CIVITAS PER POPULI O. P. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIVITAS PER POPULI O. P. S."

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop VÝROČNÍ ZPRÁVA CIVITAS PER POPULI O. P. S. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk ZA ROK 2014 lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

2 Obsah Obsah... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 KONTAKTY... 3 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI... 5 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE Mezinárodní projekty... 6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: CIVITAS PER POPULI Právní forma: obecně prospěšná společnost Oficiální sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČ: Bankovní spojení: /0300 KONTAKTY Sídlo Střelecká 574/ Hradec Králové 3 Kancelář Salon Královéhradecký Gočárova Hradec Králové tel Provozní doba Salonu Královéhradeckého je v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do18:00 hodin, jindy dle dohody.

4 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K Od ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) došlo k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Ředitel Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D: Předsedkyně správní rady doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D: Členové správní rady Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Ing. Jana Modráčková Předseda dozorčí rady: Josef Malíř Členové dozorčí rady: Ing. arch. Pavel Zadrobílek Miroslav Lupač 4 Organizační schéma Civitas per Populi, o.p.s. 2014

5 O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI Civitas per Populi jako občanské sdružení fungovalo od roku Na konci roku 2013 bylo transformováno do podoby obecně prospěšné společnosti a v této právní formě funguje od Organizace realizuje různorodou činnost a jeho členové se angažují ve všech sférách veřejného života. V roce 2014 kromě odborné a vědecké činnosti na grantech a výuce, pokračovala organizace i v činnosti kulturně-osvětové, popularizační a propagační, spojené s aktivitami organizace. Změny v charakteru činnosti souvisí s provozováním Salonu Královéhradeckého, který v Hradci Králové funguje od roku 2010 jako prostor pro výstavy, přednášky, semináře, prezentace a jiné kulturně i výchovně zaměřené akce, spojené s náplní poslání organizace. Cílem činnosti společnosti je: 1. Napomáhat vzdělávání v oborech, které ovlivňují utváření urbánního prostředí sídel ve smyslu vytvoření zdravého životního a obytného prostředí ve městech (tj. v oborech jako jsou urbanismus, architektura, sociální geografie, sociologie, psychologie, veřejná správa apod.). Tento díl je realizován zejména publikační a výzkumnou činností a dále pořádáním vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost a dále pro studenty výše zmiňovaných oborů (přednášky, přednáškové cykly, letní školy, exkurze a studijní cesty apod.) 2. Rozvinout hlubší participaci občanů/obyvatel v procesu urbanistické a architektonické tvorby a v procesu územního plánování. Jedná se zejména o pořádání akcí zapojujících veřejnost do plánovacího procesu, jako jsou plánovací víkendy, interaktivní výstavy apod. Od roku 2006 je Civitas per Populi rovněž nakladatelstvím odborné literatury a vede vlastní odbornou knihovnu. Od roku 2009 pracuje o.s. rovněž jako ekoporadna registrovaná v systému ekoporaden a je součástí elektronického poradenského systému SENAS. Ekoporadna se specializuje se zejména na tyto oblasti: Ochrana krajiny; Změna klimatu a adaptace na ni; Ochrana a bezpečnost zdrojů v životním prostředí (voda, ovzduší) Udržitelný rozvoj; Místní Agenda 21 a její indikátory; Doprava; Udržitelná turistika; Globální rozvojová témata. V roce 2010 otevřelo sdružení Salon Královéhradecký - nevládní, neziskové, informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum, Klub architektů a ve spolupráci s ČKA informační místo České komory architektů v Hradci Králové. Od roku 2012 je partnerem Východočeské pobočky České geografické společnosti. 5

