Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení"

Transkript

1 Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické změny vyhrazeny! Obj. č Originální návod k obsluze (2006/42/ES) BA UL /13 CS

2 Doplňující pokyny Rovné zacházení Tento dokument používá gramatický mužský rod v neutrálním smyslu, aby text byl snadněji čitelný. Oslovuje ženy a muže vždy stejně. Prosíme čtenářky o pochopení pro toto zjednodušení v textu. Doplňující pokyny Prosím přečtěte si doplňující pokyny. V textu jsou zdůrazněny zvláště: Seznamy s odrážkami Pokyny pro zacházení ð Výsledky pokynů pro zacházení Informace Informace obsahuje důležité pokyny pro správnou činnost zařízení nebo k usnadnění vaší práce. Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny jsou opatřeny podrobnými popisy nebezpečných situací, viz Ä Kapitola 2.1 Označení bezpečnostních pokynů na straně 8 2

3 Obsah Obsah 1 Identifikace výrobku Identcode ULDa Bezpečnost a odpovědnost Označení bezpečnostních pokynů Předepsaný účel použití Kvalifikace uživatele Bezpečnostní pokyny pro Ultromat Popis a test bezpečnostních zařízení Hladina akustického tlaku Přeprava a uskladnění zařízení Údaje o zařízení: Dimenzování Technické údaje Konstrukce a činnost Konstrukce zařízení Popis konstrukčních skupin Dvoupatrová nádrž Oka pro manipulaci jeřábem Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Dávkovač prášku Vibrátor Míchadlo Rozvaděč Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Potrubí koncentrátu Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Dopravník prášku pro automatické doplňování Montáž a instalace Montáž Instalace, hydraulická Instalace, elektrická Připojení sítě Nastavení kapacitních snímačů Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G Funkce ovládacích prvků Nastavení frekvenčního měniče Nastavení přídavných komponent Nastavení kapacitního snímače Nastavení Sigma (obnovy) Obecné informace k obsluze Ovládací menu Úvodní obrazovka Změna provozního režimu Správa uživatelů Skupiny uživatelů Přihlášení Zadávání hodnot na dotykovém panelu Navolení dávkovaného materiálu Dálkové ovládání

4 Obsah 9.8 Skok do archívu [F3] Ukazatel hladiny Přívod vody Doředění Provozní režim RUČNĚ Zrací čas Menu obsluhy [F2] Parametry Parametr [VODA] Parametr [míchadlo] Parametr [prášek] Parametr [kapalina] Parametr [hladina] Kalibrace Kalibrace prášku Kalibrace kapalného koncentrátu Kalibrace průtokového spínače (pouze pro "Spectra") Kalibrace vody Systém Změna jazyka Datum a hodinový čas Dotykový panel Koncentrace Informace Identifikační kód Ultromat Softwarová verze Servis Servis Provoz zařízení Běžný provoz Předpoklady pro řádný provoz Doplnění zásobní násypky práškovým polymerem Doplnění nádoby na koncentrát kapalným polymerem Zapnutí sítě a chování při výpadku sítě Uvedení mimo provoz Likvidace použitých dílů Chybná obsluha zařízení Uvedení do provozu Údržba Zkontrolujte dávkovač prášku a smáčecí aparaturu Sítovou vložku v redukčním ventilu vyčistěte Zkontrolujte a očistěte magnetický ventil Průtokoměr (turbodos) vymontujte a zkontrolujte Demontujte víko inspekčního otvoru Očistěte horní stranu nádrže Chybová hlášení Odstraňte funkční poruchy Obecné informace o chybových hlášeních Poruchy - příčina - odstranění Zařízení / datové listy Logické stavy Ovládací menu Protokol o uvedení do provozu Plán mazání

