V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:"

Transkript

1

2 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města narozeným v roce 2014, 2 2. foto - Matyáš Foler, Eliška Václavová, Emilly Hrazdírová, Giacomo Girardi, 3. foto - Natálie Hrdá, Vítek Dlabaja, Nela Schulzová, Šimon Sýkora, Eliška Urbánková. 3 O vůni miminek a radosti Radosti je jako šafránu, my ji zažili hned po ránu. Dne byl pro nás nezapomenutelný den díky vítání občánků. Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkovala panu starostovi Stejskalovi, paní Synkové, dětem ze základní školy a ostatním, kteří se podíleli na této události. Srdečné díky a mnoho zdaru ve vaší další činnosti. Rodiče Nely Schulzové.

3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci únoru uzavřeli sňatek: Karel Hobza, Boskovice Kateřina Klimešová, Míchov Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Páteček František Kobelková Libuše Kabát Antonín Ženatý Jaromír Sedláková Pavlína Kacetl Zdeněk Chmelař František Janíková Vlasta Šparlinek Jiří Vala Jan Poláčková Božena Tajovská Helena Kobylka František Dočekalová Marie Hájková Marta Jakubcová Františka Marková Miloslava Rybářová Anna Veselá Vlasta Dvorská Jiřina Musikant Jiří Štarha Jaroslav Dvořáková Eliška Kočnarová Ludmila Dočekalová Blažena Bohatcová Libuše Válková Marie Fabičovičová Růžena Vondálová Marie Fűrješová Helena Schwarz Leopold Hoder Bořivoj Buš František V měsíci únoru oslavili vzácné a krásné životní jubileum diamantovou svatbu 60 let společného života paní Hedvika a pan Vojtěch PAROLKOVI, ul. Rekreační a paní Ludmila a pan Miloslav DOKOUPILOVI, ul. Boční. K tomuto významnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města. Srdečně blahopřejeme. (paní Hedvika a pan Vojtěch PAROLKOVI) (paní Ludmila a pan Miloslav DOKOUPILOVI) Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Kořístková Zdena, V Domkách, ve věku 70 let, Klimeš Josef, Bezručova, ve věku 85 let, Trčková Božena, Dolní Smržov, ve věku 80 let, Lebiš Josef, Družstevní, ve věku 70 let, Čest jejich památce! Poděkování: Děkuji všem přátelům, známým, svým spolužákům a spolužačkám, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Josefem Lebišem. Dále děkuji všem, kteří mi byli oporou v těžké chvíli. Lebišová Illona, manželka 3

4 OKÉNKO STAROSTY Podle kalendáře nám skončila zima. Milovníci lyžování a ostatních zimních sportů si moc neužili. Nespokojeni určitě jsou vodohospodáři i zemědělci. Za kamna jsme sice nevlezli, jak nás nabádá staré známé přísloví, ale klidně si i v dubnu můžeme řádně přitopit. Počasí si prostě dělá, co chce. Poslední zastupitelstvo schválilo rozdělení investic. Občané se mohou těšit mimo jiné na opravy chodníků, celkovou úpravu ulice Bezručova, bude posílen vodovodní řad na ulici Jevíčské - Havírenské a mnoho jiných akcí. Jak vidíte, průběžně se snažíme o zlepšení kultury života ve městě a místních částech. Opět pevně věřím, že si občané po zimě uklidí svoje zahrádky i okolí svých domů. Sice provádíme po městě jarní úklid, ale za přispění každého z vás úklid proběhne rychleji. Rovněž se občané mohou zapojit do tradičního úklidu kolem přehrady Křetínky, který proběhne Pro účastníky bude na závěr připraveno občerstvení a přátelské posezení, které zajišťuje jako tradičně sdružení FAN KLUB BOP Křetínka. Dubnem začne i celá řada kulturních a sportovních akcí. Jednou z hlavních v našem městě bude mistrovství světa družstev ve STIGA hokeji, které proběhne ve sportovní hale ve dnech dubna. Přijďte se podívat i vy na nejlepší světové hráče STIGA hokeje. Dne proběhne na náměstí tradiční čtení z bible. Rovněž vyzýváme všechny příznivce lampionového průvodu, aby pořídili sobě i dětem nový lampion. V rámci májových oslav lampionový průvod opět proběhne. Tak snad měsíc duben proběhne podle vašich představ, přeji všem krásné počasí, úspěchy úplně ve všem a závěrem měsíce radostné velikonoční svátky. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Vladimír Stejskal - starosta města ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE VE DNECH 13. a PROJEDNALA 1. Informace o změně rozsahu volebních okrsků na území města Letovice. 2. Informace DDM Letovice o činnosti za období Přidělení bytu 1204 v DPS Letovice. 4. Zprávu o hospodaření v městských lesích za rok Zprávu o údržbě městské zeleně za rok Zprávu o údržbě Zámeckého parku za rok Jednotlivé kroky a postup v rámci přípravy Obecně závazné vyhlášky a návštěvního řádu vodního díla Letovice. 8. Informace ke stavebním řízením objektu firmy Alfachem s.r.o. 9. Zprávu o činnosti komisí RM a výborů ZM ve 2. pololetí roku Dispozice s majetkem města. 11. Informaci o možnosti využití elektronických aukcí pro město. 12. Žádost Společnosti pro ranou péči Blansko o příspěvek města. 13. Rezignaci kronikáře města pana Jaroslava Hejla. 14. Rada města doporučila: zastupitelstvu města schválit Smlouvu se společností Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice na akci Přístavba hasičské zbrojnice a pověřit starostu města jejím podpisem, zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 5/2014, zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření Města Letovice za období 1-12/2013, zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Letovice s účinností od , zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace s účinností od Rada města schválila: udělit souhlas s uvolněním finanční záruky ve výši ,- Kč + úroky společnosti HOLAS CZ, spol. s.r.o., Lazinov 97, Křetín na akci Regenerace panelového sídliště 4. etapa, dar města 1. občánkovi narozenému v roce 2014 zlatý přívěšek se znakem města, 4

