Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004"

Transkript

1 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok

2 Počet zaměstnanců k : celkem 10 - změny v průběhu roku příjmení, jméno pracovní zařazení úvazek Adam, Dalibor správce budov 1 Bílková, Marie archivářka 1 Čereba, Vladimír správce PC sítě, archivář 1 Dušek, Radim ředitel, archivář 1 Heiderová, Ivana archivářka 1 Mlynářová, Hana uklízečka 1*5) Pelačíková, Věra archivářka, hospodářka 1 Polák, David archivář 1*6) Vondrová, Růţena archivářka 1 Všetulová, Eliška archivářka 1*4) Burešová, Marie Bc. archivářka 1*1) Slavíková, Věra Mgr., Bc. archivářka 1*2) Šmejdířová, Hana uklízečka 1*3) *1) pracovní poměr ukončen ke dni *2) pracovní poměr ukončen ke dni *3) pracovní poměr ukončen ke dni *4) pracovní poměr zahájen od dne *5) pracovní poměr zahájen od dne *6) pracovní poměr zahájen od dne Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, Telefon: Fax: www: vychodoceskearchivy.cz Depozitáře archivu vlastní: budova centrály Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, budova v areálu IZS Ústí nad Orlicí, /bez čp./, Ústí nad Orlicí Hylváty, pronajaté: místnost v budově ÚZSVM, sekce Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí,

3 Úložní kapacita Celková úloţní kapacita: Rezerva úloţní kapacity: bm 712 bm centrála budova v areálu IZS pronajaté depozitář 01 depozitář 05 ÚZSVM ÚO Celková úloţní kapacita: bm bm 192 bm Rezerva úloţní kapacity: 76 bm 636 bm - I. A Předarchivní péče 1) Předarchivní dohled spisovny (metodicko instruktážní jednání) (Radim Dušek, zapisovatel Dalibor Adam) Metodické dohlídky - 17 ObÚ Dolní Dobrouč 12.2., ObÚ Dlouhoňovice a České Libchavy 18.2., ObÚ Těchonín 19.2., ObÚ Bystřec 10.3., ObÚ Hnátnice 16.3., ObÚ Klášterec nad Orlicí 25.3., MěÚ Letohrad 8.4., ZŠ Těchonín a ZŠ Bohousová 19.2., ZŠ Hylváty 5.3., ZŠ Hnátnice 16.3., ZŠ Klášterec nad Orlicí 13.4., Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 7.12., Městský úřad Ţamberk 14.9., Nemocnice Ústí nad Orlicí Metodicko instruktáţní jednání - 27 Kunvaldská a. s. Kunvald předarchivní péče, Jaromír Hejl, Lanškroun (ţivnostník) skartace písemností, Městský úřad Lanškroun spisová sluţba 10.2., Městská knihovna Ústí nad Orlicí spisová sluţba 16.2., 1.4., Městský úřad Česká Třebová spisový a skartační řád 17.2., Nemocnice Ústí nad Orlicí spisová sluţba 4.3., 8.10., Katastrální úřad Ústí nad Orlicí 4. 3., Středisko praktického vyučování spisová sluţba Ţamberk 24.3., Městský úřad Ústí nad Orlicí spisová sluţba 1.4., 15.6., Městský úřad Králíky spisová sluţba 5.4., 10.5., 21.6., Sdruţené ambulantní zařízení spol. s r. o. Česká Třebová 14.4., SOR Libchavy skartační návrh, předání funkce spisového pracovníka 20.4., Správa budov Ţamberk skartační návrhy a spisové normy 5.5., Městský úřad Vysoké Mýto spisová sluţba PC 25.5., 1.6., 14.7., Finanční úřad Vysoké Mýto skartace 15.7., Marius Pedersen a. s. Hradec Králové spisová norma 23.9., Orlické sportovní sdruţení, výkonný výbor, Ústí nad Orlicí spisová sluţba 8.11., Klubcentrum Ústí nad Orlicí spisová sluţba , Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

