Uživatelská příručka k fotoaparátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k fotoaparátu"

Transkript

1 ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str ).

2 Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. a Fotoaparát b Modul baterie NB-6L c Nabíječka baterií (s krytem konektorů) CB-2LY/CB-2LYE d Paměťová karta (32MB) e Kabel rozhraní IFC-400PCU f AV kabel AVC-DC400 g Přídržný řemen WS-DC2 h CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk i Brožura European Warranty System (EWS) j Uživatelské příručky Příručka Začínáme Leták Doporučujeme používání originálního příslušenství Canon CD-ROM Canon Digital Camera Manuals Disk S přiloženou paměťovou kartou nemusíte být schopni dosáhnout plného výkonu tohoto fotoaparátu.

3 Pusťme se do toho! Tato příručka je rozdělena do dvou následujících částí. První... Pusťme se do toho! 1 Začínáme str. 7 Tato část vysvětluje postup přípravy fotoaparátu na použití a základy fotografování, prohlížení a tisku snímků. Nejprve se seznámíte s fotoaparátem a osvojíte si základní postupy. Druhá... Další informace str. 37 Jakmile zvládnete základní postupy, můžete začít využívat nesčetné funkce fotoaparátu a fotografovat promyšlenější fotografie. V této části jsou popsány podrobnosti týkající se použití každé funkce, včetně postupu připojení fotoaparátu k televizoru za účelem prohlížení snímků. Příručky ve formátu PDF obsahuje dodaný disk CD-ROM. Zobrazení příruček ve formátu PDF vyžaduje program Adobe Reader.

4 2 Obsah Obsah Položky označené symbolem jsou seznamy nebo tabulky, v nichž naleznete souhrn funkcí fotoaparátu a jeho ovládání. Přečtěte si Začínáme Přípravy Pořizování fotografií ( Režim Auto) Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů ( Režim Standardní) Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému Další informace Průvodce komponentami 38 Používání přepínače režimů Indikátory Základní operace 44 Nabídky a nastavení Informace zobrazované na displeji LCD a v nabídkách Používání displeje LCD Běžně používané funkce fotografování 58 Fotografování s optickým zoomem Používání digitálního zoomu/digitálního telekonvertoru Zvětšené fotografování detailů (Digitální makro) Používání blesku Zhotovování detailů/nekonečno Používání samospouště Změna záznamových pixelů (Fotografie) Změna komprese (Fotografie)

5 Obsah 3 Nastavení funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) Úprava citlivosti ISO Různé metody pořízení snímků 71 Pořizování snímků v režimech pro speciální podmínky Pořizování snímků vručním režimu Souvislé fotografování Nastavení blesku Záznam filmu Zhotovování panoramatických snímků (Stitch Assist) Kontrola zaostření a tváří (Kont. zaost.) Přepínání mezi režimy zaostřování Výběr tváře pro zaostření (Výběr a sledování tváře) Fotografování obtížně zaostřitelných objektů (Blokování zaostření, Blokování AF) Blokování nastavení expozice (Blokování AE) Blokování nastavení zábleskové expozice (Blokování FE) Úprava kompenzace expozice Přepínání mezi režimy měření Nastavení rychlosti závěrky (Režim Dlouhá záv.) Nastavení tónu (Vyvážení bílé) Fotografování v režimu Mé barvy Změna barev Nastavení překrytí zobrazování Automatické zařazení snímků do kategorie (Autom. kateg.) Registrace nastavení pro tlačítko Print/Share Přehrávání/mazání 112 Prohlížení zvětšených snímků Zobrazování snímků v sadách po devíti (Indexové přehrávání) Kontrola zaostření a tváří (Zobrazení kontroly zaostření) Přeskakování snímků Třídění snímků podle kategorie (Má kategorie) Oříznutí části snímku Prohlížení filmů Střih filmů Otáčení snímků zobrazovaných na displeji Přehrávání s přechodovými efekty Automatické přehrávání (Prezentace)

