Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí Výkaz práce za rok 2004. Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok 2004"

Transkript

1 Výkaz práce Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí za rok

2 Počet zaměstnanců k : celkem 10 - změny v průběhu roku příjmení, jméno pracovní zařazení úvazek Adam, Dalibor správce budov 1 Bílková, Marie archivářka 1 Čereba, Vladimír správce PC sítě, archivář 1 Dušek, Radim ředitel, archivář 1 Heiderová, Ivana archivářka 1 Mlynářová, Hana uklízečka 1*5) Pelačíková, Věra archivářka, hospodářka 1 Polák, David archivář 1*6) Vondrová, Růţena archivářka 1 Všetulová, Eliška archivářka 1*4) Burešová, Marie Bc. archivářka 1*1) Slavíková, Věra Mgr., Bc. archivářka 1*2) Šmejdířová, Hana uklízečka 1*3) *1) pracovní poměr ukončen ke dni *2) pracovní poměr ukončen ke dni *3) pracovní poměr ukončen ke dni *4) pracovní poměr zahájen od dne *5) pracovní poměr zahájen od dne *6) pracovní poměr zahájen od dne Adresa sídla: Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, Telefon: Fax: www: vychodoceskearchivy.cz Depozitáře archivu vlastní: budova centrály Pivovarská 137/II, Ústí nad Orlicí, budova v areálu IZS Ústí nad Orlicí, /bez čp./, Ústí nad Orlicí Hylváty, pronajaté: místnost v budově ÚZSVM, sekce Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, Ústí nad Orlicí,

3 Úložní kapacita Celková úloţní kapacita: Rezerva úloţní kapacity: bm 712 bm centrála budova v areálu IZS pronajaté depozitář 01 depozitář 05 ÚZSVM ÚO Celková úloţní kapacita: bm bm 192 bm Rezerva úloţní kapacity: 76 bm 636 bm - I. A Předarchivní péče 1) Předarchivní dohled spisovny (metodicko instruktážní jednání) (Radim Dušek, zapisovatel Dalibor Adam) Metodické dohlídky - 17 ObÚ Dolní Dobrouč 12.2., ObÚ Dlouhoňovice a České Libchavy 18.2., ObÚ Těchonín 19.2., ObÚ Bystřec 10.3., ObÚ Hnátnice 16.3., ObÚ Klášterec nad Orlicí 25.3., MěÚ Letohrad 8.4., ZŠ Těchonín a ZŠ Bohousová 19.2., ZŠ Hylváty 5.3., ZŠ Hnátnice 16.3., ZŠ Klášterec nad Orlicí 13.4., Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 7.12., Městský úřad Ţamberk 14.9., Nemocnice Ústí nad Orlicí Metodicko instruktáţní jednání - 27 Kunvaldská a. s. Kunvald předarchivní péče, Jaromír Hejl, Lanškroun (ţivnostník) skartace písemností, Městský úřad Lanškroun spisová sluţba 10.2., Městská knihovna Ústí nad Orlicí spisová sluţba 16.2., 1.4., Městský úřad Česká Třebová spisový a skartační řád 17.2., Nemocnice Ústí nad Orlicí spisová sluţba 4.3., 8.10., Katastrální úřad Ústí nad Orlicí 4. 3., Středisko praktického vyučování spisová sluţba Ţamberk 24.3., Městský úřad Ústí nad Orlicí spisová sluţba 1.4., 15.6., Městský úřad Králíky spisová sluţba 5.4., 10.5., 21.6., Sdruţené ambulantní zařízení spol. s r. o. Česká Třebová 14.4., SOR Libchavy skartační návrh, předání funkce spisového pracovníka 20.4., Správa budov Ţamberk skartační návrhy a spisové normy 5.5., Městský úřad Vysoké Mýto spisová sluţba PC 25.5., 1.6., 14.7., Finanční úřad Vysoké Mýto skartace 15.7., Marius Pedersen a. s. Hradec Králové spisová norma 23.9., Orlické sportovní sdruţení, výkonný výbor, Ústí nad Orlicí spisová sluţba 8.11., Klubcentrum Ústí nad Orlicí spisová sluţba , Zvláštní škola Ústí nad Orlicí , Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí

4 Posuzování spisového a skartačního řádu - 13 Městský úřad Česká Třebová (2 čtení) ukončeno, Městský úřad Lanškroun (1 čtení), STARMON s. r. o. Choceň, Městský úřad Ústí nad Orlicí (2 čtení) ukončeno, Nemocnice Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Ústí nad Orlicí Třebovská, Městská knihovna Ústí nad Orlicí (2 čtení), ZŠ Hnátnice (1 čtení), Městský úřad Králíky (3 čtení), Jan Šilar WELDING PROGRESS Ústí nad Orlicí, Správa budov Ţamberk s. r. o., SOR Libchavy spol. s r. o., EKOLA České Libchavy s. r. o. (1 čtení) Konkurzy a likvidace - 46 (upozornění na dodrţování podmínek platného zákona o archivnictví) FIŠ CZ s. r. o. Třebovice, 2F spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, VAPET spol. s r. o. Dolní Čermná, RAILA-IMPEX s. r. o. Choceň, SVEBA spol. s r. o. Česká Třebová, T-CAR v. o. s. Česká Třebová, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol. v. o. s. Česká Třebová, MeJK Leasing spol. s r. o. Lanškroun, ICE STUDIO IPF s. r. o. Ústí nad Orlicí, EMC and Co s. r. o. Vysoké Mýto, Dům zdraví Choceň, SPORTSERVIS spol. s r. o. Vysoké Mýto, A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Lord Investments s. r. o. Ústí nad Orlicí, MIŇON SPORT spol. s r. o. Česká Třebová, TK COMP spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HA-MI-NA s. r. o. Vysoké Mýto, TRUCKSPED s. r. o. Česká Třebová, BSHJ spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Rekreační zařízení Atlas, s. r. o. Lhotka, TK COMP spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, KAPA Plus a.s. Ústí nad Orlicí, Společnost o. p. s. Pálenec Vysoké Mýto, HALA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, HR TRADING s. r. o. v likvidaci Vysoké Mýto, B a D spol. s r. o. v likvidaci Králíky, Modrot a. s. Ţamberk, Zemědělské druţstvo Zámrsk v likvidaci, Sillistra a. s. v likvidaci Choceň, RINER GW spol. s r. o. Lanškroun, Spalovna Choceň s. r. o. v likvidaci, Bytové druţstvo Borovská , Ústí nad Orlicí, REIKI s. r. o. Orličky, DEJSI CZ s. r. o. Česká Třebová, Zagesa spol. s r. o. Vysoké Mýto, Jiří Gabriel Vysoké Mýto, HK Invest s. r. o. Ústí nad Orlicí, Podorlická všeobecná nemocnice s. r. o. Ústí nad Orlicí, Dřevovýroba palety, s. r. o. Česká Třebová, Uhelné sklady, Dvořák, spol. s r. o. Lanškroun, ZESPO Písečná, a. s., Regionální svaz výrobců a zpracovatelů drůbeţe Zálší, ARECOM spol. s r. o. Lanškroun, ÚBS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, FHNV, spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, SB TUNING s. r. o. Ústí nad Orlicí 2) Archivní dohled (PA) (Radim Dušek) Archiv neprováděl ţádnou archivní dohlídku v podnikových archivech. Vykonával pouze metodickou a instruktáţní činnost pro některé podnikatelské subjekty. 3) Počet skartačních řízení (skartační řízení Radim Dušek, evidence a vystavování skartačních povolení Ivana Heiderová) celkem 102 s převzetím archiválií 41 bez převzetí archiválií 57 neukončená skartační řízení 4 vydaných skartačních povolení 91 4

