Metodika prevence patologických jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika prevence patologických jevů"

Transkript

1

2 Metodika prevence patologických jevů Zpracovala: Role v projektu: Dokoupilová Eliška Lektor volnočasových aktivit Aktivita číslo: 04 Datum zpracování: Cílová skupina: Romské rodiny, které jsou v důsledku tíživé krizové situace ohroženy patologickými jevy, kriminalitou, záškoláctvím, nedostatečným vzděláním, nepostačující výchovou, ohrožování mravní výchovy mládeže, užívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, gamblerství, násilí a šikany. Počet lidí v jedné návštěvě aktivity číslo 04: maximálně 26 osob Doba trvání aktivity: 1-2hodiny Nároky na místo: Společenská místnost s 26 volnými místy k sezení. V místnosti lze využít také křesla, na kterých se sedí při práci na počítači. K využití je také odpočinkový kout s židlí a sedačkou. Kout se využívá především při individuální práci. Pomůcky: obrazový materiál, knihy, DVD, PC, internet Způsob realizace: Cílová skupina je pozvána prostřednictvím pozvánek či slovního pozvání do společenské místnosti v budově Mateřské školy. Cílové skupině je zde nabídnuto poradenství v oblasti prevence patologických jevů, jsou zde pořádány besedy s významnými hosty, jako je Policie ČR, finanční poradci, poradci v oblasti zdravého životního stylu apod. Obsah: 1. Prevence patologických jevů při spolupráci s Policií ČR 2. Prevence patologických jevů formou besedy s významnými hosty 3. Prevence patologických jevů formou poradenství lektora volnočasových aktivit a terénní pracovnice 2

3 1. Prevence patologických jevů při spolupráci s Policií ČR Policie ČR s námi začala spolupracovat již od počátku projektu. Nejvíce spolupracujeme a jednáme s panem policistou Stanislavem Poskočilem, který s námi projednává všechny uskutečněné, ale i nadcházející besedy. Někdy kontaktujeme my jeho a jindy se přihlásí sám. U cílové skupiny mají besedy s policií ČR velký ohlas a přítomnost zúčastněných je opravdu velká. Klienti měli zpočátku respekt, teď už s Policisty komunikují adekvátně, hovoří s nimi o problémech, nebojí se na cokoliv zeptat a poradit se s nimi. Většina našich klientů si vzala na pana Poskočila i telefonní číslo a v případě potřeby, pomoci ho mohou kontaktovat i mimo besedy. Pro diskrétnost některých lidí z cílové skupiny domlouváme schůzky i mimo vyhraněné besedy a mají možnost si s policistou pohovořit i v soukromí kontaktního místa v Širokém Brodě ve společenské místnosti nebo i v kontaktním místě v Mikulovicích. Pro vytíženost Policie nejsou besedy až tak časté, ale po následném hodnocení s realizačním i projektovým týmem ale i samotnou policií jsou akce velice efektivní. Na besedách s Policií ČR jsou témata různá, především se jedná o prevenci, ale i o samotné řešení již vypuklých patologických jevů. Častá témata jsou kriminalita, ohrožování mravní výchovy mládeže, užívání návykových látek, rozdělení návykových látek na omamné, psychotropní, lehké a tvrdší drogy,atd. včetně alkoholu, kouření, gamblerství, záškoláctví, jehož důsledkem je nedostačující školní docházka, tím pádem je ohroženo vzdělání dětí, násilí na dětech, ženách ale i mužích, šikana, šikanující agresor, kyberšikana, což je šikana přes sociální sítě jako je facebook, chat, přes mobil pomocí výhružných SMS, volání, stolking, netholismus, což je závislost na internetu, alkohol za volantem a užívání jiných návykových látek za volantem, postihy řidičů. Konkrétní příklad besedy: Název besedy: Prevence patologických jevů s Policií ČR Aktivita číslo: 04 Cílová skupina: Romské rodiny ohroženy patologickými jevy v důsledku tíživé krizové situace rodičů. Počet lidí v aktivitě: maximálně 26 Doba trvání: 2hodiny Nároky na místo: společenská místnost Pomůcky: při této besedě nejsou zapotřebí pomůcky Po domluvě přijdou příslušníci Policie ČR, kteří se nejdřív přichystají na besedu, pohostí se kávou a mezitím se začnou scházet klienti, cílová skupina, kteří si sednou do společenské místnosti, ve které je jim nabídnuto taktéž pohoštění v podobě kávy, minerálky či jiného občerstvení. Lektor volnočasových aktivit přivítá všechny přítomné, představí příslušníky Policie ČR, především pana Stanislava Poskočila, který celou besedu také vede. Má své poznámky, podle kterých hovoří o dané problematice, v této besedě se konkrétně jedná o alkoholu za volantem, užívání návykových látek za volantem, ale i mimo něj. Cílová skupina se doví také postihy, které je čekají při překročení rychlosti, při užívání alkoholu a jiných látek, jak je to v případě urgentních případů, například při rychlém převozu do nemocnice rodící ženu. Beseda se týkala také násilí na ženách, kdy se klienti informovali jak se mají zachovat pokud se stanou svědky při tomto činu, koho volat na koho se obrátit, jak se Policie chová při takovém zásahu, uvedli několik anonymních příkladů. Při besedě se lidé z cílové skupiny mohli ptát na dotazy, které je zajímali, na pana Poskočila si vzali kontakt s tím, že se na něj mohou obrátit v nouzových, ale i jiných situacích. Nakonec besedy policisté předvedli několik způsobů, jak zjišťují alkohol za volantem, klienti si mohli prohlédnout testy na alkohol, drogy. Taktéž se policisté zmiňovali o povinném vybavení řidiče, ale i cyklisty. Jaké jsou postihy při jízdě na kole pod vlivem alkoholu. Debata se týkala i mladistvých a alkoholu. Alkohol jako snadno dostupná legální návyková látka. Beseda trvala něco přes dvě hodiny a byla velmi obsáhlá. U klientů měla velký ohlas a sloužila jako prevence patologických jevů nejen u dětí, ale i dospělých, přivedla cílovou skupinu zvážit, co je pro ně nejdůležitější, což je vzdělání, legální, stálá práce, docházka dětí do škol a školky. Beseda byla fotografována realizačním týmem. Klienti byli pozváni na další besedy týkajících se prevence patologických jevů, ale i na jiné besedy. Besedy s Policií ČR se snažíme uskutečnit alespoň jedenkrát za monitorovací zprávu, období. Cílová skupina měla také možnost zúčastnit se besedy s hasiči při příležitosti odstranění sršního hnízda na budově MŠ, při které klienti hovořili s hasiči. Byli poučeni o bezpečnosti při kontaktu s nebezpečným hmyzem, jak se v takovém případě zachovat. 3

