KATALOG VYSTAVOVATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VYSTAVOVATELŮ"

Transkript

1 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN , PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ PROGRAM SEMINÁŘE: Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výsledky

2 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ČEZ ARENA, PARDUBICE Vážené dámy a pánové, dovolte, abychom Vás přivítali na 4. ročníku celostátní výstavy rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA Jako v minulých letech, koná se i letos v ČEZ ARENĚ v Pardubicích. Je součástí již 16. ročníku národní abilympiády. Spolu s přítomnými vystavujícími firmami se na jedné ploše setkávají i účastníci soutěžních klání v dovednosti handicapovaných. V letošním ročníku se účastní také velké množství zástupců chráněných dílen, které předvedou široké spektrum výrobků určených k zakoupení návštěvníkům i všem účastníkům soutěží. Pestrý doprovodný program nabízí poučení i pobavení všem, kteří navštíví halu ČEZ ARENY. Zájemci si dokonce mohou i venku před budovou vyzkoušet jízdu na vozíku včetně zdolávání různých překážek, které běžně musí handicapovaní zvládat. Součástí akce je i konání semináře Zákon o sociálních službách zkušenosti a výsledky, který bude probíhat ve vedlejší budově ČSOB Pojišťovny, a.s.. Přítomní odborníci se budou ve svých vstupech dělit o své zkušenosti z praxe a budou připraveni odpovídat na dotazy účastníků. Věříme, že i tento ročník výstavy přinese spokojenost vystavujícím firmám a radost všem soutěžícím. Kontakt na organizátora výstavy: PAREXPO s.r.o. V Ráji 501, Pardubice tel.: fax:

3 PROGRAM SEMINÁŘE: VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - zkušenosti a výsledky Místo konání: budova ČSOB Pojišťovny Pardubice (naproti hotelu Labe), přednášková místnost ve 2. patře Čas konání: pátek 23. května :00 15:00 hod. 9,00 9,30 Prezence účastníků semináře 9,30 9,35 Úvodní slovo MUDr. Štěpánka Fraňková, náměstkyně primátora města Pardubic, předsedkyně komise pro sociální a zdravotní věci 9,35 10,15 Příspěvek na péči Magistrát města Pardubic, Mgr. Ondřej Morávek 10,15 11,00 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (terénní služba) Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Ivana Bohatá 11,00 11,45 Jak financujeme poskytování sociálních služeb (ambulantní péče) Česká abilympijská asociace, Jaromír Krpálek 11,45-12,30 přestávka na oběd 12,30 13,00 Registrace sociálních služeb KÚ Pardubického kraje, Martina Vojtíšková 13,00 13,45 Výsledky inspekce kvality sociálních služeb KÚ Královéhradeckého kraje, Ing. Ludmila Hájková 13,45 14,30 Připravovaná legislativní opatření MPSV, Odbor sociálních služeb 14,30 15,00 Diskuze a zakončení semináře změna programu vyhrazena Sborník přednášek lze zakoupit i dodatečně na adrese: PAREXPO s.r.o., V Ráji 501, Pardubice

