Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení"

Transkript

1 Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel! Technické změny vyhrazeny! Obj. č Originální návod k obsluze (2006/42/ES) BA UL /13 CS

2 Doplňující pokyny Rovné zacházení Tento dokument používá gramatický mužský rod v neutrálním smyslu, aby text byl snadněji čitelný. Oslovuje ženy a muže vždy stejně. Prosíme čtenářky o pochopení pro toto zjednodušení v textu. Doplňující pokyny Prosím přečtěte si doplňující pokyny. V textu jsou zdůrazněny zvláště: Seznamy s odrážkami Pokyny pro zacházení ð Výsledky pokynů pro zacházení Informace Informace obsahuje důležité pokyny pro správnou činnost zařízení nebo k usnadnění vaší práce. Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny jsou opatřeny podrobnými popisy nebezpečných situací, viz Ä Kapitola 2.1 Označení bezpečnostních pokynů na straně 8 2

3 Obsah Obsah 1 Identifikace výrobku Identcode ULDa Bezpečnost a odpovědnost Označení bezpečnostních pokynů Předepsaný účel použití Kvalifikace uživatele Bezpečnostní pokyny pro Ultromat Popis a test bezpečnostních zařízení Hladina akustického tlaku Přeprava a uskladnění zařízení Údaje o zařízení: Dimenzování Technické údaje Konstrukce a činnost Konstrukce zařízení Popis konstrukčních skupin Dvoupatrová nádrž Oka pro manipulaci jeřábem Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Dávkovač prášku Vibrátor Míchadlo Rozvaděč Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Potrubí koncentrátu Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Dopravník prášku pro automatické doplňování Montáž a instalace Montáž Instalace, hydraulická Instalace, elektrická Připojení sítě Nastavení kapacitních snímačů Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G Funkce ovládacích prvků Nastavení frekvenčního měniče Nastavení přídavných komponent Nastavení kapacitního snímače Nastavení Sigma (obnovy) Obecné informace k obsluze Ovládací menu Úvodní obrazovka Změna provozního režimu Správa uživatelů Skupiny uživatelů Přihlášení Zadávání hodnot na dotykovém panelu Navolení dávkovaného materiálu Dálkové ovládání

4 Obsah 9.8 Skok do archívu [F3] Ukazatel hladiny Přívod vody Doředění Provozní režim RUČNĚ Zrací čas Menu obsluhy [F2] Parametry Parametr [VODA] Parametr [míchadlo] Parametr [prášek] Parametr [kapalina] Parametr [hladina] Kalibrace Kalibrace prášku Kalibrace kapalného koncentrátu Kalibrace průtokového spínače (pouze pro "Spectra") Kalibrace vody Systém Změna jazyka Datum a hodinový čas Dotykový panel Koncentrace Informace Identifikační kód Ultromat Softwarová verze Servis Servis Provoz zařízení Běžný provoz Předpoklady pro řádný provoz Doplnění zásobní násypky práškovým polymerem Doplnění nádoby na koncentrát kapalným polymerem Zapnutí sítě a chování při výpadku sítě Uvedení mimo provoz Likvidace použitých dílů Chybná obsluha zařízení Uvedení do provozu Údržba Zkontrolujte dávkovač prášku a smáčecí aparaturu Sítovou vložku v redukčním ventilu vyčistěte Zkontrolujte a očistěte magnetický ventil Průtokoměr (turbodos) vymontujte a zkontrolujte Demontujte víko inspekčního otvoru Očistěte horní stranu nádrže Chybová hlášení Odstraňte funkční poruchy Obecné informace o chybových hlášeních Poruchy - příčina - odstranění Zařízení / datové listy Logické stavy Ovládací menu Protokol o uvedení do provozu Plán mazání