5 s převzetím archiválií 41 A. M. T. v. o. s. Jablonné nad Orlicí, Geodetická kancelář Ing. Slavomír Gabrhel a spol., v. o. s. Česká Třebová, Okresní ředitelství policie ČR Ústí nad Orlicí, JUDr. Dlouhá o. p. s. Spálenec Choceň, NP publication spol. s r. o. EKO servis Choceň s. r. o. Choceň, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Podorlická obchodní společnost a. s. Rychnov nad Kněţnou VPS s. r. o., g. Svatoně Vysoké Mýto, - Miloš Beneš-Antikor Lanšperk, - CERBER s. r. o. Dlouhoňovice, - TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - RICA spol. s r. o. Vysoké Mýto, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, ZŠ Záchlumí-Bohousová, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ObÚ Dlouhoňovice, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Bystřec, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, MěÚ Králíky (3x), MěÚ Choceň, ÚZSVM Ústí nad Orlicí (2x), Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová (2x), ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov Ţamberk s. r. o., ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí (2x), ZD Skořenice, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, RINER WG spol. s r. o. Lanškroun, Agrochem a. s. Lanškroun, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí. vydaných skartačních povolení 91 Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí, Správa a údrţba Pardubického kraje Ústí nad Orlicí (2x), Okresní ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, Nemocnice Ústí nad Orlicí (5x), Trifa s. r. o. Vysoké Mýto, Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích pobočka Ústí nad Orlicí, NP publication spol. s r. o. Hradec Králové BKB spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - EKO servis Choceň s. r. o., - OSP v likvidaci Ústí nad Orlicí, - FHNV spol. s r. o. v likvidaci Ústí nad Orlicí, - J. Hác autocentrum Ústí nad Orlicí, - KONVETA spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, Celní ředitelství Hradec Králové, Jaromír Hejl Lanškroun, ARIES DATA a. s. Přepeře ABM spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, - BGV spol. s r. o. Lanškroun, MěÚ Ústí nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí (2x), ARIES DATA a. s. Brno M. Vanšurová Letohrad, - Písečan spol. s r. o. Písečná, - Ing. A. Stachura, Farma SUARK Čenkovice, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Letohrad, ObÚ České Libchavy, ZŠ Těchonín, ZŠ Záchlumí- Bohousová, Podorlická obchodní společnost spol. s r. o. Rychnov nad Kněţnou TIPO Orlice s. r. o. Ţamberk, - VPS s. r. o. Vysoké Mýto, - Miloš Beneš Antikor Lanšperk, Katastrální úřad Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, ObÚ Dlouhoňovice, SEVERA-VSO s. r. o. Budyně nad Ohří (2x), ObÚ Dolní Dobrouč, ObÚ Rybník, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, ObÚ Bystřec, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, OSSZ Ústí nad Orlicí, Úřad práce Ústí nad Orlicí, CPN spol. s r. o. Dolní Dobrouč, Contipro C a. s. Dolní Dobrouč, Contipro spol. s r. o. Dolní Dobrouč, SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň, Sdruţení ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, ZOD Ţichlínek, MěÚ Jablonné nad Orlicí, Sluţba škole Ústí nad Orlicí, MěÚ Králíky (2x), MěÚ Ţamberk, ObÚ Klášterec nad Orlicí, ObÚ Hnátnice, Správa budov s. r. o. Ţamberk, VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Ústí nad Orlicí, SOR spol. s r. o. Libchavy, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, MěÚ Česká Třebová, JPP s. r. o. Praha Mrazírna Lanškroun, SBD Vysoké Mýto, ZD Skořenice v likvidaci, Speciální škola Vysoké Mýto, GEFERO Rubber Produktion s. r. o. Horní Třešňovec, MěÚ Choceň, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Školní jídelna Horní Čermná, Vodovody a kanalizace a. s. Jablonné nad Orlicí, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, VOŠ stavební a ISŠ stavební Vysoké Mýto, MěÚ Králíky, Líšnická a. s. Líšnice, Elektro Sychra spol. s r. o. Ústí nad Orlicí, IFASO s. r. o. Chrudim Klempířství JMN spol. s r. o. Lanškroun, Sdruţení 5

6 ambulantních zařízení spol. s r. o. Česká Třebová, Agrostav a. s. Ústí nad Orlicí, ZD Dolní Sloupnice se sídlem ve Sloupnici, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Agrochem a. s. Lanškroun, J. Jindra s. r. o. provoz Česká Třebová, Šmídl transport Ţamberk, ZD Skořenice v likvidaci, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí neukončená skartační řízení 4 ObÚ Mistrovice, Okresní státní zastupitelství Ústí nad Orlicí, ZŠ 5. května Králíky, Sluţba škole Ústí nad Orlicí 4) Školení hromadná, individuální Archiv nezajišťoval ţádná školení. Správní řád Praha, Dušek, Vondrová Přestupkový řád Praha, Dušek, Vondrová I. B Zpracování archiválií 1) Inventarizace Celkem bylo v roce 2004 archivem zpracováno 252,1 bm archiválií, z toho čistá inventarizace 138,92 bm a vnitřní skartace po inventarizaci 31,38 bm archiválií. 2) Pomocné práce Archiv nevykonával ţádné práce mimořádného rozsahu v oblasti předarchivní péče a zpracování archiválií. 3) Různé V oblasti zpracování archiválií se z pohledu personálního stavu archivu stal zázrak, i kdyţ muselo dojít k průběţným změnám plánu. II. Evidence a ochrana archiválií Knihu přírůstků a úbytků vedla Ivana Heiderová, počítačovou evidenci v programu PEvA vedl Vladimír Čereba, zástupnost Ivana Heiderová a z počátku roku Mgr. Věra Slavíková. (přírůstky zpracovávali: Radim Dušek, Marie Bílková, Ivana Heiderová, Růţena Vondrová, Vladimír Čereba a Eliška Všetulová) Počet přírůstků 82 bm přírůstků 27,76 6

