V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad."

Transkript

1 ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD VÝROČNÍ KONFERENCE 2010 NEPRODEJNÉ Slovo předsedy ROP Severozápad v polovině V roce 2010 se Regionální operační program Severozápad přehoupl do své druhé poloviny. Z bezmála 19 miliard korun, které má pro rozpočtové období 2007 až 2013 k dispozici už bylo mezi žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje rozděleno více než 13,5 miliardy. Odbavovací hala Letiště Karlovy Vary Jiří Šulc předseda Regionální rady Vážení čtenáři a přátelé, Tato suma byla rozdělena mezi přibližně 220, které řeší modernizaci měst, rekonstrukce silnic, zlepšení dopravní dostupnosti nebo podporu rozvoje cestovního ruchu. ROP Severozápad podporuje především investiční, největší skupinu příjemců dotací přitom tvoří města a obce. Mezi úspěšnými žadateli ale najdeme i kraje a jejich příspěvkové organizace, podnikatele nebo nestátní neziskové organizace. V červenci 2010 Regionální operační program Severozápad překonal další významný milník: dosáhl hranice 3 miliard korun proplacených příjemcům, kteří úspěšně dokončili své či jejich etapy. Celkem bylo Úřadem Regionální rady proplaceno 104 žádosti o platbu. Dokončeno bylo již 70. Peníze z regionálního operačního programu začínají být v Ústeckém i Karlovarském kraji vidět, pomáhají zlepšit život lidí na mnoha místech v regionu. Díky dotacím se rozběhla řada akcí, které města a obce z vlastních zdrojů nemohly realizovat a léta je odkládaly. je mou milou povinností konstatovat, že Regionální operační program Severozápad mění Ústecký a Karlovarský kraj k lepšímu. O tom, že evropské čerpané z ROP Severozápad jsou účelně využívány dokazují desítky kilometrů moderních silnic, rekonstruovaných škol či sociálních zařízení, nových hřišť, budování sportovišť nebo všestranná podpora rozvoje cestovního ruchu. Od roku 2007, kdy Regionální operační program zahájil svou činnost byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí za přibližně 13 miliard korun. Z toho v červenci 2010 bylo proplaceno přes tři miliardy korun. Dnes je ve fázi realizace na 200, které byly z ROP Severozápad podpořeny dotací. Nejvíce prostředků směřovalo do oblasti rozvoje a revitalizace měst a na podporu modernizace a rekonstrukce krajských silnic II.a III. třídy. Jsem potěšen, že rychle přibývá dokončených, v poslední době to byla například rekonstrukce Základní umělecké školy v Litvínově nebo nový zimní stadion v Litoměřicích. Navíc investice podpořené z ROP Severozápad v době ekonomického propadu částečně tlumí dopady krize v regionu a pomáhají brzdit růst nezaměstnanosti. Věřím, že i nadále dokážeme pro žadatele i příjemce vytvořit příznivé podmínky a maximálně jim usnadnit všechny úkony spojené s čerpáním dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady Celkové částky dotací členěné dle prioritních os sa 1 sa 2 sa 3 sa 4 Alokace Podané částka Projekty schválené částka ukončené částka celkové Proplacená ukončených a etap Prioritni osa 1-Regenerace a rozvoj měst Kraj Alokace Podané částka projekt. Projekty schválené částka fyzicky ukonč. ukonč. částka cel. dot. Proplac. ukonč. a etap KK ÚK Celkem osa Integrovaná podpora míst. rozvoje KK ÚK Celkem osa Dostupnost a dopravní obslužnost KK ÚK Celkem osa Udržitelný rozvoj cestovního ruchu KK ÚK Celkem osa Celkem KK - Karlovarský kraj ÚK - Ústecký kraj 1

