Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Apps - Uživatelská příručka"

Transkript

1 Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání

2 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze Chcete-li zjistit, jakou máte verzi softwaru, zadejte na číselníku kód *#0000#. K dispozici jsou následující aplikace: Microsoft Lync 2010 Mobile Microsoft OneNote Microsoft Document Connection Microsoft PowerPoint Broadcast Sada Aplikace Microsoft zahrnuje také funkci Nokia Conference Call integrovanou do pozvánek ke schůzkám a konferenčním hovorům. K telekonferenci se můžete připojit jediným klepnutím na kalendář. K práci se sadou Aplikace Microsoft je zpravidla nutné datové spojení. Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Sadu Aplikace Microsoft lze provozovat v podnikové síti nebo koupit jako službu v rámci služeb Office 365. Dostupnost služeb Microsoft Office 365 se může lišit podle oblasti. Stažení a instalace sady Aplikace Microsoft Možnosti stažení: Aplikace pro aktualizaci softwaru v telefonu Sada Nokia Suite v počítači Po nainstalování musíte telefon nechat restartovat nebo ho po vyzvání restartovat ručně. Instalace pomocí klienta pro aktualizaci softwaru 1 Zvolte možnost >. 2 Zvolte možnost > Označit aktualizace. 3 Vyberte v seznamu sadu Aplikace Microsoft. 4 Možností Restartovat dokončete aktualizaci a restartujte telefon. Instalace pomocí sady Nokia Suite 1 Kabelem USB připojte telefon k počítači a spusťte v počítači sadu Nokia Suite. 2 Zvolte možnost. 3 Po zvolení možnosti Otevřít uvidíte aktualizace dostupné pro váš telefon.

3 Začínáme 3 4 Zvolte možnost Aplikace Microsoft > Instalovat. 5 Přihlaste se k účtu Nokia a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Začínáme Informace o zahájení práce se sadou Aplikace Microsoft. Konfigurace sady Aplikace Microsoft 1 Vyberte na domovské obrazovce nástroj. 2 Napište ovou adresu a heslo k firemnímu účtu nebo účtu služby Office Napište název firemní domény a uživatelské jméno (jsou-li k dispozici). 4 Zvolte možnost Přihlásit se. Po nakonfigurování aplikací můžete tento widget z domovské obrazovky odebrat. Připojení k sadě Aplikace Microsoft Nastavení sady Aplikace Microsoft vyžaduje obslužné prostředí Microsoft. Pomocí následujících nastavení můžete konfigurovat aplikace Exchange ActiveSync, Lync 2010 a SharePoint. Další informace zjistíte u oddělení IT. Po nakonfigurování účtu sady Aplikace Microsoft vyberte v zobrazení Nakonfigurované služby: aplikaci a zvolte možnost Spustit. Pokud aplikace není úspěšně nakonfigurována, můžete ji vybrat v zobrazení Služby nenastaveny nastavit ji a zvolit možnost Připojit. Pokud chcete synchronizovat aplikaci OneNote se službou SkyDrive, musíte namapovat účet Windows Live do telefonu. Nastavení aplikace Exchange ActiveSync Server: Webová adresa firemního serveru služby Exchange ActiveSync nebo serveru služby Office 365. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť. Podle nastavení firemního systému budete možná muset nastavit některé nebo všechny z následujících parametrů aplikace Lync: Nastavení aplikace Lync 2010 Přihlašovací adresa aplikace Lync: Přihlašovací adresa pro systém Lync. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť.

