SQart. Česk y English

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SQart. Česk y English"

Transkript

1 SQart Česk y English

2 Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro společnost Thonet, Röder, Haworth a Provenda Marketing AG. V roce 00 založil se svojí ženou Utou rodinnou designérskou kancelář B4K. Tým B4K pracuje pro malý počet klientů v oblasti designu interiéru a kancelářských technologií nabízejících nejnovější designérská a architektonická řešení. Andreas Krob v současné době žije ve Švýcarsku. Andreas Krob was born in 1969 in Northern Germany. He studied industrial design at the Muthesius School of Art and Design in Kiel, Germany. After graduation in 1996, he worked for the Thonet, Röder Haworth and Provenda Marketing AG firm. In 00, with his wife Uta, he founded the family design office B4K. The B4K team works for a small number of clients in the area of interior design and office technologies, offering the latest design and architectural solutions. Andreas Krob currently resides in Switzerland.

3 SQart inteligentní systém SQart a smart system SQart je nový nábytkový systém, který poskytuje téměř nekonečná kancelářská řešení. Dovolí Vám vytvořit kombinace, vhodné právě pro Váš prostor. SQart pomůže realizovat rozmanité cíle a splňuje širokou škálu požadavků interiérových designérů, prodejců i uživatelů. Zákazníka přímo vybízí k tvorbě řady komfortních, praktických a efektivních pracovních stanic. SQart nabízí vysoce kvalitní materiály, estetiku a funkčnost za přijatelnou cenu. Flexibilita řešení typická pro tento systém umožňuje snadné uspořádání prostor a ještě jednodušší organizaci prostoru. Vychází tak vstříc zásadnímu požadavku interiérových návrhářů. Architektům je na druhé straně dána příležitost pro kreativní práci zdůrazňující jejich individuální styl a jedinečnou charakteristiku každého projektu. Prodejci jsou zas více zaměřeni na transparentnost užívání a nesčetné praktické aplikace, jakož i na využití malého množství prvků. Chtějí nábytek, který je vyráběn sériově, s krátkou dodací lhůtou a rychlou montáží. SQart tyto požadavky splňuje. SQart is a new furniture system that provides almost limitless office furnishing solutions. This system enables you to create a range of combinations that are ideally suited to fit your space making SQart totally practical. SQart allows the realization of a wealth of goals and meets the variety of wide ranging requirements of interior designers, sales people and clients alike. To clients it offers an opportunity to create a number of comfortable, practical and efficiency-enhancing workstations. SQart offers high quality materials, aesthetics and functionality at a reasonable price. The flexibility offered by the system allows easy arrangement of functional spaces and even easier rearrangement of space whenever required. These are the principal requirements of interior designers. Architects, on the other hand, are presented with an opportunity for creative and original work that emphasizes their individual style and the unique characteristics of each project. Sales people are much more focused on the transparency of usage and numerous practical applications, as well as the use of a small number of elements. They want furniture which is produced serially and supplied promptly by its manufacturer. Speed of assembly is of no lesser importance. Řešení pro vás Solution for you Zařízení kanceláře již dávno není jednoduchou záležitostí, která nevyžaduje žádné profesní znalosti. Vědecký výzkum nepochybně dokládá spojitost mezi pracovním výkonem a kvalitou pracoviště. Uživatelsky příjemný pracovní prostor je uváděn jako jeden z hlavních elementů spokojenosti v práci, a má tedy přímý dopad na kvalitu práce. Kancelářský design vyžaduje celkovou koncepci a specifickou znalost ergonomie a interiérového designu a proto jsme požádali designéra systému SQart a tým spolupracujících architektů, aby připravili vzorové konstrukční návrhy pro reprezentativní obchodní sektor. Zároveň si přejeme prezentovat náš systém v konkrétním, praktickém aranžmá s důrazem na podstatu. Furnishing an office is no longer an insignificant job that requires no professional knowledge. Scientific research clearly relates the efficiency of work to quality of workplace. Userfriendly workspace is mentioned as one of the basic elements of work satisfaction, which in turn affects the quality of work. Office design requires an overall concept and specific knowledge of ergonomics and interior design, and therefore we have asked the designer of the SQart system and the team of architects working with us, to prepare sample design proposals for representative business sectors. At the same time we wish to present our system in its specific practical arrangements, with a focus on what is most essential the art of interior design with the help of a smart system.

