CIVITAS PER POPULI O. P. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIVITAS PER POPULI O. P. S."

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop VÝROČNÍ ZPRÁVA CIVITAS PER POPULI O. P. S. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk ZA ROK 2014 lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

2 Obsah Obsah... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 KONTAKTY... 3 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI... 5 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE Mezinárodní projekty... 6 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: CIVITAS PER POPULI Právní forma: obecně prospěšná společnost Oficiální sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČ: Bankovní spojení: /0300 KONTAKTY Sídlo Střelecká 574/ Hradec Králové 3 Kancelář Salon Královéhradecký Gočárova Hradec Králové tel Provozní doba Salonu Královéhradeckého je v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do18:00 hodin, jindy dle dohody.

4 STRUKTURA ORGÁNŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K Od ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) došlo k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Ředitel Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D: Předsedkyně správní rady doc. Ing. arch Vladimíra Šilhánková, Ph.D: Členové správní rady Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Ing. Jana Modráčková Předseda dozorčí rady: Josef Malíř Členové dozorčí rady: Ing. arch. Pavel Zadrobílek Miroslav Lupač 4 Organizační schéma Civitas per Populi, o.p.s. 2014

5 O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CIVITAS PER POPULI Civitas per Populi jako občanské sdružení fungovalo od roku Na konci roku 2013 bylo transformováno do podoby obecně prospěšné společnosti a v této právní formě funguje od Organizace realizuje různorodou činnost a jeho členové se angažují ve všech sférách veřejného života. V roce 2014 kromě odborné a vědecké činnosti na grantech a výuce, pokračovala organizace i v činnosti kulturně-osvětové, popularizační a propagační, spojené s aktivitami organizace. Změny v charakteru činnosti souvisí s provozováním Salonu Královéhradeckého, který v Hradci Králové funguje od roku 2010 jako prostor pro výstavy, přednášky, semináře, prezentace a jiné kulturně i výchovně zaměřené akce, spojené s náplní poslání organizace. Cílem činnosti společnosti je: 1. Napomáhat vzdělávání v oborech, které ovlivňují utváření urbánního prostředí sídel ve smyslu vytvoření zdravého životního a obytného prostředí ve městech (tj. v oborech jako jsou urbanismus, architektura, sociální geografie, sociologie, psychologie, veřejná správa apod.). Tento díl je realizován zejména publikační a výzkumnou činností a dále pořádáním vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost a dále pro studenty výše zmiňovaných oborů (přednášky, přednáškové cykly, letní školy, exkurze a studijní cesty apod.) 2. Rozvinout hlubší participaci občanů/obyvatel v procesu urbanistické a architektonické tvorby a v procesu územního plánování. Jedná se zejména o pořádání akcí zapojujících veřejnost do plánovacího procesu, jako jsou plánovací víkendy, interaktivní výstavy apod. Od roku 2006 je Civitas per Populi rovněž nakladatelstvím odborné literatury a vede vlastní odbornou knihovnu. Od roku 2009 pracuje o.s. rovněž jako ekoporadna registrovaná v systému ekoporaden a je součástí elektronického poradenského systému SENAS. Ekoporadna se specializuje se zejména na tyto oblasti: Ochrana krajiny; Změna klimatu a adaptace na ni; Ochrana a bezpečnost zdrojů v životním prostředí (voda, ovzduší) Udržitelný rozvoj; Místní Agenda 21 a její indikátory; Doprava; Udržitelná turistika; Globální rozvojová témata. V roce 2010 otevřelo sdružení Salon Královéhradecký - nevládní, neziskové, informační, prezentační, diskusní a ekologické centrum, Klub architektů a ve spolupráci s ČKA informační místo České komory architektů v Hradci Králové. Od roku 2012 je partnerem Východočeské pobočky České geografické společnosti. 5

