RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG SE-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1"

Transkript

1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny Stavby Automotive Průmysl

2 V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZÁKAZNÍKŮ EFEKTIVNÍ OBCHODNÍ SÍŤ Závod Správa Prodejní kancelář Logistické centrum Pobočky REHAU v Evropě Od založení firmy v roce 1948 je cílem společnosti REHAU zpřístupnění nových oblastí aplikace umělých hmot, pomocí individuálních receptur a nahrazení tradičních materiálů vysoce účinnými polymery. K tomu důsledně využíváme propojení oborově specifických znalostí z našich tří obchodních úseků stavebnictví, automobilového průmyslu a průmyslové výroby. Zákazníci a koneční spotřebitelé po celém světě profitují z našeho know-how a naší profesionality v oblasti zpracování umělých hmot, jak na úrovni výrobků, tak i poradenství a servisu. Nadšení pro fascinující efektivní potenciál řešení na bázi polymerů, s inovacemi a kvalitativně vysoce hodnotnou nabídkou systémů podtrhuje náš nárok být mezinárodně vedoucí firmou. Jako nezávislý rodinný podnik vyrostla firma REHAU kontinuálně pouze vlastní silou. S úspěchem: přes motivovaných zaměstnanců ve více než 170 pobočkách po celém světě realizuje dnes vysoké požadavky našich zákazníků, k jejich nejvyšší možné spokojenosti. Jako oborový specialista jsme přítomni na všech důležitých trzích včetně silně se rozvíjejících trhů budoucnosti, jako je východní Evropa nebo Asie. Mezinárodní orientace našeho podniku umožňuje flexibilitu a přítomnost přesně tam, kde to zákazník REHAU potřebuje. Na to se lze spolehnout. 2

3 OBSAH RAUVIA Special A1 Trubka pro Vaše použití A2 Ohebné/neohebné potrubní systémy A3 RAUVIA Special Vám poskytuje bezpečnost A Program ID - řada SN16 B1 Technické parametry B2 Trubkový program...10 B3 Tvarové díly...11 B Program OD - řada SN16 C1 Trubkový program...15 C2 Tvarové díly...16 C Dodatečné přípojky Dodatečné přípojky D1 FLEX-ADAPT D Příloha E1 Objektový dotazník E2 Pokyny k přepravě, skladování, pokládce...22 E 3

4 A1 RAUVIA SPECIAL TRUBKA PRO VAŠE POUŽITÍ Trubky RAUVIA Special z PP jsou používány v oblasti odpadních a dešťových vod a odpovídají DIN a evropské normě EN Použitý polypropylen (PP) lze přesně řezat a bezproblémově svařovat, čímž jsou trubky RAUVIA Special vhodné i pro zhotovení speciálních tvarových dílů. Díky širokému výrobnímu programu proto pro trubky RAUVIA Special vyplývají mimo použití pro spádové potrubí nové dimenze aplikací: - Použití pro velkoobjemová potrubí odpadní a dešťové vody. - Akumulační kanály k pojmutí větších množství vody, použitelné i pod komunikacemi s těžkou nákladní dopravou. - Průchody pod dopravními komunikacemi, zemní hráze a mnohé další aplikace. 4

