KATALOG VYSTAVOVATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VYSTAVOVATELŮ"

Transkript

1 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN , PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ PROGRAM SEMINÁŘE: Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výsledky

2 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ČEZ ARENA, PARDUBICE Vážené dámy a pánové, dovolte, abychom Vás přivítali na 4. ročníku celostátní výstavy rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA Jako v minulých letech, koná se i letos v ČEZ ARENĚ v Pardubicích. Je součástí již 16. ročníku národní abilympiády. Spolu s přítomnými vystavujícími firmami se na jedné ploše setkávají i účastníci soutěžních klání v dovednosti handicapovaných. V letošním ročníku se účastní také velké množství zástupců chráněných dílen, které předvedou široké spektrum výrobků určených k zakoupení návštěvníkům i všem účastníkům soutěží. Pestrý doprovodný program nabízí poučení i pobavení všem, kteří navštíví halu ČEZ ARENY. Zájemci si dokonce mohou i venku před budovou vyzkoušet jízdu na vozíku včetně zdolávání různých překážek, které běžně musí handicapovaní zvládat. Součástí akce je i konání semináře Zákon o sociálních službách zkušenosti a výsledky, který bude probíhat ve vedlejší budově ČSOB Pojišťovny, a.s.. Přítomní odborníci se budou ve svých vstupech dělit o své zkušenosti z praxe a budou připraveni odpovídat na dotazy účastníků. Věříme, že i tento ročník výstavy přinese spokojenost vystavujícím firmám a radost všem soutěžícím. Kontakt na organizátora výstavy: PAREXPO s.r.o. V Ráji 501, Pardubice tel.: fax:

3 PROGRAM SEMINÁŘE: VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - zkušenosti a výsledky Místo konání: budova ČSOB Pojišťovny Pardubice (naproti hotelu Labe), přednášková místnost ve 2. patře Čas konání: pátek 23. května :00 15:00 hod. 9,00 9,30 Prezence účastníků semináře 9,30 9,35 Úvodní slovo MUDr. Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora města Pardubic, předsedkyně komise pro sociální a zdravotní věci 9,35 10,15 Příspěvek na péči Magistrát města Pardubic, Mgr. Ondřej Morávek 10,15 11,00 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (terénní služba) Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Ivana Bohatá 11,00 11,45 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (ambulantní péče) Česká abilympijská asociace, Jaromír Krpálek 11,45-12,30 přestávka na oběd 12,30 13,00 Registrace sociálních služeb KÚ Pardubického kraje, Martina Vojtíšková 13,00 13,45 Výsledky inspekce kvality sociálních služeb KÚ Královéhradeckého kraje, Ing. Ludmila Hájková 13,45 14,30 Připravovaná legislativní opatření MPSV, Odbor sociálních služeb 14,30 15,00 Diskuze a zakončení semináře změna programu vyhrazena Sborník přednášek lze zakoupit i dodatečně na adrese: PAREXPO s.r.o., V Ráji 501, Pardubice

