KAPITOLA 6. Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 6. Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007"

Transkript

1 KAPITOLA 6 Správa serverové role V této kapitole: Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007 Správa serverové role Správa velikosti zpráv a limitu počtu příjemců Sledování zpráv v Exchange Serveru 2007 Prohlížeč Exchange 2007 Queue Viewer Nástroj Exchange Mail Flow Troubleshooter Nastavení Serveru jako transportního serveru do Internetu

2 236 Kapitola 6: Správa serverové role Úvod Serverovou roli Exchange 2007 je vhodné instalovat na server, jenž je členem domény, a vždy je nutné ji instalovat na vnitřní síti a nikoli v demilitarizované zóně, jak to možná někdo dělá. server nahrazuje předmostí (bridgehead server), které známe z Exchange 2000 a 2003, a stará se o veškerý vnitřní tok pošty v organizaci. Všechny vnitřní zprávy tečou přes server, i když jsou odesilatel a příjemce v tomtéž prostoru AD, a dokonce i tehdy, když se nacházejí na stejném poštovním serveru! Kromě zodpovědnosti za vnitřní tok pošty v organizaci má server množinu transportních agentů, které nám umožňují nakonfigurovat pravidla a nastavení, jež pak lze aplikovat na zprávy procházející serverem. server také umožňuje nastavit postupy a pravidla, jež vyhovují specifickým nařízením a prohlášením firmy. Jelikož server obvykle posílá a přijímá zprávy z Internetu skrze Edge Transport server v demilitarizované zóně, není nutné na něj instalovat žádné antispamové agenty a nepřijímá zprávy přicházející z neautentizovaných (nedůvěryhodných) ových serverů v Internetu alespoň ve výchozím nastavení. Protože ne všechny organizace mohou a ani nebudou moci nainstalovat do demilitarizované zóny Edge Transport server, ukážeme si, jak lze nastavit server, aby fungoval ve vaší organizaci jako transportní server vůči Internetu. Architektura přenosu zpráv a směrování v Exchange 2007 V oblasti architektury a směrování došlo v Exchange Serveru 2007 k výrazným změnám. V první řadě už Exchange nepoužívá oproti dřívějším verzím produktu protokol SMTP integrovaný v Internetové informační službě (IIS). Namísto toho přepsala produktová skupina Exchange balík transportu přes SMTP do řízeného kódu a výsledkem je mnohem stabilnější a bezpečnější protokol. Transportní balík například běží pod účtem síťové služby a používá několik nových mechanismů, které snižují rizika spojená s útokem Denial-of-Service a s dalšími bezpečnostními problémy. Nový transportní balík SMTP je nyní znám jako služba Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport.exe), a protože již nezávisí na IIS, není již také v IIS Manageru. Ve skutečnosti ani nemusíte na server IIS instalovat, pokud jej nekombinujete se serverovou rolí Mailbox či Client Access na tomtéž hardwaru. Vytváříte-li svou topologii Exchange, není už nutné mezi směrovacími skupinami v organizaci Exchange nastavovat konektory směrovacích skupin, protože nic takového již v Exchange 2007 není. Už slyším nářky, Proč byl tento pohotový způsob směrování zpráv skrze organizaci Exchange odstraněn? Inu, směrovací skupiny měly také své nevýhody, včetně dlouhých prodlev v situaci, kdy se dva servery neshodly na stavu spojení, s případným vznikem směrovací smyčky. Další nevýhoda byla při sledování zprávy, kdy mohla vniknout velmi matoucí situace při zjišťování, proč daná zpráva šla v určitém okamžiku určitým směrem, protože tabulka stavu linek v topologii Exchange nebyla nikdy trvalá ani se neukládala. A poslední problém byl, že princip směrovacích skupin a konektorů

