PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012 EUR Z KAPITOLY 0101 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozl KAPITOLY 0201 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozl BODU Externí pracovníci Nerozl KAPITOLY 0301 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěže Nerozl BODU Externí pracovníci Nerozl KAPITOLY 0401 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozl KAPITOLY 0501 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozl KAPITOLY 0601 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozl KAPITOLY 0701 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozl BODU Další správní výdaje Nerozl CS 1 CS

2 KAPITOLY 0801 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš KAPITOLY 0901 Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš KAPITOLY 1101 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš KAPITOLY 1201 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1301 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš KAPITOLY 1401 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1501 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1601 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : ústředí Nerozliš KAPITOLY 1701 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 1801 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš KAPITOLY 1901 Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš KAPITOLY 2001 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš CS 2 CS

3 KAPITOLY 2101 Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš BODU Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš KAPITOLY 2201 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš KAPITOLY 2301 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš BODU Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 2701 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš BODU Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš BODU Další správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš KAPITOLY 2801 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš KAPITOLY 2901 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 3001 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje BODU Dočasné náhrady Nerozliš BODU Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš BODU Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš BODU Pojištění pro případ nemoci Nerozliš BODU Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš BODU Pojištění pro případ nemoci Nerozliš CS 3 CS

4 KAPITOLY 3101 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš BODU Výdaje na překlady Nerozliš KAPITOLY 3201 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš BODU Externí pracovníci Nerozliš KAPITOLY 3301 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost ČLÁNKU Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš DO KAPITOLY 2501 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Ostatní výdaje na řízení oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš KAPITOLY 2601 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise BODU Koupě a pronájem budov v Bruselu Nerozliš BODU Koupě a pronájem budov v Lucemburku Nerozliš CS 4 CS

5 ÚVOD Rozpočet 2012: Odůvodnění převodu Mzdy budovy Rozpočtové prostředky na mzdy a důchody, které byly schváleny v rozpočtu na rok 2012, byly vypočteny na základě předpokladu, že v prosinci 2011 proběhne úprava mezd a důchodů o 0,9 %. Rada však v prosinci 2011 veškeré mzdové úpravy zamítla 1, odmítla tedy návrh Komise na zvýšení o 1,7 % stanovené podle platných právních předpisů 2. Toto rozhodnutí je v současné době projednáváno sub judice u Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k tomu, že v prosinci 2011 nebyla provedena žádná úprava, zůstanou na konci rozpočtového období v rozpočtu na rok 2012 nevyčerpané prostředky na mzdy a důchody. Kromě toho Komise v rámci přípravy na první snížení svého personálu o 1 % od roku 2013 nařídila svým útvarům vrátit odpovídající počet pracovních míst, aby dosáhla úrovně nezbytné pro snížení svého celkového počtu zaměstnanců o 1 % k Při vypracování rozpočtu na rok 2012 se toto opatření neočekávalo, což přispělo ke zvýšení úrovně prostředků, které jsou na konci roku 2012 k dispozici na mzdy. Celkový dopad výše uvedených skutečností činí 61,8 milionu EUR, přičemž se jedná o 47,9 milionu EUR vyčleněných na mzdy (rozpočtové linie XX , XX , a ) a o 13,9 milionu EUR vyčleněných na důchody (rozpočtové linie /02, /02 a /02). Z odhadů potřeb do konce tohoto roku dále vyplývá, že je možné přidělit na jiné účely 2,5 milionu EUR z linie (prostředky na ostatní výdaje na řízení veškerých služeb, které nebyly na začátku roku přiřazeny k žádné konkrétní politické oblasti), 1,5 milionu EUR z linie (externí překlady) a 0,2 milionu EUR z linie (ostatní náklady na řízení oblasti Životní prostředí a oblast klimatu ). Vzhledem k tomu, že rozsudek Soudního dvora bude pravděpodobně přijat na začátku roku 2013, nebudou v návrhu rozpočtu na rok 2013 k dispozici prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s obdobím od července 2011 do prosince 2012 (18 měsíců), které by vznikly v případě kladného rozhodnutí o opravném prostředku podaném Komisí, protože nevyužité prostředky na personální výdaje nelze převádět do následujícího roku 3. Cílem tohoto převodu prostředků je tedy změnit vyčlenění některých výše uvedených prostředků, a tak vytvořit v rozpočtu na rok 2013 určitý manévrovací prostor, který by umožnil pokrýt případné dodatečné výdaje plynoucí z rozsudku Soudního dvora, a v co nejvyšší míře se vyhnout nutnosti předkládat v roce 2013 žádosti o přidělení dodatečných prostředků. Komise proto navrhuje převést prostředky, které jsou v rozpočtu na rok 2012 k dispozici v různých výše uvedených liniích (64,6 milionu EUR), do rozpočtových linií, z nichž se pokrývají náklady Komise na budovy v Bruselu a Lucemburku, a to 56,4 milionu EUR do linie (Koupě a pronájem nemovitostí v Bruselu) a 8,2 milionu EUR do linie (Koupě a pronájem nemovitostí v Lucemburku), s cílem zaplatit nájmy a poplatky za první měsíce roku 2013 (které musejí být ve skutečnosti zaplaceny před 1. lednem příštího roku) z rozpočtu na rok 2012, nikoli z rozpočtu na rok Rozhodnutí Rady 2011/866/EU 2 KOM(2011) Čl. 316 první pododstavec Smlouvy o fungování EU, čl. 9 odst. 6 finančního nařízení. CS 5 CS

