Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink"

Transkript

1 Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Informace o dokumentu Číslo dokumentu AW 1.1 Název dokumentu Aktivační web Zákazník M7 + Eviso Vlastník dokumentu na straně zákazníka Vedoucí projektu (odpovědná osoba) na straně E Zilly Priorita na straně zákazníka (1-4) Jan Augusta Michal Kopřiva Klíčová osoba pro sběr požadavků na straně zákazníka Klíčová osoba pro sběr požadavků na straně E Zilly 1 Dodání do termínu návrh zákazníka Jan Augusta Michal Kopřiva Květen 2013 Základní informace o dokumentu Datum první předávky dokumentu Vlastník dokumentu Ezilly CZ; Michal Kopřiva Umístění dokumentu Michal Kopřiva, E Zilly CZ Dokument bude schválen Jaroslav Glisník, M7 Dokument bude revidován Michal Kopřiva, E Zilly CZ Všechna práva vyhrazena. Bez písemného povolení společnosti E Zilly CZ, s.r.o. je zakázáno jakékoliv šíření, kopírování, reprodukování či užití tohoto dokumentu či jeho částí v elektronické nebo tištěné podobě. Při tvorbě tohoto materiálu bylo vydáno maximální úsilí směrem k odstranění nedostatků a chyb, ale i přes toto úsilí může dokument nějaké obsahovat. E Zilly CZ, s.r.o. neručí za tyto chyby a nedostatky ani za škody, jež by vznikly realizací tohoto dokumentu. Všechna práva vyhrazena 2013 by E Zilly CZ, s.r.o

2 Historie dokumentu Versi Verze Autor Datum Komentáře 1.1 Michal Kopřiva Úvodní verze dokumentu, stav aplikace k Obsah dokumentu 1. Úvod Podmínky pro přístup do aplikace Aktivační web Popis práce v aplikaci dle položek MENU MENU - Přihlášení MENU Úvodní obrazovka MENU Registrační údaje MENU Nový provozní účet a Přehled provozních účtů MENU Přehled aktivací MENU Aktivace karet / služeb Vstup do Menu Aktivace karet/služeb Předplatit služby Zaplatit Servisní poplatek Detail aktivních služeb Reset a Změna pinu karty, Reautorizace Změna FLEXI Objednat kartu NEXT Registrovat kartu Výměna Registrovat další kartu MENU Nabít Kredit MENU Přehled plateb MENU Přehled měsíčního vyúčtování MENU Změna hesla MENU Výměna karty CS Link Balíček s dotovaným přijímačem Úvod Podmínky pro prodejce Podmínky pro zákazníka, resp. kartu Proces uzavření smlouvy a spárování přijímače s kartou zákazníka Přílohy a navázané dokumenty Příloha č. 1 Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Příloha č. 2 Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) Příloha č. 3 Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Příloha č. 4 Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník Příloha č. 5 - Podporované přijímače, provize a distributoři Příloha č. 6 - Otázky a odpovědi

3 1. Úvod Aplikace Aktivační WEB umožňuje Partnerům Skylinku, kteří mají uzavřenu Smlouvu o poskytování služeb, online aktivovat placené služby zákazníkům uživatelům dekódovacích karet Skylink, případně další funkční operace s kartami (registrace nových karet, karate výměna, objednání karty Next ) Tento dokument slouží jako popis systémových funkcí aplikace a také jako návod či nápověda pro uživatele partnery. 1.1 Podmínky pro přístup do aplikace Aktivační web a) uzavření Smlouvy o poskytování služeb, formulář smlouvy je k dispozici ke stažení na nebo záložka Aktivační web. b) složení KAUCE na účet Skylink (dle podmínek smlouvy) c) po uzavření smlouvy a složení Kauce bude Partner zaevidován v Zákaznickém systému Skylink, bude mu přiděleno: - ID partnera tedy Variabilní symbol pro identifikaci jeho plateb - login: přihlašovací jméno pro vstup do aplikace - heslo: přidělené heslo lze po prvním přihlášení změnit 2. Popis práce v aplikaci dle položek MENU Následující kapitola popisuje systémové funkce a také případy jejich užití dle jednotlivých položek MENU a funkčních tlačítek. 2.1 MENU - Přihlášení Aplikace je přístupná 24h/7d, kromě plánovaných odstávek pro údržbu a upgrady systému. Aplikace je umístěna na webové adrese https://registrace.skylink.cz/cms_eshop/partner/ Pro přístup ve slovenštině použijte webovou adresu V případě požadavku na změnu jazykové verze použijte symbol národní vlaječky, který je přístupný na každé stránce aplikace. Po úspěšném přihlášení následuje úvodní obrazovka