4 Posuzování spisového a skartačního řádu - 13 Městský úřad Česká Třebová (2 čtení) ukončeno, Městský úřad Lanškroun (1 čtení), STARMON s. r. o. Choceň, Městský úřad Ústí nad Orlicí (2 čtení) ukončeno, Nemocnice Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Ústí nad Orlicí Třebovská, Městská knihovna Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Hnátnice (1 čtení), Městský úřad Králíky (3 čtení), Jan Šilar WELDING PROGRESS Ústí nad Orlicí, Správa budov Ţamberk s. r. o., SOR Libchavy spol. s r. o., EKOLA České Libchavy s. r. o. (1 čtení) Konkurzy a likvidace - 46 (upozornění na dodrţování podmínek platného zákona o archivnictví) FIŠ CZ s. r. o. Třebovice, 2F spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, VAPET spol. s r. o. Dolní Čermná, RAILA-IMPEX s. r. o. Choceň, SVEBA spol. s r. o. Česká Třebová, T-CAR v. o. s. Česká Třebová, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol. v. o. s. Česká Třebová, MeJK Leasing spol. s r. o. Lanškroun, ICE STUDIO IPF s. r. o. Ústí nad Orlicí, EMC and Co s. r. o. Vysoké Mýto, Dům zdraví Choceň, SPORTSERVIS spol. s r. o. Vysoké Mýto, A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Lord Investments s. r. o. Ústí nad Orlicí, MIŇON SPORT spol. s r. o. Česká Třebová, TK COMP spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HA-MI-NA s. r. o. Vysoké Mýto, TRUCKSPED s. r. o. Česká Třebová, BSHJ spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Rekreační zařízení Atlas, s. r. o. Lhotka, TK COMP spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, KAPA Plus a.s. Ústí nad Orlicí, Společnost o. p. s. Pálenec Vysoké Mýto, HALA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HR TRADING s. r. o. v likvidaci Vysoké Mýto, B a D spol. s r. o. v likvidaci Králíky, Modrot a. s. Ţamberk, Zemědělské druţstvo Zámrsk v likvidaci, Sillistra a. s. v likvidaci Choceň, RINER GW spol. s r. o. Lanškroun, Spalovna Choceň s. r. o. v likvidaci, Bytové druţstvo Borovská , Ústí nad Orlicí, REIKI s. r. o. Orličky, DEJSI CZ s. r. o. Česká Třebová, Zagesa spol. s r. o. Vysoké Mýto, Jiří Gabriel Vysoké Mýto, HK Invest s. r. o. Ústí nad Orlicí, Podorlická všeobecná nemocnice s. r. o. Ústí nad Orlicí, Dřevovýroba palety, s. r. o. Česká Třebová, Uhelné sklady, Dvořák, spol. s r. o. Lanškroun, ZESPO Písečná, a. s., Regionální svaz výrobců a zpracovatelů drůbeţe Zálší, ARECOM spol. s r. o. Lanškroun, ÚBS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, FHNV, spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, SB TUNING s. r. o. Ústí nad Orlicí 2) Archivní dohled (PA) (Radim Dušek) Archiv neprováděl ţádnou archivní dohlídku v podnikových archivech. Vykonával pouze metodickou a instruktáţní činnost pro některé podnikatelské subjekty. 3) Počet skartačních řízení (skartační řízení Radim Dušek, evidence a vystavování skartačních povolení Ivana Heiderová) celkem 102 s převzetím archiválií 41 bez převzetí archiválií 57 neukončená skartační řízení 4 vydaných skartačních povolení 91 4

