Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE"

Transkript

1 N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Ceník, služeb a programů servisní podpory

2 CENÍK KOMPLETŮ SYSTÉMU Soft-4-Sale Typizované konfigurace systému SOFT-4-SALE cena pro 1 uživatele komplet pro 8 uživatelů 1 uživatel zdarma Komplet pro 16 uživatelů 3 uživatelé zdarma MIS Základní marketingová konfigurace 9 400, , ,- Konfigurace typu MIS (marketingový informační systém) je připravena pokrýt základní marketingové 9 400,-* ,-* procesy ve firmě a komunikaci s partnery. Obsahuje: kontaktní management řízení velkých obchodních případů marketingové nástroje hromadné komunikace spisovou službu pro evidenci písemné komunikace se zákazníky i evidenci osobních jednání management námitek a požadavků pro řízení komunikace s partnery vnitrofiremní dialogy a nástroje pro záznam z porady uvnitř firmy Pro operativní řízení systém obsahuje: nástroje pro automatizované připomenutí libovolného dokumentu nebo události nástroje pro plánování času a práce (tzv. úkolový management) Základní báze kontaktů, ů, úkolů a plánování času je synchronizována s produktem Microsoft Outlook a Express a přes ně i na kapesní počítače. Součástí konfigurace je významná součást modulu Strategie Procesní panely, jenž je určena pro procesní řízení uživatelů pracujících na libovolné pozici ve firmě. NAB Marketingový proces až po zpracování nabídky MIS , , ,- Konfigurace typu NAB (marketingový a nabídkový systém) je připravena vyřešit kompletní předprodejní ,-* ,-* fáze a navíc pokud mohou být data realizovaných obchodních případů importována do systému, pak připraví uživatelům i vyhodnocení obchodních případů s vazbou na marketingová kritéria. Nad rámec konfigurace MIS obsahuje tedy: modul tvorby a evidence nabídek a poptávek. Pro aktivní tvorbu nabídek je dostupný rozsáhlý modul zboží obsahující: popisy produktů s vazbou na budoucí řešení různých produktových analýz tisky a exporty koncových i dealerských ceníků opakovatelné importy cen a nástroje hromadných modifikací různé prodejní strategie pro tvorbu cen Vašich produktů OBCH Obchodní proces bez nástrojů pro tvorbu nabídek MIS , , ,- Konfigurace typu OBCH (obchodní systém) je složena tak, aby obsahovala kompletní nástroje pro zvládnutí ,-* ,-* obchodních případů ovšem speciálně bez předprodejní fáze. Neobsahuje tedy nabídkový a poptávkový modul a ani řízení potenciálních velkých zakázek. Základem je opět konfigurace MIS, ale pro zpracování obchodních případů je dostupný rozsáhlý modul zboží obsahující: popisy produktů s vazbou na budoucí řešení různých produktových analýz tisky a exporty koncových i dealerských ceníků opakovatelné importy cen a nástroje hromadných modifikací různé prodejní strategie pro tvorbu cen Vašich produktů Hlavním motorem této konfigurace je zakázkový modul, obsahující: sekci objednávek (přijatých, vystavených) sekci faktur (vystavených i přijatých) zakázkový systém s možností vyhodnocení obchodních případů a hotovostní pokladny Mezi doplňky zakázkového systému stojí za připomenutí i dodací listy, příkazy k úhradě s vazbou na homebanking, zápočty a smlouvy. KOM Obchodní a marketingový proces kompletně MIS NAB OBCH , , ,- Konfigurace typu KOM (obchodní a marketingový systém) je kombinací předchozích kompletů (MIS + NAB + OBCH). Slučuje tedy řešení obchodních případů s marketingovým řízením a s nástroji pro tvorbu nabídek a s procesním řízením uživatelů systému. Malým bonusem této konfigurace je modul servisních výkazů zaměřený na poskytovatele služeb ,-* ,-* SKL Obchodní a marketingový proces kompletně včetně skladů MIS NAB OBCH KOM , , ,- Konfigurace typu SKL (obchodní a marketingový systém včetně řízení skladů) je rozšířením předchozí ,-* ,-* konfigurace o nástroje skladového hospodářství. Současně s tímto modulem však přichází nové moduly: modul správy zařízení modul řešení hlášených závad (kniha oprav) modul zápůjček Všechny tyto moduly jsou napojeny na obchodní systém a umožňují tedy fakturaci resp. prodej oprav a zápůjček. Synergie obchodního a skladového systému se projeví v možnosti efektivně využívat funkcí logistiky pro zajištění a objednávání zboží. Nezapomeňte, že i zde může být každý uživatel řízen nástrojem Procesní panel s vazbou na všechny moduly. CRM Řízení vztahů se zákazníky MIS NAB OBCH KOM SKL , , ,- Konfigurace typu CRM (totální pokrytí obchodních a marketingových procesů včetně řízení skladů) ,-* ,-* představuje ucelené řešení řízení vztahů se zákazníky a je rozšířením předchozí konfigurace SKL o nástroje zaměřené speciálně na vztahy se zákazníky. Najdete zde navíc tedy moduly: organizace školení help-desk výkazy práce Bonusovým modulem je tisk a distribuce libovolných dokumentů ve formátu PDF. MAN Konfigurace pro manažera MIS NAB OBCH KOM SKL CRM ,- Konfigurace typu MAN (pokrytí manažerských potřeb uživatele) obsahuje proti konfiguraci CRM jedno zásadní rozšíření a to plný modul Strategie. Uživatel zde najde kromě procesních panelů i nástroje pro: obchodní analýzy obchodní i finanční plánování pohled na nové události v systému tzv. DailyNews Součástí této konfigurace je i licence na modul Replikace a tím je tedy připravena na samotný provoz například na notebook. * ušetříte při nákupu více uživatelského kompletu

