UC Trader FX Trading Online

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UC Trader FX Trading Online"

Transkript

1 UC Trader FX Trading Online Spots Forwards Swaps online v.0 Jan UC Trader uživatelská příručka

2 Jak používat UC Trader Přihlášení Klikněte na poskytnutou URL adresu, vložte Jméno, PIN a Heslo a potvrďte tlačítkem Login (Přihlášení). Budete vyzváni k potvrzení toho, že jste seznámeni se Smlouvou s uživatelem, potom klikněte na Continue (Pokračovat). UC Trader následně spustí vaši obrazovku a jste připraveni k obchodování. the UC Trader desktop 4 5. Main menu (Hlavní menu) Možnosti individuálních úprav všeho desktopu a všeobecná pomoc s používáním UC Trader.. Trade Panel (Obchodovací panel) Ceny přenášené v živém režimu pro všechny vaše zvolené měnové páry, s funkci obchodování v režimech One-Click (jedním kliknutím) a RFS (požadavek o streaming). Páry lze vytvářet manuálně, editovat a mazat podle vašich potřeb [s.7]. 4. UC Trader Tools (Nástroje UC Trader) Můžete vyhledávat, třídit, ukládat, exportovat a tisknout všechny své údaje za pomoci tlačítek rychlého přístupu. 5. Blotter (Kniha obchodů) Kniha obchodů (Blotter) pro vaši rychlou orientaci znázorňuje na hlavní obrazovce historii vašich obchodů. Zachycuje kompletní údaje o obchodech a lze ji vytisknou kliknutím na tlačítko [s.].. Product Grid (Produktová skupina) Pro usnadnění orientace můžete seskupovat měnové páry podle druhů produktů a kategorií [s.0].

3 trade panel (obchodovací panel) One-Click Trading (Obchodování jedním kliknutím) Režim Obchodování jedním kliknutím v UC Traderu vám umožňuje provádět obchody pro libovolný z vašich předdefinovaných měnových párů jediným kliknutím na tlačítko (až do výše schválených limitů účtů). Informace o tom, jak editovat vaše předdefinované měnové páry, najdete na straně 7.. Volba účtu Klikněte na rozbalovací menu a zvolte si účet, na němž si přejete obchodovat.. One Click Trade (Obchod jedním kliknutím) Po zvolení účtu se vám objeví pro každý měnový pár defaultní měna pro nákup a částka. Pro okamžité provedení obchodu jednoduše klikněte na cenu Buy (nákup) nebo Sell (prodej). Obchod můžete přepnout kliknutím na tlačítko měn přepíná z jedné měny na druhou (např. z GBP na CHF). Po stisknutí tlačítka Buy nebo Sell obdržíte okamžitě potvrzení o obchodu.

4 How to use UC Trader trade panel (obchodovací panel) Request-for-Stream Trading (Obchodování formou požadavku o streaming (RFS) RFS Trading vám umožňuje sestavit obchod s více alternativami, než nabízí One-Click Trading. Při použití režimu RFS můžete nastavit spotové, forwardové nebo měnové transakce prostřednictvím systému Trade Ticket.. Volba účtu Klikněte na rozbalovací menu a zvolte si účet, na němž si přejete obchodovat.. RFS Trade (Obchod formou požadavku o streaming) Po zvolení účtu můžete do vybraného měnového páru (Currency Pair) vložit částku obchodu. Následně klikněte na RFS, čímž vytvoříte trade ticket. Na straně 5 najdete bližší informace o tom, jak sestavit obchod za pomoci trade ticketu. 4

5 The trade ticket Spot/Forward Trade (Spotový/forwardový obchod) Trade ticket lze vystavit buď kliknutím na tlačítko RFS na obchodovacím panelu nebo kliknutím na kurz v produktové skupině. Trade ticket vám umožňuje sestavit spotový/ forwardový nebo swapový obchod za použití jednoduché sady voleb Volba měnového páru I v případě, že jste otevřeli trade ticket přímo z měnového páru, můžete zde provést změnu páru.. Volba druhu obchodu Zde si můžete zvolit buď spot/forward nebo swap. Pokud zvolíte swap, trade ticket zobrazí pole Near Leg (spotová část swapu) a Far Leg (forwardová část swapu) (bližší informace viz s. 6).. Volba účtu, na němž se bude obchodovat Tento účet bude předvyplněný, pokud si trade ticket otevřete prostřednictvím požadavku RFS. Můžete ho však změnit na jiný účet, pokud si budete přát. 4. Volba způsobu a datumu vypořádání Zvolte spotové vypořádání nebo datum vypořádání pro forward až na rok dopředu. Můžete použít předdefinovanou lhůtu (např. měsíc) nebo v kalendáři vybrat konkrétní datum splatnosti. 5. Get a Quote (Vyžádání kurzu) Když jste spokojeni s vyplněním trade ticketu, stiskněte Get Quote a obdržíte kurz pro daný obchod. Potom kliknutím na Buy (nákup) potvrdíte obchod. 5

