Uživatelská příručka k fotoaparátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka k fotoaparátu"

Transkript

1 ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str ).

2 Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. a Fotoaparát b Modul baterie NB-6L c Nabíječka baterií (s krytem konektorů) CB-2LY/CB-2LYE d Paměťová karta (32MB) e Kabel rozhraní IFC-400PCU f AV kabel AVC-DC400 g Přídržný řemen WS-DC2 h CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk i Brožura European Warranty System (EWS) j Uživatelské příručky Příručka Začínáme Leták Doporučujeme používání originálního příslušenství Canon CD-ROM Canon Digital Camera Manuals Disk S přiloženou paměťovou kartou nemusíte být schopni dosáhnout plného výkonu tohoto fotoaparátu.

3 Pusťme se do toho! Tato příručka je rozdělena do dvou následujících částí. První... Pusťme se do toho! 1 Začínáme str. 7 Tato část vysvětluje postup přípravy fotoaparátu na použití a základy fotografování, prohlížení a tisku snímků. Nejprve se seznámíte s fotoaparátem a osvojíte si základní postupy. Druhá... Další informace str. 37 Jakmile zvládnete základní postupy, můžete začít využívat nesčetné funkce fotoaparátu a fotografovat promyšlenější fotografie. V této části jsou popsány podrobnosti týkající se použití každé funkce, včetně postupu připojení fotoaparátu k televizoru za účelem prohlížení snímků. Příručky ve formátu PDF obsahuje dodaný disk CD-ROM. Zobrazení příruček ve formátu PDF vyžaduje program Adobe Reader.

4 2 Obsah Obsah Položky označené symbolem jsou seznamy nebo tabulky, v nichž naleznete souhrn funkcí fotoaparátu a jeho ovládání. Přečtěte si Začínáme Přípravy Pořizování fotografií ( Režim Auto) Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů ( Režim Standardní) Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému Další informace Průvodce komponentami 38 Používání přepínače režimů Indikátory Základní operace 44 Nabídky a nastavení Informace zobrazované na displeji LCD a v nabídkách Používání displeje LCD Běžně používané funkce fotografování 58 Fotografování s optickým zoomem Používání digitálního zoomu/digitálního telekonvertoru Zvětšené fotografování detailů (Digitální makro) Používání blesku Zhotovování detailů/nekonečno Používání samospouště Změna záznamových pixelů (Fotografie) Změna komprese (Fotografie)

5 Obsah 3 Nastavení funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) Úprava citlivosti ISO Různé metody pořízení snímků 71 Pořizování snímků v režimech pro speciální podmínky Pořizování snímků vručním režimu Souvislé fotografování Nastavení blesku Záznam filmu Zhotovování panoramatických snímků (Stitch Assist) Kontrola zaostření a tváří (Kont. zaost.) Přepínání mezi režimy zaostřování Výběr tváře pro zaostření (Výběr a sledování tváře) Fotografování obtížně zaostřitelných objektů (Blokování zaostření, Blokování AF) Blokování nastavení expozice (Blokování AE) Blokování nastavení zábleskové expozice (Blokování FE) Úprava kompenzace expozice Přepínání mezi režimy měření Nastavení rychlosti závěrky (Režim Dlouhá záv.) Nastavení tónu (Vyvážení bílé) Fotografování v režimu Mé barvy Změna barev Nastavení překrytí zobrazování Automatické zařazení snímků do kategorie (Autom. kateg.) Registrace nastavení pro tlačítko Print/Share Přehrávání/mazání 112 Prohlížení zvětšených snímků Zobrazování snímků v sadách po devíti (Indexové přehrávání) Kontrola zaostření a tváří (Zobrazení kontroly zaostření) Přeskakování snímků Třídění snímků podle kategorie (Má kategorie) Oříznutí části snímku Prohlížení filmů Střih filmů Otáčení snímků zobrazovaných na displeji Přehrávání s přechodovými efekty Automatické přehrávání (Prezentace)

