V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:"

Transkript

1

2 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města narozeným v roce 2014, 2 2. foto - Matyáš Foler, Eliška Václavová, Emilly Hrazdírová, Giacomo Girardi, 3. foto - Natálie Hrdá, Vítek Dlabaja, Nela Schulzová, Šimon Sýkora, Eliška Urbánková. 3 O vůni miminek a radosti Radosti je jako šafránu, my ji zažili hned po ránu. Dne byl pro nás nezapomenutelný den díky vítání občánků. Proto mi dovolte, abych touto cestou poděkovala panu starostovi Stejskalovi, paní Synkové, dětem ze základní školy a ostatním, kteří se podíleli na této události. Srdečné díky a mnoho zdaru ve vaší další činnosti. Rodiče Nely Schulzové.

3 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci únoru uzavřeli sňatek: Karel Hobza, Boskovice Kateřina Klimešová, Míchov Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Páteček František Kobelková Libuše Kabát Antonín Ženatý Jaromír Sedláková Pavlína Kacetl Zdeněk Chmelař František Janíková Vlasta Šparlinek Jiří Vala Jan Poláčková Božena Tajovská Helena Kobylka František Dočekalová Marie Hájková Marta Jakubcová Františka Marková Miloslava Rybářová Anna Veselá Vlasta Dvorská Jiřina Musikant Jiří Štarha Jaroslav Dvořáková Eliška Kočnarová Ludmila Dočekalová Blažena Bohatcová Libuše Válková Marie Fabičovičová Růžena Vondálová Marie Fűrješová Helena Schwarz Leopold Hoder Bořivoj Buš František V měsíci únoru oslavili vzácné a krásné životní jubileum diamantovou svatbu 60 let společného života paní Hedvika a pan Vojtěch PAROLKOVI, ul. Rekreační a paní Ludmila a pan Miloslav DOKOUPILOVI, ul. Boční. K tomuto významnému jubileu jim osobně blahopřál pan Vladimír Stejskal, starosta města. Srdečně blahopřejeme. (paní Hedvika a pan Vojtěch PAROLKOVI) (paní Ludmila a pan Miloslav DOKOUPILOVI) Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Kořístková Zdena, V Domkách, ve věku 70 let, Klimeš Josef, Bezručova, ve věku 85 let, Trčková Božena, Dolní Smržov, ve věku 80 let, Lebiš Josef, Družstevní, ve věku 70 let, Čest jejich památce! Poděkování: Děkuji všem přátelům, známým, svým spolužákům a spolužačkám, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Josefem Lebišem. Dále děkuji všem, kteří mi byli oporou v těžké chvíli. Lebišová Illona, manželka 3

4 OKÉNKO STAROSTY Podle kalendáře nám skončila zima. Milovníci lyžování a ostatních zimních sportů si moc neužili. Nespokojeni určitě jsou vodohospodáři i zemědělci. Za kamna jsme sice nevlezli, jak nás nabádá staré známé přísloví, ale klidně si i v dubnu můžeme řádně přitopit. Počasí si prostě dělá, co chce. Poslední zastupitelstvo schválilo rozdělení investic. Občané se mohou těšit mimo jiné na opravy chodníků, celkovou úpravu ulice Bezručova, bude posílen vodovodní řad na ulici Jevíčské - Havírenské a mnoho jiných akcí. Jak vidíte, průběžně se snažíme o zlepšení kultury života ve městě a místních částech. Opět pevně věřím, že si občané po zimě uklidí svoje zahrádky i okolí svých domů. Sice provádíme po městě jarní úklid, ale za přispění každého z vás úklid proběhne rychleji. Rovněž se občané mohou zapojit do tradičního úklidu kolem přehrady Křetínky, který proběhne Pro účastníky bude na závěr připraveno občerstvení a přátelské posezení, které zajišťuje jako tradičně sdružení FAN KLUB BOP Křetínka. Dubnem začne i celá řada kulturních a sportovních akcí. Jednou z hlavních v našem městě bude mistrovství světa družstev ve STIGA hokeji, které proběhne ve sportovní hale ve dnech dubna. Přijďte se podívat i vy na nejlepší světové hráče STIGA hokeje. Dne proběhne na náměstí tradiční čtení z bible. Rovněž vyzýváme všechny příznivce lampionového průvodu, aby pořídili sobě i dětem nový lampion. V rámci májových oslav lampionový průvod opět proběhne. Tak snad měsíc duben proběhne podle vašich představ, přeji všem krásné počasí, úspěchy úplně ve všem a závěrem měsíce radostné velikonoční svátky. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Vladimír Stejskal - starosta města ZPRÁVY Z RADNICE RADA MĚSTA LETOVICE VE DNECH 13. a PROJEDNALA 1. Informace o změně rozsahu volebních okrsků na území města Letovice. 2. Informace DDM Letovice o činnosti za období Přidělení bytu 1204 v DPS Letovice. 4. Zprávu o hospodaření v městských lesích za rok Zprávu o údržbě městské zeleně za rok Zprávu o údržbě Zámeckého parku za rok Jednotlivé kroky a postup v rámci přípravy Obecně závazné vyhlášky a návštěvního řádu vodního díla Letovice. 8. Informace ke stavebním řízením objektu firmy Alfachem s.r.o. 9. Zprávu o činnosti komisí RM a výborů ZM ve 2. pololetí roku Dispozice s majetkem města. 11. Informaci o možnosti využití elektronických aukcí pro město. 12. Žádost Společnosti pro ranou péči Blansko o příspěvek města. 13. Rezignaci kronikáře města pana Jaroslava Hejla. 14. Rada města doporučila: zastupitelstvu města schválit Smlouvu se společností Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice na akci Přístavba hasičské zbrojnice a pověřit starostu města jejím podpisem, zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 5/2014, zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření Města Letovice za období 1-12/2013, zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Letovice s účinností od , zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace s účinností od Rada města schválila: udělit souhlas s uvolněním finanční záruky ve výši ,- Kč + úroky společnosti HOLAS CZ, spol. s.r.o., Lazinov 97, Křetín na akci Regenerace panelového sídliště 4. etapa, dar města 1. občánkovi narozenému v roce 2014 zlatý přívěšek se znakem města, 4

