Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Apps - Uživatelská příručka"

Transkript

1 Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání

2 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze Chcete-li zjistit, jakou máte verzi softwaru, zadejte na číselníku kód *#0000#. K dispozici jsou následující aplikace: Microsoft Lync 2010 Mobile Microsoft OneNote Microsoft Document Connection Microsoft PowerPoint Broadcast Sada Aplikace Microsoft zahrnuje také funkci Nokia Conference Call integrovanou do pozvánek ke schůzkám a konferenčním hovorům. K telekonferenci se můžete připojit jediným klepnutím na kalendář. K práci se sadou Aplikace Microsoft je zpravidla nutné datové spojení. Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Sadu Aplikace Microsoft lze provozovat v podnikové síti nebo koupit jako službu v rámci služeb Office 365. Dostupnost služeb Microsoft Office 365 se může lišit podle oblasti. Stažení a instalace sady Aplikace Microsoft Možnosti stažení: Aplikace pro aktualizaci softwaru v telefonu Sada Nokia Suite v počítači Po nainstalování musíte telefon nechat restartovat nebo ho po vyzvání restartovat ručně. Instalace pomocí klienta pro aktualizaci softwaru 1 Zvolte možnost >. 2 Zvolte možnost > Označit aktualizace. 3 Vyberte v seznamu sadu Aplikace Microsoft. 4 Možností Restartovat dokončete aktualizaci a restartujte telefon. Instalace pomocí sady Nokia Suite 1 Kabelem USB připojte telefon k počítači a spusťte v počítači sadu Nokia Suite. 2 Zvolte možnost. 3 Po zvolení možnosti Otevřít uvidíte aktualizace dostupné pro váš telefon.

3 Začínáme 3 4 Zvolte možnost Aplikace Microsoft > Instalovat. 5 Přihlaste se k účtu Nokia a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači. Začínáme Informace o zahájení práce se sadou Aplikace Microsoft. Konfigurace sady Aplikace Microsoft 1 Vyberte na domovské obrazovce nástroj. 2 Napište ovou adresu a heslo k firemnímu účtu nebo účtu služby Office Napište název firemní domény a uživatelské jméno (jsou-li k dispozici). 4 Zvolte možnost Přihlásit se. Po nakonfigurování aplikací můžete tento widget z domovské obrazovky odebrat. Připojení k sadě Aplikace Microsoft Nastavení sady Aplikace Microsoft vyžaduje obslužné prostředí Microsoft. Pomocí následujících nastavení můžete konfigurovat aplikace Exchange ActiveSync, Lync 2010 a SharePoint. Další informace zjistíte u oddělení IT. Po nakonfigurování účtu sady Aplikace Microsoft vyberte v zobrazení Nakonfigurované služby: aplikaci a zvolte možnost Spustit. Pokud aplikace není úspěšně nakonfigurována, můžete ji vybrat v zobrazení Služby nenastaveny nastavit ji a zvolit možnost Připojit. Pokud chcete synchronizovat aplikaci OneNote se službou SkyDrive, musíte namapovat účet Windows Live do telefonu. Nastavení aplikace Exchange ActiveSync Server: Webová adresa firemního serveru služby Exchange ActiveSync nebo serveru služby Office 365. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť. Podle nastavení firemního systému budete možná muset nastavit některé nebo všechny z následujících parametrů aplikace Lync: Nastavení aplikace Lync 2010 Přihlašovací adresa aplikace Lync: Přihlašovací adresa pro systém Lync. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť.

