MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1"

Transkript

1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří budovy tzv. Horního a Dolního zámku, postavené v 16. století míšeňským rodem Salhausenů. Saský původ stavebníků určil též slohovou orientaci staveb, především Dolní zámek je tak vzácně dochovaným příkladem architektury tzv. saské renesance v Čechách. Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 1 Chomutov, Nám. 1. máje 1 Chomutov, Nám. 1. máje Chomutov, Náměstí 1. máje 2 Vodní hrad Budyně nad Ohří Kostel sv. Kateřiny Bývalá sýpka - městská galerie Městská věž a hod. Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal počátkem 13.století král Přemysl Otakar I. přestavět v gotickém slohu. Kostel sv. Kateřiny patří k nejstarším stavbám v Čechách. Jeho výstavba se kryje s převzetím chomutovského panství Řádem německých rytířů v r V průběhu 90. let 20. st. prošla stavba celkovou restaurací i archeologickým průzkumem. Ve dnech EHD je zde výstava "Století Slováků v českých zemích". Renesanční stavba,která původně sloužila jako provizorní jezuitský kostel. O výstavbě kostela sv.i gnáce v pol.17s toletí zde byl refektář.po zrušení řádu byla budova přestavěna na špejchar.v letech byla provedena oprava budovy.v době EHD zde bude výstava soch a obrazů S.Kavanové a P.Knapka. Městská věž z počátku 16. stol. je přistavěna na jižní straně děkanského kostela. Je zde expozice o dějinách města. Z věže je krásný výhled na město i okolí. Chomutov, Náměstí 1. máje Trojičný sloup Sloup byl postaven v roce 1697 Ambrožem Laurentisem díky nadace manželů Wolfových. Další sochy byly přistavěny 1719 a Byl několikrát opravován, v r byl přemístěn na střed náměstí. V r byla provedena celková restaurace a z muzejních sbírek byly osazeny původní andílkové-světlonoši. Stránka 1

2 Chomutov, Nám. 1. máje 2 Kostel Nanebevzetí P. Marie hod. Děkanský kostel byl postaven na starších základech počátkem 16. stol. Mobiliář pochází převážně z 17. a 18. stol, na hlavním oltáři je vzácná gotická socha P. Marie od Mistra z Podelwitz. Za pozornost stojí rovněž renesanční náhrobky u oltáře. V posledních letech prochází kostel částečnou obnovou. Chomutov, Lipská Kostel sv. Barbory hod. Původně vystaven 1450,1593 začal přestavbu J. P. z Lobkovic, ovšem po jeho zatčení zůstal pouze rozestavěný presbytář. Interiér je z 19. stol., ale jsou zde i gotické dřevěné plastiky. Kostel bude vrámci EHD opět otevřen veřejnosti, byť na omezenou dobu. Chomutov, Nám. 1. máje 1 Stará radnice - místnosti primátorky Reprezentační místnosti jsou částečně vybaveny historickým mobiliářem včetně zapůjčených barokních kamenných plastik. Nově je zpřístupněna oratoř slečen s jedinečným výhledem do kostela sv. Kateřiny. Chomutov, Nám. 1. máje 1 Oblastní muzeum v Chomutově - stará radnice Expozice muzea je umístěna v gotických prostorách bývalé komendy řádu německých rytířů. Ojedinělá je sbírka got. plastik a deskových obrazů stol., zajímavá je expozice lékárenství, Fialův mechanický betlém a lapidárium na mnišském dvorečku. V zpřístupněné oratoři muzejní zbrojnice. Chomutov, Palackého 86 Chomutov, Hálkova Bývalé jezuitské gymnázium - hvězdářská věž Kostel sv. Ducha Věž, která sloužila jako jezuitská hvězdárna, je součástí jezuitského gymnázia. Od roku 2004 je zde stálá expozice malíře Ilji Sajnera - Hvězdy a ostrovy. Před věží bude pro děti i dospělé balonová pošta. Kostel je původně gotický, byl založen jako špitální. Během staletí mnohokrát vyhořel a v roce 1900 byl postaven v nynější neogotické podobě. V 90. letech jej získala pravoslavná církev, která v roce 2003 nechala kostel částečně opravit, zejména severní a západní fasádu. Stránka 2