6 ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 V průběhu roku 2014 byly realizovány následující projekty a aktivity: Mezinárodní projekty Podpora střední technické JHP školy v Puoku, Kambodža CPP pokračovalo v podpoře rozvoje střední technické JHP školy pro zcela nemajetné studenty a sirotky v obci Puok nedaleko od známého Angkor Watu v Kambodži. CPP se zejména podílelo na trilaterálním projektu financovaném Českou rozvojovou agenturou, nadací JHP škola, americkou nadací Cambodian School Project a z prostředků naší organizace s názvem Podpora udržitelnosti střední odborné JHP školy pro nemajetné v Puoku region Siem Riep, Kambodža, jehož smyslem je během dvou let posílit soběstačnost a kapacitu střední technické školy v Puoku. V rámci aktivit je rozšiřována výuka, dále je stavebně rozšířen prostor pro ubytování studentů, kteří jsou ve škole ze vzdálenějších lokalit posílena kapacita výuky a zavedeny ekologické postupy pro třídění a další využití odpadů pro provoz školy v dvouletém období. V současnosti je díky donorům zvyšována samostatnost školy instalací solárních technologií a zvyšuje se produkce eko zahrady pro stravu studentů, v rámci posílení kapacity je možné ale zvýšit produkci a umožnit zapojení studentů do procesů, které školu udělají udržitelnou. 6 Studenti JHP školy při výuce šití

7 Spolupráce s University for Business and Technology (UBT) v Prištině, Kosovo V roce 2014 nadále pokračovala spolupráce se soukromou obchodní a technologickou univerzitou v kosovské Prištině. Aktivity směřují k vytvoření společného výukového programu mezi kosovskou a českou stranou se zapojením našeho partnera Vysokou školou regionálního rozvoje. Projekty v rámci ČR Ekoporadenství v Hradci Králové Civitas per Populi jako Ekoporadna v centru Hradce Králové za podpory Města HK nadále v roce 2013 poskytovalo bezplatné poradenství občanům v oblasti ochrany ŽP, a to za podpory systému elektronického poradenství SENAS v ČR (spravovaného Agenturou Koniklec o. s.). V roce 2014 bylo dosud provedeno 164 jednotlivých porad, a to jako osobní návštěvou v ekoporadně, telefonicky, tak i em. Ekoporadna CPP se kromě poradenství orientovala během roku také na propagaci témat spojených s aktuálními problémy Evropy nebo aktuálními tématy v ČR (Den vody, Den Země, Den chráněných území, Den životního prostředí, Evropský den bez aut apod.). V rámci ekoporadenských aktivit se o.p.s. nadále spolupracovalo s Koalicí STOP HF proti užití hydrofrakčního štěpení pro těžbu břidlicových plynů v České republice. CPP se zejména zapojilo do aktivit směřujících k zabránění zahájení průzkumných vrtů v zázemí Hradce Králové v Novohradeckých lesích. 7 Lednička do lesa nepatří! Projekt Lednička do lesa nepatří podpořený Statutárním městem HK, spočíval v rozšiřování povědomí veřejnosti o potřebě recyklace staré nepotřebné elektroniky. V rámci projektu byla jednak uspořádána soutěž ve sběru staré nefunkční elektroniky v rámci pro třídní kolektivy žáků královéhradeckých základních škol a další kolektivy dětí. Mimo to probíhal sběr elektroodpadu v Salonu Královéhradeckém, kam lidé mohli nosit nepotřebnou elektroniku až do konce března. O akci byla veřejnost informována zejména prostřednictvím plakátů rozmístěných na různých místech ve městě, anoncí na internetu, facebooku a propagací ve vybraných médiích včetně Českého rozhlasu Hradec Králové. Uspořádána byla i propagační akce ve vozech MHD, kde byli mj. dne 11. března 2014 lidé po celý den aktivně oslovováni přímo asistenty Civitas per Populi. Celkově bylo vybráno přes kusů staré nefunkční elektroniky, z čehož děti ze základních škol nasbíraly téměř kusů. Po sečtení veškerého sběru ze škol a vyhodnocení soutěže se vítězi stali žáci ZŠ Jiráskova třídy 5.B. a 2.O. Jako odměna pro ně bylo připraveno zábavné dopoledne s ekologickou tématikou na Mazurových chalupách. V městských lesích pro ně byla připravena řada aktivit, při kterých se měli žáci možnost zábavnou formou dozvědět o lese, jeho zvířecích obyvatelích a jejich potřebách. Mimo to se do soutěže jako partner zapojila i společnost Asekol, která se zabývá ekologickým zpracováním nepotřebných elektrospotřebičů. Tato společnost se postarala jak o ekologické zpracování vybraného sběru, tak i o praktický výklad problematiky zpětného odběru elektrozařízení dětem. Na závěr byly