4 4 Microsoft Lync 2010 Interní zjišťovací server Webová adresa interního firemního serveru Lync discovery nebo serveru služby Office 365. Externí zjišťovací server Webová adresa externího firemního serveru Lync discovery nebo serveru služby Office 365. Nastavení služby SharePoint Adresa UAG URL serveru SharePoint: Webová adresa firemního serveru Unified Access Gateway. Server SharePoint: Webová adresa primárního firemního serveru služby SharePoint nebo serveru služby Office 365. Doména: Název domény přiřazený vaší firmě. Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pro firemní síť. Microsoft Lync 2010 Informace o práci s aplikaci Microsoft Lync Aplikace Microsoft Lync 2010 Zvolte možnost >. Aplikace Microsoft Lync 2010 je součástí sady Aplikace Microsoft pro systém Nokia Belle, které přenáší hlavní podnikové aplikace Microsoft do inteligentních telefonů Nokia Belle. Lync je jednotné prostředí pro informace o přítomnosti, chat, hlasové hovory a schůzky online. Všechny kontakty jsou sdíleny mezi prostředími Lync 2010, Exchange 2010 a Sharepoint Veškerá komunikace prochází serverem Lync Server Službu Lync můžete využívat v těchto prostředích: Počítačový klient Mobilní klient Stolní telefony Přístup z pevných linek po zavolání Klient Lync Mobile je poskytován k používání s aplikací Microsoft Lync Server 2010 (v prostorách firmy) nebo službou Office 365 (Lync Online) s platnou licencí. Chcete-li používat verzi aplikace Lync Mobile v prostorách firmy, musíte mít nainstalovánu aktualizaci Lync Server 2010 Mobility Service Update. Licence k softwaru Lync Server 2010 nebo Lync Online je zpravidla poskytována firemním uživatelům.

5 Microsoft Lync Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Přihlášení 1 Zvolte možnost >. 2 Vyplňte pole Přihlašovací adresa a Heslo. K přihlašování zpravidla slouží vaše úplná ová adresa. 3 Pokud používáte verzi aplikace Lync 2010 v prostorách firmy, vyplňte pole Uživatelské jméno a Doména. Další informace zjistíte u oddělení IT. 4 Zvolte možnost Přihlásit se. Pokud se přihlášení nezdaří z důvodu dočasné chyby, například chyby sítě, pokusí se aplikace Lync 2010 přihlásit znovu. Pokud jde o trvalou chybu, například nesprávné uživatelské jméno, zobrazí systém upozornění. Potvrďte upozornění, upravte přihlašovací údaje a přihlaste se znovu. 5 Pokud chcete pro připojování ke schůzkám používat své mobilní číslo, napište své telefonní číslo i s kódem země a zvolte možnost Další. Pokud je na vašem účtu Lync Mobile povolena služba Enterprise Voice, můžete podle hodnot nastavených správcem vidět možnost Volat přes práci, Přesměrování volání nebo obě možnosti. 6 Zvolte možnost Hotovo. Po prvním přihlášení k aplikaci Lync 2010 budou údaje vašeho účtu uloženy a nebudete je muset vypisovat při každém přihlášení. Odhlášení od aplikace Lync 2010 Zvolte možnost > Odhlásit se. Kontakty a informace o přítomnosti Zvolte možnost > a. Na kartě Zobrazit kontakty jsou zobrazeny všechny kontakty, seskupené do různých kategorií, které nazýváme skupiny kontaktů. Když se v telefonu přihlásíte do aplikace Lync 2010, automaticky aktualizuje seznam kontaktů v telefonu podle seznamu kontaktů aplikace Lync 2010 v počítači. Získáte také přístup ke kontaktům uloženým ve firemním adresáři. Hledání kontaktů Zvolte možnost a začněte psát jméno kontaktu.

6 6 Microsoft Lync 2010 Zobrazení karty kontaktu Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt. Nastavení stavu přítomnosti nebo napsání poznámky V oblasti s uvedeným stavem přítomnosti vyberte stav nebo napište poznámku. Aplikace Lync 2010 stav aktualizuje podle kalendáře aplikace Microsoft Outlook. Přidávání kontaktů 1 Zvolte možnost a začněte psát jméno kontaktu. 2 Vyberte kontakt, zvolte možnost > Přidat kontakt... a vyberte skupinu, do které chcete kontakt přidat. Odebírání kontaktů 1 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, který chcete odebrat. 2 Zvolte možnost > Odebrat kontakt... Odeslání u nebo textové zprávy kontaktu Rozbalte skupinu kontaktů, vyberte kontakt a zvolte možnost Odeslat nebo Odeslat text. Odeslání zprávy chatu Aplikace Lync 2010 umožňuje posílat zprávy chatu jednomu nebo více lidem. Zprávy můžete posílat osobám ze seznamu kontaktů v telefonu a z firemního adresáře. Zvolte možnost > a. 1 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt. 2 V části Odeslat rychlou zprávu vyberte identifikátor Lync kontaktu. 3 Napište zprávu a zvolte možnost. 4 Pro ukončení chatové konverzace s kontaktem zvolte možnost > Ukončit konverzaci. Tip: Při ukončení bude konverzace odstraněna ze seznamu Zobrazit konverzace. Pokud konverzaci na své straně neukončíte, bude uložena do seznamu Zobrazit konverzace. Později ji můžete z tohoto seznamu odstranit. Odeslání místa vašeho pobytu 1 V okně konverzace zvolte možnost > Odeslat místo. 2 Zkontrolujte svou polohu na mapě a zvolte možnost Odeslat. Aplikace Lync 2010 odešle zprávu chatu s vaší polohou a odkazem na mapu.

