KATALOG VYSTAVOVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VYSTAVOVATELŮ"

Transkript

1 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN , PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ PROGRAM SEMINÁŘE: Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výsledky

2 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ČEZ ARENA, PARDUBICE Vážené dámy a pánové, dovolte, abychom Vás přivítali na 4. ročníku celostátní výstavy rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA Jako v minulých letech, koná se i letos v ČEZ ARENĚ v Pardubicích. Je součástí již 16. ročníku národní abilympiády. Spolu s přítomnými vystavujícími firmami se na jedné ploše setkávají i účastníci soutěžních klání v dovednosti handicapovaných. V letošním ročníku se účastní také velké množství zástupců chráněných dílen, které předvedou široké spektrum výrobků určených k zakoupení návštěvníkům i všem účastníkům soutěží. Pestrý doprovodný program nabízí poučení i pobavení všem, kteří navštíví halu ČEZ ARENY. Zájemci si dokonce mohou i venku před budovou vyzkoušet jízdu na vozíku včetně zdolávání různých překážek, které běžně musí handicapovaní zvládat. Součástí akce je i konání semináře Zákon o sociálních službách zkušenosti a výsledky, který bude probíhat ve vedlejší budově ČSOB Pojišťovny, a.s.. Přítomní odborníci se budou ve svých vstupech dělit o své zkušenosti z praxe a budou připraveni odpovídat na dotazy účastníků. Věříme, že i tento ročník výstavy přinese spokojenost vystavujícím firmám a radost všem soutěžícím. Kontakt na organizátora výstavy: PAREXPO s.r.o. V Ráji 501, Pardubice tel.: fax:

3 PROGRAM SEMINÁŘE: VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - zkušenosti a výsledky Místo konání: budova ČSOB Pojišťovny Pardubice (naproti hotelu Labe), přednášková místnost ve 2. patře Čas konání: pátek 23. května :00 15:00 hod. 9,00 9,30 Prezence účastníků semináře 9,30 9,35 Úvodní slovo MUDr. Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora města Pardubic, předsedkyně komise pro sociální a zdravotní věci 9,35 10,15 Příspěvek na péči Magistrát města Pardubic, Mgr. Ondřej Morávek 10,15 11,00 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (terénní služba) Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Ivana Bohatá 11,00 11,45 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (ambulantní péče) Česká abilympijská asociace, Jaromír Krpálek 11,45-12,30 přestávka na oběd 12,30 13,00 Registrace sociálních služeb KÚ Pardubického kraje, Martina Vojtíšková 13,00 13,45 Výsledky inspekce kvality sociálních služeb KÚ Královéhradeckého kraje, Ing. Ludmila Hájková 13,45 14,30 Připravovaná legislativní opatření MPSV, Odbor sociálních služeb 14,30 15,00 Diskuze a zakončení semináře změna programu vyhrazena Sborník přednášek lze zakoupit i dodatečně na adrese: PAREXPO s.r.o., V Ráji 501, Pardubice

4 16. národní abilympiáda , ČEZ ARENA, PARDUBICE Rok 2007 naplnila CAA aktivní prací Česká abilympijská asociace (CAA) vstoupila do svého jedenáctého roku činnosti aktivně - její spektrum činnosti se opět rozšířilo, což dokazují i následující řádky, které ve stručné podobě mapují úspěchy v loňském roce. Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové v CAA působí třináct zaměstnanců, za nimiž je vidět pořádný kus práce. Všichni proto zaslouží jmenovat: Pavlína Potůčková (sociální rehabilitace), Aleš Dvořák (zážitkové semináře a pracovní rehabilitace), Alena Bělohlávková, Jaroslav Hladík, Jaroslav Blaha, Radovan Čejka, Irena Čáslavková, Rudolf Francúz, Jana Halamková, Pavla Shánělová (všichni poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti v Pardubicích, Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě), Lucie Lédlová (osobní asistence), Andrea Dolečková (sociální aktivizační služby) a Aleš Dynter (projekty ESF). A teď k výsledkům jejich práce v uplynulém roce podrobněji: Od září roku 2007 probíhal v rámci projektu Bezbariérový kraj akreditovaný kurz zaměřený na ucelené vzdělávání v oblasti bezbariérovosti. Šest z proškolených osob bylo zaměstnáno v nově vzniklých Centrech pro bezbariérovost v Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě. Cílem vytvoření nových středisek je navázání stejně dobré spolupráce s orgány činnými ve stavebním řízení, s obcemi a městy a jejich orgány, soukromými investory, projektanty a projekčními firmami ve svých regionech Pardubického kraje, jako u fungování Pardubického střediska. Byl realizován projekt Lepší šance na trhu práce, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese Projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho zaměstnanci byli vyškolení k projektovému poradenství popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. V červnu 2007 si Česká abilympijská asociace zaregistrovala službu sociální rehabilitace. Je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Sociální rehabilitaci naše organizace provádí metodou podporovaného zaměstnávání, cílovou skupinou jsou dospělí lidé z Pardubic a okolí s tělesným, duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním. Sociální rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1 x týdně, v případě potřeby intenzivního nácviku - např. v novém zaměstnání i každodenně. Česká abilympijská asociace v loňském roce poskytovala prostřednictvím deseti asistentů službu osobní asistence 21 uživatelům z Pardubic a okolí. Snahou je plánovaný počet uživatelů stále zvyšovat. Služba byla poskytována čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu uživatelům od sedmi let až k seniorům. Průběžně probíhalo vytipovávání zájemců o službu osobní asistence, sociální šetření a mapování jejich potřeb a vedení databáze zájemců o službu.

