Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice"

Transkript

1 Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 2 a 3 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. České republiky č na výrobek: Vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem EXCEL THERM BR typ / varianta: s izolantem z polystyrenu EPS F žadateli: EXCEL MIX CZ s.r.o. IČ: adresa: Palackého 664, Velim, Česká republika : EXCEL MIX CZ s.r.o. IČ: adresa: Palackého 664, Velim, Česká republika výrobna: EXCEL MIX CZ s.r.o. adresa: Palackého 664, Velim, Česká republika zakázka: Z Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a ech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 13 Zpracovatel tohoto STO: Ing. Miroslav Řežáb vedoucí posuzovatel Platnost osvědčení do: 30. dubna 2013 Osoba odpovědná za správnost tohoto STO: České Budějovice, 06. dubna 2010 Razítko autorizované osoby 204 Ing. Milan Pálka zástupce vedoucího autorizované osoby 204 Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

2 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 2/13 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: EXCEL THERM BR je vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem a s izolantem z polystyrénu EPS. Vnější tepelně izolační kompozitní systém s kontaktně aplikovaným obkladem je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb. Varianta vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s izolantem pěnovým polystyrenem je určena k zateplení do výšek odpovídajících požárním předpisům. Pro případ požáru musí být zabezpečena ochrana osob unikajících z objektu proti stékání a odpadávání zpěňovatelných plastů. Při aplikaci tohoto vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému je nutné ovat projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je dodržování ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ( ETICS ), řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry posouzení stavu konstrukce jako celku ČSN a požární zpráva. Bez statického výpočtu lze akceptovat, je-li kotvení systému provedeno přes skleněnou síťovinu s min. 6 ks hmoždinek na 1 m 2 a současně plošná hmotnost obkladu činí max. 25 kg/m 2. Není-li splněna aspoň jedna ze dvou výše uvedených podmínek, musí být únosnost vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému doložena statickým výpočtem. Montáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění ustanovení dokumentu Technologický předpis pro odborné provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) z polystyrenu s kontaktně aplikovaným obkladem. Druh vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému způsobu připevnění k podkladu: Tabulka č.1 Druh zateplovacího systému (ETICS) Požadavky Kotvený ETICS s doplňkovým lepením Množství lepicí hmoty na desce: Dle pokynů ETICS musí tvořit plocha lepení 100% povrchu desky EPS v předepsané tloušťce (celoplošné lepení ). Druh izolantu: Desky z pěnového polystyrenu EPS 70F a 100F Fasádní Deklarované vlastnosti viz tabulka č. 3. Hmoždinky: Kotevní prvky certifikovány ETAG 014 a zkoušeny ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem) Kovové trny. Kotveno skrz skleněnou síťovinu

3 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 3/13 Skladba vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s obkladem : Tabulka č.2 Č. Součásti Lepicí hmota Izolační výrobek Hmota pro vytváření základní vrstvy TS SPECIAL Stav při dodání: prášek Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,24 l/kg Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady TS SPECIAL R Stav při dodání: prášek Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,19 l/kg Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,5 mm, speciální přísady TS SPECIAL ECO Stav při dodání: prášek Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,20 l/kg Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady Množství lepicí hmoty na desce : Dle pokynů ETICS musí tvořit plocha lepení 100% povrchu desky EPS (celoplošné lepení). Desky z pěnového polystyrenu EPS 70F Fasádní EPS 100F Fasádní Deklarace vlastností tab.3 TS SPECIAL Stav při dodání: prášek Postup přípravy: prášek vyžadující přídavek vody 0,24 l/kg Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady Spotřeba [kg/m 2 ] 3,0 5,0 suché směsi 3,0 5,0 suché směsi 3,0 5,0 suché směsi Tloušťka [mm] max. 10 max. 10 max mm 4,0 kg/m 2 suché směsi 3,0 Skleněná síťovina VERTEX R267 A101 OMFA 125/1 - - BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L a BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L a talířové hmoždinky s ocelovým (ETA-05/0055) Hmoždinky BRAVOLL PTH-S 60/8-L a BRAVOLL PTH-SL 60/8-L a talířové šroubovací hmoždinky KOELNER KI-8M KOELNER KI-10M KOELNER KI-10N KOELNER TFIX-8M KOELNER KI-10NS talířová šroubovací hmoždinka EJOTHERM STR U talířová šroubovací hmoždinka (ETA-08/0267) (ETA-06/0191) (ETA-07/0129) (ETA-07/0221) (ETA ) (ETA ) (ETA-04/0023) Počet kusů projektové dokumentace nebo technického předpisu ETICS