8 děti odměněny velikým dortem ve tvaru retro mobilního telefonu a za soutěže i drobnou elektronikou, psacími a kreslícími potřebami a dalšími propagačními dárečky. Význam tohoto projektu pro životní prostředí se projevil především upozorněním obyvatel na potřebu chránit životní prostředí před znečišťováním elektroodpadem, a to i tím drobným (mobilní telefony, MP3 přehrávače, počítačové periferie jako myši, klávesnice, sluchátka atd.) a na možnost jeho třídění. Oslovována byla zejména mladá generace (základní školy), kde je třeba u dětí podporovat správné návyky, které jim vydrží po celý život a kterými zpětně ovlivní generace svých rodičů i prarodičů. V rámci sběru v Salonu Královéhradeckém a propagační akce v MHD bylo osloveno téměř 1200 dalších lidí a nespočet dalších vidělo propagační plakáty s napovídajícím názvem Lednička do lesa nepatří. Jako dopad na životní prostředí nelze opomenout ani obrovské množství vybraného sběru (téměř kusů), které neskončilo v městských lesích, ani ve směsném komunálním odpadu, nýbrž bylo recyklováno. Řada vybraných mobilních telefonů byla dokonce repasována a poté dále distribuována společností ASEKOL potřebným, jako jsou například hendikepovaní spoluobčané nebo děti v dětských domovech. Najdi chráněné lesní zvíře Projekt Najdi chráněné lesní zvíře se konal na motivy Evropského dne chráněné přírody. Probíhal od 29.června do 31. srpna V sobotu 24.června ve 14. hod. proběhlo u Mazurovy chalupy zahájení celé akce, která probíhala zábavnou formou hry o drobné ceny. Děti a často i jejich rodiče hledali v přilehlém lese umístěné plastové cedule s vyobrazením lesních zvířat a s jejich základním popisem. Nalezené cedule (bylo jich celkem 32) pak zaznamenávali do připravených kartiček. Podle počtu zaznamenaných zvířat jim potom byly vydávány ceny od lízátek po nanuky. Vše probíhalo ve spolupráci s kioskem u Mazurových chalup, kde se vydávali kartičky, tužky, probíhala kontrola a vydávání cen. Na kiosku visela i informační cedule 70x100, kde byl vysvětlen smysl hry a její pravidla. Odborný lektor vybral 32 zvířat tak, aby mezi nimi byly jak druhy chráněné, tak druhy běžné, se kterými se mohou děti v lese skutečně setkat. Text na ceduli byl doplněn ještě o krátkou říkanku, charakterizující charakteristický rys toho daného zvířete. Cedule byly umístěny tak, aby sice šli nalézt, ale aby to nebylo úplně jednoduché. Celé hry se zúčastnila více než stovka dětí plus jejich rodiče. Ukázalo se, že vzdělávání formou soutěže je pro děti přitažlivé. Lesní terén nebyl jednoduchý, přesto při kontrole kartiček bylo patrné, že hledání probíhalo usilovně i poté, co byla splněna podmínka pro získání hlavní ceny. Trvali jsme na tom, aby děti vyplňovali kartičky vlastní rukou a případně (pokud by s tím rodiče souhlasili), uvedli i školu, třídu a jméno. Bylo zajímavé zjištění, že hry se účastnili nejen žáci prvního stupně základní školy. Hry byla zjevně zajímavá i pro druhý stupeň, což bylo pozitivní. Akce probíhala ve spolupráci s městem Hradec Králové a městskými lesy Hradec Králové. Byl nám přidělen prostor, ve kterém můžeme působit, byli informováni hajní, aby cedule neodstraňovali, byl nám umožněn přístup autem k Mazurově chalupě a poskytnut prostor pro prezentaci. Dále jsme se dohodli na technologii připevnění cedulí. Konkrétním přínosem pro životní prostředí je zvýšení povědomí dětí zábavnou formou o množství chráněných živočichů, žijícím v jejich blízkém okolí. V podstatě jakákoliv vnímaná hlubší informace o přírodě, přírodním společenství pomáhá uvědomit si pestrou škálu života a zároveň nutnost o tato společenství pečovat a v případě nutnosti je i chránit. Důležité je, že 8

