Uživatelská příručka k fotoaparátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k fotoaparátu"

Transkript

1 ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str ).

2 Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. a Fotoaparát b Modul baterie NB-6L c Nabíječka baterií (s krytem konektorů) CB-2LY/CB-2LYE d Paměťová karta (32MB) e Kabel rozhraní IFC-400PCU f AV kabel AVC-DC400 g Přídržný řemen WS-DC2 h CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk i Brožura European Warranty System (EWS) j Uživatelské příručky Příručka Začínáme Leták Doporučujeme používání originálního příslušenství Canon CD-ROM Canon Digital Camera Manuals Disk S přiloženou paměťovou kartou nemusíte být schopni dosáhnout plného výkonu tohoto fotoaparátu.

3 Pusťme se do toho! Tato příručka je rozdělena do dvou následujících částí. První... Pusťme se do toho! 1 Začínáme str. 7 Tato část vysvětluje postup přípravy fotoaparátu na použití a základy fotografování, prohlížení a tisku snímků. Nejprve se seznámíte s fotoaparátem a osvojíte si základní postupy. Druhá... Další informace str. 37 Jakmile zvládnete základní postupy, můžete začít využívat nesčetné funkce fotoaparátu a fotografovat promyšlenější fotografie. V této části jsou popsány podrobnosti týkající se použití každé funkce, včetně postupu připojení fotoaparátu k televizoru za účelem prohlížení snímků. Příručky ve formátu PDF obsahuje dodaný disk CD-ROM. Zobrazení příruček ve formátu PDF vyžaduje program Adobe Reader.

4 2 Obsah Obsah Položky označené symbolem jsou seznamy nebo tabulky, v nichž naleznete souhrn funkcí fotoaparátu a jeho ovládání. Přečtěte si Začínáme Přípravy Pořizování fotografií ( Režim Auto) Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů ( Režim Standardní) Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému Další informace Průvodce komponentami 38 Používání přepínače režimů Indikátory Základní operace 44 Nabídky a nastavení Informace zobrazované na displeji LCD a v nabídkách Používání displeje LCD Běžně používané funkce fotografování 58 Fotografování s optickým zoomem Používání digitálního zoomu/digitálního telekonvertoru Zvětšené fotografování detailů (Digitální makro) Používání blesku Zhotovování detailů/nekonečno Používání samospouště Změna záznamových pixelů (Fotografie) Změna komprese (Fotografie)

5 Obsah 3 Nastavení funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) Úprava citlivosti ISO Různé metody pořízení snímků 71 Pořizování snímků v režimech pro speciální podmínky Pořizování snímků vručním režimu Souvislé fotografování Nastavení blesku Záznam filmu Zhotovování panoramatických snímků (Stitch Assist) Kontrola zaostření a tváří (Kont. zaost.) Přepínání mezi režimy zaostřování Výběr tváře pro zaostření (Výběr a sledování tváře) Fotografování obtížně zaostřitelných objektů (Blokování zaostření, Blokování AF) Blokování nastavení expozice (Blokování AE) Blokování nastavení zábleskové expozice (Blokování FE) Úprava kompenzace expozice Přepínání mezi režimy měření Nastavení rychlosti závěrky (Režim Dlouhá záv.) Nastavení tónu (Vyvážení bílé) Fotografování v režimu Mé barvy Změna barev Nastavení překrytí zobrazování Automatické zařazení snímků do kategorie (Autom. kateg.) Registrace nastavení pro tlačítko Print/Share Přehrávání/mazání 112 Prohlížení zvětšených snímků Zobrazování snímků v sadách po devíti (Indexové přehrávání) Kontrola zaostření a tváří (Zobrazení kontroly zaostření) Přeskakování snímků Třídění snímků podle kategorie (Má kategorie) Oříznutí části snímku Prohlížení filmů Střih filmů Otáčení snímků zobrazovaných na displeji Přehrávání s přechodovými efekty Automatické přehrávání (Prezentace)