3 Chomutov, Náměstí 1. máje Kostel sv. Ignáce Raně barokní stavba basilikového typu s dvouvěžovým severním portálem byla postavna v letech italským architektem C. Luragem. V posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, nyní slouží jako výstavní a koncertní síň. Ve dnech EHD zde bude výstava obrazů M. Kudrasové Chomutov, Palackého 86 Oblastní muzeum v Chomutově - bývalé jezuitské gymnázium hod. V budově jsou stálé expozice archeologie a Práce a život v Krušných horách II. Nachází se zde i muzejní knihovna, ředitelství a konzervační dílna. V době EHD výstava zde bude výstava "Jiří Popel z Lobkovic let. Chomutov, Nám. 1. máje 1 Chomutov, Palackého 85 Stará radnice - klenotnice Galerie Lurago V budově staré radnice se v 1. patře nachází klenotnice, která je vyzdobena nástěnnými malbami z roku Hlavním námětem je starozákonní legenda o Tobiášovi. Výjev je doplněn čtveřicí ctností a čtyřmi antickými božstvy. Fresky jsou opět restaurovány. Výstavní sál je v bývalé v renesančních prostorách jezuitské koleje. Konají se zde cca měsíčně výstavy obrazů, plastik, grafik i fotografií.v době konání EHD zde bude výstava a keramiky chomutovských výtvarníků. Duchcov, Masarykova 7 Muzeum města Duchcova hod. Barokní měšťanský dům s raně klasicistní fasádou, kolem roku Nyní sídlo Městského informačního centra a Muzea města Duchcova, ve kterém je badatelna se spisy o G. Casanovovi, expozice o Historii města Duchcova a Poppelova výstavní síň. Duchcov, Náměstí Republiky 9 Státní zámek Duchcov Raně barokní zámek dal vystavět ve 2. pol. 17. stol. J. Bedřich z Valdštejna. Plány na stavbu zámku vypracoval architekt J. B.Mathey. Klasicistní podoba je z let Výrazným zásahem do podoby areálu byla likvidace barokního špitálu (1958) a následně části parku z důvodu plánované těžby uhlí. Stránka 3

4 Děčín, Dlouhá jízda 1253 Zámek Děčín hod. Barokně klasicistní zámek, dominanta města. Součástí areálu zámku je barokní Růžová zahrada se sala terrenou a glorietem. Přístupné jsou reprezentační prostory zámku a interierová expozice. Kolem zámku se rozkládá zámecký park, který je před rekonstrukcí. Horní Jiřetín, Státní Zámek Jezeří hod. Jimlín, Jiřetín pod Jedlovou, 79 Nový Hrad Zřícenina hradu Tolštejn hod hod. Zámek Nový Hrad byl postaven v letech jako pozdně gotický hrad s palácem a věží, později byl přestavěn na raně barokní zámek. Objekt v současné době kromě každoroční květnové Novohradské poutě a vybraných termínů není přípustný veřejnosti. Zřícenina hradu Tolštejn s vyhlídkou a restaurací. Jiřetín pod Jedlovou, Křížová 185 Kaple Ukřižování na Křížové hoře hod. Přístupovou cestu lemuje 11 zastavení Křížové cesty, 12. a 13. zastavení je přímo v kapli. Za kaplí stojí zděný Boží hrob. V areálu se nacházejí kamenné sochy. Na počátku Křížové cesty lze spatřit učedníky Ježíšovy - Petra, Jakuba a Jana. Za nimi je v Olivetské zahradě socha modlícího se Ježíše. Kadaň, Mírové náměstí 1 Radnice - věž Původní gotická radnice pochází z 1. poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž. Vrchol věže je korunován ochozem s osmibokou helmou, posázenou na stranách kraby. Věž je vysoká 53,7 m. Věž postavil stavitel Petr Hündt, který se na věž podepsal soškou psa. Kadaň, Mírové náměstí 84 Kostel Povýšení sv. Kříže Farní kostel byl původně zasvěcen Panně Marii. První zmínka o něm je z roku V letech byl přebudován do barokní podoby stavitelem Koschem. Cenné je vnitřní vybavení, hlavně oltář a kazatelna. Stránka 4

