Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink"

Transkript

1 Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Informace o dokumentu Číslo dokumentu AW 1.1 Název dokumentu Aktivační web Zákazník M7 + Eviso Vlastník dokumentu na straně zákazníka Vedoucí projektu (odpovědná osoba) na straně E Zilly Priorita na straně zákazníka (1-4) Jan Augusta Michal Kopřiva Klíčová osoba pro sběr požadavků na straně zákazníka Klíčová osoba pro sběr požadavků na straně E Zilly 1 Dodání do termínu návrh zákazníka Jan Augusta Michal Kopřiva Květen 2013 Základní informace o dokumentu Datum první předávky dokumentu Vlastník dokumentu Ezilly CZ; Michal Kopřiva Umístění dokumentu Michal Kopřiva, E Zilly CZ Dokument bude schválen Jaroslav Glisník, M7 Dokument bude revidován Michal Kopřiva, E Zilly CZ Všechna práva vyhrazena. Bez písemného povolení společnosti E Zilly CZ, s.r.o. je zakázáno jakékoliv šíření, kopírování, reprodukování či užití tohoto dokumentu či jeho částí v elektronické nebo tištěné podobě. Při tvorbě tohoto materiálu bylo vydáno maximální úsilí směrem k odstranění nedostatků a chyb, ale i přes toto úsilí může dokument nějaké obsahovat. E Zilly CZ, s.r.o. neručí za tyto chyby a nedostatky ani za škody, jež by vznikly realizací tohoto dokumentu. Všechna práva vyhrazena 2013 by E Zilly CZ, s.r.o

2 Historie dokumentu Versi Verze Autor Datum Komentáře 1.1 Michal Kopřiva Úvodní verze dokumentu, stav aplikace k Obsah dokumentu 1. Úvod Podmínky pro přístup do aplikace Aktivační web Popis práce v aplikaci dle položek MENU MENU - Přihlášení MENU Úvodní obrazovka MENU Registrační údaje MENU Nový provozní účet a Přehled provozních účtů MENU Přehled aktivací MENU Aktivace karet / služeb Vstup do Menu Aktivace karet/služeb Předplatit služby Zaplatit Servisní poplatek Detail aktivních služeb Reset a Změna pinu karty, Reautorizace Změna FLEXI Objednat kartu NEXT Registrovat kartu Výměna Registrovat další kartu MENU Nabít Kredit MENU Přehled plateb MENU Přehled měsíčního vyúčtování MENU Změna hesla MENU Výměna karty CS Link Balíček s dotovaným přijímačem Úvod Podmínky pro prodejce Podmínky pro zákazníka, resp. kartu Proces uzavření smlouvy a spárování přijímače s kartou zákazníka Přílohy a navázané dokumenty Příloha č. 1 Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Příloha č. 2 Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) Příloha č. 3 Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Příloha č. 4 Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník Příloha č. 5 - Podporované přijímače, provize a distributoři Příloha č. 6 - Otázky a odpovědi

3 1. Úvod Aplikace Aktivační WEB umožňuje Partnerům Skylinku, kteří mají uzavřenu Smlouvu o poskytování služeb, online aktivovat placené služby zákazníkům uživatelům dekódovacích karet Skylink, případně další funkční operace s kartami (registrace nových karet, karate výměna, objednání karty Next ) Tento dokument slouží jako popis systémových funkcí aplikace a také jako návod či nápověda pro uživatele partnery. 1.1 Podmínky pro přístup do aplikace Aktivační web a) uzavření Smlouvy o poskytování služeb, formulář smlouvy je k dispozici ke stažení na nebo záložka Aktivační web. b) složení KAUCE na účet Skylink (dle podmínek smlouvy) c) po uzavření smlouvy a složení Kauce bude Partner zaevidován v Zákaznickém systému Skylink, bude mu přiděleno: - ID partnera tedy Variabilní symbol pro identifikaci jeho plateb - login: přihlašovací jméno pro vstup do aplikace - heslo: přidělené heslo lze po prvním přihlášení změnit 2. Popis práce v aplikaci dle položek MENU Následující kapitola popisuje systémové funkce a také případy jejich užití dle jednotlivých položek MENU a funkčních tlačítek. 2.1 MENU - Přihlášení Aplikace je přístupná 24h/7d, kromě plánovaných odstávek pro údržbu a upgrady systému. Aplikace je umístěna na webové adrese https://registrace.skylink.cz/cms_eshop/partner/ Pro přístup ve slovenštině použijte webovou adresu V případě požadavku na změnu jazykové verze použijte symbol národní vlaječky, který je přístupný na každé stránce aplikace. Po úspěšném přihlášení následuje úvodní obrazovka