5 vyloučení uchazečů HOLAS CZ, s.r.o., Lazinov 97, Křetín, Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina 92, Skalice nad Svitavou a EKOTERM CZ, s.r.o., Pražská 870, Letovice z posuzování nabídek na veřejnou zakázku Přístavba hasičské zbrojnice, dodavatele akce Přístavba hasičské zbrojnice společnost Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice, program jednání ZM na den 13. března 2014, provedení rozpočtových opatření č. 6/2014, podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu JmK na úhradu nákupu přístrojové lymfodrenáže pro pracoviště fyzioterapie v domově pro seniory. V případě poskytnutí dotace schválila čerpání investičního fondu CSSML na dofinancování nákupu této lymfodrenáže, poskytnutí účelového finančního transferu ve výši 7.500,- Kč pro organizaci Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko, se sídlem Blansko, Komenského 19 na úhradu nájemného v budově Tyršova 2, Letovice a pověřila starostu podpisem dotační smlouvy, text vzorové nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník včetně všech příloh, text vzorové nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník včetně všech příloh, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Letovice - Zdravé město Celkové předpokládané náklady projektu činí ,- Kč, požadavek dotace ,- Kč, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Školní přírodní zahrada - místem setkávání. Celkové předpokládané náklady projektu činí ,-Kč, požadavek dotace ,- Kč, podíl žadatele k dotaci z JmK na projekt: Školní přírodní zahrada místem setkávání bude hrazen z příspěvku na provoz MŠ Komenského, podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků JmK na projekt: Mistrovství světa klubů a Czech Open Celkové předpokládané náklady projektu Kč, požadavek dotace ,- Kč, podání žádosti o dotaci na projekt: Dětské hřiště na ul. Střední v rámci Podpory pro-rodinné politiky na úrovni obcí vyhlášené Jihomoravským krajem. Celkové předpokládané náklady projektu ,- Kč, požadavek dotace ,- Kč., podání žádosti o dotaci na projekt: Hřiště pro Třebětín v rámci grantového řízení Oranžové hřiště vyhlášeného Nadací ČEZ. Celkové předpokládané náklady 2,5 mil. Kč, požadavek dotace 2 mil. Kč, kronikáře města Letovice paní Helenu Kalasovou, Letovice, Nerudova 7. MĚSTO LETOVICE INFORMUJE RADA MĚSTA LETOVICE DNE PROJEDNALA 1. Návrh správce místního poplatku za svoz komunálního odpadu na vypracování nové obecně závazné vyhlášky, kterou by se měnila a doplňovala OZV č. 4/ Návrh organizační směrnice Zásady vztahů Města Letovice k příspěvkovým organizacím. 3. Informaci týkající se možnosti umístění kryté zastávky na Masarykově náměstí. 4. Přidělení bytu č v DPS Letovice. 5. Způsob úpravy bytové jednotky č. 14 (3+1) v domě Tyršova 205/1 dle předloženého návrhu. 6. Dispozice s majetkem města. 7. Analýzu školného v mateřských školách v Letovicích za rok průměrný náklad na 1 žáka v mateřských školách v Letovicích je 1044,- Kč/ dítě/ měsíc. 8. Zprávu o konaných schůzích v místních částech města v roce Žádost o finanční příspěvek města pro sbor Carpe diem - Letovice. 10. Stížnost občanů na hluk, vibrace a prach především v nočních hodinách ze strany firmy REMAT s.r.o. Letovice. 11. Žádosti obcí Míchov, Křetín, Vranová o uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na úseku Městské policie Letovice. 12. Nabídku Okresního soudu Blansko na navržení přísedících okresního soudu ve volebním období za město Letovice. 13. Rada města doporučila: zastupitelstvu města schválit výsledky inventarizace majetku města za rok 2013 uvedené v závěrečném hodnocení inventarizace majetku v roce 2013, zastupitelstvu schválit hospodaření příspěvkových organizací města Letovice za rok 2013 bez výhrad, zastupitelstvu města Letovice schválit návrh připomínek města Letovice ke Stanovám Svazku VaK dle předloženého písemného materiálu. 14. Rada města schválila: nepřijímat majetek nepatrné hodnoty (pozemky) po zemřelém dle předloženého návrhu, žádost CSSML o zapojení rezervního fondu v celkové výši 360 tis. Kč za účelem dokrytí snížené dotace MPSV ČR pro domov pro seniory a pro pečovatelskou službu, podání žádosti CSSML o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené o uchazeče o zaměstnání, 5