7 Microsoft Lync Tip: Můžete také přidat vlastní popisek, například název firmy nebo ulice, které kontaktu s rozpoznáním místa pomohou. Tato funkce není dostupná ve všech zemích nebo regionech. Přidání kontaktu do konverzace V okně konverzace zvolte možnost a vyberte kontakt. Nového účastníka můžete do konverzace přizvat kdykoli, ale do probíhající chatové konverzace můžete kontakty přidávat pouze po jednom. Přepínání mezi probíhajícími konverzacemi V okně konverzace zvolte možnost > Zobrazit konverzace a vyberte konverzaci, do které chcete přejít. Tip: Konverzace, na které jste nereagovali, jsou zobrazeny na domovské obrazovce. Posílání konverzací em 1 V okně konverzace zvolte možnost > Odeslat jako . 2 Napište požadované informace a pošlete zprávu. Volání Zvolte možnost >. Pokud je na vašem účtu Lync povolena služba Enterprise Voice a je nastavena možnost Volat přes práci, můžete z mobilního telefonu volat na místní i mezinárodní telefonní čísla přes server Lync. K funkci Volat přes práci můžete přistupovat přes kartu kontaktu, okno konverzace nebo číselník. Volání Lync z karty kontaktu 1 Zvolte možnost. 2 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, kterému chcete volat. 3 V části Volat přes práci vyberte identifikátor Lync nebo telefonní číslo kontaktu. 4 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Volání Lync z okna konverzace 1 Zvolte možnost. 2 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Volání Lync z číselníku 1 Zvolte možnost. 2 Napište telefonní číslo včetně předčíslí.

8 8 Microsoft Lync Zvolte možnost. 4 Přijměte příchozí volání serveru Lync. Pokud pro váš účet Lync není služba Enterprise Voice povolena, můžete z mobilního telefonu volat kontaktům ze seznamu jako při běžném volání podle ceníku operátora. Mobilní volání 1 Zvolte možnost. 2 Rozbalte skupinu kontaktů a vyberte kontakt, kterému chcete volat. 3 Vyberte telefonní číslo kontaktu. Služba Lync 2010 slouží i k přístupu k hlasové schránce pro firemní telefonní číslo (pokud vaše firma podporuje firemní schránky). Přístup k firemní schránce Zvolte možnost >. Tato funkce hlasové schránky se liší od hlasové schránky v mobilním telefonu. K přístupu k hlasové schránce, do které ukládají vzkazy osoby volající přímo na váš mobilní telefon, slouží postup zadaný operátorem. Připojení ke schůzce 1 Otevřete v kalendáři pozvánku služby Lync na schůzku a zvolte možnost Připojit se ke schůzce Lync. Podle nastavení schůzky organizátorem můžete čekat v předsálí na přizvání nebo se ke schůzce připojit ihned. 2 Chcete-li se připojit ke schůzce, přijměte příchozí volání serveru Lync. Můžete hovořit, poslouchat zvuk a účastnit se chytových konverzací, neuvidíte však obsah, který může být při schůzce Lync sdílen. 3 Chcete-li schůzku ukončit, zvolte možnost > Ukončit schůzku. I v případě, že služba Enterprise Voice není pro váš účet Lync povolena, se můžete ke schůzkám Lync připojovat přes telefon. Další informace zjistíte u oddělení IT. Změna nastavení Nastavení různých funkcí softwaru Lync můžete kdykoli změnit. Chcete-li měnit nastavení funkce Voice, musíte být přihlášeni k softwaru Lync Mobile. Zvolte možnost > a > Nastavení. Změna přihlašovací adresy a hesla Zvolte možnost a upravte svou přihlašovací adresu a heslo.