4 16. národní abilympiáda , ČEZ ARENA, PARDUBICE Rok 2007 naplnila CAA aktivní prací Česká abilympijská asociace (CAA) vstoupila do svého jedenáctého roku činnosti aktivně - její spektrum činnosti se opět rozšířilo, což dokazují i následující řádky, které ve stručné podobě mapují úspěchy v loňském roce. Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové v CAA působí třináct zaměstnanců, za nimiž je vidět pořádný kus práce. Všichni proto zaslouží jmenovat: Pavlína Potůčková (sociální rehabilitace), Aleš Dvořák (zážitkové semináře a pracovní rehabilitace), Alena Bělohlávková, Jaroslav Hladík, Jaroslav Blaha, Radovan Čejka, Irena Čáslavková, Rudolf Francúz, Jana Halamková, Pavla Shánělová (všichni poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti v Pardubicích, Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě), Lucie Lédlová (osobní asistence), Andrea Dolečková (sociální aktivizační služby) a Aleš Dynter (projekty ESF). A teď k výsledkům jejich práce v uplynulém roce podrobněji: Od září roku 2007 probíhal v rámci projektu Bezbariérový kraj akreditovaný kurz zaměřený na ucelené vzdělávání v oblasti bezbariérovosti. Šest z proškolených osob bylo zaměstnáno v nově vzniklých Centrech pro bezbariérovost v Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě. Cílem vytvoření nových středisek je navázání stejně dobré spolupráce s orgány činnými ve stavebním řízení, s obcemi a městy a jejich orgány, soukromými investory, projektanty a projekčními firmami ve svých regionech Pardubického kraje, jako u fungování Pardubického střediska. Byl realizován projekt Lepší šance na trhu práce, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese Projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho zaměstnanci byli vyškolení k projektovému poradenství popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. V červnu 2007 si Česká abilympijská asociace zaregistrovala službu sociální rehabilitace. Je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Sociální rehabilitaci naše organizace provádí metodou podporovaného zaměstnávání, cílovou skupinou jsou dospělí lidé z Pardubic a okolí s tělesným, duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním. Sociální rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1 x týdně, v případě potřeby intenzivního nácviku - např. v novém zaměstnání i každodenně. Česká abilympijská asociace v loňském roce poskytovala prostřednictvím deseti asistentů službu osobní asistence 21 uživatelům z Pardubic a okolí. Snahou je plánovaný počet uživatelů stále zvyšovat. Služba byla poskytována čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu uživatelům od sedmi let až k seniorům. Průběžně probíhalo vytipovávání zájemců o službu osobní asistence, sociální šetření a mapování jejich potřeb a vedení databáze zájemců o službu.

5 16. národní abilympiáda VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Také docházelo k průběžnému vyhledávání osobních asistentů na základě požadavků zájemců o službu a stávajících uživatelů. Snahou bylo podporovat uživatele v samostatném vyhledávání osobních asistentů. Česká abilympijská asociace spolupracovala s dalšími organizacemi poskytujícími službu osobní asistence, jak při zajišťování služeb, tak ve školení asistentů a pravidelně propagovala osobní asistenci v médiích a na tématických akcích. V oblasti kontaktu se zaměstnavateli CAA v minulém roce oslovila celkem 333 subjektů (s.r.o., a.s., fyzických osob, družstev a úřadů), z toho 39 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem, předalai 297 informačních letáků. Celkem bylo v tomto projektu osloveno 717 subjektů, předáno 588 informačních letáků a 121 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem. Opět se osvědčily zážitkové semináře, které jsou zaměřeny na pohybová postižení a v loňském roce jimi prošlo 2060 zájemců! Semináře se uskutečnily se v ZŠ Pardubice Svítkov, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Dašice, ZŠ Dolní Ředice. Semináře se uskutečnily i pro střední zdravotnickou školu Chrudim a Ústav zdravotnických studii Univerzitu Pardubice. Pro společnost CC Systém se v rámci vzděláváni pracovníků Magistrátu města Pardubic a pracovníků dalších neziskových organizací uskutečnilo sedm bloků zážitkových seminářů. V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnil seminář v Chrudimi, který byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu s názvem Na kolo jen s přilbou. V doprovodném programu běhu Terryho Foxe mohli účastníci projet překážkovou dráhu na vozíku. Na Dni zdraví v Pardubicích a Chrudimi se návštěvníci mohli dozvědět vše o problematice osob s pohybovým postižením a vše o službách České abilympijské asociace. Nezadatelnou součástí činnosti CAA jsou volnočasové aktivity, které umožňují setkávání lidí se stejnými problémy, zprosttedkují jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Během loňského roku se pravidelná setkání uskutečňovala každé liché úterní odpoledne. Na pořadu byly zvyšování úrovně znalostí a dovedností na PC, soupeření při stolní deskové hře dáma, došlo i na oblíbené karetní hry, nechyběly ani bowling a návštěvy divadel. Mezi zájemce přišla i vedoucí tanečního klubu, zájemci absolvovali základy drátkování, zdobili kraslic, pletli pomlázky a vyráběli vánoční svícen. Pro Úřad práce Pardubice zajišťuje od roku 2007 CAA pracovní rehabilitaci přípravu k práci. Během ní se lidé naučí vykonávat jednoduché pomocné práce - jako například hrabání, zametání, pletí, separaci odpadů, nakládání biologického odpadu, sběr odpadků, natírání a další. Čtyři vybraní účastníci byli zařazeni na pracovišti v Opatovicích nad Labem, kam je dopravujeme a kde se učí zvládat dané úkoly a dovednosti. (fr) Mgr. Jaromír Fridrich