6 4 Obsah Funkce Korekce červ. očí Přidání efektů pomocí funkce Mé barvy Změna velikosti snímků Připojení zvukových poznámek ke snímkům Nahrávání pouze zvuk (Zázn. zvuku) Ochrana snímků Smazání snímků Nastavení tisku/přenosu 154 Nastavení tisku DPOF Nastavení přenosu DPOF Konfigurace fotoaparátu 163 Nastavení funkce úspory energie Nastavení světového času Formátování paměťových karet Vynulování čísla souboru Vytvoření cílového místa snímku (Složka) Nastavení funkce Autootáčení Reset nastavení na výchozí hodnoty Připojení k televizi 174 Fotografování a přehrávání pomocí televizoru Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát) 175 Změny v nastavení Můj fotoaparát Registrace nastavení Můj fotoaparát Odstraňování problémů 178 Seznam hlášení 188 Dodatek 192 Bezpečnostní upozornění Upozornění k obsluze Používání sady napájecího adaptéru (prodávaná samostatně) Používání externě nasazovaného blesku (prodávaný samostatně) Ošetřování a údržba fotoaparátu Specifikace Rejstřík 214 Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování 218

7 Obsah 5 Informace o této příručce Zásady používání symbolů v této příručce 64 Používání samospoušt Dostupné režimy fotografování str. 218 Lze p edem nastavit dobu zpožd ní a po et snímk, které chcete vyfotografovat. 10sekundová samospouš : Po ídí snímek 10 sekund po stisknutí tla ítka spoušt. 2 sekundy p ed otev ením záv rky zazní zvuk samospoušt a blikání indikátoru se zrychlí. 2sekundová samospouš : Po ídí snímek 2 sekundy po stisknutí tla ítka spoušt. P i stisknutí tla ítka spoušt rychle zapípá samospouš *, zabliká indikátor samospoušt a záv rka se otev e za 2 sekundy. Už. samospouš : M žete zm nit dobu zpožd ní (0-10, 15, 20, 30 sekund) a po et snímk (1-10). Je-li [Zpožd ní] nastaveno na nejmén 2 sekundy, zazní rychlý zvuk samospoušt 2 sekundy p ed uvoln ním záv rky*. Je-li [Snímk ] nastaveno na více než 1, zazní zvuk samospoušt p ed prvním snímkem. * Toto m že záviset na nastavení M j fotoaparát (str. 175). Umístění přepínače režimů Fotografování ( )/Film ( )/ Přehrávání ( ) Některé funkce nemusí být v určitých režimech fotografování k dispozici. Pokud není taková možnost zmíněna, lze danou funkci použít ve všech režimech. : Tato ikona označuje situace, které mohou mít vliv na funkci fotoaparátu. : Tato ikona označuje další témata, která doplňují základní postupy obsluhy. Vysvětlení v této příručce jsou založena na výchozích nastaveních fotoaparátu v době jeho zakoupení. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu se mohou obrázky a snímky obrazovek displeje v této příručce od skutečného fotoaparátu lišit. S tímto fotoaparátem lze použít paměťové karty SD, SDHC (SD High Capacity), MultiMediaCards, karty MMC plus a karty HC MMC plus. Tyto karty jsou v této příručce společně označovány jako paměťové karty.

8 6 Přečtěte si Přečtěte si Zkušební snímky Před fotografováním důležitých objektů vám důrazně doporučujeme, abyste zhotovili několik zkušebních snímků a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje správně a že jej obsluhujete správným způsobem. Upozorňujeme vás, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán, nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném formátu. Varování před porušováním autorských práv Upozorňujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou určeny výhradně pro osobní použití a nikdy by neměly být použity způsobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a předpisy na ochranu autorských práv. Upozorňujeme dále, že kopírování snímků zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným zařízením může v určitých případech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v případě, že takový snímek byl pořízen pro osobní potřebu. Omezení záruky Informace ohledně záruky na fotoaparát naleznete v brožuře European Warranty System (EWS), kterou obdržíte s tímto fotoaparátem. Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožuře European Warranty System (EWS). Teplota těla fotoaparátu Pokud používáte fotoaparát delší dobu, může se tělo přístroje zahřát. Mějte tuto skutečnost na paměti a při dlouhodobém používání přístroje dbejte náležité opatrnosti. Údaje o displeji LCD Displej LCD je zhotoven mimořádně složitou a přesnou technologií. Více než 99,99 % pixelů pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % pixelů se může příležitostně zobrazovat chybně, nebo se může jevit jako červené nebo černé body. Tento jev nemá žádný dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Videoformát Před použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi. Nastavení jazyka Informace o postupu změny nastavení jazyka najdete v části Nastavení jazyka zobrazování (str. 13).