3 Architektura přenosu zpráv a směrování v Exchange směrovacích skupin nutil administrátory Exchange opětovně vytvářet a simulovat podkladovou síť, což může být časově velmi náročná a dokonce zbytečná práce. Jak se tedy nastavuje směrovací topologie v Exchange Serveru 2007? Prostě se nenastavuje! Exchange Server 2007 je aplikace, která zná svou pozici, což znamená, že dotazem do Active Directory umí najít své místo v síti Active Directory a také místa ostatních serverů. Namísto vlastní směrovací topologie používá Exchange topologii sítě služby Active Directory a s její pomocí určuje, jak zprávy prochází skrze organizaci. To znamená, že servery ve vaší organizaci Exchange načítají informace z Active Directory, aby stanovily, jak mají být zprávy směrovány mezi servery. Na každé místo, kde je Mailbox server, je třeba nainstalovat server, takže když uživatel A na jednom místě pošle zprávu uživateli B na jiném místě, poštovní server zkontaktuje server ve svém vlastním místě a pak nasměruje zprávy na server na místě uživatele B, které nakonec skončí na poštovním serveru se schránou uživatele B. Poznámka: Všechny servery používají při výměně zpráv v organizaci bezpečný protokol SMTP. Používají běžný průmyslový standard SMTP Transport Layer Security (TLS), takže veškerá komunikace mezi servery je autentizována a šifrována. Tím je vyloučena možnost vnitřního odposlechu. Kromě toho je šifrována také veškerá komunikace RPC mezi Hub Transport servery a poštovními servery. Na obrázku 6.1 jsem se pokusil načrtnout, jak probíhá směrování zpráv v základní organizaci Exchange Všimněte si, že servery Mailbox a používají pro základní komunikaci RPC, kdežto dva servery spolu hovoří při výměně zpráv skrze SMTP. 1. síť AD šifrované RPC zabezpečené SMTP 2. síť AD šifrované RPC KAPITOLA 6 Správa serverové role poštovní server server server poštovní server odesilatel příjemce Obrázek 6.1 Cesta zprávy od uživatele v jedné síti AD k uživateli v jiné síti AD

4 238 Kapitola 6: Správa serverové role Poznámka: Jestliže v konkrétní síti AD existuje více cest, server použije deterministický algoritmus a vybere jednu z nich. Protože bude vždy vybrána jedna z cest, je algoritmus deterministický. Více se o síti AD a algoritmu výběru spojení používaném pro směrování můžete dočíst v následujícím příspěvku v blogu týmu MSExchange: 2006/09/15/ aspx. Když server ustanoví v síti AD spojení SMTP na server v jiné síti AD, aby mohl doručit zprávu, používá cyklický vyrovnávací mechanismus (round-robin load balancing). To znamená, že jestliže první zkontaktovaný server neodpoví na připojení, pokusí se přes SMTP založit spojení na další Hub Transport server v síti AD. Z uvedeného plyne, že servery jsou bez jakéhokoliv přičinění schopny vyrovnat se s chybou. Protože směrování vyplývá ze sítě Active Directory, funkce aktualizace stavu linek (Link State) v Exchange, která se používala v předchozích verzích Exchange, byla opuštěna. Funkce stavu linek ve starších verzích sloužila každé hlavní směrovací skupině k úpravám a udržování tabulek se stavy linek v aktuálním stavu a tato informace se šířila zpět na ostatní Exchange Servery v organizaci. Použití sítě AD v Exchange 2007 vytváří jednoznačnější směrovací topologii. Správa Serveru Veškerá nastavení pro celou organizaci se ukládají v Active Directory. To znamená, že všechny změny nebo konfigurace, kromě specifických nastavení přijímacího konektoru, se odrazí na všech serverech v organizaci. V následujících pasážích si projdeme všechny záložky, které se nacházejí v podřízeném uzlu Hub Transport na obrázku 6.2. Protože by bylo nesmyslné věnovat přijímacím konektorům vlastní oddělenou část, zahrneme je do tohoto oddílu také. Vzdálené domény První záložka se nazývá Remote Domain. Zde lze nastavit přenos zpráv mezi Exchange 2007 a externími doménami SMTP. Když nastavujete vzdálenou doménu, lze ovládat tok pošty přesněji, určovat formátování a pravidla pro poštu a zadat znakové sady, které mohou ve zprávách přijímaných a odesílaných ze vzdálené domény být. Jak je vidět na obrázku 6.2, je zde výchozí záznam vzdálené domény, nastavený po nainstalování serverové role. Adresní prostor domény je nakonfigurován jako *, což reprezentuje všechny externí domény. To znamená, že nastavení v tomto záznamu pro vzdálenou doménu se aplikuje na všechny odcházející zprávy. Máte-li specifické požadavky pro jedno či více externích SMTP doménových názvů, lze podle potřeby vložit další záznamy pro vzdálené domény. Jak se nový záznam pro vzdálenou doménu vytváří si ukážeme později, ale nyní se podívejme na nastavení výchozí vzdálené domény. Otevřete-li vlastnosti záznamu výchozí vzdálené domény, objeví se záložka General (viz obrázek 6.3). Zde můžete zadat, jak má server zpracovávat zprávy Mimo kancelář (OOF) přicházející do domén SMTP zadaných v tomto záznamu vzdálené domény. Máme na výběr ze čtyř možností:

5 Správa Serveru 239 Obrázek 6.2 Dostupné záložky v uzlu KAPITOLA 6 Správa serverové role Obrázek 6.3 Možnosti zprávy Mimo kancelář (Out-of-Office) Allow none Do této vzdálené domény nedojdou žádné zprávy Mimo kancelář. Allow external out-of-office messages only Pouze zprávy Mimo kancelář nastavené jako externí pomocí klientů Outlook 2007 a OWA 2007, a kde je odpovídající schránka uložena na poštovním serveru Exchange 2007, budou do této vzdálené domény doručeny.