6 4 Obsah Funkce Korekce červ. očí Přidání efektů pomocí funkce Mé barvy Změna velikosti snímků Připojení zvukových poznámek ke snímkům Nahrávání pouze zvuk (Zázn. zvuku) Ochrana snímků Smazání snímků Nastavení tisku/přenosu 154 Nastavení tisku DPOF Nastavení přenosu DPOF Konfigurace fotoaparátu 163 Nastavení funkce úspory energie Nastavení světového času Formátování paměťových karet Vynulování čísla souboru Vytvoření cílového místa snímku (Složka) Nastavení funkce Autootáčení Reset nastavení na výchozí hodnoty Připojení k televizi 174 Fotografování a přehrávání pomocí televizoru Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát) 175 Změny v nastavení Můj fotoaparát Registrace nastavení Můj fotoaparát Odstraňování problémů 178 Seznam hlášení 188 Dodatek 192 Bezpečnostní upozornění Upozornění k obsluze Používání sady napájecího adaptéru (prodávaná samostatně) Používání externě nasazovaného blesku (prodávaný samostatně) Ošetřování a údržba fotoaparátu Specifikace Rejstřík 214 Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování 218

7 Obsah 5 Informace o této příručce Zásady používání symbolů v této příručce 64 Používání samospoušt Dostupné režimy fotografování str. 218 Lze p edem nastavit dobu zpožd ní a po et snímk, které chcete vyfotografovat. 10sekundová samospouš : Po ídí snímek 10 sekund po stisknutí tla ítka spoušt. 2 sekundy p ed otev ením záv rky zazní zvuk samospoušt a blikání indikátoru se zrychlí. 2sekundová samospouš : Po ídí snímek 2 sekundy po stisknutí tla ítka spoušt. P i stisknutí tla ítka spoušt rychle zapípá samospouš *, zabliká indikátor samospoušt a záv rka se otev e za 2 sekundy. Už. samospouš : M žete zm nit dobu zpožd ní (0-10, 15, 20, 30 sekund) a po et snímk (1-10). Je-li [Zpožd ní] nastaveno na nejmén 2 sekundy, zazní rychlý zvuk samospoušt 2 sekundy p ed uvoln ním záv rky*. Je-li [Snímk ] nastaveno na více než 1, zazní zvuk samospoušt p ed prvním snímkem. * Toto m že záviset na nastavení M j fotoaparát (str. 175). Umístění přepínače režimů Fotografování ( )/Film ( )/ Přehrávání ( ) Některé funkce nemusí být v určitých režimech fotografování k dispozici. Pokud není taková možnost zmíněna, lze danou funkci použít ve všech režimech. : Tato ikona označuje situace, které mohou mít vliv na funkci fotoaparátu. : Tato ikona označuje další témata, která doplňují základní postupy obsluhy. Vysvětlení v této příručce jsou založena na výchozích nastaveních fotoaparátu v době jeho zakoupení. Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu se mohou obrázky a snímky obrazovek displeje v této příručce od skutečného fotoaparátu lišit. S tímto fotoaparátem lze použít paměťové karty SD, SDHC (SD High Capacity), MultiMediaCards, karty MMC plus a karty HC MMC plus. Tyto karty jsou v této příručce společně označovány jako paměťové karty.

8 6 Přečtěte si Přečtěte si Zkušební snímky Před fotografováním důležitých objektů vám důrazně doporučujeme, abyste zhotovili několik zkušebních snímků a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje správně a že jej obsluhujete správným způsobem. Upozorňujeme vás, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán, nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném formátu. Varování před porušováním autorských práv Upozorňujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou určeny výhradně pro osobní použití a nikdy by neměly být použity způsobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a předpisy na ochranu autorských práv. Upozorňujeme dále, že kopírování snímků zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným zařízením může v určitých případech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v případě, že takový snímek byl pořízen pro osobní potřebu. Omezení záruky Informace ohledně záruky na fotoaparát naleznete v brožuře European Warranty System (EWS), kterou obdržíte s tímto fotoaparátem. Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožuře European Warranty System (EWS). Teplota těla fotoaparátu Pokud používáte fotoaparát delší dobu, může se tělo přístroje zahřát. Mějte tuto skutečnost na paměti a při dlouhodobém používání přístroje dbejte náležité opatrnosti. Údaje o displeji LCD Displej LCD je zhotoven mimořádně složitou a přesnou technologií. Více než 99,99 % pixelů pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % pixelů se může příležitostně zobrazovat chybně, nebo se může jevit jako červené nebo černé body. Tento jev nemá žádný dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Videoformát Před použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi. Nastavení jazyka Informace o postupu změny nastavení jazyka najdete v části Nastavení jazyka zobrazování (str. 13).