6 4 Obsah Funkce Korekce červ. očí Přidání efektů pomocí funkce Mé barvy Změna velikosti snímků Připojení zvukových poznámek ke snímkům Nahrávání pouze zvuk (Zázn. zvuku) Ochrana snímků Smazání snímků Nastavení tisku/přenosu 154 Nastavení tisku DPOF Nastavení přenosu DPOF Konfigurace fotoaparátu 163 Nastavení funkce úspory energie Nastavení světového času Formátování paměťových karet Vynulování čísla souboru Vytvoření cílového místa snímku (Složka) Nastavení funkce Autootáčení Reset nastavení na výchozí hodnoty Připojení k televizi 174 Fotografování a přehrávání pomocí televizoru Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát) 175 Změny v nastavení Můj fotoaparát Registrace nastavení Můj fotoaparát Odstraňování problémů 178 Seznam hlášení 188 Dodatek 192 Bezpečnostní upozornění Upozornění k obsluze Používání sady napájecího adaptéru (prodávaná samostatně) Používání externě nasazovaného blesku (prodávaný samostatně) Ošetřování a údržba fotoaparátu Specifikace Rejstřík 214 Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování 218

7 Obsah 5 Informace o této příručce Zásady používání symbolů v této příručce 64 Používání samospoušt Dostupné režimy fotografování str. 218 Lze p edem nastavit dobu zpožd ní a po et snímk, které chcete vyfotografovat. 10sekundová samospouš : Po ídí snímek 10 sekund po stisknutí tla ítka spoušt. 2 sekundy p ed otev ením záv rky zazní zvuk samospoušt a blikání indikátoru se zrychlí. 2sekundová samospouš : Po ídí snímek 2 sekundy po stisknutí tla ítka spoušt. P i stisknutí tla ítka spoušt rychle zapípá samospouš *, zabliká indikátor samospoušt a záv rka se otev e za 2 sekundy. Už. samospouš : M žete zm nit dobu zpožd ní (0-10, 15, 20, 30 sekund) a po et snímk (1-10). Je-li [Zpožd ní] nastaveno na nejmén 2 sekundy, zazní rychlý zvuk samospoušt 2 sekundy p ed uvoln ním záv rky*. Je-li [Snímk ] nastaveno na více než 1, zazní zvuk samospoušt p ed prvním snímkem. * Toto m že záviset na nastavení M j fotoaparát (str. 175). Umístění přepínače režimů Fotografování ( )/Film ( )/ Přehrávání ( ) Některé funkce nemusí být v určitých režimech fotografování k dispozici. Pokud není taková možnost zmíněna, lze danou funkci použít ve všech režimech. : Tato ikona označuje situace, které mohou mít vliv na funkci fotoaparátu. : Tato ikona označuje další témata, která doplňují základní postupy obsluhy. Vysvětlení v této příručce jsou založena na výchozích nastaveních fotoaparátu v době jeho zakoupení. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu se mohou obrázky a snímky obrazovek displeje v této příručce od skutečného fotoaparátu lišit. S tímto fotoaparátem lze použít paměťové karty SD, SDHC (SD High Capacity), MultiMediaCards, karty MMC plus a karty HC MMC plus. Tyto karty jsou v této příručce společně označovány jako paměťové karty.

