Výroční zpráva. E S L, a.s. Dukelská 69/ Brno. Váš partner v řešení technologických celků budov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. E S L, a.s. Dukelská 69/71 614 00 Brno. Váš partner v řešení technologických celků budov"

Transkript

1 Výroční zpráva E S L, a.s. Dukelská 69/ Brno Váš partner v řešení technologických celků budov

2 OBSAH Profil společnosti 3 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura společnosti 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 7 Výstavba a vybavení školícího centra firmy E S L, a.s. 9 Projekt SERVISNÍ STŘEDISKO 10 Projekt SERVISNÍ STŘEDISKO nářadí ROTHENBERGER 10 Vzdělání pracovníků 11 Výdaje na výzkum a vývoj 11 Pořizování vlastních akcii, zatímních listů a obchodních podílů 12 Existence organizační složky v zahraničí 12 Přílohy: Přehled hlavních aktivit v roce 2009 Představení společnosti Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu Příloha k roční závěrce za účetní období

3 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost E S L, a.s. byla založena v roce Svými aktivitami společnost navázala na úspěšnou podnikatelskou činnost zakladatelů. Hlavní činností společnosti, více jak 10 let, jsou montážní práce technických zařízení budov, především v oborech: - ústředního vytápění - ohřevu teplé vody - zdravotnětechnických instalací - plynovodních instalací - elektroinstalací - systémy měření a regulace - netradičních zdrojů tepla Pro všechny prováděné činnosti zajišťujeme i projekční práce. Našimi zákazníky jsou: - stavební firmy a organizace - majitelé a správci tepelných zdrojů - zdravotnická a školní zařízení - veřejné instituce a organizace - bytová družstva a správci bytových domů - majitelé a správci výrobních, skladovacích a jiných areálů a objektů - hotely a ubytovací zařízení - farmaceutické společnosti Pro naše zákazníky zajišťujeme: - posouzení stávajícího stavu zařízení systému ústředního topení, kotelen, výměníkových stanic a návrh nejvhodnějších opatření - předprojektovou přípravu - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k získání stavebního povolení a autorského dozoru při realizaci - provádění montáží systému ústředního vytápění, chladicích systémů budov, kotelen, výměníkových stanic, zdravotně technických instalací, rozvodů plynu a elektroinstalačních prácí - instalace systémů měření a regulace zajišťující řízení, monitoring a případnou archivaci dat a to vše od malých autonomních regulátorů přes volně programovatelné řídící systémy až po vytváření dispečerských pracovišť s možností dálkového řízení procesů - návrhy a montáže zařízení pro získání tepla s využitím netradičních zdrojů energií včetně jejich regulačních a řídících systémů (tepelná čerpadla, sluneční kolektory, atd..) - výrobky - prefabrikované výměníkové stanice, zařízení pro výrobu čisté páry ve zdravotnictví s využitím ušlechtilých materiálů (nerezová ocel), nerezová zařízení pro čistírny odpadních vod, zámečnické výrobky, atd. - obchodní služby, kde prodáváme specializovaný sortiment především ústředního vytápění, u něhož je nutné poskytnout další odbornou službu (výpočet, návrh velikosti a typ) apod. Patří sem 3

