Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení"

Transkript

1 Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické změny vyhrazeny! Obj. č Originální návod k obsluze (2006/42/ES) BA UL /13 CS

2 Doplňující pokyny Rovné zacházení Tento dokument používá gramatický mužský rod v neutrálním smyslu, aby text byl snadněji čitelný. Oslovuje ženy a muže vždy stejně. Prosíme čtenářky o pochopení pro toto zjednodušení v textu. Doplňující pokyny Prosím přečtěte si doplňující pokyny. V textu jsou zdůrazněny zvláště: Seznamy s odrážkami Pokyny pro zacházení ð Výsledky pokynů pro zacházení Informace Informace obsahuje důležité pokyny pro správnou činnost zařízení nebo k usnadnění vaší práce. Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny jsou opatřeny podrobnými popisy nebezpečných situací, viz Ä Kapitola 2.1 Označení bezpečnostních pokynů na straně 8 2

3 Obsah Obsah 1 Identifikace výrobku Identcode ULDa Bezpečnost a odpovědnost Označení bezpečnostních pokynů Předepsaný účel použití Kvalifikace uživatele Bezpečnostní pokyny pro Ultromat Popis a test bezpečnostních zařízení Hladina akustického tlaku Přeprava a uskladnění zařízení Údaje o zařízení: Dimenzování Technické údaje Konstrukce a činnost Konstrukce zařízení Popis konstrukčních skupin Dvoupatrová nádrž Oka pro manipulaci jeřábem Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Dávkovač prášku Vibrátor Míchadlo Rozvaděč Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Potrubí koncentrátu Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Dopravník prášku pro automatické doplňování Montáž a instalace Montáž Instalace, hydraulická Instalace, elektrická Připojení sítě Nastavení kapacitních snímačů Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G Funkce ovládacích prvků Nastavení frekvenčního měniče Nastavení přídavných komponent Nastavení kapacitního snímače Nastavení Sigma (obnovy) Obecné informace k obsluze Ovládací menu Úvodní obrazovka Změna provozního režimu Správa uživatelů Skupiny uživatelů Přihlášení Zadávání hodnot na dotykovém panelu Navolení dávkovaného materiálu Dálkové ovládání

4 Obsah 9.8 Skok do archívu [F3] Ukazatel hladiny Přívod vody Doředění Provozní režim RUČNĚ Zrací čas Menu obsluhy [F2] Parametry Parametr [VODA] Parametr [míchadlo] Parametr [prášek] Parametr [kapalina] Parametr [hladina] Kalibrace Kalibrace prášku Kalibrace kapalného koncentrátu Kalibrace průtokového spínače (pouze pro "Spectra") Kalibrace vody Systém Změna jazyka Datum a hodinový čas Dotykový panel Koncentrace Informace Identifikační kód Ultromat Softwarová verze Servis Servis Provoz zařízení Běžný provoz Předpoklady pro řádný provoz Doplnění zásobní násypky práškovým polymerem Doplnění nádoby na koncentrát kapalným polymerem Zapnutí sítě a chování při výpadku sítě Uvedení mimo provoz Likvidace použitých dílů Chybná obsluha zařízení Uvedení do provozu Údržba Zkontrolujte dávkovač prášku a smáčecí aparaturu Sítovou vložku v redukčním ventilu vyčistěte Zkontrolujte a očistěte magnetický ventil Průtokoměr (turbodos) vymontujte a zkontrolujte Demontujte víko inspekčního otvoru Očistěte horní stranu nádrže Chybová hlášení Odstraňte funkční poruchy Obecné informace o chybových hlášeních Poruchy - příčina - odstranění Zařízení / datové listy Logické stavy Ovládací menu Protokol o uvedení do provozu Plán mazání

5 Obsah 16.5 Průběh řízení ES Prohlášení o shodě pro stroje Index

6 Identifikace výrobku 1 Identifikace výrobku 1.1 Identcode ULDa U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství 0400 Dvouposchoďové zařízení / 2x400 l / 400 l/h 1000 Dvouposchoďové zařízení / 2x1000 l / 1000 l/h 2000 Dvouposchoďové zařízení / 2x2000 l / 2000 l/h Konstrukce N Normální S Zrcadlově obrácená Elektrická přípojka A 400 VAC, 50/60 Hz (3f, N, PE) Řídicí jednotka 0 PLC S PLC S s PROFIBUS + vazební člen DP/DP 2 PLC S s PROFINET + vazební člen PN/PN Volitelné doplňky 0 bez volby Dávkovač prášku P0 bez P1 Dávkovač prášku (0400) P2 Dávkovač prášku (1000) P3 Dávkovač prášku (2000) Vibrátor pro dávkovač prášku 0 bez 1 s vibrátorem pro dávkovač prášku Dopravník prášku, nástavec násypky 0 bez 1 Nástavec násypky 50 l 2 Nástavec násypky 75 l 3 Nástavec násypky 100 l 4 Nástavec násypky 50 l + dopravník prášku 5 Nástavec násypky 75 l + dopravník prášku 6 Nástavec násypky 100 l + dopravník prášku 7 s víkem adaptéru + dopravník prášku Čerpadlo na tekutý koncentrát L0 bez L1 s čerpadlem Sigma L2 s čerpadlem Spectra L3 připraveno pro Sigma 6

7 Identifikace výrobku U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství L4 připraveno pro Spectra Monitorování pro čerpadlo tekutého koncentrátu 0 bez 1 s hlad. spínačem pro nádrž s koncentrátem 2 s monitorem průtoku (pouze Spectra) 3 s hlad. spínačem a monitorem průtoku (pouze Spectra) Vodovodní potrubí pro smáčecí armaturu 1 Y smáčení, PVC (0400) 2 Y smáčení, PVC (1000) 3 Y smáčení, PVC (2000) 4 Trychtýř, PVC (0400) 5 Trychtýř, PVC (1000) 6 Trychtýř, PVC (2000) 7 Trychtýř, PP (0400) 8 Trychtýř, PP (1000) 9 Trychtýř, PP (2000) Jazyk BG Bulharština LV Lotyšština CZ Čeština MS Malajština DA Dánština NL Nizozemština DE Němčina NO Norština EL Řečtina PL Polština EN anglicky PT Portugalština ES španělsky RO Rumunština ET Estonština RU Ruština FI Finština SK Slovenština FR francouzsky SL Slovinština HR Chorvatština SV Švédština HU Maďarština TR Turečtina IT italsky ZH Čínština LT Litevština 7

8 Bezpečnost a odpovědnost 2 Bezpečnost a odpovědnost O tomto výrobku Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 2.1 Označení bezpečnostních pokynů Úvod Tento provozní návod popisuje technické údaje a funkce výrobku. Provozní návod uvádí podrobné bezpečnostní pokyny a je rozčleněn do jasně daných pracovních kroků. Bezpečnostní pokyny a upozornění se člení dle následujícího schématu. Používají se při tom různé piktogramy odpovídající situaci. Zde uvedené piktogramy představují pouze příklad. NEBEZPEČÍ! Druh a zdroj nebezpečí Následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Nebezpečí! Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Nevyhnete-li se mu, má za následek smrt nebo velmi vážná poranění. VAROVÁNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Varování! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek smrt nebo velmi vážná poranění. POZOR! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: Lehká nebo drobná poranění. Poškození majetku. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Pozor! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek lehká nebo drobná poranění. Může být použito také jako varování před škodami na majetku. 8

