Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor"

Transkript

1 Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / Vážení příznivci venkova, Přinášíme vám nové informace ze světa obnovy a rozvoje venkova - tentokrát o projektech spolupráce, které začaly psát novou kapitolu rozvoje venkovských regionů. Dále informujeme o spolupráci aktérů venkova na krajské a národní úrovni výroční valná hromada SPOV; rekapitulujeme zajímavé akce v regionech a přinášíme informace o aktuálních dotačních programech na podporu venkova i operačních programech. Tradiční součástí Infolistu je monitoring médií, které se věnují venkovu. V případě, že máte zájem o spolupráci, neváhejte, rádi vám poradíme a pomůžeme se zpracováním vašeho projektu. S pozdravem Tomáš Šulák, předseda správní rady SMARV, o.p.s. Aktuální informace SMARV Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů Přestože řada mikroregionů a místních akčních skupin realizuje a připravuje projekty pro své území a partnery ze svého regionu, ať už jde o naplňování místní rozvojové strategie Leader a výběr projektů žadatelů, nebo chystaly Strategické plány Leader pro druhé kolo výběru MAS, regiony, se kterými spolupracuje Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV), připravily s domácími i zahraničními partnery projekty spolupráce. Otevřela se tak nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Spolupráce LEADER Výsledkem spolupráce partnerství Moravská brána do Evropy, kterou tvoří MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), MAS Regionu Poodří a MAS Moravský kras je podání společného projektu v rámci opatření PRV Leader IV.2.1.: Moravská brána do Evropy nové venkovské expozice a muzea Žadatel: MAS Moravská cesta, Partneři: MAS Region Poodří, MAS Moravský kras Podrobnosti o tomto projektu jsou v samostatném článku na straně 4. PRV IV.2.1.a) MAS Partnerství Moštěnka, která samotná v minulosti sloučila partnery z obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a mikroregionu Holešovsko ve Zlínském kraji, zase spolupracuje s MAS Nízký Jeseník. Prvotním impulsem spolupráce byl krajský přeshraniční efekt, tzn., že obě MAS působí na pomezí Olomouckého a Zlínského resp. Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Obě MAS spolupracují nejen na krajské úrovni, ale konzultují své představy ke zlepšení sítě MAS i na národní úrovni. Partnerství Moštěnka, která předložila žádost do druhého kola programu Leader IV.1.1., a MAS Nízký Jeseník, která již uspěla v 1. kole, v roce 2008 podaly dva projekty spolupráce: Náš živý venkov rozvoj partnerství moravských a slovenských regionů Za poznáním kulturních, přírodních a historických zajímavostí partnerských regionů Žadatel: MAS Partnerství Moštěnka Partneři: MAS Nízký Jeseník, MAS Malohont (SK Banskobystrický kraj), MAS Terchovská dolina (SK - Žilinský kraj) Žadatel: MAS Partnerství Moštěnka Partneři: MAS Nízký Jeseník, MAS Společná cesta OPLZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce PRV IV.2.1.a) Pokračování na straně 2 Kalendář akcí: , Horní Moštěnice VH MR Moštěnka , Červenka Seminář k 2. výzvě MAS Moravská cesta , Týnec n. S Seminář NS MAS Třebětice VH MR Holešovsko Vítonice PS - zemědělci MAS Podhostýnska Loukov PS místní spolky MAS Podhostýnska Bartošovice VH MAS Regionu Poodří Olomouc, ZA Jednání MAS OK - SZIF k IV. ose PRV - ustavení krajské organizace NS MAS Kostelec u Holešova VS členů MAS Partnerství Moštěnka Bystřice pod Hostýnem VH MAS Podhostýnska Uzávěrka 2. Výzvy MAS Moravská cesta Zábřeh (na Moravě) Valná hromada NS MAS ČR 1

2 Aktuální informace SMARV Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů Pokračování ze strany 1 Do opatření IV.2.1. Leader Projekty spolupráce se přihlásilo v roce 2008 celkem 18 projektů (z toho tři mezinárodní). Moravská cesta a Partnerství Moštěnka byli jedinými žadateli z Moravy a Slezska (na dalších projektech se podílejí jako partneři další moravské MAS). Nyní probíhá administrativní kontrola programu. Mezi dalšími žadateli jsou například MAS Krajina srdce (jižní Čechy), která s dalšími pěti partnery (mj. Podlipansko, Strakonicko, Sdružení Růže) pokračuje v projektu venkovská tržnice, partnerství Podané ruce (Český západ, MAS Frýdlantsko, Kyjovské Slovácko v pohybu a Rozvojové partnerství regionu Hranicko), dále MAS Pošumaví, Chance in Nature, Rozkvět zahrady jižních Čech, Posázaví, Podralsko, Serviso, MAS nad Orlicí aj. Mezinárodní spolupráce Projekty spolupráce ovšem vznikají také v rámci operačních programů Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a Česko- Slovensko. Již zmíněná MAS Moravský kras (jižní Morava) předložila se svým slovenským partnerem Mikroregionem Dunajská Magistrála (Trnavský kraj) projekt Společně v regionech společně v Evropě do OP PS CZ-SK. I když má řada regionů s mezinárodními projekty větší zkušenosti, například v jižních a západních Čechách, subjekty z vnitrozemského Moravskoslezský Kočov Horní Moštěnice, Poláci Teplý Vrch, Slovensko regionu MAS Partnerství Moštěnka spolupracují s polskými i slovenským regionem. MAS-PM má partnerskou smlouvu s MAS Malohont v Banskobystrickém kraji a LGD Górna Prosna v Opolském vojvodství. Jedním ze členů této polské MAS je i Gmina Rudniki, se kterou spolupracuje mikroregion Moštěnka. V rámci Fondu mikroprojektů OP PS Česko-Polsko administrovaném Euroregionem Praděd uspěly za přispění SMARV dva projekty z mikroregionu Moštěnka: Vzdálenost nás nedělí Žadatel: Obec Beňov FM OP PS CZ-PL (1. kolo) přátelství nás sbližuje Partner: Gmina Tworog Vesele se vzděláváme Žadatel: DSO Mikroregionu Moštěnka FM OP-PS CZ-PL (2. kolo) Partner: Gmina Rudniki Zajímavostí těchto aktivit je, že se nejedná o přeshraniční projekty jako v drtivé většině dalších akcí (žadatelé z okresů Jeseník, Šumperk a Bruntál), ale to, že oba regiony se nacházejí na úplně opačném konci od hranic Olomouckého kraje (v okrese Přerov) s Opolským vojvodstvím. Pro úplnost je třeba dodat, že v rámci druhého kola uspěli i další žadatelé z moravsko-polského vnitrozemí obce Pavlovice u Přerova (Vánoční moravsko-slezské muzicírování) a Dub nad Moravou. Subjekty z regionu MAS Partnerství Moštěnka se v roce 2008 podílely i na dalších aktivitách, které lze označit za projekty spolupráce: Společně měníme a rozvíjíme venkov - SMARV Žadatel: SMARV, o.p.s. Partneři: MAS Partnerství Moštěnka, PRV III.3.1. Vzdělávání a informace MAS Podhostýnska, MAS Vizovicko-Slušovicko Záhorské noviny do každé Žadatel: Záhoří, o.s. OP LZZ 3.4. rodiny Partner: SMARV, o.p.s. Záhoří v krojích kraj živých tradic Žadatel: Záhoří, o.s. Program Podpora tradiční lidové kultury - MK ČR Vyrobeno na Hané Aktiv+, o.s. a další partneři Podíl na přípravě akce 2

3 Informace z regionů MAS Moravská cesta vyhlásila druhou výzvu pro zlepšení vzhledu obcí a zemědělce z Litovelska MAS Moravská cesta vyhlásila již druhou výzvu pro žadatele z regionu Litovelska a Pomoraví v programu Leader, který je zaměřen na zlepšení života na venkově a rozvoj místních partnerství. Obce, neziskové organizace a podnikatelé mohou předkládat své projekty na zlepšení vzhledu obcí, rozvoj cestovního ruchu a modernizaci zemědělských podniků až do 30. ledna Výzva vychází ze Strategického plánu Leader Hanáci se rozkévale včel ovidite, který podpořilo ministerstvo zemědělství, a projekty lze předkládat do tří tzv. fichí. První fiche Kvalitnější život v našich obcích je zaměřena na obnovu a rozvoj vesnic a zlepšení jejich vzhledu. Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve. DalDší fiche nazvaná Od Bouzova vítr věje v Pomoraví se něco děje je zacílena na podporu cestovního ruchu budování pěších tras, hipostezek, ubytovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení (lodí, kol, lyží), výstavbu objektů a ploch pro sportovní vyžití (hřiště, koupaliště, jízdárny). Žadateli mohou být zemědělští podnikatelé nebo začínající podnikatelé v cestovním ruchu s historií kratší než dva roky. PosPlední vyhlašovaná fiche Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví je určena pro zemědělské podnikatele, kteří mohou žádat na modernizaci zemědělských podniků. Žadatelé mohou podávat své žádosti na MAS v rámci Programu rozvoje venkova IV.1.2. od 9. do 30. ledna 2008 do 12 hodin v kanceláři MAS, která se nachází v budově Obecního úřadu Červenka (Svatoplukova 16, Červenka): Seminář k 2. výzvě v Haňovicích a návštěva v sousední MAS Regionu Haná (Luběnice) Číslo Název fiche / Hlavní opatření PRV Alokace pro 2. výzvu F1 Kvalitnější život v našich obcích III % z 60 % alokace roku 2009 F3 Od Bouzova vítr věje v Pomoraví se něco děje III % z 60% alokace roku 2009 F4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I % z 60% alokace roku 2009 Podrobný obsah fichí a další důležité informace jsou na stránkách Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na území 19 obcí: Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. V první výzvě (od července do října) vybrala MAS Moravská cesta 9 projektů. Díky programu Leader se tak uskuteční akce na stavební obnovu kulturního domu v Haňovicích a hasičské klubovny v Července, vznikne víceúčelové sportoviště v Křelově-Břuchotíně a modernizují se dětská hřiště ve Skrbeni, Slavětíně, Bílé Lhotě, Dubčanech a na Bouzově. Společnost Uniplant bude mít chladírnu pro skladování ovoce a školkařských výpěstků. MAS Moravská cesta je jednou z pěti místních akčních skupin z Olomouckého kraje, které získaly podporu v prvním kole Programu rozvoje venkova. Místní akční skupiny, které působí ve venkovských regionech, jsou vedle státu a kraje další organizační platformy, které rozdělují peníze z prostředků Evropské unie. MAS Moravská cesta tak bude až do roku 2013 každoročně rozdělovat místním žadatelům v průměru osm milionů korun. Julie Zendulková, finanční manažerka MAS Moravská cesta, Tomáš Šulák, poradce SPL pro MAS Moravská cesta, 3