5 Obsah 16.5 Průběh řízení ES Prohlášení o shodě pro stroje Index

6 Identifikace výrobku 1 Identifikace výrobku 1.1 Identcode ULDa U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství 0400 Dvouposchoďové zařízení / 2x400 l / 400 l/h 1000 Dvouposchoďové zařízení / 2x1000 l / 1000 l/h 2000 Dvouposchoďové zařízení / 2x2000 l / 2000 l/h Konstrukce N Normální S Zrcadlově obrácená Elektrická přípojka A 400 VAC, 50/60 Hz (3f, N, PE) Řídicí jednotka 0 PLC S PLC S s PROFIBUS + vazební člen DP/DP 2 PLC S s PROFINET + vazební člen PN/PN Volitelné doplňky 0 bez volby Dávkovač prášku P0 bez P1 Dávkovač prášku (0400) P2 Dávkovač prášku (1000) P3 Dávkovač prášku (2000) Vibrátor pro dávkovač prášku 0 bez 1 s vibrátorem pro dávkovač prášku Dopravník prášku, nástavec násypky 0 bez 1 Nástavec násypky 50 l 2 Nástavec násypky 75 l 3 Nástavec násypky 100 l 4 Nástavec násypky 50 l + dopravník prášku 5 Nástavec násypky 75 l + dopravník prášku 6 Nástavec násypky 100 l + dopravník prášku 7 s víkem adaptéru + dopravník prášku Čerpadlo na tekutý koncentrát L0 bez L1 s čerpadlem Sigma L2 s čerpadlem Spectra L3 připraveno pro Sigma 6

7 Identifikace výrobku U L D a Typ / velikost nádrže / odebírané množství L4 připraveno pro Spectra Monitorování pro čerpadlo tekutého koncentrátu 0 bez 1 s hlad. spínačem pro nádrž s koncentrátem 2 s monitorem průtoku (pouze Spectra) 3 s hlad. spínačem a monitorem průtoku (pouze Spectra) Vodovodní potrubí pro smáčecí armaturu 1 Y smáčení, PVC (0400) 2 Y smáčení, PVC (1000) 3 Y smáčení, PVC (2000) 4 Trychtýř, PVC (0400) 5 Trychtýř, PVC (1000) 6 Trychtýř, PVC (2000) 7 Trychtýř, PP (0400) 8 Trychtýř, PP (1000) 9 Trychtýř, PP (2000) Jazyk BG Bulharština LV Lotyšština CZ Čeština MS Malajština DA Dánština NL Nizozemština DE Němčina NO Norština EL Řečtina PL Polština EN anglicky PT Portugalština ES španělsky RO Rumunština ET Estonština RU Ruština FI Finština SK Slovenština FR francouzsky SL Slovinština HR Chorvatština SV Švédština HU Maďarština TR Turečtina IT italsky ZH Čínština LT Litevština 7

8 Bezpečnost a odpovědnost 2 Bezpečnost a odpovědnost O tomto výrobku Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 2.1 Označení bezpečnostních pokynů Úvod Tento provozní návod popisuje technické údaje a funkce výrobku. Provozní návod uvádí podrobné bezpečnostní pokyny a je rozčleněn do jasně daných pracovních kroků. Bezpečnostní pokyny a upozornění se člení dle následujícího schématu. Používají se při tom různé piktogramy odpovídající situaci. Zde uvedené piktogramy představují pouze příklad. NEBEZPEČÍ! Druh a zdroj nebezpečí Následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Nebezpečí! Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Nevyhnete-li se mu, má za následek smrt nebo velmi vážná poranění. VAROVÁNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: smrt nebo velmi vážná poranění. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Varování! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek smrt nebo velmi vážná poranění. POZOR! Druh a zdroj nebezpečí Možný následek: Lehká nebo drobná poranění. Poškození majetku. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Pozor! Označuje hrozbu nebezpečné situace. Nevyhnete-li se jí, může mít za následek lehká nebo drobná poranění. Může být použito také jako varování před škodami na majetku. 8