6 240 Kapitola 6: Správa serverové role Allow external out-of-office messages, and out-of-office messages set by Outlook 2003 or earlier clients or sent by Exchange Server 2003 or earlier servers Zprávy Mimo kancelář nastavené jako externí pomocí klientů Outlook 2007 a OWA 2007, a kde je odpovídající schránka uložena na poštovním serveru Exchange 2007, budou do této vzdálené domény doručeny. Kromě toho, zprávy Mimo kancelář nastavené v Outlooku 2003 a ve starších klientech, bez ohledu na serverovou verzi, kde je uložena schránka, budou do této vzdálené domény doručeny. Jinými slovy, zprávy Mimo kancelář odeslané prostřednictvím serveru Exchange 2003 či starší verze budou doručeny do této vzdálené domény, bez ohledu na verzi klienta, na němž byla zpráva Mimo kancelář nastavena. Allow internal out-of-office messages, and out-of-office messages set by Outlook 2003 or earlier clients or sent by Exchange Server 2003 or earlier servers Pouze zprávy Mimo kancelář nastavené jako externí pomocí klientů Outlook 2007 a OWA 2007, a kde je odpovídající schránka uložena na poštovním serveru Exchange 2007, budou do této vzdálené domény doručeny. Kromě toho, zprávy Mimo kancelář nastavené v Outlooku 2003 a ve starších klientech, bez ohledu na serverovou verzi, kde je uložena schránka, budou do této vzdálené domény doručeny. Zprávy Mimo kancelář odeslané prostřednictvím serveru Exchange 2003 či starší verze budou doručeny do této vzdálené domény, bez ohledu na verzi klienta, na němž byla zpráva Mimo kancelář nastavena. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Allow external out-of-office messages. Pokročme na další záložku s názvem Message Format, kterou ukazuje obrázek 6.4. Vsadím se, že spoustě z vás je tato záložka povědomá, protože je velmi podobná té, kterou známe z Exchange 2003, nicméně Exchange 2007 nabízí několik nových možností. Obrázek 6.4 Možnosti formátování zprávy

7 Správa Serveru 241 Zde máte krátký popis všech možností na záložce Message Format: Allow automatic replies Tato volba umožňuje odesílání automatických odpovědí do vzdálené domény. Allow automatic forward Tato volba umožňuje automatické přeposílání do vzdálené domény. Allow delivery reports Tato volba umožňuje posílání zpráv o doručení všem příjemcům v libovolné vzdálené doméně. Allow non-delivery reports Tato volba umožňuje posílat zprávy o nedoručení (NDR) všem příjemcům v libovolné vzdálené doméně. Display sender s name on messages Tato volba umožňuje zobrazovat uživatelovo jméno příjemci zprávy. Use message text line wrap at column Chcete-li v textech odchozích zpráv používat zalamování řádků, měli byste tuto volbu povolit. Při povolení můžete zadat velikost řádku (od 0 do 132 znaků). Nemá-li být hodnota omezena, ponechte pole prázdné. Založení nového záznamu pro vzdálenou doménu Nový záznam pro vzdálenou doménu vytvoříte klepnutím na New Remote Domain v podokně Action. Otevře se průvodce New Remote Domain, který vidíte na obrázku 6.5. Zde je potřeba zadat název záznamu a externí doménu SMTP, na niž chcete nastavení aplikovat. Jestliže doména obsahuje poddomény, lze také zaškrtnout volbu Include all subdomains. Po vložení potřebných informací klepněte na tlačítko New a pak na závěrečné stránce na Finish. KAPITOLA 6 Správa serverové role Obrázek 6.5 Založení nové vzdálené domény