8 6 Přečtěte si Přečtěte si Zkušební snímky Před fotografováním důležitých objektů vám důrazně doporučujeme, abyste zhotovili několik zkušebních snímků a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje správně a že jej obsluhujete správným způsobem. Upozorňujeme vás, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán, nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném formátu. Varování před porušováním autorských práv Upozorňujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou určeny výhradně pro osobní použití a nikdy by neměly být použity způsobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a předpisy na ochranu autorských práv. Upozorňujeme dále, že kopírování snímků zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným zařízením může v určitých případech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v případě, že takový snímek byl pořízen pro osobní potřebu. Omezení záruky Informace ohledně záruky na fotoaparát naleznete v brožuře European Warranty System (EWS), kterou obdržíte s tímto fotoaparátem. Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožuře European Warranty System (EWS). Teplota těla fotoaparátu Pokud používáte fotoaparát delší dobu, může se tělo přístroje zahřát. Mějte tuto skutečnost na paměti a při dlouhodobém používání přístroje dbejte náležité opatrnosti. Údaje o displeji LCD Displej LCD je zhotoven mimořádně složitou a přesnou technologií. Více než 99,99 % pixelů pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % pixelů se může příležitostně zobrazovat chybně, nebo se může jevit jako červené nebo černé body. Tento jev nemá žádný dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Videoformát Před použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi. Nastavení jazyka Informace o postupu změny nastavení jazyka najdete v části Nastavení jazyka zobrazování (str. 13).

9 7 Začínáme Přípravy Pořizování fotografií Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému

10 Začínáme 8 Přípravy Přípravy Nabíjení baterií 1. Vložte baterii do nabíječky baterií. Řiďte se umístěním těchto symbolů 2. Zapojte nabíječku baterií (CB-2LY) do zásuvky nebo zapojte napájecí šňůru do nabíječky baterií (CB-2LYE) a její druhý konec do zásuvky. Jméno a typ modelu nabíječky baterií je závislé na regionu. Indikátor nabíjení Nabíjení: Svítí oranžově. Pro nabíječku CB-2LY 3. Po dokončení nabíjení vyjměte baterii. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu a 55 minut. Pro nabíječku CB-2LYE Indikátor nabíjení Dokončení nabíjení: Rozsvítí se zeleně.

11 Přípravy 9 V zájmu delší životnosti baterií a jejich ochrany nenabíjejte souvisle déle než 24 hodin. Vložení baterie a paměťové karty 1. Odsuňte kryt (a) a otevřete jej (b). Začínáme a b 2. Vložte baterii. Zapadne na místo, až uslyšíte klapnutí. 3. Zasuňte paměťovou kartu tak, až se zajistí v aretované poloze. Destička ochrany proti zapisování (Pouze paměťové karty SD a SDHC) Zadní část Zkontrolujte, zda je zámek ochrany proti přepsání odemčen (pouze u paměťových karet SD a SDHC). Zkontrolujte správnou orientaci paměťové karty. Před vložením paměťové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda je paměťová karta správně orientována. Vložením paměťové karty obráceně může dojít k jejímu nerozpoznání fotoaparátem nebo následnému poškození.

12 10 Přípravy Začínáme 4. Zavřete kryt (c, d). c d Vyjmutí baterie Stiskněte zámek baterie ve směru šipky (a) a vyjměte baterii (b). b a Vyjmutí paměťové karty Prstem nebo sponou přídržného řemene zatlačte na paměťovou kartu, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Potom tlak uvolněte.

13 Přípravy 11 Připojení přídržného řemene Během manipulace s fotoaparátem používejte přídržný řemen, abyste předešli náhodnému pádu fotoaparátu. Začínáme Spona Můžete změnit její pozici na řemeni. Sponu lze použít k otevření krytu konektoru a při vkládání nebo vyjímání paměťových karet. Otevření krytu konektoru Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů aotevřete jej.

14 12 Přípravy Začínáme Nastavení data a času Nabídka nastavení data a času se zobrazí po prvním zapnutí napájení. Tlačítko ON/OFF Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte měsíc, den, rok a čas apořadí jejich zobrazení. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte kategorii. 2. Pomocí tlačítka nebo nastavte hodnotu. 3. Stiskněte tlačítko. Změna již dříve nastavené možnosti Datum/čas Pomocí následujícího postupu zobrazíte okno pro nastavení možnosti Datum/čas. Potom proveďte výše uvedené kroky 2 a Stiskněte tlačítko. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte kartu (Nastavit). 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. 4. Stiskněte tlačítko.

