TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006

2 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D ISBN XXX-X

3 ÚVOD 7 Semestrální práce 8 1 Podnikatelský záměr Dokument podnikatelský záměr Jak sestavit dokument PZ Příklady a náměty pro tvorbu PZ Jak vytvořit dokument PZ 14 2 Základy tvorby písemností Norma Typografické zásady Personální písemnosti Obchodní písemnosti Písemnosti při organizování a řízení 62 3 Literatura 68

4

5 Poděkování: Elektronická podoba skript vznikla díky podpoře získané z grantu FRVŠ 3102/2006.

6

7 ÚVOD Vážení čtenáři, dostávají se vám do ruky skripta s neobvyklým názvem Příručka administrativního pracovníka nejen v textilním průmyslu, která jsou určena pro studenty oboru Textilní marketing. Předmět uvedeného oboru se jmenuje Administrativa na počítači, proto bude každé téma obohaceno o příklady použití vhodného softwaru. Skripta budou v průběhu semestru aktualizována a doplňována. Současně se skripty jsou k dispozici přednášky v elektronické podobě, které budou pro distanční studenty obohaceny zvukovým záznamem výkladu pedagoga, proto je třeba sladit obsah informací v obou dokumentech tak, aby nedocházelo k jejich zdvojení. Skripta jsou určena pro studenty oboru Textilní marketing, věřím však, že budou užívána i širší veřejností. Mnoho úspěchů ve studiu vám přeje Autorka Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 7

8 Semestrální práce Cílem oboru Textilní marketing je vychovat ekonomické odborníky pro textilní průmysl, nikoliv ekonomy pracující převážně v jiném odvětví. Proto si studenti pro svou semestrální práci vytvoří fiktivní firmu podnikající v textilním oboru, zpracují dokument podnikatelský záměr a vyhotoví další firemní písemnosti. Při hodnocení semestrální práce klade pedagog důraz na tvořivý přístup studenta, oceňuje náměty a nápady, nové myšlenky a způsob formálního zpracování dokumentů. 8 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

9 1 Podnikatelský záměr Cíl výuky: Seznámíte se s náležitostmi dokumentu podnikatelský záměr. Z uvedených příkladů se poučíte, jaké postupy - při vypracování dokumentu podnikatelský záměr - jsou správné a jaké chybné. Dozvíte se základní pravidla a postupy, které využijete při sestavování a tvorbě dotazníku. Naučíte se zpracovávat firemní data, z nichž některá budou požadována v dokumentu podnikatelský záměr. Objasníte si pojem corporate identity Dokument podnikatelský záměr Vytvořit dokument podnikatelský záměr (plán) je mnohem složitější, než zde bude ve zkratce uvedeno. Studenti budou seznámeni pouze se základními informacemi, které budou potřebné pro zpracování semestrální práce. Všechny informace, které je třeba znát o zakládání malé a střední firmy se studenti dozvědí v ekonomických předmětech nebo si je mohou sami prostudovat v doporučené literatuře. Dokument podnikatelský záměr (PZ) se vytváří při novém zakládání firmy a slouží jako nástroj pro získání a přesvědčení investora. Dokument je sestavován také v okamžiku, kdy chceme stávající firmu významně rozšířit či změnit předmět podnikání. Dokument se stane vizí a zároveň plánem v podnikání, čímž je rovněž umožněno sledovat stanovené cíle. Při jeho sestavování a tvorbě projdete třemi etapami. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 9

10 Úvaha o podnikání Vyhledávání informací Tvorba dokumentu Jak sestavit dokument PZ Uvažujete-li o podnikání, chaoticky vás napadá mnoho otázek, na které hledáte odpovědi. Jaké otázky to mohou být? Proč chci podnikat? Co umím? Je můj nápad pro podnikání nosný? Jakou formu podnikání zvolím? Bude můj produkt na trhu žádaný? Existuje v mém oboru podnikání konkurence? Mám šanci uspět proti konkurenci?jaké mám finanční možnosti? Budu podnikat sám nebo se společníky? Jak velké budu potřebovat prostory? Mám je nebo je musím pronajmout? Jaké poradenství budu potřebovat - právní, ekonomické, odborné? A mnoho dalších otázek. Je třeba zvážit, zda budete schopni informace shromažďovat sami nebo zda budete potřebovat poradce či společníka. Například budete prodávat oblečení pro cyklisty. Zvažujete zda rozumíte problematice ze tří hledisek. Z hlediska odborného, například uvažujete zda sami umíte posoudit vlastnosti prodávaných výrobků, jejich kvalitu, zda správně vyberete dodavatele, atd. Z hlediska ekonomického posuzujete, zda znáte všechny úkony, které musíte provést při zakládání firmy, zda víte jaké daně budete odvádět, zda umíte vést účetnictví atd. Z hlediska právního vedete úvahy zda znáte zákony, které s vaší prací souvisejí, zda umíte sestavit potřebné smlouvy (kupní, nájemní ) a další. 10 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