8 242 Kapitola 6: Správa serverové role Všimněte si, že nemusíte zadávat rozličná nastavení během zakládání záznamu vzdálené domény. K tomu slouží stránka vlastností vzdálené domény, kterou otevřete až po založení. Tip: Chcete-li vytvořit záznam pro vzdálenou doménu pomocí Exchange Management Shellu, musíte použít komandlet New-RemoteDomain. Například záznam vzdálené domény podobný nastavení na obrázku 6.5 vytvoříte tímto příkazem: New-RemoteDomain Name Syngress DomainName *.syngress.com Akceptované domény Na záložce Accepted Domains zadáváme domény SMTP, pro které má být naše organizace Exchange 2007 autoritou, má přenášet zprávy (relay) na ový server v jiné doménové struktuře Active Directory v organizaci nebo je přenášet na ový server vně příslušné organizace Exchange. Rozdíl mezi vnitřními a vnějšími přenosovými doménami je, že vnitřní přenos zkrátka posílá ové zprávy přímo na ový server v organizaci. Zprávy odeslané na vnější přenosovou doménu nejprve dorazí na Edge Transport server v demilitarizované zóně a odtud se přesměrovávají na odpovídající externí ový server v Internetu. Po nainstalování serveru do organizace Exchange 2007 se doménový název kořenové domény ve struktuře Active Directory nastaví automaticky jako autoritativní doména. Poněvadž server použitý jako příklad v této knize byl nainstalován do struktury Active Directory s názvem exchangedogfood.dk, je tento doménový název ve výchozím nastavení pro tuto organizaci Exchange 2007 autoritativní doménou (viz obr. 6.6). Protože používáme systém rozděleného DNS, kde si interní a externí doménové názvy odpovídají, nemusíme po instalaci serveru provádět žádné změny v nastavení. Mnoho organizací používá interní doménový název odlišný od externího názvu domény, který se mezi jinými používá také pro příchozí poštu. Běžně se například používá vnitřní doména domena.local. Je-li tomu tak i ve vaší organizaci, musíte ručně vytvořit akceptovanou doménu, která odpovídá externímu názvu vaší domény. Založení nové akceptované domény Vytvořit novou akceptovanou doménu je snadné. Klepněte v podokně Action na odkaz New Accepted Domain. V průvodci New Accepted Domain vložte bázev nového záznamu akceptované domény a doménu, pro niž chcete přijímat y. Poznámka: Každou akceptovanou doménu, která je na záložce Accepted Domains, lze spojit s pravidlem Address Policy (EAP), přičemž dojde k vygenerování ových adres příjemců pro akceptovanou doménu. Vlastně každé pravidlo EAP musí být spjato s nějakou akceptovanou doménou a ové zprávy odeslané na ové adesy zadané v EAP lze přesměrovat pomocí serverů v organizaci. Až za chvíli probereme pravidla pro ové adresy, bude vám vše jasné.

9 Správa Serveru 243 Obrázek 6.6 Stránka vlastností akceptované domény Jak jsme si již řekli, server umí zpracovat zprávy pro konkrétní doménu několika různými způsoby, což ukazuje obrázek 6.7. Zvolte požadovanou možnost, klepněte na tlačítko New a na další stránce na Finish. KAPITOLA 6 Správa serverové role Obrázek 6.7 Průvodce New Accepted Domain Tip: Novou akceptovanou doménu můžete také vytvořit v Exchange Management Shellu pomocí komandletu New-AcceptedDomain. Například záznam akceptované domény podobný tomu, který jsme založili na obrázku 6.7, vytvoříte tímto příkazem: New-AcceptedDomain Name Exchange-faq DomainName exchangefaq.dk Domain- Type Authoritative