4 Informace z regionů Tři moravské MAS ze tří krajů sestavily první projekt v partnerství Moravská brána do Evropy Tři partnerské místní akční skupiny z Moravy MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras a MAS Moravská cesta připravily a podaly společný projekt na vytvoření tří nových muzeí a výstavních expozic nazvaný Moravská brána do Evropy nové venkovské expozice a muzea. Využily k tomu opatření Programu rozvoje venkova Leader IV.2.1.a) Realizace projektů národní spolupráce. Hlavním záměrem projektu spolupráce je Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (III.2.2.) ve spojení s Podporou cestovního ruchu (III.1.3.), tedy obnova tři stávajících objektů pro nové venkovské expozice a muzea, jejich místní propagace formou infocedulí, návazných pěších tras a meziregionální vzájemná propagace v partnerských regionech. Tento společný inovativní projekt je spojen také s předáváním zkušeností a vytvářením příležitostí pro setkávání členů místních partnerství ze všech tři oblastí. Realizace záměrů u jednotlivých partnerů: Muzeum historie a tradic Bouzovska Bouzov (MAS Moravská cesta) Muzeum zemědělství a venkova Skotnice (MAS Regionu Poodří) Muzeum řemesel Senetářov (MAS Moravský kras) Muzeum historie a tradic Bouzovska Nová expozice by měla popsat historii místního života a tradic. Muzeum se bude nacházet na nově zrekonstruovaném nádvoří u obecního úřadu. Rozšířenou aktivitou nové muzejní expozice je vytvoření nové pěší trasy, s upozorňujícími infotabulemi, která propojí hrad s novým muzeem. Infotabule budou upozorňovat na projekt partnerství tři regionů a jejich nově vytvořenou muzejní expozici. Podobně tomu bude i u expozic dalších dvou partnerů. V infocentru na hradě Bouzov i v obci budou návštěvníkům k dispozici letáky a publikace o projektu spolupráce. Samostatnou oblastí spolupráce, jejímž cílem je posílení kapacit partnerských MAS, je výměna zkušeností s přípravou a realizaci Strategických plánů Leader a vzájemná spolupráce při monitorování a evaluaci rozvojových strategií. Celkové náklady projektu Moravská brána do Evropy (MBE) jsou stanoveny ve výši tisíc korun, z toho podíl MAS Moravská cesta činí tisíc korun (37%), podíl MAS Regionu Poodří představuje částku tisíc korun (38%) a podíl MAS Moravský kras je tisíc korun (26 %). Projekt Moravská brána do Evropy nové venkovské expozice a muzea byl 10. listopadu 2008 předložen v rámci první výzvy na CP SZIF v Praze. Celkem bylo předloženo kolem 18 žádostí a v rámci této výzvy je alokováno 70 milionů Kč. Maximální finanční výše jednoho projektu spolupráce, ze kterého je stanovena dotace, je 5 milionů korun. Už nyní je možné plánovat další projekty, protože příští výzva má mít uzávěrku 29. června (TSu, OU) Pozvánka Vážení představitelé všech místních akčních skupin v Olomouckém kraji, ve spolupráci Národní sítě MAS, Zemědělské agentury Olomouc a Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje vás zveme na společné jednání MAS Olomouckého kraje 18. prosince 2008 od hodin v sídle Zemědělské agentury v Olomouci v Blanické ulici. Program: 1) Informace z jednání výboru NS MAS, ustavení Monitorovacího výboru NS MAS a pracovního jednání NS MAS v Týnci nad Sázavou 2) Průběh realizace programu Leader (PRV IV.1.1. a IV.1.2.) na střední Moravě Pohled zúčastněných MAS a přístup SZIF: informace, připomínky a doporučení 3) Ustavení krajské organizace Národní sítě MAS ČR, o.s. a volba jejich zástupců* 4) Financování MAS v roce 2009 jednání o podpoře se zástupci KÚOK 5) Leader Olomouckého kraje diskuse o možnostech nového programu 6) Nominování zástupců NS MAS OK do komisí a výborů Olomouckého kraje 7) Celostátní síť pro venkov a spolupráce se zemědělskými agenturami 8) Různé Na jednání jsou pozvání zástupci Zemědělské agentury Olomouc, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci MAS ze Zlínského kraje, které realizují program Leader (MAS Hornolidečska, MAS Podhostýnska a MAS Horňácko-Ostrožsko). * Členové NS MAS z Olomouckého kraje: Jesenická MAS (9), MAS Horní Pomoraví (52), MAS Údolí Desné (102), MAS Šumperský venkov (85), MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) (42), MAS Region Haná (26), MAS Občané pro rozvoj venkova (27), MAS Záhoří-Bečva (28), MAS Partnerství Moštěnka (35), Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (72). MAS Moravský kras (33) má sídlo v JMK a MAS Nízký Jeseník (41) v MSK. 4

5 FOTOGALERIE Pracovní konference Národní sítě MAS v Týnci nad Sázavou: Předseda NS MAS František Winter (MAS Horní Pomoraví) informuje o aktivitách NS MAS ohledně zřizování Celostátní sítě pro venkov (CSV) a místopředseda NS MAS Jan Florian (Český Západ) shrnuje připomínky a zkušenosti MAS s administrací projektů ve IV. Ose Programu rozvoje venkova v roce 2008 se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). NS MAS hodlá ustavit vlastní monitorovací výbor, který by dohlížel a připomínkoval společně za všechny členské MAS realizací IV. Osy programu Leader. Výroční konference NS MAS se uskuteční 11. Března v Zábřehu (na Moravě). ( ) Zástupci obcí mikroregionu Moštěnka v mikroregionu Ostrožsko: Cyklostezka, Ostrožská Nová Ves Zástupci obcí mikroregionu Moštěnka na návštěvě v mikroregionu Ostrožsko. Představitelé a manažeři obou mikroregionů si vyměnili zkušenosti s přípravou projektů, zejména cyklostezek v regionu (Uherské Hradiště Kunovice Ostraožská Nová Ves (na snímku) - Uherský Ostroh), přípravy a realizace Strategických plánů Leader u MAS Partnerství Moštěnka a MAS Horňácko-Ostrožsko, navštívili prodejnu a výrobnu krojů Tradice Slovácka (Uherský Ostroh) i sluneční elektrárnu. Studijní cesta se uskutečnila v rámci projektu Moštěnka společně dosáhneme víc spolufinancovaná z POV Olomouckého kraje. ( ) 5

6 Nové zpravodaje a média: Vychází v prosinci 2008 (8 stránek A4). Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova Nové webové stránky prezentuje Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova. Na této webové stránce byla zahájena aktualizace dat o jednotlivých školách obnovy venkova nebo podobných vzdělávacích institucích. Pokud školy/instituce neznají své uživatelské jméno a přístupové heslo, mohou si je vyžádat na adrese V rámci těchto webových stránek se prezentuje také Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s., Škola obnovy venkova Regionu Poodří nebo Mikroregionální školící středisko svazku obcí Větrník a další školy nebo také Ústav územního rozvoje či Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Vychází v prosinci 2008 (8 stránek A3). 6

7 Spolek pro obnovu venkova Spolek pro obnovu venkova má staronového předsedu, starosta Bělotína Eduard Kavala jej povede další tři roky Předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR je opět Eduard Kavala, starosta obce Bělotín na Hranicku v Olomouckém kraji. Na další čtyři roky jej zvolila Valná hromada SPOV, která jednala ve středu 3. prosince 2008 v prostorách Senátu. Kavalovu podporu dokládá fakt, že získal 258 z 261 hlasů přítomných volitelů. Starosta hodlá pokračovat ve svém programu 3x3 a za nejbližší priority si vytyčil více zapojit spolek do aktivit v krajích, více propagovat a prezentovat jeho aktivity a dosáhnout hranice tisíce členů. Spolek hodlá i nadále bojovat za posílení rozpočtového určení daní pro obce, v souvislosti s novými krajskými reprezentacemi posilovat krajské Programy obnovy venkova (POV), stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské úrovni a také se aktivně zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově (např. pošt, stavebních úřadů apod.). Je potřeba, aby měl venkov své jméno a centrální instituci jako ministerstvo venkova a zemědělství, prohlásil na sněmu Kavala a připomněl tak jeden z požadavků letošní petice proti diskriminaci obyvatel venkova, která varovala před narůstající nerovností mezi městy a venkovem. Zatímco úředníci na nejrůznějších ministerstvech se velmi rychle mění, starostové ve svých funkcích zůstávají a proto je potřeba s centrálními úřady neustále komunikovat a hájit venkov, poznamenal staronový předseda k trvalému úsilí obrany vesnic. Místopředsedy Spolku byli zvoleni Radan Večerka, předseda Národní observatoře venkova (NOV) a člen Monitorovacího výboru EAFRD, který dohlíží na evropský Program rozvoje venkova (PRV), dále senátor Jiří Žák, který je místopředsedou senátní komise pro venkov. Dalšími členy předsednictva jsou Miroslav Kovařík - starosta obce Modrá na Zlínsku, propagátor školy obnovy venkova a místopředseda nového uskupení Sdružení místních samospráv (SMS), které bojuje za daňové zrovnoprávnění malých obcí, architekt Jan Florian, který je jedním z otců zakladatelů spolku a podílí se na Evropském vzdělávacím fóru pro rozvoj venkova, František Winter - zemědělský podnikatel z Hanušovic v Olomouckém kraji a předseda Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), starosta Kovářova v Jihočeském kraji Pavel Hroch, Stanislav Rampas z Plzeňského kraje a manažer MAS Nad Orlicí Petr Kulíšek z Královéhradeckého kraje. Těchto devět členů přímo zvolených valnou hromadou doplňuje v 22 členném předsednictvu 13 předsedů krajských organizací SPOV. Spolek pro obnovu venkova má v současnosti více než osm set členů, zejména z řad obcí, ale také mikroregionů, regionálních rozvojových agentur či jednotlivců, kteří jsou sdruženi v 13 krajských organizacích. SPOV se podílí na organizaci soutěže Vesnice roku společně s kraji, ministerstvy místního rozvoje, zemědělství a dalšími organizacemi. Spolupracuje také se Sdružením měst a obcí ČR (SMO), Asociací krajů ČR a také s již zmíněnými Sdružením místních samospráv a NS MAS. (TSu) Popisky: Předseda SPOV ČR Eduard Kavala hlasuje / Představení kandidátů Jan Florian / Jednání v Rytířském sále / Volba předsedy a místopředsedů Marcela Harnová, Radan Večerka a Jiří Žák / František Winter 7

8 Spolek pro obnovu venkova Slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku 2008 v Senátu a u prezidenta Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítězové krajských kol zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v jednotlivých krajích. Před zahájením slavnosti v Senátu byla pro zájemce zajištěna prohlídka Valdštejnského paláce s výkladem. Pěvecký soubor Chorus z Ostravy se svým vystoupením postaral o prohloubení slavnostní atmosféry v Rytířském sále Senátu. Zpěv byl krásný a akustické vlastnosti sálu vynikající. Nositelům Zlatých stuh předal místopředseda Senátu Jiří Šneberger pamětní list. Pro zástupce vítězných obcí (zlatých stuh) bylo zajištěno přijetí panem prezidentem Václavem Klausem na Pražském hradě. Setkání mělo přátelský duch. Starostové diskutovali s prezidentem o aktuálních otázkách. Slavnostní den pokračoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde starostové a starostky diskutovali s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, ministrem pro místní rozvoj a prvním místopředsedou vlády Jiřím Čunkem a poslancem Liborem Ambrozkem o problematice některých připravovaných či projednávaných zákonů. Spolek pro obnovu venkova ČR zajistil pro zástupce vítězných obcí vstupenky na divadelní představení Šumař na střeše. Slavnostní den byl zakončen v divadle Na Fidlovačce. (Ing. Marcela Harnová, tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR) Další informace k soutěži Vesnice roku: Vesnicí roku 2008 se stala obec Lidečko (viz foto) na Vsetínsku a postupuje tak do evropského kola soutěže, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Předseda hodnotitelské komise Pavel Dvořáček uvedl, že Lidečko si cenu zasloužilo především díky vztahu místních lidí ke krajině, kvalitě sousedských vztahů či jasné vizi rozvoje obce. Ve vesnici se v poměrně krátkém čase podařila řada významných investičních akcí. Je zde zmodernizovaná a dobře fungující škola a školka, nová kanalizace a čistička odpadních vod. Letošní ročník byl podle pořadatelů mimořádně vyrovnaný. Do 14. ročníku celostátní soutěže se přihlásilo celkem 309 obcí z celé republiky. Ze třinácti finalistů skončily na dalších místech vesnice Pikárec na Vysočině a jihočeské Malenice. Své vítěze mají také kategorie barevných stuh: Obec Mořice na Prostějovsku v Olomouckém kraji vyhrála v celostátním kole soutěže v Zelené stuze (péče o zeleň a životní prostředí) a obec Partutovice na Hranicku rovněž z Olomouckého kraje v Oranžové stuze (spolupráce obcí a zemědělců). V soutěži se dále udělují modrá stuha za společenský život v obci a bílá stuha za práci s mládeží. Soutěž Vesnice roku je určena obcím, které mají vlastní program obnovy vesnice. Má povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí. Celostátní vítěz je vybírán z obcí, které uspěly v krajských kolech. Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálně 5250 obyvateli. Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Soutěži Vesnice roku 2008 byl věnován Zpravodaj SPOV, který vyšel jako příloha časopisu Veřejná správa na konci listopadu