4 V případě, že uživatel zapomněl Přihlašovací údaje, může si je nechat odeslat na svůj (uvedený ve smlouvě), pomocí volby Zapomenuté heslo. 2.2 MENU Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka po přihlášení slouží k rychlé rekapitulaci údajů přihlášeného uživatele. Důležitý údaj je aktuální Kredit. Tento údaj by se měl pohybovat v kladných hodnotách. Pokud hodnota Kreditu klesne pod nulu, je možno realizovat aktivace služeb jen do výše Kauce. V tomto okamžiku je potřeba odeslat na bankovní účet Skylinku vybranou tržbu od zákazníků (Nabít Kredit)

5 2.3 MENU Registrační údaje V této obrazovce se zobrazí kompletní rekapitulace Registračních údajů přihlášeného uživatele. Důležitý údaj je Vaše partner ID, které je nutno použít v případě zapomenutého hesla. Další důležitý údaj je Kauce, kde je uložena hodnota složené Kauce při podpisu smlouvy. A dále Variabilní symbol, který je nutno použít při odesílání vybrané tržby od zákazníků (nabití Kreditu) na bankovní účet Skylinku

6 2.4 MENU Nový provozní účet a Přehled provozních účtů Nový provozní účet V případě, že má partner více provozoven nebo více zaměstnanců, může každé provozovně přidělit svůj provozní účet a přihlašovací údaje. Pomocí tohoto podřízeného účtu mají uživatelé přístup ke všem funkcím, s výjimkou vytváření provozních účtů. Možnost vytváření a správy Provozních účtů je povolena pouze po přihlášení do základního účtu (admin). Přehled provozních účtů Na této obrazovce vidí vlastník základního účtu přehled svých podřízených účtů provozoven a může je spravovat (aktivovat/deaktivovat). 2.5 MENU Přehled aktivací Na této obrazovce si může uživatel zobrazit přehled již realizovaných aktivací. Standardně se zobrazují aktivace za aktuální měsíc. Použitím filtrů lze zobrazit různé pohledy - je možno nastavit rozsah aktivací podle data od do - zobrazit aktivace podle jednotlivých provozních účtů - kliknutím na symbol lupy u jednotlivých položek lze opakovaně zobrazit a vytisknout potvrzení o platbě pro zákazníka Přehled aktivací lze také označit a zkopírovat-exportovat např. do Excelu, kde je možno vytvořit přehlednou tabulku viz příklad. Skupina Číslo karty Zákazník Cena Přijatá částka Vytvořeno dne Prodejce 50921/ICZ-CS Film na 01Mes /Michal Kopřiva Test /ICZ-Servisni popl. 12Mes /Michal Kopřiva Prodejna u TESCA 51101/ICZ-KOMBI na 01Mes /Stanislav Petrů Test 58101/ICZ_FLEXI7 na 01Mes / TradeTec, a.s Test 57101/ICZ_MINI na 01Mes /Bohumil Tomeš Test 58101/ICZ_FLEXI7 na 01Mes /Bohumil Tomeš Test 55016/ICZ-Registrace služby Skylink /Michal Kopřiva Test 55016/ICZ-Registrace služby Skylink /Michal Kopřiva Test - 6 -

7 Přehled aktivací 2.6 MENU Aktivace karet / služeb Tato položka menu je jedna z nedůležitějších a frekventovaných funkcí. Pomocí této položky se uživatel aplikace dostane do aktivní části, kde lze pro zadanou kartu aktivovat placené služby Skylink vč. Servisního poplatku, realizovat registrace nových karet, registrace karet Výměna, objednat kartu Next, provádět Reautorizace, Reset pinu rodičovské kontroly, Změnu programů v balíčku Flexi Vstup do Menu Aktivace karet/služeb - 7 -

8 V případě, že je karta registrovaná, zobrazí se její přehled a nástroje pro práci s kartou. Pokud má zákazník na konkrétním zákaznickém účtu registrováno více karet, zobrazí se všechny tyto karty. V případě, že zákazník ani karta ještě registrováni nejsou, zobrazí se Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme. Pokud má zákazník již registrovánu nějakou kartu v minulosti, lze, pomocí čísla této již registrované karty, vejít do zákaznického účtu a novou kartu zde při-registrovat tlačítko Registrovat další kartu Předplatit služby Je nutno provést kontrolu čísla karty a jména zákazníka (možný překlep v č. karty) a pokračovat tlačítkem Předplatit služby a dále Pokračovat na výběr služeb