3 DETAILNÍ CENÍK LICENCÍ Soft-4-Sale Zkratka kompletu MIS NAB OBCH KOM SKL CRM MAN Cena kompletu Ušetříte za komplet cena JÁDRO Soft-4-Sale Základní systémové a konfigurační moduly MARKETING Soft-4-Sale Kontaktní management Řízení velkých obchodních případů Marketingové nástroje hromadné (mark. výběry, dotazníky, reference, hromadné dopisy, rozvozy sestav S4S) OPERATIVNÍ MANAGEMENT Soft-4-Sale Záznam z jednání a řízení požadavků partnerů, vnitrofiremní dialogy Plánování času a práce, úkolový management, připomínková služba, proaktivita, vedení porad Synchronizace s MS Outlook 2000/ Synchronizace s MS ExChange Kniha jízd 500 Řízení projektů PRODUKTY A CENY Soft-4-Sale Zboží, výrobky, materiál + cenová strategie Bonusový systém NABÍDKY Soft-4-Sale Nabídky Poptávky OBCHOD Soft-4-Sale Objednávky Fakturace Zakázkový systém a doplňky (banky a platby, zápočty, upomínky atd.) Pultový prodej Pokladna Nástroje pro vyhodnocení obchodních případů SKLAD Soft-4-Sale Sklady Zápůjční systém SLUŽBY Soft-4-Sale Kniha oprav a servis Kniha zařízení a jejich správa Organizace školení Výkazy práce Help Desk Doprava CTI identifikace volajícího EKONOMIKA Soft-4-Sale Ekonomika (podvojné účetnictví a majetek) Ekonomický most STRATEGIE Soft-4-Sale Procesní panely Obchodní analýzy Obchodní plánování Finanční plánování Daily News 500 SPECIÁLNÍ PROCESY Soft-4-Sale Pojišťovací makléři Projektové zakázky Benefity zaměstnanců 500 Výroba (řízení a plánování) NÁSTROJE Soft-4-Sale PDF Mini (tisk a v PDF formátu) 500 Replikace mezi satelity PDF X-Change (plnohodnotná PDF tiskárna) E-ŘEŠENÍ Soft-4-Web E-Shop E-HelpDesk E-Portál E-Katalog E-Komunikátor 7 000

