TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006

2 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D ISBN XXX-X

3 ÚVOD 7 Semestrální práce 8 1 Podnikatelský záměr Dokument podnikatelský záměr Jak sestavit dokument PZ Příklady a náměty pro tvorbu PZ Jak vytvořit dokument PZ 14 2 Základy tvorby písemností Norma Typografické zásady Personální písemnosti Obchodní písemnosti Písemnosti při organizování a řízení 62 3 Literatura 68

4

5 Poděkování: Elektronická podoba skript vznikla díky podpoře získané z grantu FRVŠ 3102/2006.

6

7 ÚVOD Vážení čtenáři, dostávají se vám do ruky skripta s neobvyklým názvem Příručka administrativního pracovníka nejen v textilním průmyslu, která jsou určena pro studenty oboru Textilní marketing. Předmět uvedeného oboru se jmenuje Administrativa na počítači, proto bude každé téma obohaceno o příklady použití vhodného softwaru. Skripta budou v průběhu semestru aktualizována a doplňována. Současně se skripty jsou k dispozici přednášky v elektronické podobě, které budou pro distanční studenty obohaceny zvukovým záznamem výkladu pedagoga, proto je třeba sladit obsah informací v obou dokumentech tak, aby nedocházelo k jejich zdvojení. Skripta jsou určena pro studenty oboru Textilní marketing, věřím však, že budou užívána i širší veřejností. Mnoho úspěchů ve studiu vám přeje Autorka Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 7

8 Semestrální práce Cílem oboru Textilní marketing je vychovat ekonomické odborníky pro textilní průmysl, nikoliv ekonomy pracující převážně v jiném odvětví. Proto si studenti pro svou semestrální práci vytvoří fiktivní firmu podnikající v textilním oboru, zpracují dokument podnikatelský záměr a vyhotoví další firemní písemnosti. Při hodnocení semestrální práce klade pedagog důraz na tvořivý přístup studenta, oceňuje náměty a nápady, nové myšlenky a způsob formálního zpracování dokumentů. 8 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

9 1 Podnikatelský záměr Cíl výuky: Seznámíte se s náležitostmi dokumentu podnikatelský záměr. Z uvedených příkladů se poučíte, jaké postupy - při vypracování dokumentu podnikatelský záměr - jsou správné a jaké chybné. Dozvíte se základní pravidla a postupy, které využijete při sestavování a tvorbě dotazníku. Naučíte se zpracovávat firemní data, z nichž některá budou požadována v dokumentu podnikatelský záměr. Objasníte si pojem corporate identity Dokument podnikatelský záměr Vytvořit dokument podnikatelský záměr (plán) je mnohem složitější, než zde bude ve zkratce uvedeno. Studenti budou seznámeni pouze se základními informacemi, které budou potřebné pro zpracování semestrální práce. Všechny informace, které je třeba znát o zakládání malé a střední firmy se studenti dozvědí v ekonomických předmětech nebo si je mohou sami prostudovat v doporučené literatuře. Dokument podnikatelský záměr (PZ) se vytváří při novém zakládání firmy a slouží jako nástroj pro získání a přesvědčení investora. Dokument je sestavován také v okamžiku, kdy chceme stávající firmu významně rozšířit či změnit předmět podnikání. Dokument se stane vizí a zároveň plánem v podnikání, čímž je rovněž umožněno sledovat stanovené cíle. Při jeho sestavování a tvorbě projdete třemi etapami. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 9

10 Úvaha o podnikání Vyhledávání informací Tvorba dokumentu Jak sestavit dokument PZ Uvažujete-li o podnikání, chaoticky vás napadá mnoho otázek, na které hledáte odpovědi. Jaké otázky to mohou být? Proč chci podnikat? Co umím? Je můj nápad pro podnikání nosný? Jakou formu podnikání zvolím? Bude můj produkt na trhu žádaný? Existuje v mém oboru podnikání konkurence? Mám šanci uspět proti konkurenci?jaké mám finanční možnosti? Budu podnikat sám nebo se společníky? Jak velké budu potřebovat prostory? Mám je nebo je musím pronajmout? Jaké poradenství budu potřebovat - právní, ekonomické, odborné? A mnoho dalších otázek. Je třeba zvážit, zda budete schopni informace shromažďovat sami nebo zda budete potřebovat poradce či společníka. Například budete prodávat oblečení pro cyklisty. Zvažujete zda rozumíte problematice ze tří hledisek. Z hlediska odborného, například uvažujete zda sami umíte posoudit vlastnosti prodávaných výrobků, jejich kvalitu, zda správně vyberete dodavatele, atd. Z hlediska ekonomického posuzujete, zda znáte všechny úkony, které musíte provést při zakládání firmy, zda víte jaké daně budete odvádět, zda umíte vést účetnictví atd. Z hlediska právního vedete úvahy zda znáte zákony, které s vaší prací souvisejí, zda umíte sestavit potřebné smlouvy (kupní, nájemní ) a další. 10 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