4 V případě, že uživatel zapomněl Přihlašovací údaje, může si je nechat odeslat na svůj (uvedený ve smlouvě), pomocí volby Zapomenuté heslo. 2.2 MENU Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka po přihlášení slouží k rychlé rekapitulaci údajů přihlášeného uživatele. Důležitý údaj je aktuální Kredit. Tento údaj by se měl pohybovat v kladných hodnotách. Pokud hodnota Kreditu klesne pod nulu, je možno realizovat aktivace služeb jen do výše Kauce. V tomto okamžiku je potřeba odeslat na bankovní účet Skylinku vybranou tržbu od zákazníků (Nabít Kredit)

5 2.3 MENU Registrační údaje V této obrazovce se zobrazí kompletní rekapitulace Registračních údajů přihlášeného uživatele. Důležitý údaj je Vaše partner ID, které je nutno použít v případě zapomenutého hesla. Další důležitý údaj je Kauce, kde je uložena hodnota složené Kauce při podpisu smlouvy. A dále Variabilní symbol, který je nutno použít při odesílání vybrané tržby od zákazníků (nabití Kreditu) na bankovní účet Skylinku

6 2.4 MENU Nový provozní účet a Přehled provozních účtů Nový provozní účet V případě, že má partner více provozoven nebo více zaměstnanců, může každé provozovně přidělit svůj provozní účet a přihlašovací údaje. Pomocí tohoto podřízeného účtu mají uživatelé přístup ke všem funkcím, s výjimkou vytváření provozních účtů. Možnost vytváření a správy Provozních účtů je povolena pouze po přihlášení do základního účtu (admin). Přehled provozních účtů Na této obrazovce vidí vlastník základního účtu přehled svých podřízených účtů provozoven a může je spravovat (aktivovat/deaktivovat). 2.5 MENU Přehled aktivací Na této obrazovce si může uživatel zobrazit přehled již realizovaných aktivací. Standardně se zobrazují aktivace za aktuální měsíc. Použitím filtrů lze zobrazit různé pohledy - je možno nastavit rozsah aktivací podle data od do - zobrazit aktivace podle jednotlivých provozních účtů - kliknutím na symbol lupy u jednotlivých položek lze opakovaně zobrazit a vytisknout potvrzení o platbě pro zákazníka Přehled aktivací lze také označit a zkopírovat-exportovat např. do Excelu, kde je možno vytvořit přehlednou tabulku viz příklad. Skupina Číslo karty Zákazník Cena Přijatá částka Vytvořeno dne Prodejce 50921/ICZ-CS Film na 01Mes /Michal Kopřiva Test /ICZ-Servisni popl. 12Mes /Michal Kopřiva Prodejna u TESCA 51101/ICZ-KOMBI na 01Mes /Stanislav Petrů Test 58101/ICZ_FLEXI7 na 01Mes / TradeTec, a.s Test 57101/ICZ_MINI na 01Mes /Bohumil Tomeš Test 58101/ICZ_FLEXI7 na 01Mes /Bohumil Tomeš Test 55016/ICZ-Registrace služby Skylink /Michal Kopřiva Test 55016/ICZ-Registrace služby Skylink /Michal Kopřiva Test - 6 -

7 Přehled aktivací 2.6 MENU Aktivace karet / služeb Tato položka menu je jedna z nedůležitějších a frekventovaných funkcí. Pomocí této položky se uživatel aplikace dostane do aktivní části, kde lze pro zadanou kartu aktivovat placené služby Skylink vč. Servisního poplatku, realizovat registrace nových karet, registrace karet Výměna, objednat kartu Next, provádět Reautorizace, Reset pinu rodičovské kontroly, Změnu programů v balíčku Flexi Vstup do Menu Aktivace karet/služeb - 7 -

8 V případě, že je karta registrovaná, zobrazí se její přehled a nástroje pro práci s kartou. Pokud má zákazník na konkrétním zákaznickém účtu registrováno více karet, zobrazí se všechny tyto karty. V případě, že zákazník ani karta ještě registrováni nejsou, zobrazí se Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme. Pokud má zákazník již registrovánu nějakou kartu v minulosti, lze, pomocí čísla této již registrované karty, vejít do zákaznického účtu a novou kartu zde při-registrovat tlačítko Registrovat další kartu Předplatit služby Je nutno provést kontrolu čísla karty a jména zákazníka (možný překlep v č. karty) a pokračovat tlačítkem Předplatit služby a dále Pokračovat na výběr služeb

9 Systém nabídne přehled služeb a období povolených pro konkrétní kartu. Pokračujeme zatržením vybrané služby a období. Dále tlačítko Přidat do objednávky