9 Microsoft OneNote 9 Změna chování při spuštění Zvolte možnost a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Spustit aplikaci Lync při zapnutí telefonu. Tato funkce je k dispozici pouze pro budoucí verze sady Aplikace Microsoft pro systém Nokia Belle. Přidání telefonního čísla pro připojování ke schůzkám Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync, zvolte možnost a do pole Moje číslo mobilního telefonu napište telefonní číslo včetně předvolby země. Zapnutí a vypnutí funkce Volat přes práci 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync a že je pro účet nakonfigurována funkce Enterprise Voice a Volat přes práci. 2 Zvolte možnost. 3 Přesuňte posuvník Volat přes práci na vhodné místo. Tip: Když je zapnuta funkce Volat přes práci, volá váš telefon místní i mezinárodní hovory přes server Lync Server Změna nastavení Přesměrování volání 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Lync a že je pro účet nakonfigurována funkce Enterprise Voice a Přesměrování volání. 2 Zvolte možnost a změňte následující nastavení: Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Přesměrování volání, přesuňte posuvník Přesměrování volání do vhodné polohy. Chcete-li nastavit číslo, na které budou vaše hovory přesměrovány, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Přesměrování volání a v seznamu Přesměrovat moje volání na vyberte vhodnou možnost. Chcete-li toto nastavení změnit, musí být zapnuta funkce Přesměrování volání. Chcete-li nastavit, aby všechny příchozí hovory Lync současně vyzváněly i na dalším čísle, zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Přesměrování volání a vyberte vhodnou možnost v seznamu Souběžné vyzvánění. Chcete-li toto nastavení změnit, musí být zapnuta funkce Přesměrování volání. Microsoft OneNote Informace o vytváření a úpravách poznámek v telefonu. Aplikace Microsoft OneNote Zvolte možnost >.

10 10 Microsoft OneNote V aplikaci Microsoft OneNote můžete v telefonu se systémem Nokia Belle vytvářet a upravovat poznámky. K poznámkám můžete přidávat obrázky a formátovat jejich text. Kromě místního ukládání poznámek do telefonu můžete poznámkové bloky OneNote 2010 otevírat, prohlížet a upravovat ve službě Windows Live SkyDrive. Poznámkové bloky jsou automaticky synchronizovány. Chcete-li své poznámky otevřít a sdílet ve službě SkyDrive, musíte se přihlásit pomocí bezplatného identifikátoru Windows Live. Poznámkové bloky a jejich oddíly vám usnadňují uspořádávání dokumentů. Každý poznámkový blok se skládá z jednoho nebo více oddílů. Oddíly obsahují stránky, které jsou vlastními dokumenty OneNote. Vytvoření identifikátoru služby Windows Live S identifikátorem Windows Live a heslem můžete z telefonu i z počítače přistupovat ke službám Microsoft, například Windows Live SkyDrive. Přejděte na stránku signup.live.com a postupujte podle zobrazených pokynů. Identifikátor Windows Live ID již máte, pokud máte některý z následujících účtů: Hotmail Vlastní ová adresa zaregistrovaná jako identifikátor Windows Live Messenger SkyDrive MSN Zune Pass Xbox LIVE Vytváření poznámek Když se přihlásíte ke službě OneNote, uvidíte v telefonu poznámkové bloky ze služby Windows Live SkyDrive. Pokud žádné poznámkové bloky nemáte, vytvoří služba blok Osobní (web). Pomocí mobilního klienta OneNote můžete vytvářet a měnit stránky, ale nemůžete vytvářet ani měnit bloky nebo oddíly. Bloky a oddíly můžete vytvářet v počítači nebo pomocí webové aplikace a synchronizovat je do inteligentního telefonu Nokia Belle pomocí služby SkyDrive. Zvolte možnost >. Vytváření poznámek ve službě SkyDrive Napište svůj identifikátor Windows Live a heslo a zvolte možnost Přihlásit se.

