Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004"

Transkript

1 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok

2 Počet zaměstnanců k : celkem 10 - změny v průběhu roku příjmení, jméno pracovní zařazení úvazek Adam, Dalibor správce budov 1 Bílková, Marie archivářka 1 Čereba, Vladimír správce PC sítě, archivář 1 Dušek, Radim ředitel, archivář 1 Heiderová, Ivana archivářka 1 Mlynářová, Hana uklízečka 1*5) Pelačíková, Věra archivářka, hospodářka 1 Polák, David archivář 1*6) Vondrová, Růţena archivářka 1 Všetulová, Eliška archivářka 1*4) Burešová, Marie Bc. archivářka 1*1) Slavíková, Věra Mgr., Bc. archivářka 1*2) Šmejdířová, Hana uklízečka 1*3) *1) pracovní poměr ukončen ke dni *2) pracovní poměr ukončen ke dni *3) pracovní poměr ukončen ke dni *4) pracovní poměr zahájen od dne *5) pracovní poměr zahájen od dne *6) pracovní poměr zahájen od dne Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, Telefon: Fax: www: vychodoceskearchivy.cz Depozitáře archivu vlastní: budova centrály Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, budova v areálu IZS Ústí nad Orlicí, /bez čp./, Ústí nad Orlicí Hylváty, pronajaté: místnost v budově ÚZSVM, sekce Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí,

3 Úložní kapacita Celková úloţní kapacita: Rezerva úloţní kapacity: bm 712 bm centrála budova v areálu IZS pronajaté depozitář 01 depozitář 05 ÚZSVM ÚO Celková úloţní kapacita: bm bm 192 bm Rezerva úloţní kapacity: 76 bm 636 bm - I. A Předarchivní péče 1) Předarchivní dohled spisovny (metodicko instruktážní jednání) (Radim Dušek, zapisovatel Dalibor Adam) Metodické dohlídky - 17 ObÚ Dolní Dobrouč 12.2., ObÚ Dlouhoňovice a České Libchavy 18.2., ObÚ Těchonín 19.2., ObÚ Bystřec 10.3., ObÚ Hnátnice 16.3., ObÚ Klášterec nad Orlicí 25.3., MěÚ Letohrad 8.4., ZŠ Těchonín a ZŠ Bohousová 19.2., ZŠ Hylváty 5.3., ZŠ Hnátnice 16.3., ZŠ Klášterec nad Orlicí 13.4., Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 7.12., Městský úřad Ţamberk 14.9., Nemocnice Ústí nad Orlicí Metodicko instruktáţní jednání - 27 Kunvaldská a. s. Kunvald předarchivní péče, Jaromír Hejl, Lanškroun (ţivnostník) skartace písemností, Městský úřad Lanškroun spisová sluţba 10.2., Městská knihovna Ústí nad Orlicí spisová sluţba 16.2., 1.4., Městský úřad Česká Třebová spisový a skartační řád 17.2., Nemocnice Ústí nad Orlicí spisová sluţba 4.3., 8.10., Katastrální úřad Ústí nad Orlicí 4. 3., Středisko praktického vyučování spisová sluţba Ţamberk 24.3., Městský úřad Ústí nad Orlicí spisová sluţba 1.4., 15.6., Městský úřad Králíky spisová sluţba 5.4., 10.5., 21.6., Sdruţené ambulantní zařízení spol. s r. o. Česká Třebová 14.4., SOR Libchavy skartační návrh, předání funkce spisového pracovníka 20.4., Správa budov Ţamberk skartační návrhy a spisové normy 5.5., Městský úřad Vysoké Mýto spisová sluţba PC 25.5., 1.6., 14.7., Finanční úřad Vysoké Mýto skartace 15.7., Marius Pedersen a. s. Hradec Králové spisová norma 23.9., Orlické sportovní sdruţení, výkonný výbor, Ústí nad Orlicí spisová sluţba 8.11., Klubcentrum Ústí nad Orlicí spisová sluţba , Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