6 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Zájem o národní abilympiádu stoupá: Ve 26 disciplínách uvidíme 150 soutěžících Tradičně v pardubické ČEZ aréně se uskuteční letošní ročník národní abilympiády. Šestnáctý ročník soutěžní přehlídky schopností a dovedností osob se zdravotním postižením má termín 23. a 24. května. Podle informací ředitelky pořádající České abilympijské asociace (CAA) Ivany Dolečkové osobní záštity nad touto významnou akcí převzali hejtman pardubického kraje Ivo Toman a primátor Pardubic Jaroslav Deml. Generálním partnerem 16. národní abilympiády je opět Skupina ČEZ, tradičním partnerem pak Hospodářská komora a pomocnou ruku organizátorům nabídla celá řada sponzorů. Připraveno 26 disciplín Na konci března jsme uzavřeli přihlášky, takže z naší nabídky osmatřiceti disciplín se uskuteční šestadvacet, ve kterých by se mělo představit 150 soutěžících, informovala nás Alena Krpálková, která má v organizačním štábu na starosti soutěžní část abilympiády. Na ploše velké haly ČEZ arény by se mělo soutěžit v těchto disciplínách: košíkářství, výrobě nábytku, počítačové editaci textu, keramice, malbě na hedvábí, šití dámského oděvu, vyřezávání ovoce a zeleniny, návrhu plakátu, dřevořezbě, cukrářství, studené kuchyni, aranžování západní styl, aranžování ikebana, aranžování suchých květin, vyšívání, háčkování, pletení, batice, zdobení kraslic, malbě na sklo, výrobě svíček, studiové fotografii, drátování, malování na kameny, patchworku a ubrouskové technice. V loňském roce se z pětatřiceti vyhlášených disciplín uskutečnilo třiadvacet, ve kterých jsme viděli 123 soutěžících. Alena Krpálková: V porovnání s loňským ročníkem budou tentokrát obsazeny disciplíny ubrousková technika, drátování, patchwork a zdobení kraslic. Nejvíce obsazené budou už tradičně aranžování suchých květin, keramika a vyšívání. Organizátorům se osvědčilo předsunutí termínu přihlášek už na 28. března, odpadl tak každoroční stres těsně před zahájením abilympiády. Alena Krpálková: Na zpracování přihlášek a přípravu jednotlivých disciplín máme daleko více času. Těší nás zvýšený zájem, ale musíme počítat s tím, že se konečné číslo může ještě před samotným zahájením změnit někdo se na poslední chvíli odhlásí, někomu do plánové účasti něco přijde. Bohatý doprovodný program Organizátoři věnovali velkou pozornost doprovodnému programu. Hostem abilympiády bude herec Pavel Nový, opět přijede písničkář Adam Katona, připravuje se zajímavá prezentace naší účasti na 7. Světové abilympiádě v Japonsku a oblíbený zážitkový seminář. Novinkou bude výjezd do restaurace Pod Kunětickou horou, kde se chystá grilování a volná zábava. O dalším programu informuje člen organizačního výboru Aleš Dvořák: Svoje umění předvedou mažoretky, břišní tanečnice a kouzelník. Připravíme Dobrou čajovnu, kde se bude povídat a promítat o cestování v Mexiku, Indii, Keni a Zanzibaru. Opět počítáme se zřízením oblíbeného stánku s míchanými nápoji. Návštěvníci se budou moci podívat na výrobu vánočních ozdob, odhalit fígle brašnářství a sedlářství, pro zájemce nachystáme stanoviště zvukové střelby a zopakujeme vypouštění balónku s přáníčky. Opět bude doprovodná výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA, uskuteční se i odborná konference, která se bude věnovat působení a konkrétním dopadům nového sociálního zákona v praxi. Další aktualizované podrobnosti najdete na adrese