6 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 V průběhu roku 2014 byly realizovány následující projekty a aktivity: Mezinárodní projekty Podpora střední technické JHP školy v Puoku, Kambodža CPP pokračovalo v podpoře rozvoje střední technické JHP školy pro zcela nemajetné studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého Angkor Watu v Kambodži. CPP se zejména podílelo na trilaterálním projektu financovaném Českou rozvojovou agenturou, nadací JHP škola, americkou nadací Cambodian School Project a z prostředků naší organizace s názvem Podpora udržitelnosti střední odborné JHP školy pro nemajetné v Puoku region Siem Riep, Kambodža, jehož smyslem je během dvou let posílit soběstačnost a kapacitu střední technické školy v Puoku. V rámci aktivit je rozšiřována výuka, dále je stavebně rozšířen prostor pro ubytování studentů, kteří jsou ve škole ze vzdálenějších lokalit posílena kapacita výuky a zavedeny ekologické postupy pro třídění a další využití odpadů pro provoz školy v dvouletém období. V současnosti je díky donorům zvyšována samostatnost školy instalací solárních technologií a zvyšuje se produkce eko zahrady pro stravu studentů, v rámci posílení kapacity je možné ale zvýšit produkci a umožnit zapojení studentů do procesů, které školu udělají udržitelnou. 6 Studenti JHP školy při výuce šití

7 Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo V roce 2014 nadále pokračovala spolupráce se soukromou obchodní a technologickou univerzitou v kosovské Prištině. Aktivity směřují k vytvoření společného výukového programu mezi kosovskou a českou stranou se zapojením našeho partnera Vysokou školou regionálního rozvoje. Projekty v rámci ČR Ekoporadenství v Hradci Králové Civitas per Populi jako Ekoporadna v centru Hradce Králové za podpory Města HK nadále v roce 2013 poskytovalo bezplatné poradenství občanům v oblasti ochrany ŽP, a to za podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravovaného Agenturou Koniklec o. s.). V roce 2014 bylo dosud provedeno 164 jednotlivých porad, a to jako osobní návštěvou v ekoporadně, telefonicky, tak i em. Ekoporadna CPP se kromě poradenství orientovala během roku také na propagaci témat spojených s aktuálními problémy Evropy nebo aktuálními tématy v ČR (Den vody, Den Země, Den chráněných území, Den životního prostředí, Evropský den bez aut apod.). V rámci ekoporadenských aktivit se o.p.s. nadále spolupracovalo s Koalicí STOP HF proti užití hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice. CPP se zejména zapojilo do aktivit směřujících k zabránění zahájení průzkumných vrtů v zázemí Hradce Králové v Novohradeckých lesích. 7 Lednička do lesa nepatří! Projekt Lednička do lesa nepatří podpořený Statutárním městem HK, spočíval v rozšiřování povědomí veřejnosti o potřebě recyklace staré nepotřebné elektroniky. V rámci projektu byla jednak uspořádána soutěž ve sběru staré nefunkční elektroniky v rámci pro třídní kolektivy žáků královéhradeckých základních škol a další kolektivy dětí. Mimo to probíhal sběr elektroodpadu v Salonu Královéhradeckém, kam lidé mohli nosit nepotřebnou elektroniku až do konce března. O akci byla veřejnost informována zejména prostřednictvím plakátů rozmístěných na různých místech ve městě, anoncí na internetu, facebooku a propagací ve vybraných médiích včetně Českého rozhlasu Hradec Králové. Uspořádána byla i propagační akce ve vozech MHD, kde byli mj. dne 11. března 2014 lidé po celý den aktivně oslovováni přímo asistenty Civitas per Populi. Celkově bylo vybráno přes kusů staré nefunkční elektroniky, z čehož děti ze základních škol nasbíraly téměř kusů. Po sečtení veškerého sběru ze škol a vyhodnocení soutěže se vítězi stali žáci ZŠ Jiráskova třídy 5.B. a 2.O. Jako odměna pro ně bylo připraveno zábavné dopoledne s ekologickou tématikou na Mazurových chalupách. V městských lesích pro ně byla připravena řada aktivit, při kterých se měli žáci možnost zábavnou formou dozvědět o lese, jeho zvířecích obyvatelích a jejich potřebách. Mimo to se do soutěže jako partner zapojila i společnost Asekol, která se zabývá ekologickým zpracováním nepotřebných elektrospotřebičů. Tato společnost se postarala jak o ekologické zpracování vybraného sběru, tak i o praktický výklad problematiky zpětného odběru elektrozařízení dětem. Na závěr byly