2 Regenerace a rozvoj měst Pro regeneraci a rozvoj měst Ústeckého a Karlovarského kraje byly v Regionální operačním programu Severozápad na počátku programovacího období 2007 až 2013 k dispozici 7,4 miliardy korun. Město Jílové revitalizovalo s podporou ROP náměstí V současné době je z této alokace již rozděleno 6,1 miliardy korun. Z toho 5,4 miliardy korun je zasmluvněno (včetně prostředků pro Integrované plány rozvoje měst). Co do počtu jsou města vůbec nejaktivnějšími žadateli. Do ROP Severozápad od roku 2007 předložila již 241, což je 31,3 % z celkového počtu. Dotaci přitom získalo 89 z nich. Projekty zaměřené na regeneraci a rozvoj měst byly podpořeny částkou 6,1 miliardy korun. Města v Prioritní ose Regenerace a rozvoj měst žádají o například na modernizace veřejných prostranství nebo budování infrastruktury pro volný čas a kulturu nebo rekonstrukce škol. Statutární města Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín a Karlovy Vary pak řeší rozvoj v rámci svých Integrovaných plánů rozvoje, pro které z ROP Severozápad získala celkem 2,1 miliardy korun. Příjemcům, kteří své realizovali v rámci Prioritní osy Regenerace a rozvoj měst již bylo proplaceno 1,2 miliardy korun. Dokončeno bylo 20. Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Alokace Zasmluvněné částka Proplacená ukončených a etap Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani Prioritni osa Kraj Alokace Podané částka projekt. Projekty schválené fyzicky částka ukončených ukončené částka cel. dot. Proplacená ukončených a etap 1-Regenerace a rozvoj měst Karlovar. kraj Ústecký kraj Celkem

3 Integrovaná podpora místního rozvoje Z Regionálního operačního programu Severozápad bylo pro programovací období 2007 až 2013 k dispozici pro oba kraje celkem 807 miliónů korun. Z této alokace nyní zbývá k rozdělení pouhých 188 miliónů korun. Město Březová získalo dotaci na multifunkční centrum volného času Žadatelé z územního členění NUTS II Severozápad podali od začátku programovacího období celkem 270, z čehož 125 podali žadatelé Karlovarského kraje a 145 žadatelé z Ústeckého kraje, což přestavuje z celkového počtu 16,2% pro Ústecký kraj a 18,8% pro Karlovarský kraj. V Prioritní ose Integrovaná podpora místního rozvoje žádají převážně obce a kraje o z ROP SZ na projektové přípravy, studie rozvojového území, rekonstrukce veřejných prostranství, víceúčelových areálů či výstavbu a vybevení objektů pro kulturní a komunitní život. Z Prioritní osy Integrovaná podpora místního rozvoje zrealizovali příjemci z ROP SZ již 16 za 329 miliónů korun. Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje Alokace Zasmluvněné částka Proplacená ukončených a etap S podporou ROP zrekonstruovali víceúčelový areál v Chyši Prioritni osa Kraj Alokace Podané částka projekt. Projekty schválené fyzicky částka ukončených ukončené částka cel. dot. Proplacená ukončených a etap 2-Integrovaná podpora místního rozvoje Karlovar. kraj Ústecký kraj Celkem