5 Všeobecně Tento podklad obsahuje důležité a užitečné informace pro projektanty a zpracovatele, které je nutno k zamezení poškození na staveništi při přepravě, skladování a pokládce systému RAUVIA Speciál bezpodmínečně respektovat. Pro řešení speciálních problémů se prosím obraťte na naše aplikačně technické oddělení: REHAU, s. r. o. Obchodní ČESTLICE tel.: +420/ / fax: +420/ Zpracování a pokládku trubek a potrubních dílů smí provádět pouze školený personál. Popis výrobku Trubky RAUVIA Special jsou vyrobeny ve vícesložkovém provedení vně: korugovaná v černé barvě, uvnitř hladká v bílé barvě. Program je koncipován dle požadavků evropské normy EN pro kanály odpadních vod z polymerových materiálů se strukturovanou stěnou a odpovídají požadavkům DIN Hladký vnitřní povrch zaručuje vynikající odtokový součinitel. Trubky se spojují dvojitými násuvnými hrdly. Každý trubní spoj je vybaven jedním popř. dvěma těsnicími kroužky, které se montují do prvního vybrání vlny příslušného konce trubky. Trubky RAUVIA Special zahrnují světlosti DN 250 DN 1200 a jsou standardně vyráběny v tyčích o délce 6 a 12 metrů. Díky nízkému počtu spojů v potrubní větvi je zaručena velmi ekonomická pokládka. Oblast použití Trubky a tvarovky RAUVIA Special se hodí pro odvodňovací kanály a potrubí uložené v zemi, použity jako spádová (beztlaká) potrubí. Potrubí jsou určena pro bezpečnou přepravu dešťové vody a komunálních odpadních vod. Trubky větších průměrů mohou sloužit jako průchody a zásobníky vody. Materiál Trubky a tvarovky RAUVIA Special je vyrobena ze 100% polypropylenu (PP) dle DIN Barva je průběžně černá s béžovou vnitřní vrstvou. Použitý materiál je obzvláště odolný proti namáhání. Tyto vlastnosti nejsou prakticky ovlivněny vlivem nízkých teplot. Vlastnosti materiálu při teplotě místnosti: Střední hustota: 0,9 g/cm 3 Koeficient délkové roztažnosti: 1,4 * 10-4 K -1 Krátkodobé zatížení: ca N/mm 2 Dvojitá násuvná hrdla do jmenovité světlosti DN 630 jsou zhotoveny z HDPE technologií vstřikového lití. Tvarovky jako oblouky a odbočky jsou prefabrikovány z trubních dílů. Použitý materiál má stejné vlastnosti jako trubka. Těsnicí kroužek s břity Těsnicí kroužky s břity jsou vyrobeny z EPDM s tvrdostí 55 Shore A. Jsou konformní s normou ÖNORM EN Volitelně existuje možnost preventivního použití rozpínavých těsnicích kroužků při neodborné pokládce. A 5

6 A2 OHEBNÉ/NEOHEBNÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY Potrubní systémy uložené v zemi nesmí být brány v úvahu bez souvislostí a pouze samy o sobě. S okolní půdou tvoří nosný systém, na který je nutno pohlížet komplexně. Do tohoto nosného systému vstupují a jsou v něm rozdělována statická a dynamická zatížení. Nevýhody neohebných potrubních systémů - Neohebné tradiční materiály jsou tužší než okolní půda. Jsou proto označovány jako neohebné potrubní systémy. - Usadí-li se půda po ukončení stavební fáze nebo v průběhu let po stranách trubky, koncentruje se veškeré zatížení na neohebný potrubní systém. Je-li koncentrace zatížení příliš vysoká, není trubka schopna napětí unést a dojde ke křehkému lomu. Funkce potrubního systému tím pak již není zajištěna a kapalina může bez zábran unikat. - Neohebné potrubní systémy musí stále zachycovat zatížení a napětí vstupující po uložení do půdy. - Přetížení vede u neohebných trubek okamžitě k lomu a funkce potrubního systému tím pak již není zajištěna. Výhody ohebných potrubních systémů - Ohebná potrubí jako RAUVIA využívají svou vysokou tuhost pouze při zabudování do materiálu lože. Potom reagují na statické a dynamické zatížení pružně. Jsou pružnější než okolní půda. Ohebná trubka odvádí síly do půdy a nepatrně se v rámci daných parametrů přetváří. Tím má trubka možnost odbourání škodlivých pnutí, takže k lomu nemůže dojít. - Ohebné potrubní systémy nemusí zachycovat téměř žádné zatížení. Položením do půdy odbourávají vnášená napětí a po určité době leží v půdě bez napětí. - Přetížení nevede u ohebných potrubních systémů, jako je RAUVIA k lomu. - I největší přípustná deformace pro ohebné potrubní systémy dle ATV - DVWK A 127 v rozsahu 6 % znamená pouze ztrátu hydraulického výkonu potrubí cca 0,5 %. Nepatrně deformovaný ohebný potrubní systém zůstává plně funkční a umožňuje trvale bezpečný provoz. - Tím je pomocí systému RAUVIA zajištěn po desetiletí bezporuchový provoz. 6