9 7 Začínáme Přípravy Pořizování fotografií Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému

10 Začínáme 8 Přípravy Přípravy Nabíjení baterií 1. Vložte baterii do nabíječky baterií. Řiďte se umístěním těchto symbolů 2. Zapojte nabíječku baterií (CB-2LY) do zásuvky nebo zapojte napájecí šňůru do nabíječky baterií (CB-2LYE) a její druhý konec do zásuvky. Jméno a typ modelu nabíječky baterií je závislé na regionu. Indikátor nabíjení Nabíjení: Svítí oranžově. Pro nabíječku CB-2LY 3. Po dokončení nabíjení vyjměte baterii. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu a 55 minut. Pro nabíječku CB-2LYE Indikátor nabíjení Dokončení nabíjení: Rozsvítí se zeleně.

11 Přípravy 9 V zájmu delší životnosti baterií a jejich ochrany nenabíjejte souvisle déle než 24 hodin. Vložení baterie a paměťové karty 1. Odsuňte kryt (a) a otevřete jej (b). Začínáme a b 2. Vložte baterii. Zapadne na místo, až uslyšíte klapnutí. 3. Zasuňte paměťovou kartu tak, až se zajistí v aretované poloze. Destička ochrany proti zapisování (Pouze paměťové karty SD a SDHC) Zadní část Zkontrolujte, zda je zámek ochrany proti přepsání odemčen (pouze u paměťových karet SD a SDHC). Zkontrolujte správnou orientaci paměťové karty. Před vložením paměťové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda je paměťová karta správně orientována. Vložením paměťové karty obráceně může dojít k jejímu nerozpoznání fotoaparátem nebo následnému poškození.

12 10 Přípravy Začínáme 4. Zavřete kryt (c, d). c d Vyjmutí baterie Stiskněte zámek baterie ve směru šipky (a) a vyjměte baterii (b). b a Vyjmutí paměťové karty Prstem nebo sponou přídržného řemene zatlačte na paměťovou kartu, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Potom tlak uvolněte.

13 Přípravy 11 Připojení přídržného řemene Během manipulace s fotoaparátem používejte přídržný řemen, abyste předešli náhodnému pádu fotoaparátu. Začínáme Spona Můžete změnit její pozici na řemeni. Sponu lze použít k otevření krytu konektoru a při vkládání nebo vyjímání paměťových karet. Otevření krytu konektoru Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů aotevřete jej.

14 12 Přípravy Začínáme Nastavení data a času Nabídka nastavení data a času se zobrazí po prvním zapnutí napájení. Tlačítko ON/OFF Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte měsíc, den, rok a čas apořadí jejich zobrazení. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte kategorii. 2. Pomocí tlačítka nebo nastavte hodnotu. 3. Stiskněte tlačítko. Změna již dříve nastavené možnosti Datum/čas Pomocí následujícího postupu zobrazíte okno pro nastavení možnosti Datum/čas. Potom proveďte výše uvedené kroky 2 a Stiskněte tlačítko. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte kartu (Nastavit). 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. 4. Stiskněte tlačítko.