5 s převzetím archiválií 41 A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol., v. o. s. Česká Třebová, Okresní ředitelství policie ČR Ústí nad Orlicí, JUDr. Dlouhá o. p. s. Spálenec Choceň, NP publication spol. s r. o. EKO servis Choceň s. r. o. Choceň, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Podorlická obchodní společnost a. s. Rychnov nad Kněţnou VPS s. r. o., g. Svatoně Vysoké Mýto, - Miloš Beneš-Antikor Lanšperk, - CERBER s. r. o. Dlouhoňovice, - TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - RICA spol. s r. o. Vysoké Mýto, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, ZŠ Záchlumí-Bohousová, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ObÚ Dlouhoňovice, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Bystřec, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, MěÚ Králíky (3x), MěÚ Choceň, ÚZSVM Ústí nad Orlicí (2x), Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová (2x), ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov Ţamberk s. r. o., ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí (2x), ZD Skořenice, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, RINER WG spol. s r. o. Lanškroun, Agrochem a. s. Lanškroun, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí. vydaných skartačních povolení 91 Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí, Správa a údrţba Pardubického kraje Ústí nad Orlicí (2x), Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, Nemocnice Ústí nad Orlicí (5x), Trifa s. r. o. Vysoké Mýto, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích pobočka Ústí nad Orlicí, NP publication spol. s r. o. Hradec Králové BKB spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - EKO servis Choceň s. r. o., - OSP v likvidaci Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - J. Hác autocentrum Ústí nad Orlicí, - KONVETA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Celní ředitelství Hradec Králové, Jaromír Hejl Lanškroun, ARIES DATA a. s. Přepeře ABM spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - BGV spol. s r. o. Lanškroun, MěÚ Ústí nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí (2x), ARIES DATA a. s. Brno M. Vanšurová Letohrad, - Písečan spol. s r. o. Písečná, - Ing. A. Stachura, Farma SUARK Čenkovice, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Letohrad, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ZŠ Záchlumí- Bohousová, Podorlická obchodní společnost spol. s r. o. Rychnov nad Kněţnou TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - VPS s. r. o. Vysoké Mýto, - Miloš Beneš Antikor Lanšperk, Katastrální úřad Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Dlouhoňovice, SEVERA-VSO s. r. o. Budyně nad Ohří (2x), ObÚ Dolní Dobrouč, ObÚ Rybník, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, ObÚ Bystřec, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, OSSZ Ústí nad Orlicí, Úřad práce Ústí nad Orlicí, CPN spol. s r. o. Dolní Dobrouč, Contipro C a. s. Dolní Dobrouč, Contipro spol. s r. o. Dolní Dobrouč, SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň, Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, ZOD Ţichlínek, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí, MěÚ Králíky (2x), MěÚ Ţamberk, ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov s. r. o. Ţamberk, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, SOR spol. s r. o. Libchavy, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, JPP s. r. o. Praha Mrazírna Lanškroun, SBD Vysoké Mýto, ZD Skořenice v likvidaci, Speciální škola Vysoké Mýto, GEFERO Rubber Produktion s. r. o. Horní Třešňovec, MěÚ Choceň, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Školní jídelna Horní Čermná, Vodovody a kanalizace a. s. Jablonné nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, MěÚ Králíky, Líšnická a. s. Líšnice, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, IFASO s. r. o. Chrudim Klempířství JMN spol. s r. o. Lanškroun, Sdruţení 5

6 ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, ZD Dolní Sloupnice se sídlem ve Sloupnici, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Agrochem a. s. Lanškroun, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Šmídl transport Ţamberk, ZD Skořenice v likvidaci, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí neukončená skartační řízení 4 ObÚ Mistrovice, Okresní státní zastupitelství Ústí nad Orlicí, ZŠ 5. května Králíky, Sluţba škole Ústí nad Orlicí 4) Školení hromadná, individuální Archiv nezajišťoval ţádná školení. Správní řád Praha, Dušek, Vondrová Přestupkový řád Praha, Dušek, Vondrová I. B Zpracování archiválií 1) Inventarizace Celkem bylo v roce 2004 archivem zpracováno 252,1 bm archiválií, z toho čistá inventarizace 138,92 bm a vnitřní skartace po inventarizaci 31,38 bm archiválií. 2) Pomocné práce Archiv nevykonával ţádné práce mimořádného rozsahu v oblasti předarchivní péče a zpracování archiválií. 3) Různé V oblasti zpracování archiválií se z pohledu personálního stavu archivu stal zázrak, i kdyţ muselo dojít k průběţným změnám plánu. II. Evidence a ochrana archiválií Knihu přírůstků a úbytků vedla Ivana Heiderová, počítačovou evidenci v programu PEvA vedl Vladimír Čereba, zástupnost Ivana Heiderová a z počátku roku Mgr. Věra Slavíková. (přírůstky zpracovávali: Radim Dušek, Marie Bílková, Ivana Heiderová, Růţena Vondrová, Vladimír Čereba a Eliška Všetulová) Počet přírůstků 82 bm přírůstků 27,76 6