15 Přípravy 13 Dobíjecí lithiová baterie je vestavěna do fotoaparátu, aby se zachovaly informace o nastavení data/času. Vložte do fotoaparátu nabitou baterii. Pokud použijete samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru ACK-DC40, nabije se baterie přibližně za čtyři hodiny. Nabije se pouze v případě, že je fotoaparát vypnutý. Nastavení data/času se vymaže, jestliže je hlavní baterie přibližně tři týdny mimo fotoaparát. V tomto případě resetujte nastavení data/času. Začínáme Nastavení jazyka zobrazování Jazyk zobrazený v nabídkách a zprávách displeje LCD lze změnit. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Podržte tlačítko a stiskněte tlačítko. 4. Pomocí tlačítka,, nebo vyberte jazyk. 5. Stiskněte tlačítko.

16 Začínáme 14 Pořizování fotografií Pořizování fotografií Indikátor ( Režim Auto) Tlačítko ON/OFF Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Zazní úvodní zvuk a na displeji LCD se zobrazí úvodní obrázek. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se napájení vypne. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Prevence roztřesení snímku Zapřete své paže o tělo a uchopte fotoaparát pevně po obou stranách. Vhodné je také použití stativu. Během manipulace s fotoaparátem je vhodné používat přídržný řemen a tímto způsobem předejít možnému pádu. Přídržný řemen 4. Lehkým stisknutím tlačítka spouště (do poloviny) zaostřete. Když fotoaparát zaostří, ozve se dvakrát zvukový signál a indikátor se rozsvítí zeleně (oranžově při použití blesku).

17 Pořizování fotografií Neprovádějte žádné další změny a začněte fotografovat úplným stisknutím tlačítka spouště. Zazní jednou zvuk závěrky a snímek se zaznamená. Zaznamenané snímky se zobrazí na displeji LCD po dobu přibližně 2 sekund bezprostředně po vyfotografování (prohlížení záznamů). Fotografovat lze i během zobrazení snímku. Jestliže po pořízení snímku podržíte tlačítko spouště, bude se snímek i nadále zobrazovat. Indikátor bliká zeleně a soubor se zaznamená na paměťovou kartu. Začínáme Fotografování zaostřených snímků Fotoaparát automaticky zaostří, jakmile stisknete tlačítko spouště do poloviny*. *Tlačítko spouště funguje ve dvou pozicích. Stisknutí po první pozici je označováno jako stisknutí do poloviny. Správně Nesprávně Zaostřete stisknutím do poloviny Uslyšíte dva zvukové signály. Stiskněte úplně Jen úplné stisknutí Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. (Svítí oranžově vpřípadě použití blesku) Nahrávání: bliká zeleně Rámeček AF se na displeji LCD zobrazí zeleně v místě zaostření. Nastavení ztlumení zvuků Stisknutím tlačítka DISP. při zapnutí fotoaparátu ztlumíte veškeré jeho zvuky s výjimkou zvukových signálů pro varování. Nastavení lze změnit na kartě (Nastavit) pomocí položky [Ztlumení].

18 Začínáme 16 Prohlížení fotografií Prohlížení fotografií Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka / 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Zobrazte požadovaný snímek stisknutím tlačítka nebo. Pomocí tlačítka přejdete kpředchozímu snímku a pomocí tlačítka k následujícímu snímku. Snímky se posunují rychleji, pokud držíte tlačítko stisknuté - budou ale vypadat hrubší. Jestliže v nabídce (Přehrávání) nastavíte možnost [Obnovit] na hodnotu [Posl.zobr.]* nebo [Posl. sn.], můžete určit snímek, který se zobrazí v režimu přehrávání. (* označuje výchozí nastavení.) Pokud vyberete možnost [Posl.zobr.], zobrazí se poslední prohlížený snímek (obnovení přehrávání). Po provedení následujících kroků se zobrazí poslední snímek bez ohledu na nastavení možnosti [Obnovit]. - Vyfotografování snímku -Výměna paměťové karty - Úprava snímku na paměťové kartě vpočítači

19 Mazání 17 Mazání Tlačítko ON/OFF Začínáme Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko. 4. Ujistěte se, že je vybráno [Smazat] a stiskněte tlačítko. Nechcete-li smazání provést, vyberte [Storno]. Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek smažete, věnujte mu náležitou pozornost.