5 16. národní abilympiáda VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Také docházelo k průběžnému vyhledávání osobních asistentů na základě požadavků zájemců o službu a stávajících uživatelů. Snahou bylo podporovat uživatele v samostatném vyhledávání osobních asistentů. Česká abilympijská asociace spolupracovala s dalšími organizacemi poskytujícími službu osobní asistence, jak při zajišťování služeb, tak ve školení asistentů a pravidelně propagovala osobní asistenci v médiích a na tématických akcích. V oblasti kontaktu se zaměstnavateli CAA v minulém roce oslovila celkem 333 subjektů (s.r.o., a.s., fyzických osob, družstev a úřadů), z toho 39 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem, předalai 297 informačních letáků. Celkem bylo v tomto projektu osloveno 717 subjektů, předáno 588 informačních letáků a 121 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem. Opět se osvědčily zážitkové semináře, které jsou zaměřeny na pohybová postižení a v loňském roce jimi prošlo 2060 zájemců! Semináře se uskutečnily se v ZŠ Pardubice Svítkov, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Dašice, ZŠ Dolní Ředice. Semináře se uskutečnily i pro střední zdravotnickou školu Chrudim a Ústav zdravotnických studii Univerzitu Pardubice. Pro společnost CC Systém se v rámci vzděláváni pracovníků Magistrátu města Pardubic a pracovníků dalších neziskových organizací uskutečnilo sedm bloků zážitkových seminářů. V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnil seminář v Chrudimi, který byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu s názvem Na kolo jen s přilbou. V doprovodném programu běhu Terryho Foxe mohli účastníci projet překážkovou dráhu na vozíku. Na Dni zdraví v Pardubicích a Chrudimi se návštěvníci mohli dozvědět vše o problematice osob s pohybovým postižením a vše o službách České abilympijské asociace. Nezadatelnou součástí činnosti CAA jsou volnočasové aktivity, které umožňují setkávání lidí se stejnými problémy, zprosttedkují jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Během loňského roku se pravidelná setkání uskutečňovala každé liché úterní odpoledne. Na pořadu byly zvyšování úrovně znalostí a dovedností na PC, soupeření při stolní deskové hře dáma, došlo i na oblíbené karetní hry, nechyběly ani bowling a návštěvy divadel. Mezi zájemce přišla i vedoucí tanečního klubu, zájemci absolvovali základy drátkování, zdobili kraslic, pletli pomlázky a vyráběli vánoční svícen. Pro Úřad práce Pardubice zajišťuje od roku 2007 CAA pracovní rehabilitaci přípravu k práci. Během ní se lidé naučí vykonávat jednoduché pomocné práce - jako například hrabání, zametání, pletí, separaci odpadů, nakládání biologického odpadu, sběr odpadků, natírání a další. Čtyři vybraní účastníci byli zařazeni na pracovišti v Opatovicích nad Labem, kam je dopravujeme a kde se učí zvládat dané úkoly a dovednosti. (fr) Mgr. Jaromír Fridrich

