádal klub Pohoda již pět preventivních programů, které se zaměřovaly na témata: nebezpečí facebooku, návykové látky, vztahy a sexualita, rodina a sebepoškozování. Programy byly realizovány prostřednictvím diskuzí, besed a především workshopů, ve kterých byl kladen důraz na fantazii, tvořivost a jedinečnost každého klienta. Průměrně se každého preventivního týdne účastnilo 30 klientů, tedy osob, které mají problémy v chování, ve škole, pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin nebo jsou součástí romské minority. Tématu prevence se bude klub Pohoda věnovat opět po prázdninové pauze, počínaje zářím Kontakt: NZDM POHODA Karviná V Aleji 435, Karviná - Ráj tel.: Provozní doba: Po - Pá hod. v období letních a jarních prázdnin hod.

7 téma 6 Služba pro rodiny očima vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov Středisko SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov nabízí své službyv rozsáhlém regionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska. Protože se služba věnuje rodinám v obtížné životní situaci, často se nás lidé ptají, jestli pracujeme hlavně s rómskými rodinami. Je to zvláštní představa zakořeněná v názorech veřejnosti. Většinou odpovídám, že je to tak 50/50. Pravdou je, že každá pobočka má lehce odlišnou skladbu rodin a také problémů, se kterými se potýkají. Na Rýmařovsku je např. velmi málo rómských rodin, které by se službou spolupracovali, více zde řeší problematiku závislosti na alkoholu. Krnov je malým městem, a lze zde najít také vyloučené lokality, ve kterých se kumulují rómské rodiny s četnými problémy. Albrechticko a Osoblažsko je typické odlivem obyvatelstva, vysokou nezaměstnaností, značnou zadlužeností rodin, se kterými pracujeme. Na Osoblažsku se rovněž obce potýkají s přílivem rodin (často rómských) se sociálními problémy, které sem přicházejí v naději na dostupné bydlení. Naše služba s rodinami spolupracuje dlouhodobě, tedy většinou alespoň jeden rok. Obvykle řešíme problémy spojené s bydlením, sociálními dávkami, dluhy, hospodařením, vzděláváním dětí, výchovou a řadu dalších. Asistentky docházejí do rodin minimálně jedenkrát za týden a s rodinou řeší, co je potřeba. Kromě klasické sociálně aktivizační služby nabízíme ještě řadu návazných aktivit. Díky projektu Nejsme na to sami a Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově, mohla být realizována řada akcí pro rodiny s dětmi. Také rómské rodiny se těchto aktivit zúčastňují a rodiče mají možnost spolu se svými dětmi zažít dobrý čas, s nízkými náklady se pobavit, více se poznat a zakusit nové možnosti. Oblíbenou aktivitou bylo společné vyrábění, vaření, výlety po blízkém okolí, ale také návštěva kina, technického muzea a další. Díky projektu Podpora rozvoje a vzdělávání dětí na Krnovsku, Albrechticku a Osoblažsku může nadaná rómská holčička navštěvovat výtvarný kroužek při ZUŠ ale také další 3 rómské děti kroužky při SVČ. Mohou se tak nejen poznat s novými kamarády a dospělými autoritami, ale také např. zakusit, co přináší pravidelná docházka. Děti při poctivém docházení do kroužku dostávají v pololetí malou odměnu, kterou si mohou sami vybrat. Často je těžké namotivovat rómské děti ke vzdělávání a k aktivnímu trávení volného času. V rodině je většinou řada členů nezaměstnaných, vzdělání je v hodnotovém žebříčku někde v poslední řadě. Rodiče často sami nemají vyšší než základní vzdělání. Dětem většinou chybí v tomto ohledu vzory, které by je motivovaly. Jistě by bylo velice užitečné, kdyby se děti mohly setkávat s Rómy, kteří se nějakým způsobem prosadili a jsou úspěšní v jakémkoliv směru. Pokud jde o přístup k rómským dětem, příp. rodinám nesledujeme a priori nic specifického. Je potřeba počítat s tím, že některé chování vyplývá ze zvyků této kultury. Např. jsme byly s kolegyněmi překvapené, když jsme se opakovaně dozvěděly, že v rómské rodině se nenechává jídlo na druhý den. Není tedy vidět, že by se navařilo na dva dny, nebo že by se něco zamrazilo. Častou odpovědí rómských maminek, když nemohou někam dopoledne přijít je, že musí vařit. Mladé Rómky se také velmi brzy stávají maminkami, což považuji mnohdy spíš za naplnění určitého společenského statusu, neboť bývají často na mateřství nepřipravené. Velmi nás potěšil příběh mladé rómské dívky, které pomáhala naše asistentka s přípravou na závěrečné zkoušky na učňovský obor. Děvče bylo zpočátku na vážkách, zda má obor dostudovat. Nakonec díky podpoře pracovnice se rozhodla obor dokončit a zkoušky zdárně udělala. Dokonce se potom přihlásila na další učební obor a dále studuje. I přes nepochopení ze strany vlastního otce, dále jde svou cestou. Mgr. Katrin Surovková vedoucí střediska, sociální pracovník SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