20 Začínáme 18 Tisk Tisk Tlačítko ON/OFF Tlačítko Přepínač režimů Tlačítka / Zdířka AV OUT adigital Kabel rozhraní 1. Připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Pokyny pro připojení naleznete v uživatelské příručce k tiskárně. Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny jiného výrobce, ato za předpokladu, že vyhovuje standardu PictBridge. Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce k přímému tisku. 2. Zapněte tiskárnu. 3. Nastavte přepínač režimů fotoaparátu do polohy (Přehrávání) a zapněte napájení. Tlačítko se rozsvítí modře. 4. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko. Tlačítko se rozbliká modře a zahájí se tisk. Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.

21 Tisk 19 Tisk ze seznamu tisků Snímky můžete do seznamu tisků přidat přímo stisknutím tlačítka ihned po fotografování nebo během přehrávání snímků. Pak je možné snímky ze seznamu tisků vytisknout, jakmile fotoaparát připojíte k tiskárně. Začínáme Přidání snímku do seznamu tisků 1. Stiskněte tlačítko (pouze fotografie). 2. Přidejte snímek do seznamu tisků. 1. Pomocí tlačítka nebo nastavte počet kopií pro tisk. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Přidat]. 3. Stiskněte tlačítko. Chcete-li odebrat snímek ze seznamu tisků, stiskněte znovu tlačítko, vyberte tlačítko [Storno] pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko FUNC./SET. Tisk snímků v seznamu tisků Následující vysvětlení je založeno na použití tiskárny Canon SELPHY ES series nebo SELPHY CP series. 1. Připojte fotoaparát k tiskárně. 2. Vytiskněte snímky. Počet kopií pro tisk 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Tisk nyní]. Pomocí tlačítka nebo potvrďte snímky přidané do seznamu tisků. 2. Stiskněte tlačítko. Dojde k zahájení tisku. Pokud se tisk zastaví a znovu obnoví, bude pokračovat dalším snímkem ve frontě.

22 Začínáme 20 Vkládání data do obrazových dat Vkládání data do obrazových dat Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko V této části je vysvětlen postup vložení informací o datu do snímků během jejich záznamu (Razítko data). Jednou vložené razítko data již nelze z obrazových dat odstranit. Zajistěte předem správné nastavení data a času ve fotoaparátu (str. 12). Záznamové pixely jsou nastaveny na hodnotu 2M (1600 x 1200) a komprese na hodnotu (Jemný) (vhodné pro tisk ve formátu L nebo pohlednice). 1. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). Lze vybrat všechny režimy fotografování s výjimkou režimů (Digitální makro), (Stitch Assist) a (ISO3200).

23 Vkládání data do obrazových dat Vyberte položku [Razítko data]. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte. Oblast, která se nevytiskne, se zobrazí šedě. Stiskněte tlačítko DISP. a pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. Začínáme Následujícím způsobem je možné na snímcích bez razítek data vytisknout datum. Proveďte nastavení s funkcí DPOF (Digital Print Order Format) fotoaparátu. V nabídce (Tisk) nastavte možnost [Datum] v části [Nastavení tisku] na hodnotu [Zap]. Připojte fotoaparát k tiskárně a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v Uživatelské příručce k přímému tisku. Vložte paměťovou kartu do tiskárny a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v uživatelské příručce k tiskárně. Použijte dodaný software. Vyhledejte informace v Příručce k softwaru.

24 Začínáme 22 Záznam filmů Záznam filmů ( Režim Standardní) Mikrofon Tlačítko ON/OFF Indikátor Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Film). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte (Standardní). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Při nahrávání se nedotýkejte mikrofonu. Kromě tlačítka spouště nestlačujte žádné jiné tlačítko. Zvuk způsobený stisknutím tlačítka se nahraje do filmu.