9 Bezpečnost a odpovědnost UPOZORNĚNÍ! Druh a zdroj nebezpečí Poškození výrobku nebo jeho okolí. Opatření, která je nutné přijmout, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Upozornění! Označuje stav ohrožení majetkovou újmou. Nevyhnete-li se mu, může dojít k poškození výrobku nebo předmětů v jeho okolí. Druh informace Tipy pro použití a doplňkové informace. Zdroj informací. Dodatečná opatření. Informace! Označují tipy pro použití a jiné mimořádně užitečné informace. Nejedná se o slovo indikující nebezpečné či majetkovou újmou hrozící situace. 2.2 Předepsaný účel použití VAROVÁNÍ! Nebezpečí v důsledku nesprávného použití! Nesprávné použití zařízení Ultromat může vést k nebezpečným situacím. Ultromat je určen výlučně k přípravě roztoku polymeru jako pomocného flokulantu z práškového polymeru nebo tekutého koncentrátu s pitnou vodou. Všechna ostatní použití nebo přestavba pouze po písemném svolení firmou ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg! Zařízení není určeno k provozu ve výbušném prostředí! Při používání neoriginálních dílů nebo cizího příslušenství není zaručena správná činnost zařízení. Ve všech fázích životnosti zařízení dodržujte příslušné národní předpisy a údaje v tomto návodu! Ultromat nechte provozovat pouze dostatečně kvalifikovaným personálem. 9

10 Bezpečnost a odpovědnost 2.3 Kvalifikace uživatele VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění plynoucí z nedostatečné kvalifikace personálu! Provozovatel zařízení/přístroje je odpovědný za dodržení kvalifikací. Jestliže nekvalifikovaný personál provádí práce na přístroji nebo se zdržuje v nebezpečné oblasti přístroje, vznikají nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění a věcné škody. Všechny činnosti nechte provádět pouze k tomu kvalifikovaným personálem Nekvalifikovaný personál se nesmí dostat do nebezpečné oblasti Vzdělání Poučená osoba Zaškolený uživatel Vyškolený odborník Odborný elektrotechnik Zákaznický servis Definice Za poučenou osobu je považována osoba, která byla poučena o svěřených úkolech a o možných nebezpečích při nesprávném chování a v případě nutnosti zaškolena, a také poučena o nutných ochranných zařízeních a ochranných opatřeních. Za zaškoleného uživatele je považován ten, kdo splňuje požadavky na poučenou osobu a navíc u firmy ProMinent nebo u autorizovaného distribučního partnera absolvoval školení zaměřené specificky na dané zařízení. Za vyškoleného odborníka je považován ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných ustanovení může zhodnotit svěřené úkoly a rozpoznat možná nebezpečí. Při posouzení odborného vzdělání lze také vzít v úvahu víceletou činnost v příslušném pracovním oboru. Odborný elektrotechnik je na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných norem a ustanovení schopný provádět jemu svěřené práce na elektrických zařízeních a možná nebezpečí sám rozpoznat a zabránit jim. Odborný elektrotechnik je vyškolený speciálně pro pracovní oblast, ve které je činný, a zná příslušné normy a zákonná ustanovení. Odborný elektrotechnik musí splňovat ustanovení platných zákonných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za zákaznický servis jsou považováni servisní technici, kteří byli prokazatelně vyškoleni a oprávněni firmou ProMinent pro práce na daném zařízení. Poznámka pro provozovatele Je nutno dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla! 2.4 Bezpečnostní pokyny pro Ultromat VAROVÁNÍ! Kvalifikace personálu Nebezpečí při chybné obsluze zařízení Personál obsluhy musí být vyškolen servisními techniky firmy ProMinent! (Provádí se při prvním uvedení do provozu) Návod k obsluze musí být k dispozici u zařízení! 10

11 Bezpečnost a odpovědnost VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Během provozu musí být rozvaděč zavřený. Před všemi činnostmi při instalaci a údržbě musí být hlavní vypínač vypnutý do polohy "0" a zajištěný proti opětnému zapnutí. POZOR! V nádobách se otáčí vrtule! Lehká nebo drobná zranění. Zařízení vypněte a teprve pak odstraňte přišroubované víko inspekčního otvoru! POZOR! Pod bezpečnostní mříží dávkovače na suchý materiál je šnekový dopravník a rozmělňovací kolo! Lehká nebo drobná zranění. Věcné škody. Nesahejte do dávkovače suchého materiálu. POZOR! Horký povrch! Při špatně nastaveném topení může být dávkovací potrubí horké! Ujistěte se, že topení dávkovacího potrubí je správně nastavené! 11