5 Obsah 16.5 Průběh řízení ES Prohlášení o shodě pro stroje Index

6 Identifikace výrobku 1 Identifikace výrobku 1.1 Identcode ULDa U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství 0400 Dvouposchoďové zařízení / 2x400 l / 400 l/h 1000 Dvouposchoďové zařízení / 2x1000 l / 1000 l/h 2000 Dvouposchoďové zařízení / 2x2000 l / 2000 l/h Konstrukce N Normální S Zrcadlově obrácená Elektrická přípojka A 400 VAC, 50/60 Hz (3f, N, PE) Řídicí jednotka 0 PLC S PLC S s PROFIBUS + vazební člen DP/DP 2 PLC S s PROFINET + vazební člen PN/PN Volitelné doplňky 0 bez volby Dávkovač prášku P0 bez P1 Dávkovač prášku (0400) P2 Dávkovač prášku (1000) P3 Dávkovač prášku (2000) Vibrátor pro dávkovač prášku 0 bez 1 s vibrátorem pro dávkovač prášku Dopravník prášku, nástavec násypky 0 bez 1 Nástavec násypky 50 l 2 Nástavec násypky 75 l 3 Nástavec násypky 100 l 4 Nástavec násypky 50 l + dopravník prášku 5 Nástavec násypky 75 l + dopravník prášku 6 Nástavec násypky 100 l + dopravník prášku 7 s víkem adaptéru + dopravník prášku Čerpadlo na tekutý koncentrát L0 bez L1 s čerpadlem Sigma L2 s čerpadlem Spectra L3 připraveno pro Sigma 6

7 Identifikace výrobku U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství L4 připraveno pro Spectra Monitorování pro čerpadlo tekutého koncentrátu 0 bez 1 s hlad. spínačem pro nádrž s koncentrátem 2 s monitorem průtoku (pouze Spectra) 3 s hlad. spínačem a monitorem průtoku (pouze Spectra) Vodovodní potrubí pro smáčecí armaturu 1 Y smáčení, PVC (0400) 2 Y smáčení, PVC (1000) 3 Y smáčení, PVC (2000) 4 Trychtýř, PVC (0400) 5 Trychtýř, PVC (1000) 6 Trychtýř, PVC (2000) 7 Trychtýř, PP (0400) 8 Trychtýř, PP (1000) 9 Trychtýř, PP (2000) Jazyk BG Bulharština LV Lotyšština CZ Čeština MS Malajština DA Dánština NL Nizozemština DE Němčina NO Norština EL Řečtina PL Polština EN anglicky PT Portugalština ES španělsky RO Rumunština ET Estonština RU Ruština FI Finština SK Slovenština FR francouzsky SL Slovinština HR Chorvatština SV Švédština HU Maďarština TR Turečtina IT italsky ZH Čínština LT Litevština 7

8 Bezpečnost a odpovědnost 2 Bezpečnost a odpovědnost O tomto výrobku Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 2.1 Označení bezpečnostních pokynů Úvod Tento provozní návod popisuje technické údaje a funkce výrobku. Provozní návod uvádí podrobné bezpečnostní pokyny a je rozčleněn do jasně daných pracovních kroků. Bezpečnostní pokyny a upozornění se člení dle následujícího schématu. Používají se při tom různé piktogramy odpovídající situaci. Zde uvedené piktogramy představují pouze příklad. NEBEZPEČÍ! Druh a zdroj nebezpečí Následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Nebezpečí! Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Nevyhnete-li se mu, má za následek smrt nebo velmi vážná poranění. VAROVÁNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Varování! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek smrt nebo velmi vážná poranění. POZOR! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: Lehká nebo drobná poranění. Poškození majetku. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Pozor! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek lehká nebo drobná poranění. Může být použito také jako varování před škodami na majetku. 8

9 Bezpečnost a odpovědnost UPOZORNĚNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Poškození výrobku nebo jeho okolí. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Upozornění! Označuje stav ohrožení majetkovou újmou. Nevyhnete-li se mu, může dojít k poškození výrobku nebo předmětů v jeho okolí. Druh informace Tipy pro použití a doplňkové informace. Zdroj informací. Dodatečná opatření. Informace! Označují tipy pro použití a jiné mimořádně užitečné informace. Nejedná se o slovo indikující nebezpečné či majetkovou újmou hrozící situace. 2.2 Předepsaný účel použití VAROVÁNÍ! Nebezpečí v důsledku nesprávného použití! Nesprávné použití zařízení Ultromat může vést k nebezpečným situacím. Ultromat je určen výlučně k přípravě roztoku polymeru jako pomocného flokulantu z práškového polymeru nebo tekutého koncentrátu s pitnou vodou. Všechna ostatní použití nebo přestavba pouze po písemném svolení firmou ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg! Zařízení není určeno k provozu ve výbušném prostředí! Při používání neoriginálních dílů nebo cizího příslušenství není zaručena správná činnost zařízení. Ve všech fázích životnosti zařízení dodržujte příslušné národní předpisy a údaje v tomto návodu! Ultromat nechte provozovat pouze dostatečně kvalifikovaným personálem. 9