6 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Zájem o národní abilympiádu stoupá: Ve 26 disciplínách uvidíme 150 soutěžících Tradičně v pardubické ČEZ aréně se uskuteční letošní ročník národní abilympiády. Šestnáctý ročník soutěžní přehlídky schopností a dovedností osob se zdravotním postižením má termín 23. a 24. května. Podle informací ředitelky pořádající České abilympijské asociace (CAA) Ivany Dolečkové osobní záštity nad touto významnou akcí převzali hejtman pardubického kraje Ivo Toman a primátor Pardubic Jaroslav Deml. Generálním partnerem 16. národní abilympiády je opět Skupina ČEZ, tradičním partnerem pak Hospodářská komora a pomocnou ruku organizátorům nabídla celá řada sponzorů. Připraveno 26 disciplín Na konci března jsme uzavřeli přihlášky, takže z naší nabídky osmatřiceti disciplín se uskuteční šestadvacet, ve kterých by se mělo představit 150 soutěžících, informovala nás Alena Krpálková, která má v organizačním štábu na starosti soutěžní část abilympiády. Na ploše velké haly ČEZ arény by se mělo soutěžit v těchto disciplínách: košíkářství, výrobě nábytku, počítačové editaci textu, keramice, malbě na hedvábí, šití dámského oděvu, vyřezávání ovoce a zeleniny, návrhu plakátu, dřevořezbě, cukrářství, studené kuchyni, aranžování západní styl, aranžování ikebana, aranžování suchých květin, vyšívání, háčkování, pletení, batice, zdobení kraslic, malbě na sklo, výrobě svíček, studiové fotografii, drátování, malování na kameny, patchworku a ubrouskové technice. V loňském roce se z pětatřiceti vyhlášených disciplín uskutečnilo třiadvacet, ve kterých jsme viděli 123 soutěžících. Alena Krpálková: V porovnání s loňským ročníkem budou tentokrát obsazeny disciplíny ubrousková technika, drátování, patchwork a zdobení kraslic. Nejvíce obsazené budou už tradičně aranžování suchých květin, keramika a vyšívání. Organizátorům se osvědčilo předsunutí termínu přihlášek už na 28. března, odpadl tak každoroční stres těsně před zahájením abilympiády. Alena Krpálková: Na zpracování přihlášek a přípravu jednotlivých disciplín máme daleko více času. Těší nás zvýšený zájem, ale musíme počítat s tím, že se konečné číslo může ještě před samotným zahájením změnit někdo se na poslední chvíli odhlásí, někomu do plánové účasti něco přijde. Bohatý doprovodný program Organizátoři věnovali velkou pozornost doprovodnému programu. Hostem abilympiády bude herec Pavel Nový, opět přijede písničkář Adam Katona, připravuje se zajímavá prezentace naší účasti na 7. Světové abilympiádě v Japonsku a oblíbený zážitkový seminář. Novinkou bude výjezd do restaurace Pod Kunětickou horou, kde se chystá grilování a volná zábava. O dalším programu informuje člen organizačního výboru Aleš Dvořák: Svoje umění předvedou mažoretky, břišní tanečnice a kouzelník. Připravíme Dobrou čajovnu, kde se bude povídat a promítat o cestování v Mexiku, Indii, Keni a Zanzibaru. Opět počítáme se zřízením oblíbeného stánku s míchanými nápoji. Návštěvníci se budou moci podívat na výrobu vánočních ozdob, odhalit fígle brašnářství a sedlářství, pro zájemce nachystáme stanoviště zvukové střelby a zopakujeme vypouštění balónku s přáníčky. Opět bude doprovodná výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA, uskuteční se i odborná konference, která se bude věnovat působení a konkrétním dopadům nového sociálního zákona v praxi. Další aktualizované podrobnosti najdete na adrese

7 INZERCE

8 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam vystavujících firem a chráněných dílen: BeneCYKL - Tel.: Tel.: vývoj, výroba a prodej produktů určených pro moderní sportovní aktivity. Sportovní kočárky, vozíky za kolo, handbike. Cyklistika, jogging, inline, turistika. Vše se současným důrazem na uspokojovaní potřeb spoluobčanů s pohybovým handicapem. CZ.TECH Čelákovice, a.s. Stankovského 1200/ Čelákovice Tel.: Fax: Firma CZ. TECH Čelákovice, a.s. je výhradním dovozcem antidekubitních výrobků firmy ROHO z USA. Antidekubitní podložky do vozíků a matrace pro dlouhodobě ležící osoby jsou účinné nejen pro prevenci dekubitů, ale i při jejich léčbě.