9 7 Začínáme Přípravy Pořizování fotografií Prohlížení fotografií Mazání Tisk Vkládání data do obrazových dat Záznam filmů Prohlížení filmů Stahování snímků do počítače Mapa systému

10 Začínáme 8 Přípravy Přípravy Nabíjení baterií 1. Vložte baterii do nabíječky baterií. Řiďte se umístěním těchto symbolů 2. Zapojte nabíječku baterií (CB-2LY) do zásuvky nebo zapojte napájecí šňůru do nabíječky baterií (CB-2LYE) a její druhý konec do zásuvky. Jméno a typ modelu nabíječky baterií je závislé na regionu. Indikátor nabíjení Nabíjení: Svítí oranžově. Pro nabíječku CB-2LY 3. Po dokončení nabíjení vyjměte baterii. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu a 55 minut. Pro nabíječku CB-2LYE Indikátor nabíjení Dokončení nabíjení: Rozsvítí se zeleně.

11 Přípravy 9 V zájmu delší životnosti baterií a jejich ochrany nenabíjejte souvisle déle než 24 hodin. Vložení baterie a paměťové karty 1. Odsuňte kryt (a) a otevřete jej (b). Začínáme a b 2. Vložte baterii. Zapadne na místo, až uslyšíte klapnutí. 3. Zasuňte paměťovou kartu tak, až se zajistí v aretované poloze. Destička ochrany proti zapisování (Pouze paměťové karty SD a SDHC) Zadní část Zkontrolujte, zda je zámek ochrany proti přepsání odemčen (pouze u paměťových karet SD a SDHC). Zkontrolujte správnou orientaci paměťové karty. Před vložením paměťové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda je paměťová karta správně orientována. Vložením paměťové karty obráceně může dojít k jejímu nerozpoznání fotoaparátem nebo následnému poškození.

12 10 Přípravy Začínáme 4. Zavřete kryt (c, d). c d Vyjmutí baterie Stiskněte zámek baterie ve směru šipky (a) a vyjměte baterii (b). b a Vyjmutí paměťové karty Prstem nebo sponou přídržného řemene zatlačte na paměťovou kartu, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Potom tlak uvolněte.

13 Přípravy 11 Připojení přídržného řemene Během manipulace s fotoaparátem používejte přídržný řemen, abyste předešli náhodnému pádu fotoaparátu. Začínáme Spona Můžete změnit její pozici na řemeni. Sponu lze použít k otevření krytu konektoru a při vkládání nebo vyjímání paměťových karet. Otevření krytu konektoru Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů aotevřete jej.

14 12 Přípravy Začínáme Nastavení data a času Nabídka nastavení data a času se zobrazí po prvním zapnutí napájení. Tlačítko ON/OFF Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte měsíc, den, rok a čas apořadí jejich zobrazení. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte kategorii. 2. Pomocí tlačítka nebo nastavte hodnotu. 3. Stiskněte tlačítko. Změna již dříve nastavené možnosti Datum/čas Pomocí následujícího postupu zobrazíte okno pro nastavení možnosti Datum/čas. Potom proveďte výše uvedené kroky 2 a Stiskněte tlačítko. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte kartu (Nastavit). 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. 4. Stiskněte tlačítko.