4 Posuzování spisového a skartačního řádu - 13 Městský úřad Česká Třebová (2 čtení) ukončeno, Městský úřad Lanškroun (1 čtení), STARMON s. r. o. Choceň, Městský úřad Ústí nad Orlicí (2 čtení) ukončeno, Nemocnice Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Ústí nad Orlicí Třebovská, Městská knihovna Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Hnátnice (1 čtení), Městský úřad Králíky (3 čtení), Jan Šilar WELDING PROGRESS Ústí nad Orlicí, Správa budov Ţamberk s. r. o., SOR Libchavy spol. s r. o., EKOLA České Libchavy s. r. o. (1 čtení) Konkurzy a likvidace - 46 (upozornění na dodrţování podmínek platného zákona o archivnictví) FIŠ CZ s. r. o. Třebovice, 2F spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, VAPET spol. s r. o. Dolní Čermná, RAILA-IMPEX s. r. o. Choceň, SVEBA spol. s r. o. Česká Třebová, T-CAR v. o. s. Česká Třebová, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol. v. o. s. Česká Třebová, MeJK Leasing spol. s r. o. Lanškroun, ICE STUDIO IPF s. r. o. Ústí nad Orlicí, EMC and Co s. r. o. Vysoké Mýto, Dům zdraví Choceň, SPORTSERVIS spol. s r. o. Vysoké Mýto, A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Lord Investments s. r. o. Ústí nad Orlicí, MIŇON SPORT spol. s r. o. Česká Třebová, TK COMP spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HA-MI-NA s. r. o. Vysoké Mýto, TRUCKSPED s. r. o. Česká Třebová, BSHJ spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Rekreační zařízení Atlas, s. r. o. Lhotka, TK COMP spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, KAPA Plus a.s. Ústí nad Orlicí, Společnost o. p. s. Pálenec Vysoké Mýto, HALA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HR TRADING s. r. o. v likvidaci Vysoké Mýto, B a D spol. s r. o. v likvidaci Králíky, Modrot a. s. Ţamberk, Zemědělské druţstvo Zámrsk v likvidaci, Sillistra a. s. v likvidaci Choceň, RINER GW spol. s r. o. Lanškroun, Spalovna Choceň s. r. o. v likvidaci, Bytové druţstvo Borovská , Ústí nad Orlicí, REIKI s. r. o. Orličky, DEJSI CZ s. r. o. Česká Třebová, Zagesa spol. s r. o. Vysoké Mýto, Jiří Gabriel Vysoké Mýto, HK Invest s. r. o. Ústí nad Orlicí, Podorlická všeobecná nemocnice s. r. o. Ústí nad Orlicí, Dřevovýroba palety, s. r. o. Česká Třebová, Uhelné sklady, Dvořák, spol. s r. o. Lanškroun, ZESPO Písečná, a. s., Regionální svaz výrobců a zpracovatelů drůbeţe Zálší, ARECOM spol. s r. o. Lanškroun, ÚBS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, FHNV, spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, SB TUNING s. r. o. Ústí nad Orlicí 2) Archivní dohled (PA) (Radim Dušek) Archiv neprováděl ţádnou archivní dohlídku v podnikových archivech. Vykonával pouze metodickou a instruktáţní činnost pro některé podnikatelské subjekty. 3) Počet skartačních řízení (skartační řízení Radim Dušek, evidence a vystavování skartačních povolení Ivana Heiderová) celkem 102 s převzetím archiválií 41 bez převzetí archiválií 57 neukončená skartační řízení 4 vydaných skartačních povolení 91 4