9 Systém nabídne přehled služeb a období povolených pro konkrétní kartu. Pokračujeme zatržením vybrané služby a období. Dále tlačítko Přidat do objednávky

10 Následuje obrazovka pro potvrzení vybrané služby a její aktivaci. Zde existuje možnost zaškrtnout volbu funkce Použít kredit zákazníka, která pro úhradu vybrané služby použije Kredit zákazníka. Kredit může pokrýt celou cenu nebo její část, podle toho jakou částku zákazník v Kreditu má. Pokud v Kreditu nemá nic, tak zaškrtnutí volby nezpůsobí žádnou akci. Dále je nutno zkontrolovat datum aktivace položka Platnost od. Pokud na kartě dobíhá služba stejného typu nebo nižší, systém datum aktivace nastaví na datum vypršení předchozí služby. Pokud na kartě není aktuálně žádná placená služba, Platnost od systém nastaví na aktuální datum (dnes). Pomocí symbolu kalendáře lze na přání zákazníka datum Platnost od ručně posunout do budoucnosti. Symbolem křížku lze nepotvrzenou objednávku zrušit. Pokračování tlačítkem Potvrdit aktivaci. Následuje obrazovka s potvrzením aktivace vybrané služby a období. Tlačítkem Přehled, správa, Předplatné služeb se vrátíme na výchozí přehled karty. Tlačítkem Tisk potvrzení lze na vyžádání zákazníka vytisknout potvrzení o přijaté platbě, kde je obsažen rozsah zaplacených služeb a rozpis úhrady rozdělený na část v hotovosti a část strženou z Kreditu zákazníka

11 2.6.3 Zaplatit Servisní poplatek Obrazovka Přehled, Správa, Předplatné služeb nabízí kompletní informace o aktuálním přehledu služeb konkrétní karty včetně informace o datu povinnosti uhradit Servisní poplatek (SP). Pokud je toto datum menší než aktuální datum (sysdate) je zvýrazněno červeně. Pokud je již karta deaktivována z důvodu neuhrazení SP je datum doplněno textem Vypnuta z důvodu nezaplacení servisního poplatku

12 Servisní poplatek je možno uhradit použitím tlačítka Zaplatit SP. Následuje obrazovka s výběrem způsobu úhrady. Standardní volba je Jednorázovou platbou 348 CZK na rok. Volba Prostřednictvím SMS je určena pro nouzové případy, kdy se SP uhradí na 10 dní za cenu SMS (25 Kč,- / 1,- eur). Karta se aktivuje až po doručení Premium SMS (nutno mít u GSM operátora povoleno)

13 2.6.4 Detail aktivních služeb Protože se v přehledu karty zobrazuje pouze název aktivního balíčku nikoliv konkrétní programy, může se hodit mít po ruce i detailní seznam programů aktivních na konkrétní kartě. Detail se zobrazí po kliknutí na tlačítko Detail aktivních služeb Reset a Změna pinu karty, Reautorizace Pro partnery prodejce Skylinku jsou v aplikaci zpřístupněny i Irdeto systémové funkce pro správu karty. Pro úspěšné použití těchto funkcí je potřeba, aby ovládaná karta byla v okamžiku použití funkce vložena v satelitním přijímači naladěném na některý z programů Skylinku Změna FLEXI7 Tato funkce umožňuje na vybrané kartě změnit konfiguraci programů v aktuálně aktivní službě FLEXI

14 2.6.7 Objednat kartu NEXT Tato funkce umožňuje k vybrané kartě Irdeto objednat na přání zákazníka druhou kartu do domácnosti (kartu NEXT) Registrovat kartu Výměna Tato funkce umožňuje vybranou kartu Skylink CryptoWorks vyměnit za kartu Skylink Irdeto Výměna. Použitím tlačítka Registrovat kartu Výměna je vyvolána obrazovka pro výměnu karty. Jednoduše se doplní číslo nové karty Výměna a pokračuje se tlačítkem Dokončit výměnu Následuje potvrzovací obrazovka, kde jsou shrnuty informace o výměně a zároveň je zde datum do kdy je platná aktivace nové karty Výměna, resp. do kdy je uhrazen Servisní poplatek. Pokud je datum velmi blízké aktuálnímu datu je potřeba informovat zákazníka a nabídnout předplatné některého balíčku programů nebo Servisního poplatku na rok. Předplatné je možno realizovat použitím tlačítek Předplatit služby nebo Zaplatit SP. Návrat na přehled karty je možný tlačítkem Přehled aktivních služeb Registrovat další kartu Tato funkce umožňuje k existujícímu účtu zákazníka (k již registrované kartě) při-registrovat další karty. Po kliknutí na tlačítko Registrovat další kartu se zobrazí Registrační formulář, kterým novou kartu zaregistrujeme. 2.7 MENU Nabít Kredit Pokud hodnota Kreditu klesne pod nulu, je možno realizovat aktivace služeb jen do výše Kauce. V tomto okamžiku je potřeba odeslat na bankovní účet Skylinku vybranou tržbu od zákazníků (Nabít Kredit). Nabít Kredit lze různými platebními metodami: Poštovní poukázkou, Bankovním převodem off line metody Platební brána GoPay on line metoda nabízí několik možností jak platbu odeslat:

15 Platební kartou, která má povoleny internetové platby (ecommerce), pro CZK i EUR Internetové bankovnictví banky mbank, pro CZK Internetové bankovnictví banky RaifaisenBank, pro CZK Internetové bankovnictví banky Komerční banka, pro CZK Internetové bankovnictví banky FioBanka, pro CZK Internetové bankovnictví banky Slovenská Sporitelna, pro EUR Internetové bankovnictví banky UniCreditBank, pro EUR Tyto platební metody zajistí okamžité připsání odeslané částky do Kreditu prodejce Tato platební metoda připíše částku do Kreditu prodejce ihned po jejím zaplacení v hotovosti na terminálu společnosti SAZKA. Po kliknutí na tlačítko vybrané platební metody, se zobrazí okno pro vložení požadované částky. Následuje přesměrování na platební bránu GoPay, kde se postupuje podle pokynů na obrazovce. Po realizaci platby se zpět zobrazí Aktivační web, kde již bude připsán Kredit

16 2.8 MENU Přehled plateb Toto Menu umožňuje prodejci získat přehled o svých platbách do Kreditu. Parametr účel platby rozlišuje, zda byl Kredit nabit platbou od prodejce KREDIT nebo připsáním Provize od M7 BONUS. Parametr stav rozlišuje, jestli byla platba již zahrnuta v měsíčním vyúčtování Zaúčtovaná nebo ještě ne Spárovaná. 2.9 MENU Přehled měsíčního vyúčtování Toto Menu ukazuje souhrnná data aktivací, plateb a provizí v 1 měsíčních intervalech. Vyúčtování slouží pro prodejce jako podklad k zaúčtovaní získané provize

17 Příklad měsíčního vyúčtování

18 2.10 MENU Změna hesla Tato volba umožňuje změnit aktuální heslo na jiné MENU Výměna karty CS Link Tato volba umožňuje zákazníkům s kartou CS Link (CryptoWorks i Irdeto) vytvořit nový zákaznický účet v databázi Skylinku a registrovat kartu Skylink Výměna náhradou za CS Link kartu. Po kliknutí na tlačítko Výměna karty CS Link následuje obrazovka pro zadání čísla karty CS Link. Dále následuje Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme

19 Dále následuje Registrační formulář, kterým zákazníka i kartu registrujeme Balíček s dotovaným přijímačem Úvod Zákazník má možnost získat přijímač z vybraných typů za lepších, než standardních podmínek. Podmínkou je smluvní závazek (vůči M7 Group) 12 měsíců nepřetržitě odebírat některý ze základních balíčků z placené programové nabídky Skylink minimálně balíček Mini. Přijímač bude párován s kartou Skylink. Přijímač je od prvního dne majetkem zákazníka. Projekt je cílen na skupinu zákazníků s již registrovanou kartou typu Irdeto/ICE, kteří uvažují o koupi nového přijímače. Zákazník si bude moct zakoupit zvýhodněný přijímač za 999,-Kč nebo 40, Podmínky pro prodejce Prodejce Partner Skylinku, musí splňovat tyto parametry - kategorie 1 TOP - uzavřená Smlouva o poskytování služeb s M7 Group S.A., vzor v příloze - uzavřený Dodatek pro projekt Balíček s přijímačem s M7 Group S.A., vzor v příloze - uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů se správcem zákaznické databáze M7 Group S.A., vzor v příloze - prodejce nakoupí od určených distributorů přijímače určené do akce za stanovenou cenu - prodejce má na prodejním místě přístupný signál satelitního vysílání Skylink Podmínky pro zákazníka, resp. kartu - Karta Skylink typu Irdeto nebo Irdeto ICE. Zákazník musí mít kartu při podpisu smlouvy sebou