25 Záznam filmů Lehkým stisknutím tlačítka spouště do poloviny nastavte zaostřování. Při zaostření fotoaparátu dvakrát zazní elektronická zvuková signalizace a indikátor se rozsvítí zeleně. Expozice, zaostření a vyvážení bílé se při stisknutí tlačítka spouště do poloviny nastaví automaticky. Začínáme Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. 5. Bez dalších změn zcela stiskněte tlačítko spouště a nahrávejte. Začne nahrávání. Během nahrávání se na displeji LCD zobrazí informace o uplynulém času nahrávání a ikona [ ZÁZN.]. Uplynulý čas 6. Dalším úplným stisknutím tlačítka spouště nahrávání zastavíte. Indikátor bliká zeleně a data se zaznamenají na paměťovou kartu. Nahrávání se automaticky zastaví při uplynutí maximální doby nahrávání nebo při zaplnění vnitřní paměti či paměťové karty. Nahrávání: Bliká zeleně.

26 Začínáme 24 Prohlížení filmů Prohlížení filmů Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Pomocí tlačítka nebo zobrazte film a stiskněte tlačítko. Snímky s ikonou jsou filmy. 4. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Přehrát) a stiskněte tlačítko. Film se začne přehrávat. Stisknutím tlačítka FUNC./SET během přehrávání lze film pozastavit a znovu spustit. Hlasitost přehrávání lze upravit tlačítkem nebo.

27 Stahování snímků do počítače 25 Stahování snímků do počítače Při stahování snímků do počítače doporučujeme použít dodaný software. Co potřebujete Fotoaparát a počítač, CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný s fotoaparátem, Kabel rozhraní dodaný s fotoaparátem. Začínáme Systémové požadavky Software nainstalujte na počítač, který splňuje minimálně následující požadavky. Windows Operační systém Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Model počítače Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor Windows Vista Pentium 1,3 GHz nebo vyšší Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz nebo vyšší RAM Windows Vista 512 MB nebo více Windows XP/Windows MB nebo více Rozhraní USB Volné místo na pevném disku Monitor Macintosh Operační systém Model počítače Procesor RAM Rozhraní Volné místo na pevném disku Monitor Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB nebo více - PhotoStitch 40 MB nebo více Canon Camera TWAIN Driver 25 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/high Color (16 bitů) nebo lepší Mac OS X (v10.3-v10.4) Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor PowerPC G3/G4/G5 nebo Intel 256 MB nebo více USB Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB nebo více - PhotoStitch 50 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/ barev nebo lepší

28 26 Stahování snímků do počítače Začínáme Příprava ke stahování snímků Vpřípadě systému Windows 2000 je nutné před připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat příslušný software. 1. Instalace softwaru Windows 1. Vložte CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]. Instalaci provádějte podle následujících pokynů na obrazovce. 3. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Po dokončení instalace se zobrazí tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Klepněte na zobrazené tlačítko. 4. Jakmile se zobrazí obvyklá pracovní plocha, vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM. Macintosh Poklepejte na ikonu v okně disku CD-ROM. Po zobrazení panelu instalačního programu klepněte na možnost [Install/Instalovat]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

29 Stahování snímků do počítače Připojení fotoaparátu k počítači 1. Zapojte dodaný kabel rozhraní do portu USB počítače a do zdířky A/V OUT a DIGITAL fotoaparátu. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Začínáme Port USB Zdířka AV OUT a DIGITAL Kabel rozhraní 3. Příprava na stahování snímků do počítače 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Pokud se zobrazí okno Digital Signature Not Found/Nebyl nalezen digitální podpis, klepněte na možnost [Yes/Ano]. Instalace ovladače USB do počítače se automaticky dokončí, jakmile připojíte fotoaparát a navážete komunikaci.