4 Dostupnost a dopravní obslužnost Pro podporu, které řeší dostupnost a dopravní obslužnost v Karlovarském a Ústeckém kraji bylo v Regionální operačním programu Severozápad na počátku programovacího období 2007 až 2013 k dispozici 6,3 miliardy korun. V současné době je z této alokace již rozděleno téměř 4 miliardy korun. V této prioritní ose jsou největšími příjemci dotací z ROP Severozápad krajské samosprávy. Od roku 2007 předložily již 26, tedy 3,4 % z celkového počtu. Dalšími žadateli v této kapitole pak byly především dopravní podniky a krajské příspěvkové organizace zajištující správu a údržbu silnic. Dotaci v prioritní ose Dostupnost a dopravní obslužnost získalo celkem 19. Podpořeny byly více než 3,7 miliardy korun. Podpořené byly zaměřeny například na modernizace silnic druhé a třetí třídy, rekonstrukce mostů, budování páteřních cyklostezek. Podpořeny byly také zaměření na zlepšení veřejné dopravy prostřednictvím výstavby nových dopravních terminálů nebo zaváděním integrovaných odbavovacích systémů. Příjemcům, kteří své realizovali v rámci Prioritní osy Dostupnost a dopravní obslužnost již bylo proplaceno 1,1 miliardy korun. Dokončeno bylo 8. Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Alokace Zasmluvněné částka Proplacená ukončených a etap Prioritni osa Kraj Alokace Podané částka projekt. Projekty schválené fyzicky částka ukončených ukončené částka cel. dot. Proplacená ukončených a etap 3-Dostupnost a dopravní obslužnost Karlovar. kraj Ústecký kraj Celkem Letiště Karlovy Vary 4

5 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu byly v Regionálním operačním programu Severozápad na počátku programovacího období 2007 až 2013 k dispozici 3,5 miliardy korun. Úspěšně dokončeným projektem je modernizace sanatoria Akademika Běhounka v Jáchymově V současné době je z této alokace již rozděleno 2 miliardy korun. Z toho je již zasmluvněno 1,9 miliardy korun. Do ROP Severozápad bylo od roku 2007 předloženo již 233, což je 30,3 % z celkového počtu. Dotaci přitom získalo 84 z nich a byly podpořeny částkou 2 miliardy korun. Z Prioritní osy Udržitelný rozvoj cestovního ruchu jdou například na Výstavbu rozvoj a rekonstrukce turistických informačních center, naučných stezek, lyžařských areálů, ale také kulturní a technické památky, do budování infrastruktury zajišťující dostupnost k místům s atraktivitami cestovního ruchu. Z této prioritní osy je podporován také rozvoj informačních a rezervačních systémů a marketing a propagace cestovního ruchu. Příjemcům, kteří své realizovali v rámci Prioritní osy Udržitelný rozvoj cestovního ruchu již bylo proplaceno 824 milionlů korun. Dokončeno bylo 26. Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Alokace Zasmluvněné částka Proplacená ukončených a etap Prioritni osa Kraj Alokace 4-Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Podané částka projekt. Projekty schválené fyzicky částka ukončených ukončené částka cel. dot. Proplacená ukončených a etap Karlovar. kraj Ústecký kraj Celkem Ve Františkových Lázních byla s podporou ROP vybudována naučná stezka 5