5 s převzetím archiválií 41 A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol., v. o. s. Česká Třebová, Okresní ředitelství policie ČR Ústí nad Orlicí, JUDr. Dlouhá o. p. s. Spálenec Choceň, NP publication spol. s r. o. EKO servis Choceň s. r. o. Choceň, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Podorlická obchodní společnost a. s. Rychnov nad Kněţnou VPS s. r. o., g. Svatoně Vysoké Mýto, - Miloš Beneš-Antikor Lanšperk, - CERBER s. r. o. Dlouhoňovice, - TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - RICA spol. s r. o. Vysoké Mýto, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, ZŠ Záchlumí-Bohousová, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ObÚ Dlouhoňovice, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Bystřec, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, MěÚ Králíky (3x), MěÚ Choceň, ÚZSVM Ústí nad Orlicí (2x), Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová (2x), ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov Ţamberk s. r. o., ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí (2x), ZD Skořenice, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, RINER WG spol. s r. o. Lanškroun, Agrochem a. s. Lanškroun, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí. vydaných skartačních povolení 91 Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí, Správa a údrţba Pardubického kraje Ústí nad Orlicí (2x), Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, Nemocnice Ústí nad Orlicí (5x), Trifa s. r. o. Vysoké Mýto, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích pobočka Ústí nad Orlicí, NP publication spol. s r. o. Hradec Králové BKB spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - EKO servis Choceň s. r. o., - OSP v likvidaci Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - J. Hác autocentrum Ústí nad Orlicí, - KONVETA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Celní ředitelství Hradec Králové, Jaromír Hejl Lanškroun, ARIES DATA a. s. Přepeře ABM spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - BGV spol. s r. o. Lanškroun, MěÚ Ústí nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí (2x), ARIES DATA a. s. Brno M. Vanšurová Letohrad, - Písečan spol. s r. o. Písečná, - Ing. A. Stachura, Farma SUARK Čenkovice, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Letohrad, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ZŠ Záchlumí- Bohousová, Podorlická obchodní společnost spol. s r. o. Rychnov nad Kněţnou TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - VPS s. r. o. Vysoké Mýto, - Miloš Beneš Antikor Lanšperk, Katastrální úřad Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Dlouhoňovice, SEVERA-VSO s. r. o. Budyně nad Ohří (2x), ObÚ Dolní Dobrouč, ObÚ Rybník, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, ObÚ Bystřec, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, OSSZ Ústí nad Orlicí, Úřad práce Ústí nad Orlicí, CPN spol. s r. o. Dolní Dobrouč, Contipro C a. s. Dolní Dobrouč, Contipro spol. s r. o. Dolní Dobrouč, SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň, Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, ZOD Ţichlínek, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí, MěÚ Králíky (2x), MěÚ Ţamberk, ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov s. r. o. Ţamberk, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, SOR spol. s r. o. Libchavy, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, JPP s. r. o. Praha Mrazírna Lanškroun, SBD Vysoké Mýto, ZD Skořenice v likvidaci, Speciální škola Vysoké Mýto, GEFERO Rubber Produktion s. r. o. Horní Třešňovec, MěÚ Choceň, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Školní jídelna Horní Čermná, Vodovody a kanalizace a. s. Jablonné nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, MěÚ Králíky, Líšnická a. s. Líšnice, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, IFASO s. r. o. Chrudim Klempířství JMN spol. s r. o. Lanškroun, Sdruţení 5

6 ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, ZD Dolní Sloupnice se sídlem ve Sloupnici, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Agrochem a. s. Lanškroun, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Šmídl transport Ţamberk, ZD Skořenice v likvidaci, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí neukončená skartační řízení 4 ObÚ Mistrovice, Okresní státní zastupitelství Ústí nad Orlicí, ZŠ 5. května Králíky, Sluţba škole Ústí nad Orlicí 4) Školení hromadná, individuální Archiv nezajišťoval ţádná školení. Správní řád Praha, Dušek, Vondrová Přestupkový řád Praha, Dušek, Vondrová I. B Zpracování archiválií 1) Inventarizace Celkem bylo v roce 2004 archivem zpracováno 252,1 bm archiválií, z toho čistá inventarizace 138,92 bm a vnitřní skartace po inventarizaci 31,38 bm archiválií. 2) Pomocné práce Archiv nevykonával ţádné práce mimořádného rozsahu v oblasti předarchivní péče a zpracování archiválií. 3) Různé V oblasti zpracování archiválií se z pohledu personálního stavu archivu stal zázrak, i kdyţ muselo dojít k průběţným změnám plánu. II. Evidence a ochrana archiválií Knihu přírůstků a úbytků vedla Ivana Heiderová, počítačovou evidenci v programu PEvA vedl Vladimír Čereba, zástupnost Ivana Heiderová a z počátku roku Mgr. Věra Slavíková. (přírůstky zpracovávali: Radim Dušek, Marie Bílková, Ivana Heiderová, Růţena Vondrová, Vladimír Čereba a Eliška Všetulová) Počet přírůstků 82 bm přírůstků 27,76 6