5 vyloučení uchazečů HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92, Skalice nad Svitavou a EKOTERM CZ, s.r.o., Pražská 870, Letovice z posuzování nabídek na veřejnou zakázku Přístavba hasičské zbrojnice, dodavatele akce Přístavba hasičské zbrojnice společnost Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, program jednání ZM na den 13. března 2014, provedení rozpočtových opatření č. 6/2014, podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu JmK na úhradu nákupu přístrojové lymfodrenáže pro pracoviště fyzioterapie v domově pro seniory. V případě poskytnutí dotace schválila čerpání investičního fondu CSSML na dofinancování nákupu této lymfodrenáže, poskytnutí účelového finančního transferu ve výši 7.500,- Kč pro organizaci Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko, se sídlem Blansko, Komenského 19 na úhradu nájemného v budově Tyršova 2, Letovice a pověřila starostu podpisem dotační smlouvy, text vzorové nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník včetně všech příloh, text vzorové nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník včetně všech příloh, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Letovice - Zdravé město Celkové předpokládané náklady projektu činí ,- Kč, požadavek dotace ,- Kč, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Školní přírodní zahrada - místem setkávání. Celkové předpokládané náklady projektu činí ,-Kč, požadavek dotace ,- Kč, podíl žadatele k dotaci z JmK na projekt: Školní přírodní zahrada místem setkávání bude hrazen z příspěvku na provoz MŠ Komenského, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Mistrovství světa klubů a Czech Open Celkové předpokládané náklady projektu Kč, požadavek dotace ,- Kč, podání žádosti o dotaci na projekt: Dětské hřiště na ul. Střední v rámci Podpory pro-rodinné politiky na úrovni obcí vyhlášené Jihomoravským krajem. Celkové předpokládané náklady projektu ,- Kč, požadavek dotace ,- Kč., podání žádosti o dotaci na projekt: Hřiště pro Třebětín v rámci grantového řízení Oranžové hřiště vyhlášeného Nadací ČEZ. Celkové předpokládané náklady 2,5 mil. Kč, požadavek dotace 2 mil. Kč, kronikáře města Letovice paní Helenu Kalasovou, Letovice, Nerudova 7. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE RADA MĚSTA LETOVICE DNE PROJEDNALA 1. Návrh správce místního poplatku za svoz komunálního odpadu na vypracování nové obecně závazné vyhlášky, kterou by se měnila a doplňovala OZV č. 4/ Návrh organizační směrnice Zásady vztahů Města Letovice k příspěvkovým organizacím. 3. Informaci týkající se možnosti umístění kryté zastávky na Masarykově náměstí. 4. Přidělení bytu č v DPS Letovice. 5. Způsob úpravy bytové jednotky č. 14 (3+1) v domě Tyršova 205/1 dle předloženého návrhu. 6. Dispozice s majetkem města. 7. Analýzu školného v mateřských školách v Letovicích za rok průměrný náklad na 1 žáka v mateřských školách v Letovicích je 1044,- Kč/ dítě/ měsíc. 8. Zprávu o konaných schůzích v místních částech města v roce Žádost o finanční příspěvek města pro sbor Carpe diem - Letovice. 10. Stížnost občanů na hluk, vibrace a prach především v nočních hodinách ze strany firmy REMAT s.r.o. Letovice. 11. Žádosti obcí Míchov, Křetín, Vranová o uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na úseku Městské policie Letovice. 12. Nabídku Okresního soudu Blansko na navržení přísedících okresního soudu ve volebním období za město Letovice. 13. Rada města doporučila: zastupitelstvu města schválit výsledky inventarizace majetku města za rok 2013 uvedené v závěrečném hodnocení inventarizace majetku v roce 2013, zastupitelstvu schválit hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2013 bez výhrad, zastupitelstvu města Letovice schválit návrh připomínek města Letovice ke Stanovám Svazku VaK dle předloženého písemného materiálu. 14. Rada města schválila: nepřijímat majetek nepatrné hodnoty (pozemky) po zemřelém dle předloženého návrhu, žádost CSSML o zapojení rezervního fondu v celkové výši 360 tis. Kč za účelem dokrytí snížené dotace MPSV ČR pro domov pro seniory a pro pečovatelskou službu, podání žádosti CSSML o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené o uchazeče o zaměstnání, 5