7 a) Významnější přírůstky Farní úřad Těchonín, Městský národní výbor Lanškroun, MNV Klášterec nad Orlicí, ZŠ Klášterec nad Orlicí, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké DELIMITACE ze SOkA v Jičíně: NF okresní výbor, Ústí nad Orlicí, NF okresní výbor, Vysoké Mýto DAR od Jana F. Křivohlávka: fond Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké b) Nákup archiválií včetně cenových výdajů Archiv ţádné archiválie v roce 2004 nekupoval. Došlo k zaevidování opomenuté kroniky Marií Bílkovou, zakoupené za působnosti PhDr. Marie Mackové a činnosti okresního úřadu, od Kabase ze Sopotnice: Kronika Dramatického odboru Jednoty čsl. Orla Ústí nad Orlicí. 2) Ochrana archivního materiálu (Dalibor Adam, Vladimír Čereba) pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely pro studijní účely Výměnou a darem byly do archivu získány ze SOA Zámrsk starší kopírka a kniţní skener, na kterých se zhotovují kopie kronik a ze starých knih. digitalizace a skenování Pracoviště pro digitalizaci a zhotovení záloţních a studijních reprodukcí, dle závěrů z vnitřní kontroly našeho archivu pracovníky AS MV ČR a SOA Zámrsk ze dne , je připravováno. Zakoupen byl digitální fotoaparát, chybí odpovídající počítač a nestandardní stůl opěrné zařízení. Dokončení a náprava nedostatků se předpokládá v roce kontrola depozitářů mikroklimatu, lokační plány Depozitáře jsou kontrolovány správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných případech je klima sledováno a zapisováno kaţdý den. Lokační plány doplnila a prokontrolovala Ivana Heiderová, vedeny jsou v počítači. kontrola uloţení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů Kontrolu provádí zápisem jednou týdně správce objektů. 3) Konzervátorské a restaurátorské práce Restaurováno: 4 listiny knihy privilegií se restaurují v SOkA Pardubice, dokončení plánováno

8 listin - ne rukopisů - ne map a plánů - ne pečetí - očista celkem 12 (2 Zámrsk, 10 Chrudim) aktového a jiného materiálu - ne Knihařské a jiné práce: - ne 4) Různé Restaurátorka oblasti BcA. Romana Andrlová provedla průzkum stavu depozitářů a archiválií. Zápis s rozbory nebyl do dodán. Úkoly z neutěšeného stavu budou postupně realizovány podle moţností od roku Do trezorové místnosti byly doplněny regálové police a tzv. drátěný program. Generální opravou prošla trezorová klimatizace, která poslouţí na přechodnou dobu do vyřešení celé problematiky. Zakoupena byla odvlhčovací jednotka. III. Využívání archiválií 1) Počet badatelů (počet badatelských listů), z toho cizinci Vedoucí studovny v centrále Věra Pelačíková, zástupnost Růţena Vondrová, Ivana Heiderová, Bc. Marie Burešová. počet badatelských listů 210 z toho cizinci 4 2) Celkový počet návštěv (počet záznamů v jednotlivých badatelských listech) celkový počet návštěv 463 3) Počet návštěv dle typu (badatelské dotazy, informativní návštěvy) počet návštěv celkem 674 (kniha návštěv) počet badatelských dotazů 463 počet informativních návštěv 211 výpůjčky 1 zápůjčky 111 4) Rešerše a soupisy jména zpracovatelů, počet, témata, název objednatele rešerše a soupisy 11 Heiderová - 8, Dušek - 1, Čereba - 1, Slavíková - 1 8