15 Přípravy 13 Dobíjecí lithiová baterie je vestavěna do fotoaparátu, aby se zachovaly informace o nastavení data/času. Vložte do fotoaparátu nabitou baterii. Pokud použijete samostatně prodávanou sadu napájecího adaptéru ACK-DC40, nabije se baterie přibližně za čtyři hodiny. Nabije se pouze v případě, že je fotoaparát vypnutý. Nastavení data/času se vymaže, jestliže je hlavní baterie přibližně tři týdny mimo fotoaparát. V tomto případě resetujte nastavení data/času. Začínáme Nastavení jazyka zobrazování Jazyk zobrazený v nabídkách a zprávách displeje LCD lze změnit. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Podržte tlačítko a stiskněte tlačítko. 4. Pomocí tlačítka,, nebo vyberte jazyk. 5. Stiskněte tlačítko.

16 Začínáme 14 Pořizování fotografií Pořizování fotografií Indikátor ( Režim Auto) Tlačítko ON/OFF Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Zazní úvodní zvuk a na displeji LCD se zobrazí úvodní obrázek. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se napájení vypne. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Prevence roztřesení snímku Zapřete své paže o tělo a uchopte fotoaparát pevně po obou stranách. Vhodné je také použití stativu. Během manipulace s fotoaparátem je vhodné používat přídržný řemen a tímto způsobem předejít možnému pádu. Přídržný řemen 4. Lehkým stisknutím tlačítka spouště (do poloviny) zaostřete. Když fotoaparát zaostří, ozve se dvakrát zvukový signál a indikátor se rozsvítí zeleně (oranžově při použití blesku).

17 Pořizování fotografií Neprovádějte žádné další změny a začněte fotografovat úplným stisknutím tlačítka spouště. Zazní jednou zvuk závěrky a snímek se zaznamená. Zaznamenané snímky se zobrazí na displeji LCD po dobu přibližně 2 sekund bezprostředně po vyfotografování (prohlížení záznamů). Fotografovat lze i během zobrazení snímku. Jestliže po pořízení snímku podržíte tlačítko spouště, bude se snímek i nadále zobrazovat. Indikátor bliká zeleně a soubor se zaznamená na paměťovou kartu. Začínáme Fotografování zaostřených snímků Fotoaparát automaticky zaostří, jakmile stisknete tlačítko spouště do poloviny*. *Tlačítko spouště funguje ve dvou pozicích. Stisknutí po první pozici je označováno jako stisknutí do poloviny. Správně Nesprávně Zaostřete stisknutím do poloviny Uslyšíte dva zvukové signály. Stiskněte úplně Jen úplné stisknutí Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. (Svítí oranžově vpřípadě použití blesku) Nahrávání: bliká zeleně Rámeček AF se na displeji LCD zobrazí zeleně v místě zaostření. Nastavení ztlumení zvuků Stisknutím tlačítka DISP. při zapnutí fotoaparátu ztlumíte veškeré jeho zvuky s výjimkou zvukových signálů pro varování. Nastavení lze změnit na kartě (Nastavit) pomocí položky [Ztlumení].

18 Začínáme 16 Prohlížení fotografií Prohlížení fotografií Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka / 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Zobrazte požadovaný snímek stisknutím tlačítka nebo. Pomocí tlačítka přejdete kpředchozímu snímku a pomocí tlačítka k následujícímu snímku. Snímky se posunují rychleji, pokud držíte tlačítko stisknuté - budou ale vypadat hrubší. Jestliže v nabídce (Přehrávání) nastavíte možnost [Obnovit] na hodnotu [Posl.zobr.]* nebo [Posl. sn.], můžete určit snímek, který se zobrazí v režimu přehrávání. (* označuje výchozí nastavení.) Pokud vyberete možnost [Posl.zobr.], zobrazí se poslední prohlížený snímek (obnovení přehrávání). Po provedení následujících kroků se zobrazí poslední snímek bez ohledu na nastavení možnosti [Obnovit]. - Vyfotografování snímku -Výměna paměťové karty - Úprava snímku na paměťové kartě vpočítači

19 Mazání 17 Mazání Tlačítko ON/OFF Začínáme Přepínač režimů Tlačítka / Tlačítko Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko. 4. Ujistěte se, že je vybráno [Smazat] a stiskněte tlačítko. Nechcete-li smazání provést, vyberte [Storno]. Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek smažete, věnujte mu náležitou pozornost.