10 Bezpečnost a odpovědnost 2.3 Kvalifikace uživatele VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění plynoucí z nedostatečné kvalifikace personálu! Provozovatel zařízení/přístroje je odpovědný za dodržení kvalifikací. Jestliže nekvalifikovaný personál provádí práce na přístroji nebo se zdržuje v nebezpečné oblasti přístroje, vznikají nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění a věcné škody. Všechny činnosti nechte provádět pouze k tomu kvalifikovaným personálem Nekvalifikovaný personál se nesmí dostat do nebezpečné oblasti Vzdělání Poučená osoba Zaškolený uživatel Vyškolený odborník Odborný elektrotechnik Zákaznický servis Definice Za poučenou osobu je považována osoba, která byla poučena o svěřených úkolech a o možných nebezpečích při nesprávném chování a v případě nutnosti zaškolena, a také poučena o nutných ochranných zařízeních a ochranných opatřeních. Za zaškoleného uživatele je považován ten, kdo splňuje požadavky na poučenou osobu a navíc u firmy ProMinent nebo u autorizovaného distribučního partnera absolvoval školení zaměřené specificky na dané zařízení. Za vyškoleného odborníka je považován ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných ustanovení může zhodnotit svěřené úkoly a rozpoznat možná nebezpečí. Při posouzení odborného vzdělání lze také vzít v úvahu víceletou činnost v příslušném pracovním oboru. Odborný elektrotechnik je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných norem a ustanovení schopný provádět jemu svěřené práce na elektrických zařízeních a možná nebezpečí sám rozpoznat a zabránit jim. Odborný elektrotechnik je vyškolený speciálně pro pracovní oblast, ve které je činný, a zná příslušné normy a zákonná ustanovení. Odborný elektrotechnik musí splňovat ustanovení platných zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za zákaznický servis jsou považováni servisní technici, kteří byli prokazatelně vyškoleni a oprávněni firmou ProMinent pro práce na daném zařízení. Poznámka pro provozovatele Je nutno dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla! 2.4 Bezpečnostní pokyny pro Ultromat VAROVÁNÍ! Kvalifikace personálu Nebezpečí při chybné obsluze zařízení Personál obsluhy musí být vyškolen servisními techniky firmy ProMinent! (Provádí se při prvním uvedení do provozu) Návod k obsluze musí být k dispozici u zařízení! 10

11 Bezpečnost a odpovědnost VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Během provozu musí být rozvaděč zavřený. Před všemi činnostmi při instalaci a údržbě musí být hlavní vypínač vypnutý do polohy "0" a zajištěný proti opětnému zapnutí. POZOR! V nádobách se otáčí vrtule! Lehká nebo drobná zranění. Zařízení vypněte a teprve pak odstraňte přišroubované víko inspekčního otvoru! POZOR! Pod bezpečnostní mříží dávkovače na suchý materiál je šnekový dopravník a rozmělňovací kolo! Lehká nebo drobná zranění. Věcné škody. Nesahejte do dávkovače suchého materiálu. POZOR! Horký povrch! Při špatně nastaveném topení může být dávkovací potrubí horké! Ujistěte se, že topení dávkovacího potrubí je správně nastavené! 11