10 Následuje obrazovka pro potvrzení vybrané služby a její aktivaci. Zde existuje možnost zaškrtnout volbu funkce Použít kredit zákazníka, která pro úhradu vybrané služby použije Kredit zákazníka. Kredit může pokrýt celou cenu nebo její část, podle toho jakou částku zákazník v Kreditu má. Pokud v Kreditu nemá nic, tak zaškrtnutí volby nezpůsobí žádnou akci. Dále je nutno zkontrolovat datum aktivace položka Platnost od. Pokud na kartě dobíhá služba stejného typu nebo nižší, systém datum aktivace nastaví na datum vypršení předchozí služby. Pokud na kartě není aktuálně žádná placená služba, Platnost od systém nastaví na aktuální datum (dnes). Pomocí symbolu kalendáře lze na přání zákazníka datum Platnost od ručně posunout do budoucnosti. Symbolem křížku lze nepotvrzenou objednávku zrušit. Pokračování tlačítkem Potvrdit aktivaci. Následuje obrazovka s potvrzením aktivace vybrané služby a období. Tlačítkem Přehled, správa, Předplatné služeb se vrátíme na výchozí přehled karty. Tlačítkem Tisk potvrzení lze na vyžádání zákazníka vytisknout potvrzení o přijaté platbě, kde je obsažen rozsah zaplacených služeb a rozpis úhrady rozdělený na část v hotovosti a část strženou z Kreditu zákazníka

11 2.6.3 Zaplatit Servisní poplatek Obrazovka Přehled, Správa, Předplatné služeb nabízí kompletní informace o aktuálním přehledu služeb konkrétní karty včetně informace o datu povinnosti uhradit Servisní poplatek (SP). Pokud je toto datum menší než aktuální datum (sysdate) je zvýrazněno červeně. Pokud je již karta deaktivována z důvodu neuhrazení SP je datum doplněno textem Vypnuta z důvodu nezaplacení servisního poplatku

12 Servisní poplatek je možno uhradit použitím tlačítka Zaplatit SP. Následuje obrazovka s výběrem způsobu úhrady. Standardní volba je Jednorázovou platbou 348 CZK na rok. Volba Prostřednictvím SMS je určena pro nouzové případy, kdy se SP uhradí na 10 dní za cenu SMS (25 Kč,- / 1,- eur). Karta se aktivuje až po doručení Premium SMS (nutno mít u GSM operátora povoleno)

13 2.6.4 Detail aktivních služeb Protože se v přehledu karty zobrazuje pouze název aktivního balíčku nikoliv konkrétní programy, může se hodit mít po ruce i detailní seznam programů aktivních na konkrétní kartě. Detail se zobrazí po kliknutí na tlačítko Detail aktivních služeb Reset a Změna pinu karty, Reautorizace Pro partnery prodejce Skylinku jsou v aplikaci zpřístupněny i Irdeto systémové funkce pro správu karty. Pro úspěšné použití těchto funkcí je potřeba, aby ovládaná karta byla v okamžiku použití funkce vložena v satelitním přijímači naladěném na některý z programů Skylinku Změna FLEXI7 Tato funkce umožňuje na vybrané kartě změnit konfiguraci programů v aktuálně aktivní službě FLEXI

14 2.6.7 Objednat kartu NEXT Tato funkce umožňuje k vybrané kartě Irdeto objednat na přání zákazníka druhou kartu do domácnosti (kartu NEXT) Registrovat kartu Výměna Tato funkce umožňuje vybranou kartu Skylink CryptoWorks vyměnit za kartu Skylink Irdeto Výměna. Použitím tlačítka Registrovat kartu Výměna je vyvolána obrazovka pro výměnu karty. Jednoduše se doplní číslo nové karty Výměna a pokračuje se tlačítkem Dokončit výměnu Následuje potvrzovací obrazovka, kde jsou shrnuty informace o výměně a zároveň je zde datum do kdy je platná aktivace nové karty Výměna, resp. do kdy je uhrazen Servisní poplatek. Pokud je datum velmi blízké aktuálnímu datu je potřeba informovat zákazníka a nabídnout předplatné některého balíčku programů nebo Servisního poplatku na rok. Předplatné je možno realizovat použitím tlačítek Předplatit služby nebo Zaplatit SP. Návrat na přehled karty je možný tlačítkem Přehled aktivních služeb Registrovat další kartu Tato funkce umožňuje k existujícímu účtu zákazníka (k již registrované kartě) při-registrovat další karty. Po kliknutí na tlačítko Registrovat další kartu se zobrazí Registrační formulář, kterým novou kartu zaregistrujeme. 2.7 MENU Nabít Kredit Pokud hodnota Kreditu klesne pod nulu, je možno realizovat aktivace služeb jen do výše Kauce. V tomto okamžiku je potřeba odeslat na bankovní účet Skylinku vybranou tržbu od zákazníků (Nabít Kredit). Nabít Kredit lze různými platebními metodami: Poštovní poukázkou, Bankovním převodem off line metody Platební brána GoPay on line metoda nabízí několik možností jak platbu odeslat:

15 Platební kartou, která má povoleny internetové platby (ecommerce), pro CZK i EUR Internetové bankovnictví banky mbank, pro CZK Internetové bankovnictví banky RaifaisenBank, pro CZK Internetové bankovnictví banky Komerční banka, pro CZK Internetové bankovnictví banky FioBanka, pro CZK Internetové bankovnictví banky Slovenská Sporitelna, pro EUR Internetové bankovnictví banky UniCreditBank, pro EUR Tyto platební metody zajistí okamžité připsání odeslané částky do Kreditu prodejce Tato platební metoda připíše částku do Kreditu prodejce ihned po jejím zaplacení v hotovosti na terminálu společnosti SAZKA. Po kliknutí na tlačítko vybrané platební metody, se zobrazí okno pro vložení požadované částky. Následuje přesměrování na platební bránu GoPay, kde se postupuje podle pokynů na obrazovce. Po realizaci platby se zpět zobrazí Aktivační web, kde již bude připsán Kredit

16 2.8 MENU Přehled plateb Toto Menu umožňuje prodejci získat přehled o svých platbách do Kreditu. Parametr účel platby rozlišuje, zda byl Kredit nabit platbou od prodejce KREDIT nebo připsáním Provize od M7 BONUS. Parametr stav rozlišuje, jestli byla platba již zahrnuta v měsíčním vyúčtování Zaúčtovaná nebo ještě ne Spárovaná. 2.9 MENU Přehled měsíčního vyúčtování Toto Menu ukazuje souhrnná data aktivací, plateb a provizí v 1 měsíčních intervalech. Vyúčtování slouží pro prodejce jako podklad k zaúčtovaní získané provize

17 Příklad měsíčního vyúčtování

18 2.10 MENU Změna hesla Tato volba umožňuje změnit aktuální heslo na jiné MENU Výměna karty CS Link Tato volba umožňuje zákazníkům s kartou CS Link (CryptoWorks i Irdeto) vytvořit nový zákaznický účet v databázi Skylinku a registrovat kartu Skylink Výměna náhradou za CS Link kartu. Po kliknutí na tlačítko Výměna karty CS Link následuje obrazovka pro zadání čísla karty CS Link. Dále následuje Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme

19 Dále následuje Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme Balíček s dotovaným přijímačem Úvod Zákazník má možnost získat přijímač z vybraných typů za lepších, než standardních podmínek. Podmínkou je smluvní závazek (vůči M7 Group) 12 měsíců nepřetržitě odebírat některý ze základních balíčků z placené programové nabídky Skylink minimálně balíček Mini. Přijímač bude párován s kartou Skylink. Přijímač je od prvního dne majetkem zákazníka. Projekt je cílen na skupinu zákazníků s již registrovanou kartou typu Irdeto/ICE, kteří uvažují o koupi nového přijímače. Zákazník si bude moct zakoupit zvýhodněný přijímač za 999,-Kč nebo 40, Podmínky pro prodejce Prodejce Partner Skylinku, musí splňovat tyto parametry - kategorie 1 TOP - uzavřená Smlouva o poskytování služeb s M7 Group S.A., vzor v příloze - uzavřený Dodatek pro projekt Balíček s přijímačem s M7 Group S.A., vzor v příloze - uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů se správcem zákaznické databáze M7 Group S.A., vzor v příloze - prodejce nakoupí od určených distributorů přijímače určené do akce za stanovenou cenu - prodejce má na prodejním místě přístupný signál satelitního vysílání Skylink Podmínky pro zákazníka, resp. kartu - Karta Skylink typu Irdeto nebo Irdeto ICE. Zákazník musí mít kartu při podpisu smlouvy sebou

20 - V posledních 90-ti dnech nebyl na kartě předplacen základní placený balíček (Mini, Flexi7, Multi, Kombi, HD Plus, Multi HD, Komplet), nevztahuje se na PROMO. - Promo Mini (karta Výměna), běží v souběhu. - Promo Komplet (nová karta Standard nebo M7), nově zaplacená služba běží po ukončení Promo. - Akce se nevztahuje na karty v režimu Demo, VIP, CATV, Test Proces uzavření smlouvy a spárování přijímače s kartou zákazníka Protože M7 Group S.A. významně dotuje cenu přijímače, chce tento přijímač ochránit proti jeho použití s jiným příjmem satelitního vysílání než je programová nabídka Skylink. Toto lze docílit spárováním karty Skylink a přijímače. Zákazník se podpisem smlouvy zavazuje toto omezení strpět po dobu platnosti smlouvy. 1. Prodeji dotovaného přijímače předchází prodejní rozhovor, výběr typu satelitního přijímače a vysvětlení podmínek smlouvy. 2. Zákazník předá kartu prodejci. 3. Prodejce pomocí aplikace Aktivační web zjistí aktuální stav karty. 4. Prodejce vybalí satelitní přijímač, připojí ho k signálu Skylink, naladí přijímač na programovou nabídku Skylink (fast scan), vloží do něj kartu zákazníka a předvede funkčnost přijímače a programy, které karta aktuálně povoluje (např. nabídka Digital). 5. Pokud je karta typu Irdeto nebo ICE, pokračuje prodejce tlačítkem Balíček s dotovaným přijímačem