20 Začínáme 18 Tisk Tisk Tlačítko ON/OFF Tlačítko Přepínač režimů Tlačítka / Zdířka AV OUT adigital Kabel rozhraní 1. Připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Pokyny pro připojení naleznete v uživatelské příručce k tiskárně. Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny jiného výrobce, ato za předpokladu, že vyhovuje standardu PictBridge. Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce k přímému tisku. 2. Zapněte tiskárnu. 3. Nastavte přepínač režimů fotoaparátu do polohy (Přehrávání) a zapněte napájení. Tlačítko se rozsvítí modře. 4. Tlačítkem nebo vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko. Tlačítko se rozbliká modře a zahájí se tisk. Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.

21 Tisk 19 Tisk ze seznamu tisků Snímky můžete do seznamu tisků přidat přímo stisknutím tlačítka ihned po fotografování nebo během přehrávání snímků. Pak je možné snímky ze seznamu tisků vytisknout, jakmile fotoaparát připojíte k tiskárně. Začínáme Přidání snímku do seznamu tisků 1. Stiskněte tlačítko (pouze fotografie). 2. Přidejte snímek do seznamu tisků. 1. Pomocí tlačítka nebo nastavte počet kopií pro tisk. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Přidat]. 3. Stiskněte tlačítko. Chcete-li odebrat snímek ze seznamu tisků, stiskněte znovu tlačítko, vyberte tlačítko [Storno] pomocí tlačítka nebo a stiskněte tlačítko FUNC./SET. Tisk snímků v seznamu tisků Následující vysvětlení je založeno na použití tiskárny Canon SELPHY ES series nebo SELPHY CP series. 1. Připojte fotoaparát k tiskárně. 2. Vytiskněte snímky. Počet kopií pro tisk 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte tlačítko [Tisk nyní]. Pomocí tlačítka nebo potvrďte snímky přidané do seznamu tisků. 2. Stiskněte tlačítko. Dojde k zahájení tisku. Pokud se tisk zastaví a znovu obnoví, bude pokračovat dalším snímkem ve frontě.

22 Začínáme 20 Vkládání data do obrazových dat Vkládání data do obrazových dat Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko Tlačítko V této části je vysvětlen postup vložení informací o datu do snímků během jejich záznamu (Razítko data). Jednou vložené razítko data již nelze z obrazových dat odstranit. Zajistěte předem správné nastavení data a času ve fotoaparátu (str. 12). Záznamové pixely jsou nastaveny na hodnotu 2M (1600 x 1200) a komprese na hodnotu (Jemný) (vhodné pro tisk ve formátu L nebo pohlednice). 1. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Fotografování). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Auto). Lze vybrat všechny režimy fotografování s výjimkou režimů (Digitální makro), (Stitch Assist) a (ISO3200).

23 Vkládání data do obrazových dat Vyberte položku [Razítko data]. 1. Pomocí tlačítka nebo vyberte. 2. Pomocí tlačítka nebo vyberte. Oblast, která se nevytiskne, se zobrazí šedě. Stiskněte tlačítko DISP. a pomocí tlačítka nebo vyberte položku [Datum/čas]. Začínáme Následujícím způsobem je možné na snímcích bez razítek data vytisknout datum. Proveďte nastavení s funkcí DPOF (Digital Print Order Format) fotoaparátu. V nabídce (Tisk) nastavte možnost [Datum] v části [Nastavení tisku] na hodnotu [Zap]. Připojte fotoaparát k tiskárně a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v Uživatelské příručce k přímému tisku. Vložte paměťovou kartu do tiskárny a vytiskněte datum. Vyhledejte informace v uživatelské příručce k tiskárně. Použijte dodaný software. Vyhledejte informace v Příručce k softwaru.