4 Kancelář zákaznického servisu Jak vám můžeme pomoci? Customer service office How can we help? Kancelář zákaznického servisu je místo, kde je často žádoucí zřetelné rozdělení prostoru. V tomto návrhu upoutají pozornost přesně oddělené sekce vytvářející pocit soukromí a dobré orientace. I když jsou zde vaši klienti poprvé, intuitivně vycítí, koho mají, v případě potřeby, oslovit. Prostor byl rozdělen na přední část a zázemí pomocí nižších skříněk. Otevřená regálová skříňka byla umístěna doprostřed přední části. Toto vizuálně čisté dělení směřuje kroky vašich klientů, přímo k jednomu ze dvou stolů, ihned, jakmile vstoupí do kanceláře zákaznického servisu. Symetricky umístěné Orga Towers dávají zákazníkovi pocit důvěrnosti a zaměstnancům poskytují pracovní pohodlí. Orga Tower má i další dvě úlohy: noha, ke které je připevněna pracovní deska a užitečná skříňka. The customer service office is the place where the effect of a clear division of space is most desirable. What is striking in this design is that there are the clearly separated areas, producing a feeling of comfort and reassurance. Even if your clients are here for the first time, they will intuitively find their way around and know who to approach for assistance. The space has been divided into its front and back parts by sliding door cabinets. The open shelf cabinet between the zones has been placed in the middle of the front part. The central storage division will make your clients, as they enter the customer service office, direct their steps immediately towards one of the two tables. Symmetrically distributed Orga Towers provide the feeling of confidentiality to the client and comfort of work to your employees. The Orga Tower plays two other roles: as leg to which the desktop is fitted and as useful cabinet. 4

5 Uzavřená podnož ve tvaru O je vyrobena z kovového profilu o rozměrech 60 5 mm. Má vyrovnávací patky o ø 50 a identifikační destičku. Destička se nasazuje do rámu pracovní desky. Je možné ji personalizovat pomocí výměnných vložek. V standardní sadě se vložka dodává ve dvou variantách: průhledný plast a v barvě rámu o tloušťce 0,8 mm. The O-leg desk is made of metal profile 60 5 mm. It has leveling feet and an ID plate. The plate is snap mounted on the desk s frame and it can be personalized with the replaceable inserts. In a standard set, the insert is supplied in two models: transparent plastic, and in the colour of the frame, 0.8 mm thick. Mobilní kontejnery jsou vyrobeny z 18 mm laminované dřevotřísky. 15 mm drážky mezi přední a boční části splňují funkci madel. Kontejnery jsou vybaveny kovovými zásuvkami s centrálním zámkem, dorazovou funkcí a systémem jemného zavírání. Rozměry mobilního kontejneru: (V Š H) 57,5 4, 60/80 cm The mobile pedestals are made of 18 mm laminated chipboard. The 15 mm gap between the drawer front and the side panel form the role of handles. The pedestals are equipped with metal drawers with a central lock, a soft closing system and anti tilt feature. The mobile pedestal s dimensions are: /80 cm (H W D). 5

6

7

8 Hlavním záměrem designu kanceláře zákaznického servisu bylo vytvořit centrálně situovaný prostor přístupný z každé strany. Tento typ uspořádání poskytuje pocit soukromí. Pracovní místa nejsou ve vzájemné bezprostřední blízkosti. Rozmístění je ideální pro velké prostory bez potřeby oddělených čekacích míst. Do prostoru byla také navržena prezentační místa, na kterých si zákazníci mohou prohlížet nabídku společnosti na internetu nebo provádět jiné činnosti bez osobní asistence zaměstnance společnosti. Každé pracoviště sestává ze stolní desky o rozměrech 00 80, skříňky Orga Tower a nízké skříňky do výšky pracovní desky. Uprostřed se nachází OH skříňky používané k uskladnění kancelářských předmětů. Zde také parkuje mobilní Caddy používaný pracovníky ve směnných provozech. The main design principle for the Customer Service Office was to create a centrally situated space accessible from each side. This type of arrangement ensures confidentiality and the workstations are not in close proximity to one another. The setting is ideal for large spaces, without specifically separated waiting areas. Hot desk or touchdown workstations have been envisaged for the area, enabling clients to view the company s portfolio via the internet. Each workstation consists of a cm desk, an Orga Tower and a side board positioned at convenient distance. In the central area, there are OH cabinets used as a storage place. This is also where the mobile Caddy units for flexi workers can be positioned. Bartosz Godziński Interiérový designér. Absolvent Fakulty stavebnictví a architektury na Szczecinské technologické univerzitě. Godziński se specializuje na D projekty. V současné době žije a pracuje ve Varšavě. Bartosz Godziński Interior designer. Graduate of the Construction and Architecture Department, Szczecin University of Technology. Godziński specializes in D projects. Currently resides and works in Warsaw. 8