21 6. Následuje webový formulář pro vyplnění náležitostí smlouvy (údaje o zákazníkovi, zvoleném přijímači, zvolené programové nabídce). Pokud se údaje o vlastníkovi karty (zájemce o dotovaný přijímač) shodují (podle údajů z dokladu totožnosti) s registračními údaji předložené dekódovací karty, je možno tyto údaje zkopírovat do prázdných kolonek smluvní strany Uživatele. Ke zkopírování použijte tlačítko Převzít údaje z registrace karty. Dále doplňte datum narození a číslo dokladu totožnosti. Případně opravte ovou adresu a telefonní číslo

22 7. Dále opište číslo satelitního přijímače, desetimístné číslo na štítku přijímače označené jako ChipID nebo CSSN. Pokud má číslo jen devět nebo osum znaků, doplňte úvodní nulu(y) 0 (příklad ). Pokud je číslo přijímače v pořádku, automaticky se do další kolonky doplní jeho značka a typ. 8. Pokračujte výběrem základní programové nabídky pro 12-ti měsíční závazek zákazníka, zvolte počet měsíců předplatného, které zákazník zaplatí na místě v hotovosti. 9. Doplňte platební metodu, kterou si zákazník zvolil pro úhradu předplatného po uplynutí doby předplatného zaplaceného v hotovosti (obvykle po třech měsících)

23 10. Následuje obrazovka s rekapitulací vložených údajů a smlouvy, potvrzení tlačítkem Uložit návrh smlouvy, smlouvu uložíte a můžete ji vytisknout (zvolte 3x kopie). Po vytištění smlouvy ji dejte přečíst a podepsat zákazníkovi. Teprve po podpisu smlouvy, případně inkasování hotovosti, pokračujte dále

24 11. Ujistěte se, že je přijímač s vloženou kartou v provozu na některé z předvoleb Skylinku. 12. Následuje generování Validačního kódu, sledujte obrazovku připojeného televizoru. Po zobrazení zprávy, opište Validační kód a vložte jej do Aktivačního webu (POZOR limit je 90 sekund). Pokud nestihnete limit, je možno Validační kód vygenerovat ještě jednou. Pokud to nestihnete ani podruhé, je potřeba celý proces opakovat od začátku. 13. Následuje závěrečná potvrzující obrazovka. Pokračujte tlačítkem Konec procesu. Systém Vás vrátí na obrazovku s přehledem karet a služeb

25 14. Pro vytištění Potvrzení o zaplacení předplatného vybrané služby použijte volbu Přehled aktivací. Zde můžete také znovu zobrazit i vytisknout již uzavřenou smlouvu (smlouvy se řadí na konec seznamu. 15. Kontrolu přidělené Dotace (1100,- Kč / 44,- EUR) si můžete zkontrolovat v MENU Přehled plateb. Zároveň se Vám zvýší Kredit o hodnotu dotace minus aktivovaná služba (např =230,- Kč) 16. Jednu kopii smlouvu předejte zákazníkovi, druhou kopii si uložte pro svoji evidenci, třetí kopii odešlete neprodlené na zákaznický servis Skylink: adresa pro ČR: adresa pro Slovensko: Satelitní televize Skylink Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 4 P.O.BOX Ostrava Čadca 4 Česká republika Slovenská republika 17. Cenu přijímače 999,- Kč / 40,- EUR, Vám zákazník zaplatí přímo (váš účet - pokladna). Potvrzení o platbě přijímače (daňový doklad) vydáváte na svých dokladech

26 3. Přílohy a navázané dokumenty Název dokumentu Verze Komentáře Příloha č Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Příloha č Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) Příloha č Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Příloha č Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník Příloha č Podporované přijímače, provize a distributoři Příloha č Otázky a odpovědi 3.1 Příloha č. 1 Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Smlouva_AW_CZ pdf Zmluva_AW_SK pdf 3.2 Příloha č. 2 Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) 00_dotBOX_Dotatek 1_AW_CZ.doc 00_dotBOX_Dotatek 1_AW_SK.doc 3.3 Příloha č. 3 Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Smlouva_o_zpracova Zmluva_o_spracovan ni_ou_m7_prodejci_balicek_s_prijimacem_cz.docx i_ou_m7_prodejci_balicek_s_prijimacem_sk.docx 3.4 Příloha č. 4 Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník 00_dotBOX_SML_zak aznik_cz.doc 00_dotBOX_SML_zak aznik_sk.doc