6 ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY Podpořit můžeme jen ty nejlepší S rozdělováním dotací z Regionálního operačního programu Severozápad je spojena rozsáhlá agenda. Komunikace s žadateli, přijímání projektových žádostí, pomoc příjemcům s realizací, kontrola využití dotací a jejich proplácení to je souhrn hlavních úkolů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. V jeho čele stojí ředitel Ing. Bc. Petr Kušnierz. Petr Kušnierz ředitel Úřadu Regionální rady Rozdělování dotací z ROP Severozápad začalo v roce Mezi úspěšné z Ústeckého a Karlovarského kraje bylo rozděleno 13 miliard korun, taková suma je těžko představitelná, stejně jako práce s ní spojená, můžete ji trochu přiblížit? Regionální operační program má poměrně přísná pravidla, jak pro rozdělování finanční podpory, tak pro její využití. Samotné rozdělování dotací řídí Regionální rada složená z členů krajských zastupitelstev. Úkolem Úřadu Regionální rady pak je zajišťovat s tím spojenou administrativu. Činnost pracovníků úřadu pokrývá celý projektový cyklus. Začíná poskytováním informací žadatelům, kteří se na úřad obracejí se svými záměry, přes konzultace chystaných a jejich následné hodnocení až po spolupráci s příjemci při realizaci, kontrolu využití a její proplacení po dokončení projektu. Kromě klasického papírování se za tímhle popisem schovávají třeba kontroly na stavbách, příprava seminářů a školení nebo i pořádání informačních akcí pro širokou veřejnost. Kolik už prošlo Úřadem regionální rady? Od začátku fungování ROPu jsme na pracovištích v Ústí nad Labem a v Karlových Varech přijali více než 600, přibližně 200 jich pak prošlo úspěšně hodnocením a bylo podpořeno dotací. S každým projektem, úspěšným či neúspěšným, je spojena řada úkonů a činností, které musí úřad zajistit. Jen telefonických, osobních nebo ových konzultací poskytnou ročně pracovníci úřadu více než čtyři a půl tisíce. Těší nás to, protože čím více se žadatelé ptají a konzultují, tím méně je vyřazeno při hodnocení kvůli formálním chybám. Jaký je vlastně mezi žadateli o z ROP Severozápad zájem? Jedním slovem velký. Množství peněz, které žadatelé chtějí získat pro své zdaleka přesahuje objem prostředků, které jsou v Regionálním operačním programu Severozápad k dispozici. Města a obce, které jsou hlavními příjemci podpory, vidí v dotacích ROPu jedinečnou příležitost, jak financovat, na které jim vlastní prostředky nestačí. Velký zájem o ale pochopitelně znamená velkou konkurenci, protože podpořeny mohou být jen nejlepší. Jak velkou část z celkových nákladů projektu vlastně může žadatel z ROPu získat? Pokud to zjednoduším, dá se říct že výše podpory záleží na tom, zda projekt po svém dokončení produkuje vlastníkovy nějaký příjem. U, které takový příjem negenerují, jako jsou například modernizace škol nebo rekonstrukce silnic, může podpora z ROPu dosáhnout až 92,5 procenta z celkových nákladů projektu. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD VE ZKRATCE podporovány jsou zaměřené na: regeneraci a rozvoj měst modernizaci infrastruktury obcí rekonstrukce silnic a rozvoj dopravní obslužnosti všestranný rozvoj cestovního ruchu rozděleno již bylo 13 z 19 miliard, které jsou pro Ústecký a Karlovarský kraj k dispozici podpořeno bylo více než 200 nejvíce s podporou ROP Severozápad realizují města a obce Více informací o ROP Severozápad najdete na 6

7 Kam za sportem, kulturou, zábavou nebo jen tak na výlet v Ústeckém a Karlovarském kraji? Nabízíme několik tipů, které jsme vybrali z podpořených z ROP Severozápad, realizovaných v regionu v průběhu posledních tří let. Sport v Kalichu Místo: Litoměřice - Zimní stadion Kalich aréna Kraj: Ústecký Termín zahájení a ukončení realizace projektu: Výše : 208,1 milionu korun Meandr Ohře v novém stylu Chrám pro žatecký chmel a pivo Místo: Žatec Chrám chmele a piva Kraj: Ústecký Termín zahájení a ukončení realizace projektu: Výše : 211,4 milionu korun Poprvé v historii mají Litoměřičané skutečný zimní stadion, který mohou celoročně využívat. Zimní stadion v Litoměřicích se sice začal stavět již v roce 1972, nikdy však nebyl dokončen. Až díky podpoře Regionálního o peračního programu Severozápad byla multifunkční hokejová aréna dostavěna. Takzvaná průvanová hala, jak jí mnozí přezdívali se změnila v průběhu sedmnácti měsíců v moderní sportovní halu v zimě si zde můžete zabruslit nebo se podívat na hokejové utkání. V létě zase jednoduše vyměníte brusle za kolečkové a v Kalich aréně se na in-line bruslích svezete, součástí stadionu je totiž i in-line plocha. Datum dokončení je sice naplánován až na polovinu příštího roku, do Chrámu chmele a piva však můžete zavítat již teď. Dokončené jsou dvě etapy a turistům už teď nabízí kvalitní podívanou. V současné době se mohou návštěvníci podívat například na měděný Chmelový orloj s hodinovým ciferníkem a zvěrokruhem, který je podle realizátorů světovým unikátem. Dále je k vidění labyrint bludiště z velkých pivních žoků, Erbovní síň se znaky všech měst a obcí Žatecka, u nichž se pěstuje nebo pěstoval chmel. O pár metrů dál turista nalezne Chmelařské muzeum, kde se za pár měsíců začne vařit pivo, neboť tu vyrůstá minipivovar. Zpřístupněn v nejbližších týdnech bude i Chmelový maják, jeho součástí je i multimediální výtah s 3D technologiemi. A podobných atrakcí po dokončení projektu bude mnohem více. Místo: Karlovy Vary - Meandr Ohře a Víceúčelová stezka Rybáře Staré Role Kraj: Karlovarský Termín zahájení a ukončení realizace projektu: Výše : 51 milionu korun Novou, výrazně přitažlivější podobu získal jeden z meandrů řeky Ohře v Karlových Varech. Přeměnil se v přírodní park, kde se můžete blíže seznamovat s proměnami řeky v průběhu jednotlivých ročních období. Místo je ideální k odpočinku a relaxaci. Na své si přijdou i milovníci horských kol propojením víceúčelových cyklostezek v úseku Stará Role Rybáře. Lidé a návštěvníci se tak dostanou do co možná největšího rozsahu pobřežních ploch, jejich využívání je vhodné pro každodenní relaxaci. 7