7 INZERCE

8 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam vystavujících firem a chráněných dílen: BeneCYKL - Tel.: Tel.: vývoj, výroba a prodej produktů určených pro moderní sportovní aktivity. Sportovní kočárky, vozíky za kolo, handbike. Cyklistika, jogging, inline, turistika. Vše se současným důrazem na uspokojovaní potřeb spoluobčanů s pohybovým handicapem. CZ.TECH Čelákovice, a.s. Stankovského 1200/ Čelákovice Tel.: Fax: Firma CZ. TECH Čelákovice, a.s. je výhradním dovozcem antidekubitních výrobků firmy ROHO z USA. Antidekubitní podložky do vozíků a matrace pro dlouhodobě ležící osoby jsou účinné nejen pro prevenci dekubitů, ale i při jejich léčbě.

9 INZERCE S NÁMI PŘES BARIÉRY Společnost ALLMEDICA s.r.o. nabízí nejširší výběr schodolezů v České republice. Námi dodávané produkty patří mezi nejlepší na světovém trhu a jsou zárukou kvality, bezpečnosti a bezproblémového provozu. Měli byste vědět: až do 100% hrazeno sociálními odbory městských úřadů předvedení schodolezu u vás doma zdarma a nezávazně autorizovaný záruční i pozáruční servis v místě bydliště prodej repasovaných zařízení - 50% kupní ceny, záruka možnost zapůjčení schodolezu * výkup starších zařízení JOLLY Pásový schodolez JOLLY překonává všechna rovná schodiště. Je vyráběn v pěti verzích, které umožňují použití všech druhů mechanických i elektrických invalidních vozíků. VEVERKA Kolečkový schodolez Veverka překonává nejen schodiště klasická, ale i točitá a nepravidelná. Současně slouží jako motorické křeslo pro pohyb v bytě i kanceláři. Schodolez Veverka je vyráběn ve dvou verzích (s joystickem a bez joysticku). EXPLORER Multifunkční schodolez Explorer je vlastně schodolez a elektrický vozík v jednom, u kterého není zapotřebí žádné doprovodné osoby. Umožňuje tak absolutní nezávislost. SUPREMA Motorické křeslo SUPREMA dovoluje dosáhnout maximální samostatnosti při pohybu doma nebo v práci, a to i v těch nejmenších prostorách. SUPREMA je vyráběna ve 4 verzích, z nichž každá je charakterizována odlišným pohybem sedadla. LIFTKAR Tento typ schodolezu je vynikajícím řešením pro překonávání všech typů schodišť, tedy schodišť klasických, točitých i velmi příkrých. Schodolez Liftkar PT se dá snadno a rychle rozložit na 3 části, není tedy problém jej převážet v autě. Je vyráběn v pěti verzích. Bezplatná linka:

10 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA ul. 5.května Havlíčkův Brod Tel.: , , Sdružení Fokus Vysočina je nestátní nezisková organizace, která se zabývá péčí o dlouhodobě duševně nemocné občany. Podporuje intergraci klientů do společnosti a snaží se přispívat k humanizaci služeb v péči o duševně nemocné. Na výstavě ABI-REHA budeme prezentovat a prodávat výrobky klientů z našich chráněných a bazálních dílen. Rukodělná dílna je zaměřena na výrobu keramiky např.: květináče, hrnečky, zvonkohry, přívěsky a jiné drobné výrobky. V Šicí dílně šijeme různé výrobky z textilních materiálů jako např.: chňapky, polštářky, hračky, manžestrové tašky, plátěné tašky, hrací dětské deky, sedáky, sáčky na bylinky, kapsičky z kůže aj. Truhlářská dílna se bude prezentovat drevěným puzzle pro děti. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk Tel.: Tel./fax: Hamzova léčebna byla založena v roce 1901 profesorem MUDr. Františkem Hamzou jako první dětský ústav pro léčbu tuberkulózy v českých zemích. V roce 1962 byla léčba TBC v Luži ukončena a provedena změna na léčebnu pro nemocné s pohybovými vadami. HL poskytuje především lůžkovou, ale i ambulantní rehabilitační péči pro děti i dospělé, vyplývající z platného indikačního seznamu. V současné době má léčebna 505 lůžek pro děti i dospělé, která jsou umístěna v jedenácti pavilónech. V dalších budovách je Diagnostické a Rehabilitační centrum včetně laboratoří, Ortopedická protetika, škola a technické zázemí HL. Úkolem a cílem zaměstnanců HL je zajistit co nejkvalitnější odpovídající léčbu a potřebné služby pacientům. Léčebna je první již reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice a v rámci Ortopedické protetiky má Certifikát BS EN ISO 9001:2000.