24 Začínáme 22 Záznam filmů Záznam filmů ( Režim Standardní) Mikrofon Tlačítko ON/OFF Indikátor Tlačítko spouště Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Vyberte režim fotografování. 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Film). 2. Stiskněte tlačítko. 3. Pomocí tlačítka nebo vyberte (Standardní). 4. Stiskněte tlačítko. 3. Zaměřte fotoaparát na objekt. Při nahrávání se nedotýkejte mikrofonu. Kromě tlačítka spouště nestlačujte žádné jiné tlačítko. Zvuk způsobený stisknutím tlačítka se nahraje do filmu.

25 Záznam filmů Lehkým stisknutím tlačítka spouště do poloviny nastavte zaostřování. Při zaostření fotoaparátu dvakrát zazní elektronická zvuková signalizace a indikátor se rozsvítí zeleně. Expozice, zaostření a vyvážení bílé se při stisknutí tlačítka spouště do poloviny nastaví automaticky. Začínáme Dokončení přípravy na fotografování: Rozsvítí se zeleně. 5. Bez dalších změn zcela stiskněte tlačítko spouště a nahrávejte. Začne nahrávání. Během nahrávání se na displeji LCD zobrazí informace o uplynulém času nahrávání a ikona [ ZÁZN.]. Uplynulý čas 6. Dalším úplným stisknutím tlačítka spouště nahrávání zastavíte. Indikátor bliká zeleně a data se zaznamenají na paměťovou kartu. Nahrávání se automaticky zastaví při uplynutí maximální doby nahrávání nebo při zaplnění vnitřní paměti či paměťové karty. Nahrávání: Bliká zeleně.

26 Začínáme 24 Prohlížení filmů Prohlížení filmů Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Tlačítka Tlačítko 1. Stiskněte tlačítko ON/OFF. 2. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 3. Pomocí tlačítka nebo zobrazte film a stiskněte tlačítko. Snímky s ikonou jsou filmy. 4. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim (Přehrát) a stiskněte tlačítko. Film se začne přehrávat. Stisknutím tlačítka FUNC./SET během přehrávání lze film pozastavit a znovu spustit. Hlasitost přehrávání lze upravit tlačítkem nebo.

27 Stahování snímků do počítače 25 Stahování snímků do počítače Při stahování snímků do počítače doporučujeme použít dodaný software. Co potřebujete Fotoaparát a počítač, CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný s fotoaparátem, Kabel rozhraní dodaný s fotoaparátem. Začínáme Systémové požadavky Software nainstalujte na počítač, který splňuje minimálně následující požadavky. Windows Operační systém Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4 Model počítače Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor Windows Vista Pentium 1,3 GHz nebo vyšší Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz nebo vyšší RAM Windows Vista 512 MB nebo více Windows XP/Windows MB nebo více Rozhraní USB Volné místo na pevném disku Monitor Macintosh Operační systém Model počítače Procesor RAM Rozhraní Volné místo na pevném disku Monitor Canon Utilities - ZoomBrowser EX 200 MB nebo více - PhotoStitch 40 MB nebo více Canon Camera TWAIN Driver 25 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/high Color (16 bitů) nebo lepší Mac OS X (v10.3-v10.4) Výše uvedené operační systémy by měly být předinstalovány na počítačích vybavených porty USB. Procesor PowerPC G3/G4/G5 nebo Intel 256 MB nebo více USB Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB nebo více - PhotoStitch 50 MB nebo více 1024 x 768 pixelů/ barev nebo lepší

28 26 Stahování snímků do počítače Začínáme Příprava ke stahování snímků Vpřípadě systému Windows 2000 je nutné před připojením fotoaparátu k počítači nejprve nainstalovat příslušný software. 1. Instalace softwaru Windows 1. Vložte CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na položku [Easy Installation/Jednoduchá instalace]. Instalaci provádějte podle následujících pokynů na obrazovce. 3. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Po dokončení instalace se zobrazí tlačítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokončit]. Klepněte na zobrazené tlačítko. 4. Jakmile se zobrazí obvyklá pracovní plocha, vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM. Macintosh Poklepejte na ikonu v okně disku CD-ROM. Po zobrazení panelu instalačního programu klepněte na možnost [Install/Instalovat]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

