Turistická anketa na Šumavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistická anketa na Šumavě"

Transkript

1 Turistická anketa na Šumavě Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat proběhl v červenci a srpnu 2008 mezi návštěvníky Národního parku Šumava u Plešného jezera pod Trojmezenským pralesem. Text anketního lístku Anketa o názorech návštěvníků NP Šumava Anketa je anonymní, pořádá ji Hnutí DUHA ve spolupráci se Správou NP Šumava. Výsledky ankety budou předány správě národního parku, ministerstvu životního prostředí a Jihočeskému kraji pro rozhodování o péči o národní park. Vidíte před sebou Trojmezenský prales. Kůrovec v některých jeho částech usmrtil staré stromy, pod soušemi ale vyrůstá nová generace pralesa. O kůrovci v národním parku se hodně diskutuje. Někteří se domnívají, že by se mělo proti kůrovci zasahovat i v prvních zónách národního parku a napadené stromy kácet, aby tu nebyly suché stromy a aby se kůrovec nešířil do okolí. Jiní si myslí, že by se proti kůrovci v prvních zónách nemělo zasahovat, aby nevznikly holiny a protože je to proti poslání národního parku, kůrovec tu dělá totéž, co tisíce let předtím. 1) Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem napadené stromy bych nevím 2) Prošel/prošla jste se vnitřkem pralesa pod uschlými stromy, například na zážitkové stezce od Plešného jezera ke Stifterově vyhlídce? ano ne 3) Vadí vám pohled na suché stromy v národním parku? Vadí, takovým místům se raději vyhnu. Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras. Nevadí. Nevadí. Místa se suchými stromy budu rád(a) navštěvovat, zajímají mne přírodní proměny lesa. 4) Vadí vám pohled na vykácené plochy (holiny) v národním parku? Vadí, raději se jim vyhnu. Vadí, ale neovlivní to můj výběr výletních tras. Nevadí. Nevadí. Záměrně je vyhledávám, protože je z nich pěkný rozhled. Jste: muž žena Věk: do 25 let let let nad 51 let Vzdělání: základní středoškolské (zaměření) středoškolské s maturitou (zaměření) vysokoškolské (zaměření) Bydlíte na Šumavě: ano ne Uveďte prosím kraj: Obec: do 1000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad obyvatel Chcete li zaslat výsledky ankety či dostávat aktuální informace ze šumavského národního parku, napište nám svoji ovou adresu: 1

2 Shrnutí základních zjištění Ankety se zúčastnilo 1337 respondentů. Téměř 58 % respondentů se přiklání k názoru ponechat kůrovcem napadené stromy přírodním procesům (33 % ponechat, 24, 6 % ponechat). K zásahu proti napadeným stromům se kloní 31 % dotázaných (19,5 % pokácet a 11,5 % pokácet. Se stoupajícím vzděláním respondentů vzrůstá podíl názoru, že není nutné kácet kůrovcem napadané stromy: k tomu názoru (ponechat a ponechat) se přiklání 50 % respondentů se základním vzděláním, 58,9 % středoškoláků bez maturity, 60,9 středoškoláků s maturitou a 55,6 % vysokoškolsky vzdělaných. Podle zaměření vzdělání jsou nejvýrazněji pro zachování napadených stromů lidé s přírodovědným vzděláním (64,8 % ponechat a ponechat), s humanitním vzděláním (63,7 % ponechat a ponechat), technickým vzděláním (56,1 % ponechat a ponechat). Nejslabší je podpora tohoto názoru u ekonomů (49 % ponechat a ponechat). Podle věku respondentů: do věku 50 let respondentů stoupá podpora zachování kůrovcem napadených stromů (do 25 let 57,9 %, let 59,2 % a ve věkové skupině let 61,4 % ponechat a ponechat). Nejslabší podporu má tento záměr u lidí nad 50 let (50,2 ponechat a ponechat). Podle místa bydliště respondentů: více než 7 podpora zachování kůrovcem napadených stromů je v pěti krajích (Plzeňský, Pardubický a Ústecký 73,9 %, Karlovarský 71,5 % a 71 % Olomoucký kraj. Nejnižší podpora tohoto názoru je v kraji Vysočina (43,9 %), Středočeském (48,3 %) a Moravskoslezském kraji (50 %). Zda respondent bydlí v oblasti Šumavy se na ochotě ponechat napadené stromy vlastnímu osudu projevuje poměrně nevýrazně (bydliště na Šumavě 54,8 % a bydliště mimo Šumavu 57,8 % ponechat a ponechat napadené stromy). Výraznější je rozdíl v názoru na potřebu kácet (bydliště na Šumavě 40 %, bydliště mimo Šumavu 30,1 % pokácet a pokácet). Pohled na suché stromy vadí 46,7 % respondentů. Opačný názor má 52,5 % dotazovaných. Opakovaně chce tato místa navštěvovat 27 % návštěvníků. Naopak místům se suchými stromy se raději vyhne 3,9 % návštěvníků parku. Pohled na holiny vadí 75,9 % respondentů, nevadí 23,1 % dotazovaných. Místům s holinami se raději vyhne 17,5 % návštěvníků parku. Podle velikosti místa bydliště respondentů: s velikostí místa bydliště sílí názor, že je třeba ponechat kůrovcem napadené stromy přírodním procesům (do 1000 obyvatel 53 %, obyvatel 57,9 %, obyvatel 57 % a obyvatel 64 %, ponechat a ponechat). Jedinou výjimkou je v tomto trendu Praha, kde dochází k mírnému poklesu podílu tohoto názoru (více než 1 mil. obyvatel 56 %).