7 a) Významnější přírůstky Farní úřad Těchonín, Městský národní výbor Lanškroun, MNV Klášterec nad Orlicí, ZŠ Klášterec nad Orlicí, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké DELIMITACE ze SOkA v Jičíně: NF okresní výbor, Ústí nad Orlicí, NF okresní výbor, Vysoké Mýto DAR od Jana F. Křivohlávka: fond Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké b) Nákup archiválií včetně cenových výdajů Archiv ţádné archiválie v roce 2004 nekupoval. Došlo k zaevidování opomenuté kroniky Marií Bílkovou, zakoupené za působnosti PhDr. Marie Mackové a činnosti okresního úřadu, od Kabase ze Sopotnice: Kronika Dramatického odboru Jednoty čsl. Orla Ústí nad Orlicí. 2) Ochrana archivního materiálu (Dalibor Adam, Vladimír Čereba) pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely pro studijní účely Výměnou a darem byly do archivu získány ze SOA Zámrsk starší kopírka a kniţní skener, na kterých se zhotovují kopie kronik a ze starých knih. digitalizace a skenování Pracoviště pro digitalizaci a zhotovení záloţních a studijních reprodukcí, dle závěrů z vnitřní kontroly našeho archivu pracovníky AS MV ČR a SOA Zámrsk ze dne , je připravováno. Zakoupen byl digitální fotoaparát, chybí odpovídající počítač a nestandardní stůl opěrné zařízení. Dokončení a náprava nedostatků se předpokládá v roce kontrola depozitářů mikroklimatu, lokační plány Depozitáře jsou kontrolovány správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných případech je klima sledováno a zapisováno kaţdý den. Lokační plány doplnila a prokontrolovala Ivana Heiderová, vedeny jsou v počítači. kontrola uloţení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů Kontrolu provádí zápisem jednou týdně správce objektů. 3) Konzervátorské a restaurátorské práce Restaurováno: 4 listiny knihy privilegií se restaurují v SOkA Pardubice, dokončení plánováno

8 listin - ne rukopisů - ne map a plánů - ne pečetí - očista celkem 12 (2 Zámrsk, 10 Chrudim) aktového a jiného materiálu - ne Knihařské a jiné práce: - ne 4) Různé Restaurátorka oblasti BcA. Romana Andrlová provedla průzkum stavu depozitářů a archiválií. Zápis s rozbory nebyl do dodán. Úkoly z neutěšeného stavu budou postupně realizovány podle moţností od roku Do trezorové místnosti byly doplněny regálové police a tzv. drátěný program. Generální opravou prošla trezorová klimatizace, která poslouţí na přechodnou dobu do vyřešení celé problematiky. Zakoupena byla odvlhčovací jednotka. III. Využívání archiválií 1) Počet badatelů (počet badatelských listů), z toho cizinci Vedoucí studovny v centrále Věra Pelačíková, zástupnost Růţena Vondrová, Ivana Heiderová, Bc. Marie Burešová. počet badatelských listů 210 z toho cizinci 4 2) Celkový počet návštěv (počet záznamů v jednotlivých badatelských listech) celkový počet návštěv 463 3) Počet návštěv dle typu (badatelské dotazy, informativní návštěvy) počet návštěv celkem 674 (kniha návštěv) počet badatelských dotazů 463 počet informativních návštěv 211 výpůjčky 1 zápůjčky 111 4) Rešerše a soupisy jména zpracovatelů, počet, témata, název objednatele rešerše a soupisy 11 Heiderová - 8, Dušek - 1, Čereba - 1, Slavíková - 1 8

9 5) Vědecko výzkumná činnost seznam akcí, jmen archivářů - ne 6) Ediční a publikační činnost Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Stavba památníku ruským bratřím, obětem války a obětem transportu smrti ve 2. polovině 40. let 20. století na ústeckém hřbitově. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Dušek, Radim: Církev a řetovští věřící. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Řetovské plátenictví. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s Dušek, Radim: Řetová na prahu a v průběhu 2. světové války. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s Dušek, Radim: Řetová. Příspěvek k dějinám obce. Ústí nad Orlicí, Oftis s. r. o. Ústí nad Orlicí 2004, 352 s. Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Ústí nad Orlicí. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s. 2-7 Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Lanškrouně, ve Vysokém Mýtě a v Ţamberku. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s ) Výstavy vlastní, spolupráce názvy, jména pořadatelů, doba konání Archivní materiál byl zapůjčen na výstavu naší oblasti: Poklady státních archivů východních Čech, písemné, kartografické a sfragistické památky od roku 1527 do roku 1918, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Pardubicích, Vlastní výstavy se nekonaly. 8) Konference pořádané archivem seznam, data konání - ne 9) Přednášky - celkem 6 Gymnázium Ústí nad Orlicí (22. 1.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (2. 3.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (11. 3.) Archiv a archivnictví ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (8. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (10. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (11. 6.) Archiv, vznik měst 10) Spolupráce s médii - ne (jeden redaktor vykázán z archivu z důvodu nekorektního vystupování) 9