6 uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Babybox pro odložené děti STATIM, Praha 10 na částku 5 tis. Kč a pověřila starostu města podpisem této smlouvy, uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě číslo 02/2004 o provádění odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s Technickými službami Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, týkající se změny ceny za svoz 110 l nádob, vyřazení navrhovaného majetku města dle předloženého návrhu, poskytnutí mobilu z majetku města pro Městský klub důchodců, směrnici Odpisový plán města Letovice s účinností od , uvolnění poměrné části složené jistiny na akci Rekultivace staré skládky města Letovice, Červený vrch podle smlouvy o dílo společnosti HOLCNER DOPRAVA, s.r.o., Štěchov 37, Lysice, legalizaci a zachování vodní nádrže v k. ú. Meziříčko, nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat (Zabaged), státního mapového díla v digitální podobě a smlouvu o užití digitálních ortofot a pověřila starostu jejím podpisem, přidělit zakázku: Pěstební činnost v lesích města uchazeči Karel Dufek, Milonice 10, Lipůvka, IČ z důvodu kontinuity pěstebních prací v městských lesích a zanedbatelného rozdílu předložených nabídek a pověřila starostu města podpisem smlouvy na tuto zakázku, údržbu zeleně na pozemcích města, uzavření smlouvy s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, a to ve věci poskytování právních služeb a zastupování města Letovice v řízení před Krajským soudem v Brně a udělení plné moci pro Mgr. Jana Tejkala, advokáta, e.č. ČAK a zmocnit ho k zastupování Města Letovice v tomto řízení, vzor Smlouvy o nakládání s nalezeným psem uzavřené s nálezcem dle předloženého vzoru, vzor Smlouvy o nakládání s nalezeným psem uzavřené se zájemcem dle předloženého vzoru, svěřit v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu odboru pravomoc rozhodovat o uzavírání Smluv o nakládání s nalezeným psem s nálezcem a Smluv o nakládání s nalezeným psem se zájemcem ve schváleném znění MĚSTO LETOVICE INFORMUJE a pověřila vedoucí správního odboru, a v době jeho nepřítomnosti zástupce správního odboru, podpisem těchto smluv, vnitřní předpis o pravidlech vypravování sociálních pohřbů, udělit souhlas s vyhlášením výběrového řízení ZŠ Letovice na opravu školních šaten v budově ZŠ Letovice dle zpracované projektové dokumentace, zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Letovice ze 180 na 230 žáků od , rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města do fondů dle předložených návrhů, účetní závěrku příspěvkových organizací města Letovice za rok 2013 bez výhrad, přijetí účelových finančních darů Městským kulturním střediskem Letovice, Letovice, Nová 71/1, v roce 2013 dle předloženého návrhu, zástupce města na družební návštěvě Stari Gradu v Chorvatsku ve dnech dubna 2014, zástupce města na družební návštěvě Kirchlintelnu v Německu ve dnech dubna 2014, příspěvek města Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek Letovice ve výši 5 tis. Kč na základní činnost organizace, termín dalšího zasedání Zastupitelstva města Letovice v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice, dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č /13/OKH. Změny Volebních okrsků Vážení občané, v souvislosti s přáním voličů a dodržením platné legislativy Městský úřad Letovice přikročil k úpravě volebních okrsků následujícím způsobem: 1. Změna se týká volebního okrsku č. 2 Voliči, kteří mají trvalý pobyt v ulici V Zahradách a v ulici Českobratrská se přesouvají z volebního okrsku č. 2 do volebního okrsku č. 1 (volební místnost v ZUŠ Letovice). 2. Změna se týká volebního okrsku č. 5 Voliči, kteří mají trvalý pobyt v objektu Letovice, Pražská 111/32 se přesouvají z volebního okrsku č. 5 do volebního okrsku č. 1 (volební místnost v ZUŠ Letovice). 6

7 USNESENÍ ZE 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LETOVICE DNE 13. BŘEZNA Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města mimo usnesení 219/14, které nebylo splněno a bude radou města dopracováno dodatečně na nejbližším zasedání RM. 2. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Letovice od 12. prosince 2013 do 13. března Dispozice s majetkem města 4. Hospodaření města Letovice za rok Zastupitelstvo města Letovice schvaluje rozpočtová opatření č. 19/2013 a 20/2013 provedená Radou města Letovice Zastupitelstvo města Letovice schvaluje výsledek hospodaření Města Letovice za období 1-12/2013 s následujícími údaji: plnění na straně příjmů ve výši ,76 Kč, tj. na 108,71 % vůči upravenému rozpočtu, plnění na straně výdajů ve výši ,75 Kč, tj. na 85,51 %. V hospodářské činnosti s bytovým a nebytovým fondem byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši ,81 Kč před zdaněním. 5. Zapojení hospodářského výsledku roku 2013 do rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2014, 4/2014 a 6/2014 provedená Radou města Letovice Zastupitelstvo města Letovice schvaluje hlasovat o rozpočtových opatřeních č. 5/2014 jednotlivě po samostatných bodech Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/ Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtových opatření č , 5. 2., 5. 3., 5. 4., 5. 6., 5. 7., 5. 8., 5. 9., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zastupitelstvo města Letovice schvaluje realizaci akce Letovice zokruhování vodovodu Havírna Jevíčská, rozšíření tlakového pásma VDJ Písečná. 7. Různé: Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Letovice s účinností od Zastupitelstvo města Letovice schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace s účinností od MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Zastupitelstvo města Letovice schvaluje doplnění budoucí kupní smlouvy v cenových ujednáních o text cena bez DPH u kupních smluv ke koupi pozemků pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Třebětín II v Letovicích Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z výtěžku z loterií a jiných podobných her dle pravidel schválených na zasedání ZM dne usnesením č pro: TJ SOKOL Letovice ve výši ,00 Kč, AFK Letovice ve výši ,00 Kč Zastupitelstvo města Letovice schvaluje předběžný souhlas s budoucím prodejem částí pozemků p.č. 176/2, 175, 174, 173/1, 81 a 56 v k.ú. Klevetov a p.č. 286/1 v k.ú. Zboněk dotčených stav b o u p ro t i p ovodňovýc h o p atře n í n a Klevetovském potoce za celkovou cenu 1,- Kč Zastupitelstvo města Letovice schvaluje smlouvu se společností Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice na akci Přístavba hasičské zbrojnice a pověřuje starostu města jejím podpisem Zastupitelstvo města Letovice neschvaluje pořízení změny územního plánu spočívající ve změně účelu využití sjezdu z části pozemku (47m2) vedeného jako lesní pozemek p.č. 2660/1 v ul. Na Lavičkách na ostatní plochu komunikaci a s tím související změnu příjezdu k lokalitě Z22 z ul. Na Lavičkách místo z ul. U Královce Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí žádost manželů Dufkových o případném zrušení plochy bydlení Z22 v územním plánu Letovice, která bude projednána a znovu posouzena až v rámci aktualizace územního plánu Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Hodnotící zprávu projektu: Letovice Zdravé město v roce Zastupitelstvo města Letovice schvaluje: a) účast města ve všech pěti aktivitách vyhlášených NSZM ČR Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, b) chartu 2014 k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut o potvrzení účasti města a uspořádání aktivit ve městě k této aktivitě vyhlášené Evropskou komisí a pověřuje starostu jejím podpisem, c) pořádání soutěže Rozkvetlé Letovice 2014, d) uspořádání Veřejného fóra Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Akční plán zlepšování Místní agendy 21 a Projektu Zdravé město Letovice na rok Diskuze Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne

8 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Kritéria pro udělování grantů města Letovice Cílem grantového programu je podpora občanských aktivit na úseku: o tělovýchovy a sportu o kultury o sociálně - zdravotním o projektu Zdravého města a MA 21 Formou malých a velkých grantů budou podporovány aktivity orientované na širokou veřejnost, rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru, propagaci města a trvale udržitelný rozvoj. Rozdělení a určení grantů Malé granty jsou určeny na jednorázovou akci nebo uzavřenou sérii akcí. Maximální výše podpory činí 2.000,- Kč a lze ji použít na služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.) a materiál přímo související s danou akcí. Velké granty jsou určeny k podpoře materiální a technické základny žadatele. Maximální výše podpory činí ,- Kč, může tvořit max. 80 % celkových výdajů žadatele na daný projekt. Předkladatelé žádostí mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, školské právnické osoby nezřízené městem, zájmová sdružení a jiné neziskové organizace, včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizo-vatelem není město Letovice. Organizace, které jsou dále členěny na jednotlivé oddíly, kroužky apod. mohou požádat o grant z rozpočtu města za každý oddíl, kroužek apod. samostatně. U malých grantů může být žadatelem i fyzická osoba, která čestným prohlášením potvrdí obecnou prospěšnost akce (aktivity). musí mít sídlo nebo zřízené kontaktní místo na území města Letovice a projekt musí být realizován na území města Letovice nebo musí být určen pro občany města Letovice. Vyhodnocení grantů Žádosti jsou předkládány příslušné komisi rady města, o jejich přidělení rozhoduje na základě doporučení komise Rada města Letovice. O poskytnutí grantu bude žadatel vyrozuměn správním odborem Městského úřadu v Letovicích. Nelze podpořit - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity, mzdové náklady, investice a předvolební kampaně politických stran. Termíny a předkládání žádostí o grant žadatelé mohou předkládat žádosti o grant pro příslušný rok v termínu: do 30. dubna. písemná žádost se doručí - poštou na adresu - Město Letovice, Masarykovo náměstí 19, Letovice, - na podatelnu Městského úřadu v Letovicích - na sekretariát starosty města (paní Lenka Dvořáková). Žádost o grant - předkládá žadatel pouze na formuláři Žádost o malý grant města, a Žádost o velký grant města, které jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, na sekretariátu starosty města a na internetových stránkách města na adrese Podmínky pro přidělení grantu: - žadatel může v jednom kalendářním roce předložit pouze jednu žádost o malý a jednu žádost o velký grant. U žadatelů, kteří jsou rozděleni do různých oddílů nebo kroužků, se každý z těchto oddílů nebo kroužků považuje za samostatného žadatele, - žadatel do 30 dnů od konání aktivity/akce předá městu Letovice písemně závěrečnou zprávu, včetně vyúčtování, na příslušném formuláři. Žadateli, který nesplní tuto podmínku, nebude v následujících 3 letech poskytnuta městem žádná dotace. 8

9 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Evidence obyvatel dle dostupných informací k k bylo ve městě přihlášeno k trvalému pobytu 6586 občanů (z toho 2716 mužů, 2906 žen a 964 dětí do 15 let (492 chlapců a 472 děvčat) v loňském roce se narodilo 55 dětí (25 chlapců a 30 děvčat) a zemřelo 74 občanů ( 39 mužů a 35 žen) k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 113 občanů, odhlášeno bylo 169 občanů. Cizinci hlášení k pobytu v Letovicích k cizince již neevidujeme, dle údajů na webových stránkách ministerstva vnitra je jejich počet 160. Celkový počet obyvatel k (tj. státních občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací: Letovice matrika - rok 2013 Počet zápisů úmrtí 203 uzavřená manželství 55 Narození 1 Počet žádostí o změnu jména a příjmení 5 Počet zápisů o určení otcovství 27 Počet vydaných rozhodnutí ostatních 26 Czech POINT: Rejstřík trestů 116 Katastr nemovitostí 86 Obchodní rejstřík 68 Živnostenský rejstřík 13 Bodové hodnocení řidičů 7 Výpis z insolvenčního rejstříku 0 Registr osob 6 Žádost o zřízení datové schránky 4 Zneplatnění datové schránky 6 Konverze dokumentů na žádost 47 Konverze dokumentů z moci úřední 13 Počet ověření (legalizace, vidimace) Žádosti do DPS Počet podaných žádostí celkem 213, z toho v roce 2013 bylo podáno 12 žádostí. Do DPS bylo v roce 2013 přijato 9 osob (z toho 1 manželský pár). Sociální práce na obci V roce 2013 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin: osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním: 82 osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby: 25 osoby s různým stupněm omezení (způsobilosti k právním úkonům): 9 osoby ohrožené sociálním vyloučením: 4 osoby ohrožené rizikovým způsobem života: 3 oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí: 5 osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení: 26 nezaměstnaní a osoby mentálními problémy: 173 imigranti: 3 rodiny s dětmi: 142 Zvláštní příjemce důchodu byl ustanoven ve správním řízení ve 2 případech. Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník ve 2 případech. Podávání zpráv v rámci sociálně právní ochrany dětí Počet vypravených sociálních pohřbů: 6 Stavební úřad a životní prostředí vydáno 31 územních rozhodnutí, 61 kolaudačních rozhodnutí (zkolaudováno 32 bytových jednotek), 17 rozhodnutí o změně stavby před dokončením a 7 rozhodnutí o odstranění stavby, kolaudační souhlas 21, 11 rozhodnutí o přerušení řízení, 9 rozhodnutí o změně užívání, přidělení domovních čísel - 9 stavebních povolení bylo vydáno 30 (povoleno 6 bytových jednotek), územní souhlas - 65 (povoleny 3 bytové jednotky), souhlas s provedením ohlášené stavby 12, vodovodní přípojky - 0, plynové přípojky - 7, garáže - 5, kanalizační přípojky - 6, veřejnoprávní smlouvy - 5 v oblasti životního prostředí bylo v 28 případech vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 7 případech bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin Finanční odbor bylo evidováno 785 poplatníků místního poplatku ze psa bylo evidováno 6888 poplatníků místního poplatku za komunální odpad a 264 plátců tohoto poplatku za rekreační ve městě bylo provozováno 14 ks výherních hracích přístrojů v sedmi provozovnách bylo uzavřeno 28 smluv (kupní, darovací) a 29 nájemních smluv na využití městského majetku (pozemky a kulturní domy), 22 smluv o zřízení věcného břemene k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 115 návrhů na dispozice s majetkem města MěÚ Letovice 9