9 5) Vědecko výzkumná činnost seznam akcí, jmen archivářů - ne 6) Ediční a publikační činnost Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Stavba památníku ruským bratřím, obětem války a obětem transportu smrti ve 2. polovině 40. let 20. století na ústeckém hřbitově. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Dušek, Radim: Církev a řetovští věřící. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Řetovské plátenictví. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s Dušek, Radim: Řetová na prahu a v průběhu 2. světové války. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s Dušek, Radim: Řetová. Příspěvek k dějinám obce. Ústí nad Orlicí, Oftis s. r. o. Ústí nad Orlicí 2004, 352 s. Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Ústí nad Orlicí. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s. 2-7 Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Lanškrouně, ve Vysokém Mýtě a v Ţamberku. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s ) Výstavy vlastní, spolupráce názvy, jména pořadatelů, doba konání Archivní materiál byl zapůjčen na výstavu naší oblasti: Poklady státních archivů východních Čech, písemné, kartografické a sfragistické památky od roku 1527 do roku 1918, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Pardubicích, Vlastní výstavy se nekonaly. 8) Konference pořádané archivem seznam, data konání - ne 9) Přednášky - celkem 6 Gymnázium Ústí nad Orlicí (22. 1.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (2. 3.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (11. 3.) Archiv a archivnictví ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (8. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (10. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (11. 6.) Archiv, vznik měst 10) Spolupráce s médii - ne (jeden redaktor vykázán z archivu z důvodu nekorektního vystupování) 9

10 11) Účast na konferencích datum, pořadatel, jména zúčastněných, názvy přednesených referátů - ne 12) Dlouhodobé aktivity (např. výuka na VŠ, členství v redakčních radách) Radim Dušek členem redakční rady Nových letopisů města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, členem redakční rady Sborových listů. 13) Archivní knihovna (Věra Pelačíková, Vladimír Čereba) Knihovna není evidována v počítačovém programu, vedena je klasickým způsobem. Pouze regionální knihovna je zapsána v programu Knihopis, který je však v současnosti nevyhovující. Knihovna novin a časopisů je zanedbaná v oblasti vazby. Neprobíhala po mnoho let. Řešení je moţné pouze postupně. Nápravu se nepodařilo zahájit v roce přírůstek 2004 (nákup, dar) celkový počet knih z toho: běţná knihovna knihovna učebnic knihovna právní literatury knihovna regionální celkový počet titulů novin a časopisů z toho: noviny časopisy regionální časopisy 81 1 IV. Řízení archivu, hospodářsko administrativní agenda, péče o zaměstnance 1) Vzdělávání zaměstnanců studium Bc. Marie Burešová si zvyšovala své vzdělání dálkovým studiem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogické fakultě, obor: Kulturně-historická regionalistika. Před státní zkouškou ukončila pracovní poměr dohodou. Vladimír Čereba si zvyšuje své vzdělání dálkovým studiem na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor: muzeologie. Ukončil 3. ročník bakalářskou státní zkouškou a pokračuje v magisterském studiu. 10

11 školení PO a BOZP Ústí nad Orlicí, všichni pracovníci archivu, 1 den řidičů Pardubice, Dalibor Adam, David Polák 1 den správní řád Praha, Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den přestupkový řád Praha Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den 2) Administrativní práce Podací deník vede Věra Pelačíková. Hospodářskou agendu spravuje Věra Pelačíková. Za rok 2004 bylo evidováno celkem čísel jednacích. (včetně ů, ke kterým je přistupováno jako k běţné korespondenci, a proto nejsou oddělovány zvláštním způsobem). Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací - celkem 598 č.j úřední 297 č.j vědecká soukromá 295 č.j. Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací (zahraniční) celkem 9 č.j č.j. Tématické soupisy a rešerše celkem 11 č.j tuzemské pro úřední potřebu 4 č.j tuzemské pro vědecké účely 1 č.j tuzemské soukromé 6 č.j. Vydávání výpisů, opisů z archiválií a kopií archiválií celkem 245 č.j pro úřední potřebu 95 č.j pro vědecké účely pro soukromé účely 149 č.j. Badatelům bylo ke studiu ofoliováno listů archiválií. 3) Hmotné a technické zabezpečení archivu - nový proti skluzný koberec u hlavního vchodu - zajištění zabezpečených zón archivu mechanickými zábranami - získání staršího typu kniţního skeneru - oprava klimatizace v trezorové místnosti - nákup odvlhčovače vzduchu do trezorové místnosti - nákup digitálního i mechanických měřičů teploty a vlhkosti - nákup digitálního fotoaparátu - navýšení počtu polic do regálů v trezorové místnosti - doplnění drátěného programu do trezorové místnosti - zahájení reorganizace sluţby v badatelně včetně pracovního zázemí (bude dokončeno v lednu 2005) - nové pojezdové vozíky na třídění archivního materiálu 11