20 - V posledních 90-ti dnech nebyl na kartě předplacen základní placený balíček (Mini, Flexi7, Multi, Kombi, HD Plus, Multi HD, Komplet), nevztahuje se na PROMO. - Promo Mini (karta Výměna), běží v souběhu. - Promo Komplet (nová karta Standard nebo M7), nově zaplacená služba běží po ukončení Promo. - Akce se nevztahuje na karty v režimu Demo, VIP, CATV, Test Proces uzavření smlouvy a spárování přijímače s kartou zákazníka Protože M7 Group S.A. významně dotuje cenu přijímače, chce tento přijímač ochránit proti jeho použití s jiným příjmem satelitního vysílání než je programová nabídka Skylink. Toto lze docílit spárováním karty Skylink a přijímače. Zákazník se podpisem smlouvy zavazuje toto omezení strpět po dobu platnosti smlouvy. 1. Prodeji dotovaného přijímače předchází prodejní rozhovor, výběr typu satelitního přijímače a vysvětlení podmínek smlouvy. 2. Zákazník předá kartu prodejci. 3. Prodejce pomocí aplikace Aktivační web zjistí aktuální stav karty. 4. Prodejce vybalí satelitní přijímač, připojí ho k signálu Skylink, naladí přijímač na programovou nabídku Skylink (fast scan), vloží do něj kartu zákazníka a předvede funkčnost přijímače a programy, které karta aktuálně povoluje (např. nabídka Digital). 5. Pokud je karta typu Irdeto nebo ICE, pokračuje prodejce tlačítkem Balíček s dotovaným přijímačem

21 6. Následuje webový formulář pro vyplnění náležitostí smlouvy (údaje o zákazníkovi, zvoleném přijímači, zvolené programové nabídce). Pokud se údaje o vlastníkovi karty (zájemce o dotovaný přijímač) shodují (podle údajů z dokladu totožnosti) s registračními údaji předložené dekódovací karty, je možno tyto údaje zkopírovat do prázdných kolonek smluvní strany Uživatele. Ke zkopírování použijte tlačítko Převzít údaje z registrace karty. Dále doplňte datum narození a číslo dokladu totožnosti. Případně opravte ovou adresu a telefonní číslo

22 7. Dále opište číslo satelitního přijímače, desetimístné číslo na štítku přijímače označené jako ChipID nebo CSSN. Pokud má číslo jen devět nebo osum znaků, doplňte úvodní nulu(y) 0 (příklad ). Pokud je číslo přijímače v pořádku, automaticky se do další kolonky doplní jeho značka a typ. 8. Pokračujte výběrem základní programové nabídky pro 12-ti měsíční závazek zákazníka, zvolte počet měsíců předplatného, které zákazník zaplatí na místě v hotovosti. 9. Doplňte platební metodu, kterou si zákazník zvolil pro úhradu předplatného po uplynutí doby předplatného zaplaceného v hotovosti (obvykle po třech měsících)

23 10. Následuje obrazovka s rekapitulací vložených údajů a smlouvy, potvrzení tlačítkem Uložit návrh smlouvy, smlouvu uložíte a můžete ji vytisknout (zvolte 3x kopie). Po vytištění smlouvy ji dejte přečíst a podepsat zákazníkovi. Teprve po podpisu smlouvy, případně inkasování hotovosti, pokračujte dále

24 11. Ujistěte se, že je přijímač s vloženou kartou v provozu na některé z předvoleb Skylinku. 12. Následuje generování Validačního kódu, sledujte obrazovku připojeného televizoru. Po zobrazení zprávy, opište Validační kód a vložte jej do Aktivačního webu (POZOR limit je 90 sekund). Pokud nestihnete limit, je možno Validační kód vygenerovat ještě jednou. Pokud to nestihnete ani podruhé, je potřeba celý proces opakovat od začátku. 13. Následuje závěrečná potvrzující obrazovka. Pokračujte tlačítkem Konec procesu. Systém Vás vrátí na obrazovku s přehledem karet a služeb

25 14. Pro vytištění Potvrzení o zaplacení předplatného vybrané služby použijte volbu Přehled aktivací. Zde můžete také znovu zobrazit i vytisknout již uzavřenou smlouvu (smlouvy se řadí na konec seznamu. 15. Kontrolu přidělené Dotace (1100,- Kč / 44,- EUR) si můžete zkontrolovat v MENU Přehled plateb. Zároveň se Vám zvýší Kredit o hodnotu dotace minus aktivovaná služba (např =230,- Kč) 16. Jednu kopii smlouvu předejte zákazníkovi, druhou kopii si uložte pro svoji evidenci, třetí kopii odešlete neprodlené na zákaznický servis Skylink: adresa pro ČR: adresa pro Slovensko: Satelitní televize Skylink Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 4 P.O.BOX Ostrava Čadca 4 Česká republika Slovenská republika 17. Cenu přijímače 999,- Kč / 40,- EUR, Vám zákazník zaplatí přímo (váš účet - pokladna). Potvrzení o platbě přijímače (daňový doklad) vydáváte na svých dokladech