9 Bezpečnost a odpovědnost UPOZORNĚNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Poškození výrobku nebo jeho okolí. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Upozornění! Označuje stav ohrožení majetkovou újmou. Nevyhnete-li se mu, může dojít k poškození výrobku nebo předmětů v jeho okolí. Druh informace Tipy pro použití a doplňkové informace. Zdroj informací. Dodatečná opatření. Informace! Označují tipy pro použití a jiné mimořádně užitečné informace. Nejedná se o slovo indikující nebezpečné či majetkovou újmou hrozící situace. 2.2 Předepsaný účel použití VAROVÁNÍ! Nebezpečí v důsledku nesprávného použití! Nesprávné použití zařízení Ultromat může vést k nebezpečným situacím. Ultromat je určen výlučně k přípravě roztoku polymeru jako pomocného flokulantu z práškového polymeru nebo tekutého koncentrátu s pitnou vodou. Všechna ostatní použití nebo přestavba pouze po písemném svolení firmou ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg! Zařízení není určeno k provozu ve výbušném prostředí! Při používání neoriginálních dílů nebo cizího příslušenství není zaručena správná činnost zařízení. Ve všech fázích životnosti zařízení dodržujte příslušné národní předpisy a údaje v tomto návodu! Ultromat nechte provozovat pouze dostatečně kvalifikovaným personálem. 9

10 Bezpečnost a odpovědnost 2.3 Kvalifikace uživatele VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění plynoucí z nedostatečné kvalifikace personálu! Provozovatel zařízení/přístroje je odpovědný za dodržení kvalifikací. Jestliže nekvalifikovaný personál provádí práce na přístroji nebo se zdržuje v nebezpečné oblasti přístroje, vznikají nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění a věcné škody. Všechny činnosti nechte provádět pouze k tomu kvalifikovaným personálem Nekvalifikovaný personál se nesmí dostat do nebezpečné oblasti Vzdělání Poučená osoba Zaškolený uživatel Vyškolený odborník Odborný elektrotechnik Zákaznický servis Definice Za poučenou osobu je považována osoba, která byla poučena o svěřených úkolech a o možných nebezpečích při nesprávném chování a v případě nutnosti zaškolena, a také poučena o nutných ochranných zařízeních a ochranných opatřeních. Za zaškoleného uživatele je považován ten, kdo splňuje požadavky na poučenou osobu a navíc u firmy ProMinent nebo u autorizovaného distribučního partnera absolvoval školení zaměřené specificky na dané zařízení. Za vyškoleného odborníka je považován ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných ustanovení může zhodnotit svěřené úkoly a rozpoznat možná nebezpečí. Při posouzení odborného vzdělání lze také vzít v úvahu víceletou činnost v příslušném pracovním oboru. Odborný elektrotechnik je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných norem a ustanovení schopný provádět jemu svěřené práce na elektrických zařízeních a možná nebezpečí sám rozpoznat a zabránit jim. Odborný elektrotechnik je vyškolený speciálně pro pracovní oblast, ve které je činný, a zná příslušné normy a zákonná ustanovení. Odborný elektrotechnik musí splňovat ustanovení platných zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za zákaznický servis jsou považováni servisní technici, kteří byli prokazatelně vyškoleni a oprávněni firmou ProMinent pro práce na daném zařízení. Poznámka pro provozovatele Je nutno dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla! 2.4 Bezpečnostní pokyny pro Ultromat VAROVÁNÍ! Kvalifikace personálu Nebezpečí při chybné obsluze zařízení Personál obsluhy musí být vyškolen servisními techniky firmy ProMinent! (Provádí se při prvním uvedení do provozu) Návod k obsluze musí být k dispozici u zařízení! 10