8 7 představujeme službu Kdo vlastně jsme? TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb. Tak to jsme my TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsme jedním ze středisek Slezské diakonie. A jak tohoto chceme docílit? Například i tím, že naše uživatele podporujeme v jejich odpovědnosti, tvořivosti, soutěživosti, cílevědomosti, soudržnosti, trpělivosti a mnoha dalších vlastnostech. Proto se snažíme naše středisko a uživatele zapojit do různých projektů. Podívejte se na takové naše jedno snažení. ZLAŤÁCI v kuchyni foodstylová soutěž - Moravské finále 2013, Brno Brzká ranní cesta do Brna byla dlouhá a únavná. Těšíme se však na to, jaké lidi potkáme a co nás vlastně čeká. S sebou si vezeme nejen dobrou náladu, ale také suroviny na přípravu našich zdravých a kreativních pokrmů. A již čekáme před branami velkého Moravského finále, na které se již moc těšíme. Čeká na nás něco nového, spousta zábavy a napětí.

9 představujeme službu 8 Je zábava něco tvořit, naučit se novým věcem, ochutnat i to, co jsme si mysleli, že nikdy nebudeme jíst. A těšit se z toho, co vytvoříme. A také máme možnost se setkat se známými osobnostmi, tentokrát s Jiřím Mádlem. Potkáme nové lidi a pochlubíme se tím, co umíme. Nejen, že z toho máme radost my, ale pochválí nás i jiní, nejen porota, ale také soupeři. Rádi tyto nové zkušenosti zúročíme v dalším životě a předáme dál našim kamarádům. Dělat něco pro sebe a zároveň se u toho pobavit a něco naučit je fajn. V případě, že Vás naše práce oslovila a líbí se Vám, co děláme a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte nás na: nebo tel.: TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

10 9 zamyšlení Den ticha Dívám se ven přes okno a sleduji, jak se venku snáší drobný déšť na okolní lesík. Snáší se na zem od samotného rána, napájí a občerstvuje stromy, trávu, dává život všemu zelenému. Přichází mi na mysl, že podobným osvěžením je pro mě Den ticha, kterého mám možnost se dnes účastnit. Ticho je v naší přehlučené společnosti velmi vzácné. Hluk všude kolem nás úspěšně válcuje hlas ticha, který na nás něžně volá: nezapomeň, je potřeba odpočívat od shonu, rozjímat prožité, vnitřně zpracovat zažité, rozlišovat podstatné od pomíjivého. Ticho prospívá každému člověku. Cítí se po psychické a tělesné stránce lépe, je silnější, odolnější. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (Bible - Žalm 1) Z úst mi plynou tichá slova modlitby: Pane Ježíši, děkuji Ti za tuto úžasnou výsadu. Děkuji Ti za moudrost, kterou jsi dal a dáváš vedení naši organizace. Za pracovníky, kteří nám nabízí duchovní péči. Díky za Den ticha. Za čas, kdy můžu znova objevovat věci, které jsou pro mě cenné; věci, které bych nerad ve všem tom pracovním shonu ztratil. Díky za Den obnovy. V tom se rozvibruje můj mobil. Nevypnul jsem si ho totiž úplně, ale jen ztišil vyzvánění. Je to dnes dopoledne už podruhé. Poté, co jsme se kreativně zamýšleli nad biblickým textem Žalmu 23 (šlo o vyjádření pocitů toho, jak vnímám určité věci, sám sebe a Boha, materiálem různého tvaru, barvy, druhem materiálu), jsem využil možnosti a společně s několika dalšími lidmi jsem se přesunul do evangelického kostela v Písku. No a právě tam vibrace mého mobilu poprvé narušily mé rozjímání. K myšlenkám: Co mě vede k tomu, jak jsem vyjádřil jednotlivá slova žalmu a proč? Proč jsem si vybral právě tu barvu papíru, na které se kousky materiálu lepily? Proč právě v takovém pořadí? Jaký je Bůh, jaký jsem já sám? přibyly najednou jiné: Kdo asi volá? Možná to je důležité, když své volání opakuje. Odolal jsem, sice jen velmi stěží, prvnímu i druhému volání. Jenže, asi po půlhodině volá stejný neznámý opět, a já tentokrát hovor přijímám. Jedná se o aktuální nabídku balíčku programů NEJ TV. Říkám si: Proč jen jsem to zvedal a nechal se tím rozptýlit? Vždyť je den ticha a navíc to nebylo nic důležitého. Moje chyba, mám se umět vypnout, i svůj mobil. Příště to rozhodně udělám. Po celý zbytek dne prožívám určité vnitřní napětí, ale zároveň jsem naplňován radostí. Vnímám tichost probíhajícího dne a jsem si stále více jistý, že v tom tichu rozhodně Někdo je. Ježíš Kristus nám radí, abychom se cvičili v takovém postoji. Říká: Vejdi do komůrky svého srdce, zavři dveře a obrať se k Bohu, který je v Tobě přítomen, ve skrytosti, a On, který vidí to, co je skryté, Ti odpoví; sice jinak, než si představuješ, ale věř, že vaše setkání nebude bez odměny. (podle Bible Matouš 6,6) Je moc fajn prožívat čas od času ticho. Soustředit se, vnímat vše kolem sebe jinak než běžně vnímáme. Byla to úžasné chvíle. Věřím, že pro každého, kdo se měl možnost účastnit. Uvědomuji si, že není samozřejmé, aby v dnešní době nabízely organizace takovou možnost svým zaměstnancům, ale Slezská diakonie nám tuto možnost nabízí. Další Den ticha se bude konat na konci září v Ostravě. Těším se a vřele doporučuji všem využít tuto možnost. Bc. Miroslav Hlaváč, DiS. koordinátor střediska, sociální pracovník JORDÁN Třinec