4 16. národní abilympiáda , ČEZ ARENA, PARDUBICE Rok 2007 naplnila CAA aktivní prací Česká abilympijská asociace (CAA) vstoupila do svého jedenáctého roku činnosti aktivně - její spektrum činnosti se opět rozšířilo, což dokazují i následující řádky, které ve stručné podobě mapují úspěchy v loňském roce. Pod vedením ředitelky Ivany Dolečkové v CAA působí třináct zaměstnanců, za nimiž je vidět pořádný kus práce. Všichni proto zaslouží jmenovat: Pavlína Potůčková (sociální rehabilitace), Aleš Dvořák (zážitkové semináře a pracovní rehabilitace), Alena Bělohlávková, Jaroslav Hladík, Jaroslav Blaha, Radovan Čejka, Irena Čáslavková, Rudolf Francúz, Jana Halamková, Pavla Shánělová (všichni poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti v Pardubicích, Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě), Lucie Lédlová (osobní asistence), Andrea Dolečková (sociální aktivizační služby) a Aleš Dynter (projekty ESF). A teď k výsledkům jejich práce v uplynulém roce podrobněji: Od září roku 2007 probíhal v rámci projektu Bezbariérový kraj akreditovaný kurz zaměřený na ucelené vzdělávání v oblasti bezbariérovosti. Šest z proškolených osob bylo zaměstnáno v nově vzniklých Centrech pro bezbariérovost v Chrudimi, Přelouči a Vysokém Mýtě. Cílem vytvoření nových středisek je navázání stejně dobré spolupráce s orgány činnými ve stavebním řízení, s obcemi a městy a jejich orgány, soukromými investory, projektanty a projekčními firmami ve svých regionech Pardubického kraje, jako u fungování Pardubického střediska. Byl realizován projekt Lepší šance na trhu práce, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese Projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Jeho zaměstnanci byli vyškolení k projektovému poradenství popř. tvorbě projektových žádostí o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. V červnu 2007 si Česká abilympijská asociace zaregistrovala službu sociální rehabilitace. Je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Sociální rehabilitaci naše organizace provádí metodou podporovaného zaměstnávání, cílovou skupinou jsou dospělí lidé z Pardubic a okolí s tělesným, duševním, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, postižením vnitřních orgánů, kognitivními problémy a sociálním znevýhodněním. Sociální rehabilitace probíhá převážně individuálně, setkání zpravidla 1 x týdně, v případě potřeby intenzivního nácviku - např. v novém zaměstnání i každodenně. Česká abilympijská asociace v loňském roce poskytovala prostřednictvím deseti asistentů službu osobní asistence 21 uživatelům z Pardubic a okolí. Snahou je plánovaný počet uživatelů stále zvyšovat. Služba byla poskytována čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu uživatelům od sedmi let až k seniorům. Průběžně probíhalo vytipovávání zájemců o službu osobní asistence, sociální šetření a mapování jejich potřeb a vedení databáze zájemců o službu.

5 16. národní abilympiáda VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Také docházelo k průběžnému vyhledávání osobních asistentů na základě požadavků zájemců o službu a stávajících uživatelů. Snahou bylo podporovat uživatele v samostatném vyhledávání osobních asistentů. Česká abilympijská asociace spolupracovala s dalšími organizacemi poskytujícími službu osobní asistence, jak při zajišťování služeb, tak ve školení asistentů a pravidelně propagovala osobní asistenci v médiích a na tématických akcích. V oblasti kontaktu se zaměstnavateli CAA v minulém roce oslovila celkem 333 subjektů (s.r.o., a.s., fyzických osob, družstev a úřadů), z toho 39 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem, předalai 297 informačních letáků. Celkem bylo v tomto projektu osloveno 717 subjektů, předáno 588 informačních letáků a 121 firem nabízelo volná pracovní místa pro uchazeče z handicapem. Opět se osvědčily zážitkové semináře, které jsou zaměřeny na pohybová postižení a v loňském roce jimi prošlo 2060 zájemců! Semináře se uskutečnily se v ZŠ Pardubice Svítkov, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto, ZŠ Dašice, ZŠ Dolní Ředice. Semináře se uskutečnily i pro střední zdravotnickou školu Chrudim a Ústav zdravotnických studii Univerzitu Pardubice. Pro společnost CC Systém se v rámci vzděláváni pracovníků Magistrátu města Pardubic a pracovníků dalších neziskových organizací uskutečnilo sedm bloků zážitkových seminářů. V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnil seminář v Chrudimi, který byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu s názvem Na kolo jen s přilbou. V doprovodném programu běhu Terryho Foxe mohli účastníci projet překážkovou dráhu na vozíku. Na Dni zdraví v Pardubicích a Chrudimi se návštěvníci mohli dozvědět vše o problematice osob s pohybovým postižením a vše o službách České abilympijské asociace. Nezadatelnou součástí činnosti CAA jsou volnočasové aktivity, které umožňují setkávání lidí se stejnými problémy, zprosttedkují jim sdílení problémů a vzájemný mezilidský kontakt. Během loňského roku se pravidelná setkání uskutečňovala každé liché úterní odpoledne. Na pořadu byly zvyšování úrovně znalostí a dovedností na PC, soupeření při stolní deskové hře dáma, došlo i na oblíbené karetní hry, nechyběly ani bowling a návštěvy divadel. Mezi zájemce přišla i vedoucí tanečního klubu, zájemci absolvovali základy drátkování, zdobili kraslic, pletli pomlázky a vyráběli vánoční svícen. Pro Úřad práce Pardubice zajišťuje od roku 2007 CAA pracovní rehabilitaci přípravu k práci. Během ní se lidé naučí vykonávat jednoduché pomocné práce - jako například hrabání, zametání, pletí, separaci odpadů, nakládání biologického odpadu, sběr odpadků, natírání a další. Čtyři vybraní účastníci byli zařazeni na pracovišti v Opatovicích nad Labem, kam je dopravujeme a kde se učí zvládat dané úkoly a dovednosti. (fr) Mgr. Jaromír Fridrich