10 244 Kapitola 6: Správa serverové role Pravidla pro ové adresy Pravidla pro ové adresy byla v Exchange 2000 a 2003 známá jako pravidla pro příjemce. Pravidla pro adresy v Exchange definují adresy proxy vložené do objektů příjemců v organizaci Exchange. V Exchange 2007 se pravidla pro příjemce rozdělila na dva typy: akceptované domény (o nichž jsme právě mluvili) a pravidla pro ové adresy. Ti z vás, kteří mají zkušenosti s Exchange 2000 či 2003, vědí, že pravidla pro příjemce také určovala, jaké jmenné prostory SMTP organizace Exchange akceptovala. Někteří z vás se patrně nad rozdělením těchto dvou vlastností pozastaví. Produktová skupina Exchange oddělila tyto vlastnosti ze tří hlavních důvodů. Nejprve proto, že když byla pro pravidlo pro ovou adresu příjemce zadána doména, ale nebyla nastavena jako autoritativní doména, odeslaný příjemcům s ovou adresou definovanou pravidlem nebyl přesměrován v organizaci Exchange pro tuto doménu. Ačkoliv je to neplatný scénář, System Manager v Exchange 2000 a 2003 tento typ nastavení umožňoval. Druhým faktem bylo, že autoritativní doména se skrývala v grafickém rozhraní pravidla pro ovou adresu příjemce, které nebylo pro administrátory příliš intuitivní. A za třetí, přenosové domény měly správu v grafickém rozhraní konektorů SMTP, tedy v prostoru zcela odlišném od místa, v němž se ovládaly autoritativní domény (pravidla pro příjemce). Praktická rada: Toto oddělení akceptovaných domén a pravidel pro ové adresy není jedinou změnou v oblasti pravidel pro ové adresy. Nechvalně známá služba Recipient Update Service (RUS), kterou většina z nás zná z Exchange 2000 a 2003, již také není součástí produktu Exchange Služba RUS odpovídala za vkládání ových adres, dále za členství v seznamech adres a za několik dalších věcí. Nefungovala však vždy podle očekávání a bylo velmi obtížné najít problém, když služba odpírala poslušnost. V Exchange 2007 byla služba RUS (a tedy asynchronní chování používané pro správu objektů) nahrazena novým synchronním procesem, komandletem AddressPolicy, který se používá na okamžité vložení ové adresy do objektů! Ano, již nemusíte čekat několik minut, než se ové adresy objeví na vašich objektech, což byla vlastnost zastaralé služby RUS. Podrobné vysvětlení zrušení služby RUS naleznete v blogu týmu MSExchange:http://msexchangeteam. com/archive/2006/10/02/ aspx. Pamatujte si tedy dobře, že než začnete vytvářet nové pravidlo pro ovou adresu, musíte nejprve přidat odpovídající doménový název na záložce Accepted Domains. Jak vidíte na obrázku 6.8, máme v naší organizaci Exchange 2007 několik pravidel pro ové adresy, vypsaných podle priority (čím menší číslo, tím vyšší priorita), což je stejné jako v Exchange 2000 a Chcete-li posunout nějaké pravidlo v seznamu nahoru, označte jej a klepněte v podokně Action na Change Priority. Aby byl odkaz Change Priority viditelný, musíte mít kromě výchozího pravidla alespoň dvě další EAP. Založení nového pravidla pro ové adresy Založení nového pravidla pro ové adresy je prosté, ale od Exchange 2000 a 2003 se velmi liší. Postupujte následovně: 1. V podokně Action klepněte na New Address Policy.

11 Správa Serveru 245 Obrázek 6.8 Seznam pravidel pro y v organizaci seřazený podle priorit 2. Na úvodní stránce průvodce New Address Policy vložte název nového pravidla a zadejte, jaké typy příjemců se mají zahrnout (obrázek 6.9). Poté klepněte na tlačítko Next. KAPITOLA 6 Správa serverové role Obrázek 6.9 Okno nového pravidla pro ové adresy

12 246 Kapitola 6: Správa serverové role 3. Nyní můžete selektivněji definovat cílovou skupinu pomocí filtru a volbou jedné či více podmínek (viz obr. 6.10). Máte-li potřebné podmínky, které chcete na pravidlo aplikovat, vybrané, klepněte na tlačítko Next. Obrázek 6.10 Stránka podmínek v průvodci New Address 4. Klepněte na Add a zaškrtněte address local part, kde vytvoříte část ové adresy se jménem uživatele. Pak zvolte ovou doménu z rozevíracího seznamu address domain, což ukazuje obrázek Pak klepněte na OK a Next. Jak vidíte na obrázku 6.11, můžete volit mezi sedmi typy lokální části ové adresy. Lokální část ové adresy je jméno, které se objevuje před znakem at Jestliže žádný z těchto sedmi typů lokální části nevyhovuje potřebám vašeho pravidla pro ové adresy, můžete využít proměnné vypsané v tabulce 6.1. Tabulka 6.1 Dostupné parametry pro ové adresy Proměnná Popis %g Používá se pro křestní jméno (první jméno). %i Používá se pro prostřední iniciálu. %s Používá se pro příjmení. %d Používá se pro zobrazované jméno. %m Používá se pro alias v Exchange. %xs %xg Používá x písmen z příjmení. Je-li například x = 2, použijí se první dvě písmena z příjmení. Používá x písmen z křestního jména. Je-li například x = 2, použijí se první dvě písmena z křestního jména.