6 How to use UC Trader The trade ticket Swapový obchod Proces sestavení swapového obchodu se podobá procesu spotu/forwardu na straně 5, jen jsou pro něj potřeba některé doplňující údaje Volba měnového páru I v případě, že jste otevřeli trade ticket přímo z měnového páru, můžete zde provést změnu páru.. Volba druhu obchodu Zvolte swap (pokud již není zvolen) a trade ticket zobrazí pole Near Leg (spotová část swapu) a Far Leg (forwardová část spotu) Vložte částku do pole Near Leg.. Zvolit datum vypořádání Můžete buď zvolit konkrétní datum za pomoci tlačítka Calendar (Kalendář), nebo vložit do pole vlastní datum. Druh vypořádání (Settlement) se přepne na Broken (neúplná perioda) 4. Changing the Far Leg amount (forwardová část swapu) Pro uneven swapy, klikněte na příslušné tlačítko, čímž se umožní vložení odlišné částky pro Far Leg (forwardová část swapu) (tato funkcionalita není podporována v Čěské republice). 5. Vyžádání kurzu Když jste spokojeni s vyplněním trade ticketu, stiskněte Get Quote a obdržíte kurz pro daný obchod. Následně klikněte na Buy/Sell nebo Sell/Buy, a tím potvrďte obchod. 6

7 trade panel (obchodovací panel) Editování měnových párů Obchodovací panel UC Trader je vysoce flexibilní můžete vytvářet, editovat a mazat měnové páry podle požadavků vyhovujících vašim jednotlivým obchodovacím účtům. 4. Kompletní nabídku měnových párů se zobrazí posunem v okně Je pravděpodobné, že budete disponovat velkým počtem měnových párů. Abyste si je mohli všechny zobrazit, můžetete se na obchodovacím panelu posunovat nahoru a dolů.. Vymazání měnového páru Klikněte u daného páru na značku X vpravo nahoře, a tím ho vymažete ze seznamu. Pár můžete opět obnovit můžete ale také vytvořit nový se stejnými měnami.. Vytvoření nového měnového páru V poli Add Currency Pair (Přidat měnový pár) začněte psát standardní značku pro první měnu. UC Trader značku automaticky dokončí za vás. Potom obdobně zapište značku druhé měny, a tím je pár hotov. Stiskněte Enter a nový pár se zobrazí jako poslední v seznamu. 4. Editace měnového páru Stejný proces se uplatní při editaci měnových párů klikněte na symbol páru a zapište nové značky. Stiskněte Enter a editovaný měnový pár se zobrazí v nové úpravě. 7

8 How to use UC Trader individuální úprava grafické šablony Správa grafických šablon Flexibilita UC Traderu znamená také to, že můžete vytvářet šablony v tolika různých grafických podobách, kolik si přejete. Jednotlivé šablony lze ukládat, označovat jménem a otevírat podle vašeho přání.. Vytvoření nové grafické šablony Na liště napřed klikněte na volbu FX Portal, a pak dále na New Layout (nová grafická šablona), abyste mohli vytvořit novou šablonu. Vygeneruje se prázdná záložka označená New Layout.. Editace grafické šablony Nyní můžete novou grafickou šablonu upravovat přesouváním a mazáním položek, nebo vkládáním položek nových. Bližší informace získáte na straně Otevření grafické šablony Klikněte v menu na povel Open Layout (Otevřít grafickou šablonu) a vyberte si ze seznamu všech uložených šablon.. Uložení a vymazání grafické šablony V libovolném okamžiku můžete kliknout na Save Layout As (Uložit grafickou šablonu po jménem ) a novou šablonu pojmenovat. Jméno se objeví na záložce. Pokud chcete novou grafickou šablonu vymazat, klikněte na značku X vedle názvu záložky. 8

9 individuální úprava grafické šablony Změna grafické šablony UC Trader je rozhraní s plnohodnotnou funkcí drag-and-drop, která vám umožňuje vkládat/mazat, přesouvat panely a měnit jejich velikost, což vám umožňuje vytvořit si ideální grafickou úpravu obrazovky. Můžete také panely minimalizovat, takže se zobrazí jen jako záložky a vám se tím uvolní drahocenná pracovní plocha. 4. Mazání a přesouvání panelů Můžete vymazat kterýkoli viditelný panel tím, že kliknete na značku X v pravém horním rohu daného panelu. Přesouvání panelu se provádí tak, že kliknete do názvu panelu, a pak ho přetáhnete na nové místo. UC Trader automaticky přesune ostatní panely, aby jejich uspořádání přizpůsobil vámi provedenému přesunu.. Minimalizace panelu do záložky Pokud si přejete uvolnit větší plochu na obrazovce, můžete také panely zmenšit (sbalit) do záložky. Stačí, když si daný panel vyberete kliknutím do jeho názvu, a pak ho přetáhnete na lištu záložek vámi preferovaného nadřazeného panelu. Panel opět rozbalíte přetažením názvu záložky znovu do polohy panelu.. Měnění šířky sloupců/panelů Pokud potřebujete upravit grafický rozvrh obrazovky, můžete popotahovat okraje sloupců/panelů ve vertikálním i horizontálním směru. 4. Vložení nového panelu Pro Vložení použijte Insert (Vložit), vyberte si položku ze seznamu Add Product Grid (Přidat produktovou skupinu) (viz s. 0), a pak umístěte nový panel za pomoci funkce drag-and-drop do grafické šablony otevřené na obrazovce, 9