11 INZERCE

12 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Helppes Centrum výcviku psů pro postižené Mikovcova 9/ Praha 2 Tel.: Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované nevidomé, vozíčkáře, imobilní, neslyšící, dětské klienty, epileptiky, kombinované handicapy, canisterapie apod. a jako jediné výcvikové centrum se zaměřením na výcvik vodících a asistenčních psů v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society z USA. Členství v mezinárodní organizaci ADEu nás zavazuje k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům. Všichni námi předávaní psi skládají zkoušku před nezávislým rozhodčím, dle jediného platného Zkušebního řádu v ČR pod odbornou kynologickou organizací ČKS a mají kromě atestu o zdravotním stavu, vyšetření očního pozadí i RTG vyšetření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů, které je velmi rozhodující pro aktivní délku života psího pomocníka. Klienti získávají od nás speciálně vycvičeného psa zdarma do svého vlastnictví. Chráněné a terapeutické dílny Středisko Ave Charita Strážnice Kontaktní osoba: Ludmila Múčková Kovářská Strážnice Tel.: Chráněné dílny Zaměstanávají 20 osob se zdravotním postižením. Skládají se z několika pracovišť: šicí dílna - vyrábí kojenecké potřeby, čepičky, zavinovačky apod., tašky, ubrusy dřevařská dílna - dřevěné hračky ze dřeva výdejna obědů prodejna výrobků chráněných dílen, nábož. předmětů, příjem oprav

13 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN opravna bot a brašen pro veřejnost opravna šicích strojů a broušení nůžek a nožů sběr čistírny a šatstva Terapeutická dílna slouží osobám s psychickým onemocněním. Navštěvuje ji 12 osob. Vyrábějí výrobky z keramiky, originální trika, tašky, korálky, drobnosti Kompone, s.r.o. Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé Palackého tř Brno Tel.: Fax: V loňském roce v říjnu jsme oslavili desetileté výročí působení v ČR. Pro neslyšící a nedoslýchavé zákazníky dodáváme kompenzační pomůcky signalizace většiny zvukových vjemů, jako je zvonění telefonu, domovního a dveřního zvonku, pláče dítěte, přivolávání osob, signalizace kouře apod. Zábleskovou signalizaci těchto vjemů nabízíme pod názvem AVISO a tato signalizace funguje jako systém. Je možné ji kupovat po částech a pak doplňovat, případně koupit sestavenou na míru. Má výhodu napájení ze sítě, což znamená jasné záblesky a není nutné tahat po místnostech propojovací kabely. Chtěli bychom speciálně upozornit na novinku, na českou verzi telefonu CL400, který je určen hlavně pro osoby nedoslýchavé. Má řadu funkcí, kterými nejsou běžné telefony vybaveny. Je to možnost například dodatečného zesílení zvuku ve sluchátku oproti normálu (zesílí více než 158x = 44dB), nastavení barvy zvuku (hloubky, výšky), sluchátko obsahuje indukční smyčku (pro osoby používající naslouchátko), signalizuje zvonění nejen zvukem, ale i záblesky (funkce FLASH) a jiné. Je možné jej doplnit řadou dodatečných zařízení. Pokud Vás tato nabídka z hlediska potřeb Vašich klientů zaujala, jsme schopni udělat u Vás předváděcí akci, při které předvedeme funkce nabízených výrobků a na demonstračním panelu všechny funkce zábleskové signalizace AVISO.