12 Bezpečnost a odpovědnost 2.5 Popis a test bezpečnostních zařízení Bezpečnostní zařízení Obr. 1: Bezpečnostní zařízení 1. Výstražný štítek "Pozor na horký povrch" 2. Hlavní vypínač 3. Výstražný štítek "Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím" 4. Víko inspekčních otvorů s výstražným štítkem "Upozornění na poranění ruky" A0871 Hlavní vypínač Červený hlavní vypínač, vpravo na skříni rozvaděče, vypíná zařízení a připojené agregáty. Test: Zatímco všechny části zařízení pracují, otočte hlavní vypínač do polohy Vypnuto - všechny díly se musí zastavit - všechny kontrolky musí zhasnout. Víko inspekčního otvoru Přišroubovaná víka inspekčních otvorů zamezují tomu, aby si někdo zranil ruce o běžící vrtule míchadel. Test: Zkontrolujte, zda jsou víka nasazena do inspekčních otvorů a zda jsou zajištěna šrouby 12

13 Bezpečnost a odpovědnost Výstražné štítky A0428 Obr. 2: Výstražné štítky I. Výstraha před poraněním rukou II. Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím III. Upozornění na horký povrch Test: Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky na svém místě a zda jsou čitelné. 2.6 Hladina akustického tlaku Hladina akustického tlaku < 70 db(a) s práškovým polymerem, dle EN ISO 11202:1997 (Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními) 13

14 Přeprava a uskladnění zařízení 3 Přeprava a uskladnění zařízení Kvalifikace uživatele: Poučená osoba, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. VAROVÁNÍ! Nevstupujte pod zavěšená břemena! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Je zakázáno procházet nebo se zdržovat pod zavěšenými břemeny Zajistěte Ultromat při zvedání a přepravě proti sklouznutí a převrácení Používejte vodné a přípustné zdvihací nářadí. Dodržujte informace z datových listů pro zdvihací zařízení POZOR! Možnost poškození zařízení při přepravě Nesprávnou přepravou se zařízení může poškodit. Zařízením Ultromat smíte pohybovat pouze v prázdném stavu Na stěnách nádrže nesmí docházet k bodovému zatížení Zamezte silnému zatížení vibracemi a nárazy Zařízením pohybujte pouze pomocí vhodných zvedacích a zdvihacích zařízení Při použití vidlicových vozíků použijte pouze dlouhé vidlice, které sahají přes celou hloubku nádrže Když používáte jeřáb, připevněte i v případě zvedacích ok přepravní popruhy tak, aby se vyloučily střižné síly Podmínky prostředí při skladování a přepravě Přípustná teplota prostředí: -5 až +50. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 14

15 Údaje o zařízení: 4 Údaje o zařízení: Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů např. jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 4.1 Dimenzování Zařízení bylo koncipováno pro plně automatickou přípravu polymerních roztoků. Používat lze téměř všechny běžné polymery na trhu. Ovládáním řízení Ultromat lze připravit koncentrace od 0,05 do 1,0 %. Viskozita vyrobeného roztoku polymeru však nesmí překročit hodnotu 1500 mpas. Údaje o viskozitě různých roztoků polymerů lze nalézt v datových listech dodavatelů polymerů. Pro kompletní využití rozsahu se musí případně odpovídajícím způsobem upravit i průtokové množství vody pro přípravu roztoku. Koncentrace vyšší než 0,5 % mohou vést ke snížení kapacity při přípravě roztoku. Zrací čas, který je k dispozici při výrobě roztoku polymeru, závisí na odebíraném množství a objemu zařízení Ultromat a při maximálním odebíraném výkonu je asi 60 minut. Kapacity zařízení sahají od max. 400 l pracovního roztoku za hodinu u zařízení Ultromat 400 až po l u zařízení Ultromat Technické údaje Přesné rozměry vašeho zařízení Ultromat naleznete v rozměrovém listu 15