5 Kadaň, Mírové náměstí 1 Kadaň, Tyršova 134 Kadaň, Mírové náměstí 84 Galerie Josefa Lieslera Galerie Karla Havlíčka Růžencová kaple Součástí galerie Josefa Lieslera je Informační centrum. Pravidelně se zde konají výstavy obrazů, soch, grafik, plastik, fotografií atd. Návštěvníci zde mohou získat informace o městě a zakoupit zde materiály týkající se města. V galerii Karla Havlíčka se nachází stálá expozice kreseb a plastik Karla Havlíčka. Pozdně gotický prostor (první zmínka z r. 1478) s renesanční klenbou a klasicistními malbami. Pod kaplí se nachází kostnice (nepřístupná). Kaple sloužila mj. jako modlitebna Růžencového bratrstva, pak jako sklad kostelních mobiliářů a děkanská knihovna. Dějiště Pašijí (každoročně na Květnou neděli). Kadaň, Švermova Kadaň, Švermova 474 Mikulovická (svatá) brána Městské muzeum v Kadani hod. Hlavní hradba vznikla patrně na konci 13. a na počátku 14. století a byla z každé světové strany prolomena branou. Žádná z nich se nedochovala v úplnosti. Dosud stojí mohutná gotická, později jen mírně renesančně upravená věž Mikulovické ( Svaté ) brány. Františkánský klášter je sídlem městského muzea, které nabízí tři prohlídkové okruhy (Mineralogie, Život v klášteře, Pohledy do minulosti Kadaně). Pro EHD 2007 bude pozornost věnovaná zejména okruhu o historii města Kadaně. Kadaň, Říční Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Ke špitálu a kostelu se vztahují nejstarší zprávy o Kadani. O nejstarší stavbě kostela svědčí pouze hranolovité kvádry ve zdivu. Raně gotický kostel byl poškozen roku 1421 a obnoven roku 1452.Posléze je obnovován po požárech. Na klenbách jsou fresky s výjevy ze života s výjevy ze života J. Křtitele. Stránka 5

6 Kadaň, Švermova 7 Měšťanský dům čp. 7 Dům je jednopatrový řadový objekt na obdélném hloubkovém půdorysu s pravým dvorním rizalitem a křídlem. Hlavní uliční jižní průčelí je pětiosé, kromě hlavní má kordonovou římsu. V ose přízemí hlavní vchod s dvoukřídlými dveřmi, po stranách obchodní výkladce s dveřmí z 2. pol. 19. stol. Kladruby u Stříbra, Klášter Kladruby hod. Unikátní stavba s monumentálním kostelem, ležící poblíž města Stříbra. Barokní gotika, expozice věnovaná sv. Janu Nepomuckému, jehož osud byl spjat s dějinami kláštera. Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1 Klášterec nad Ohří, Kostelní Klášterec nad Ohří, Kyselka 20 Zámek Klášterec nad Ohří Kostel Nejsvětější Trojice Lázeňský areál Evženie a hod a hod a hod. Významné historické šlechtické sídlo severozápadních Čech. V zámku je nainstalována expozice porcelánu od porvopočátků po dnešek ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V okolí zámku se nachází 9ti hektarový anglický park. Před zámkem se nachází sala terrena, barokní patrová budova s terasou. Stavbu farního kostela realizoval na základě dohody s Michaelem Osvaldem Thunem italský architekt Carlo Lurago. Na apsidu kostela byla v pol. 19.století přistavěna jednoduchá přízemní budova,v níž je schodiště vedoucí pod hlavní oltář kostela,kde se nachází stará thunská hrobka. Lázeňský areál s inforamčním centrem, stáčírnou minerálních vod, tenisovým kurtem, dřevěnou kolonádou, sochami místních umělců, restaurací. Krabčice, Krásný Dvůr, Říp - Rotunda Svatého Jiří Státní Zámek Krásný Dvůr Původně renesanční tvrz, kterou nechal v l tehdejší majitel František Černín přestavět na barokní zámek. Autorem projektu je architekt František Maxmilián Kaňka. V expozici jsou interiéry s dobovým zařízením a sbírkami skla, kamenin a hodin a významná knihovna. Stránka 6