9 INZERCE S NÁMI PŘES BARIÉRY Společnost ALLMEDICA s.r.o. nabízí nejširší výběr schodolezů v České republice. Námi dodávané produkty patří mezi nejlepší na světovém trhu a jsou zárukou kvality, bezpečnosti a bezproblémového provozu. Měli byste vědět: až do 100% hrazeno sociálními odbory městských úřadů předvedení schodolezu u vás doma zdarma a nezávazně autorizovaný záruční i pozáruční servis v místě bydliště prodej repasovaných zařízení - 50% kupní ceny, záruka možnost zapůjčení schodolezu * výkup starších zařízení JOLLY Pásový schodolez JOLLY překonává všechna rovná schodiště. Je vyráběn v pěti verzích, které umožňují použití všech druhů mechanických i elektrických invalidních vozíků. VEVERKA Kolečkový schodolez Veverka překonává nejen schodiště klasická, ale i točitá a nepravidelná. Současně slouží jako motorické křeslo pro pohyb v bytě i kanceláři. Schodolez Veverka je vyráběn ve dvou verzích (s joystickem a bez joysticku). EXPLORER Multifunkční schodolez Explorer je vlastně schodolez a elektrický vozík v jednom, u kterého není zapotřebí žádné doprovodné osoby. Umožňuje tak absolutní nezávislost. SUPREMA Motorické křeslo SUPREMA dovoluje dosáhnout maximální samostatnosti při pohybu doma nebo v práci, a to i v těch nejmenších prostorách. SUPREMA je vyráběna ve 4 verzích, z nichž každá je charakterizována odlišným pohybem sedadla. LIFTKAR Tento typ schodolezu je vynikajícím řešením pro překonávání všech typů schodišť, tedy schodišť klasických, točitých i velmi příkrých. Schodolez Liftkar PT se dá snadno a rychle rozložit na 3 části, není tedy problém jej převážet v autě. Je vyráběn v pěti verzích. Bezplatná linka:

10 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA ul. 5.května Havlíčkův Brod Tel.: , , Sdružení Fokus Vysočina je nestátní nezisková organizace, která se zabývá péčí o dlouhodobě duševně nemocné občany. Podporuje intergraci klientů do společnosti a snaží se přispívat k humanizaci služeb v péči o duševně nemocné. Na výstavě ABI-REHA budeme prezentovat a prodávat výrobky klientů z našich chráněných a bazálních dílen. Rukodělná dílna je zaměřena na výrobu keramiky např.: květináče, hrnečky, zvonkohry, přívěsky a jiné drobné výrobky. V Šicí dílně šijeme různé výrobky z textilních materiálů jako např.: chňapky, polštářky, hračky, manžestrové tašky, plátěné tašky, hrací dětské deky, sedáky, sáčky na bylinky, kapsičky z kůže aj. Truhlářská dílna se bude prezentovat drevěným puzzle pro děti. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk Tel.: Tel./fax: Hamzova léčebna byla založena v roce 1901 profesorem MUDr. Františkem Hamzou jako první dětský ústav pro léčbu tuberkulózy v českých zemích. V roce 1962 byla léčba TBC v Luži ukončena a provedena změna na léčebnu pro nemocné s pohybovými vadami. HL poskytuje především lůžkovou, ale i ambulantní rehabilitační péči pro děti i dospělé, vyplývající z platného indikačního seznamu. V současné době má léčebna 505 lůžek pro děti i dospělé, která jsou umístěna v jedenácti pavilónech. V dalších budovách je Diagnostické a Rehabilitační centrum včetně laboratoří, Ortopedická protetika, škola a technické zázemí HL. Úkolem a cílem zaměstnanců HL je zajistit co nejkvalitnější odpovídající léčbu a potřebné služby pacientům. Léčebna je první již reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice a v rámci Ortopedické protetiky má Certifikát BS EN ISO 9001:2000.