16 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Ultromat ULDa Objem nádrže (l) 2x400 2x1000 2x2000 Odebíraný výkon (l/h) Zrací čas (min) 60 Koncentrace roztoku (%) 0,05-1,0 Rozměry DxŠxV (mm) 1638x1351 x x1615 x x2005 x3149 Prázdná hmotnost (kg) Celková hmotnost (kg) Přípojka přepadu DN 40 DN 50 DN 65 Odebírací přípojka DN 25 DN 32 DN 40 Světlost přítoku vody 1" 1 1/4" 1 1/2" Potrubí tekutého koncentrátu DN 15 DN 15 DN 20 Max. přívod vody l/h l/h l/h Připojovací elektrický výkon 1,5 kw 2,6 kw 3,2 kw Externí jištění 32 A 32 A 32 A Stupeň krytí rozvaděče IP 55 IP 55 IP 55 Míchadlo 1 Výkon 0,75 kw 1,10 kw 2,20 kw Otáčky (50 Hz) 700 1/min 700 1/min 700 1/min Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Dávkovač prášku Typ: TGD 11 TGD 18 TGD 55 Maximální výkon dávkování 11 kg/h 18 kg/h 55 kg/h Tlakové čidlo (2 kusy) Číslo součástky Typ: dt P30 dt P30 dt P30 Měřicí rozsah mbar mbar mbar Signál 1-6 V 1-6 V 1-6 V Turbodos Číslo součástky Impulsy/litr 67,5 67,5 67,5 Výstup PNP PNP PNP Dávkovací čerpadla Ultromat ULDa Ultromat ULDa Sigma Typ S1CaH Dávkovací výkon 35 l/h 35 l/h 50 l/h 16

17 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Stupeň krytí IP 65 IP 65 IP 65 Spectra Typ Spectra 12 / 33 F 12 / 33 F 12 / 100 F Dávkovací výkon 33 l/h 33 l/h 100 l/h Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Obr. 3: Velikosti zařízení I. Výška (H) II. Šířka (Š) III. Délka (L) A0872 Podmínky prostředí Hodnota Teplota pro skladování a přepravu - 5 C Teplota za provozu + 5 C Vlhkost vzduchu pro skladování a provoz Vlhkost vzduchu práškového polymeru Hladina akustického tlaku v zařízení < 92 % relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace) Dodržujte pokyny výrobce polymeru. V případě nutnosti použijte vysoušeč vzduchu. < 70 db (A) 17

18 Konstrukce a činnost 5 Konstrukce a činnost 5.1 Konstrukce zařízení Všechny části zařízení pro zásobu prášku, dávkování prášku, zvlhčování, rozpouštění a zrání práškových polymerů jsou spojeny do jednoho kompaktního celku. Ultromat se pomocí identifikačního kódu skládá z těchto funkčních celků: Vodovodní aparatura (1) Čerpadlo koncentrátu (2) Míchadlo (3) Smáčecí armatura (4) Dávkovač prášku (5) Rozvaděč (6) Nádrž (7) (nahoře/dole) Ventil s motorem (8) Pro smáčecí armaturu a vodovodní potrubí je k dispozici buď PVC nebo PP Obr. 4: Konstrukce zařízení Těsnění jsou standardně z EPDM. Hřídele a vrtule míchadla a dopravní jednotka dávkovače prášku jsou vyrobeny z nerezové oceli. A Popis konstrukčních skupin Konstrukční celky jsou k dispozici pouze tehdy, pokud byly vybrány s identifikačním kódem. 18

19 Konstrukce a činnost Dvoupatrová nádrž A0874 Obr. 5: Odebírací otvory 1. Odebírací kohout vyzrálého polymeru (komora dole) 2. Vypouštěcí kohout Dvoupatrová nádrž z PP v uzavřeném provedení s nosníky míchadla, konzolami pro dávkovač prášku, rozvaděč, vypouštěcí a odebírací přípojky jsou rozděleny do dvou samostatných komor. Tím se zaručí dostatečný zrací čas roztoku polymeru. Členění dvoupatrové nádrže také zabraňuje smíchání vyzrálého a čerstvě připraveného roztoku a umožňuje kontinuální odběr. Všechny kontrolní otvory dvoupatrové nádrže jsou zajištěny pevně přišroubovanými víky. Hladina v obou komorách komoře se měří nepřetržitě pomocí snímačů tlaku Oka pro manipulaci jeřábem Pro snadnější manipulaci zařízení lze do čtyř závěsných ok připevnit vhodná zvedací zařízení Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Přes vodovodní potrubí se zařízení zásobuje potřebnou procesní vodou. Redukční ventil s lapačem nečistot omezuje a udržuje správný provozní tlak. Elektromagnetický ventil automaticky otevírá a zavírá přívod vody. Používaný průtokoměr neustále hlásí aktuální průtokové množství do řízení. Pomocí dvou regulačních ventilů se množství vody nastaví během uvádění do provozu. Smáčecí armatura zajišťuje intenzivní smáčení prášku polymeru procesní vodou. Ruční uzavírací armatura umožňuje navíc zastavení přívodu vody pro případ prací na údržbě. Existují dva druhy smáčecích armatur: Y smáčení Smáčecí násypka U smáčecí násypky je smáčecí proces komplikovanější, než je popsáno výše: 19