6 uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Babybox pro odložené děti STATIM, Praha 10 na částku 5 tis. Kč a pověřila starostu města podpisem této smlouvy, uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě číslo 02/2004 o provádění odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s Technickými službami Letovice, se sídlem Letovice, Česká 17, týkající se změny ceny za svoz 110 l nádob, vyřazení navrhovaného majetku města dle předloženého návrhu, poskytnutí mobilu z majetku města pro Městský klub důchodců, směrnici Odpisový plán města Letovice s účinností od , uvolnění poměrné části složené jistiny na akci Rekultivace staré skládky města Letovice, Červený vrch podle smlouvy o dílo společnosti HOLCNER DOPRAVA, s.r.o., Štěchov 37, Lysice, legalizaci a zachování vodní nádrže v k. ú. Meziříčko, nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze geografických dat (Zabaged), státního mapového díla v digitální podobě a smlouvu o užití digitálních ortofot a pověřila starostu jejím podpisem, přidělit zakázku: Pěstební činnost v lesích města uchazeči Karel Dufek, Milonice 10, Lipůvka, IČ z důvodu kontinuity pěstebních prací v městských lesích a zanedbatelného rozdílu předložených nabídek a pověřila starostu města podpisem smlouvy na tuto zakázku, údržbu zeleně na pozemcích města, uzavření smlouvy s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, a to ve věci poskytování právních služeb a zastupování města Letovice v řízení před Krajským soudem v Brně a udělení plné moci pro Mgr. Jana Tejkala, advokáta, e.č. ČAK a zmocnit ho k zastupování Města Letovice v tomto řízení, vzor Smlouvy o nakládání s nalezeným psem uzavřené s nálezcem dle předloženého vzoru, vzor Smlouvy o nakládání s nalezeným psem uzavřené se zájemcem dle předloženého vzoru, svěřit v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu odboru pravomoc rozhodovat o uzavírání Smluv o nakládání s nalezeným psem s nálezcem a Smluv o nakládání s nalezeným psem se zájemcem ve schváleném znění MĚSTO LETOVICE INFORMUJE a pověřila vedoucí správního odboru, a v době jeho nepřítomnosti zástupce správního odboru, podpisem těchto smluv, vnitřní předpis o pravidlech vypravování sociálních pohřbů, udělit souhlas s vyhlášením výběrového řízení ZŠ Letovice na opravu školních šaten v budově ZŠ Letovice dle zpracované projektové dokumentace, zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Letovice ze 180 na 230 žáků od , rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města do fondů dle předložených návrhů, účetní závěrku příspěvkových organizací města Letovice za rok 2013 bez výhrad, přijetí účelových finančních darů Městským kulturním střediskem Letovice, Letovice, Nová 71/1, v roce 2013 dle předloženého návrhu, zástupce města na družební návštěvě Stari Gradu v Chorvatsku ve dnech dubna 2014, zástupce města na družební návštěvě Kirchlintelnu v Německu ve dnech dubna 2014, příspěvek města Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek Letovice ve výši 5 tis. Kč na základní činnost organizace, termín dalšího zasedání Zastupitelstva města Letovice v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice, dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č /13/OKH. Změny Volebních okrsků Vážení občané, v souvislosti s přáním voličů a dodržením platné legislativy Městský úřad Letovice přikročil k úpravě volebních okrsků následujícím způsobem: 1. Změna se týká volebního okrsku č. 2 Voliči, kteří mají trvalý pobyt v ulici V Zahradách a v ulici Českobratrská se přesouvají z volebního okrsku č. 2 do volebního okrsku č. 1 (volební místnost v ZUŠ Letovice). 2. Změna se týká volebního okrsku č. 5 Voliči, kteří mají trvalý pobyt v objektu Letovice, Pražská 111/32 se přesouvají z volebního okrsku č. 5 do volebního okrsku č. 1 (volební místnost v ZUŠ Letovice). 6

7 USNESENÍ ZE 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LETOVICE DNE 13. BŘEZNA Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města mimo usnesení 219/14, které nebylo splněno a bude radou města dopracováno dodatečně na nejbližším zasedání RM. 2. Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Letovice od 12. prosince 2013 do 13. března Dispozice s majetkem města 4. Hospodaření města Letovice za rok Zastupitelstvo města Letovice schvaluje rozpočtová opatření č. 19/2013 a 20/2013 provedená Radou města Letovice Zastupitelstvo města Letovice schvaluje výsledek hospodaření Města Letovice za období 1-12/2013 s následujícími údaji: plnění na straně příjmů ve výši ,76 Kč, tj. na 108,71 % vůči upravenému rozpočtu, plnění na straně výdajů ve výši ,75 Kč, tj. na 85,51 %. V hospodářské činnosti s bytovým a nebytovým fondem byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši ,81 Kč před zdaněním. 5. Zapojení hospodářského výsledku roku 2013 do rozpočtu města na rok Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2014, 4/2014 a 6/2014 provedená Radou města Letovice Zastupitelstvo města Letovice schvaluje hlasovat o rozpočtových opatřeních č. 5/2014 jednotlivě po samostatných bodech Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/ Zastupitelstvo města Letovice schvaluje provedení rozpočtových opatření č , 5. 2., 5. 3., 5. 4., 5. 6., 5. 7., 5. 8., 5. 9., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zastupitelstvo města Letovice schvaluje realizaci akce Letovice zokruhování vodovodu Havírna Jevíčská, rozšíření tlakového pásma VDJ Písečná. 7. Různé: Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Letovice s účinností od Zastupitelstvo města Letovice schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace s účinností od MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Zastupitelstvo města Letovice schvaluje doplnění budoucí kupní smlouvy v cenových ujednáních o text cena bez DPH u kupních smluv ke koupi pozemků pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Třebětín II v Letovicích Zastupitelstvo města Letovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z výtěžku z loterií a jiných podobných her dle pravidel schválených na zasedání ZM dne usnesením č pro: TJ SOKOL Letovice ve výši ,00 Kč, AFK Letovice ve výši ,00 Kč Zastupitelstvo města Letovice schvaluje předběžný souhlas s budoucím prodejem částí pozemků p.č. 176/2, 175, 174, 173/1, 81 a 56 v k.ú. Klevetov a p.č. 286/1 v k.ú. Zboněk dotčených stav b o u p ro t i p ovodňovýc h o p atře n í n a Klevetovském potoce za celkovou cenu 1,- Kč Zastupitelstvo města Letovice schvaluje smlouvu se společností Letostav, spol. s r.o., Nádražní 12, Letovice na akci Přístavba hasičské zbrojnice a pověřuje starostu města jejím podpisem Zastupitelstvo města Letovice neschvaluje pořízení změny územního plánu spočívající ve změně účelu využití sjezdu z části pozemku (47m2) vedeného jako lesní pozemek p.č. 2660/1 v ul. Na Lavičkách na ostatní plochu komunikaci a s tím související změnu příjezdu k lokalitě Z22 z ul. Na Lavičkách místo z ul. U Královce Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí žádost manželů Dufkových o případném zrušení plochy bydlení Z22 v územním plánu Letovice, která bude projednána a znovu posouzena až v rámci aktualizace územního plánu Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Hodnotící zprávu projektu: Letovice Zdravé město v roce Zastupitelstvo města Letovice schvaluje: a) účast města ve všech pěti aktivitách vyhlášených NSZM ČR Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, b) chartu 2014 k Evropskému týdnu mobility a Evropskému dni bez aut o potvrzení účasti města a uspořádání aktivit ve městě k této aktivitě vyhlášené Evropskou komisí a pověřuje starostu jejím podpisem, c) pořádání soutěže Rozkvetlé Letovice 2014, d) uspořádání Veřejného fóra Zastupitelstvo města Letovice schvaluje Akční plán zlepšování Místní agendy 21 a Projektu Zdravé město Letovice na rok Diskuze Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne

8 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Kritéria pro udělování grantů města Letovice Cílem grantového programu je podpora občanských aktivit na úseku: o tělovýchovy a sportu o kultury o sociálně - zdravotním o projektu Zdravého města a MA 21 Formou malých a velkých grantů budou podporovány aktivity orientované na širokou veřejnost, rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru, propagaci města a trvale udržitelný rozvoj. Rozdělení a určení grantů Malé granty jsou určeny na jednorázovou akci nebo uzavřenou sérii akcí. Maximální výše podpory činí 2.000,- Kč a lze ji použít na služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.) a materiál přímo související s danou akcí. Velké granty jsou určeny k podpoře materiální a technické základny žadatele. Maximální výše podpory činí ,- Kč, může tvořit max. 80 % celkových výdajů žadatele na daný projekt. Předkladatelé žádostí mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, školské právnické osoby nezřízené městem, zájmová sdružení a jiné neziskové organizace, včetně příspěvkových organizací, jejichž zřizo-vatelem není město Letovice. Organizace, které jsou dále členěny na jednotlivé oddíly, kroužky apod. mohou požádat o grant z rozpočtu města za každý oddíl, kroužek apod. samostatně. U malých grantů může být žadatelem i fyzická osoba, která čestným prohlášením potvrdí obecnou prospěšnost akce (aktivity). musí mít sídlo nebo zřízené kontaktní místo na území města Letovice a projekt musí být realizován na území města Letovice nebo musí být určen pro občany města Letovice. Vyhodnocení grantů Žádosti jsou předkládány příslušné komisi rady města, o jejich přidělení rozhoduje na základě doporučení komise Rada města Letovice. O poskytnutí grantu bude žadatel vyrozuměn správním odborem Městského úřadu v Letovicích. Nelze podpořit - komerční, podnikatelské a reklamní aktivity, mzdové náklady, investice a předvolební kampaně politických stran. Termíny a předkládání žádostí o grant žadatelé mohou předkládat žádosti o grant pro příslušný rok v termínu: do 30. dubna. písemná žádost se doručí - poštou na adresu - Město Letovice, Masarykovo náměstí 19, Letovice, - na podatelnu Městského úřadu v Letovicích - na sekretariát starosty města (paní Lenka Dvořáková). Žádost o grant - předkládá žadatel pouze na formuláři Žádost o malý grant města, a Žádost o velký grant města, které jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, na sekretariátu starosty města a na internetových stránkách města na adrese Podmínky pro přidělení grantu: - žadatel může v jednom kalendářním roce předložit pouze jednu žádost o malý a jednu žádost o velký grant. U žadatelů, kteří jsou rozděleni do různých oddílů nebo kroužků, se každý z těchto oddílů nebo kroužků považuje za samostatného žadatele, - žadatel do 30 dnů od konání aktivity/akce předá městu Letovice písemně závěrečnou zprávu, včetně vyúčtování, na příslušném formuláři. Žadateli, který nesplní tuto podmínku, nebude v následujících 3 letech poskytnuta městem žádná dotace. 8

9 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Evidence obyvatel dle dostupných informací k k bylo ve městě přihlášeno k trvalému pobytu 6586 občanů (z toho 2716 mužů, 2906 žen a 964 dětí do 15 let (492 chlapců a 472 děvčat) v loňském roce se narodilo 55 dětí (25 chlapců a 30 děvčat) a zemřelo 74 občanů ( 39 mužů a 35 žen) k trvalému pobytu ve městě se přihlásilo 113 občanů, odhlášeno bylo 169 občanů. Cizinci hlášení k pobytu v Letovicích k cizince již neevidujeme, dle údajů na webových stránkách ministerstva vnitra je jejich počet 160. Celkový počet obyvatel k (tj. státních občanů ČR + cizinců) dle dostupných informací: Letovice matrika - rok 2013 Počet zápisů úmrtí 203 uzavřená manželství 55 Narození 1 Počet žádostí o změnu jména a příjmení 5 Počet zápisů o určení otcovství 27 Počet vydaných rozhodnutí ostatních 26 Czech POINT: Rejstřík trestů 116 Katastr nemovitostí 86 Obchodní rejstřík 68 Živnostenský rejstřík 13 Bodové hodnocení řidičů 7 Výpis z insolvenčního rejstříku 0 Registr osob 6 Žádost o zřízení datové schránky 4 Zneplatnění datové schránky 6 Konverze dokumentů na žádost 47 Konverze dokumentů z moci úřední 13 Počet ověření (legalizace, vidimace) Žádosti do DPS Počet podaných žádostí celkem 213, z toho v roce 2013 bylo podáno 12 žádostí. Do DPS bylo v roce 2013 přijato 9 osob (z toho 1 manželský pár). Sociální práce na obci V roce 2013 se aktivně v rámci sociální práce na obci pracovalo s občany, kteří patří do těchto cílových skupin: osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním: 82 osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby: 25 osoby s různým stupněm omezení (způsobilosti k právním úkonům): 9 osoby ohrožené sociálním vyloučením: 4 osoby ohrožené rizikovým způsobem života: 3 oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí: 5 osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení: 26 nezaměstnaní a osoby mentálními problémy: 173 imigranti: 3 rodiny s dětmi: 142 Zvláštní příjemce důchodu byl ustanoven ve správním řízení ve 2 případech. Funkci veřejného opatrovníka vykonává sociální pracovník ve 2 případech. Podávání zpráv v rámci sociálně právní ochrany dětí Počet vypravených sociálních pohřbů: 6 Stavební úřad a životní prostředí vydáno 31 územních rozhodnutí, 61 kolaudačních rozhodnutí (zkolaudováno 32 bytových jednotek), 17 rozhodnutí o změně stavby před dokončením a 7 rozhodnutí o odstranění stavby, kolaudační souhlas 21, 11 rozhodnutí o přerušení řízení, 9 rozhodnutí o změně užívání, přidělení domovních čísel - 9 stavebních povolení bylo vydáno 30 (povoleno 6 bytových jednotek), územní souhlas - 65 (povoleny 3 bytové jednotky), souhlas s provedením ohlášené stavby 12, vodovodní přípojky - 0, plynové přípojky - 7, garáže - 5, kanalizační přípojky - 6, veřejnoprávní smlouvy - 5 v oblasti životního prostředí bylo v 28 případech vydáno rozhodnutí o kácení dřevin a v 7 případech bylo vydáno vyjádření ke kácení dřevin Finanční odbor bylo evidováno 785 poplatníků místního poplatku ze psa bylo evidováno 6888 poplatníků místního poplatku za komunální odpad a 264 plátců tohoto poplatku za rekreační ve městě bylo provozováno 14 ks výherních hracích přístrojů v sedmi provozovnách bylo uzavřeno 28 smluv (kupní, darovací) a 29 nájemních smluv na využití městského majetku (pozemky a kulturní domy), 22 smluv o zřízení věcného břemene k projednání v radě a zastupitelstvu města bylo přijato 115 návrhů na dispozice s majetkem města MěÚ Letovice 9