11 Kde hledat informace? V poradenských centrech pro malé a střední podnikání V odborných časopisech V monografiích Prostřednictvím podnikatelských sdružení Na internetu Na výstavách a veletrzích Náležitosti dokumentu - podnikatelský záměr Provedli jste úvahy o projektu podnikání a dostáváte se do další etapy, tj. tvorby dokumentu jehož struktura je. Titulní strana Obsah (volitelný) Sumarizace Hlavní část Co by měl dokument obsahovat můžete nastudovat z různých příruček a literatury pro tvorbu dokumentu [1], [2], norma k této problematice není. Titulní strana Nepleťme si titulní stranu dokumentu s jeho obalem, tj. první stránkou, která může být zajímavě graficky zpracována, může obsahovat logo firmy, její název a slogan. Dokument má většinou strohý vzhled, a proto jako první stránka poslouží strana titulní. Obsahuje všechny nejdůležitější údaje o projektu: Název firmy Sídlo firmy-kontakt Osoby spojené s projektem: zakladatel, společníci Datum vytvoření Po titulní straně může následovat obsah a sumarizace. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 11

12 Sumarizace Tato část je shrnutím nejdůležitějších informací z hlavní části, proto převážně kopíruje i strukturu hlavní části. V tomto oddíle se má čtenář možnost rychle zorientovat v problematice. Hlavní část Text hlavní části se dělí do oddílů, přičemž není přesně definováno, jaké to mají být. Záleží na tvůrci a jeho schopnostech co nejvýstižněji vyjádřit své myšlenky, náměty a cíle. Náležitosti hlavní části dokumentu: Předmět podnikání Cílová skupina zákazníků Dodavatelé Popis podniku a lokality prostory pro podnikání Vybavení (zařízení) firmy Personální politika (pokud máte zaměstnance) Právní aspekty firmy Reklama a podpora prodeje Finanční rozvaha a plán (náklady, plánované příjmy, zdroje finančních prostředků, včetně výpočtu návratnosti nákladů) Časový harmonogram podnikání Příklady a náměty pro tvorbu PZ Následující kapitola má být praktická, to znamená předložené příklady vám mají posloužit jako inspirace pro vaši semestrální práci. Autorka čerpala ze starších studentských prací. Námětů pro podnikání nalezli studenti velmi mnoho, uveďme některé příklady názvu firmy a předmětu podnikání. 12 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

13 Jedna semestrální práce předkládá PZ pro firmu studio InterMóda, předmětem podnikání je vybavení interiéru textiliemi, počínaje záclonami, dekoračními textiliemi, přes služby ušití polštářků, potahů, čalounění nábytku, atd. Jiná práce popisovala firmu prodávající luxusní spodní prádlo. Vyskytovaly se i práce, kterým lze vytknout některé nedostatky. Jako je definice předmětu podnikání, název firmy, slogan. Jiná semestrální práce obsahovala předmět podnikání prodej metráže na kostýmky. To není nejšťastnější a nejvhodnější definice předmětu podnikání je příliš obecná a nepřesně definovaná, což si studenti ujasní až v předmětu textilní zbožíznalství (odborná zdatnost podnikatele je velmi důležitá). Další chybou byl název firmy - Charlotte (nevystihovalo předmět podnikání, nebylo jménem zakladatelky). Slogan by mohl být vylepšen následovně Být krásná pro nás znamená cítit se ve své kůži, který by musel projít několika úpravami. Sloužil by firmě, která prodává výhradně kožené oblečení a kožené doplňky, dále by se pozměnil jeho text. Po úpravě zněl: Být krásná znamená cítit se ve své kůži. Jaký vztah k firmě a k zákazníkovi ve sloganu můžeme nalézt? být krásná s našimi výrobky budete krásná, naše výrobky vás obohatí, udělají vás ještě přitažlivější cítit se ve své kůži předmět podnikání kožené zboží, cítit se ve své kůži ráda nakupujete naše výrobky, je vám dobře v našich výrobcích berete je za svou nepostradatelnou součást, jako vlastní kůži. Tvoříte-li podnikatelský záměr je důležité vymyslet, najít vhodný název firmy, popřípadě slogan. Více o této problematice se pojednává v přednášce Corporate identity. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 13