10 How to use UC Trader PRODUKTOVÁ SKUPINA Přizpůsobení cenových informací Produktová skupina obsahuje cenové údaje, které lze individuálně přizpůsobit podle vašich požadavků. Můžete si přesně nastavit, co potřebujete, od jednoduchých měnových párů až po předdefinované swapové skupiny.. Přidání měnových párů do panelu Když jste si vytvořili nový panel (viz s. 9), můžete do něj přidat měnové údaje, a to z menu za pomoci Insert > FX > Currency Pair (Vložit > FX > Měnový pár). Zvolte měnový pár a ten bude přidán do nového panelu.. Přidání sapové skupiny Můžete vytvořit nový panel Swap Grid (Swapová mřížka), a to kliknutím pravou myší na sazbu a zvolením povelu Add a Swap Grid (Přidat swapovou skupinu).potom přetáhněte nový panel na vámi zvolené místo. Nový panel bude nyní zobrazovat živý náhled swapových cen pro daný měnový pár. 0

11 the blotter (Kniha obchodů) Vyhledávání a tisk Kniha zachycuje kompletní historii vaší obchodní činnosti. UC Trader vám umožňuje vyhledat konkrétní obchod za pomoci různých parametrů, a také tisknout seznamy obchodů.. Vyhledávání obchodu Klikněte v menu na Insert > FX > Trade Search (Vložit > FX > Vyhledat obchod), nebo použijte tlačítko se zobrazením lupy v nástrojích (Tools) UC Trader. Tím se zobrazí panel vyhledávání obchodů. Jednotlivé obchody můžete hledat za pomoci zadání měn, druhu obchodu a jeho směru, účtu, splatností a stavu obchodu. Po spuštění vyhledávání budete potřebovat jeho výsledky umístit na panelu na vaší obrazovce k tomu se používá stejný postup jako při přesouvání panelů (bližší informace viz s. 9).. Tisk obchodů Klikněte na ikonu tisku, a pak vytvořte seznam obchodů ve formátu k tisku. Seznam bude obsahovat veškeré provedené i zrušené obchody.

12 more information Podpora Platformě UC Trader poskytují podporu speciálně vyčlenění pracovníci na řadě míst. Dodáváme také sadu materiálů, které poskytují informace a proškolení v používání UC Trader. Můžete telefonicky kontaktovat IT helpdesk UC Trader na čísle: +44 (0) Mebo podporu v ČJ na telefonním čísle Bližší informace získáte návštěvou adresy: prohlížeč Platformu UC Trader lze používat na všech hlavních webových prohlížečích jako: Internet Explorer Mozilla Firefox (preferován) Google Chrome Apple Safari Opera Nejlepší pro používání UC Trader je Mozilla Firefox, která poskytuje optimální technické nestavení. Pokud používáte jiný prohlížeč, mohou se někdy během zpracování vašich obchodů objevit menší prodlevy. Neznamená to žádnou poruchu, ani to nemá žádný dopad na vaše obchodování. Aplikaci Firefox si lze zdarma stáhnout na adrese: Bezpečnost Platforma UC Trader využívá nejmodernější šifrovací technologii pro zajištění naprosté bezpečnosti spojení mezi klientem a obchodovacím systémem. Připojení přes protokol Secure Socket Layer (SSL) 56 bit zajišťuje, že data budou nedešifrovatelná i v nepravděpodobném případě jejich narušení během přenosu.

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky)

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky) Moje stránky Návod k použití (nejčastější otázky) 1 Obsah Co je to Widget?... 3 Jak přidám na stránku text?... 3 Jak přidám na stránku obrázek?... 3 Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?... 3 Jak změním vzhled

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Často kladené otázky Verze 1.1

Často kladené otázky Verze 1.1 Často kladené otázky Verze 1.1 www.bi-link.cz Page 1 of 14 Obsah 1. Co je Bi-LINK a jak ho používat... 3 2. Vytvoření uživatelského účtu... 5 3. Připojení vašeho přístroje s Bi-LINK... 6 4. Importování

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více