6 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Zájem o národní abilympiádu stoupá: Ve 26 disciplínách uvidíme 150 soutěžících Tradičně v pardubické ČEZ aréně se uskuteční letošní ročník národní abilympiády. Šestnáctý ročník soutěžní přehlídky schopností a dovedností osob se zdravotním postižením má termín 23. a 24. května. Podle informací ředitelky pořádající České abilympijské asociace (CAA) Ivany Dolečkové osobní záštity nad touto významnou akcí převzali hejtman pardubického kraje Ivo Toman a primátor Pardubic Jaroslav Deml. Generálním partnerem 16. národní abilympiády je opět Skupina ČEZ, tradičním partnerem pak Hospodářská komora a pomocnou ruku organizátorům nabídla celá řada sponzorů. Připraveno 26 disciplín Na konci března jsme uzavřeli přihlášky, takže z naší nabídky osmatřiceti disciplín se uskuteční šestadvacet, ve kterých by se mělo představit 150 soutěžících, informovala nás Alena Krpálková, která má v organizačním štábu na starosti soutěžní část abilympiády. Na ploše velké haly ČEZ arény by se mělo soutěžit v těchto disciplínách: košíkářství, výrobě nábytku, počítačové editaci textu, keramice, malbě na hedvábí, šití dámského oděvu, vyřezávání ovoce a zeleniny, návrhu plakátu, dřevořezbě, cukrářství, studené kuchyni, aranžování západní styl, aranžování ikebana, aranžování suchých květin, vyšívání, háčkování, pletení, batice, zdobení kraslic, malbě na sklo, výrobě svíček, studiové fotografii, drátování, malování na kameny, patchworku a ubrouskové technice. V loňském roce se z pětatřiceti vyhlášených disciplín uskutečnilo třiadvacet, ve kterých jsme viděli 123 soutěžících. Alena Krpálková: V porovnání s loňským ročníkem budou tentokrát obsazeny disciplíny ubrousková technika, drátování, patchwork a zdobení kraslic. Nejvíce obsazené budou už tradičně aranžování suchých květin, keramika a vyšívání. Organizátorům se osvědčilo předsunutí termínu přihlášek už na 28. března, odpadl tak každoroční stres těsně před zahájením abilympiády. Alena Krpálková: Na zpracování přihlášek a přípravu jednotlivých disciplín máme daleko více času. Těší nás zvýšený zájem, ale musíme počítat s tím, že se konečné číslo může ještě před samotným zahájením změnit někdo se na poslední chvíli odhlásí, někomu do plánové účasti něco přijde. Bohatý doprovodný program Organizátoři věnovali velkou pozornost doprovodnému programu. Hostem abilympiády bude herec Pavel Nový, opět přijede písničkář Adam Katona, připravuje se zajímavá prezentace naší účasti na 7. Světové abilympiádě v Japonsku a oblíbený zážitkový seminář. Novinkou bude výjezd do restaurace Pod Kunětickou horou, kde se chystá grilování a volná zábava. O dalším programu informuje člen organizačního výboru Aleš Dvořák: Svoje umění předvedou mažoretky, břišní tanečnice a kouzelník. Připravíme Dobrou čajovnu, kde se bude povídat a promítat o cestování v Mexiku, Indii, Keni a Zanzibaru. Opět počítáme se zřízením oblíbeného stánku s míchanými nápoji. Návštěvníci se budou moci podívat na výrobu vánočních ozdob, odhalit fígle brašnářství a sedlářství, pro zájemce nachystáme stanoviště zvukové střelby a zopakujeme vypouštění balónku s přáníčky. Opět bude doprovodná výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky a chráněných dílen ABI-REHA, uskuteční se i odborná konference, která se bude věnovat působení a konkrétním dopadům nového sociálního zákona v praxi. Další aktualizované podrobnosti najdete na adrese