11 Bezpečnost a odpovědnost VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Během provozu musí být rozvaděč zavřený. Před všemi činnostmi při instalaci a údržbě musí být hlavní vypínač vypnutý do polohy "0" a zajištěný proti opětnému zapnutí. POZOR! V nádobách se otáčí vrtule! Lehká nebo drobná zranění. Zařízení vypněte a teprve pak odstraňte přišroubované víko inspekčního otvoru! POZOR! Pod bezpečnostní mříží dávkovače na suchý materiál je šnekový dopravník a rozmělňovací kolo! Lehká nebo drobná zranění. Věcné škody. Nesahejte do dávkovače suchého materiálu. POZOR! Horký povrch! Při špatně nastaveném topení může být dávkovací potrubí horké! Ujistěte se, že topení dávkovacího potrubí je správně nastavené! 11

12 Bezpečnost a odpovědnost 2.5 Popis a test bezpečnostních zařízení Bezpečnostní zařízení Obr. 1: Bezpečnostní zařízení 1. Výstražný štítek "Pozor na horký povrch" 2. Hlavní vypínač 3. Výstražný štítek "Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím" 4. Víko inspekčních otvorů s výstražným štítkem "Upozornění na poranění ruky" A0871 Hlavní vypínač Červený hlavní vypínač, vpravo na skříni rozvaděče, vypíná zařízení a připojené agregáty. Test: Zatímco všechny části zařízení pracují, otočte hlavní vypínač do polohy Vypnuto - všechny díly se musí zastavit - všechny kontrolky musí zhasnout. Víko inspekčního otvoru Přišroubovaná víka inspekčních otvorů zamezují tomu, aby si někdo zranil ruce o běžící vrtule míchadel. Test: Zkontrolujte, zda jsou víka nasazena do inspekčních otvorů a zda jsou zajištěna šrouby 12

13 Bezpečnost a odpovědnost Výstražné štítky A0428 Obr. 2: Výstražné štítky I. Výstraha před poraněním rukou II. Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím III. Upozornění na horký povrch Test: Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky na svém místě a zda jsou čitelné. 2.6 Hladina akustického tlaku Hladina akustického tlaku < 70 db(a) s práškovým polymerem, dle EN ISO 11202:1997 (Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními) 13

14 Přeprava a uskladnění zařízení 3 Přeprava a uskladnění zařízení Kvalifikace uživatele: Poučená osoba, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. VAROVÁNÍ! Nevstupujte pod zavěšená břemena! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Je zakázáno procházet nebo se zdržovat pod zavěšenými břemeny Zajistěte Ultromat při zvedání a přepravě proti sklouznutí a převrácení Používejte vodné a přípustné zdvihací nářadí. Dodržujte informace z datových listů pro zdvihací zařízení POZOR! Možnost poškození zařízení při přepravě Nesprávnou přepravou se zařízení může poškodit. Zařízením Ultromat smíte pohybovat pouze v prázdném stavu Na stěnách nádrže nesmí docházet k bodovému zatížení Zamezte silnému zatížení vibracemi a nárazy Zařízením pohybujte pouze pomocí vhodných zvedacích a zdvihacích zařízení Při použití vidlicových vozíků použijte pouze dlouhé vidlice, které sahají přes celou hloubku nádrže Když používáte jeřáb, připevněte i v případě zvedacích ok přepravní popruhy tak, aby se vyloučily střižné síly Podmínky prostředí při skladování a přepravě Přípustná teplota prostředí: -5 až +50. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 14

15 Údaje o zařízení: 4 Údaje o zařízení: Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů např. jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 4.1 Dimenzování Zařízení bylo koncipováno pro plně automatickou přípravu polymerních roztoků. Používat lze téměř všechny běžné polymery na trhu. Ovládáním řízení Ultromat lze připravit koncentrace od 0,05 do 1,0 %. Viskozita vyrobeného roztoku polymeru však nesmí překročit hodnotu 1500 mpas. Údaje o viskozitě různých roztoků polymerů lze nalézt v datových listech dodavatelů polymerů. Pro kompletní využití rozsahu se musí případně odpovídajícím způsobem upravit i průtokové množství vody pro přípravu roztoku. Koncentrace vyšší než 0,5 % mohou vést ke snížení kapacity při přípravě roztoku. Zrací čas, který je k dispozici při výrobě roztoku polymeru, závisí na odebíraném množství a objemu zařízení Ultromat a při maximálním odebíraném výkonu je asi 60 minut. Kapacity zařízení sahají od max. 400 l pracovního roztoku za hodinu u zařízení Ultromat 400 až po l u zařízení Ultromat Technické údaje Přesné rozměry vašeho zařízení Ultromat naleznete v rozměrovém listu 15

