CIVITAS PER POPULI O. P. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIVITAS PER POPULI O. P. S."

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop VÝROČNÍ ZPRÁVA CIVITAS PER POPULI O. P. S. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk ZA ROK 2014 lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

2 Obsah Obsah... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 KONTAKTY... 3 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI... 5 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE Mezinárodní projekty... 6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: CIVITAS PER POPULI Právní forma: obecně prospěšná společnost Oficiální sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČ: Bankovní spojení: /0300 KONTAKTY Sídlo Střelecká 574/ Hradec Králové 3 Kancelář Salon Královéhradecký Gočárova Hradec Králové tel Provozní doba Salonu Královéhradeckého je v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do18:00 hodin, jindy dle dohody.

4 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K Od ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) došlo k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Ředitel Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D: Předsedkyně správní rady doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D: Členové správní rady Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Ing. Jana Modráčková Předseda dozorčí rady: Josef Malíř Členové dozorčí rady: Ing. arch. Pavel Zadrobílek Miroslav Lupač 4 Organizační schéma Civitas per Populi, o.p.s. 2014

5 O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI Civitas per Populi jako občanské sdružení fungovalo od roku Na konci roku 2013 bylo transformováno do podoby obecně prospěšné společnosti a v této právní formě funguje od Organizace realizuje různorodou činnost a jeho členové se angažují ve všech sférách veřejného života. V roce 2014 kromě odborné a vědecké činnosti na grantech a výuce, pokračovala organizace i v činnosti kulturně-osvětové, popularizační a propagační, spojené s aktivitami organizace. Změny v charakteru činnosti souvisí s provozováním Salonu Královéhradeckého, který v Hradci Králové funguje od roku 2010 jako prostor pro výstavy, přednášky, semináře, prezentace a jiné kulturně i výchovně zaměřené akce, spojené s náplní poslání organizace. Cílem činnosti společnosti je: 1. Napomáhat vzdělávání v oborech, které ovlivňují utváření urbánního prostředí sídel ve smyslu vytvoření zdravého životního a obytného prostředí ve městech (tj. v oborech jako jsou urbanismus, architektura, sociální geografie, sociologie, psychologie, veřejná správa apod.). Tento díl je realizován zejména publikační a výzkumnou činností a dále pořádáním vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost a dále pro studenty výše zmiňovaných oborů (přednášky, přednáškové cykly, letní školy, exkurze a studijní cesty apod.) 2. Rozvinout hlubší participaci občanů/obyvatel v procesu urbanistické a architektonické tvorby a v procesu územního plánování. Jedná se zejména o pořádání akcí zapojujících veřejnost do plánovacího procesu, jako jsou plánovací víkendy, interaktivní výstavy apod. Od roku 2006 je Civitas per Populi rovněž nakladatelstvím odborné literatury a vede vlastní odbornou knihovnu. Od roku 2009 pracuje o.s. rovněž jako ekoporadna registrovaná v systému ekoporaden a je součástí elektronického poradenského systému SENAS. Ekoporadna se specializuje se zejména na tyto oblasti: Ochrana krajiny; Změna klimatu a adaptace na ni; Ochrana a bezpečnost zdrojů v životním prostředí (voda, ovzduší) Udržitelný rozvoj; Místní Agenda 21 a její indikátory; Doprava; Udržitelná turistika; Globální rozvojová témata. V roce 2010 otevřelo sdružení Salon Královéhradecký - nevládní, neziskové, informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum, Klub architektů a ve spolupráci s ČKA informační místo České komory architektů v Hradci Králové. Od roku 2012 je partnerem Východočeské pobočky České geografické společnosti. 5

6 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 V průběhu roku 2014 byly realizovány následující projekty a aktivity: Mezinárodní projekty Podpora střední technické JHP školy v Puoku, Kambodža CPP pokračovalo v podpoře rozvoje střední technické JHP školy pro zcela nemajetné studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého Angkor Watu v Kambodži. CPP se zejména podílelo na trilaterálním projektu financovaném Českou rozvojovou agenturou, nadací JHP škola, americkou nadací Cambodian School Project a z prostředků naší organizace s názvem Podpora udržitelnosti střední odborné JHP školy pro nemajetné v Puoku region Siem Riep, Kambodža, jehož smyslem je během dvou let posílit soběstačnost a kapacitu střední technické školy v Puoku. V rámci aktivit je rozšiřována výuka, dále je stavebně rozšířen prostor pro ubytování studentů, kteří jsou ve škole ze vzdálenějších lokalit posílena kapacita výuky a zavedeny ekologické postupy pro třídění a další využití odpadů pro provoz školy v dvouletém období. V současnosti je díky donorům zvyšována samostatnost školy instalací solárních technologií a zvyšuje se produkce eko zahrady pro stravu studentů, v rámci posílení kapacity je možné ale zvýšit produkci a umožnit zapojení studentů do procesů, které školu udělají udržitelnou. 6 Studenti JHP školy při výuce šití