10 Finanční odbor Informace k poplatku za komunální odpad Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 4/2012 ve znění pozdějších změn.. Výše poplatku pro rok 2014 činí 550,00 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Obecně závazná vyhláška umožňuje osvobození nebo úlevy podle článku 6 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku 15 let, žijícím ve společné domácnosti, poplatníkům, kteří se nejméně 3 měsíce zdržují v zahraničí, ). Žádost o osvobození je třeba podat na aktuální kalendářní rok znovu. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2014 pro ty, kteří mají jednu splátku. Splatnost pro 2 splátky je a (rozdělení provádí správce poplatku na žádost poplatníka). Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice /0100 s vaším variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS. Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net -městský úřad-formuláře-finanční odbor. N E P Ř E H L É D N Ě T E Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před , aby je urychleně provedli nebo přišli osobně řešit své nedoplatky. Jinak nastane proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj d o t a z p o s l a t e - m a i l e m n a a d r e s u MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Informace k poplatku ze psů Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 3/2008 ve znění pozdějších předpisů a doplnění. Výše poplatku je pro rok 2014 stejná jako v minulém roce (najdete na stránkách městavyhlášky). Splatnost poplatku za rok 2014 byla 15. února Žádáme ty, kteří dosud nemají zaplacen poplatek ze psů, aby dlužnou částku ihned zaplatili. Dále informujeme, že každý držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě je povinen hlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku. Pokud snad někdo nemá ohlášení provedeno, urychleně si dejte vše do pořádku. Připomínáme některá ustanovení obecně závazné vyhlášky města Letovice: č. 2/2005, ve znění pozdějších předpisů O čistotě a pořádku ve městě Letovice Článek 2, odst. 2: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další místa přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Článek III, odst. 2: Psi středně velkých a velkých plemen nebo psi od hmotnosti 15 kg musí být vždy na veřejném prostranství opatřeni náhubkem a mohou se na veřejných prostranstvích pohybovat pouze v doprovodu osob starších dvanácti let. Odst. 4: Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části města a místních částí města včetně zámeckého parku, kromě oploceného areálu kynologického klubu v zámeckém parku. Odst. 6: Každý držitel psa je povinen na veřejném prostranství města odklízet po svém psu exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil. Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. 10

11 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Městský úřad Letovice, finanční odbor, správce poplatku oznamuje, že je na úřední desce Městského úřadu Letovice vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou správce poplatku oznamuje, že je od do u správce poplatku v budově Městského úřadu Letovice, finanční odbor, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 2. patro, dveře č. 37 ve dnech pondělí, středa od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 12 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. MLE/02207/14/FO, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2008. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho vyměřeného poplatku. Co to znamená pro poplatníka. Ten kdo NEMÁ poplatek za rok 2011 zaplacen, je mu dán nový termín splatnosti 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Znamená to, že v této lhůtě je třeba zaplatit. Plátců, kteří mají poplatek uhrazen se to netýká. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v roce 2014 V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, počínaje dnem Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit v provozovně Remat Letovice, s.r.o. Pražská 51 a v Technických službách Letovice, Česká 17. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu od Technický odbor hod hod hod hod Tyršova u Osevy Komenského Česká Halasova Zámecká U Macků Čapkova Brněnská J.Haška - nahoře Nové Město V Potůčkách Brahmsova A.Krejčího- kaštan Bohuslava Martinů J.Haška - dole Na vyhlídce - Žlíbek U Hájku P.Fr.Krchňáka Pražská Žlíbek Rekreační Boční -střed ulice Zámecká dole U Královce Nová 9. května - dole U Zámku Smetanova V Domkách Havírna- restaurace Jásinov u nádrže Slatinka Údolní Zboněk Novičí Chlum- Chlumská Kochov točna Zábludov Chlum v obci Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko 11