9 9

10 Architektonické studio Inspirující prostor Architectural studio Inspirational space Ergonomie je hlavním principem návrhářů při vytváření jakéhokoliv typu kanceláře, kde je počítač hlavním pracovním nástrojem. V tomto případě mají designéři k dispozici flexibilní pracovní stanice, snadno přestavitelné podle momentálních potřeb nebo nových požadavků. Návrháři pracující naproti sobě mají neomezenou možnost výměny nápadů a kreativního dialogu. V prostoru umístěná skříňka OH je místo pro uskladnění sdílených dokumentů nebo vzorků materiálu. Za tímto snadno přístupným místem je konferenční stůl, jednoduchý a elegantní kousek nábytku nerušící jednání a diskusní fóra v otevřeném prostoru nebo kreativní diskuse a schůzky s klienty. Naopak - seriózně je doplňuje. Ergonomics is the most important design principle for creating any kind of office in which the computer is the main tool of work. In this example, the designers have at their disposal flexible workstations, which can be easily rearranged, depending on current needs or new requirements. The designers working opposite one another have endless opportunities for the exchange of ideas and creative dialogue. An island type OH cabinet is the place of storage for shared documents or material samples. This creates a private area for a conference table; a simple and elegant piece, which does not interfere with open forum sessions, creative discussions or meetings with clients but seriously complements them each step of the way. 10

11 Deska s nohou ve tvaru C s elektrickým nastavením výšky: cm. Základna nohy s délkou přizpůsobenou hloubce desky. Noha je upevněna k rámu desky pomocí horního ramena. Díky elektromotoru je možné plynule nastavit výšku stolu. C-leg desk with electrical high adjustment: cm. The leg base with the length adjusted to the desk s depth. The leg is fitted to the desk s frame, with the upper beam. Thanks to the electromotive support it is possible to promptly adjust the table s height. 11

12

13

14 Reklamní agentura Neomezená kreativita Advertising agency Unlimited creativity Vytvoření výrazného, ale zároveň pohodlného prostoru bez použití architektonických prvků bylo základním záměrem při návrhu prostoru pro reklamní agenturu. U vstupu jsou pracovní místa vytvořená jednoduchými obdélníkovými stoly, které do celé sestavy zavádějí pořádek. Pracovišti dominují pravoúhlé tvary, které umožňují rozšíření pracovní plochy. Menší konferenční stůl ve středu místnosti je oddělen skříňkami a otevřenými regály, dobře přístupnými pro všechny, kteří je používají pro uskladnění svých pracovních potřeb. Jednání je přístupné z obou stran, což skutečně vyzývá k diskusi. V zadní části kanceláře jsou umístěna pracoviště vytvořená rohovými L stoly. Tato nápaditě řešená sestava je nedílnou součástí prostoru a dotváří jeho specifický charakter. Klidové místo mimo pracoviště slouží pro komunikaci mezi pracovníky. Kolegové se tak mohou lépe soustředit na duševní práci. Creating a distinctive yet comfortable space without the reference to architectural methods was a basic rule behind designing the space for an advertising agency. At the entrance there are workstations created with the use of slab-end desks, which introduce order to the entire scene. The workplace is dominated by rectangular shapes, which makes the place easily expandable. The small conference table in the centre of the room is separated off by the cabinets and open-shelf cabinets that function as easily accessible storage. The table is open at both sides, which makes the place truly inviting for discussion. In the back part of the office there is a workstation created with the use of L-shaped desks. The tables themselves become an integral part of the place and create its unique character. The space external to the furniture arrangement serves office communication between the workstations. With this arrangement the centre of the office is filled with a peaceful atmosphere, making it much easier to concentrate. 14