6 Pokud by Soudní dvůr vyhověl odvolání Komise, požádala by Komise rozpočtový orgán o zvýšení prostředků v liniích na mzdy a důchody z prostředků, které by byly v rozpočtu na rok 2013 k dispozici v liniích na náklady související s budovami díky platbám provedeným na konci roku 2012, a tak by se v co nejvyšší možné míře vyhnula nutnosti požadovat v roce 2013 dodatečné rozpočtové prostředky. Komise mimo jiné navrhuje zvýšit o 1,45 milionů rozpočtovou linii (ostatní správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Informatika), aby Generálnímu sekretariátu umožnila urychlit práci na racionalizaci a integraci několika korporátních informačních systémů. Prostředky budou využity zejména na analýzu a rozvoj rozšířeného systému egreffe, který umožní snížit počet informačních systémů v legislativní oblasti a pokrýt všechny fáze existence legislativního aktu, tedy jeho přípravu, předložení, přijetí, finalizaci a předání různým subjektům zapojeným do tohoto procesu. CS 6 CS

7 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Podniky Externí pracovníci Nerozliš ,30 % Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářská soutěž Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž Externí pracovníci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zaměstnanost a sociální věci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Mobilita a doprava Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí a oblast klimatu Ostatní správní výdaje Nerozliš ,37 % Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Výzkum Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Informační společnost a média Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Informační společnost a média Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní trh Nerozliš ,40 % CS 7 CS

8 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh Externí pracovníci Nerozliš ,57 % Správní výdaje v oblasti politiky Regionální politika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Regionální politika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Daně a celní unie Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie Externí pracovníci Nerozliš ,83 % Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura Externí pracovníci Nerozliš ,03 % Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Komunikace : Ústředí Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele Externí pracovníci Nerozliš ,57 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Vnitřní věci Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Vnější vztahy Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě, kteří působí ve službě nástrojů zahraniční politiky Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Obchod Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro obchod Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozvoj a vztahy se státy AKT Externí pracovníci generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci EuropeAid Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v generálním ředitelství pro rozšíření Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Humanitární pomoc Nerozliš ,40 % CS 8 CS

9 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Mzdy, náhrady a platby členů orgánů Nerozliš ,16 % Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství Ostatní správní výdaje v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství Nerozliš ,95 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Administrativa Komise Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Externí pracovníci Nerozliš ,69 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Bruselu Nerozliš ,10 % Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise Koupě a nájem budov v Lucemburku Nerozliš ,42 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Rozpočet Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Externí pracovníci Centralizované řízení Nerozliš ,16 % Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet Ostatní správní výdaje Centralizované řízení Nerozliš ,09 % Správní výdaje v oblasti politiky Audit Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Audit Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Statistika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Statistika Externí pracovníci Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Dočasné náhrady Nerozliš ,77 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody bývalých členů a pozůstalých závislých osob Nerozliš ,38 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost Nerozliš ,60 % 0 CS 9 CS

10 Linie / Položka Nerozliš. / Závazky/ Platby Původní rozpočet ±OR (1A) ESVO(1B) Převody (2) Využití (3) Dostupné prostředky (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhované převody (5) Fluktuace (5/1A) Celkem (4±5) Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš ,85 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Důchody, invalidní dávky a odchodné Nerozliš ,96 % Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje Pojištění pro případ nemoci Nerozliš ,43 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Jazykové služby Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Externí pracovníci Nerozliš ,65 % Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby Translation expenditure Nerozliš ,08 % Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Energetika Nerozliš ,40 % Správní výdaje v oblasti politiky Energetika Externí pracovníci Nerozliš ,81 % Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Spravedlnost Nerozliš ,40 % Celkem SNÍŽENÍ Nerozliš Celkem ZVÝŠENÍ Nerozliš CS 10 CS

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015.