29 Stahování snímků do počítače Připojení fotoaparátu k počítači 1. Zapojte dodaný kabel rozhraní do portu USB počítače a do zdířky A/V OUT a DIGITAL fotoaparátu. Zasuňte nehet nebo sponu přídržného řemene pod dolní okraj krytu konektorů, otevřete jej a zcela zasuňte kabel rozhraní do konektoru. Začínáme Port USB Zdířka AV OUT a DIGITAL Kabel rozhraní 3. Příprava na stahování snímků do počítače 1. Nastavte přepínač režimů do polohy (Přehrávání). 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů Pokud se zobrazí okno Digital Signature Not Found/Nebyl nalezen digitální podpis, klepněte na možnost [Yes/Ano]. Instalace ovladače USB do počítače se automaticky dokončí, jakmile připojíte fotoaparát a navážete komunikaci.

30 28 Stahování snímků do počítače Začínáme 4. Zobrazení okna CameraWindow Windows 1. Vyberte položku [Canon CameraWindow] a klepněte na tlačítko [OK]. Jestliže se toto dialogové okno události nezobrazí, klepněte na nabídku [Start], vyberte příkaz [All Programs/Všechny programy] nebo [Programs/Programy] a klepněte na položky [Canon Utilities/Programy Canon], [CameraWindow], [CameraWindow] a [CameraWindow]. Zobrazí se okno CameraWindow. Macintosh Po vytvoření připojení mezi fotoaparátem a počítačem se zobrazí okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klepněte na ikonu [CameraWindow] v Dock (lišta, která se zobrazuje na spodní části pracovní plochy). Příprava na stahování snímků je dokončena. Přejděte k pokynům pro Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) (str. 29) (s výjimkou systému Windows 2000). Informace o postupu stahování snímků pomocí počítače získáte v Příručce k softwaru. V systému Windows 2000 lze stahovat snímky pomocí počítače.

31 Stahování snímků do počítače 29 Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos) Touto metodou stáhnete snímky prostřednictvím ovladačů na fotoaparátu (neplatí pro systém Windows 2000). Před prvním stahováním snímků pomocí metody Přímý přenos nainstalujte potřebný software (str. 26). Začínáme Tlačítko Tlačítka Tlačítko Tlačítko 1. Ujistěte se, že se na displeji LCD fotoaparátu zobrazuje nabídka Přímý přenos. Tlačítko se rozsvítí modře. Pokud se nabídka Přímý přenos nezobrazuje, stiskněte tlačítko MENU. Nabídka Přímý přenos 2. Stiskněte tlačítko. Všechny dosud nepřenesené snímky budou přeneseny a uloženy do počítače.

32 30 Stahování snímků do počítače Začínáme Můžete také využít následující možnosti nabídky Přímý přenos a nastavit způsob stahování snímků. Všechny sn. Nové snímky Snímky přen. DPOF Výběr a přenos Tapeta Do počítače se přenesou a uloží všechny snímky. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které nebyly dosud přeneseny. Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které byly nastaveny k přenosu pomocí objednávky DPOF. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Přenesené snímky se zobrazí jako pozadí na pracovní ploše počítače. Všechny sn./nové snímky/snímky přen. DPOF 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost, nebo a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. Po dokončení stahování se obnoví nabídka Přímý přenos. Chcete-li stahování zrušit, stiskněte tlačítko FUNC./SET. Výběr a přenos/tapeta 1. Pomocí tlačítka či vyberte možnost nebo a stiskněte tlačítko (či ).