4 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 4/13 Č. Součásti TERMOZ 8N TERMOZ 8U TERMOFIX CF 8 TERMOZ 8 SV talířová šroubovací hmoždinka KEW TSD ø8 WKRET-MET LFM ø8 (ETA-03/0019) (ETA-02/0019) (ETA-07/0287) (ETA-06/0180) (ETA-04/0030) (ETA-06/0060) EXCEL MIX disperzní penetrace - koncentrát Spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] Podkladní nátěr Hmota pro lepení obkladu Hlavní součásti výrobku: vodná disperze styrenakrylátového kopolymeru s přídavkem aditiv Stav při dodání: kapalina v plastových lahvích nebo v kanystrech Příprava: ředění pro penetraci 1 díl disperze /5-7 dílů vody EXCELBOND Hlavní součásti výrobku: tenkovrstvá mrazuvzdorná cementová lepicí malta, cement, speciální přísady Stav při dodání: suchá směs Příprava: před uplatněním nutné rozmíchání v čisté studené vodě (cca 0,26 l /1 kg suché směsi) 0,20 kg/m 2-3,4 4,2 -

5 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 5/13 Obklad Č. Součásti Obkladové prvky Název obkladového prvku : Obkladové pásky z ražených a tažených cihel lícových všech formátů Výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl a.s. České Budějovice STO č. : Název obkladového prvku : Obkladové pásky z klinkerových lícových cihel všech formátů Výrobce : Wienerberger cihlářský průmysl a.s. České Budějovice STO č. : Název obkladového prvku : Cihelné obkladové pásky ražené - Handmade Výrobce : BRICKLAND, spol. s r.o. Plzeň Protokol o ověření shody typu výrobku č. : Název obkladového pásku : Cihlové obkladové pásky řezané Handmade Výrobce : CIVAS, s.r.o. Kostelec nad Orlicí STO č. : Název obkladového pásku : Obkladové prvky z umělého kamene Výrobce : DominArt, spol. s r.o. Rudíkov STO č. : Název obkladového pásku : Betonový obklad Výrobce : BETONTVAR - VIKO Bezno Protokol o zkoušce č. : 041/2010 Spotřeba Tloušťka [kg/m 2 ] [mm] - - Deklarace vlastností tab. č. 4-9.

6 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 6/13 Č. Součásti Polyblend S Spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] Spárovací hmota Hlavní součásti výrobku: mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta s pískem směs cementu,křemenného písku,plniv,pigmentů a přísad Stav při dodání: suchá směs Příprava: před uplatněním nutné rozmíchání v čisté studené vodě (cca 0,20 l/1 kg suché směsi ) 1,0 kg/ m 2 Šířka spáry 4-13 mm Vlastnosti tepelně izolačního materiálu: Prefabrikované, nenatírané pravoúhlé desky vyrobené z pěnového polystyrenu (EPS) ČSN EN 13163, popsané v níže uvedené tabulce. Tabulka č. 3 Popis vlastností EPS desky Pro kotvený ETICS s doplňkovým lepením Reakce na oheň / EN :2003 Třída reakce na oheň E, objemová hmotnost 20 kg/m 3 Tepelný odpor (m 2.K/W) Definován na CE označení deklarace v souladu s EN Tloušťka (mm) / EN 823 (50-250) ± 1 (EPS-EN T2) Délka (mm) / EN 822 Šířka (mm) / EN 822 Pravoúhlost (mm/m) / EN 824 Rovinnost (mm) / EN 825 Rozměrová stálost: Povrch stanovená vlhkost a teplota / EN 1604 laboratorní podmínky / EN 1603 Nasákavost (při částečném ponoření) / EN 1609 Faktor difuzního odporu (µ) / EN EN Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha (kpa) / EN 1607 ± 2 (EPS-EN L2) ± 2 (EPS-EN W2) EPS-EN S2 EPS-EN P4 Řezná plocha (homogenní, bez povlaku) EPS-EN DS(70,-)1 EPS-EN DS(N)2 < 1 kg/m (EPS EN TR 100) Pevnost ve smyku (MPa) / EN ,02 Modul pružnosti ve smyku (MPa) / EN ,0 Poznámka: Barevné značení desek sdružení EPS nebo značení dodavatele ETICS