26 3. Přílohy a navázané dokumenty Název dokumentu Verze Komentáře Příloha č Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Příloha č Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) Příloha č Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Příloha č Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník Příloha č Podporované přijímače, provize a distributoři Příloha č Otázky a odpovědi 3.1 Příloha č. 1 Vzor Smlouvy o poskytování služeb Partnera Smlouva_AW_CZ pdf Zmluva_AW_SK pdf 3.2 Příloha č. 2 Vzor Dodatku ke smlouvě (Dotovaný přijímač) 00_dotBOX_Dotatek 1_AW_CZ.doc 00_dotBOX_Dotatek 1_AW_SK.doc 3.3 Příloha č. 3 Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů Smlouva_o_zpracova Zmluva_o_spracovan ni_ou_m7_prodejci_balicek_s_prijimacem_cz.docx i_ou_m7_prodejci_balicek_s_prijimacem_sk.docx 3.4 Příloha č. 4 Vzor Smlouvy Dotovaný přijímač - zákazník 00_dotBOX_SML_zak aznik_cz.doc 00_dotBOX_SML_zak aznik_sk.doc

27 3.5 Příloha č. 5 - Podporované přijímače, provize a distributoři Značka a typ GoSAT GS7056HDi Mascom MC 250 Optibox minizebra Zircon SHD 777 Homecast 3200 IRD Provize Dotace Zpětný bonus distributora Prodejní cena 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR 1100,- Kč/ 44,- EUR 700,- Kč / 28,- EUR 999,- Kč / 40,- EUR Distributor TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749/ Opava-Předměstí tel: , mobil: , MASCOM s.r.o. Školská 188, Kosoř tel.: , mobil: , INTER-SAT LTD, org. složka Blučina Blučina Tel.: , INTER-SAT LTD, org. složka Blučina Blučina Tel.: , ALLCOM s.r.o. Ul. Sedmidomky Praha 10 Tel.: , , Příloha č. 6 - Otázky a odpovědi Níže můžete najít nejčastěji pokládané otázky, jež souvisí s celkovým procesem prodeje dotovaných přijímačů a odpovědi na ně. V případě že nenajdete odpovědi na vaše dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat na partnerské podpoře, kde Vám rádi odpovíme. 1. Identifikace 1.1. Kdo je vhodný zákazník? Doporučení: Vhodnou cílovou skupinou jsou zákazníci Skylinku bez placené nabídky, se starším typem přijímače, kteří mají zájem o pokračování užívání satelitní televize Skylink a přišli si pro nový přijímač. Omezení se vztahuje na karty, které měly v posledních 90 dnech nějakou základní placenou službu Mohu uzavřít se zákazníkem smlouvu, pokud nemá svou kartu s sebou? Odpověď: Ne, při procesu zpracování smlouvy a párování je zapotřebí mít kartu u obchodníka. Při tvorbě smlouvy musí dojít k fyzickému spárování karty s přijímačem a závazek samotný spočívá v omezení funkcionality karty na tento jediný přijímač a naopak; přijímač bude funkční pouze s touto kartou Je možné aktivovat tento typ služby na karty typu CryptoWorks? Odpověď: Nelze, podporované typy karet jsou pouze Irdeto a ICE Zákazník má na kartě aktivní placené služby, nebo měl v posledních 90 dnech aktivní nějakou placenou službu. Může využít akce Balíček s