14 předváděcí centrum KOMPONE s.r.o. Palackého tř. 120, Brno - Královo Pole psací telefon + fax: hlasový telefon + záznamník: INZERCE

15 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN MEDICCO Vašíček, s.r.o. Netroufalky Brno Tel./fax: , bezplatná telefonní linka: Předváděcí a servisní centrum LUŽE: Hamzova odborná léčebna Luže Tel./fax: , Na potřeby klienta nahlížíme z několika různých aspektů, které se následně přeměňují do produktové nabídky firmy. Těmito aspekty jsou: Mobilita - mechanické vozíky, elektrické vozíky, kočárky a skútry Sezení - antidekubitní sedací a polohovací program Domácí péče Zvedání a přesun - zvedací zařízení jak pro profesionální použití, tak i pro domácí péči, vanové zvedáky Bezbariérovost - nájezdové rampy, přesouvací desky, umělohmotné rampy, evakuační vozíky, chodišťové výtahy

16 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Medial spol. s r.o. Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Na Dolinách 128/ Praha 4 Tel.: Fax: Pomůcky Samarit pro přemísťování a polohování klientů. ORTOSERVIS Josef Mikulka Ronkova 13/ Praha 8 Tel.: Fax: Firma se zabývá dodávkami a servisem pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Prostřednictvím svým pěti středisek poskytuje své služby na celém území české republiky. Hlavními artikly námi nabízených pomůcek jsou mechanické, aktivní a elektrické vozíky, skútry, polohovací lůžka, chodítka a berle, pomůcky usnadňující užívání koupelny a toalety, antidekubitní pomůcky, pomůcky pro překonávání architektonických bariér a mnoho dalšího. Jako Novinku bychom na výstavě rádi představili nové elektrické vozíky renomovaného Švédského výrobce PERMOBIL.

17 INZERCE

18 INZERCE LICOLOR chráněná dílna s.r.o. Americká Liberec III Tel.: Fax: Zdravotnický textil od fy. LICOLOR LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. je dceřinou společností Licolor a.s.,liberec, která je tradiční výrobce klasických bavlnářských a směsových tkanin. Základem výroby jsou tkaniny na ložní prádlo, stolní prádlo, zdravotnický textil, plášťoviny, sypkoviny, apod. Většinou si zde zákazníci kupují metráž látek do vlastní šicí výroby, ale stále narůstá objem prodeje již hotových výrobků ložního a hotelového prádla a zdravotnických oděvů. Výrobky do zdravotnických zařízení odpovídají státem stanovené certifikaci. LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. dodává hotové výrobky především do zdravotnických zařízení. Základní sortiment výrobků tvoří:: prádlo ložní: podložky, prostěradla, povlečení (na míru) prádlo personální: lékařské,sesterské, prádlo pacientské prádlo operační Používané materiály, bílé i barevné, je možno udržovat praním na vyvářku v průmyslových prádelnách. Většina výroby probíhá ve 100% bavlně, ale v posledním období se rozvíjí i manipulace bavlna/ polyesterové vlákno, kde se použitím pevných syntetických vláken (50%) dosáhne vyšší trvanlivosti prádla, přičemž jsou ještě dostatečně zachovány fyziologické vlastnosti bavlny. Jako novinku jsme vyvinuli bakteriostatickou úpravu vláken, která sice není okem rozeznatelná od běžného prádla, má však za následek omezení nárůstu bakterií na vlákně a tím napomáhá k omezení jejich šíření.výrobky s bakteriostatickou úpravou vyrábíme jako zdravotnické prostředky pod obchodní značkou SANLIC. Údržba prádla s touto úpravou je obdobná jako u běžného prádla. Zdravotnické prádlo vyrábíme na základě požadavku zdravotnického zařízení a následné objednávky v termínech cca 3týdnů.. Nejsme zavedeni na individuální prodej jednotlivým osobám..