10 Finanční odbor Informace k poplatku za komunální odpad Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 4/2012 ve znění pozdějších změn.. Výše poplatku pro rok 2014 činí 550,00 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Obecně závazná vyhláška umožňuje osvobození nebo úlevy podle článku 6 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku 15 let, žijícím ve společné domácnosti, poplatníkům, kteří se nejméně 3 měsíce zdržují v zahraničí, ). Žádost o osvobození je třeba podat na aktuální kalendářní rok znovu. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2014 pro ty, kteří mají jednu splátku. Splatnost pro 2 splátky je a (rozdělení provádí správce poplatku na žádost poplatníka). Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet města Letovice /0100 s vaším variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je speciálně přidělený VS. Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net -městský úřad-formuláře-finanční odbor. N E P Ř E H L É D N Ě T E Vyzýváme ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před , aby je urychleně provedli nebo přišli osobně řešit své nedoplatky. Jinak nastane proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj d o t a z p o s l a t e - m a i l e m n a a d r e s u MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Informace k poplatku ze psů Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Letovice č. 3/2008 ve znění pozdějších předpisů a doplnění. Výše poplatku je pro rok 2014 stejná jako v minulém roce (najdete na stránkách městavyhlášky). Splatnost poplatku za rok 2014 byla 15. února Žádáme ty, kteří dosud nemají zaplacen poplatek ze psů, aby dlužnou částku ihned zaplatili. Dále informujeme, že každý držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě je povinen hlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku. Pokud snad někdo nemá ohlášení provedeno, urychleně si dejte vše do pořádku. Připomínáme některá ustanovení obecně závazné vyhlášky města Letovice: č. 2/2005, ve znění pozdějších předpisů O čistotě a pořádku ve městě Letovice Článek 2, odst. 2: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další místa přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Článek III, odst. 2: Psi středně velkých a velkých plemen nebo psi od hmotnosti 15 kg musí být vždy na veřejném prostranství opatřeni náhubkem a mohou se na veřejných prostranstvích pohybovat pouze v doprovodu osob starších dvanácti let. Odst. 4: Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části města a místních částí města včetně zámeckého parku, kromě oploceného areálu kynologického klubu v zámeckém parku. Odst. 6: Každý držitel psa je povinen na veřejném prostranství města odklízet po svém psu exkrementy (výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil. Děkujeme všem, kteří řádně a včas plní své poplatkové povinnosti. 10

11 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Městský úřad Letovice, finanční odbor, správce poplatku oznamuje, že je na úřední desce Městského úřadu Letovice vyvěšena VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou správce poplatku oznamuje, že je od do u správce poplatku v budově Městského úřadu Letovice, finanční odbor, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, 2. patro, dveře č. 37 ve dnech pondělí, středa od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek od 8 do 12 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. MLE/02207/14/FO, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2008. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho vyměřeného poplatku. Co to znamená pro poplatníka. Ten kdo NEMÁ poplatek za rok 2011 zaplacen, je mu dán nový termín splatnosti 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Znamená to, že v této lhůtě je třeba zaplatit. Plátců, kteří mají poplatek uhrazen se to netýká. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad v roce 2014 V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozím období. Podle níže uvedeného rozpisu budou přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu, počínaje dnem Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá místa pouze jednou ročně, a to koncem jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, to je domovní odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit v provozovně Remat Letovice, s.r.o. Pražská 51 a v Technických službách Letovice, Česká 17. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa vždy v sobotu od Technický odbor hod hod hod hod Tyršova u Osevy Komenského Česká Halasova Zámecká U Macků Čapkova Brněnská J.Haška - nahoře Nové Město V Potůčkách Brahmsova A.Krejčího- kaštan Bohuslava Martinů J.Haška - dole Na vyhlídce - Žlíbek U Hájku P.Fr.Krchňáka Pražská Žlíbek Rekreační Boční -střed ulice Zámecká dole U Královce Nová 9. května - dole U Zámku Smetanova V Domkách Havírna- restaurace Jásinov u nádrže Slatinka Údolní Zboněk Novičí Chlum- Chlumská Kochov točna Zábludov Chlum v obci Babolky Lhota Kladoruby Slatinka točna Klevetov Třebětínské nám. Podolí Jasinov - Ořechov Dolní Smržov Kněževísko Borová Meziříčko 11