7 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 7/13 Vlastnosti obkladových prvků: Posouzení shody obkladu NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. Cihelné obkladové pásky Obkladové pásky z ražených a tažených cihel lícových všech formátů ( Wienerberger ) Tabulka č. 4 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. délka : ± 5 mm ČSN Tvarová a rozměrová přesnost [mm] šířka : ± 3 mm čl. 2,5,9,19 tloušťka : ± 2 mm 2. Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN , čl. 2 max kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN , písm. B max. 10% Pevnost v tahu za ohybu [MPa] ČSN , písm. B Mrazuvzdornost [cykly] ČSN Z3, písm. A.5 průměrná : min. 2,00 MPa jednotlivá : min. 1,60 MPa min. 25 cyklů beze změn pokles pevnosti max. 20% Obkladové pásky z klinkerových lícových cihel všech formátů ( Wienerberger ) Tabulka č. 5 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. délka : ± 5 mm ČSN Tvarová a rozměrová přesnost [mm] šířka : ± 3 mm čl. 2,5,9,19 tloušťka : ± 2 mm 2. Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN , čl. 2 max kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN , písm. B max. 5% Pevnost v tahu za ohybu [MPa] ČSN , písm. B Mrazuvzdornost [cykly] ČSN Z3, písm. A5 průměrná : min. 2,00 MPa jednotlivá : min. 1,60 MPa min. 25 cyklů beze změn pokles pevnosti max. 20% Cihelné obkladové pásky ražené Handmade ( BRICKLAND ) Tabulka č. 6 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. délka : ± 3 mm ČSN Tvarová a rozměrová přesnost [mm] šířka : ± 3 mm čl. 2,5,9,19 tloušťka : ± 2 mm 2. Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN , čl. 2 min kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN , písm. B max. 15% 4. Pevnost v tahu za ohybu [N] ČSN Mrazuvzdornost [cykly] ČSN Z3, písm. A5 průměrná : 240 N jednotlivá : 190 N min. 25 cyklů beze změn

8 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 8/13 Cihlové obkladové pásky řezané Handmade ( CIVAS ) Tabulka č. 7 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. délka : ± 3 mm Tvarová a rozměrová přesnost [mm] ČSN EN šířka : ± 3 mm tloušťka : mm 2. Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN EN max kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN EN 771-1, příl. C max. 25% 4. Pevnost v tahu za ohybu [MPa] ČSN , písm. B 5. Mrazuvzdornost [cykly] ČSN Z3, písm. A5 průměrná : min. 2,00 jednotlivá : min. 0,80 F 2 ( EN 771-1) Obkladové pásky z umělého kamene Obkladové prvky z umělého kamene ( DominArt ) Tabulka č. 8 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. Rozměry, tvary, odchylky [mm] ČSN délka : ± 5 mm šířka : ± 5 mm tloušťka : Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN EN min 1850 kg/m 3 ± 100 kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN EN max. 15% 4. Pevnost v tahu za ohybu - jednotlivě - průměr 5. [MPa] ČSN EN ČSN EN Mrazuvzdornost v tahu za ohybu [cykly] ČSN EN průměrná : min. 3,0 MPa jednotlivá : min. 3,0 MPa po 50 cyklech min. pevnost 75% Betonový obklad ( VIKO ) Tabulka č. 9 Sledované vlastnosti Požadované deklarované vlastnosti obkladu 1. Rozměry, tvary, odchylky [mm] ČSN délka šířka tloušťka 2. Objemová hmotnost [kg/m 3 ] ČSN EN min 2300 kg/m 3 3. Nasákavost [%] ČSN EN max. 7 8% 4. Pevnost v tahu za ohybu - jednotlivě - průměr 5. [MPa] ČSN EN ČSN EN Mrazuvzdornost v tahu za ohybu [cykly] ČSN EN : ± 2 mm : ± 2 mm : ± 2,5 mm průměrná : min. 4,0 MPa jednotlivá : min. 3,5 MPa po 25 cyklech min. pevnost 75%