3 Grafické výstupy J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy (celkové výsledky)? Všechny kůrovcem Nevím/chybí 11% Určitě 11% Určitě 25% Spíše 19% Spíše 34%

4 Vadí vám pohled na suché stromy? 45% 42,8 4 35% 25% 25,5 27,0 15% 1 5% 3,9 Vadí, takovým místům se raději vyhnu Vadí, ale neovlivní to výběr tras Nevadí Nevadí, místa se suchými stromy budu dál navštěvovat. Vadí vám pohled na suché stromy? Vadí Nevadí

5 Vadí vám pohled na holiny? , ,5 1 3,1 Vadí, takovým místům se raději vyhnu Vadí, ale neovlivní to výběr tras Nevadí Nevadi, zamerně je vyhledávam Vadí vám pohled na holiny? Vadí Nevadí

6 Tabulka: Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle kraje bydliště) Kraj bydliště respondentů + + nevím/chybí Celkem Plzeňský kraj 20,2% 73,9% 5,8% 100, Pardubický kraj 15,2% 73,9% 10,9% 100, Ústecký kraj 13, 73,9% 13, 100, Karlovarský kraj 19,1% 71,5% 9,5% 100, Olomoucký kraj 21,1% 71, 7,9% 100, Zahraničí 28, 64, 8, 100, Jihočeský kraj 32,1% 61,6% 6,2% 100, Královéhradecký kraj 31,8% 59,1% 9,1% 100, Hlavní město Praha 24,2% 56,6% 19,2% 100, Liberecký kraj 44,4% 55,6% 100, Jihomoravský kraj 34,7% 55, 10,1% 100, Zlínský kraj 31,4% 54,3% 14,3% 100, Moravskoslezský kraj 34,8% 50, 15,2% 100, Středočeský kraj 36,8% 48,3% 14,9% 100, Kraj Vysočina 51,2% 43,9% 4,9% 100, Celkem 29,5% 59,3% 11,3% 100, J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle kraje bydliště; řazeno sestupně, podle ochoty zachovat napadené stromy) P lzeňsk ý kraj Pardubi Ústecky Karlovar Olomou Zahrani J ihočes cký kraj kraj ský kraj cký kraj čí ký kraj Králove hradeck ý kraj Hlavní město P raha J ihomor Libereck avský ý kraj kraj Zlinský kraj Moravsk oslezsk ý kraj Středoč eský kraj Kraj vysočin a Celkem + 20, 15, 13,0 19,1 21,1 28,0 32,1 31,8 24, 44,4 34,7 31,4 34,8 36,8 51, 29,5 + 73,9 73,9 73,9 71,5 71,0 64,0 61,6 59,1 56,6 55,6 55,0 54, 50,0 48, 43,9 59,