11 Microsoft OneNote 11 Chcete-li napsat poznámku bez přihlašování, můžete ji napsat do vytvořeného bloku Osobní. Všechny vytvořené poznámky budou umístěny v telefonu. Vytváření poznámek v telefonu Zvolte možnost přeskočte tento krok.. Vytváření rychlých poznámek Zvolte možnost. Vytváření poznámek do existujícího bloku Otevřete oddíl bloku a zvolte možnost. Aplikace OneNote pomocí oddílů Osobní (web) a Nezařazené poznámky synchronizuje poznámky do služby SkyDrive, proto tyto oddíly neodstraňujte ani nepřejmenovávejte. Odstraňování poznámek 1 Zvolte možnost >. 2 Vyberte a podržte poznámku a zvolte možnost Odstranit stránku. Poznámkové bloky a oddíly můžete odstraňovat pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows nebo pomocí webové aplikace OneNote. Skrytí sdílených poznámkových bloků V telefonu jsou zobrazeny i poznámkové bloky jiných uživatelů, kteří je s vámi ve službě SkyDrive sdílejí. Takové bloky můžete skrýt. 1 Zvolte možnost >. 2 Zvolte možnost > Nastavení. 3 V oddílu Poznámkové bloky SkyDrive přepněte hodnotu požadovaného bloku na Vyp.. Uspořádání poznámek Poznámky uložené ve službě Windows Live SkyDrive můžete uspořádávat pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows nebo pomocí webové aplikace OneNote. Máte k dispozici například následující akce: Ukládání poznámek do archivu a přesouvání Posílání poznámek Vytváření a odstraňování poznámkových bloků a oddílů

12 12 Microsoft Document Connection Změna barvy poznámkového bloku Synchronizace poznámek Poznámkový blok, který chcete otevřít v telefonu, musí být uložen ve službě Windows Live SkyDrive. Můžete použít dva způsoby: vytvořit poznámkové bloky na webu SkyDrive pomocí webové aplikace OneNote, sdílet poznámkové bloky ve službě SkyDrive pomocí aplikace Microsoft OneNote 2010 v počítači se systémem Windows. Synchronizace poznámek ve službě SkyDrive s telefonem Přihlaste se k aplikaci OneNote v telefonu a otevřete své poznámkové bloky ve službě SkyDrive. Synchronizace poznámek z telefonu do služby SkyDrive Pokud se při prvním spuštění aplikace OneNote nepřihlásíte, budou poznámky uloženy v telefonu a nebudou synchronizovány se službou SkyDrive. Zvolte možnost > Synchronizovat do služby SkyDrive. Microsoft Document Connection Informace o správě dokumentů v telefonu. Aplikace Microsoft Document Connection Aplikace Document Connection slouží ke správě dokumentů v telefonu. Díky ní můžete zobrazit všechny soubory uložené v telefonu a přílohy ů. Aplikace Document Connection slouží také k přístupu k firemním serverům Microsoft SharePoint 2010 ve firemní síti nebo ve službě Microsoft Office 365 a k zobrazování a sdílení všech v nich uložených dokumentů. Pro přístup ke službě SharePoint potřebujete zabezpečený přístup k síti, například přes virtuální soukromou síť Nokia Belle nebo přes server Unified Access Gateway. Na serveru SharePoint jsou zobrazeny všechny soubory, ale v zobrazení oblíbených jsou uvedeny pouze soubory následujících typů: PowerPoint Word Excel PDF 1 Zvolte možnost >.

13 Microsoft Document Connection 13 2 Chcete-li nyní otevřít server SharePoint, zvolte možnost Ano. Chcete-li tento krok vynechat a otevřít server SharePoint později, zvolte možnost Ne. Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky najdete dvě karty: Oblíbené dokumenty a Místa. Chcete-li prozkoumat obsah serveru SharePoint, vyberte server SharePoint na kartě Místa. Na kartě Místa najdete oblíbené servery SharePoint, dokumenty uložené v paměti telefonu (Místní), přílohy ů a nedávno zobrazené servery SharePoint. Na kartě Oblíbené dokumenty jsou uvedeny všechny dokument z míst označených jako oblíbená. V zobrazení Průzkumník SharePoint najdete složky, dokumenty a další obsah. Dostupnost služeb Microsoft Office 365 se může v jednotlivých oblastech lišit. Řazení a filtrování dokumentů Dokumenty na kartách Oblíbené dokumenty i Místa můžete podle potřeby řadit a filtrovat. Řazení dokumentů Zvolte možnost > > Řadit podle data, Řadit podle názvu nebo Řadit podle místa. Filtrování dokumentů Zvolte možnost >, nebo. Tip: Chcete-li použité filtry odstranit, zvolte možnost. Otevření dokumentu 1 Zvolte možnost > >. Dokument můžete vybrat také v zobrazení Průzkumník SharePoint. 2 Vyberte dokument, který chcete otevřít. 3 Pokud je seznam dokumentů prázdný, otevřete server SharePoint a označte ho jako oblíbený. Dokumenty budou přidány do seznamu. Otevření serveru SharePoint a označení jako oblíbeného Když otevřete server SharePoint, bude přidán na kartu Místa. Místo můžete označit jako oblíbené. Dokumenty z tohoto místa pak budou uvedeny i v seznamu Oblíbené dokumenty. Zvolte možnost >.