8 děti odměněny velikým dortem ve tvaru retro mobilního telefonu a za soutěže i drobnou elektronikou, psacími a kreslícími potřebami a dalšími propagačními dárečky. Význam tohoto projektu pro životní prostředí se projevil především upozorněním obyvatel na potřebu chránit životní prostředí před znečišťováním elektroodpadem, a to i tím drobným (mobilní telefony, MP3 přehrávače, počítačové periferie jako myši, klávesnice, sluchátka atd.) a na možnost jeho třídění. Oslovována byla zejména mladá generace (základní školy), kde je třeba u dětí podporovat správné návyky, které jim vydrží po celý život a kterými zpětně ovlivní generace svých rodičů i prarodičů. V rámci sběru v Salonu Královéhradeckém a propagační akce v MHD bylo osloveno téměř 1200 dalších lidí a nespočet dalších vidělo propagační plakáty s napovídajícím názvem Lednička do lesa nepatří. Jako dopad na životní prostředí nelze opomenout ani obrovské množství vybraného sběru (téměř kusů), které neskončilo v městských lesích, ani ve směsném komunálním odpadu, nýbrž bylo recyklováno. Řada vybraných mobilních telefonů byla dokonce repasována a poté dále distribuována společností ASEKOL potřebným, jako jsou například hendikepovaní spoluobčané nebo děti v dětských domovech. Najdi chráněné lesní zvíře Projekt Najdi chráněné lesní zvíře se konal na motivy Evropského dne chráněné přírody. Probíhal od 29.června do 31. srpna V sobotu 24.června ve 14. hod. proběhlo u Mazurovy chalupy zahájení celé akce, která probíhala zábavnou formou hry o drobné ceny. Děti a často i jejich rodiče hledali v přilehlém lese umístěné plastové cedule s vyobrazením lesních zvířat a s jejich základním popisem. Nalezené cedule (bylo jich celkem 32) pak zaznamenávali do připravených kartiček. Podle počtu zaznamenaných zvířat jim potom byly vydávány ceny od lízátek po nanuky. Vše probíhalo ve spolupráci s kioskem u Mazurových chalup, kde se vydávali kartičky, tužky, probíhala kontrola a vydávání cen. Na kiosku visela i informační cedule 70x100, kde byl vysvětlen smysl hry a její pravidla. Odborný lektor vybral 32 zvířat tak, aby mezi nimi byly jak druhy chráněné, tak druhy běžné, se kterými se mohou děti v lese skutečně setkat. Text na ceduli byl doplněn ještě o krátkou říkanku, charakterizující charakteristický rys toho daného zvířete. Cedule byly umístěny tak, aby sice šli nalézt, ale aby to nebylo úplně jednoduché. Celé hry se zúčastnila více než stovka dětí plus jejich rodiče. Ukázalo se, že vzdělávání formou soutěže je pro děti přitažlivé. Lesní terén nebyl jednoduchý, přesto při kontrole kartiček bylo patrné, že hledání probíhalo usilovně i poté, co byla splněna podmínka pro získání hlavní ceny. Trvali jsme na tom, aby děti vyplňovali kartičky vlastní rukou a případně (pokud by s tím rodiče souhlasili), uvedli i školu, třídu a jméno. Bylo zajímavé zjištění, že hry se účastnili nejen žáci prvního stupně základní školy. Hry byla zjevně zajímavá i pro druhý stupeň, což bylo pozitivní. Akce probíhala ve spolupráci s městem Hradec Králové a městskými lesy Hradec Králové. Byl nám přidělen prostor, ve kterém můžeme působit, byli informováni hajní, aby cedule neodstraňovali, byl nám umožněn přístup autem k Mazurově chalupě a poskytnut prostor pro prezentaci. Dále jsme se dohodli na technologii připevnění cedulí. Konkrétním přínosem pro životní prostředí je zvýšení povědomí dětí zábavnou formou o množství chráněných živočichů, žijícím v jejich blízkém okolí. V podstatě jakákoliv vnímaná hlubší informace o přírodě, přírodním společenství pomáhá uvědomit si pestrou škálu života a zároveň nutnost o tato společenství pečovat a v případě nutnosti je i chránit. Důležité je, že 8