30 28 Stahování snímků do počítače Začínáme 4. Zobrazení okna CameraWindow Windows 1. Vyberte položku [Canon CameraWindow] a klepněte na tlačítko [OK]. Jestliže se toto dialogové okno události nezobrazí, klepněte na nabídku [Start], vyberte příkaz [All Programs/Všechny programy] nebo [Programs/Programy] a klepněte na položky [Canon Utilities/Programy Canon], [CameraWindow], [CameraWindow] a [CameraWindow]. Zobrazí se okno CameraWindow. Macintosh Po vytvoření připojení mezi fotoaparátem a počítačem se zobrazí okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klepněte na ikonu [CameraWindow] v Dock (lišta, která se zobrazuje na spodní části pracovní plochy). Příprava na stahování snímků je dokončena. Přejděte k pokynům pro Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) (str. 29) (s výjimkou systému Windows 2000). Informace o postupu stahování snímků pomocí počítače získáte v Příručce k softwaru. V systému Windows 2000 lze stahovat snímky pomocí počítače.

31 Stahování snímků do počítače 29 Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) Touto metodou stáhnete snímky prostřednictvím ovladačů na fotoaparátu (neplatí pro systém Windows 2000). Před prvním stahováním snímků pomocí metody Přímý přenos nainstalujte potřebný software (str. 26). Začínáme Tlačítko Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Ujistěte se, že se na displeji LCD fotoaparátu zobrazuje nabídka Přímý přenos. Tlačítko se rozsvítí modře. Pokud se nabídka Přímý přenos nezobrazuje, stiskněte tlačítko MENU. Nabídka Přímý přenos 2. Stiskněte tlačítko. Všechny dosud nepřenesené snímky budou přeneseny a uloženy do počítače.

32 30 Stahování snímků do počítače Začínáme Můžete také využít následující možnosti nabídky Přímý přenos a nastavit způsob stahování snímků. Všechny sn. Nové snímky Snímky přen. DPOF Výběr a přenos Tapeta Do počítače se přenesou a uloží všechny snímky. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které nebyly dosud přeneseny. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které byly nastaveny k přenosu pomocí objednávky DPOF. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Přenesené snímky se zobrazí jako pozadí na pracovní ploše počítače. Všechny sn./nové snímky/snímky přen. DPOF 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost, nebo a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. Po dokončení stahování se obnoví nabídka Přímý přenos. Chcete-li stahování zrušit, stiskněte tlačítko FUNC./SET. Výběr a přenos/tapeta 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost nebo a stiskněte tlačítko (či ).

33 Stahování snímků do počítače Pomocí tlačítka nebo vyberte snímky, které chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. 3. Po dokončení stahování stiskněte tlačítko. Vrátíte se do nabídky Přímý přenos. Začínáme Jako tapetu lze stahovat do počítače pouze snímky ve formátu JPEG. Volba vybraná tlačítkem zůstane zachována i po vypnutí napájení fotoaparátu. Při dalším zobrazení nabídky Přímý přenos bude účinné předchozí nastavení. Pokud byla naposledy vybrána volba [Výběr a přenos] nebo [Tapeta], zobrazí se rovnou obrazovka pro výběr snímků. Klepnutím na tlačítko v pravé dolní části okna CameraWindow je zavřete a stažené snímky se zobrazí v počítači. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser Ve výchozím nastavení se snímky uloží do počítače ve složkách podle data pořízení.

34 Začínáme 32 Mapa systému Mapa systému Dodáváno s fotoaparátem Kabel rozhraní IFC-400PCU*1 Přídržný řemen WS-DC2 Modul baterie NB-6L* 1 (s krytem konektorů) Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE* 1 Paměťová karta (32 MB) AV kabel AVC-DC400* 1 CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk Sada napájecího adaptéru ACK-DC40 Stejnosměrná spojka DR-40 Síťová šňůra Vodotěsné pouzdro WP-DC23 Kompaktní napájecí adaptér CA-DC10 Závaží vodotěsného pouzdra WW-DC1 Vysoce výkonný blesk HF-DC1

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více