9 tato společenství se nacházejí v podstatě na území města Hradec Králové, kde drtivá většina účastníků hry žije a chodí do školy. O celé akci infomoval mimo jiné regionální rozhlas formou rozhovoru s pracovníkem, který měl celou akci na starost. Dále byl o celé akci na konci srpna (30.8.) otištěn článek v Hradeckém deníku. Zelený okruh 2. etapa Cílem projektu bylo založení 2. etapy Zeleného (cyklistického) okruhu města Hradce Králové jako nového produktu cestovního ruchu. 2. etapa navazuje radiálami podél řeky Labe a Orlice na stávající část okruhu (1. etapu), která je vedena z Roudničky do Svinar. Předmětem řešení projektu proto bylo v první řadě finální vyhledání prasvání dvou stěžejních radiál, které spojují již založenou 1. etapu Zeleného okruhu s centrem města resp. 2. městským okruhem. První radiála byla natrasována od mostu na soutoku (na levobřeží u Fakultní nemocnice směrem přes starou Třebeš, ulicí K Labi a dále ulicí Roudničskou do Roudničky, kde se připojila na tzv. nultý kilometr zeleného okruhu. Druhá radiála naopak směřuje od Všesportovního stadionu resp. od Orlického mostu po levobřeží Orlice k Baily Bridge a dále podél Orlice a mezi poli k Malšově Lhotě. Tudy je dále vedena ulicí Bělečskou až ke Stříbrnému rybníku a turistickému rozcestí značesných tras "Stříbrný rybník-rozcestí". Trasa pokračuje dále lesem až do Svinar, kde se spojuje s trasou Zeleného okruhu. Takto vydefinovaná trasa byla přehledně graficky zpracována a byly vytvořeny podklady k projednání s Policií ČR týkajícíh se značení obou tras. (Grafické zaznačení obou tras je v příloze.) Souhlasu Policie ČR DI bylo dosaženo po řadě jednání. Vlastní trasa je (na základě předchozích dohod v rámci Magistrátu města HK) značena Technickými službami HK, které jsou k dopravnímu značení ve městě oprávněny. K vlastnímu značení je použito standardizovaných dopravních značek IS21a - 15x, IS21b - 6x, IS21c - 7x, IS19a - 1x, IS19b - 3x, IS19c - 1x, IS19d - 1x, IS22-2x a IS20-1x. Projekt byl medializován v rámci konference Proměny městské zeleně a to v rámci druhého konferenčního dne formou odborné exkurze. 9 Trasa 2. etapy Zeleného okruhu

10 Spolupráce s vysokými školami CPP spolupracuje při výuce studentů Univerzity Hradec Králové (od roku 2011) a studentů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od roku 2008). Od roku 2013 je Civitas per Populi partnerem Vysoké školy regionálního rozvoje, pro niž mj. zabezpečuje i funkci odborné knihovny. O.p.s. pro studenty organizuje už pravidelné exkurze např. do Národní přírodní rezervace Karlštejn ve spolupráci s Geoparkem Joachima Barranda ( ), dále terénní cvičení Město v krajině, krajina ve městě - Poděbrady a Polabská lužní společenstva ( ) či josefovské louky ( ). V plánu na je ještě exkurze do Hradce Králové s názvem Hradec Králové učebnice moderního urbanismu. 10 Studenti na exkurzi do Národní přírodní rezervace Karlštejn CPP se rovněž výrazně zapojilo do pořádání terénního cvičení studentů oboru Regionální rozvoj na téma Regionální rozvoj trojmezí česko-polsko-německé ( ). Ediční činnost Občanské družení Civitas per Populi každoročně vydává několik vlastních publikací. V roce 2014 mezi ně patřily následující: CIVITAS PER POPULI. Regionální politika na prahu nového programovacího období: sborník referátů z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí V. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN CIVITAS PER POPULI/VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Proměny městské zeleně - minulost, současnost a vize: sborník z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, ISBN V roce 2014 pokračovalo vydávání elektronického odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí dostupné na (ISSN 1805-