12 DEN ZEMĚ V LETOVICÍCH Tento den je jako světový svátek životního prostředí slaven v České republice od roku Jeho největší význam spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní samospráva a velké množství jednotlivců. Den Země je jednou z aktivit, ke které se město Letovice přihlásilo v rámci svého členství v Národní síti zdravých měst. Tradiční akcí, pořádanou občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka za podpory a ve spolupráci Města Letovice, MKS Letovice a okolních obcí je rovněž úklid Vodní nádrže Letovice na řece Křetínce, který se bude konat v sobotu 12. dubna Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav DNE ZEMĚ 2014 připraveny také další akce : MŠ Čapkova Velikonoční pohádka: Divadélko Mrak Havlíčkův Brod Den Země Odemčení zahrady MŠ, opékání topinek MŠ Komenského - Den Země a Celoškolní akce návštěva Jezírka, jednoho z pracovišť Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání Celoškolní akce motivovaná Dnem Země zaměřená na poznávání zámeckého parku, protože naše školní zahrada bude ve výstavbě MŠ Třebětínská - Den Země Sběr odpadků a úklid školní zahrady nejbližšího okolí školy, zahradnické práce na školní zahradě sázení, okopávání, zalévání. ZŠ Letovice - Den Země - Úklid žáků v okolí školy Účast žáků i pedagogů na akci Úklid kolem Křetínky Exkurze do Planetária Brno Výzdoba stromů na náměstí k velikonočním svátkům (společně s MŠ ) Velikonoční dílna akce školních družin pro děti a rodiče (duben) Výjezd žáků do partnerské školy v Kirchlintelnu (duben) Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích Relaxační odpoledne v lázních Boskovice Zájezd zámek Buchlovice,Bazilika Velehrad, Hřebčín Napajedla Svaz tělesně postižených v Letovicích - Den Země - Jednodenní zájezd Chrudim, muzeum loutek a Veselý Kopec skanzen, přednáška Evy Nečasové ředitelky muzea Blansko MKD Letovice Výlet do muzea Svitavy Beseda s rodilými mongolci Den Země Výlet do Křenova Vzpomínka na Bohumila Hrabala Každé pondělí cvičení v budově bývalé ZŠ Tyršova DDM Letovice - Den Země (so) Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Bratislava Fan Club BOP Křetínka Den Země - úklid přehrady Křetínky Masarykova střední škola - Den Země Úklid v okolí budov školy. Soutěž v třídění odpadu. Zhotovení prezentací na téma odpady jejich zpracování. Domov mládeže úprava a úklid okolí (úprava květinového záhonu, vyčištění břehu potoka, úprava plochy za budovou DM k aktivnímu odpočinku). TJ Sokol Letovice - VOLEJBAL - turnaj na venkovních kurtech ( ženy) Poděkování za spolupráci na kampani ke Dni Země a za šíření myšlenek udržitelného rozvoje patří všem výše uvedeným partnerům Zdravého města. Vážení spoluobčané, i Vy máte možnost podpořit Den Země. Buď účastí na výše uvedených akcích, nebo alespoň úklidem svého bydliště a nejbližšího okolí. Ivana Květenská, Koordinátorka PZM a Ma21 Kancelář Projektu Zdravé město Letovice 12

13 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE S jarním počasím lze předpokládat zvýšenou aktivitu různých podvodníků. Je sice pravdou, že obdobný článek zveřejňujeme téměř každoročně, ale bohužel praxe je taková, že stále jsou lidé, kteří se nechají obelstít. Proto neuškodí připomenout pár základních rad. Do bytu nevpouštějte cizí lidi Když někdo zazvoní nebo zaklepe na dveře bytu, nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte, kdo je za nimi! Kukátkem se nejprve přesvědčte, kdo je za dveřmi, poté s osobou komunikujte přes pojistný řetízek. Jako nejbezpečnější forma komunikace je nevycházet z domu či bytu a rozhovor vést z okna nebo balkónu. Cizí lidi nevpouštějte do bytu a vyhýbejte se i tzv. podomnímu prodeji. Do bytu pouštějte pouze osoby, které dobře znáte. Pokud čekáte například opraváře, zajistěte, ať je v danou dobu někdo s vámi doma. Tzv. podomní prodejci, či jiní podvodníci využívají důvěřivosti zejména starších občanů, mají dopředu smyšlené věrohodně vypadající příběhy, kdy například tvrdí, že se vašemu vnukovi porouchal vůz, nutně potřebuje peníze, pro které ho posílá; nabízí různé druhy zboží (deky, hrnce, nože), snaží se sjednat půjčku, pojištění, předstírají nevolnost nebo nutnost použití toalety, atd. Dále se představují jako zástupci společností provádějící odečítání plynu, elektřiny, vody, případně vyplácení přeplatků za tyto služby. V těchto případech je vždy nutné se informovat přímo u poskytovatele služeb. Účelem návštěv je vždy se dostat do bytu. Mějte na paměti, že obezřetnosti není nikdy dost. Mezi samozřejmosti by měl patřit kvalitní bezpečnostní zámek, panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Pokud bydlíte v nižších patrech, zajistěte také dostatečně všechna okna. Zamykejte dveře a zavírejte okna i v případě, že opouštíte váš byt jen na několik minut. Pokud budete mimo domov delší dobu, poproste někoho ze sousedů, ať vám vybírá poštovní schránku. Předváděcí akce Nekalé jsou i praktiky, které používají prodejci různého zboží na tzv. předváděcích akcích. Ti se snaží nalákat převážně seniory na oběd zdarma, různé dárky nebo výlety. Při samotných akcích pak nabízejí zboží (hrnce, deky, vysavače) za přemrštěné ceny, případným zájemcům tzv. udělají cenu s velkou slevou. Zboží i po slevě je předražené a nesplňuje kvalitu, jakou prodejci uvádějí. Tlačí potenciální kupce k podpisu smlouvy hned na místě. Jsou školeni a dobře ví, co a jak na lidi působí. Nejlepší řešení je se předváděcím akcím vyhnout, nic nekupovat a nic nepodepisovat. Obrázek si můžete udělat zhlédnutím filmu režisérky Sylvie Dymákové Šmejdi. Nabídka služeb Dále se hodně rozmohly akce společností, které nabízejí různé služby jako dodávku elektrické energie a plynu. Náboráři chodí po bytech a snaží se nalákat spotřebitele k přechodu k jiné společnosti. Ne vždy je však tato nabídka výhodná. Lanaři se snaží spotřebitele ihned přimět k podpisu smlouvy. Hned nic nepodepisovat, říct, ať vám nechají smlouvu k prostudování. Tržní řád S ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti ve městě a ochraně jeho obyvatel vydala Rada města Letovice dne nařízením města Letovice č. 1/2013 Tržní řád, ve kterém mimo jiných ustanovení článek č. 4 Na území města Letovice je zakázán pochůzkový a podomní prodej. Celý tržní řád je uveden na internetových stránkách města Jestliže se setkáte s výše uvedeným nebo podobným jednáním, nebojte se ihned volat policii linku 158. Strážníci MP Letovice 13