9 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 9/13 2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení: Tabulka. č.10 Č. Název sledované vlastnosti Počet vzorků 1) C D Požadovaná (P)/ deklarovaná (D) úroveň Blažek 2008 Odolnost proti vytržení z podkladu (D) Nosná způsobilost kotvení 2) odolnost proti vytržení z podkladu odolnost při zatížení větrem ETAG No 014 čl. 5 Charakteristická hodnota a podmínky kotvení uvedeny v příslušném Evropském technickém schválení pro hmoždinku Odolnost proti protažení izolantem min. tloušťky 50 mm, EPS TR100 (D) Kotvení vždy přes tkaninu ETAG No 004, čl Přídržnost lepicí hmoty k podkladu 3) (D) min. 0,25 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa (48 h./2h, 23 C,50%) min. 0,25 MPa (48 h./7d, 23 C,50%) 1 Vzájemná přídržnost lepicí hmoty, základní vrstvy, povrchových úprav ETAG No 004, čl (ČSN EN 13494) ETAG No 004, čl (ČSN EN 13494) ETAG No 004 čl Přídržnost lepicí hmoty k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,03 MPa (48 h,/2h, 23 C,50%) min. 0,08 MPa (48 h./7d, 23 C,50%) nebo porušení v izolantu Přídržnost základní vrstvy k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa ( po stěně ) nebo porušení v izolantu Přídržnost povrchových úprav k základní vrstvě (D) min. 0,08 MPa (po stěně) 2 Odolnost proti nárazu a proražení ETAG No 004 čl (ČSN EN 13497) ETAG No 004 čl Odolnost proti nárazu a proražení Kategorie I 3 Vlastnosti požadované pro fasádní obklady TN TN Vlastnosti požadované pro fasádní obklady (D) Dle tabulky č.4 a 5 4 Mrazuvzdornost povrchové úpravy ETAG 004 čl Přídržnost povrchové úpravy po cyklech simulační mtody (D) min. 0,08 MPa (po zmrazovacích cyklech simulační metody) nebo porušení v izolantu

10 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 10/13 Č. Název sledované vlastnosti Počet vzorků 1) C D Požadovaná (P)/ deklarovaná (D) úroveň Blažek Vlastnosti tepelného izolantu požadované pro fasádní EPS ČSN EN Vlastnosti tepelného izolantu (D) Dle tabulky č.3 Vlastnosti tepelně izolačního materiálu 6 Stanovení vlastností základní vrstvy ETAG No 004 čl Max. velikost trhlin při zkoušce (D) max. 0,20 mm při protažení 2% 7 Prostup vlhkosti a vodních par ČSN EN čl.7.1.c Prostup vodních par (D) Deklarované souvrství nad tepelným izolantem ekvivalentní difuzní tloušťka S d 2,0 m. 8 Index šíření plamene ČSN Reakce na oheň Uvolňování nebezpečných látek Dynamická tuhost izolační vrstvy Neprůzvučnost přídavných vrstev ČSN EN ISO ETAG No 004 čl Hygienické předpisy ČSN ISO ČSN EN ISO Index šíření plamene (D) 0,0 mm/sec Reakce na oheň (D) B s1, d0 Uvolňování nebezpečných látek (P) písemné prohlášení o existenci nebezpečných látek bezpečnostní listy Nedeklarováno Nedeklarováno Tepelný odpor celého souvrství (P) 13 Tepelný odpor celého souvrství ČSN EN ISO 6946 tepelný odpor celého souvrství při minimální tloušťce izolantu je min 1,0 m 2 K/W Poznámka: C - certifikace výrobku; D - dohled nad certifikovaným výrobkem. 1) Počet vzorků pro zkušební sadu a výběr reprezentantů pro zkoušky jsou určeny relevantním zkušebním em 2) Stabilita ETICS musí být v konkrétním případě zajištěna návrhem případných hmoždinek na základě podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu ETAG 004 a z podmínek a výsledků zkoušek ETAG 014 3) Při zajišťování stability ETICS na podkladu je potřebné zohlednit přídržnost lepicí hmoty ke konkrétnímu podkladu