9 Desatero pro kraje 1. Subsidiarita a jednoduchost Členové Spolku pro obnovu venkova České republiky (dále jen Spolek ) jsouce přesvědčeni, že obnově a rozvoji venkova nejlépe svědčí uplatňování principu subsidiarity, budou tento princip prosazovat ve všech oblastech spolupráce s kraji, budou trvat na zachování i těch nejmenších obcí a hledat spojence k prosazení změn rozpočtového určení daní ve prospěch malých obcí a měst. Tam, kde je dosud nutné podporovat venkov prostřednictvím podpůrných a dotačních programů, bude Spolek vyžadovat co nejjednodušší pravidla. 2. Sebevědomí Je nezbytné všemi formami podporovat vlastní sebevědomí obyvatel venkova, aby se vlastními silami snažili o zlepšování kvality života na venkově a všestranný rozvoj venkovských regionů. Vyžadování pomoci kraje a státu je přípustné jen tam, kde vlastní prostředky nemohou, např. z důvodů nespravedlivého určení daní nebo nastavení evropských či národních programů, dostačovat. Od krajů musí Spolek vyžadovat, aby současně nastavený daňový a dotační systém a jeho důsledky ve vztahu k venkovu průběžně vyhodnocovaly a svou podporu zaměřily na oblasti, které nemohou obce samy řešit a evropská nebo národní podpora je nedostatečná. Za nejvhodnější formu Spolek považuje další navyšování finančních prostředků pro krajské programy obnovy venkova při jejich věcném přizpůsobení aktuálním národním a konkrétním krajským podmínkám. V konkurenčním prostředí má zvláštní význam specializace, a to nejen specializace výroby, ale např. i zaměření regionu, místní produkty nebo specializace a vyniknutí v oblasti sportu nebo zábavy, které mohou na místo či region upozornit, posilovat jeho sebevědomí a třeba i nepřímo vést k jeho prosperitě. 3. Společenský život Duchovní obnova venkova a rozvoj společenského života jsou základem a předpokladem úspěšné obnovy venkova. Proto Spolek uvítá každou podporu krajů, zaměřenou tímto směrem. Minimálně počítá s trvalou finanční a organizační podporou krajů při realizaci a slavnostním vyhlášení výsledků krajských kol soutěže Vesnice roku. 4. Rodina a tradice Spolek očekává krajskou podporu také v oblasti rodinné politiky, zvyšování povědomí a aktivní účasti obyvatel na místních a regionálních tradicích. I když hlavní tíha tohoto úkolu spočívá na obcích, nelze se při realizaci řady konkrétních akcí nebo opatření, zejména v sociální oblasti, obejít bez porozumění a vstřícnosti krajů. Spolek přivítá, každou podporu krajů, týkající se projektů pro děti a mládež. Tam, kde dosud taková forma podpory neexistuje nebo je málo rozvinutá, nabídne vhodné formy a příklady úspěšných projektů. 5. Solidarita Spolek očekává solidární chování krajských zastupitelů a větších měst k venkovu, které umožní i při současném, pro něj nepříznivém nastavení rozpočtového určení daní, jeho pozitivní rozvoj. S ohledem na minoritu venkovského obyvatelstva a tomu odpovídající malý počet krajských zastupitelů z venkova by to bez této solidarity ani nebylo možné. V této souvislosti Spolek poukazuje na to, že i když počet obyvatelstva v obcích do 2 tisíc obyvatel, statisticky vzato tradičně považovaných za venkovské, dosahuje zhruba čtvrtiny obyvatel České republiky, ve venkovských regionech, současně realizujících nebo se připravujících na LEADER, do nichž mohou být podle pravidel českého Programu rozvoje venkova na období zahrnuta města do 25 tisíc obyvatel, žije téměř 45 % obyvatel republiky. Tyto regiony zaujímají tři čtvrtiny jejího území. 9

10 6. Odpovědnost Je nesporné a v souladu s principem subsidiarity, že za rozvoj venkova musí odpovídat především obce a regiony. Proto ruku v ruce s posilováním jejich podílu na daních musí jít navyšování jejich finanční spoluúčasti na dotovaných projektech, což povede ke zvyšování odpovědnosti za výběr projektů v rámci demokratických systémů místní samosprávy, ke zmenšení rozsahu administrativně náročného posuzování projektů nadřízenými úřady a ve svých důsledcích ke snížení rizika korupce. Venkov a jeho obyvatelstvo nesou také hlavní odpovědnost za péči o kulturní krajinu. Spolek proto bude při jednáních s kraji klást velký důraz na tuto problematiku. Bude se přitom snažit využít orgánů krajů, které v řadě z nich řeší společně problematiku venkova, zemědělství a životního prostředí na rozdíl od více resortně pojaté centrální politiky vlády. 7. Prosperita Spolek je si vědom skutečnosti, že prosperita venkova je nejsnáze měřitelná chutí jejich obyvatel žít na venkově, a že je daleko více odvislá od možností zaměstnání a přijatelné dopravní obslužnosti, než např. od stavu technické infrastruktury. Proto bude spolupracovat s kraji a využívat jeho možností především při řešení těchto otázek. Spolek bude upozorňovat na úskalí finančně náročných projektů, které samy o sobě život na venkov nezaručí, ale mohou obce dostat do určité infrastrukturální pasti, kdy sice využijí nabízených podpůrných programů, ale každodenní život obce i jeho obyvatel se prodraží, což způsobí namísto přílivu obyvatel jeho snižování nebo místo spokojenosti novou nespokojenost. Předpokladem prosperity je také rozvoj vzdělanosti. Proto bude Spolek při dialogu s kraji vyhodnocovat i tyto otázky, soustředí se přitom nejen na otázky regionálního působení tzv. škol obnovy venkova nebo jiných podobných institucí, ale také na otázky další existence venkovských škol a možností jejich širšího působení v rámci tzv. komunitních škol. 8. Transparentnost Spolek musí být strážcem transparentnosti každého rozhodování o venkovu. Bude proto vyžadovat, aby při rozhodování o venkovu včetně tvorby programů a činnosti výběrových komisí byly zveřejňovány osoby, odpovědné za přijímaná rozhodnutí. Tato činnost nemůže být skryta za anonymitu úřadu nebo kolektivního rozhodování komise. 9. Partnerství Spolek bude podporovat utváření a činnost místních akčních skupin LEADERregionů. Základní principy jejich práce partnerství veřejného a soukromého sektoru včetně neziskových organizací a formování cílů rozvoje jednotlivých venkovských regionů zdola-nahoru odpovídají východiskům původního programu obnovy venkova a proto bude Spolek iniciovat podporu místních akčních skupin kraji všude tam, kde se nepodaří zajistit jejich podporu z evropských nebo národních prostředků. 10. Inovace Každý rozvoj potřebuje inovace. V rozvoji venkova hraje zvláště významnou úlohu rozvoj informačních technologií a péče o životním prostředí. Zatímco v první oblasti bylo v České republice dosaženo již velkého pokroku, péče o životní prostředí není nikdy dost. V nově se formulujících LEADER-regionech, nabízejících lepší manažerské a odborné zabezpečení, bude Spolek podporovat vyhledávání možností většího využívání obnovitelných zdrojů energie a tepelně úsporných řešení veřejných budov (jako příkladů vhodných následování) s navazujícími konkrétními projekty jejich realizace. Zvláštní pozornost zaslouží spolupráce Spolku a krajů při realizaci tzv. brownfields ve venkovském prostoru. (Ing. arch. Jan Florian, SPOV ČR) 10

11 Spolek pro obnovu venkova Architekt Miroslav Baše - bojovník za obnovu venkova získá in memoriam ocenění od komory architektů Mezinárodně uznávaný architekt, urbanista a teoretik architektury Miroslav Baše dostane in memoriam poctu České komory architektů (ČKA) za rok Baše byl specialistou na památkovou péči, územní plánování a venkovská osídlení. Patřil ke klíčovým odborníkům, kteří se zabývali historickým a krajinným urbanismem a jako místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV) prosazoval myšlenku programu obnovy venkova. Ceremoniál předání ceny se tradičně uskuteční v březnu, kdy Bašemu také komora uspořádá výstavu v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Miroslav Baše zemřel v únoru letošního roku v 74 letech. Pocta České komory architektů je určena významné osobnosti, která se svou prací a přístupem výrazně zapsala do moderní historie české architektury. Podle poroty byl Miroslav Baše nekonformní osobností, mužem jasného názoru a pevného postoje, který přesahoval svým rozhledem a svými zájmy obor architektury a urbanismu a jeho přesvědčení o přednosti věcí veřejných před osobními zájmy ho dovedlo k trvalé společenské aktivitě. Baše vystudoval Fakultu architektury ČVUT, postgraduálně studoval na Wayne State University v Detroitu. Prošel několika projektovými kancelářemi a od roku 1968 pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) v Praze, kde od října 1988 vedl projektový závod pro urbanismus a průzkumy. Více než dvacetileté působení v tomto ústavu nasměrovalo jeho aktivity k památkové péči a územnímu plánování, angažoval se také v urbanismu venkovských osídlení. Zpracoval mnoho územních plánů a řadu urbanistických programů včetně programu pro obnovu venkova pro Výzkumný ústav výstavby a architektury, uvedl do života kvalitní urbanistické projekty, některé z nich také v pozapomenutých koutech Sudet. Byl jedním z prvních odborníků v oblasti architektury a urbanismu, kteří veřejně ocenili iniciativu Zmizelé Sudety. Mezi svými kolegy proslul jako velice vzdělaný, kultivovaný a vyrovnaný člověk. Miroslav Baše byl ve dvou dekádách na přelomu 21. století rovněž aktivní ve Spolku pro obnovu venkova. Jako jeho dlouholetý místopředseda propagoval myšlenku vrátit venkovu jako celku jeho identitu a podporovat jeho trvale udržitelný rozvoj. V jednom z rozhovorů s novináři vysvětlil, že v západní Evropě se program obnovy venkova začal rozvíjet už začátkem sedmdesátých let minulého století a dnes patří k prioritám Evropské unie. Nejde ale o návrat do minulosti, ale o regeneraci venkova jako ekosociálního systému, uvedl pro Český rozhlas. Profesor Miroslav Baše řekl, že Česko se v tomto ohledu oproti západoevropským zemím, ale i třeba oproti Polsku či Maďarsku, vyznačuje jednou zvláštností. Náš venkov dostal v minulém období několik velkých úderů. U nás to asi probíhalo nejradikálněji, že jsme z těch svobodných hospodářů, farmářů udělali zaměstnance. Kolektivizace tak založila na venkově určitý směr, který v Evropě nemá obdoby. Když říkáme obnova venkova, tak bychom rádi obnovili něco z venkova, který je, řekněme evropský, nebo středoevropský. Ten náš venkov dnes poněkud ztratil orientaci. Někde se dokonce pokračuje ve velkovýrobě, která je spíše jevem srovnatelným s velkými pláněmi ve Spojených státech. Ale pro středoevropský prostor je přece jen typičtější jiný ráz krajiny. Není to jenom věc estetiky. Jde také o ekologii, protože v těch nezměrných lánech nemohou vegetovat různí tvorové, ani flora. Proto to slovo obnova. Jindy, pro časopis Respekt, vyjádřil svůj pohled na venkov těmito slovy: Sotva se vesnice, města a celá zdejší krajina začaly vzpamatovávat z komunistické devastace, postihla je neblahá nemoc. Dorazila k nám ze severní Ameriky a západní Evropy, které zachvátila už před půl stoletím. Řeč je o nenasytném požírání volné krajiny městem a o přeměně příměstských vesnic v beztvará předměstí bez ducha, identity a fungujících sociálních vazeb. Baše se jako autor studentské soutěže Stavba pro venkov pokoušel "uvést v život" ideovou platformu obnovy venkova, jak uvádějí publikace, po odborné i lidské stránce. Miroslav Baše se rovněž podílel pro OSN na plánu regionálního rozvoje Karáčí v Pákistánu i Kolomba na Srí Lance nebo na vypracování koncepce centra Kuvajtu, kde působil tři roky. Za nejdůležitější Bašeho práci považuje Česká komora architektů Územní prognózu pražské památkové rezervace (1980) a studii o pražském historickém jádru pro EU i další práce týkající se vývoje centra Prahy. Baše organizoval množství odborných seminářů v ČR i v zahraničí, přednášel, publikoval odborné texty nejen v českých médiích. Působil jako pedagog na FA ČVUT v Praze, v roce 1993 se stal vedoucím ústavu urbanismu a v dubnu 2001 profesorem. Čtyři roky byl členem Národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel). Úzce spolupracoval s ČKA a byl členem její pracovní skupiny pro památkovou péči. Marie Šuláková (Zdroje: ČTK, Český rozhlas, časopis Respekt, webové stránky ČKA) 11