11 INZERCE

12 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Helppes Centrum výcviku psů pro postižené Mikovcova 9/ Praha 2 Tel.: Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované nevidomé, vozíčkáře, imobilní, neslyšící, dětské klienty, epileptiky, kombinované handicapy, canisterapie apod. a jako jediné výcvikové centrum se zaměřením na výcvik vodících a asistenčních psů v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society z USA. Členství v mezinárodní organizaci ADEu nás zavazuje k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům. Všichni námi předávaní psi skládají zkoušku před nezávislým rozhodčím, dle jediného platného Zkušebního řádu v ČR pod odbornou kynologickou organizací ČKS a mají kromě atestu o zdravotním stavu, vyšetření očního pozadí i RTG vyšetření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů, které je velmi rozhodující pro aktivní délku života psího pomocníka. Klienti získávají od nás speciálně vycvičeného psa zdarma do svého vlastnictví. Chráněné a terapeutické dílny Středisko Ave Charita Strážnice Kontaktní osoba: Ludmila Múčková Kovářská Strážnice Tel.: Chráněné dílny Zaměstanávají 20 osob se zdravotním postižením. Skládají se z několika pracovišť: šicí dílna - vyrábí kojenecké potřeby, čepičky, zavinovačky apod., tašky, ubrusy dřevařská dílna - dřevěné hračky ze dřeva výdejna obědů prodejna výrobků chráněných dílen, nábož. předmětů, příjem oprav

13 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN opravna bot a brašen pro veřejnost opravna šicích strojů a broušení nůžek a nožů sběr čistírny a šatstva Terapeutická dílna slouží osobám s psychickým onemocněním. Navštěvuje ji 12 osob. Vyrábějí výrobky z keramiky, originální trika, tašky, korálky, drobnosti Kompone, s.r.o. Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé Palackého tř Brno Tel.: Fax: V loňském roce v říjnu jsme oslavili desetileté výročí působení v ČR. Pro neslyšící a nedoslýchavé zákazníky dodáváme kompenzační pomůcky signalizace většiny zvukových vjemů, jako je zvonění telefonu, domovního a dveřního zvonku, pláče dítěte, přivolávání osob, signalizace kouře apod. Zábleskovou signalizaci těchto vjemů nabízíme pod názvem AVISO a tato signalizace funguje jako systém. Je možné ji kupovat po částech a pak doplňovat, případně koupit sestavenou na míru. Má výhodu napájení ze sítě, což znamená jasné záblesky a není nutné tahat po místnostech propojovací kabely. Chtěli bychom speciálně upozornit na novinku, na českou verzi telefonu CL400, který je určen hlavně pro osoby nedoslýchavé. Má řadu funkcí, kterými nejsou běžné telefony vybaveny. Je to možnost například dodatečného zesílení zvuku ve sluchátku oproti normálu (zesílí více než 158x = 44dB), nastavení barvy zvuku (hloubky, výšky), sluchátko obsahuje indukční smyčku (pro osoby používající naslouchátko), signalizuje zvonění nejen zvukem, ale i záblesky (funkce FLASH) a jiné. Je možné jej doplnit řadou dodatečných zařízení. Pokud Vás tato nabídka z hlediska potřeb Vašich klientů zaujala, jsme schopni udělat u Vás předváděcí akci, při které předvedeme funkce nabízených výrobků a na demonstračním panelu všechny funkce zábleskové signalizace AVISO.

14 předváděcí centrum KOMPONE s.r.o. Palackého tř. 120, Brno - Královo Pole psací telefon + fax: hlasový telefon + záznamník: INZERCE

15 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN MEDICCO Vašíček, s.r.o. Netroufalky Brno Tel./fax: , bezplatná telefonní linka: Předváděcí a servisní centrum LUŽE: Hamzova odborná léčebna Luže Tel./fax: , Na potřeby klienta nahlížíme z několika různých aspektů, které se následně přeměňují do produktové nabídky firmy. Těmito aspekty jsou: Mobilita - mechanické vozíky, elektrické vozíky, kočárky a skútry Sezení - antidekubitní sedací a polohovací program Domácí péče Zvedání a přesun - zvedací zařízení jak pro profesionální použití, tak i pro domácí péči, vanové zvedáky Bezbariérovost - nájezdové rampy, přesouvací desky, umělohmotné rampy, evakuační vozíky, chodišťové výtahy

16 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Medial spol. s r.o. Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Na Dolinách 128/ Praha 4 Tel.: Fax: Pomůcky Samarit pro přemísťování a polohování klientů. ORTOSERVIS Josef Mikulka Ronkova 13/ Praha 8 Tel.: Fax: Firma se zabývá dodávkami a servisem pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Prostřednictvím svým pěti středisek poskytuje své služby na celém území české republiky. Hlavními artikly námi nabízených pomůcek jsou mechanické, aktivní a elektrické vozíky, skútry, polohovací lůžka, chodítka a berle, pomůcky usnadňující užívání koupelny a toalety, antidekubitní pomůcky, pomůcky pro překonávání architektonických bariér a mnoho dalšího. Jako Novinku bychom na výstavě rádi představili nové elektrické vozíky renomovaného Švédského výrobce PERMOBIL.