7 Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo V roce 2014 nadále pokračovala spolupráce se soukromou obchodní a technologickou univerzitou v kosovské Prištině. Aktivity směřují k vytvoření společného výukového programu mezi kosovskou a českou stranou se zapojením našeho partnera Vysokou školou regionálního rozvoje. Projekty v rámci ČR Ekoporadenství v Hradci Králové Civitas per Populi jako Ekoporadna v centru Hradce Králové za podpory Města HK nadále v roce 2013 poskytovalo bezplatné poradenství občanům v oblasti ochrany ŽP, a to za podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravovaného Agenturou Koniklec o. s.). V roce 2014 bylo dosud provedeno 164 jednotlivých porad, a to jako osobní návštěvou v ekoporadně, telefonicky, tak i em. Ekoporadna CPP se kromě poradenství orientovala během roku také na propagaci témat spojených s aktuálními problémy Evropy nebo aktuálními tématy v ČR (Den vody, Den Země, Den chráněných území, Den životního prostředí, Evropský den bez aut apod.). V rámci ekoporadenských aktivit se o.p.s. nadále spolupracovalo s Koalicí STOP HF proti užití hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice. CPP se zejména zapojilo do aktivit směřujících k zabránění zahájení průzkumných vrtů v zázemí Hradce Králové v Novohradeckých lesích. 7 Lednička do lesa nepatří! Projekt Lednička do lesa nepatří podpořený Statutárním městem HK, spočíval v rozšiřování povědomí veřejnosti o potřebě recyklace staré nepotřebné elektroniky. V rámci projektu byla jednak uspořádána soutěž ve sběru staré nefunkční elektroniky v rámci pro třídní kolektivy žáků královéhradeckých základních škol a další kolektivy dětí. Mimo to probíhal sběr elektroodpadu v Salonu Královéhradeckém, kam lidé mohli nosit nepotřebnou elektroniku až do konce března. O akci byla veřejnost informována zejména prostřednictvím plakátů rozmístěných na různých místech ve městě, anoncí na internetu, facebooku a propagací ve vybraných médiích včetně Českého rozhlasu Hradec Králové. Uspořádána byla i propagační akce ve vozech MHD, kde byli mj. dne 11. března 2014 lidé po celý den aktivně oslovováni přímo asistenty Civitas per Populi. Celkově bylo vybráno přes kusů staré nefunkční elektroniky, z čehož děti ze základních škol nasbíraly téměř kusů. Po sečtení veškerého sběru ze škol a vyhodnocení soutěže se vítězi stali žáci ZŠ Jiráskova třídy 5.B. a 2.O. Jako odměna pro ně bylo připraveno zábavné dopoledne s ekologickou tématikou na Mazurových chalupách. V městských lesích pro ně byla připravena řada aktivit, při kterých se měli žáci možnost zábavnou formou dozvědět o lese, jeho zvířecích obyvatelích a jejich potřebách. Mimo to se do soutěže jako partner zapojila i společnost Asekol, která se zabývá ekologickým zpracováním nepotřebných elektrospotřebičů. Tato společnost se postarala jak o ekologické zpracování vybraného sběru, tak i o praktický výklad problematiky zpětného odběru elektrozařízení dětem. Na závěr byly