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015. Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14180/15 FIN 772 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. listopadu 2015 Příjemce: Předmět: Kristalina GEORGIEVOVÁ, místopředsedkyně Evropské

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 15/11/2016 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ

Více

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A Rada Evropské unie Brusel 3. dubna 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků

Více

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017.

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017. Rada Evropské unie Brusel 19. října 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. října 2017 Příjemce: Günther OETTINGER, člen Evropské komise Märt KIVINE, předseda Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V BRUSELU DNE 22/10/2009 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2009 ODDÍL III KOMISE, HLAVA 06 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti

Více

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 C 302/1 I (Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 SVAZEK I KONSOLIDOVANÉ ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU A KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (2005/C 302/01) OBSAH

Více

ZPRÁVA KOMISE. o činnosti výborů v roce {SWD(2015) 165 final}

ZPRÁVA KOMISE. o činnosti výborů v roce {SWD(2015) 165 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 418 final ZPRÁVA KOMISE o činnosti výborů v roce 2014 {SWD(2015) 165 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2014 V souladu s čl. 10 odst. 2

Více

ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE {SEK(2011) 1553 v konečném znění}

ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE {SEK(2011) 1553 v konečném znění} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.12.2011 KOM(2011) 879 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2010 {SEK(2011) 1553 v konečném znění} ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2010 V souladu

Více

17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 DODATEK K POZNÁMCE Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Nový

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 358 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1/ CT/CA-002//01CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROK PŘIJATO SPRÁVNÍ RADOU

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1 Úřední věstník Evropské unie L 266 České vydání Právní předpisy Ročník 61 24. října 2018 Obsah I Legislativní akty Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7.

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7. EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Více

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah Úřední věstník Evropské unie C 114 České vydání Informace a oznámení Ročník 60 11. dubna 2017 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Účetní dvůr 2017/C 114/01 Zpráva

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU Příloha 3 OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU DV\800769CS.doc PE432.337/BUR/ANN.3/REV. NÁVRH SCHVÁLENÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO OPRAVNÝ ROZPOČET 2010 včetně míst vyplývajících z

Více

SOUDNÍ DVŮR V Lucemburku dne 30. listopadu 2012 EVROPSKÉ UNIE PŘEVODY PROSTŘEDKŮ Č. 6 A 7

SOUDNÍ DVŮR V Lucemburku dne 30. listopadu 2012 EVROPSKÉ UNIE PŘEVODY PROSTŘEDKŮ Č. 6 A 7 SOUDNÍ DVŮR V Lucemburku dne 30. listopadu 2012 EVROPSKÉ UNIE PŘEVODY PROSTŘEDKŮ Č. 6 A 7 Postupy řídící se ustanoveními čl. 24 odst. 4 finančního nařízení *** - 2 - OBSAH I. ÚVOD II. PŮVOD PROSTŘEDKŮ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 291 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK : (7) *******

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK : (7) ******* ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2014 Dokument č. 4: (7) ******* 26.09.2013 ROZPOČTOVÝ VÝBOR ZPRAVODAJOVÉ: ANNE E. JENSEN - ODDÍL III (KOMISE) MONIKA HOHLMEIER - JINÉ ODDÍLY POSTOJ PARLAMENTU Změny předložené

Více

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 ISSN 1725-678X Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Číselné údaje CS Leden 2010 EVROPSKÁ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2010 Číselné údaje

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 288 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS CS CS Předloha změn 6450 === CONT/6450=== Referenční

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

10919/19 ADD 4 mp/rk 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 4 mp/rk 1 ECOMP.2.A Rada Evropské unie Brusel 8. července 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Postoj Rady k návrh souhrnného

Více

L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT

L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie 13.3.2015 ODDÍL I 13.3.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 69/157 PŘÍJMY Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2015 Okruh

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. srpna 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2014 COM(2014) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 12/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod......3 2. Příjmy účelově vázané

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 CT/CA-027/2015CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 PODROBNOSTI I. ÚVOD A. OBECNÝ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 6. 12. 2007 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 25 - rozpočtový rok 2007

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 6 ODDÍL VI CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 8. července 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004.

EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR. Sdělení členům. V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. EVROPSKÝ PARLAMENT ROZPOČTOVÝ VÝBOR Sdělení členům Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2004 V příloze zasíláme členům výboru návrh na převod položek C21 rozpočtový rok 2004. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Více

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2018) 600 CS 21.6.