9 tato společenství se nacházejí v podstatě na území města Hradec Králové, kde drtivá většina účastníků hry žije a chodí do školy. O celé akci infomoval mimo jiné regionální rozhlas formou rozhovoru s pracovníkem, který měl celou akci na starost. Dále byl o celé akci na konci srpna (30.8.) otištěn článek v Hradeckém deníku. Zelený okruh 2. etapa Cílem projektu bylo založení 2. etapy Zeleného (cyklistického) okruhu města Hradce Králové jako nového produktu cestovního ruchu. 2. etapa navazuje radiálami podél řeky Labe a Orlice na stávající část okruhu (1. etapu), která je vedena z Roudničky do Svinar. Předmětem řešení projektu proto bylo v první řadě finální vyhledání prasvání dvou stěžejních radiál, které spojují již založenou 1. etapu Zeleného okruhu s centrem města resp. 2. městským okruhem. První radiála byla natrasována od mostu na soutoku (na levobřeží u Fakultní nemocnice směrem přes starou Třebeš, ulicí K Labi a dále ulicí Roudničskou do Roudničky, kde se připojila na tzv. nultý kilometr zeleného okruhu. Druhá radiála naopak směřuje od Všesportovního stadionu resp. od Orlického mostu po levobřeží Orlice k Baily Bridge a dále podél Orlice a mezi poli k Malšově Lhotě. Tudy je dále vedena ulicí Bělečskou až ke Stříbrnému rybníku a turistickému rozcestí značesných tras "Stříbrný rybník-rozcestí". Trasa pokračuje dále lesem až do Svinar, kde se spojuje s trasou Zeleného okruhu. Takto vydefinovaná trasa byla přehledně graficky zpracována a byly vytvořeny podklady k projednání s Policií ČR týkajícíh se značení obou tras. (Grafické zaznačení obou tras je v příloze.) Souhlasu Policie ČR DI bylo dosaženo po řadě jednání. Vlastní trasa je (na základě předchozích dohod v rámci Magistrátu města HK) značena Technickými službami HK, které jsou k dopravnímu značení ve městě oprávněny. K vlastnímu značení je použito standardizovaných dopravních značek IS21a - 15x, IS21b - 6x, IS21c - 7x, IS19a - 1x, IS19b - 3x, IS19c - 1x, IS19d - 1x, IS22-2x a IS20-1x. Projekt byl medializován v rámci konference Proměny městské zeleně a to v rámci druhého konferenčního dne formou odborné exkurze. 9 Trasa 2. etapy Zeleného okruhu

10 Spolupráce s vysokými školami CPP spolupracuje při výuce studentů Univerzity Hradec Králové (od roku 2011) a studentů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od roku 2008). Od roku 2013 je Civitas per Populi partnerem Vysoké školy regionálního rozvoje, pro niž mj. zabezpečuje i funkci odborné knihovny. O.p.s. pro studenty organizuje už pravidelné exkurze např. do Národní přírodní rezervace Karlštejn ve spolupráci s Geoparkem Joachima Barranda ( ), dále terénní cvičení Město v krajině, krajina ve městě - Poděbrady a Polabská lužní společenstva ( ) či josefovské louky ( ). V plánu na je ještě exkurze do Hradce Králové s názvem Hradec Králové učebnice moderního urbanismu. 10 Studenti na exkurzi do Národní přírodní rezervace Karlštejn CPP se rovněž výrazně zapojilo do pořádání terénního cvičení studentů oboru Regionální rozvoj na téma Regionální rozvoj trojmezí česko-polsko-německé ( ). Ediční činnost Občanské družení Civitas per Populi každoročně vydává několik vlastních publikací. V roce 2014 mezi ně patřily následující: CIVITAS PER POPULI. Regionální politika na prahu nového programovacího období: sborník referátů z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí V. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN CIVITAS PER POPULI/VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Proměny městské zeleně - minulost, současnost a vize: sborník z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN V roce 2014 pokračovalo vydávání elektronického odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí dostupné na (ISSN 1805-