15 Přípravy 13 Dobíjecí lithiová baterie je vestavěna do fotoaparátu, aby se zachovaly informace o nastavení data/času. Vložte do fotoaparátu nabitou baterii. Pokud použijete samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru ACK-DC40, nabije se baterie přibližně za čtyři hodiny. Nabije se pouze v případě, že je fotoaparát vypnutý. Nastavení data/času se vymaže, jestliže je hlavní baterie přibližně tři týdny mimo fotoaparát. V tomto případě resetujte nastavení data/času. Začínáme Nastavení jazyka zobrazování Jazyk zobrazený v nabídkách a zprávách displeje LCD lze změnit. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Podržte tlačítko a stiskněte tlačítko. 4. Pomocí tlačítka,, nebo vyberte jazyk. 5. Stiskněte tlačítko.

16 Začínáme 14 Pořizování fotografií Pořizování fotografií Indikátor ( Režim Auto) Tlačítko ON/OFF Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Zazní úvodní zvuk a na displeji LCD se zobrazí úvodní obrázek. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se napájení vypne. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Prevence roztřesení snímku Zapřete své paže o tělo a uchopte fotoaparát pevně po obou stranách. Vhodné je také použití stativu. Během manipulace s fotoaparátem je vhodné používat přídržný řemen a tímto způsobem předejít možnému pádu. Přídržný řemen 4. Lehkým stisknutím tlačítka spouště (do poloviny) zaostřete. Když fotoaparát zaostří, ozve se dvakrát zvukový signál a indikátor se rozsvítí zeleně (oranžově při použití blesku).

17 Pořizování fotografií Neprovádějte žádné další změny a začněte fotografovat úplným stisknutím tlačítka spouště. Zazní jednou zvuk závěrky a snímek se zaznamená. Zaznamenané snímky se zobrazí na displeji LCD po dobu přibližně 2 sekund bezprostředně po vyfotografování (prohlížení záznamů). Fotografovat lze i během zobrazení snímku. Jestliže po pořízení snímku podržíte tlačítko spouště, bude se snímek i nadále zobrazovat. Indikátor bliká zeleně a soubor se zaznamená na paměťovou kartu. Začínáme Fotografování zaostřených snímků Fotoaparát automaticky zaostří, jakmile stisknete tlačítko spouště do poloviny*. *Tlačítko spouště funguje ve dvou pozicích. Stisknutí po první pozici je označováno jako stisknutí do poloviny. Správně Nesprávně Zaostřete stisknutím do poloviny Uslyšíte dva zvukové signály. Stiskněte úplně Jen úplné stisknutí Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. (Svítí oranžově vpřípadě použití blesku) Nahrávání: bliká zeleně Rámeček AF se na displeji LCD zobrazí zeleně v místě zaostření. Nastavení ztlumení zvuků Stisknutím tlačítka DISP. při zapnutí fotoaparátu ztlumíte veškeré jeho zvuky s výjimkou zvukových signálů pro varování. Nastavení lze změnit na kartě (Nastavit) pomocí položky [Ztlumení].

18 Začínáme 16 Prohlížení fotografií Prohlížení fotografií Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka / 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Zobrazte požadovaný snímek stisknutím tlačítka nebo. Pomocí tlačítka přejdete kpředchozímu snímku a pomocí tlačítka k následujícímu snímku. Snímky se posunují rychleji, pokud držíte tlačítko stisknuté - budou ale vypadat hrubší. Jestliže v nabídce (Přehrávání) nastavíte možnost [Obnovit] na hodnotu [Posl.zobr.]* nebo [Posl. sn.], můžete určit snímek, který se zobrazí v režimu přehrávání. (* označuje výchozí nastavení.) Pokud vyberete možnost [Posl.zobr.], zobrazí se poslední prohlížený snímek (obnovení přehrávání). Po provedení následujících kroků se zobrazí poslední snímek bez ohledu na nastavení možnosti [Obnovit]. - Vyfotografování snímku -Výměna paměťové karty - Úprava snímku na paměťové kartě vpočítači

19 Mazání 17 Mazání Tlačítko ON/OFF Začínáme Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko. 4. Ujistěte se, že je vybráno [Smazat] a stiskněte tlačítko. Nechcete-li smazání provést, vyberte [Storno]. Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek smažete, věnujte mu náležitou pozornost.