14 1.1.3 Jak vytvořit dokument PZ Předložené příklady byly vytvořeny v programu MS Word Nashromáždili jste potřebná data a zjistili jakou strukturou má dokument mít. Zbývá vytvořit jeho v elektronickou a tištěnou podobu. Při tvorbě dokumentu použijete následující funkce: Konec nebo zalomení Ohraničení a stínování Zápatí stránky, číslování Tvorba osnovy dokumentu Rejstříky a seznamy Konec zalomení stránky dokumentu obr. 1 Příklad obálky a titulní strany PZ Obsahuje-li dokument obálku či titulní stranu nebo obojí, jak je patrné z obr. 1. Obálka, popřípadě titulní strana, mají většinou jiné formátování, například nemají číslované stránky, obsahují vložená textová pole a vložené obrázky, a proto se pro 14 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

15 další tvorbu dokumentu používá nový oddíl. Vytvoříte jej pomocí funkce KONEC NEBO ZALOMENÍ, viz. postup na obrázku Oddíly umožní samostatné formátování 3 4 Ohraničení a stínování stránky První stránka (obálka) bude obsahovat rámeček. Ten lze vytvořit funkcí KRESLIT objekt OBDÉLNÍK Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 15

16 Vhodnější je však funkce OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ. Kurzor umístíte na první stránku a vyberete nabídky, viz obrázek Zápatí stránky, číslování U delších dokumentů je vhodné vložit číslování stánek, popřípadě doplňující text, postup je stejný vkládáte-li údaje do záhlaví stránky nebo do jeho zápatí. Při práci využijete oddíly a zalomení. První dvě stany dokumentu, které jsou součástí prvního oddílu nebudou číslované, avšak následující oddíly číslované budou. Povšimněte si v otevřeném okně programu, že v levém spodním rohu je označení stránky a oddílu. 16 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

17 Aby se při tvorbě zápatí neobjevilo číslování také v prvním oddílu, musíme správně nastavit funkci ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ. Jste-li kurzorem na třetí straně dokumentu, ve druhém oddíle, stavový řádek vám ukazuje. Pro vložení zápatí zvolte funkci ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ, postup vidíte 1 na obrázku. Objeví se zápatí, všimněte si, že se v pravé horní části záhlaví objevil nápis STEJNÉ JAKO MINULÉ Pokud 2 byste do zápatí vložili text a číslo nyní, zobrazilo by se vše i v zápatí prvního oddílu. První oddíl však číslování a text v zápatí nemá mít, proto pomocí ikony ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ tuto funkci (Stejné jako minulé) zrušíte, jak je patrné z následujícího obrázku zápatí. Nyní bez obav vložte text a ikonu číslo stránky. Ukážete-li kurzorem na ikonu objeví se nápověda Nyní můžete napsat do zápatí text, nastavit tabelační zarážku na zarovnání čísla stránky vpravo, kliknutím na příslušnou ikonu vložit číslo stránky. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 17