4 4 Microsoft Lync 2010 Interní zjišťovací server Webová adresa interního firemního serveru Lync discovery nebo serveru služby Office 365. Externí zjišťovací server Webová adresa externího firemního serveru Lync discovery nebo serveru služby Office 365. Nastavení služby SharePoint Adresa UAG URL serveru SharePoint: Webová adresa firemního serveru Unified Access Gateway. Server SharePoint: Webová adresa primárního firemního serveru služby SharePoint nebo serveru služby Office 365. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť. Microsoft Lync 2010 Informace o práci s aplikaci Microsoft Lync Aplikace Microsoft Lync 2010 Zvolte možnost >. Aplikace Microsoft Lync 2010 je součástí sady Aplikace Microsoft pro systém Nokia Belle, které přenáší hlavní podnikové aplikace Microsoft do inteligentních telefonů Nokia Belle. Lync je jednotné prostředí pro informace o přítomnosti, chat, hlasové hovory a schůzky online. Všechny kontakty jsou sdíleny mezi prostředími Lync 2010, Exchange 2010 a Sharepoint Veškerá komunikace prochází serverem Lync Server Službu Lync můžete využívat v těchto prostředích: Počítačový klient Mobilní klient Stolní telefony Přístup z pevných linek po zavolání Klient Lync Mobile je poskytován k používání s aplikací Microsoft Lync Server 2010 (v prostorách firmy) nebo službou Office 365 (Lync Online) s platnou licencí. Chcete-li používat verzi aplikace Lync Mobile v prostorách firmy, musíte mít nainstalovánu aktualizaci Lync Server 2010 Mobility Service Update. Licence k softwaru Lync Server 2010 nebo Lync Online je zpravidla poskytována firemním uživatelům.

5 Microsoft Lync Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Přihlášení 1 Zvolte možnost >. 2 Vyplňte pole Přihlašovací adresa a Heslo. K přihlašování zpravidla slouží vaše úplná ová adresa. 3 Pokud používáte verzi aplikace Lync 2010 v prostorách firmy, vyplňte pole Uživatelské jméno a Doména. Další informace zjistíte u oddělení IT. 4 Zvolte možnost Přihlásit se. Pokud se přihlášení nezdaří z důvodu dočasné chyby, například chyby sítě, pokusí se aplikace Lync 2010 přihlásit znovu. Pokud jde o trvalou chybu, například nesprávné uživatelské jméno, zobrazí systém upozornění. Potvrďte upozornění, upravte přihlašovací údaje a přihlaste se znovu. 5 Pokud chcete pro připojování ke schůzkám používat své mobilní číslo, napište své telefonní číslo i s kódem země a zvolte možnost Další. Pokud je na vašem účtu Lync Mobile povolena služba Enterprise Voice, můžete podle hodnot nastavených správcem vidět možnost Volat přes práci, Přesměrování volání nebo obě možnosti. 6 Zvolte možnost Hotovo. Po prvním přihlášení k aplikaci Lync 2010 budou údaje vašeho účtu uloženy a nebudete je muset vypisovat při každém přihlášení. Odhlášení od aplikace Lync 2010 Zvolte možnost > Odhlásit se. Kontakty a informace o přítomnosti Zvolte možnost > a. Na kartě Zobrazit kontakty jsou zobrazeny všechny kontakty, seskupené do různých kategorií, které nazýváme skupiny kontaktů. Když se v telefonu přihlásíte do aplikace Lync 2010, automaticky aktualizuje seznam kontaktů v telefonu podle seznamu kontaktů aplikace Lync 2010 v počítači. Získáte také přístup ke kontaktům uloženým ve firemním adresáři. Hledání kontaktů Zvolte možnost a začněte psát jméno kontaktu.

6 6 Microsoft Lync 2010 Zobrazení karty kontaktu Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt. Nastavení stavu přítomnosti nebo napsání poznámky V oblasti s uvedeným stavem přítomnosti vyberte stav nebo napište poznámku. Aplikace Lync 2010 stav aktualizuje podle kalendáře aplikace Microsoft Outlook. Přidávání kontaktů 1 Zvolte možnost a začněte psát jméno kontaktu. 2 Vyberte kontakt, zvolte možnost > Přidat kontakt... a vyberte skupinu, do které chcete kontakt přidat. Odebírání kontaktů 1 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, který chcete odebrat. 2 Zvolte možnost > Odebrat kontakt... Odeslání u nebo textové zprávy kontaktu Rozbalte skupinu kontaktů, vyberte kontakt a zvolte možnost Odeslat nebo Odeslat text. Odeslání zprávy chatu Aplikace Lync 2010 umožňuje posílat zprávy chatu jednomu nebo více lidem. Zprávy můžete posílat osobám ze seznamu kontaktů v telefonu a z firemního adresáře. Zvolte možnost > a. 1 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt. 2 V části Odeslat rychlou zprávu vyberte identifikátor Lync kontaktu. 3 Napište zprávu a zvolte možnost. 4 Pro ukončení chatové konverzace s kontaktem zvolte možnost > Ukončit konverzaci. Tip: Při ukončení bude konverzace odstraněna ze seznamu Zobrazit konverzace. Pokud konverzaci na své straně neukončíte, bude uložena do seznamu Zobrazit konverzace. Později ji můžete z tohoto seznamu odstranit. Odeslání místa vašeho pobytu 1 V okně konverzace zvolte možnost > Odeslat místo. 2 Zkontrolujte svou polohu na mapě a zvolte možnost Odeslat. Aplikace Lync 2010 odešle zprávu chatu s vaší polohou a odkazem na mapu.