17 INZERCE

18 INZERCE LICOLOR chráněná dílna s.r.o. Americká Liberec III Tel.: Fax: Zdravotnický textil od fy. LICOLOR LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. je dceřinou společností Licolor a.s.,liberec, která je tradiční výrobce klasických bavlnářských a směsových tkanin. Základem výroby jsou tkaniny na ložní prádlo, stolní prádlo, zdravotnický textil, plášťoviny, sypkoviny, apod. Většinou si zde zákazníci kupují metráž látek do vlastní šicí výroby, ale stále narůstá objem prodeje již hotových výrobků ložního a hotelového prádla a zdravotnických oděvů. Výrobky do zdravotnických zařízení odpovídají státem stanovené certifikaci. LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. dodává hotové výrobky především do zdravotnických zařízení. Základní sortiment výrobků tvoří:: prádlo ložní: podložky, prostěradla, povlečení (na míru) prádlo personální: lékařské,sesterské, prádlo pacientské prádlo operační Používané materiály, bílé i barevné, je možno udržovat praním na vyvářku v průmyslových prádelnách. Většina výroby probíhá ve 100% bavlně, ale v posledním období se rozvíjí i manipulace bavlna/ polyesterové vlákno, kde se použitím pevných syntetických vláken (50%) dosáhne vyšší trvanlivosti prádla, přičemž jsou ještě dostatečně zachovány fyziologické vlastnosti bavlny. Jako novinku jsme vyvinuli bakteriostatickou úpravu vláken, která sice není okem rozeznatelná od běžného prádla, má však za následek omezení nárůstu bakterií na vlákně a tím napomáhá k omezení jejich šíření.výrobky s bakteriostatickou úpravou vyrábíme jako zdravotnické prostředky pod obchodní značkou SANLIC. Údržba prádla s touto úpravou je obdobná jako u běžného prádla. Zdravotnické prádlo vyrábíme na základě požadavku zdravotnického zařízení a následné objednávky v termínech cca 3týdnů.. Nejsme zavedeni na individuální prodej jednotlivým osobám..

19 INZERCE Tříkolky pro dospělé pro všechny, jimž bicykl nevyhovuje. Třeba proto, že je příliš vratký, nebo že neuveze nákup na celý týden. Vyrábí již léta česká firma LOPED ve vysoké kvalitě a v cenách 8 990,- nebo ,- Kč PROSPEKTY S CENÍKY NEZÁVAZNĚ A ZDARMA! Trvale v běžné nabídce: dodání do dvou týdnů mnoho zakázkových úprav možnost získat příspěvek na pořízení typy schválené k provozu na silnicích dětské a juniorské verze dvojkola v uspořádání vedle sebe koloběžky pro dospělé možnost instalace elektropohonů Psát či volat můžete do provozovny: LOPED v.o.s., Tachlovice 25, Praha-západ Tel.: , Mob.: ,

20 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam dalších vystavujících chráněných dílen: K2P s.r.o kontaktní osoba: Jaromír Krpálek Rokycanova 2654, Pardubice Tel.: Školení a vzdělávání, dodávky kancelářských potřeb, správa portálu Pardubický svět (www.pardubice.cz), dodávky a servis výpočetní techniky, zasilatelství, komplexní realizace zásilek, call-centrum, montážní dílna, digitalizace archivů Chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště kontaktní osoba: Marie Halamíčková Šafaříkova 961, Uherské Hradiště Tel.: keramika, košíkářské zboží, svíčky, patchworkové přehozy, kapsáře, hračky Car Club s.r.o. Lánovská 633, Vrchlabí, Tel: Regionální centrum pomoci a mobility konzultant RCPM: Martin Polák Masarykovo nám. 1484, Pardubice Tel.: , prezentace automobilů upravených pro zdravotně postižené a další služby regionálního centra pomoci a mobility Dobové řemeslné dílny U DRÁTENÍKA kontaktní osoba: Aleš Kulhánek Štrossova 129, Pardubice Tel.: ukázka drátenického řemesla s prodejem výrobků

