v programu Úvod Funkcionality modulu Pro zprovoznění modulu potřebujete Aktivace modulu v programu...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu..."

Transkript

1 verze 1.20 poslední úprava v programu Úvod Funkcionality modulu Pro zprovoznění modulu potřebujete Aktivace modulu v programu Nastavení služeb Ověření funkčnosti služby Kontrola příslušnosti ke ZP a ověření registrace Práce s informačními okny Navigační panel Kontrola IČP, IČZ Protokolizace

2 - 2 - Úvod Modul ekontrol za vás automaticky ověřuje údaje na straně klienta. Dochází tak k průběžné kontrole důležitých dat bez nutnosti jakékoliv obsluhy. Při vstupu do karty pacienta nebo při zadávání IČP na doklad vyžádané péče, dochází ke kontrole a k okamžitému zobrazní výsledku. Funkcionality modulu Kontrola příslušnosti pacienta ke zdravotní pojišťovně Umožňuje zobrazit informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny. U odborností 001, 002 kontrola platné registrace pacienta / Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Umožňuje zobrazit informaci, zdali je pacient se zadaným číslem pojištěnce zaregistrován v kapitaci u poskytovatele zdravotní péče a u které zdravotní pojišťovny je ke dni pojištěn. Při tovorbě poukazu na vyšetření / ošetření, kontrola existence IČP Umožňuje zobrazit informaci, zda má daný poskytovatel ZP identifikovaný pomocí IČP (identifikační číslo zdravotnického pracoviště), nebo IČPP (identifikační číslo pracovníka na pracovišti) k danému datu smlouvu s pojišťovnou, včetně zjištění jeho odbornosti.

3 - 3 - Pro zprovoznění modulu potřebujete 1) Internetové připojení ve standardní kvalitě a rychlosti 2) Vhodný elektronický certifikát pro podpis zasílaného požadavku. VZP akceptuje certifikáty těchto akreditovaných certifikačních autorit: První certifikační autorita, a.s. (I.CA, komerční i kvalifikovaný) Česká pošta, s.p. (PostSignum, komerční i kvalifikovaný) eidentity, a.s. (ACAeID, komerční i kvalifikovaný) Komerční banka, a.s. (DCS CA KB, komerční) Česká spořitelna, a.s. (I.CA, komerční) Československá obchodní banka, a.s. (I.CA, komerční) Aktuální informace naleznete na 3) Uzavření smlouvy (dodatku) pro využití služeb zabezpečené elektronické komunikace VZP a) Klient uzavřel dodatek o využívání služeb Portálu VZP jedná se o původní dodatky, které se vztahují pouze na předávání dat přes Portál VZP (tedy nikoliv B2B služby). Obecně je možné říci, že se jedná o dodatky uzavřené před 09/2008, ale je vždy potřeba dodatek na pobočce VZP ČR prověřit. Pokud se po prověření na územním pracovišti VZP ukáže, že se jedná o starý typ dodatku, musí klient na pracovišti VZP původní dodatek zrušit a uzavřít novýd dodatek na využívání zabezpečené elektronické komunikace. b) Klient již uzavřel dodatek o využívání zabezpečené elektronické komunikace Klient má uzavřen dodatek pro zabezpečenou elektronickou komunikaci, avšak při podpisu dodatku nepožádal o zprovoznění B2B kanálu. Je třeba obrátit se na své mateřské územní pracoviště VZP se žádostí o zpřístupnění B2B kanálu (+ zaslat zazipovanou veřejnou část osobního certifikátu), na tomto územním pracovišti VZP dojde ke kontrole dodateku a provedení napárování certifikátu pro B2B služby. Toto je možno vyřídit i elektronicky em nebo přes Obecné podání na Portálu. c) Klient dosud neuzavřel dodatek o využívání zabezpečené elektronické komunikace Klient musí kontaktovat své mateřské územní pracoviště VZP, kde mu sdělí přesné podmínky uzavření dodatku ke smlouvě (zda je nutná nebo není nutná osobní návštěva atd.). Obecně by se dalo shrnout, že v případě zdravotnických zařízení většina poboček vyžaduje osobní návštěvu statutárního zástupce subjektu nebo pověřené osoby, které statutární zástupce udělil plnou moc k uzavření dodatku ke smlouvě (a případně k zastupování subjektu). Plná moc nemusí být ověřená. Při uzavření dodatku je třeba vždy požádat o aktivaci B2B služeb, tyto služby nejsou aktivovány automaticky. 4) Zakoupení a aktivování nadstavbového modulu ekontrol v programu PC DOKTOR.

4 - 4 - Aktivace modulu Modul aktivujte v přímo z programu v menu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly > ekontrol, zatrhnutím volby *X+ Zapnout modul ekontrol. Dílčí služby pak spustíte zatrhnutím: [X] Průběh pojištění [X] Informace o registraci pojištěnce ke kapitaci [X] Stav smlouvy podle IČP, IČPP Uložení veškerých nastavení provedete pomocí tlačítka [Uložit]. Obrázek 1

5 - 5 - Nastavení služeb Pro nastavení stiskněte tlačítko *Nastavení služeb ] (Obr. 1) a vyberte příslušný certifikát. Pro změnu certifikátu stiskněte tlačítko *Zmenit certifikát ]. Vybraný certifikát se bude používat pro všechny uvedené služby. Obrázek 2 Expirace záznamů v databázi: Pro urychlení zobrazení a snížení vytíženosti serveru VZP, je nastaven interval kontroly na 24 hodin. Dojde li v tomto intervalu k opětovnému vyžádání kontroly, informace se již nezískává ze serveru VZP, ale z paměti programu PC DOKTOR. Po uplinutí doby expirace záznamu v databázi se informace opět ověřuje na serveru VZP. Timeout požadavku na server: Pokud by došlo k nečekanému výpadku serveru VZP nebo přístupu k internetu a nebylo by možné požadovanou informaci ověřit, je nastavený výchozí čas 60 sekund po jejichž uplynutí se kontrola zastaví. Pokud není služba dostupná zobrazí okno s upozornění. Ověření funkčnosti služby V okně Uživatelské nastavení služeb, označte jeden z řádků, Informace o registraci pojištěnce ke kapitaci Průběh pojištění Stav smlouvy podle IČP, IČPP a stiskněte tlačítko *Ověřit službu+. Např. při první volbě zadejte rodné číslo pacienta, datum ke kterému chcete stav registrace ověřit a stiskněte tlačítko *Odelast].