7 RAUVIA SPECIAL VÁM POSKYTUJE BEZPEČNOST A3 Systém RAUVIA odpovídá DIN popř. evropské normě EN Tyto normy kladou vysoké požadavky nejen na trubku, ale berou v úvahu celý potrubní systém. Tak poskytuje RAUVIA bezpečnost, která je zapotřebí pro použití jako kanalizace dešťové a odpadní vody. Vysoká technická bezpečnost - Zatížení SLW60 možné i s nízkým překrytím pouze 0,50 m. - Výroba z nových hmot s přesně stanovenými parametry bez recyklovaných materiálů. Tím získáte výrobek s neměnnou vysokou kvalitou a můžete se ještě po desetiletém použití přesvědčit o funkčnosti. - Deformace trubky do 30 % nemá na systém RAUVIA vliv. Máte tak k dispozici 5násobnou bezpečnost proti maximální deformaci 6 % v ATV DVWK A Žádná koroze i po dlouholetém provozu. - Těsný potrubní systém i při přetížení. Tlaková těsnost 0,5 baru dle EN Dlouhá životnost díky nízkému otěru na hladkém povrchu trubky. - Zaručené minimální tloušťky stěn. Vysoce jakostní materiály Pokrokové vysoce odolné materiály s vynikajícími vlastnostmi: - vysoká tuhost - vysoká houževnatost - Odolnost proti chemikáliím a tepelnému přetvoření. - Rázová houževnatost zastudena při nízkých teplotách umožňuje použití bez zvláštních preventivních opatření na staveništích v zimním období. - Korozní odolnost. Zejména v oblasti odpadních vod jsou na potrubní systém kladeny vysoké požadavky, protože přesné složení vod často není známo a do kanálu mohou vniknout i nepředvídané látky. Se systémem RAUVIA jste nejlépe připraveni. - Koroze zaviněná sírou u systému RAUVIA nehraje žádnou roli, systém RAUVIA je odolný také vůči kyselinám a louhům a téměř všem chemickým sloučeninám. Nikoli náhodou jsou trubky z polyolefinových materiálů používány např. pro odvodnění u skládek nebezpečného odpadu. Jakost je naší devizou - Trubky RAUVIA jsou vyráběny za přísných kvalitativních požadavků. - Kontrola výroby a výrobků dle: - evropské normy EN stálá vlastní kontrola. - Kontrola a certifikát nezávislými instituty. - Společnost REHAU je pro dokumentování vysoké priority jakosti certifikována dle ISO Podpora ze strany aplikačně technického oddělení REHAU od projektu až po montáž na staveništi. A Systém RAUVIA dle DIN popř. EN Vám poskytuje uklidňující jistotu, že kanalizační systém bude i zítra řádně fungovat. 7

8 B RAUVIA SPECIAL SN16 VYSOCE ODOLNÝ POTRUBNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLENU B 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 1 Materiál RAUVIA Special PP je kanalizační potrubní systém pro použití při nejvyšším zatížení. Vysokou kruhovou tuhostí systému SN16 a použitím vysoce jakostního polypropylenu jsou dány následující vlastnosti: - Montáž při velmi malých nebo velmi velkých výškách překrytí. - Vysoká odolnost proti úderu i za nízkých teplot. - Vysoká odolnost proti bodovému zatížení. - Maximální bezpečnost při vysokotlakém proplachování. - Vysoká odolnost proti otěru při desetiletém provozu. - Optimální koeficient tření díky hladké vnitřní ploše. 2 Koeficienty odtoku Hydraulické dimenzování odvodňovacích systémů s potrubím RAUVIA Special je provedeno dle ÖNORM EN 1610 při zohlednění vnitřního průměru (čís. 5.1) a spádu uložení potrubí. Množství vody při plném naplnění viz následující tabulka. Koeficienty odtoku RAUVIA Special SN16 Odtok v l/s Spád v 8

