Renesance a humanismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Renesance a humanismus"

Transkript

1 Renesance a humanismus

2 Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie a církve

3 Příčiny vzniku humanismu a renesance Rozvoj poznání Ztráta výsadního postavení církve Úspěchy v obchodu a řemeslech Zámořské objevy Nové potřeby zámožných vrstev Boj o moc

4 Antropocentrismus - charakteristický znak období - Člověk centrem úvah o světě Důraz na lidský rozum (racionalismus) Období silných osobností Zájem o pozemskost a lidské

5 RENESANCE Znovuzrození, obrození, obnovení 1. V širším smyslu Každý návrat k dřívější kultuře Např. karolinská, otonská renesance 2. V užším smyslu Vzkříšení antiky v letech Umělecká stránka epochy

6 Termín renesance Vychází z italského rinascitá dell arte antica Roku 1550 jej použil Giorgio Vasari Jako název slohu se ujal kolem roku 1820 ve Francii

7 Periodizace renesance 1. Trecento (14. století) Zrod renesance v severní Itálii 2. Quattrocento (15. století) raná renesance 3. Cinquecento (16. století) vrcholná renesance 4. Manýrismus ( ) Pozdní renesance

8 Architektura Symetrie Horizontálnost Urbanismus velkých celků Ohled na člověka Převaha světských staveb nad církevními

9 Základní stavební prvky Vodorovné římsy

10 Základní stavební prvky Sloupy a pilastry

11 Základní stavební prvky Oblouky a kupole

12 Základní stavební prvky Pravoúhlá okna

13 Arkády Základní stavební prvky

14 Základní stavební prvky Rustikové fasády

15 Základní stavební prvky Sgrafita figurální, psaníčková

16 Základní stavební prvky Balustrády

17 Základní stavební prvky Štuková výzdoba

18 Základní stavební prvky Štíty staveb

19 Základní stavební prvky Trámové nebo kazetové stropy

20 Vnitřní vybavení staveb Kachlová kamna Malovaný nábytek Postele s nebesy Vyřezávané stoly Police, knihovny

21 Typy staveb Světské Zámky, městské paláce, vily Radnice, měšťanské domy, vodárny Církevní Chrámy (vznikaly méně často)

22 Představitelé architektury Filippo Brunelleschi ( ) Kupole dómu ve Florencii

23 Představitelé architektury Donato Bramante ( ) Vytvořil koncepci chrámu sv. Petra v Římě Realizoval nádvoří Vatikánu

24 Představitelé architektury Leon Battista Alberti ( ) Deset knih o architektuře Základní principy renesanční architektury

25 Představitelé architektury Benedikt Ried/Rejt ( ) Ludvíkovo křídlo paláce na Pražském hradě Vladislavský sál

26 Významné stavby u nás Letohrádek královny Anny - Belveder

27 Významné stavby u nás Lobkovický (Schwarzenberský) palác

28 Významné stavby u nás Město Telč

29 Malířství Realismus Perspektiva Náboženská tematika rozšířena o antickou mytologii Zájem o lidskou postavu

30 Malířské techniky Freska Desková malba Malba na plátno Knižní malba Olejomalba Grafické techniky (knihtisk)

31 Sochařství Antické vzory Řemeslná dokonalost Snaha věrně zobrazit lidské tělo Plastika se stává samostatnou

32 Významné typy soch Jezdecké pomníky Náhrobky

33 Osobnosti malířství a sochařství Giotto di Bondone ( ) Reformátor italského malířství

34 Osobnosti malířství a sochařství Tommaso Masaccio ( ) Reformátor italského malířství Použití perspektivy Realismus

35 Osobnosti malířství a sochařství Sandro Botticelli ( ) Proslulý mytologickými a alegorickými obrazy Zrození Venuše, Příchod jara

36 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( ) Všestranná osobnost (malíř, sochař, architekt, matematik, vynálezce, přírodovědec, hudebník) Působil ve Florencii a Miláně

37 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( )

38 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( )

39 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( )

40 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( )

41 Osobnosti malířství a sochařství Leonardo da Vinci ( )

42 Osobnosti malířství a sochařství Rafael Santi ( ) Architekt a malíř Snaha zobrazit ideál Freska Athénská škola Jeden ze stavitelů chrámu sv. Petra v Římě