10 11) Účast na konferencích datum, pořadatel, jména zúčastněných, názvy přednesených referátů - ne 12) Dlouhodobé aktivity (např. výuka na VŠ, členství v redakčních radách) Radim Dušek členem redakční rady Nových letopisů města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, členem redakční rady Sborových listů. 13) Archivní knihovna (Věra Pelačíková, Vladimír Čereba) Knihovna není evidována v počítačovém programu, vedena je klasickým způsobem. Pouze regionální knihovna je zapsána v programu Knihopis, který je však v současnosti nevyhovující. Knihovna novin a časopisů je zanedbaná v oblasti vazby. Neprobíhala po mnoho let. Řešení je moţné pouze postupně. Nápravu se nepodařilo zahájit v roce přírůstek 2004 (nákup, dar) celkový počet knih z toho: běţná knihovna knihovna učebnic knihovna právní literatury knihovna regionální celkový počet titulů novin a časopisů z toho: noviny časopisy regionální časopisy 81 1 IV. Řízení archivu, hospodářsko administrativní agenda, péče o zaměstnance 1) Vzdělávání zaměstnanců studium Bc. Marie Burešová si zvyšovala své vzdělání dálkovým studiem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogické fakultě, obor: Kulturně-historická regionalistika. Před státní zkouškou ukončila pracovní poměr dohodou. Vladimír Čereba si zvyšuje své vzdělání dálkovým studiem na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor: muzeologie. Ukončil 3. ročník bakalářskou státní zkouškou a pokračuje v magisterském studiu. 10

11 školení PO a BOZP Ústí nad Orlicí, všichni pracovníci archivu, 1 den řidičů Pardubice, Dalibor Adam, David Polák 1 den správní řád Praha, Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den přestupkový řád Praha Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den 2) Administrativní práce Podací deník vede Věra Pelačíková. Hospodářskou agendu spravuje Věra Pelačíková. Za rok 2004 bylo evidováno celkem čísel jednacích. (včetně ů, ke kterým je přistupováno jako k běţné korespondenci, a proto nejsou oddělovány zvláštním způsobem). Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací - celkem 598 č.j úřední 297 č.j vědecká soukromá 295 č.j. Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací (zahraniční) celkem 9 č.j č.j. Tématické soupisy a rešerše celkem 11 č.j tuzemské pro úřední potřebu 4 č.j tuzemské pro vědecké účely 1 č.j tuzemské soukromé 6 č.j. Vydávání výpisů, opisů z archiválií a kopií archiválií celkem 245 č.j pro úřední potřebu 95 č.j pro vědecké účely pro soukromé účely 149 č.j. Badatelům bylo ke studiu ofoliováno listů archiválií. 3) Hmotné a technické zabezpečení archivu - nový proti skluzný koberec u hlavního vchodu - zajištění zabezpečených zón archivu mechanickými zábranami - získání staršího typu kniţního skeneru - oprava klimatizace v trezorové místnosti - nákup odvlhčovače vzduchu do trezorové místnosti - nákup digitálního i mechanických měřičů teploty a vlhkosti - nákup digitálního fotoaparátu - navýšení počtu polic do regálů v trezorové místnosti - doplnění drátěného programu do trezorové místnosti - zahájení reorganizace sluţby v badatelně včetně pracovního zázemí (bude dokončeno v lednu 2005) - nové pojezdové vozíky na třídění archivního materiálu 11

12 Nezajištěno (přesunuto do roku 2005): - kamerový systém studovna - výměna oprava a doplnění oplocení pozemku centrály archivu s opravou dvora - rekonstrukce sociálního zařízení centrály archivu - příprava na technické řešení výměny oken v budoucnosti 4) Správa počítačové sítě Správou počítačů a počítačové sítě byl pověřen Bc. Vladimír Čereba, který byl zároveň určen jako správce chodu sítí výpočetní techniky pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA Rychnov nad Kněţnou. Dokumentace PC je v archivu vedena. Od listopadu byl úkoly, spojenými se správou výpočetní techniky a sítě, pověřován a zapracováván nový pracovník David Polák. Koncem roku byla ředitelem SOkA Ústí nad Orlicí nařízena celková kontrola a revize stavu počítačů a předepsané dokumentace. Veškeré nejasnosti a nesplněné úkoly Bc. Vladimíra Čereby byly odstraněny. I. Evidence PEvA - verze pouţívané moduly: evidence listů JAF evidence archivních pomůcek evidence vnitřních změn evidence přírůstků a úbytků II. Vyhodnocení správy sítí v SOkA Správa počítačových sítí v SOkA Ústí nad Orlicí, v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a v SOkA Rychnov nad Kněţnou probíhala formálně, neboť jmenované archivy jsou soběstačné. V SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli byla řešena a doporučena obnova vybavení výpočetní technikou. Celoroční fungování sítí a výpočetní techniky bylo bez větších problémů (zajištěny drobné opravy zdrojů ve dvou PC apod.). III. Stavy výpočetní techniky a) celkové počty PC, tiskáren apod. - PC celkem 19 (5 PC navrţeno na zrušení, /1 PC zrušeno-vyřazeno/) - tiskáren celkem 10 (3x HP LJ 1300, 2x HP LJ 1200, 3x HP LJ 1100, 1x HP 4L, 1x Epson LQ 570+ /3x jehličkové tiskárny zrušeny-vyřazeny/) - server celkem 1 (1x Triline Integra /1x server zrušen-vyřazen/) - záloţních zdrojů celkem 10 - notebook celkem 1 (/1x notebook zrušen-vyřazen/) b) výpočetní technika nakoupená v roce x PC, 4x LCD panely, 2x záloţní zdroj IV. Používané programové vybavení a) archivní programy PEvA verze 1.5.1, Knihopis (vedena pouze evidence regionální literatury), Registr, Pečetě, Janus 2000 /nový 2004/ b) další SW 12