18 Tvorba osnovy dokumentu Základ dokumentu máte hotový. Podnikatelský záměr má svou osnovu, viz. teorie v oddíle na straně 11 a 12. Při spuštění programu MS Word se okno s dokumentem nastaví do režimu ZOBRAZIT-ROZLOŽENÍ PŘI TISKU, viz. na obrázku označení (a). Uvedené zobrazení poznáte i podle nastaveného stylu písma, které se zobrazuje jako STYL NORMÁLNÍ, viz. na obrázku označení (b). Později až budete tvořit OBSAH potřebujete, aby názvy vašich kapitol měly nastavený STYL NADPISX, kde místo X jsou v názvu čísla 1,2,3,, která značí úroveň nadpisů, jejich důležitost. Například hlavní nadpis má č. 1, tj. NADPIS 1, nižší úroveň č. 2, atd. Styly můžete měnit i v zobrazení OSNOVA (c) pomocí roletové nabídky, postup viz obrázek. Styl NORMÁLNÍ (d) změníte na styl NADPIS 1 (e). Pak už jen vložíte text vaší osnovy, viz na obrázku dále (f). 1 c b 2 a d 3 e 4 18 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

19 5 f Chcete-li vytvořit nadpis nižší úrovně, například druhé, změníte styl NADPIS 1 na NADPIS 2. Zvolíte příslušný text, v našem případě Předmět podnikání (5), a to tak, že na text kliknete nebo jej označíme blokem. Pak zvolíte příslušný styl, jak je předvedeno na následujícím obrázku, styl se změnil (g). 6 g 7 Po zapsání osnovy a nastavení úrovní, můžete očíslovat nadpisy. Kurzor umístěte do nadpisu první úrovně, a zvolte příslušnou funkci, jak ukazuje obrázek h Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 19

20 Vaše nadpisy jsou tímto očíslovány, jak ukazuje obrázek. Tlačítko Obnovit Okno funkce ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ (h), může mít někdy nesprávně nastavené parametry. Někdo před vámi mohl upravovat formátování odrážek. O tom, že jsou vaše odrážky správně nastaveny se přesvědčíte tlačítkem OBNOVIT, viz. (ch). Jsou-li odrážky správně formátované, je tlačítko OBNOVIT nefunkční, byly-li odrážky nějakým způsobem měněny, je tlačítko funkční (i) a kliknutím na něj se odrážky obnoví do správné funkce. ch i Rejstříky a seznamy Vytvořit obsah pomocí funkce Rejstříky a seznamy je pro vás již jednoduchá záležitost. Vrátíte se do zobrazení Rozložení při tisku, pod jednotlivé nadpisy doplníte text. Kurzor umístíte na stránku a pozici kam chcete obsah vložit. Může to být na konci textu nebo na začátku, před 20 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

21 kapitolou Úvod. Nezapomeňte, že Obsah není nadpis kapitoly, a proto musí mít styl NORMÁLNÍ. Dále už jen provedete následující operace, viz obrázek a 5 b 6 7 c Vodící znaky (a) v obsahu (c) se nastaví dle zvolené šablony. Úroveň (b) označuje počet podnadpisů, které se v obsahu objeví, tři úrovně jsou dostačující, tzn. nadpisy by se zobrazily například pro první kapitolu až do nadpisu číslované úrovně až 1.x.x. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 21

22

23 2 Základy tvorby písemností Cíl výuky Zjistíte, že k psaní písemností je třeba znát normu ČSN Úprava písemností Oživíte si vědomosti o typografii. Naučíte se některé funkce z programu MS Word, které využijete při psaní písemností. Získáte informace o písemnostech personálních, obchodních, právních a organizačních Norma ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem je základním studijním materiálem pro každého administrativního pracovníka. V kapitole norma budou zmíněny pouze některé její části. Norma stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů. Norma stanoví zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Pravopisná stránka textů se řídí Pravidly českého pravopisu. Členící (interpunkční znaménka) jako jsou, tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bez mezery. Za každé členící znaménko patří mezera. Existují výjimky, které naleznete v normě na straně 17. Jmenujme některé výjimky: Číslování kapitol (2.1.3.) Čárka vyznačující desetinná místa (22,4) Čárka za vědeckou hodností (Ing. Malý, Ph.D., Louny) Před a za spojovníkem (česko-slovenská, ) Příklady textů budou psány jiným řezem písma kurzivou Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 23