7 J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle bydliště na Šumavě) 35% 25% 15% 1 5% Bydliště na Šumavě Bydliště mimo Šumavu J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy (podle bydliště na Šumavě)? Všechny kůrovcem Bydliště na Šumavě Bydliště mimo Šumavu

8 J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle vzdělání) 45% 4 35% Základní Středoškolské Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 25% 15% 1 5% + J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle vzdělání) 70, 60, 58,9 60,9 55,6 50, 40, 50,0 40,9 30, 29, 26,7 32,6 20, + 10, + 0, Základní Středoškolské Středoškolské s maturitou Vysokoškolské

9 J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle zaměření vzdělání) 4 35% 25% 15% 1 5% ekonomické humanitní přírodovědné technické ostatní J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle zaměření vzdělání) ekonomické humanitní přírodovědné technické ostatní

10 J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy (podle velikosti místa bydliště)? Všechny kůrovcem do 1000 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel vice nez 1 mil. obyvatel J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy (podle vztahu k suchým stromům)? Všechny kůrovcem Vadí, takovým místům se raději vyhnu Vadí, ale neovlivní to výběr tras Nevadí Nevadí, místa se suchými stromy budu dál navštěvovat.

11 J akému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy (podle vztahu k holinám)? Všechny kůrovcem Vadí, raději se jim vyhnu Vadí, ale neovlivní to výběr tras Nevadí Nevadí, záměrně je vyhledávám Prošel/prošla jste se vnitřkem pralesa pod uschlými stromy, například na zážitkové stezce od Plešného jezera ke Stifterově vyhlídce? ano ne

12 Výsledky Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (celkové výsledky) Počet Procent Určitě ,5 Spíše ,5 Spíše Určitě ,6 Nevím/chybí ,5 Celkem Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle vzdělání) nevím/chybi celkem Základní 12, 28,6 30,5 19,5 9,1 100,0 Středoškolské 11,0 18, 33,5 25,4 11,9 100,0 Středoškolské s maturitou 10,4 16, 37,1 23,8 12,4 100,0 Vysokoškolské 12,4 20, 30,0 25,6 11,8 100,0 Celkem 11,5 19,5 33,1 24, 11,7 100,0 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle zaměření školy) nevím/chybí celkem ekonomické 11,7 25,5 37, 35, 13,8 49,0 13,8 100,0 humanitní 8,8 14,0 22,8 33,9 29,8 63,7 13,5 100,0 přírodovědné 13,9 13, 27, 29,5 35, 64,8 8,1 100,0 technické 10,8 18,8 29,6 33,8 22, 56,1 14, 100,0 ostatní 7,0 20,9 27,9 25,6 25,6 51, 20,9 100,0 Celkem 11,0 18,0 29,0 32,7 25, 57,9 13,1 100,0 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle věku) Věk nevím/chybí Celkem do 25 let 11,5 20,9 36,4 21,5 9,7 100, let 7,7 20,6 39,0 20, 12,5 100, let 9,5 17,9 31,9 29,5 11, 100,0 nad 51 let 18,0 19,5 26, 24,0 12,4 100,0 Celkem 11, 19,5 33,4 24,4 11, 100,0