12 Aktuálně vyhlášené programy na podporu obnovy venkova (POV) Krajské a národní programy na podporu obnovy venkova přinášejí novinky Obce, svazky obcí a v jednom případě i místní akční skupiny mohou žádat v programech obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj, Olomouckého a Zlínského kraje. Zatímco POV MMR již byl vyhlášen, krajská POV budou teprve schvalovat krajská zastupitelstva. Z podkladů pro jejich prosincová jednání vyplývají tyto návrhy, které jsou přehledně v tabulce. Shrnutí Aktuálně vyhlášených nebo připravovaných programů: Program Žadatelé Výše podpory Pozn. POV MMR DT-1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Obce SVR 80% DT-2: Zapojení dětí a mládeže do Obce do 3000, 70%, tisíc (uzávěrka do 4.3.) komunitního života v obci DT-3: Podpora spolupráce obcí na obnově a DSO Obce do 3000, 70%, do 200 tisíc rozvoji venkova DSO DT-4: Podpora obnovy drobných sakrálních Obce do 3000, 70%, tisíc staveb DSO DT-5: Podpora zapojení romské komunity Obce do %, tisíc do života obce a společnosti POV OK OP-1: Podpora budování a obnovy Obce do %, tisíc 70% (45 mil.) infrastruktury obce alokace Návrh OP-2: Podpora venkovského společenstva DSO 60%, tisíc 20% MAS (nové) alokace OP-3: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Obce do %, tisíc 10% alokace Program P-1: Obnova kulturních památek Vlastníci 50%, tisíc podpory kultury a P-2: Obnova staveb drobné architektury místního významu vlastníci 100%, max památkové P-3: Podpora kulturních aktivit PO, FO neomezeno péče v OK POV ZK (52 mil.) DT-1: Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Obce do 500: tis., 60% 20% půjčka Návrh DT-2: Komplexní úprava veřejných prostranství včetně úprav zeleně a hřišť Obce : 50 tis. - 1 mil., 50% Obce : 50 tis - 1 mil., 40% 30% Půjčka DT-3: Rekonstrukce výstavba místních komunikací, čekárny, stezky, VO, VR 30% půjčka DT-4: Územní plány Obce do 3000: tis., 70% TSu (Zdroj, MMR, OK, ZK) Dotační tituly POV MMR Dotační titul č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Budou podporovány akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s výjimkou bytového fondu ve vlastnictví obce, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Dotační titul č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. 12

13 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Dotační titul č. 5 Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám), které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod. ), vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. Podrobnosti k jednotlivým programům je nutné hledat na: Podporované aktivity POV Zlínského kraje Podpora poskytovaná v rámci POV v letech : rok č. podprogramu částka vyčleněná na podprogram požadovaná částka počet žadatelů počet příjemců % uspokojených žadatelů 2004 PF ,1 mil. Kč 61,7 mil. Kč , PF mil. Kč 47,8 mil. Kč , PF ,45 mil. Kč 45,9 mil. Kč , PF ,65 mil. Kč 54,5 mil. Kč , PF ,75 mil. Kč 137,17 mil. Kč ,91 celkem 197,95 mil. Kč 347,07 mil. Kč Forma podpory v letech : - do roku 2007 byla měněna množství a struktura dotačních titulů a maximální výše podpory byla ,- Kč pro obce do 1000 obyvatel (do roku 2006), do 1500 obyvatel (v roce 2007) - v r se začlenily do podprogramu projekty na zpracování územních plánů - dotační titul 4, maximální výše podpory v rámci dotačního titulu 1-3 byla pro obce do 500 obyvatel ,- Kč, pro obce od 501 do 2000 obyvatel 1, ,- Kč, v rámci dotačního titulu 4 byla maximální výše podpory ,- Kč. Zvolený systém poskytnutých podpor r zůstane zachován i do r (viz. bod 3 a 4). V návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 je vyčleněna na realizaci podprogramu částka 52, ,- Kč. Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 4 dotačních titulech: Dotační titul č. 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení-mimo venkovní hřiště, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, drobné stavby) Dotační titul č. 2 Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště Dotační titul č. 3 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu Dotační titul č. 4 Projekty na zpracování územních plánů (zpracování konceptu nebo zpracování návrhu územního plánu). Oblasti podpory POV Olomouckého kraje Olomoucký kraj v Programu obnovy venkova rozdělí 45 miliónů korun Olomoucký kraj znovu vyhlásí Program obnovy venkova, v němž v příštím roce rozdělí částku 45 miliónů korun. Návrh oblastí podpory odsouhlasila ve čtvrtek 27. listopadu Rada Olomouckého kraje, definitivní schválení je v pravomoci zastupitelstva, jež se věcí bude zabývat 17. prosince. Program obnovy venkova počítá se třemi oblastmi podpory. První z nich je podpora projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcemi a opravami obecního majetku, tedy například škol, komunikací, veřejných prostranství, osvětlení a obecní ho mobiliáře. Ve druhé oblasti kraj přispěje na aktivity sloužící k rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních partnerství a podpoře sociální integrace 13

14 venkova. Třetí oblastí podpory jsou dotace na tvorbu územně plánovací dokumentace. Posledně jmenovaná oblast v Programu obnovy venkova 2008 scházela. Harmonogram Programu obnovy venkova 2009 počítá s jeho vyhlášením v lednu příštího roku. V únoru bude ukončeno přijímání žádostí, aby je v průběhu března a dubna postupně projednala krajská rada a později schválilo zastupitelstvo, uvedl hejtman Martin Tesařík. Program obnovy venkova je nastaven tak, aby jeho podmínkám vyhovělo přes 350 obcí z Olomouckého kraje. Zhruba 200 obcí v posledních letech o podporu skutečně požádalo. (TZ KUOK) Navržené oblasti podpory Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 Oblast podpory č. 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Podpora bude zaměřena na aktivity z oblasti budování a rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu. Cíl: Zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území. Podporované aktivity: výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury v majetku obce výstavba, rekonstrukce, oprava, místních komunikací a chodníků v majetku obce; výstavba, rekonstrukce, oprava, veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť, výstavba, rekonstrukce, oprava budov a sakrálních staveb v majetku obce výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a rozhlasu Oblast podpory č. 2: Podpora venkovského společenstva Cílem je podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit, jejichž pořadatelem je obec, nebo svazek obcí. Podpora bude poskytována společným kulturním projektům a projektům místních společenství, včetně společných kulturních, společenských akcí a volnočasových aktivit, výstav a také dalších aktivit, včetně osvětových, zaměřených na propagaci a udržování společných tradic. Cíl: Hlavní cílem této oblasti je rozvoj partnerské spolupráce místních komunit a institucí v oblasti zaměřené především na kvalitu společenského života obyvatel, prohlubování jejich identifikace s daným územím. Veškeré podporované aktivity budou realizovány za účelem podpory vytváření společné kulturní identity. Podporované aktivity: podpora kulturních, společenských a volnočasových projektů aktivity v oblasti umění a kultury - živá kultura, výstavy; festivaly apod.; volnočasové aktivity zejména sportovní a zájmová činnost má-li charakter jednorázových projektů (závody, olympiáda, hasičské soutěže, navazování partnerství); obnova a zachování tradic, vytváření tradic nových; společné aktivity realizované v souladu se zpracovaným rozvojovým dokumentem (vzdělávací seminář pro zástupce všech mikroregionů, poradenství) Oblast podpory č. 3: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Je poskytnutí příspěvku na financování územních plánů především malým obcím (včetně ze zákona vyplývající povinnosti posouzení SEA, NATURA a studií průzkumů a rozborů), které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně prováděcích vyhlášek k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci a dle Metodiky digitálního zpracování územně plánovací dokumentace pro GIS červen 2007 (poslední aktualizace únor 2008). Cíl: Hlavní cílem této oblasti je možnost rozvoje obce a jeho území v souladu se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem. Podporované aktivity: pořízení územně plánovací dokumentace i jednotlivých fází zadání, návrh; (koncept) úprava stávající ÚPD dle 188 zákona č.183/2006 Sb. (Zdroj: KUOK) 14

15 Program rozvoje venkova Projekty předložené v říjnu do III. a IV. osy PRV Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova ( října 2008) podle RO SZIF a jednotlivých opatření: III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví (141) III.3.1. Vzdělávání a informace (63) IV.1.1. Místní akční skupina Předloženo 92 žádostí. Mezi nimi také MAS Partnerství Moštěnka, o.s. Sedm statečných fiší pro Moštěnku a MAS Moravský kras Nové výzvy a nové příležitostii pro Moravský kras. IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Na střední Moravě předloženo 104 projektů v 8 MAS, tj. průměrně 13 projektů v 1 MAS. V celé ČR 713 projektů ve 48 MAS, tj. v průměru 15 projektů na jednu MAS. IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Předloženo 15 projektů národní spolupráce, mezi nimi i MAS Moravská cesta a MAS Partnerství Moštěnka, a 3 projekty mezinárodní spolupráce. Projekty v mikroregionu Moštěnka v roce 2008: Rekapitualce předložených projektů v PRV a ROP v roce 2008: Z prezentace pro VH MR Moštěnka ( ) a VH MR Holešovsko ( ), Zdroj SZIF a ÚRR StM. 15