12 Nezajištěno (přesunuto do roku 2005): - kamerový systém studovna - výměna oprava a doplnění oplocení pozemku centrály archivu s opravou dvora - rekonstrukce sociálního zařízení centrály archivu - příprava na technické řešení výměny oken v budoucnosti 4) Správa počítačové sítě Správou počítačů a počítačové sítě byl pověřen Bc. Vladimír Čereba, který byl zároveň určen jako správce chodu sítí výpočetní techniky pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA Rychnov nad Kněţnou. Dokumentace PC je v archivu vedena. Od listopadu byl úkoly, spojenými se správou výpočetní techniky a sítě, pověřován a zapracováván nový pracovník David Polák. Koncem roku byla ředitelem SOkA Ústí nad Orlicí nařízena celková kontrola a revize stavu počítačů a předepsané dokumentace. Veškeré nejasnosti a nesplněné úkoly Bc. Vladimíra Čereby byly odstraněny. I. Evidence PEvA - verze pouţívané moduly: evidence listů JAF evidence archivních pomůcek evidence vnitřních změn evidence přírůstků a úbytků II. Vyhodnocení správy sítí v SOkA Správa počítačových sítí v SOkA Ústí nad Orlicí, v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a v SOkA Rychnov nad Kněţnou probíhala formálně, neboť jmenované archivy jsou soběstačné. V SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli byla řešena a doporučena obnova vybavení výpočetní technikou. Celoroční fungování sítí a výpočetní techniky bylo bez větších problémů (zajištěny drobné opravy zdrojů ve dvou PC apod.). III. Stavy výpočetní techniky a) celkové počty PC, tiskáren apod. - PC celkem 19 (5 PC navrţeno na zrušení, /1 PC zrušeno-vyřazeno/) - tiskáren celkem 10 (3x HP LJ 1300, 2x HP LJ 1200, 3x HP LJ 1100, 1x HP 4L, 1x Epson LQ 570+ /3x jehličkové tiskárny zrušeny-vyřazeny/) - server celkem 1 (1x Triline Integra /1x server zrušen-vyřazen/) - záloţních zdrojů celkem 10 - notebook celkem 1 (/1x notebook zrušen-vyřazen/) b) výpočetní technika nakoupená v roce x PC, 4x LCD panely, 2x záloţní zdroj IV. Používané programové vybavení a) archivní programy PEvA verze 1.5.1, Knihopis (vedena pouze evidence regionální literatury), Registr, Pečetě, Janus 2000 /nový 2004/ b) další SW 12

13 Corel Draw verze 8.0 Classic, MS Office SB a Profi, AVG verze 6 a verze 7 (verze 6 nebude v roce 2005 dále podporována), Total Commander, Evidence SQL /nová 2004/, Pokladna Gordic /nová 2004/ V. Využívání internetu - Internet oddělen od sítě. a) korespondence Ano, příjem a odesílání ů. b) webová stránka Ano, vytvořena webová stránka SOkA Ústí nad Orlicí, která je umístěná na společném serveru 5) Různé Rok 2004 byl pro jeho pracovníky opět velice náročný. Výsledek roční práce nebyl rozhodně uskutečněn ve standardní pracovní době (viz tabulka statistického výkazu práce). Zpracoval Radim Dušek

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005

Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 Výroční zpráva Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2005 číslo jednací: SOkAUO-119/2006 počet listů dokumentu: 16 počet příloh/listů: 19/27 Sp. zn.: 6.4/A5 Prostorové podmínky archivu Adresa