8 děti odměněny velikým dortem ve tvaru retro mobilního telefonu a za soutěže i drobnou elektronikou, psacími a kreslícími potřebami a dalšími propagačními dárečky. Význam tohoto projektu pro životní prostředí se projevil především upozorněním obyvatel na potřebu chránit životní prostředí před znečišťováním elektroodpadem, a to i tím drobným (mobilní telefony, MP3 přehrávače, počítačové periferie jako myši, klávesnice, sluchátka atd.) a na možnost jeho třídění. Oslovována byla zejména mladá generace (základní školy), kde je třeba u dětí podporovat správné návyky, které jim vydrží po celý život a kterými zpětně ovlivní generace svých rodičů i prarodičů. V rámci sběru v Salonu Královéhradeckém a propagační akce v MHD bylo osloveno téměř 1200 dalších lidí a nespočet dalších vidělo propagační plakáty s napovídajícím názvem Lednička do lesa nepatří. Jako dopad na životní prostředí nelze opomenout ani obrovské množství vybraného sběru (téměř kusů), které neskončilo v městských lesích, ani ve směsném komunálním odpadu, nýbrž bylo recyklováno. Řada vybraných mobilních telefonů byla dokonce repasována a poté dále distribuována společností ASEKOL potřebným, jako jsou například hendikepovaní spoluobčané nebo děti v dětských domovech. Najdi chráněné lesní zvíře Projekt Najdi chráněné lesní zvíře se konal na motivy Evropského dne chráněné přírody. Probíhal od 29.června do 31. srpna V sobotu 24.června ve 14. hod. proběhlo u Mazurovy chalupy zahájení celé akce, která probíhala zábavnou formou hry o drobné ceny. Děti a často i jejich rodiče hledali v přilehlém lese umístěné plastové cedule s vyobrazením lesních zvířat a s jejich základním popisem. Nalezené cedule (bylo jich celkem 32) pak zaznamenávali do připravených kartiček. Podle počtu zaznamenaných zvířat jim potom byly vydávány ceny od lízátek po nanuky. Vše probíhalo ve spolupráci s kioskem u Mazurových chalup, kde se vydávali kartičky, tužky, probíhala kontrola a vydávání cen. Na kiosku visela i informační cedule 70x100, kde byl vysvětlen smysl hry a její pravidla. Odborný lektor vybral 32 zvířat tak, aby mezi nimi byly jak druhy chráněné, tak druhy běžné, se kterými se mohou děti v lese skutečně setkat. Text na ceduli byl doplněn ještě o krátkou říkanku, charakterizující charakteristický rys toho daného zvířete. Cedule byly umístěny tak, aby sice šli nalézt, ale aby to nebylo úplně jednoduché. Celé hry se zúčastnila více než stovka dětí plus jejich rodiče. Ukázalo se, že vzdělávání formou soutěže je pro děti přitažlivé. Lesní terén nebyl jednoduchý, přesto při kontrole kartiček bylo patrné, že hledání probíhalo usilovně i poté, co byla splněna podmínka pro získání hlavní ceny. Trvali jsme na tom, aby děti vyplňovali kartičky vlastní rukou a případně (pokud by s tím rodiče souhlasili), uvedli i školu, třídu a jméno. Bylo zajímavé zjištění, že hry se účastnili nejen žáci prvního stupně základní školy. Hry byla zjevně zajímavá i pro druhý stupeň, což bylo pozitivní. Akce probíhala ve spolupráci s městem Hradec Králové a městskými lesy Hradec Králové. Byl nám přidělen prostor, ve kterém můžeme působit, byli informováni hajní, aby cedule neodstraňovali, byl nám umožněn přístup autem k Mazurově chalupě a poskytnut prostor pro prezentaci. Dále jsme se dohodli na technologii připevnění cedulí. Konkrétním přínosem pro životní prostředí je zvýšení povědomí dětí zábavnou formou o množství chráněných živočichů, žijícím v jejich blízkém okolí. V podstatě jakákoliv vnímaná hlubší informace o přírodě, přírodním společenství pomáhá uvědomit si pestrou škálu života a zároveň nutnost o tato společenství pečovat a v případě nutnosti je i chránit. Důležité je, že 8