12 DEN ZEMĚ V LETOVICÍCH Tento den je jako světový svátek životního prostředí slaven v České republice od roku Jeho největší význam spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké veřejnosti ve jménu ochrany přírody a životního prostředí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují vedle nevládních organizací zejména školy, místní samospráva a velké množství jednotlivců. Den Země je jednou z aktivit, ke které se město Letovice přihlásilo v rámci svého členství v Národní síti zdravých měst. Tradiční akcí, pořádanou občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka za podpory a ve spolupráci Města Letovice, MKS Letovice a okolních obcí je rovněž úklid Vodní nádrže Letovice na řece Křetínce, který se bude konat v sobotu 12. dubna Akci finančně podpoří Jihomoravský kraj MĚSTO LETOVICE INFORMUJE Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav DNE ZEMĚ 2014 připraveny také další akce : MŠ Čapkova Velikonoční pohádka: Divadélko Mrak Havlíčkův Brod Den Země Odemčení zahrady MŠ, opékání topinek MŠ Komenského - Den Země a Celoškolní akce návštěva Jezírka, jednoho z pracovišť Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání Celoškolní akce motivovaná Dnem Země zaměřená na poznávání zámeckého parku, protože naše školní zahrada bude ve výstavbě MŠ Třebětínská - Den Země Sběr odpadků a úklid školní zahrady nejbližšího okolí školy, zahradnické práce na školní zahradě sázení, okopávání, zalévání. ZŠ Letovice - Den Země - Úklid žáků v okolí školy Účast žáků i pedagogů na akci Úklid kolem Křetínky Exkurze do Planetária Brno Výzdoba stromů na náměstí k velikonočním svátkům (společně s MŠ ) Velikonoční dílna akce školních družin pro děti a rodiče (duben) Výjezd žáků do partnerské školy v Kirchlintelnu (duben) Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích Relaxační odpoledne v lázních Boskovice Zájezd zámek Buchlovice,Bazilika Velehrad, Hřebčín Napajedla Svaz tělesně postižených v Letovicích - Den Země - Jednodenní zájezd Chrudim, muzeum loutek a Veselý Kopec skanzen, přednáška Evy Nečasové ředitelky muzea Blansko MKD Letovice Výlet do muzea Svitavy Beseda s rodilými mongolci Den Země Výlet do Křenova Vzpomínka na Bohumila Hrabala Každé pondělí cvičení v budově bývalé ZŠ Tyršova DDM Letovice - Den Země (so) Zájezd pro rodiče a děti do ZOO Bratislava Fan Club BOP Křetínka Den Země - úklid přehrady Křetínky Masarykova střední škola - Den Země Úklid v okolí budov školy. Soutěž v třídění odpadu. Zhotovení prezentací na téma odpady jejich zpracování. Domov mládeže úprava a úklid okolí (úprava květinového záhonu, vyčištění břehu potoka, úprava plochy za budovou DM k aktivnímu odpočinku). TJ Sokol Letovice - VOLEJBAL - turnaj na venkovních kurtech ( ženy) Poděkování za spolupráci na kampani ke Dni Země a za šíření myšlenek udržitelného rozvoje patří všem výše uvedeným partnerům Zdravého města. Vážení spoluobčané, i Vy máte možnost podpořit Den Země. Buď účastí na výše uvedených akcích, nebo alespoň úklidem svého bydliště a nejbližšího okolí. Ivana Květenská, Koordinátorka PZM a Ma21 Kancelář Projektu Zdravé město Letovice 12

13 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE S jarním počasím lze předpokládat zvýšenou aktivitu různých podvodníků. Je sice pravdou, že obdobný článek zveřejňujeme téměř každoročně, ale bohužel praxe je taková, že stále jsou lidé, kteří se nechají obelstít. Proto neuškodí připomenout pár základních rad. Do bytu nevpouštějte cizí lidi Když někdo zazvoní nebo zaklepe na dveře bytu, nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte, kdo je za nimi! Kukátkem se nejprve přesvědčte, kdo je za dveřmi, poté s osobou komunikujte přes pojistný řetízek. Jako nejbezpečnější forma komunikace je nevycházet z domu či bytu a rozhovor vést z okna nebo balkónu. Cizí lidi nevpouštějte do bytu a vyhýbejte se i tzv. podomnímu prodeji. Do bytu pouštějte pouze osoby, které dobře znáte. Pokud čekáte například opraváře, zajistěte, ať je v danou dobu někdo s vámi doma. Tzv. podomní prodejci, či jiní podvodníci využívají důvěřivosti zejména starších občanů, mají dopředu smyšlené věrohodně vypadající příběhy, kdy například tvrdí, že se vašemu vnukovi porouchal vůz, nutně potřebuje peníze, pro které ho posílá; nabízí různé druhy zboží (deky, hrnce, nože), snaží se sjednat půjčku, pojištění, předstírají nevolnost nebo nutnost použití toalety, atd. Dále se představují jako zástupci společností provádějící odečítání plynu, elektřiny, vody, případně vyplácení přeplatků za tyto služby. V těchto případech je vždy nutné se informovat přímo u poskytovatele služeb. Účelem návštěv je vždy se dostat do bytu. Mějte na paměti, že obezřetnosti není nikdy dost. Mezi samozřejmosti by měl patřit kvalitní bezpečnostní zámek, panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Pokud bydlíte v nižších patrech, zajistěte také dostatečně všechna okna. Zamykejte dveře a zavírejte okna i v případě, že opouštíte váš byt jen na několik minut. Pokud budete mimo domov delší dobu, poproste někoho ze sousedů, ať vám vybírá poštovní schránku. Předváděcí akce Nekalé jsou i praktiky, které používají prodejci různého zboží na tzv. předváděcích akcích. Ti se snaží nalákat převážně seniory na oběd zdarma, různé dárky nebo výlety. Při samotných akcích pak nabízejí zboží (hrnce, deky, vysavače) za přemrštěné ceny, případným zájemcům tzv. udělají cenu s velkou slevou. Zboží i po slevě je předražené a nesplňuje kvalitu, jakou prodejci uvádějí. Tlačí potenciální kupce k podpisu smlouvy hned na místě. Jsou školeni a dobře ví, co a jak na lidi působí. Nejlepší řešení je se předváděcím akcím vyhnout, nic nekupovat a nic nepodepisovat. Obrázek si můžete udělat zhlédnutím filmu režisérky Sylvie Dymákové Šmejdi. Nabídka služeb Dále se hodně rozmohly akce společností, které nabízejí různé služby jako dodávku elektrické energie a plynu. Náboráři chodí po bytech a snaží se nalákat spotřebitele k přechodu k jiné společnosti. Ne vždy je však tato nabídka výhodná. Lanaři se snaží spotřebitele ihned přimět k podpisu smlouvy. Hned nic nepodepisovat, říct, ať vám nechají smlouvu k prostudování. Tržní řád S ohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti ve městě a ochraně jeho obyvatel vydala Rada města Letovice dne nařízením města Letovice č. 1/2013 Tržní řád, ve kterém mimo jiných ustanovení článek č. 4 Na území města Letovice je zakázán pochůzkový a podomní prodej. Celý tržní řád je uveden na internetových stránkách města Jestliže se setkáte s výše uvedeným nebo podobným jednáním, nebojte se ihned volat policii linku 158. Strážníci MP Letovice 13