11 3246). Časopis byl zařazen Národní knihovnou k trvalé archivaci v rámci tzv. reprezentativního vzorku českého webu. Časopis aktuálně usiluje o zařazení do seznamu odborných recenzovaných časopisů evidovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a do databáze SCOPUS. V roce 2014 byla vydána dvě řádná a jedno mimořádné číslo časopisu. Redakční rada časopisu pracovala v následujícím složení (řazeno abecedně): doc. PhDr. Marek Franěk, Univerzita Hradec Králové Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Fakulta architektury VUT V Brně RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum evropského projektování Hradec Králové Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Univerzita Pardubice (výkonný redaktor) RNDr. Miloslav Novák, Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí ČR Mgr. Michael Pondělíček, Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje RNDr. Josef Postránecký, ředitel Sekce regionální politiky, Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Civitas per Populi, Vysoká škola regionálního rozvoje (šéfredaktorka) Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Kanceláře primátorky statutárního města Pardubice Ing. Jiří Svátek, vedoucí Odboru strategického rozvoje města Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák, Europoslanec, místopředseda Europarlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Europarlamentu, místopředseda SMO Redakční rada se nad obsahem jednotlivých čísel časopisu sešla celkem třikrát. 11

12 Odborné semináře a konference Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva Konfernce se konala dne 3. dubna 2014 sna Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR), kde se sešla skupina odborníků, která diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu Adaptace měst. Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň i dalším zájemcům o aktuální problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech. Hlavními tématy konference byla Změna klimatu a její aktuální dopady, Adaptabilita a resilience měst a Road Maps cesty k adaptabilitě. 12 Dr. Nečasová vítá účastníky konference jménem Vysoké školy regionálního rozvoje Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období. CPP se jako hlavní pořadatel (spolu s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou regionálního rozvoje) spolupodílelo na uspořádání již pátého ročníku odborné konference, která se uskutečnila na zámku v Pardubicích. Z konference byl sestaven a vydán sborník příspěvků viz ediční činnost výše.

13 Úvod konference a zdravice náměstka hradeckého primátora PaedDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D. Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize Civitas per Populi ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu byli spolupořadateli mezinárodní odborné konference Proměny městské zeleně minulost, současnost a vize, která se konala ve dnech Jako doprovodný program ke konferenci byla v Salonu Královéhradeckém v rámci uspořádána pro veřejnost přednáška doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky z Vysoké školy regionálního rozvoje na téma Sady v hradebním okruhu: Vídeň vs. Praha. 13 Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka přednáší v Salonu Královéhradeckém na téma Sady v hradebním okruhu

14 Akce, aktivity a happeningy Různé aktivity v rámci Ekoporadny pro občany byly následovány happeningy a přednáškami v Salonu Královéhradeckém. V průběhu roku bylo uspořádáno několik větších happeningů zapojujících a oslovujících veřejnost v aktuálních otázkách ochrany životního prostředí, architektury, urbanismu a regionálního rozvoje Den Vody happening na téma resilience: odolnost měst vůči důsledkům klimatické změny Civitas per Populi, o. p. s. uspořádala hapenning ke Dni vody, který se konal ve čtvrtek 20. března. Akce se odehrála za krásného, slunného odpoledne nedaleko Baťkova Náměstí v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku se staly klimatické změny a jejich vlivy na město Hradec Králové. Lidé měli možnost informovat se o hrozbách, které změny klimatu v dohledné době mohou přinést. Na místě se rozdávaly informační letáky a ke zpříjemnění slunného dne hrála rocková kapela Kmotra. 14 Pracovník Civitas per Populi s informační brožurkou Zelený okruh města Hradce Králové 2. etapa cyklovyjížďka Jak již bylo zmíněno v sekci Projekty v rámci ČR, Civitas per Populi zajistilo založení 2. etapy třetího Zeleného městského okruhu. V rámci medializace a popularizace tohoto nového produktu cestovního ruchu byla uspořádána cyklovyjížďka. Mimo příjemné projížďky po nové etapě Zeleného okruhu měli návštěvníci akce jedinečnou možnost poslechnout si odborný komentář přímo od jednoho z autorů projektu, Ing. arch. Pavla Zadrobílka.

