To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů"

Transkript

1 To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů

2

3

4

5 Tendenčně upravená tabulka. Úmyslně vybírá země s malým počtem distributorů, případně uvádí nesprávná čísla. Taktéž "jabka a hrušky - v některých případech je uvedeno číslo všech čerpacích stanic (veřejných i neveřejných, v některých pouze počet veřejných. V takovém případě je výpočet naprosto nevypovídající) Maďarsko a Slovensko nelze porovnáva, protože jde o trhy extrémně nekonkurenční, ovládané dominantním hráčem Německo = 400 V Polsku neexistuje evidence. Pokud by byla pravda, že je tam pouze 60 distirbutorů, pak je to důkazem, že mezi počtem distributorů a daňovými úniky neexistuje vazba. Polsko se potýká v poslední době s mimořádně silnými daňovými úniky. Tvrdit, že vysoký počet distributorů je způsoben snadností jejich registrace, je naprostý nesmysl. Ve většině zemí nejsou distributoři vůbec registrováni. Z textu vyplývá snaha kombinovat počet distirbutorů, výši daňových úniků a v ideálním případě dokazovat, že daňové úniky jsou způsobeny vysokým množstvím zaregistrovaných distributorů. Na základě dat z dalších evrospkcýh zemí lze konstatovat, že množství a výše daňových úniků nijak nesouvisí s množstvím distributorů, ať už jsou registrováni či nikoli. Jediné tvrzení, které lze na základě zjištěných dat považovat za nesporné, je to, že vysoký počet distributorů v ČR je NÁSLEDKEM rozsáhlých daňových úniků. Příklady dokazující nepravdivost tvrzení této zprávy = Estonsko má ještě výrazně vyšší množství distributorů na hlavu, litr, pumpu, než ČR, ale daňovými úniky nestrádá. Naopak Polsko má významně menší počet distributorů (pokud připustíme, že data MFČR jsou alespoň v tomto bodě správná), daňové úniky jsou tam však stejné nebo dokonce vyšší, než v ČR. Počet firem v registru (nikoli počet distributorů na trhu!!) se zvýšil o více než 50% jen během roku Výpočet zde uvedený nelze komentovat

6 Tato tabulka zřejmě zobrazuje něco úplně jiného a autor si ji přejměnoval ke své potřebě. Důkazy = přehled o počtu distributorů existuje od poloviny roku 2010 (díky záznamní povinnosti) nebo od května 2011 (díky registru). Před těmito daty žádná evidence neexistovala. V roce 2012 bylo do registru zapsáno asi 600 nových firem (nikoli 350, jak uvádí graf) Tvrzení "z čisté vody". Neexistuje jediný argument, že by stagnace ekonomiky vedla k prudkému nárůstu distributorů. Jediná souvislost mezi stagnací a nárůstem je, že se udály ve stejnou dobu. Mimochodem, ve stejnou dobu také bouchla sopka na Islandu...

7 Pohledem do statistiky MPO lze zjistit, že onen deklarovaný 3% nárůst počtu čerpacích stanic je tvořen téměř z poloviny novou výstavnoou stanic CNG a LPG a částečně převodem "neveřejných" nebo "poloveřejných" čerpacích stanic do statusu "veřejných". Skutečně nové čerpací stanice představují nárůst hluboko pod 1% stavu To je - s ohledem na situaci na trhu - naprosto zanedbatelné číslo. Proto jsou také jejich investory povětšinou společnosti provozující větší síť, jejich ž záměrem je právě doplňování regionální sítě a obsazování nově budovaných komunikací.