4 deskové výměníky Alfa Laval, plynoměry, regulátory tlaku plynu, pojišťovací ventily, čerpadla, nářadí a stroje Rothenberger, atd. - servisní služby, které provádíme na základě uzavřených servisních smluv, v nichž dohodneme rozsah činností podle individuálních potřeb a požadavků zákazníka V roce 2000 byl u firmy úspěšně zaveden systém řízení jakosti dle ISO Certifikační společností byl DNV (DET NORSKE VERITAS). Touto certifikací dostaly veškeré vnitřní procesy jednotný a transparentní rámec a rovněž navenek se pronikavě zlepšila komunikační schopnost společnosti, zejména při komunikaci v přípravných pracích na větších zakázkách. Tyto skutečnosti se již projevily v nárůstu obratu společnosti v roce Rozsahem, kvalitou a množstvím prováděných prací a dodávek se společnost E S L, a.s. řadí mezi přední firmy podnikající v daném oboru na českém trhu. Je to i zásluhou neustálé péče o odborný růst a rozvoj pracovníků firmy, kteří v týmové spolupráci vykonávají požadovanou službu ve prospěch zákazníka. Projektové řízení zakázek V roce 2008 proběhlo u společnosti školeni projektového řízení zakázek. Vzdělávání pracovníků u společnosti prováděla externí firma SHINE Consulting. Při školení byl kladen důraz na správné uchopení projektu, nakládání s projektem a komunikací mezi jednotlivými projektovými týmy v rámci zakázky (projektu). Z teoretické části se školení přeneslo do praktického zavádění, vznikly první projektové týmy a zakázky se začínaly řešit pomocí projektového řízením zakázky. V současné době je ve společnosti naprosto běžnou praxí řešit jednotlivé zakázky pomocí projektového řízení, ať už se jedná o výměnu plynového kotle v rodinném domě nebo plynofikaci výrobních areálů. Princip řízení projektu? zjištění stavu CO? práce na projektu KDY PŘÍNOSY ZA KOLIK návrh nového plánu zadání úkolů 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Adresa firmy: E S L, a.s. Dukelská 69/ Brno tel./fax: IČ: DIČ: CZ e-shop: Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Brně vložkou B 1672 Valná hromada Valné hromady akciové společnosti se koná v místě sídla firmy, tedy na adrese Dukelská 69/71, Brno, za účasti hlavních akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady. V případech, že na programu valné hromady jsou zařazeny i obecnější otázky charakteru marketingové strategie a vhodného rozšíření kapacit, jsou obesláni i stěžejní zákazníci firmy, neboť je v zájmu firmy vyslechnout a případně přihlédnout i k jejich názorům. Orgány společnosti Složení představenstva: Ing. Lněníček Ladislav Lněníčková Jiřina Lyko Petr Ing. Sklenář Pavel Mgr. Jiří Šebesta Složení dozorčí rady: Ing. Červinek Petr Ing. Dohnálek Ervin Jan Lněníček - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady Certifikace podle ČSN ISO 9001: května roku 2009 společnost úspěšně prošla recertifikačním auditem podle normy ČSN ISO 9001:2008. Certifikační společností byl DET NORSKE VERITAS. Norma klade důraz na řízení procesů ve společnosti, proto si od dalšího rozvoje v oblasti řízení jakosti slibujeme větší efektivitu firmy. 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Schéma č. 1: Organizační struktura společnosti E S L, a.s., platná od Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Představitel vedení pro jakost Právník (externí) Metrolog montáží projekce elektro výroby prodeje servisu obchodu ekonomiky technický úsek technický úsek technický úsek prodejna a sklad technický úsek technický úsek ekonom. služby montáže montáže a výroba výroba montáže úsek marketingu administr. činnosti sklady sklady sklady sklady personální MTZ MTZ MTZ MTZ archiv BOZP + PO 6

7 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI Ekonomické ukazatele V absolutních hodnotách výnosů a nákladů došlo v letech k následujícímu vývoji. Tab. č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2005 až 2009 Roky Výnosy Náklady (údaje v tisících Kč) Graf č. 1: Vývoj výnosů a nákladů v letech 2005 až 2009 Výnosy a náklady Výnosy Náklady (údaje v tisících Kč)

8 Vývoj vlastního kapitálu společnosti znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Vývoj vlastního kapitálu v letech 2005 až 2009 Vlastní kapitál tis. Kč účetní období Graf č. 3: Hospodářský výsledek společnosti E S L, a.s. v letech 2005 až 2009 HV za účetní období tis. Kč účetní období 8

9 VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLÍCÍHO CENTRA SPOLEČNOSTI E S L, a.s. Školící centrum bylo postaveno v roce 2009 v rámci dotačního programu: Operační program "Podnikání a inovace", Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Školící centrum má výrazně přispět k rozvoji znalostí a dovedností všech pracovníků společnosti E S L, a.s.. Centrum je vybudováno jako víceúčelové splňující požadavky klasického školení pro 26 až 30 účastníků a také náročnější požadavky počítačového školení až pro 25 účastníků. S významnými partnerskými organizacemi se podílíme na vzděláváme vlastních i cizích pracovníků v oboru technických zařízení budov. Původní prostory školícího centra Poslední pohled na stávající střechu objektu Stavební práce jsou v plném proudu Školící místnost po realizaci projektu 9