16 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Ultromat ULDa Objem nádrže (l) 2x400 2x1000 2x2000 Odebíraný výkon (l/h) Zrací čas (min) 60 Koncentrace roztoku (%) 0,05-1,0 Rozměry DxŠxV (mm) 1638x1351 x x1615 x x2005 x3149 Prázdná hmotnost (kg) Celková hmotnost (kg) Přípojka přepadu DN 40 DN 50 DN 65 Odebírací přípojka DN 25 DN 32 DN 40 Světlost přítoku vody 1" 1 1/4" 1 1/2" Potrubí tekutého koncentrátu DN 15 DN 15 DN 20 Max. přívod vody l/h l/h l/h Připojovací elektrický výkon 1,5 kw 2,6 kw 3,2 kw Externí jištění 32 A 32 A 32 A Stupeň krytí rozvaděče IP 55 IP 55 IP 55 Míchadlo 1 Výkon 0,75 kw 1,10 kw 2,20 kw Otáčky (50 Hz) 700 1/min 700 1/min 700 1/min Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Dávkovač prášku Typ: TGD 11 TGD 18 TGD 55 Maximální výkon dávkování 11 kg/h 18 kg/h 55 kg/h Tlakové čidlo (2 kusy) Číslo součástky Typ: dt P30 dt P30 dt P30 Měřicí rozsah mbar mbar mbar Signál 1-6 V 1-6 V 1-6 V Turbodos Číslo součástky Impulsy/litr 67,5 67,5 67,5 Výstup PNP PNP PNP Dávkovací čerpadla Ultromat ULDa Ultromat ULDa Sigma Typ S1CaH Dávkovací výkon 35 l/h 35 l/h 50 l/h 16

17 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Stupeň krytí IP 65 IP 65 IP 65 Spectra Typ Spectra 12 / 33 F 12 / 33 F 12 / 100 F Dávkovací výkon 33 l/h 33 l/h 100 l/h Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Obr. 3: Velikosti zařízení I. Výška (H) II. Šířka (Š) III. Délka (L) A0872 Podmínky prostředí Hodnota Teplota pro skladování a přepravu - 5 C Teplota za provozu + 5 C Vlhkost vzduchu pro skladování a provoz Vlhkost vzduchu práškového polymeru Hladina akustického tlaku v zařízení < 92 % relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace) Dodržujte pokyny výrobce polymeru. V případě nutnosti použijte vysoušeč vzduchu. < 70 db (A) 17

18 Konstrukce a činnost 5 Konstrukce a činnost 5.1 Konstrukce zařízení Všechny části zařízení pro zásobu prášku, dávkování prášku, zvlhčování, rozpouštění a zrání práškových polymerů jsou spojeny do jednoho kompaktního celku. Ultromat se pomocí identifikačního kódu skládá z těchto funkčních celků: Vodovodní aparatura (1) Čerpadlo koncentrátu (2) Míchadlo (3) Smáčecí armatura (4) Dávkovač prášku (5) Rozvaděč (6) Nádrž (7) (nahoře/dole) Ventil s motorem (8) Pro smáčecí armaturu a vodovodní potrubí je k dispozici buď PVC nebo PP Obr. 4: Konstrukce zařízení Těsnění jsou standardně z EPDM. Hřídele a vrtule míchadla a dopravní jednotka dávkovače prášku jsou vyrobeny z nerezové oceli. A Popis konstrukčních skupin Konstrukční celky jsou k dispozici pouze tehdy, pokud byly vybrány s identifikačním kódem. 18