11 Kde hledat informace? V poradenských centrech pro malé a střední podnikání V odborných časopisech V monografiích Prostřednictvím podnikatelských sdružení Na internetu Na výstavách a veletrzích Náležitosti dokumentu - podnikatelský záměr Provedli jste úvahy o projektu podnikání a dostáváte se do další etapy, tj. tvorby dokumentu jehož struktura je. Titulní strana Obsah (volitelný) Sumarizace Hlavní část Co by měl dokument obsahovat můžete nastudovat z různých příruček a literatury pro tvorbu dokumentu [1], [2], norma k této problematice není. Titulní strana Nepleťme si titulní stranu dokumentu s jeho obalem, tj. první stránkou, která může být zajímavě graficky zpracována, může obsahovat logo firmy, její název a slogan. Dokument má většinou strohý vzhled, a proto jako první stránka poslouží strana titulní. Obsahuje všechny nejdůležitější údaje o projektu: Název firmy Sídlo firmy-kontakt Osoby spojené s projektem: zakladatel, společníci Datum vytvoření Po titulní straně může následovat obsah a sumarizace. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 11

12 Sumarizace Tato část je shrnutím nejdůležitějších informací z hlavní části, proto převážně kopíruje i strukturu hlavní části. V tomto oddíle se má čtenář možnost rychle zorientovat v problematice. Hlavní část Text hlavní části se dělí do oddílů, přičemž není přesně definováno, jaké to mají být. Záleží na tvůrci a jeho schopnostech co nejvýstižněji vyjádřit své myšlenky, náměty a cíle. Náležitosti hlavní části dokumentu: Předmět podnikání Cílová skupina zákazníků Dodavatelé Popis podniku a lokality prostory pro podnikání Vybavení (zařízení) firmy Personální politika (pokud máte zaměstnance) Právní aspekty firmy Reklama a podpora prodeje Finanční rozvaha a plán (náklady, plánované příjmy, zdroje finančních prostředků, včetně výpočtu návratnosti nákladů) Časový harmonogram podnikání Příklady a náměty pro tvorbu PZ Následující kapitola má být praktická, to znamená předložené příklady vám mají posloužit jako inspirace pro vaši semestrální práci. Autorka čerpala ze starších studentských prací. Námětů pro podnikání nalezli studenti velmi mnoho, uveďme některé příklady názvu firmy a předmětu podnikání. 12 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

13 Jedna semestrální práce předkládá PZ pro firmu studio InterMóda, předmětem podnikání je vybavení interiéru textiliemi, počínaje záclonami, dekoračními textiliemi, přes služby ušití polštářků, potahů, čalounění nábytku, atd. Jiná práce popisovala firmu prodávající luxusní spodní prádlo. Vyskytovaly se i práce, kterým lze vytknout některé nedostatky. Jako je definice předmětu podnikání, název firmy, slogan. Jiná semestrální práce obsahovala předmět podnikání prodej metráže na kostýmky. To není nejšťastnější a nejvhodnější definice předmětu podnikání je příliš obecná a nepřesně definovaná, což si studenti ujasní až v předmětu textilní zbožíznalství (odborná zdatnost podnikatele je velmi důležitá). Další chybou byl název firmy - Charlotte (nevystihovalo předmět podnikání, nebylo jménem zakladatelky). Slogan by mohl být vylepšen následovně Být krásná pro nás znamená cítit se ve své kůži, který by musel projít několika úpravami. Sloužil by firmě, která prodává výhradně kožené oblečení a kožené doplňky, dále by se pozměnil jeho text. Po úpravě zněl: Být krásná znamená cítit se ve své kůži. Jaký vztah k firmě a k zákazníkovi ve sloganu můžeme nalézt? být krásná s našimi výrobky budete krásná, naše výrobky vás obohatí, udělají vás ještě přitažlivější cítit se ve své kůži předmět podnikání kožené zboží, cítit se ve své kůži ráda nakupujete naše výrobky, je vám dobře v našich výrobcích berete je za svou nepostradatelnou součást, jako vlastní kůži. Tvoříte-li podnikatelský záměr je důležité vymyslet, najít vhodný název firmy, popřípadě slogan. Více o této problematice se pojednává v přednášce Corporate identity. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 13