9 Křivky plnění pro kruhové průřezy K zjištění výkonnosti systému RAUVIA Special při částečném naplnění se použije vedle uvedený diagram. V praxi se pro odvodňovací kanály z plastových trubek dosazuje provozní drsnost Kb = 0,4 mm (RAS-Ew). Zde znamená: d [m] = vnitřní průměr trubky h [m] = výška naplnění Q V [m 2 /s] = průtok při plném naplnění Q T [m 3 /s] = průtok při částečném naplnění V V [m/s] = rychlost průtoku při plném naplnění V T [m/s] = rychlost průtoku při částečném naplnění 3 Statická zatížitelnost Trubky RAUVIA je v protikladu k betonovým nebo kameninovým trubkám možno zařadit jako pružné trubky. V instalovaném stavu přispívá půda v oblasti vedení k odlehčení celkového systému. Je nutno respektovat následující předpisy: - Pracovní list ATV-DVWK-A 127: Směrnice pro statický výpočet kanálů a kanalizačních potrubí odpadních vod. - Stavební provedení: EN Pokud si přejete statický výpočet, odešlete nám prosím okopírovaný dotazník. Můžete nás také navštívit na internetu pod Zde si můžete vyžádat statistický výpočet, speciálně pro Váš stavební projekt. Montážní podmínky: Dopravní zatížení: SLW 60 Podmínky výkopu: Šířka výkopu dle Önorm EN 1610 Spodní voda: bez spodní vody Podmínky uložení/ A4/B4 /zásypu: Půda: E1/E2 = G1/Dpr = 97 % E3/E4 = G3/Dpr = 95 % Výpočetní podklad: Pracovní list ATV-DVWK 127 B Regulační statika RAUVIA Special SN16 max. přípustné dle ATV-DVWK-A 127 Dlouhodobá deformace v % Hloubka pokládky (m) 9

10 B2 VÝROBNÍ PROGRAM TRUBKY RAUVIA SPECIAL ID RAUVIA Special Kanalizační trubka pro znečištěnou a dešťovou vodu dle EN s dvojitým násuvným hrdlem a 2 volně přiloženými těsnicími kroužky z EPDM. Materiál: polypropylen (PP). Barva: vně černá, uvnitř bílá béžová. Trubka SN16 DN ID Číslo zboží ID OD T B m/pal ,98 27, ,78 33, ,97 42,00 volné ,40 48,00 volné ,56 64,00 volné Výrobní délky: 6 m (nebo 12 m) standardně. Speciální konstrukční délky na poptávku Adjustace dodávky: Dřevěné rámové bednění (HRV), od DN 500 volně 10

11 TVAROVKY RAUVIA SPECIAL ID B3 Dvojité násuvné hrdlo DN ID Číslo zboží Da Di L B Těsnicí kroužek standardní z EPDM DN ID Číslo zboží Di h Olejovzdorné provedení na poptávku Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení. 11

12 Redukce Příklad objednání: Redukce DN 400/300, Art DN 1 DN Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L * Rozměr na poptávku Zátka DN ID Číslo zboží Da Di L Oblouk 30 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L Z Oblouk 45 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L Z Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení.

13 Oblouk 60 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L Z Oblouk 90 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L Z B Odbočka 45 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 3 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L Z Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení. 13

14 Odbočka 90 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 3 těsnicích kroužků volně přiložených DN ID Číslo zboží L L Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení.

15 VÝROBNÍ PROGRAM TRUBKY RAUVIA SPECIAL OD C1 RAUVIA Special Kanalizační trubka pro znečištěnou a dešťovou vodu dle EN s dvojitým hrdlem a 2 volně přiloženými těsnicími kroužky s EPDM. Materiál: polypropylen (PP). Barva: vně černá, uvnitř bílá béžová. Trubka SN16 DN OD Číslo zboží ID T B m/pal ,0 23, ,0 26, ,0 29, ,0 35, ,0 44,0 volně ,7 52,0 volně ,0 60,0 volně ,0 80,0 volně Výrobní délky: 6 m (nebo 12 m od DN 250) standardně Speciální konstrukční délky na poptávku Adjustace dodávky: Dřevěné rámové bednění (HRV), od DN 630 volně C Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení. 15

16 C2 TVAROVKY RAUVIA SPECIAL OD Dvojité hrdlo DN Číslo zboží Da Di L ,0 252, ,0 317, ,5 402, ,0 503, ,0 633, ,0 803, ,0 1003, ,0 1203,0 650 Těsnicí kroužek standardní z EPDM DN Číslo zboží h b ,6 14, ,0 16, ,5 19, ,7 22, ,0 32, ,0 28, ,0 38, ,0 39,0 Olejovzdorné provedení na poptávku 16