27 3.5 Příloha č. 5 - Podporované přijímače, provize a distributoři Značka a typ GoSAT GS7056HDi Mascom MC 250 Optibox minizebra Zircon SHD 777 Homecast 3200 IRD Provize Dotace Zpětný bonus distributora Prodejní cena 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR Distributor TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/ Opava-Předměstí tel: , mobil: , MASCOM s.r.o. Školská 188, Kosoř tel.: , mobil: , INTER-SAT LTD, org. složka Blučina Blučina Tel.: , INTER-SAT LTD, org. složka Blučina Blučina Tel.: , ALLCOM s.r.o. Ul. Sedmidomky Praha 10 Tel.: , , Příloha č. 6 - Otázky a odpovědi Níže můžete najít nejčastěji pokládané otázky, jež souvisí s celkovým procesem prodeje dotovaných přijímačů a odpovědi na ně. V případě že nenajdete odpovědi na vaše dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat na partnerské podpoře, kde Vám rádi odpovíme. 1. Identifikace 1.1. Kdo je vhodný zákazník? Doporučení: Vhodnou cílovou skupinou jsou zákazníci Skylinku bez placené nabídky, se starším typem přijímače, kteří mají zájem o pokračování užívání satelitní televize Skylink a přišli si pro nový přijímač. Omezení se vztahuje na karty, které měly v posledních 90 dnech nějakou základní placenou službu Mohu uzavřít se zákazníkem smlouvu, pokud nemá svou kartu s sebou? Odpověď: Ne, při procesu zpracování smlouvy a párování je zapotřebí mít kartu u obchodníka. Při tvorbě smlouvy musí dojít k fyzickému spárování karty s přijímačem a závazek samotný spočívá v omezení funkcionality karty na tento jediný přijímač a naopak; přijímač bude funkční pouze s touto kartou Je možné aktivovat tento typ služby na karty typu CryptoWorks? Odpověď: Nelze, podporované typy karet jsou pouze Irdeto a ICE Zákazník má na kartě aktivní placené služby, nebo měl v posledních 90 dnech aktivní nějakou placenou službu. Může využít akce Balíček s

28 přijímačem? Odpověď: Nemůže, tato akce je cílena na zákazníky, kteří na kartě neměli v posledních 90 dnech žádné placené služby Je nezbytně nutné kontrolovat identitu zákazníků dle dokladu totožnosti? Odpověď: Je nutné provést kontrolu údajů a do smlouvy zadat údaje platné dle platného průkazu totožnosti Jak mám nakládat s údaji získanými z dokladu totožnosti? Odpověď: Údaje získané z průkazu totožnosti jsou pouze pro účely smlouvy samotné. Jejich další zpracování je zakázáno a podléhá zákonu na ochranu spotřebitele a ochranu osobních údajů Zákazník si předplatil služby na delší období (např. na rok), nebo si pravidelně platí služby např. pomocí SIPO. Může si Balíček s přijímačem zakoupit? Odpověď: Ne, pilotní fáze je omezena na zákazníky, jež v posledních 90 dnech na kartě neměli žádnou placenou službu. 2. Volba služeb na kartě 2.1. Může si zákazník k základnímu balíčku předplatit i jiné služby? Odpověď: Ano, může. Tento scénář je velice žádoucí zákazník tak odejde nejen se základním balíčkem služeb, ale také s novým přijímačem a prémiovými službami. Společně s tím získá prodejce vyšší provizi Jaká je minimální služba, jež si musí zákazník pořídit se závazkem? Odpověď: Minimální služba pro uzavření smlouvy je balíček služeb Mini Může si zákazník předplatit jako základní službu i vyšší službu než balíček Mini? Odpověď: Ano, může. Jako v případě 2.1. je tato situace žádoucí. 3. Přijímač 3.1. Kde naleznu číslo Chip ID, které zmiňujete ve smlouvě a na dalších místech? Odpověď: Číslo Chip ID naleznete buď na krabici přijímače, nebo přímo na spodní straně přijímače na samostatném štítku vizte příklad na obrázku níže vždy desetimístné číslo bez mezer i s úvodními nulami. Chip ID lze zjistit také z menu přijímače Jaké přijímače jsou v nabídce pro tento typ služby? Odpověď: Aktuální seznam přijímačů jež M7 Group dodává do této akce je dostupný na Partnerském webu U kterých distributorů a za jakých podmínek můžu získat přijímače určené do akce Dotované přijímače? Odpověď: Přijímače určené pro akci Dotované přijímače lze získat od vybraných distributorů za podmínek určených při uzavření smlouvy o vstupu do této akce. Podmínkou je mít uzavřenou smlouvu s M7. Seznam distributorů je v aktuální podobě uveden na Partnerském webu Musím jako partner nabízet všechny přijímače podporované ze strany M7 do akce Dotované přijímače? Odpověď: Participující dealeři nemusí nabízet všechny typy přijímačů, které budou ze strany M7 dotovány. Dealeři, kteří nebudou mít k dispozici kompletní nabídku dotovaných přijímačů, mohou být vyloučeni