16 Monitoring médií: Operační programy Vyhlášeny tři výzvy v Integrovaném operačním programu Začátkem prosince byly vyhlášeny další tři výzvy z programu IOP, které zahrnují modernizaci veřejné správy, zavádění ICT v územní veřejné správě a národní podporu využití kulturního dědictví. Ministerstvo vnitra vyhlásilo kontinuální výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu v oblasti Zavádění ICT v územní veřejné správy a k 3. prosinci kontinuální výzvu v oblasti Rozvoje informační společnosti ve veřejné správě. Ministerstvo kultury vyhlásilo kontinuální výzvu v oblasti Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví: vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví; realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Celkově se jedná o dotace ve výši více než 8,6 mld. Kč z prostředků Evropské unie, které přispějí k realizací významných projektů. Podpora u výzev vyhlášených ministerstvem vnitra se zaměřuje na vytváření a rozvoj registrů veřejné správy, komunikační infrastruktury a přístupová místa veřejné správy. Výsledkem bude efektivnější veřejná správa a kvalitnější prostředí pro poskytování veřejných služeb. Dalším efektem by mělo být rozšíření kontaktních míst Czech POINT do všech obcí. V případě výzvy vyhlášené ministerstvem kultury budou realizovány zejména projekty obnovy a využití významných památek, tj. národních kulturních památek, památek UNESCO. Zdroj: Strukturální fondy, aktuality 09/12/2008 OP Životní prostředí nabízí další dotace na zlepšování vodohospodářské infrastruktury Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva se vztahuje na prioritní osu 1 OPŽP Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblast podpory Zlepšení jakosti pitné vody. Podporovanými aktivitami v podoblasti podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů jsou výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU, Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO. Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Dále lze podávat projekty řešící aglomerace uvedené na seznamu aglomerací v tabulce B1, B2, C1 a C2, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, dle Usnesení vlády ČR ze dne č Aktualizovaný seznam aglomerací k je nedílnou součástí této výzvy. Dále mohou být přijímány žádosti řešící aglomerace nad 2000 EO (viz. Aktualizovaný seznam aglomerací k je nedílnou součástí této výzvy) které byly v rámci 3. výzvy OPŽP písemně podány a nebyly schváleny. V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek: navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém (tzn. je technicky nezbytná pro napojení nového znečištění v rámci projektu), objem rozpočtových nákladů v žádosti o podporu na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace. Projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné. V oblasti podpory Zlepšení jakosti pitné vody lze žádat dotace na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel. Projekty mohou zahrnovat i aktivity jako výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel. Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 15. prosince 2008 do 23. února Zdroj: OP Životní prostředí Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí otevírá pro obce a města možnost získat finanční prostředky na čištění odpadních vod. Státní fond životního prostředí ČR začne od pondělí přijímat žádosti do prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní prostředí. Výzva je vyhlášena pro podoblast podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody. Z prostředků Evropské unie budou dotovány například projekty na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních vod, kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel a projekty na související výstavbu vodovodů. "Do této výzvy se mohou přihlásit znovu i ti žadatelé ze 3. výzvy, u nichž změna metodiky FEA znamená nutné změny v předkládaném projektu, a nebo žadatelé, jejichž projekt nebyl schválen. Nabízíme naprosto plnou podporu a asistenci všem žadatelům, pomůžeme jim se změnami v projektech," říká ředitel 16

17 SFŽP ČR Petr Štěpánek. Žádosti o dotace z 1. prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. V rámci prioritní osy 1 bylo zatím schváleno 222 projektů. Oblast snížení znečištění z komunálních zdrojů je pro nás prioritní. Přestože již byly schváleny projekty z této oblasti v historickém objemu přes 16 miliard korun, ministerstvo opětovně vyhlašuje výzvu pro tuto oblast, aby tak znovu povzbudilo obce ke splnění závazku vyplývajícího ze Směrnice 91/271/EHS, který musíme splnit do konce r. 2010," dodává ředitel odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí Jan Kříž. V současné době lze rovněž podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů* v rámci prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí končí 19. prosince Zároveň jsou přijímány žádosti o podporu velkých projektů* v rámci prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie a to kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince Žádosti budou přijímány na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze. Aktuality - 11/12/2008 V listopadu vzrostl počet žádostí o evropskou podporu i schválených projektů Žadatelé o dotace z evropských fondů podali v listopadu dalších žádostí o podporu. Počet žádostí vzrostl z na Také celkové množství schválených projektů za stejný časový úsek narostlo o 22 procent. Zatímco na konci října jich Národní orgán pro koordinaci (NOK) evidoval 2856, v závěru listopadu to bylo už schválených projektových záměrů. Řídící orgány českých operačních programů udržují vysoké tempo schvalování projektů. Aktuální finanční objem schválených projektů činí 124,7 miliardy Kč, což představuje 64,7 procenta indikativní alokace na léta 2007 a Tato alokace může být podle pravidla n+3 čerpána až do konce roku 2010, respektive S postupem času roste poměr žádostí vyřazených z administrativního procesu. Z aktuálních dat monitorovacího systému MSC vyplývá, že jich je 4 102, tedy 30,6 procenta z celkového množství. Hlavními důvody tohoto stavu jsou formální či kvalitativní nedostatky projektů, popř. několikanásobný přetlak v určitých oblastech podpory. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Web: Česká republika představila nové priority předsednictví v Radě EU v oblasti evropských fondů V rámci posledního dne jednání konference ministrů evropských zemí zodpovědných za regionální rozvoj představil 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek nové priority ČR v oblasti finanční podpory z evropských fondů. Na základě včerejší dohody s Evropskou komisí se ČR jako budoucí předsednická země stala členem týmu několika zemí, který se bude zabývat odstraněním administrativních bariér, jež jsou překážkou pro snadné získání finanční pomoci z evropských fondů. Ministr Jiří Čunek dále vyzval všechny zástupce evropských zemí, aby v průběhu českého předsednictví jednali tak, aby bylo možné politickým deklaracím také reálně dostát. Tedy pečlivě vybrat skutečně dosažitelné cíle v krátkém čase, na nich se co nejrychleji shodnout, a ty pak zdárně projednat. Zjednodušení systému přidělování finanční pomoci z fondů Evropské unie je novou prioritou, kterou bude Česko prosazovat při každém budoucím jednání o administraci strukturálních fondů. Zejména v současné době, kdy celá Evropa čelí následkům finanční krize, budeme usilovat o přehodnocení alokací finančních prostředků do projektů investičního charakteru," uvedl ministr. Na závěr Jiří Čunek osobně pozval evropskou komisařku Danutu Hübner na konferenci ministrů EU zodpovědných za regionální rozvoj do Mariánských Lázní ( dubna 2009) a požádal ji o prezentaci předběžných výsledků veřejné diskuse k Zelené knize o územní soudržnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v ČR V brněnském kině ART se uskutečnila konference, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj pod názvem Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice". V úvodu konference vystoupil 1. místopředseda vlády a ministr Jiří Čunek, který zhodnotil význam regionální politiky od roku 1990 a mimo jiné řekl: Výrazné změny postihly po roce 1990 zejména úsek trhu práce a v důsledku ekonomických změn ve většině odvětví národního hospodářství došlo k poklesu zaměstnanosti. Regionální diference byly pak ovlivňovány především výrazným poklesem výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu, snižováním počtu pracovníků v zemědělství, nestejnoměrným rozvojem soukromého podnikání a terciálního sektoru a také nízkou meziregionální mobilitou pracovních sil. Nerovnoměrný vývoj prohloubila i řada územně-technických specifik a problémů." Ministr rovněž zdůraznil, že dosavadní zkušenosti regionální politiky budou využity při určení možných regionálních dopadů snižujícího se tempa hospodářského růstu v nadcházejícím období. Účastníci konference se pak blíže seznámili se strategií regionálního rozvoje na období , s programy regionálního rozvoje, kde se těžiště podpory postupně přesouvá od národních programů k programům realizovaným v rámci politiky soudržnosti EU. 1. náměstek ministra Ing. Milan Půček se ve svém vystoupení zaměřil na úlohu MMR v regionální politice a zároveň seznámil účastníky konference s připravovanými aktivitami ministerstva na podporu rozvoje územních samosprávných celků v roce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Web: 17

18 Žadatelům o peníze z evropských fondů se otevřely dveře k téměř 150 miliardám korun Během září a října letošního roku vyhlásily řídicí orgány jednotlivých operačních programů 38 výzev na 144,05 mld. Kč. Do 31. srpna 2008 bylo schváleno 1745 projektů s hodnotou přes 46 mld. Kč. Dalších 7637 projektů v hodnotě 178 mld. Kč právě prochází vyhodnocením. České řídicí orgány jednotlivých operačních programů pravidelně vyzývají veřejnost k podávání projektů, které umožňují čerpat evropské finance formou výzev k předkládání projektových žádostí. V září a říjnu jich bylo zveřejněno 38 a žadatelům nabízí čerpání 144,05 mld. Kč (583,1 mil. EUR). Stále pokračuje schvalování předložených projektů. Podle údajů monitorovacího systému MSC bylo k 31. srpnu 2008 mezi schválených projektů rozděleno přes 46 mld. Kč (1 862 milionů EUR). Dalších předložených projektů, které usilují o čerpání více než 178 mld. Kč (7 211 milionů EUR), právě prochází vyhodnocením. Od začátku programového období bylo vyhlášeno 358 výzev k předkládání projektů na čerpání peněz z evropských fondů. Celkové množství prostředků, které v jejich rámci mohou předkladatelé získat, přesáhlo 12 mld. EUR. Každý, kdo chce finanční podporu získat, musí v rámci tématicky zaměřených výzev předložit svůj projekt. Ten by měl popsat, jakou činností se žadatel bude zabývat a jakou měrou tím přispěje ke zlepšení ekonomiky nebo společenského prostředí. Závazný projekt také zajistí, že dotace budou využity účelně a nedojde k jejich zneužití," uvedl ministr Jiří Čunek. Mezi roky má do České republiky přitéct celkem 26,69 mld. EUR. Dosud uveřejněné výzvy z tohoto objemu prostředků pokryly v druhém roce programového období již skoro polovinu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Web: Řídící výbor OPŽP doporučil ke schválení vodohospodářské projekty Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) doporučil ke schválení 175 vodohospodářských projektů, které se ucházely o podporu z prioritní osy 1 programu. Projekty získají dotaci z Fondu soudržnosti ve výši 13,413 miliard Kč, což je vůbec největší objem podpory v historii Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) navržený ke schválení v rámci jedné výzvy. Hlavním bodem programu letošního druhého zasedání Řídícího výboru (ŘV) OPŽP, které proběhlo 13. listopadu, bylo projednání žádostí o podporu vodohospodářských projektů podaných ve třetí výzvě v rámci PO 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, konkrétně v rámci oblastí podpory 1.1 Snížení znečištění vod a 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody. Celkem se v rámci třetí výzvy o podporu z Operačního programu Životní prostředí ucházelo 301 projektů s celkovými náklady 33,98 miliard Kč. Procesem hodnocení na Státním fondu životního prostředí ČR prošlo 208 žádostí, které byly předloženy Řídícímu výboru k projednání. Zájem žadatelů o výzvu byl obrovský, a to zejména v podoblasti podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů, protože municipality tlačí blížící se konec roku 2010, do kdy musí všechny aglomerace s počtem obyvatel, resp. EO nad 2000, splnit povinnost národní legislativy, vyplývající z přístupové dohody ČR k EU. Jinak jim hrozí sankce. Všechny akceptované žádosti ŘV jednomyslně doporučil Ministerstvu životního prostředí (MŽP) jako řídícímu orgánu ke schválení; podpis ministra Martina Bursíka, který završuje schvalovací proces, lze očekávat v nejbližších dnech. ŘV se také zabýval i 80 žádostmi, které nebyly SFŽP ČR akceptovány, a vyžádal si detailní informace o důvodech, které u jednotlivých projektů vedly k nepřijetí žádosti. I zde se přitom ŘV jednomyslně ztotožnil se stanoviskem SFŽP ČR. Vyzdvihl však pomoc, kterou fond poskytuje žadatelům při dopracování jejich žádostí tak, aby mohly být podány v následujících výzvách. Zdroj: OPŽP (TZ, ) Monitorovací výbor EAFRD navrhl úpravy opatření PRV Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) projednal podmínky a objemy peněz v rámci jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova a doporučil preferenční kriteria pro další kolo příjmu žádostí, které proběhne v únoru příštího roku. Po projednání výboru by se také měla snížit maximální dotace pro bioplynové stanice na třicet procent způsobilých výdajů. Monitorovací výbor projednal dílčí finanční alokace, způsobilé výdaje a preferenční kritéria pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 6. kolo příjmu žádostí, které proběhne v termínu od do (resp. od do na opatření I.3.2). Nově bude spuštěno podopatření I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství se zaměřením na podporu inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby. Změnou je také zařazení výdajů na využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice) v rámci opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III