19 Konstrukce a činnost Dvoupatrová nádrž A0874 Obr. 5: Odebírací otvory 1. Odebírací kohout vyzrálého polymeru (komora dole) 2. Vypouštěcí kohout Dvoupatrová nádrž z PP v uzavřeném provedení s nosníky míchadla, konzolami pro dávkovač prášku, rozvaděč, vypouštěcí a odebírací přípojky jsou rozděleny do dvou samostatných komor. Tím se zaručí dostatečný zrací čas roztoku polymeru. Členění dvoupatrové nádrže také zabraňuje smíchání vyzrálého a čerstvě připraveného roztoku a umožňuje kontinuální odběr. Všechny kontrolní otvory dvoupatrové nádrže jsou zajištěny pevně přišroubovanými víky. Hladina v obou komorách komoře se měří nepřetržitě pomocí snímačů tlaku Oka pro manipulaci jeřábem Pro snadnější manipulaci zařízení lze do čtyř závěsných ok připevnit vhodná zvedací zařízení Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Přes vodovodní potrubí se zařízení zásobuje potřebnou procesní vodou. Redukční ventil s lapačem nečistot omezuje a udržuje správný provozní tlak. Elektromagnetický ventil automaticky otevírá a zavírá přívod vody. Používaný průtokoměr neustále hlásí aktuální průtokové množství do řízení. Pomocí dvou regulačních ventilů se množství vody nastaví během uvádění do provozu. Smáčecí armatura zajišťuje intenzivní smáčení prášku polymeru procesní vodou. Ruční uzavírací armatura umožňuje navíc zastavení přívodu vody pro případ prací na údržbě. Existují dva druhy smáčecích armatur: Y smáčení Smáčecí násypka U smáčecí násypky je smáčecí proces komplikovanější, než je popsáno výše: 19

20 Konstrukce a činnost Prášek polymeru padá do smáčecí násypky, kde se rovnoměrně smáčí částí proudu procesní vody. Tím se vyloučí tvoření hrudek v dávkovaném materiálu. Hlavní proud procesní vody vytváří pomocí míchacího zařízení lehký podtlak na odtoku z násypky. Tím se smočený prášek odsává a dostává se pak s procesní vodou do komory 1. Zapnutí dávkovače prášku má oproti elektromagnetickému ventilu časové zpoždění. Tím nemohou na začátku procesu přípravy vznikat usazeniny prášku ve smáčecí armatuře. Nejdříve vždycky teče několik sekund voda a pak se spustí dávkovač prášku. Na konci procesu přípravy se postupuje obráceně. Při dosažení horní hladiny se dávkovač prášku ihned zastaví. Voda ale ještě několik sekund teče. A0431 Obr. 6: Vodovodní aparatura s Y smáčením 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventil 6. Y smáčení 20

21 Konstrukce a činnost A0432 Obr. 7: Vodovodní aparatura s smáčecí násypkou 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventily 6. Smáčecí násypka 7. Snímač přepadu 8. Přepad Dávkovač prášku Bližší informace o struktuře a funkci zařízení naleznete v samostatném návodu k obsluze "Dávkovač suchého materiálu". Topení potrubí dávkovače a čidlo minimální hladiny pro násypku suchého materiálu jsou procesních zařízení Ultromat standardní. Pro množstevně proporcionální dávkování práškového polymeru do procesní vody je dávkovač prášku řízen frekvenčním měničem. Kontinuální vynášení práškového polymeru zajistí uvolňovací kolo, které je bezprostředně nad dávkovacím šnekem. Kromě toho topení dávkovacího potrubí odstraňuje vnikající vlhkost a zabraňuje tak spékání práškového polymeru Vibrátor Vibrátor pomáhá předcházet tvorbě můstků v dávkovači suchého materiálu, aby se práškový polymer lépe sypal Míchadlo POZOR! Míchadlo se může rozběhnout bezprostředně, jakmile má přívod elektrického proudu. Ultromat je sériově vybaven jedním elektrickým míchadlem. Míchadlo zajišťuje šetrný oběh roztoku. 21