14 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu). Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V dubnu jsme pro Vás připravili: Koncert KPH BRASS 6 Úterý 8. dubna 2014 v hod. Vstupné: 150,- Kč Na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma Pohádka Velikonoční pohádka Čtvrtek 10. dubna 2014 v hod. Účinkuje: Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod Vstupné: 40,- Kč Úklid okolo přehrady Křetínky Sobota 12. dubna 2014 od 9.00 hod. Květinový den Neděle 13. dubna 2014 od hod. Šárka Trubáková a Lenka Burdová ukázky květinových vazeb a dekorací Místa k sezení rezervujte na tel.: nebo v prodejně Květiny Glorie Šárka Trubáková, Masarykovo nám. 3a, Letovice Koncert MICHAL HORÁČEK: MEZI NÁMI Čtvrtek 17. dubna 2014 v hod. Účinkují: Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a orchestr pod vedením Matěje Benka Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč Koncert Dechová hudba ASTRA Svitavy Úterý 22. dubna 2014 v hod. KD Letovice Vstupné: 50,- Kč Koncert jazz Vít Křišťan a Joanna Kucharczyk Pátek 25. dubna 2014 ve hod. Vstupné: 100,- Kč Připravujeme: Koncert DEMONIUM + INFINITY + DECADENTH Sobota 10. Května 2014 od hod. Vstupné: předprodej 50,- Kč/na místě 100,- Kč Koncert KPH Večer s Mozartem Středa 14. května 2014 v hod. Účinkují: Petra Notová soprán (ND Praha), Martin Hammerle baryton (Rakousko) a Komorní soubor Camerata Brunae flétna, hoboj, smyčcový kvartet a cembalo Vstupné: 150,- Kč Na koncert platí předplatné KPH Studenti uměleckých škol zdarma Divadelní představení Kdopak to zvoní? Pátek 16. května 2014 v hod. Účinkuje: Divadelní soubor TeaTrum Velké Opatovice. Vstupné: 80,- Kč / 60,- Kč 14

15 Pohádka Když jde kůzle otevřít Úterý 20. května 2014 v hod. Účinkuje: Hravé divadlo Brno Vstupné: 40,- Kč Areál AFK Letovice Nesoutěžní přehlídka mažoretek Neděle 25. května 2014 od hod. Hudební slavnosti ročník Petr Spálený & Apollo Band, ZUŠ Letovice Čtvrtek 29. května 2014 v hod. Vstupné: předprodej 250,- Kč / na místě 300,- Kč Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba říjen - květen: Pondělí - pátek: , tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, turistických magnetek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED KNIHOVNA z důvodu konání akce NOC S ANDERSENEM bude dětské oddělení uzavřeno a oddělení pro dospělé bude otevřeno pouze do hod. Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý , Pátek , NOVINKA V KNIHOVNĚ! Od 3. března si mohou registrovaní čtenáři v knihovně zapůjčit TEMATICKÉ KUFŘÍKY. V kufřících naleznete knihy a předměty vztahující se k danému tématu. NÁVRATY zahrady, péče o květiny - výstavka knih na dospělém oddělení. MAGNESIA LITERA hlasování o nejlepší knihu vydanou v roce Vítězná kniha bude vyhlášena 8. dubna v přímém přenosu České televize v hod v Městském klubu důchodců se uskuteční přednáška ČESKO A MONGOLSKO OČIMA MONGOLŮ. Přednášku pořádá Oblastní charita Blansko ÚTERNÍ ČAJOVÉ ODPOLEDNE DROBNÁ VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ prodejní výstava v čítárně knihovny potrvá od 8. do 30. dubna Máte možnost zhlédnout a zakoupit výrobky z pedigu paní Aleny Čížkové, jarní látkové dekorace paní Elišky Hanušové a kraslice vytvořené paní Jaroslavou Langhammerovou. 15

16 KULTURNÍ PŘEHLED Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: Po celý měsíc duben ADOLF BORN výstavka knih. Objevte spolu s námi podivuhodné světy plné fantazie, které vytvořil malíř a ilustrátor Adolf Born NOC S ANDERSENEM ve spolupráci se ZŠ Letovice, MKS Letovice a týmem dobrovolníků POHÁDKOVÝ VLAK - výstava dětských výtvarných prací z Noci s Andersenem DEN ZEMĚ Máte nějakého domácího mazlíčka? Přineste své zvířátko s sebou do knihovny a ukažte ostatním dětem, jak se o něj správně starat. GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na prodejní výstavu LASKAVÉ OBRÁZKY Mirky Strejčkové a JARNÍ OBRÁZKY dětí MŠ ul. Komenského Letovice Vernisáž se koná v pátek 4. dubna 2014 v hodin. V kulturním programu vystoupí děti MŠ ul. Komenského Letovice. Prodejní výstavu je možné navštívit do mimo Po v době Po Pá hod., So hod., Ne hod. Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice (Česká spisovatelka a publicistka Irena Fuchsová (uprostřed), měla besedu v čítárně naší knihovny ve čtvrtek Svoji první knihu vydala v roce 2001, od té doby jí vyšlo již více jak dvacet knížek. Jedná se v současnosti o oblíbenou autorku povídek a fejetonů, která své práce, mimo jiné, také publikuje v různých ženských a společenských časopisech.) 16