14 1.1.3 Jak vytvořit dokument PZ Předložené příklady byly vytvořeny v programu MS Word Nashromáždili jste potřebná data a zjistili jakou strukturou má dokument mít. Zbývá vytvořit jeho v elektronickou a tištěnou podobu. Při tvorbě dokumentu použijete následující funkce: Konec nebo zalomení Ohraničení a stínování Zápatí stránky, číslování Tvorba osnovy dokumentu Rejstříky a seznamy Konec zalomení stránky dokumentu obr. 1 Příklad obálky a titulní strany PZ Obsahuje-li dokument obálku či titulní stranu nebo obojí, jak je patrné z obr. 1. Obálka, popřípadě titulní strana, mají většinou jiné formátování, například nemají číslované stránky, obsahují vložená textová pole a vložené obrázky, a proto se pro 14 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

15 další tvorbu dokumentu používá nový oddíl. Vytvoříte jej pomocí funkce KONEC NEBO ZALOMENÍ, viz. postup na obrázku Oddíly umožní samostatné formátování 3 4 Ohraničení a stínování stránky První stránka (obálka) bude obsahovat rámeček. Ten lze vytvořit funkcí KRESLIT objekt OBDÉLNÍK Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 15

16 Vhodnější je však funkce OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ. Kurzor umístíte na první stránku a vyberete nabídky, viz obrázek Zápatí stránky, číslování U delších dokumentů je vhodné vložit číslování stánek, popřípadě doplňující text, postup je stejný vkládáte-li údaje do záhlaví stránky nebo do jeho zápatí. Při práci využijete oddíly a zalomení. První dvě stany dokumentu, které jsou součástí prvního oddílu nebudou číslované, avšak následující oddíly číslované budou. Povšimněte si v otevřeném okně programu, že v levém spodním rohu je označení stránky a oddílu. 16 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

17 Aby se při tvorbě zápatí neobjevilo číslování také v prvním oddílu, musíme správně nastavit funkci ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ. Jste-li kurzorem na třetí straně dokumentu, ve druhém oddíle, stavový řádek vám ukazuje. Pro vložení zápatí zvolte funkci ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ, postup vidíte 1 na obrázku. Objeví se zápatí, všimněte si, že se v pravé horní části záhlaví objevil nápis STEJNÉ JAKO MINULÉ Pokud 2 byste do zápatí vložili text a číslo nyní, zobrazilo by se vše i v zápatí prvního oddílu. První oddíl však číslování a text v zápatí nemá mít, proto pomocí ikony ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ tuto funkci (Stejné jako minulé) zrušíte, jak je patrné z následujícího obrázku zápatí. Nyní bez obav vložte text a ikonu číslo stránky. Ukážete-li kurzorem na ikonu objeví se nápověda Nyní můžete napsat do zápatí text, nastavit tabelační zarážku na zarovnání čísla stránky vpravo, kliknutím na příslušnou ikonu vložit číslo stránky. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 17

18 Tvorba osnovy dokumentu Základ dokumentu máte hotový. Podnikatelský záměr má svou osnovu, viz. teorie v oddíle na straně 11 a 12. Při spuštění programu MS Word se okno s dokumentem nastaví do režimu ZOBRAZIT-ROZLOŽENÍ PŘI TISKU, viz. na obrázku označení (a). Uvedené zobrazení poznáte i podle nastaveného stylu písma, které se zobrazuje jako STYL NORMÁLNÍ, viz. na obrázku označení (b). Později až budete tvořit OBSAH potřebujete, aby názvy vašich kapitol měly nastavený STYL NADPISX, kde místo X jsou v názvu čísla 1,2,3,, která značí úroveň nadpisů, jejich důležitost. Například hlavní nadpis má č. 1, tj. NADPIS 1, nižší úroveň č. 2, atd. Styly můžete měnit i v zobrazení OSNOVA (c) pomocí roletové nabídky, postup viz obrázek. Styl NORMÁLNÍ (d) změníte na styl NADPIS 1 (e). Pak už jen vložíte text vaší osnovy, viz na obrázku dále (f). 1 c b 2 a d 3 e 4 18 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