19 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, což představuje další možnost diverzifikace zemědělské výroby. Změny vycházejí zejménaz definování nových priorit Společné zemědělské politiky. Dále by se měla snížit maximální míra dotace pro bioplynové stanice v obou zmíněných opatřeních na 30 % způsobilých výdajů, a to z důvodu sladění podmínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dalšími rezorty. Zástupci MZe prezentovali výsledky proběhlých kol příjmu žádosti pro projektová opatření PRV i aktuální stav proplácení nárokových opatření osy II. Členové Monitorovacího výboru byli dále seznámeni s aktuálním stavem čerpání opatření Technická pomoc, včetně propagačních a publikačních aktivit. Diskutovali také o konceptu Celostátní sítě pro venkov. Způsobilé výdaje, preferenční kritéria i dílčí finanční alokace jednotlivých opatření byly Monitorovacím výborem schváleny jako doporučení. Po schválení ministrem zemědělství budou kompletní Pravidla pro opatření 6. kola zveřejněna na Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze, Národní programy Programy podpory regionálního rozvoje a bytové politiky pro rok 2009 schváleny Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok Vychází tím vstříc případným žadatelům, aby měli dostatek času na zpracování žádostí o podporu a na přípravu všech požadovaných dokladů. V roce 2009 budou realizovány následující regionální programy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec, případně svazek obcí. V roce 2009 má program následující dotační tituly: infrastruktura a rekonstrukce aktualizace územně plánovací dokumentace obcí Podpora obnovy venkova Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Program je od roku 2009 rozšířen o 2 nové dotační tituly. V roce 2009 má program následující dotační tituly: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti Nově je od roku 2009 vyhlášen program: Bezbariérové obce Cílem programu je formou dotace přispět k odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce. Program je určen na podporu projektů zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok 2009, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok

20 Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Příjemcem dotace může být obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Území vybrané městem pro realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci IPRM na podporu revitalizace veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP. Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace je obec, max. výše dotace je 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 Je podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu. Příjemcem dotace je obec, výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu 250 tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o 50 tis. Kč. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009 Je poskytována státní dotace na výměnu domovních olověných rozvodů. Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody vody. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. Zásady programů a současně výzvy pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj - aktuality - 03/12/2008 Na vodovody a kanalizace je připraveno 9 miliard korun Vláda schválila důležitý krok pro zahájení programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Tento program bude spravovat celkem 9,1 miliardy korun a bude zaměřen na výstavbu vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod, zároveň bude zahrnovat podporu spolufinancování staveb z Operačního programu životní prostředí. Úvěr od Evropské investiční banky představuje třetinu prostředků v připravovaném programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Je důležité, aby přijetí tohoto úvěru teď v krátké době posvětily obě komory parlamentu a prezident," řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Po schválení vládou putuje návrh do poslanecké sněmovny, kde by měl být přijat v prvním čtení. Celý program by měl startovat začátkem roku 2009, je tedy důležité, aby byl legislativní proces co nejkratší. Tento program zahrnuje podporu spolufinancování akcí, které jsou financovány z Operačního programu životní prostředí. Dále podporu napojování obcí na zdroje pitné vody dodatečně odolné vůči klimatickým výkyvům a podporu výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích pod obyvatel. Výstavba vodovodů a kanalizací v menších obcích je z důvodů rozptýlené zástavby velmi náročná, a malé obce by nebyly schopny tyto akce z vlastních omezených rozpočtů realizovat. Zdroj: MZe ČR (TZ, ) Další programy Program švýcarsko české spolupráce bude vyhlášen v první čtvrtletí 2009 Ministerstvo financí schválilo začátkem září věcný a časový harmonogram činností, které musí být zajištěny před otevřením programu. Návrh Zajištění implementace Programu švýcarsko - české spolupráce upřesňuje specifikace pro jednotlivé oblasti s cílem vyloučit potenciální střet se strukturálními fondy. Vyjednáno bylo také uzavření Dohod o delegování / spolupráci s jednotlivými Zprostředkujícími subjekty a zpracování dokumentů pro zajištění přípravy a realizace Programu CH_CZ pro celé období realizace (Manuál pro implementaci, Postupy pro žadatele, Příručku pro příjemce grantu a Metodiku finančních toků a pod) a jejich následné zveřejnění na internetu MF. Zároveň probíhají jednání mezi Českou republikou a Švýcarskem k Fondu na stipendia, který je zaměřen na výměnu studentů a vědeckých pracovníků mezi českými a švýcarskými institucemi. Cílem probíhajících bilaterálních jednání mezi příslušnými ministerstvy /kraji a NKJ MF je uzavření těchto dohod do konce ledna 2009 a vyhlášení celého programu pak na přelomu března a dubna Zdroj: MF ČR (TZ, ) 20

21 Olomoucký kraj / Střední Morava Výbor Regionální rady Střední Morava má nové členy Ustavujícími zastupitelstvy v Olomouckém (14.11.) a Zlínském (12.11.) kraji skončil mandát stávajících členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Stření Morava a byli schváleni jejich nástupci. Olomoucký kraj bude v nadcházejících čtyřech letech reprezentovat nově zvolený hejtman Ing. Martin Tesařík, Mgr. Alois Mačák, Pavel Šoltys, Ing. Petr Mimra, Ing. Vladimír Mikulec, Mgr. Petr Polášek a Ing. Pavel Horák. Zlínskou část Výboru bude tvořit rovněž nově zvolený hejtman kraje, kterým je MVDr. Stanislav Mišák, dále budou kraj zastupovat Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Ladislav Kryštof, Mgr. Hynek Steska, Mgr. Dagmar Lacinová, Libor Lukáš, Ing. Tomáš Šimčík a Ing. Jindřich Ondruš. V nejbližších dnech bude svoláno ustavující jednání Výboru Regionální rady, na kterém bude zvolen předseda a místopředseda. Úkolem Výboru Regionální rady je rozhodovat o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji Renata Škrobálková Účastníci Vesnice roku se představili na výstavišti Flora Obce, které se úspěšně umístily v soutěži Vesnice roku, představí Olomoucký kraj na osmém ročníku přehlídky investičních příležitostí RegionInvest. Ten se bude konat 6. až 8. listopadu v rámci tradičního veletrhu Stavotech-moderní dům v areálu výstaviště Flora. Návštěvníci prezentačního stánku Olomouckého kraje si budou moci prohlédnout přehledné propagační bannery vítězných obcí. Výstavě bude vévodit zlatavý poutač obce Těšetice - držitelky Zlaté stuhy za celkové vítězství v letošním ročníku regionálního kola soutěže. Modrou stuhou byl oceněn Beňov za příkladný společenský život v obci, Zelenou získaly Modřice za péči o zeleň a životní prostředí. Činnost mládeže ve Vikýřovicích byla oceněna stuhou bílou a oranžový poutač v barvě vítězné stuhy má obec Partutovice za mimořádně kvalitní spolupráci obce a zemědělského subjektu. Takzvanou Fulínovu cenu za nejlepší květinovou výzdobu obce získala obec Tučín a Knihovnou roku se v krajském i celostátním kole stalo zařízení z Pavlovic u Přerova. Dále představí Olomoucký kraj nejzajímavější projekty a prostory k podnikání. Návštěvníci stánku Olomouckého kraje získají lepší představu o aktivitách krajského úřadu, olomouckého a přerovského magistrátu, stejně jako městských úřadů v Prostějově, Šternberku a Litovli. Obec Tučín získá nový strom Novým stromem se bude moci v nejbližších dnech pochlubit obec Tučín, držitelka letošní Fulínovy ceny. Ta se uděluje za nejlepší květinovou výzdobu v rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Poukázku na vzrostlou dřevinu v hodnotě deset tisíc korun převzal starosta obce od pana ing. Stanislava Fleka z firmy Arboeko s.r.o. Smržice. Ten chce tímto darem odměnit obec za snahu o krásnější a zdravější životní prostředí. Úsilí obce i všech jejich obyvatel oceňuje i náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková. Nejen nové silnice, chodníky a opravené budovy zlepšují vzhled obcí. Stejnou službu udělá i pěkná květinová výzdoba, upozornila náměstkyně. Poukázku na strom převzali zástupci Tučína na každoročním veletrhu krajské přehlídky investičních příležitostí RegionInvest. Zde se setkali všichni starostové z obcí ozdobených letošními stuhami soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Z rukou náměstkyně si vyzvedli také novou příručku, která popisuje život v jejich vesnici. Kraj znovu podpoří kulturu a památkovou péči v regionu Olomoucký kraj znovu podpoří kulturu a památkovou péči v regionu. Ve specializovaném programu, který ve čtvrtek 27. listopadu projednala Rada Olomouckého kraje, rozdělí částku 32, 5 miliónu korun. Návrhem programu se bude na svém prosincovém zasedání zabývat také krajské zastupitelstvo. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji bude rozdělen na tři oblasti. V první z nich bude možné získat peníze na obnovu kulturních památek. Prioritou bude záchrana a obnova památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty památek a zvýšení prezentace jejich v krajském i celostátním měřítku. Maximální výše dotace na jeden projekt byla stanovena na půl miliónu korun. Tato část programu je určena pro movité i nemovité památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Druhou oblastí podpory je obnova staveb drobné architektury místního významu. Je určena především na záchranu kapliček, památníků, křížů, božích muk a drobných sochařských děl. Ty přitom nemusejí být památkami, postačuje jejich kulturně historický význam v dané lokalitě. Kraj v tomto případě podporuje obnovu děl, na kterou podle současné legislativy nemůže přispívat stát. Maximální výše dotace v tomto případě činí 60 tisíc korun. Třetí oblastí je Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Z té jsou rozdělovány prostředky na výstavy, koncerty, přednášky, festivaly, přehlídky a ediční činnost. Cílem je především rozšířit a zkvalitnit nabídku využití volného času. Kraj program vyhlásí po schválení zastupitelstvem, tedy ve druhé polovině prosince. Do konce ledna pak bude přijímat žádosti o podporu, aby o nich v průběhu března a dubna mohli rozhodnout členové krajské rady a zastupitelstva. 21