10 PROJEKT SERVISNÍ STŘEDISKO V uplynulém roce byla zahájena trvalá servisní činnost zabudovaných technických zařízení. Při zpracovávání návrhu jsme vycházeli ze spolupráce se švédskou společností Alfa-Laval při servisu jejich vlastních výrobků nacházející se na Jižní Moravě. Společnost v letošním roce oslaví výročí ročního provozu Servisního střediska, které za rok provedlo 300 servisních zásahů. V rámci projektu se převážně řešili opravy objehových čerpadel, zásahy do ohřevu teplé užitkové vody, chemické čištění deskových výměníků tepla (ve spolupráci se švédskou společností Alfa-Laval) a chemické čištění vlásečnicových výměníků. Zanesené sítko filtru Vlásečnicový výměník PROJEKT SERVISNÍ STŘEDISKO NÁŘADÍ ROTHENBERGER Společnost již 10 let prodává nástroje a nářadí Rothenberger a pro rozšíření služeb byl v uplynulém roce připraven a spuštěn projekt na opravu a servis nástrojů a nářadí Rothenberger. Z kladného ohlasu zákazníků byl projekt rozšířen i o půjčovnu nářadí. V současné době je projekt ve fázi zkušebního provozu a jsou dále vybírány stroje a nářadí pro rozšíření půjčovny nářadí. 10

11 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2009 společnost využila dotačního programů Vzdělávejte se!. V rámci programu byl kladen důraz na vzdělání všech pracovníků v oblasti komunikace se zákazníkem, zvládání krizových situací, plánování a vnitrofiremní komunikace. Školení pro pracovníky na vedoucích pozicích dále zahrnovalo právnické minimum, zlepšení finanční gramotnosti a obchodní vyjednávání. Výrobní pracovníci byly a jsou dále školeni v technických znalostech produktů, výrobních novinkách a dovednostech v oboru Technických zařízení budov. Pro rok 2010 jsou připravována vzdělávání pro zlepšování dovedností našich vedoucích pracovníků v oblastech zaměřených na výsledky, zákazníka, vedení a stálost účelů, řízení procesů, řízení faktů, inovací, zlepšení, rozvoj partnerství, veřejnou odpovědnost a manažerské dovedností. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ - výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2009 nejsou 11

12 POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ ZATIMNÍCH LISTŮ A OBCHODNÍCH PODÍLŮ - v roce 2009 společnost nepořizovala vlastní akcie, zatímní listy a obchodní podíly EXISTENCE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ - v roce 2009 společnost neměla žádné organizační složky v zahraničí V Brně 06/2010 Hlavní akcionáři:.. Ing. Ladislav Lněníček.. Jiřina Lněníčková 12

13 Přehled hlavních aktivit v roce 2009 název objednatel rozsah prací cca Zpracování projektové dokumentace bez DPH PD ZŠ Komenského, nám. Republiky Statut.město Brno Kč Kotelny, plynofikace objektů Vaňhalova - úpravy v kotelně TB-Služby Kč ÚT, MaR, ZTI, ZŠ Kamínky SKR stav, s.r.o Kč Výměníkové stanice a stanice přípravy TUV ÚT, MaR, Skleníky Přízřenice Agro Brno Tuřany Kč VS, SVJ Jindřichova 4 SVJ Jindřichova 4, Brno Kč Oprava parní VS, Světlá 5 OHL ŽS, a.s Kč PZO - TUV - Nemocnice Znojmo II. etapa INSTASTAV HELÁN, s.r.o Kč Rekonstrukce VS, ZŠ a MŠ, Rašínova 3 SELTES, s.r.o Kč Realizace ÚT, ZTI, rozvodů chlazení, solárních systémů Rekonstrukce stoupaček ZTI BD Botanická 47 Bytové družstvo Botanická Kč Čerpací stanice U Lípy AquaKlim, s.r.o Kč MaR, elektroinstalace MaR IVAX YIT Czech Republik, spol. s r.o Kč MaR SAKO Brno MOTeC spol. s r.o Kč MaR Hotel Garni, Brno UNIVERS projekt v.o.s Kč Elektroinstalace stáje VUVeL Stanislav Vozka s.r.o Kč ohřev a chlazení lisu - MaR+strojní část STROZATECH s.r.o Kč Wellness Kuřim IMOS Brno Kč

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více