4 2. Prevence patologických jevů formou besed s významnými lidmi: Besedy s významnými lidmi jsou u cílové skupiny velice oblíbené. Besedy mají široký rozsah informací pro klienty. V těchto besedách si zveme významné hosty, většinou řemeslníky(zedníky, usazování oken, elektrikáře, pokrývače, svářeče, pracovníky obecního úřadu, pracovníky JPS Pavlovič, kteří se zaměřují na venkovní práce), či podnikatele buď z oblasti různých řemeslnických prací či podnikatele, kteří nabízejí služby jako jsou kadeřnice, pedikérky, kosmetičky, které hovoří především o svém podnikání, jaké byli jejich začátky, rady jak začít podnikat, co to všechno obnáší, včasné splácení účtů. Tyto besedy slouží k vedení hospodaření, k včasnému placení účtů, předcházení zadlužování se, ke zodpovědnosti, šetření. Besedy s řemeslníky vedou cílovou skupinu k hledání zaměstnání, uchycení se na trhu práce, komunikují s řemeslníky o možném zaměstnání. Samy si vyzkouší a shlédnou práci řemeslníků. V besedách se často objevují i významní hosté z oblastí financí jako jsou finanční poradci, se kterými spolupracujeme a nabízejí oddlužování zadlužených klientů, reálnou možnost sloučení půjček a pomoc klientům při jejich splácení, nabízejí poradenství v oblasti financí, předcházení zadlužování se, varování před lichváři, poradí pokud se klienti setkali s exekucí. Dokáží oddálit exekuci, či snížit splátky. S finančními poradci se klienti mohou setkat nejen na besedě, ale i v soukromí při řešení krizových situacích, které nechtějí řešit na veřejnosti. Finanční poradci s kterými spolupracujeme se jmenují pan Vlastimil Dřímal a jeho kolegyně paní Jitka Macečková. Spolupracujeme také s paní Mgr. Reifovou a její asistentkou, která se zabývá motivací a vedení ke správné výslovnosti u dětí, důležitosti sledování správného vývoje řeči, možnosti nápravy při logopedické péči. Dále spolupracujeme také s panem Petrem Hoffem a Petrem Jelínkem, kteří jsou významnými hosty při besedách, na kterých se klienti dozvědí věci především z oblasti samovýukových programů, kniha jako rádce, jako materiál ke studiu, hovoří o dálkovém studiu, o důležitosti vzdělání dětí, ale i dospělých v pozdějším věku. Vzdělání jako prostředek k získání solidní práce, práce, která by klienty bavila. Konkrétní příklad besedy: Beseda s názvem: beseda s řemeslníkem, klempířem Aktivita číslo. 04 Cílová skupina: Romský rodiče, ohrožení patologickými jevy s nedostatečným vzděláním a bez zaměstnání vyplývající z důsledku tíživé krizové situace jich samotných Počet lidí při besedě: maximálně 15 lidí Doba trvání: přibližně hodinu a půl Nároky na místo: pozemek u budovy MŠ Pomůcky. Nejsou zapotřebí při této besedě V této besedě se setkají cílová skupina s řemeslníkem, konkrétně s klempířem, který bude klientům vyprávět o svém povolání, jak se k němu dostal, co obnáší jeho práce, poučil klienty o bezpečnosti při práci na střeše, je zapotřebí dobré jištění a spolupráce s kolegou. Cílová skupina komunikovala s klempířem o uchycení se na trhu práce. Beseda posloužila jako motivace klientů najít si zaměstnání. Klienti shlédli opravu okapů a práci při opravě střechy. Celou akci fotografoval realizační tým. Konkrétní příklad besedy: Název besedy: Venkovní práce se zaměstnanci obecního úřadu Aktivita číslo: 04 Cílová skupina: Romský rodiče ohroženi nezaměstnaností, s nedostačujícím vzděláním a bez zaměstnání vyplývající z důsledku jejich tíživé krizové situace Počet lidí při besedě: maximálně 15 Doba trvání. Přibližně hodinu Nároky na místo: zahrada MŠ Pomůcky: hrábě V této besedě se setkali pracovníci obecního úřadu s cílovou skupinou. Na zahradě MŠ zaměstnanci hovořili o své práci, o venkovních pracích, které vykonávají, jak je to s prací v nepříznivém počasísilný déšť, zima, husté sněžení. Předvedli práci s křovinořezem, poučili o bezpečnosti s jeho zacházením, předvedli samotné sekání. Cílová skupina se také zapojila do práce a to při hrabání 4