7 Libochovice, Purkrabská 2 Státní hrad Házmburk hod. Kolem r hrad vybudovali Lichtemburkové, vlastnili jej až do poč. 14. stol., kdy jej získal Jan Lucemburský. Roku 1335 hrad koupil Zbyněk Zajíc z Valdeka. Zajícové z Házmburka patřili ve 14. a 15. stol. k nejmocnějším rodům a jejich sídelní hrad Házmburk byl významnou oporou krále i církve. Libochovice, Státní Zámek Libochovice Současná ranně barokní podoba zámku pochází z konce 17. století, stojí na místě starší gotické tvrze a pozdějšího renesančního zámku. Klasická interiérová instalace obsahuje průřez jednotlivými slohy, vzácná sbírka gobelínů, skla a porcelánu, unikátní barokní kachlová kamna. Litoměřice, Máchovy schody Litoměřice, Mírové nám. 15/7 Litoměřice, Mírové nám Litoměřice, Čtvrť Dubina Divadlo Karla Hynka Máchy Dům pod bání Historické podzemí s lapidáriem Kaple sv. Jana Křtitele Divadlo vzniklo v roce 1822 přestavbou starší hospodářské budovy. Autorem stavby je J. Gaube. Parkánové průčelí je členěno slepými arkádami a pásovou rustikou. Boční přístavby jsou z konce 19. stol. Poslední velká rekonstrukce byla dokončena v roce Renesanční dům, vybudovaný na dvou gotických parcelách v letech Stavbu zahájil stavitel italského původu A. Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky, jejichž erb je vytesán na vstupním portálu a vymalován ve dvorním traktu. Dnes sídlo městského úřadu. V jádře renesanční dům s barokním vrstveným volutovým štítem: Barokně přebudován na přelomu 17. a 18. stol. V roce 1975 byla odtud zpřístupněna prohlídková trasa části historických sklepů pod tímto a okolními domy. Barokní kaple z roku 1677 od Gulia Broggia, postavená za biskupa Štemberka jako pohřební kaple na místě staršího kostela, zničeného za třicetileté války. Stránka 7

8 Litoměřice, Dómské náměstí Litoměřice, Mírové náměstí Katedrála sv. Štěpána Kašny na Mírovém náměstí Původně románská bazilika, připomínaná k roku 1057, byla goticky přestavěna ve 2. pol. 14. století. V letech byla původní stavba zbořena a bezprostředně v letech postavena dnešní katedrála. Hlavního stavitele neznáme, dokončena Dominikem Orsim. Původní kašny vznikly v roce 1541 při zřízení dřevěného vodovodu. Horní kašna byla dřevěná, spodní kamenná, zničená za třicetileté války, měla čtyři lví hlavy. Dřevěná kašna byla v roce 1715 nahrazena kamennou. Litoměřice, Mírové náměstí Kostel Všech svatých a městská věž hod. Děkanský kostel Všech svatých a městská věž - poprvé dobovými prameny připomínán k r Před pol. 14. stol. tvořil součást městského opevnění. Dnešní podélná stavba bazilikálního typu s trojbokým závěrem je výsledkem celkové barokizace z let Litoměřice, Dominikánské náměstí Kostel sv. Jakuba Bývalý dominikánský kostel sv. Jakuba, připomínaný k roku 1233 jako kostel minoritský, od r dominikánský - pozdně barokní z doby okolo 1730, připisován Octaviu Broggiovi, svěcen v r Litoměřice, Čtvrť Krupka Kostel sv. Vojtěcha Barokní kostel byl v letech vystavěn O. Broggiem. Podélná jednolodní stavba s odsazeným a pravoúhle uzavřeným presbytářem má dvojdílné průčelí, které je členěno mělkým risalitem s vysokými pilastry. Litoměřice, Václavské náměstí Kostel sv. Václava Barokní stavba na místě gotického kostela, postavena nákladem města v letech O. Broggiem, jako dík za přestálou morovou nákazu. Centrální dispozice s přiřazeným polygonálním presbytářem je završena válcovým nástavcem s kupolí a lucernou. Stránka 8