19 5 f Chcete-li vytvořit nadpis nižší úrovně, například druhé, změníte styl NADPIS 1 na NADPIS 2. Zvolíte příslušný text, v našem případě Předmět podnikání (5), a to tak, že na text kliknete nebo jej označíme blokem. Pak zvolíte příslušný styl, jak je předvedeno na následujícím obrázku, styl se změnil (g). 6 g 7 Po zapsání osnovy a nastavení úrovní, můžete očíslovat nadpisy. Kurzor umístěte do nadpisu první úrovně, a zvolte příslušnou funkci, jak ukazuje obrázek h Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 19

20 Vaše nadpisy jsou tímto očíslovány, jak ukazuje obrázek. Tlačítko Obnovit Okno funkce ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ (h), může mít někdy nesprávně nastavené parametry. Někdo před vámi mohl upravovat formátování odrážek. O tom, že jsou vaše odrážky správně nastaveny se přesvědčíte tlačítkem OBNOVIT, viz. (ch). Jsou-li odrážky správně formátované, je tlačítko OBNOVIT nefunkční, byly-li odrážky nějakým způsobem měněny, je tlačítko funkční (i) a kliknutím na něj se odrážky obnoví do správné funkce. ch i Rejstříky a seznamy Vytvořit obsah pomocí funkce Rejstříky a seznamy je pro vás již jednoduchá záležitost. Vrátíte se do zobrazení Rozložení při tisku, pod jednotlivé nadpisy doplníte text. Kurzor umístíte na stránku a pozici kam chcete obsah vložit. Může to být na konci textu nebo na začátku, před 20 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

21 kapitolou Úvod. Nezapomeňte, že Obsah není nadpis kapitoly, a proto musí mít styl NORMÁLNÍ. Dále už jen provedete následující operace, viz obrázek a 5 b 6 7 c Vodící znaky (a) v obsahu (c) se nastaví dle zvolené šablony. Úroveň (b) označuje počet podnadpisů, které se v obsahu objeví, tři úrovně jsou dostačující, tzn. nadpisy by se zobrazily například pro první kapitolu až do nadpisu číslované úrovně až 1.x.x. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 21

22

23 2 Základy tvorby písemností Cíl výuky Zjistíte, že k psaní písemností je třeba znát normu ČSN Úprava písemností Oživíte si vědomosti o typografii. Naučíte se některé funkce z programu MS Word, které využijete při psaní písemností. Získáte informace o písemnostech personálních, obchodních, právních a organizačních Norma ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem je základním studijním materiálem pro každého administrativního pracovníka. V kapitole norma budou zmíněny pouze některé její části. Norma stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů. Norma stanoví zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Pravopisná stránka textů se řídí Pravidly českého pravopisu. Členící (interpunkční znaménka) jako jsou, tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník se připojují k předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu bez mezery. Za každé členící znaménko patří mezera. Existují výjimky, které naleznete v normě na straně 17. Jmenujme některé výjimky: Číslování kapitol (2.1.3.) Čárka vyznačující desetinná místa (22,4) Čárka za vědeckou hodností (Ing. Malý, Ph.D., Louny) Před a za spojovníkem (česko-slovenská, ) Příklady textů budou psány jiným řezem písma kurzivou Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 23

24 Tři tečky (výpustek), vynechaný text nebo pokračování výčtu se zapíše pomocí výpustku, tj. tři tečky za sebou. Tato norma stanoví pravidla pro V programu MS Word výpustek provedete pomocí funkce: VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-VÝPUSTEK Spojovník spojuje dvě části slova krátkou pomlčkou bez mezer, končí-li řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na novém řádku. anglicko český, anglicko-český. VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-KRÁTKÁ POMLČKA VLOŽIT- SYMBOL- SPECIÁLNÍ ZNAKY-PEVNÁ POMLČKA použijete-li jako spojovník PEVNOU POMLČKU, pak se na konci řádku spojené slovo nerozdělí. Nevýhodnou jsou však dlouhá spojení a jiná grafika, jak ukazuje příklad Pomlčka může nahrazovat výrazy až, až do nebo proti je používána, je-li do věty vložen výraz nebo věta. Je od slov z obou stran oddělena mezerami. Nepíše se na konec řádku ani na začátek nového řádku. Kontrolní dny se uskuteční února Jelikož je před a za pomlčkou mezera, docházelo by při zarovnání do bloku ke zvětšení mezery mezi pomlčkou a slovem. Proto je vhodné před a za mezeru použít funkci Pevná mezera. VLOŽIT-SYMBOL-SPECIÁLNÍ ZNAKY-PEVNÁ MEZERA. Závorky a uvozovky přiléhají k výrazu bez mezer. V dalším odstavci upozorníme na odsuvník (apostrof). Apostrof se používá za vynechané písmeno. Leh si; psal se rok Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