9 tato společenství se nacházejí v podstatě na území města Hradec Králové, kde drtivá většina účastníků hry žije a chodí do školy. O celé akci infomoval mimo jiné regionální rozhlas formou rozhovoru s pracovníkem, který měl celou akci na starost. Dále byl o celé akci na konci srpna (30.8.) otištěn článek v Hradeckém deníku. Zelený okruh 2. etapa Cílem projektu bylo založení 2. etapy Zeleného (cyklistického) okruhu města Hradce Králové jako nového produktu cestovního ruchu. 2. etapa navazuje radiálami podél řeky Labe a Orlice na stávající část okruhu (1. etapu), která je vedena z Roudničky do Svinar. Předmětem řešení projektu proto bylo v první řadě finální vyhledání prasvání dvou stěžejních radiál, které spojují již založenou 1. etapu Zeleného okruhu s centrem města resp. 2. městským okruhem. První radiála byla natrasována od mostu na soutoku (na levobřeží u Fakultní nemocnice směrem přes starou Třebeš, ulicí K Labi a dále ulicí Roudničskou do Roudničky, kde se připojila na tzv. nultý kilometr zeleného okruhu. Druhá radiála naopak směřuje od Všesportovního stadionu resp. od Orlického mostu po levobřeží Orlice k Baily Bridge a dále podél Orlice a mezi poli k Malšově Lhotě. Tudy je dále vedena ulicí Bělečskou až ke Stříbrnému rybníku a turistickému rozcestí značesných tras "Stříbrný rybník-rozcestí". Trasa pokračuje dále lesem až do Svinar, kde se spojuje s trasou Zeleného okruhu. Takto vydefinovaná trasa byla přehledně graficky zpracována a byly vytvořeny podklady k projednání s Policií ČR týkajícíh se značení obou tras. (Grafické zaznačení obou tras je v příloze.) Souhlasu Policie ČR DI bylo dosaženo po řadě jednání. Vlastní trasa je (na základě předchozích dohod v rámci Magistrátu města HK) značena Technickými službami HK, které jsou k dopravnímu značení ve městě oprávněny. K vlastnímu značení je použito standardizovaných dopravních značek IS21a - 15x, IS21b - 6x, IS21c - 7x, IS19a - 1x, IS19b - 3x, IS19c - 1x, IS19d - 1x, IS22-2x a IS20-1x. Projekt byl medializován v rámci konference Proměny městské zeleně a to v rámci druhého konferenčního dne formou odborné exkurze. 9 Trasa 2. etapy Zeleného okruhu

10 Spolupráce s vysokými školami CPP spolupracuje při výuce studentů Univerzity Hradec Králové (od roku 2011) a studentů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od roku 2008). Od roku 2013 je Civitas per Populi partnerem Vysoké školy regionálního rozvoje, pro niž mj. zabezpečuje i funkci odborné knihovny. O.p.s. pro studenty organizuje už pravidelné exkurze např. do Národní přírodní rezervace Karlštejn ve spolupráci s Geoparkem Joachima Barranda ( ), dále terénní cvičení Město v krajině, krajina ve městě - Poděbrady a Polabská lužní společenstva ( ) či josefovské louky ( ). V plánu na je ještě exkurze do Hradce Králové s názvem Hradec Králové učebnice moderního urbanismu. 10 Studenti na exkurzi do Národní přírodní rezervace Karlštejn CPP se rovněž výrazně zapojilo do pořádání terénního cvičení studentů oboru Regionální rozvoj na téma Regionální rozvoj trojmezí česko-polsko-německé ( ). Ediční činnost Občanské družení Civitas per Populi každoročně vydává několik vlastních publikací. V roce 2014 mezi ně patřily následující: CIVITAS PER POPULI. Regionální politika na prahu nového programovacího období: sborník referátů z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí V. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN CIVITAS PER POPULI/VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Proměny městské zeleně - minulost, současnost a vize: sborník z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN V roce 2014 pokračovalo vydávání elektronického odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí dostupné na (ISSN 1805-

11 3246). Časopis byl zařazen Národní knihovnou k trvalé archivaci v rámci tzv. reprezentativního vzorku českého webu. Časopis aktuálně usiluje o zařazení do seznamu odborných recenzovaných časopisů evidovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a do databáze SCOPUS. V roce 2014 byla vydána dvě řádná a jedno mimořádné číslo časopisu. Redakční rada časopisu pracovala v následujícím složení (řazeno abecedně): doc. PhDr. Marek Franěk, Univerzita Hradec Králové Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum evropského projektování Hradec Králové Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Univerzita Pardubice (výkonný redaktor) RNDr. Miloslav Novák, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí ČR Mgr. Michael Pondělíček, Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje RNDr. Josef Postránecký, ředitel Sekce regionální politiky, Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje (šéfredaktorka) Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Kanceláře primátorky statutárního města Pardubice Ing. Jiří Svátek, vedoucí Odboru strategického rozvoje města Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák, Europoslanec, místopředseda Europarlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Europarlamentu, místopředseda SMO Redakční rada se nad obsahem jednotlivých čísel časopisu sešla celkem třikrát. 11