14 14 Microsoft PowerPoint Broadcast Otevření serveru SharePoint Zvolte možnost > Otevřete adresu URL a napište webovou adresu serveru SharePoint. Označení místa jako oblíbeného Zvolte možnost >. Když místo označíte jako oblíbené, budou vlastnosti dokumentů uloženy do seznamu Oblíbené dokumenty. Ušetříte tak energii baterie a poplatky za přenos dat. Při otevření dokumentu bude dokument stažen do telefonu. Dokumenty na serveru SharePoint můžete kdykoli aktualizovat. Dokumenty můžete synchronizovat, abyste si byli jisti, že máte v telefonu nejnovější verzi dokumentu. Synchronizace nejnovějšího dokumentu do telefonu Zvolte možnost > Synchr.. Sdílení dokumentů Chcete-li dokument sdílet, můžete poslat odkaz na dokument umístěný na serveru SharePoint nebo samotný dokument jako přílohu, pokud je dokument umístěn v telefonu. Posílání odkazů Vyberte a podržte dokument a zvolte možnost Odeslat odkaz. Poslání dokumentu v příloze Vyberte a podržte dokument a zvolte možnost Odeslat jako přílohu. Microsoft PowerPoint Broadcast Informace o službě Microsoft PowerPoint Broadcast. Zobrazení vysílání aplikace PowerPoint Služba Microsoft PowerPoint Broadcast slouží k prohlížení prezentací PowerPoint v telefonu, přičemž přednášející spouští prezentaci na dálku pomocí služby PowerPoint Broadcast Service na serveru SharePoint nebo Windows Live. K zobrazení prezentace nemusí být v telefonu nainstalována aplikace PowerPoint. Přednášející vám musí z počítače připojeného k webu poslat odkaz na vysílání. 1 Jakmile obdržíte nebo chat s odkazem, vyberte odkaz. Systém spustí aplikaci PowerPoint Broadcast.

15 2 Klepnutím na displej získáte přístup k ovládání. Microsoft PowerPoint Broadcast 15

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

rychlé zasílání zpráv.

rychlé zasílání zpráv. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.0 Aplikace My Instant Communicator pro telefon Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 Aplikace My Instant Communicator pro Alcatel-Lucent

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Zároveň jsme velice rádi, že jste se rozhodli tyto data zpřesnit doplnit o data z nového projektu SimStream.

Zároveň jsme velice rádi, že jste se rozhodli tyto data zpřesnit doplnit o data z nového projektu SimStream. Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nápověda k aplikaci Micro Focus Vibe Mobile

Nápověda k aplikaci Micro Focus Vibe Mobile Nápověda k aplikaci Micro Focus Vibe Mobile září 2016 Začínáme Mobilní přístup na portál Micro Focus Vibe může deaktivovat správce portálu Vibe. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Postup přihlášení (první přihlášení)

Postup přihlášení (první přihlášení) Postup přihlášení (první přihlášení) 1. ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com objeví se úvodní přihlašovací stránka 2. do prvního vstupního řádku zapište jako přihlašovací

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení vyzvánění

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS Verze:: 1.2.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-21 SWD-20140121091034722 Obsah Související zdroje... 5 Začínáme... 6 O aplikaci BlackBerry Link...6 Seznámení

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější)

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější) Stručná příručka Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) Doplněk Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) 2 O doplňku Cisco

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více