12 Bezpečnost a odpovědnost 2.5 Popis a test bezpečnostních zařízení Bezpečnostní zařízení Obr. 1: Bezpečnostní zařízení 1. Výstražný štítek "Pozor na horký povrch" 2. Hlavní vypínač 3. Výstražný štítek "Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím" 4. Víko inspekčních otvorů s výstražným štítkem "Upozornění na poranění ruky" A0871 Hlavní vypínač Červený hlavní vypínač, vpravo na skříni rozvaděče, vypíná zařízení a připojené agregáty. Test: Zatímco všechny části zařízení pracují, otočte hlavní vypínač do polohy Vypnuto - všechny díly se musí zastavit - všechny kontrolky musí zhasnout. Víko inspekčního otvoru Přišroubovaná víka inspekčních otvorů zamezují tomu, aby si někdo zranil ruce o běžící vrtule míchadel. Test: Zkontrolujte, zda jsou víka nasazena do inspekčních otvorů a zda jsou zajištěna šrouby 12

13 Bezpečnost a odpovědnost Výstražné štítky A0428 Obr. 2: Výstražné štítky I. Výstraha před poraněním rukou II. Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím III. Upozornění na horký povrch Test: Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky na svém místě a zda jsou čitelné. 2.6 Hladina akustického tlaku Hladina akustického tlaku < 70 db(a) s práškovým polymerem, dle EN ISO 11202:1997 (Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními) 13

14 Přeprava a uskladnění zařízení 3 Přeprava a uskladnění zařízení Kvalifikace uživatele: Poučená osoba, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. VAROVÁNÍ! Nevstupujte pod zavěšená břemena! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Je zakázáno procházet nebo se zdržovat pod zavěšenými břemeny Zajistěte Ultromat při zvedání a přepravě proti sklouznutí a převrácení Používejte vodné a přípustné zdvihací nářadí. Dodržujte informace z datových listů pro zdvihací zařízení POZOR! Možnost poškození zařízení při přepravě Nesprávnou přepravou se zařízení může poškodit. Zařízením Ultromat smíte pohybovat pouze v prázdném stavu Na stěnách nádrže nesmí docházet k bodovému zatížení Zamezte silnému zatížení vibracemi a nárazy Zařízením pohybujte pouze pomocí vhodných zvedacích a zdvihacích zařízení Při použití vidlicových vozíků použijte pouze dlouhé vidlice, které sahají přes celou hloubku nádrže Když používáte jeřáb, připevněte i v případě zvedacích ok přepravní popruhy tak, aby se vyloučily střižné síly Podmínky prostředí při skladování a přepravě Přípustná teplota prostředí: -5 až +50. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 14

15 Údaje o zařízení: 4 Údaje o zařízení: Der Ultromat od firmy ProMinent je automatické zařízení na přípravu polyelektrolytu. Může se používat všude tam, kde se mají syntetické polymery automaticky připravovat na roztoky polymerů např. jako pomocné flokulanty. Jako taková rozpouštěcí stanice je zařízení vhodné pro širokou škálu procesně technických aplikací, například v úpravnách pitné vody, při čištění odpadních vod a při výrobě papíru. 4.1 Dimenzování Zařízení bylo koncipováno pro plně automatickou přípravu polymerních roztoků. Používat lze téměř všechny běžné polymery na trhu. Ovládáním řízení Ultromat lze připravit koncentrace od 0,05 do 1,0 %. Viskozita vyrobeného roztoku polymeru však nesmí překročit hodnotu 1500 mpas. Údaje o viskozitě různých roztoků polymerů lze nalézt v datových listech dodavatelů polymerů. Pro kompletní využití rozsahu se musí případně odpovídajícím způsobem upravit i průtokové množství vody pro přípravu roztoku. Koncentrace vyšší než 0,5 % mohou vést ke snížení kapacity při přípravě roztoku. Zrací čas, který je k dispozici při výrobě roztoku polymeru, závisí na odebíraném množství a objemu zařízení Ultromat a při maximálním odebíraném výkonu je asi 60 minut. Kapacity zařízení sahají od max. 400 l pracovního roztoku za hodinu u zařízení Ultromat 400 až po l u zařízení Ultromat Technické údaje Přesné rozměry vašeho zařízení Ultromat naleznete v rozměrovém listu 15