13 Správa Serveru 247 Obrázek 6.11 Zadání lokální části ové adresy a domény ové adresy 5. Na stránce Schedule zadejte, kdy se má pravidlo pro ové adresy aplikovat, a maximální čas, po jaký může běžet (obrázek 6.12). Pak klepněte na Next. KAPITOLA 6 Správa serverové role Obrázek 6.12 Stránka časového rozvrhu v průvodci New Address 6. Na stránce Configuration Summary klepněte na New. Jestliže jste zvolili okamžitou aplikaci pravidla, aplikuje se nyní adresa proxy na všechny příjemce vyhovující filtru. Po dokončení tohoto úkolu klepněte na stránce Completion na tlačítko Finish.

14 248 Kapitola 6: Správa serverové role Tip: Nové pravidlo pro ové adresy můžete také vytvořit v Exchange Management Shellu komandletem New- AddressPolicy. Například pravidlo podobné tomu, které jsme vytvořili v průvodci, založíte tímto příkazem: New- AddressPolicy -Name Exchangedogfood.dk - IncludedRecipients Mailbox Users -ConditionalCompany Exchange Dogfood Corporation -Priority Lowest Enabled AddressTemplates Po vytvoření nového pravidla pro ové adresy a po jeho aplikaci na příjemce můžete u objektu příjemce na stránce vlastností na záložce Addresses ověřit, že na příslušný objekt uživatele byla vložena adresa proxy (viz obr. 6.13). Obrázek 6.13 Záložka Addresses na stránce vlastností uživatelské schránky Má-li uživatel povolenu možnost Automatically Update Addresses Based On AddressPolicy, všechny primární ové adresy (výchozí adresy pro odpověď) typů ových adres se vždy nastaví podle pravidla pro ové adresy. To znamená, že když upravíte primární adresu na jinou ovou adresu, vždy se vrátí zpět na adresu zadanou v příslušném pravidle pro ové adresy. Pravidla přenosu Se zvyšující se komplexností vládních a průmyslových regulací stále vzrůstá potřeba efektivní správy vnitřního směrování zpráv. Exchange 2007, či přesněji serverová role, nyní obsahuje nového agenta pro pravidla přenosu, který nabízí snadný a pružný způsob, jak nastavit pravidla pro vnitřní směrování zpráv a restrikci obsahu v organizaci Exchange. Můžeme nyní například přidat ke všem zprávám poslaným v organizaci firemní prohlášení nebo vytvořit etickou zeď mezi dvěma odděleními či skupinami, které si každodenně vyměňují důvěrná data. Etická zeď napomůže izolovat jedince či skupinu od informací, k nimž by neměli mít přístup.

15 Správa Serveru 249 Pravidla přenosu se skládají ze tří komponent: podmínky, výjimky a akce. Tato pravidla lze vytvořit na záložce Transport Rules. Podrobný výklad pravidel přenosu však není v této knize možný. Ukážeme si tedy například, jak je snadné přidat ke všem zprávám odesílaným v organizaci firemní prohlášení. Postupujte následovně: 1. Klepněte na záložku Transport Rules, kterou ukazuje obrázek V podokně Action klepněte na New Transport Rule. 3. Na úvodní stránce průvodce New Transport Rule napište Corporate Disclaimer a vložte příslušný komentář, který ukazuje obrázek Obrázek 6.14 Úvodní stránka průvodce New Transport Rule 4. Klepněte na tlačítko Next. 5. Na stránce Conditions zaškrtněte volbu from users inside or outside the organization (viz obr. 6.15) a klepněte na tlačítko Next. 6. Nyní zaškrtněte append disclaimer text using font, size, color, with separator and fallback to action if unable to apply. V sekci Step 2 klepněte na odkaz disclaimer text, což je vidět na obrázku V poli Disclaimer text napište prohlášení, které chcete připojit ke zprávám ve své organizaci. Poté klepněte na tlačítko OK (viz obrázek 6.17.) 8. Klepněte na tlačítko Next. 9. Na stránce Exceptions klepněte na tlačítko Next. 10. Na stránce Create Rule (Configuration Summary) klepněte na tlačítko New. 11. Na stránce Completion klepněte na tlačítko Finish. KAPITOLA 6 Správa serverové role

16 250 Kapitola 6: Správa serverové role Obrázek 6.15 Stránka podmínek v průvodci New Transport Rule Obrázek 6.16 Stránka akcí v průvodci New Transport Rule Obrázek 6.17 Textové pole Specify Disclaimer