20 Začínáme 18 Tisk Tisk Tlačítko ON/OFF Tlačítko Přepínač režimů Tlačítka / Zdířka AV OUT adigital Kabel rozhraní 1. Připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Pokyny pro připojení naleznete v uživatelské příručce k tiskárně. Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny jiného výrobce, ato za předpokladu, že vyhovuje standardu PictBridge. Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce k přímému tisku. 2. Zapněte tiskárnu. 3. Nastavte přepínač režimů fotoaparátu do polohy (Přehrávání) a zapněte napájení. Tlačítko se rozsvítí modře. 4. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko. Tlačítko se rozbliká modře a zahájí se tisk. Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.

21 Tisk 19 Tisk ze seznamu tisků Snímky můžete do seznamu tisků přidat přímo stisknutím tlačítka ihned po fotografování nebo během přehrávání snímků. Pak je možné snímky ze seznamu tisků vytisknout, jakmile fotoaparát připojíte k tiskárně. Začínáme Přidání snímku do seznamu tisků 1. Stiskněte tlačítko (pouze fotografie). 2. Přidejte snímek do seznamu tisků. 1. Pomocí tlačítka nebo nastavte počet kopií pro tisk. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Přidat]. 3. Stiskněte tlačítko. Chcete-li odebrat snímek ze seznamu tisků, stiskněte znovu tlačítko, vyberte tlačítko [Storno] pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko FUNC./SET. Tisk snímků v seznamu tisků Následující vysvětlení je založeno na použití tiskárny Canon SELPHY ES series nebo SELPHY CP series. 1. Připojte fotoaparát k tiskárně. 2. Vytiskněte snímky. Počet kopií pro tisk 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Tisk nyní]. Pomocí tlačítka nebo potvrďte snímky přidané do seznamu tisků. 2. Stiskněte tlačítko. Dojde k zahájení tisku. Pokud se tisk zastaví a znovu obnoví, bude pokračovat dalším snímkem ve frontě.

22 Začínáme 20 Vkládání data do obrazových dat Vkládání data do obrazových dat Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko V této části je vysvětlen postup vložení informací o datu do snímků během jejich záznamu (Razítko data). Jednou vložené razítko data již nelze z obrazových dat odstranit. Zajistěte předem správné nastavení data a času ve fotoaparátu (str. 12). Záznamové pixely jsou nastaveny na hodnotu 2M (1600 x 1200) a komprese na hodnotu (Jemný) (vhodné pro tisk ve formátu L nebo pohlednice). 1. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). Lze vybrat všechny režimy fotografování s výjimkou režimů (Digitální makro), (Stitch Assist) a (ISO3200).

23 Vkládání data do obrazových dat Vyberte položku [Razítko data]. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte. Oblast, která se nevytiskne, se zobrazí šedě. Stiskněte tlačítko DISP. a pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. Začínáme Následujícím způsobem je možné na snímcích bez razítek data vytisknout datum. Proveďte nastavení s funkcí DPOF (Digital Print Order Format) fotoaparátu. V nabídce (Tisk) nastavte možnost [Datum] v části [Nastavení tisku] na hodnotu [Zap]. Připojte fotoaparát k tiskárně a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v Uživatelské příručce k přímému tisku. Vložte paměťovou kartu do tiskárny a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v uživatelské příručce k tiskárně. Použijte dodaný software. Vyhledejte informace v Příručce k softwaru.

24 Začínáme 22 Záznam filmů Záznam filmů ( Režim Standardní) Mikrofon Tlačítko ON/OFF Indikátor Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Film). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte (Standardní). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Při nahrávání se nedotýkejte mikrofonu. Kromě tlačítka spouště nestlačujte žádné jiné tlačítko. Zvuk způsobený stisknutím tlačítka se nahraje do filmu.