7 a) Významnější přírůstky Farní úřad Těchonín, Městský národní výbor Lanškroun, MNV Klášterec nad Orlicí, ZŠ Klášterec nad Orlicí, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké DELIMITACE ze SOkA v Jičíně: NF okresní výbor, Ústí nad Orlicí, NF okresní výbor, Vysoké Mýto DAR od Jana F. Křivohlávka: fond Jan F. Křivohlávek a osoby jemu blízké b) Nákup archiválií včetně cenových výdajů Archiv ţádné archiválie v roce 2004 nekupoval. Došlo k zaevidování opomenuté kroniky Marií Bílkovou, zakoupené za působnosti PhDr. Marie Mackové a činnosti okresního úřadu, od Kabase ze Sopotnice: Kronika Dramatického odboru Jednoty čsl. Orla Ústí nad Orlicí. 2) Ochrana archivního materiálu (Dalibor Adam, Vladimír Čereba) pořizování reprodukcí pro zajišťovací účely pro studijní účely Výměnou a darem byly do archivu získány ze SOA Zámrsk starší kopírka a kniţní skener, na kterých se zhotovují kopie kronik a ze starých knih. digitalizace a skenování Pracoviště pro digitalizaci a zhotovení záloţních a studijních reprodukcí, dle závěrů z vnitřní kontroly našeho archivu pracovníky AS MV ČR a SOA Zámrsk ze dne , je připravováno. Zakoupen byl digitální fotoaparát, chybí odpovídající počítač a nestandardní stůl opěrné zařízení. Dokončení a náprava nedostatků se předpokládá v roce kontrola depozitářů mikroklimatu, lokační plány Depozitáře jsou kontrolovány správcem objektů pravidelně zápisem. Ve výjimečných případech je klima sledováno a zapisováno kaţdý den. Lokační plány doplnila a prokontrolovala Ivana Heiderová, vedeny jsou v počítači. kontrola uloţení a fyzického stavu archiválií a mikrofilmů Kontrolu provádí zápisem jednou týdně správce objektů. 3) Konzervátorské a restaurátorské práce Restaurováno: 4 listiny knihy privilegií se restaurují v SOkA Pardubice, dokončení plánováno

8 listin - ne rukopisů - ne map a plánů - ne pečetí - očista celkem 12 (2 Zámrsk, 10 Chrudim) aktového a jiného materiálu - ne Knihařské a jiné práce: - ne 4) Různé Restaurátorka oblasti BcA. Romana Andrlová provedla průzkum stavu depozitářů a archiválií. Zápis s rozbory nebyl do dodán. Úkoly z neutěšeného stavu budou postupně realizovány podle moţností od roku Do trezorové místnosti byly doplněny regálové police a tzv. drátěný program. Generální opravou prošla trezorová klimatizace, která poslouţí na přechodnou dobu do vyřešení celé problematiky. Zakoupena byla odvlhčovací jednotka. III. Využívání archiválií 1) Počet badatelů (počet badatelských listů), z toho cizinci Vedoucí studovny v centrále Věra Pelačíková, zástupnost Růţena Vondrová, Ivana Heiderová, Bc. Marie Burešová. počet badatelských listů 210 z toho cizinci 4 2) Celkový počet návštěv (počet záznamů v jednotlivých badatelských listech) celkový počet návštěv 463 3) Počet návštěv dle typu (badatelské dotazy, informativní návštěvy) počet návštěv celkem 674 (kniha návštěv) počet badatelských dotazů 463 počet informativních návštěv 211 výpůjčky 1 zápůjčky 111 4) Rešerše a soupisy jména zpracovatelů, počet, témata, název objednatele rešerše a soupisy 11 Heiderová - 8, Dušek - 1, Čereba - 1, Slavíková - 1 8