22 Zelená energie zlákala rekordní počet návštěvníků Stoupající zájem veřejnosti o obnovitelné zdroje energie. Takový je závěr z osmého ročníku přehlídky investičních příležitostí RegionInvest. Ten se konal v rámci podzimního veletrhu Stavotech-moderní dům ve dnech 6. až 8. listopadu v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Návštěvníci prezentačního stánku Olomouckého kraje mohli získat představu o činnosti kraje, olomouckého a přerovského magistrátu, stejně jako městských úřadů v Prostějově, Litovli a Šternberku. Všechna zúčastněná města prezentovala společně s krajem své nejzajímavější projekty investičního charakteru na ploše větší než 40 metrů čtverečních. Pro potenciální investory připravil Olomoucký kraj přehled nových rozvojových ploch a stávajících průmyslových zón na CD. Prostor dostal i nový projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje Ten je financován z Regionálního operačního programu Střední Morava a pomáhá zejména obcím, ale i dalším žadatelům zlepšit informovanost a odbornou připravenost v oblastech, které tento program podporuje. Nezapomnělo se ani na přípravu dalšího ročníku soutěže Podnikatel roku Olomouckého kraje, která oceňuje roli malých a středních firem v rozvoji regionu. O obnovitelných zdrojích energií informovaly přehledné letáky. Právě ty zaznamenaly mimořádný úspěch. Návštěvníci se zajímali hlavně o tepelná čerpadla a využití solární energie. O výhodách topení biomasou se mohli přesvědčit hned u vedlejšího stánku. Zde vystavovala své produkty firma Biomac, jejíž majitel, Ing. Zdeněk Černý je zároveň loňským Podnikatelem roku Olomouckého kraje. Energetika byla také hlavním tématem letošního doprovodného programu veletrhu. Metodu EPC (Energy Performance Contracting), která nabízí možnost financovat úspory energií z budoucích výnosů, představil návštěvníkům Ing. Zbyněk Dobřanský z firmy Siemens. Novinkou letošního ročníku byla prezentace vítězných obcí soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Návštěvníci zde ocenili zejména drobné pohoštění, které pro ně připravila jedna z oceněných vesnic. Spolu s domácími koláčky a škvarky obdrželi zájemci z rukou zástupkyň obce Mořice také novou příručku, která jednotlivé vesnice představuje. Město Olomouc nabídlo informace o postupu prací na aquaparku. Mimořádný zájem vyvolal ojedinělý projekt olomouckého magistrátu, který se snaží vrátit život do fortových pevností. V nabízených materiálech se píše o historii jedenácti permanentních fortů. U tří z nich se zvažuje budoucí kulturní využití. Mnoho dotazů směřovalo i k problematice připravovaného územního plánu města. Stranou nezůstala ani nabídka atraktivních pozemků pro bytovou výstavbu ve Šternberku, možnosti podnikání v Prostějově, nebo plánované logistické centrum v Přerově. Mimořádně úspěšná byla podzimní etapa veletrhu Stavotech-moderní dům také podle organizátorů. Dvacetiprocentní nárůst počtu vystavovatelů letos ocenilo o tisíc návštěvníků víc než loni. S činností Krajského úřadu se tak mohlo seznámit přes pět tisíc návštěvníků. Kraj má nové vedení, hejtmanem je Martin Tesařík Novým hejtmanem Olomouckého kraje se dnes stal Martin Tesařík. Na svém ustavujícím zasedání jej zvolilo krajské zastupitelstvo. To zároveň rozhodlo o jeho náměstcích a dalších členech Rady Olomouckého kraje. Martin Tesařík vedl kandidátku České strany sociálně demokratické pro říjnové volby do krajského zastupitelstva. Nový hejtman převzal funkci po Ivanu Kosatíkovi. Ten mu při této příležitosti předal insignie kraje a bojové kladívko středověkých hejtmanů, které si první muži Olomouckého kraje předávají již od úvodního volebního období. Martin Tesařík uvedl, že se ve své nové roli bude snažit především o dialog a hledání nejlepších řešení pro kraj. Olomoucký kraj se nachází v obtížné ekonomické situaci a našim společným úkolem je posunout jej na vyšší příčky, uvedl po svém zvolení nový hejtman Tesařík. Zastupitelé dnes rovněž rozhodli o obsazení zbývajících postů v krajské radě. Prvním náměstkem hejtmana zvolili Michaela Fischera, druhým náměstkem Ivana Kosatíka. Dalšími náměstky hejtmana jsou Alois Mačák, Pavel Horák, Radovan Rašťák, Pavel Sekanina a Yvona Kubjátová. Společně s nimi v radě zasednou neuvolnění členové Pavel Holík, Pavel Martínek a Eva Pavličíková. Personální složení Rady Olomouckého kraje je výsledkem koaliční smlouvy mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Občanskou demokratickou stranou a Křesťanskou a demokratickou unií Československou stranou lidovou. Martin Tesařík se narodil v roce 1954 v Prostějově. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, působil mimo jiné jako ekonom, náměstek primátora Statutárního města Olomouce a primátor. V roce 2006 uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Martin Tesařík je ženatý a má dvě děti. Ivo Heger, vedoucí tiskového oddělení, 14. listopadu 22

23 Vznikla nová koalice pro Olomoucký kraj Koaliční smlouvu pro Olomoucký kraj pro volební období 2008 až 2012 dnes podepsali zástupci České strany sociálně demokratické, Občanské demokratické strany a Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové. Smlouva předpokládá vznik nové krajské rady, v níž bude mít ČSSD osm křesel, ODS dvě a KDU-ČSL jedno. Hejtmanem se stane Martin Tesařík, jeho prvním náměstkem Michael Fischer a druhým náměstkem Ivan Kosatík. Dalšími náměstky hejtmana budou Alois Mačák, Pavel Horák, Radovan Rašťák, Pavel Sekanina a Yvona Kubjátová. Společně s nimi v radě zasednou neuvolnění členové Pavel Holík, Pavel Martínek a Eva Pavličíková. Novou krajskou radu zvolí na svém pátečním zasedání Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Ustavující zasedání zastupitelstva začne v pátek 14. listopadu v 10 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici. Ivo Heger,vedoucí tiskového oddělení, 12. listopadu 2008 Zlínský kraj Zlínský kraj zahájí vzdělávací kurz o řízení projektů ZLÍN - Začátkem prosince 2008 spustí Zlínský kraj vzdělávací elektronický, tedy e-learningový kurz na téma Řízení a administrace projektů určený pro širokou veřejnost. Kurz je určen pro potenciální žadatele a především pak příjemce finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Hlavním cílem kurzu je pomoci příjemcům podpory s bezproblémovou a úspěšnou realizací podpořených projektů. Zájemci získají znalosti o Regionálním operačním programu, o jeho realizaci včetně řízení projektových činností, výběrovém řízení, monitoringu a kontrole projektu, jeho publicitě, rozpočtu i udržitelnosti. Kurz je pro zájemce bezplatný, neboť jeho financování je zajištěno z první etapy projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje Plánovaný termín spuštění kurzu je počátkem prosince 2008 a bude probíhat po dobu 9 měsíců, přičemž k dispozici bude celkem 300 licencí. Pro potřeby tohoto projektu bude od počátku prosince také zřízen vzdělávací portál na adrese: Tento portál bude obsahovat: informaci o kurzu, průvodce kurzem, studijní informace a informace o organizaci studia, o termínech jednotlivých běhů a další informace pro potenciální zájemce o studium z řad cílové skupiny, možnost registrace zájemců pro snížení administrativní náročnosti na vzdělávací pracovníky Krajského úřad Zlínského kraje, přímý přístup do e-learningového prostředí. Účastníci po úspěšném absolvování e-learningového vzdělávací kurzu obdrží certifikát. Zájemci se mohou informovat u Ing. Andrey Trávníčkové nebo Ing. Ivany Habartové v odboru strategického rozvoje Zlínského kraje na telefonu nebo (KUZK, ) Novým hejtmanem Zlínského kraje je Stanislav Mišák ZLÍN - Novým hejtmanem Zlínského kraje se dnes stal Stanislav Mišák (ČSSD). Do funkce byl zvolen 38 hlasy ze 45 možných na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva, které také vybralo dalších osm členů krajské rady, tři z nich budou hejtmanovými náměstky (jedna zastupitelka Hana Doupovcová při dnešním hlasování nebyla přítomna s ohledem na skládání slibu do Senátu, hlasovalo tedy 44 zastupitelů). Děkuji vám za důvěru a chtěl bych vás, vážené kolegyně a kolegové, pozvat ke společné práci ve prospěch našeho kraje a jeho občanů. Od této chvíle vás nevnímám podle toho, za kterou politickou stranu v Zastupitelstvu Zlínského kraje jste, ale podle toho, jak se budete chtít či nechtít na této společné práci podílet. Přál bych si, abychom se pustili do úkolů, které jsou před námi spolu a připravili si tak co nejvíce radosti z úspěchů. K tomu vám přeji zdraví, štěstí a každodenní radost v životě, řekl hejtman Mišák po svém zvolení v zastupitelstvu. Křesla v nové krajské radě byla rozdělena na základě koaliční smlouvy, kterou představitelé ČSSD, ODS a KDU-ČSL podepsali v pondělí 10 listopadu. Do kompetence nového hejtmana bude v dalších čtyřech letech patřit resort financí a vnějších vztahů. Jeho statutárním náměstkem byl zvolen Libor Lukáš (ODS), který bude zodpovídat za oblast strategického rozvoje a investic. Dalšími náměstky jsou Jindřich Ondruš (KDU-ČSL) resort kultury, cestovního ruchu, památkové péče a komunikace s církvemi a Jaroslav Drozd (ČSSD), který bude spravovat oblast dopravy a hospodaření organizací v dopravě. Uvolněnými členy rady byli za ČSSD zvoleni Hana Příleská (zdravotnictví), Taťána Nersesjan (sociální věci), Milena Kovaříková (zemědělství a rozvoj venkova), za ODS pak Josef Slovák (školství, mládež a sport) a za KDU-ČSL Petr Hradecký (územní plán a veřejná správa) Po říjnových krajských volbách je v zastupitelstvu následující rozložení mandátů pro volební období : ČSSD (18), ODS (11), KDU-ČSL (6), KSČM (5), NSK (5). 23