25 Záznam filmů Lehkým stisknutím tlačítka spouště do poloviny nastavte zaostřování. Při zaostření fotoaparátu dvakrát zazní elektronická zvuková signalizace a indikátor se rozsvítí zeleně. Expozice, zaostření a vyvážení bílé se při stisknutí tlačítka spouště do poloviny nastaví automaticky. Začínáme Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. 5. Bez dalších změn zcela stiskněte tlačítko spouště a nahrávejte. Začne nahrávání. Během nahrávání se na displeji LCD zobrazí informace o uplynulém času nahrávání a ikona [ ZÁZN.]. Uplynulý čas 6. Dalším úplným stisknutím tlačítka spouště nahrávání zastavíte. Indikátor bliká zeleně a data se zaznamenají na paměťovou kartu. Nahrávání se automaticky zastaví při uplynutí maximální doby nahrávání nebo při zaplnění vnitřní paměti či paměťové karty. Nahrávání: Bliká zeleně.

26 Začínáme 24 Prohlížení filmů Prohlížení filmů Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Pomocí tlačítka nebo zobrazte film a stiskněte tlačítko. Snímky s ikonou jsou filmy. 4. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Přehrát) a stiskněte tlačítko. Film se začne přehrávat. Stisknutím tlačítka FUNC./SET během přehrávání lze film pozastavit a znovu spustit. Hlasitost přehrávání lze upravit tlačítkem nebo.

27 Stahování snímků do počítače 25 Stahování snímků do počítače Při stahování snímků do počítače doporučujeme použít dodaný software. Co potřebujete Fotoaparát a počítač, CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný s fotoaparátem, Kabel rozhraní dodaný s fotoaparátem. Začínáme Systémové požadavky Software nainstalujte na počítač, který splňuje minimálně následující požadavky. Windows Operační systém Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Model počítače Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor Windows Vista Pentium 1,3 GHz nebo vyšší Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz nebo vyšší RAM Windows Vista 512 MB nebo více Windows XP/Windows MB nebo více Rozhraní USB Volné místo na pevném disku Monitor Macintosh Operační systém Model počítače Procesor RAM Rozhraní Volné místo na pevném disku Monitor Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB nebo více - PhotoStitch 40 MB nebo více Canon Camera TWAIN Driver 25 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/high Color (16 bitů) nebo lepší Mac OS X (v10.3-v10.4) Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor PowerPC G3/G4/G5 nebo Intel 256 MB nebo více USB Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB nebo více - PhotoStitch 50 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/ barev nebo lepší

28 26 Stahování snímků do počítače Začínáme Příprava ke stahování snímků Vpřípadě systému Windows 2000 je nutné před připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat příslušný software. 1. Instalace softwaru Windows 1. Vložte CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]. Instalaci provádějte podle následujících pokynů na obrazovce. 3. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Po dokončení instalace se zobrazí tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Klepněte na zobrazené tlačítko. 4. Jakmile se zobrazí obvyklá pracovní plocha, vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM. Macintosh Poklepejte na ikonu v okně disku CD-ROM. Po zobrazení panelu instalačního programu klepněte na možnost [Install/Instalovat]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

29 Stahování snímků do počítače Připojení fotoaparátu k počítači 1. Zapojte dodaný kabel rozhraní do portu USB počítače a do zdířky A/V OUT a DIGITAL fotoaparátu. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Začínáme Port USB Zdířka AV OUT a DIGITAL Kabel rozhraní 3. Příprava na stahování snímků do počítače 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Pokud se zobrazí okno Digital Signature Not Found/Nebyl nalezen digitální podpis, klepněte na možnost [Yes/Ano]. Instalace ovladače USB do počítače se automaticky dokončí, jakmile připojíte fotoaparát a navážete komunikaci.

30 28 Stahování snímků do počítače Začínáme 4. Zobrazení okna CameraWindow Windows 1. Vyberte položku [Canon CameraWindow] a klepněte na tlačítko [OK]. Jestliže se toto dialogové okno události nezobrazí, klepněte na nabídku [Start], vyberte příkaz [All Programs/Všechny programy] nebo [Programs/Programy] a klepněte na položky [Canon Utilities/Programy Canon], [CameraWindow], [CameraWindow] a [CameraWindow]. Zobrazí se okno CameraWindow. Macintosh Po vytvoření připojení mezi fotoaparátem a počítačem se zobrazí okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klepněte na ikonu [CameraWindow] v Dock (lišta, která se zobrazuje na spodní části pracovní plochy). Příprava na stahování snímků je dokončena. Přejděte k pokynům pro Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) (str. 29) (s výjimkou systému Windows 2000). Informace o postupu stahování snímků pomocí počítače získáte v Příručce k softwaru. V systému Windows 2000 lze stahovat snímky pomocí počítače.