29 z plošné komunikace nabídky ze strany M7 (reklamní materiály budou obsahovat všechny typy dotovaných přijímačů a jejich omezení by mohlo zvyšovat množství neuspokojených zákazníků) Jakým způsobem probíhá reklamace porouchaného dotovaného přijímače? Odpověď: Reklamace se řídí obchodním zákoníkem. V případě poruchy přijímače tuto reklamaci vyřizuje prodejce, jenž přijímač prodal. V tomto případě má zákazník nárok na pozastavení služeb a tento požadavek vyřizuje zákaznický servis Jaký je postup v případě, že přijímač nemohl být opraven v rámci uznané reklamace, či nebyl opraven v zákonem dané lhůtě a zákazník požaduje náhradu? Odpověď: V tomto případě zajistí prodejce zákazníkovi náhradu za přijímač jako v případě jakékoliv jiné uznané reklamace. Pokud dojde k výměně přijímače, vytvoří prodejce dodatek ke smlouvě, jenž bude evidovat změnu Chip ID a provede přepárování z původního přijímače na přijímač nový. 4. Smlouva a platby 4.1. Může si zákazník předplatit delší období než minimální tři měsíce? Odpověď: Ano, může stačí zvolit dané časové období a toto zákazníkovi při tvorbě smlouvy vyúčtovat Musí zákazník platit služby nepřetržitě 12 měsíců, nebo může období předplatného přerušovat? Odpověď: Zákazník nemůže platby přerušovat, závazek je dán na období 12 měsíců předplatného a jediný důvod pro přerušení je přijímač v reklamaci Co se stane v případě platební nekázně zákazníka? Kdo řeší nastalou situaci? Odpověď: V případě platební nekázně se postupuje dle smluvních podmínek zákazník je vyzván ke splnění svých závazků, a pokud jim nedostojí, bude po něm dlužná částka vymáhána Může zákazník ukončit závazek předčasně a nechat si přístroj odpárovat? Jakým způsobem se řeší výpověď služby ze strany zákazníka? Odpověď: Nikoliv, ukončení smlouvy a odpárování přijímače je možné nejdříve po uplynutí 12 měsíců a splnění závazků Jakým způsobem je ukončeno období závazku? Dojde k odpárování automaticky a je to ukončení závazku zákazník informován? Odpověď: Závazek skončí po odběru služeb po dobu 12 měsíců. K odpárování však automaticky po této době nedojde a zákazník si o něj musí požádat na zákaznickém servisu. O ukončení závazku není uživatel informován automaticky, avšak informace o délce závazku je dostupná v zákaznické zóně na nebo či na vyžádání na zákaznickém servisu. 5. Validace s spárování 5.1. Jak dlouho reálně trvá validace celé operace? Odpověď: Samotný proces něco okolo pěti minut Musí být skutečně karta zasunuta v přijímači, s nímž se bude párovat? Musí být zvolený přijímač v dosahu signálu a nastaven na některou z předvoleb Skylink? Odpověď: Tento krok je při párování naprosto nezbytný, a pokud nebude proveden, nedojde korektně ke spárování. Přesvědčte se, že je zákazníkova karta vložena ve zvoleném přijímači, pod signálem a že přijímač je naladěný na některou z předvoleb nabídky Skylink (např. ČT2-29 -

30 nebo STV1) a teprve poté požádejte o validaci. Na televizoru bude zobrazena i zpráva s validačním kódem Co mám dělat v případě, že dojde k nějaké chybě při validaci nebo mi došel čas pro zadání a zpráva s validačním kódem nepřišla? Odpověď: V případě, že došel čas pro zadání validačního kódu, zadejte nový požadavek o validační kód a zkuste pár minut vyčkat. Pokud by nastaly jiné kritické situace a systém by sám nenabídl řešení či neohlásil jasnou chybu, kontaktujte neprodleně partnerský servis Jakým způsobem zkontroluji, že došlo úspěšně ke spárování? Odpověď: Pro tento účel můžete použít funkci STATUS Aktivačního webu, jež zobrazí na televizoru stav karty a přijímače.(bude doprogramováno, později) 6. Finalizace 6.1. Již došlo k finalizaci smlouvy v Aktivačním webu, ale poté jsme objevili chybu či chyby ve smlouvě, avšak ta již nejde editovat, jaký mám zvolit postup? Odpověď: Změny zaznamenejte čitelně rukou do papírového originálu smlouvy, ke změně připište datum změny a nechte na daném místě parafovat zákazníkovým i svým podpisem Jak často mám zasílat smlouvy na zákaznický servis Skylink? Odpověď: Smlouvy zasílejte jednou týdně na adresu zákaznického centra na adresu zákaznického centra M7 Group Satelitní televize Skylink, P.O. Box č. 4, Ostrava 6.3. Jakým způsobem budou vyplaceny mé provize za zprostředkování služby zákazníkovi? Odpověď: Provize, resp. Dotace jsou vypláceny okamžitě převodem na účet prodejce (Kredit) v Aktivačním webu. Výše provize je upravena sazebníkem provizí, který je vždy k dispozici na Partnerském webu Skylink. 7. Reklamace 7.1. Na rozdíl od jiných případů reklamací, zde je karta pevně vázána na přijímač jaký je základní postup při reklamaci balíčku? Odpověď: Při převzetí reklamace je třeba udělat prvotní kontrolu, zda je porucha čistě v přijímači, nebo zda může být porucha ve čtečce či na samotné kartě Porucha se zdá být na kartě či na čtečce. Jaký je postup? Odpověď: Od zákazníka převezměte jak kartu, tak i přijímač a zašlete jej na zákaznický servis, kde bude vyloučena či potvrzena chyba na kartě. Zákazníka informujte o možnosti pozastavit služby na kartě po dobu reklamace Porucha byla potvrzena na kartě. Jaký je další postup? Odpověď: Byla-li porucha na kartě, bude původní karta vyměněna Reklamačním oddělením Skylinku a na zákaznickém servisu bude vytvořen dodatek smlouvy (změna karty), který bude odeslán zpět prodejci společně s funkčním přijímačem a kartou. Dodatek nechte podepsat zákazníkem a zašlete zpět na zákaznický servis Porucha se zdá být pouze v přijímači. Jaký je postup? Odpověď: Přijímač převezměte a zašlete distributorovi na reklamaci. Zákazníka informujte o možnosti pozastavit služby na kartě po dobu reklamace Mohu zákazníkovi v době reklamace zapůjčit jiný přijímač? Odpověď: Ano, můžete, ale musí se jednat o přijímač, který je kompatibilní s validačním procesem tedy musí se jednat o jeden z podporovaných přijímačů v této akci. Ke smlouvě vytvořte dodatek,