16 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Ultromat ULDa Objem nádrže (l) 2x400 2x1000 2x2000 Odebíraný výkon (l/h) Zrací čas (min) 60 Koncentrace roztoku (%) 0,05-1,0 Rozměry DxŠxV (mm) 1638x1351 x x1615 x x2005 x3149 Prázdná hmotnost (kg) Celková hmotnost (kg) Přípojka přepadu DN 40 DN 50 DN 65 Odebírací přípojka DN 25 DN 32 DN 40 Světlost přítoku vody 1" 1 1/4" 1 1/2" Potrubí tekutého koncentrátu DN 15 DN 15 DN 20 Max. přívod vody l/h l/h l/h Připojovací elektrický výkon 1,5 kw 2,6 kw 3,2 kw Externí jištění 32 A 32 A 32 A Stupeň krytí rozvaděče IP 55 IP 55 IP 55 Míchadlo 1 Výkon 0,75 kw 1,10 kw 2,20 kw Otáčky (50 Hz) 700 1/min 700 1/min 700 1/min Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Dávkovač prášku Typ: TGD 11 TGD 18 TGD 55 Maximální výkon dávkování 11 kg/h 18 kg/h 55 kg/h Tlakové čidlo (2 kusy) Číslo součástky Typ: dt P30 dt P30 dt P30 Měřicí rozsah mbar mbar mbar Signál 1-6 V 1-6 V 1-6 V Turbodos Číslo součástky Impulsy/litr 67,5 67,5 67,5 Výstup PNP PNP PNP Dávkovací čerpadla Ultromat ULDa Ultromat ULDa Sigma Typ S1CaH Dávkovací výkon 35 l/h 35 l/h 50 l/h 16

17 Údaje o zařízení: Ultromat ULDa Stupeň krytí IP 65 IP 65 IP 65 Spectra Typ Spectra 12 / 33 F 12 / 33 F 12 / 100 F Dávkovací výkon 33 l/h 33 l/h 100 l/h Stupeň krytí IP 55 IP 55 IP 55 Obr. 3: Velikosti zařízení I. Výška (H) II. Šířka (Š) III. Délka (L) A0872 Podmínky prostředí Hodnota Teplota pro skladování a přepravu - 5 C Teplota za provozu + 5 C Vlhkost vzduchu pro skladování a provoz Vlhkost vzduchu práškového polymeru Hladina akustického tlaku v zařízení < 92 % relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace) Dodržujte pokyny výrobce polymeru. V případě nutnosti použijte vysoušeč vzduchu. < 70 db (A) 17

18 Konstrukce a činnost 5 Konstrukce a činnost 5.1 Konstrukce zařízení Všechny části zařízení pro zásobu prášku, dávkování prášku, zvlhčování, rozpouštění a zrání práškových polymerů jsou spojeny do jednoho kompaktního celku. Ultromat se pomocí identifikačního kódu skládá z těchto funkčních celků: Vodovodní aparatura (1) Čerpadlo koncentrátu (2) Míchadlo (3) Smáčecí armatura (4) Dávkovač prášku (5) Rozvaděč (6) Nádrž (7) (nahoře/dole) Ventil s motorem (8) Pro smáčecí armaturu a vodovodní potrubí je k dispozici buď PVC nebo PP Obr. 4: Konstrukce zařízení Těsnění jsou standardně z EPDM. Hřídele a vrtule míchadla a dopravní jednotka dávkovače prášku jsou vyrobeny z nerezové oceli. A Popis konstrukčních skupin Konstrukční celky jsou k dispozici pouze tehdy, pokud byly vybrány s identifikačním kódem. 18