7 Microsoft Lync Tip: Můžete také přidat vlastní popisek, například název firmy nebo ulice, které kontaktu s rozpoznáním místa pomohou. Tato funkce není dostupná ve všech zemích nebo regionech. Přidání kontaktu do konverzace V okně konverzace zvolte možnost a vyberte kontakt. Nového účastníka můžete do konverzace přizvat kdykoli, ale do probíhající chatové konverzace můžete kontakty přidávat pouze po jednom. Přepínání mezi probíhajícími konverzacemi V okně konverzace zvolte možnost > Zobrazit konverzace a vyberte konverzaci, do které chcete přejít. Tip: Konverzace, na které jste nereagovali, jsou zobrazeny na domovské obrazovce. Posílání konverzací em 1 V okně konverzace zvolte možnost > Odeslat jako . 2 Napište požadované informace a pošlete zprávu. Volání Zvolte možnost >. Pokud je na vašem účtu Lync povolena služba Enterprise Voice a je nastavena možnost Volat přes práci, můžete z mobilního telefonu volat na místní i mezinárodní telefonní čísla přes server Lync. K funkci Volat přes práci můžete přistupovat přes kartu kontaktu, okno konverzace nebo číselník. Volání Lync z karty kontaktu 1 Zvolte možnost. 2 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, kterému chcete volat. 3 V části Volat přes práci vyberte identifikátor Lync nebo telefonní číslo kontaktu. 4 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Volání Lync z okna konverzace 1 Zvolte možnost. 2 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Volání Lync z číselníku 1 Zvolte možnost. 2 Napište telefonní číslo včetně předčíslí.

8 8 Microsoft Lync Zvolte možnost. 4 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Pokud pro váš účet Lync není služba Enterprise Voice povolena, můžete z mobilního telefonu volat kontaktům ze seznamu jako při běžném volání podle ceníku operátora. Mobilní volání 1 Zvolte možnost. 2 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, kterému chcete volat. 3 Vyberte telefonní číslo kontaktu. Služba Lync 2010 slouží i k přístupu k hlasové schránce pro firemní telefonní číslo (pokud vaše firma podporuje firemní schránky). Přístup k firemní schránce Zvolte možnost >. Tato funkce hlasové schránky se liší od hlasové schránky v mobilním telefonu. K přístupu k hlasové schránce, do které ukládají vzkazy osoby volající přímo na váš mobilní telefon, slouží postup zadaný operátorem. Připojení ke schůzce 1 Otevřete v kalendáři pozvánku služby Lync na schůzku a zvolte možnost Připojit se ke schůzce Lync. Podle nastavení schůzky organizátorem můžete čekat v předsálí na přizvání nebo se ke schůzce připojit ihned. 2 Chcete-li se připojit ke schůzce, přijměte příchozí volání serveru Lync. Můžete hovořit, poslouchat zvuk a účastnit se chytových konverzací, neuvidíte však obsah, který může být při schůzce Lync sdílen. 3 Chcete-li schůzku ukončit, zvolte možnost > Ukončit schůzku. I v případě, že služba Enterprise Voice není pro váš účet Lync povolena, se můžete ke schůzkám Lync připojovat přes telefon. Další informace zjistíte u oddělení IT. Změna nastavení Nastavení různých funkcí softwaru Lync můžete kdykoli změnit. Chcete-li měnit nastavení funkce Voice, musíte být přihlášeni k softwaru Lync Mobile. Zvolte možnost > a > Nastavení. Změna přihlašovací adresy a hesla Zvolte možnost a upravte svou přihlašovací adresu a heslo.