24 Tři tečky (výpustek), vynechaný text nebo pokračování výčtu se zapíše pomocí výpustku, tj. tři tečky za sebou. Tato norma stanoví pravidla pro V programu MS Word výpustek provedete pomocí funkce: VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-VÝPUSTEK Spojovník spojuje dvě části slova krátkou pomlčkou bez mezer, končí-li řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na novém řádku. anglicko český, anglicko-český. VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-KRÁTKÁ POMLČKA VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-PEVNÁ POMLČKA použijete-li jako spojovník PEVNOU POMLČKU, pak se na konci řádku spojené slovo nerozdělí. Nevýhodnou jsou však dlouhá spojení a jiná grafika, jak ukazuje příklad Pomlčka může nahrazovat výrazy až, až do nebo proti je používána, je-li do věty vložen výraz nebo věta. Je od slov z obou stran oddělena mezerami. Nepíše se na konec řádku ani na začátek nového řádku. Kontrolní dny se uskuteční února Jelikož je před a za pomlčkou mezera, docházelo by při zarovnání do bloku ke zvětšení mezery mezi pomlčkou a slovem. Proto je vhodné před a za mezeru použít funkci Pevná mezera. VLOŽIT-SYMBOL-SPECIÁLNÍ ZNAKY-PEVNÁ MEZERA. Závorky a uvozovky přiléhají k výrazu bez mezer. V dalším odstavci upozorníme na odsuvník (apostrof). Apostrof se používá za vynechané písmeno. Leh si; psal se rok Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

25 Zkratka na konci věty platí jako tečka za větou a proto se nepíší na konci této věty dvě tečky. Nabízíme dámskou konfekci velikostí 36, 38, atd. Za zkratkami tvořenými začátkem slova se píše tečka. p. (pan) Za zkratkami tvořenými začátkem a koncem slova se tečky nepíšou. pí (paní), fy (firmy) Uvnitř zkratek patří za každou tečkou mezera (použijeme pevnou mezeru). s. r. o. Za iniciálovými zkratkami (jsou tvořeny počátečními písmeny) se tečka nepíše. ČEDOK; ČD Značky jednotek se od číselné hodnoty oddělují mezerou (pevnou). V textu se značky jednotek, pokud nejsou použity s číslem, vypisují 5 %; 10 kg; 10 km až 15 km Budete potřebovat několik metrů geotextilie, Vyjadřují-li přídavné jméno, píší se hned za číslo. 5% sleva (pětiprocentní) Značky měn. V sestavách se značky měn píšou před peněžní částku. Hodnota s desetinným číslem je většinou uváděna s měnou před číslem, bez desetinného čísla je uváděna měna za číslo. Kč 12,50 12 Kč Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 25

26 Rozměry a tolerance 60 mm x 20 mm; 20 mm ± 2 mm; (20 ± 2) mm Měřítko čísla od dvojtečky jsou oddělena mezerami (pevnými). 1 : 100 Exponenty indexy se připojují přímo k číslici či písmenu. 150 m 2 ; H 2 SO 4 Při psaní indexu si můžete pomoci funkcí horká klávesa. Horní index nastavíte kombinací kláves CTRL+SHIFT+ ROVNÁ SE opakovanou volbou vrátíte písmo na původní velikost Dolní index nastavíte kombinací kláves CTRL+ROVNÁ SE opakovanou volbou vrátíte písmo na původní velikost Paragraf. U více paragrafů se značka píše pouze jednou. 45; dle paragrafů 45, 50, 55. Stejnítka nahrazují opakování výrazu. 100 m plátna barvy červené 80 m modré Kč Kalendářní data je možné psát sestupně i vzestupně způsob je odlišen pomlčkou a tečkou mezi číslicemi ; ; ; Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

27 Časové údaje se píšou sestupně, tj. hodiny, minuty vteřiny a oddělují se dvojtečkou. Desetiny sekundy se oddělují čárkou 08:55; 12:20:45; 08:55,12; zlepšil výkon o 0,25 s. Členění textů Norma [4] na str. 14 definuje členění textů a označování jejich částí. Formátování textu odstavce pro běžnou obchodní a úřední korespondenci: Jednoduché řádkování, zarovnání textu k levé svislici, mezi odstavci se řádkuje dvakrát (v editoru to znamená nastavit velikost mezery odpovídající velikosti písma nebo mírně vyšší, např. pro písmo vel. 16b. nastavíme mezeru 18b. Formátování odstavce textu osobních dopisů a písemností zvláštního charakteru Pro odsazení prvního řádku nepoužíváme klávesu Tab, ale funkci FORMÁT-ODSTAVEC-ODSAZENÍ A MEZERY- SPECIÁLNÍ-PRVNÍ ŘÁDEK Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 27