22 Konstrukce a činnost Rozvaděč V rozvaděči jsou vedle síťové části a pojistek umístěny veškeré elektrické řídicí a pomocné přístroje nutné pro provoz zařízení, zejména řízení Ultromat a frekvenční měnič pro řízení dávkovače prášku Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Pro připojení dopravníku prášku je systém Ultromat vybaven zásuvkou. Zásuvka je připevněna na dávkovači suchého materiálu a má elektrické jištění pomocí samočinné pojistky Potrubí koncentrátu Pro dávkování kapalného koncentrátu je Ultromat vybaven tímto potrubím: Typ Ultromat Velikost potrubí Hadicová průchodka 400 DN 15 DN DN 15 DN DN 20 DN Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Dořeďovací jednotka se používá pro další ředění použitého roztoku polymeru. Přitom čerpadlo dopravuje roztok polymeru ze zásobní nádrže Ultromatu do dořeďovací jednotky. Ředící voda je přiváděna do dořeďovací jednotky přes elektromagnetický ventil. Následný plovákový průtokoměr s minimálním kontaktem monitoruje ředící vodu. Ultromat má k ovládání čerpadla bezpotenciálový kontakt (uvolnění čerpadla). Tento kontakt se sepne, když se překročila hladina chodu nasucho ve spodní komoře, a rozepne se, když hladina klesne pod tuto úroveň. Čerpadlo je obvykle řízeno externím zapojením (kombinace spouštěče motoru). Protože čerpadlo lze zapnout a vypnout externě, je na řízení Ultromatu k dispozici další vstup pro vyhodnocení spouštěče motoru (bezpotenciálový pomocný kontakt). Vyhodnocení minimálního kontaktu na průtokoměru se provede pouze tehdy, když je čerpadlo v chodu a tím byl bezpotenciálový pomocný kontakt na spouštěči motoru sepnutý. Když čerpadlo stojí, není bezpotenciálový kontakt sepnutý a min. kontakt na průtokoměru se nevyhodnotí Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Volitelné Hlášení prázdné nádoby na koncentrát obsahuje plovákový spínač, který se do nádoby vpravuje shora. 22

23 Konstrukce a činnost Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Ultromat lze provozovat s tekutým polymerem. Čerpadlo koncentrátu dávkuje koncentrát komory 1. Monitorování dávkování lze nasadit pouze při používání čerpadel s excentrickým šnekem. Monitorování dávkování se skládá z adaptéru průtoku a snímače průtoku Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Pokud se vyžaduje rozšířená zásoba prášku, jsou k dispozici nástavce násypky s dodatečnou kapacitou 50, 75 a 100 litrů Dopravník prášku pro automatické doplňování K automatickému plnění násypky práškovým polymerem lze zvolit dopravník prášku. Dopravník prášku lze namontovat přímo přes desku adaptéru na dávkovač suchého materiálu nebo nástavec násypky. K překlenutí při krátké údržbě na dopravníku prášku příp. při vysoké spotřebě prášku se doporučuje připojení nástavce násypka 50 l s připojovacím adaptérem. 23