33 Stahování snímků do počítače Pomocí tlačítka nebo vyberte snímky, které chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko. Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře. 3. Po dokončení stahování stiskněte tlačítko. Vrátíte se do nabídky Přímý přenos. Začínáme Jako tapetu lze stahovat do počítače pouze snímky ve formátu JPEG. Volba vybraná tlačítkem zůstane zachována i po vypnutí napájení fotoaparátu. Při dalším zobrazení nabídky Přímý přenos bude účinné předchozí nastavení. Pokud byla naposledy vybrána volba [Výběr a přenos] nebo [Tapeta], zobrazí se rovnou obrazovka pro výběr snímků. Klepnutím na tlačítko v pravé dolní části okna CameraWindow je zavřete a stažené snímky se zobrazí v počítači. Windows Macintosh ZoomBrowser EX ImageBrowser Ve výchozím nastavení se snímky uloží do počítače ve složkách podle data pořízení.

34 Začínáme 32 Mapa systému Mapa systému Dodáváno s fotoaparátem Kabel rozhraní IFC-400PCU*1 Přídržný řemen WS-DC2 Modul baterie NB-6L* 1 (s krytem konektorů) Nabíječka baterií CB-2LY/CB-2LYE* 1 Paměťová karta (32 MB) AV kabel AVC-DC400* 1 CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk Sada napájecího adaptéru ACK-DC40 Stejnosměrná spojka DR-40 Síťová šňůra Vodotěsné pouzdro WP-DC23 Kompaktní napájecí adaptér CA-DC10 Závaží vodotěsného pouzdra WW-DC1 Vysoce výkonný blesk HF-DC1

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Prostudujte si bezpečnostní upozornění (str. 144 149). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá položka chybí,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními opatřeními (strany 194 201). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí,

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme Získání dalších informací Průvodce komponentami Základní operace Nejčastěji používané funkce fotografování Fotografování s použitím voliče režimů Různé

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1

Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Digitální fotoaparát FinePix Real 3D W1 Příslušenství v balení: Návod k použití Baterie NP-95 Síťový zdroj AC-5VC Software FinePix Viewer USB kabel Řemínek ten přichytíte k fotoaparátu dle obrázku na str.

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 165 172). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str ).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str ). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 205 213). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí,

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Příručka Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Příručka Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Příručka Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 248 257). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Pro pokročilé Příručka uživatele fotoaparátu

Pro pokročilé Příručka uživatele fotoaparátu ČESKY Před používáním fotoaparátu Fotografování Používání voliče režimů Pokročilé funkce fotografování Přehrávání/mazání Nastavení tisku/přenosu Osobní nastavení fotoaparátu Odstraňování problémů Seznam

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

JOLT Duo Uživatelský manuál

JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo Uživatelský manuál JOLT Duo 1 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 váš fotoaparát 3 1.2 Pomocí tlačítek 4 1.3 Nabíjení fotoaparátu 4 1.4 Instalace karty SD 5 1.5 Zapnutí / vypnutí 5 1.6 Nastavení menu 6 2.

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme Další informace Průvodce komponentami Základní operace Běžně používané funkce fotografování Různé metody po ízení P ehrávání/mazání Nastavení tisku/p enosu

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku. Příručku si poté uložte na bezpečném místě pro její možné budoucí použití. Kontrola obsahu balení Zkontrolujte,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na prodejce, od něhož jste fotoaparát

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 252 261).

ČESKY. Uživatelská příručka k fotoaparátu. Začínáme str. 9. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 252 261). ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 9 Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (str. 252 261). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

ČESKY. Příručka Začínáme. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0

ČESKY. Příručka Začínáme. Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0 ČESKY Příručka Začínáme Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky). CEL-SK6NA2H0 Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud některá položka

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Stručný popis postupu měření

Stručný popis postupu měření Stručný popis postupu měření Před zapnutím TruCAMu se ujistěte, že akumulátor je nabitý a SD karta je zasunuta v TCM. Použijte stínítko a ramení opěrku. Postup měření: Nastavení : 1. Zapněte TruCAM tlačítkem

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita Budík s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje Popis budíku

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i

Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iphone PV-CHG20i Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu Návod na použití Vzhled a tlačítka Ovládání 1.) Vypnutí/zapnutí rekordéru Dlouze stiskněte tlačítko PLAY (zhruba po dobu 3 vteřin). Rozsvítí se červené světélko. Rekordér je zapnutý a je v pohotovostní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více