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2018) 600 CS 21.6. EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Více

14635/16 ADD 4 mp/mb 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 mp/mb 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový

Více

10826/18 ADD 4 mp/jhu 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 4 mp/jhu 1 ECOMP.2.A Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada k návrh souhrnného rozpočtu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

11166/16 ADD 4 in/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 in/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

10939/17 ADD 4 jp/mp/mo 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 jp/mp/mo 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 7. července 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. června 2010 Příjemce:

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie Úřední věstník Evropské unie L 1 České vydání Právní předpisy Ročník 62 3. ledna 2019 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ Rozhodnutí Rady (EU) 2019/3 ze dne 19. prosince 2018 o postoji, který má být

Více

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 3 PŘÍLOHA

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 3 PŘÍLOHA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 PŘÍLOHA zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci

Více

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Plnění 2013 4 Různé daně, dávky a poplatky unie 966 000 1 000 000 662 025,74 9 Různé příjmy Celkem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2008 ODDÍL III KOMISE HLAVA 19 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z POLOŽEK KAPITOLY 1903

Více

Hlava 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Hlava 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování...

Hlava 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Hlava 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování... Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 5 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017: postoj Rady ze dne 12. září 2016 Technická příloha

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 21. 9. 2005 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 20 rozpočtový

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2015) 300 CS 24.6.2015 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11) 1.12.2016 CS Úřední věstník Evropské unie C 449/61 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí agentury (2016/C 449/11) ÚVOD

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.1.2015 2014/2115(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.2.2017 COM(2017) 101 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 C(2015) 3371 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro účely podpory

Více

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, probíhající věci ( ) 1

1. Obecná činnost Tribunálu Zahájené, ukončené, probíhající věci ( ) 1 . Obecná činnost u Zahájené, ukončené, probíhající věci (2005 2009) 200 000 800 600 400 200 0 Zahájené věci Ukončené věci Probíhající věci Zahájené věci 469 432 522 629 568 Ukončené věci 60 436 397 605

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 10 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 10 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 10 ODDÍL X CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010 CS 4.5.2011 Úřední věstník Evropské unie C 134/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE ÚČETNÍ DVŮR ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2010 (2011/C

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok

Více

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 14/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 14/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG Committee / Commission ENVI Meeting of / Réunion du 14/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jutta HAUG CS CS Předloha změn 5425 === ENVI/5425=== Referenční rozpočtová položka

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11. COM() 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

C Soudní statistiky Soudu prvního stupně

C Soudní statistiky Soudu prvního stupně C Soudní statistiky Soudu prvního stupně Obecná činnost Soudu prvního stupně 1. Zahájené, ukončené, projednávané věci (2 26) Zahájené věci 2. Povaha řízení (2 26) 3. Povaha žaloby (2 26) 4. Předmět žaloby

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 10. dubna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 186 final Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 2 PŘÍLOHA

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 2 PŘÍLOHA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNEX 2 PŘÍLOHA zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) C 449/82 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2015, spolu s odpověďmi agentury (2016/C 449/15) ÚVOD 1.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 C(2015) 3138 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11) C 417/74 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury (2017/C 417/11) ÚVOD

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.7.2013 COM(2013) 560 final 2013/0271 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0135 (NLE) 10655/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 332 final Předmět:

Více

CS 1 CS NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

CS 1 CS NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE 1 Osoby pracující v orgánu 1 071 454 000 685 500 1 072 139 500 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 411 911 700 411 911

Více

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 11. června 2014 Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu Propojení dědictví minulosti s pomocí, aby Evropa i s omezenějšími prostředky

Více

C Soudní statistiky Tribunálu

C Soudní statistiky Tribunálu C Soudní statistiky u Obecná činnost u Zahájené věci 1. Zahájené, ukončené, probíhající věci (2006 2010) 2. Povaha řízení (2006 2010) 3. Povaha žalob (2006 2010) 4. Předmět žalob (2006 2010) Ukončené věci

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 8 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 8 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 8 ODDÍL VIII CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.1.2015 COM(2015) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2014 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Nová pravidla v oblasti DPH pro elektronický obchod

Nová pravidla v oblasti DPH pro elektronický obchod DOKUMENTY EU Nová pravidla v oblasti DPH pro elektronický obchod Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.,

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2010 KOM(2010) 544 v konečném znění 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o

Více

6621/17 mp/jp/jhu 1 DG A4

6621/17 mp/jp/jhu 1 DG A4 Rada Evropské unie Brusel 8. března 2017 (OR. en) 6621/17 FIN 133 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rozpočtový výbor Předmět: Odhad výdajů a příjmů Evropské Rady a Rady na rozpočtový

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009

Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Rozpočtový výbor 15. 9. 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 V příloze naleznete návrh prostředků C 14 rozpočtový rok 2009 CM\790249.doc

Více