15 26.6. Šimkovy sady opět krásné Začátkem léta si Civitas per Populi připravilo pro občany i návštěvníky Hradce Králové komentovanou vycházku opravenými městskými sady. Odborného výkladu se ujal sám autor projektu rekonstrukce Šimkových sadů, Ing. arch. Pavel Zadrobílek. Ing. arch. Pavel Zadrobílek provází účastníky akce Šimkovými sady Evropský den bez aut happening v rámci Týdne mobility Na Evropský den bez aut (22.9.) letos Dopravní podnik města Hradce Králové, Civitas per Populi a město Hradec Králové připravili na třídě ČSA u Adalbertina odpolední happening za účelem jednak jako připomenutí různých alternativ dopravy, tak i jako upozornění na negativní dopady neustále se zhušťujícího automobilového provozu. Obyvatelé města Hradec Králové tak dostali možnost komentované prohlídky nových bateriových elektrobusů Škoda Perun (Pure Electric RUNner) a SOR EBN 9,5, které představují moderní a ekologický způsob městské hromadné dopravy. Mezi návštěvníky akce a kolemjdoucími zároveň proběhla anketa, zda by třída ČSA u Adalbertina měla být vyhrazena pro pěší, cyklisty a MHD, na kterou odpovědělo více než 180 lidí. 67% respondentů se vyslovilo pro omezení automobilové dopravy v tomto úseku třídy ČSA. Celou akci provázela navzdory dešti dobrá nálada, a to i díky vystoupení hudební skupiny Kmotra rock revival. 15 Účastníci akce si prohlíží ekologickou alternativu MHD

16 O.p.s. Civitas per Populi dále provozuje kulturní, informační a poradenské centrum s názvem SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ A KLUB ARCHITEKTŮ V HRADCI KRÁLOVÉ (Gočárova tř. 761/20, Hradec Králové) 16 Salon Královéhradecký exteriér a interiér Kulturní, informační a poradenské centrum je určeno pro občany i návštěvníky města Hradec Králové. Návštěvní a výstavní prostory i knihovna s čítárnou jsou od roku 2011 otevřeny v úterý a čtvrtek v čase hod. Pravidelně se tu každý týden konají různé besedy, výstavy a kulturní akce pro odbornou i laickou veřejnost. V průběhu roku 2014 dosud navštívilo přednášky, besedy, výstavy a ostatní akce přes 1000 návštěvníků včetně studentů středních a vysokých škol. V rámci Salonu Královéhradeckého je systematicky budována odborná knihovna. K evidovala knihovna na 737 knižních titulů, 299 časopisů, 619 informačních brožur, 145 diplomových a bakalářských prací a 95 CD a DVD. Katalogy knihovny jsou dostupné on-line na

17 Výstavy V Salonu Královéhradeckém byly v průběhu roku realizovány následující výstavy: Karel Steiner Novotný Hradecké prolínání (leden-únor 2013), vernisáž Výstava fotografií architekta Jana Hochmana na téma Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago (únor březen 2013), vernisáž Výstava fotografií fauny a flóry Hradce Králové od Tomáše Feldmana Žijí s námi ve městě (duben-květen 2013), vernisáž Výstava grafik Rudolfa Rouska Rutkův tarot (květen-červen 2013), vernisáž Vernisáž Rutkův tarot Výstava velkoplošných snímků Svět očima dálkového průzkumu země (září-říjen 2014), vernisáž Stavba roku Královéhradeckého kraje výstava 10. ročníku soutěže (říjen 2014), vernisáž Vernisáž výstavy Stavba roku Královéhradeckého kraje 2014,

18 Výstava Štěpána Málka Karosáže, (listopad 2014), vernisáž Výstava Lucie Staňkové Stopy ornamentu (listopad 2014 leden 2015), vernisáž Vernisáž Stopy ornamentu

19 Přednášky, besedy a klubové akce Z dalších kulturních aktivit lze jmenovat večery věnované svobodě a globálnímu rozvoji ve světě spojené s besedou a promítáním filmů: Kuba - cestopisné promítání Josefa Malíře a Dany Faltové (23.1) Proměna Benešovy třídy - beseda s architektem Pavel Zadrobílkem, spoluautorem projektu (30.1.) 19 Beseda na téma proměna Benešovy třídy Gruzínské návraty- cestopisné promítání Tomáše Kučery (6.2.) Zelená srdce amerických velkoměst Washington, D. C., New York, Boston, Chicago- přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (20.2.) Zelená srdce čínských velkoměst Beijing, Chengde, Yangshou, Suzhou, Shanghai - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (27.2.) Zelená srdce japonských velkoměst Tokyo, Osaka, Kanazava, Kobe, Kyoto - přednáška Ing. arch. Jana Hochmana (6.3.) Štětcem a mačetou - promítání filmu od firmy Soliton (13.3) Istanbul cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka (s ČGS, 3.4.)