11 3246). Časopis byl zařazen Národní knihovnou k trvalé archivaci v rámci tzv. reprezentativního vzorku českého webu. Časopis aktuálně usiluje o zařazení do seznamu odborných recenzovaných časopisů evidovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a do databáze SCOPUS. V roce 2014 byla vydána dvě řádná a jedno mimořádné číslo časopisu. Redakční rada časopisu pracovala v následujícím složení (řazeno abecedně): doc. PhDr. Marek Franěk, Univerzita Hradec Králové Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum evropského projektování Hradec Králové Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Univerzita Pardubice (výkonný redaktor) RNDr. Miloslav Novák, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí ČR Mgr. Michael Pondělíček, Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje RNDr. Josef Postránecký, ředitel Sekce regionální politiky, Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje (šéfredaktorka) Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Kanceláře primátorky statutárního města Pardubice Ing. Jiří Svátek, vedoucí Odboru strategického rozvoje města Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák, Europoslanec, místopředseda Europarlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Europarlamentu, místopředseda SMO Redakční rada se nad obsahem jednotlivých čísel časopisu sešla celkem třikrát. 11

12 Odborné semináře a konference Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva Konfernce se konala dne 3. dubna 2014 sna Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR), kde se sešla skupina odborníků, která diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu Adaptace měst. Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň i dalším zájemcům o aktuální problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech. Hlavními tématy konference byla Změna klimatu a její aktuální dopady, Adaptabilita a resilience měst a Road Maps cesty k adaptabilitě. 12 Dr. Nečasová vítá účastníky konference jménem Vysoké školy regionálního rozvoje Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období. CPP se jako hlavní pořadatel (spolu s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou regionálního rozvoje) spolupodílelo na uspořádání již pátého ročníku odborné konference, která se uskutečnila na zámku v Pardubicích. Z konference byl sestaven a vydán sborník příspěvků viz ediční činnost výše.

13 Úvod konference a zdravice náměstka hradeckého primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize Civitas per Populi ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu byli spolupořadateli mezinárodní odborné konference Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize, která se konala ve dnech Jako doprovodný program ke konferenci byla v Salonu Královéhradeckém v rámci uspořádána pro veřejnost přednáška doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky z Vysoké školy regionálního rozvoje na téma Sady v hradebním okruhu: Vídeň vs. Praha. 13 Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka přednáší v Salonu Královéhradeckém na téma Sady v hradebním okruhu

14 Akce, aktivity a happeningy Různé aktivity v rámci Ekoporadny pro občany byly následovány happeningy a přednáškami v Salonu Královéhradeckém. V průběhu roku bylo uspořádáno několik větších happeningů zapojujících a oslovujících veřejnost v aktuálních otázkách ochrany životního prostředí, architektury, urbanismu a regionálního rozvoje Den Vody happening na téma resilience: odolnost měst vůči důsledkům klimatické změny Civitas per Populi, o. p. s. uspořádala hapenning ke Dni vody, který se konal ve čtvrtek 20. března. Akce se odehrála za krásného, slunného odpoledne nedaleko Baťkova Náměstí v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku se staly klimatické změny a jejich vlivy na město Hradec Králové. Lidé měli možnost informovat se o hrozbách, které změny klimatu v dohledné době mohou přinést. Na místě se rozdávaly informační letáky a ke zpříjemnění slunného dne hrála rocková kapela Kmotra. 14 Pracovník Civitas per Populi s informační brožurkou Zelený okruh města Hradce Králové 2. etapa cyklovyjížďka Jak již bylo zmíněno v sekci Projekty v rámci ČR, Civitas per Populi zajistilo založení 2. etapy třetího Zeleného městského okruhu. V rámci medializace a popularizace tohoto nového produktu cestovního ruchu byla uspořádána cyklovyjížďka. Mimo příjemné projížďky po nové etapě Zeleného okruhu měli návštěvníci akce jedinečnou možnost poslechnout si odborný komentář přímo od jednoho z autorů projektu, Ing. arch. Pavla Zadrobílka.