17 Redukce Příklad objednání: Redukce DN 400/200, Art DN DN1 250 Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L Číslo zboží L C Zátka DN Číslo zboží Da Di L ,0 252, ,0 317, ,5 402, ,0 503, ,0 633, ,0 803, ,0 1003, ,0 1203,0 325 Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení. 17

18 Oblouk 30 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z * *Oblouky DN 250 tlakový odlitek včetně 2 nalisovaných hrdel Oblouk 45 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z * *Oblouky DN 250 tlakový odlitek včetně 2 nalisovaných hrdel Oblouk 60 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků, volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z * *Oblouky DN 250 tlakový odlitek včetně 2 nalisovaných hrdel 18 Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení.

19 Oblouk 90 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 2 těsnicích kroužků volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z * *Oblouky DN 250 tlakový odlitek včetně 2 nalisovaných hrdel Odbočka 45 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 3 těsnicích kroužků volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z a) DN b) od DN * * * DN 250 Provedení tlakový odlitek se 3 nalisovanými hrdly C Odbočka 90 Dodávka včetně 1 dvojitého hrdla a 3 těsnicích kroužků volně přiložených DN OD Číslo zboží L Z 250 * * * * Odbočka 90 redukována na poptávku * Provedení tlakový odlitek se 3 nalisovanými hrdly Vyobrazení se může odlišovat od skutečného provedení. 19

20 D DODATEČNÉ PŘÍPOJKY D1 FLEXADAPT Celý díl Otvor v trubce Zabudovaná manžeta Zabudované vložné hrdlo Právě v oblasti odvodu dešťové vody je často požadováno jednoduché řešení pro dodatečnou přípojku. Tlaková těsnost v mnoha případech není nutná. Zde je pro přípojky k trubkám RAUVIA Special od DN 300 k dispozici nekomplikované řešení FLEXADAPT(těsné do cca 0,2 baru). Po zhotovení otvoru korunovým vrtákem v hlavní trubce se vsadí speciální gumová těsnicí manžeta a vložné hrdlo. Těsnění a hrdlo jsou vždy přizpůsobeny individuálně průměru hlavního potrubí, takže vsazení do hlavního kanálu je v rámci technických možností provedeno co nejmenší. Hloubka vsazení činí v závislosti na průměru trubky 10 až 35 mm. Hrdlo zajišťuje bezpečné dosednutí a zabraňuje příliš hlubokému zasunutí připojované trubky do hlavního kanálu. Se systémem Flexadapt lze provádět dodatečné připojení jak pro KG-trubky, tak i pro trubky RAUVIA Special. Pro připojení RAUVIA Special je dodáván adaptér se speciálním těsnicím kroužkem. Hlavní trubka Dodatečná přípojka DN 160 DN 200 Velikost vrtaného otvoru: 164 Velikost vrtaného otvoru: 204 DN ID DN OD Manžeta Adaptér Hloubka zasunutí Manžeta Adaptér Hloubka zasunutí Číslo zboží Číslo zboží Číslo zboží Číslo zboží DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Korunový vrták Příklad objednání: 1. Manžeta DN 160 pro hlavní trubku DN OD 400 Art Adaptér DN 160 pro hlavní trubku DN OD 400 Art