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2009 č. j. : SOkAUO-29/2010 Počet listů: 13 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II,

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2007 č. j. : SOkAUO-135/2008 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 č. j. : SOAZ-60/UO-2011 Počet listů: 14 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2010 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská

Více

Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003

Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2003 Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, 562 03 Telefon: 465 519 870 Fax: 465 519 888 e-mail: sokauo@raz-dva.cz Depozitáře

Více

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008

Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 Výroční zpráva Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí za rok 2008 č. j. : SOkAUO-80/2009 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí,

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 č. j. : SOAZ-UO/2015-63 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2014 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 č. j. : SOAZ-UO/2014-93 Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2013 Prostorové podmínky archivu Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí

Více

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2012

Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2012 Roční zpráva o činnosti Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí 2012 č. j. : SOAZ-57/UO-2013 Počet listů: 16 (originál, zde bez příloh, proto jiný počet stran) Spisový znak: 3.2.2 Skartační znak: A5

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Personální stav k 31. prosinci 2002

Personální stav k 31. prosinci 2002 Předkládaná zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2002 je vypracována pro základní přehled a charakteristiku archivu a se snaţí pojmenovat skutečný stav a případné problémy

Více

Personální stav. Prostorová situace

Personální stav. Prostorová situace Předkládaná zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2001 je vypracována nejen pro základní přehled a charakteristiku archivu, ale zároveň se snaţí pojmenovat stav a problémy

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2011 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 4. ledna 2012 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů SO ORP a Česká Třebová - dle typu (k 12.10.2016) název obec orp Mateřská škola Brandýs nad, okres Brandýs nad Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova Česká Třebová Česká Třebová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 22

Kontrolovaný subjekt. Stránka 1 z 22 PLÁN VNĚJŠÍCH KONTROL NA ROK Krajský úřad Pardubického kraje Předmět 1 P R OF vybrané obce I. a II. typu 2 S 135 82 259 KŘÚ SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim kontrola dle zák. č. 111/2009, o základních

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk

ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005. Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk ROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření a činnosti v roce 2005 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1 565 43 Zámrsk A) Název zpracovatele : ČR Státní oblastní archiv v Zámrsku Adresa sídla : Zámek 1, 565 43 Zámrsk

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 71753/2014/OŽPZ Č.j.: KrÚ 15385/2015 Vyřizuje: Ing.Zemenová Telefon: 466 026 522 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 100787/ENV/11 Ing. Slezák/l. 2442 5. 1. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014

Státní oblastní archiv v Zámrsku. Výroční zpráva za rok 2014 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2014 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Čj. SOAZ-M/2015-168 003.1.2 /A5 Počet listů: 54 Počet příloh: 9, počet

Více

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne )

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne ) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne 6. 12. 2005) Předkládá : PhDr. Taťjana Šabartová Zpracovaly:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_15.notebook. Archivnictví. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Archivnictví SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky směřujícík

Více

Kontrolní činnost. Seč 2015

Kontrolní činnost. Seč 2015 Kontrolní činnost Seč 2015 1 Konfucius čínský filozof 551 př. n. l. 479 př. n. l. Skutečnou chybou je chybu nenapravit. 2 Uvedený přehled je orientační, nebudeme vyjmenovat všechny závady a připomínky

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV Správce významných vodních toků (na nichž je stanoveno záplavové území): řeka Ohře,

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. srpna 2015 55499/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. srpna 2015 55499/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace Adresa: Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf Identifikátor školy:

Více

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání komise rektora pro hospodářsko-správní činnost dne..2008)

Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání komise rektora pro hospodářsko-správní činnost dne..2008) MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně (Materiál pro zasedání komise rektora pro hospodářsko-správní činnost dne..2008) Předkládá: PhDr. Taťjana Šabartová

Více

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE SVITAVY září 2015 květen 2016 Krajské olympiády se zúčastnilo: 44 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 29 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.330 startujících Regionálních

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 625 00 Brno, Elišky Přemyslovny 10/497

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 27. ledna 2015 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více