24 Stručný životopis hejtmana MVDr. Stanislav Mišák - Narodil se 9. listopadu 1952 jako třetí z jedenácti dětí v Popově na jihovýchodním Valašsku na moravskoslovenském pomezí - Po absolvování Střední zemědělské školy obor veterinární v Kroměříži v roce 1972 a po dokončení studia na Vysoké škole veterinární v roce 1978 šestnáct let pracoval na Zlínsku jako veterinární lékař v různých hospodářských funkcích, od zootechnika na farmě, přes obvodního veterinárního lékaře, po vedoucího veterinárního střediska Okresní správy Zlín a ředitele Veterinárního asanačního ústavu Otrokovice. - Hned v prvních volbách po roce 1989 se stal členem zastupitelstva v Otrokovicích, kde žije od roku Ve volbách v roce 1994 byl zvolen starostou Otrokovic, o čtyři roky později jím byl zvolen opět. - Důvěru od voličů dostal i v komunálních volbách v roce 2002 a potřetí se stal otrokovickým starostou. ČSSD zvítězila s velkým náskokem, ve dvaceti pěti členném zastupitelstvu získala deset členů. Sociální demokracie zvítězila v Otrokovicích i ve volbách v roce V tomto volebním období se Stanislav Mišák stal neuvolněným místostarostou. - Od roku 2000 je členem zastupitelstva Zlínského kraje a od 1. března 2006 pracoval jako náměstek hejtmana ZK pro oblast strategického rozvoje a investic listopadu 2008 byl zvolen hejtmanem Zlínského kraje. - Je ženatý (manželka Pavla), má dvě děti a jednoho vnuka. (Dcera Petra je rovněž veterinární lékařkou, syn Stanislav je absolventem Elektrotechnické fakulty University Ostrava, kde úspěšně ukončil doktorandské studium a v současné době pracuje na docentuře.) - Členem ČSSD je od února 1998, je předsedou krajského klubu zastupitelů ČSSD a členem předsednictva KVV ČSSD (pk), Další informace: Patrik Kamas, tiskový mluvčí, , Zlínský kraj povede široká koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL ZLÍN Zlínský kraj povede další čtyři roky široká koalice sociálních demokratů, občanských demokratů a lidovců. Koaliční dohodu dnes večer podepsaly tři nejúspěšnější strany z krajských voleb a navázaly tak na svou spolupráci z předchozích dvou volebních období. Vyjednávací týmy stran vsadily na koalici demokratických, stabilních, předvídatelných a programově srozumitelných politických subjektů. Na základě takto podepsané dohody by měla vítězná ČSSD obsadit post hejtmana svým lídrem Stanislavem Mišákem a také místo jednoho z náměstků, získá i většinu pěti křesel v krajské radě. Zbývající dvě koaliční strany obsadí posty dalších náměstků, statutárním za ODS bude Libor Lukáš a náměstkem za KDU-ČSL pak Jindřich Ondruš. Tyto strany tak budou mít každá po dvou křeslech v celkem devítičlenné radě. Zástupci stran podepsali také Programové teze, na jejichž základě chtějí v příštích letech společně rozvíjet Zlínský kraj. Kontinuálně tak chtějí navázat na dosavadní dobré výsledky a zkušenost ze společné práce, jejímž základním rysem byla především věcná politika. Ustavující zasedání krajského zastupitelstva, které bude volit nového hejtmana, jeho náměstky, další členy krajské rady a zástupce stran ve výborech, se uskuteční ve středu 12. listopadu (pk), Další informace: Představitelé jednotlivých politických stran v nové krajské koalici Další informace: Zemědělskou obcí roku se stala obec Partutovice Obec Partutovice z Olomouckého kraje se dnes stala Vzorovou zemědělskou obcí roku 2008 v Programu obnovy venkova a z rukou náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče ocenění převzal její starosta Jiří Kandler v Senátu Oranžovou stuhu. Obec byla oceněna za vytváření podmínek pro plnohodnotný život na venkově v součinnosti místní samosprávy a zemědělského družstva. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 800 tisíc korun. V letošním roce se do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 309 obcí a ocenění Oranžová stuha bylo uděleno ve dvanácti krajích. Celorepublikový vítěz byl následně vybrán hodnotitelskou komisí, přiblížil soutěž 1.náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Ocenění Oranžová stuha se uděluje letos po druhé. Uděluje se na krajské úrovni. 12 obcím, které uspěly v krajských kolech a dostaly se tak do celostátního kola, náleží šek v hodnotě 600 tisíc korun. a celorepublikový vítěz 800 tisíc Korun. Doufám, že tyto finanční prostředky pomohou jednotlivým obcím k realizaci jejich plánů, řekl náměstek Hlaváč. Toto ocenění navazuje na tisíciletou historii našeho venkova, kdy představitelé obce právě v součinnosti se zemědělci utvářeli venkovský prostor, dodal. Odbornou komisi zaujala hlavně obec Partutovice, a to pro spolupráci mezi zemědělským družstvem a obcí. Zemědělské družstvo Partutovice je srdcem celé obce, zaměstnává polovinu občanů, pořádá plno společenských akcí a podporuje obec ve všech směrech. Spolupráce obce Partutovice a tamního zemědělského družstva je příkladná: družstvo v zimním období zabezpečuje údržbu pozemních komunikací, hlavně odhrnování sněhu a posyp silnic. Dále pak spolupracuje při dopravě stavebních materiálů nebo odvozu suti, při sečení trávy na větších plochách a při úpravě zeleně. Zemědělské družstvo vlastní jídelnu, kde se stravují děti z MŠ, ZŠ, ale i starší obyvatelé obce. Obec společně se ZD pořádá 28. října bramborový den, na který přijíždí až 3 tisíce lidí z celé České republiky, ale také ze Slovenska, Polska a Nizozemí. Bramborový den je tradičně naplněn ochutnávkami různých odrůd a varných typů brambor. Zájemci obdrží bramborovou kuchařku s desítkami různých receptů z brambor. (Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze, ) 24

25 Kontakty na projektové manažery SMARV Pracovníci a projektoví manažeři Středomoravské agentury rozvoje venkova (SMARV) působí a bydlí ve vesnicích střední Moravy, znají místní problémy a potřeby vesnic a mají zájem na rozvoji obcí i místních partnerství. (V přehledu kontaktů je uvedeno místo bydliště a místo působení.) Projektoví manažeři se specializují společně na programy na podporu a obnovu venkova konkrétně na metodu Leader a Program rozvoje venkova (PRV), ale jednotliví manažeři pak na Regionální operační program (ROP), OP Životní prostředí (OPŽP), OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK), OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko (OP PS CZ-PL) a OP Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko (OP PS CZ-SK) apod. Pracovníci SMARV připravují také projektové žádosti do krajských a národních zdrojů (např. Program obnovy venkovy) a zajišťují strategické plánování rozvoje území, zpracování analýz v oblasti venkova, spolupráci místních partnerství či zapojování veřejnosti do přípravy projektů. (Podrobnosti v Nabídce služeb) Kontakty na pracovníky SMARV: Pozice Hlavní činnosti Tomáš Šulák předseda Správní rady SMARV koordinace přípravy a řízení projektů jednatel MAS Partnerství Moštěnka příprava a řízení strategických plánů MAS a DSO poradce SPL pro MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta a MAS Podhostýnska metodické vedení realizace SPL, facilitace akcí MAS příprava projektů spolupráce Ing. Ivana Chytilová člen SR SMARV fundraising projektový manažer venkova příprava a konzultace individuálních projektů do PRV příprava projektů do OP VpK, nadační zdroje aj. finanční manažer MAS Podhostýnska finanční řízení MAS Julie Zendulková ředitelka SMARV finanční a organizační vedení SMARV fundraising finanční manažer MAS Moravská cesta finanční řízení MAS, administrace projektů žadatelů projektový manažer venkova příprava projektů do OP LZZ Ing. Marek Zábranský projektový manažer venkova příprava individuálních projektových žádostí a konzultace projektů do PRV (včetně Leader) příprava projektů do ROP Střední Morava příprava strategických dokumentů a analýz příprava žádostí na krajské a národní zdroje Luboš Zatloukal projektový manažer venkova příprava individuálních projektových žádostí a konzultace projektů do PRV (včetně Leader) příprava projektů do ROP a nadačních fondů příprava žádostí na krajské a národní zdroje Lenka Baďurová projektový manažer venkova příprava individuálních projektových žádostí a konzultace projektů do PRV (včetně Leader) příprava projektů v OP LZZ a OP PS CZ-SK příprava žádostí na krajské a národní zdroje Mgr. Hana Caletková projektový manažer venkova evaluace a monitoring Strategických plánů Leader příprava projektů spolupráce příprava a realizace mezinárodních projektů Ing. Petra Symerská projektový manažer venkova Spolupráce se SMARV: Příprava a zpracování projektů v PRV, ROP apod. Veselíčko Kancelář: Kostelec u Holešova Radkovy Kancelář: Kostelec u Holešova, Dřevohostice Olomouc Kancelář: Červenka Dolní Újezd Kancelář: Kostelec u Holešova Prosenice Kancelář: Kostelec u Holešova Turovice Kancelář: Kostelec u Holešova Osek nad Bečvou Kancelář: Kostelec u Holešova Kyselovice Kancelář: Zlín Tel.:

26 Ing. Miloslava Hrušková projektový manažer venkova Spolupráce se SMARV: Příprava a zpracování projektů v PRV, ROP apod. Ing. Jana Mikulková projektový manažer venkova Spolupráce se SMARV: Příprava a zpracování projektů v PRV, ROP apod. Lenka Mrtvá finanční poradce účetní služby finanční a organizační administrativa SMARV vedení účetnictví Hana Staňková externí spolupracovník Příprava analýz a podkladů pro SMARV, strategické dokumenty a projektové žádosti Kancelář: Kostelec u Holešova 58, Webové stránky: Přerov j_ Olomouc Radkovy Veselíčko Kontakty na spolupracovníky SMARV: Jméno Tel.: Ing. Ludmila Švitelová manažer MAS Podhostýnska Radslavice Spolupráce se SMARV: Kancelář: Rusava příprava projektů mimo Leader v PRV, ROP a OP CZ-PL Mgr. Eva Kubíčková organizační manažer MAS Podhostýnska Křtomil Spolupráce se SMARV: Kancelář: Rusava Příprava projektů mimo Leader v PRV, ROP a OP CZ-PL Marie Mlčáková manažer MAS Partnerství Moštěnka Kostelec u Holešova Spolupráce se SMARV: Kancelář: Kostelec u Holeš. Příprava projektů v OP LZZ Ing. Jana Jurajdová manažer školícího střediska KTV Přerov Osek nad Bečvou Spolupráce se SMARV: Kancelář: Přerov Příprava projektů v PRV, ROP, IOP apod. Jarmila Kajnarová manažer DSO mikroregionu Moštěnka Přerov-Penčice Spolupráce se SMARV: Kancelář: Horní Moštěnice Příprava projektů v OP LZZ a POV PF

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

1. výzva MAS Moravská cesta

1. výzva MAS Moravská cesta Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Hanáci se rozkévale - včel ovidite schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Horní Moštěnice, 15. 1. 2008 Pro: Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Území MAS Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

4. výzva MAS Moravská cesta

4. výzva MAS Moravská cesta Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Hanáci se rozkévale - včel ovidite schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Příklady animace samospráv a MAS

Příklady animace samospráv a MAS Příklady animace samospráv a MAS Prezentace pro Pardubice - projekt SMS, 11. 11. 2014 Prezentace: Příklady animace Obsah Příklady animace samospráv a MAS 1) Cílení 2) Řízení 3) Zapojování A) MAS Partnerství

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012

Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí. Martin Radvan březen 2012 Aktivity kraje ve prospěch měst a obcí Martin Radvan březen 2012 Obsah: program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje Program na podporu přípravy projektové dokumentace Program na zvýšení

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 7/2013 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 12. 12. 2012 v 17 hodin - Čerčany Program

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva) 7.6.2010 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH 8. 6. 2010 Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR

Programové období z hlediska měst a obcí. Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Finální fáze vyjednávání programového období 2014-2020 a programů Řídicí orgány vyjednávají

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy rozvoje venkova 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Cíl podprogramu: Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí Dotace: 50 až 70% z

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více