21 OBJEKTOVÝ DOTAZNÍK E1 Objektový dotazník pro statický výpočet systémů kanalizačního potrubí RAUVIA REHAU, s. r. o. Obchodní Čestlice Tel.: +420/ / Fax: +420/ Pokud by mělo dojít k pochybnostem o možnosti použití našich trubek pro určitý objekt, zašlete nám prosím na naši adresu kompletně vyplněný dotazník. Naši pracovníci aplikačně technického oddělení Vám při zpracování objektu ve vztahu k volbě potrubní třídy, rozměrů a montáže našich trubek budou rádi nápomocni. Statický výpočet se provádí dle směrnic pro statický výpočet odvodňovacích kanálů a potrubí dle ATV Pracovní list A 127. Odesílatel: Projekt: Návrh: Nutné údaje pro statický výpočet 1. trubka - RAUVIA Special SN16 DN/ID = DN/OD = 2. Montážní podmínky Zásyp Zhutněný zásyp ve vrstvách na rostlém podloží popř. ve vrstvách v izolačním zásypu (bez doložení stupně zhutnění). Svislé pažení v rámci zóny vedení kanálovými pažnicemi nebo lehkými štětovými profily, které jsou vytaženy až po zásypu. Pažící desky a přípravky za předpokladu, že bude po jejich vytažení zajištěno zhutnění půdy. Zálivka uložení (vhodné pouze u půd skupiny G1). Svislé pažení v rámci zóny vedení štětovými stěnami, dřevěnými fošnami, pažícími deskami nebo přípravky, aniž je po vytažení provedeno účinné dodatečné zhutnění. Toto pažení nelze podchytit žádným bezpečným výpočetním modelem. Zhutněný zásyp ve vrstvách ba rostlém podloží popř. ve vrstvách v izolačním zásypu s doložením nutné Proctor hustoty dle ZTVE-StB. Podmínka zásypu B4 není použitelná u půd skupiny G4. Úhel dosednutí pro doložení napětí ostatní Podmínka výkopu Podmínka náspu Šířka ve vrcholu trubky b s (m) Úhel násypu 45 bez pažení 60 bez pažení 90 s následujícím pažením vodorovně svislé kanálové pažnice svislé lehké štětové profily svislé dřevěné fošny svislé štětové profily pažící desky/přípravky Povrch vozovky ano ne Výška překrytí minimální (m) Bez povrchu vozovky ostatní: maximální (m) Spodní voda Druhy půdy ATV 127: Tab. 1 není přítomna je přítomna, výška nad horní povrch trubky min. (m) při výšce překrytí (m) max. (m) při výšce překrytí (m) E4 E3 E2 E1 G1-nesoudržný: písek, štěrk G2-málo soudržný: písek, štěrk G3-soudržný: smíšené půdy a spraše G4-soudržný: hlína, jíl ostatní půdy: Podmínky zásypu pro vyplnění výkopu. Zhutněný zásyp ve vrstvách na rostlém podloží popř. ve vrstvách v izolačním zásypu (bez doložení stupně zhutnění). Svislé pažení výkopu trubky kanálovými pažnicemi nebo lehkými štětovými profily, které jsou vytaženy až po zásypu. Pažící desky a přípravky, postupně odstraněné při plnění výkopu, nezhutněný zásyp výkopu. Zálivka zásypu (vhodné pouze u půd skupiny G1). Svislé pažení výkopu trubky štětovými stěnami, dřevěnými fošnami, pažícími deskami nebo přípravky, které jsou odstraněny až po zásypu. Zhutněný zásyp ve vrstvách na rostlém podloží s doložením nutné Proctor hustoty dle ZTVE-StB. Dopravní zatížení Podloží pod trubkou žádné dopravní zatížení SLW 60 SLW 30 LKW 12 Neporušená půda vedle výkopu, půda vedle zóny potrubí Zóna vedení vedle trubky Zásyp na horním povrchem trubky D Zatížení povrchové vrstvy kn/m 2 Místo a datum/ podpis 21

