Radomíra Duží L Datový typ množina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radomíra Duží L06615. Datový typ množina"

Transkript

1 Radomíra Duží L06615 Datový typ množina Množina slouží k uložení prvků stejného bázového ordinárního typu. Bázové typy - jsou typy, jejichž hodnot mohou prvky množiny nabývat. Nesmí obsahovat více než 256 přípustných hodnot ani hodnoty záporné, číselné hodnoty tvoří celá čísla. Jedná se o typy byte (čísla), char(znaky), boolean, mohou to být také výčtové typy. Deklarace množiny set of... Příklady deklarací: (Obecně) Type název = set of bázový typ; Type Mnozina = set of byte; Type Znaky = set of char; Type Cisla = Výčtový typ: Type vycet = (cervena, modra, zluta) var barva : set of vycet; Deklarace proměnné typu množina: var mnozina: set of bázový typ; V paměti počítače jsou množiny reprezentovány jako posloupnost bitů, každému prvku množiny je v paměti počítače vyhrazen 1 bit, hodnota 1 je užita, je-li prvek v odpovídajícím ordinárním pořadí uložen v množině, v opačném případě se hodnota rovná

2 Konstrukce množiny: Hodnoty do množiny přiřazujeme pomocí hranatých závorek: mnozina:= [] - prázdná množina mnozina:= [1,2,3,4,5] mnozina:= [1..5] (množina, jejíž prvky mohou nabývat hodnot 1 až 5) mnozina:= [1,2, 4..8,15] (množina s prvky 1,2, 4 až 8, 15) mnozina:= [cervena, modra, zluta] mnozina:= [ A, E, I, O, U ] Operace s množinami: Operace na množinách: 1. union (A,B,C) do C přiřadí sjednocení A a B 2. intersection (A,B,C) do C přiřadí průnik A a B 3. difference (A,B,C) do C přiřadí množinový rozdíl A - B 4. member (x,a) vrátí TRUE, když prvek x patří do množiny, jinak vrátí FALSE 5. makenull (A) vytvoří prázdnou množinu A 6. insert (x,a) vloží prvek x do množiny A 7. delete (x,a) odstraní prvek x z množiny A, pokud v ní takový prvek existuje 8. min (A), max (A) vrací minimální (resp. maximální) hodnotu prvku v množině A 9. equal (A,B) vrátí TRUE, pokud A=B, jinak vrátí FALSE 10. assign (A,B) do množiny A přiřadí hodnotu B

3 Implementace množiny uspořádaným lineárním seznamem V případě implementace množiny uspořádaným lineárním seznamem předpokládáme, že množinu tvoří jednotlivé prvky seznamu. V podstatě vytváříme uspořádaný seznam, do nějž je nutné vkládat prvky ve správném pořadí (prvek s nejnižší hodnotou na začátek seznamu, prvek s nejvyšší hodnotou pak na jeho konec). Prvek s určitou hodnotou se v seznamu může vyskytovat pouze jedenkrát. Deklarace type ukaz = ^mnozina; mnozina = record ; var pa, pb, pc: ukaz; hodn: Integer; dalsi: ukaz Vytvoření prázdné množiny procedure TForm1.FormCreate(Ser: TObject); pa:=nil; pb:=nil; ; Vkládání prvků do množiny procedure Vloz(var p: ukaz; x: Integer); var q, r: ukaz; if p=nil then new(q); q^.hodn:=x; q^.dalsi:=nil; p:=q if x< p^.hodn then // pa, pb - pro vytvoření dvou množin, pc - výsledná množina (operace sjednocení, průnik) // jestliže je ukazatel na prvek nastaven na nil, lze předpokládat, že je seznam (množina prvků) prázdný // prvky vkládáme na konkrétní pozici v seznamu // vložení prvku do prázdného seznamu // je-li prvek menší, než aktuální

4 new(q); q^.hodn:=x; q^.dalsi:=p; p:=q if x=p^.hodn then q:=p; while (q^.dalsi<>nil) and (x>q^.hodn) do q:=q^.dalsi; if x>q^.hodn then new(r); r^.hodn:=x; r^.dalsi:=nil; q^.dalsi:=r if x<>q^.hodn then new(r); r^.hodn:=q^.hodn; q^.hodn:=x; r^.dalsi:=q^.dalsi; q^.dalsi:=r Sjednocení množin procedure sjednoceni(pa, pb: ukaz; var C: ukaz); c:=pa; while pb<>nil do prvek, vložíme menší prvek před aktuální prvek // prvek se stejnou hodnotou nemůžeme vložit vícekrát... // je-li prvek větší než aktuální prvek, vložíme ho za daný prvek // výsledná množina (C) obsahuje všechny prvky, které se vyskytují v daných množinách (A, B). Najdeme-li v nich prvek se stejnou hodnotou, bude se ve sjednocení množin vyskytovat pouze 1x.

5 Vloz(C, pb^.hodn); pb:=pb^.dalsi Průnik procedure prunik(pa, pb: ukaz; var C: ukaz); c:=nil; while pa<>nil do while (pb<>nil) and (pb^.hodn<pa^.hodn) do pb:=pb^.dalsi; if pb^.hodn=pa^.hodn then Vloz(C, pb^.hodn); pa:=pa^.dalsi volání procedury pro vkládání prvků a jejich výpis procedure TForm1.Button1Click(Ser: TObject); Vloz(pA, StrToInt(Edit1.text)); Edit1.Clear; Button2Click(Ser); ; // výsledná množina (C) obsahuje pouze ty prvky, které mají mají stejnou hodnotu a vyskytují se zároveň v množině A a B. // prvky množiny vložíme formuláře pomocí komponenty Edit procedure TForm1.Button2Click(Ser: TObject); var q: ukaz; q:=pa; Memo1.Lines.Clear; while q<>nil do Memo1.Lines.Add(IntToStr(q^.hodn)); q:=q^.dalsi // prvky množiny zobrazíme pomocí komponenty Memo

6 ; volání procedur sjednocení a průnik a jejich výpis procedure TForm1.Button6Click(Ser: TObject); var q: ukaz; sjednoceni (pa, pb, pc); Memo3.Lines.Clear; q:=pc; while q<>nil do ; Memo3.Lines.Add(IntToStr(q^.hodn)); q:=q^.dalsi ; procedure TForm1.Button7Click(Ser: TObject); var q: ukaz; prunik (pa, pb, pc); Memo3.Lines.Clear; q:=pc; while q<>nil do Memo3.Lines.Add(IntToStr(q^.hodn)); q:=q^.dalsi ; ;

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně. Jak na projekt Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Příručka pro studenty předmětu Formální jazyky a překladače Jak na projekt (IFJ07) Zbyněk Křivka Projekt FRVŠ 673/2007/G1 Roman Lukáš Lukáš

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A. Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R. Pavel Drozd O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Přírodovědecká fakulta Cvičení z biostatistiky Základy práce se softwarem R Pavel Drozd OSTRAVA 007 ISBN 978-80-7368-433-4 Odborná recenze: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa,

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

0.3 Implementace algoritmů v knihovně JCool

0.3 Implementace algoritmů v knihovně JCool Obrázek 1: Třídy Consumer, Producer a Solver 0.1 Knihovna JCool JCool je open-source knihovna pro jazyk Java pro optimalizaci spojitých funkcí. Implemetuje jak numerické (Gradient, Sdružený gradient, Quasi-Newton,...)

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více