28 přijímačem? Odpověď: Nemůže, tato akce je cílena na zákazníky, kteří na kartě neměli v posledních 90 dnech žádné placené služby Je nezbytně nutné kontrolovat identitu zákazníků dle dokladu totožnosti? Odpověď: Je nutné provést kontrolu údajů a do smlouvy zadat údaje platné dle platného průkazu totožnosti Jak mám nakládat s údaji získanými z dokladu totožnosti? Odpověď: Údaje získané z průkazu totožnosti jsou pouze pro účely smlouvy samotné. Jejich další zpracování je zakázáno a podléhá zákonu na ochranu spotřebitele a ochranu osobních údajů Zákazník si předplatil služby na delší období (např. na rok), nebo si pravidelně platí služby např. pomocí SIPO. Může si Balíček s přijímačem zakoupit? Odpověď: Ne, pilotní fáze je omezena na zákazníky, jež v posledních 90 dnech na kartě neměli žádnou placenou službu. 2. Volba služeb na kartě 2.1. Může si zákazník k základnímu balíčku předplatit i jiné služby? Odpověď: Ano, může. Tento scénář je velice žádoucí zákazník tak odejde nejen se základním balíčkem služeb, ale také s novým přijímačem a prémiovými službami. Společně s tím získá prodejce vyšší provizi Jaká je minimální služba, jež si musí zákazník pořídit se závazkem? Odpověď: Minimální služba pro uzavření smlouvy je balíček služeb Mini Může si zákazník předplatit jako základní službu i vyšší službu než balíček Mini? Odpověď: Ano, může. Jako v případě 2.1. je tato situace žádoucí. 3. Přijímač 3.1. Kde naleznu číslo Chip ID, které zmiňujete ve smlouvě a na dalších místech? Odpověď: Číslo Chip ID naleznete buď na krabici přijímače, nebo přímo na spodní straně přijímače na samostatném štítku vizte příklad na obrázku níže vždy desetimístné číslo bez mezer i s úvodními nulami. Chip ID lze zjistit také z menu přijímače Jaké přijímače jsou v nabídce pro tento typ služby? Odpověď: Aktuální seznam přijímačů jež M7 Group dodává do této akce je dostupný na Partnerském webu U kterých distributorů a za jakých podmínek můžu získat přijímače určené do akce Dotované přijímače? Odpověď: Přijímače určené pro akci Dotované přijímače lze získat od vybraných distributorů za podmínek určených při uzavření smlouvy o vstupu do této akce. Podmínkou je mít uzavřenou smlouvu s M7. Seznam distributorů je v aktuální podobě uveden na Partnerském webu Musím jako partner nabízet všechny přijímače podporované ze strany M7 do akce Dotované přijímače? Odpověď: Participující dealeři nemusí nabízet všechny typy přijímačů, které budou ze strany M7 dotovány. Dealeři, kteří nebudou mít k dispozici kompletní nabídku dotovaných přijímačů, mohou být vyloučeni

29 z plošné komunikace nabídky ze strany M7 (reklamní materiály budou obsahovat všechny typy dotovaných přijímačů a jejich omezení by mohlo zvyšovat množství neuspokojených zákazníků) Jakým způsobem probíhá reklamace porouchaného dotovaného přijímače? Odpověď: Reklamace se řídí obchodním zákoníkem. V případě poruchy přijímače tuto reklamaci vyřizuje prodejce, jenž přijímač prodal. V tomto případě má zákazník nárok na pozastavení služeb a tento požadavek vyřizuje zákaznický servis Jaký je postup v případě, že přijímač nemohl být opraven v rámci uznané reklamace, či nebyl opraven v zákonem dané lhůtě a zákazník požaduje náhradu? Odpověď: V tomto případě zajistí prodejce zákazníkovi náhradu za přijímač jako v případě jakékoliv jiné uznané reklamace. Pokud dojde k výměně přijímače, vytvoří prodejce dodatek ke smlouvě, jenž bude evidovat změnu Chip ID a provede přepárování z původního přijímače na přijímač nový. 4. Smlouva a platby 4.1. Může si zákazník předplatit delší období než minimální tři měsíce? Odpověď: Ano, může stačí zvolit dané časové období a toto zákazníkovi při tvorbě smlouvy vyúčtovat Musí zákazník platit služby nepřetržitě 12 měsíců, nebo může období předplatného přerušovat? Odpověď: Zákazník nemůže platby přerušovat, závazek je dán na období 12 měsíců předplatného a jediný důvod pro přerušení je přijímač v reklamaci Co se stane v případě platební nekázně zákazníka? Kdo řeší nastalou situaci? Odpověď: V případě platební nekázně se postupuje dle smluvních podmínek zákazník je vyzván ke splnění svých závazků, a pokud jim nedostojí, bude po něm dlužná částka vymáhána Může zákazník ukončit závazek předčasně a nechat si přístroj odpárovat? Jakým způsobem se řeší výpověď služby ze strany zákazníka? Odpověď: Nikoliv, ukončení smlouvy a odpárování přijímače je možné nejdříve po uplynutí 12 měsíců a splnění závazků Jakým způsobem je ukončeno období závazku? Dojde k odpárování automaticky a je to ukončení závazku zákazník informován? Odpověď: Závazek skončí po odběru služeb po dobu 12 měsíců. K odpárování však automaticky po této době nedojde a zákazník si o něj musí požádat na zákaznickém servisu. O ukončení závazku není uživatel informován automaticky, avšak informace o délce závazku je dostupná v zákaznické zóně na nebo či na vyžádání na zákaznickém servisu. 5. Validace s spárování 5.1. Jak dlouho reálně trvá validace celé operace? Odpověď: Samotný proces něco okolo pěti minut Musí být skutečně karta zasunuta v přijímači, s nímž se bude párovat? Musí být zvolený přijímač v dosahu signálu a nastaven na některou z předvoleb Skylink? Odpověď: Tento krok je při párování naprosto nezbytný, a pokud nebude proveden, nedojde korektně ke spárování. Přesvědčte se, že je zákazníkova karta vložena ve zvoleném přijímači, pod signálem a že přijímač je naladěný na některou z předvoleb nabídky Skylink (např. ČT2-29 -