8 Lesopark a naučná stezka v exotickém stylu Nové náměstí v srdci Českého Švýcarska Místo: Krásná Lípa Regenerace Křinického náměstí Centrum Českého Švýcarska II Kraj: Ústecký Termín zahájení a dokončení projektu: Výše : 31 milionu korun Místo: Františkovi Lázně Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika Kraj: Karlovarský Termín zahájení a dokončení projektu: Výše : 23,5 milionu korun Zde ožil neudržovaný lesopark, který přitom byl již od 19. století důležitým vycházkovým místem ve Františkových Lázních. Na dvoukilometrové naučné stezce milovníci procházek najdou přírodní cvičiště, expozice zvířat i prohlídku slatinného území. Součástí stezky je také pozorovací molo na rybníku Amerika, jehož jménem se celý projekt oživení parku inspiroval. Místo je ideální pro rodinný výlet. Pro malé návštěvníky je navíc připraveno malé dětské hřiště a expozice zvířat, rodiče naopak mohou využít přírodního cvičiště. Zrekonstruované Křinické náměstí v Krásné Lípě je ideálním místem pro turisty. Na dosah mají přírodu Českého Švýcarska a v Krásné Lípě mohou vidět příjemné náměstíčko zapadající do této krajiny. Náměstí prošlo komplexní rekonstrukcí a turistům nabízí například příjemné posezení na nových lavičkách, stojany na kola, krásnou zeleň a mnoho dalšího. Na kole podél Ohře Projekt: Cyklostezka Ohře Místo: Karlovy Vary Kraj: Karlovarským Termín zahájení a dokončení projektu: Výše : 128,85 milionu korun 104 kilometrů dlouhá cyklostezka Ohře bude procházet v těsné blízkosti řeky napříč Karlovarským krajem od hranice se SRN na západě, až po hranici s Ústeckým krajem na východě. Na obou stranách dojde k napojení na regionální a příhraniční cyklostezky. Projekt bude dokončen v příštím roce. Zázemí pro Česko-německou historii Rekonstrukce stávající, postupně chátrající budovy Muzea města Ústí nad Labem, významné novorenesanční kulturní památky z 19. století. Cílem je zřídit v Ústí nad Labem stálou, specializovanou neziskovou a veřejně prospěšnou instituci nadregionálního významu, která v sobě obsáhne muzeum, archiv, knihovnu, vědecké a vzdělávací pracoviště i místo pro setkávání a dialog z řad odborné i laické veřejnosti. Projekt: Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum Místo: Ústí nad Labem Kraj: Ústecký Termín zahájení a dokončení projektu: Výše : 337,6 milionu korun Pokud vás nějaký projekt zaujal více informací naleznete na našich webových stránkách AeROPlán Zpravodaj Regionálního operačního programu Severozápad Neoznačené příspěvky připravilo oddělení komunikace a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem Neoznačené fotografie jsou z archivu Úřadu Regionální rady, pokud není uvedeno jinak Kontakt: Telefon:

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Obsah Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Úvodní slovo Úvod Mgr. Radko Martínek, předseda

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 17.10.2013 do 29.11.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov IPRM 2007-2013 IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov Mgr. Miloslav Hýsek v Chomutově hlavní projektový manažer IPRM 30. 4. 2008 společnost ROPRO a.s. Obsah prezentace Jaké možnosti má

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 Regionální operační program NUTS II SV Možnosti čerpání dotací z EU V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 NUTS II Severovýchod 3 kraje ROP NUTS II Severovýchod

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 14. dubna 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU

Více

Soubor usnesení ze 47. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 9. května 2013

Soubor usnesení ze 47. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 9. května 2013 Soubor usnesení ze 47. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 9. května 2013 USNESENÍ Č. 791/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 22. 7. 2013 v 14:00

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region 3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 20. 6. 2012

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 20. 6. 2012 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Plán výzev na rok 2011 počítá s brownfieldy a cyklostezkami

Plán výzev na rok 2011 počítá s brownfieldy a cyklostezkami www.dobra-rada.cz Zpravodaj REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO prosinec 2010 neprodejné Plán výzev na rok 2011 počítá s brownfieldy a cyklostezkami Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Pro lepší orientaci čtenáře ještě jednou uvádíme souhrnný přehled všech podpořených akcí vč. termínů jejich realizace. Název akce. v tis.

Pro lepší orientaci čtenáře ještě jednou uvádíme souhrnný přehled všech podpořených akcí vč. termínů jejich realizace. Název akce. v tis. Na podzim loňského roku jsme Vás prostřednictvím médií informovali o dotačních akcích Města Rýmařov, podpořených ze strany Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) prostřednictvím Operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje 13-14. 11. 2014 Prostějov Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 1 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 CÍL PROGRAMU 2 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 Globální

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 13.12.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Strategie města Toužim Strana 1 (celkem 1) Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 V rámci členství v MAS

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Výroční zpráva. Hluboká nad Vltavou o.s. Zpracoval: Bc. David Šťastný

Výroční zpráva. Hluboká nad Vltavou o.s. Zpracoval: Bc. David Šťastný Výroční zpráva Hluboká nad Vltavou o.s. 2012 Zpracoval: Bc. David Šťastný Obsah: 1) Cíle sdružení Hluboká nad Vltavou o.s. 2) Plány roku 2012 3) Naplnění cílů z rok 2012 4) Plány pro rok 2013 5) Slovo

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více

Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013

Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013 Soubor usnesení ze 44. mimořádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. února 2013 USNESENÍ Č. 751/2013 I. informaci o navržených nápravných opatřeních v rámci hodnocení

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 1 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 10.06.2009 do 12.08.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 36 V 331 Rožnovsko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

PODPOŘENÉ PROJEKTY 2007 2013

PODPOŘENÉ PROJEKTY 2007 2013 ROP SEVEROZÁPAD PODPOŘENÉ PROJEKTY 2007 2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem 1 OBSAH Slovo úvodem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční potřeby NUTS Severovýchod Bc. Iva Trnková Diplomová práce 2011 OBSAH ÚVOD... 9 1 REGIONÁLNÍ POLITIKA... 10 1.1 Strukturální fondy jako nástroje

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více