6 - 6 - Během chvíle dojde k zobrazení aktuálních informací o stavu registrace a příslušnosti ke ZP. Obrázek 3 Automatická kontrola příslušnosti ke ZP a ověření registrace Po aktivování a nastavení služeb již nejní potřeba žádná dodatečná obsluha. Modul pracuje naprosto automaticky. Při vstupu do karty dochází vždy ke kontrole registrace a příslšnosti ke ZP. 1. Při ověření registrace i příslušnosti ke ZP byl nalezen nesloulad s centrálním registrem VZP. Modul ekontrol zobrazí červené výstražné okno s popisem kontorly. Obrázek 4

7 - 7 - Pokud při ověřování informací v registru VZP nedojde ke schodě, program automaticky zastaví vstup do dekurzu pacienta a nabídne možnot opravy údajů. Pokud opravu potvrdíte stiskem tlačítka [ANO] můžete údaj v osobních údajích ihned opravit. Pokud opravu odmítnete, bude se Vám upozornění nabízet při každém vstupu do dekurzu tohoto pacienta. 2. Ověření příslušnosti ke ZP proběhlo v pořádku, ale pacient nemá registraci v centrálním registru VZP. Modul ekontrol zobrazí zelené okno (vše v pořádku). Pouze informace o neexistenci registrace je zobrazena červeně. Obrázek 5 Pokud pacient není registrován a příslušnost ke ZP má v pořádku, modul pouze upozorní na tuto skutečnost, ale automaticky nanabízí žádné další kroky. V případě potřeby si můžete pacienta po vstupu do jeho karty zaregistrovat v menu Pojišťovna a platby > Registrace. 3. Ověření registrace proběhlo v pořádku, takže tato informace je zobrazena zeleným textem. V tomto případě však nesouhlasí údaj o příslušnosti ke ZP (červený text). Okno modulu je laděné do červena. Obrázek 6

8 - 8 - Pokud při ověřování informací v registru VZP nedojde ke schodě, program automaticky zastaví vstup do dekurzu pacienta a nabídne možnot opravy údajů. Pokud opravu potvrdíte stiskem tlačítka *ANO] můžete údaj v osobních údajích ihned opravit. Pokud opravu odmítnete, bude se Vám upozornění nabízet při každém vstupu do dekurzu tohoto pacienta. 4. Ověření registrace i příslušnosti ke ZP proběhlo v pořádku. Modul ekontrol zobrazí zelené okno s popisem kontorly. Automatická kontrola IČP, IČZ Obrázek 7 Při tvorbě poukazu na ošetření dochází ke kontrole existence zadávaného čísla v centrálním registru VZP. Pokud zadané číslo v centrální registru nefiguruje, modul ekontrol zobrazí červené výstražné okno s popisem kontorly. Obrázek 8

9 - 9 - Pokud kontrola proběhne v pořádku Modul ekontrol zobrazí zelené okno s popisem kontorly. Obrázek 9 Práce s informačními okny aplikace DocPortal Informační okna modulu ekontorl lze pomocí stisku levého tlačítka a posunem myši umístit na libovolné místo na monitoru. Tato pozice se zapamatuje a bude se vždy zobrazovat na onom místě (pro zapamatování pozice vyčkejte až okno samo zmizí). Pro opětovné vyvolání informačního okna klikněte (standardně) do pravého dolního rohu monitoru na ikonu aplikace DocPortal. Standardně se můžete setkat se třemi stavy této aktivní ikony. Červená barva upozorňuje na skryté informační okna. Modrá barva otvírá aplikaci DocPortal a zelená barva sygnalizuje otevřené informační okno. Navigační panel okna umožňuej listovat v historii oken zavírá aktuálně zobrtazené okno zavírá všechny okna

10 Protokolizace Přímov v nastavení modulu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly > ekontrol můžete nahlížet do protoků komunikace s centrálním registrem VZP. Stačí stisknout vždy příslušné tlačítko a zobrazí se protokol ve strukturované tabulce. Obrázek 10

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06

Klient online. Uživatelská příručka. verze 02.06 Klient online Uživatelská příručka verze 02.06 Obsah 1. Seznámení s aplikací Klient online...3 2. Bezpečnost aplikace...3 2.1 Šifrovaná komunikace...3 2.2 Nevyžádané e-maily...3 2.3 Bezpečnost z vaší strany...3

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP

Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP Omezení provozu portálu VZP, edávky stále bez VZP Portál VZP, používaný pro předávání vyúčtování byl do 15.7. mimo provoz. Spolupráce při řešení přímého napojení modulu edávky také s potížemi. VZP dne

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka

Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Mobilní banka 2 Uživatelská příručka Obsah 1 Co je Mobilní banka 2... 3 1.1 Jak získám Mobilní banku 2... 3 1.2 Technické podmínky pro provozování služby Mobilní banka

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více