22 E2 PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ, POKLÁDKA 1 Přeprava a skladování S kanalizačními trubkami a tvarovkami RAUVIA je nutno zacházet pečlivě a šetrně. Při neodborné přepravě a chybném skladování může dojít k deformacím nebo poškození kanalizačních trubek, tvarovek a těsnicích kroužků, což může vést k potížím při pokládce a negativnímu ovlivnění funkční spolehlivosti uloženého potrubí. Proto je nutno bezpodmínečně respektovat následující pokyny. Přitom je nutno dát pozor také na to, aby se spodní část trubek a tvarovek nepoškodila ostrými nebo špičatými předměty. Trubky zabalené v dřevěném rámovém bednění (HRV) smějí být navzájem stohovány maximálně do výše 3,30 m, dřevo na dřevo. Nemělo by dojít k nechráněnému skladování po dobu déle než 12 měsíců. 1.1 Přeprava Volné trubky RAUVIA je nutno během přepravy uložit rovnoběžně srovnané a zajištěné proti posunutí. Je nutno dodržet výšku stohování max. 2,0 m a zamezit průhybům a namáhání nárazem. 1.2 Vykládka Pro nakládku a vykládku dřevěného rámového bednění (HRV) se použije vhodné zařízení (např. vidlicový vysokozdvižný vozík se širokými vidlicemi). Při zakrytí plachtami nepropouštějícími světlo musí být zajištěno dobré větrání uložených trubek a tvarovek. Těsnicí prvky musí být zásadně chráněny před světlem a skladovány v suchu a pokud možno v chladu. 2 Montáž 2.1 Potrubní výkop Potrubní výkop je nutno provést dle ÖNORM EN Materiál dna výklopu by měl být složen z jemnozrnného materiálu bez příměsi kamenů. V případě, že to nelze zajistit, musí být lože provedeno z písku nebo jemnozrnného štěrku (velikost zrna 0,8 x šířka spodku vlny). Tloušťka lože by měla být minimálně 2,5násobek výšky vlny, aby vrch vlny profilu nebyl na nevhodném spodku výkopu. Volné trubky a tvarovky malé hmotnosti lze skládat ručně. U těžkých trubek a tvarovek je nutno nakládku a vykládku provést pomocí zvedacích zařízení a pásů z neabrazivního materiálu popř. konopných lan. Na koncích trubek se nesmí používat žádné háky. Pokud jsou volné trubky skládány zezadu, je nutno použít vykládací trn. Vykládání zezadu pomocí vidlicového vysokozdvižného vozíku je nepřípustné. Vyklápění nebo shazování z dopravního prostředku je nepřípustné. Tažení trubek po podlaze je nepřípustné. 1.3 Skladování Všechny trubky a tvarovky je nutno stohovat na rovném podkladě. Je nutno zamezit podélnému průhybu. 22

23 2.2 Pokládka Trubky, tvarovky a těsnicí kroužky je nutno před spuštěním do potrubního výkopu popř. montáží zkontrolovat z hlediska poškození. Trubky nesmějí být do potrubního výkopu vhazovány. Poškozené trubky, tvarovky a těsnicí prostředky nesmějí být zabudovány. Pokud jsou zhotovovány dílčí délky, provede se pilou s jemnými zuby kolmý řez ve spodku vlny. Vnitřní stěna trubky přitom nesmí být naříznuta. Plocha řezu se musí zbavit otřepu. Trubky se ve výkopu navzájem spojí pomocí dvojitých nátrubků. K tomu je nutno použít kluzný prostředek. V žádném případě se nesmí použít oleje nebo tuky (gumové těsnicí kroužky nabobtnají a rozloží se). Před tím, než se trubka zasune do dvojitého hrdla, musí se do příslušné první drážky vložit odpovídající těsnění. U trubek DN se těsnicí kroužek vloží do prvního kompletního spodku vlny. Zasunutí trubky ve směru její osy se musí provést centricky, ručně nebo pomocí pák nebo jiného přípravku a dřevěných hranolů tak, aby nedošlo k poškození hrany trubky. 2.3 Zásyp výkopu Zhutnění v blízkosti trubky musí být provedeno po etapách a pomocí lehkých zhutňovacích zařízení. Přitom je nutno dát pozor, aby byl řádně zhutněn i materiál ve spodku vln. Půda pro zásyp až do 30 cm nad horní povrch trubky by měla mít zrnitost 0,8 x šířka spodku vlny. Správná a trvalá pokládka je mimo jiné zaručena splněním následujících bodů: - Výběr vhodného materiálu pro zásyp. V oblasti potrubí nesmí mít materiál zásypu ostré hrany nebo obsahovat kameny nebo štěrk. - Zhutnění se provede ve vrstvách 30 cm pomocí vhodného zařízení a až do výše jednoho metru nad horním povrchem trubky. - První vrstva zásypu by měla být nad polovinou průměru, aby se zabránilo nadzvednutí trubky. - Výkop v oblasti potrubí musí být pro zamezení posunu a abnormálnímu průhybu tělesa trubky zhutněn stejnoměrně. - Zhutnění je nutno provést normálním, lehkým zařízením až do výše jednoho metru nad horním povrchem trubky. Stroje používané v silniční výstavbě lze použít pouze tehdy, pokud nedojde k žádnému negativnímu účinku na uloženou trubku. 2.4 Pokládka ve spodní vodě Potrubí uložené ve spodní vodě je při nedostatečném zatížení nutno zajistit proti vztlaku ukotvením nebo dodatečným zatížením (např. beton, pytle s pískem apod.). Na základě zvýšeného tlaku, způsobujícího vyboulení, doporučujeme při pokládce do spodní vody provést statický výpočet. 3 Zkouška těsnosti Zkouška těsnosti se provádí dle ÖNORM EN 1610 vzduchem nebo vodou se zkušebním tlakem a zkušební dobou, které jsou stanoveny v této normě. Spoje jsou zkoušeny v laboratoři dle ÖNORM EN 1277, Podmínka B a C, Metoda 4. E Pro zajištění polohy se musí trubka každých 20 až 30 m zasypat násypem. Výkop smí být zasypán až po kontrole eventuálního posunu a až během chladnějšího denního období. Trubky RAUVIA lze v případě potřeby svařovat natupo. 23