14 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V dubnu jsme pro Vás připravili: Koncert KPH BRASS 6 Úterý 8. dubna 2014 v hod. Vstupné: 150,- Kč Na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma Pohádka Velikonoční pohádka Čtvrtek 10. dubna 2014 v hod. Účinkuje: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod Vstupné: 40,- Kč Úklid okolo přehrady Křetínky Sobota 12. dubna 2014 od 9.00 hod. Květinový den Neděle 13. dubna 2014 od hod. Šárka Trubáková a Lenka Burdová ukázky květinových vazeb a dekorací Místa k sezení rezervujte na tel.: nebo v prodejně Květiny Glorie Šárka Trubáková, Masarykovo nám. 3a, Letovice Koncert MICHAL HORÁČEK: MEZI NÁMI Čtvrtek 17. dubna 2014 v hod. Účinkují: Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a orchestr pod vedením Matěje Benka Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč Koncert Dechová hudba ASTRA Svitavy Úterý 22. dubna 2014 v hod. KD Letovice Vstupné: 50,- Kč Koncert jazz Vít Křišťan a Joanna Kucharczyk Pátek 25. dubna 2014 ve hod. Vstupné: 100,- Kč Připravujeme: Koncert DEMONIUM + INFINITY + DECADENTH Sobota 10. Května 2014 od hod. Vstupné: předprodej 50,- Kč/na místě 100,- Kč Koncert KPH Večer s Mozartem Středa 14. května 2014 v hod. Účinkují: Petra Notová soprán (ND Praha), Martin Hammerle baryton (Rakousko) a Komorní soubor Camerata Brunae flétna, hoboj, smyčcový kvartet a cembalo Vstupné: 150,- Kč Na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma Divadelní představení Kdopak to zvoní? Pátek 16. května 2014 v hod. Účinkuje: Divadelní soubor TeaTrum Velké Opatovice. Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč 14

15 Pohádka Když jde kůzle otevřít Úterý 20. května 2014 v hod. Účinkuje: Hravé divadlo Brno Vstupné: 40,- Kč Areál AFK Letovice Nesoutěžní přehlídka mažoretek Neděle 25. května 2014 od hod. Hudební slavnosti ročník Petr Spálený & Apollo Band, ZUŠ Letovice Čtvrtek 29. května 2014 v hod. Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba říjen - květen: Pondělí - pátek: , tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA z důvodu konání akce NOC S ANDERSENEM bude dětské oddělení uzavřeno a oddělení pro dospělé bude otevřeno pouze do hod. Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NOVINKA V KNIHOVNĚ! Od 3. března si mohou registrovaní čtenáři v knihovně zapůjčit TEMATICKÉ KUFŘÍKY. V kufřících naleznete knihy a předměty vztahující se k danému tématu. NÁVRATY zahrady, péče o květiny - výstavka knih na dospělém oddělení. MAGNESIA LITERA hlasování o nejlepší knihu vydanou v roce Vítězná kniha bude vyhlášena 8. dubna v přímém přenosu České televize v hod v Městském klubu důchodců se uskuteční přednáška ČESKO A MONGOLSKO OČIMA MONGOLŮ. Přednášku pořádá Oblastní charita Blansko ÚTERNÍ ČAJOVÉ ODPOLEDNE DROBNÁ VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ prodejní výstava v čítárně knihovny potrvá od 8. do 30. dubna Máte možnost zhlédnout a zakoupit výrobky z pedigu paní Aleny Čížkové, jarní látkové dekorace paní Elišky Hanušové a kraslice vytvořené paní Jaroslavou Langhammerovou. 15

16 KULTURNÍ PŘEHLED Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: Po celý měsíc duben ADOLF BORN výstavka knih. Objevte spolu s námi podivuhodné světy plné fantazie, které vytvořil malíř a ilustrátor Adolf Born NOC S ANDERSENEM ve spolupráci se ZŠ Letovice, MKS Letovice a týmem dobrovolníků POHÁDKOVÝ VLAK - výstava dětských výtvarných prací z Noci s Andersenem DEN ZEMĚ Máte nějakého domácího mazlíčka? Přineste své zvířátko s sebou do knihovny a ukažte ostatním dětem, jak se o něj správně starat. GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na prodejní výstavu LASKAVÉ OBRÁZKY Mirky Strejčkové a JARNÍ OBRÁZKY dětí MŠ ul. Komenského Letovice Vernisáž se koná v pátek 4. dubna 2014 v hodin. V kulturním programu vystoupí děti MŠ ul. Komenského Letovice. Prodejní výstavu je možné navštívit do mimo Po v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice (Česká spisovatelka a publicistka Irena Fuchsová (uprostřed), měla besedu v čítárně naší knihovny ve čtvrtek Svoji první knihu vydala v roce 2001, od té doby jí vyšlo již více jak dvacet knížek. Jedná se v současnosti o oblíbenou autorku povídek a fejetonů, která své práce, mimo jiné, také publikuje v různých ženských a společenských časopisech.) 16