12 Odborné semináře a konference Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva Konfernce se konala dne 3. dubna 2014 sna Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR), kde se sešla skupina odborníků, která diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu Adaptace měst. Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň i dalším zájemcům o aktuální problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech. Hlavními tématy konference byla Změna klimatu a její aktuální dopady, Adaptabilita a resilience měst a Road Maps cesty k adaptabilitě. 12 Dr. Nečasová vítá účastníky konference jménem Vysoké školy regionálního rozvoje Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období. CPP se jako hlavní pořadatel (spolu s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou regionálního rozvoje) spolupodílelo na uspořádání již pátého ročníku odborné konference, která se uskutečnila na zámku v Pardubicích. Z konference byl sestaven a vydán sborník příspěvků viz ediční činnost výše.

13 Úvod konference a zdravice náměstka hradeckého primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize Civitas per Populi ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu byli spolupořadateli mezinárodní odborné konference Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize, která se konala ve dnech Jako doprovodný program ke konferenci byla v Salonu Královéhradeckém v rámci uspořádána pro veřejnost přednáška doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky z Vysoké školy regionálního rozvoje na téma Sady v hradebním okruhu: Vídeň vs. Praha. 13 Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka přednáší v Salonu Královéhradeckém na téma Sady v hradebním okruhu

14 Akce, aktivity a happeningy Různé aktivity v rámci Ekoporadny pro občany byly následovány happeningy a přednáškami v Salonu Královéhradeckém. V průběhu roku bylo uspořádáno několik větších happeningů zapojujících a oslovujících veřejnost v aktuálních otázkách ochrany životního prostředí, architektury, urbanismu a regionálního rozvoje Den Vody happening na téma resilience: odolnost měst vůči důsledkům klimatické změny Civitas per Populi, o. p. s. uspořádala hapenning ke Dni vody, který se konal ve čtvrtek 20. března. Akce se odehrála za krásného, slunného odpoledne nedaleko Baťkova Náměstí v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku se staly klimatické změny a jejich vlivy na město Hradec Králové. Lidé měli možnost informovat se o hrozbách, které změny klimatu v dohledné době mohou přinést. Na místě se rozdávaly informační letáky a ke zpříjemnění slunného dne hrála rocková kapela Kmotra. 14 Pracovník Civitas per Populi s informační brožurkou Zelený okruh města Hradce Králové 2. etapa cyklovyjížďka Jak již bylo zmíněno v sekci Projekty v rámci ČR, Civitas per Populi zajistilo založení 2. etapy třetího Zeleného městského okruhu. V rámci medializace a popularizace tohoto nového produktu cestovního ruchu byla uspořádána cyklovyjížďka. Mimo příjemné projížďky po nové etapě Zeleného okruhu měli návštěvníci akce jedinečnou možnost poslechnout si odborný komentář přímo od jednoho z autorů projektu, Ing. arch. Pavla Zadrobílka.

15 26.6. Šimkovy sady opět krásné Začátkem léta si Civitas per Populi připravilo pro občany i návštěvníky Hradce Králové komentovanou vycházku opravenými městskými sady. Odborného výkladu se ujal sám autor projektu rekonstrukce Šimkových sadů, Ing. arch. Pavel Zadrobílek. Ing. arch. Pavel Zadrobílek provází účastníky akce Šimkovými sady Evropský den bez aut happening v rámci Týdne mobility Na Evropský den bez aut (22.9.) letos Dopravní podnik města Hradce Králové, Civitas per Populi a město Hradec Králové připravili na třídě ČSA u Adalbertina odpolední happening za účelem jednak jako připomenutí různých alternativ dopravy, tak i jako upozornění na negativní dopady neustále se zhušťujícího automobilového provozu. Obyvatelé města Hradec Králové tak dostali možnost komentované prohlídky nových bateriových elektrobusů Škoda Perun (Pure Electric RUNner) a SOR EBN 9,5, které představují moderní a ekologický způsob městské hromadné dopravy. Mezi návštěvníky akce a kolemjdoucími zároveň proběhla anketa, zda by třída ČSA u Adalbertina měla být vyhrazena pro pěší, cyklisty a MHD, na kterou odpovědělo více než 180 lidí. 67% respondentů se vyslovilo pro omezení automobilové dopravy v tomto úseku třídy ČSA. Celou akci provázela navzdory dešti dobrá nálada, a to i díky vystoupení hudební skupiny Kmotra rock revival. 15 Účastníci akce si prohlíží ekologickou alternativu MHD