24 DALŠÍ PROGRAMY REHAU REHAU GEOSYNTHETICS Materiály Geosynthetics splňují rozmanité úlohy v pozemním stavitelství, při zakládání staveb, výstavbě silnic a tunelů: Oddělují, filtrují, odvodňují, stabilizují a chrání. REHAU nabízí pro tyto účely množství netkaných textilií, síťových geotextilií a vrstvených materiálů ze syntetických vláken. ŠACHTOVÉ SYSTÉMY REHAU Trubka sama o sobě ještě nevytváří kanál. Důležitou součástí každé kanalizační sítě jsou šachty pro ventilaci, kontrolu a údržbu. To platí pro všechny způsoby odvodnění v soukromé, průmyslové i komunální oblasti. REHAU nabízí široký sortiment šachet, aby bylo možno dodat vhodný konstrukční díl pro každý případ použití. Protože správným dimenzováním lze ušetřit značné výdaje. Naše aplikačně technické poradenství slovem a písmem spočívá na zkušenostech a je provedeno dle nejlepšího vědomí, platí však pouze jako nezávazný pokyn. Pracovní podmínky, nacházející se mimo náš vliv a rozdílné podmínky použití vylučují jakékoli nároky plynoucí z našich údajů. Doporučujeme provedení zkoušky, zda se výrobek REHAU pro uvažovaný účel použití hodí. Aplikace, použití a zpracování výrobků se nachází mimo naše možnosti kontroly a jsou proto výlučně v oblasti Vaší odpovědnosti. Pokud by i přesto mělo přijít v úvahu ručení, řídí se výlučně dle našich Dodacích a platebních podmínek, které jsou k nahlédnutí pod To platí i pro eventuální záruční nároky, přičemž je záruka na neměnnou jakost našich výrobků vztažena v souladu s naší specifikací. Podklady jsou autorsky chráněny. Na této skutečnosti založená práva, zejména překladu, neoprávněného tisku, převzetí vyobrazení, vysílání, předání fotomechanickým nebo jiným způsobem a ukládání v zařízeních pro zpracování dat, zůstávají vyhrazena. REHAU, s. r. o., Obchodní 117, Čestlice, tel.: +420/ , +420/ , fax: +420/ , REHAU, s. r. o., Vídeňská 122, Brno, tel.: +420/ , fax: +420/ , REHAU, s. r. o., Kopčianská 82A, P.O. BOX 131, Bratislava 5, tel.: +421/2/ ,-38-75, fax: +421/2/ , SE

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY PŘEHLED TYPŮ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Popis Typ trubky Dodáváná Znaky Materiál Předpisy jmenovitá Normy světlost Země - Německo RAUDRIL Rail PP Částečně perforovaná trubka

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP MASTER SYSTÉM PP MASTER SN 10 a SN 12 Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Voda, tedy i podzemní voda je naším velkým bohatstvím

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Soustava kanalizačního potrubí

Soustava kanalizačního potrubí TECHNICKÉ INFORMACE Soustava kanalizačního potrubí POLO-ECO plus PREMIUM 12. POLO-ECO plus PREMIUM 10 POTRUBNÍ SYSTÉMY 2. POLOPLAST OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více