28 Pro mezery mezi odstavci nepoužíváme klávesu Enter, ale funkci FORMÁT-ODSTAVEC-ODSAZENÍ A MEZERY- MEZERA ZA ODSTAVCEM (MEZERA PŘED ODSTAVCEM). Výčty Před začátkem a koncem výčtu je prázdný řádek, jednotlivé body výčtu obsahující více řádek se oddělují prázdným řádkem, členící znaménka se do textu nepíší, jsou-li výčty dostatečně graficky odlišeny, např. výrazné posunutí textu odrážek. Nyní se podívejte na příklad, který ukazuje formátování textu dle uvedených pravidel. Skryté znaky (a), viz. ikona vlevo, ukazují, jak byl text formátován v programu MS Word. a Ukázka členění pro odstavce s obsáhlejším textem Nadpisy Nadpisy nemají tečku. Tečka je pouze za dílčím nadpisem, který je v textu zvýrazněn. Jako je uvedeno v tomto odstavci, který slouží zároveň jako příklad. 28 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

29 Velikost papíru a okraje a velikost písma, řádkování Pro obchodní a úřední písemnosti se používá formát papíru A4. Hromadné zprávy (např. zápisy ze schůze) se rozesílají pouze s adresou a odvolacími údaji na papíru formátu 1/3 A4. Levý a pravý okraj písemnosti je stejně široký (2,5 cm nebo 2 cm). Velikost písma minimálně 10 b, řádkování jednoduché. 2.2 Typografické zásady Vynález knihtisku (Johannese Gutenberga) odstartoval tvorbu velkého množství textů. Postupem času vznikla potřeba stanovit pravidla pro sazbu a tisk, těmto pravidlům říkáme typografické zásady, jejich znalost a dodržování umožní vytvořit profesionální vzhled textů. Než začneme tvořit písemnosti, ujasněme si některé zásady typografické úpravy. Patkové písmo (Times New Roman) se užívá většinou pro dlouhé texty, je lépe čitelné, méně unavuje oči. Bezpatkové (Arial) se pro svou jednoduchost často používá v odborných textech technického charakteru. Najednou se používají maximálně tři typy písma. Nadpisy se odlišují jinou velikostí písma. Pojmy, na které chceme upozornit se vyznačují jiným řezem písma, kurzíva, tučné (používá se spíše v učebnicích). Způsoby zvýraznění textu naleznete v normě ČSN na straně 13. Za sebou by neměly následovat více jak tři řádky s rozdělovníkem. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 29

30 Zajímavý je pojem normovaná stránka, vztahuje se k posuzování objemu práce, nikoliv k počtu vytištěných listů. Z historického hlediska jde o počet stránek rukopisu, který se psal psacím strojem na speciální předtištěné formuláře při dodržení průměrné délky řádku 60 znaků a při 30 řádcích a řádkování dvě na stránku rukopisu. Jedna normovaná stránka obsahuje 60*30 = 1800 znaků. Vybrané funkce programu MS Word Symboly Postup vložení symbolu a vysvětlení dalších pojmů a 4 b c d e 5 30 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

31 Okno Symboly Speciální znaky ukazuje: a) Název značky b) Popis operace c) Klávesová zkratka (horká klávesa) d) Přidat text do Automatických oprav e) Přiřadit značku Klávesovou zkratku Proložené (prostrkované) znaky Neprostrkovaný p r o s t r k o v a n ý Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 31

32 Formáty písma Do nabídky písmo jsme se dostali v předchozí ukázce, nyní si vyzkoušejte jaké písmo vytvoříte při volbě různého stylu. S ohledem na typografické zásady mnohá písma nevyužijete. Na textu Měníme písmo jsou předvedeny postupně jednotlivé druhy písma. Zajímavé je snad písmo skryte, protože při tisku se opravdu tento text neobjeví. a) Měníme písmo b) Měníme písmo c) Měníme písmo d) Měníme písmo e) Měníme písmo g)) Měnííme píísmo h)) Měnííme píísmo i) MĚNÍME PÍSMO J) MĚNÍME PÍSMO Hodí se znát i rychlé kopírování formátu stylu. K tomu vám poslouží nástroj. 32 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