17

18

19 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: Masarykova střední škola Masarykova střední škola odstartovala na zámku v Letovicích 10. ročník Enersol a já vzpomínám... Psal se rok 2007, tenkrát teprve třetí ročník, kdy se nám společně s paní učitelkou Doskočilovou a celým naším týmem podařilo vyhrát mezinárodní finále této soutěže. Bylo to hodně náročné období, ale po čase na tuto dobu vzpomínám velmi ráda, soutěž mi hodně dala Dala mi výborné kamarády napříč republikou, se kterými se setkávám a komunikuji docela často, ale hlavně mi dala schopnost sebeprezentace a posílení sebe sama, uvědomění si, že ti lidé, ke kterým mluvím a ze kterých se mi klepou kolena nejsou tak zlí, jak se může zdát, což se mi hodí i dnes při mém současném zaměstnání. Bylo zajímavé sledovat letošní jubilejní 10.ročník, který byl zahájen na krajské konferenci 4. března na zámku v Letovicích. Je vidět, že tato soutěž má budoucnost, že práce studentů se posouvají čím dál více dopředu, za což jsem velmi ráda. Doufám, že letošní ročník bude pro některé z mých již bývalých kolegů tak úspěšný, jako byl rok 2007 pro mne, počínaje mezinárodním finále v Olomouci proti Slovákům, přes ředitele společnosti, jehož firmy se týkala má práce a konče obědem s tehdejším panem hejtmanem. Přeji letošním a dalším soutěžícím jen a jen štěstí a hlavně, ať si věří, to je to, co je posune dál. Jen víra v sebe sama a výborná podpora od koordinátora, bez které vím, že bych to já nikdy nedokázala. Děkuji, paní učitelko?, a nezapomeňte na to, že Enersol je jedna velká rodina, která na vás bude vzpomínat a bude si vás pamatovat i po 7 a více letech To se na moc místech nestává Zdena Palupová, vítěz mezinárodního finále Enersol 2007 Dinosauří dvojčata Forest a Woody Narodili se v truhlářských dílnách Masarykovy střední školy v Letovicích. Dinosauří bráškové vznikli pod rukama odborných učitelů za asistence jejich šikovných svěřenců a mají se čile k světu. Protože je vyrobili dřevaři a jsou dřevění jmenují se Forest a Woody. Jsou výsledkem práce v projektu Pravěkohraní, který je příkladem dobré praxe ve spolupráci středních a základních škol. Na zmíněném projektu spolupracujeme se ZŠ Boskovice, Sušilova. Jeho cílem je zvelebit prostředí v duchu pravěku dětem z partnerské školy. Děti z Boskovic přijely začátkem února do Letovic nasát atmosféru našich dílen a podívat se na výrobu pravěkých ještěrů. Nadšené děti se dokonce pustily do práce. Po měsíci usilovné práce jsou oba raptoři na světě. Jeden z dinosauřích brášků bude dělat radost boskovickým dětem ve školní družině je to totiž stavebnice a druhý se stal maskotem naší školy. Je symbolem umu, šikovnosti a dravosti žáků, které připravujeme do života. Text: Ing. Mária Bašná, foto: Ing. Marek Chládek 19

20 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM - ML?DEŽ Odpad z Letovic vyvážíme do celého světa Třídy P1A a EV4, které vyhrály soutěž Třiďte s námi za 1. pololetí školního roku v rámci projektu Ekoškola, navštívily spolu s Ekotýmem sběrný dvůr REMAT Letovice s.r.o. Od této exkurze jsme měli různá očekávání. Převládal však názor, že v Letovicích nás už nic překvapit nemůže. Firma REMAT, která sídlí na ulici Pražská, kolem níž každý den projíždíme, pro nás však byla obrovským překvapením. Informace, které jsme se zde dozvěděli, byly pro nás opravdu zajímavé. Každý za nás produkuje odpad, ročně několik tun. A taky za něj platíme. V Letovicích se za svoz komunálního odpadu platí 550 Kč na osobu. Kdyby se však více třídilo, mohli bychom platit mnohem méně, připomíná ředitel REMATu Ing. Josef Procházka. Dalším pojmem, který se do hospodaření s odpadem dostává, je slůvko globalizace. V dnešní době vozíme odpad do celého světa. Jeden druh papíru vozíme do Maďarska, kartony do Polska a igelity do Číny. Tento způsob bohužel není ekologický, ovšem v dnešním globalizovaném světě, kdy ceny určují nadnárodní společnosti, se nevyplatí odpad zpracovávat v naší republice, dodal Ing. Procházka. Dále jsme byli informováni o výrobě ekobriket a pelet z dřevěných odřezků, které se používají jako ekologické vytápění nebo podestýlka pro hlodavce. Závěrem mohu za všechny zúčastněné říci, že tato exkurze pro nás byla velmi obohacující. Mnohem lepší je vidět realitu na vlastní oči, než se o ní zkresleně dovídat z internetu či televize. Děkujeme firmě REMAT a Ing. Procházkovi za možnost poznat toto místo. Za Ekotým - Pavel Horáček, student EV4 Zápis do MŠ Čapkova, Komenského a Třebětínská se koná ve středu 7. května 2014 od 8.00 hod. do hod. v budovách jednotlivých mateřských škol. Rodiče si k zápisu přinesou: vyplněnou Žádost o přijetí (tiskopis ke stažení na webových stránkách MŠ nebo k vyzvednutí v mateřských školách v týdnu od do ) rodný list dítěte potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Letovicích Zapsány budou děti narozené do a starší. Těšíme se na Vás! 20

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2014 CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíčka. Tak tomu

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více