9 5) Vědecko výzkumná činnost seznam akcí, jmen archivářů - ne 6) Ediční a publikační činnost Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Čereba, Vladimír: Transporty válečných zajatců v roce In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Stavba památníku ruským bratřím, obětem války a obětem transportu smrti ve 2. polovině 40. let 20. století na ústeckém hřbitově. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 1, 2004, s Dušek, Radim: Církev a řetovští věřící. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2, 2004, s Dušek, Radim: Řetovské plátenictví. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s Dušek, Radim: Řetová na prahu a v průběhu 2. světové války. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s Dušek, Radim: Řetová. Příspěvek k dějinám obce. Ústí nad Orlicí, Oftis s. r. o. Ústí nad Orlicí 2004, 352 s. Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Ústí nad Orlicí. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 3, 2004, s. 2-7 Vondrová, Růţena: Příspěvek k dějinám Okresního výboru KSČ v Lanškrouně, ve Vysokém Mýtě a v Ţamberku. In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 4, 2004, s ) Výstavy vlastní, spolupráce názvy, jména pořadatelů, doba konání Archivní materiál byl zapůjčen na výstavu naší oblasti: Poklady státních archivů východních Čech, písemné, kartografické a sfragistické památky od roku 1527 do roku 1918, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Pardubicích, Vlastní výstavy se nekonaly. 8) Konference pořádané archivem seznam, data konání - ne 9) Přednášky - celkem 6 Gymnázium Ústí nad Orlicí (22. 1.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (2. 3.) Archiv a archivnictví SOŠ obchodu a sluţeb a SOU Choceň (11. 3.) Archiv a archivnictví ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (8. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (10. 6.) Archiv, vznik měst ZŠ Hylváty, Ústí nad Orlicí (11. 6.) Archiv, vznik měst 10) Spolupráce s médii - ne (jeden redaktor vykázán z archivu z důvodu nekorektního vystupování) 9

10 11) Účast na konferencích datum, pořadatel, jména zúčastněných, názvy přednesených referátů - ne 12) Dlouhodobé aktivity (např. výuka na VŠ, členství v redakčních radách) Radim Dušek členem redakční rady Nových letopisů města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, členem redakční rady Sborových listů. 13) Archivní knihovna (Věra Pelačíková, Vladimír Čereba) Knihovna není evidována v počítačovém programu, vedena je klasickým způsobem. Pouze regionální knihovna je zapsána v programu Knihopis, který je však v současnosti nevyhovující. Knihovna novin a časopisů je zanedbaná v oblasti vazby. Neprobíhala po mnoho let. Řešení je moţné pouze postupně. Nápravu se nepodařilo zahájit v roce přírůstek 2004 (nákup, dar) celkový počet knih z toho: běţná knihovna knihovna učebnic knihovna právní literatury knihovna regionální celkový počet titulů novin a časopisů z toho: noviny časopisy regionální časopisy 81 1 IV. Řízení archivu, hospodářsko administrativní agenda, péče o zaměstnance 1) Vzdělávání zaměstnanců studium Bc. Marie Burešová si zvyšovala své vzdělání dálkovým studiem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogické fakultě, obor: Kulturně-historická regionalistika. Před státní zkouškou ukončila pracovní poměr dohodou. Vladimír Čereba si zvyšuje své vzdělání dálkovým studiem na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor: muzeologie. Ukončil 3. ročník bakalářskou státní zkouškou a pokračuje v magisterském studiu. 10

11 školení PO a BOZP Ústí nad Orlicí, všichni pracovníci archivu, 1 den řidičů Pardubice, Dalibor Adam, David Polák 1 den správní řád Praha, Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den přestupkový řád Praha Radim Dušek, Růţena Vondrová 1 den 2) Administrativní práce Podací deník vede Věra Pelačíková. Hospodářskou agendu spravuje Věra Pelačíková. Za rok 2004 bylo evidováno celkem čísel jednacích. (včetně ů, ke kterým je přistupováno jako k běţné korespondenci, a proto nejsou oddělovány zvláštním způsobem). Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací - celkem 598 č.j úřední 297 č.j vědecká soukromá 295 č.j. Korespondence s badateli a institucemi vyhledávání informací (zahraniční) celkem 9 č.j č.j. Tématické soupisy a rešerše celkem 11 č.j tuzemské pro úřední potřebu 4 č.j tuzemské pro vědecké účely 1 č.j tuzemské soukromé 6 č.j. Vydávání výpisů, opisů z archiválií a kopií archiválií celkem 245 č.j pro úřední potřebu 95 č.j pro vědecké účely pro soukromé účely 149 č.j. Badatelům bylo ke studiu ofoliováno listů archiválií. 3) Hmotné a technické zabezpečení archivu - nový proti skluzný koberec u hlavního vchodu - zajištění zabezpečených zón archivu mechanickými zábranami - získání staršího typu kniţního skeneru - oprava klimatizace v trezorové místnosti - nákup odvlhčovače vzduchu do trezorové místnosti - nákup digitálního i mechanických měřičů teploty a vlhkosti - nákup digitálního fotoaparátu - navýšení počtu polic do regálů v trezorové místnosti - doplnění drátěného programu do trezorové místnosti - zahájení reorganizace sluţby v badatelně včetně pracovního zázemí (bude dokončeno v lednu 2005) - nové pojezdové vozíky na třídění archivního materiálu 11