15 Stolní paravany slouží k rozšíření pracovního prostoru tvoří tzv. třetí rozměr pracovního prostoru. Jsou připevněny k rámu stolu a mohou mít rozličnou výbavu. Čalouněné nebo magnetické tabule s odkládacími přihrádkami jsou velmi flexibilní a lze je snadno přizpůsobit podle měnících se potřeb uživatele. Nástěnky jsou k dispozici ve dvou rozměrech: 9 5 cm a 9 70 cm. Magnetická tabule (9 5 cm) má pět drážek, které lze použít pro zavěšení odkládacích přihrádek. The screen panels are fitted to the desk frame. Additional options including pinable, magnet boards and storage trays can be easily adapted to changing needs of the user. The pinable boards are available in two sizes: 9 5 cm and 9 70 cm. The magnetic board (9 5 cm) has five grooves, which can be used for hanging storage trays. Stůl s pneumatickým nastavením výšky od 7 do 11 cm. K dispozici jsou dva typy desek: čtvercová se zaoblenou hranou ve dvou různých rozměrech: cm a cm, a kulatá deska v průměru ø 60 a ø 80 cm. Všechny stolní desky mají tloušťku 5 mm. Stoly jsou mobilní a kolečka jsou vybavena brzdami. Table with pneumatic height adjustment from 7 to 11 cm. All tabletops are 5 mm thick. The tables are mobile and are fitted with the brake castors. 15

16

17

18 Reklamní agentura je místem plným kreativity a představivosti. Její zaměstnanci potřebují velké pracovní plochy; proto jsme je vytvořili použitím prostorných desek /80 cm v jedné skupině a rohových desek ( cm) s ergonomickým tvarem ve skupině druhé. Tato pracoviště poskytují o 0, m větší plochu pro práci. Všichni pracovníci využívají stolní paravany, které umožňují mít pod kontrolou malé doplňky a pořádek na stole. Každá skupina má k dispozici Caddy. Nabízí mobilitu a dostupnost materiálů nezbytných k práci, např. v konferenční místnosti. Prostor je dále rozdělen do dvou zón: skladovací a konferenční. Skladovací zóna je vybavena vysokými skříněmi a výškově nastavitelným stolem, který je vhodný i pro práci ve stoje. Konferenční část zahrnuje stůl pro osm osob, mobilní Caddy s roletou pro uskladnění dokumentů a nápojů pro hosty. Roletové skříňky v konferenční zóně nezabírají místo ani při otevřených dvířkách. An advertising agency is a place that stimulates creativity and imagination. Its employees need large workstations; these have been created with the use of spacious desks /80 cm in one group, and angled desks ( cm) with ergonomic shape and larger (by 0. m) desktops in the second group. The desks have the third working level that helps to control small accessories and keep the desk tidy. Each group has a Caddy at its disposal. These enable mobility with the variety of materials necessary for work, e.g. in a conference room. Additionally, the space is divided in two zones: storage and conference. The storage zone is furnished with tall storage cabinets and a height adjustable table, helpful with standing work. The conference part comprises a table for eight, and a tambour Caddy for the storage of documents and beverages for guests. The use of a tambour door cabinet in the conference zone allows a convenient access when the door are open. Artur Cepryński interiérový designér. Absolvent fakulty Architektury na Varšavské Akademii ekologie a managementu. Specializuje se na návrhy kancelářských a servisních prostor. Žije a pracuje ve Varšavě. Artur Cepryński Interior designer. Graduate of the faculty of Architecture at the Warsaw Academy of Ecology and Management. He specializes in the design of offices and service areas. Lives and works in Warsaw. 18