21 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Odborné učiliště a Praktická škola ředitel školy: Mgr. Jiří Kopecký Havlíčkova 54, Hořice Tel.: ukázka sedlářství a brašnářství Hradecký spolek neslyšících Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové prezentace služeb pro zdravotně postižené Domov pod Kuňkou ředitel: Mgr. Slezák Jan Ráby 162, Staré Hradiště Tel.: prodej výrobků chráněných dílen Daneta kontaktní osoba: Martina Melichárková Hradec Králové Tel.: , prodej výrobků chráněných dílen ZNOVOZ, sociální družstvo Smíšková Alena Kotkova 667/14, Znojmo Tel.: , prezentace výrobku Saša zastřešení mechanického a elektrického vozíku proti dešti, sněžení, silnému větru a mrazu a dalších výrobků družstva

22 Autoškola Peml Pavel, s.r.o. nabízí speciální kurzy pro postižené včetně ubytování po dobu kurzu a montáže ručního ovládání do vlastního vozu!

23

24 se zaměřením na technické obory POSKYTUJEME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS V REKLAMĚ A PROPAGACI DÁLE PRO VÁS REALIZUJEME A ZAJIŠŤUJEME: Reklamní grafika, TISK (I MALONÁKLADOVÝ) realizace veškerých firemních tiskovin od grafického návrhu přes fotografování, přípravu pro tisk až po tisk - barevné prospekty, katalogy, časopisy, letáky... Reklamní fotografie HLÁSÁME NOVÁ ŘEŠENÍ Reklamní, marketingová a obchodní společnost Reklamní kampaně Výstavy a veletrhy Konference Tisk i malonákladový Grafické práce, DTP Tvorba webu a hosting Potisk a duplikace CD/DVD Tvorba multimediálních CD/DVD Řezaná grafika, plotr VÝSTAVY A VELETRHY stavba firemních stánků na klíč i v zahraničí organizace ucelených výstavních akcí včetně akvizice - Teplárenské dny, konference MŽP, Svatební veletrhy, ABI-REHA... konference, firemní a kontraktační dny organizace rautů a zahradních slavností Stavba stánků na klíč Multimediální prezentace na CD/DVD, Tvorba www aplikací a hosting, Potisk a duplikace CD a DVD zpracování www stránek a optimalizace, umístění v síti internet, internetový obchod Multimediální prezentace na CD/DVD, CD katalogy, CD vizitky a mini CD Videosnímky, reklama v médiích GRAFICKÉ PRÁCE grafický návrh firemního loga zpracování grafického manuálu Logo, logotyp, grafický manuál, obchodní značka Práce na plotru grafický návrh, vyřezání a nalepení z folií všech barev Překlady a tlumočení do všech jazyků - specializace na technické překlady Dárkové předměty výběr dle nabídky katalogů výběr z dílen tuzemských uměleckých řemesel V Ráji 501, Pardubice, Tel.: , NOVĚ NA ADRESE:

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 27. - 28. květen 2011, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2011 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 29. 30. květen 2015, Tipsport arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 www.parexpo.cz/abireha www.abilympiada.cz

Více

Vážení a milí přátelé, Podesáté v centru města Nabídka na využití současných prostor přišla už před třinácti lety

Vážení a milí přátelé, Podesáté v centru města Nabídka na využití současných prostor přišla už před třinácti lety Ročník XV., Speciál/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Vážení a milí přátelé, opět se setkáváme u nás v Pardubicích a jsme rádi, že vás už podesáté v řadě můžeme přivítat v Tipsport areně, která

Více

17. ročník abilympiády byl skvělý!

17. ročník abilympiády byl skvělý! Ročník X., číslo 3/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Zasloužené ocenění Titul Abilympionik roku 2009 získala devětačtyřicetiletá krnovská vozíčkářka Helena Nejedlá Jak to dopadlo? Výsledková

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 2 2010 XIX. ROÈNÍK Liga vozíčkářů získala Zlatého Alberta Přisedni si! Případ Kociánka Časopis vychází s podporou MZ ČR Přepřahání je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Speciál Časopis vychází s podporou MZ ČR

www.ligavozic.cz XIX. ROÈNÍK Speciál Časopis vychází s podporou MZ ČR www.ligavozic.cz 4 Speciál 2010 XIX. ROÈNÍK Časopis vychází s podporou MZ ČR Pride R4000 Nový elektrický exteriérový vozík Robustní vozík se zadním pohonem do náročných terénů Jazzy 600 Inteligentní»šestikolka«s

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více