11 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 11/13 3. Požadavky na zajištění systému řízení výroby Požadavky na SŘV jsou uvedny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobce ETICS je zodpovědný za všechny součásti systému, ty musí procházet kontrolou v rámci SŘV. Výrobce ověřuje jednotlivé součásti kontrolního plánu dohodnutého s AO. 4. Podklady předložené žadatelem: 1. Stavební technické osvědčení č na výrobek : - Obkladové pásky z ražených a tažených cihel lícových všech formátů (Wienerberger) - Obkladové pásky z klinkerových lícových cihel všech formátů (Wienerberger) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Praha dne Protokol o ověření shody typu výrobku č na výrobek : - Obkladové pásky z ražených a tažených cihel lícových všech formátů (Wienerberger) - Obkladové pásky z klinkerových lícových cihel všech formátů (Wienerberger) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Praha dne Protokol o ověření shody typu výrobku č na výrobek : - Cihelné obkladové pásky ražené Handmade (BRICKLAND) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Plzeň dne Protokol o zkouškách č výrobku : - Cihelných obkladových pásků ražených Handmade (BRICKLAND) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Plzeň dne Stavební technické osvědčení č na výrobek - Cihlové obkladové pásky řezané Handmade (CIVAS) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Předměřice nad Labem dne Prohlášení o shodě na výrobek : - Cihlové obkladové pásky řezané Handmade (CIVAS) vydal CIVAS s.r.o., Hálkova 262, Kostelec nad Orlicí dne Stavební technické osvědčení č na výrobek : - Obkladové prvky z umělého kamene (DominArt) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Brno dne Certifikát výrobku č. 204/C5/2009/ Obkladové prvky z umělého kamene (DominArt) vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., pobočka Brno dne Protokol o zkoušce č. 041/2010 výrobku : - Betonový obklad (VIKO) vydala laboratoř stavebních konstrukcí a hmot Praha dne

12 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 12/13 5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů: Zákon č. 22/1997 Sb Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). ČSN Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních prvků a stavebních konstrukcí - Vnitřní povrchová teplota bránicí povrchové kondenzaci uvnitř konstrukce ČSN EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Tepelné toky a povrchové teploty Část 1: Obecné výpočtové metody ČSN Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení ČSN Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla ČSN EN Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu ČSN EN ISO Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene ČSN P CEN/TS Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace výsledků zkoušek reakce na oheň EOTA P4: Návrh na zkoušení reakce na oheň vnějších tepelně izolačních ETAG č. 004 Pokyny pro udělení Evropského technického schválení (ETA) pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy s povrchovou úpravou ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu.

13 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 13/13 ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy staveb. konstrukcí k podkladu ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot Ostatní použité technické normy uvedené v tabulkách č.3 9 tohoto stavebního technického osvědčení. Technický návod (TN c) pro činnost AO při posuzování shody Vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s obkladem pro použití, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů. 6. Ověřovací zkoušky: Pro vystavení stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky. 7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody: Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá 5a uvedeného nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky písm. c), odst. 2, 5 uvedeného nařízení. Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát za 12 měsíců.

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY III. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY III Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů Obsah: Příloha

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více