16 O.p.s. Civitas per Populi dále provozuje kulturní, informační a poradenské centrum s názvem SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ A KLUB ARCHITEKTŮ V HRADCI KRÁLOVÉ (Gočárova tř. 761/20, Hradec Králové) 16 Salon Královéhradecký exteriér a interiér Kulturní, informační a poradenské centrum je určeno pro občany i návštěvníky města Hradec Králové. Návštěvní a výstavní prostory i knihovna s čítárnou jsou od roku 2011 otevřeny v úterý a čtvrtek v čase hod. Pravidelně se tu každý týden konají různé besedy, výstavy a kulturní akce pro odbornou i laickou veřejnost. V průběhu roku 2014 dosud navštívilo přednášky, besedy, výstavy a ostatní akce přes 1000 návštěvníků včetně studentů středních a vysokých škol. V rámci Salonu Královéhradeckého je systematicky budována odborná knihovna. K evidovala knihovna na 737 knižních titulů, 299 časopisů, 619 informačních brožur, 145 diplomových a bakalářských prací a 95 CD a DVD. Katalogy knihovny jsou dostupné on-line na

17 Výstavy V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy: Karel Steiner Novotný Hradecké prolínání (leden-únor 2013), vernisáž Výstava fotografií architekta Jana Hochmana na téma Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago (únor březen 2013), vernisáž Výstava fotografií fauny a flóry Hradce Králové od Tomáše Feldmana Žijí s námi ve městě (duben-květen 2013), vernisáž Výstava grafik Rudolfa Rouska Rutkův tarot (květen-červen 2013), vernisáž Vernisáž Rutkův tarot Výstava velkoplošných snímků Svět očima dálkového průzkumu země (září-říjen 2014), vernisáž Stavba roku Královéhradeckého kraje výstava 10. ročníku soutěže (říjen 2014), vernisáž Vernisáž výstavy Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014,

18 Výstava Štěpána Málka Karosáže, (listopad 2014), vernisáž Výstava Lucie Staňkové Stopy ornamentu (listopad 2014 leden 2015), vernisáž Vernisáž Stopy ornamentu

19 Přednášky, besedy a klubové akce Z dalších kulturních aktivit lze jmenovat večery věnované svobodě a globálnímu rozvoji ve světě spojené s besedou a promítáním filmů: Kuba - cestopisné promítání Josefa Malíře a Dany Faltové (23.1) Proměna Benešovy třídy - beseda s architektem Pavel Zadrobílkem, spoluautorem projektu (30.1.) 19 Beseda na téma proměna Benešovy třídy Gruzínské návraty- cestopisné promítání Tomáše Kučery (6.2.) Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago- přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (20.2.) Zelená srdce čínských velkoměst Beijing, Chengde, Yangshou, Suzhou, Shanghai - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (27.2.) Zelená srdce japonských velkoměst Tokyo, Osaka, Kanazava, Kobe, Kyoto - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (6.3.) Štětcem a mačetou - promítání filmu od firmy Soliton (13.3) Istanbul cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka (s ČGS, 3.4.)

20 Izrael cestopisné promítání Ing Josefa Potočka (s ČGS, 10.4.) Izrael, cestopisné promítání Granada cestopisné promítání Denisy Čepové (s ČGS, 17.4.) Hradec Králové historické město roku - diskuse při příležitosti Mezinárodního dne památek se členy výboru pro vstup města Hradce Králové do UNESCO (24.4.) Zapomenutá místa Jesenicka promítání filmu ke Světovému dni národních parků (29.5.) O ptácích a lidech promítání filmu ke Světovému dni životního prostředí (5.6.) Nepál cestopisné promítání Ing. Josefa Potočka (s ČGS, 12.6.) Tajemní Chetité, jejich města a říše přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph. D. (s ČGS, 19.6.) Antický Řím přednáška o metropoli starověku od doc. Ing. ach. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. (11.9.) Nový Zéland promítání skupiny mladých cestovatelů (25.9) 20 Nový Zéland cestopisné promítání