17 Správa Serveru 251 Nyní budou všechny zprávy odeslané uživatelem v organizaci obsahovat připojené firemní prohlášení, jak vidíte na obrázku Obrázek 6.18 Testovací zpráva s připojeným firemním prohlášením Po vytvoření pravidla přenosu je můžete podle potřeby kdykoli změnit. Označíte pravidlo a v podokně Action klepnete na odkaz Edit Rule. Deník Tip: Chcete-li vytvořit nové pravidlo přenosu v Exchange Management Shellu, použijte komandlet New-TransportRule. Například pravidlo podobné tomu, které jsme vytvořili v grafickém průvodci (viz také obrázek 6.14), založíte následujícím příkazem: New-TransportRule Name Corporate Disclaimer Comments This corporate disclaimer is appended to all messages sent throughout the organization. Conditions Microsoft.Exchange.MessagingPolicies.Rules.Tasks.FromScopePredicate Actions Microsoft.Exchange.MessagingPolicies.Rules.Tasks.ApplyDisclaimerAction Exceptions Enabled $true Priority 0 Exchange Server 2003 nativně podporoval deník na úrovni úložiště poštovních schránek. Tato funkce je v Exchange Serveru 2007 také a nazývá se standardní deník. Standardní deník vám jakožto administrátorům Exchange umožňuje povolit deník na úrovni databáze poštovních schránek. O tomto standardním deníku není moc co říci jiného, než že jej lze povolit na stránce vlastností databáze poštovních schránek. Pak již prostě funguje. I když standardní deník může někomu postačovat, pro většinu dnešních organizací je příliš jednoduchý. Udržet krok s nárůstem regulací a nařízení vyžaduje mnohem vybavenější řešení pro archivaci. Exchange 2007 proto také obsahuje prémiový deník, jenž je součástí Hub Transport serveru, fungující na základě nového agenta deníku, kterého lze nastavit, aby vyhovoval specifickým potřebám organizace. Prémiový deník umožňuje vytvořit pravidla deníku pro jednotlivé příjemce s poštovními schránkami či pro celé skupiny v organizaci. KAPITOLA 6 Správa serverové role Poznámka: Prémiový deník, známý také jako deník pro jednotlivé příjemce, vyžaduje licenci Exchange Enterprise Client Access (CAL).

18 252 Kapitola 6: Správa serverové role Pravidla lze aplikovat na příchozí či odchozí zprávy či pro oba směry. Kromě toho lze pravidla aplikovat na globální, externí či interní zprávy. Zprávy lze archivovat na libovolnou adresu SMTP, což znamená, že již nejste nuceni archivovat do schránky Exchange, ale můžete archivaci provádět do řešení s archivem na Exchange. Můžete dokonce archivovat do řešení od jiného dodavatele. Pravidlo deníku vytvoříte následujícím postupem: 1. Na záložce Journaling klepněte na New Journal Rule. 2. V průvodci New Journal Rule (viz obr. 6.19) vložte popisný název. 3. Klepněte na Browse a zvolte příjemce, jenž má dostávat protokoly pro deník. 4. Zvolte oblast (Scope), na niž chcete pravidlo deníku aplikovat. 5. Má-li se pravidlo aplikovat na jedinou schránku, označte volbu Journal message for recipient, klepněte na Browse a zvolte příjemce. Poznámka: Jestliže nezaškrtnete volbu Journal message for recipient, pravidlo deníku bude archivovat všechny zprávy odeslané všemi uživateli v organizaci Exchange. 6. Klepnutím na New pravidlo vytvořte. Na stránce Completion klepněte na Finish. Obrázek 6.19 Průvodce New Journal Rule Tip: Nové pravidlo deníku lze také vytvořit v Exchange Management Shellu komandletem New- JournalRule. Například vytvořit pravidlo podobné tomu, které jsme založili v grafickém průvodci, je možné následujícím příkazem: New-JournalRule Name Journal all messages to and from Benjamin s mailbox Journal Address exchangedogfood.dk/users/archive Scope Global Enabled $True Recipient