19 19

20 Pracovna Na prvním místě člověk Executive office It is people who matter most Tato kancelář pro profesionála na volné noze, nezávislého právníka, konzultanta nebo osobního poradce byla navržena jako pracoviště s konferenčním stolem. Velká pozornost byla věnována kvalitě a estetice zařízení. Minimalistický dekor zdůrazňuje věcný a profesionální přístup odborníka, podtrhuje jeho osobnost. Dýhovaná deska na dřevěných nohách a konferenční stůl jsou ve stejném designu a dotvářejí hierarchii v tomto prostoru. Klient je stejně důležitý jako majitel kanceláře a konferenční prostor je pouhým prodloužením pracovního prostoru profesionála. Skříňky situované v pozadí slouží pro uložení dokumentů a rovněž poskytují vkusné pozadí pro manažera za pracovním stolem. This freelance professional s, independent lawyer s, consultant s or personal advisor s office has been designed as a workplace with a conference table. A lot of attention has been paid to the quality and aesthetics of furnishing. The minimalist décor represents the no-nonsense attitude and professionalism of the person in charge. The design brings into focus the professional and his or her expertise. It is the person who stands out at the centre of the design. The veneered desk on wooden legs and the conference table are in the same style and of the same character, which does away with any hierarchy in this space. The client is as important as the office owner, and the conference area is merely an extension of the expert s working space. The cabinets, situated in the background, serve as document storage and also provide an excellent framing for the manager behind his or her desk. 0

21 Elegantní kabelová průchodka dostupná v bílé, černé a aluminiové. Vnější rozměry: mm. An elegant cable outlet available in white, black and alu colours. External dimensions: mm. V systému SQart jsou k dispozici dva typy úchytek: velká madla 5 8 mm a malá madla mm. Malé úchytky jsou použity pro skříňky s křídlovými dvířky. Všechny ostatní skříňky jsou vybaveny velkými úchytkami. Two types of handles are available in the SQart system: large handles: 5 8 mm and small handles: mm. Small handles are used for hinged door cabinets. All other cabinets are equipped with large handles. Do stolu je zabudován zásuvkový korpus EVoline port umístěný na výsuvném panelu. Nabízí se v různých systémových kombinacích, počtech přípojek, příkonových konfiguracích, audiovizuálních a internetových zásuvkách. EVoline port, tak jak je zobrazen na fotografii, má tři 0 V zásuvky a dvě zásuvky RJ45. The EVoline port is fitted in the table, on a slide-out panel. It is offered in numerous system combinations, quantities and configurations of power, audiovisual and internet sockets. The EVoline port, as presented in the photograph, has three 0 V sockets and two R J 45 sockets. 1

22

23

24 IT oddělení Dynamické myšlenky IT department Dynamic thoughts Dynamický rozvoj sektoru IT vede k nárůstu počtu zaměstnanců. Zde se předurčuje úspěch projektu spoluprací celého týmu spíše než výtečným výkonem jednotlivce. Vytvoření komfortních pracovních míst pro tým pracující v relativně malém prostoru je proto maximálně důležité. Sestava dvojitých pracovišť v tomto projektu umožňuje vytvoření kompaktního pracovního prostoru pro tým osmi programátorů. Záměrně byly použity lichoběžníkové, výškově stavitelné stoly. Vzdálenost od obrazovky počítače tak lze přiblížit nebo oddálit v souladu s ergonomií pracoviště. Tiskárny a ostatní zařízení, nebo třeba i kávovar jsou umístěny mimo pracovní oblast. Úmyslně tím nutíme pracovníky k pohybu, pokud si chtějí společně vypít kávu a prohodit pár slov. Tento typ uspořádání je dobrý jak pro malé tak i velké kanceláře; pravoúhlá kompozice zdůrazňuje jednotlivá místa, přičemž se zbavuje čistě architektonických bariér. The dynamic development of the IT sector results in more people working in it. It is where the success of a project is determined by the cooperation of an entire team rather than a brilliant individual. Therefore creating comfortable workstations for a team, working in a relatively small space, is of principal importance. The arrangement of a series of double workstations in this project allows the creation of a compact workspace for a team of eight programmers. Sloped desks of adjustable depth have been used to purposefully interfere with the linear structure. The distance from the computer screen can be reduced or extended according to the principles of ergonomics. The printers and other appliances, such as the coffee maker, have been placed outside of the working area, which forces the team to move around a little, to share a coffee and chat. This type of design is good for both small and large areas; the rectangular composition sets off individual spaces, whilst allowing for the disposal of purely architectural barriers. 4