25 Zkratka na konci věty platí jako tečka za větou a proto se nepíší na konci této věty dvě tečky. Nabízíme dámskou konfekci velikostí 36, 38, atd. Za zkratkami tvořenými začátkem slova se píše tečka. p. (pan) Za zkratkami tvořenými začátkem a koncem slova se tečky nepíšou. pí (paní), fy (firmy) Uvnitř zkratek patří za každou tečkou mezera (použijeme pevnou mezeru). s. r. o. Za iniciálovými zkratkami (jsou tvořeny počátečními písmeny) se tečka nepíše. ČEDOK; ČD Značky jednotek se od číselné hodnoty oddělují mezerou (pevnou). V textu se značky jednotek, pokud nejsou použity s číslem, vypisují 5 %; 10 kg; 10 km až 15 km Budete potřebovat několik metrů geotextilie, Vyjadřují-li přídavné jméno, píší se hned za číslo. 5% sleva (pětiprocentní) Značky měn. V sestavách se značky měn píšou před peněžní částku. Hodnota s desetinným číslem je většinou uváděna s měnou před číslem, bez desetinného čísla je uváděna měna za číslo. Kč 12,50 12 Kč Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 25

26 Rozměry a tolerance 60 mm x 20 mm; 20 mm ± 2 mm; (20 ± 2) mm Měřítko čísla od dvojtečky jsou oddělena mezerami (pevnými). 1 : 100 Exponenty indexy se připojují přímo k číslici či písmenu. 150 m 2 ; H 2 SO 4 Při psaní indexu si můžete pomoci funkcí horká klávesa. Horní index nastavíte kombinací kláves CTRL+SHIFT+ ROVNÁ SE opakovanou volbou vrátíte písmo na původní velikost Dolní index nastavíte kombinací kláves CTRL+ROVNÁ SE opakovanou volbou vrátíte písmo na původní velikost Paragraf. U více paragrafů se značka píše pouze jednou. 45; dle paragrafů 45, 50, 55. Stejnítka nahrazují opakování výrazu. 100 m plátna barvy červené 80 m modré Kč Kalendářní data je možné psát sestupně i vzestupně způsob je odlišen pomlčkou a tečkou mezi číslicemi ; ; ; Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

27 Časové údaje se píšou sestupně, tj. hodiny, minuty vteřiny a oddělují se dvojtečkou. Desetiny sekundy se oddělují čárkou 08:55; 12:20:45; 08:55,12; zlepšil výkon o 0,25 s. Členění textů Norma [4] na str. 14 definuje členění textů a označování jejich částí. Formátování textu odstavce pro běžnou obchodní a úřední korespondenci: Jednoduché řádkování, zarovnání textu k levé svislici, mezi odstavci se řádkuje dvakrát (v editoru to znamená nastavit velikost mezery odpovídající velikosti písma nebo mírně vyšší, např. pro písmo vel. 16b. nastavíme mezeru 18b. Formátování odstavce textu osobních dopisů a písemností zvláštního charakteru Pro odsazení prvního řádku nepoužíváme klávesu Tab, ale funkci FORMÁT-ODSTAVEC-ODSAZENÍ A MEZERY- SPECIÁLNÍ-PRVNÍ ŘÁDEK Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 27

28 Pro mezery mezi odstavci nepoužíváme klávesu Enter, ale funkci FORMÁT-ODSTAVEC-ODSAZENÍ A MEZERY- MEZERA ZA ODSTAVCEM (MEZERA PŘED ODSTAVCEM). Výčty Před začátkem a koncem výčtu je prázdný řádek, jednotlivé body výčtu obsahující více řádek se oddělují prázdným řádkem, členící znaménka se do textu nepíší, jsou-li výčty dostatečně graficky odlišeny, např. výrazné posunutí textu odrážek. Nyní se podívejte na příklad, který ukazuje formátování textu dle uvedených pravidel. Skryté znaky (a), viz. ikona vlevo, ukazují, jak byl text formátován v programu MS Word. a Ukázka členění pro odstavce s obsáhlejším textem Nadpisy Nadpisy nemají tečku. Tečka je pouze za dílčím nadpisem, který je v textu zvýrazněn. Jako je uvedeno v tomto odstavci, který slouží zároveň jako příklad. 28 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