17

18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: Masarykova střední škola Masarykova střední škola odstartovala na zámku v Letovicích 10. ročník Enersol a já vzpomínám... Psal se rok 2007, tenkrát teprve třetí ročník, kdy se nám společně s paní učitelkou Doskočilovou a celým naším týmem podařilo vyhrát mezinárodní finále této soutěže. Bylo to hodně náročné období, ale po čase na tuto dobu vzpomínám velmi ráda, soutěž mi hodně dala Dala mi výborné kamarády napříč republikou, se kterými se setkávám a komunikuji docela často, ale hlavně mi dala schopnost sebeprezentace a posílení sebe sama, uvědomění si, že ti lidé, ke kterým mluvím a ze kterých se mi klepou kolena nejsou tak zlí, jak se může zdát, což se mi hodí i dnes při mém současném zaměstnání. Bylo zajímavé sledovat letošní jubilejní 10.ročník, který byl zahájen na krajské konferenci 4. března na zámku v Letovicích. Je vidět, že tato soutěž má budoucnost, že práce studentů se posouvají čím dál více dopředu, za což jsem velmi ráda. Doufám, že letošní ročník bude pro některé z mých již bývalých kolegů tak úspěšný, jako byl rok 2007 pro mne, počínaje mezinárodním finále v Olomouci proti Slovákům, přes ředitele společnosti, jehož firmy se týkala má práce a konče obědem s tehdejším panem hejtmanem. Přeji letošním a dalším soutěžícím jen a jen štěstí a hlavně, ať si věří, to je to, co je posune dál. Jen víra v sebe sama a výborná podpora od koordinátora, bez které vím, že bych to já nikdy nedokázala. Děkuji, paní učitelko?, a nezapomeňte na to, že Enersol je jedna velká rodina, která na vás bude vzpomínat a bude si vás pamatovat i po 7 a více letech To se na moc místech nestává Zdena Palupová, vítěz mezinárodního finále Enersol 2007 Dinosauří dvojčata Forest a Woody Narodili se v truhlářských dílnách Masarykovy střední školy v Letovicích. Dinosauří bráškové vznikli pod rukama odborných učitelů za asistence jejich šikovných svěřenců a mají se čile k světu. Protože je vyrobili dřevaři a jsou dřevění jmenují se Forest a Woody. Jsou výsledkem práce v projektu Pravěkohraní, který je příkladem dobré praxe ve spolupráci středních a základních škol. Na zmíněném projektu spolupracujeme se ZŠ Boskovice, Sušilova. Jeho cílem je zvelebit prostředí v duchu pravěku dětem z partnerské školy. Děti z Boskovic přijely začátkem února do Letovic nasát atmosféru našich dílen a podívat se na výrobu pravěkých ještěrů. Nadšené děti se dokonce pustily do práce. Po měsíci usilovné práce jsou oba raptoři na světě. Jeden z dinosauřích brášků bude dělat radost boskovickým dětem ve školní družině je to totiž stavebnice a druhý se stal maskotem naší školy. Je symbolem umu, šikovnosti a dravosti žáků, které připravujeme do života. Text: Ing. Mária Bašná, foto: Ing. Marek Chládek 19

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Odpad z Letovic vyvážíme do celého světa Třídy P1A a EV4, které vyhrály soutěž Třiďte s námi za 1. pololetí školního roku v rámci projektu Ekoškola, navštívily spolu s Ekotýmem sběrný dvůr REMAT Letovice s.r.o. Od této exkurze jsme měli různá očekávání. Převládal však názor, že v Letovicích nás už nic překvapit nemůže. Firma REMAT, která sídlí na ulici Pražská, kolem níž každý den projíždíme, pro nás však byla obrovským překvapením. Informace, které jsme se zde dozvěděli, byly pro nás opravdu zajímavé. Každý za nás produkuje odpad, ročně několik tun. A taky za něj platíme. V Letovicích se za svoz komunálního odpadu platí 550 Kč na osobu. Kdyby se však více třídilo, mohli bychom platit mnohem méně, připomíná ředitel REMATu Ing. Josef Procházka. Dalším pojmem, který se do hospodaření s odpadem dostává, je slůvko globalizace. V dnešní době vozíme odpad do celého světa. Jeden druh papíru vozíme do Maďarska, kartony do Polska a igelity do Číny. Tento způsob bohužel není ekologický, ovšem v dnešním globalizovaném světě, kdy ceny určují nadnárodní společnosti, se nevyplatí odpad zpracovávat v naší republice, dodal Ing. Procházka. Dále jsme byli informováni o výrobě ekobriket a pelet z dřevěných odřezků, které se používají jako ekologické vytápění nebo podestýlka pro hlodavce. Závěrem mohu za všechny zúčastněné říci, že tato exkurze pro nás byla velmi obohacující. Mnohem lepší je vidět realitu na vlastní oči, než se o ní zkresleně dovídat z internetu či televize. Děkujeme firmě REMAT a Ing. Procházkovi za možnost poznat toto místo. Za Ekotým - Pavel Horáček, student EV4 Zápis do MŠ Čapkova, Komenského a Třebětínská se koná ve středu 7. května 2014 od 8.00 hod. do hod. v budovách jednotlivých mateřských škol. Rodiče si k zápisu přinesou: vyplněnou Žádost o přijetí (tiskopis ke stažení na webových stránkách MŠ nebo k vyzvednutí v mateřských školách v týdnu od do ) rodný list dítěte potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Letovicích Zapsány budou děti narozené do a starší. Těšíme se na Vás! 20

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Letovice konané 29. 11. 2016 2016-RM-53-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 29. 11. 2016. 2016-RM-53-2 Rada města bere na

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Letovice konané 10. 3. 2015 2015-RM-10-1 Rada města bere na vědomí plnění úkolů uložených finančnímu odboru ke dni 10. 3. 2015. 2015-RM-10-2 Rada města bere na vědomí

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Letovice konané 20. 12. 2016 2016-RM-55-1 Rada města schvaluje přijetí hmotného daru v hodnotě 500,- Kč Centrem sociálních služeb města Letovice, se sídlem J. Haška

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Jaroměř Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č. 2/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více