19 INZERCE Tříkolky pro dospělé pro všechny, jimž bicykl nevyhovuje. Třeba proto, že je příliš vratký, nebo že neuveze nákup na celý týden. Vyrábí již léta česká firma LOPED ve vysoké kvalitě a v cenách 8 990,- nebo ,- Kč PROSPEKTY S CENÍKY NEZÁVAZNĚ A ZDARMA! Trvale v běžné nabídce: dodání do dvou týdnů mnoho zakázkových úprav možnost získat příspěvek na pořízení typy schválené k provozu na silnicích dětské a juniorské verze dvojkola v uspořádání vedle sebe koloběžky pro dospělé možnost instalace elektropohonů Psát či volat můžete do provozovny: LOPED v.o.s., Tachlovice 25, Praha-západ Tel.: , Mob.: ,

20 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam dalších vystavujících chráněných dílen: K2P s.r.o kontaktní osoba: Jaromír Krpálek Rokycanova 2654, Pardubice Tel.: Školení a vzdělávání, dodávky kancelářských potřeb, správa portálu Pardubický svět (www.pardubice.cz), dodávky a servis výpočetní techniky, zasilatelství, komplexní realizace zásilek, call-centrum, montážní dílna, digitalizace archivů Chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště kontaktní osoba: Marie Halamíčková Šafaříkova 961, Uherské Hradiště Tel.: keramika, košíkářské zboží, svíčky, patchworkové přehozy, kapsáře, hračky Car Club s.r.o. Lánovská 633, Vrchlabí, Tel: Regionální centrum pomoci a mobility konzultant RCPM: Martin Polák Masarykovo nám. 1484, Pardubice Tel.: , prezentace automobilů upravených pro zdravotně postižené a další služby regionálního centra pomoci a mobility Dobové řemeslné dílny U DRÁTENÍKA kontaktní osoba: Aleš Kulhánek Štrossova 129, Pardubice Tel.: ukázka drátenického řemesla s prodejem výrobků

21 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Odborné učiliště a Praktická škola ředitel školy: Mgr. Jiří Kopecký Havlíčkova 54, Hořice Tel.: ukázka sedlářství a brašnářství Hradecký spolek neslyšících Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové prezentace služeb pro zdravotně postižené Domov pod Kuňkou ředitel: Mgr. Slezák Jan Ráby 162, Staré Hradiště Tel.: prodej výrobků chráněných dílen Daneta kontaktní osoba: Martina Melichárková Hradec Králové Tel.: , prodej výrobků chráněných dílen ZNOVOZ, sociální družstvo Smíšková Alena Kotkova 667/14, Znojmo Tel.: , prezentace výrobku Saša zastřešení mechanického a elektrického vozíku proti dešti, sněžení, silnému větru a mrazu a dalších výrobků družstva

22 Autoškola Peml Pavel, s.r.o. nabízí speciální kurzy pro postižené včetně ubytování po dobu kurzu a montáže ručního ovládání do vlastního vozu!

23

24 se zaměřením na technické obory POSKYTUJEME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS V REKLAMĚ A PROPAGACI DÁLE PRO VÁS REALIZUJEME A ZAJIŠŤUJEME: Reklamní grafika, TISK (I MALONÁKLADOVÝ) realizace veškerých firemních tiskovin od grafického návrhu přes fotografování, přípravu pro tisk až po tisk - barevné prospekty, katalogy, časopisy, letáky... Reklamní fotografie HLÁSÁME NOVÁ ŘEŠENÍ Reklamní, marketingová a obchodní společnost Reklamní kampaně Výstavy a veletrhy Konference Tisk i malonákladový Grafické práce, DTP Tvorba webu a hosting Potisk a duplikace CD/DVD Tvorba multimediálních CD/DVD Řezaná grafika, plotr VÝSTAVY A VELETRHY stavba firemních stánků na klíč i v zahraničí organizace ucelených výstavních akcí včetně akvizice - Teplárenské dny, konference MŽP, Svatební veletrhy, ABI-REHA... konference, firemní a kontraktační dny organizace rautů a zahradních slavností Stavba stánků na klíč Multimediální prezentace na CD/DVD, Tvorba www aplikací a hosting, Potisk a duplikace CD a DVD zpracování www stránek a optimalizace, umístění v síti internet, internetový obchod Multimediální prezentace na CD/DVD, CD katalogy, CD vizitky a mini CD Videosnímky, reklama v médiích GRAFICKÉ PRÁCE grafický návrh firemního loga zpracování grafického manuálu Logo, logotyp, grafický manuál, obchodní značka Práce na plotru grafický návrh, vyřezání a nalepení z folií všech barev Překlady a tlumočení do všech jazyků - specializace na technické překlady Dárkové předměty výběr dle nabídky katalogů výběr z dílen tuzemských uměleckých řemesel V Ráji 501, Pardubice, Tel.: , NOVĚ NA ADRESE:

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 22. - 23. 5. 2009, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2009 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 28. - 29. 5. 2010, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2010 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 27. - 28. květen 2011, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2011 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex.

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex. A-ORTO s.r.o. Ortopedická protetika Zlín, trupové a končetinové ortézy, měkké bandáže, protézy, vložky, invalidní vozíky, individuální obuv Ševcovská 3368, 760 01 Zlín, +420 577 011 866, +420 604 601 671,

Více

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak Pardubická krajská nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Česká abilympijská asociace, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2012. 25. - 26. květen 2012, PARDUBICE, ČEZ ARENA

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2012. 25. - 26. květen 2012, PARDUBICE, ČEZ ARENA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 25. - 26. květen 2012, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2012 www.abilympiada.cz

Více

Osoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením Hodnocení činnosti pracovní za rok Osoby s mentálním postižením Zapojené organizace Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s. Česká abilympijská asociace, Pardubice, o.s. Denní centrum SVÍTÁNÍ,

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

2. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 18. - 20. října 2013 Výstaviště Černá louka, OSTRAVA

2. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 18. - 20. října 2013 Výstaviště Černá louka, OSTRAVA 2. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 18. - 20. října 2013 Výstaviště Černá louka, OSTRAVA Vážení obchodní přátelé, ráda bych Vás pozvala k prezentaci na druhém

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Ing. Marek Juha místopředseda představenstva OSOBY ZNEVÝHODNĚNÉ NA TRHU PRÁCE osoby se zdravotním postižením mládež a mladí dospělí osoby bez přístřeší osoby

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014 www.abilympiada.cz

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace

CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka. PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace CAFÉ PRÁH Galerie Vaňovka PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Café Práh CAFÉ PRÁH Letos slaví 10 let existence Vybudována z fondů EU jako kavárna v níž budou obsluhovat lidé s duševním onemocněním

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA

4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA 4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA Milí vystavovatelé, ráda bych Vás pozvala k účasti na výstavě KREATIV

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

KONTAKT: Mgr. DUŠKOVÁ MONIKA, TELEFON: 317 740 240

KONTAKT: Mgr. DUŠKOVÁ MONIKA, TELEFON: 317 740 240 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. DUŠKOVÁ MONIKA, TELEFON: 317 740 240 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Prostory jsou

Více

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby

buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby buďte vidět na každém kroku Duben 2015 reklamní služby Chcete, aby vaši reklamu viděly tisíce lidí? uvádíte na trh nové výrobky, Produkty nebo služby? PřiCHÁZíte v PrŮběHu roku se ZaJímavÝmi ProdeJními

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA

5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA 5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 11. - 13. listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA Milí kreativci/vystavovatelé, je mi potěšením, že Vás můžeme opět

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Číslo zápisu: 02/2011 Datum: 24. března 2011 Místo setkání: Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, kancelář Uherské Hradiště

Číslo zápisu: 02/2011 Datum: 24. března 2011 Místo setkání: Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, kancelář Uherské Hradiště Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁPIS SETKÁNÍ Číslo zápisu: 02/2011 Datum: 24. března 2011 Místo setkání: Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, kancelář

Více