12 Nezajištěno (přesunuto do roku 2005): - kamerový systém studovna - výměna oprava a doplnění oplocení pozemku centrály archivu s opravou dvora - rekonstrukce sociálního zařízení centrály archivu - příprava na technické řešení výměny oken v budoucnosti 4) Správa počítačové sítě Správou počítačů a počítačové sítě byl pověřen Bc. Vladimír Čereba, který byl zároveň určen jako správce chodu sítí výpočetní techniky pro SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a SOkA Rychnov nad Kněţnou. Dokumentace PC je v archivu vedena. Od listopadu byl úkoly, spojenými se správou výpočetní techniky a sítě, pověřován a zapracováván nový pracovník David Polák. Koncem roku byla ředitelem SOkA Ústí nad Orlicí nařízena celková kontrola a revize stavu počítačů a předepsané dokumentace. Veškeré nejasnosti a nesplněné úkoly Bc. Vladimíra Čereby byly odstraněny. I. Evidence PEvA - verze pouţívané moduly: evidence listů JAF evidence archivních pomůcek evidence vnitřních změn evidence přírůstků a úbytků II. Vyhodnocení správy sítí v SOkA Správa počítačových sítí v SOkA Ústí nad Orlicí, v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli a v SOkA Rychnov nad Kněţnou probíhala formálně, neboť jmenované archivy jsou soběstačné. V SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli byla řešena a doporučena obnova vybavení výpočetní technikou. Celoroční fungování sítí a výpočetní techniky bylo bez větších problémů (zajištěny drobné opravy zdrojů ve dvou PC apod.). III. Stavy výpočetní techniky a) celkové počty PC, tiskáren apod. - PC celkem 19 (5 PC navrţeno na zrušení, /1 PC zrušeno-vyřazeno/) - tiskáren celkem 10 (3x HP LJ 1300, 2x HP LJ 1200, 3x HP LJ 1100, 1x HP 4L, 1x Epson LQ 570+ /3x jehličkové tiskárny zrušeny-vyřazeny/) - server celkem 1 (1x Triline Integra /1x server zrušen-vyřazen/) - záloţních zdrojů celkem 10 - notebook celkem 1 (/1x notebook zrušen-vyřazen/) b) výpočetní technika nakoupená v roce x PC, 4x LCD panely, 2x záloţní zdroj IV. Používané programové vybavení a) archivní programy PEvA verze 1.5.1, Knihopis (vedena pouze evidence regionální literatury), Registr, Pečetě, Janus 2000 /nový 2004/ b) další SW 12

13 Corel Draw verze 8.0 Classic, MS Office SB a Profi, AVG verze 6 a verze 7 (verze 6 nebude v roce 2005 dále podporována), Total Commander, Evidence SQL /nová 2004/, Pokladna Gordic /nová 2004/ V. Využívání internetu - Internet oddělen od sítě. a) korespondence Ano, příjem a odesílání ů. b) webová stránka Ano, vytvořena webová stránka SOkA Ústí nad Orlicí, která je umístěná na společném serveru 5) Různé Rok 2004 byl pro jeho pracovníky opět velice náročný. Výsledek roční práce nebyl rozhodně uskutečněn ve standardní pracovní době (viz tabulka statistického výkazu práce). Zpracoval Radim Dušek

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv Ročenka 2013 Vojenský historický archiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-634-3 Obsah ÚVODEM...5 Výroční zpráva o činnosti Vojenského historického archivu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více