4 Ceník služeb a programů servisní podpory systému Soft-4-Sale Kód Popis cena ročního poplatku prolongace* reaktivace* práce programátor/ konzultant Kč/hod. doprava Kč/km hot-line Kč/10 min. termíny A/B/C dny OUTVER Cena služeb 1 500,- 12,- 200,- Pro zákazníky mimo program servisní podpory. Cena služeb pro uživatele mimo program servisní údržby bude účtována v sazbě 1 500,- Kč/hod. příchozí/odchozí hovory hot-line budou účtovány v sazbě 200,- Kč/10 min BRONZ Nové verze 10% 14% 1000,- 8,- 100,- 4/15/60 Nejlevnější cesta k aktuálním verzím systému Soft-4-Sale. Program BRONZ zahrnuje po dobu jednoho roku: Přístup k novým verzím systému Záruku na funkčnost systému 4x ročně informace o dostupnosti nové verze s dokumentací novinek Cena údržby typu BRONZ je stanovena ve výši 10% z celkové částky zakoupených Cena údržby typu BRONZ po prolongaci delší naž 3 měsíce je 14% z celkové částky zakoupených Jen služby záruční jsou neplacené. Na ostatní služby od výrobce získává zákazník slevu ve výši 28% a budou mu fakturovány v sazbě 1000 Kč/hod. Garantovaná rychlost reakce firmy na požadavky je směřována na rozumnou úroveň. I hot-line je v tomto programu placenou službou. Je to ovšem nejkratší cesta k novým verzím systému, bez výrazných výhod v oblasti služeb. SILVER Běžná údržba systému 18% 22% 800,- 8,- 0,- 2/6/30 Standardní údržba se zvýhodněnými cenami služeb. Program SILVER zahrnuje po dobu jednoho roku: přístup k novým verzím systému zdarma záruka na funkčnost systému 4x ročně informace o dostupnosti nové verze s dokumentací novinek hot-line zdarma garance rychlejších termínů reakce na požadavky Cena údržby typu SILVER je stanovena ve výši 18% z celkové částky zakoupených Cena údržby typu SILVER po prolongaci delší naž 3 měsíce je 22% z celkové částky zakoupených Program SILVER je automatickou součástí systému pro nového zákazníka a platí u něj půl roku. K prodloužení resp. k nastartování tohoto programu můžete přistoupit kdykoliv. GOLD Údržba a spolupráce 28% 600,- 8,- 0,- 1/4/20 Údržba pro náročné s auditem systému. Program GOLD zahrnuje veškeré výhody programu SILVER ovšem s dalšími výhodami: 1x provedení auditu technického stavu a aplikačního využití systému Soft-4-Sale zdarma jednodenní školení uživatelů bez nákladů na dopravu speciální slevu 35% pro jednoho účastníka velkého školení novinek 2x ročně pravidelné informace o obsahu vývojového plánu a stavu aktuálního vývoje. Cena údržby typu GOLD je stanovena ve výši 28% z celkové částky zakoupených Tento program garantuje také rychlejší termíny reakce a ještě vyšší slevu na poskytované služby! Dostupnost tohoto programu je omezena jen minimální výšší servisního kontraktu ,- Kč. K nastartartování tohoto programu můžete přistoupit i během platnosti nižší verze systému. PLATINA Trvalý druh údržby a spolupráce 16% 800,- 8,- 0,- 2/6/30 Speciální druh údržby a spolupráce s kvartální platbou na dobu neurčitou. Program PLATINA zahrnuje: přístup k novým verzím systému zdarma záruka na funkčnost systému 4x ročně informace o dostupnosti nové verze s dokumentací novinek hot-line zdarma garance rychlejších termínů reakce na požadavky Cena údržby typu PLATINA je stanovena ve výši 16% z celkové částky zakoupených Tento program představuje typ údržby s automatickou prolongací. Cena údržby je rozdělena do čtvrtletních pravidelných splátek. Dostupnost programu PLATINA není omezena výší servisního kontraktu. Výpovědní lhůta je stanovena v délce 6 měsíců. * PROLONGACE - prodloužení programu servisní údržby * REAKTIVACE - znovuzakoupení programu servisní údržby