20 Izrael cestopisné promítání Ing Josefa Potočka (s ČGS, 10.4.) Izrael, cestopisné promítání Granada cestopisné promítání Denisy Čepové (s ČGS, 17.4.) Hradec Králové historické město roku - diskuse při příležitosti Mezinárodního dne památek se členy výboru pro vstup města Hradce Králové do UNESCO (24.4.) Zapomenutá místa Jesenicka promítání filmu ke Světovému dni národních parků (29.5.) O ptácích a lidech promítání filmu ke Světovému dni životního prostředí (5.6.) Nepál cestopisné promítání Ing. Josefa Potočka (s ČGS, 12.6.) Tajemní Chetité, jejich města a říše přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph. D. (s ČGS, 19.6.) Antický Řím přednáška o metropoli starověku od doc. Ing. ach. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. (11.9.) Nový Zéland promítání skupiny mladých cestovatelů (25.9) 20 Nový Zéland cestopisné promítání

21 Cesta pod Anapurnu - cestopisné promítání Ing. Miloslava Kulicha (16.10.) Ankara cestopisné promítání Mgr. Petra Šilhánka(23.10.) Svatojakubská cesta promítání Ing. Josefa Potočka (13.11.) Slovinsko známé i neznámé, pohled domácí! Přednáška Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. (4. 12.) Svatojakubská cesta, Další akce Civitas per Populi pořádalo v rámci podpory jiné kultury a globálního vzdělávání ve spolupráci s organizací Člověk v tísni také pravidelně promítání filmů zdarma prezentovaných v tomto roce v rámci festivalu Jeden svět. V roce 2014 proběhlo promítání následujících filmů: Na sever od slunce (16. 1.);Všichni spolu (13. 2.); Punkový syndrom (18.9.), Říkejte mi Kuču (16.11.); Úžasný Ázerbájdžán ( ); Putinovy hry (11.12.) Promítání : Úžasný Ázerbájdžán!

22 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Název: Civitas per Populi, o.p.s. Sídlo: Střelecká 574/13, Hradec Králové IČO: Rozhodný den: Obecné údaje Právní forma: Předmět činnosti: obecně prospěšná společnost 31

32 1. Údaje o zaměstnancích Subjekt v roce 2014 měl 5 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 0,8. Poskytnuté půjčky: společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková Kč jako krátkodobou finanční výpomoc. Půjčka byla v plné výši splacena do konce roku společnosti Civitas per Populi zapůjčila doc. Vladimíra Šilhánková, Kč jako krátkodobou finanční výpomoc Kč z této částky bylo splaceno ke konci roku Informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví je vedeno na počítači, v účetním programu Helios Red. Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání. Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty a je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky a dále s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tj. analytické členění položek nákladů a výnosů na daňově uznatelné a neuznatelné, na náklady hlavní a hospodářské činnosti. 32

33 Přehled dotací z veřejných zdrojů získaných o. s. v roce 2014 Název projektu Poskytnutá dotace v Kč Územní dynamika TD Činnost kulturních organizací Hradecké cyklokroužení 2. etapa Hradecká prolínání Najdi chráněné lesní zvíře Ekologizace JHP školy, Kambodža Proměny zeleně Lednička dolesa nepatří Výstava Lucie Staňkové Celkem za rok Poskytovatel Technologická agentura České republiky Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK Česká rozvojová agentura Magistrát města HK Magistrát města HK Magistrát města HK 33 Přehled darů ze soukromých zdrojů Účel daru DS01 na činnost o.p.s DS02 Na činnost o.p.s Celkem za rok Poskytnutý dar v Kč

34 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

http://usneseni.mmhk.cz/rt_ext/part_ressug/search/fulltext_max_right.php?app=rm&cy...

http://usneseni.mmhk.cz/rt_ext/part_ressug/search/fulltext_max_right.php?app=rm&cy... Page 1 of 5 Fulltextové prohledávání usnesení Rady města Hradec Králové hledaný text civitas spojka společně s hledaný text 2 rok všechny zasedání všechna klíčové sloveso nezadané b b plnění odstavce plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Poznej svou ekostopu

Poznej svou ekostopu Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2011/2012 Kód programu: 1112/E

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2013 duben 2014 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více