GRISI Plus. září Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny!"

Transkript

1 Pro vice informací o projektu navštivte prosím; GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny! září 2013 Zaujaly vás výše a níže uvedené obrázky? Šest regionů a řada organizací v jižním Estonsku v to doufají! 20. června měli zástupci z Asociace pro rozvoj venkova Tartu, National Geographic Estonia a Rady města Tartu čest otevřít žluté okno ve městě Tartu. Nejedná se ovšem jen o zahajovací ceremoniál s jednou atrakcí. Organizační tým vás zve k cestě za objevem mnoha krásných zákoutí a přesvědčením se o pozoruhodné přírodě jižního Estonska. Každé místo má svoji vlastní historii k vyprávění, své kulturní a historické dědictví. Tato místa byla vybrána z mnoha více lokalit a podle slov Kristiiny Liimand, ředitelky Asociace pro rozvoj venkova Tartu, provést výběr jen 21 finálních mist byl jeden z nejtěžších úkolů. Avšak celý organizační tým věří, že tato okna jsou jen začátkem mnohem delší cesty objevů, které oživí a obohatí venkovské oblasti v jižním Estonsku. Žlutá okna jsou podporována jedním z klíčových partnerů v tomto podnikání, National Geographic, který právě v tomto roce slaví své 125. výročí průzkumů. Obrázek: Plakát GRISI PLUS a Yellow Window (Žluté okno) se skupinou šťastných a aktivních lidí ve městě Räpina v Estonsku, během regionálního setkání k šíření projektu GRISI PLUS dissemination event on June 21st. Samotný projekt se v angličtině nazývá: Living on the Edge (Život na okraji), nebo by možná byl vhodnější přímý překlad z Estonštiny: Život na hranici dvou světů. Zda jsou těmito světy příroda versus civilizace, venkov a město, zeměpisné hranice nebo něco jiného, nechť rozhodne každý z návštěvníků sám. Můžete si prověřit tuto studenou mapu zde -> Obrázek: Žluté okno v Estonian Road Museum v kraji Põlva

2 Experti se seznámili s dobrými příklady, které zlepšují rozvoj území a turistiku v České republice Zástupci 11 zemí, zabývající se problémy venkova, zavítali v předposledním červencovém týdnu na dvoudenní návštěvu Žatce. Evropský venkov se potýká s celou řadou problémů, například nedostatkem pracovních příležitostí, nízkou úrovní inovací, klesající populace, či obecně méně atraktivními podmínkami pro život. Projekt GRISI PLUS, podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci kterého se návštěva uskutečnila, vychází z předpokladu, že k ekonomické prosperitě mohou přispět dobré nápady a informační technologie. Na návštěvě se odborníci z různých koutů Evropy seznámili s dobrými praxemi rozvoje venkova v Ústeckém kraji. Hlavním důvodem studijní cesty byla ukázka dobrých praxí Chrám chmele a piva a Destinační agentura, které úspěšně fungují v Ústeckém kraji. První z těchto dobrých praxí spočívá v revitalizaci historických budov, jako jsou sušárny chmele, balírny a sklady chmele v srdci Žatce, které se změnily na muzea chmele s moderními expozicemi užívajícími moderní ICT technologie, minipivovar, restaurace a další atrakce. Projekt využívá unikátní situace regionu a propaguje jej společně s chmelem. 19. století je známé jako zlatá éra žateckého chmele, kdy zde bylo vše ve znamení obchodu s chmelem. Město bylo plné sušiček, skladů a balíren (většina z nich ještě existuje) a postupně získalo svůj typický kolorit. Chmel ze Žatce, se díky svým charakteristickým vlastnostem stal měřítkem kvality a cen na světovém trhu. Turistické informační centrum v Žatecké chmelařské oblasti nabízí kompletní registr turistických služeb, včetně netradičních služeb v hotelích a restauracích na farmách v okolních obcích. Projekt podporuje rozvoj moderních prvků obchodu, spojených s domácí i zahraniční turistikou, zlepšuje podmínky pro malé a střední podniky v infrastruktuře turistických služeb a zvyšuje počet návštěvníků prostřednictvím Žatecké chmelařské oblasti. To vyústilo k renesanci kulturního a historického dědictví města a vytvoření podmínek pro další rozvoj turistiky a agroturistiky. V současnosti tento zemědělský region zaostává vlivem velké nezaměstnanosti a má potenciál stát se novou turistickou destinací s unikátní nabídkou jak pro domácí, tak zahraniční turisty. Chrám chmele a piva, Žatec Chmelařský institut v Žatci Druhou dobrou praxí je Destinační Agentura dolního Poohří se sídlem v Žatci, která je jednou ze 4 turistických destinačních agentur pracujících v Ústeckém kraji. Destinační agentura informuje veřejnost v České republice i v zahraničí o zajímavostech, ubytování, turistických atrakcích, slavnostech, atd. inovativním způsobem, s využitím ICT. Tento inovativní přístup je zdrojem nové přidané hodnoty služeb návštěvníkům regionu a regionálním podnikatelům. Ředitelka destinační agentury ukázala portfolio služeb pro rozvoj turistiky v regionu. Hlavním cílem destinační agentury je propagovat krajinu, města a obce okolo řeky Ohře potenciálním návštěvníkům a organizovat slavnosti k přilákání návštěvníků do regionu. Žatec byl představen jako jedinečný region, jehož chmel bude potřebovat každá sklenice skutečně dobrého piva kdekoli na světě. Druhý den návštěvy se konal ve velké zasedací síni Chmelařského institutu seminář o geoinformatice a vzájemné představení projektů k rozvoji venkovské oblasti. Zahraniční hosté a čeští experti představili projekty využívající informační technologie v Irsku, Řecku a v České republice. Návštěva regionu byla ukončena prohlídkou venkovského zámku v Jimlíně, který slouží jako kulturní středisko venkovské oblasti.