8

9 Jiný výpočet s využitím podobné logiky: Průměrný daňový únik činí 28 milionů Kč. Za rok přijde stát o 8 miliard Kč. To znamená, že "průměrného" úniku se dopustí asi 280 firem za rok. Tedy více než 1 za každý pracovní den. Použití průměru jako měřítka je v tomto případě nelogické. Správný propočet, například s užitím mediánu (po vyřazení firem, které slouží pouze jako maskování a vlastní únik nerealizují) by ukázal, že únik na jednotlivou firmu je významně vyšší a i vysoká kauce jej neřeší Předpoklad, že mezi 1750 registrovanými distributory je 1100 takových, kteří mají schopnost splatit kauci 20 milionů je naprosto pomýlený. Použití aktiv je v tomto případě neadekvátní, protože ta mohou být ovlivněna například nesplacenými fakturami nebo již čerpanými úvěry Reálně lze očekávat, že požadavek 20 milionové kauce splní mnohem méně, než 50 firem, tedy méně, než 5% odhadu uváděného Ministerstvem financí. Zajímavé je, že autor dokumentu pracuje s počtem 1100 "poctivých distributorů". To je asi dvojnásobek odhadu SČS Skutečnost by byla taková, že počet distributorů by se vyrovnal situaci v Maďarsku, která je v EU vzorem pro nekonkurenční dominantně ovládaný trh. Taková situace by měla zásadní dopad nejen na konkurenční prostředí a ceny v distribuci, ale tím pádem i na ceny pro konečné spotřebitele

10 Závěr: *Některé části dokumentu poměrně věrně popisují situaci na trhu a lze je považovat za dobré východisko k dalším úvahám. *Dokument využívá jako základ pro svá tvrzení a závěry tabulek, z nichž část obsahuje nepřesná, zkreslená nebo zcela nesouvisející data, což vede autora často k mylným závěrům. *Dokument předjímá (bod III/2 závěrem), že řada účastníků trhu by vnímala další zpřísnění zákonů o DPH nebo podobných jako nepřijatelné zvýšení administrativní zátěže. Pak je ovšem otázkou, co je pro trh a tržní subjekty horší - zvýšení zátěže a komplikace při podnikání nebo cílená likvidace části firem? Je zvláštní, že autor nepřipouští (bojí se) zvyšování administrativní zátěže, ale naopak, zcela v klidu obhajuje řešení, které vede k jasné a úplné likvidaci části trhu. *Dokument se naprosto vůbec nezabývá vztahem navrhovaného řešení (kauce) a evropské legislativy. Přitom existují minimálně dva rozsudky Evropského soudního dvora, které jakoukoli cestu "zálohování DPH" (a kauce jsou jednoznačně v dokumentu označeny jako jistina proti budoucím daňovým únikům) dříve, než vnikne vlastní daňová povinnost, vylučují. *Dokument konstatuje, že zavedení reverse-charge nebylo Bruselem povoleno. Nepřipomíná však, že situace v Bruselu se mění a je možné, že novou žádost, která by již neměla být odmítnuta, bude moci ČR podat ještě letos *S využitím původních i opravených dat soustředěných v tomto dokumentu lze konstatovat, že NEEXISTUJE korelace mezi množstvím na trhu působících distributorů a výší daňových úniků. Množství distributorů zapsaných v CZ registru je pouze následkem, nikoli samotnou příčinou rozšířených daňových úniků. Léčit tedy problém omezením jejich počtu, je léčením následku, nikoli příčiny. *Závěry materiálu, obsahující odhady o počtech dubjektů, které složí kauci, jsou zcela mimo realitu. Stovky firem zaniknou jen proto, že někdo neumí posbírat relevantní data a vyvodit z nich odpovídající závěry. Taková chyba ovšem způsobí nevratné škody! Excelentní výpočet, jen není zřejmé, co jím chce autor říci, co by chtěl dokazovat

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Informace a argumenty

Informace a argumenty Informační podklad k návrhu zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 42. Informace a argumenty Zákon o zveřejňování

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů dne / date 31.1.2013 Český telekomunikační úřad Odbor analýz trhů Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 věc/ re Připomínky společnosti T Mobile Czech Republic a.s. k návrhu analýzy

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více