13 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle bydliště na Šumavě) Bydlíte na Šumavě? nevím/chybí Celkem ano 15,7 24, 31, 23,5 5, 100,0 ne 11,1 19,0 33, 24,5 12, 100,0 Celkem 11,5 19,5 33,1 24,4 11,6 100,0 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle velikosti místa bydliště) Velikost místa bydliště nevím/chybí Celkem do 1000 obyvatel 15,8% 21,9% 28,8% 24,2% 9,3% obyvatel 13, 19, 34,5% 23,4% 10,1% obyvatel 10,3% 22,8% 28,5% 28,5% 9,8% obyvatel 6,6% 15,5% 42,5% 21,5% 13,8% 10 více než 1 mil. obyvatel 10,5% 14,4% 35,9% 20,1% 19,1% 10 Celkem 11,4% 19,3% 33,2% 24,2% 11,9% 10 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (podle kraje bydliště) Kraj bydliště respondentů nevím/chybí Celkem Jihočeský kraj 14,5 17,6 35, 26,4 6, 100,0 Hlavní město Praha 9,9 14, 38,5 18,1 19, 100,0 Jihomoravsky kraj 4, 30,4 30,4 24,6 10,1 100,0 Plzeňský kraj 4, 15,9 47,8 26,1 5,8 100,0 Zlínský kraj 5,7 25,7 40,0 14, 14, 100,0 Ústecky kraj 13,0 34,8 39,1 13,0 100,0 Liberecky kraj 33, 11,1 27,8 27,8 100,0 Královéhradecký kraj 4,5 27, 40,9 18, 9,1 100,0 Pardubicky kraj 4, 10,9 43,5 30,4 10,9 100,0 Kraj Vysočina 19,5 31,7 24,4 19,5 4,9 100,0 Středočeský kraj 10,5 26, 27, 21,1 14,9 100,0 Olomoucky kraj 5, 15,8 34, 36,8 7,9 100,0 Karlovarsky kraj 4,8 14, 28,6 42,9 9,5 100,0 Moravskoslezsky kraj 10,9 23,9 39,1 10,9 15, 100,0 Zahraničí 8,0 20,0 40,0 24,0 8,0 100,0 Celkem 10, 19, 35,7 23,6 11, 100,0 Jakému řešení byste dali v prvních zónách národního parku přednost vy? Všechny kůrovcem (MEZI kraji bydliště respondentů) Kraj bydliště respondentů nevím/chybí Celkem Jihočesky kraj 29, 18,7 20, 23,0 11, 20,5 Hlavni město 18,8 14, 20,8 14,9 33,0 19,

14 Praha Jihomoravsky kraj 3,1 11,5 6, 7,7 6,6 7, Plzeňský kraj 3,1 6,0 9,8 8,1 3,8 7, Zlínský kraj 2,1 4,9 4, 2, 4,7 3,7 Ústecký kraj 3,1 2,4 4,1 2,8 2,4 Liberecký kraj 6, 1,1 1,5 2, 1,9 Královéhradecký kraj 1,0 3, 2,7 1,8 1,9 2, Pardubicky kraj 2,1 2,7 6,0 6, 4,7 4,9 Kraj Vysočina 8, 7,1 3,0 3,6 1,9 4,4 Středočeský kraj 12,5 16,5 9, 10,8 16,0 12,1 Olomoucky kraj 2,1 3, 3,9 6, 2,8 4,0 Karlovarsky kraj 1,0 1,6 1,8 4,1 1,9 2, Moravskoslezský kraj 5, 6,0 5,4 2, 6,6 4,9 Zahraničí 2,1 2,7 3,0 2,7 1,9 2,7 Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vadí vám pohled na suché stromy? Vadí vám pohled na suché stromy? Počet Procent Vadí, takovým místům se raději vyhnu 52 3,9 Vadí, ale neovlivní to výběr tras ,8 Nevadí ,5 Nevadí, místa se suchými stromy budu dál navštěvovat nevím/chybí 11 0,8 Celkem Vadí vám pohled na holiny? Vadí vám pohled na holiny? Počet Procent Vadí, takovým místům se raději vyhnu ,5 Vadí, ale neovlivní to výběr tras ,4 Nevadí Nevadí, záměrně je vyhledávám 41 3,1 nevím/chybí 13 1 Celkem Prošel/prošla jste se vnitřkem pralesa pod uschlými stromy, například na zážitkové stezce od Plešného jezera ke Stifterově vyhlídce? Prošel jste se vnitřkem pralesa? Počet Procent ano ,7 ne ,3 Celkem Základní data Celkem se ankety zúčastnilo 1337 respondentů. Počet platných a chybějících hodnot v jednotlivých otázkách Otázka Platné hodnoty Chybějící hodnoty 1. Kácet v prvních zónách? Prošel jste vnitřek pralesa? Vadí vám pohled na suché stromy?