19 Správa Serveru 253 Jestliže uživatel Benjamin pošle ovou zprávu, odešle se protokol do deníku na konkrétní ovou adresu pro protokoly, podobně jako na obrázku Lze tu vidět, že protokol v deníku obsahuje v příloze zprávu, kterou poslal Benjamin, a také informace o odesilateli, předmětu a ID-zprávy. Obrázek 6.20 Testovací zpráva v protokolu v deníku Odesílací konektory Odesílací konektory (Send Connector) se používají k řízení odesílání zpráv Hub Transport servery pomocí protokolu SMTP. Tedy, jak se server spojuje s ostatními ovými servery. To znamená, že má-li server úspěšně doručit zprávy do cílového místa, potřebuje odesílací konektor. Je nutno podotknout, že během instalace serveru se nevytváří explicitní odesílací konektor. Avšak interní servery používají při vzájemném posílání zpráv SMTP a ačkoliv se ve výchozí instalaci nevytvoří explicitní odesílací konektor, neznamená to, že interní servery nemohou doručovat zprávy do jiných serverů. Důvodem je, že na základě topologie sítě Active Directory se automaticky vypočítají implicitní, a tedy neviditelné, odesílací konektory, a na základě topologie jsou pak interní zprávy směrovány mezi Hub Transport servery v organizaci. Odesílací konektory se ukládají v Active Directory a jakmile takový konektor vznikne, je jeho platnost globální a nejen lokální, jako je tomu u přijímacích konektorů. Nemáte-li v demilitarizované zóně vaší organizace nainstalován Edge Transport server, nebo nebyl-li nastaven žádný proces Edge Subscription (který vytváří odesílací konektor automaticky), nelze odeslat zprávu na jiné poštovní servery mimo vaši organizaci. V takovém případě musíte vytvořit odesílací konektor ručně. K tomu je potřeba postupovat takto: KAPITOLA 6 Správa serverové role

20 254 Kapitola 6: Správa serverové role 1. Klepněte na záložku Send Connectors, zobrazenou na obrázku V podokně Action zvolte příkaz New Send Connector. 3. Objeví se stránka New SMTP Send Connector. Na stránce Introduction vložte popisný název konektoru (například To ISP) a poté v rozevíracím seznamu zvolte typ odesílacího konektoru, který chcete vytvořit. Vidíte, že lze volit ze čtyř odlišných typů odesílacích konektorů. Custom Tuto možnost zvolte, když chcete vytvořit vlastní konektor pro spojení s jinými servery než Exchange. Internal Interní odesílací konektory se používají na odesílání ů na servery ve vaší organizaci Exchange. Zvolíte-li tento typ, konektor bude nastaven na směrování ů na vaše interní Exchange servery jako servery smart host. Internet Internetové odesílací konektory slouží k posílání ů do Internetu. Zvolíte-li tento typ, konektor bude nastaven tak, aby při směrování e- mailů používal záznamy MX v DNS. Partner Partnerské odesílací konektory se používají na odesílání ů do partnerských domén. Zvolíte-li tento typ, konektor bude nastaven, aby povoloval spojení pouze na servery, které se autentizují certifikáty Transport Layer Security (TLS) pro domény SMTP, jež jsou na seznamu doménově bezpečných domén. Na tento seznam můžete domény přidávat příkazem Set-Transport- Config s parametrem TLSSendDomainSecureList. Obrázek 6.21 Volba požadovaného typu odesílacího konektoru 4. Na stránce Address space, kterou vidíte na obrázku 6.22, vložte doménu či domény, do nichž má odesílací konektor směrovat poštu. Má-li konektor sloužit ke směrování odchozích zpráv do Internetu, vložte hvězdičku (*). Poté klepněte na tlačítko Next.

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 9 U k á z k a k n i h

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync)

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) Nastavení zálohy dat pomocí Rsync A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je Rsync 2. Vytvořit a nastavit zálohu dat pomocí

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Podstata elektronické pošty

Podstata elektronické pošty Podstata elektronické pošty Elektronická pošta Komunikace v systému elektronické pošty Protokoly elektronické pošty v prostředí TCP/IP sítí Klientská prostředí elektronické pošty Tento materiál si neklade

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace Co je obsahem této nápovědy Tato stručná nápověda popisuje způsob instalace programu a jeho počáteční nastavení. Po jejím prostudování byste měli být schopni program správně nainstalovat, nakonfigurovat

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE

PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE PROPOJENÍ PRODUKTŮ YAMACO SOFTWARE SE SPISOVÝMI SLUŽBAMI A/NEBO INFORMAČNÍMI SYSTÉMY TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘÍRUČKA A NÁVODY YAMACO SOFTWARE 2007-2009 1. ÚVODEM Všechny produkty společnosti YAMACO Software

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ÚVOD... 3 Popis služby... 3 Mailová schránka... 3 Mailová adresa... 3 Obsluha... 3 OUTLOOK... 4 Definice a použití... 4 Popis základního prostředí... 4 Modul POŠTA... 5 Zprovoznění

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nastavení telefonu Nokia 9300i

Nastavení telefonu Nokia 9300i Nastavení telefonu Nokia 9300i Telefon Nokia 9300i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více