43 Osobnosti malířství a sochařství Michelangelo Buonarroti ( ) Sochař, malíř, básník, architekt Působil ve Florencii a Římě Fresky v Sixtinské kapli Poslední soud Sochy Pieta, Mojžíš, David

44 Osobnosti malířství a sochařství Michelangelo Buonarroti ( )

45 Osobnosti malířství a sochařství Michelangelo Buonarroti ( )

46 Osobnosti malířství a sochařství Tizian / Tiziano Vecellio ( ) Portrétista Vynikající práce s barvou Osobní malíř císaře Karla V. Venuše urbinská, Karel V.

47 Osobnosti malířství a sochařství Jan van Eyck ( ) Nizozemský malíř Podobizna manželů Arnolfiniových, Gentský oltář

48 Osobnosti malířství a sochařství Hieronymus Bosch ( ) Nizozemský malíř Náboženské obrazy Alegorické a symbolické obrazy Po smrti prohlášen za kacíře Zahrada pozemských rozkoší

49 Osobnosti malířství a sochařství Pieter Brueghel st. ( ) V námětech mnoho postav V zemi peciválů, Malomocní, Triumf smrti

50 Osobnosti malířství a sochařství Albrecht Dürer ( ) Grafik, malíř, výtvarný teoretik Největší postava německé renesance Dřevořezy a rytiny Apokalypsa sv. Jana, Růžencová slavnost, autoportréty

51 Osobnosti malířství a sochařství Albrecht Dürer ( )

52 Osobnosti malířství a sochařství Albrecht Dürer ( )

53 Osobnosti malířství a sochařství Albrecht Dürer ( )

54 Osobnosti malířství a sochařství Lucas Cranach ( ) Portréty, akty, madony Venuše, Paridův soud

55 Osobnosti malířství a sochařství Jan Holbein ml. (1497/ ) Malíř, grafik, portrétista Erasmus Rotterdamský, Sir Thomas More, Jindřich VIII.

56 Osobnosti malířství a sochařství Donatello (asi ) Jeden z největších sochařů renesance Kovolitecká a mramorová díla David

57 Hudba Hlavní formy a žánry: Moteto Madrigal Mše Nástroje: Loutny Žestě Klávesové nástroje

58 Skladatelé Giovanni Pierluigi da Palestrina ( ) Ital Pokus o reformu gregoriánského chorálu Missa papae Marcelli, Stabat Mater, Magnificat ad.

59 Skladatelé Claudio Monteverdi ( ) Dovršitel hudby renesance a první mistr baroka Vytvořil první operu Orfeo (1607)

60 Divadlo Vliv antiky Učené komedie, karnevalové komedie, balet, opera Vznik speciálních budov

61 MANÝRISMUS Období mezi renesancí a barokem Odvrat od stylových principů renesance od manýra = vyumělkovaná forma

62 Charakteristika manýrismu Malířství Neklidná hra barev a prudká proměna světla a tmy Odtělesnění postav Komplikované pózy postav Sochařství Dynamické skulptury Architektura Zvláštní dekorativní formy Literatura Vyumělkované způsoby vyjádření

63 Představitelé manýrismu na dvoře Hans von Aachen ( ) Malíř Alegorie, mytologické scény, biblická témata Rudolfa II.

64 Představitelé manýrismu na dvoře Bartolomeus Spranger ( ) Nizozemský malíř a rytec Rudolfa II. Mytologické a alegorické obrazy, dráždivé akty, fresky, předlohy pro rytiny

65 Představitelé manýrismu na dvoře Giuseppe Arcimboldo ( ) Italský malíř Rudolfa II. Fantastické bizarní alegorické portréty a zátiší sestavené z rostlin, zvířat, škeblí a různých předmětů

66 Představitelé manýrismu na dvoře Rudolfa II. Giuseppe Arcimboldo ( )

67 Představitelé manýrismu na dvoře Rudolfa II. Adrian de Vries ( ) Nizozemský sochař

68 HUMANISMUS Doprovodný jev renesance Soustava filozofických, historických, právních a literárních názorů renesančních vzdělanců