7 INZERCE

8 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam vystavujících firem a chráněných dílen: BeneCYKL - Tel.: Tel.: vývoj, výroba a prodej produktů určených pro moderní sportovní aktivity. Sportovní kočárky, vozíky za kolo, handbike. Cyklistika, jogging, inline, turistika. Vše se současným důrazem na uspokojovaní potřeb spoluobčanů s pohybovým handicapem. CZ.TECH Čelákovice, a.s. Stankovského 1200/ Čelákovice Tel.: Fax: Firma CZ. TECH Čelákovice, a.s. je výhradním dovozcem antidekubitních výrobků firmy ROHO z USA. Antidekubitní podložky do vozíků a matrace pro dlouhodobě ležící osoby jsou účinné nejen pro prevenci dekubitů, ale i při jejich léčbě.

9 INZERCE S NÁMI PŘES BARIÉRY Společnost ALLMEDICA s.r.o. nabízí nejširší výběr schodolezů v České republice. Námi dodávané produkty patří mezi nejlepší na světovém trhu a jsou zárukou kvality, bezpečnosti a bezproblémového provozu. Měli byste vědět: až do 100% hrazeno sociálními odbory městských úřadů předvedení schodolezu u vás doma zdarma a nezávazně autorizovaný záruční i pozáruční servis v místě bydliště prodej repasovaných zařízení - 50% kupní ceny, záruka možnost zapůjčení schodolezu * výkup starších zařízení JOLLY Pásový schodolez JOLLY překonává všechna rovná schodiště. Je vyráběn v pěti verzích, které umožňují použití všech druhů mechanických i elektrických invalidních vozíků. VEVERKA Kolečkový schodolez Veverka překonává nejen schodiště klasická, ale i točitá a nepravidelná. Současně slouží jako motorické křeslo pro pohyb v bytě i kanceláři. Schodolez Veverka je vyráběn ve dvou verzích (s joystickem a bez joysticku). EXPLORER Multifunkční schodolez Explorer je vlastně schodolez a elektrický vozík v jednom, u kterého není zapotřebí žádné doprovodné osoby. Umožňuje tak absolutní nezávislost. SUPREMA Motorické křeslo SUPREMA dovoluje dosáhnout maximální samostatnosti při pohybu doma nebo v práci, a to i v těch nejmenších prostorách. SUPREMA je vyráběna ve 4 verzích, z nichž každá je charakterizována odlišným pohybem sedadla. LIFTKAR Tento typ schodolezu je vynikajícím řešením pro překonávání všech typů schodišť, tedy schodišť klasických, točitých i velmi příkrých. Schodolez Liftkar PT se dá snadno a rychle rozložit na 3 části, není tedy problém jej převážet v autě. Je vyráběn v pěti verzích. Bezplatná linka:

10 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA ul. 5.května Havlíčkův Brod Tel.: , , Sdružení Fokus Vysočina je nestátní nezisková organizace, která se zabývá péčí o dlouhodobě duševně nemocné občany. Podporuje intergraci klientů do společnosti a snaží se přispívat k humanizaci služeb v péči o duševně nemocné. Na výstavě ABI-REHA budeme prezentovat a prodávat výrobky klientů z našich chráněných a bazálních dílen. Rukodělná dílna je zaměřena na výrobu keramiky např.: květináče, hrnečky, zvonkohry, přívěsky a jiné drobné výrobky. V Šicí dílně šijeme různé výrobky z textilních materiálů jako např.: chňapky, polštářky, hračky, manžestrové tašky, plátěné tašky, hrací dětské deky, sedáky, sáčky na bylinky, kapsičky z kůže aj. Truhlářská dílna se bude prezentovat drevěným puzzle pro děti. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk Tel.: Tel./fax: Hamzova léčebna byla založena v roce 1901 profesorem MUDr. Františkem Hamzou jako první dětský ústav pro léčbu tuberkulózy v českých zemích. V roce 1962 byla léčba TBC v Luži ukončena a provedena změna na léčebnu pro nemocné s pohybovými vadami. HL poskytuje především lůžkovou, ale i ambulantní rehabilitační péči pro děti i dospělé, vyplývající z platného indikačního seznamu. V současné době má léčebna 505 lůžek pro děti i dospělé, která jsou umístěna v jedenácti pavilónech. V dalších budovách je Diagnostické a Rehabilitační centrum včetně laboratoří, Ortopedická protetika, škola a technické zázemí HL. Úkolem a cílem zaměstnanců HL je zajistit co nejkvalitnější odpovídající léčbu a potřebné služby pacientům. Léčebna je první již reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice a v rámci Ortopedické protetiky má Certifikát BS EN ISO 9001:2000.

11 INZERCE

12 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Helppes Centrum výcviku psů pro postižené Mikovcova 9/ Praha 2 Tel.: Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované nevidomé, vozíčkáře, imobilní, neslyšící, dětské klienty, epileptiky, kombinované handicapy, canisterapie apod. a jako jediné výcvikové centrum se zaměřením na výcvik vodících a asistenčních psů v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society z USA. Členství v mezinárodní organizaci ADEu nás zavazuje k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům. Všichni námi předávaní psi skládají zkoušku před nezávislým rozhodčím, dle jediného platného Zkušebního řádu v ČR pod odbornou kynologickou organizací ČKS a mají kromě atestu o zdravotním stavu, vyšetření očního pozadí i RTG vyšetření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů, které je velmi rozhodující pro aktivní délku života psího pomocníka. Klienti získávají od nás speciálně vycvičeného psa zdarma do svého vlastnictví. Chráněné a terapeutické dílny Středisko Ave Charita Strážnice Kontaktní osoba: Ludmila Múčková Kovářská Strážnice Tel.: Chráněné dílny Zaměstanávají 20 osob se zdravotním postižením. Skládají se z několika pracovišť: šicí dílna - vyrábí kojenecké potřeby, čepičky, zavinovačky apod., tašky, ubrusy dřevařská dílna - dřevěné hračky ze dřeva výdejna obědů prodejna výrobků chráněných dílen, nábož. předmětů, příjem oprav

13 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN opravna bot a brašen pro veřejnost opravna šicích strojů a broušení nůžek a nožů sběr čistírny a šatstva Terapeutická dílna slouží osobám s psychickým onemocněním. Navštěvuje ji 12 osob. Vyrábějí výrobky z keramiky, originální trika, tašky, korálky, drobnosti Kompone, s.r.o. Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé Palackého tř Brno Tel.: Fax: V loňském roce v říjnu jsme oslavili desetileté výročí působení v ČR. Pro neslyšící a nedoslýchavé zákazníky dodáváme kompenzační pomůcky signalizace většiny zvukových vjemů, jako je zvonění telefonu, domovního a dveřního zvonku, pláče dítěte, přivolávání osob, signalizace kouře apod. Zábleskovou signalizaci těchto vjemů nabízíme pod názvem AVISO a tato signalizace funguje jako systém. Je možné ji kupovat po částech a pak doplňovat, případně koupit sestavenou na míru. Má výhodu napájení ze sítě, což znamená jasné záblesky a není nutné tahat po místnostech propojovací kabely. Chtěli bychom speciálně upozornit na novinku, na českou verzi telefonu CL400, který je určen hlavně pro osoby nedoslýchavé. Má řadu funkcí, kterými nejsou běžné telefony vybaveny. Je to možnost například dodatečného zesílení zvuku ve sluchátku oproti normálu (zesílí více než 158x = 44dB), nastavení barvy zvuku (hloubky, výšky), sluchátko obsahuje indukční smyčku (pro osoby používající naslouchátko), signalizuje zvonění nejen zvukem, ale i záblesky (funkce FLASH) a jiné. Je možné jej doplnit řadou dodatečných zařízení. Pokud Vás tato nabídka z hlediska potřeb Vašich klientů zaujala, jsme schopni udělat u Vás předváděcí akci, při které předvedeme funkce nabízených výrobků a na demonstračním panelu všechny funkce zábleskové signalizace AVISO.