5 zahrady. Beseda posloužila jako motivace k práci, především venkovní práci, jako motivace mužů udělat si kurz při práci s křovinořezem. Celou akci fotografoval realizační tým. 5

6 3. Prevence patologických jevů formou poradenství lektora volnočasových aktivit a terénní pracovnice V poradenství se zabýváme především hledání s cílovou skupinou zaměstnání na internetu především na stránkách úřadu práce. Pomáháme s vyplňováním různých formulářů, formulářů z úřadu práce, formulářů týkajících se invalidního důchodu, formuláře při sčítání domů, lidí a bytů, běžné formuláře o přijetí do školky, školy, pomoc s psaním životopisu, práce na PC, ovládání PC, hledání informací. Při motivaci klientů k práci klademe důraz na osobitý, sebevědomí projev při jednání s možným zaměstnavatelem, při jednání s úřady. Zdůrazňujeme důležitost vhodného oblečení na veřejnosti, osobní hygiena. V poradenství často spolupracujeme s panem psychologem PhDr Galuškou, který zachovává absolutní diskrétnost při jednání s klienty, klienti s ním hovoří převážně v soukromí. Pomáhá jim především psychicky při řešení tíživých krizových situací a nabízí jim vhodné poradenství. V poradenství spolupracujeme také s organizací darmoděj, která nám nabízí různé besedy, které se teprve budou uskutečňovat. Organizace se zabývá také sociálně slabšími, ovšem lidmi, kteří jsou již na samém dně a to z důsledků užívání návykových látek, pomáhají lidem bez domova. Pro naše klienty by besedy mohli mít velký přínos z důvodů prevence, předcházení požití omamných návykových látek, atd. V těchto případech se besedy nekonají a jde pouze o individuální poradenství, které má spíše diskrétní charakter. Poradenství není předem naplánováno a klienti mají šanci přijít pro radu či pomoc kdykoliv. V kontaktních místech Široký Brod a Mikulovice jsou vždy vítáni. 6

7 7

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více