9 Microsoft OneNote 9 Změna chování při spuštění Zvolte možnost a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Spustit aplikaci Lync při zapnutí telefonu. Tato funkce je k dispozici pouze pro budoucí verze sady Aplikace Microsoft pro systém Nokia Belle. Přidání telefonního čísla pro připojování ke schůzkám Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync, zvolte možnost a do pole Moje číslo mobilního telefonu napište telefonní číslo včetně předvolby země. Zapnutí a vypnutí funkce Volat přes práci 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync a že je pro účet nakonfigurována funkce Enterprise Voice a Volat přes práci. 2 Zvolte možnost. 3 Přesuňte posuvník Volat přes práci na vhodné místo. Tip: Když je zapnuta funkce Volat přes práci, volá váš telefon místní i mezinárodní hovory přes server Lync Server Změna nastavení Přesměrování volání 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync a že je pro účet nakonfigurována funkce Enterprise Voice a Přesměrování volání. 2 Zvolte možnost a změňte následující nastavení: Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Přesměrování volání, přesuňte posuvník Přesměrování volání do vhodné polohy. Chcete-li nastavit číslo, na které budou vaše hovory přesměrovány, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Přesměrování volání a v seznamu Přesměrovat moje volání na vyberte vhodnou možnost. Chcete-li toto nastavení změnit, musí být zapnuta funkce Přesměrování volání. Chcete-li nastavit, aby všechny příchozí hovory Lync současně vyzváněly i na dalším čísle, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Přesměrování volání a vyberte vhodnou možnost v seznamu Souběžné vyzvánění. Chcete-li toto nastavení změnit, musí být zapnuta funkce Přesměrování volání. Microsoft OneNote Informace o vytváření a úpravách poznámek v telefonu. Aplikace Microsoft OneNote Zvolte možnost >.

10 10 Microsoft OneNote V aplikaci Microsoft OneNote můžete v telefonu se systémem Nokia Belle vytvářet a upravovat poznámky. K poznámkám můžete přidávat obrázky a formátovat jejich text. Kromě místního ukládání poznámek do telefonu můžete poznámkové bloky OneNote 2010 otevírat, prohlížet a upravovat ve službě Windows Live SkyDrive. Poznámkové bloky jsou automaticky synchronizovány. Chcete-li své poznámky otevřít a sdílet ve službě SkyDrive, musíte se přihlásit pomocí bezplatného identifikátoru Windows Live. Poznámkové bloky a jejich oddíly vám usnadňují uspořádávání dokumentů. Každý poznámkový blok se skládá z jednoho nebo více oddílů. Oddíly obsahují stránky, které jsou vlastními dokumenty OneNote. Vytvoření identifikátoru služby Windows Live S identifikátorem Windows Live a heslem můžete z telefonu i z počítače přistupovat ke službám Microsoft, například Windows Live SkyDrive. Přejděte na stránku signup.live.com a postupujte podle zobrazených pokynů. Identifikátor Windows Live ID již máte, pokud máte některý z následujících účtů: Hotmail Vlastní ová adresa zaregistrovaná jako identifikátor Windows Live Messenger SkyDrive MSN Zune Pass Xbox LIVE Vytváření poznámek Když se přihlásíte ke službě OneNote, uvidíte v telefonu poznámkové bloky ze služby Windows Live SkyDrive. Pokud žádné poznámkové bloky nemáte, vytvoří služba blok Osobní (web). Pomocí mobilního klienta OneNote můžete vytvářet a měnit stránky, ale nemůžete vytvářet ani měnit bloky nebo oddíly. Bloky a oddíly můžete vytvářet v počítači nebo pomocí webové aplikace a synchronizovat je do inteligentního telefonu Nokia Belle pomocí služby SkyDrive. Zvolte možnost >. Vytváření poznámek ve službě SkyDrive Napište svůj identifikátor Windows Live a heslo a zvolte možnost Přihlásit se.