14 předváděcí centrum KOMPONE s.r.o. Palackého tř. 120, Brno - Královo Pole psací telefon + fax: hlasový telefon + záznamník: INZERCE

15 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN MEDICCO Vašíček, s.r.o. Netroufalky Brno Tel./fax: , bezplatná telefonní linka: Předváděcí a servisní centrum LUŽE: Hamzova odborná léčebna Luže Tel./fax: , Na potřeby klienta nahlížíme z několika různých aspektů, které se následně přeměňují do produktové nabídky firmy. Těmito aspekty jsou: Mobilita - mechanické vozíky, elektrické vozíky, kočárky a skútry Sezení - antidekubitní sedací a polohovací program Domácí péče Zvedání a přesun - zvedací zařízení jak pro profesionální použití, tak i pro domácí péči, vanové zvedáky Bezbariérovost - nájezdové rampy, přesouvací desky, umělohmotné rampy, evakuační vozíky, chodišťové výtahy

16 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Medial spol. s r.o. Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Na Dolinách 128/ Praha 4 Tel.: Fax: Pomůcky Samarit pro přemísťování a polohování klientů. ORTOSERVIS Josef Mikulka Ronkova 13/ Praha 8 Tel.: Fax: Firma se zabývá dodávkami a servisem pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Prostřednictvím svým pěti středisek poskytuje své služby na celém území české republiky. Hlavními artikly námi nabízených pomůcek jsou mechanické, aktivní a elektrické vozíky, skútry, polohovací lůžka, chodítka a berle, pomůcky usnadňující užívání koupelny a toalety, antidekubitní pomůcky, pomůcky pro překonávání architektonických bariér a mnoho dalšího. Jako Novinku bychom na výstavě rádi představili nové elektrické vozíky renomovaného Švédského výrobce PERMOBIL.

17 INZERCE

18 INZERCE LICOLOR chráněná dílna s.r.o. Americká Liberec III Tel.: Fax: Zdravotnický textil od fy. LICOLOR LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. je dceřinou společností Licolor a.s.,liberec, která je tradiční výrobce klasických bavlnářských a směsových tkanin. Základem výroby jsou tkaniny na ložní prádlo, stolní prádlo, zdravotnický textil, plášťoviny, sypkoviny, apod. Většinou si zde zákazníci kupují metráž látek do vlastní šicí výroby, ale stále narůstá objem prodeje již hotových výrobků ložního a hotelového prádla a zdravotnických oděvů. Výrobky do zdravotnických zařízení odpovídají státem stanovené certifikaci. LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. dodává hotové výrobky především do zdravotnických zařízení. Základní sortiment výrobků tvoří:: prádlo ložní: podložky, prostěradla, povlečení (na míru) prádlo personální: lékařské,sesterské, prádlo pacientské prádlo operační Používané materiály, bílé i barevné, je možno udržovat praním na vyvářku v průmyslových prádelnách. Většina výroby probíhá ve 100% bavlně, ale v posledním období se rozvíjí i manipulace bavlna/ polyesterové vlákno, kde se použitím pevných syntetických vláken (50%) dosáhne vyšší trvanlivosti prádla, přičemž jsou ještě dostatečně zachovány fyziologické vlastnosti bavlny. Jako novinku jsme vyvinuli bakteriostatickou úpravu vláken, která sice není okem rozeznatelná od běžného prádla, má však za následek omezení nárůstu bakterií na vlákně a tím napomáhá k omezení jejich šíření.výrobky s bakteriostatickou úpravou vyrábíme jako zdravotnické prostředky pod obchodní značkou SANLIC. Údržba prádla s touto úpravou je obdobná jako u běžného prádla. Zdravotnické prádlo vyrábíme na základě požadavku zdravotnického zařízení a následné objednávky v termínech cca 3týdnů.. Nejsme zavedeni na individuální prodej jednotlivým osobám..