13 Corel Draw verze 8.0 Classic, MS Office SB a Profi, AVG verze 6 a verze 7 (verze 6 nebude v roce 2005 dále podporována), Total Commander, Evidence SQL /nová 2004/, Pokladna Gordic /nová 2004/ V. Využívání internetu - Internet oddělen od sítě. a) korespondence Ano, příjem a odesílání ů. b) webová stránka Ano, vytvořena webová stránka SOkA Ústí nad Orlicí, která je umístěná na společném serveru 5) Různé Rok 2004 byl pro jeho pracovníky opět velice náročný. Výsledek roční práce nebyl rozhodně uskutečněn ve standardní pracovní době (viz tabulka statistického výkazu práce). Zpracoval Radim Dušek

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 číslo jednací: SOkAUO-119/2006 počet listů dokumentu: 16 počet příloh/listů: 19/27 Sp. zn.: 6.4/A5 Prostorové podmínky archivu Adresa

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003

Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003 Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, 562 03 Telefon: 465 519 870 Fax: 465 519 888 e-mail: sokauo@raz-dva.cz Depozitáře

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 č. j. : SOkAUO-80/2009 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Personální stav k 31. prosinci 2002

Personální stav k 31. prosinci 2002 Předkládaná zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2002 je vypracována pro základní přehled a charakteristiku archivu a se snaţí pojmenovat skutečný stav a případné problémy

Více

Personální stav. Prostorová situace

Personální stav. Prostorová situace Předkládaná zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2001 je vypracována nejen pro základní přehled a charakteristiku archivu, ale zároveň se snaţí pojmenovat stav a problémy

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk A) Název zpracovatele : ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresa sídla : Zámek 1, 565 43 Zámrsk

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 625 00 Brno, Elišky Přemyslovny 10/497

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tlumačov, okres Zlín

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tlumačov, okres Zlín Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tlumačov, okres Zlín Masarykova 63, 763 62 Tlumačov Identifikátor školy: 600 114 279 Termín

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Strmilov, Tyršova 366, okres Jindřichův Hradec Tyršova 366, 378 53 Strmilov Identifikátor

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133 Hálkova 133, 339 01 Klatovy Identifikátor školy: 600 022 901 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. srpna 2015 55499/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. srpna 2015 55499/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karviná-Nové Město, Třída Družby 1383 Třída Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město Identifikátor: 600135900 Termín konání

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Miroslav Kronus Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Samostatné oddělení Zeměměřického úřadu Veřejný specializovaný archiv

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Sopotnice Stanoviště: Sopotnice 273/, Sopotnice 561 15 Telefon: 465584128,737914261,724187486 ou.sopotnice@sopotnice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/sopotnice/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou. Náměstí 96, 594 42 Měřín

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou. Náměstí 96, 594 42 Měřín Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Měřín, okres Žďár nad Sázavou Náměstí 96, 594 42 Měřín Identifikátor školy: 600 130

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek 739 34 Šenov, Radniční náměstí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Identifikátor školy: 600 077 390 Termín konání orientační inspekce:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trstěnice, okres Svitavy

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trstěnice, okres Svitavy Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trstěnice, okres Svitavy 569 57 Trstěnice, okres Svitavy Identifikátor školy: 600 100

Více