5 Ceník služeb a programů servisní podpory systému Soft-4-Sale LEGENDA Všechny údržby s výjimkou PLATINY jsou smluvně vázány na dobu jednoho roku s možností prolongace v délce +/- 3 měsíce od data vypršení smlouvy. Uzavření nové nebo prodloužení stávající smlouvy v době prolongace je cenově zvýhodněné v rámci každého programu servisní podpory. Komplety systému SOFT-4-SALE v závislosti na požadovaných funkcích MAN CRM Cena ročního poplatku Cena je kalkulována procentem z celkové ceny používaných systému Soft- 4-Sale dle ceníku platného ke dni uzavření smlouvy. Cena je hrazena jednorázově. Při překročení výše 15 tis Kč lze dohodnout kvartální platby nebo slevu ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB. manažerské funkce MIS MIS NAB KOM OBCH SKL Termíny A/B/C Stanovuje ve dnech (pracovních) rychlost garantované reakce při nahlášení chyby systému Soff-4-Sale v kategoriích A, B a C. Kategorie chyb: C: malá vada nezhoršuje užitečné vlastnosti programu, často nelze najít náhradní způsob řešení B: střední vada funkční závada dílčího charakteru, která nebrání užívaní programu jako celku A: velká vada brání užívání systému nebo jde o závadu na funkci kritickou z hlediska provozu firmy uživatele Hot-line Cena služby hot-line je kalkulována za každých započatých 10 minut. Doprava Náklady na dopravu jsou dle možností rozděleny rovnoměrně mezi jednotlivě navštívené zákazníky. Čas strávený na cestě je kalkulován jen pro zákazníky mimo servisní program podpory a to v ceně 400,- Kč/hod. logistické funkce Přehled programů servisní podpory PLATINA speciální druh údržby a spolupráce GOLD údržba systému a spolupráce SILVER údržba systému BRONZ nové verze nižší ceny za služby rychlejší doba reakce na požadavky nižší cena údržby kvartální platby na dobu neurčitou nižší ceny za služby rychlejší doba reakce na požadavky audit systému S4S

6 FINANČNÍ MODELY PRODEJE LICENCÍ Easy-4-Sale snadné financování Pod označením Easy-4-Sale se skrývá novinka v podobě nového způsobu financování prodeje. Finanční model přináší firmám především zjednodušení cesty k pořízení informačního systému a rozložení financování v čase. Princip spočívá v možnosti rozložení celkové výše částky, za zakoupené licence a služby během prvních tří let, do 36 pravidelných měsíčních splátek. Uživatel ocení i skutečnost, že se neplatí počáteční akontace. Velmi důležitá tedy je finanční úspora v prvním roce nasazení, která je rovnoměrně rozvolněna do tří let. Finanční model Easy-4-Sale je určen především pro společnosti, které chtějí pro své podnikání kvalitní a komplexní produkt bez nutné vysoké jednorázové investice. Varianta Easy-4-Sale v sobě zahrnuje: pořizovací cenu 3 roky údržby typu Silver programátorské a konzultační práce nutné při zavedení systému do běžného provozu Bližší informace o finančním modelu Easy-4-Sale získáte u dodavatele systému. Jednorázový odkup z pohledu 3 let výše nákladů servis 35% údržba 15% údržba služby licence licence 50% 1. rok 2. rok 3. rok Rovnoměrné rozdělení do 36 pravidelných splátek výše nákladů údržba služby licence 1. rok 2. rok 3. rok Výrobce a dodavatel: MTJ Service, s.r.o. Žilkova 44, Brno Tel.: Fax: Partneři: Praha cs Team Zlín SoneTECH, s.r.o

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz money S5 informační systém Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz ww ww.m moneey.cz www.money.cz ŘEŠENÍ PRO FIRMY S INTERNETOVÝM PRODEJEM Popularita internetových

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Kontaktní osoby v KUPEG

Kontaktní osoby v KUPEG PŘÍRUČKA KLIENTA Kontaktní osoby v KUPEG Jméno Kontakt Account manager Underwriter Likvidace a vymáhání Specialista vymáhání KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Internetový eshop inshop 4

Internetový eshop inshop 4 Internetový eshop inshop 4 Přehled funkcí zpracováno pro verzi aplikace 4.2.4 ZONER 4 in Obsah inshop 4 obecně... 4 Proč zvolit inshop 4?... 4 Reference... 5 Cenové podmínky... 7 Funkce Zoner inshopu...

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více