11 Microsoft OneNote 11 Chcete-li napsat poznámku bez přihlašování, můžete ji napsat do vytvořeného bloku Osobní. Všechny vytvořené poznámky budou umístěny v telefonu. Vytváření poznámek v telefonu Zvolte možnost přeskočte tento krok.. Vytváření rychlých poznámek Zvolte možnost. Vytváření poznámek do existujícího bloku Otevřete oddíl bloku a zvolte možnost. Aplikace OneNote pomocí oddílů Osobní (web) a Nezařazené poznámky synchronizuje poznámky do služby SkyDrive, proto tyto oddíly neodstraňujte ani nepřejmenovávejte. Odstraňování poznámek 1 Zvolte možnost >. 2 Vyberte a podržte poznámku a zvolte možnost Odstranit stránku. Poznámkové bloky a oddíly můžete odstraňovat pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows nebo pomocí webové aplikace OneNote. Skrytí sdílených poznámkových bloků V telefonu jsou zobrazeny i poznámkové bloky jiných uživatelů, kteří je s vámi ve službě SkyDrive sdílejí. Takové bloky můžete skrýt. 1 Zvolte možnost >. 2 Zvolte možnost > Nastavení. 3 V oddílu Poznámkové bloky SkyDrive přepněte hodnotu požadovaného bloku na Vyp.. Uspořádání poznámek Poznámky uložené ve službě Windows Live SkyDrive můžete uspořádávat pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows nebo pomocí webové aplikace OneNote. Máte k dispozici například následující akce: Ukládání poznámek do archivu a přesouvání Posílání poznámek Vytváření a odstraňování poznámkových bloků a oddílů

12 12 Microsoft Document Connection Změna barvy poznámkového bloku Synchronizace poznámek Poznámkový blok, který chcete otevřít v telefonu, musí být uložen ve službě Windows Live SkyDrive. Můžete použít dva způsoby: vytvořit poznámkové bloky na webu SkyDrive pomocí webové aplikace OneNote, sdílet poznámkové bloky ve službě SkyDrive pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows. Synchronizace poznámek ve službě SkyDrive s telefonem Přihlaste se k aplikaci OneNote v telefonu a otevřete své poznámkové bloky ve službě SkyDrive. Synchronizace poznámek z telefonu do služby SkyDrive Pokud se při prvním spuštění aplikace OneNote nepřihlásíte, budou poznámky uloženy v telefonu a nebudou synchronizovány se službou SkyDrive. Zvolte možnost > Synchronizovat do služby SkyDrive. Microsoft Document Connection Informace o správě dokumentů v telefonu. Aplikace Microsoft Document Connection Aplikace Document Connection slouží ke správě dokumentů v telefonu. Díky ní můžete zobrazit všechny soubory uložené v telefonu a přílohy ů. Aplikace Document Connection slouží také k přístupu k firemním serverům Microsoft SharePoint 2010 ve firemní síti nebo ve službě Microsoft Office 365 a k zobrazování a sdílení všech v nich uložených dokumentů. Pro přístup ke službě SharePoint potřebujete zabezpečený přístup k síti, například přes virtuální soukromou síť Nokia Belle nebo přes server Unified Access Gateway. Na serveru SharePoint jsou zobrazeny všechny soubory, ale v zobrazení oblíbených jsou uvedeny pouze soubory následujících typů: PowerPoint Word Excel PDF 1 Zvolte možnost >.