15 4. Vadí vám pohled na holiny? Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené vzdělání Zaměření školy Bydliště na Šumavě Kraj bydliště Velikost obce bydliště Pohlaví respondentů Počet Procent Bydliště na Šumavě? Počet Procent Muž ,6 Ano 116 8,8 Žena ,4 Ne ,1 Celkem Celkem Věk respondentů Počet Procent Kraj bydliště respondentů Počet Procent Do 25 let ,6 Jihočeský kraj , let ,1 Hlavní město Praha , let ,9 Jihomoravský kraj 69 7,3 Nad 51 let ,4 Plzeňský kraj 69 7,3 Celkem Zlínský kraj 35 3,7 Ústecký kraj 23 2,4 Vzdělání respondentů Počet Procent Liberecký kraj 18 1,9 Základní ,8 Královéhradecký kraj 22 2,3 Středoškolské ,1 Pardubický kraj 46 4,9 Středoškolské s maturitou ,8 Kraj Vysočina 41 4,4 Vysokoškolské ,4 Středočeský kraj ,1 Celkem Olomoucký kraj 38 4 Karlovarský kraj 21 2,2 Zaměření vzdělání Počet Procent Moravskoslezský kraj 46 4,9 Ekonomické ,1 Zahraničí 25 2,7 Humanitní ,2 Celkem Přírodovědecké ,4 Technické ,2 Velikost místa bydliště Počet Procent Ostatní 43 5,1 do 1000 obyvatel ,7 Celkem obyvatel , obyvatel , obyvatel více než 1 mil. obyvatel ,2 Celkem

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010)

Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu. PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Informace o pohledu obyvatel Ostravy na problémy životního prostředí a zdravotního stavu PhDr. Ivan Gabal Ostrava (8. dubna 2010) Sběr dat Terénní sběr agentura MEDIAN leden a únor 2010 (22. 1. 2010 17.

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace ho vysílání Zpráva z výzkumu Sak, Saková, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červen 008 Obsah S S S S S T T T S S T. Základní informace o výzkumu. Informovanost o digitálním m vysílání.

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Smlouva na odvoz a odstranění odpadů vyprodukovaných u VÚ 4574 Přerov v roce 2012

Smlouva na odvoz a odstranění odpadů vyprodukovaných u VÚ 4574 Přerov v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Smlouva na odvoz a odstranění odpadů vyprodukovaných u VÚ 4574 Přerov v roce 2012 Smlouva na odvoz a odstranění odpadů vyprodukovaných u VÚ 4574 Přerov v roce 2012 1

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Praha, 2015 Autoři: Mgr. Jan Klusáček, Ing. Daniel Hrstka Editace:

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Odvoz a ekologická likvidace skartu

Odvoz a ekologická likvidace skartu Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a ekologická likvidace skartu Odvoz a ekologická likvidace skartu 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory Krajští koordinátoři romských poradců Kraj Koordinátor Telefon Mail Web kraje Poznámka k ověřování kontaktů, další získané kontakty Hlavní město Praha

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit postoje gayů k již schválenému zákonu o registrovaném partrství (dále RP), zda jej respondenti považují za důležitou zákonnou normu,

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Tabulka ocenění dobrovolnické práce PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 14 Tabulka ocenění dobrovolnické práce Níže uvádíme ocenění dobrovolnické práce v tabulkách rozdělených dle jednotlivých

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

Již sedmnáct let jsme s Vámi!

Již sedmnáct let jsme s Vámi! Již sedmnáct let jsme s Vámi! 2015 První číslo časopisu Rodiče vyšlo v listopadu 1997 a okamžitě zaznamenalo ze strany čtenářů nevšední zájem. Jeho informace dodnes vyhledávají především rodiče vzdělaní

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012

Hodnocení PR a PR agentur. březen-duben 2012 Hodnocení PR a PR agentur březen-duben 2012 METODOLOGIE METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI). Sběr dat a prvotní zpracování realizovala agentura STEM/MARK. Respondenti

Více

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové

Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Česká republika Ministerstvo obrany Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové Stěhování ASO DUKLA Hradec Králové 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více