30 nebo STV1) a teprve poté požádejte o validaci. Na televizoru bude zobrazena i zpráva s validačním kódem Co mám dělat v případě, že dojde k nějaké chybě při validaci nebo mi došel čas pro zadání a zpráva s validačním kódem nepřišla? Odpověď: V případě, že došel čas pro zadání validačního kódu, zadejte nový požadavek o validační kód a zkuste pár minut vyčkat. Pokud by nastaly jiné kritické situace a systém by sám nenabídl řešení či neohlásil jasnou chybu, kontaktujte neprodleně partnerský servis Jakým způsobem zkontroluji, že došlo úspěšně ke spárování? Odpověď: Pro tento účel můžete použít funkci STATUS Aktivačního webu, jež zobrazí na televizoru stav karty a přijímače.(bude doprogramováno, později) 6. Finalizace 6.1. Již došlo k finalizaci smlouvy v Aktivačním webu, ale poté jsme objevili chybu či chyby ve smlouvě, avšak ta již nejde editovat, jaký mám zvolit postup? Odpověď: Změny zaznamenejte čitelně rukou do papírového originálu smlouvy, ke změně připište datum změny a nechte na daném místě parafovat zákazníkovým i svým podpisem Jak často mám zasílat smlouvy na zákaznický servis Skylink? Odpověď: Smlouvy zasílejte jednou týdně na adresu zákaznického centra na adresu zákaznického centra M7 Group Satelitní televize Skylink, P.O. Box č. 4, Ostrava 6.3. Jakým způsobem budou vyplaceny mé provize za zprostředkování služby zákazníkovi? Odpověď: Provize, resp. Dotace jsou vypláceny okamžitě převodem na účet prodejce (Kredit) v Aktivačním webu. Výše provize je upravena sazebníkem provizí, který je vždy k dispozici na Partnerském webu Skylink. 7. Reklamace 7.1. Na rozdíl od jiných případů reklamací, zde je karta pevně vázána na přijímač jaký je základní postup při reklamaci balíčku? Odpověď: Při převzetí reklamace je třeba udělat prvotní kontrolu, zda je porucha čistě v přijímači, nebo zda může být porucha ve čtečce či na samotné kartě Porucha se zdá být na kartě či na čtečce. Jaký je postup? Odpověď: Od zákazníka převezměte jak kartu, tak i přijímač a zašlete jej na zákaznický servis, kde bude vyloučena či potvrzena chyba na kartě. Zákazníka informujte o možnosti pozastavit služby na kartě po dobu reklamace Porucha byla potvrzena na kartě. Jaký je další postup? Odpověď: Byla-li porucha na kartě, bude původní karta vyměněna Reklamačním oddělením Skylinku a na zákaznickém servisu bude vytvořen dodatek smlouvy (změna karty), který bude odeslán zpět prodejci společně s funkčním přijímačem a kartou. Dodatek nechte podepsat zákazníkem a zašlete zpět na zákaznický servis Porucha se zdá být pouze v přijímači. Jaký je postup? Odpověď: Přijímač převezměte a zašlete distributorovi na reklamaci. Zákazníka informujte o možnosti pozastavit služby na kartě po dobu reklamace Mohu zákazníkovi v době reklamace zapůjčit jiný přijímač? Odpověď: Ano, můžete, ale musí se jednat o přijímač, který je kompatibilní s validačním procesem tedy musí se jednat o jeden z podporovaných přijímačů v této akci. Ke smlouvě vytvořte dodatek,

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize)

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) (dále jen Podmínky ) M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk, Velkovévodství

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou T-Mobile Czech Republic a.s. Příručka pro administrátory.doc 1/19 Obsah 1. ADMINISTRACE... 4 2. KONTAKTY... 7 3. OBJEDNÁVÁNÍ NOVÝCH SIM

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VP ) účinné od 4. 9. 2013 1. Předmět VP 1.1 Tyto VP stanovují pravidla, podle nichž společnost sledovanitv.cz s.r.o., společnost zapsaná v

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více