19 Konstrukce a činnost Dvoupatrová nádrž A0874 Obr. 5: Odebírací otvory 1. Odebírací kohout vyzrálého polymeru (komora dole) 2. Vypouštěcí kohout Dvoupatrová nádrž z PP v uzavřeném provedení s nosníky míchadla, konzolami pro dávkovač prášku, rozvaděč, vypouštěcí a odebírací přípojky jsou rozděleny do dvou samostatných komor. Tím se zaručí dostatečný zrací čas roztoku polymeru. Členění dvoupatrové nádrže také zabraňuje smíchání vyzrálého a čerstvě připraveného roztoku a umožňuje kontinuální odběr. Všechny kontrolní otvory dvoupatrové nádrže jsou zajištěny pevně přišroubovanými víky. Hladina v obou komorách komoře se měří nepřetržitě pomocí snímačů tlaku Oka pro manipulaci jeřábem Pro snadnější manipulaci zařízení lze do čtyř závěsných ok připevnit vhodná zvedací zařízení Vodovodní aparatura s smáčecí armaturou Přes vodovodní potrubí se zařízení zásobuje potřebnou procesní vodou. Redukční ventil s lapačem nečistot omezuje a udržuje správný provozní tlak. Elektromagnetický ventil automaticky otevírá a zavírá přívod vody. Používaný průtokoměr neustále hlásí aktuální průtokové množství do řízení. Pomocí dvou regulačních ventilů se množství vody nastaví během uvádění do provozu. Smáčecí armatura zajišťuje intenzivní smáčení prášku polymeru procesní vodou. Ruční uzavírací armatura umožňuje navíc zastavení přívodu vody pro případ prací na údržbě. Existují dva druhy smáčecích armatur: Y smáčení Smáčecí násypka U smáčecí násypky je smáčecí proces komplikovanější, než je popsáno výše: 19

20 Konstrukce a činnost Prášek polymeru padá do smáčecí násypky, kde se rovnoměrně smáčí částí proudu procesní vody. Tím se vyloučí tvoření hrudek v dávkovaném materiálu. Hlavní proud procesní vody vytváří pomocí míchacího zařízení lehký podtlak na odtoku z násypky. Tím se smočený prášek odsává a dostává se pak s procesní vodou do komory 1. Zapnutí dávkovače prášku má oproti elektromagnetickému ventilu časové zpoždění. Tím nemohou na začátku procesu přípravy vznikat usazeniny prášku ve smáčecí armatuře. Nejdříve vždycky teče několik sekund voda a pak se spustí dávkovač prášku. Na konci procesu přípravy se postupuje obráceně. Při dosažení horní hladiny se dávkovač prášku ihned zastaví. Voda ale ještě několik sekund teče. A0431 Obr. 6: Vodovodní aparatura s Y smáčením 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventil 6. Y smáčení 20

21 Konstrukce a činnost A0432 Obr. 7: Vodovodní aparatura s smáčecí násypkou 1. Uzavírací armatura 2. Redukční ventil 3. Magnetický ventil 4. Průtokoměr 5. Regulační ventily 6. Smáčecí násypka 7. Snímač přepadu 8. Přepad Dávkovač prášku Bližší informace o struktuře a funkci zařízení naleznete v samostatném návodu k obsluze "Dávkovač suchého materiálu". Topení potrubí dávkovače a čidlo minimální hladiny pro násypku suchého materiálu jsou procesních zařízení Ultromat standardní. Pro množstevně proporcionální dávkování práškového polymeru do procesní vody je dávkovač prášku řízen frekvenčním měničem. Kontinuální vynášení práškového polymeru zajistí uvolňovací kolo, které je bezprostředně nad dávkovacím šnekem. Kromě toho topení dávkovacího potrubí odstraňuje vnikající vlhkost a zabraňuje tak spékání práškového polymeru Vibrátor Vibrátor pomáhá předcházet tvorbě můstků v dávkovači suchého materiálu, aby se práškový polymer lépe sypal Míchadlo POZOR! Míchadlo se může rozběhnout bezprostředně, jakmile má přívod elektrického proudu. Ultromat je sériově vybaven jedním elektrickým míchadlem. Míchadlo zajišťuje šetrný oběh roztoku. 21