13 Microsoft Document Connection 13 2 Chcete-li nyní otevřít server SharePoint, zvolte možnost Ano. Chcete-li tento krok vynechat a otevřít server SharePoint později, zvolte možnost Ne. Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky najdete dvě karty: Oblíbené dokumenty a Místa. Chcete-li prozkoumat obsah serveru SharePoint, vyberte server SharePoint na kartě Místa. Na kartě Místa najdete oblíbené servery SharePoint, dokumenty uložené v paměti telefonu (Místní), přílohy ů a nedávno zobrazené servery SharePoint. Na kartě Oblíbené dokumenty jsou uvedeny všechny dokument z míst označených jako oblíbená. V zobrazení Průzkumník SharePoint najdete složky, dokumenty a další obsah. Dostupnost služeb Microsoft Office 365 se může v jednotlivých oblastech lišit. Řazení a filtrování dokumentů Dokumenty na kartách Oblíbené dokumenty i Místa můžete podle potřeby řadit a filtrovat. Řazení dokumentů Zvolte možnost > > Řadit podle data, Řadit podle názvu nebo Řadit podle místa. Filtrování dokumentů Zvolte možnost >, nebo. Tip: Chcete-li použité filtry odstranit, zvolte možnost. Otevření dokumentu 1 Zvolte možnost > >. Dokument můžete vybrat také v zobrazení Průzkumník SharePoint. 2 Vyberte dokument, který chcete otevřít. 3 Pokud je seznam dokumentů prázdný, otevřete server SharePoint a označte ho jako oblíbený. Dokumenty budou přidány do seznamu. Otevření serveru SharePoint a označení jako oblíbeného Když otevřete server SharePoint, bude přidán na kartu Místa. Místo můžete označit jako oblíbené. Dokumenty z tohoto místa pak budou uvedeny i v seznamu Oblíbené dokumenty. Zvolte možnost >.

14 14 Microsoft PowerPoint Broadcast Otevření serveru SharePoint Zvolte možnost > Otevřete adresu URL a napište webovou adresu serveru SharePoint. Označení místa jako oblíbeného Zvolte možnost >. Když místo označíte jako oblíbené, budou vlastnosti dokumentů uloženy do seznamu Oblíbené dokumenty. Ušetříte tak energii baterie a poplatky za přenos dat. Při otevření dokumentu bude dokument stažen do telefonu. Dokumenty na serveru SharePoint můžete kdykoli aktualizovat. Dokumenty můžete synchronizovat, abyste si byli jisti, že máte v telefonu nejnovější verzi dokumentu. Synchronizace nejnovějšího dokumentu do telefonu Zvolte možnost > Synchr.. Sdílení dokumentů Chcete-li dokument sdílet, můžete poslat odkaz na dokument umístěný na serveru SharePoint nebo samotný dokument jako přílohu, pokud je dokument umístěn v telefonu. Posílání odkazů Vyberte a podržte dokument a zvolte možnost Odeslat odkaz. Poslání dokumentu v příloze Vyberte a podržte dokument a zvolte možnost Odeslat jako přílohu. Microsoft PowerPoint Broadcast Informace o službě Microsoft PowerPoint Broadcast. Zobrazení vysílání aplikace PowerPoint Služba Microsoft PowerPoint Broadcast slouží k prohlížení prezentací PowerPoint v telefonu, přičemž přednášející spouští prezentaci na dálku pomocí služby PowerPoint Broadcast Service na serveru SharePoint nebo Windows Live. K zobrazení prezentace nemusí být v telefonu nainstalována aplikace PowerPoint. Přednášející vám musí z počítače připojeného k webu poslat odkaz na vysílání. 1 Jakmile obdržíte nebo chat s odkazem, vyberte odkaz. Systém spustí aplikaci PowerPoint Broadcast.

15 2 Klepnutím na displej získáte přístup k ovládání. Microsoft PowerPoint Broadcast 15

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Verze: 10.0.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-03-22 SWD-20130322133417232 Obsah Vítejte!... 7 BlackBerry 10: nové aplikace a funkce... 8 Začínáme... 12 Nastavení zařízení...

Více

Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows Phone 8.1, aktualizace 2

Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows Phone 8.1, aktualizace 2 Uživatelská příručka Lumia se systémem Windows Phone 8.1, aktualizace 2 1.0. vydání CS Informace o uživatelské příručce Toto je uživatelská příručka k aktuální verzi softwaru. Důležité: Důležité informace

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Karta SIM 9 Baterie 11 Zapínání a vypínání 12 Nastavení telefonu Zadání kódu PIN 13 Nastavení telefonu při prvním

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více