31 Stahování snímků do počítače 29 Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) Touto metodou stáhnete snímky prostřednictvím ovladačů na fotoaparátu (neplatí pro systém Windows 2000). Před prvním stahováním snímků pomocí metody Přímý přenos nainstalujte potřebný software (str. 26). Začínáme Tlačítko Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Ujistěte se, že se na displeji LCD fotoaparátu zobrazuje nabídka Přímý přenos. Tlačítko se rozsvítí modře. Pokud se nabídka Přímý přenos nezobrazuje, stiskněte tlačítko MENU. Nabídka Přímý přenos 2. Stiskněte tlačítko. Všechny dosud nepřenesené snímky budou přeneseny a uloženy do počítače.

32 30 Stahování snímků do počítače Začínáme Můžete také využít následující možnosti nabídky Přímý přenos a nastavit způsob stahování snímků. Všechny sn. Nové snímky Snímky přen. DPOF Výběr a přenos Tapeta Do počítače se přenesou a uloží všechny snímky. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které nebyly dosud přeneseny. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které byly nastaveny k přenosu pomocí objednávky DPOF. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Přenesené snímky se zobrazí jako pozadí na pracovní ploše počítače. Všechny sn./nové snímky/snímky přen. DPOF 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost, nebo a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. Po dokončení stahování se obnoví nabídka Přímý přenos. Chcete-li stahování zrušit, stiskněte tlačítko FUNC./SET. Výběr a přenos/tapeta 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost nebo a stiskněte tlačítko (či ).

33 Stahování snímků do počítače Pomocí tlačítka nebo vyberte snímky, které chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. 3. Po dokončení stahování stiskněte tlačítko. Vrátíte se do nabídky Přímý přenos. Začínáme Jako tapetu lze stahovat do počítače pouze snímky ve formátu JPEG. Volba vybraná tlačítkem zůstane zachována i po vypnutí napájení fotoaparátu. Při dalším zobrazení nabídky Přímý přenos bude účinné předchozí nastavení. Pokud byla naposledy vybrána volba [Výběr a přenos] nebo [Tapeta], zobrazí se rovnou obrazovka pro výběr snímků. Klepnutím na tlačítko v pravé dolní části okna CameraWindow je zavřete a stažené snímky se zobrazí v počítači. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser Ve výchozím nastavení se snímky uloží do počítače ve složkách podle data pořízení.

34 Začínáme 32 Mapa systému Mapa systému Dodáváno s fotoaparátem Kabel rozhraní IFC-400PCU*1 Přídržný řemen WS-DC2 Modul baterie NB-6L* 1 (s krytem konektorů) Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE* 1 Paměťová karta (32 MB) AV kabel AVC-DC400* 1 CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk Sada napájecího adaptéru ACK-DC40 Stejnosměrná spojka DR-40 Síťová šňůra Vodotěsné pouzdro WP-DC23 Kompaktní napájecí adaptér CA-DC10 Závaží vodotěsného pouzdra WW-DC1 Vysoce výkonný blesk HF-DC1

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Příručka Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Příručka Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Příručka Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme Další informace Průvodce komponentami Základní operace Běžně používané funkce fotografování Různé metody po ízení P ehrávání/mazání Nastavení tisku/p enosu

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

ČESKY. Příručka Začínáme. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0

ČESKY. Příručka Začínáme. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0 ČESKY Příručka Začínáme Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0 Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá položka

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Snímek fotoaparátu PowerShot A495 Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. ČESKY

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. ČESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Uživatelská příručka k fotoaparátu Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, atovčetně části Bezpečnostní upozornění. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití.

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Dalekohledová kamera

Dalekohledová kamera Dalekohledová kamera návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. CZ CZ 1 Popis výrobku

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více