29 Velikost papíru a okraje a velikost písma, řádkování Pro obchodní a úřední písemnosti se používá formát papíru A4. Hromadné zprávy (např. zápisy ze schůze) se rozesílají pouze s adresou a odvolacími údaji na papíru formátu 1/3 A4. Levý a pravý okraj písemnosti je stejně široký (2,5 cm nebo 2 cm). Velikost písma minimálně 10 b, řádkování jednoduché. 2.2 Typografické zásady Vynález knihtisku (Johannese Gutenberga) odstartoval tvorbu velkého množství textů. Postupem času vznikla potřeba stanovit pravidla pro sazbu a tisk, těmto pravidlům říkáme typografické zásady, jejich znalost a dodržování umožní vytvořit profesionální vzhled textů. Než začneme tvořit písemnosti, ujasněme si některé zásady typografické úpravy. Patkové písmo (Times New Roman) se užívá většinou pro dlouhé texty, je lépe čitelné, méně unavuje oči. Bezpatkové (Arial) se pro svou jednoduchost často používá v odborných textech technického charakteru. Najednou se používají maximálně tři typy písma. Nadpisy se odlišují jinou velikostí písma. Pojmy, na které chceme upozornit se vyznačují jiným řezem písma, kurzíva, tučné (používá se spíše v učebnicích). Způsoby zvýraznění textu naleznete v normě ČSN na straně 13. Za sebou by neměly následovat více jak tři řádky s rozdělovníkem. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 29

30 Zajímavý je pojem normovaná stránka, vztahuje se k posuzování objemu práce, nikoliv k počtu vytištěných listů. Z historického hlediska jde o počet stránek rukopisu, který se psal psacím strojem na speciální předtištěné formuláře při dodržení průměrné délky řádku 60 znaků a při 30 řádcích a řádkování dvě na stránku rukopisu. Jedna normovaná stránka obsahuje 60*30 = 1800 znaků. Vybrané funkce programu MS Word Symboly Postup vložení symbolu a vysvětlení dalších pojmů a 4 b c d e 5 30 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

31 Okno Symboly Speciální znaky ukazuje: a) Název značky b) Popis operace c) Klávesová zkratka (horká klávesa) d) Přidat text do Automatických oprav e) Přiřadit značku Klávesovou zkratku Proložené (prostrkované) znaky Neprostrkovaný p r o s t r k o v a n ý Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 31

32 Formáty písma Do nabídky písmo jsme se dostali v předchozí ukázce, nyní si vyzkoušejte jaké písmo vytvoříte při volbě různého stylu. S ohledem na typografické zásady mnohá písma nevyužijete. Na textu Měníme písmo jsou předvedeny postupně jednotlivé druhy písma. Zajímavé je snad písmo skryte, protože při tisku se opravdu tento text neobjeví. a) Měníme písmo b) Měníme písmo c) Měníme písmo d) Měníme písmo e) Měníme písmo g)) Měnííme píísmo h)) Měnííme píísmo i) MĚNÍME PÍSMO J) MĚNÍME PÍSMO Hodí se znát i rychlé kopírování formátu stylu. K tomu vám poslouží nástroj. 32 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

33 Odrážky Vkládat odrážky není nic složité. Důležité je znát nadstandardní vlastnosti tohoto nástroje. Zejména víceúrovňové. Použijeme při psaní jednoduchých textů s více úrovněmi (c), ale i k psaní číslovaných nadpisů (f). Vyzkoušejte si jednoduchý víceúrovňový text, STYL odstavce musí být Normální, nikoliv NadpisX, viz. příklad Administrativní úkoly 1) Elektronická pošta a) výuka i) Havlátová - kombinované studium ii) Adamec - zadání BP 2) Vytvořit zprávy a) Hospodaření pracoviště za rok 2006 b) Inventární majetek c c c a b 4 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 33