19 INZERCE Tříkolky pro dospělé pro všechny, jimž bicykl nevyhovuje. Třeba proto, že je příliš vratký, nebo že neuveze nákup na celý týden. Vyrábí již léta česká firma LOPED ve vysoké kvalitě a v cenách 8 990,- nebo ,- Kč PROSPEKTY S CENÍKY NEZÁVAZNĚ A ZDARMA! Trvale v běžné nabídce: dodání do dvou týdnů mnoho zakázkových úprav možnost získat příspěvek na pořízení typy schválené k provozu na silnicích dětské a juniorské verze dvojkola v uspořádání vedle sebe koloběžky pro dospělé možnost instalace elektropohonů Psát či volat můžete do provozovny: LOPED v.o.s., Tachlovice 25, Praha-západ Tel.: , Mob.: ,

20 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam dalších vystavujících chráněných dílen: K2P s.r.o kontaktní osoba: Jaromír Krpálek Rokycanova 2654, Pardubice Tel.: Školení a vzdělávání, dodávky kancelářských potřeb, správa portálu Pardubický svět (www.pardubice.cz), dodávky a servis výpočetní techniky, zasilatelství, komplexní realizace zásilek, call-centrum, montážní dílna, digitalizace archivů Chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště kontaktní osoba: Marie Halamíčková Šafaříkova 961, Uherské Hradiště Tel.: keramika, košíkářské zboží, svíčky, patchworkové přehozy, kapsáře, hračky Car Club s.r.o. Lánovská 633, Vrchlabí, Tel: Regionální centrum pomoci a mobility konzultant RCPM: Martin Polák Masarykovo nám. 1484, Pardubice Tel.: , prezentace automobilů upravených pro zdravotně postižené a další služby regionálního centra pomoci a mobility Dobové řemeslné dílny U DRÁTENÍKA kontaktní osoba: Aleš Kulhánek Štrossova 129, Pardubice Tel.: ukázka drátenického řemesla s prodejem výrobků

21 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Odborné učiliště a Praktická škola ředitel školy: Mgr. Jiří Kopecký Havlíčkova 54, Hořice Tel.: ukázka sedlářství a brašnářství Hradecký spolek neslyšících Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové prezentace služeb pro zdravotně postižené Domov pod Kuňkou ředitel: Mgr. Slezák Jan Ráby 162, Staré Hradiště Tel.: prodej výrobků chráněných dílen Daneta kontaktní osoba: Martina Melichárková Hradec Králové Tel.: , prodej výrobků chráněných dílen ZNOVOZ, sociální družstvo Smíšková Alena Kotkova 667/14, Znojmo Tel.: , prezentace výrobku Saša zastřešení mechanického a elektrického vozíku proti dešti, sněžení, silnému větru a mrazu a dalších výrobků družstva

22 Autoškola Peml Pavel, s.r.o. nabízí speciální kurzy pro postižené včetně ubytování po dobu kurzu a montáže ručního ovládání do vlastního vozu!

23

24 se zaměřením na technické obory POSKYTUJEME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS V REKLAMĚ A PROPAGACI DÁLE PRO VÁS REALIZUJEME A ZAJIŠŤUJEME: Reklamní grafika, TISK (I MALONÁKLADOVÝ) realizace veškerých firemních tiskovin od grafického návrhu přes fotografování, přípravu pro tisk až po tisk - barevné prospekty, katalogy, časopisy, letáky... Reklamní fotografie HLÁSÁME NOVÁ ŘEŠENÍ Reklamní, marketingová a obchodní společnost Reklamní kampaně Výstavy a veletrhy Konference Tisk i malonákladový Grafické práce, DTP Tvorba webu a hosting Potisk a duplikace CD/DVD Tvorba multimediálních CD/DVD Řezaná grafika, plotr VÝSTAVY A VELETRHY stavba firemních stánků na klíč i v zahraničí organizace ucelených výstavních akcí včetně akvizice - Teplárenské dny, konference MŽP, Svatební veletrhy, ABI-REHA... konference, firemní a kontraktační dny organizace rautů a zahradních slavností Stavba stánků na klíč Multimediální prezentace na CD/DVD, Tvorba www aplikací a hosting, Potisk a duplikace CD a DVD zpracování www stránek a optimalizace, umístění v síti internet, internetový obchod Multimediální prezentace na CD/DVD, CD katalogy, CD vizitky a mini CD Videosnímky, reklama v médiích GRAFICKÉ PRÁCE grafický návrh firemního loga zpracování grafického manuálu Logo, logotyp, grafický manuál, obchodní značka Práce na plotru grafický návrh, vyřezání a nalepení z folií všech barev Překlady a tlumočení do všech jazyků - specializace na technické překlady Dárkové předměty výběr dle nabídky katalogů výběr z dílen tuzemských uměleckých řemesel V Ráji 501, Pardubice, Tel.: , NOVĚ NA ADRESE:

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 22. - 23. 5. 2009, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2009 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 28. - 29. 5. 2010, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2010 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 27. - 28. květen 2011, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2011 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex.

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex. A-ORTO s.r.o. Ortopedická protetika Zlín, trupové a končetinové ortézy, měkké bandáže, protézy, vložky, invalidní vozíky, individuální obuv Ševcovská 3368, 760 01 Zlín, +420 577 011 866, +420 604 601 671,

Více

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak

VI. Pardubické zdravotnické dny Člověk s handicapem mezi námi a naopak Pardubická krajská nemocnice, a.s. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Česká abilympijská asociace, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA

4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA 4. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 16. - 18. října 2015 Výstaviště Černá louka OSTRAVA Milí vystavovatelé, ráda bych Vás pozvala k účasti na výstavě KREATIV

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014 www.abilympiada.cz

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014 6 1. FOR KIDS 1.1. Domov 1.1.1. Nábytek a vybavení pro kojence (postýlky, přebalovací pulty, kolébky, vaničky) 1.1.2. Nábytek do dětských a studentských pokojů 1.1.3. Nábytek pro handicapované děti 1.1.4.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013 www.abilympiada.cz

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč

T9.1-x Prostírání - set 100 Kč Ceník výrobků O.s. Okna Dostává se Vám do rukou ceník výrobků Chráněných dílen "Okénko" na tvorbě výrobků se podíleli lidé s tělesným, mentálním, zdravotním nebo kombinovaným. Jakýkoliv nabízený výrobek

Více

3. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 10. - 12. října 2014 Výstaviště Černá louka OSTRAVA

3. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 10. - 12. října 2014 Výstaviště Černá louka OSTRAVA 3. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 10. - 12. října 2014 Výstaviště Černá louka OSTRAVA Vážení vystavovatelé, je mi potěšením Vás pozvat na již třetí ročník

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s.

katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. katalog výrobků CEDR Pardubice o.p.s. Společnost CEDR Pardubice, o.p.s., poskytuje sociální služby (psychiatrickou rehabilitaci) pro duševně nemocné a provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice. 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách

3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice. 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách 3.3.1 PRIORITA: Podpora osob se zdravotním postižením - Prachatice 3.3.1.1 Opatření 1 - Zvyšování informovanosti o soc. a doprovodných službách STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: Občané Prachaticka nemají

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

C E N Í K. Poradna a půjčovna. prodej a zapůjčení. Rehabilitační a kompenzační pomůcky

C E N Í K. Poradna a půjčovna. prodej a zapůjčení. Rehabilitační a kompenzační pomůcky C E N Í K Rehabilitační a kompenzační pomůcky prodej a zapůjčení 20 Poradna a půjčovna Pomůcky, které Vám můžeme zajistit, pokud nebudou na provozovně k prodeji. Název pomůcky*: Antidekubitní podložka

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti Zchátralý hotel jako budoucí zázemí pro postižené děti Po několikaměsíčním monitorování trhu s nemovitostmi se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu vhodné nebytové prostory v krásném prostředí uprostřed

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 2, tel/fax : 495 535 955, VS/1-19663/93-R, IČO: 48 15 74 57, ČÚ: 38037-511/0100,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 29. 30. květen 2015, Tipsport arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 www.parexpo.cz/abireha www.abilympiada.cz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

- pracoviště České Budějovice

- pracoviště České Budějovice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více