25 Základním konstrukčním prvkem pracovních desek je rám. Nohy, stolní desky, panely, horizontální a vertikální rozvody kabelů a identifikační destička to vše rám musí držet. Výsuv desky je blokován speciálním zasunovacím mechanismem. Výsuvné pracovní desky umožňují snadný přístup k prostorným žlabům pro vedení a jeho montáž je velice snadná. Ukrývá kabely a elektrické zásuvky. Díky své modulární konstrukci ho lze kdykoliv rozšířit či zredukovat. Horizontální vedení kabelů je vyrobeno ze 100% recyklovatelného materiálu. It is the frame which is a basic constructional element of the desks. The legs, desktops, panels, horizontal and vertical wire trunking, and the ID plate are all fitted to it. A sliding desktop is optional for rectangular, sloped, wave and wing desks. The sliding movement can be locked with a special locking mechanism. Sliding desktops enable easy access to the wire trunking, which is both roomy and easy to assemble. It contains cables and electric sockets. Thanks to its modular construction it can be extended at any point. The horizontal wire trunking is made of 100 % recyclable material. 5

26

27

28 Uspořádání IT oddělení zahrnuje dva otevřené interiéry rozdělené jednacím prostorem. Desky jsou umístěny tak, aby umožňovaly pracovníkům vzájemný oční kontakt, čímž zlepšují komunikaci v týmu a uvolňují pracovní atmosféru. Uspořádání desek zároveň umožňuje jejich přemísťování, diskusi s kolegy nebo předávání různých úkolů. Ke zvýšení pracovního komfortu byly použity stolní paravany. Prostor oddělení dělí OH roletové skříňky, vymezující pracovní prostor ale současně umožňující změny v uspořádání kanceláře. The design of the IT Department comprises two open interiors, divided by a conference space. The desks are placed in a way that enables workers to have eye contact, improving communication in the team and the general work atmosphere. At the same time, the arrangement of the desks makes it easy to move around, consult colleagues or pass on various tasks. The table panels have been used to reduce noise to improve conversation. The department space is divided by the OH tambour cabinets, creating distinct zones and providing flexibility for introducing changes in the office space. Joachim Lesiak Designér z Krakowa. Absolvent interiérového designu Krakovské akademie umění. Posledních osm let spolupracuje s městem Krakow v oblasti kancelářského designu. Lesiak a jeho žena pracují ve svém vlastním designérském studiu, Alter Ego Design. Joachim Lesiak Krakow based designer. Graduate of the Interior Design at the Krakow Academy of Arts. He has been working in cooperation with the Municipality of Krakow for the last eight years, in the area of office design. Lesiak and his wife work in their own design studio, Alter Ego Design. 8

29 9

30 Oddělení účetnictví Místo, se kterým musíte počítat Accounts department A place you can certainly count on Důležitým hlediskem při návrhu účetního oddělení je promyšlené plánování každé jednotlivé pracovní stanice. Cílem je zaručit maximální soustředění na práci. Pro kancelář je typické opakování stejného pracoviště. Pravidelné střídání skříněk Orga Tower a stolních desek řeší pracovní prostor obzvláště úsporným způsobem a vede k přehlednosti jeho struktury. Povrch pracovní desky nemusí být velký, neboť vše, co má být po ruce je uloženo v Orga Tower. Třetí rozměr neboli stolní paravany snižují úroveň hluku a jsou praktickým místem pro lístečky s poznámkami nebo montáž odkládacích přihrádek. Takto vytvořená sestava je malá, ale kompaktní a šetří spoustu kancelářského prostoru. What is most essential in the accounts department is the rational design of each individual workstation in order to guarantee concentration and an ultimate focus on work. The whole office is designed by multiplying the same workstation. The alternate arrangement of Orga Towers as dividing walls and the desktops is a particularly economic way of organizing space, and making its structure transparent. The desktop surface does not have to be large, as everything that needs to be at hand is stored in the Orga Tower. The table panels reduce noise level and are a practical place for sticking notes or fitting storage trays. The structure created in this way is small yet compact, saving a lot of office space. 0