9 Litoměřice, Mírové náměstí Litoměřice, Mírové náměstí Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Morový sloup hod Na raně gotických základech byl vybudován pozdně gotický měšťanský dům s původními profilovanými okny, římsami a vrstveným stupňovitým štítem. V ose průčelí štítek s letopočtem V loubí částečně zachován pozdně gotický portál. Barokní sousoší bylo postavené G. Broggiem, kameníkem A. Wildem a sochařem A. Kitzingerem v letech na paměť morové epidemie v roce Na sloupku je socha P. Marie, na nárožích sochy sv. Rocha, Šebestiána, Bartoloměje a Františka Xaverského. Litoměřice, Mírové náměstí 171/40 Litoměřice, Dómské náměstí Louny, Svatopetrské nám. Louny, Beneše z Loun 10 Oblastní vlastivědné muzeum Věž u katedrály sv. Štěpána Kostel sv. Petra Chrám sv. Mikuláše hod hod hod hod. Oblastní vlastivědné muzeum - stará radnice. V budově je dnes expozice Oblastního vlastivědného muzea se stálou expozicí. Původní radnice vznikla koncem 14. století. Dnešní věž u katedrály, spojená s průčelní částí chrámu vysokou spojovací arkádou, byla postavena na místě barokní zvonice v letech 1883 až 1889 podle částečného návrhu vídeňského architekta Ferstela Litoměřickým stavitelem F. Sanderem. Kostel sv. Petra je nejstarší stavbou ve městě, jehož západní průčelí je částečně tvořeno románským zdivem. Je obklopen hřbitovní zdí a renesančními portály. V 19. stol. byl kostel regotizován. V roce 2006 byla jeho vnitřní část rekonstruována. Dominanta a chlouba města,jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z r. 1332, kdy ještě nesl jméno sv. Kříže. Monumentální oltář z let vytvořil sochař Jeroným Kohl. Návštěvníkům bude poskytnuta podrobná prohlídka kostela s výkladem. Stránka 9

10 Louny, Pivovarská 28 Oblastní muzeum Louny Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Most, Kostelní 289 Most - Kostel na Nebevzetí Panny Marie Most, Ke kostelu 1 Kostel Povýšení sv. Kříže Vtelno a hod. Kostel povýšení sv. kříže je barokní. Postaven byl O. Broggiem r na náklad oseckého opata Jeronýma Besheckera. Jednolodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem, s obdélnou sakristii (s oratoří v patře) a s hranolovou věží nad hlavním průčelím. Ploskovice, 1 Roudnice nad Labem, Komenského 174 Státní Zámek Ploskovice Bývalý augustiniánský klášter a kostel Narození Panny Marie hod a hod hod a hod hod. Vrcholně barokní zámek nechala v letech postavit princezna Anna Marie Toskánská z rodu Sasko-Lauenburského. V roce 1805 přechází do rukou Habsburského rodu a od roku 1849 se stává letním sídlem císaře Ferdinanda I. Habsburského, posledního českého korunovaného krále. Augustiniánský klášterní komplex tvoří kostel Narození Panny Marie a budova konventu, původně tvořena čtvercovými ambity. Základní kámen byl položen v roce Je zde umístěn znak Jana z Dražic, vylovený z Labe při stavbě mostu. POZOR: OTEVIRACÍ DOBA JE POUZE NA JEDNOTLIVÉ PROHLÍDKY! Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 59 Městská hláska hod. Městská hláska je pozůstatkem středověkého opevnění mezi Starým a Novým městem roudnickým. Původně gotická stavba z 15. století s barokní střechou, objekt byl často přestavován. Sloužila k obraně města, hlášení ponocného a ohlašování požárů. Stránka 10