15 26.6. Šimkovy sady opět krásné Začátkem léta si Civitas per Populi připravilo pro občany i návštěvníky Hradce Králové komentovanou vycházku opravenými městskými sady. Odborného výkladu se ujal sám autor projektu rekonstrukce Šimkových sadů, Ing. arch. Pavel Zadrobílek. Ing. arch. Pavel Zadrobílek provází účastníky akce Šimkovými sady Evropský den bez aut happening v rámci Týdne mobility Na Evropský den bez aut (22.9.) letos Dopravní podnik města Hradce Králové, Civitas per Populi a město Hradec Králové připravili na třídě ČSA u Adalbertina odpolední happening za účelem jednak jako připomenutí různých alternativ dopravy, tak i jako upozornění na negativní dopady neustále se zhušťujícího automobilového provozu. Obyvatelé města Hradec Králové tak dostali možnost komentované prohlídky nových bateriových elektrobusů Škoda Perun (Pure Electric RUNner) a SOR EBN 9,5, které představují moderní a ekologický způsob městské hromadné dopravy. Mezi návštěvníky akce a kolemjdoucími zároveň proběhla anketa, zda by třída ČSA u Adalbertina měla být vyhrazena pro pěší, cyklisty a MHD, na kterou odpovědělo více než 180 lidí. 67% respondentů se vyslovilo pro omezení automobilové dopravy v tomto úseku třídy ČSA. Celou akci provázela navzdory dešti dobrá nálada, a to i díky vystoupení hudební skupiny Kmotra rock revival. 15 Účastníci akce si prohlíží ekologickou alternativu MHD

16 O.p.s. Civitas per Populi dále provozuje kulturní, informační a poradenské centrum s názvem SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ A KLUB ARCHITEKTŮ V HRADCI KRÁLOVÉ (Gočárova tř. 761/20, Hradec Králové) 16 Salon Královéhradecký exteriér a interiér Kulturní, informační a poradenské centrum je určeno pro občany i návštěvníky města Hradec Králové. Návštěvní a výstavní prostory i knihovna s čítárnou jsou od roku 2011 otevřeny v úterý a čtvrtek v čase hod. Pravidelně se tu každý týden konají různé besedy, výstavy a kulturní akce pro odbornou i laickou veřejnost. V průběhu roku 2014 dosud navštívilo přednášky, besedy, výstavy a ostatní akce přes 1000 návštěvníků včetně studentů středních a vysokých škol. V rámci Salonu Královéhradeckého je systematicky budována odborná knihovna. K evidovala knihovna na 737 knižních titulů, 299 časopisů, 619 informačních brožur, 145 diplomových a bakalářských prací a 95 CD a DVD. Katalogy knihovny jsou dostupné on-line na

17 Výstavy V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy: Karel Steiner Novotný Hradecké prolínání (leden-únor 2013), vernisáž Výstava fotografií architekta Jana Hochmana na téma Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago (únor březen 2013), vernisáž Výstava fotografií fauny a flóry Hradce Králové od Tomáše Feldmana Žijí s námi ve městě (duben-květen 2013), vernisáž Výstava grafik Rudolfa Rouska Rutkův tarot (květen-červen 2013), vernisáž Vernisáž Rutkův tarot Výstava velkoplošných snímků Svět očima dálkového průzkumu země (září-říjen 2014), vernisáž Stavba roku Královéhradeckého kraje výstava 10. ročníku soutěže (říjen 2014), vernisáž Vernisáž výstavy Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014,

18 Výstava Štěpána Málka Karosáže, (listopad 2014), vernisáž Výstava Lucie Staňkové Stopy ornamentu (listopad 2014 leden 2015), vernisáž Vernisáž Stopy ornamentu