22 Konstrukce a činnost Rozvaděč V rozvaděči jsou vedle síťové části a pojistek umístěny veškeré elektrické řídicí a pomocné přístroje nutné pro provoz zařízení, zejména řízení Ultromat a frekvenční měnič pro řízení dávkovače prášku Zásuvka pro připojení dopravníku prášku Pro připojení dopravníku prášku je systém Ultromat vybaven zásuvkou. Zásuvka je připevněna na dávkovači suchého materiálu a má elektrické jištění pomocí samočinné pojistky Potrubí koncentrátu Pro dávkování kapalného koncentrátu je Ultromat vybaven tímto potrubím: Typ Ultromat Velikost potrubí Hadicová průchodka 400 DN 15 DN DN 15 DN DN 20 DN Vyhodnocení nedostatku vody pro dořeďovací jednotku Dořeďovací jednotka se používá pro další ředění použitého roztoku polymeru. Přitom čerpadlo dopravuje roztok polymeru ze zásobní nádrže Ultromatu do dořeďovací jednotky. Ředící voda je přiváděna do dořeďovací jednotky přes elektromagnetický ventil. Následný plovákový průtokoměr s minimálním kontaktem monitoruje ředící vodu. Ultromat má k ovládání čerpadla bezpotenciálový kontakt (uvolnění čerpadla). Tento kontakt se sepne, když se překročila hladina chodu nasucho ve spodní komoře, a rozepne se, když hladina klesne pod tuto úroveň. Čerpadlo je obvykle řízeno externím zapojením (kombinace spouštěče motoru). Protože čerpadlo lze zapnout a vypnout externě, je na řízení Ultromatu k dispozici další vstup pro vyhodnocení spouštěče motoru (bezpotenciálový pomocný kontakt). Vyhodnocení minimálního kontaktu na průtokoměru se provede pouze tehdy, když je čerpadlo v chodu a tím byl bezpotenciálový pomocný kontakt na spouštěči motoru sepnutý. Když čerpadlo stojí, není bezpotenciálový kontakt sepnutý a min. kontakt na průtokoměru se nevyhodnotí Hlášení prázdné nádoby na koncentrát Volitelné Hlášení prázdné nádoby na koncentrát obsahuje plovákový spínač, který se do nádoby vpravuje shora. 22

23 Konstrukce a činnost Hlídání dávkování pro kapalný koncentrát Ultromat lze provozovat s tekutým polymerem. Čerpadlo koncentrátu dávkuje koncentrát komory 1. Monitorování dávkování lze nasadit pouze při používání čerpadel s excentrickým šnekem. Monitorování dávkování se skládá z adaptéru průtoku a snímače průtoku Nástavec násypky 50 l, 75 l a 100 l Pokud se vyžaduje rozšířená zásoba prášku, jsou k dispozici nástavce násypky s dodatečnou kapacitou 50, 75 a 100 litrů Dopravník prášku pro automatické doplňování K automatickému plnění násypky práškovým polymerem lze zvolit dopravník prášku. Dopravník prášku lze namontovat přímo přes desku adaptéru na dávkovač suchého materiálu nebo nástavec násypky. K překlenutí při krátké údržbě na dopravníku prášku příp. při vysoké spotřebě prášku se doporučuje připojení nástavce násypka 50 l s připojovacím adaptérem. 23