33 Odrážky Vkládat odrážky není nic složité. Důležité je znát nadstandardní vlastnosti tohoto nástroje. Zejména víceúrovňové. Použijeme při psaní jednoduchých textů s více úrovněmi (c), ale i k psaní číslovaných nadpisů (f). Vyzkoušejte si jednoduchý víceúrovňový text, STYL odstavce musí být Normální, nikoliv NadpisX, viz. příklad Administrativní úkoly 1) Elektronická pošta a) výuka i) Havlátová - kombinované studium ii) Adamec - zadání BP 2) Vytvořit zprávy a) Hospodaření pracoviště za rok 2006 b) Inventární majetek c c c a b 4 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 33

34 Napíše se text, buď celý nebo první řádka, označí se blokem a zvolí víceúrovňové odrážky. Další řádek víceúrovňového textu přizpůsobíte tak, že jeho úroveň pomocí ikony (d) zvětšíte (paradoxně to znamená že v úrovních jdete hlouběji a hlouběji) nebo ji zmenšíte (e), tj. čímž dostáváte s textem směrem vlevo k hlavní úrovní. d e Chcete-li v číslování odrážek pokračovat za dalším odstavcem textu použijete funkci NAVÁZAT NA PŘEDCHOZÍ (b), chcete-li mít číslování nové od začátku, zvolíte ČÍSLOVAT OD ZAČÁTKU (a). Pokud chcete číslovat nadpisy, vložíte kurzor do odstavce se Stylem NadpisX a potom volíte funkci víceúrovňové odrážky, postup byl popsán výše, které obsahují styly NadpisX (f). f a b 34 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

35 2.3 Personální písemnosti Do této skupiny řadíme písemnosti potřebné pro přijetí, průběh a ukončení pracovního poměru. Mají formu individuálně stylizovaných písemností nebo formu vyplněných tiskopisů. Studenti by měli umět sestavit následující písemnosti: Motivační dopis Životopis Reference a doporučení Hodnocení pracovníka Motivační dopis, žádost o místo Písemná žádost o místo, která je doplněná životopisem a doklady o vzdělání. Žádost by měla být promyšleně stylizovaná bez pravopisných chyb. Někdy mají firmy požadavek na ručně psanou žádost. Žádost o místo není opakováním životopisu. Žádost se píše na kancelářský papír velikosti A4, přílohy kopie dokladů, mají stejnou velikost A4. Dopis má obvykle následující strukturu: Adresa žadatele Adresa budoucího zaměstnavatele Místo a datum Věc Odkaz na nabídku Důvod žádosti -proč vybrané místo- termín možného nástupu Pozdrav Místo, datum vyhotovení, podpis Přílohy (např. vysokoškolský diplom) Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 35

36 Životopis Základní personální písemností je životopis, nebo-li curriculum vitae (CV), či méně používané biography. Existuje množství návodů a postupů, jak životopis tvořit. Jednoduše je můžeme rozdělit na dva druhy. Vyprávěcí, volnou formou zaznamenané důležité informace o životě. Blokový, tj. stručný, shrnutý informací do bodů. Struktura životopisu bývá předepisována budoucím zaměstnavatelem, proto je dobré, před vyhotovením životopisu, tyto požadavky zjistit. Obvykle životopis obsahuje následující informace: osobní údaje, údaje o vzdělání, jazykové a odborné znalosti, popřípadě další znalosti, popis průběhu zaměstnání (dosažená praxe), doporučení a reference, informace o zdravotním stavu, popřípadě zájmy záliby. Osobní údaje Vzdělání Jazykové znalosti Zaměstnání - dosažená praxe, ocenění, stáže Reference, doporučení Ostatní - zdravotní stav, zájmy, záliby Místo, datum vyhotovení, podpis Další písemnosti, jako je pracovní smlouva, dohody o provedení práce, atd. jsou podrobněji zmíněny v přednáškách právní písemnosti. 36 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