24 Montáž a instalace 6 Montáž a instalace Kvalifikace uživatele, mechanická montáž: vyškolená pracovní síla, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Kvalifikace uživatele, elektrická instalace: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Zařízení se dodává kompletně smontované z výroby. Kabelové propojení mezi rozvaděčem a elektrickými agregáty je už plně realizované. 6.1 Montáž VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. Volba místa instalace Zařízení musí být pro obsluhu, údržbu a plnění kdykoli snadno přístupné. Podmínky prostředí pro provoz Přípustná teplota prostředí: +5 C až +40 C. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 6.2 Instalace, hydraulická POZOR! Možnost ekologických škod z roztoku polymeru Při odvodu vypouštěcích vedení a přepadového vedení dodržujte bezpečnostní list pro polymer a zákonná ustanovení pro likvidaci. Předpoklady: Procesní voda musí mít kvalitu pitné vody. Musí být bez pevných a koloidních látek Vstupní tlak vody musí být mezi 3 bary a 5 bary Rozměry vedení procesní vody, přepadu a vypouštění musí odpovídat UPOZORNĚNÍ! Přepadové a vypouštěcí vedení položte se spádem. Musí fungovat bez protitlaku Pro vypuštění zařízení nainstalujte T-kus s uzavíracím kohoutem jako možnost vypuštění mezi uzavírací armaturu komory 3 a čerpadlo 1. Vedení pro procesní vodu připojte na vodovodní přístroje 2. Připojte vedení čerpadla koncentrátu pro kapalný polymer 24

25 Montáž a instalace 3. Pokud je k dispozici: Připojte čerpadlo (není součástí dodávky) k odebíracímu vedení 4. Připojte vypouštěcí vedení a veďte je do vhodného odtoku 5. Přepadové vedení připojte na nátrubek přepadu a veďte do vhodného odtoku 6.3 Instalace, elektrická VAROVÁNÍ! Díly pod napětím! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Opatření: Před všemi instalačními pracemi na elektrických přípojkách odpojte zařízení od sítě Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí Připojení sítě POZOR! Nebezpečí funkčních poruch! Při připojování agregátů vždy dávejte pozor na správné obsazení svorek. Při připojování míchadel, dávkovače prášku, motorových čerpadel... vždy dávejte pozor na správný směr otáčení motorů. 1. Elektrický přívod připojte podle schématu zapojení (viz kapsa v rozvaděči) 2. Veďte napájecí kabel přes odpovídající otvor do rozvaděče zařízení a tam připojte na připravenou svorkovnici Nastavení kapacitních snímačů Kapacitní snímače k hlášení nedostatku prášku v dávkovači prášku nebo přetečení ve smáčecí násypce se musí zkontrolovat a případě nastavit. Snímač má na svém konci na straně kabelu žlutou LED pro indikaci stavu sepnutí a vedle zapuštěný šroub pro nastavení citlivosti. Snímač se kontroluje a nastavuje ve 2 krocích: Při prázdném dávkovači prášku (nebo normálním toku vody ve smáčecí násypce) S naplněným dávkovačem prášku (nebo voda smáčecí násypky přetéká): Potřebný materiál: 1 malý šroubovák 1. Žlutá LED na snímači nesvítí - nastavení je správné 2. Žlutá LED na snímači svítí ð Snižte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doleva), dokud LED dioda nezhasne. 3. Žlutá LED na snímači svítí ð nastavení je správné. 25

26 Montáž a instalace 4. Žlutá LED na snímači nesvítí ð Zvyšte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doprava), dokud LED se dioda nerozsvítí. 26

27 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 7 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 Frekvenční měnič = FU 7.1 Funkce ovládacích prvků Parametry frekvenčního měniče jsou z výroby nastaveny na dávkovače suchého materiálu a čerpadla kapalného koncentrátu, použité v Ultromatu. Pokud je připojeno čerpadlo kapalného koncentrátu (není součástí dodávky), musí se na místě zkontrolovat parametry a přizpůsobit použitému čerpadlu kapalného koncentrátu. A0822 Obr. 8: Frekvenční měnič Sinamics G110 Funkce Spouští motor Zastavuje motor Přepnutí směru otáčení Poznámka Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko skoku po [r0000] Potvrzení chyb Přístup k parametrům Zvětšit hodnotu Zmenšit hodnotu Tipování motoru Tlačítko vypnuté 27

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více