19 Přednášky, besedy a klubové akce Z dalších kulturních aktivit lze jmenovat večery věnované svobodě a globálnímu rozvoji ve světě spojené s besedou a promítáním filmů: Kuba - cestopisné promítání Josefa Malíře a Dany Faltové (23.1) Proměna Benešovy třídy - beseda s architektem Pavel Zadrobílkem, spoluautorem projektu (30.1.) 19 Beseda na téma proměna Benešovy třídy Gruzínské návraty- cestopisné promítání Tomáše Kučery (6.2.) Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago- přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (20.2.) Zelená srdce čínských velkoměst Beijing, Chengde, Yangshou, Suzhou, Shanghai - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (27.2.) Zelená srdce japonských velkoměst Tokyo, Osaka, Kanazava, Kobe, Kyoto - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (6.3.) Štětcem a mačetou - promítání filmu od firmy Soliton (13.3) Istanbul cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka (s ČGS, 3.4.)

20 Izrael cestopisné promítání Ing Josefa Potočka (s ČGS, 10.4.) Izrael, cestopisné promítání Granada cestopisné promítání Denisy Čepové (s ČGS, 17.4.) Hradec Králové historické město roku - diskuse při příležitosti Mezinárodního dne památek se členy výboru pro vstup města Hradce Králové do UNESCO (24.4.) Zapomenutá místa Jesenicka promítání filmu ke Světovému dni národních parků (29.5.) O ptácích a lidech promítání filmu ke Světovému dni životního prostředí (5.6.) Nepál cestopisné promítání Ing. Josefa Potočka (s ČGS, 12.6.) Tajemní Chetité, jejich města a říše přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph. D. (s ČGS, 19.6.) Antický Řím přednáška o metropoli starověku od doc. Ing. ach. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. (11.9.) Nový Zéland promítání skupiny mladých cestovatelů (25.9) 20 Nový Zéland cestopisné promítání

21 Cesta pod Anapurnu - cestopisné promítání Ing. Miloslava Kulicha (16.10.) Ankara cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka(23.10.) Svatojakubská cesta promítání Ing. Josefa Potočka (13.11.) Slovinsko známé i neznámé, pohled domácí! Přednáška Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. (4. 12.) Svatojakubská cesta, Další akce Civitas per Populi pořádalo v rámci podpory jiné kultury a globálního vzdělávání ve spolupráci s organizací Člověk v tísni také pravidelně promítání filmů zdarma prezentovaných v tomto roce v rámci festivalu Jeden svět. V roce 2014 proběhlo promítání následujících filmů: Na sever od slunce (16. 1.);Všichni spolu (13. 2.); Punkový syndrom (18.9.), Říkejte mi Kuču (16.11.); Úžasný Ázerbájdžán ( ); Putinovy hry (11.12.) Promítání : Úžasný Ázerbájdžán!

22 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Název: Civitas per Populi, o.p.s. Sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČO: Rozhodný den: Obecné údaje Právní forma: Předmět činnosti: obecně prospěšná společnost 31

32 1. Údaje o zaměstnancích Subjekt v roce 2014 měl 5 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 0,8. Poskytnuté půjčky: společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková, Kč jako krátkodobou finanční výpomoc Kč z této částky bylo splaceno ke konci roku Informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví je vedeno na počítači, v účetním programu Helios Red. Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání. Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty a je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky a dále s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tj. analytické členění položek nákladů a výnosů na daňově uznatelné a neuznatelné, na náklady hlavní a hospodářské činnosti. 32

33 Přehled dotací z veřejných zdrojů získaných o. s. v roce 2014 Název projektu Poskytnutá dotace v Kč Územní dynamika TD Činnost kulturních organizací Hradecké cyklokroužení 2. etapa Hradecká prolínání Najdi chráněné lesní zvíře Ekologizace JHP školy, Kambodža Proměny zeleně Lednička dolesa nepatří Výstava Lucie Staňkové Celkem za rok Poskytovatel Technologická agentura České republiky Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Česká rozvojová agentura Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK 33 Přehled darů ze soukromých zdrojů Účel daru DS01 na činnost o.p.s DS02 Na činnost o.p.s Celkem za rok Poskytnutý dar v Kč

34 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více