69 Termín humanismus Z latinského humanus Lidský, ušlechtilý, vzdělaný

70 Kalokagathia Z řeckého kalos = krásný, agathos = dobrý Ideál spojení fyzického a duševního v životě člověka

71 Humanismus a literatura Zájem o staré rukopisy Textová kritika pramenů (např. Bible) Zájem o klasickou latinu a řečtinu Vliv knihtisku Johannes Gensfleisch von Gutenberg ( ) Kolem roku 1450 první Bible

72 Humanisté Niccolo Machiavelli ( ) Politický myslitel, historik Z Florencie Vladař Účel světí prostředky

73 Humanisté Erasmus Desiderius Rotterdamský ( ) Nizozemský humanista Kritik náboženských a politických praktik Chvála bláznovství

74 Humanisté Thomas More ( ) Anglický humanista Utopia (1516)

75 Humanisté Tommaso Campanella ( ) Italský utopický myslitel, dominikán Sluneční stát

76 Humanisté Francis Bacon ( ) Anglický filozof a státník Kritik společnosti Nová Atlantida

77 Humanisté Mikuláš Koperník ( ) Polský astronom, matematik a lékař O pohybu nebeských těles heliocentrismus

78 Humanisté Jan Kepler ( ) Německý hvězdář Propočítal dráhy planet Sestrojil dalekohled Žil na dvoře Rudolfa II.

79 Humanisté Galileo Galilei ( ) Ital Zakladatel moderní fyziky Učení o kulatosti Země Nucen odvolat

80 Humanisté Giordano Bruno ( ) Italský myslitel Představa nekonečnosti vesmíru Slunce není středem vesmíru, ale jednou z hvězd Vyšetřován inkvizicí Upálen

81 Humanisté Tycho de Brahe ( ) Dánský astronom Spolupracovník Keplera v Praze

82 Humanisté Philippus Aureolus Paracelsus ( ) Německý lékař, přírodní filosof, alchymista Zabýval se přírodní léčbou Člověk je mikrokosmem v makrokosmu

83 Literatura v době humanismu a renesance Napodobení antických stylů a žánrů Kritika společenských vad Vylíčení vztahů mezi lidmi

84 Spisovatelé Dante Alighieri ( ) Božská komedie

85 Spisovatelé Francesco Petrarca ( ) Dopisoval si s Karlem IV. Sonety Lauře

86 Spisovatelé Giovanni Boccaccio ( ) Dekameron

87 Spisovatelé François Rabelais ( ) Gargantua a Pantagruel

88 Spisovatelé Miguel de Cervantes y Saavedra ( ) Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

89 Spisovatelé Goffrey Chaucer ( ) Canterburské povídky

90 Spisovatelé William Shakespeare ( ) Historická dramata, tragédie, pohádkové komedie, soudobá témata Jindřich VI., Julius Caesar, Hamlet, Sen noci svatojánské, Romeo a Julie, Kupec benátský, Othello, Macbeth, Král Lear

91 KONEC

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Historie přírodních věd

Historie přírodních věd Historie přírodních věd A je tady konec! Toto je opravdu poslední etapa naší cesty zpátky do minulosti, po stopách, kterými se ubíraly přírodní vědy. Možná jste rádi, možná někteří i litujete. Minule jsme

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Vrcholný a pozdní středověk

Vrcholný a pozdní středověk Vrcholný a pozdní středověk V období vrcholného středověku dochází k hospodářskému vzestupu a díky vyššímu efektu zemědělství se oproti dřívějšku daleko více rozvíjejí řemesla a následně též obchod. Důsledkem

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR OBOR DESIGN SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Významnou lokalitou keltské kultury

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Toulky za poznáním, přírodou a uměním

Toulky za poznáním, přírodou a uměním Toulky za poznáním, přírodou a uměním Prodloužené víkendy u sousedů Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu Česko, Rakousko, Německo, Polsko Památky UNESCO, po stopách slavných Národní parky, rezervace,

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Sobota 24. května 2008

Sobota 24. května 2008 Sobota 24. května 2008 18.00 00.30 hodin www.brnenskamuzejninoc.cz Muzejní noc se během čtyř let stala skutečným fenoménem brněnského kulturního života. Samozřejmě všechny pořadatele těší narůstající zájem

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více