20 Konstrukce a činnost Prášek polymeru padá do smáčecí násypky, kde se rovnoměrně smáčí částí proudu procesní vody. Tím se vyloučí tvoření hrudek v dávkovaném materiálu. Hlavní proud procesní vody vytváří pomocí míchacího zařízení lehký podtlak na odtoku z násypky. Tím se smočený prášek odsává a dostává se pak s procesní vodou do komory 1. Zapnutí dávkovače prášku má oproti elektromagnetickému ventilu časové zpoždění. Tím nemohou na začátku procesu přípravy vznikat usazeniny prášku ve smáčecí armatuře. Nejdříve vždycky teče několik sekund voda a pak se spustí dávkovač prášku. Na konci procesu přípravy se postupuje obráceně. Při dosažení horní hladiny se dávkovač prášku ihned zastaví. Voda ale ještě několik sekund teče. A0431 Obr. 6: Vodovodní aparatura s Y smáčením 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventil 6. Y smáčení 20

21 Konstrukce a činnost A0432 Obr. 7: Vodovodní aparatura s smáčecí násypkou 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventily 6. Smáčecí násypka 7. Snímač přepadu 8. Přepad Dávkovač prášku Bližší informace o struktuře a funkci zařízení naleznete v samostatném návodu k obsluze "Dávkovač suchého materiálu". Topení potrubí dávkovače a čidlo minimální hladiny pro násypku suchého materiálu jsou procesních zařízení Ultromat standardní. Pro množstevně proporcionální dávkování práškového polymeru do procesní vody je dávkovač prášku řízen frekvenčním měničem. Kontinuální vynášení práškového polymeru zajistí uvolňovací kolo, které je bezprostředně nad dávkovacím šnekem. Kromě toho topení dávkovacího potrubí odstraňuje vnikající vlhkost a zabraňuje tak spékání práškového polymeru Vibrátor Vibrátor pomáhá předcházet tvorbě můstků v dávkovači suchého materiálu, aby se práškový polymer lépe sypal Míchadlo POZOR! Míchadlo se může rozběhnout bezprostředně, jakmile má přívod elektrického proudu. Ultromat je sériově vybaven jedním elektrickým míchadlem. Míchadlo zajišťuje šetrný oběh roztoku. 21

22 Konstrukce a činnost Rozvaděč V rozvaděči jsou vedle síťové části a pojistek umístěny veškeré elektrické řídicí a pomocné přístroje nutné pro provoz zařízení, zejména řízení Ultromat a frekvenční měnič pro řízení dávkovače prášku Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Pro připojení dopravníku prášku je systém Ultromat vybaven zásuvkou. Zásuvka je připevněna na dávkovači suchého materiálu a má elektrické jištění pomocí samočinné pojistky Potrubí koncentrátu Pro dávkování kapalného koncentrátu je Ultromat vybaven tímto potrubím: Typ Ultromat Velikost potrubí Hadicová průchodka 400 DN 15 DN DN 15 DN DN 20 DN Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Dořeďovací jednotka se používá pro další ředění použitého roztoku polymeru. Přitom čerpadlo dopravuje roztok polymeru ze zásobní nádrže Ultromatu do dořeďovací jednotky. Ředící voda je přiváděna do dořeďovací jednotky přes elektromagnetický ventil. Následný plovákový průtokoměr s minimálním kontaktem monitoruje ředící vodu. Ultromat má k ovládání čerpadla bezpotenciálový kontakt (uvolnění čerpadla). Tento kontakt se sepne, když se překročila hladina chodu nasucho ve spodní komoře, a rozepne se, když hladina klesne pod tuto úroveň. Čerpadlo je obvykle řízeno externím zapojením (kombinace spouštěče motoru). Protože čerpadlo lze zapnout a vypnout externě, je na řízení Ultromatu k dispozici další vstup pro vyhodnocení spouštěče motoru (bezpotenciálový pomocný kontakt). Vyhodnocení minimálního kontaktu na průtokoměru se provede pouze tehdy, když je čerpadlo v chodu a tím byl bezpotenciálový pomocný kontakt na spouštěči motoru sepnutý. Když čerpadlo stojí, není bezpotenciálový kontakt sepnutý a min. kontakt na průtokoměru se nevyhodnotí Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Volitelné Hlášení prázdné nádoby na koncentrát obsahuje plovákový spínač, který se do nádoby vpravuje shora. 22