34 Napíše se text, buď celý nebo první řádka, označí se blokem a zvolí víceúrovňové odrážky. Další řádek víceúrovňového textu přizpůsobíte tak, že jeho úroveň pomocí ikony (d) zvětšíte (paradoxně to znamená že v úrovních jdete hlouběji a hlouběji) nebo ji zmenšíte (e), tj. čímž dostáváte s textem směrem vlevo k hlavní úrovní. d e Chcete-li v číslování odrážek pokračovat za dalším odstavcem textu použijete funkci NAVÁZAT NA PŘEDCHOZÍ (b), chcete-li mít číslování nové od začátku, zvolíte ČÍSLOVAT OD ZAČÁTKU (a). Pokud chcete číslovat nadpisy, vložíte kurzor do odstavce se Stylem NadpisX a potom volíte funkci víceúrovňové odrážky, postup byl popsán výše, které obsahují styly NadpisX (f). f a b 34 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

35 2.3 Personální písemnosti Do této skupiny řadíme písemnosti potřebné pro přijetí, průběh a ukončení pracovního poměru. Mají formu individuálně stylizovaných písemností nebo formu vyplněných tiskopisů. Studenti by měli umět sestavit následující písemnosti: Motivační dopis Životopis Reference a doporučení Hodnocení pracovníka Motivační dopis, žádost o místo Písemná žádost o místo, která je doplněná životopisem a doklady o vzdělání. Žádost by měla být promyšleně stylizovaná bez pravopisných chyb. Někdy mají firmy požadavek na ručně psanou žádost. Žádost o místo není opakováním životopisu. Žádost se píše na kancelářský papír velikosti A4, přílohy kopie dokladů, mají stejnou velikost A4. Dopis má obvykle následující strukturu: Adresa žadatele Adresa budoucího zaměstnavatele Místo a datum Věc Odkaz na nabídku Důvod žádosti -proč vybrané místo- termín možného nástupu Pozdrav Místo, datum vyhotovení, podpis Přílohy (např. vysokoškolský diplom) Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 35

36 Životopis Základní personální písemností je životopis, nebo-li curriculum vitae (CV), či méně používané biography. Existuje množství návodů a postupů, jak životopis tvořit. Jednoduše je můžeme rozdělit na dva druhy. Vyprávěcí, volnou formou zaznamenané důležité informace o životě. Blokový, tj. stručný, shrnutý informací do bodů. Struktura životopisu bývá předepisována budoucím zaměstnavatelem, proto je dobré, před vyhotovením životopisu, tyto požadavky zjistit. Obvykle životopis obsahuje následující informace: osobní údaje, údaje o vzdělání, jazykové a odborné znalosti, popřípadě další znalosti, popis průběhu zaměstnání (dosažená praxe), doporučení a reference, informace o zdravotním stavu, popřípadě zájmy záliby. Osobní údaje Vzdělání Jazykové znalosti Zaměstnání - dosažená praxe, ocenění, stáže Reference, doporučení Ostatní - zdravotní stav, zájmy, záliby Místo, datum vyhotovení, podpis Další písemnosti, jako je pracovní smlouva, dohody o provedení práce, atd. jsou podrobněji zmíněny v přednáškách právní písemnosti. 36 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

37 2.4 Obchodní písemnosti Autorka Kuldová zmiňuje ve své práci [7] čtyři zásady, které uplatníte při psaní soukromé i úřední korespondence. 1. Dopis je vizitkou pisatele (dopisem je i elektronická pošta). 2. Jeden dopis by se měl věnovat jedné problematice. 3. Na individuálně napsaný dopis odpovídáme v každém případě (kladně nebo záporně). 4. Odpovídáme ihned. Korespondencí a písemným projevem reprezentujete firmu. Pozornost je třeba věnovat úpravě jazykové, estetické a typografické i věcné. Základem firemních písemností je hlavičkový (dopisní) papír. Lze na něm představit firmu novému zákazníkovi nebo napsat žádost, upomínku atd. Kvalitu a způsob předtisku dopisního papíru pro obchodní a úřední korespondenci stanovuje již dříve zmíněná norma ČSN Úprava písemností Formu, umístění a přesné rozměry předtištěných značek určuje norma ČSN Dopisní papíry pro hospodářskou a úřední korespondenci. Úřední dopis by měl být psán na kvalitním papíru, obsahuje tyto náležitosti: Hlavička dopisu Adresa adresáta Odvolací údaje Datum Věc Oslovení Text dopisu Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 37