24 Montáž a instalace 6 Montáž a instalace Kvalifikace uživatele, mechanická montáž: vyškolená pracovní síla, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Kvalifikace uživatele, elektrická instalace: Odborný elektrotechnik, viz Ä Kapitola 2.3 Kvalifikace uživatele na straně 10 Zařízení se dodává kompletně smontované z výroby. Kabelové propojení mezi rozvaděčem a elektrickými agregáty je už plně realizované. 6.1 Montáž VAROVÁNÍ! Vysoká hmotnost zařízení Možné následky: Smrt nebo vážné zranění v případě, že podlaha nemůže zařízení unést a propadne se. Opatření: Ujistěte se, že podlaha v místě instalace může unést hmotnost prázdného i naplněného zařízení. Volba místa instalace Zařízení musí být pro obsluhu, údržbu a plnění kdykoli snadno přístupné. Podmínky prostředí pro provoz Přípustná teplota prostředí: +5 C až +40 C. Vlhkost: Žádná. Déšť a orosení nejsou přípustné. Ostatní: Bez prachu, bez přímého slunečního světla. 6.2 Instalace, hydraulická POZOR! Možnost ekologických škod z roztoku polymeru Při odvodu vypouštěcích vedení a přepadového vedení dodržujte bezpečnostní list pro polymer a zákonná ustanovení pro likvidaci. Předpoklady: Procesní voda musí mít kvalitu pitné vody. Musí být bez pevných a koloidních látek Vstupní tlak vody musí být mezi 3 bary a 5 bary Rozměry vedení procesní vody, přepadu a vypouštění musí odpovídat UPOZORNĚNÍ! Přepadové a vypouštěcí vedení položte se spádem. Musí fungovat bez protitlaku Pro vypuštění zařízení nainstalujte T-kus s uzavíracím kohoutem jako možnost vypuštění mezi uzavírací armaturu komory 3 a čerpadlo 1. Vedení pro procesní vodu připojte na vodovodní přístroje 2. Připojte vedení čerpadla koncentrátu pro kapalný polymer 24

25 Montáž a instalace 3. Pokud je k dispozici: Připojte čerpadlo (není součástí dodávky) k odebíracímu vedení 4. Připojte vypouštěcí vedení a veďte je do vhodného odtoku 5. Přepadové vedení připojte na nátrubek přepadu a veďte do vhodného odtoku 6.3 Instalace, elektrická VAROVÁNÍ! Díly pod napětím! Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění Opatření: Před všemi instalačními pracemi na elektrických přípojkách odpojte zařízení od sítě Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí Připojení sítě POZOR! Nebezpečí funkčních poruch! Při připojování agregátů vždy dávejte pozor na správné obsazení svorek. Při připojování míchadel, dávkovače prášku, motorových čerpadel... vždy dávejte pozor na správný směr otáčení motorů. 1. Elektrický přívod připojte podle schématu zapojení (viz kapsa v rozvaděči) 2. Veďte napájecí kabel přes odpovídající otvor do rozvaděče zařízení a tam připojte na připravenou svorkovnici Nastavení kapacitních snímačů Kapacitní snímače k hlášení nedostatku prášku v dávkovači prášku nebo přetečení ve smáčecí násypce se musí zkontrolovat a případě nastavit. Snímač má na svém konci na straně kabelu žlutou LED pro indikaci stavu sepnutí a vedle zapuštěný šroub pro nastavení citlivosti. Snímač se kontroluje a nastavuje ve 2 krocích: Při prázdném dávkovači prášku (nebo normálním toku vody ve smáčecí násypce) S naplněným dávkovačem prášku (nebo voda smáčecí násypky přetéká): Potřebný materiál: 1 malý šroubovák 1. Žlutá LED na snímači nesvítí - nastavení je správné 2. Žlutá LED na snímači svítí ð Snižte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doleva), dokud LED dioda nezhasne. 3. Žlutá LED na snímači svítí ð nastavení je správné. 25

26 Montáž a instalace 4. Žlutá LED na snímači nesvítí ð Zvyšte citlivost pomocí seřizovacího šroubu (otáčejte doprava), dokud LED se dioda nerozsvítí. 26

27 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 7 Obsluha frekvenčního měniče Sinamics G110 Frekvenční měnič = FU 7.1 Funkce ovládacích prvků Parametry frekvenčního měniče jsou z výroby nastaveny na dávkovače suchého materiálu a čerpadla kapalného koncentrátu, použité v Ultromatu. Pokud je připojeno čerpadlo kapalného koncentrátu (není součástí dodávky), musí se na místě zkontrolovat parametry a přizpůsobit použitému čerpadlu kapalného koncentrátu. A0822 Obr. 8: Frekvenční měnič Sinamics G110 Funkce Spouští motor Zastavuje motor Přepnutí směru otáčení Poznámka Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko vypnuté Tlačítko skoku po [r0000] Potvrzení chyb Přístup k parametrům Zvětšit hodnotu Zmenšit hodnotu Tipování motoru Tlačítko vypnuté 27

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY Přejeme Vám, abyste ušetřili čas a peníze! Ujišťujeme Vás,

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více