11 anketa 10 Noví zaměstnanci Uplynulo další čtvrtletí a ve Slezské diakonii jsme přivítali 33 nových pracovníků. Největší skupinou nových pracovníků jsou opět zaměstnanci na pozici pracovníka v sociálních službách. Seznamte se tedy s novými jmény i místy působnosti těchto pracovníků. Oslovili jsme několik nových zaměstnanců Slezské diakonie, kteří jsou novými členy našeho pracovního týmu a položili jsme jim tyto dvě otázky: 1/ Proč jste se rozhodl/a pracovat pro Slezskou diakonii? Zuzana Janišová, DiS. sociální pracovník KARMEL Tichá Po mateřské dovolené jsem si hledala práci, kterou bych mohla skloubit s péčí o rodinu. Našla jsem si ji právě v SD. Pracovní nabídka mi vyhovovala ve všech směrech, jak v dostupnosti, tak v pracovní době. Určitě mě zaujalo i poslání a náplň práce. Také si vážím toho, že mám možnost mít práci, která mě baví a naplňuje. Moje očekávání jsou především v tom, že po delší době doma s dětmi získám praxi ve svém oboru. A také v tom, že v této práci můžu realizovat své schopnosti a dovednosti.. 2/ Jaká jsou Vaše očekávání? Mgr. Milan Boháč sociální pracovník Sociální asistence Krnov, Rýmařov pobočka Město Albrechtice Se službami Slezské diakonie jsem se setkal během studia. Absolvoval jsem praxi např. v denním stacionáři, ale terénní sociální práce mě oslovila daleko více. Vzhledem k tomu, že bydlím nedaleko Krnova, jsem rád, že mohu pomoci lidem v regionu Krnovsko, případně Osoblažsko. Bc. Hana Rezničáková sociální pracovník SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek Práci ve Slezské diakonii jsem si vybrala proto, že jsem zde již působila na odborné praxi. Od své práce ve Slezské diakonii očekávám možnost pomáhat potřebným, kteří se ocitli v náročné životní situaci, dále smysluplnost práce a další prohlubování svých znalostí a dovedností. Mgr. Barbora Grygerková speciální pedagog SALOME Bohumín Primárně mne zaujala pracovní pozice v SALOME, kdo ji nabízí byla až druhá otázka. Zjištění, že poskytovatelem je SD mi dodalo pocit jistoty, protože se jedná o stabilní organizaci, která nabízí kvalitní sociální služby. Těším se na smysluplnou, zajímavou práci a na lidi, kteří jsou její součástí - ať už jako pracovníci nebo jako klienti. Ladislav Herman údržbář, HANNAH Orlová Pro práci ve Slezské diakonii na pozici údržbáře jsem se rozhodl proto, že jsem de facto celý pracovní život pracoval v tomto oboru a také proto, že od různých zdrojů jsem zjistil, že Slezská diakonie je "férová" organizace a navíc s posláním pro lidi. Samozřejmě, že mne k tomu vedly i důvody existenční, kdy jsem žádnou práci neměl a po zjištění všech výše popsaných důvodů nebylo pochyb. Při pohovoru jsem doufal, že tuto práci získám. A k mé radosti se tak i stalo.. Veronika Píchová pracovník v sociálních službách DUHOVÝ DŮM Ostrava Vzhledem ke své dosavadní praxi v Domově pro seniory jsem pociťovala změnu. Již v letech jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině, práce s dětmi mně velmi naplňovala. Mým přáním jsou spokojeni klienti a abych se do práce těšila. Odbor personálního řízení, zahraničních vztahů a PR - STANKOVÁ Lenka; TABITA Český Těšín,Třinec, Jablunkov - MUTINOVÁ Kateřina; BENJAMÍN Krnov - GEBAUEROVÁ Hana; NOE Krnov, Bruntál - HAVLICKÁ Alexandra ; CHANA Bruntál - Bc. ŽÁKOVÁ Veronika ; EDEN Nový Jičín - VÖLKLOVÁ Beatrice ; KARMEL Tichá - JANIŠOVÁ Zuzana,DiS. ; BETHEL Karviná(noclehárna) - KOVAL Viktor ; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek - Bc. REZNIČÁKOVÁ Hana ; SILOE Ostrava - STRAKOŠOVÁ Lucie ; Duhový Dům - Bc.WOŹNIAKOVÁ Klára ; Duhový Dům - Mgr. ADAMCOVÁ Markéta; HANNAH Orlová - HERMAN Ladislav; HANNAH Orlová - RONTÓ Štefan; BETHEL Bruntál, Rýmařov - HORNIAČKOVÁ Kateřina; BETHEL Bruntál, Rýmařov - SABOL Stanislav; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov - Mgr. BOHÁČ Milan; Bc. Veronika Žáková sociální pracovník CHANA Bruntál Do Slezské diakonie jsem nastoupila protože, jsem chtěla být zaměstnaná ve stabilní organizaci založené na křesťanských principech a dále pro mne bylo důležité, že vedoucí Azylového domu CHANA a ostatních středisek v Bruntále, jsem měla možnost poznat v minulém zaměstnání a vážím si jich jak po profesní tak osobní stránce. Co očekávám? Osobnostní růst a přátelský pracovní kolektiv. Rodinná kavárna Krnov - KANTOROVÁ Alena; KARMEL Tichá - JURKOVÁ Jana; Dobrovolnické centrum Krnov - KOLÁČKOVÁ Šárka; Dobrovolnické centrum Krnov - PUSCH Vladimír; BETHEL Karviná - DWOROK Bruno; OBČANSKÁ PORADNA Havířov - UHAREKOVÁ Zina ; ARCHA Ostrava - chráněné bydlení - STAŇKOVÁ Eva; DUHOVÝ DŮM Ostrava - ČERNOCHOVÁ Sabina; DUHOVÝ DŮM Ostrava - ONDRÁŠKOVÁ Eva; DUHOVÝ DŮM Ostrava - Mgr. ŠIMEČKOVÁ Jana; DUHOVÝ DŮM Ostrava - PÍCHOVÁ Veronika; TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov - WOJNAROVÁ Danuše; ELIADA Brno - KUPKOVÁ Michala; PĚSTOUNSKÉ RODINY Český Těšín - Mgr. PECKOVÁ SVITÁKOVÁ Libuše, DiS. ; SALOME Bohumín - Mgr. GRYGERKOVÁ Barbora; DUHOVÝ DŮM Ostrava - SLÁDKOVÁ Michaela.

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Bužková Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Hartmannová Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , BETHEL Karviná, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: , Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Služba doprovázení, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby) tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím) tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: Ostrava, ZŠ tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Program pro pěstounské rodiny Pobočka Karviná, Orlová, tel.: , Pobočka Český Těšín, tel.: , Pobočka Frýdek - Místek, Valašské Meziříčí, tel.: , Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: , Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: , Pobočka Bruntál, Krnov, tel.: , Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Mgr. Lenka Waszutová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI CHARAKTERISTIKA POSKYTOVATELŮ RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, občanské sdružení Na Poříčí 6, 110 00 Praha 224 236 655 00499277 fodeti@volny.c www.fod.c Fond ohrožených dětí, pobočka

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva jaro 2012 Ondrášovka Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hlavní cíl projektu Pravidelná organizovaná činnost by měla být součástí

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007

Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2007 poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více