11 Roudnice nad Labem, Komenského 174 Ambity augustiniánského kláštera a hod hod a hod hod. Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina byl postaven spolu s kostelem Narození Panny Marie v letech V květnu 1421 v období husitství byl poničen, dochovalo se jižní, východní a západní křídlo a kapitulní síň. POZOR: OTEVIRACÍ DOBA JE POUZE NA JEDNOTLIVÉ PROHLÍDKY! Roudnice nad Labem, Očkova 5 Roudnice nad Labem, Třebízského Rumburk, Tř. 9. května 149 Trmice, Zámecká 12 Velké Březno, Galerie moderního umění - bývalá zámecká jízdárna Starý židovský hřbitov v Roudnici nad Labem Loretánská kaple s ambity v Rumburku Zámek Trmice Kostel sv. Václava a hod a hod hod hod hod hod. Galerie se nachází v objektu bývalé zámecké jízdárny. Pochází od stavitele roudnického zámku Antonia Porty a vznikla ve druhé polovině 17. století. Starý židovský hřbitov byl založen roku 1613 a byly sem přeneseny náhrobky ze staršího zrušeného hřbitova, nejstarší dochované náhrobky pochází z počátku 17. století. Hřbitov byl pak zrušen a později založen nový. Již několik let zde probíhají restaurátorské práce na obnově náhrobků. Svatá chýše byla vybudována z podnětu knížete Antonína Floriána z Lichtensteinu v letech Loreta v Rumburku je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Loretánský areál tvoří dále ambity, klášterní kostel sv. Vavřince a bývalý kapucínský konvent. Zámek nechal postavit Albert Nostic v letech který v novorenesančním stylu navrhl architekt Heinrich Ferstel.Původní interiér se nezachovalo.v současné době se zde nachází expozice k dějinám hornictví,modelové železnice,is k výstavbě D8.Pořádají se zde výstavy,koncerty i svatební obřady. Pozdněgotický halový prostor s křížovou klenbou sklenutou na středový sloupek. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu saské renesance a náležejí mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Stránka 11

12 Velké Březno, 63 Vrutice, Vrutice 48 Zubrnice, 74 Ústí nad Labem, Na Zacházce 844 Ústí nad Labem, Horova Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Státní Zámek Velké Březno Vodárenské muzeum Vrutice Soubor lidové architektury Zubrnice Hrad Střekov Kostel apoštola Pavla Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem hod hod hod hod hod hod. Jeden z nejmladších zámků v České republice, postavený mezi lety pro nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka. Mezi lety 1885 a 1910 byl přestavěn ve stylu romantické novorenesance. Zámecká expozice je věnována rodině Chotků. Objekt je muzeem vodárenství se zajímavou expozicí, která vypovídá o historii vodárenství v litoměřickém regionu. Perlou expozice je dieselagregát vyrobený německou firmou Deutz v Kolíně nad Rýnem, který je po kompletní rekonstrukci v současnosti plně funkční. Zubrnice jsou nejmladším skanzenem v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřují. Jejich základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jeho okolí. Středověky hrad byl založen ve 14. století. Hrad měl střežit přilehlý vodní tok a zajistit vybírání cla. R je pro hrad významný především tím, že je jeho majiteli stali páni z Lobkowicz, kteří vlastní hrad dodnes. Na hradě pobýval např. K. H. Mácha, německý básník T. Körner či R.Wagner. Neorománská stavba z roku 1905 s režnou cihlovou fasádou. Valená klenba lodi sestavena z betonových prefabrikátů. Stylově jednotné dobové vybavení interiéru. Nad vstupem do sakristie litinový reliéf s námětem Kázání na hoře. Barokní obdélná jednolodní stavba z roku 1701 (původně kostel zmíněn již v r. 1352). Součástí areálu kostela je i polygonální zvonice s jehlancovou stříškou. Kostel se šikmou věží z doby před rokem 1318 v pozdněgotické a Mockerově přestavbě. Věž (původně pozdně románská) se vychýlila téměř 2 m od osy následkem náletu v dubnu Halový interiér s hvězdicovou klenbou je vybaven neogoticky. Stránka 12