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKY MASTERCARD MOBILE 1 Podporované platformy Aplikace MC Mobile je podporovaná na zařízeních: iphone (iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5) ipad (ipad, ipad 2, ipad 3rd generation) Android. Pozn.: minimální podporované

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

Manuál pro úplnou registraci klienta

Manuál pro úplnou registraci klienta Manuál pro úplnou registraci klienta 1 1. Načtěte si stránky www.maxitip.cz a vpravo nahoře vyberte ZAREGISTRUJTE SE. 2. Otevře se Vám registrační formulář. 2 3. První zadáte přihlašovací údaje: Přihlašovací

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení

Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení Metodika objednávání odvozu použitých osvětlovacích zařízení 1. Přihlášení do informačního systému. Na jakékoliv stránce www.ekolamp.cz po vstupu do systému zadejte své přihlašovací údaje login a heslo

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu

Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus

Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Ovládání majetkové účtu prostřednictvím služby Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus Obsah 1. Rozdíl mezi službou Moje Investice Online a Moje Investice Online Plus... 1 2. Přihlášení ke službě

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Přihlašování na promoce a poplatky

Přihlašování na promoce a poplatky Přihlašování na promoce a poplatky Systém IS EDISON podporuje přihlašování na promoci a platbu za ni. Následující popis uvádí změny, ke kterým v souvislosti se zavedením funkcionality došlo a také, jaký

Více

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz

Florbalová škola Jihlava, o.s. http://auto.fbsjihlava.cz Florbalová škola Jihlava, o.s. CESTOVNÍ PŘÍKAZY http://auto.fbsjihlava.cz OBSAH Obsah REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ / VSTUP DO APLIKACE... 5 ZADÁNÍ NOVÉHO PŘÍKAZU... 6 ODESLÁNO A CO DÁL... 7 ZMĚNA REGISTRACE...

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin Finanční trhy, a.s. Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Nejjednodušší způsob, jak v internetovém bankovnictví nastavit trvalý příkaz k úhradě, je zvolit PLATBY, KONVERZE Trvalá platba na liště na pravé straně. Základní položky formuláře

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Aplikace. Uživatelská příručka Android, iphone

Aplikace. Uživatelská příručka Android, iphone Aplikace Uživatelská příručka Android, iphone Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 2017 1 Aplikace HopOn přináší inovativní a univerzální přístup k nákupu jízdenek a funguje na Android a iphone mobilních

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Zadání příkazu k úhradě

Zadání příkazu k úhradě Zadání příkazu k úhradě Přihlašte se do aplikace WSPK Smartbanking a zobrazí se vám Úvodní stránka s přehledem aktivních produktů, které máte aktivované pro elektronické bankovnictví. Na formulář pro zadání

Více

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách

Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách Obchodní podmínky pro Online předprodej jízdních tarifů ve Ski centru Říčky v Orlických horách OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem Ski centrum 239,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Návod ke sjednání nové smlouvy a dodatku pro přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli

Návod ke sjednání nové smlouvy a dodatku pro přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli Návod ke sjednání nové smlouvy a dodatku pro přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli Sjednání smlouvy, fakturace a uvolnění přístupu k textům technických norem probíhá v internetové aplikaci ČSN

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému... 2 1.1. Registrace do RS... 2 1.1.1. Registrace klubových členů... 2 1.1.2. Registrace

Více