23 Konstrukce a činnost Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Ultromat lze provozovat s tekutým polymerem. Čerpadlo koncentrátu dávkuje koncentrát komory 1. Monitorování dávkování lze nasadit pouze při používání čerpadel s excentrickým šnekem. Monitorování dávkování se skládá z adaptéru průtoku a snímače průtoku Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Pokud se vyžaduje rozšířená zásoba prášku, jsou k dispozici nástavce násypky s dodatečnou kapacitou 50, 75 a 100 litrů Dopravník prášku pro automatické doplňování K automatickému plnění násypky práškovým polymerem lze zvolit dopravník prášku. Dopravník prášku lze namontovat přímo přes desku adaptéru na dávkovač suchého materiálu nebo nástavec násypky. K překlenutí při krátké údržbě na dopravníku prášku příp. při vysoké spotřebě prášku se doporučuje připojení nástavce násypka 50 l s připojovacím adaptérem. 23

24 Montáž a instalace 6 Montáž a instalace Kvalifikace uživatele, mechanická montáž: vyškolená pracovní síla, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Kvalifikace uživatele, elektrická instalace: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Zařízení se dodává kompletně smontované z výroby. Kabelové propojení mezi rozvaděčem a elektrickými agregáty je už plně realizované. 6.1 Montáž VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. Volba místa instalace Zařízení musí být pro obsluhu, údržbu a plnění kdykoli snadno přístupné. Podmínky prostředí pro provoz Přípustná teplota prostředí: +5 C až +40 C. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 6.2 Instalace, hydraulická POZOR! Možnost ekologických škod z roztoku polymeru Při odvodu vypouštěcích vedení a přepadového vedení dodržujte bezpečnostní list pro polymer a zákonná ustanovení pro likvidaci. Předpoklady: Procesní voda musí mít kvalitu pitné vody. Musí být bez pevných a koloidních látek Vstupní tlak vody musí být mezi 3 bary a 5 bary Rozměry vedení procesní vody, přepadu a vypouštění musí odpovídat UPOZORNĚNÍ! Přepadové a vypouštěcí vedení položte se spádem. Musí fungovat bez protitlaku Pro vypuštění zařízení nainstalujte T-kus s uzavíracím kohoutem jako možnost vypuštění mezi uzavírací armaturu komory 3 a čerpadlo 1. Vedení pro procesní vodu připojte na vodovodní přístroje 2. Připojte vedení čerpadla koncentrátu pro kapalný polymer 24

25 Montáž a instalace 3. Pokud je k dispozici: Připojte čerpadlo (není součástí dodávky) k odebíracímu vedení 4. Připojte vypouštěcí vedení a veďte je do vhodného odtoku 5. Přepadové vedení připojte na nátrubek přepadu a veďte do vhodného odtoku 6.3 Instalace, elektrická VAROVÁNÍ! Díly pod napětím! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Opatření: Před všemi instalačními pracemi na elektrických přípojkách odpojte zařízení od sítě Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí Připojení sítě POZOR! Nebezpečí funkčních poruch! Při připojování agregátů vždy dávejte pozor na správné obsazení svorek. Při připojování míchadel, dávkovače prášku, motorových čerpadel... vždy dávejte pozor na správný směr otáčení motorů. 1. Elektrický přívod připojte podle schématu zapojení (viz kapsa v rozvaděči) 2. Veďte napájecí kabel přes odpovídající otvor do rozvaděče zařízení a tam připojte na připravenou svorkovnici Nastavení kapacitních snímačů Kapacitní snímače k hlášení nedostatku prášku v dávkovači prášku nebo přetečení ve smáčecí násypce se musí zkontrolovat a případě nastavit. Snímač má na svém konci na straně kabelu žlutou LED pro indikaci stavu sepnutí a vedle zapuštěný šroub pro nastavení citlivosti. Snímač se kontroluje a nastavuje ve 2 krocích: Při prázdném dávkovači prášku (nebo normálním toku vody ve smáčecí násypce) S naplněným dávkovačem prášku (nebo voda smáčecí násypky přetéká): Potřebný materiál: 1 malý šroubovák 1. Žlutá LED na snímači nesvítí - nastavení je správné 2. Žlutá LED na snímači svítí ð Snižte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doleva), dokud LED dioda nezhasne. 3. Žlutá LED na snímači svítí ð nastavení je správné. 25