31 Orga Tower slouží jako odkládací příruční skříňka, ale rovněž jako noha a boční stěna stolu. Je k dispozici ve třech výškách 56, 7 a 117 cm, s pevnou hloubkou 80 cm a šířkou 17, cm. Orga Tower serves as a storage unit but also as a leg and a side panel. It is available in three heights 56, 7 and 117 cm, with fixed depth of 80 cm and the width of 17. cm. Zásuvka na závěsné složky. Zásuvky a rámečky jsou vyrobené z kovu a jsou plně vysunutelné. The drawers and filing frames are made of metal, and are fully extendable. 1

32

33

34 V každé společnosti, bez ohledu na její profil či oblast zákazníků je účetní oddělení, které zpracovává a uchovává spoustu dokumentů. Tím vzniká požadavek na jejich archivaci. Skupiny malých a velkých skříní umožňují ergonomické uspořádání a snadný přístup k dokumentům. Do L tvarované pracovní stanice s monitory umístěnými v rohu jsou prostorné a pohodlné. Stůl nabízí dostatek místa na rozložení dokumentů i při práci na počítači. Racionální uspořádání pracovišť zlepšuje organizaci práce a usnadňuje interní komunikaci. Pracovní místa pro hlavního účetního a daňového poradce jsou oddělená a zahrnují sezení pro klienty. Místa slouží rovněž ke krátkým poradám v rámci oddělení. Zvláštní jídelní kout nabízí místo pro příležitostný oddych. In every company, irrespective of its profile, accounts is a department that processes and stores many documents. Storage is therefore of principle importance. Groups of small and large cabinets allow their ergonomic arrangement and easy access to the documents. The L-shaped workstations, with monitors placed in the corner, are large and comfortable. There is plenty of space for placing documents on the desk, while working at the computer. The deliberate arrangement of workstations enhances work organization and facilitates internal communications. The workstations for the Chief Accountant and Tax Advisor are separated and have sitting for clients. These spaces can be also used for small meetings within the department. Marta Maślanka architektka z Nowy Sącz. Navrhuje soukromé, kancelářské a veřejné prostory. V mé práci se pokouším kombinovat formu s funkčností. Mám ráda prostory, které mi předkládají výzvy a inspirují mne k nacházení nových řešení. Marta Maślanka architect from Nowy Sącz. She designs private, office and public spaces. Maślanka says: In my work, I am trying to combine form with functionality. I like spaces which present me with challenges and inspire search for new solutions. 4

35 5

36 Workbench řadová pracoviště V jednotě je síla Workbench When there is unity there is power Workbench je moderní a úsporný způsob organizace kancelářského prostoru. Použití jedné dlouhé pracovní plochy, kterou sdílí několik lidí, snižuje počet rámů a noh a tím redukuje náklady na zařízení kanceláří. Je rovněž skvělým prostředkem pro sjednocení týmu, obzvláště v podnicích, kde vládne kreativní týmový duch. Workbench nevyžaduje mnoho místa pro uspořádání ergonomického a komfortního pracoviště. Je řešením tam, kde je zásadní architektonickou výzvou malá užitná plocha. Workbench is a modern and economic method of office space organization. The use of one long desktop, shared by a few people, reduces the number of frames and legs used in arranging the space, and consequently cuts down on the costs of office furnishing. It is also an excellent way of integrating a team, especially beneficial in businesses that require creative team spirit. Workbench certainly reduces the surface area necessary to arrange an ergonomic and comfortable office. It is an effective tool for all spaces where the small surface area presents a primary architectural challenge. 6

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500 PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 OSTRAVA The Orchard / Hornopolní 40, 702 00, tel./fax +420 596 639 070 www.top-office.cz

Více

Magnes II. Česky English

Magnes II. Česky English Magnes II Česky English Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction Magnes II stále přitahuje nyní dvakrát tak velkou silou. Jednoduchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z

Více

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH CL Line Classic Tables ČESKY ENGLISH ZNB Důležitá rozhodnutí ZNB Critical decisions 4 CWB Bezvadná komunikace CWB Excellent communication 6 CTB Kancelářská práce CTB Office work 8 CLB & CLA Do obyčejných

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více