21 Cesta pod Anapurnu - cestopisné promítání Ing. Miloslava Kulicha (16.10.) Ankara cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka(23.10.) Svatojakubská cesta promítání Ing. Josefa Potočka (13.11.) Slovinsko známé i neznámé, pohled domácí! Přednáška Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. (4. 12.) Svatojakubská cesta, Další akce Civitas per Populi pořádalo v rámci podpory jiné kultury a globálního vzdělávání ve spolupráci s organizací Člověk v tísni také pravidelně promítání filmů zdarma prezentovaných v tomto roce v rámci festivalu Jeden svět. V roce 2014 proběhlo promítání následujících filmů: Na sever od slunce (16. 1.);Všichni spolu (13. 2.); Punkový syndrom (18.9.), Říkejte mi Kuču (16.11.); Úžasný Ázerbájdžán ( ); Putinovy hry (11.12.) Promítání : Úžasný Ázerbájdžán!

22 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Název: Civitas per Populi, o.p.s. Sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČO: Rozhodný den: Obecné údaje Právní forma: Předmět činnosti: obecně prospěšná společnost 31

32 1. Údaje o zaměstnancích Subjekt v roce 2014 měl 5 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 0,8. Poskytnuté půjčky: společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková, Kč jako krátkodobou finanční výpomoc Kč z této částky bylo splaceno ke konci roku Informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví je vedeno na počítači, v účetním programu Helios Red. Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání. Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty a je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky a dále s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tj. analytické členění položek nákladů a výnosů na daňově uznatelné a neuznatelné, na náklady hlavní a hospodářské činnosti. 32

33 Přehled dotací z veřejných zdrojů získaných o. s. v roce 2014 Název projektu Poskytnutá dotace v Kč Územní dynamika TD Činnost kulturních organizací Hradecké cyklokroužení 2. etapa Hradecká prolínání Najdi chráněné lesní zvíře Ekologizace JHP školy, Kambodža Proměny zeleně Lednička dolesa nepatří Výstava Lucie Staňkové Celkem za rok Poskytovatel Technologická agentura České republiky Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Česká rozvojová agentura Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK 33 Přehled darů ze soukromých zdrojů Účel daru DS01 na činnost o.p.s DS02 Na činnost o.p.s Celkem za rok Poskytnutý dar v Kč

34 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

VA CIVITAS PER POPULI O. S.

VA CIVITAS PER POPULI O. S. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop VÝROČNÍ ZPRÁVA CIVITAS PER POPULI

Více

I O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

I O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop CIVITAS PER POPULI O. S. VÝROČNÍ

Více

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop CIVITAS PER POPULI O. S. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná.

Organizace se v roce 2014 podílela v souladu se stanovami na následující hlavní činnosti, vedlejší hospodářská činnost nebyla provozovaná. Výroční zpráva Rok 2014 Organizace Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Základní verze (prostý text) IČ 22666516 Sídlo: Jihlava, Telečská 1802/68, 586 01 Web centrumjihlava.cz (zde uvedeny další kontaktní

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář

GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář GIS v plánování měst a regionů 1. cirkulář Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj 10. listopadu 2016 Zita Kučerová Konference Chytrý region Příležitosti pro obce a města Určena pro zástupce

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9 V A L N Á H R O M A D A Program valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu a usnesení) 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Certifikační orgán SPŘ a činnost

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Závěrečná zpráva k projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě

Závěrečná zpráva k projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě Závěrečná zpráva k projektu na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě Název projektu: Klub deskových her při PřF UP Jméno a příjmení žadatele: Ondřej Kurka Studijní obor: Analytická chemie, doktorské

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017 si Vás dovoluje pozvat na III. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH 2017 která se uskuteční dne 31. října 2017 pod záštitou prof. RNDr. Reného WOKOUNA, CSc. Rektora Vysoké školy regionálního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Chytrý region - příležitosti pro obce a města Chytrý region - příležitosti pro obce a města Prezentující z úvodního bloku konference Mgr. Zdeněk Semorád Náměstek pro řízení sekce evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, absolvent

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Výroční zpráva 2012 Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Nadace Partnerství Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a obcích v ČR The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace

Nadace Partnerství Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a obcích v ČR The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727 Podpora a propagace šetrné mobility ve městech a

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová Datum: 28.5.2014 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více