38 Pozdrav Razítko Podpis Parafování Přílohy Rozdělovník Hlavička dopisu Obsahuje přesný název firmy, právní formu, firemní znak (logo), úplnou adresu včetně PSČ. Úpravu hlavičky norma nestanoví. V záhlaví dopisů mohou kromě telefonního a faxového čísla být další údaje, jako jsou: identifikačních čísla firmy, internetová nebo ová adresa, popřípadě slogan firmy. Záhlaví by však mělo zůstat přehledné. Adresa Rozměry, umístění a obsah jsou stanoveny normou ČSN ISO Poštovní adresování. V normě Úprava písemností se k adresám vztahují následující údaje: Adresa se píše k levé svislici jako text pokud není dopis vkládán do okénkové obálky, pak se píše vpravo. Na dopisy s předtiskem píšeme adresu rovněž vpravo. Další údaje se nesmějí uvádět v pásmu-10 mm nad adresovým polem a v pásmu 13 mm pod adresovým polem. V adrese uvádíme jednoznačné označení adresáta dopisu a úplné místní údaje. Pro úpravu adres platí tyto zásady: adresa začíná velkým písmenem, údaje se píší v 1. pádě, řádky adresy jsou zarovnány k levé svislici, 38 Příručka administrativního pracovníka Fridrichová

39 používá se jednoduché řádkování, řádkuje se rovnoměrně (nikde se nevynechává řádek), adresy na dopisech, které budou vloženy do okénkové obálky, se píšou stojatým, nezdobným písmem o velikosti 2,5 mm, název adresní pošty se zvýrazní velkými písmeny v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, tučným písmem ani proložením; název firmy lze napsat velkými písmeny, neproloženě, adresa musí být psaná latinkou, čitelně bez přepisování musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, adresa nesmí být psána červenou barvou, tužkou, luminiscenční barvou nebo průpisem. Poštovní směrovací číslo a název adresní pošty se uvádějí takto: poslední řádek adresy musí obsahovat PSČ a název adresní pošty, PSČ se píše vždy k levé svislici, PSČ se píše do stejného řádku jako název adresní pošty, mezi PSČ a názvem adresní pošty jsou umístěny dvě mezery, název okresu se v adrese neuvádí Odvolací údaje Obchodní a úřední dopisy lze opatřit odvolacími údaji: Vaše značka, Váš dopis značky, Ze dne, Naše značka, Vyřizuje, Telefon, Linka, Fax, , Datum. Podnik si vybere údaje, které jsou pro jeho vyřizování účelné. Úprava odvolacích údajů může být sloupcová (vlevo nebo vpravo od adresového pole) nebo řádková, výběr opět záleží na firmě. Oba typy nesmí zasáhnout do adresového pole a člení se do skupin prázdným řádkem. Příručka administrativního pracovníka Fridrichová 39

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava obchodních dopisů na předtisk Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_21 Jméno

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava úředního dopisu bez předtisku Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_06 Jméno

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz Označování částí textu Způsob označování částí textů stanoví ČSN ISO 2145. Delší texty se podle obsahu dělí na oddíly a pododdíly. Toto označení

Více

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH Psaní velkých písmen osobní a přivlastňovací zájmena Vy, nebo vy? Ty, nebo ty? Vám, nebo vám? Tobě, nebo tobě? Vás, nebo vás? Tebe, nebo tebe? Vaše, nebo vaše?

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

DOPISY ČSN pravidla pro grafickou úpravu textů. písemností

DOPISY ČSN pravidla pro grafickou úpravu textů. písemností OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ DOPISY ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů zásady formáln lního uspořádání písemností DRUHY DOPISŮ obchodní a úřední dopisy - právnick vnické osoby mezi sebou (poptávka, nabídka,

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky.

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Základy Typografie Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Odstavec je blok textu ukončený klávesou Enter. Způsob

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Červenec 2014 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Guidelines for text writing and layout of word processed documents Nahrazení předchozích

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi Hromadná korespondence Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková Únor 2013 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Hromadná korespondence

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Psaní adres Označení materiálu: Datum vytvoření: 20. 09. 2013 Vzdělávací

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz Poštovní adresy (v rámci ČR) Obsah poštovních adres 1. Označení adresáta a) u právnických osob obchodní firma, název nebo oficiálně užívaná

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více