13 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Hradiště 4 Ústí nad Labem, Panská 23 Ústí nad Labem, Na Schodech 10 Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 6 Kostel sv. Floriána Kostel sv. Jakuba Většího Dominikánský klášter s kostelem sv. Vojtěcha Městské lázně v Ústí nad Labem Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma Palácová vila Franze Petschka Goticko-renesanční jednolodní kostel postaven v letech Nová kamenná kazatelna je z r Kostel je součástí areálu zámku v Krásném Březně. Pozdněgotický halový prostor se síťovou klenbou. Celá stavba včetně vnitřního vybavení (náhrobníky, epitafy, hlavní oltář, kazatelna, křtitelnice) náležejí do okruhu tzv. saské renesance a řadí se k nejvýznamnějším památkám v severních Čechách. Autorem barokní přestavby kostela je významný severočeský architekt Octavio Broggio (1731). Při přestavbě se změnila orientace na severojižní. Průčelí kostela tvoří mělký rizalit členěný pilastry a římsami, v nikách sochy českých a dominikánských světců. Budova městských lázní je postavena v secesním slohu. Ke slavnostnímu otevření došlo dne Lázně slouží i dnes svému účelu, i když nikoli v tak velkém rozsahu jako v první polovině 20. století. Postavena na sklonku 19.st. Vila je neoslohovou eklektickou stavbou, u které převažují neorenesanční prvky. Interiér vily je založen na tzv.anglickém typu,který byl na přelomu 19. a 20.st. velmi oblíben. C.F.Wolfrum byl čelním představitelem významné ústecké továrnické rodiny. Luxusní rodinná vila postavená počátkem 30. let 20. stol. v pseudoslohovém pojetí, inspirovaném raným francouzským klasicismem a doznívající secesí, s funkcionalistickým uspořádáním domu. Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3 Palácová vila Hanse Weinmanna Budova z 30. let 20. století. V současné době sídlo Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Interiér inspirovaný italskou renezancí, v původním stavu jsou intarzované dveře, stropy, dřevěné a mramorové obložení. Pozoruhodný budoár paní domu a koupelny. Stránka 13

14 Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 4 Ústí nad Labem, Velká hradební 49 Ústí nad Labem, Lidické náměstí 10 Palácová vila Ignaze Petschka Rodinná vila Carla Hermanna Wolfruma Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem hod hod. Luxusní vila, dnes obřadní síň a Základní umělecká škola. Stavba pochází z konce 19. století, pozoruhodná je díky dochovaným interiérovým detailům a materiálům: mramor, řezbované i štukované stropy, řezbované deštění, kovové mříže. Budova z let , postavená berlínským architekterm E. Rentschem. Půdorys objektu projektován ve tvaru "L". Klasický interiér, dubové původní parkety a mezipatrové schody, ostění čisté bez nástěnných maleb, částešně osazené dřevěným obložením. Zajímavé obloukové členění některých místností. Neobarokní divadelní budova z roku 1909 od vídeňského architekta A. Grafa s bohatě štukovaným interiérem a nástropní freskou E. Veitha: alegorie Obchodu, Lodní dopravy, Průmyslu, Hornictví a Chemie holdující Apollónovi s Charitkami. Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86 Ústí nad Labem, Revoluční 84 Ústí nad Labem, Fibichova 392 Správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Správní budova Výzkumný ústav anorganické chemie Větruše Základy Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem sahají až do roku 1856, kdy jeho název zněl Rakouský spolek pro chemickou a metalurgickou výrobu. Nová správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu byla postavena v r. 1930, kdy byla nejvyšší výškovou budovou v ČSR. Neogotická budova z konce 50. let 19. stol. Přístupná část - vstupní prostor a zasedací síň jsou opatřeny alegorickou výmalbou s portréty osobností spojených s Chemičkou a holdovacím pochodem cechů jednotlivých profesí spojených s chemií. Objekt Větruše byl realizován koncem 19. století jako romantická stavba se secesními prvky. Věž umožňuje nádherné vyhlídky na vlastní město, řeku Labe, České středohoří a Krušné hory. Po požáru v roce 2000 prochází objekt rekonstrukcí a je proto zatím zpřístupněna pouze jeho věž. Stránka 14