26 Montáž a instalace 4. Žlutá LED na snímači nesvítí ð Zvyšte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doprava), dokud LED se dioda nerozsvítí. 26

27 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 7 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 Frekvenční měnič = FU 7.1 Funkce ovládacích prvků Parametry frekvenčního měniče jsou z výroby nastaveny na dávkovače suchého materiálu a čerpadla kapalného koncentrátu, použité v Ultromatu. Pokud je připojeno čerpadlo kapalného koncentrátu (není součástí dodávky), musí se na místě zkontrolovat parametry a přizpůsobit použitému čerpadlu kapalného koncentrátu. A0822 Obr. 8: Frekvenční měnič Sinamics G110 Funkce Spouští motor Zastavuje motor Přepnutí směru otáčení Poznámka Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko skoku po [r0000] Potvrzení chyb Přístup k parametrům Zvětšit hodnotu Zmenšit hodnotu Tipování motoru Tlačítko vypnuté 27

Návod k montáži a provozu Ultromat ULPa Dvoukomorový systém

Návod k montáži a provozu Ultromat ULPa Dvoukomorový systém Návod k montáži a provozu Ultromat ULPa Dvoukomorový systém A0999 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULFa Kontinuální systém

Návod k montáži a provozu Ultromat ULFa Kontinuální systém Návod k montáži a provozu Ultromat ULFa Kontinuální systém A0777 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat Dořeďovací jednotka pro polymerní roztoky

Návod k montáži a provozu Ultromat Dořeďovací jednotka pro polymerní roztoky Návod k montáži a provozu Ultromat Dořeďovací jednotka pro polymerní roztoky A0561 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX

RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis funkce zařízení... 3 3. Činnost ovládacích prvků

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 2) Typ: IVAR.AM PACK B 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA - s UPM3 pro otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA - s UPM3 pro otopné systémy Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA - s UPM3 pro otopné systémy CZ verze 1.0 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT urychluje instalaci kotlů tím, že obsahuje všechny důležité komponenty

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Řídící jednotka bazénového zakrytí LUMA 1 (Verze 1/2016) 1. Technické parametry Firma Předmět Funkce Certifikace CE Siemens LOGO! 8M24CE Hardware, software Ano JK-Eltra s.r.o. 241224

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Návod k montáži a provozu ProCal Zařízení na chlornan vápenatý

Návod k montáži a provozu ProCal Zařízení na chlornan vápenatý Návod k montáži a provozu ProCal Zařízení na chlornan vápenatý A0973 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 744 UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Úvod... 3 Činnost systému... 4 Rozšíření spodního kanystru... 6 Displej... 7 Údrţba...... 8 2 ÚVOD Centrální vysávací systém Drainvac je patentově chráněn.

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003)

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003) CONTROL BASIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) (kódy 36002 a 36003) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód EM0000136897 rev. 1.2 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka CONTROL BASIC AstralPool

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A25 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 NÁVOD

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1 POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2 POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 2 3

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu

Centralis UNO IB Centralis UNO IB VB Řídicí jednotka pohonu Abyste mohli optimálně využít všech výhod lokální ovládací jednotky Centralis UNO IB, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Řídicí jednotka Centralis UNO IB / je určena k přímému ovládání jednoho

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více