37 2.4 Obchodní písemnosti Autorka Kuldová zmiňuje ve své práci [7] čtyři zásady, které uplatníte při psaní soukromé i úřední korespondence. 1. Dopis je vizitkou pisatele (dopisem je i elektronická pošta). 2. Jeden dopis by se měl věnovat jedné problematice. 3. Na individuálně napsaný dopis odpovídáme v každém případě (kladně nebo záporně). 4. Odpovídáme ihned. Korespondencí a písemným projevem reprezentujete firmu. Pozornost je třeba věnovat úpravě jazykové, estetické a typografické i věcné. Základem firemních písemností je hlavičkový (dopisní) papír. Lze na něm představit firmu novému zákazníkovi nebo napsat žádost, upomínku atd. Kvalitu a způsob předtisku dopisního papíru pro obchodní a úřední korespondenci stanovuje již dříve zmíněná norma ČSN Úprava písemností Formu, umístění a přesné rozměry předtištěných značek určuje norma ČSN Dopisní papíry pro hospodářskou a úřední korespondenci. Úřední dopis by měl být psán na kvalitním papíru, obsahuje tyto náležitosti: Hlavička dopisu Adresa adresáta Odvolací údaje Datum Věc Oslovení Text dopisu Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 37

38 Pozdrav Razítko Podpis Parafování Přílohy Rozdělovník Hlavička dopisu Obsahuje přesný název firmy, právní formu, firemní znak (logo), úplnou adresu včetně PSČ. Úpravu hlavičky norma nestanoví. V záhlaví dopisů mohou kromě telefonního a faxového čísla být další údaje, jako jsou: identifikačních čísla firmy, internetová nebo ová adresa, popřípadě slogan firmy. Záhlaví by však mělo zůstat přehledné. Adresa Rozměry, umístění a obsah jsou stanoveny normou ČSN ISO Poštovní adresování. V normě Úprava písemností se k adresám vztahují následující údaje: Adresa se píše k levé svislici jako text pokud není dopis vkládán do okénkové obálky, pak se píše vpravo. Na dopisy s předtiskem píšeme adresu rovněž vpravo. Další údaje se nesmějí uvádět v pásmu-10 mm nad adresovým polem a v pásmu 13 mm pod adresovým polem. V adrese uvádíme jednoznačné označení adresáta dopisu a úplné místní údaje. Pro úpravu adres platí tyto zásady: adresa začíná velkým písmenem, údaje se píší v 1. pádě, řádky adresy jsou zarovnány k levé svislici, 38 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

39 používá se jednoduché řádkování, řádkuje se rovnoměrně (nikde se nevynechává řádek), adresy na dopisech, které budou vloženy do okénkové obálky, se píšou stojatým, nezdobným písmem o velikosti 2,5 mm, název adresní pošty se zvýrazní velkými písmeny v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, tučným písmem ani proložením; název firmy lze napsat velkými písmeny, neproloženě, adresa musí být psaná latinkou, čitelně bez přepisování musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, adresa nesmí být psána červenou barvou, tužkou, luminiscenční barvou nebo průpisem. Poštovní směrovací číslo a název adresní pošty se uvádějí takto: poslední řádek adresy musí obsahovat PSČ a název adresní pošty, PSČ se píše vždy k levé svislici, PSČ se píše do stejného řádku jako název adresní pošty, mezi PSČ a názvem adresní pošty jsou umístěny dvě mezery, název okresu se v adrese neuvádí Odvolací údaje Obchodní a úřední dopisy lze opatřit odvolacími údaji: Vaše značka, Váš dopis značky, Ze dne, Naše značka, Vyřizuje, Telefon, Linka, Fax, , Datum. Podnik si vybere údaje, které jsou pro jeho vyřizování účelné. Úprava odvolacích údajů může být sloupcová (vlevo nebo vpravo od adresového pole) nebo řádková, výběr opět záleží na firmě. Oba typy nesmí zasáhnout do adresového pole a člení se do skupin prázdným řádkem. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 39

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příklad dobré praxe XII

Příklad dobré praxe XII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava)

Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) 7. Textové editory úvod Textový editor aplikace, program pro psaní textů Obr. 1 Escape (Esc) vyskakovací klávesa, funguje jako storno Backspace maže znaky před kurzorem (tedy zprava) Delete maže znaky

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více