15 Ústí nad Labem, Drážďanská 23 Ústí nad Labem, Vaňov 49 Ústí nad Labem, Pražská 120 Žatec, Husova 678 Zoologická zahrada v Ústí nad Labem Masarykovo zdymadlo na Střekově Vodní elektrárna Střekov Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci hod hod hod hod. V roce 1908 založil Heinrich Lumpe šestihektarovou soukromou přírodní ptačí rezervaci. V roce 1914 park otevřel pro veřejnost. Největšího rozmachu dosáhla zahrada v 70. letech, kdy se rozrostla na dnešních 30 hektarů. Ve 180-ti druzích zde žije přibližně 2000 kusů zvířat z celého světa. V r.1923 začala být budována pod střekovskou skálou tehdy největší vodní stavba na území ČSR,celé vodní dílo se podařilo dokončit až v r.1936.zdymadlo v sobě zahrnuje dvě plavební komory pro čluny,hydroelektrárnu a přechod přes řeku pro chodce.ve dnech 13. až 17. září prohlídky v 10 a 15 hodin. Hydroelektrárna začala být budována v r. 1931, v r zkušební provoz, r plný provoz. Elektrárna je průtočné konstrukce a jsou zde instalovány tri vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Zařízení je dimenzováno na vzdutí horní hladiny na 143 m.n.m. Muzeum je umístěno v budově bývalé nemocnice z r Po r zde byl umístěn sirotčinec a od r slouží celá budova muzejním účelům. Expozice přibližují pravěk středního Poohří, historii města, žateckou ikonografii. Raritou je kabinet chmelových známek a funkční stroj hist. věžních hodin. Žatec, Zeyerova 344 Křížova vila hod. Dům je díky dobře zachovaným exteriérům a interiérům cenným dokladem neorenesanční architektury a zároveň i významným svědkem vývoje urbanismu města Žatce na sklonku 19. století. Rekonstruován r. 2002, muzejním a expozičním účelům slouží od března r. 2003, od r je zde možnost uzavírat sňatky. Stránka 15

16 Žatec, nám. Prokopa Velkého 1952 Žatec, nám. Svobody 1 Žatec, Masarykova 356 Chmelařské muzeum Městská radnice - vyhlídková věž Renesanční sladovna hod hod hod hod. Muzeum je největší expozicí svého druhu v ČR. Na ploše m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do poč. 20. stol. V r nově rekonstruováno. V okolí je unikátní soubor balíren, sušáren a skladů chmele z přelomu 19. a 20. stol., který dokládá zlatou éru žateckého chmelařství. Dnes sídlo Městského úřadu. Postavena r jako tržnice sukna. V r přestavěna v renesančním stylu Jiřím Všetečkou z Pardubic, další rozšíření a změny budovy vyvolalo v 18. stol. zřízení krajského úřadu a dva požáry. Vyhlídková věž (42 m) zpřístupněna veřejnosti po rekonstrukci od roku Budova sloužila k výrobě sladu do konce 70. let 18. století, kdy byla přeměněna v městskou sýpku (1779). V zadním traktu je archeologicky doložen hvozd, ve dvorní části studna. Dům od r neudržován, zchátralý, na poč. 90. let provizorně zastřešen. O obnovu usiluje a.s. Chrám chmele a piva. Stránka 16

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např.

Na rozdíl od chudého Liberce, byla některá bohatší města libereckého kraje podporovaná šlechtou nebo církví, chráněna hradbami jako např. Období gotiky: Od nepaměti vedly naší krajinou trasy obchodních cest, kudy kupci procházeli se svými náklady jen řídce osídlenou krajinou. Spojení mezi vnitrozemím a Horní Lužicí zajišťovala obchodní cesta

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín

Výletní trasy Výletní trasy Liberec Vimperk Jablonec nad Nisou Strakonice Semily Vimperk Česká Lípa Prachatice Strakonice Český Krumlov Děčín Výletní trasy Liberec 1 Do romantického frýdlantského výběžku... 10 2 Za kouzlem Lužických hor... 12 3 Malebným Podještědím... 14 Jablonec nad Nisou 4 Rozhledny Jizerských hor... 16 Semily 5 Krajem zapadlých

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

LÉTO. Církevní památky na Lanškrounsku. PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA číslo 13/VIII 2008 Při samostatném prodeji cena 15 Kč

LÉTO. Církevní památky na Lanškrounsku. PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA číslo 13/VIII 2008 Při samostatném prodeji cena 15 Kč PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA číslo 13/VIII 2008 Při samostatném prodeji cena 15 Kč Církevní památky na Lanškrounsku LÉTO Kostel sv. Václava v Lanškrouně. Foto: Kateřina Kokešová LÉTO NA LANŠKROUNSKU 2008

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více