3 Kulinářské a viné stezky na Krétě a Kypru - dobrá praxe pro propagaci místních produktů a tradičních jídel - Dobrou praxí pro propagaci místní kuchyně a produktů a zavedení celoroční poznávací turistiky, je praxe, kterou Region Kréta realizuje pod programem "Greece-Cyprus ", projektem nazvaným ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ (Kréta - Kypr: destinace ke gastronomické turistice) Partnerství Vedoucí partner: Region Kréta Regionální jednotka v Rethymno Partner 2: Krétská dohoda o kvalitě (Cretan Quality Agreement) Partner 3: Síť vinařů v Heraklionu Partner 4: Organizace pro rozvoj turistiky a propagaci Regionu Troodos Financování: Financováno 80% z ERDF a 20% z národních zdrojů; Celkový rozpočet 560,000 euro. Cíle: Rozvoj kulinářského a vinařského turismu, prostřednictvím specifických a cílených akcí Ustavení oblastí Kréta a Kypr jako kulinářských destinací. Takže návštěvníci budou vybírat Krétu a Kypr při hledání zážitkové turistiky prostřednictvím ochutnávky a kontaktem s jinou kulturou jídla a životním stylem. Aktivity/ Výsledky: Byla vytvořena značka kvality pro kyperskou kuchyni (s pilotním regionem Troodos). Bude dávána restauracím, které splní speciální požadavky a budou tvořit základnu pro identifikaci tradičních receptů na Krétě a Kypru. Ve dvou Centrech pro místní gastronomii, jedno na Krétě, druhé na Kypru, obě ve venkovských oblastech, budou návštěvníkům nabízeny inovační aktivity a program poskytující informace o gastronomii, místních výrobcích a gastronomických turistických aktivitách. Také zde bude interaktivní výstava pro prezentaci místních výrobků a postupů jejich výroby, předváděcí akce vaření a rozhovory a také ochutnávky jídla a vína. Společné webové stránky a průvodce gastronomické turistiky pro Krétu a Kypr Dokumentární film s informacemi o gastronomických a vinařských tradicích obou regionů. Organizace informačních kampaní v obou oblastech, aby byli informováni podnikatelé a odborníci a také jako nástroj k vyvinutí služeb pro kulinářskou a vinařskou turistiku. Taková kampaň, organizovaná Sítí vinařů v Heraklionu, se nedávno konala ve městě Rethymno, Kréta. V neděli 29. září 2013 bylo zorganizováno bezplatné ochutnávání vín z Kréty, které se líbilo hostům hotelu a zúčastněným stranám z města Rethymno, s 20 přítomnými vinaři z celého ostrova. Potom byla k dispozici nabídka krétského menu pro ty, kteří chtěli zažít místní kuchyni, vždy v kombinaci s krétskými víny. Druhý den ráno byl věnován semináři odborníků kolem krétské vinice, jejích specifik, správného způsobu, jak podávat víno a poznávání vína při degustace vína, ale tentokrát prostřednictvím "slepého" procesu.

4 Seminář o GIS a atraktivitě, květen 2013, Malta Grisi Plus Seminář o GIS a atraktivitě, se konal 3. května 2013 v hotelu Corinthia St. George Bay Hotel. Celkem se semináře zúčastnilo 40 lidí, mezi kterými byli zástupci místních zastupitelstev, soukromých společností, zabývajících se Geografickými informačními systémy (GIS), stejně jako běžní občané. Pan Jimmy Magro zahájil seminář projevem, v němž vyzdvihl cíle místního Sdružení rad, jeho role a účast v projektech EU. Následovala prezentace paní Lily Vasileva o projektu Grisi Plus, v níž byly uvedeny záměry, cíle a očekávané výsledky projektu. Seminář pokračoval jednáním o třech dobrých praxích, které byly zjištěny v rámci projektu Grisi Plus: "SOHO SOLO", "GEOWINE" a "Made in Galway." Příklady dobré praxe byly představeny publiku externím expertem Ing. Baldacchinim, a paní Vasilevou, koordinátorkou projektu. Bylo zdůrazněno, že tyto 3 osvědčené praxe lze snadno přizpůsobit a realizovat na Maltě. Seminář pokračoval podrobnou prezentací Dr. Maria Attarda, docenta a ředitele Institutu pro udržitelný rozvoj z University of Malta. Dr. Attard v prezentaci informaci o tom, co je GIS a jak se v současné době používá na Maltě. Závěrečnou prezentaci provedl arch. David Vassalo z Rady města Dingli. Uvedl přehled projektů místní rady v Dingli a také její budoucí plány. Po dokončení prezentace následovala sekce otázek a odpovědí, kdy řada účastníků využila příležitosti položit odborným mluvčím otázky.

5 Anketa o vhodnosti přenosu příkladů dobré praxe do České republiky Partner projektu GRISI PLUS z České republiky, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. organizuje níže popsanou anketu, s níž se obrací na čtenáře Newsletteru projektu GRISI PLUS a na všechny, kteří mají profesionální, nebo občanský zájem o rozvoj venkova. Předně děkujeme za váš zájem o projekt GRISI PLUS a problematiku, kterou se snaží řešit. V průběhu projektu partneři z různých regionů a zemí EU představili realizované dobré praxe, využívající moderní ICT technologie, které se jim osvědčily při řešení současných problémů venkovských oblastí. Z nich jsme vybrali několik projektů dobré praxe, které považujeme za vhodné k přenesení do ČR. V rámci projektu GRISI PLUS máme totiž k dispozici finance na zpracování implementačního plánu pro následnou realizaci jednoho vybraného projektu dobré praxe v České republice. Rádi bychom poznali názory lidí z praxe na výběr nejvhodnějšího projektu pro tento účel. Protože nemůžeme popis projektů vložit přímo do tohoto informátoru, v průběhu několika dní vám pošleme stručný popis dobrých praxí spolu s hodnotící tabulkou, do níž můžete vyjádřit svůj názor. Předem vám děkujeme, uděláte-li si na to čas. Na závěr přinášíme ilustrační obrázky z návštěvy zahraničních expertů v červenci t.r. v Žatci, kde si prohlédli místní projekty k rozvoji turistiky. Návštěva Chmelařského muzea v Žatci Pohled z majáku Chrámu chmele a piva v Žatci

produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky,

produkci, kterou nabízejí a propagovat propojení na své vlastní webové stránky, POZNAMENEJTE SI DATUM: Závěrečná konference GRISI PLUS se bude konat 8. října 2014 v Moravských Toplicích (v hotelu Vivat) ve Slovinsku. Partneři projektu budou potěšeni, budou-li moci přivítat i Vás!

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více